Karel Makoň: 89-23A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože ta síla boží byla tak velká že jako mnoho to nebyl sedmnáctým rok v tady v tom podobenství rozumíte konec. Ses dokonce šel nazpátek taky si by se těžký dnem se že se dech nejtěžším do lišit krista že se narodil jako byl dítě ne jako hloupé dítě obyčejné to bylo nej řešit o těžší než kříž jste věta a u mně bylo také v sedmnácti letech něco těžšího protože máte ani zdání. Že taková tíha může na člověka být padnout protože jestliže jdete zdola návodu tak ze všech stran jste pole není obrazy a ty vás chrání před než časem za řeka. To jsou živé obrazy které jsou vaším brnění a následkem toho ani zdaleka svatá terezie nebo její kumpáni poli je to je tedy jako v sedmnácti letech v od ze si to protože to šlo zhora dolů tato cesta není není neznámá ale není prošla pána. To vůbec není cesta po které se kráčet této kdybys tam dalo dělat jenom tak. Tak to není tao není to cesta po které se nedá kráčet je ten cesta po ted zhora je posledního se ukazovat cestu o radu. Jak. Ti z li se z od jak nám napovídá mi tady někdo z vás že aby mohlo dojít a. Protože to poznali jak k tomu rozdání věříme že musí víte že se to učit ho míry sebepoznání ale vám něco řeknu není to takýs te. Protože kdo měl tu míru poznání v těch si zúžený ku to byl ten hospodář. On si tedy dal mi vyvolil a neptal se jsi chtějí nebo on si vybral tři služebníky to bylo jo nezapomeň nad na nic z toho co dáme napsáno po si prostě vybral. něco jiný ho. Že když přijímal ježíš kristu učedníky tak je bral moje dal otec ale tady si hospodařit víra sám čili nesmíte si myslet že se všechno dale jako by to vyložit to se nedá a nese s tam ani slovo vynechat nesmí. A to se pod nose vybral jednoho dal špatně li tele. Léčku nebyl výběr jakkoliv ten otec vybral nad protože nikdo kdo si byla špatně víte nemáme řečeno tím že by přitom výběru své protože jsme si řekli že to schopnost hospodářova nebo boží nebo jak sebe jsem výběru musí být počítám k na toho že ten člověk musí i přitom výběru od boha pocházejícím musí mít v sobě nějakou zálohu třebaže malou. aby uživil taky sobě pro zlo rad. To musí mít. Ten člověk zakopávat potom to relativní to za ko stává tu hřivnu ano. Ale toto oni s. Protože oni vám to snad nějak se do mysli aby to od těch podobenstvích z něco jinýho pozor vás na to že to není to poslední jsou od může křtít. To podobenství jsem vykládal mockrát, takhle ne, protože teď výklad těch první světě let a tam jsem vám napovídal mu začlo všechno samo jak mi správně říkáte tak dovršil. Všechno s celou třicítku tomu při jordán ve matka ženo a tak dále to jsem to ne to to stačilo. Ale netvrdím ani teď že ji dal na všechno to není možné. Nestačí dneska ty dale se spokojen s daleko větším nestydím věcí vyložených protože tak musí být dál za ten výklad původní a budu viklat z třetí stupeň že ještě ještě dát tak se v tom podobenství se byl jenom o pane my se mi prozrazují potom nemůže o to viklat jinak ale je tady právě výklad podoben z vjemy ten život teče krista to je nelpět názoru. Ale věc stupně a takže tomu co různé stupně vykládat je to vždycky správně, ale platí to na určitý stupeň. Takže když jsem na stupni nejnižším tak vůbec toto co tam teďka vám říkám vás ale ve pasu nad li ti se na prvním stupni let nepotřebuju vůbec nepotřebuje to. To jsem nevědomě do si že jsem nevědomý dokud nejsem mentálně dospěl se nevědomým. jsem byl mentálně dospělí v sedmnácti letech tak zase vědom a že by se byl absolutně ve není on je na z těl našeho volám pod moc boží a se je toho zboží přátele. jsem začal věřit not tvé to je opravdu vrcholné vědomosti. neznám hrubší nevědomost u vás na zřejmě navštěvuje ale vizte ne nestranně vzdáleni od někoho kdo nám to vysvětlil žádný jest je to zase trpěl za stal i o to také vysvětlil ani vlastní matka si s tím nevíra kdy ano nikdo vám nemůže pomoci se u pil sami ze své nevědomosti ta lze totální prostě. Kdyby měl poměrně vyspělý člověk duchovně vystaví jako jsem měl jako dítě tady mluvil právem protože velké milosti ale protože na to nebo nazvat prosim že hříchu nečiní. Ale vytváří překážky na cestě někdy téměř nepřekonatelné po je to jak jakou ale taky na takle janetem nos. Takže. Těch sedmnácti let jak víte jsem měl veliké překážky od těch operací čeká od se o to bylo co neškolil to byly překážky samý, ne a mezitím ještě bylo něco jiného, ta ruka bolela. no a jsem nevnímal jako ostatní děti hlavně zrakový jsem neměl jako člověk s praně a když tedy ji nemá. Tak vidí třebas jasně není krátkozraké do ale nevidí toho v těch barvách. Jako to vidím teď nýbrž to zk velice třebas zase neviděl nikdy vírou stěnu dál sami kola tvarem to co o to co mně nezdálo nedostatek že zprávy jeho složení která tu slabost to se bude je především ve za onomu s tam pro zraku vynechává o to z ale jisto je ale ne v kvalitě. Nýbrž horší protože spotřebuje strašně moc z prany a to zase pochází sil ose krve ne no atd jem málo ale špatná tam a tak dále to všechno co mají v že by vám to všechno neříkal a že bych se smířil s tím jsem první stupeň odbyli že mu dostatečně rozumíte ta abyste mohli pochopit i ti osel mi stupně. A že to co nám chybí ne jak se ten do vyložili co si vyložíme bude nemusel vyložit za druhým vstup měnit ze stroze neobejdeme. A tak možná že uděláme kompromis ne řekněme třebas znova Jenom do si ještě do podobenství nebo nikdo nebude napovídal syna no ale já. A on se s mně taky se to neuděláme v to mně stačí. neměl k is celý z víte tak jedinečným to někteří lidé kteří nedovedou u dají svojí je v z nás. Kdy ten by byl ohromný hle jsem o by se žil do toho herectví tato bytost zahrál anežku o a a s tím od s. Bylo toho pána něho se toto do znamená ho rabi s abychom měli jistotu jsme nic nevynechali v že to řekla jsem toho tolik co on tak to by muselo stačit před se o dost. Na tomto prvním stupni aby člověk mohl duchovně vidět potřebuje k tomu svobodně na boha zaměřenou vůli a čisté svědomí v v v v v v v v v v říká a on v tak el v mám dojem že si vo sobě myslíte. Že máte svobodnou vůli na boha za než ho tady tak se vám o tom nikdo tady nebrání že aspoň ten týden můžeme se svobodně zaměřit svou vůli na boha. Ze s podat a on potom říká v v v v to ji za o nechám v k v. Rozliší jevily bude předem přicházející a následnou milost.. Přeje přicházejí si milost na tomto stupni jsme si vyložili spočívá v tom že člověk trpí. Neví proč. A víme to že to jde dál do druhého stupně že to předem přicházející milost utrpením předem přicházející roste nová provádt definice. Takže by bylo dobře kdyby se chtěl snadno dostat přes tento stupeň aby se utrpení považoval za předem přicházející milost. To by bylo opravdu správné pojetí prvního stupně trpím ale to předem přicházející milost a to znamená že bych se měl podvolovat veškerému utrpení dobrovolně to ne. Je to sice je známka když jsem milosti pravda. Ale je teď ti otázka. Jestliže to jediná známka sice milosti to on tady nám známá. Ale my bychom domnělý rozeznávat. Protože musíme to před tím od totož to nás do století drž z kuje lepší ne. F. A vás svěřovat na vlastní hříšnost co by děláte čas toho. Ale stejnou měrou mu ho trápit hříšnost lidí a ostatní protože on musí na tomto stupni především odbourávat pocit oddělenosti je v čili v tom dejme tomu. Milosrdenstvím na tomto stupni se správně projevuje tím že trápí člověka hříšnost nejenom vlastní nýbrž úměrně ostatní a také její duchovní nevědomost. A myslím že také vlastnil nebo jednají měla člověka pravdy více čeho hříšnost ovšem není druh našeho bezmocného trápení nýbrž on tady říká o to bude že je mně neutuchající či o bojující církev člověk přirozený základní sklon k bohu i do před. Klady může mít. Když totiž může se to je tady mi říká co je dovoleno si osobě myslet. Mám přirozený základ sklonu k bohu který pochází z jiskry duše a z vyššího rozumu které si pořád přejí dobré a a nenávidět zle dochází o budou ani vylévání božské milosti jako paprskem slunce do duše. Začíná zářit nadpřirozené z s z s je to v nich o osvěcuje duší nadčasově v krátkém jiný takže vzniká. Boha a člověka spojující láska. By se to patří všechno do prvního stupně že se utíká do egypta. To se nedá dělat později to dítě být od mládí učenou k tomu aby. A nerezignoval ho na pokrok duševní když ji. Duševní vyspělost velkých lidí aby synem myslelo že me mně cenné tone takže když do takle bere tak se nás na nové est učí se trpnosti uměle města kdyby tomu nebrání řeky v aktivitě dosud trpnost. A teď on to rozkládá v vychází. Rozlišuje trojí příkon v kristu ten první is velice jejž do stání se člověkem za se v člověku druhý denní příchod kristův v každém milujícím v lidském přeci vždy podle náklonnosti cítí při do kristův v hodině smrti a při po svým jsou misse je budeme teďka všímat toho prvního stupně. To znamená denní příchod kristův v každém milujícím co si jestliže není jedno. Jaká ježíš se z ostatních vidí jak na jich duševní vědomost. Tak to je plný známka toho že člověk začíná ztrácet pocit oddělenosti aniž. Se to jeví takže by vůbec odlišil jsem bych dnes ti pocit oddělenosti tone. Ale tady spojující láska a touž známkou že se ztrácí pocit oddělenosti. O proč váze tím jsou cit je to vůbec vzbuzování soucitu tak je to známka že odstupuje pocit oddělenosti. Ten denní příchod kristu v na to o to ještě do promiňte svůj život do božské milosrdenství. A naší bídě pod přednosti tam říká nebyl svých najít tu boží štědrosti a to v naší milostné touze. Když bude i že tento příchod obrazem ku oko od domu do ji do kterého padá slunce jsem vzal na ku a jeho paprsek proniká do nejí kdy většího by mít a od vidění do života tím že žijeme a on aniž dovíme tím pro by je našeho života v sobě zve ale je tam utrpení tak je to známka když se milosti utrpení je překonáno je to známka. Potřeby dosti klidu neboť do vše je lidská se musí s to po čem to tak aby v utrpení. A v vlastně z odpovědnosti v chvíli za toho že si smí odpočívat trojí zbude navrhuje. Ctnosti které mají být založili na svým vyššímu poslušnost sebezápor trpělivost mírumilovného z dobrota soucit. Vy do od nos v střídmost. Abychom sedím vůbec se s tím setkali k se s tím se ptáme ten říká že je život litery že není málo nejsou snadné ty že jsou nutné na proti sobě taky nevedou dokonce kdyby se to prý se mi jsou úžasně důležité ale když jako z se se se svými z se ze svými stačit na vyšším stupni tak že to nejde ze stavíte. Abychom se svým setkali v činném životě. My se můžeme setkat svým pánem trojím způsobem že. Za svazky z toho že ve všem jenom boha před očima co jsem to přeložil za druhé že nic z oni z neusiluje více než o boha. To stále a za třetí že miluje veškerým způsobem aby. Do všeho stvořeného darů božích a dokonce i ctností dokázal žít s bohem letem velice přijdeme na prvním stupni že to chtít setkává se totiž to se nedivím že tak by požadavky se na prvním stupni se setkat činnosti věčnosti setkat s bohem takovým ze co všechno musí splnit on musí dát stranou všechno stvořené boží dali se musí vzít. Dokonce i ctností se musím říct znamená vědět že stvořené není jeho. Nýbrž boží že dary jsou propůjčené a nejsou jeho a. A že ctnosti nejsou lidské nýbrž boží čiho se vzdát svých ctností se že daru a svých atak všeho svého jsem tady stávat to na to listu by se se vzdávat mně se vzdával dostatečně dobře svého. A takže můžeme říct že tím se stávalo učedníkem činna prvním stupni se máme stát učedníkem. My dovolit desek tu poznámku udělá tady neúměrné v životě v to že bych si život je stejně or jako vnější. Když se nevzdává máme toho všeho a děláme přitom nějakou modlitbu za sedí ženám nejde. Protože není to uměl ne to co ze děláme s tím jsem osy se vnitřně ku v. Je tam napětí kterým se unavuje ne v k v. A že něco v takže by na aby po o k a na či v. se budu ovšem kromě toho že přes tu obsah toho li z prvek ka odolávat pořád na život kristův. A by bylo myslel že o lepším napřed přečíst toho viz prvek ka. A potom se pustit do toho rozboru ježíšova života druhého stupně jakou ukazuje na druhém stupni dříve než se rojí z prvek pustí kdo ho v tom systematického vývoje tohoto živého životního programu věnuje několik kapitol návrhu ne. Jestli antropologie zk s téma které menuje třemi jednota my naší přirozenosti. A v nich může vnímat člověk příchod ženicha krista. Stupňují čím se a stále vznešenějším způsobem nejvyšší jednotou jednota v bohu které nejblíže jednota ducha to jest všech vyšších duševních schopností rozumu paměti a vůle a posledním jednota se se z níž pochází tělesný život k tomu jsem jsem tuto poznámku ze slova jednoty ducha. A že příchod ženicha snadno pro z poznat jak nečekaný je příkon v jeho a jak nečekaně a s mocí k které nelze odporovat neboť žil z z co stojí v cestě jeho síle nebo co stojí mezi námi. Mezitím mezi lidskou duší která ještě těsně před tím spala a tedy či i zapomněla že čeká na ženicha. Ten si jedno z vyšší jedním schopnosti a to je nejbezpečnější důkaz o tom že přišel takovým nepředvídaný způsobem víte nikdy jsem nepochyboval že v těch se nás že ten bůh přišel k to byla obrovská moc. Ve se na ni zvyklí ale se to platné když měla vydržet několik minut třebas. A dali potřebovat na ta byla poměrně menší od těch operací po se nás měla k. Ale teď let tak mocná římě nepustil ztrátu sami držela jsem nebyl schopen se věnovat sobě ovšem ani jsem nebyl svoji budeteli se to šlo zhora tak potože on nemůže uvažovat protože on byl co on na učí jak z do na to jít a ona před tím ještě spala a tedy i zapomněla že čeká na ženicha a ten jedno vší vyšší duševní schopnosti a tedy bezpečnější důkaz o tom že přišel. Takovým převrat převrat se mým způsobem bych tím než usnula byla v jednotě se cele kdyby nebyla toužila setkat se zří zem tak tam nepřišlo co by družičkách. Rozněcovat se citem aby vydržela čekat na ženicha k jednotě jsem se bez citu se naučil vláha lidské lásce a ukázala se. Ukázalo se kam ji může dovést život ve světě. Že to není úroveň zahození. A nebýt toho pokroku při kterém ještě vůbec nestará o ženicha nebyla by se dostala ani. V k přeci ženichovi je svatební símě mohlo by se o všem zdát že by dělal tento ženich. Svým počet no z svýma očima jinde ve své nekonečném milosrdenství. Jako stalo svaté terezie například při pohledu na obrázek tu není aby dal na to jednou do z vně. A to by se nemusí nemohlo s nemusel dostát jen dítěti nýbrž. Za určitých okolností i dospělému jakým byl například svatý pavel před damaškem nebo svatý je názor li pobyt je tam toho není. Ne neměl bych opomenout případy. Kdy události v lidském životě byly tak kruté že člověka. Že jsem vzali nečekaně v v v v v v v v ne ji v člověku dali v nečekaně. V naději na přežití ale člověk je přece jen přežil protože když. Jednou že největší bo pomoc boží nejbližší a. Ale ne v tom že člověk nemá že člověk byl. Musí přežít nýbrž v tom že uvnitř zemře dříve než za fyzické smrti protože jsem si by to co se k smrti když není ochoten dobrovolně to udělat tak není schopen od těch co se s takhle psát a je třeba o to může přát jako tam ryzí pro lék ale to není nic ten způsob který si přestoupil dvacátém dvacáté stroje. Tam toho musí být víc asi to ne ten s v a všechny ty těžkosti které on přebírá od světem musí byto straní. Prosím vás teď bych se byl nechám přechodně toho ono vize proces jako se zase přes tu tady to mám ještě opravena v zase listy si nesim dobra mine před čtu v ž a v tak si to přes přes za v v v v v v několikrát sto přesto abych to ne buňka v. Protože když jsem si protože máte k když když pásky jak s mistry kteří se za v ale v kde jsem se něco trpělivost to napřed říkám ježíši kristu. V onom tak řekli jsme si že prvnímu stupni od ježíše krista rozumíme neříkám že bychom o dovedli sledovat. Takže to v tom bude učit zaujímá. Je to podobenství ježíšova života k nám nebude tak tupit jasný protože ho nebudeme od nich. A ve s takovým plnou hlavu. Že ty začínají věci takové že do hlavy se nevejdou začíná druhým stupněm a to znamená bod v jordánu začíná předváděl ježíš kristus mystickou část duchovní cesty. Kdežto v první fázi do s tisíci dává záležet na tom aby dal přednost normální světské spolupráci s rodinou as společností pak po je z dobře srozumitelné. Ale teď najednou přechází skokem on pojítko mezi jordán opuštění rodiny za se o tom jordán o tom boj se satanem ale tak se vám to zdát celkem jako z koho a skokem přechází do výhradního spojení nebo přednostně spojení s otcem takže není schopen. Něco dělal bez něho kdyby od teď volali jako volal vás světech matka tak by neodešel činí domu v nýbrž říkal by kde matka kdo jsou mi bratři o si nesmí si dovolit pochopit a teď si to musí dovolit. Je tomu si by samozřejmě i a víte svatá terezy je aniž o tom věděla taky šla zhora o tom sama co o radu takže napřed viděla po milosrdenství božím takové jaké je vše světech dejme tomu obě nás světech když zemřela matka nebo z nás ti ne tak se spojena s matkou boží to bylo zase něco čemu se říká nad vším cenné jsem poradu. Totéž obdobně se stalo z mužskou ratolesti rodiny to je jejím otcem vize mír dal tak zase se napojena na toho boha no a tak je na cetě letech pase zapomněla kterou ovšem se v životě s. Na tom dvoře takže při se ve dvaceti letech měla jednomu váš panny marně a musela oni žádat přitom vstupu se musí žádat žádost vstup do toho sa. Tam asi dejme tomu pro vše takovým co co prošli se vedlejší tu svou mocí a tohle nám. Tomu že všechno formální že to nařízeno co prohlašovat ale naše asi tohleto terezy je slibuju že obléknutí jím pro ochrana panny marně budu jednat z boží milosti tak jako jednala panna marně budu ze sebe chtít zrodit ježíše. A budu chtít ho vychovat pomocí také pomocí své ctnosti ale hlavně milosti boží k tomu aby kde mně jeho život dospěl tam kam dospělo můj život světskými to znamená ne aby za pracovat oné aby žila jen a on země po že pracovali malou od ušel následek to není. Hlavní a při tomhletom slibu od by říká a jakými prostředky bude se sama snažit od toho aby se to stalo. A to je závod o počítáno takže na slibuje prostředky modlitby. A prostředky milosrdenství jestliže ale prostředky modlitby slibuje tak z nemůže spát jako normální člověk když se nevzbudí sama musí někdo vzbudit nejméně dvakrát za vás se musí modlit po či život je životem modlitby jane spánku. velice náročné prosimvás miska zemském žádal prodělat mužský řád todleto ženský mým nosí stávají modlit se. A jestliže to být tedy charisma pár zdarma daný tak je tomu při když že že v noci stává modli se a kdyby se mi řekli tak to není dar zdarma dané ale je čili vykonal ten slib bez donucení dobrovolně se tomu odhodlala tak tak dobrovolnost pro vás samovolnost pro nás od boha pocházející takže jesi. Že to pro měla oporou touhu ti je na si světech takhle cesta pro pravé tam kou tak jistě za nic dal bůh o vůli jeho vůle a oni potom pomáhal takže se nestalo na to se s mistra v své terezie na ježíše nestalo se ježíši pocit široké ale byl o tom ještě. O nebylo těmi třetím ale teď již jako měl též chybu nad nebyl nikdy opouštěn a byl s nim pořád jedno otcem tak že se může vodit. Nebo může chtít od učedníku abyste byli jedno s otcem jako s ním jedno jsem pod soudu byli jedno s ním ano. Tří ale ví. V tom jak to říkám obecně takle náboženský život potřebuje být pořád obnova obnova jako není již není tak upadne ano. A když vona vykonaná myslit. Jako člověk na svatý myslit tak my o něm se neudržel na jeho plnění kdyby ten si touž žen následným. Jednání podle slibu ne se s tím s kristem jenom tak by ten slib nemohla udržet nemá by se po měl řídit kdyby pořád ten si neoponoval a o noha obnovuje z s skutkem skutkem že jsem odvětví vědy se modlitba taky skutek mít v. Z svažte to co jsem co na nese takový plus doby si ještě z budím toho při hory nadto se z hrobu pro svět za dal překlady z oni tomu nerozumí. Co rozumět tomu znamená pole toho z být schopen zařídí z jak neni se věk schopen se zařídit podle toho co přečetl duchovních věcech když to uzná za správné toto ještě neuznal za správné protože správné mně musí nutit k tomu abych okamžitě následoval je to ne bytí tak jsem to fakticky za správné. Neuznal. Tomu tisíckrát prohlašovat že jsem to uznal jsem to neuznal a poznám to pole to co to narozen co na to zapomenu jakoby to byl nečetl jakoby to byl neměl ruce kdysi jednou přátelé budete strašně stydět za stop po pátý budete číst a ono tam všecko je na říkat co jsem co snem se něco z s že vás z nese nepropadl do tekla rovnou na tak božím to jsem si větší než moje aby vás tam masou za všechny. A hlava hlava a kde toho pytle nasoukal no každý měl zla horou páteř minimálně napřed z onoho nebo as oni dva abych je nechal prosím s. Tak proč tady někdo mi říká jsem si poznámky z toho co jsem před patnácti osou nás věty přečetl chop těl. A zdá se mi že jsem tehdy tomu rozuměl lépe než dneska že za. A je to pravda protože jestliže z toho neuskutečnil nýbrž byl si tím jenom nadšen tak si se přinutil klas s otcem k lidské lásce srdcem. Ale lidská láska se jsem o padá a to dlouho nevydržíte literární muset razil z vůli jsem se. Spálil takže protože syna prošel se jsem a lidským srdcem což jest možné ano tak ten cit opadl a nedalo se tomu zabránit. Že ty krizi se opakoval se opakujte nejsou jako ty první to není ona. Takže důvod si snadno zjistitelný stačí v k v. Dva v v v my když věci poprvně slyšíme. A uznáme za správné. Tak to není rozumové uznání jenom nýbrž je to přilnutí lidským se jsem v protože nelze si s oddělit od rozumu abychom si třebas přáli ale lidské jsem se se unaví a lidský rozum zapomene o bujet na stejné úrovni ten se unavili. Jsi ne dnes zapomínáte se unaví prostě není. To byly ztráta paměti ale rozum ztrácí pán a obojí za následek že opadne zabil nás dění sestup podpory potření ve říká touž tam bylo pata podobně to nebyl tak vášně. Co s tím na to tady se ze dělat to může přečíst. Von řiká začíná se lásko se jsem ale čím se potom pokračuje v protože na chvilinku zastavte se pokusím to při při v když postupně. Výklad do stupně. V stupně je těžší ježíš jakož měl stupně že první stupni kdykoliv sám ježíš as tam jde do jordánu z vám že z jordánu bojovat ses stanem v ale tak přijímá ty své učedníky jen vás do komplikuje s těmi dvanácti ale osel v tom krokem a s těmi dvanácti. A nastává obdobná komplikace vyd jak je to světelné proti tomu co ty set letem člověk obr na komplikace jako když začal žít na tomto světě tam taky dobro komplikovanou zase se rodem jsem že ano a s těmi pomocníky jako byli svatí tři králové a panna maria svatý józe s. A tak tady na tom přechodu. Své děje něco podobného a myslím že bylo správné kdybych pás slov věnoval napřed k tomu přechodu než se pustím do samotného výkladu tom o tom bude daleko zřetelnější všecko. Musíme si myslet že když přecházíme mi z prvního stupně na druhý tak přecházíme. Ste z toho vlivu který zdánlivě přichází zvnějšku rodina společnost která as které nás vychovávají do výchovy zvnitřku. Znamená přímá se stýkat s vnitřním světem či život světský nebo se světem nebo za pomoci světa se mění život kde stále více převažuje pomoc boží. Čili čím se to děje proč se do tak neděje že totiž. Nastupuje duch a s tam za života a život duchovní nebo život vnitřní kdy jsme žili životem vnějším povrchovým. A jež jsou ukazuje že byl poddán své rodině když na něj naléhal ten vnitřní život jak svoluje dvanácti letech nebo v je z toho příchodu těch svatých tří králů a v tom přesto žil oddán rodině to znamená navenek tomuto světu této společnosti nějak zvrhlé nýbrž přirozeně. To je v pořádku ale teď to nestačí teď jestli sejít dát tak musí především se zříci vnitřně své rodiny. Kde matka do summy bratři ty bratři celá rodina pro která si jistě padesát víte že veliké dost svým tam s za těch poměru no přes tuto o tom třeba třiceti sis si jedna rodina třicet. Z víc ty u ji kdy měli deset tisíc ty bohaté rodiny třiceti si z proč to bylo protože všichni otroci byli považováni za členy rodiny a. Takže když blahodárně na ten ska tak jsem si z od roku a ty nežili jenom mate věřit provincii kde mlátil obilí dělal byli živi jako se nevěrci ale věděli že patří k a v rodině atd ženské nebo z pak s ke nebo je to se to žilo v když tolik otroků po něm a byla to jedna rodina. Přivolila případ bez odpad jedno z pod roků takové nad se skryl rodiny nejde tak významný že ho postavili na roveň normálního člena rodiny ne o že ho zbavili o to z ví. A. Tedy této společnosti své musí vnitřně umět zdá člověk který je na přechodu z prvního druhého stupně na prvním stupni nezáleží tolik na tom jestli věří vjem nebo nevěřím jako záleží na tom že jsem oddán bez po že nebo nejsem. Ta voda roste s po že jsi nahražuje do určité míry tu víru anebo nevíru. Proto jsem voda nebo nejsem voda. Ale tak se neposlal věřit toto ještě pořád přirozené te že se v nás svět. Že jsem a místo abych věřil pánu bohu a ta se věřil nepříčetně matce že nemůžete ze se obešel bez řídili hrozně jsem věřit. jsem prostě v viděl za or. A že vracela od rána začala tři rád tak pravdy abychom mohli být živila protože jsme žili maminky její víra tatínka tam taky pomáhali nalevo se si myslet že to nebyla bohatá rodina a že měli určité povinnosti. stali moc námahy a hlavně zaujatosti ve nebo menoval protože to se nás netýká. Ale věřte protože neměli jenom tolik starosti jak si kdys člověk mohl myslet aby mysleli na ty čtyři syny a na tu jednu dceru neměli. Nýbrž měli starosti ještě které z tahaly za hranice ty plzně řeknu třebas pro menoval. Určeni se krást volit dát a ta předem lid lety zdání který museli nějakým způsobem vyrovnávat zájmy v plzni. Toto si byla dostala řečnická rodina a tam něco zbylo pod to ne do toho zbavovali tu ten majetek celý byl s ničili jej řeky majetek v plzni jinde mimo ten náš jdu no ale víte si byli spojeni starosti. Pro toho co to na den toho jako žádným mostech říci semenem to málo že taky majetek pokud se neodolala k tomu být hospodářsky činný v něho s tak o všechno přišel a byl o že za čem se ti sice to co co čí neska co na tom zle když když nejsou obchodníky že jsou podnikal tedy. Takže dejme tomu ty půstu dělati za svých kdysi najít nám dala že nebyl nic. Jenom říkali byste chudý jsem přijete nám něco k tomu co vybíráme na ty jisti trávu své odevzdá. Kdo vám nic nedá téměř nos z pod se protože jsem nějakou když v když které synem protože jsem něco musel dávána za v z s tak jsem račiž těch je to ještě předtím prošel jenom třemi nebo čtyřmi. Že on to prorok kopyto ano ale ty nejsi jsem viděl. A ale nebyl jsem schopen jim nevěřit protože od opravy na tom největším za po transu s tím. Byli takoví chutný padali chuť je li provedli o z řečené a. Protože když se si si kteří byli neuměli si věci z ty jsi ženě než vaří nebo rady věčné a pořád jenom jsou kali peníze. No a když jako tahleta přes váš lehtá dávno jako sis tohoto hlavní ale měla všude z budu statků kdyby zásadně nereptal byli byli z toho řádné zamiloval nám někdy který žádnou jsem jista asi pět všech se zbavili protože na všechno museli do práce takže oni neměli o dát si vůbec nic za že tam ten tam padá střecha tam ten tam zase potřebuje něco oproti anebo aparát tam. Je si pak kráva o toto hrozný. Takže jsem celou dali z musem netočí sval někdy vše z vás jsem se vás ztratit tento živa ještě ve začátek staletí. A byl toho hrozná stvořitel svatý ta pozná tíha. No takže jsem vám říct že neměli moc peněz naopak pořád museli byla ten ještě pracoval o dát do večera aby na to lety hlouposti stačil tak prvně pro statek k učení svých se tak i tam někde or říká.