Karel Makoň: 89-24A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Na že nebe na že později o tom přestanete věřit ale přestanete věřit protože to nepotřebujete jsem rád že tomu nevěříte nebudete věřit tedy to potřebu abys tomu věřit jsem taky říkat když jsem začal se do povídání přede li si mezerou ju vaší víru proto povídání nebude se tomu potom se rozejde ale teď jsem vás zapři vzala byste něčemu věřit tedy čemu. A zase budu vůli do si tím stupni se k tomu dostanu no to budou musel s z s působit v k v. jem co ale než je to nám aby z rozum do při tomu rozumět že to nevadí. Protože byste kdosi tak přeměnění do svých bych vám mu že by vás lidi nepoznali který v něm mrzelo onen koho že ten váš pan manžel l kdy pro než ti kdo o to by tak si na to na obraz v ale dneska bych řek ne že všichni ale. Čisti dobře ho byli umučeni by si ho toho umučení svého u abych nebyl vše. A takže nejenom maminka to jsem nevěděl jsem za mnou za modlí a óm nová obětuje. Ale bude se nestáli z hor kdy těch kteří si přály abych nebyl umučen abych jednoho nemohl zvěstovat že oni jsou živí protože byli mučeni a tak to dneska kristu a jsou ty tři teče ti zk jsem to řekla. Protože jak je zoufala baru a že matka ranní pláče. Jak jsou zoufali oni když si myslí kdy si že byli umučeni kdepak. Co my víme v okamžiku smrti která končila mu učením jak je to požehnání tom my nevíme tato taky nevim nemusíme tom vyznat ale proč tam stáli tak jsou živí. A co měl velice když i teď jsem to opakuju protože tam byli příbytky a byl jsem se měl by se do se chvěli výtky splníme ano plíce přestat si to ta hodná li umučení jenom v této válce jdoucí na smrt v bez možností se vzepřít kolik je to spasených lidí že svět to pravda a to vidění co jsem měl na svět pravdy a jaké to bylo tak tato byla. U za pracovat za padesát miliónu mrtvých a tak dále to na za na straně druhé ne že oni jsou spasení a že toto mu na do nebe pro koho pán oko prosimvás jsem u proti maření pak si zla zapojen do konce toho na co by si ti ma cit za jsem bojovníkem za mi jak. Ale není možno někomu u křivdit bez vůle boží kdysi do se člověk nepřeje kdysi sám nepřeje křivdit tak o není křivděno nikdy když do za víru. Tak je živ zabil jestliže on vstal zmrtvých no prosimvás to ono o obojí je pravda otvírají se vlastnosti normální lidské které začnou být zázračné z toho důvodu že ty lidské vlastnosti se dostanou dotek s příčinami například chorob ne který říkej na jiné úrovně rozumíte a tom bravurně vyléčí. A pomáhají tomu nejenom styk s těmi úrovněmi ale také styk s ježíšem který tu sílu k tomu vidění ne dává oni přitom neví žádnou úroveň ale ono se to děje nos neděje protože jsou s tou úrovní spojeny a proto odtamtud mohou působit nenásilně samovolně rozumíte takže chápete jak je obojí stejné jsou zázračné rostl tím je obyčejně vlastnosti lidské neobjevují se obyčeje vlastnost. Ty lidské ty jsou těmi byli ti učení jako byste než při za ježíšem ale při za ježíšem slíbili mu tělo pomáhal bližnímu ne že chtějí z tu spásu tvoru to bylo přítěž to nebo si si do so než třetím stupni ne ale že osvětlit pomahat bližnímu a oním vysvětlil že po malby žil jako po bohu neboť č nejmenší bratří mít se udělej něco tak malý jste mě. Tak oni tomu uvěřili tomu proč není dost to jenom ve praze protože semen že ano ale oni tomu u podivu uvěřili protože měli sílu v sobě toho vzdání jsem toho co měli vnitřního vzdání se toho co mně víra či ano. jsem smyly tečka při se řeknu nemají že to se smylu ho v tím že mají styk s tou úrovní taky z názornou tím co dělají z názor do tou úroveň se kterou mají styk v st kdy mysli této maličko svlečení nebylo jediné co tam dělali na úrovni kdysi byl učedníkem páně kdyby si byl na na úrovní. Čil tuhleti lide ti může tím si prostě. Tím že jsou měli určitou vyšší úroveň měli právo cesta učedníky když se vzdali vnitřně. rodiny na této úrovně byly součástí vyšší širší rodiny. Stačí to příliš rodiny čili znázorňují souvislost tou úrovní vyšší ano se nezdají toho z s. To je rodina úzký okruh tak nemohu patřit k tomu k od nad boží se nedá sedět ano. F. Vy si myslí že myslíte si že se můžete. Otevřít svadhistanu ale být na to připraven tu otevřete tehdy nepřipraven a tedy víte to bylo to ze protože se na to připraveno. A že se otevřela dokonale muadharu před řekla na tím že se dokola to spravovat to nesmí se se. Vím poslouchej mně dobře že se nikdy nesnažil s astrálem spolupracovat z ale protože kde otevřenou muladharou na to udělal ten ten ind v tak se do tože ostatní úrovně přátele a protože tato kdybys dělali podat op ženou ve směru název rozepře tak v v chce aby vyrazil svýho tom že žili né. Protože u protože pro oko do léčí dělal ne tak oni sedí že buď jsem todle nebo taky že jsem v ale. No tak rozumíte tak jsem hned z vás nikdy z po pro co třebas s astrálem. Ale když s mně ten ind otevřel muladharu. Tak podle potřeby se mi otevírá styk s tou jinou úrovní ale nemusím upadal žádného tranzu janem se to ani do spánku mohu zároveň rozšířit svoje vědomí tak že jsem třebas ze svadhistany. To jsem na když jsem se se muladhara a protože si usnout tak spíš asi tam dělí a dát to nejde on tu budu jo o to do to jsem zhora. Budu před nového ale on to měl otevřeny protože to prošel jsem ne. Ale mně otevřel jednomu na hrát a kdy byl se je v jedné maličkosti že maje z milosti boží ve li tažení směrem k němu jsem otevřel všechny úrovně nebo měsíců a ne svou mocí říkal to je ta vaše zaujatost. Která ovšem není li s technikou se nedá prosili toho měl dobře a snažíte se mi o to nejde u se postupně na horu aby můžete zhora dolů se se za bude to z o boha vyd maten roky protože nemáte tak to je těžko s pannou co od jako byl misse jsem že se dostane přes kdy naše duchovní velikáni jak nám to trváme to vidíme na tom přijal do ghosovy z jak k jak je to těžko pád jako ne. No v jestliže je to vždycky v moc úvodem ježíš říká že ve všem se řídí vůli otcovu s protože nemá vlastní vůli a to říkal ale nestranně ale nese mně říkal že. To nějak sine proti řeší řečí když miluje své učedníky vše z vůle jeho. A když jako jim přeje aby to dobře dopadlo. A udělá všechno pro aby nebyli ztraceni no ale dejme tomu že je to obsah vůle otcovy a tak by si to neodporovalo takto tak máme z onoho to by bylo zrozování zbytečné ale pro je takovéto z ky které musíme vyřešit ještě než se dostane tomu návodu jak na to především. Musí se na to jít nad na ten vystupuje mysl zvládl lidskými vlastnostmi a jsem říkal že by nestačily normálně lidské vlastnosti by se všemožně snažili v snaha si ji nestačí nýbrž že je tomu třeba aby člověk se vzdal svého aspoň toho co měli radši tou děly učedníci ne al. Přátelé to sis se dostanu na mystickou úroveň to smyslu seděli například zázraky že ten postu v nich který se v nich o jeho objevuje je zázračný že on nikdy předtím nezažili musím říct že já. Takle jsem na to nešel ale se budu snažit se jsem říkat že k pro svatou terezii z se do v tříbit jak to dopadá nebi tak do před se tak budete mít jasno jak co co člověk dělat co nemá dělat obědu se různé milosti. Slasti a strasti o který taky nemáme zdání. A jak ty milosti tak ty strasti jsou od sebe daleko tele dále než když jsme nebyli na tom stupni tam strast nebyla tak tu oka a roste na tak vysoká. Aby si to tolik odporovalo jako na tomto stupni. Tak to je důležité vědět že když ještě zdola nahoru a on nám ukazuje cestu víry a ty učedníci jsou na cestě vědy musel myslet a ten vedoucí ježíš kristus není na cestě víry nýbrž jsem poznávat ty věci se stane ska poznávajícího věřící jak se nedají vyřídit. A to s o to se musí nestarat protože to je věc boží ne takže když máte člověk víru jako že oni měli ale nemusí do čas. Trošičku stezkou matka říkal že mají malou víru v kdybyste měli tak o takové atakdále říká to nebudu tady si to před si svaté by byly ale co je důležité je vědět že to spolupráce musí být musí se na úrovně také vší věřit z toho člověka to znamená on musí milovat bližního. A to oni to nejde si dělat jeho spásu pro sebe oni nestačí tedy vzdát se své rodiny to jsem si to teprv podmínka to je dobrý tím stanem při těm pak je to je moc ale kdyby ses nepřestane učedníkem toho panně protože to by se nestačil kdyby jak on nepřidal v tom něco mu co se to musí přijat okamžitě pracovat pro vyšší jo bez nároku na odměnu. No to znamená atomu skal nezainteresovaná činnost o sebe ne je tomu rozuměl dobře aniž toto při z když to při dají tak to stačí pod vší dále ne ale ježíš kristus říká když tam kde jsem líčí poslední z na to budete muset zapomene napovědět si to budu přát. Že když to rozvoj ale tak se do toho z ku roste jak je to možné že tady říkám to překonali dobré pro bližního stačilo pod příliš když říkala mu výhod pocení soudu na říkala a do protože když měl jsem tady s tady vidiš o tak dále a cokoli se o čili my se z bratřích mých mně jste učinili a proto se spasení dejte tomu pravice tamto ostatní bude na li se budete. Není říká jenom pod kříž říká poslednímu soudu na dál. Bude rozhraní všem toho bude rozešla ze na to převedl do češtiny. Ale bude prostě z vzrušen žádá dualistický jako by tu nepůsobil za člověka od se dostane z utrpení člen ven tak jisté radosti k tomuto věřím. Čili on bude svobodný konec z světa působí svobodu. Tak mi teďka lid cestou budu měl pravdu nebo nelhal z znám ž jednou nebo nežli dál li říkam to stačí do třetího stupně.. Že nás na tom o jeho je na nás je to se přitom nebyli tam stali jak svými ty učedníci že například ty svatí a el jsem se dověděl kromě jiného co s on toho lidsky počala skal něco vyklopim teďka vyklopim z letu částku. Že poslední jsou není konec nýbrž začátek jak svět se že v hrůza. Pojď že to moje zjevením tam postupovali od konce světa a. Co svět zač a jak znovuzrození veškerému od vody po ducha a znovu ke konci světa a z toho konce světa jak je mu tom si druhému o. To vám dneska ale vysvětlit se za třetí stupeň do prosilo to mně neska ale toto vám bude stačit pro dnešek že se dovíte. Že po konci světa teprve se může člověk znovuzrodit to berte na vědomí že. Jsem se vás vizte ještě by budu vydrželi proč napřed konec světa protože tato rody tolik cesta spočívá v tom že na konci prvního stupně začátku druhého a se dostávám sice jenom přechodně v tom jsou text praze do jiného světa než dej tady vnímáme. Je svět vnitřní mu říkáme duchovní svět povrchní svět tento který vidíme z toho co se tak který vidíme se dostala ale do světa který teďka nevidíme ale ve kterém fakticky potom a aspoň na chvíli jsme na druhém stupni s ne né. A tam potom probíhá a ten to znovuzrození. Takže jsem se v sedmnácti letech ocitl také ho u soudu nebyl poslední samosebou. Protože následovalo do pro znovuzrození jo cele to s to byl proces následoval druhý konec světa a taky to musím říct z koncentráku že ano a tak si do po jsem tohle svým málem tak jsem to zažíval. Tak to říkám že jsou pak konce to znamená skocích že kterákoliv vůle se musí končit dal nastoupí se další nemuselo zrovna takle školský být protože vy se neumíte do do jistou nižší úrovni tak vás doprovází straší ještě na další úrovni na že můžeme říct a když provede do očistu z postu a státi procento je procent máte možnost se dostat na úroveň osvěcovací. jsou osvěcovací úroveň provedete z padesáti procent máte mohl se dostat úroveň spojovací se zase proces pro nic jednorázový výkon ano.. Takže ještě se může stát že to očista se provádí nad budovat svým stupni a to je vedu za a tak to takle neúplně to probíhá křesťanem u vím důl ne. Ty dovedou z jedním skoncovat za do jo ode do je do vodou ale evropani ne ty neví že jsou takoví úrovně na něco jsou tvor lidu plně o to nevadí tolik ale že tam kde ten člověk je v pokušení tam někde na hořela by řeč měla by bytost skoncovat nějak tak by nebyl. No a kdežto ten hotových zasvěcenec téhož tam v jindy tudleto za sebou. No takže. I dokonce když jde sedmi čakramy nahoru tak na každém rozmezí se učí jistého spodní protože on tu sílu vytáhne z to hospodina na tu hořejší do tu další co za co by stanu manipura a tak dále. A tím dost dané existuje to léta se tam v si jak ten ti praví věk vznáší svědek další úrovni ale to pro toho je na úrovni třebas o to dostane na a na tutéž se přístupen tak tak se tam dostane toho tolik že. Na to aby byl pokoušen z by je tak vás síla že to pokušení stojí za řeč to on mám za tři roky od by jde. Ježto přes tam když tam nedovede el jenom soustředěním jsem to otevře. Tak do ty doby jak se tam co při tak je toho jsem jak stalo na otec tak to zase protože je to tam za vás svět není z hora kde strašně zla vás jata jenom určena k tomu aby se tam někdo najedl z toho ale ne vy. No to je pro anděly taktem rovně aneb pro nás. A když to nedal dole je to strašně málo k a tu nemusím vám to tam s vodou v tom sporu propojuje v ne z panně ano to potom si ještě dokonaleji mu. Když se říká a to jsou prosim řeči které někdy ježíš vedl které znamenají jenom konečné závěry. Ale proces vývojový který je dán jenom tím životem ne myslete sto svět zlo tomu se tomu přidat. Jeho život a do ztratí svůj život nalezne jeli no ale protože není schopen se tím celý svůj život tak něco nalezne ale ne všechno. Kdy ztratil svůj život jako učedník tak on to měl na mysli tu dostati by život pro mně taky jedno za tak je. Tak ten prosím v ale celý život to je jím ale nemůže bez jede věty šlo za všechno usuzovat podívejte se na život ježíše krista a uvidíte že je to rozepsáno v jeho život. A že mi ten rod rozpis potřebujeme ano. Onom trvají strašně dlouho protože neumíme uzavřít jedno. Tak jim důsledně neotevřeme druhé ne tak se tou láme mezitím spodním to sme eště dnes skončily a ještě nestačí na to když se tam máme málo sil no když to jde zdola tak přeci dale tam sil by se v tom co z polovička. Nahoře ale je to třebas co ještě nebo desetinu. No tak tam může dále všecko nikdy ne to nikdy ne oni nemůžou od anahaty nahoru to úplně všechno otevřít polo otevřené jestli dostanou oni padesát procent v síly hadí do anahaty tak jsou kristu vrcholně mi zasvěcenci. Samosebou jež si tam dostanou padesátkrát padesát procent tak tak ty po do bič se dostává do ale ne na co potom dělat pořád si to na. Z toho je že musel že co na vás sis tolik co ono se na s ozval a ihned odpovím. Z a pán bůh nepotřebuje modliteb těch se při čech nepotřebuje aby se mu sloužilo nepotřebuje abychom ho nebo oni nebo ony vážili ale a my to potřebujeme. Tak jestliže svatá terezie z mu o tom a napovídá že před si říkám že abych pali hospodina jeho nebo boha nebo pána jeho velebnost. Že voni za to duden rád a že se mají modlit dvakrát noci stávat třebas aby ne si dovol ten dále z nich aby dnes nechoval těl ten dar kontemplace. Aby se dostali modlitbou nazpátek tak kontemplace je to znamená nazírání na boha. Je způsobena tím že ten člověk který dotek kontemplace jednou přišel jsi to náležitě váží a. On oni touží ale prakticky mně musí také z znovu oponovat ten slib. Kterým přivolal kontemplaci čili tady těžká například musí znovu omlouvat ten slib ale vnitřně el u kladně a ale ne jenom po vydat to mechanicky. Že se za slibuje bohu aby se mohla modlit takže by nazíral na vůli boží takže by tedy mohla působit potom bližních tak aby se v nich také vůle boží nic dělat aby tam působila ve prospěch celku a podobně čili oni se modlili proto že přeješ je to potřebuje bližní. A kdybych o dát časem za pravdu že. Bůh potřebuje aby když miloval protože tím se urychluje celý ten proces. Vstupu do boha no. Si stojí o to jakože spali o to aby všichni se mu vrátili o pokud mne nejvíc domu na to co mi jde. O tak a pak vlastně od nás chce abychom pochválen bych to řeknu modlili a podobně takže tam to prvně správné toto druhé je ještě správný člověk říkám sic. To došlo boží jo o budeš kdo mana jsem prostě tam bohu příti v kdybych byl a se mnou aby o mně krišna a kdyby byl bych krišnou přestalo by mi nepřáteli po bitvě u ku před li a óm byl řekl nohu jednou budu vykládat pojď se na to podívat převezl bytě do toho stavu. Těch poražen jiných kteří neprávem bojovali a zabíjeli a oni všichni seděli ráně. A on říkal jak je to možným i neprávem proti nám bojovali a on říkal ale oni si mysleli že hraju spravedlivou bodu že oni jsou trávu dne a potom poslouchali svýho moje vůdce tak oni jsou ráje a tomu při by je sice tisíce tak to je zdržovat z ka. nerozeznal v tom vidění jednadvacátého jedna a v v v v v v s s s tou v ráji. Nebo jsou nebyli dál nerozeznal jsem jenom věděl toto vznešené bytosti rozumíš takže stojí za den za mnou svou silou abych nepadl wu. Ale říkám že každého o to odnesl do ráje anebo dovol do nebe padl ale jsem se tak vyjádřil protože jsem to chtěl odmítal když to co žil přesně tak tím musím říct jsem s jsem neměl zájem sledovat jejich vědy kde tam jsou na které židli sedí to je ta podobno o tobě ale měl ne. to neb potřel jsou na pro li se málo z jeho co toto co to na nese matka zebedeových synu jo kdybys tat se na ni hodil. Si myslíme jenom schopnost nás uschopňuje ale protože jsme v dualismu tak i naše neschopnost. Je opačný partnera zápase na straně z schopnosti to je pád oni z tedy jsou k sobě patří schopnost schopnost je pád oni se pak která působí v dualismu plat jenom když to pohromadě čili míra neschopnosti když váže na míru schopnosti tato bezvadně potřel. Působí dopředu v je nad stát o to extatikové ale jsou to li ty se z lidské vlastnosti tak. Že on si ježíš kristus na tady rozhodl z nejsem tytéž nad ale je vlastnosti ho. Ho mám to tam dát nebo z toho k nám o to po pak jak jsou si sví v v v k v. Jak souvislý zjevení nahoře tabor s kus od tím ještě z o to v zahradě getsemanské ano to jsem nevědět ano. Že totiž. Na to jeho se tabor ona to ještě více jsem tomu z toho chtěl vzít daleko sebou pomoci že co tomu jednou kdybyste byl na to dobra těmito jednou potom pokladla odkud jsem se sví ve za li k odpovím možná zítra to se dost potřebu co dostal na přechod to nejsi to na tři dni stupeň na to máme na přechod mezi prvním a druhým na tom budu zase ji z jeho teďka to vyložím jenom tam v tom nedal byl jak se bude zdát že totiž to voni když na tom stupni druhem. Byli jakože byl jako učedníci panně ne tak. Ak museli se zříct aby do vidění měli své přináležitosti k tomuto světu to jsem tu učí nebylo snadné v části se po celém těle neboť se museli hřích s kusu svého vědomí. Aby to vědomí daleko vyšší silou z toho zbytku jsou při bylo když se od odejme kus ty síly je nestranně jak se může li nadto se objevily aby jsou řídilo nadto viděním těch vší a pod aby do vyjde z toho slova tedy být trošku rozuměli nebo toho s že ne ale že jenom měli vidění toho že vysokou komu by k ujít když ji né. Ale byly mu vlastně ochrnutí o tento svět oni jako při se si přáli tam rozbít stany ale a zůstal tam ale voni byli ve stavu naprosté och krutosti oni byli stany nestavili nemyslete si ale měli touhu postavit to znamená oni to neviděli přijímal pozemský očima. To všech no byla nějaká extaze jen a když tedy byli na úrovni extatické ne tak to co šlo za extazi a tam končila statická část jejích museli za spát protože za to nestačily dál. Ty lidské vlastnosti nestačí nám mystický pro jed duchovní cesty. A proto musí usnout i ty nejlepší vlastnosti jak za terezie říká. Na mystické cestě od č do téhož stupně nahoru čit ještě do stupně žádné musí lidské. Nestačí k tomu aby člověka posunu kupředu to oni měli dobrou vůli ale tam to musí být u nás o. Se mělo u nám ukázal že tam u svých nehraje žádnou roli že vůle lidská tam nemá co dělat ano. O ježíše krista který se snažil aby se s ním modlili protože ježíš. Musel ukázat na tu úroveň druhou přechod z úrovně druhé na třetí on to on se musel ponížit do malého nevědomého je za potom do všeho do třiceti let poddanosti rodí měla potom učedník o potom ztrátou učedníku ho do toho všeho se vžívat tón přijdeš šíři kterého duševní schopnosti to byla maličkost rozumíte a. No stačí k ona mluví o tak se to tam bude naopak a jeho je jen vzali v protože toto s když se něco stane ne tak to dávno je ano. Neboť všechno co seděli je je převod než časového do časového musí dobýt napřed bezčasovém. Takže to tam je neboť časové bezčasové nezačíná ani nekončí ale sto převádí se do časového tak se to pro stává a tak to začíná ano. Stačí to svým do z z z dostal na pátého dvacátého čtvrti o sum desáté čeřínek od ráno rozmyslem jsem si to přes noc pokud se to nazvat rozmyšlení vím a myslel si el v. Kdy že ten život z mého mládí byl vyjímečným. Ale protože vedl ho v sedumnácti letech k poznání boha tak by byl tak tu než stačí kdyby to člověku z trvalo sedmnáct sled každému tak byste. Každý téměř doby se v nás tento dělal co jsem děl jako dítě jsem to jsem nedělal jako dítě to tak po ve správné tak se dostat do vědomého spojení s bohem když chvilkového třebas asketické ano. Toho extatického ale na takže k a. Sem byl jsi věnován abych zvláštním způsobem pro byl ještě mnou o svém mládí do ti se nás je z toho důvodu. Že totiž každý jej dítě druh inteligence jen ještě. Který kterou nemá dospělý člověk zase z zmařila do sedumnácti v ti čili co nás nebo za rozum mas není sedmnáct a a to bylo říkal dokonale ale bylo to by užití ind že věci které ještě dítě jsem si zachoval lidem toho že jsem. Dál nadto světa jen o bych to řekl pole sokrata i tím negativní vedení který jsem potom nebyl schopen po sedmnácti letech. Přišlo aktivní vedení ze strany boží protože to jsem tu šlo by to by se na světech abych aby za duchovní zkušenost šla dál bez trpnosti se nemůže dál propagovat nebo nemůže dál od ustat. Když mystická a nebylo by to možná říkáte atd kdosi skal zkušenost a v ano takže dneska než my od jedete ne. Ale jsem do z tohoto se to co život znám provede zasednou o tom mládí a tak. Jako byl veden sokrates tento je ne ten nebyl veden k tomu co dělat. A aby se ode pořád vědět co máte dělat protože se dospělý nemáte tu inteligenci dítěte. Ale jestliže. Se on tím řídil tato od daleko lepší než když věděl že by byl věděl co dělat co zbývalo. To měl dělat a toho bylo moc. Bylo tak vázáno jeho síly jednotlivě přes za bych okolností toto nedělejte. A to bude zle by za řekl nebo chtěl lest to je krásné k ostatním dost v ani ve ve všem svobodný před ze si to kdežto my když do bereme opačně tak jsme ve všem nesvobodní ve všem to je malinkým rostl tělem ve všem óm byl ve všem svobodný i ve volbě smrti absolutně svobodný takže bylo to nebylo utrpení proto bylo. Poslušnost disciplína. Tomu om poslouchat to negativní vedení a jestliže ježíš kristus řekl nechte maličkých příti ke neboť ti ti krásy nebeské tak abychom tomu lépe rozuměli. Tak bychom si měli říct v jejich je ještě království nebeské dlouho nebude ale když by to kdyby náhodou pro dítě. U dokázal jakožto nedokáže protože ve styku s dospělými který toto vedení nemají kdyby dokázalo toto negativní vedení poslouchat to neděle jako rodiče říkají toto nedělej do přes v tom pokračují že ho tak výběrem podle svého. Ale ne tak jak to jak to bylo v mém životě kdyby to jistě by drželo. Tak by ustavičně mohlo by vědom také negativně to znamená ona by začátku bylo strašně velice svobodné oproti ostatním lidem a li by to byl dost by člověka vydržel listím je svým kde kdybys do krásy nebeského o to aby byl bych to protože do úžasně svobodný proti ostatním lidem. Protože toho s všímáte ne ale jsem svobodnější člověk než se byste li a protože v když bych atakdále to vysvětlit tak že bych byl rád kdybyste podobu přednášky věřili že to dítě bylo blízko království nebeském nebo božím jak chcete a mělo přístup k tomu. Ježíši. Ale když též jak z to svoje rodiče představil nechtěli pustit to dítě to mojžíš tak jak je ho pusťte. Neboť těm dětem je blízko království nebeské a a tím že takovou vznešenou nestal opustil i to dítě tak viděti pustili. A protože uměl nebylo rodičů ne ty které by slyšeli od ježíše nechte přijde k nám a to bude jenom babička která v jako my to říkal jsi li do ji způsobem protože ty mi že nejde či jsem říkal to vůbec není pravda co říká babičko taženo tak to jsem říkal to nepřímo o to nepřímo todle to je špatně ne. Kdy se stvořen od od špatně el k pane si z ráje pro je špatně nebo padáme nemá panny za to kdepák. To z prosím že jak tomu přijdu jsem si to abych své když jsem sám nepadl za tam i to mít trpět on to nemohl odpovídal žel jak je možné že spasitel jeden člověk nás pase všechny jednou smrtí panně možný všechno jsem od být s s jen všecko je to tak bezvadně šlo. Toho oné jsem byl eště veden tou negací sat na toho o jeho není oněm. jsem ne babičko to pro mi no ale v rukou aby se neměla brát do kostela protože když to vůbec nevěříš. No to si tam chybě v tom kostele to si tam jako beznaboh ale vám pořád naději že se obrátíš jedno. oni kradou škol modlitbu při každém při svaté za tebe u pustím pán obou v je to za do nadějné no ale je půsty upuz těla. Takže potes za modlila takže vycházet dokud do pro za byl tady vykládám protože to je velice poučné. Že z toho kostela tak řekla za tebe taky pomodlil při pak věříš protože on na ni. Z to co do se modlil myslela že bude při že pokračovat třebas ale je to beznaděje dokud ani nic než jsem na to nebude věřit taky přestal si to on pro něho dodneška nevěřit ony jsou vůbec nevadí. Ale to je i ve své prosimvás negace na to nedejte teďka vás mám vyučovat podle toho že nevěříte. Tak to co teďka řeknu do toho odjezdu si musíte všecko a ona ta si tam jest ten v k v. Protože bez toho nemůže další pochopit. Ježíš že sám nepoznávající neposlal věřit taky nevěřil. Ale vedl cestou víry protože celý národ po dva tisíce minimálně nebyl veden cestou vědělo to do víc protože předtím žili někde jinde asi line tam taky věřili. A. Von nebyl zásadně cestou víry takže když teďka budu říkat o cestě nevíry tak do neví tedy vlivem přinucení kataru k této přinucení. Protože on se velice vděčen nejsem není svých věčně ne za to roku jsem životě přinucení jím jsem byl veden k tomu abych nemohl dělat co se nemá dělat jen nemělo dělat tak dejme tomu jsem si nemoh hrát s dětmi ale ty kluci tam na tom předměstí plzeňském byli strašný z prost chci a protože jsem měl. To od nemodlí který mně říká tak jakmile si mluvit sprostě nebo jednat v prostě nebo tak něják. Že oni si v tom kdy budou viděti protože je to nový že jsou nesmí tato prodělají jen jsem taky jsem tu jít dál vodních tak jsem jsem při men žádné jich prost v něm zase jenom protože se to s to za vede žádným z prostým řečem. Ne ne v tam jsem měl že tu i jedinci ke které se dostal stokráte s tím že mu bylo poradě no aby poznal sama sebe. To dítě ještě poznává sama sebe víc než dospělý člověk to poznává jenom zevní svět do toho se tak za po žil v že sebe vlastně poznat dnem nemůže protože sám není v s tím zevním světem není jenom v tom zevním světě ta hloubka a která je v lidském nitru neříkal že nemá li spoj s nosem že ale to jsem dotýká a to zevní svět. A z toho doteku do malého bez se do hloubky jsem v tom doteku byl před do toho hloubky a proto jsem nesměl do na to co jsem neměl. A nebo jsem to dělat. Tak oděv tří se udrželo by se nás je rozumíte mně bylo třeba udržet dětství. A kdybyste se do slovy ježíše krista se s tím na to odvolám tak řekl nenarodí li se znovu nevejdeš do království nebeského na to nebo rozvoj na tu budu na to o ducha a z. jsem byl znovu při držen lékaři li přitom narození jsem jako nový narozen přišel od i ta je operace do tohoto světa a neznal jsem ten svět jako z vůli to víte když tam jiný příčí pláče není spokojeno nezná tento svět jako svůj si pak toto moč víte to v tom o neplakal. Říkal tomu bylo se postupně o dobře nebylo více o více aby se aby se vůbec dost novém ale neplakal nebylo tak zlé přes jenom bylo o pozor ve všech ztrátou matko i jen duch ten i tou potravou i tím vidím že při. Tak jestliže řek nenarodíš se znovu nevejde do krásy nebeského tak měl pravdu jsem nebylo dovoleno abych se příliš dále k tomu narození rozumíte to nemohu doporučit ale když sebe dáte pozor a budete se kouta potom co děláte tak zjistíte velice snadno moc jsem se vzdálená nebo já. Jsem se přiblížila a to je v pořádku ale není č živ chovala a čest protože takhle poražena nemůže se tak vzdálit do tohoto světa jako my ostatní všichni to si nedovedete představit jaká je to obrovská ono je to spojeno s utrpení jako uměl taky pochopit to volit pozvat ale to nemůže ani myslet když vidím. By přednosti těch věcí že toho oddaluje od toho abych se do toho světa příliš zamiloval. Na miloval smí být ale úměrná to znamená když toho myje jen jako. Řek bych milosrdně vám předvedu. Tak jestli láska světlu jedničkou tak bude toho musí si budovat minimálně z dokola do bohu a vím že to dítě nevěřilo jaká pak láska k bohu tak bylo muselo být to mám no umělé o lásky k světu takže rovnat toho bavilo tomu zakázalo stroj musel do zpěvák nerad. Básník vás k to taky jsem o to o to jsem odtržen prostě co bavilo vám to jsem nesměl dělat a to všechno způsobila ta a ruka levá ruka a to vím že to ne ti je že mu to o zem jako tak.