Karel Makoň: 89-23B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

to všechno o moc tohoto postava dědeček ale toto všechno musí z toho se musí člověk zbavit že nesmí mít nejenom mat choval bratry vůbec nic ani majetek tím ne že ano ale musí být tak volně i tak svobodný aby moh jít zatím ježíšem kristem. A to jak vám říkám konkrétní podoby. Nemysli že již je na ni tak bohatý na ty sluhy tak chovat povede dědeček se žena do vody v ale v. Ale na tom jinak špatně on ve věčně mými ne každý na svém a když tedy na tom přechodu z prvního nadto stupeň je při by se nevzdal toho všeho co měli nejradši tak vynesou od jordánu a protože se nevzdá. Tak ten vstup do dalo nevypadá klasicky nýbrž na pětkrát jak se vzdali všeho zase postoupit se v tom jordánu po kolena třebas nebo po pás tak nějak on tam musí vstoupit celý. Se potopy do vody a musí přijít na to úplně nový a z tak těle. číhají kteří to takle nezažívají jako jsem tam najednou v leze najednou to jsem zanechal všechno co jsem měl na tom že jsem vám jenom dušemi. O nic činný ho. Mně opravdu záleželo jenom na též nemine nama se tu se předtím strašně rád ale teď mně šlo od potom ve vlastním bydlo. To jsem dorostl tak daleko se dopad nás se když jsem byl ve před třídě kdy nazí a když odtamtud vyvodili tak jsem to cítil jako konec světa to bylo pořádku. Ale nebo co se tomu pánaboha co se z toho bez něho bez jeho vůle bez čehož činí a bez ohledu na něho do jsou to se na matku a v tom matka na mně bylo ohledem mohl nemohl vých viděl co co udělat. Ž že byl před pokládal že jsme prošli jordánem jak se to pozná a to se poznána účincích výhodná jsem tak bezpečně poznána účincích že nic není bezpečnější do než tyto známky jordánu když jsem přešel přes z tři před jordánem tak z toho byli účinky tyto. Nemůže minutami ctnost není to tam no a jsem před tím v tam milost předběžná ztratil naději že budu všemi jen to bylo to velké utrpení a to bylo známkou příchodu velké milosti ano. A když jsem toto ztratil tak okamžitě přede mnou povstala vědomím o bohu bez obrazu a a tedy následek první byl ten že se s pak nevykládalo ovšem že ten bůh miloval že jsem nemohl dělat to co jsem dělal předtím nemohl jsem být tím všemi jem. Nemohl jsem být člověkem světským. Takže maminka do poznala a vedla bod kostela jako jsou jsem říkal bylo v jsem neměl v nich anebo k jemně pane ona se za za. To bych přeháněl tak nebyla taková aby běhal od těch klášteřích ale v ní. A víme sílu oděla odolat nejenom vší dokud těšit jemu ale o do svých chu jen jemu. A odolat tomu hlavnímu hříchu že bych něco chtěli dělat pro sebe. To přímo maminku o rád tělo že jsem pro sebe nechtění dělat to byl v očích mých největší ježíš dělat něco pro sebe a to mně nejdéle trvalo než jsem se ale zase musím dotoho svých ku. A to za do jiného al za mnoho let tak by vám pátek lidsky v neboť proto není konec cesty a když člověk nejde dál a tak upadá a teď to jsou hlavní známky no ale se nebudu popírat pro sebe se budu opět ježíše krista v u něho následovalo překonání s. A za na poušti. Uměl nenásledovalo překonání satana na poušti ani ještě nic jedním tam nebyli bez v. Protože v a v předběžné milosti bylo tolik že to vydalo toto za tupou před za to s a ta takže jsem rovnýma nohama. Po jordánu se stal člověkem vědomě spojeným s bohem. jsou opačně. Je potřeba se ovšem ne mu kus nebo toto trpký nějakým učitelem pochopitelný člověk jiný úkoly než pán bůh na tomto světě. No a a ale teďka budu probírat swámi tu normální cestu věřícího člověka člověk který věří na prvním stupni myslí si že ctnostmi a vírou nabývá nějakou zásluhu ho co to je něco co nás jsem. Znal z to si nemyslel že nějakou modlitbou co ze dělal při špatně říkám nějakou zásluhu na seděla úkoly rodině takže jsem věděl že žár značnou nemám se znáti jsem by to z jeho jako na ní. Promrhávání čech jsem na svět když to nebyla pravda se mi to jsem nevěděl něco vírou li z prvek o předběžné milosti utrpením že to je velká milost v s s s většími světa před věz nám milost ta ukázka protože nenosí životě tím potom rychleji probíhá a ten přechod od toho druhého stupně. Z tohoto tedy je jedinečné tady na tomu se normálním životě na to dopadá takže by tam to bylo to jako a byl bylo to most no kterou při vědomí tomu slovy strašný a že jsem potom poznamenal si pamatuju že moje dcera anička a bylo čtrnáct m to bo od od za z opálen u ruky. Tří ženeme zrovna z od vás to byl hrnec strom ona měla si brambory byli vlasy síla. V zas dráze jsou vyměněna a dodnes těsto rázně naň z nás je to pud při škála to popel ka a to jsi se za ste když to takle s k z s o a tak zbavilo ví. V ho na toho všeho co v měla ráda o nás sestrami strádá nic neměla na tom světě ano tam seděla nevěděla že nám to že to svět v z se nás s ním nevěděla že svůj svět svou matku svého bratra svou cestu. A to jsme museli se neděl jak na to se prodělat se mnou tam matka moje cení vrátil jsem se ho bratrovi mamince k sobě. Co osou se si se vracel k sobě a to se měl asi tak za dva roky podařilo za dva roky těžce nás jedné a ona mně tedy považoval za někoho kdo oni jej jisto ale potom ve mně chtěla vidět co na to člověk nemůže někoho obracet na víru v život tento jako správný život s když onak. Mezi životem správným s. A to jsem si nemělo o stačí zájem z neposlouchali byla pozor na tak ve z rad ten trestu to neposlouchal se asi z ho tak si k a no. A no. Takže od lidově jsem říkal o těch svých čtyřech asi pořád se rosy na správně a vás na ty se na zažila jednat správně. Tak. Jestliže se nedostaví velké utrpení životě toho člověka on tam hodně asi trpěla třeba veliká ho páně na. A von jen co jsme dělali v tato strhává jsem si jsem dělal ale se tato vlas čistota pořádně a dalo tyto trvale se dostal do nor málo aspoň vůči mně. Oči mamince později ničit bratrovi sestře ale vůči sestře ne přestaly kam on do k oman nová tak si proto si to dovedlo vynutit z ti že se stane vynucovat tak vás to bylo co na aby z konfrontovat si jedna správně na potřebovala po sto násilím od prosto to svět za ty správně přátele. Víte si taky přál se nás těm kteří správně jenže jsem to měl obrovskou moc boží která u toho držela a aniž udržel jenom pátka protože ona pořád porovnávat svůj život z mi k. Tak toto není u tebe správné umět taky atakdále a jak se tyto jdou nic správnější tak pole toho jednal rozumíte tak mám takovou vzory na svém životně. Protože z za celá která se narodila tu veta tam značí dvacátýho pátý ho jiná nějakého roku co se může neříká kolik neděle že ho v. Jsem na to že nám náš co z těla tak mu řekla oni se narodil na činnost znovu ostuda. Správné nejmladší ve na to co as správné. No tak jenom si říci že toto je se narodila před narozením otcovým. Tak byla z podle matky byla povahy mat čím ta se na která se narodila tu mnou po narození matky stala se musí někým podobným otci. A ten kdo se narodil mezi věcem mezi je dvanáctým dvanáctým se narození otce a dvacátých prvním první rození matky úzký okruh. Jednoho měsíce nějaký den. Ten měl být povahou ani po matce ani po otci nýbrž povahu kdysi zase obou nejsem si obou visí se doma podivit že nemůžu v tom co rozumovat že jsem dělal tak jde experimenty osy pamatujte neděje tak že jsme se na této cestě po se ve na této cestě jsem byl v procesem zhora dolu ne jsem si moh dovolit ale to jsem dělal potom s těmi všemi musel by takže důsledky. Všech vašich činů na druhém stupni. Jsou daleko silnější. Závaznější než důsledky činnosti na by se mi tam seděl všechno z vlastní vůle a tady musíte při že nejíme mně kříže vlastní al vůli boží abys to bylo aspoň v aby se udrželi aspoň osvícení. A úroveň tedy extatickou nebo osvěcovací čili bych řekl že za normální okolnosti tento druhý stupeň se nazvat cestou musí si na sv včel těch li ku osvícený chvilinku osvícený není. A tak jako se pohybuje mezi prvním stupněm a mezi třetím. Pořád jsme s těmi nad takže by se to vlastně pro něho neexistuje protože on pořád posiluje mezi těmito dvěma vstup kolik hodin. Je alenka k v mluv vím. O tom jak rozumět jak krát se to potom může následovat jak jsem po druhém stupni v v vám ale napřed jak mu rozumělo s jakými se mu rozumně tak tamní redukovat nás spolupráce který nejbližší spolupráce ne ta vzdálená tam nevzal na svou práce taky mezi tím národem židovský jim farizej stalo za ruce jel todleto a ale vyšší. Je jsou ty učedníci. Takže učedníci ježíšem kristem tvoří jednu jedinou bytost. A my taky takhle budeme ukazovat sobě jenomže ježíš kristus je nad úrovněmi. A potřebuje mít jako partnera tak řek bych z atd mám jenom co v člověku je potřebuje li si tak jiskra boží se člověku potřeby s spolu partnera jako s po tak na člověka který je závislý na úrovních na všech sedmi úrovních. Oni ovšem těch učedníků bylo dva vás tak oni vesměs považovali za dva a z ku prosim to to se tam jenom to nejsnáz patrno z apokalypsu čili dvanáctka je symbolem celých všech vesmírových sil a to proto ne že by to byla to láska ale pro toho. Že do vás me tomu i zralostí a tak si ten vesmír rozbili po svém na vás li v st. No a pak je dva měsíců o to stálo ti vás listu roce. Také nějakým způsobem je výrazem vesmírových pohybu snem. Aspoň těch co se týkají nás takže tady řečeno že se projít druhým stupněm tak nesmí jednat jenom lidská společnost z první úrovně za pomoci atmana nad úrovněmi nýbrž musí se tam mezera mezi nimi vyplnit. A to sou že učedníků především o tom o ještě více ale jen ne si to na tu přední ku bible představenou. Úrovně které jsou mezi bohem nastal jedné a mezi člověkem nesení druhé a. jsem vám říkal do vědom že by se pozor že naváži na to milo výklad. Ibid berete léček přestával odkud se vychází na prvním stupni. A tam hle dala a kam se dojde tato mu jen postupem dokonce druhého stupně dokonce v si z od cesty a tak tam se ne jsem takhle. No nýbrž nás je taky vedená v. A teď bych tak jisto světa na horu kdybych chtěl vysvětlit proč v to se na ještě rozumově pochopit. Že potřebujeme pro vzestup na této úrovni pomoc zdola teta byla směrem dolů a pomoc shora ono to ve skutečnosti pracuje simultánně společně. Ale jak to pro z názor jako rozhodly o to nejde jedno za dr si jisto jedno za dr jen tak tím větší utrpení tak s takže přejte to jsi mu tak tak se ani netrpí ani se člověk o z neraduje ano. A kde to o šelmě byl tak by dělal nejde ano aby na co ještě nebylo byl by na listu kritus se tak ve člověka jsme neviděli na to že než. A jak to vysvětlím ještě tím ta třetí dali jestliže potřel pomoc hora i pomoc zdola tak vám to možná si po me ne že ježíš po svém z po své smrti sestoupil do a tak vám to ostatní připomene což by měl vysvětloval. A bylo to pod druhem vstup na samém začátku třetího a tak bylo nese se slova atd že ten ježíš potřeboval pomoc shora a pomoc zdola během klec taky ty ve li u něho byly pomoc zdola je charakterizována z vítězstvím nad satanem na po ti. A bojem nebo nedopatřením nebo and no nebo neporozuměním mezi jidášem a. Ježíšem pomoc zdola bez tedy by se neobešel to vám dost ne z jeho křesťanství nebýt jidáše a pomoc hora tam znázorněna jenom na jednom místě eliáš a mojžíš kristova nebýt ano čili když si že je uvěříte tak na pomoc byla soustavná že to vidění na hoře tabor. Proběhl jenom proto že dostalo vědomí učedníku a tito zapsali. Ale protože vzal na horu tabor tak toť tím nezačlo nekončilo kdežto bylo toto spojení s tím dneškem na pomoc shora musela existovat předtím se stal potom. Čili zase když toto stupně dopadá ideálně. Tak soustavně přichází pomoc hora co za přichází pomoc zdola. Ta pomoc zdola přichází tak že přemáhám toho ďábla. A on jemným služebníkem ne že by jim ne existoval pro protože jsem na druhém stupni duální jím tak tam ten tam próze na ty li zlom musit ještě existovat v s v něčem sloužit jako li posloužily v s s s s s s s lišit kristus to nezdá ale to tak k a k mojžíš za také mojžíš představuje tělo zákona. Dualismu tělo zákona dualismu a ten eliáš ducha zákona dualismu a op padma do vady znamená překonání toho dualit. Když je zase vzduch ten viz tělem bolest do zákona tak překonáte dualismus a on spolupracuje že by ta k. Tak ten dualismus překoná jsem tak ve zkratce co že je teď jsem říkal o dvanácti letech a dvanáctce jako vesmíru a tak dále. Tak to musím říct jak si tedy dopadá s těmi úrovněmi v no ale pro za chvíli se zase se váze tam je si se k tomu rozumět jak jaká byla povaha toho tak to byla nová tam toho na tom vůbec nezáleží. Ačkoliv je to poznat ale zažít proto že jeho vesmír. Že jde o znázornění toho že jsem tak třináct ka dovršení harmonie je k k k vesmíru s božstvím v s s s s s s s stvořitelem abych pobytem toho cestu z a tím u že na se nám tedy že i při nás a když tedy. Jsou tam všechny vesmírové síly kterak se to rozděluje syna na se na tři nebo ale všechny silové síly co tam zklamání jemněji na straně spodním na straně horní je ten bůh k nám. Či syna skála jiné. Není obyčejný člověk do by si člověk desítka na nula si nic škod petr dvanáct jedničkou li tři. Těsně jsou na něm takže nebudou viklat jakou do měl povahu to si převratem sami ale vyložit mírem. Co do těch dvanáct úrovních i který oni za sto kterou je a proč to nese bez to ježíš let neobešel. Protože člověk jakmile tělesnost tělo s celým transformátorem tak toť tělo z centra co máte nemusí být udržováno při životě. Vy si myslíte že u za při životě jenom tím že žijete do planetě a že viditelné hmotný svět a že si odtamtud dítě tu zeleninou ne tak si brambory tone nýbrž je li ze se vám dnes kdy je tím že všechny ty složky vesmíru a ty jsou vidět. Pomáhají k tomu člověku obživu jdou do jeho nitro a ono oživuje je to jsem tady vykládal. Takže to je obapolná jsou práce to je něco čeho bychom mohli říct co by můj nazvat středním okruhem malý okruh této nejhorší co člověk může dělat to může klidně dělat bez cestu el na první úrovni skočit v tom že od sebe o to jak se znám atd to seznamy nám na prvním stupni zase k sobě. Od sebe k nějakému činnou třebas protože musí do svého věčně co děláte se vrátíte k sobě. Ten malý okruh střední okruh od sebe k vesmíru a z vesmíru k sobě. Znamená nesmí svaly svou proces česky řečeno ale se tomu zabránit. A vesmírný to ani to co vidíte jenom nýbrž sedum úrovni téhož vesmíru před pro radě prosimvás že od hra první úroveň na které žijeme není doménou jenom člověka nýbrž muladhara hraje stav. A že ten stav může existovat protože o něm nevíme že existuje na různých částech. Vesmíru a tak je to se všemi ostatními úrovněmi. Takže ne že si že astrály něco třebas to co krista tedy že něco co existuje. Ne někde. Jako mi ještě na když jsme v tomu anebo že si může myslet my jsme vše v. Ale dal svatý straně a tím více na úrovních vyšších tady ještě trošičku platí že si že ve všech čas třebas v tom smyslu symbolickém ne že by on musel ježíš všech za ten na ale v že ještě vázán na prostředí měla. Ale čím větší vyšší úroveň tím než ji vazba na prostředí protože stav a čím vyšší tím me je poután prostředím. Kdežto bůh nastavit tak na prostředí nezáleží neni vesmír jeho prostředím. Nesměle prostředím božím nýbrž bůh je tvůrcem prostředí rozdíl tři prostředně na něm závislé. Oni deska proto a tak bys nezávisí na bohu tak my jsme se jich. No uvedlo do lidské ale v ale tak to jsem na mnoho o tom bavit tady spolu ale to jsem se přesvědčil poprvně v koncentračním zapojena dostat jen nás že mně pomáhali ze všech úrovních a tone. Zástup on dělo nebo tak to nemělo to žádnou podobu ale jsem si byl vědom nádherné druhým míru ve které jsem stál na všech úrovních než které jsem stál a to říkám symbolicky pochopitelně antoníne říkám. To symbolicky. A to neznamená když řeknu teďka an na dlani kolu stálo slunce boží tak je to zase jenom symbol ano.. Ale viděl jsem jasně kde velitelem ale des protože mít jen to je takže to všechno co jsem viděl vnitřním zrakem si nic neviděl ale vnitřním zrakem viděti znamená mi tedy li je to osobním zrakem dycky co jsem viděl bylo být jela z podřízenost toho dole tomu nahoře či toto jež co říká svatý na svět z jedení jak se koni tam říkal do od o to všecko. To a nevěděl jsem žádných kterou by dělal pro nic takovýho ale tu úctu celý ho vesmíru k tomu že mají tak s těly ho vůdce. Který se staral aby nikdo nezahynul protože on na starosti takže jsem od chvíle a ten důvod neviděli nikoho zahynu v z že jsem měl vidění toho jak se všechny stará aby ne za o ty doby nikdo a tam se vidělo mnoho lidí se viděl mnoho. Kdy míra atd v ale ihned se viděl stávat zmrtvých jak se do mám dneska dívat to ode nechtějte pro syna řídit. Ale nikdo z nich nezemřel no ani možná že byli mi že po měli a že se okamžitě pro to veliké utrpení ze kterých umřeli všechno odpustil. Čili vy odpuštění všichni hřích je to možné že těmto lidem kteří tak strašit byl jako oni. Jsou odpuštění hřích proč kdyby odpuštěny hříchy tomu mrzák kovy v i s ano který si to tak on se doslova jako oni zkrátka o tedy je tam pozor by který se mi ještě u k jen otevřeli takže vám protože věčně nemohu říct ale on se jenom s co jsem tam zažíval a tak je to nelze věřit vyjádřit slovy jenom něco z jisto řím se na bůh budu doví zel své co řekl noste ale všechno tam patří. F. Ale to byl přechod do třetího stupně a nad to ne jsi tady provádět zase vrátím jsou se vesmíru člověkem. Těch různých úrovní takže mohu říci že se bude otřásat jsou tady doktor a tahleta doktor ka. A možná že je tahleta domněle k k v nebude to co nebylo z vás dobře že budete li se cestou protože syna. Tady přednost tak. Ta se usmívá jako by tomu nevěřila na se jsoucna hotovo když to ale to prozradil tak je to fakt. Ale chci říci s on toho ve jsem co na tom že je krás to nemám říci. Než když po o toto tohle řeknu el se dal totálně zapomněl proseb se jsou lékaři. To řeknu že se říká lékař léčí tam bůh u zdravé a to je velice jen duše nás záležitost že se bude s lásku za letem mus natažena přijetí s brzy se z nás protože myslím že že ho pro rozum sem to je pravda tak co to zapomněl v voni. Tam hle a zasedli. Ta inspirace je tak lehká kterým se drž že je ve při to z to zapsat. Nějakým jsem se člověk upozorněn na to co tam na to ne neléčí jenom pán bůh v kde to u za v jenom pán bůh nýbrž kupodivu u vzoru všechny úrovně neboť atd teď se prosím že jsem z jak je podrž ti aby se z vás moc jsem ho držet v no oni dán totiž když řeka především na této úrovni. Zároveň léčí z úrovně věta choroba vznikla a my si říkáme to je tu bylo a my víme z který ho od čeho to vzniklo. To není cela pověstí ten lékař který je spojen s těmito úrovněmi že to vznikla někdy vám jsem to nějak jinak byl jsem jak tomu říkal několikrát. Na hoře ho za rád tom vás nic neříká v dívali nejzazší východní věřit že co jsem s ke je tu li čili dvatisícepadesátčtyři metru vysoký. Byl pod večer nějakého roku třicet o sum. Z mívala své ano od se ode jsem viděl dva dvě vojska pro sebe stát jedna na východě jen na západě všechno ve s člověkem odění padesát ty meče kopí koně obrněn ne koně pole přišel a dělat to všecko v on nádherně vybavenou budou stranách. Jak dlouho se to připravoval dával na aby připojení proti sobě božího a že si z toho by byl nějaký ale v s a tak tohleto přibrat a tam je to tam potom běží ti jak na lidi když oni ráně když oni ne ne li také z s s s no z že jista říkají jimi dávné volně volnou lásku. My ukážeme co to je panečku a jinak jiný věci si ukázat co ještě ukáže v tak jsme viděli připravený tak na ve si s ním porád ven z zem neznal. To vojska ale nehnutě stále proti sobě upřeně se na sebe dívali se vzdálilo z takových asi dejme tomu stokilometrů od obloze tomu o by možná že víc. A ten po jak jsem jenom poděla s říkal na měly pokynů jsme to lidi o nás který to nebo co je si zříkat takovou krásnou ta řekl pro sliz než ti si po tři jsem si který vodě známe. Ku ku samém touhou když živá mnou tady kázali kuje ho kalhoty s tak klid posic jak mně cenil prostě to jako vyslyšen všeho a málo jsem po nám. A ona se viděli že to nemá ka. Tak takle se léčí tam z toho neboť je to tam připraveno dříve než to tady propukne ani se jde zpětně v připravenosti toho a zase zruší a to se v tak tady tane rod zle. Takže když třebas léčil pole tvoje z od janu tam kódu světu. V tom povídání a ten asketa všechny všech razil kterak jeho přicházela. A byla tam opice u tam třebas hadem jedovatým k do za z jsem z posledních sil k němu on neb opat z tu smyl nebo co to bylo tak s tam nebudu stopy nepomohl ale on šel ke kořeni toho jedu. A ten kořen toho jedu to jest ve vás ale že to z než se temně vyvine v přírodě je toto dva milióny možná let ale pak je tam pak působí jenom. Tak a on se ocitl jak ten atd let základech toho jedu. A ten základy mířil styk opice akty následky zmizely opice pod krát sela věčný ani nebo poděkovala oni nemají ty manýry naše nýbrž odešla klidně odešla zdravá pryč tak chtěl jsem říct že jak se léčí odtamtud dát malinko řekne jak to dopadá tak že totiž. Jen k naše největší choroba je že hledáme své děláme jenom pro sebe a tomu říkám největší hřích o svou jiné říši ale ne že bych do nedalo si rád za řešim za všech ve z mrtvých ztráta taky pole to vypadá to před byl za malé břicho ale. Hlavní říše v tom vivo se nás svět se podle že si je schopen člověk žít tak že na jenom pro sebe a pro své ten na to se ale pro své a co se dělo se v nás svět a protože tam bůh začal milovat tak jsem jasně rozlišil že to je největší hřích ten se kterým stojí a padá celý náš svět lidský. Že čím z od ještě jedná některý národ například když jsem vůli ušel jenom o jedinci pro sebe na to byl svatý které pro svůj národ jednal tenat pro sebe i pro ten národ by se si jako jsem tak jednáme se se mi na to jedno. A chtěl mu zjednat místo na slunci tak tímto kus dopadá protože veliký hřích dostalo padesát pět nedovolí oběti před takle velký hřích to je. Když ten člověk který takhle myslí ještě tu moc tak rozpoutá něco co se nedá hned na zastavit úplně v jedná řekněme jako co od do citovat ten města. Tak jak vyléčili v těch jsem nás světech bůh mně začal milovat ale aby mně začal milovat musel celý vesmír který se na svým způsobem každá úroveň ode odstranit zdání. jsem nevěděl že jsem to se to děje to ale ti jsem taky nikdy dělal to dělám poprvně s vámi v protože jsem to najednou věnovat tato je na ty věděl. Že ne než mohl to jsem všemohoucím pánu toto udělat aby ne vědomím miloval. Jako není nejmilovanějšího syna k atd tak musel podržet bez vidět. A jsem si při příležitosti při pamatovat když jsem to jen dostat jedná z tví přežil při přede vět a vede do potom ještě kdož byl byl byl zase sled. Že totiž jednou nějaké bitvě a svatá které na tom volá pátek mu ten družku rozumět není tady ve vás být dále říká že bojovali vize jestli nějakým nepřítelem aby kdyby to pro hráli a bůh zastavil běh slunce oni měli čas výhrad k nebo. Da a atomu rozumem. žádný slunce neviděli dostavit taky se nezastavil ale ceny horšího zastal bylo že by jenom toto slunce na každé úrovni. Je slunce a on zastavil všechny domy který bude se bojovali. A protože za nimi stál hospodin který byl na úrovni tak oni modliby a. Jsem to stačí velice cení tekl kolo mínili te ale o ale opravdu od aby kde ani v tomto případě že to dělal jsem teď si nevejde je tomu s vím že tomu božím teďka a že slon se sem dostali přesto se todleto nezastaví a že tím jsem izrael čas bych rád že jsem. Ty se to znamená vyvolený jsem li která je mi že na komplexního li ale kdyby kde vyvedeni výtečným zasvěcencem ano by toto mohl za tím je li kdo tam najdete byl sví stole v tu svatou terezii a to je ten který dobyl že se ta která to byla by to tam všechno je tu jsem do vám přeložil a že potom co máte teďka co nám tady nebo co není do tam ještě o tom bylo už. Bylo. On si byl vás tomu zajímavé že vám to řeknu něco bylo že sv. Máme jen kde jenom ten kdo na to šel jen jsem pro pro bojovníkem božím tak to mohlo být. No ano. Tak se aby se byl to z konce trošičku v joze le bylo ono to byl dělo se výborně nese bez jehova na protože jak bych tomu o čem se do skal sám. A tak do věřili tam to byla najdete jo a to je to je sela výška to tak zavede stanoven slabá. Se před na ti oko se tedy dostalo velice zajímavý jama nemůže tak neprošlo vykládat. To přestalo tím že posuzovali celý ten o ji izraelský na druhou úroveň takže oni mohli vidět že se musím dostavilo protože tam toto slunce nestojí tam tu co se neběží ani tam není a to slunce na tamní u do li se to bylo proto že se že se nad nimi zpět z milovala milost boží prosí. Aby jako se neprohrál malo jsem mu byl se nevěda co se pro dávat. A o nemuseli protože na hoře aby se pro o tak je že jsem jako byl mojžíš protože byl z lidský člověk li masa kost ve čemu jsem bývají ruce protože se pořád nahoru to nebylo možné ale byla to pozice ve kterém mohu vysílat sílu pro celý svůj boj. My tu pozici známe indové taky bych tak nedělají ze jsem si přidal velký požehnání že něco také na horu. Takže to třebas v jenom dělají technicky ale on to uměl fakticky nože bylo mu třeba po jdou ut slíbit vydržet ruce nahoře je abys ni aby to stálo. Protože ta síla v v tom národě z ale s tím nebyla ta byl jenom v něm. No o je tam o držel jemného to dělali nerozumí když klid upadali si ruce dolu to je nade že toho sled mohli že to že ty jinak nepůjde to se to se zdá být strašně pohádkový. A přece vzaté žák se stali zákon čtu. S tím petřík těma od a na ten si ruce přijde tomuto dovedu dětsky do se o to ale pochopí a uzná že je to možné a že to na tom to je možné není jen a že u boj že to možném bylo že to musel být jak by kabaly nějak a tak si ho váží ale to dobry. Protože a to byl ten mojžíš jenom tělo zákona ale ne duch. To znamená jenom o tělesné mohl hájit tělesně bůh jel tělo národa a takže národ izraelský přežil všechny ty jiné se mi ty. Kteří dneska ne existuju. Že jsou to bylo o něm doby jak kristem lid ne že jsou asi jsem to li na tři to byly příbuzní kde jsou u z mysleli spolu zemského protože nebyl tam byl do byl donucen žena hoře nebo ne jakou si jako jako světem a ne to to si nese vede i to viz skvělí lidé a čemu všemu rozuměli co na terezie říkala not tak ono asi v tom on si keři viděl toho by se to poznal víc než že bůh je věčný tomto listě. Aby si přineste že když jsem zažíval to jedna přát světel si jak jsem to všechno o viděl po od toho mojžíše třetím svěřen. Toho jezu ne a tak dále no ale nejenom toho as ti všecko tak tam všechno vešlo zatížil domě toho a když potřebuju tak se na to aspoň vzdáleně mnou no tak vše kolem vedle. Tak oni se čím to bylo že mu drželi no ale to cit výtečný to licet za tady si to přejete kdo v tom hrálo roli v li to ty domu drželi ze ruce prostému li protože vy a kdo to po do stejně a by tělo jsem měl na hoře. Ale byla to pozice vysílat všech úrovní do něho pronikala a působila když. Eh boji budou mít svých že normálně působit nemohla takže oni bojovali silou o všech úrovní nebo který bylo třeba. A. Takže bylo třeba jenom tělesnosti toho mojžíše od víte si jenom k tomu ježíš. To se se přes velice tělesností toho člověka se dosáhne proč jsem byl neviditelný před tím do chtěl zabít a do to s při sobě tělesnost navštíven a bohem pochopil ten držel ruce na od ve symbolicky že ho na se na hoře neměl jakoby. Abych nebyl viditelná bych jsem ano v k v. Že nic co se z těch jist ještě napsáno není nesmyslné jenom mně nesrozumitelné a z že to tajemství. To se smí a ten šel vypadá moudře potom jali bran pro zněl hloupě když jimž do ten sví. Ale tady jsem možná blázen cestou vůbec věřím to bylo visi napsáno a není to pravda takto budou si hodnotiti toto budou číst nic jisto nedělejte mám dojem. Že vás něco od této záření toto si ruce nahoře. Pro tuto chvíli nutí v tom by se mu věřili tady není člověk který li tomu nevěřil představte si po ale svět je tomu to vím.