Karel Makoň: 89-27A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten žák samozřejmě odešel aniž slyšel jsou od mistra. Odešel zase přes tu řeku za se o to potom ráno se že vás pátek a ten říkal tak a i moje nejenom takovou moc říkal semeno se utopila. Jak vidíte to je rozbil ve víře toho žáka a ve víře v sobě a si že když si pro mi to nebyl pláž tohle sval smyslu by si stěžoval. Na to že nemáš tu milost na tak dále to znamená to řeknu lidově plakal mých nohou no tak. U nohou božích samozřejmě ale on taky považoval občas omylem za od pánaboha co se musím postěžovat katolický tvrdě doplatil ale co jako ten by se s tím jménem mi z zen pozor na to ne že při bitvě kovář li neklid kovář z kovy a tak tak prosím je dobré že člověk věří. Bohu a ne sobě nebo když jeho služebníku nedá se nic dělat. Ale prosím na čís co si myslí tam ty v tom kolik zklamali se služebníkem našel do bylo asi že jenom přitom moc dobře. Je dobře protože věřit že se služebníkem ale že jste svědky jak se tady ba aby celý týden toto si doufám nemyslíte. Ale to než jsem za nemysleli je to dost si myslíte ale abyste věřili víc tomu bohu k se z výšin poněkud vaší víru boha tak to nebylo tak zlý a že budu ještě o změně necháte bude přeje. První podobenství jsem vám řekl který vysvětluje jak se jednat z pole. Znamená s těmi třiceti léty když že nás správně tou třicítkou první tak to za následek že se najde to aniž. Když byl na cestě by se najde na cestě kdy jsem nehledá najde tato cesta je po stránce snažší než cesta víry. Že vede úžasným utrpením proti cesta je přirozenější za víry to je proto nemám doporučovat u tu svou cestu ale zato samovolně všechno přichází na každém stupni i ty nejvyšší příklady samovolně. Takže na cestě poznání semen do země to se prosimvás v tom zhora člověk přímá takovou milost že rozumí nebo o věcech božských. Dovede vyložit všechno to co je jinak člověku víry tajemné. Říkáte ale z tví. Tuto vysvětlím ta říkat co jsem si není když se mi že ta a to také u tebe ze vším umět tak se vším. A to bych chtěl taky jsem říkal nechtějí co to viz nebyl věřící to by byl poznávající a to by jsme takovou zodpovědnost že bys to nevydržel když že když máš víru tak máš obraznost. Když vás obraznost všechny milosti si o pali než buď slastí nebo utrpením nebo tak nějak. Ale především tou slasti to je to je pro tebe je znak milosti boží jako u v těch je vítat se dočetli ne v tom co slasti oni zažívali žádnou co zažíval bych v v tobě možná bylo takovou tíhou na vás. Kdyby se o řád cítili opuštěni. Se s tím opuštěn si si od jestli řídí život čtyři v not tomu se říká ideál cesty po sedumnácti roku. A předtím jsem nevěřil že ano čili to říkám proti všem svatým by do protože li proti všem. Cesta budoucnosti z na poznání a říká do se co se protože když s o došlo poznáním vědecké tak daleko že se mu poznání náboženském musí vyrovnat a muss by to rychle jak bude smetena země a ne nějakým komu li v mém vůbec ne to se stane se mechanickou na to z ti chodilo podstata jsou věřící to neni pravda. Když věříme li karlovi že věří víc než od ba co nebo nestali malé věřím protože to na s von lidská forma potřena forma politiky by se byl tam toho bylo že ty pravý věřící říkají máme věřícího ano. A proto vám říkám nevěř temně protože jsem nevěřící ale vězte bohu a musíte poznal že z něho mluvím. Ale jako věřící nýbrž jako člověk jejího poznává možná že málo ale o to stačí jak vidět o to mi stačí mezi slepými jednou k jít dál že jo. No a ještě bych chtěl ještě vystačí vysvětlím k u než ten mluvit tělo tak to bylo první podobenství které jsem vysvětlil o třicítce druhé podobenství tou sám vykládal včera které tam patří je že se nabývá na rozhraní prvního druhého stupně schopnost rozlišovací takže mohu přesně vědět. Co je správné atd se nesprávné když že na cestě poznání když jsem li na cestě víry tak to tak s jistotou nepoznám. Proto není tak jež je tady tak špatné stane poznáváte protože jsem si toho nejsem si poznání poznáme to správné ta o správné je na této správné ale začlo s to správné není správné jsou kolikrát věci pro ten okamžik pro tu vaší úroveň rozumíte ale jak zní vyjděte budovu nebo nahoru tak správné není to mějte na vědomí že nesmíte ani nám míře správnosti trvat protože své dneska pro vás správné nesmíte vydává za správné za lese. Let že to jsem třebas kázal to bych ti toto by možná mně rády byste dostaly do ruky v to co jsem psal roku třicet tři třicet pět. Této poznámky o mystice nové domem ne že byste museli si viz o někdo opisoval že byste změně když ještě no to bych to nepustil ani mezi lid který přečtou bez tisk ku tam jsou budu dám výrazy protože jsem to napsal. Pro ty si ji jenom prózy při. A jsem na to abych ani slovo nezmínil stopu opisoval za dvacet let jsem to opisoval nad nechtěl aby do zachovávají jak se mi to říká a jak by oni byli schopni věřit v tom vím že pašu mám například v tom podobenství je tam řekl o tom vývoji takle ve živém ne cosi velice cení do dneška nebo to co jsem vím zjistil ze spisů jiných že člověk je přes očistu v ě k osvícení. Ke spojení a procento s různými cesta neunese jakou tabulku on napsáno o on se strašně cení o to aby se ten jeho syna že tam tróje to se dnes neztratí protože on z to velice cení tyto dvě věci dělat na že ji víc. Ne. Tak ale podobné z království boží to pro žili která byla držena do moře dálo s. Všechny ryby všechny živočich mému čti vlivy tažení tou boží. Takže noho povolaných málo vyvolených věk tím řečeno rod tak to vivo u pro tu si ke říká v ale to není správný výklad nebo si to viklat do na určité úrovní tam stačí no osel řekl tam mně správný ano. Takže jsem říkal že výraz pro rosy z před se pořád mění v zapojen ze jsem z toho bič o tom pořádným a toto je. Pro podobenství které namluví o tom jak hodnotí ten kdo to vybral ty kdy. A kdyby to nebylo první tažení těch věk tak by to by bylo zase jinak. Ale to tam neni jako neni podobenství o těch hřivnách. Že to je dokončené dali města k dispozici který vší do byla města toho hospodáře. A to nebyla jejích a tam zase museli hospodařit a to potom dodal prosto s to jen přes zval jak chce potom není zapotřebí říkat to si každý kdo myslí kdo vidí že to není konče ano je to jenom podobenství které navazuje na ježíšův život aby se slyš život. Toto by se to ježíšův život on totiž provedl nemilosrdný víru z moře kde matka kdo jsou bratři denn a to si o dovolit teprve do toho moře spustit tu budeš a to byl křest jordánu. No tak to sela také pekle vykládat ale dobrotou rodit ještě na vyšší úrovni. No těla moc vyšších úrovních ale na tom za do se z kam potřebu takle takle tedy od rozum oděje v podobenstvích křest v jordánu ho a teďka dalším podobenství je tahleta podobné z království boží vinném mu keři tím vinný o tohle vysvětlil tím jiným kde jsem jsem abyste ne ratolesti. Kdyby ratolesti byli u si u řízen protože to by se li by svěřili země. Čili na přechodu z prvního stupně do druhého takže a to jsme živi z boha. To je velice důležité. A jsem to a to z s aha toto podobenství ještě na vyšší stupeň na třetí jsem zažil v tom koncentráku kterého svaté nás si že z boha živu. To podoben si by tam nebylo. Tak si pořád mysleme že žijeme sami ze sebe toto vykládá jak zrušiti pocit oddělenosti jednoduše nejsem ze sebe jsem z boha a všechno je z boha. No a to je správný postoj tuto dal při podobenství protože ještě chvilinku může v třeba kdokoliv začnu tak je to dobry v ne. Řekla jste nebo ne ne ne při nepřidal li že starou u k nestrannou bitvy novou za plat tu neboť tam navázat data roste ten starý pytel pokud něco do toho by se a by totiž na cestě víry to platí i když na víru nezlepší te či necháte postavy jako on tady narážela starý zákon. A dáte do toho doby vím do tróje moje kázání moje evangeliu tak ztratíte víru v ten starý zákon a nová není k ničemu to co neunese nic z poté jsem pytel taky do starých měchu měchů nedávejte nové víno neboť po jeho nové do to byl k vás pro zkvasí apod trhá na ty měchy ano. Víte ramakrišna proto řekl tohleto a on to asi neznal řekl tohleto tím by byl to neznal. Říkal víte že by sedí víte že jsem je takový úspěch na duchovní cestě se ze setkat tak brzo s matkou kalich bylo důvodů viztež tedy tady řeknu ale to byl hlavní důvod byl v tom že jsem na tu cestu z šel v mládí kdežto vizte hrnci ve který dosti semene jako v to jsem si kriste pro tento svět. A když tedy k se žili s za na ten novém jako tak věci z krista on v tam tím kdy to krise daleko rychleji že ano. Tak to zk v to v této kdyby si jsem radil pro na dobru ty přednášky mí. Všimněte axiom nebo před poklad nebo janem co tak by to nazval. Nebo. To by se to co si slov ještě jinak v z na co říkám z ku ví. Tolik mezi jsem se z toho že nevím který jak praví li po jsou správně že si měl tu řečeno že to přeci jenom pomůže li již ne z řečtiny jak mám daleko. Símě je domněnku vědeckou nebo ví. Dobrou nebo tak mnou aspoň po tu dobu z staly samy z jsem. Že ne z ale dětmi božími že od boha přicházíte je to okamžik narození. A že to všechno ve vás utvářen tak že nic nechybí k tomu abyste se během tohoto normálně dlouhý do života dostal zase nazpátek k bohu vědomě ano tuto hypotézu musíte přímou za správnou když nepřímé te když se to neb myslí jako něčeho správného. Tak to je špatné to jsi nerozumíme ale radím vám abyste k této hypotéz své přidali ještě něco jiného a když se na něco kde za něho někdo když tak za čas přijde na to že se o hluk mě. Ale když se ne se rovni čisté správné v toho ne hle za čas nepozná potom do váže to z na že to myslí ale atd doví se je že to stala teprve tehdy. Když z toho aplikujeme svůj život a to účinky které taky po ze si pod jsem slibuje ano to v tom případě myšlení bezpečné. Myšlení do kterého nemůžete nebo janem z nepokračovat uskutečněním toho s to co se slyšíte je chybné dycky chybné když jez správné jakost samo osobě ale není uskutečňováno také chybně postaveno ano. Do topí z ku z vás víte no ne to nemůže z muss praská o přísahat s tak. To by bylo naším protože toto učení ježíše krista oni v s v ani o toto podobenství ale přes si něco považuju pro svou cestu za důležitější ani z za méně důležité. Příklad dejme tomu on říká když někdo řekne svému bližnímu ras onen bláznem vlastně přeloženo do češtiny je hoden tekla no jsem z toho poznal v tom kontextu jsem z toho poznal že děláš ti bych ti bez. Tady jsi ty. Například dělejte si kdy jeďte si přátele z mamonu oni na sobě vezmou stech si světci. Ale když víme toho ježek taková berte to jako s za si a dost jen člověka. A proto není řez z u razil na protože ty učedníci neměli ten den si to všechno za za něco jenom byl pro ale s tam o mně říkal že se č atd pytel li ty dva nebo k li klid jan v ne tak asi měli pravdu on asi. To dělal jako ten filip z ne li on přišel on o to tak po lišky z ježíše krista co tak prostí. To ale nepotřebujeme myslet si detailně protože se to z proste přesto stezky úkol viz krista to on takle nevysvětlil své mysli ale v tom duch u to zažil to podobenství že v něm kdy tak že bych. Ano. Spojitost s jeho životem tak jak si labilní ale tak křehkou tak těžko pochopitelnou si mysli něco jiného říkal něco jiného dělat to neni pravda. To byla jednota ale my tónem hlavě dáme dohromady takže když kázal duchovní věci nějaké ho byl. Tak tam bylo čtyřicet projeveného pěti smysly žít na tom záleží kolik tam ših ale veliké zástupy. A potom kázání dostali zástupy hlad a on říkal nemůžeme nechat ty lidi odejít hladoví domu že by byli pro ten had třebas zavrhli to jeho kázání toho si dobře vědom máme tady nějaké potraviny nebyl to nějaký krám nebo tržiště bylo blízko. Ale ten jeden mladíka ten dvě rybičky a pět chlebů co je to pro tak by za co se děje to jsem a myslím že tady bylo špatně znázorněno v tom sil mu jak se přitom tvá že to se tady bylo nenese jsoucí rukou od od pod to jsem si z pozice herec si nevěděl rady v mnoha případech ukázat co již u pie špatně. A tak se ano ano on lámal. A s kali co do koši tuto správným aby v tom koši u z pořád další chleby přicházely skočí si pro ty chleby další pro který by další nakrmili všechny jak ve všech nezbyl ještě pro každýho apoštola jeden koši k to znamená i řekl nejde li zjednodušili vysvětleno ale toto je. Když dáváte blíž něco tak vězte že to že to není vaše když si myslel si to vaše tak toho dáte velice málo hodnotou bídě a není toho. Jako jsem by to měl těšil vzatých z nastal se do drsný nám za zázrak krále a on dával nikoli ze svýho on říkal to je věc boží to z du tady bude stát. A on byl taky lásky toho již tak věřil nevěřící tak je synem božím nebo dítětem boží a no a rozdali je to bylo to bylo to o tolik daleko viz těžce těch pět let bůh a je li víčky. Ale řekl nepřivlastníte si to co dál a to je největší potíž u těch lidí který jdou cestou lásky o to jsem bohudík nikdy nešel co jsem mám také o li tedy krásná sestra jen za závislým víte jako svatá které si a oni nakonec byl na tom že protože všechno daly. Prosili svatou terezii z za tu svou prosila zlé protože chtěly na mši svatou já. Z za něco čech nervů v těle. A říkala a volala malém že zatím máme ještě dát. Když jsem takle nemožná čeho se přidala a jak se často říkal ježíši řekl nic jen na terezko a byl do této situace mnou proto by si stranící moje krav na kříži krita moje tělo na kříži jez svým spasení připojit řeky ním. Připojit se třeba se o panna maria nebo jako maří magdalena s že byla pod křížem. A ona oporu pociťovat tu bolest ježíšovu na kříži a po stát pochopila se to spasitelský úkol že on spasit člověka a když člověk si myslí to dělá sám o li se bez něho č ten pán bůh neobejde ten veliká chyba a tak ježíš kristus ukazuje pět vám pět let v dvě rybičky věda na to je symbol. Spasitelský to znamená ho kol musíš být zakotven zemi aby ses dostal k nebi ráno vodorovné musíš mít vnitřní klid z to jiný než že ten pokory jinak vůbec nedosáhne z toho nebe. A toto přináší pokoj svůj přináší ano ale jenom těm dost jsou na neví dost do jsou na zemi to pevně stojí na zemi ne kdo se bojí jako ti učit. Cit a smrt to by se postavit se dělo se přestali dát tak tím toto na tak je trošičku ruší a si k tomu ještě vrátím později ale chci vám říci že to také platí o vás z každé todleto a máme pět smyslů teď těch pět chlebů a ovšem ty nám slouží jenom tak toho. Jak slouží spasitelský úkol když se můžeme časy spasitelského úkolu. Které tady těmi a my že ano jsou to nebo říkat jenom tehdy když neřídí a když viz nežili nemám živé do tak to nejde život umíral žen zažívá. A z do našeho života to skládá tam při vím mrtvým k za zmrtvých takže on nebyl mrtev naše sval smyslu když to jeho smrt ve tak si životu věčnému a tak při se říká a tak to bude na konci světa. Před o konci světa je tam někde jinde a no a to co pravdu nechám tak příště jo to ona by že nic jimi se dávat protože je to pro tajemné všechno ten nebude osvětleno říká než kristus v tom co z s při ní. Ježíš se na či že to je za čím do dramaticky znázorněno jak se cítíme pocit od jak my si za z li v těle oddělenými bytost to je nejhrubší závada cesty a to ty andělé se necítí oděný jen o to ho ti jsou spojeny s tou úrovní dokonale za které jsou v as těmi ostatně nedokonale směrem dolů a s těmi náhodou. Jsou zhora do vjem nám a ne od sebe nahoru takže těle to je vono. Podívejte se v je hledal zase máte ho čtvrti po sto nestane se čeřínek dáno a chtěl jsem něco ještě říci tak jsem šel začal o těch úrovních. Ale jenom tak aby jste viděli jak se na tom zle když například se učíme v. Může se naučí z kůží neboť člověk se ztotožňuje s tím co je pod ví. A ne s tou úrovni to pro něho není stav nýbrž volně těle takže mně promiňte že nějakou poučení odbývá vám protože musí něco hrát co není pravdou je to hra o do do s do tou ži takže může když se sled když chcete ale bude to rád a že kdybych to třeba vzal na úrovni na by se odvolal. Ve andělskou tak ty jsou bez tam do úrovně bych tak řekl ale tak dokonale s tím stavem spojeni že nemají tělo nemají vší bylo nejsou oděných těle jsou ale individualitou spojenou dokonale s tím ostatním tak když je představujeme jako. Těla k tak vůli nám se objevují jako těla při z odlesk vší kdy jinam zk sví dokonce to vůbec ne potřebu bez naprosto zbytečný tak při za ale. Jestliže někdo spojen třebas jenom trošičku víc než normálně s touto úrovní jako sestavené. Tak proniká a v úrovni dostavují chvíli daleko snáze ježíš jenom k užita v těle jo v této odpovězeno do poznávám máš mentální stav a tak el jenom protože na tom třebas záleží když mám totiž vykládat třebas takový ve věci. Tak se musím daleko více ztotožňovat za s tím stavem než když slámy nemám co mi ty jsou v atd. Protože vy musíte pozorovat prosim že se trošičku pozorněji vší že mluvim podle vašich pod se. Jako by bych mu bude jenom vám to neni podle našich pod se ve spojení s vaším stavem rozumíte. To není žádná vymoženost jiná tóny žák telepatie. Do této o to strašně daleko to se musí se zaměřit nějakýho člověka a no a on zase raněna atd to jen o se záležitost o oděný bytostí a těžko s k sobě dostávají to tento s ti. Toto je samovolná záležitost a jestliže na úrovni jsem ztratil pocit oddělenosti jim tu ba řečeno tak mohu. Pocit sounáležitostí zvyšovat nebo zmenšovat podle potřeby o potřeby a od že to jsem nemusím vědět. To v tom stavu je obsaženo že potřeba být s tou úrovní sjednocen. Je tak velká a že když dítě napomíná aby si nepostavil tomu po svém. Tak sela správné protože zanedbává tuto spojitost a no samosebou netřeba z vlastní vůle protože se učí pocitu tělesnosti teprve oddělenosti v tělesnosti dělám mu velikou radost. Že něco obživuje ale objevuje to jsem podívej se cele se říkat tomu stali a nejsi to ty. A oni oni z z toho vyvedu a od tam by se zrak a nový se když mi to nepřiznáme a k stéká své. A todleto byla za největší vymoženost mého mládí jsem byl dokonale ztekat že to těmito nejde s těmi ostatní on tak z toho jsem se dostal aspoň chvilkově do spojení s bohem dejte ty věci nejsou tak úplně špatné nýbrž že mají také svoje zákulisí o kterém nevíme vyprodukuje me něco o čem nevíme že to pro do k deme čili nejenom děláme něco ho o čem nevíme co děláme aby si. Žen děláme jenom proto o čem víme ale by taky pro dotkneme se o to. Že za necháváme když jsme o pro v tom stavu svým spojeni misse spoje tak tím více zanechá máme těch se že myst dáme sama sebe nebot to co jim tam věz vjemem nebo od ten stav tvoji. Takže. Jem takového člověka jako třebas nevěsta nějak k který taky se s tím. Snaží spojit s tím i s tím kolektivem který tady je a ten je vlastně stav spojení nebo stav překonání oddělenosti musí do do od mockrát protože nad ode shora zdola. Z vlastní vůle but jim posloužit udělám todleto a tak dále ale na toť tímto způsobem ne nejdu. Jana vás na všechny zdola tak slu jsou vás nestarám takže se nám jenom o to co ve zhora. A to za něco o to jsou připlývá a tak ale to je vždycky nebylo k tak i tak dycky to není. Ale je to úplně opačný postoj takže nemusím dotoho vložit vůli non řekne mi stále měla toto by to dopadalo kdybych tak to jedna a to by nebylo obě doby nebylo svým daně a to by všech novic do na každým z vás o to by byla práce k do by se mi tam za spala kuchyni a pravdu. Čili pokud žiju na této úrovni a zdola ani vstupuju zdola z kamene tedy. Rostliny zvířete dají ty mako byl li že ani ne zvířetem s no a něco nižšího rostliny ano to nejde to k muslí spojitost bylo a. A ko oni mají taky oni stole při když nás to třebas tak v tu spojitost tady mají. Ale. Je to cesta zdola nahoru i toto jest i do toho stavu ve které se proto říkám nemáme otevřenou celou ona hrou k ve jsme nevstoupil to stalo. Když by byste měli mon ho otevřenou tak s tímto stavem se ztotožňuje jakkoliv přijede tak. Z toho centra máte z víc central uvědomovací centrum máte v sobě toho stavu. Tak tím uvědomovací touhou jen si si ho toho stavu vstupujete někam. A oni to musí třídit že nejste v tom stavu uvědomovat tím jenom sobě nýbrž že tam přichází někdo kdo se mámy nějak spojen nevíte jak je to možné ale pociťujete to ti následně když on odejde nebo tak to již nás meče nám vlastnost jenom o to se nám odebrala. Celo nadto není třeba vůbec nic víc než otec i odhadu tak myslím že toto jsem vysvětlil teďka ne svým paty je někomu je spočívá v tom že centru vnímat schopnosti uvědomovací je když si koho tomu jsem tuto od druhého kdežto některá centra schopnosti uvědomoval. Tří jsou sobě vzdálena. Asi tak jako při to dovedete přestali tady to nejde ale my si přestával je dále kde jsou andělé ne tak si mohu by to jsme hodně vzdáleni každé jinou funkci a tady taky tak tam je to ale byla mění vší tento by mávání zela je ten o tom způsobuje že panna maria porodit je dítě na tak každý a ono jich do šestnáct ne o pak ku těch je strašně moc ale u nás co člověk tyto funkce. A mně se z listu víš při takže světě když rozumí nebo ta. Listí nebo tak tedy co si vzdálení i toto psychologie budu toť domu se vrat takle a bude tedy daleko srozumitelnější jak vidíte co na to není z těžkého. Když jako jsem se ho sil třebas na úrovni jiné do tu spojitost také vidím tak spojitosti v tomto světě jsou pro maličkosti přijde vy nevíte vůbec spojitost říkáte si to on si postavilo hlavu nebo tak to není pravda to není možné postavil jsi hlavu k řádí kácí vokolo sebe třebas ale není sám v tom se v tom taky vi. Který říká tří třebas který z dostačuje anebo se to by jste nemiluje se to byli byste neobětovali jeho lásku aniž víte že život pět je ten to znamená nebyli jste blízkost když předem u věnovat svým jemu nad tak honem miluje o nevedl nebude vás. Že se ovšem stát jenom vás miluje aby jeho ne na to jsou na všechno odpovědí. To je protože on určitou šířeji by tomu říkáte a o rád a. To je maskování skutečnosti a potože máš již je a rodu větší než být u aby si tak daleko zase abyste nebyli schopni být v od nosem. Tak se dostanete k sobě obsahu jehož široké koly tak by je. Tou před který máte tuš se or ani dostavuje a on s tím musím to je necítíte spojitosti centrem naši. Tak. Vy milujete jeho od on vás nemiluje rozumíte musíte se moc tou namáhat aby se při že tomu čemu se pro se dál. Při kolik ti zařídit a potom se do vás taky za nebe. Jsou velice užitečné věci bychom se jen na ve to o do oni tak se dovíte něco psychology co vám si hodinek říká li jsem se s s osy se oddělenosti jsou lidé kteří jsou opačného názoru než my proti nám nebo proti do tomu co mi tady říkáme a myslejí máme vidíte jenom proto abychom nebyli vykládání. Ale ne protože jsou u jiného názoru než že mi to nevykládá dnou nevykládá. Tak se si mohu stýkat se věčně a mohou dokonce nakazit svou úrovní nebo svým způsobem myšlení a někdy někdy daleko snáze než toho který si o sobě myslí že na úrovni ale je tam po svém každý je se tam po svém aby se shodné mne nakonec řekneme v tom se rozchází mrazu za se věci dělat on je taky věřit taky věřit ten li na nad zrozeno konce kdežto tento nevěří. A že by se nese než cítit protože by vás mohl viklat vás nakonec sil nevykládá protože máte určitou pevnost. V tom centru. Tak očím zas po ti v tom že jste více otevřeni muladhaře než třebas ono. Máte procent kom když všechno se rodí zvnitřku. Takže u bylo otevřenosti muladhary spočívá v centru muadhary. Tam musíte by do mění a to bude potom odtamtud zvnitřku se to rozum u stát do okraji muladhara. To jsem tu všichni máte ale na okraji do nesahá od ale tam ještě všechno mrtvo jako rostlina byla bláhovou kterou máme začínat do prostota tu tu uhasíná nebo padne někde na pokraji kladl vnitřek zůstával chybí v tom je tak jak ho v v kde sví lidé. Nebo říkat proč když se do tak řeknu proč. Jsou vychováváni především negativními prvky v jen život to utrpením do mohli česky. Ale jinými negativní prvky než je utrpení tak například jsou vychováváni nabyli tomu nebo nestálost sví. Vnitřní která způsobuje že bych chvilinku do takový dělal za krku jsou ona to jsou lidé kteří. Jdou tou studenou cestou oni se k ničemu tolik ne za boží jako někdo do jenom jediné a tak. Mohou mají právo mu dokážou jak chcete to si z jedno všechno je tam správně jsem řekl dokážu posilovat podivovat jsem nezjeví svými středy za ani mu dále novými. Takže mají okolí z ku ho k nebo do do vší ti a tuhlety li že jsou na studené cestě. jsem vždycky šel do vší z ky a byly okolnosti který mně pomáhali k tomu aby do tečeš přišel komu pak se stanete přes že se například nespokojí vše ještě dnou. Obecné škole tak jsem se předtím naučí musí se k č že se naučí protože škodlivé zahání při rodí se říká že se musí učit toho donutili to to jde dál. No tak vono to donucení je něčím jiným než donucením one to pokračování v trendu v on to chápe jako donucení o do oděl by se o že tam jsou z ky on se musel naučit tam jsou taky musel zapomenout pochopitelně ale to nemusel to udělal chybu. A protože se a pořád to do domu cení na se chtěl ustrnou na v transu činně sestup o do od jak se mi tak ten kam to protože ona je to ještě pořád jsem se s donucením dostával dál on říkal podívej se neškodná být u nad je tím když na jsem jsou s to o do dětská rozluštil po nevadila je to to co jen. Tak ty ženou přístroj dal sví a tak to šlo dál. Když jsem třebas potom studoval v panně ještě mu to bylo snadné jsem si dal zapsat ten jsou ve škole tak jsem tomu mířil. No ale ono tam bylo bylo sice žáku na to že nakonec sám. Co to mělo za následek že jsem tím chodil do rodinným on je věděti o mu to dělalo velice dobře jsem taky tomu kdo mně španělsky protože do manželka byla jen k a. A to nemluvila německy. A on nebyl člověk o bylo španělé a ve tu měl nerad tím mluvil takže oni z ona není ona německy ale je že tomu rozuměli v tom případě znou nebo rozumět vzal one taky německy ale na že tak jsem byl další španělé na postu nebo on se naučil tak štěbetal španělsky že je že dneska jste španělský poznával věci který normálně vize slovníku nebo do matiky nanejvýš jaký třebas době i nebi z toho nemůže nedověděl. Jsem pronikl do nitra toho jazyka ten začíná někde dětství. No. A no a tak to bylo sportu do ještě no a jinde en když to viklat ten dycky násilím. Byl tam jeden námi do li toho tak jsem za nimiž šel do rodiny kde jsem zván pochopitelné. No ale když třebas jsem se do pod tu byla z ky tak by není v jejím jak začlo s příhod koncertu měl dojem že se mi dal si jich tam jsou s tím tak že on měl z ky takže snadno se do očím po tu na a s k k. Teď se zjistil že ten domnělém bezvadně po tu dal s kým mluvit. Aby slova že se musel se u něho pro učit a tou bylo násilím kromě pro věnoval proto ve aby se vůbec naučilo aspoň vyslovovat z vám ne si byl těžké zkoušejte to na po tu dal ale zkuste si to na konal když ti. vám řeknu když tedy byl ten známý tví jany a jsem si dal jsem bez tu jeho ho ještě no a chtěl jsem viz slova jako volání jan. To jsem se musel oporou zná síly být v to že to vyslovil on to vyslovil a o to bylo pořád jinak on říká jak z to není ono ještě jednou že mu ho vědoma jedno slovo třebas jsem mocně mluvilo roli zbroj koly to neni do li pro je vůbec rady zbroj k. Prošla do to říct to to říkám špatně ale on to vyslovil ten mají dál. To nejsi mi že si se slovy bych to musel vítr rok. Tom to z ku aby nepoznali o do jana ale jenom výslovnosti to bych neměl. No tak víte člověk na této cestě. Je donucován aby něco zvládl že příliš noho za ale tak když něco od prakticky zvládnout aby se ostatní měli tak musí to být za nucení. A tak je pořád donucován a protože tento trend nastoupil v tak se jen dostane k dokonalosti v ničem dovedeš již ti není do trojí ničem na taky ale taky to co na cesta protože není dokonalý v ničem tak tomu tolik nepřijdeme a. A kdežto ta svatá terezie která nade s horkou cestou pravil to vidění milosrdenství mládí přilnul v mládí přilnul a k lásce boží a to byl ten ve kterém byl vychovávána a věděla že ta láska musí dokonala když ostatní všechno volá a se ne tak ona musí ze sebe dokonale milovat tak jako bůh miluje dokonale někdo do dostane někdy toho tolik není spokojena. A proto říkám více usilujte o nový se o velet ten a tak dále to nám o na je vychovávat jeho kosti jenom v jedné věci jenom a to vás cele. No a to tedy k k když potom narazila na těch mých sedmnácti letech v k se zda se člověk ten který je kdož jisti tak ho měla k tomu že přec jenom přitom bych měl být kde by bídný zájmem abych šel k něčemu do hloubky. Protože měla dojem a správný čili že budu v jedné věci do hloubky že naší země není z platná. Ona něco platná ale ne tolik jako svaté terezii byla to láska tady byla tak platná že ji nakonec byla k ničemu. Tak platná že nakonec dělat ničemu protože ona měla dojem že miluje všechno jsou láskou dala tomu bohu byla o mrtva měla za ani je dar musel těle za ale dělal to duchovní cvičení no a tak tím se kristus říkal nikdy z s mi nemiloval nikdy z mi nic nedala kdy všechno od že ano. Musím se z toho poměrně dokonale lásky a je to moje láska prosím je přestaň mně milovat jsem a ten který miluje a to stojí mezi námi tak tvoje láska ne dříve prosimvás tón na konci cesty si řekli to v můj případ a přestanu být rád panna boha nebo svýho bližního my se nový život to je láska k bohu my nevíme z vás do bohu co by se jen ne mysl vrací z mých město učili by se milovali boha. A nebýt mýho. No co tam pro nedojde máme konkrétního bližního z masa kost z kůží děla ale kde končí jeho kůže tak tam nemilujeme dělo po jenom protivní třebas byl tím jaký zanechá nepořádek po sobě ne v no a to není jeho kůže tak do vyčteme do.