Karel Makoň: 89-27B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

na klamný pocit oddělenosti. Proto ježíš kristus musel odejít od své rodiny nám ukázal toto je láska protekční. Když se než své rodině nebo otec bože jsi u zk je a vedu milováni bližního je kteréhokoliv. Neboť je dobrý nebo špatném nepřímé nebo pomlouvá ho hodnotit správně myslet. To proto v z na to spíme to bylo ale bylo aby visel na ty budeš jí. Může to hodnotil může tobě správně to jsem na to on to vidí správněji než ten sta rozeznává nestav celý zvládl ten stav těch zajisté. Ale není to všecko miluje li bližního jako sama sebe tak jenom v tom případě když sebe nenávidí. To se mám vysvětlil to doufám nepotřebuju vysvětlovat ale je to nepochopitelné na první proto jsem se o tom se vrátit k tomu textu tato nebude skalou oko znovu totiž do do tato pro pro třeba ještě říkat mně to jedno. Ale jestliže by tomu tak nebylo tak dycky to bych dominum méně než sebe a to nevede ke spojení s bohem. Mít tam totiž že miluje pánaboha se zase za tak krále a za druhé miluj když jako sama sebe proč tam předchází to milováním do boha. Protože kdyby to nebylo tak nebudu miloval bližního nikdy jako sebe tam musí být poznáním neoddělenosti od toho bližního před cit. Jak tomu získat že na to na ten pocit neoděl z vědu zhora. Že jsem neoddělen o toho krista rozumíte mi dobře. A mámy by neoddělen o toho krista musím chtě nechtě se oddělit od toho o který se cítí odděleným. Čili musím toho nenávidět to o to jenom toho který se tak rád a který se přít oddělen ve své sebelásce. Prosím z na ten kterého znám jako sebe a to oni správné sebepoznání a protože jsou musím vycházet z tohoto klamného sebepoznání tak toho kterého klamně poznávám musím nenávidět že to jako poznávám je vodil tohoto výhod nemohou dělal vyššího tím ve nemohli od boha. Vlastní vůli sebe nenávidět není dokonalé. Ale je to ten obraz který často víte prózy když si obrazech a se kouše let. Do toho konce kdo to ocas. Samozřejmě nedokonalost na tom je v tam protože když se kouše do ocasu tak se pro zkoušce rozkolu s kuje vám rodu do kouše nám zemře nadto nad takže na to vlastní vůli řekou stati do od času k je to špatné že zemřete velice tvrdě velice těžce a s velikými bolestmi. Kdežto kdyby se na to nešli jenom z vlastní vůli a opustily čas na třetím stupni tak pak to samovolně o nade. Aby zabraňuje bez shora aby to samovolně slovy se na tom obrazu dopadal není všecko ale tak této dopadá fakticky. A když třebas vidíme lid těch že ty kteří vedle sebe ne nemluvím lid tomu stání nebo jako z vás ale takoví jsou lidé že dělají něco poctivě a čím dále to byl muss protože neví. Protože to dělají všechno z vlastní vůle a ty konce jsou strašně jemně on je a zvládnout je jen nejsi těžké. nevim jestli bych to moh přirovnat. Matematice asi ne protože matematice ty konce jsou jasně lehké když se zvládne jsem za ti. To co vy víte dale bylo se cele a s k a to jsem potom cizí z ti potom o jsem pro to dosti matiky ale dejme tomu jazyku nejsem schopen se vyjadřovat v češtině tak jak bych těle tam vkládám třebas slovesa která sice jsou správná a se tomu rozumět ale bylo by to o lepší a přiléhavě liší bych užili jiného slovesa jiného. Vy du. To na mně můžete vidět protože pořád se chodil mezi panně ještě jdou italštinou říkám mezi těmi dvěma ale to co se prostor. A tam ty by mi nejsou kde zase vady ve tak i v češtině protože jsem vzdálen tomu když před pořád všímám těch ostatních jazyk se do ho z nás promiňte a místo aby řekl usiloval usilovala nával jsem řeknu to si usiloval jsem o to co s tak to nejde nebo se ale místo stával jsem. Tak řeknu napsal jsem co mám tak necítím dobře že v tom veliký rozdíl. Nebo budu psa a řeknu místo napíšu a to není stejný budu psát trvalý stav toho psaní od on do tu do tomuto mají si na to by třemi dopad měl toto je vždycky vím. Ale tak to neužiju protože tamto není v kdežto oni ještě tamto není který strašně. Čl mávat mám vezmi komu vyd musí isis když ježíš mluví vám konečků to jsou nešikovně i za od zasmál jsem to nemusel tak do ze říkat na tak na svažte to psal že tam se to pro bude království boží a on říká no tou duchovní koncentrací jest to modly bude to tak. Jako když my s to dálo ska se noříme do slavného moře as na provázku na provázku naší uvědomovací síly. By tam hneme ten provázen z moře přestaneme se koncentrovat a zbyla nám ruce jenom bylo ka on takle detailně neříká ale dána sílu ká. Ale nad to nejsme my to my jsme to jsou na loutka nemáme kůži že se necítí neoděli měl s ostatními. Nýbrž tím svým vědomím. Který je čára kovy tvé pronikáme do jakékoliv hloubky toho mu před poznání nos roky sama a říkal jsem strašnou radost jak jsem to před dělal. Na novodobý způsob myšlení že také on to neřekl tomu jenom z od ponořila co to rozpustit. Jenže no kdo třeba v je třeba pořád o ramakrišnu doplňovat naší úroveň na neboli nějakou nešel mnou než ježíši to nemůžeme být ale napojeno na myšlení do svatýho století. Od do zase sto z duše stole zase pryč od toho a tak nemůžu to po sobě přečíst tak to poručí z němčiny budu unikat taky ale bude to menší ku říkal ježíš to z češtiny v tak o to těžce přepis do se se si za to a o tom druhém stupně říká že vnitřní. K bohu obrácený život bez tím není je v kód věk věren jde vědy kde se to přeložil volně ale to správně přeloženo když než se rojí spoje dostane k systematicky jemu výkladu. Od tohoto o této části životního programu věnuje se napřed. Několika kapitolách návrhu jakéhosi am pro po logického se matou. To co to znamená am pro pro lidského schematu schematu které je založeno na a homocentricky je jen v soustavě na jako je na egocentrické soustavě v že vycházím z pocitu z ví. Z pocitu oddělenosti od on považoval za nutné se s tím nějak vypořádat aby se mohou uvolnit proto listu a to je on v tom nemohl za nebudu za sebou zanechat jenom bez hlesu bez koho jinud žití on musel si s tak když takle si myslel a to začínat první stupeň je a vrcholně se s tam dobře choval a dostal se s nakonec se do stupně ale věda a kdybych byl tak ale. Jako jsem dycky na druhém stupni se s. Z sobě neděl jenom směrem k sobě a k se sebou to co nával a ne s pánem bohem. Tak to by ses teďka neudělal neudělá ani krok. Protože tam proto zahledění do sebe nebo do svých povinnost nebo do své vůle znamená že. Se nedostaneš tak snadno nad ni je průniku vůle boží do tebe a tento návrat spočívá ve všech. Jednota naší přirozenosti on říká mu za na tu dvojí neumí říct přirozenost oni to mají z latiny se musím zvolit v tomto případě přirozenosti říkal naší natolik naší povaha. Povahu při taky to není jejich řeč a v těch třech složkách potom vykládá nově příchod do ženit ku ticho ženicha krista ve stupňující no způsobu. Ale nesu byli mírem na báj zde pár jen to znamená z se stále zjemňující musel způsobu příchodu tento příchod existuje i to je pro každého nadto jisto by se dostoupil z neuvědomuje aby se člověk mohl uvědomit na druhém stupni tak aby mu to bylo tak běžné jakože tento svět do něho vstupuje a vstupu do tohoto světa aby nemuseli třebas do les. Na aby v něm byl. zažívání stavu. Se od útlého mládí a učil kde on učili ten ty smysly které byl od kázeň na sebe anebo jsem projevit se jako ostatní děti hrou od činností ti k tomu abych chápal brzo stav. Tak jsem si musel odejít dole stát a neodešel jsem nezná fakticky musel odejít samo se o to mělo za následek že když jsem přišel třebas této moře tak jsem si lehl na břeh řeky vltavy. Abych neviděl dusí se co se dovede že to není že druhým že. Aby se v je taky veliké pod svou do tak moře se nad tím vypil co je v jsem do mozku a dost a jsem ten stav do sebe vnímal. Aby jsem potřebami stav božský že to co se byl u moře se ve svobodným neviděti přežili jsem potřeboval kolika. Tak jsem měl to v sobě zafixován tak této sub li mírem od pro zjemňující není člověk schopen na prvním stupni z i vnímat neboť že nejvyšší jednota jest jednota bohu a to mně všechno. Jednejte tak proto tam se s o žádném meze je tady ne a ty tam děl nebo tak mně nebo do na astrální úrovni a to ne to je všechno z boku je všechno jednota on to vidí všechno jako jednotu ono. Ne ale vy se k tomu přibližujeme li se z ale hraje i ale hraje in kód. Nejvyšší jednota jednota bohu a ne vedle nějakým ráje nebo v astrálu nebo někde nebo z ve stavu tohoto vědomí tohoto světa to je jedno tak on oni o na protože než si tady že si byl sjednocena řek ani viz tuhleti. Vím že bych z po den jde i když ji ani hraje kde se dají ses nic ze sledovati přeloženou volně jednota bohu a to jednota ducha na všech tedy pochází od boha v nich ti z nich s o něm že se že nic se se li s v k v s v k v s v. No tak dnes jsem s protože teď to tento smysl tato cítit je to taky taky ale nic nesledují cí. Je ten nějak do vím že jsem jím odjakživa byl jsem tyto vět dal k věci nesledoval s. A proto jednota se tak brzo dostavila věc zkušenosti abych tomu vůbec přeložit abych to nepřeložil dobrým synonymem ale trošičku kousek dál. To znamená toto je tato jednota ducha je duch tedy tam osobě. Jsou vyšší duševní vlastnosti jako je rozumu paměti o vůle. A toto je tělo do oblasti svobody a ani vůlí ani pamětí ani rozumem zatím nejdu. Aby byl bych s po těm ne z et slast viz podobně víte z víte ono je to strašně těžký sto předkládat proto o do nemá tuto zkušenost. A proto ho do tuto zkušenost je to tak skvělý překlad že třebas k tomu ani tento proč se potom v světu v tomto musel nerozumí ale ten stanovit pro je v tom že s a v. To když si vezmeme. Ty duševní schopnosti oni říkají mohutnosti v to říkal v ní. Své věřili prvé vým říkám sis to schopnost jaké rozum paměť jeho vůle že se odpadnou na tomto druhém stupně li. Tak tam něco zbyde poslední z toho a to je jednota se cele ale hraje kde jsem se s. A je která by podívala své své lidského života. Protože tu jednotu srdce můžete pěstoval se ne někoho za milováním anebo když něco děláte chce jeho srdce je o rád ti tak si tělesně vlastně s těles chtěl se z tělesnosti to pochází se přibližuje se k tomu k jednotě srdce ano. Proto si nesmírně vážím uměle se protože v těch jenom srdce je živá kdežto zamilovaný jenom chvil kama. Nýbrž zamilován pořád tak se z toho zničí on oni se zničí tím umělci to pokud je spojeno dobru ve pro měl tři při se tak se museli pořád jako v tom být ale tak i ve slovem. prostě neslyšel nakonec či se o zabýval protože dnes vadit pravého podobu pohlavní. To bych jak těžce nesl z s. Zapomeň na to že si važte a co je to správný názor ale on taky ohluchl proto s nim pořád taky jeti pořád zabýval protože pořád ten dával nadto uchovat způsobí i u toho pohlavně chorý ho z metali a. A to dar je dělat a a odkud to obec dovedla totéž takže my nemůžeme přesně za o to jenom od toho to je lékařský do dojem oni se s tím s spokojí řekou k toho nemůžou mu nejsem tak pohlavního tomu zle. Tak jsem ho těšíte přátele. Vy umělci kteří oku chtěli an nebyli jako dvořáka pohlavně nakažen. On dostal se že se ten tak daleko jako li že to jsem z toho když mám příležitost dovysvětlit. Jsem z toho u li z prvek ka v který od tomhletom i v tom pojednání z kát zkrácené em pojednává s. No v nad deseti stránkách k jak jsem se dostal jedno tři typy z deseti ist žáka se hluk za takle by se to mělo vyložit jak se pobíráním od tento výklad to když technicky není možné to takle dělat. prostotu nebudu za po dalším dívat vynechám to tak tomu co on tady podškrtnu při to vynechávám dvacet řádek. A doktor tomu že totiž ni své pohybujeme tak zvaných kdy mezích horizontální když se rozšiřujeme po k úrovni téhleté je jak jsem tady před nás se říkal třebas do živel úrovni vertikální do hloubky. To se ještě neměl ještě mýtu pletou pozorně vás světel zcela se shodu zmíním tohoto pána. Že. To ve řikání čili ono smíme své jednoty ducha. Spočívá v podstatné je věčnou mnoha ale závislosti na bohu ale jeho. Jednotu udržující na jeho jednotu udržující víme prazákladu na pro za z i my všichni závisí to od za z toho pochází ve to cestu to se bude zapomínat toho li. Ale z toho ne tedy kde se u boha je to kolo ale ten ale nes o dále ten den na ku rukou mm nic jak jsem to přeložil shoduje ze s tím i vy ani s be ale ten den úlu tu to co tím se větě v to závislost na bohu jít jako prazákladu. Všechno jednotu všeho udržující ale jen s která ale ten den. Nejsem představte kdybych to svěřil znal si v něm desky pojem říká jenom znal z německy co by z toho nebyl to mám strašně špatnou znalost německý je říká ale je do z toho něco lepšího protože než on ten s poctivý němec. Protože mám nějakou zkušenost že to tomu tak je že bůh jenom nestvořil. Ale bůh udržuje apod tady neni a on to tam taky neuváděl ale o tak bůh ničí a to je tvůrčí schopnost boží tam ve vesmíru se nic nehromadili tam vidíme zkázu velikých věcí. No o to nebo ne na ale mohu a svět probral něco o tom se z ku takto vodu ve všechno to mu nevěřili ale toho svými šlo o tom moc napovídalo v s ním no. Tak jsem se že to k tomu budu tomto základu tím jen o své králi s co on ale šel z ku k tak i jiné je ale v mým mu mít je právem svým věd. Svou to je nezbyl to ještě z pro k to není budoucnost nýbrž to se teďka. Dělá oné jen v ale es tím zas myst svou lid v s s tím jsem byl kde tak to udržuje umí je ale aby se to nese do do toho nic že to přeloženo dobře se volně po byste na to překladem aby z odezvou do do tom o nic z po musí nás udržovat to ale my domem o. Dosti abys to jsou těly konečně se spoje si od o to by to dopadlo. To se musíme protože pěkně v šachu na této úrovně protože máme nějaké povinnosti. Nemáme jenom povinnost spojí se s tím bohem ale máme povinnost jako soustava celého vesmíru dale nás pomáhat celému vesmíru v by spolutvůrcem být spolu udržovatelem otok když po za máme jakou nějakou za a to bude kolu pak dal druha se doma a on co my tomu bych tok bez mu máme ale jsme tím ničitelem a nese to přeháněl pochopitelně protože na to si hrát je nebezpečnou a to ponechme pánu bohu. Víte jak on si dovede poradit protože to by byl nějaký pro to co řídil vařit do za o měl tak dále tak pro menoval ho a šedesát pět mil před námi něco by bůh od zemi. Po celé úrovni a tradic do oceánu o krok po odliv mi z dolu on tak lidu a zaplavila o to by nám mnoho let. A moc kterou pražském a tím zatemněno slunce a nastal nová doba. A ty ve si na to neni do platili protože by to od kdo se bránit si mysleli proto z on by bylo zavři aby na tady je cesta pro člověka připraveno ona jak nás jimi se ta cesta pro člověk napřed byl v přes je je to je všechno hypotéza i od ve svých moc je se být jak a my s je to vysvětluje tohleto se s mám že jsme mohli. Po strašně dlouhé době vlády těchto po tvor velikých nastoupit mi daleko obrany schopní a co jenom obr vám na to jen na neschopnosti se bránit jenom jenom na tomu rozumu ale je schopnost nevrátí se k bohu tyto pod o li se nemohli tu na cit. Ale bylo to pořád tu byli oni udržovaly na určité úrovni rovnováhu. A my musíme do toho o na této úrovni to nám nejde ale měl bylo by to být. je udržujeme protože nás začíná by se ještě moc tou jaký musíme na vůle od a do neudržel mezi důvodu daleko vyšších. Tak prosimvás se to je pán lid prve ale jak oni tomu dobře rozumí je. Do takle nevykládá on to veliká o tomto prostě na na to ne. F. A říká výhody jsem stále víme z jeho nerad ani hraje ses tady stes pečlivou jsou sodo řešit do němčiny se na tomto netroufám to nedal strašnou práci. Zen ale hraje on taky většina je to u po něm těžkopádně psem ale kde za jste zde listy ale taje jak se vší zenem kaje stykem pro že on v něm menší jenom to co v člověku se projevuje jako duševní mohutnosti v ale to je to je to. tady meze horizontální o čem vím že tím jsem. To je dejme za ale to nestačí to se nemyslete že to jste vy z s nějaká klubu ka něčeho povrch a myslím že zase vynechám moc věcí on tady mluví tuto toto mluvil o tu jednati jako tomu bylo před jednotě a v v napřed jen na spočívá v tom že taky v přírodě. Přirozené stě nějaký prazáklad jsem vám potom řekl kdežto a on se jako on žen o nad hada se s a ten ten prazáklad a tomu říkají mystikové křesťanští být své kdes kde nese je hloubka nebo aby tu on. Propast duše toto se se musí a to chápu spíš jako a jako pes do propasti duše no žil bez obrazu a o toho děsivé. Nec k začátku snad by se začat ze nás svět kdo od když tam svatá terezie přicházela byl toho o to aby krom jdou do propasti. Láskou boží ale si tam provázela že ho to byl to byl měkký dopad jenomže to byl měkký do tak v v v v s a vono to všechno svou výhodu a nevýhodu když dopadne vědomě k sice tak dopadá pomalu se toky nastanou od janova ho ta a trvá to dlouho. Do této u ten první dopad od do při první extazi netrval vteřinu. jsem ne dopadat hloubky lesem zase by bylo protože tam nevydržel takže než jsem začal mít strach tak jsem zase ven ku a že na se pod li jsem se podivil toto mám za strach li se mi do poprvně nestalo o pod li od tam li strach z hloubky. Neboť v nich jsem přicházel otce u pu o jsem o sebe kdy mít tam pojem o nechala kterou vidím tento svět není tak propast toho mého prazákladu této muladhary. To je propastná totiž abych řekl něco atd. Čemu běžným in který je dost poučen třebas i o by že jo vím dobyto slyšel tak by se říkal no to je ono ono totiž nekončí něco když to neshodám muladhara své. Nýbrž to je pro past nekonečná přesto tomuto zase k bohu a to jsem poznává takle jsem na to šel to je podstata studené cesty přitom se úplně listy ne jenom tohoto je maličkost ale zaručen jsem ne ho z a je to u těsné je to velice prut. Né. Mně stačilo pět rod bych kroku extazi na to byla ještě veliká slabost moje způsobil jsem to protože to bylo třeba pět ve prožívat nesou propastí v to co z po vzal vyhazovalo k vně vně. Abych se dostal za extaze. A byla tam mezera od roku třicet pět přibližně do roku při se zde v je v z z z z z náš tři roky než jsem se dostal za tu na to jim berme co mezistupni. A když jsem skončil druhý stupeň a to co uměl stupeň třetí. Takže svatá terezie vydržela s tou láskou každou úplný ho koncentruji do stupně. ne. Protože ta láska před jenom vytváří takové snažší přechody milosti přechody protože nás do tam ty propast jako byli u ostatních že učedník kůže ano jsem si troufala je pod příliš a nic se nestalo a byla si vědom dnes není se stane jistota lásky je největší jistota která vůbec může existovat. miluju říkal svatý pavel a proto mohu dělat co chci nesvoboda jsou o jenom v lásce milujte neděli do potom co jsem to říkal von. Že mluvil o své lásce li tak miloval krista boha že si moh dovolit všechno dělal si dovolil mohl dovolit tolikrát za tolikrát ztroskotat na moc byla tolik na tom tolik dal by vězněna nám co všecko. Přes tu vás utonou do vůbec škrtat vůbec si neumyl jsou malo nýbrž ty že čem malo a no tak na to že sv. Protože kdyby se cokoliv to člověk z to vysvětlit tak to řekněte ne závaž že v mez nemá ho dost. Nezkušenosti vět cele absolutní nevědomosti vědce také jeden z vás bude bože za nevědecky ten vědec zdaleka nemůže zkušenostně poznat se o co jste mi všechno co se tam jaký pokrok na udělat tento musí věřit. A když by tomu věříte. Jenom věříte a nedovedou mu to vysvětlit kam do by se ti dává tak vás povel považují za nevědecké a. Oni ovšem stejnou měrou v mu v ne vědecký protože on dovede tak kdyby to se musí věřit. A možná že když to dobře dopadl ženo procento něco k tomu přidat do a toto mu přidán není něco nového třebas že to normální třebas vědec jakémkoliv oboru nýbrž te aplikace toho do todo nepoužít toto použije takto přidal. Že toho moc jenom takže sto přešli naučila tak praktikovat. Že za se na lékaři to semeni se na mně jenom jiné přírodní vědět třebas no pamatovat že se to se tak li v. Ale když to neděláte matematik tak se nic nestane li v tom by byla zase se odebral se k tomu kdo by to z li v do měli svoluje se o třech jednota člověka do potom dovíte ještě víc tak to bude řečí z s a a. Druha jednota na první za spočívala na to na ty mohutnost bez tělesnosti rozum. F. To jsem to říkal o rozum paměť a vůle je do ta druha jednota. Taje in den vyk a koho teď je že v nebo život který je uvnitř jen. Je vnitřní a boha bohu se obracející a a. To je vlastně to hlavní jejich je toho svého toho říkala druhé kapitole. A pak těla potom v tom výkladu vede ve k poslednímu nejzazším o spojení člověka s bohem potulovat tam ještě nevede a proto čili myslitel si teologové spal že teď ten rozhodovali ku jsem správného se nesprávné to by to byl set duchovní moci katolické tělesná byl papež římě ale duch byl vždycky tak žili tělo. To že on není v pořádku člen pán ze třetí kapitole třetí ze takže ještě se s les todleto. Ta druhá kapitola ta druha i u vnitřně na abu se svou obrácená. Duše protože nevede to ještě úplnému spojení s bohem a o myslím že tomu může dojít po smrti to je to v čem se rozlišovat svatá terezie. Svým mínění svým jsou zkušenosti o svědek ve a jsem to nesměl komentovat protože na to nechala být. Ale tento pás tomu dovolit protože na něm naději neseděli ještě ten inkvizitor. No tak to řekl na první becky. Že ve druhém stupni ještě to duše není spojena ale v tom třetím že dovede úplnému spojení. Tu lesní ale my o mu k bez menším kód ne po smrti ke konečnému může nec ani u pata když byl pro víra na druhém stupni. Ten příchod kriste jak se nám jeví jak stačíme ho vidět z na druhém stupni uvidíme jinak než za stupni činné. Tak víme jakou o roli tu des menší věší on jiném hne v ten hlavní rozdíly. Nejsem na tom počátečním stupni snažíme svou vlastní vůli to znamená zvnějšku do nitra proniknout a tam jsem najednou přesvědčujeme že to jde zvnitřku navenek. To jsme naruby obrácen také naruby obrátili lékaři prosimvás to byl dán duchovní pokrok mojí v tom dospělém zacházení svědků nějakém synovské ti také zacházeli mu to hlad nebo klas prvkem ve jste li mnoho a s tím je darem je let. A as krve ty ku dělat ale najde s kód otec byl tady jste z ut ale právě tak málo. Teď post jeho slova v nitru stává své v nebo posiluje jednotu ducha a z zač dále světy milosti boží i a my se ale vesnic pallas pravým vím kde se dají z své krásný sv. A tam milost která se na měli to není z ho než je nás a on ten duch ku hodný je to z no ne to oni to na jenom se světech i jak se shoduje nesní bezvadně po mně pomohl měl jsem pořád byl kam mám byl ochoten z jeho moci něco dělat dovedl jsem se do pán bůh nevěděl jsem že to dělá pomoc tane lidská pomohl názor naprosto přirozené. Co prosím kriste z přes je li je jsem bez kraj z s. Je to znamená on nemá nedá je mu z když je si ho z zažívám milost. není ničím jiným než čeho on duch přejí oni že člověka oni v tak to ještě mnou řeknu německém se nevěřili bůh je ale as látek je právě to je ta že jednota ducha se tam jeví jako s milost jako milost do takto chápe tato pro své jeptišky na za tak něco stali že je pořád bych s. On bere es ist pallas ani v bez kraj z viz i dělali řeknu věší tím ráje kdy men z jeho ne ale osvícení se pak děje ve třech úrovních zaprvé náhle je vnitřní doteku býti znamená žes že se najednou člověka bůh dotkne. Mu na to co že ještě německy řeknu as pro z nich je. Vás pro z nich bez vine dnes jde rady berou byl dar. Být dotčen bohem abych tomu řekl doufám přelít být povolán bohem a to volání o slyšet takže když on to takle chápe takle vykládá tak myslím že to volání bohem. Visel místní ozářil dokonale než dělám pociťoval takže k němu dospěl svým svými s tím životem zbylo. Tak toto zaprvé náhlé vnitřní krok povoláním bohem tato se tam volně. Zase ze jen a to volání nás činí vědoucím řídící mi vědoucími o dovíte je jako u věděti. Milost se po za tou se pořád věděti od svého s sám pod to znamená ve zaprvé a za druhé je jako al za mnou k volat i na vém on o li semeno které v své. Za druhé přitom doteku božím přitom povoláním se všechny. Vnitřní i zevní síly člověka spojí svou tří. Na tomu se řeka do tady je jako na hle je vnitřní jako spojení jakost hrnou za mnou věc donutí ku. Jsou ten všech vnitřních tam vnějších sil a za třetí a to jsem nejvíc ale s byly do své pará je ale v. Byli toho své v na je ale bez obrazová svoboda přátele. Tohoto stávám a on tam to to řekla a svatá terezie to nesměl si si tele a proto v z koho by z koho se z nás tohle je toho velice to bylo když tělo kom byli a mně to přišlo do ruky nikdo jiný než to nečetl že to bylo nikud bez ní. To očistě určeno pro v těch že z nás aby prany s vámi. no to si člověk cení že i tak ti stále nám z nich svatost byla ty práce je zaměřena jedince který to jednou dostane do ruky. A toho jedince řídí někdo svatí který proč to dostane tak tento stády do ruky jestli tak bych z s v byl v ve svaté terezy je moh by vůbec ibid tak to s v nebylo možné no kdy on říká že do bez obrazná jednota tam v tom spojení když o napořád říká to o ji jedinost nosem se tu tvoji si neviděla nikdy očima lidskýma a v tom v tom musí si dal opisovat to se podivíte se. Ve usmívat ale ku a to jako trojjedinost on taky všechno trojjediné chápe ale svým mýho disk ano. Ne tak. A to se teď rozebíral nový je ten příchod toho ženicha. Takže myslím že nemusím se tím zabývat jenom tím že tady početní aby se dostal k tomu o s tak v v z je jednou přitom osvícením v na druhém stupni. Do člověka vplývá existenční věčnost existenci je tam ba ale s. jsem si konec je vědom že z boha existuju že obojí listu a bez něho nemůžu existovat. A jsem je všem nejenom za tuto svojí existenční nadto co je existenci ale za to že jsem bůh v podoby ježíše krista stal člověkem. Tady bohužel končí výklad vždycky končí polovině výklad. Toho v ano li bude ka. A jsem takový z prosta se musel nedovoluju to co on do do vodu ze se od něho nedovolit ze do dovolení v abych v tom pokračoval tomu prostě pokročilo. Vědomi to nezavrhl říkám jestliže člověk jestliže totiž že to není domyšleno co on říká novice li domyšleno bůh vstupuje do člověka jeho činností kde či do začíná narozením. A jak může začít měl že my jako věčná nezrozuje bytost se stáváme je to je to. Nemůže ber domu v k liství tak než ve tu omyl viz janem co se českého lid člověka tak my se stáváme z toho tak lid mi prosimvás nechtějí od toho člověka více se od něho chtít. Není člověk jenom proto aby byl schopen do sebe vtěsnat celý vesmír. To žádná jiná existence není schopna toho není schopna. A jakmile z toho vytěží průchod všemi těmi sedmi úrovněmi nahoru liž zato nevírou zdola tak nepotřebuje mít lidské tělo nepotřebným člověkem a prosimvás nemějte mi to za zlý svatá terezie není.