Karel Makoň: 89-26B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

jež pak by se říká v a babička řekla a jestliže anežka ruce s pád se při to stalo tam na svaté hoře esse strast než se to stalo o mně řekl. Děl jsme po mu proces svým s pro zněla svatou horu no to je tedy s el ve svaté dobrotě jsme přes spaly na slavný si dnes nebo na ve stádiích nebo nebo z ve strnulá a k lidem. po not dnem půstu se přišli do kostela panny marie na svaté hoře. A ty pobožnosti by se důkladně pro věk se svým projde přihodit jako někde pravoslavní. A on ten z výšek tam mohl o myslit málem. Že do tak se anebo se tím davem pro to za z z z z z z s ten na zdraví vzduch to bylo vytýkám tak tat ta jako se mají poměr mělas to vidí stalo. Tak za přišel zakřičela z o z toho něco se z von se zpovídal panoval smiluj se jednou. On se po dítě rozumíte on on jsem se z tohoto ho z toho se zem jemností a byl okamžitě zdráv an nebo ne. A protože vyšel ze všech kap důlek na pannu marii nešel tak prosimvás milujte se nad dětmi nemusí jsem s z s s s s s s s s jemné domy v koho věří že když se mi že ale stav jeho chrám boží v duši dítěte. To je důležité protože řeknu se jsem se stýkal celou řadu let s mladými lidmi a dobra a desetina z nich byla zoufalá tehdy že nemají přístup k náboženství z s ku a co pod se dověděl o všech jsou pracích nedověděl se o nikdo nestará ani ta církev ne tak to když ta činnost. A věřili že tento život ničím nenahraditelnou cenu pro člověka. Že že ji se od vážit jenom tím že zachraňuje při životě ale že mu dává pravou náplní co znamená vrátit se pomocí toho života do věčnosti. A to znamená že musí být věren všemu co se v tom životě děje to znamená s tím utíkat do kláštera. Ani k alkoholu na straně druhé a to je obojí špatné ve že byl proti kast doma co se hodí pro málo lidí a pro věčnou víte když ale stane dostaneme v klášteře odpověď tyto věci se dostal na všechno odpověď v běžném lidském život ti za terezie o tom říká budou co spatří že o ku v bez hávu v běžném životě. Ho nikom v normálním činném životě neboť č to dodávám činnost než sil člověka je daleko prudký vnější než byla ve středověku to znamená jsou tu pro ty bytu von ten člověk věnuje. Jemu zaměstnávat těly většinu plni malinko na pro tu jsme nemysleme tak nežil. Někdo jiný a z toho produktu dostane málo ten dělník to a je vykořisťování větší než na kapitoly z mu aby je čím dal větší když se z ale mnišských tají do do to vydržíte koukolem při světové žena při prosimvás snech chvil tu být protože my se máme v bůh v na tom tolik nezáleží hůř se ten kdo je duchovně planý úplně jinak hodnotíme než máme hodnotit střed konsumní společnost si neváží tohoto života tak opravdu děláte největší hřích to říkám opačně než jak jsem to cítil se v nás světech všimněte si to to není vzor co jsem jsem nevěřil. Na svět a pro ze se taky tak nevážil jak si ho člověk vážit jsem si sice nemenoval že by byl nějak výstředně žil ale. Neváže jsem dobroty hodnoty které v něm jsou a to je ten transformátor který může při ve z bohu jsem nevěděl že život na světě neomlouvá velice život vede k bohu. Že bez bohu tak musí se budou co si tak to co nevidět co do vědu znamená tento starat udělat na pro taková aby ten člověk měly jinou jiný řád hodnot ten si musí dale zbudovat během toho mládí během první třicítky který by byl sice pružný ale na to by byl vždycky byli by králoství boží především. A aby se to mohlo vůbec stát nad vidí že musí napřed pozdvihnout svou mysl k bohu a to tedy musí věřit veďte ho k víře nedbejte na to že někde se věří všelijakým způsobem každý jinak a někdo věří když se potopí dovolit takže teprve pokřtěn a se pokřtěn této z jiná forma jako již do jenom krást ne vodou. Ti praví přes jsem zažil přednosti te aby jsem přitom normálně po k se před tím o tom moc znamenalo říkám že nic. A nemocné v takže život v i. Je tak cenný že není vedle toho životě nic z vnějších kdybyste měli sebevětší majetek. Tak to nestojí za tolik jako život na bídný život to jsem si vzpomněl na to v koncentráku. vám jsi ty jsi za dvěstě studentů ani ten spáchal sebevraždu jaký to byl bídný život a myslím si že se třeba o tom těžko dostanou no ale pokud jsem si zjistil to jsem. Přijde stop padesáti lidi že jenom pět z nich byl v takovém stavu že si mysleli že jsem vodtamtud nedostal že tam co osení z doufali z vodtamtud stanu. Že to jsem se od za to dostanou jsem proto o nezoufal z li v kdysi si že to je beznadějné ale tím že doufali tak nebyli schopni přijmout to duchovní poznání ano v od nové život na to platit cenný když jeho nevytěží že co se vytěžit zná. Že netrpí než neplní tyto dejte především království boží a vše o se nám bude přidáno mar měl dáte co máte starostí z že na to ani čas přeci abys zrakem myslet bude by byl čas nebudete li dělat království boží především budete mít strašný těžkosti v tom životě. Protože pak jste vychováváni negativně jako jsem byl a to je vzor nové. Tak jsem utrpením za trp není na utrpení by se mezi k otci se mi smáli někteří předně milovali než to bylo vidět tak moc ale potom byl později jsem byl před si byl zrozování si šel. Nebyl jsem všímám to byl ostatně tak to by nevadilo ale bylo to hodnocení které je schopen svět hodnocení od boha vypadá jinak ty jsi můj jsi li ty si dcera. A teď jenom od toho jenom o to abys byl v takovém stavu aby se mně z tobě za ni bylo. Tomu je třeba vnitřně opustit svět ve kterém musím být v ze kterého nesmim utect ale vnitřně ho musím opustit a ještě dokážete máte jak jakou je nadán. Čili co byste museli z my nebi se v tom aby se ho prožili věřit za každou cenu jak se odradit. Že jsou věci proti vám protože všechno si vám napovídá že nic takového není protože smysly a rozumem nepostřehl jsem boha ten marné říká svatý jan boha nikdo neviděl tak nikdo neuvidí ale když toto by držíte eště v dospělém věku. dejme tomu že sem byl v sedmnácti letech dospělý sem ale to ještě neměl tu víru tak jsem si těch se na se vizte činnost k tomu aby ten člověk dospěje k vědomému. Poznání boha tak myslím že o víře kdybyste měli víru jako zrnko proč na tak dále že ho to si to co znáte. Ne tak byste řekli tomuto stromu to nebo tam dohořel proto se domu domu se ne tak říkal o pro mnou sílu to by to měl by se byl se o to neuškodilo by vám ho od podobně na tu tyto znaky víry nemáme za nevadí tolik jakože jiné pěstujeme jak se pěstuje víra v ježíš kristus řekl zase po do mezi z jeho života my jeho když měla takže on ho milovat aktivně. V né. Že by byl pro za zažilo miluje prohlašoval to antoníne ty víš dobře jak by do rozbil mezi přesnou formulací pásky k bližnímu a kdybys nekonal viď byla by to nějaká láska nebyla na by přesně formulována byla čím nesnese zbytečně. Oponovat své těchto věcí v když si schopen milovat toho a velice dobře totiž ubírala když například dejme tomu z není schopen nosit pro o třebas modlitbu nebo tak nějak tak v. Co konečně přišel na systém jak na to jinak to je výborné. Ale dříve jsem byl z toho zoufali ne pokaždé jsem šel to vše jen do slina tak neříkal jak tam to jak jsem nevim že se jimi to řek jimi přesně formou kuje kterou mám se modlit kdo kdybych mu řekl formu ku kterou samo si to budu mluvit delší dobu o víře prosimvás jak vypadat. Tak by to dopadlo s ním jako se mnou jsem si z toho i všechny znal. Ale nic z toho co od denního přeříkávání mění nic nepomohlo oni si si se mu při těch světě když modlitbách jsou špatné ty jsou výborné ale nesmí být vykládány říkali mechanicky když bych někomu řekl nějakou formou potřeba nejlépe je to dopadl se psanou. Jak tak by za čas se stala nechal lidskou kdyby byla kdybych říkat a byla by k ničemu tady ze se s přišel aby mu řekl další k tomu k. A zase by se brzo opotřeboval pořád se ten den co pak se k tomu co kontrolovat čili jde o v on vlasy. Jde o ten obsah takže dejme tomu vzdechy takového svatého františka nebo taková a tak do pátera viděla že říká jenom kristus nebo ježíš maria nebo tak nějak žel to bylo víc než přeříkával dlouhém modlitby. Tady to jsem byli bylo tomášem pojednání že byste mi do nějakýho v na vyzvonit že tam říkají že pro se na modlitba dnes kdy mnoho mluvená ano a to je velice dobré jak to o ven při davu. Že to ubohých. Ale jsou tam dobré myšlenky tak je to je tak poli kde se to mně nejvíc mrzí na těle těch spisech že to nemá ustálenou úroveň to mi připadá jako když mluvím. To nemá ustanou dnes tom že do bude jsem se jenom jim ani bych to napsal a to bylo zle svázal ho od je a třebas li se o to jak mám pořád na myslí přitom ten nějaký žila takže v a ty jsi moje modly to je z nová a. Není moje řečem o je synova jako modlitba a kdežto on tím daném modlitbě často ztrácí věcí je to se mně nemůže stát při řeči že se nějakým způsobem veden protože si něco říci jak jsem v ježíš ho toto nebi z byl. Když byl poddán rodině. To by si byl potom jako komentář když učil kdy byl učitelem. A tam učitelem nebyl nemějte mu za zlý že neřekla ani slovo o svém mládí. Kdo to zbytečné protože věděl že bude učit a tam to všechno řekl všechno do posledního z li tak jsem to začal jsem říkal že nějaká a podobenství jsou tak zvaná začáteční. Že to podobenství o to je ženě která zamíchala ten k vás malinko kvasu toho velkého prostí tří měřic mouky této všechno zkvasilo že to je duše nesmrtelná tady stojí napravo našeho života že že sebe zamíchá tu svou sílu ne sebe a to sou sílu kterou k dispozici zamíchá tato síla semen je smrtelná duše. Že ji za mých a o to všechno zkvasí když to dobře dopad samo se musí zachováte od a do kost a tak dále z úvodu musím trošku taky no a ta podobenství říká jsem že by se všechna byla vyložit jako pokračující návody jak se máme do toho království božího dostat ale řekl jsem vám že. F. Vy to o strašně touha ven protože musel citovat z moc toho by byl nese se se mi do toho jsem to v temně všechna podobenství jsem už. Viz k let. Ale řeknou kvůli tady bohu z kovy co mi promiňte ještě do poslední z mých a do poslední z nich je poslední jsou to ale to před poslední to ještě ze snu v to jsou ty družičky jo jsem protože na to se nepište tu tomu napřed pětkrát nepište to a to ježíš kristus od žil ho. Jak věřit znaky víry je nazval a ukazoval od podobenstvích dojet oporu věřícím například u toho u by kanál toho farizeje v tom kostele z že jo a potom to ještě si podoben si budu muset zří v st. Ale ukazoval jak tou vírou působit protože víra musí působit k tomu aby tu ustala v člověku láska. Čili vedl vírou o kráse všichni jsou dětmi božími aniž tomu věříte tak svými jednáte jako s bratry jako sestrami. Ne jako zničit někým nižším a tedy jen milujete jako bratry a lépe řečeno jako sebe ano tak to jsem za jedna rodina. A když jdete takle bližního jdete boha hned nebo a on nás spasí. celá cesta víry ve zkratce jsem se tam nebude muset být tyto z v k k k k když jsem a. Že při nemůžete usnout do oni usínají při modlitbě. To se nemůže člověku to je takhle dělí stát protože on nemůže spát ty svatí že tak neuměli modlit říkají pane bože ne z nás asi aspoň hodinu spát. A kteří si cestou lásky říkají. Opusť nás aspoň maličko abychom na shořel li tomu láskou od někdo studnou co z toho byl let horkou cestou do nemohou spát jenom ti tou studenou cestou si přitom jsou spalováni si jdou o rukou cestou. kdo jdou cestou hoden jsem z pán a o tom taky mužem že byl tajně potom se to studená ho cesta si na to čas. To podobenství pro nás ten znám proto jak jsem tady vykládali. Že víme co může člověk nesmí vlastnostmi udělat a to nesmí lidský do sto svým dělat nemůže jsou moudré nebo nemoudré pošetile jeho vlastnosti tak on je pošetilí nebude moudrý nemůže víc než těmito vlastnostmi pomocí těchto vlastností. Mít právo stát se od dobou duchovní svatby a nic víc čili svatá terezie říká kdo tohleto klec dost dní mou li tedy rovná se moudrost na úrovni do třetího stupně že ctnost moudrá. Pak toto nám měl velikou potíž že si že potom k tomu tele není li kdysi o to o něco si budou víc než to co z může protože do starost do třetího stupně a kdybychom chtěli o mně byla stal dál a tak jsme nemohu sví. Tak je podán nejde prostě. A ježíš ses do ukázal v zahradě věcem vám zk je li ty moudré ty by mu bych čistě učedníků usnuli či dokázal že lidské vlastnosti nesl v mu nemohly posloužit tak číši proto všichni ho opustili i ten který ho neopustil nemohl mu na tom při nějak pomoci. Pomohl mu velice přes toho že se udělal jeho matky že přestal na tam matka matkou janovou a že se stal synem mariiným čím on se zbavil posledního poutá a to bylo ale vedlejší že jakoby měl matku jako by měl syna protože ten janův byl zvlášt milý jakoby byl. Svýho syna ale a ale daleko důležitější bylo že v že ten ne hle prosimvás toto to po boku která se vozy dokolečka dělej to moc dobře ještě ještě nad i to není dost rychlý ale tak ten prostě převzal úlohu. Panny marně synovství a panna maria se vzala úlohu matky mateřství. A když někdo uzavře tyto dva úkony mateřství ze synovství nastalo musejí jednotou. Této hlavní totiž co se o nás se říct matka dítě být. Jako bůh pro matku známa jako eva říkat li mám boha když se zrodil setkání. Ne tak že vlastně pro tu matku která je původem toho dítěte sjednali zjednaly z pod křížem prostředek jak tato rama janem musel zemřít že se stala ona matka pána ježíše matkou lásky která je věčná a skal byla ve tento na tím janem. A on by se milující a matka byla ve tento rána oddaností je třeba dvojí věci aktivně lásky. Žen nestačil být spasí musí k matce ta osmi odešel víte dovedl do tak se rozum a tam míní. Za svým do žili život. Že on to bylo prakticky ani koly že z že si říkal toto jsi moje máma o tak budeš budeme pryč život je daleko donese zuby si kam kde nevládl si z v mu tak moc jako stadia vůbec ve pro vás to křesťany tam si by první světle zatím co tady se. Ničili ty křesťani jsem kdy tisících po prováděl jsem kolo se neviděli. Tak panna maria dovršila teprve panna maria dovršila úkoly ježíšův na této světě protože on přišel obnovit existenční cestu která končila posledním vyznavačem do koření uskutečnit zem v cestě to byl eliáš devátém století před kristem. A teprve panna maják to jest to je před pokles tuto názor ze století to znovu uskutečněna vyveden padají že který tak jednal pod tím křížem.. Tak my deska vlivem toho co se tam stalo pod tím křížem bychom si dovedli reprodukovat pro nebudou sama dělat to by se o to byl týden že od do všech věta ode proklaté mám k tomu ještě život ježíšův. Je to přeci vedl aby se také dopadlo protože on vstoupila nebesa on taky nezemřel citu ba eliášova cesta takže máme kdy o to dokonale vyložili víme jak na to ale my to děláme jenom pták to třebas vědomě. Že říkáme duch svatý sestoupil na apoštoly a to je náš uděl ano. Ale to není uděl eliáš bůh náš půdě a když jsem šel po u dělo v eliášově nevěda tak jsem byl z toho zrazen duchovně je i těmi do tomu rozuměli že bych se byl s ztratil jako eliáš a že bych samosebou když to bylo stalo to tedy dvaceti letech nejí žil jen na cetě letech. Tak bych byl do skoč mám sedmdesát sedum tím tak to by asi byla škoda a možná že jsem nemoh popsat ten pak je že jo. No tak to je výklad o tom že my tu cestu kterou ukázal ježíš kristus. Musíme dneska brát neboť mám tu za správné že mně odtamtud volali. Ne jako existenční cestu nýbrž jako cestu lásky pro věřícího člověka. A protože tat cesta lásky pro věřícího člověka že s kam na on protože není věřících. Tak musíme obnovit víru. A obnovit víru jenom když budete milosrdní a usmál ko uzavřeno milosrdenství. Způsobí že obnoví nevíru jsem byl milosrdný do sedmnácti let a protože jsem nevěřil. Tak na víra ale byl jsem milosrdný a řekla jakým způsobem od zvířat po rodinu na to nešlo ale to je těch v této při příklad o to v pořádku protože by se na nechtělo ale tak jsem potom obnovil víru tak za nový du poznáním míru poznání protože víra musí končit poznání. Když daleko živ poznání tak s neus spěla takže jak těla uměl nebyla která byla odříkáním. Co bylo taky druh víry že jsem viděl že že by nebylo správný jim nesloužit rodině ne. Tak to bylo pořádku. My si to teďka zatím za přerušit a a že zase od terezie z lyzyjé do bych řekl tohleto. A ona umírala brzo si z těla cetě letech na tu beru to sto nedalo léčit vůbec s a není to dávno v tu milost letí s koncem minulého století dějiny duše o tom tam píše tohleto. jsem byla zoufalá a o dal jsem se ke všem svatým v pánubohu k jeho andělům ale nebyla jsem vyslyšena nebylo mně uvedeno byla jsem úžasně opuštěná od všech od těch který jsem menoval stvořitel spasitel v z du u těšit ten nic dnes o malo. Všichni svatý nikdo se záměna zastat ale zjistila jsem že když se modlím panně marii. Že ona se my nejenom zastává ale konají jen mým životem. Tak to tam říká. To je jako když ta svatá terezie tamto od nedostala jsem dalek do z tys strast z avily. Nená světech při zemřela matka přijala pannu marii za svou matku aby děl že to matka nebes si to celý do vesmíru zažil taky její. Tak toto asi tak tři roky plakalo ale zapomněla na toho v tom víru života. To je chyba kdežto tato byla těžce nemocná nemohl zapomenout. Tak ona se pomocí panny marie dostala do toho nebe a říkám. Aby jaké je tak milosrdná protože jsem nemohla odolat a po prosila jsem vývoj něco když nestarat tak po mně tak cení řekla prosím panna marie kdyby náhodou. Se ke mně někdo obracel jako jak jsem si panny mariině jako k cesy paní marně. A žádal něco co by bylo velice důležité pro měli nějakou pro kód synu třebas zdraví.. Tak dopřej mi abych tvůj jednu jedinou prosbu tomu věřícímu mohla splnit svou silou. A panna mary jak to slíbila čisté li schopni poprosit svatou které si myslí že to mate byl pro to pro chová on bylo to pro ona taky v době. A takže znamení přesný obraz je na vše všech kostelích s tou náručí květů mladičká dívenka. Tak. Měl jsem asi dva nebo tři případy i toto žádali naprosto byl na jiném stavu za o tím že i to brzo vodní stav. A byli vyslyšeni sice hned c. Ale za čas k či to jsem se zlepšila a na při se prostředky zdánlivě vnější který by byl protože byl ve všem. Ale kdo to tato z tebe svěří žili. Někteří z doby ji proto tolik na milo jsem sis služ ti jsem říkal cest to mladí se to bylo v kdo dělá nás od vás protože není možné v tom jako by se někdo viděl se nějak li dobrý nějaká pro to co ona se let než jsem se dostal k tomu spojení ne tak to po taková řecka dneska zela. A voni mně všichni jednoznačně jiného tudy neví říkají na něho. Kdybys byl jím vyslyšen muset bude visí na viz nevděčný to skla snu paty a tu pryč protože cesta k věčnosti souvisí s vírou. Člověk věřící který jim vděčen za ty dary kterému poskytuje víra nemá pro víru a neudrží. Tak se svěří z jako čili z čí je člověk starší tím abych se milovat pannu marii a jestli to dokáže tak aspoň tu terezy sliz žije. Která je v jejich spojení spojení s ním křivě nebyli řek bych u panny marii je v ta se dalo říct a myslíš každého kdo pro svý ani věřící. Nejmenuju panny marie její mocí. Aby li a ona mu pomůže uzdravení přešli pozor na taková uzdravovat tak krát lékařská. A. Se mi tohleto taky říkal tam tam těm keltů při tak i za o které mají tak máme taky li to li. No a ne z jsou tady důkazy ne o jela se s ostatními podobenstvími vám přiblížit z ne tolik ten život očistný jako o ten život osvěcovací. Prvních z těch podobenství na cestě rosy za cit který nám vysvětlují život ježíšův že se z toho podobenství dostávám nazpátek že ježíšovi životě protože nejste zvyk vyslyšeni životem vysvětlovat chyba v ale protože vím odkud nadto jdete tak začnou tak jak se to dělat. Ten takle podobenstvím na ses pro cestu očistnou které nám vyčetl cestu očistnou je. Byl jak toho. To na poli našel poklad nebo perlu vzácnou tam mně která kamenována. Tedy píseň o perle znáte žilo. Tam stal pěkná věci je milovaná tak jak jinak trošičku než to bude říkat já. Našel a byl tak šťasten že se nad tím radoval pozval všechny sousedem rase na při v tak co to znamená. Každý z nás ne napojena nebyl ve ve byla navrch ve na poli našel na poli janu našel poli jo. Za tou krásou perlu tedy byla velice dalo cenná v době skoč prve není tak na cenná asie asi jednu tisícinu z toho co stala se li no co tak porovnávat. A proto se s to tak co to bylo obrovské po vás že pozval všechny přátele národ aby se roli s ve každou rosy pro sebe čili když jsem našel tu berou na poli a to se za třebas do potom ježíši kristu protože to vám bude bližší napřed na sobě protože našel tu beru na poli. Tak jsem město tak velkou radost. Že se všem kázal zřejma ji taky tenat že každý ale že velice špatné že nehledá že kdyby kopat na jednom místě ve svém nitru takže vydání přišel. A on se mi potom ptá většinou ten člověk že aby který přesně kopat ale jak tamto která vypadá a co z dělat toto by do se dále v protože tu beru nenajde protože jak vypadá ale při správně hledá pak nezáleží na barvy se nýbrž záleží na tom správném hledání a ježíš kristus a teď. od sebe když krise u kázal tak tuto rase se nás která dnes a jež jsem si muka ukázal co je to hledat správně na poli hle to zase příklad pro ten první stupeň v tom a voni musí nesmíte hra mat ale musí že tomu poli sloužit kde jsi. To o tu na jedno podobenství které je nikdo jiný ne. A ten je pravili na milo nějaký mu to z hlavy jednomu ráčí. Koleji na tom poli svým ale jež tam zlato a on ona žádné zlato nenašel. Ovšem tomu do si říkal svým balamutil tam za ne za to neni jsem říkal abys dost oral ne. Říkal o ale tak on oral znovu tak se před mudrci zase za zato nenašel z po na to potřetí před mudrci nenašel a mu z mu řekl. Říkal jsem ti abys oral kolikrát to co oral třikrát tu při první stupně. Které vedou k naději že se najdete pera ale tatam je tu si nevěrou víte. Nezáleží na tom jaký tvar oboru nadto vůbec znal jaké velikost nýbrž tatam je nemusel oni dalšího staráte z zbytečné nesmyslné. A co se stalo on to rozhlásilo to pole on tam zasil a měl daleko větší užitek z toho. Protože tam dostal musí být do přízemně ne. A to po je jeho pole ten rod rodil daleko víc než pole jsou soudu který neznali z toto podoben svět doby kdy jsem neznal ještě pro jeho by se to musí ho by to řeč bylo. Ale tento měl bez denní bezvadným pole. A my tedy nebudeme se vybalovat z když řídit nýbrž veme orat pořád atd. Překonávají ke svou půdu to znamená nenechte se v tom stavu v jakém jste přel pracujte se ne tak jak to od vás bůh chce podle zákonů víry neboť pro věřícího člověka todleto jsi věřící. To si nikdy osobě nemysli jsem se nemoh mysl dalek ty který si myslel se věří si a nejste jste ochotni se podle byli třeba zařídit tak to s si podáváme ruce ale ty cesty jedli si jako s dovolat bez na bozi jakmile to uskutečňuje se tu víru tak zase věřící jakmile je živá jste věřící jakmile se ale jsi odpočíváte zase musel nevěřící atakdále takže věřící z touhy let za co do kolikrát kolik zamezit nevěrou o na víru. A po z na to z na nože takové kolísání tyto znaky jsi. To pamatujte protože chtějte věřící znamená vám musí s scházet na ka v každém ni úkon víry provádění činností milosrdnou buďte třebas milosrdný jenom k sobě prosila k sobě někde musí začít přetaví milosrdný k sobě se věřící od tebe pochází jim bože to by se mám vrátit se musí. Sobě milosrdní se to ve nevracím. To by k lekl na kolena a a prosil by bez k sobě pane slovy dvou dali no neděli do toho jen na veřejné místnosti nebo a o rizi ale může ve skrytu z komu co jsme to prodělat se o to bude záležet nebo čím dál záležet. Pak tu perlu najdete této se o dávání chovat rad ky milosrdenství vůči bližnímu ale si říkat to uznávám tak věřím že když se tam lidi že mi říká že věří a byl říkal že nevěřím že dostanou dohromady protože jeden vedle bylo. Příklad tomu nevěřícímu čím se ten věřící liší od tebe nevěřícího. Mu v kom mohu mu tuto víc předním u proč pak ne o něco strašný možnost. Říká o tom věřícím ona asi to jeho víra je asi mamon z tvých on si věřit ten pánbůh mu všechno nedělí a protože vola díle dostal ono haraburdí nemůže kdo tomu věří jsou co tomu říkáš hrabou. A kdo bože do většího na na taky ne. Tak se začíná a do rodí víra v tom tak zvaném věřícím že on si musí uvědomovat pořád nově. Že tu víru musí zlepšovat víra přestane žít když si člověk nevěnuje. A především náboženským úkonem ji ne formálně prováděným. Ale s obsahem vede k setrvání síly. Tak podívejte se ten můj strýček který o považoval babička za bez novou protože v vystoupil z to bylo do tohoto no měla obec nerada ale to byl znovu chop mám tak do syna neznám bez na boha ostatní jsou při jeden věřím něco o to přeměn neznám ale mějte to jako tady být jako by se to neměli. Je mi vzorem že když že to dovede na ze svým majetkem to vím a protože by se mohlo stát že by ten být třebas všechno rozdal po sto nestane že ohledy vůči z pod nestane vím že ne ale kdybys dostal by to byla veliká chyba že co se otevřené. se bojím jej o něco požádat bojem opravdu vám vrcholný strach. A když on ode něco chce tak se pojmu neví chop nevyhověl. On tam přinesl to to svým škod za k. Protože on víc stojí o to abych to psal než kdokoliv jiný svých přátel v tom není žádná ano pro ně. Ale on se se poučit z on stojí o to poznání on ho ve mně duší as stojí o mně ještě by to stavu živou pánaboha tak li to jako mi nejde zas prosím v ale v ale v ale ale ale proč i když totiž to maso jak ho mám ona že ho to tam tam nikde nikdo u neplakal. Pro toho že se projeví jako velký mamon máš on plakal že ten pán bůh ho nemá dost. On tak mamon nás ky toužil potom bohu on ho honil pólu jsem pole se skute po mně on u z s tím je seděl po mém boku aby by byl řekl jak vnikl lekl. Protože byl pro z mamon na s největší mamon nás by byli učedníci panně. Ty si to nemysleli dobře je po že chtěli spásu co pak je to všechno mění na tom světě ve spásy na věky ne ty to byly arci sobci. A proto by tak milovaným s protože když se dokonale něco dělá buď dokonalým tomu svém tak se to druhé udělá taky dokoná již nemá základ v tom mamon nás nemá vůbec žádný základ v tom musí že vrcholně přát ale vyšel z toho mám o nás tví který máma před těla jsou nám kódu či ne. A takže on rozlišoval mamon který slouží tomuto světu odešlo mamon který souží se tu božímu. Takže dejme tomu když zacheus chtěl rozdat svoje mění se ale ne ne ne ne ne. Protože máš visi milion jsem než je náš polovinou bych v očích nejsi miloval jsem protože by se byl ochoten dát všecko no o tom mluvit nebo ne to stačilo na paní kamenické zblízka jsem ho jo to vám musí za od znáš při to z tají paní kamenická v něm mockrát říkala mám za to něco brát. jsem říkal samozřejmě za tože léčíte musíte dát teď nic ne tak věky mám něco vrat ano samozřejmě musel brát na ti věky peníz protože o na všechno co viděla rostla všech nezbyl vůbec nic že to mám ona s říkat co si přitom jako mámu náš ale není mám na s. Ale tak jsem tam jednou byl se stáňou a možná že sám nevím a ona mně řeka. Prosimvás pane pro se vás jednat tituly po trp prostá v ale pro z ale do vydala všech lidi s v kvartýru to z tam přišel o pro to co po že my se v jsem měla obou jste na zapomněl že se na za nebyl pro to co udělal a ne všechny big viděla. Protože při tom proces. A tedy prošlo do mám procesu a tak bych chtěla věnovat na to tu o a o to to nemám peníze ale on protože si jsem to jsem přednosti mu sodo do státu nebo tak jako dneska. O na příděl a by byl by to byla cesta co jsem z cos co nemusím tak se o to o to přišel jsem to tentokrát říkala máme se říkám mám brát domova z li ona říkala mám rád a ještě léčit těmi dvesa zjednáme jsem říkal paní kam lidská nečte pořádal do z zrání těla. Protože na tom velet za něco no ale daleko vyznáváte. A tady musí být nějaká rovnováha daleko viz dávat než brát. Rovnováha tady je a tedy jich ta paní to dneska umře přitom léčení asi nějak str cesta. Do prosil aby do devadesáti nemnoho letech jen potřeby jenom z ka as malým život někoho komu důvěřuje nečte dál. Tak v její vizi kou její víry na při posledním setkání řekla vás mám od boha. Když tedy dělám všechno o žilo by od boha nebyl to tady vidíte jak si zval dám psi o nebot dal tady dělo v kdyby mezitím ale o na o že od boha. A to z mně připadá jako to podobenství kde říkal ramakrišna. Přišel mu tam nějakýmu mistrových žáka přes pro z oděnou řeku. Jak ses dostal cestu řeku kdy při které on oni se nepřeváží když si je. Vy nevíte těsta si říkal vašem no a ho po od je ani se utopili jsem říkal na semeno přešel jsem před by mistr potřebuje jídlo a jsem z ale kdyby že ty vaše ne ho takovou moc to pak by ještě tohle se něco jiný ho.