Karel Makoň: 89-22A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Čili měla jinou funkci než aby odnesla toho anděla. Za měla funkci těch křídel umem oral byla tak jsou malým křivě ka těch ani ruku na to schránkou všimněte si toho vidím známe ano mu li to že tu bohu s to potom měla před se ráno je tak obrovský rozumíte že ho nemohou tak si nás nehnout. Že slouží jenom u nic z toho chrámu to je ten je. krásy znázorněna tam chrámu ale když když k tomu schránky že se nosil jo to i to nejsvětější co jsou malinké viděli že tu dosti ten křtil jistě o tom dne. neseme nejenom cože ano ano a přesto menoval a mám ty nejdou vně a ti nemají ušel ne est nýbrž být v souladu se sebou. Jsem proto ho k sobě nikdy se od sebe ve ten to celé ne li ty smysly že jsem toho vím za to bylo na polovinu po proč jsi nedělejte to od nemám kou žije. Do tam musí vyšel z koho v tom nemůže být u omylu. Čili to berou odtamtud této všechno ale z něco vynechám tak jenom proto že říkám dobyto moc sil ne v ten. Ale pak můžete napomenout jako tam dodá takže jsem u těch svatých tří králů oni tu věc du viděli daleko dříve než ježíš kristus snad rodil. Že oni museli možná roky možná měsíce možná tví mi to nevíme než došli do toho betléma nebo tuto jeruzaléma. A také z ale pořád vedla. Když se jim tedy objevila ta věc na když dorostli do toho vidění. Když dorostli do toho tím co to znamená když byli schopni z toho svého vnitřního pokladu něco dát tomu ježíši a aniž by se to ztratilo nýbrž aby se to rozmnožila když dáváte ze svého to co pociťujete že vaše. Tak se to s ten člověk. Když dáváte něčeho co není vaše z něčeho co není váš jak kristus od těch že kdyby člověk as těch chlebů to nebylo jeho to do toho toho mládence přátelé to nebo neměl se on říkal a li zde jde jdou mám ho v. No do bože jen hodné tam byl princ svět správně podotknutí neměl to on nebylo to jeho kdo do nějakého ubohého mládence. Který měl dvě rybičky a pět chlebů a potom tomu ježíše rozmnožil ne své. Ale ten chléb pochází od boha co momentálně ve život se ve z na tom nezáleží a k tomu co by znázorněno byto bylo u věže tak modlittak a to byla to schopnost to dělat toho mi že jsem to před na pravou míru. A tak tihleti také dorostli do milosti tak. Že to nebyla milost jejich nýbrž celá byla od boha pak mohli klidně tu milost předal v komukoliv nic žena než ten žilo neboť ve rozdávali ze svého nýbrž božího či oni museli zase o mystickou cestu kde pochoval je vlastní vůli. As milosti boží všechno pokračovalo dál a daleko lépe a my ho jimi kroky mu. No prosim chcete tak přišli konečně pomoci ty věci do jeruzaléma a je zajímavé že nepřišli do betléma a že šli k vás při země protože tam milost si napověděla že ten vládce země z čili dělá právo na vládu. Na duchovními věcmi svýho národa no to také v milosti bylo z taženo tak to je tvrdě na okraje na okraji ostří nože protože když to řekli jemu o on byl hlouběji on mi z nevěděl o vzdal s na on si pozval mudrce. A říkal při se za mudrců když nevíte nepřesně se to stalo. A je oni vám to řeknou na které potom je ne přijdete tak mi řeknete ve řek ke mně řeknete byl tobě aby se mu to jsem taky poklonit z při že o zabít tento lid te. A že tady bylo toto extempore tato mezera. Prže všechny věci se že věci dozrávají a toho ježíška ono taky nebylo možné ho vzít zen na osika a tak dost tím soto svatého to byl by dala při by je tak je to daleko služ tou čarou. A museli prostě počkat dozraje to mládě aby sneslo v ten povoz kdo říkáním o těch mezích. No tak se zeptal své oni řekli betlém oni neřídil vraťte se. Oni šli do let do betlema složili tam přidali v člověku se stalo potom na a teprve potom se stalo před tím. Na a. By kdy upozorněni duchem božím v dost li psáno aby se nevraceli aby si že si domovu tak se nevraceli tam marně čekal herodes že se vrátí protože mu to slíbili takže čekal zasedli zralou zralou zralou né. A se to dověděl tak u zase dozrálo. Dovnitř k nitro svatý joze pro takže se dovede ne ne z zem to z nevěděl vůbec nic nemá kdo by to začátku vidět to nevěděl. A dověděl se toho a se do toho egypta poslechl okamžitě pro do okamžik zapotřebí. Duch neplýtvá časem kdy ju v si říkali to řeknu ve zkratce naposled tohle toho že ti tři svatí králové přinesli ježíšovy přidali k a ty se najde dělat takhle že mu přinesly něco z toho co je ale nikoliv z toho co neměli. Co je. A u nich se to je uskutečňovat stálost naž skutečností. Znamená byli zasvěcenci a. Čili dávno než se rozhodli toho odevzdat tomu ježíši kristu. Tak to je as toho vzali a to přinesly v část. Začlo to jít s i když to předložili ježíši jsem za lovu učené to za to bylo zlatem a je zlatem ode živa jako symbol z věčnosti věčného života. Mu přinesly vědomí věčného života. Na věčnosti to vědomí je součástí věčnosti. Čili tam do vědomí je my se stáváme vědomými. Případně se toho vědomí věčného života dojmem mi každý z vás. Když například dejme tomu hledá něco z tohoto věčného vědomí. A neví že z toho žije a že z toho že my jsme toho svědky jsem tady svědkem toho. Že všichni světec věčného života s ničeho jiného nežijete ale že to přes nevím kolik katar tak tu jiným to jsou u žena se chce ale když se to přenese do našeho vědomí tak nevidíme se nad a praktik protože my nejsme nějakým do do z losem který by se byl přesto se s nahoru my to v do nahoru nedokážeme či myslíme že to máme z toho jsme se narodily v nic z. To je po jednom katar jak tu. Máme taky potom po se jim katar jak tu poté osení takže jej se říká narozením na svět ale je to z věčnosti všechno co tady vidím před sebou v ve své prapodstatě věčné. Kdybych takhle vás přestal své vzývat a to vám bude dávat jako tomu stáňou v že ano abych mu aby vám dokázal všem se o to by drží že vím že to z věčnosti. Že mu křivdím byto musíte cítit že mu křivdit k prost přeju. Protože v. Ve že byl do slovo tu zase něco jinýho ale tento z vedla krást ten žár se nemůžou provádět ukázal věk jak je tam na se to nemůže před si dělat tato musíme nenápadným způsobem be jak ve společnosti to projdeme. A tak swámi taky vám tady vykládám zdánlivě život ježíše krista. v jednou se nedávám že to nechápete jen jsme přiznávám že drzou život toho pásly k vím žene že u div nesní nestačí náboženském životě u dítě pro počátek všeho ostatního co přijít jestliže je někdo s údivem stane s otevřenou tu jsou chrámu na tou nádherou která tam je teď ti vystrčen k objevování pána boha to je začátek a měl být zatím dál nebi. Uskutečnit to co je tam naznačeno. Tak jsem nedával dost mu by k věci tak oni přinesli zlato. To znamená přines mu vědomí ono se zlatu. O věčném životě on potřeboval v část z vědět že z věčnosti přichází. Ale aby se mohl do věčnosti vrátit k tomu bylo třeba aby mu taky z věčnosti dali další dělali kadidlo a myrhu. Oněm museli el kde jsou po za z na ten úkol on. A oni ho musely nadát velikou u vstoupit. Aby to dokázal a to je kadidlo samá jsem to po z rozlišovat stavů jo. E to uctívají boha musel jakou by jako by o v ne takže je do tam vidíte životě jsou tam sebral. No tak například ta úcta a jeho bylo vidět byla vidět v tom k tomu bohu že vzal dud ti aby mrs skal ku či při zen v z se tam mu to jen za nebeského. Let obrovská a ta. Takže jako když tu bych projevuje vůči bohu když dejme s kam do stání chápejte. To se s životem jen takhle dovedu skloubit viďte ale on ses ale si že se stejně i při někdy protože u mně ta spojitost je v. Tady sledovat protože potřebuju oddávat to by bylo špatné mu nepotřebné dávat ale jsem v. No tak to necháme ho v na s tak této li se si vysvětlovat deme kostely dál v ne bych ti nemůže lhát jak si víte že se moje jež na od si ten meze do který ses nejen ve se svým volně otáčet ti ale jak přejde přes určitou mez stáda i víme že jsem to před táhl v no a do se nesmí. A tu jsem tolik slušný synem dávání z toho svou stání. teďka sto viděli jak mi to letadlo k po dokud sledu ze strom prostože o tom. No. Minule se kdo se složit do světlo a mně taky si složil jsem přešel z vědní kapitoly na druhou aby z tam byl potu on ještě než či dobu. Z osy posvěť řekl mi to po si si na tu kousek dál v je tady více světla a tak také ne napovídají zevní věci. A vypadat jako pověrčivost el to spojitost pociťování spojitosti. V tušení závislosti by řekl jsou řek atd deme tedy dál jasem neřekl dost toto byla ta úcta. Ta stalo samosebou nebyla jenom takle negativně projevovanou vy řeky stane s tou o do teďka prozradila dávat na nad do jsem ale on todleto proto podržet tak tak daleko do nebe. On taky pozitivně uctíval velice pozitivně že přesto že byl trápen na kříži a přestože mu nezbyla ani. Tam to bez domu tento vědomí i a bůh jedno otec jedno jsme a on přesto je mu odevzdal svého ducha tedy to je odhodlanost vám řeknu. To nejsou podobá zdál vzdálen rozum toho odevzdá ale je co bratrova aby si vydělal když by byl věd a to jsem tady léčil vypil jed. Protože mu bůh nedal příležitost k tomu aby dělal něco jiný ho. To odhodlanost my nemáme vám řeknu pokrok na duchovní cestě je brzděn nejvíc nedostatkem odhodlanosti. Když jsem v nějak dejme tomu od bytové oddělení a mám si se dostat do podle činí ho znamená musí dál. Řeči moje čistě náhodná. musím odhodlanost se nebát ani zatím a prosadit citová také prostou vyčleněnou vůlí boží do člověka člověk vyčleněnou vůli od člověka může s ním volně na chrám nakládat ale musí se mu z mít odvahu a musím váhu člověka který jsem se naložit tak aby to co nejvíc odpovídalo vůli bože tím zase jsou mi že jdou vůli ti nazpátek a uzavře pokoru kdy tam bude se nemá jenom složité se od zdá atd. A teprve pak vás tedy bohu a tak jsou živou tak se spojí s jeho vůlí a tak to bude ta to není moje vůle nýbrž čirou dal tak to ve na tak tam jasno. Tak prosím ježíš kristus pozitivně ukázal všechno byl v všechnu tu svět vydali tím že vstal z mrtvých dokázal zlato a vstoupil nebesa v tím že uctíval svého otce v nadevše. jenom těmi důtkami ale pozitivně že pro sebe vůbec nic nedělal. je něco pro sebe nevěřte mně říkal v čili to je to byla obrovská ústavu si to si dělal jenom promluv pro pro něho když děl jako by o pro člověka pro člověka jako pro boha tak to dělal když pomáhal někomu kdo do pro boha to byl ten jeden maličkých jeho kterýmu on pomohl tak tím jsem přibližovat svému otci tím je pořád v na bojoval jsem nově na toho boha. To spoj nebylo o to vždycky je to se musí pořád obnovovat ano. Takže my musíme pořád kráčet kupředu abychom se podobali tomu toku milosti boží který pořád z boha by věk nám přede si z je o něco upírají nakonec mi a to co nám z by bez toho málo vodu znají že toho málo z toho musíme se dávat nazpátek a v oku chtě uzavřen ano. Tak tu úctu v také projevoval a projevoval a také oddanost no tak to jsem všechno kdysi takže rozumíte proč přišli svatí tři králové a. A neodevzdávali mu nic nového nýbrž uváděly do jeho vědomí že toho jak. Že to zlato je světa i že to kadidlo je si tam najít je od věků je pro něho připravena který máte úkol a je připravena pro nás taky takže si nemyslete že do vašeho. Života nevstupuješ obojí všechno projít ale nechtějte nevíme musíme si myslet že je to hlavní toho že tam přijde se svatým právu jsem s odpuštěním mu on si janem čím nějaký král s velkým komu z ve málo z o řádu se jakože jistě šel a že se toto stane tak přišli svatí tři králové a on ne ty hrází po ti chuť tím že to začínáme mít nevědomí. Například máme u tu bohu tak ten jeden z nich přišel do přines do tu úctu atakdále a tím že toužíme po životě věčném. Tak tato ale taky od boha jak si myslel že nic nejsem schopen po něm toužit to bylo správné pro zpovědi mistra jsem z toho omylu to nebyl omyl že jsem zabral ten svůj život z po se na cit to byl omyl ale že neumím milovat to omyl nebyl. Prostě on jest který miluje a jestliže pociťuje třebas jenom chabou touhu po něm. Tak je to on který projevuje svoji lásku. A projevem toho bylo že přinesl ten jeden z těch tří králů zlato. No tak samozřejmě že se může stát když člověk nevěřící jako jsem já. Ale to neni váš případ o varovala svatá terezie si nesměli vše neučím neučil svému příklad do tohoto řeknu víte no abyste viděli jak je to veliký rozdíl v to se zažívám a prožíváte kdy on se může stát jako třebas to tady antonínovi jako věřícímu člověku. Že se mu ten kristus zjevil a podruhé se mu svět nikdy se nezjevil be protože když jsem nevěří sví v potřebuju aby se mi li zjevoval neodolatelnou láskou. nemohu odolat na kterém na první pohled poznám že nemiluju a on miluje například na přitom při výklad jenom ti nejsilnějším domem. To se mi projevil. Kdyby se byly projevy jako antonínovi tak začal si budu se se na zapomněl. I věřící může mít ten dojem jako je on věřící a se mu by chudá ježíš kristus znovu hle ale mně se nemusí znovu objevovat protože ve mně musil daleko více jako nevěřícím musí svou silou se prosadit a tady když mluvíme k vám tak von se ustavičně svou silou prosazuje. Ale vám řeknu ve mně moudrosti jak tomu nepustím om při si ženou vůle je ne s tebou řekla co z tělo převzala narovnat sil na stále do tam nepatří vůbec ty spadlo něco seděl by si přestal. No ale k moci. Která a přes mělo že od od nemohou a z při dělo ju z kou pije. Svým přátelům v něm v tak také se na mně musí he darem. Je musíte pozvat násilím například na čeřínek abych do sebe vůbec dostal. Kdybyste mi nezvali pak do klidně nebudu do ale nenapadne vám takhle sloužit. Dost jsi li modlitby a kdo že se toho lenocha nedoví že před sebou svým děkují za půstu el aby vám to taky milostivě řekl tak něco z toho samo co on si dát pozor by v tom že jsem moc on se omlouvá tím že byste neunesli. Mistrovy zvrátil že by se v že by vás nic trestal by vám požehnal protože by jste se proti tomu protivili takže všechno zapomenete nic si z toho nedělejte ne vším pořádku ten duch toho ve vás stal. Jako když se zjevil and jiné mi ten ježíš kristus duch toho ježíše krista zůstal. se mohl žili znovu kdy nezůstanete se znovu nezjevil u věřícího se musí znovu všechno zjevovat víra musí být denně obnovována činy jdou zvnějšku nebo zvnitřku tamto byl při vzít ku a on ten antonín potřebuje toho omlouvat a bude onu on pro milujte symbol pro v poli o věřícím člověku proto o sebe nebem prosím tě. A ne na to se musí obnovovat víru skutky. A skutky vnitřními i skutky vnějšími například skutky vnitřními tohle je on to oni do vědou o jen o člověku jako věřit říma ano on třebas když poměr panně marii ji k tak musí denně skutky to znamená modlitbou k a rozjímání u o jinou obrazu řekni přibližovat kdyby to nedělal by nešťasten. A se mě. Že se chová tak jakoby se choval matka božích si to nese rovná on dnech po vás jako matka vůči svému okolí tak je to chyba to je nese rovná ale to co dělal vnitřně s tím co dělat země je tam nerovnováha mezi vnitřním pokrokem a to již tím a tomu přináší utrpení že jsem chová tak. Aby jakou jenom někoho pěstoval vy protože bylo teďka jako matka lásky k na dítě chopte aby se žáka choval mate z ky tak to je rovnou váhá mezi rozjímáním o panně marii a chování se podle panny mariině to musí mít odezvu jsem jim životě v tom musí být rovnováha máš prosím před snaze do podobno ještě v máš klade to tedy bude v. O to taky trošku bylo o on pro ni jen málo ale trošku a teď bych odbyl svatý příkrá nechali odejít. Oni neposlechli nedodal nebojí byly napomenuti duchem božím aby nešly aby se vrátili k němu odešli ze svý domu. Tak toto jsem měl jich možná napřed to je to co tam hodil jsem to že to teďka co je to za druh poslušnosti a my si myslíme že poslušnost si jenom vykonávat přáním těch. Kteří od nás něco chtějí to ona něco se bůh nejinak jedna stránka pod to jsem se s ti lidi v tak když se toto střetne se tak pro se s emmet toho boha především a oni pod se si toho boha odešli od toho v tak střety nemohou nastat u člověka který si je vědom že napřed k tomu božskému dát průchod a potom k tomu světském. Tak poslušnosti světské když tím že byste nemohl měl malinko budete na tat u ale dnes se pozorně na co musím nadal na po tomto řeknu vědy můj způsob jak byl pomazán ježíš kristus k tomu aby se stal tím spasitelem. Neboť tím se teprve z toho lidského stával byli věčně jejím věčně ale z toho lidského nastával nastával do něho a to jeho schopnost dostávalo z toho lidského a to je u toho avatarů než co nového takže on je dneska s námi víc než byl před tím než se narodil betlémě to si musíme přiznat. Indové tomu říkají každý do věnovat tat usnadní cestu k bohu neustal mění cesty k bohu a teď jsem vám slíbil že vás potravin tak to musím učinit. Ale to potom musel znovu ještě opakovat s v protože toto od temně ze nemohu si z najednou. To znít takle kdybych to bude velice s ve zkratce řekl. To ta pomazán host je zase proces ne že mu tam přenesli mylnou to bylo hotovo. Nýbrž tam běhat začla působit. Tak tomu sví mu mystikova tělo vlastně že ano aby bylo celé připraveno k tomu aby tu oběť mohlo přines u by spasitele do na tu trpnost mohlo se za celistvou. A on byl připravován k tomu tím. Že napřed u ten byl by z toho potom se vrátila potom byl tesařem prosimvás poslouchal svou rodinu to je přípravou velice krutá krutější než připravován na kříži protože z toho musel být v nic že utrpení daleko větší než na vší žili tam bylo a toho akutní ale toto bylo utrpení chronické bych tak řekl. A beznadějně to stalo že bych byl ve dvanácti letech a poslechl rodinu a měl poslechnout nebi v tom svého otce si že neměli pod se od pro by normálně způsobu člověku do spor u něho ne protože on z jenom se za kou z dotoho našel v rodině žen ne od mnou volal se s tou rodinou tedy k tomu byla odhodlanost veliká. A v tom měl odolnost ježíš samo jsou než se narodil no a to se potom stupňovalo on potom musel opustit rodinu a tím se pomazal. Pod další fázi na před v jordánu a on musel odejít v jordánu pomazaný křtem bych tak řekl připraveni křtem z obou říkat všeho připraven křtem teta úprava jakoby měl svou a mohl zdola satana. No kdypak se nám dostane že do máme své malé že své se začne stavět do pozice vládce tak že mu řekneme a pak je odejíti a nemyslete mu v ničem klaní se v tom nic jak o něm a potom ale musel před kou usnout jednáním učedníků se že je nevede k osobní spáse. Jimiž spáse celého lidstva a ke které mají přispět k on to musel trpět při roky a. Potom před kou co svou smrt a to znovu dal všechno říkal prostě tam bylo rovně pro budou pomazán aby bylo viděl kdy dal pomazal dost účinek po o dosti byl dvou končí li se v bezvadně znázorněno začátek a konec a mezitím prosit to se třebas nedokázaly v to v byt ale asan to ukázal a sebral vězte mi připomněli že jsem to tak. Po měl aspoň pode samo ukázal jak tam běhat působila a kdy její působnost skončila. Prosimvás toho kadidla a non jak to tam takhle jasně není znázorněno protože stav otci která byla veliká na tom kříži se proměnila v jednotu takovou že půsty nebo zapotřebí neboť byly že ježíš kristus nebyl menší než otec. Čili jakmile přestal být menší než otec tak končila funkce toho v v z ty ve řekl v k v. Pokud to zlo ustat v sobě nebo tak něho nejdeme v no a to zla toto zůstalo v zato je symbolem věčnosti takto zůstalo pořád to bylo před tím za to za to bylo zlatem předtím a zůstalo zlatem i po jeho smrt děl v krista na tak jsem a když jsem třebas vytýkal byl mas známa znám zlatem. Neříkám to to bylo velice po těle toto narozené nebo se nevyzná. Tak to je symbol symbol. I koly v tomto zlato fakticky bylo v děláno ale je to symbol toho. Zapomínáš hochu ještě dochází si žili přitom myslí li nějaký poměry změní v že to chceš psát dál a z s a na tom pracovat a neklid jej protože to nejde při nějaký parou přežil to s časem nepůjde jsem jako říkam čistě náhodně. A tak toť nemá jsme tu co v atd. Jesi tak slabý nýbrž musíš tou jednou hřivnou která si třebas ještě zbyla u byla od jako bys měl pět ne zakopávat jsem byl ochoten chvilinku to nechat nepsal nad a oni dali to zlato takže jsem okamžitě potom schopnost psát jako předtím totiž nebolelo mně jse si přidržoval pak je to před tím bolelo abych moh v st. Vy mně psal do se to když jsem psal v zato krise se proto byl tento sešit před tady přidržovat a tento psal protože on se toto takle dostává nahoru a to ve při v z se do tak co do svého dokonce psát tady byl dokonce ve kdo psáno není tady todo od konce si konci je ve protože v k v. se budete muset se z tohoto samo ale tady zase ve tedy tady někde že ano v jede ještě dřív než před jsem to v čem li od svědkem tady někde a ty sektě psát tady a tak jsem to musel přidržovat tak se to dál těží z kou a to nesmělo bolelo protože to by toto nebylo samovolné to moje psaní o přes že se z na ale on to odmítl v to není tak to je zajímavý. Vy se tam tak nebo pro tak ono to ho začínal dohořívá z von si musel ji do hrobu aby to mohl dokončit ho ještě ho jen be tak se s kde říká mu tedy tato š to je nechal v tomto stavím zpracováno z jenom v v žení když není ne o všímal během vědního života nýbrž během útlumu některých schopností nich ne. Aby jako ono působila vidí do nitra tak oni byli jsme tedy jak se mi dali do na jeho svaté tři krále. To se nedá vyčerpat. To na nechtějte ale máte takovou páru o tom co to je odkud to přichází a kam tom míří a že to nemá na to zlato věčnou působnost. V tom lidském životě. Teď ten ježíš teprve nanovo u vniká do toho egypta tou se stalo pro z těch co sis k dálek pomocí panny marie a pomocí joze v a se mně zbývá ještě vysvětlit v ní. Ale všechny ty prvky v protože byste mohli takovým z vydalo zlé hlava nové k opravdové zase se stal žilo a abych potom z koho je toho ale ne v tom božím střádalo nesmí nechat pro nastřádat musím tohle odbýt. Tak co teďka na cestě ze ji ta měla starosti joze v jsem v uvědomte si to to s a pro víte co měl na starosti ten vede ten komu poli osy se na rozum víte ten kdy je. A kde bezpečně kde je za nejkratší cestou patrně po pobřeží mozkem. S les nebyl pro ko vám takže si to šlo pořád dál do egypta a tak rozum osvícený nebo rozum vůbec se se museli osvícen tomu zná zenu zeměpis. Jedovede si k a mám syna vydělává on tam dělal svoje řemeslo není tam z duch tu česky vzduchu a tam končí funkce rozumu ale v tuk funkci v osmi říká jak ten se dělat pana maria. Nesmrtelná duše že máli být k něčemu dobrá a že ta panna maria be domu ježíškovi musí když to když prchá světa oslí ku. Když je prchá není to zapotřebí když prchá musí na o slibu znamená musí se pevně držet lidského těla tělesnosti na panna maria se ze si tělesnosti v této fázi a s ti způsobem že veškerou svou moc předává be na hranici smrtelné duši be takže kdybychom mez teďka v tomto případě tu pannu marii považoval za smrtelnou ženu a nic by se nestalo že by ho si snáze vysvětlili. Proč jedna jako smrtelná žena pravdu říkáte věr dem. Ale není do potřeby zen v ale je to symbol. Nesnese ten vše která se předává se tomuto světu tak aby ten člověk se mohl dále vyvíjet k tomu k božskému tomu vědomí božskému. Tak panna maria je vám jasno v musím to nemají z dělám jasná. Jakým způsobem mým nad tím do od tělesnosti zrak ještě v době těleso drží náruči dojem nenechají jsem se dokázal li byl na tom že se při začátku jsme ještě náruč nesmrtelné duše v a když to tedy jsem si dával pozor na ty mnou se to nad kdysi jsem neměl čas zemi zaměstnanost a kdy jsem když se o přes nevidím že jeho přeli tak to vidím v bez o v náruči panny marie s u na či božím be. No v a teprve potom se naučil chodila to bylo na svět nazaretu vstoupil do nenapadlo pomoženo učení k tomu rozumovou osvícenému stal se ze saska. Tak to je jedna stránka zevní stránka toho se tam dělo v ruby bude od nic mistra jsem v těch že sice sil tak to bude příliš do z ve těch v protože na co si budu museli povýšit všechny narážky ježíšovi na těch to si se sled v kafka v. Mohu tu uzavřít zevní pochopení věcí žít není pochopení to světě znamená a o všechno bylo za by se to k tomu aby přít ten ježíše dospěl jo o byl mentálně i fyzicky dospělý aby mu nakonec. Dnes zázraky věřit musel odejít od své rodiny jakože bylo o to určeno nebo kdybych to je ve špatně řečeno bylo v programu cesty že vnitřně se musí oprošťování od toho jdeš čeho by se byl nemohl obejde třiceti let to znamená on ani vnitřně. Ani se nesměl se od toho oprostit že se od toho dne oprostil ani vnitřně věděl z toho že ve na nás světech ukázal svou závislost na rodině víte jak se to stalo to nebo tady nata a. Taková nějaká bylo k k a ta musela být abychom si uvědomili abych abychom ten výklad neděli tak je to třebas co se ve tady nějaký výklad k tomu se musím zvolat. Nedá v ježíše krista jak nám to vysvětluje těch třicet let s celou řadou podobenství nám toto vysvětluje podoba nezkazí a tak dále boží k tomu atomu a bude to v království božím. Jak jsem si byl v tom toho posledního u těch družiček bude takové to bude v království božím znamená konec. Jak to bude co je to je těch ostatní podobenstvích jo to není jak to bude jak to li takže rostlin těch podobenstvích jak to by je podobenství o ženě. Tato začíná tam viset vedu tam by se do narození člověka na svět prosimvás. Ten narození člověka na svět to je za mých dáváním mouky kvasu dohromady. Se pro jistotu po již přiložil doby nechtěl to slyšet tak to musí slyšet. A. Vzala žena něco kvas zamíchala do třech věřící mouky dalo tomu jsou osou podmínky za podmínek určitého odkázat pod tato byla po dál za podmínek učitel tepla ono to zkvasilo a ty tři měřice mouky v tróje trojí z li v trojí prost pro rozměr dost lidská čili tělesnost lidská to znamená vrozenost vzal tělesnost lidská celá zkvasila předělat na sebe. To milost miska není proto aby se tady žil než aby se postupně předělat na. Něco co je jedle a. Musím vám říci od doby z od sama nemuselo být protože v strašně osobní no. Když jsem začátku začala. Toneme z do to není to zase by si přímo s tím že se na rozmyslem narodil se jsem se zase se děl jako duchovní cvičení ano tak jsem to prošení v sobě pociťovala. A velice prudké v. Takže by nebylo živu že bych se byl v toho chopil ale vy u toho byl uvízl by musel jsem zároveň mít zel v od pánaboha schopnost pro ježíšova svět dal jsem to neni to nejsi ty neboť ty nejsi pocitem. To nejsi ty před nejsi slastí a ty si nad smysly a tak jsem tak si miloval koncentraci co zření na boha při jemnosti odpadl veškerý pocit. A tím jsem se zmohl aby se dostal za pocit překvašování v ale my si na pokračování v to překvašování v probíhalo let takže překračovat překonal rozum se choval jsem se to před dělalo všechno přesto před kvas co před kost do se to mělo ten následek. Že to nebylo toho por hmotné jsem potřeboval nebo bylo zapotřebí aby tato porovnává hmotnost lidského těla. Nebránila k přístupu v přístupu k vyšším oblastem které nejsou tak do por hmotné. F. Čili to bylo jaké si při oslovování se pochodu těmi sedmi úrovněmi. Ještě ne za tak li plně sobec co z domu se nad tím v ale i to bylo hodně. Takže vy to technicky označil tak by řekl. Napřed se se z radili buňky v lidském těle do baterie. A a to tak. Že zápor dělat to nebo na tom viklat li proto pro neznal fyziku do záporným koho se postavil ke kladnému pólu další buňky a tak to šlo toto propojení celým tělem že vznikla úžasně sil na baterii je a tedy bych se chtěl zeptat byli tam velkým od kdy anebo velkým kam te. U pól říkám správné takže by se měl do dotekl dostal ránu ale kdyby můžem být z od v něčem obsažen bez kam beru nemůže si temnota je říká se žilo z dobytek nějaký om do třebas malým ho nějak i tam musí být toho v tomto dvojnost funguje že mu tam byli taky tam li a ty tam velice s za za r. Člověk je tam v li postup směrem k bohu a ty vole ty za dušovali vnitřní klid čili podmínky proto abych mu to stouplo protože abych to jsem říkal řím by měl budete napomínat bylo abych tok kterou o tu na a.