Karel Makoň: 89-21B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Byla byla také sobecká byla také vlastní ale ten zbytek musel zůstat pod širokých. Nemějte si za zlý že toužíte po osobní spáse kdybyste netoužili a ne nejupřímněji ze všeho netoužili tak byste byly ani schopni konat správně milosrdenství skutky milosrdenství protože byste nevěděli jak to s vámi souvisí ježíš kristus říkal cokoli jste měl jimiž se z bratřích mých mně jste učinili dost a proto se spaseni. Čili to souvisí tak činnost milosrdenství souvisí s tou touhou po stát z toho. Je souvislost relativního dobra z z z rád ti ním zla a za ten pád boj se pokud trvá dualit z mus a musíme se jím řídit a o nás vede kupředu. Tak musí být zachována rovnováha mezi pádem dvojic oni nemohli se vzdát nestranně touhy po sebespáse ale jestli se také vzdát touhy pomáhat bližní což není sebe spása. To je protiváha sebe spásy rozumíte milují nakonec bys jako sebe sama co bude v že mu tady tu spásu a proto oni nedělají jenom zázraky že ko křísil li nebo u uzdravovali oni tak i k s těly z ti ono nekřtil ježíš kristus tam nevidíte a on nekřtil o byl pokřtěn ale nekřtil o po chtěným způsobem než jak křtili ještě o ni ale. Oni museli s tím proto že ne z věděl jeho skutky které slouží k tomuto světu. Nýbrž musí jako v kde jsou jsou užít ke spojení tohoto světa se světem duchovním svým vždycky. A proto museli přít o začátku křtili a při i ten jidáš tu pozorně tak poctivě křtil přijeli tytéž skutky lásky. myslím žel jidáš byl velice horlivý v těchto věcech ve všem byl tak o lidech tuto tou po do hlavy dal říkal jsi tam něco oněch podat protože mu to nedošlo rozumově o si že to všechno musí dojít rozumově nemůže. Do todo schází rozum bujet ne ale dej se o tom. Ne rozmýšleli te neuvažuji jde co nejde rozumem pochopit. S tím se nebo říkejte protože za tímto byl rozum od že toto chodím kou bude a když to bude mít že nějakou spojitosti vnitřním ale zatím toneme nechte dobýt v pořádku to je to vás prozrazuje tato neschopnost že z úžasně vzchopí. To teprve budeme dále vědět z to řeknu z dalšího el bych to řekl ale bez dělat poznámku že jsme neschopný nám prozrazuje že jsme výtečně schopní. Tvoje zatím nemůže zatím vysvětlit ale máme do poznamenáno že tomu vrátíme. Stav. A takže kdyby byl náhodu nám označen toho nejsem jo. Tak. Tím že by byl neschopný učit se tato musím trošičku přes novice k určité míře je ne tak by byl schopný desek něčemu jinému čeho bych nebyl schopen kdybych nebyl takhle zraněn jo. Ale to není správná od pojď ještě to jenom tak abyste nemysleli že to bylo museli přemýšlet čas dojde nese jsou tou dostavilo to co jste dávali pozor co teďka říkám. Tak prosím se než že před tou dobou vody utekli do toho egypta jsem jenom to musel napřed vysvětlit protože se musel se si z milost následnou když vysvětluju milost předběžnou milost přede z nás spočívala v tom že se narodil v smetl je. a že svatý joze v. Měl schopnost bez setkat s andělem aby se se co udělat že otec a utekl ihned dobyla. To byl tento druh milosti ale přinesli celku mezi tam byl taky hradem s rozum který měl vládu pak si vládu. Nad s tou říší která dávno patřila římanů. Ale jak patřila říma v a jak patři na těm židům ten herodes. Dělal právo a neměl jiná práva vůbec svět řek tam kde takže zpracováno měl právo jedině vládnout oblasti ducha. Oblasti náboženské. To si nikdy římská nemoc netroufala toto o nějakému i sebe podle vyššímu státu brát. Každý si měl ponechat třebas náboženství si své vlastní bohy. A ten řím do tak ctil že oni měli ten za nebyli na všechny tam o tom rozhodovali z někdo se provinil proti tomuto duchovnímu řádu když třebas pak je to jedno ale měli to na práva. Komu se zasvěcovalo toto nejvyšší právo rozumu neosvícenému. Kdy jsem si tohleto neosvícený rozum vládne duchovní oblastí od začátku našeho života což za následek o tom duchovou nemáme ani pak a a je to v pořádku protože vládne herodes a ta vláda sestup miluje takže co se protivní dělat u si z jeho oblasti. Neuvažoval příliš nepustím ho úvahám o tom čemu nerozumí ačkoliv tam vládne. On tam vládne jenom zvnějšku. Ale nikoli zvnitřku tu vnitřní vládu boží k tomu duchovnu se to nemůže vzít zen od les který absolutně vládne v této oblasti po stránce vnější měl pod sebou všechno. Ale jde za ruce všecko do tam rozhodoval duchovně se tomu hlavou byl on. O jeho mudrci který mu pomáhali v tom ženo a děl víte kdo se poučeni jenom zevně. O pak tu je psáno v zákoně betléme nejsi víme že tak tam se narodil. To on věděl se narodil na tak dále a to se ještě k tomu vším asi bude muset vrátit tak nejbližší dejte dítěti ani sobě že jste nevědomí o věcech duchovních. A že když se vám to dostane přes rozum to znamená by to uchopíte rozumově. Tak se prozatím jednou pochopili a tyto věci se uchopit nedají takže si to mu řekněte že se toho jsme tomu porozuměli jenom porozuměli že to uznali za správné onu uznal ten herodes to by byl schopen. Že jsem tam patrně narodil protože věřil těm písmu to tam stojí psáno černí nabyli tak tam budu ve let a tam ho za víru. Musíte si myslet že kdyby toho nepociťujete že ten rozum stojí proti tomu vnitřnímu poznání ale stojí tak dokonale. Tu bych tomu ježíši že stojí ve dokone že nedovolí aby vůbec proniklo navenek. Ono se musí uchýlit do egypta on se duši z oblasti rozumu v ježíš řeknu rozumu než tak jsme poprvně schopni něco pochopit co jsme rozumem pochopit ve do ve toto umět sis čas zříct do host rozumové činnosti se nesmírně důležitý. Když se rozvíjí když vaše fantazie vaše rozjímání. Ten se dobře vám do podle rozjímavé modlitbě velice dobře. Ale rozjímavá modlitba není ještě modlitbou mystickou. Ale ta patřil těch prvních třech stupních kam jsem se to kráva ještě svou schopností rozumovou citovou prostě tou trojí smrtelnou. Ale jak potom se dostanete dál a a při když rozbijete jak mez za se na úroveň rozjímavé modlitby a ten před tím dokonale anebo přemůže ale rozvinut je rozjímání. Tak nedostaví této myšlenek a ty obrazy které jste zvládli příliš se staví do popředí a ty obrazy mají být pouhým prostředkem ale tam by byli v síle nic se nestalo li totiž moc se nestalo protože jste se stýkali dejme tomu se svatými s pánem bohem v obrazech a velet. To bylo provázku těžší ale jedno hodné. Si dokážete zkušeností že ten obraz nefunguje. A když mluvím o obrazu když o jeho obrazu tak mluvím také o lidské řeči že taky obraz ten pojem obrazy jež široký moje city ne obraz moje rozumové ony obraz schopnost mluvit je obraz ale není. Obrazem nás neschopnost mluvit máme schopnost si představovat ale je obrazem i v tomhletom se tím trápíme v obraz negativní obraz něčeho pozitivního nestane co představu misse schopen tak to je taky obraz tak tak se to obrazí v lidském nitru a to mi potom brání protože to pronikl do nitra aby. To mi to našel prázdnotu a oni toho boha tak s tohle to bych ten je další krůček k je tam ve toho. dal na se budu muset ještě k němu vrátit protože mezi tím přišli při ztratit říkal nové ale přece se mi neboť kdo do paty z vůli tak jak to vynechávám odrazu nějaký do ty nějaký nástroj odhazuje du a v ale byl třebas jednou hlasy zatím bylo aby do o srozumitelné. A taje nás do z nich takhle voni utekli na podkladě osvíceného rozumu z toho josefa do egypta upozorňuju vás že ten osvícený rozum joze v bůh tady nepůsobil poprvně. Nýbrž poprvně semen tomu co se tam děje bibli když žen měl narodit ježíš kristus od vezmi tu ženu za svou manželku nebojíte neboť to co porodí je z ducha božího a budeš slavným ochráncem a u toho svatého co tady na této pro tebe veliká čest muselo svoji tak se od tohoto snu měl by. To neskočil bude z toho tak něco mít to se muselo říct a když potom totiž že podruhé na němž tělo by utekl. Tak to oni z konkrétního mít nebudeš to jenom budeš prchat víte musel se připravit na před něčím co pro něho bylo momentální prostě jsem k tomu co momentálně o neprospívá ale další osvícení ne měla takovou povahu že jenom mu to neprospělo a o vadilo do velké nebezpečí. Tak protože tam byl uveden do bezpečí ale další krok z toho osvíceně a toto je prosimvás vysvětlit vůbec postup jak osvícení postupuje člověku ne bezvadně provedeno takže my nevíme jak kdybychom toto tam než my tak nevím jak. Osvícení postupuje chce se od jeho začátku třeba jsou tam nemůže ještě být protože měl to nestačíme jak tomu říkám by to neunese ale on ten joze to unesl proto že jen soboty první dva stupně osvícení a teď třebaže chvilkového tu podobu extatickou. V nižší úrovni. A teď se vydával nebezpečí že tom blízko betléma že poznají že to dítě uniklo do egypta a že nemělo by za by to ne při se to může dodnes nebyl počkalo své zemře ale byl tam něho svým jeho následovníka nebe o moc lepší. A to si těžko vzpomněl do tak bylo. Takže se nebojte ale do toho riziko pořád před nějaký záznam tady byl o tom se stal. Takže v třetí fázi to osvícení se na se musí dáte vizi kolo. Že o to bude stát jak a jestliže by osvícením nestalo ten jak tomu člověku. Tak by pokračovalo úroveň osvícením by pokročilo pořád dál. A nedostal jsem do úrovně spojení s proto tak to tak že ježíš vyhnal své tři vybrané učedníky z ale hory tabor aby věděli že osvícení není všecko a když se. Jim potom ukázal do tam rosy boj dost další děla to všechno nebudu probírat dal aspoň to hlavní spoj to s tím osvícením další ta. A další fázi osvícení se dostat. Vyššímu osvícením me tyto máma toto dělej tamto dělej. Ne dopadem na zem činnost ale dopadem na vnitřní postu čili to osvícení do se dva dvě stránky působí dvojí straně tak by zahradě getsemanské další stupeň tam o na prosim vás ona se o to napadne kdyby vám to napadlo. Tabor po meč ka usnutí za li se vám to bude nemusel se tam dostaneme k nebi by z tam dostaneme vůbec do týden protože tak nebude dlouze mluvit o ježíši kristu tak se tam nedostal ale nediv z toho nic kdyby provedl jenom činnost o ten tam zdali není vůbec nic řečeno tak tam tolik řečeno že to všechno spojité i mi to tam ne nese meč semeno protože máme pocit oddělenosti ze kterého nadto jdeme. A tak tam do mládí ježíšovo a jeho dospělo stal a to neni pravda přeci my žijeme z toho že jak jsme se narodili naše narození je pořád námi ale co pak no to by nestačilo žijeme z věčného života ve kterém se ne ne. A ne jak jsem řikal chybně vědomě chybně že jsem vodtamtud vypadl li s. Okamžiku narození ve nese s tak v jat. Tedy do učit ale si tak by to opravuju protože někdy musím takovou chybu udělat vědomě aby vůbec dorozumět protože když si neuvědomujete ten věčný život který máte za sebou vědomě vědomě tane nepochopit. Jinak než že se o tamtudy padli že to bylo nevnímá. Pak vám vychází zříct jako svatá terezie vychází si s těmi jeptiška nám a staví se na jich pozici hříšnice obrovské že ano v tak stojí musíte věřit v tomto smyslu že o na jez pro ni jen z lásky k nim tou velikou říši z toho. Cítí její hříchy na sobě jako obě oblékla on si nic nemůže stát protože kristem od děl panny marie to nepronikne který vám nos. Na on pro rostl do něho shody s pannou many to co tam to co tam cesta nic. O na jenom to než že na sebe nabýt ne aby do příčí šlo panně vady si apod dobyto vrátí obnovuje ano nad tak. S a tak teď zatímco oni prchal jak toho egypta ten herodes měl právo vládnout nad tou svou říší tak že co se příčilo v tom rozumu lidském tomu duchovním smyslu života toho národa v tom s tím měl právo zacházet jak v těle. A on protože chtěl kralovat jenom proto les těl kralovat se jemu příčilo že tam se nor li nějaký král čili to do odpor vlády nepravé. Proti vládě pravé čeho nerozeznal se do proti sobě nestojí takže na toho ježíše není z tohoto světa to jsme viděli to při jen co si z mu. Čili oslovoval si právo zakročit proti ježíšovi jako se to je proti vládě duchovních kterou si osoboval tady byl to milost ale s svítí pozice. Samozřejmě to dopadlo ho že on. Napřed čekal na ty musím poto se do říkat litoval znáte takže se k tomu on kdy jsou možné zpět se atomu tu přecházet znáte dokonale tyto věci jak se stali. Zevní podobě zeptal se a čekala tam k do že mudrci si mezitím přišli do že to k stáli do betlema protože si dali ježíšovi když to bylo nestalo. Tak mala byla možnost svatýho za u jsi kdyby to byla pomoc která by se po rukou o jenom pohybem. Ta pomoc se nesmí pro kolo pohybem nebo vznikat jenom pohybem. Nýbrž mocí která hned pohyblivá zla toho. Kadidlo měl ha. Jsou symbolem moci která není v pohybu která tuhý je. To zlato tam bylo to tak do tam bylo a tam se mi a ta byla při si dali tam byli a ty dary tam byli i když byly u nohou ježíšových že o mně přinese sebou v duchovním moc je přináší sebou se tam před. To nevzniká že se to položí v no a když se na to všichni vidí že to viditelné aspoň pro tu onom maria a proto rozepsal nýbrž za počít počínal spočívá v tom že to je že stojí těle. Dříve než to bylo vidět. Dříve než se cokoliv stane to je v tomto smyslu byste mohli říct no tak one všechno před určeno v. Než tohleto budu moc vysvětlit s to mi moc práci bych byl rády by tam byla poznámka než všechno jiné než všechno se stane kdežto oni se stane to je to on nemluví o před učenosti nýbrž o moci boží u něho všechno je co se stane ale i to v tom před o. Čem dost kdyby to byla předurčenost tak nemáme do toho co mluvit. A kupodivu ježíš se s ukazuje do toho máme mluvit svými ctnostmi nectnostmi a radí a o že to za velice důležité a převrací ty události tam tedy mrtvý dante nemocná a není k a a tak dále. Čili jestliže proti předurčenosti přátelé protože jsem si jiná než jak s to představuje třebas svatý pavel ten tomu v tom moc dobře nerozuměl. Ten říká zdalipak který může ze sebe dělat hrnčířem na je tak sledem mysl tak v v v v syna zůstane hlínou v ten živ že jsem čí z jsem který může zlými udělat hrnec. A tak jsem sebe nemůže udělal boha to měl zase pravdu jsi pouhá hlína a tou jsem pro neměl li do tam je to tak nová ale pro těžko jednou větou vyjádřit v ale ty si ji vememe se do svatýho pavla ruce tak zjistíme že nemluvil nepravdu mluvil správně ale trvám věci vzali jenom todleto a tak za provedou mystiku proto za o dvou mystiku beze ve nemůže udělat nic víc než smrtelného člověka který ji. Který mysli s protože byl stvořen praxi ji a v tak se obrátíš kdyby toto by nás to naše předurčenost tak co mostu mystika nemá co nic společnou tak ve asketicky být živi ale ne mysticky nemusíte mystikou dostal dáte spojení s bohem. Tak tedy to je tedy co vás nedělat než jim hraji tónem vysvětlit. Kdyby si tento výrok přečtli tak v jenom částečně na to přišli některý jeho li ti a není ho souhlasí s tím co říkám o mystice. Za o že měla toto návod u tedy někteří zavrhoval li mystiku. S u ne. Ale to je zračí zapomenout ze si to hodí nejít také do hloubky i na povrchu ve snažší. Ale ty konce. Třebas že zůstaneme dělám přestávku často pro toho že jsem do něčeho něco byl do do vás nalil tak sto podoba jako list na je než o do vody. On to usadit nese tou z ani tak se to zvíře tyto potřebujete nechat usadit anebo rozích si po je to svět to něco se rod rozvést do vývody nebo z ještě musí míchat. to nechám napřed usadit a pak a tím začnou zase mít hlad rozumíte. Je víte doberu čistě z všemi je to promiňte jsem tím potrefen. A. Tu tu základy pokusíte by děláte z doby kam tónem při je vždycky dobrat to si. A. Po že vám toto rozumem mluví co tady bylo řečeno to opustil a. A je připraven poslouchat se že v a. Po dovádí do to je tím který vzdávám je brát a na. Kterou se musí vejít do toho dalšího u ti to je ne a ty kůl many být při v k v v v v v v to není z konkrétního a to oni konkrétní myšlenka rozumíte to jenom pozastavení se ne nad tím co je možná hodnou u živu a tři tyto prospívá k tomu aby se snadno přistoupil k tomu dáš. Náš kam pro joze matce na vysoké škole říkal do každé vědy chceteli vstoupí správně musíte vstupoval branou živu. A tak on nám v prvních ve svých to co o narodí hospodář si ve tam přednášel nás udivoval. Věci jak on viděl dali dostal si byli zcela jinak než jsem neviděli mi zvnějšku neviděl zvnitřku na ukazoval. Spojitosti o který jsme nevěděli takže taky tu k dalším spojit se s ten o který se třeba nevěděli vel největším udiven u vás bylo protože s tam jsem našel spojitosti které jste předtím nenašli. Protože v hlavě taky rozumem nenašel ty svou z živé než se naše se pro vás nově našel z těch některé z těch které jsou ty spojitosti jsou v napřed určeno z pravá oni jsou tady najdu jednám s nimi a tím přestala být zkušenost. To modlit kristu to pozměněn přes zrazuju přes kup budu nastává udělám a tak dále touž nemožno proto bylo možno aby ježíš kristus vyučoval učedníky kdyby to bylo všechno předurčeno tak to bylo by věčné on tolik museli zhora kola a někdy se to tam byli děláno komu co se mi že to co jiný nepochopila oni to potřel pochopit do určité míry aspoň do míry po tak v vidět jak se na to jít. Tak myslím žen mužů kousíček dál ten herodes samo o tedy vyvést když na to šel zvnějšku že mohl potřít jenom do vnější nemohl potřít pravou podstatu ježíš mu unikl ale neunikl dát mu tam vláda látka která a patří v zevní podstatě jak toho ale jaká jsou symbolem podus mých začátků na duchovní. Cestě které děláme z vlastní vůle ty postupně musí být zavražděni prosím jeden po druhým byl kdy jsem a čím li celistvé tím líp. Ale nevrátil do tak o tom narozen z to se vás na ten neměl čas li své. A ba je to pomalu nechte si to co máme na hodí do od rozum jak si to ještě. A teprve to přestane la hodit často ve odpor ale tak to zabít tele. Ale nemůžete nebýt herodesem. To je nedílná součásti našeho zevního aby musíte zaměstnat herodesa i třebas tím zabíjení. Buďte bez rosy o nic si z něho zabít hle. On možná nás někde v ne do živého noha a matka bude plakat to znamená mnou původ své toho co se tam narodilo bude z toho smutný a to jste vy jako o to s tou tou matkou jste vy se svým rozumem masy mít jsi ty. Bude smutný ale byl jsem strašně rád že to chápete strašně za je to strašně milé. Protože málokdo tady jste sto se do tak necháte okamžitě reagujete vnitřně. To znamená ještě to na domyslíte než jsem to řekl krás to je výborné ale jak říkají němci a vody v kom s a to znamená ono to slouží teď utěšuje vás to pozdvihuje se dostáváš o tom výhody kroky kupředu ale pozor jak ji mír nové kroky. Jsou na rozhraní mezi mystický ním a mezi činíme. Činnosti rozumové dokážete to převést do oblasti mystické v to znamená pochopíte i vnitřní část věci. Ale pochopíte jenom to co je pohybové. A nepochopíte ještě to co jiné nepohybové co znamená můžete ještě dostat neříkám že musíte. Že z toho nepojedl dostat strach ještě pořád ještě jsme si misse žene ale ještě ho po že zatím. Je to před mu v jemné no to nevadí to nenese chovali na ve se to v ani že ano to je ode hezké to za u pochvaly ani deme kousek dál čase napít a to si se se to nese li toto se klást nekazí česky svod sto nerozumíte něco v ha. Sv. Že se tento nad že ten motto dem od toho pas já. Řekla s španělska pád s terezka byto řekla hle ho ono to ve mně působí jakože se to z dělá jako se to kroutí jo prosta ale pak si ti hezký tak s tak v tom je to pro sekal jako z za to tak vás že to pro chce na či jak by to lidově vjem před or sto proroků žilo jde no a to oni z ještě se k tomu ne v s. Z špalek že česky jo takže my jsme lepší než ta terezka tou při ještě do krásnou a. Když tedy herodes po vraždě všechno mládě láska. Pro svou nevědomost byl spokojen myslel si že zavraždil ježíšek co z tedy člověk udělat nemůže ale pozval to na kahánku proč to nemůže udělat po že tady svatý joze když neposlechne te ne. Osvícený rozum kdybyste neposlechli osvícena je to možné nebo se k mnou tak se věci pro duše jdou nezabiješ ježíš on se někam schovat třebas. Ale nezabíjet ho herodes. Ale o jeden za trním hned z chovali a než o najdou cit toho mají najít tak to trvá nějakou dobu kdežto on tady v klidu v tom egyptě se učí tomu o čem jsem vám říkal že se učí ano zatímco vím viset to neučí nenaučil. A on musí být pro v tom egyptě kde se naučit tomu čemu se tam naučit si od neteče co tam v č. Že všechno pochází z bez zvnitřku ceta a učil a ne z vnějšku v protože že jsou matku. A pěstouna potřebou oslí říká že mu strkají stravu. Ale že ta strava v tom egyptě vzniká ze s podat vnitřní vody spodní vody. Na kterou není vidět za svatá země to muset tam učil že on nedorostl do třicítky jenom tak na jedno. Č každá každým momentem třicítky z toužil k tomu aby byl dospělý vstříc ti. Nepodceňujte každý okamžik se jim učeni prosimvás také nechtějte abyste věděli jak se jim učeni tóny třeba tomu rozumět že odstrašující příklad jemu li. Do sedmnácti let jsem nevěřil na pána boha nevěděl jsem ani že za síla která otřes domě scházela byla od boha. Protože do se za čas tam vstoupila domy nás děl zloby tak strašné že jsem se svět rodil ve zlobě a to byl zlý duch přicházející od hospodina. Co pak věděl že to du příklady si hospodina aby je pomoc tomu dobré nebudu dělat ty odporu. Jsem taky nevěděl že tady byl poli relativního zla a dobra a ten byl dovršování tak krutě. Že se na světech. Těch sedumnáct že by to bylo pro jako něco úplně špatného to jsem potřel vymazat bych to vymazal kdyby nebylo bývalo této ustavičné konfrontace relativní dobro zlatým zlem málo u koho ako proto se takle probíhat tak radikálně tu rady kali tu zavedli lékaři samosebou protože kdybych se byl nebránil aby byto se nestal stalo by to svou oko čtrnáctkrát tak jsem to nedokázal ani od těch řek těch se. Do nás. F. Tak myslím že jsem tyto věci e než se utekl do egypta vyložil na ty svatý příkrá v sv v z toho o ježíši napsáno málo v kdyby tam to bylo pořádně že ti sice let a že by to o lepší. Není to pravda to je vrcholně dostačující je tam všechno a tak to všechno co tam je. Se dát teďka znázornit příchodem svatých příkrá si po mu z vůle ve mnou cestou aby se nemusel zdržovat na cestě. Když se jim zjevila ta věc dá. Dyť jež žes věky ješě na asi jeden z indie nebo vodkud že evropy. Dávno před narozením ježíše krista než se ježíš narodil on užší je a tak bych za nebylo pravdou kou myslíš těch svatých příkladu jak ježíš je. Ale v čase projevila je v myslích těch svatých týkalo před narozením před předtím než se to stalo. Čili i před tím než se něco stane všechno je jisté nějaký internel co promiňte že z musím taky bude nějak do toho které kdyby nebylo prosím dojem možná jenom některý případu hudbě. Ale by nebyly pro vázány ty pasáže které tam jsou s těmi větami které přijdou. Čili takové internel co ho. Mně tam nic nevadí na ten bije by tam vadí jenom ty konce když to z s s s pád toho o na konci ne oni todo bydlí trojím trvá tedy toho tedy v pravdu je hrozný dycky trnu je to dvořáka nebo do kolik jiný z ale přimět tom být sil z další mistr tak a ten než do si z této z tu vodu to co jsem dávno jsi byl v. Ale ve spojitosti. Mezi prvky hudby a teďka život pro to jsou prvky hudby. Nás musí za od zavádět do z li si to symbolicky do myšlení asi ji nevěděl z podle že mluvím symbolicky. Vy si prvky byli vědomě propojeny tak by tam mým toto smrt přání internel sama toto to co chci stávání od by nebylo zapotřebí ale jak ten člověk který poslouchá hudbu může přejít do toho nebude mýho způsobu života kdyby to nemělo nějaký přechod to chápu že to potřebuje ale je to vadí pro toho že by byl na čisté hudbě bez toho ve. Dělá váhání. A když to dodělává tak to vadí že to ruší v tom v čem jsem byl jsem jsem v době. Vzal přetože on ten toto or dodělává tím dal do tohoto tohoto dát padá a padá toho mu tak v strašně zdlouhavý již tam to před tím nebylo obrat. Ale když pociťuju spojitost tak je spojitost nečtou u boha mým životem. s tou od pout svým do života se musím za z to ti ne pro toto dělám si to vy. Na tom koncertu nic se nápadný ale to neposlouchá abych byl v tom co tam ten o pro řekl před tím. Abych s tím chvilinku aspoň vydržel protože se vzácná příležitost. Jak se spojit s nějakým duchem kterému nerozumím do kterého se nedokážu povznést jenom takže on tam donese. Nedáme se o to rozum do nech klid zase tam v vyplynout tone v to co se tam na konci smrt sám a to je plivá jo to se vytrhuje tamto by se k prost tak na to jdou promiň mně nebo na to jdeš jinak ale ne všechen všechny konce ku byl vypadají takle vim ale s většina z ale čím z další hudba. Tímto také vizi padá protože oni měli kánon předpis a on se nesmělo o to překročit ano. Jako to patří odbyl co od běd do taky mal vie oni museli zachovat kánon to znamená ta postava se musela určité poloze znázorňovat. Když se díváte na ty by za nás jen málo by on nevidět illi. Pravé je i dávali protože tam za by za nás měla ten tento abych protože římská říše je i tam svoji v provincii zatímco byl z doby kteří ji men v praze na dobyta nebyla těmi děl li. A ty přes čisté do bys před pádem mám tam zůstali v jednom chrámě. jsem mámy sice ukazoval byste jmenoval pozor jsem si všiml a to co vás dneska ale ty postavy jsou tam s pro jemně. Pak tam spojit se proto s to byl kánon ten svatý tam nesmí být takle si vyjel se sebou. A on se dívám na vás i to nesmělo být co se nám mal buddha z názor znal ze to neumí neuměli. Na to kdybys načrtl během minut ti nějakou postavu nějakým na ti obyčeje tak mohu způsobit že ten o bych se na vás bude pořád dívat tolik si z těžkých ho. Ale oni to nesměli udělat toho by se stalo že to se musí dívat do nitra. Čili zálibě jak my říkáme česky dobyl ba a. No a je to ale do nitra jsem v tom případě vysoký takže pro mně velice vzácný poklad na pro dívám. Jako když se dívám na tu lidský dávati drž mi ten nebo než by byl let tak se dívat do sebe a kdyby to někdo napodobil takto napodobí jako někdo se dívá u tam sedí když se do se na to podíváte zvláště v reprodukci doplněné tím samočinný počítač jsem v dokonale do sebe na věřící bytost. Když to nebyl kristus jako vím že to nebyl takto byla osoba která byla extazi po že byl na zaživa díval se do se dal proto neumřela jo je věčně živa. A než extazi člověk umřel jsme pod se může být spojen s bohem ale ne protože umřel extazi tak se to propojí do spojení. Ne nemá kam vypadnout že se mu tělo vzalo kdy a takle vypadají ty mal kdyby za zk je všecky to jsou extatikové kteří věčně žít jo ale když se dívám aby za z kou jsou oku nebono tak v tom nevidím jako primitivy z mu z nýbrž na nebi velmi vyspělou věc a musí postěžovat že první do to porušil byl výborný toto který maloval například život co. Jo co je těžká. Do panny marie a pro byste z assisi viděli tak těžšího malba ale živě to jsou lidé v pohybu jsou na oni mi tam k tomu čemu udělají a tak dále ne nestranně toho veliký pokrok v čem můžeme znázorňovat fakta která před sebou vidíme ale ne nějaký kánon který nevidíme no samo ale tomu kdo do bych chyběla tento vnitřní postoj mu chybě nebo dal přednost vyjádřit. To co vidíme v pohybu a zabránit tomu zobrazován toho co v pohybu není se u vnitřně ano takže všechna přes dovím nebýt jeho tak si nikdo netroufal to porušit od někdo před tím on o tom věděli že to jako ztrnulé ale ne neporuší li to do to o tu jsou římani protože oni neměli ten tou před viz protože ty jejich sochy a co si řecké jsou u živé. Ale ten předpis byl v křesťanství rozumíte že s že ten člověk musí být k bohu. A když znázorňuje svůj postoj člověka tak i ten musí být bohu ponořen a tak dále že jsem to vysvětlil víte je dobře tomuto do školu byl z toho člověk neví když se bude dívat na umění a kde na ten na to umění sice musí dívat jinýma očima než jenom lidskýma a pak z jeho daleko víc v rovině jsem z toho měl nejvíc z toho všeho co se vydali viděl. Protože jak to se mi že předtím viz tam si v ale v době jsem netušil že do taky mravy v domě mile překvapilo. Ovšem u moji přátelé pospíchá je za vůbec nemoh v tom chrámu zdržet myslí že i pro tuto li se toto stane li tys systém li sochy systém mít to všechno jsou touž že pase je to není nic z moderního z našeho to si neuměli ani se jimi neřekl se k vám protože to nebylo neumí vím že to bylo vyšší víme ten nestačíme na které patrně stačil ani za to. Ale když se poděla ženami tělem žena anebo se podívám že na na na novým čiho ta oni že přestože rázem na li pohyb tak oni to dovedli skloubit zvláště kdybyste si dobře pozorovali si s lidskou kapli a znázornění stvoření světa a no tak tam například v máte ruku a to mám od rozvedeno přát. Ale. Kterým to si ukázat kde jsem to jsem taky ty by život říkat že si si s pokrokem co všecko tak tam máte tu smylu ku tudletu let v tak tam o rukou boží v ruka boží ale takle napřed žena vůči člověku.