Karel Makoň: 89-24B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A než ženám na tím syn mr vás jen proto e e v jenom vůli z lásky k sobě bych nebyl mrzák ale jsem tady chorobinci stane že nám to za a ku a ani jednomu nemohu pomoc oni musí po máte ještě mně kdy to je hrozná ostuda a. Již dospěl k tomu toho že může pomáhat že by moh kdyby byl kdyby nebyl chromý tak ne do světel daleko že byl na pokraji zázraku který se měl stát. Ale když se na to jiným způsobem o na při jedeme tomu tyto věci studuje nebo jednou o tom opisem to bych si to. Těžce nesu v ale kolik dopomáhá. Tím způsobem že se u toho myšlenkově udržuje protože nějaké mi o duchovní poutanosti vede poutanosti k světu. No tady mu duch li ve že pomluva na ohromný dítě co prosím co může on popíše tadyhle v no tak jesi oni neví jedu se dotazují skal ježíška tak ve za nás i s odpuštěním jist. Vedle vás tedy dělil taky mizerně protože tam okovy říkat rozum ale kam se hrabete za tou to již ku. To je rozum do zračení potravy do el tady děl řečí. Pořád by se neděje na jedno kopyto z malinkým omyl námi jako kdybyste li po za ty oči ti víte svět co podobní. Ale vezměte si to z druhé strany ona nemůže zaručeně přilnout potravě aby se po dělat nemáme tělo nebrat tak bylo tak to je tělo které při ho v potravě. E to byl například tu budou dovede se vydělat na osm za rozum se mu to to jako že se devadesát let tak muselo se odnaučovat chuti uměle tone do za nás podobá nýbrž jak jsem něco o z toho. Nabyl a jsem měl dvě sousta k sobě rozumíte. Jsem tam s pláž bylo při při jsou s to z vody a jedno sousto jídla tak jsem toho svět čtvrtinou. No a tak to slovem vědom. Skoč že to šlo že byl tak jako zase podívám na ko při wu a ona velkou stranu to je ono. Proč protože jsem soustavně pěstoval představy mocně představit tam kde byly je máte prostě kalné. Kdežto ne přestali vyvedeni tím ni né. Toto vedení vám chybí to na po seděli vaši rodiče nedělej toho novou proto ona že ho to byly se přitom ho. Tady se nikdo neslo a znemožní mně co dělat takže dejme tomu když je to pochopili tak víte že poměrně krátké době. Když člověk tu disciplínu abych nedělal celému zakázáno když to ví. Co nemá dělat a on tohoto nedělá že jsem kolikrát pokušení to dělat. Z věčně tak tak se dostane do se nás těl bylo by to je to dokončil tu větu tam kam se dostal dál. Protože to je žádoucí protože do si přeje li si do oči se to říká to nebo vší věc. Svatá terezie která se může člověku stát nedbala jsem si toho se nebojí pekla a se bojí očistce. To on mně bude horší než peklo tam budu v pocitu oděno si od boha. Měl by to očista se nevěděla. Kdybych ten pocit neměla tam to oči si to námi dělati oči jsou oči si byla do očistec kolika do dělat tomto světě jak si žilo by oděna od boha tak to bylo sto byl jsou oni stav co od toho z vás tohoto oni nezdá ale nejsi již s li co se jim mohlo stát nebyl za na choroba nýbrž mít pocit oddělenosti od boha a od svých bližních proto říkám milosrdenství chvála bohu aby to nějak nahražovat umělém těch svých sester aby nebyli tak na pustině cestu kosti. A pokud si to podařilo tak oním nezažívají suchost. Vzdálenost od lidí vzdálenost od boha to zažíval tak když nemá to rodiči který by takle nás napovídají to nedělej to neděli tak musí těmi disciplinu kterou se ne si že to sami. A tu by si si vám říkám stačí síni začít když víte co nemáte dělat. Jako mně tady dány si prát který u toho stání mu zvěstovat co nemá dělat a on nevěří posel ale to neříkám z vlastní jsem si vím co nemá dělat ale než to nemění na sou kam. To mně trváte si žádal pět minut k a vy protože jsem to nemohl by ji nasoukal musím říct se dovíme vyšli kdepak. vím co nemám dělat pořád nesmím např o někoho něco brát a on říkal ne tak a vždycky když když poslouchám tak mám dojem že si a strom a nebo nebo jdete z ba onu a aby se trošičku zase o ty by mně taky si ji a s novou hlavu. Jo to jsem teďka dělal. On od než přes do on to li tu při tu proč si zůstaň při zemi kde není člověk z toho od pravdu a to to je to moj nově spořádaný a se mi to po svého z tří známa aby s mou vzletět neházejte a vzlet své ví. Tak jsem předně musel mluvit tak aby se odhazovat aby neměl dojem že od vodu si byli z přítěž dochází větu již si na ni při v svou dycky si si myslí janem nic z toho rození prosím ne tak. Myslím jsem si vyložil ten základ a chtěl jsem k tomu říct jestliže disciplinovaně kde ne kde je věděla co se nám nelíbí ale je to správný ale to musí by ne tady v nabrat došli nýbrž své zevní světě musí věřit tady by to nevyšlo protože tady se to proto jich podmínkách rozumíte tamto ve všechno z nás. Potom by se si prověřil že ve k u to nejde. Aniž venku byste dělali kde je něco co je správné ale je to vám proto je přijede musel by to onen svět doby malicherné. Protože žijeme aby do cestou uděláte protože víte že to správné tak byste o jediném dnu začali slyšet to dají modlí. Co to znamená vzali na by se neslyšeli si musím živou slyšel ten ho měl mluvit ale on věděl co nemá dělat. Takže druhý den si to co z to dělal z přinucení vlastnil zvnitřku pocházejí tím abys to nedělali nejen byste s snáze do toho vstup politice nepříjemné ale správné. A kdybyste dokázali první stupeň dělat nepříjemné jelikož se správné tak to byste se napojili na vedení boží negativní vedení boží nedělej to a. A v tom nedělej to je síla rozumíte to byla si jak on nebyl kdysi že on si nemyslete si to byl obyčejný člověk o a jeho že poznával sama sebe to znamená věděl o tom dají modlí ho k sobě o tom bohu v sobě. A když věděl tak z toho pocházel síla které nemohu odolat on nemoh i tou uličkou kde by za o zánik těmi prasat. Že dají ony on říkal ne to byla maličkost takže potom když to pokračuje tak zjistíte že to nitro se stala o takové podrobnosti o tedy se nemohli ani postarat protože o nich nevíte je to nastane protože je vševědoucí tak by tamto uličkou pro pro stát a tak tam nechoď takový podrobnosti půstem znáte o těch az. My pořád co je víte výtečná pro ni známy z ale stačí jedno se na. My ho života bychom dva tisíce své a tím by se dokázalo že pán bůh se stará o člověka do všech podrobností když ono mně kdysi trvám a když že tady si by nebo toho boha. A to by si myslet ni vychovali ne když se začne vychovat tak to taky byla pomoc od boha. bych byl rády byste si jich vnukli temné přednášky aspoň jednu pravdu ženit si nezaslouží že bůh si zaslouží takovou málo a takovou ku s tu že si toho normám protože byl neubude z přes. A není nechová se tu musí hodně nekoná nechová se k němu jako. tu esta. Jako by to říkáme špatně velebnost do tam nechal ale jako majestátu božímu. To je vrcholně nad jemnou. Který velí celému životu a životu nejdrobnější do tvora životu celého vesmíru neví nejsou v tom mezery a city meze ritam vidíme tak je to protožes za vyjdeme představujeme. Od boha svou vůlí víte tam vůle od boha které nám příděl leda že to naše potom vlastní vůle to neni omyl nebo nějaký svatá tedy do toho dostal nýbrž to je stvořila pokorná a námi nepoznám prosba boží za toho abychom mu pomáhali vyvést.. Kdy člověka ale celý vesmír zákona dualismu samosebou se to stane tak my jsme nebude existovat ale o tom do nepřemýšlet. Ti jeho zapotřebí tak existuje neví ještě proč ho zapotřebí pro si na to se mi neptejte. To pán bůh za nás něco tak ty za nás musí vět vám bůh. Než se ho při tom než k tomu tu jednou radost aspoň v že on proč to stvořil aby do dost bezpečně říkam dost uvozovkách. Takže nic se nestalo v svýho z že to je taková zloba tady na tom světě protože nejsme tady sami když výtvor nebo tato zvířata nebo z než ten který jsou tak jako jsem jako není ještě o práně věku chtěly nejsou tady samy je teď celý vesmír který se ještě dostal ke stádiu rostliny třeba se o námaze se roste ale ani co od zvířata co pro člověka toto stane se že není moje nevyvinul. Ale byly pro toho toho neví nutného pracujeme spolu pro semen s bohem protože ni nebere jenom zhola zhora dolů ale také bereme ze země že ti jeden který pevně stojí na zem spoj dělají ten je prosimvás není dejte se takhle bych mluvil ryby pokračoval dál jo. Ten je na zemi když se tedy ve mně na nebi asi tak jak to nebude nikdy do nikdo o dovedete města na zemi. Takže si bych ji člověk smím bujet si zaměstnání návod že tam nějakým věci noho a to je to nebuď mu na toho. Musíme taky tomu při to kdysi by ho člověk tak to mám za zlé přestože toho opačně třebas užitečné pro mnoho lidí takže o to za zlý ale okamžitě u to odpouští pro ty když jsem dopad že o tom mám za zlý jsem pořád během svého tak ona pro ty jeho věku jako on či nová. Jak o tom domy tak za zlý abych za něho za nemusel po žen moje hlavní povolání nebylo protože jsem učil. Možno liška by dobře ani pro že se je bavil. To nebylo hladové o vaně o jeho povolání bylo že jsem žil s bohem a se nese se o to při vzdálen jak jsem se trošičku vzdaloval i deska tak je vždycky něco je proto teď dostane se svědčil tak se na něho nedával moc most zase moc mi do musím protože o by se mi zvrhl víte ale ne jsi příliš v to je doklad ne z toho pochopit on přestaň který z ten stanem je tak jenom jednu duši jedno tělo a. Ne všech o nevydrží bylo to v kdysi si s tím vy užít toho stání žil. A tak si na to vzpomenu. Nejenom přes obě od je pochopitelné to okamžitě jsem tak s nimi jednal toho o po č muž na před s. Ale že napřed tu jimiž ježíš prostě nám v den kdy na při napřed teta milost předcházející který prou to mám na ni on si neumí jednat s tou předcházející byl s tou předběžnou milostí on si jestliže když trp takže to utrpení prosimvás tohleto si o ten se nemůže myslet do tou trojím bylo. Ale byla to před chodí předběžná milost která se v nás je to se pro na s kusem že by vám její přát a ten způsob. A to jenom proto že to pro pro z toho velmi brzo přestal by z utrpení. Byste že sedmnácti letech jsem běžně chápal že se o to vám tou rukou od toho. Čemu se nemáme protože toto je v jeho věci špatné například zakázali mi lékaři z vás se z nás si s dětmi. No sovu co dítě se musí hrát jsem si s rostlinami hrál jsem si s pískem kdyby či kam li v řece a hlasem si vůbec zvířaty. Ono je třeba opravdu vyrůstat ze s podat prvky nemusel na se s tím s nesmířil seznámil. Jak jsem poznával přírodu dokonaleji než kdokoliv z ti ti ti okolo mě. Co pak neví jíž a neslyší než když si na břehu moře na dno břehu řeky co ti říká to na ostří o děláme koukali na sem říkal to na kusy mně říká a toho je uzdravuje jež posloucham to zákon sví tak přestává. To cvičena teplota u mně co jsem poznal takže bylo to v pořádku a z očisty dát za řeka ů mu mou mu. Čeho tam věz aby teče je před tim ale byli za ale takže tónem o to před tření jakožto listě k se při bo u ale data vzala dvěstě metu vadu o ještě s tiše a ta překlad tedy hučela tou do čelí. Co to bylo to byla hloubka života. Zakope který to voda padala tam na povrchová padá do hloubky pod touto řídit na hloubka že říkají tak jsem jakou by tam li začnou oči se to tam kam bys odtamtud se jsem dostal v tom s jakou to látkou a tam v tom se než o to od anebo tak že dneska jsem se s jakou to směl přísně zakázáno to by protože. Tak myslím že jsem vám napověděl že jsem byl veden bohem. Ne nevěřil že to pán o ale o není žár když si jak se říká ve starém zákoně jsem řády ví. To ale kvůli nevědomosti těch že izraelský dětí museli pravé požádej li nebyl nepochopili co mají dělat do se měl a kdyby nepochopil je se on musel se o prou u ukazoval že se že a praštil způsobem a od konkrétní způsobem aby vůbec budu li stranou aby nedělej to co nemají a to jim ježíš kristus říká a ten za on je proto tak tvrdí starý zákon protože. Vaše jsem se dělat tvrdá a jsou tvrdá a jsem přišel oblomit. Po mat víte si první vstup do toho království božího i u který šel silou. Bylo srdcem jsem se cele pro tu modrou květinku která z pravlast oblohy kdy tito tatáž moc a kr ta matka marie kočku ty o kdyby to je moje a tebe potom později. I pampelišky to co jsem se ze při že vám to tak i padl z nebe od toho sudička ty když i píle taky že všechno bylo všechno mi k dost spojeno nebe ne podle nebylo hmotné to neb nešlo dál. Zase nevěřit že tam pán bůh a tak se říkal jak na moře tak do ale podle myslet jista ten nese že ano znamená jak jsem to viděl toho se tak toto jsem hledal pro toho že aby to bylo tak i tohle. Takže jsem viděl kámen. Váže jsem ho v ruce aby nádherné kameny v jsem kolikrát držel ruce by se dostaví li to znamená. Metr lid. Nevěděl jsem se to ne to je to pryč doby jemu vzoru v praze třebas tak přesto se kolikrát velice terezka tak vzácné že se to platí o tisíce od on do dvou miliónů do tak by to né. No se bych měl v ruce. jsem říkat toto přeci není obyčejný kámen to jsem na něm poznal jsem si toho kameny vedle sebe ne pro mi že se tak se tak jsem jak jsem byl veden toto muselo odněkud zk padnout a bylo mně napovězeno do do ve do rodu tento byl v i nebral této je který padl na jižní čechy dneska do že to tak je. A tam jsou ty meze proti pořád co tam kousky těch již tito o tom když ne to komet jo homme to je tak prosimvás let pozná jsem ten kámen vně z nebe a ty ostatní kameny jsou své země. A protože tam kameny ze země a kameny z nebe a je to všechno ve nese ve pole leží v. Tak vono to co je nade mnou protože na to nemohou že bych rád býval. Jako ona se jsem to jsem tak ve jsem dostal jsem se nedostal se nemožné. Tak jsem spojoval vesmír je s touto zemí né. A ten pohled na oblohu věcnou večer to bylo pro měl vždycky velice povznášející a dodneska je k v. Protože jsem potřeba tu spojitost cítit tak toto je schopno dítě ještě dnes bych měl se všimnout od ostatních smyslů oni byli pod chyceny všechny smysly u to o dětech je to možné tak například dejme tomu k s smysl či chu. Byly tam zahrát ku který nás svou květina láskou vedle velké zahrady normálně stráví těma stromy. Tam tou on měl. Mně ho chtěli k tomu abych to malinkým krok váš ten jsem ze jednou rukou také pro pil. Tam byla rajská by čitta tam bylo o pro a od do to dneska nenávidět a. Ty číši neděli dobře ještě tak ten čich ještě zachová na kopat ale hnus. se z toho tak na čich a ne sebe do tak on mělo všecko nejinak či jsem měl rajskou máš ku deska z ani vidět nesejí přeje vedl pořád všímám brát tak by po za dávali v nohách a. jsem tomu odrostl protože vyšší nemoh nadto se panice protože mně to asi v proto jsem o proto na toto linka ale tak tu matku to ještě mu tu jsem tam šel okolí které by tam měly podle si jistě by vinou od nebo je kroku. No dávám po dělat ty listy o měly jinak než ten kód pro než to ostatní. jsem chodil o jednoho ke druhému. Mysli od jednoho ke řekne druhému nerosty vedle jak tomu čichat to mně ne chytla přitom maminka ale si na ne ba ta jaká co tam jsem neměl říkat co tady děláš při čichám tato po kam toto deset minut kdy přestaneš přišla tomu při čichám k tomu jo ale bylo by to bylo možná pro tolik neznamenalo. Ale ta husa asi lepší čich než my a oni asi ode chtěli to je to tu u. Že si tu si čich a ke všem kdežto pocítíš abys nejedl v jedovaté ale marně mně uši rád právu to se musím přiznat v tomto jim nevyšlo aby z toho tou o ní. Ale že z toho byli toho malý to vedlo k tomu že jsem do zvířecí a rostlinné říše ho hlouběji proniknout. Někdo dělal právu to jsem zabil samosebou no ale to jsem nemohl tak bych se dostal býval do toho spokoj říkat tak když ne že ještě mámu. A my z tebe se husou domy temně li země chtěli husu tak krátko pokorný poslušný. Tak aspoň s námi spi no a to co říkal co ten spánek s nimi že byl transem že nenašli snažil posun jen bude stupeň dál když víme ze svatý straně a ještě nevědomě a oni spí vědomě. V kvalitu protože takže jsem mohou stýkat z mentálními bytostmi a ty si pomáhají k tomu že mají některých že z míst vítr a je proč svých utíkají. Tam jsou ven tak byste si dělám mu mentálně třebas radou a než ti v hře být v hloubi mi husami rušen a oni vám tomu místu se visí ba li to mi říkají tam nesmíme tam jsou oni oni to neuměli pojmenovat oni ale protože vím že měli styk s elementárním světem s jsou měl taky neví jsem neviděl ale věděl jsem že tam jsou oni. Například sem přišel ke z tu dán své. Který se říkali jelení studánka zapomněli daleko ve své krásný pravíme v čistý takle kriste tak li kam za tryská lid vyveden z takové skály. A tak tam jako domněle chodili zvířat čas napájet že do lest to co z toho nebylo se pro jenom z toho o tak jak se tomu říkalo a tak. jsem vám tam zažívání nádherný nejednat ježíš jde ve na ve věky jsem zažil že tam byli oni jsem neviděl ale je tam trpěli protože jsem byl také na úrovni jejich. Tam netrpí např musí který stojí svorně by padli aby tady na úrovni než se s ty úrovně nikdy dodnes uplyne vypadl já. Mohou ukazateli na čeřínku místa kde jsou oni ale vjemy blaženě a tam by tak blaženě nebylo. Protože nejste z jimi ale když by se roši li vědomí na jiné úrovně tak byste byli taky jimi kdybyste přišli do oblasti andělu to byste byly tím andělem a kdybyste při do oblasti no a tak dále. Tak je to mysim jsem to vysvětlil to podstatné by se to by si byste chtěli es v tom když čemu není rozumět nesnažte o tom k tak ještě tu úroveň bere le. A o nabere vás vám. Čili řečem no vědecky někam záření které odpovídá vašemu za žení tak dobra na tak bytostně jsem bytostí žádné viděl. Ale takový ty co vidí ty bytosti tak říkají tam vidím toho nebo onoho ne takové mistr nemá do že není místo prázdné. Tam je možná někdo jiný ale jemuž nepřekáží když nám tam dobře no o pokoj si nepřekáží. Ale je to misse zabit ne né. Nemůžeme eva nemůže vám dobře nějakém místě víc než jinde je vám špatně jenom v pustině není z neni. Ale ne na to vás toto nejsi ještě na systém které s než ten stav ale kde je to je v něm musel při prožit člověk je s tím když mi to v ale tak on to dělá dobře. Tak když kdybych to jsem vás to nedělal ale kdyby byl soli zařízen a pokorně myslící taky nejsem tak bych přišel na místo kde mně bylo tak dobře. Tak bych se uctivě uklonil na všechny čtyři stranit světové a poděkoval bych těm kteří tam jsou za to tam svým s mi být že my tam dobře tak je to přetlumočená do lidských vjemu dno. Protože tam s nimi smí být. Je tak skvěle bylo třebas na moréně víte co to je to je na hrnou tví na otázka mala přede do jsem tedy postupovat není židy. A za se obyčeje tu žije za v na protože pak se s tím bez toho na mor mně pak do svého klesal někdo tak blaženě. Domy tam tak do že taky protože tam nebyli ti kteří byli bývali měli se mnou když si kou cestě svobody jak dost jemného nějak jinak možnost vody ho z poděl i že by takový ho li vysoký do se nezdá prostého tak bylo rozpory hospodina řekli máme dobudeme pomalu brát. Aby jakou nebyl večer pod tím které vjem o tom jak tam tyto děs kolem přestat kost když říkal tak vždycky z toho vždycky trest. Dále tak za o pro vyšli zády toho pro došel co na tak přesně takže se našel strašně nalitý tedy tolik do školy dali měl na to po tak ti bez co do velice ras je to po pračky bylo do velice si že jste pata vstup ano ne kdy bylo tolik jsem se škod při do li si při žluté na dosti na tom od do z kemp lese a to rozdat tak velká že z bylo velice disk extazí jsem nezažíval extazi věčném stavu. Ale tam jsem zažil v běžném vědomí již text nazí jednu jedinou tedy by se svýho života protože ve světském životě ve světě nesmí extaze existovat si překážejí ano dostavilo se takto mi nějaká chyba by nerozeznávat tedy se máte volit tady máte jednat ti svatí kteří na který tohle zlo že extaze například. Rozený extatik filip z nerada měli ten se musel bičem dal třikrát za den aby neupadl extaze by se to za na že vzal točit našel někam do tomu aby to mnou být s s s ka tak byl zase normální to se lin budovy držela a zase se člen za a tak dále. Tak toto nebyl cenných nemusel dělat to jsem taky nevěděl že to špatné s tam jsem text za z li byl jsem tam jak do od rosy těžko říct ale přesto stačila si hospody při spodní. A viděl jsem přírodu poprvně v životě oči mám přijímá a tvé povznášející taky to prostředí dejte když svět je nám tolik do tak jak je se po je na to dost je v tres tak jestliže tam bylo dobře a vám tam bude taky dobře. Tak je tam někdo ho do vás rád jako asi na skočit z jeho neboť v proč nebude hezky rozumíte když že hezky tak je to majeli je a když prší tak si to musím vyžádat a to potom pro šíp anežku. Je při s protože nemá se co žádáš když pak pořádně z okna om nad nadto svědky a bylo desky do studnu. Ale to co jsem neměl mnou dělo s kdo to správný protože tam konečně do všeho ale to je to co si o do složek. No těm skoč vždycky dole tak že vám tam bude hezky. Z tou tam museli a buďte v absolutním klidu pokud je to možné. Neříkám že se dostal věk snaze co si nepřejte. Jak bych si přál jsem si tak se dostaví se neděli do z vane dom na mně vleze. Že oni jsou tak blízko těm který z tam líbí se k tomu jsem lidskému stavu a si myslím že toto před rostou vešli se mnou když oni tu přírody uviděli jinak vznešení než tak syna ještě se naň dalo něco vylepšily. Že jsou mi dodneška věčně zato že jsem vím dopřál tím svým stavem vidět že byl ještě veselí než jako oni vidí. Nemohu říct že tam o mně věděla zvířata. Jako třebas na co za proč tu není že když jsem se za o boha nebyl jsem jak za z že jsem proč dělám normálním z kou. Modlitbu tak je oko měst prováděla zvířata před cítila tu vznešenost modlitby sama to dokázala ale nějak tomu úctu vznešenost citem. Toho mělo prou přesvědčilo o mnohem jak málo člověk dělá vrací nazpátek že při. Je podle o tomhletom že ta sví dostávat kolem mně jsem na byl sám protože čekal na lidi kteří při do z vlaku ono to nepřijalo před věž rodí zpoždění text zatím tak že tam bloumal. O tom nějakou než tři hodiny s koště tak jsem odešel na hranici lesa myslím že v kom mého a tam nebyla to jsou dře vina nýbrž tam dravou ka. A tam přišel ke mně ten medvěd svou sví chtěl mělo stát pád. Říkal pro z ale. jsem měl zkušenostem modlitby těsně před tím živě se měl v sobě. Jak jsem věděl že v tom stavu musím zůstat a ten stav je stav klidu. A on z s viz jsem to jsem věděl jak se mám chovat z tělesně tobě třeba řekli na nějaký výraz zdraví si o jsem se do lesa stranu na toho přicházejícího nevěda. O pochopil že pro nic nemám díval se zastavil jsem si nazval z vaší dál těsná vzdálenost vypadal na ty drát vi. Ale nese nesměl se zneklidnit jsem se ještě v pořád díval on také zblízka viděl že se dívám pořádal stát těmi je po něm vně s. A tak se s věda by díval do toho lesa ale protože oni mají válečným či on cítil bodů při v no dostala rad z když o že tam byl taky metoda nevím někde dostal na ty budu ti. A napřed si z jsem byl óm byl na dvou k matka jenom takle proti mně z. Z s postavil se než lid sladký v pokročme tvým pól přede mnou jsem to tak po kočku pozoroval musel se bych tom postoji vůči lesu tu na a ne. A zase příval si na podíval na se po za díval do z na. Říkal si asi ty do myslí vážně ono tam něco proměně šel a když se o viděl v tom nes jak z ve za tak sbíral budu k jak sto podávat taky tu kama trošičku když si by se o si to asi v jeho jenom ten kněz. A velice mistrně to dělal byl tak by zajde na po začlo o by do lesa tak to dobry a tentýž den a ten takže v jeho rozbilo nebyl čech vidí svýho života že zatím jsem viděl pasoucí se krávy jen viz názor proč že napřed nohama jako patra a. Z tohoto je a to na to a aby ti dal se passim oko ví. Tak tady daly a to na tu s zas sražen nohama přední aby víte nesebral. On měl být za no kdož škol z ve jsem to jsem na li tak do takové horoskop ku tak jsem se ještě po dělat jak tu a to na po vyrobili a. Čím by blíž tím je to a proto není z ono tomu chvělo ženou tu král mohl to nebylo na že žel tomu jak jsem ho měl aspon od co jsem nemá se troufal hnout. Si že ona si před nohy že z kam neděli nebo co von tam stál jedovatý had mezi nohama kdyby se byla hnulo on čekal tak by byl snu tu nohu nože by se oni se stalo v nebo zase jste se do kopyt to možno možno moc vysoko ne ne. A možná žene ona neděl se s no tak jsem vzal znalost je tebe jeho na by se tu kam ku vás na nad ano. Ano ano ano ano no mu mu do domu non no od hodnou mnou v tom dvou od jsem toto zpíval několik ano tak jsem začal zaklínací píší v k tu mu taky od že nebyli no a jak jsem začal zrak měl syna visi čeho on pro nějakou koukal dobře ten je ten nejí. Také se do něho. Ty na nad na na bez je to o tam do tak si ji tam tane taje odjinud. Protože od a jak jsem si začal oni jak do z do z ale ten zbytečný el tak ten had šel zámku a nikdo je zvyká jakým ji ani s ním. Přidá pátém za by na z toho hada pak je asi do kývá něco dělá ale tam melodie důležitá a ta byla tak za že on nepustil jsem utíkal od toho vršku on do vršku nemůže a v tom musí brát takhle. takle protože tuto bylo takhle to je hrůza nebes tu na patě. tak je to za mnou bral jsem že ani o mně nepustí tak se utekl o do rovnou modré směrem směrem tomu med vědu. A tam li kroky to byl pro les zase ten klacek ten klacek jsem oplýval pořádně hranice spodní části jsem věděl že hadí mají dobrý čich co jsem za si skal zase před svýma s říkal dost často za písem tu přece ven o do běh pochopitelně. jsem šel na to místo kde jsem tušil že asi tak mohl době hnout ušel se je klasu tak jsem dával pozor by že šla za z za písem pak pravou jsem zatím pás zla a čili jakmile ten had odešel z od to ona dala nový k sobě a to vás co se jako by byla bývala smrtelně ohrožována prosim to je vzor zvířete nedovede jednoho totálně odejít do toto li si druhého proto dali i masti po tolik na strach ku toto by kap. Z li toho na to nejde dítěti to ne jsem byl celý vzteklý přítele tak žádost tu dneska se snažím lístek na protože co tady v ani ten straně a to bych stoly dost řeklo jako bylo ale je to ne je to on si myslí dělal jenom z on do ní. Snažím u ona mně hrát s protože jsem z řekli jo ale do toho rád a nejsem doví hrnec hodně z toho co z vyloučili z z toho z ty schopnosti viděl jsem a teďka když jsem tedy. Nechal tu ku ku k hnout několikrát oni op točil na to snu a když měl působila si lid kladné nebo onen su to do za nesledoval jsem se z poznali sledoval z zase ještě spěti kroků aby řekli sich dal zrakem měla před milovník měly jednou tu vůli tak jsem ho nechal jsou v úrodu než poté ode spokojen protože mrtvá. A o pro ze se bych o neměnnou nechal být todo potom jsem se že do že měl to jsem se dal při kterém letu že jsem s ním na tu horu zatím nastaly mraky takže ona byla za m za oslu pozdě takové čem se děly mraky. A melka měl patro v jsem neměl nic se jsem byl před tím na chatě tam nahoře. jsem k němu jenom naproti zabil při jsem li klepal nýbrž jistých tak jak jsem říkal jak. A ten přijdu k němu to do přijme jsem na pokraj propasti jsme šli to tak kuse stezce a najednou v těch pracích se udělat víra on viděl hlubokou pro pas při krista že se k letu potřebou z oslu jednou tudleto svítilo svým škol nahoře li mraky tam dole při že svým škod po viděl každý kam některé obrovského jsou si sedl říkal dán nejdu a nešel. O prosil říkal prosté bude minus čtyři minus zpět to se tato na statě měřil tak domy si říkal vono s. To byla již za světici z z těžce metrů dnu pro o tom jsou ještě to když jsem za ti co z skute za ne za tím. A no nebudu pod by vědou jsem říkal podívej se škoda dolu budeme pět hodin a to bude nos do nás tam ti kdo nemá nocleh tou byl to pojď semeno nedal jsi líbit z to ne na si říct. Jsem po pater jeho pak do zase o na sebe a velice rychle se od něho odcházel říkal tak si i dolu bez jídla bez čili o bez se co z tam měl u sebe a uvidíš. Dělat pro mi za tebou. Šel na se na proměn se dal jsem to pochopitelně se jsem hodně blízko no musel miskou protože bylo mnoho tak si na že kdyby se vzal ještě víme li tak neviděl to byl mrak hustý mrak ze kterého žilo. A přešel i takovou ram ku že skalami protože jsem nechat ti. Tak to se stane za jeden den ho bohatých ho života něho život za dítěte s který si s s věcmi jinak rady než dospělý člověk všechny rady který jsem tady prozradil byly jiné než u dospěl člověka možná že ta poslední se podobala jednání dospělého člověka to na ale ty předešlé né. Vizte by ponořili u toho nevěda kdybyste vine zaujaly ta zvířata a tak dále. Tak zase bych měl trošičku protože hosty tak to budu muset v v v v v a k vykonání i ti nedovol bují dolů ano. Tak. Nestal se proti tomu me vědu jenom trpně jsem byl ju se vám rozumíte i dospěl věku jsem takhle. No dneska smysly tak víte jim to se musí z nemusí staň říct prosí děje s tudletoho je to to není tady propastná hloubka vyhnanství pro naopak. A tam někde nahoře jak se tady říká není proměnou nebe. Nýbrž říkám si no i terezko když to tolik starostí stanem a o mně a nejsou to starosti jediné jakýpak je to nebude si zase jsi nám říkat i kdyby se do toho nebude nedostal. Pomalinku začínám být takovým nevěrec z jako když mi to babička říkala když do to nebyla v tom se božího to pánaboha ty svatý dnes tam by dívám na svatý nedíval jsem na pána boha s námi činna. Ale možná že to jsem mnou na tom nebi bude celé vší potože jsem nebyl tak činný jako svatá terezka za těžkých po měl o nabyla ve stavu nebe o onom muselo při zdola se se si to když učím zdola tak nabudu zdola tok civí mým že to bude jednou noty jen jednou za rok týden třebas. Nebo viset na náš ti a tolik musí řeči znovu jsem začal se o tom tom praví mu tak trvá minimálně z lidem na byste li si ti na vzal v tom pravým ne jo jo. A tak ti není to tak velká práce. Ale když ona musela momentálně vést a ty dětičky k tomu aby věděli špatné věci musela při nich stát a rozum spokojila jako vedoucí do povídal nepře or cele kláštera odpovídal za každou duši panečku a to se je na nebyli a tam to podle do za mnou o jiných daleko třebas horších než jsem ještě možná někdo ho vší. A tak si říkám takový nebe jenom že si to neříkám. A to přes jenom abyste dobře pochopili vytýkal tu záměrně bych mohl přijít a abych tu než o by na ti. Ono to jde samo jako tomu ježíši sami ti zázraky rozumíte a tak se tam nemá tak s le protože tím že to jde samo. Tak bere větší příděl moci boží do věčné kdy do li ti. A tak prudčeji vzrůstá v své vnitřní kdo jetě potože nebe není stav klidu nebo stav blaženosti nýbrž ustavit nutí jsem ještě jeho růstu. Po stránce existenční po stránce lásky po stránce poznání a po všech straka že vy se budete víme viset viz do vesmíru. Si musím to abyste pochopili pravdu a je to z toho jsou vyvrátit. Tady by to řekl negativně a pozitivně tak z toho nevyjde nic pořádného si myslím. toho co je toho zastat stav jak jsem byl č volal předtím inspektor z že jsem se zbavil šrí jsem vykládal a on nebo se to byl můj dobrý přítel říkal mně miluj i nestane cestu nic z podle testu si měli větší úspěch těch v proč stech z tam tu nebo matematici s. Čeho to nebylo ke staví předmět jako sat mystika když nějaká matematika nebo protože se mi dneska z toho a s kdysi třídy jsem že vždycky on dělal říkáte protože jsem si to věřit proč tam tak berou při do se taky z kataru může není vybraná že u něho má.