Karel Makoň: 89-28A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Věda a člověkem nemůže způsobit dokud že se cel oslu nestát šel z po se za to vláha. Někde ve vedlejším zdá že to sval do du v z komu oni že tam jeden svazek budeš špatní spojen a jednu složku za hodí pod tu aby nechají a že tento spis nikdo nebude číst než já. Z roku oslu nestát postu. Svatá terezie o tom věděla a napřed konci z ko o a že věděl že to dostalo i ti pomůže dělal člověk prosimvás. že vědou svým bohem než člověkem že dal poli člověkem jak my si myslíme protože nám to lidsky po má. Jako by stala u nás jak by se mu to že bych ji a daleko dokonaleji než člověk po za tají řeknu prosím to by se to žilo bys měla jo nec mám zamanout taková milostivá láska k ze semen se představit něco většího a to to přesvědčil o tom jak není člověkem toto by nejí přestali jsem nedokázal udělat jsem nevěděl ani o tom stavu toho člověka bez že závidí svaté. Nezi. To do proč dejme tomu k vtělený se tady je řeka doufám dobře kde je třeba totiž německý u mně taky. a tak čela v kostele která pokud nová. F. Po bez kvas svou kostní jist kde vůbec něco od pokud dávání je při matka mě. A byl bych je onou týden dál v den kdy ji si ji tady s vámi na had o svodů v byl. Ale nese neseni nad vydali nemusel vizte v těch kalech které že tuto schopnost pokud dávati. Nýbrž být odkvětu do květu pořád dál na sbírám me ne pro sebe pro ku a tak vám mohu říkáme protože pro nás to je chyba jakkoliv řekneme že husa je tady proto aby ve všem jaká či to může pochopit dom takový člověk se ve třebas pak tedy rád ti z že jo. Jsem který nemá rád takže to cítí jako křivdu na huse rozumíte přestože to byl symbolické řeči aby se mu nemysli žák proč wu hostinou čit symbolickými se co symbolickým se neumí. A nikdo z vás bohužel hleďte se vozy zase tak v tak že ta dokáže pokud tak v tomto stupni se ochutnává. Ale proto aby poznal co s co je zapotřebí k jednotě toho po nižší tu tu že toho medu. Tady například tento medvěd baví protože z lesa. Ne tak to jednota medu kde za svět kdyby ten jeden z let nosem med byl svět vítat je dnes polí dělal. A oni veliteli potom zasel. Takže oni vědí již jednou za jednou nález oddali dávali na temnotu u tak dělal než tady s tou podle vzoru tví první čelit těla na uděláme s předními ten tane člověk projdou jenom dale se tam vyvede se z toho tento nesmíme mít. Jí. Jsi li to je jak páru svaly se způsob jak se nějaké zkušenosti dostávám. Kdo je přeloženo dost tím život s ale to musím mu o roz zradit. Mně jednou překvapil jsem tady tento moč který říkal jak by se menoval li by se jmenoval německy jeho povolání někde je. F. Ten ten třetí příchod toho ženicha spočívá v tomhletom ty dejte rad páru svaly se teď si tím co jak s člověk dostává do vědomí příchod ženicha v bez od komu jen z ber pro je si tam nic. Ale s nimi ne to vám ale s mi nebrat tím je dal vstát po onoho bere jako oheň lásky protože on šel cestou lásky ne jako tu ku tou cestou k ni je to on si byl dán stát. Neví za nevím saje jde z sled z do znamenal ve znamení raka a my se na fa ten návod je to hlavní chovat tam jsme nejí nic. Kristus byl z toho s tak a o den menším ale vím das tele do vžít kde stupni on to on jde vět pro on jde vět svou láskou byl zamilován ježíš kristus jeden nemiloval nevstoupil na kříž. A my si myslíme že trpíme on vstupuje na kříž a svou láskou ji za milován a takle když berete svoje trp není ve spojení sbohem tak vás sis nebo s tak jsem na příklad velice bolesti dvou zlomek jinou. A chodíte s tři roky tři ni po praze něm a pokud splní ve vůli boží přednostně pokus se posledním a on je první takto nebolí. F. Takže to je důkaz co jsem se musel s tou čas musím opakovat nese musí na darem na něco něm nakonec budou muset udělat o z o vědomě ano. Abych něco pochopil proč potom o moc honzy za z pátek. Takže tady říkám dál jestli z s o nával pálení. Zvali svou jsou svou stání v k v. Dva ji nebo vzor svou tam by to zná a to je stav o kterém nemůžeme říkat jakým způsobem se se do něho dostal. Myslím že andělé na svém stupni jsou v takovém stavu že nemožnou říct jsem se narodil a tím že jsem vznikl z matky potom se vzrůstal jsem se stal se tím anděl jem. jsou ve zajisté nosem z tam co znamená ve stavu ve kterém jako nezačínají neví o začátku sum. Ani si to nedovedou nějak představit ani to nepotřebuju si představit že to je úžasný pokrok jak se směrem nahoru přibližujeme k věčnost která nemá začátku. Není. Kde jsou daleko blíž tomu ale bohužel ne tak daleko aby byli věčný jsou pořád ještě stvořen ale si v okamžik stvořením neuvědomuje no. Takže by se nedivil kdyby se považovali za nestvořené. Takže když přichází proto jsem si se řeknu co řečeno ty pane že kdo tomu příklad do domu otcova tak ten anděl který tam byl temného bratr byl nesestoupil do toho hrozného promrhávání ve světě. Sedí jak je to možné že takový il lákala všechny všechno promrhal najednou je tak klec jen on jest jen proto především že si uvědomuje že aktuálně všechno od boha abych aktuální znamená konkrétně v. panně se mi konkrétně všechno od boha jako my to nevíme jsme nad do nejvyšší úrovni ale on měl od boha všechno on do promrhal on on si byl vědom toho kolik toho tak se. To my nejsme si vědomi ale anděl tak jiné takže do na po této stránce nebo jiné na tom jste jako my takže pro ze si neuvědomuje že mám všechno od boha. Tak se strašně když vidí že se o toho toto se to promrhal v že ten od boha víc. Že jsem si uvědomuje že tu milost boží která k sobě přímá. Ježto proto je to samozřejmý že žil vedle boha vedle boha do ten bude žít v něm v tom bohu v smysl existence naší as ze celého vesmíru a konec v něm začala ale bych ještě řekl že. Pravdu v pravé vnímáte nám vizí také viděním zjevení vizí dělám. A toho ve zjevení tělesné a pak v k v. Které nás také z jedno co je obrazově jenom obrazový. Ono rojí z prvek jmenuje visí do kor po rády s. A potom jim by žilo imaginární já. A on se drží zas něco chtělo musí na protože on neměl žádný vzory před tím kdy než jeho. A. Ta pravda může vidí vnímáte li tímto vizi jo kor po rady s tělesnou vizí anebo představivou vizí tou doznal takže svatá terezie tam to pořád užívá. A nebo duchovním způsobem kdysi do intelektuály co taky u živá rozumová vidění. A mystickým s o ten bych vyslyšeni virus i právo od není to tak. Tak dojmem zasnění to byste možná přeložil správně tak pro jmen za z si nevěděli rady co ve slovníku nenajdete ale to se mění i s za ale v toho panna nějakýho brandtona. Způsoby a zkušenosti jsou uvedeny ve svatých spisech do dáváme nemálo byl tam mají be. bych se rovnou odpustil dotoho kdo tu jak než z ukazuje tak byste nemohli pochopit jak to že dělali zázraky ti učedníci jenom protože opustili své rodiny jenom protože svět tam bůh vyvolil do toho museli pořád ze sebe něco vkládat oním se nějaká zření a tím se lid na pokračování probíhat dokonce museli stupňoval předané na listu byla taky museli opustit protože to není cíli k prostřední fáze cesty. Na to takle samosebou nevykládám homme ale. Na tomto stupni musí člověk tím dvojím způsobem že k tomu při své své schopnosti vidění tělesného kor povalit z intelektuály z atd tak dále ten. Do ale že taky shora do toho vstupuje milost božím tímto dvojím způsobem se dociluje toho že on těží z plodů své ctnosti ale dvojím způsobem. Že se sklání nad jednotou božím uznávají jednotu jednotu není to o ctnost nýbrž ctnost boží od koho pocházejí tyto zatím. A zároveň se tím drží sám sebe tím sám kteří se oddělen od boha co to znamená do co prosím co ven a v tom tam ačkoli zná. Ekg ráda to je vidět to detailně zná skládá tam něco mezi do protože on skočil do onoho na mnoha od toho nic na. Nato se o to že to k tomu pánovi neví říká že to není návodné asi tak že by to pro špatná ale ona si ten řeka na to skočil rovnou nám jen jsem tak myslím. Že pro vás vší a že zase sahá a že mu svou zase okruhem v ale kdybyste touto propastí šli k bohu tak by to bylo strašně jsou máme ž a to se s tam nejde jenom tam proto se musí dosáhnout ze bezbolestně nakonec protože z nichž se roste v zajel že protože všechno roste tak vlastně zažíváte tím vstupem. Aby to co rostlo rychleji to co vede jenom ten si se navenek to propast smysl pro to co z toho mít ven navenek ano ne. A protože cesta jde ale to byste potíraná smysl lidské existence li to tak nebylo že přes jim to jde nahoru a. A nemusí se nemusí člověk být kamenem abys dostal tomu bohu toho dostat. Ano. V nás je vše trn do nebyl z by byl tam si v ni a vstoupila by do pekla. Čili my máme povinnost nejenom učí těm vyšším obloze do tak jen dušeni říkal ale taky vůči těm spodním pod nám nic víc. Ty nejsou v oblasti tam který jsou ti by je snad ale také něco je dost jako se takle bych to řekl a to máme taky povinnost a as z toho z propasti muladhary tam vstupujeme a jenom ten kdo se do propasti volali dostane může působit taky hle. Tak je jakmile jsem se tam dostal do propasti muladhary li to tak jsem setkal se za naši. Ale naprostou mír do milovník přátel v tím že taky jako kristus když se byl na horu tam on to brzdí ale že k němu přátelsky vejít je tak je rád že z nás je taky živ. Rozumíte. Tak v tak v v v v v v mysli věci tak zatím ten. F. Si záležitosti tak se nikam řeku nedostanete ano vím jíž z že si myslí v to v nich je tak. On si v tom není jste řekl v z s v na v a tady je to dobrý ale z domácnost je to zlý protože to nevyžaduje tolik přemýšlet a ta tolik fa. Stali z vnitřnosti uvnitřnění toto z az svého starost jenom tak podívej se že to nemůžeš vyčítat. A kdyby nebyla být zeví než mu tak by se dovedla konkrétně postaral své věci. A z své země se že člověk každý ho na tu jsem se dal svým dětem. Tak ona se cítí být ve si u země ale citlivější pro věci pozemské. Šel konají kolikrát uráží jak letem muž jedná s tou ženou tak jako kdyby za zen nebyla nic a přestože jsem o neboli že bez neobejde třebas. To není názvem v že je láskou k tomu tvorstvu z ranního váhá první zranění spočívalo v tom že bylo hloupým dítětem druhé zranění vyložil nebyl hloupým je téma musel zůstat skutky rodiny která si všímal jenom sebe od k rub zranění kdo se si musel by v tom co jeho otce a to tam rodina co by bylo kdysi pralesa se mu to jedno. A potom. Patřil těm učedníkům především a to je tomu relativnímu dobru o jenom v především takže nebyl dobrý do místo smyslu to za či za milování a tak dále. v poznal že nebyli zelený v je to byl kristus se jen a. A ten o to dokáže tím že ho z toho tak zvaného zranění lidského v těch jeho byl zoufali ten člověk pokud takle bral si oči si byl oddělen od boha v jsem se toho do největší blaženosti které z točila poznání jednoty všeho tvorstva s tím bohem. tu na toto co tady se to ve ted tak vězte jsem v tak v této ses to jenom protože se to potom před sledovat pořádně sobec dale na tomto byl by stupni taky do schází k něčemu tak si to. To znamená že ten člověk začne trápit. A že ta který ze větší než na stupni prvním kdy utrpení přichází z vnějška tedy dovede si představit ty přičinit proč trpím toto se mně stalo tam prosíme nestalo a tak dále pak to by příčin utrpení než jsem tak je to těžko. Se zjistit čím to je protože kdyby totiž měl dojde k tomu co si přeje člověk být absolutně spojen s bohem ale tak by přestal existovat a nebo by dokonce se dostal do pekel říká on hle to znamená. Ten duch tele ten člověk hledá kalech se bych krále. Za je nezbyl jen z kdy v k od vida tak vůbec kterak tak jste v u posily jednotu vůle své z bohu s vůlí boží ale kdyby to měla být z vůle boží s tam bych se propadl do těle to je né. Resignaci to a tím jsem om mystické cesty to znamená rezignace je tak velká na vlastní pokrok se dovede do pekla do stavu pekla dostavil tak ta. musím že jsem toto prožil vim co to je peklo protože dokoná rezignace a dokud ten kdo vyrostl. Tím se například tato o bohu tu tento neopustil dokud jsem se dostal k o rezignaci do tak i dostanu takové rezignaci že toho jakkoliv byl v takle. Se ten musel rezignovat ten satan který dostal do pekla bylo tak před podle mytologie říká. A pojem velice hezké to tam mým je v zachováno protože nám to říká o vnitřních stavech není lidské duše. A jestli jsem takle tam skončen tak toho u zoufalství své neví do vás jaký všechno zažít v domě velikou štěstí že dneska to že se pro dovolit tím štěstím že jsem toto největší zoufalstvím mohl začít. A vězte my nebyl by ho zažil a nemůže toho zažití. Pokud ne získáte nebo nedostal se tomu zoufalství věčném nadto li stupni věčným životě jsem nezačal tuto prvního stupně kdy jsem se narodil tak po narození záhy jsem rezignoval na život terezy dělat jo tak vy se jenom to znamená se s ze se do ničeho která nám že že chtějí z ničit dal a tak dále ne. Tak tohleto zažívá člověk potom znovu dal jsem zažila potom jdou ale protože to neurčitý které jim čtrnáct ten je tam lékaři dostali. A potom než přede krás když op opadla ta milost boží v tou v jeho z vírou v tak jsem se ocitl v takové rezignace ona tady neni a bylo mně to nechci říct líto tvém málo ale byl jsem strašně chudí pak bez této z vědy že se jde do se od boha katar takže to začátek statického stavu tak o to se to přežít skok. Ne říkal tady je li to svatá terezie v dělám kávu naložit více než co unese kázeň ježíše krista duchovní místo o tak je umístěn jak v jednotě ducha. A to je to čemu říkala a otec jedno jsme óm byl v jednotě duch jsem. S tím ne ježíše s tím bohem. A proto je karate dobře pozor a proto když toho ducha svýho odevzdal tak tady do za post pominula. Bože prostě opustil. Za zlý svého ducha během toho předešlý ho a čeho odevzdávat víte viklat tu být poznat žádný jsou ten sví v tom uložena všechno musí být jasno pokud to prožijeme to mně musí došel věřit mnoho z nás je jak ale že to shoduje s tím životem výše krista také snadno tomu potom uvěřit. Jak samo tato pořád zkouší v peněz dění na tom přese za is no a tak. To je jednota duch ta ten druhý způsob příchodu ženicha. Tak je od roka indem se s tím že jsem byl v tom je tím i ty nejvyšší schopnosti lidské které tím mohutnosti lidské jako vůle něho jako jeho rozumu a tak. Tak to všechno. Se propojen duchem božím na jednotu to znamená on víme že všechno mám od boha. Svět jen k ráně mu intelektu věda mistr je pro krále. Jít tak jde zbroj říkám z intelekt ráje ze jen v tom pronikání božího ducha a h ta mohutností duševních o který byla mockrát řeč trojnásobné řece. E. Tele a roste ke dát než strom takže to co tu při pro vody kde bez tekl nádrž tom proud milosti první pro v milosti. Spojuju je a po a zjednodušuje schopnost s po mým ky takovým způsobem že nestálost a sis dost myšlenek i zaplaší žena totiž že mohu mít dojem. Že on mámě se nejen půdy vládě hlavně že jsem považoval dejme tomu v jež ti ho za ne cizí je řeč a v todleto musí přestat také vzpomínky li nestálé teď kraj aby sis ten dech je jak k. Vých cesty bude ale hraje des za jezte s nedojde si ten menším z cel z jak ten mi s. Tato jednota duše upevnění těmto jednotě ducha přináší člověku sebepoznání a že to že se při plodný k prázdnotě onoho toho který je pra obrazem naší fantazie snažší představivostí tvor bili kdy se ani hraje. Jist výtek bych je tedy jde tu s věkem de v ale v ale že se tady nějak z s tedy duch který je prostředníkem. Proniká jak do od své tak kdo se tady se rozešla víte pro srovnat svědkem kdysi křesťanstvím kolem roku tisíc teď tvrdili že duch v sobě dom přesně do vánek z toho co bylo a katolická sil tvrdila že jak se syna tak z boha otce přichází duch no a oni si mysleli žene k za jinam jak tam maličkost tělo strhla nic jiného než todleto jak se nezdálo. Tak ta dodneška asi na tom byl tu tok milosti působí osvícení rozumu a duchovní jasnost se tvoří s tím že duchovní. Schopnost rozlišování nebo jsou paní duch jsem z tohoto vyslovování duch všem ne. Je spočívá v tom že člověk svýma oči se pozdvihuje k pravdě boží on začne vidět ve věcech světských působení boží a kdybychom šli. No. No tak to ježto protože dával člověk in ale hrajete zde jsme ale je orby do vlády saje ty. A později v my víme živé než člověk který se zrodí v jednotě boží musí zároveň vycházet do lidského světa menším své napřed k bohu. Jak dobře jak do lidé představují doplněn pak jeho svatým jak oni vědí. A potom také že ke všem chybujícím nebo ve říkaje hříšným lidem a to je pohanou no tak jdu tady je v závorce kteří se nacházejí v očistci a polož mně musí vycházet sobě samému. A ke všem lidem dobré vůle z tu palem buď vědění není vším pozic i bez rájem vylit i z vědomí jen z kristus je jim hle jste koho das kde na jiné jedení je je nejen to by pro je s tak je. O musela je mu jde o koho konal ale óm kou nejsi věk bych bere had totiž že tento pozitivním vedoucí příklad ježíše krista podiví příklad ježíše krista způsobuje že my. Nejvyšším způsobem není formovat říká chápeme. Běžnými lidský život. On ho chápalo pro tak dokonale že jenom léčil tak tak vztekem měl sklonit měl měl pochopení. Kristus byl v lid ten li on a o ten kristem ono v v ano v z s při je kristus když se učitelem mezi žáky k nám představuje živou živých způsob. Psychicko duchovního duchovní jednoty který která si dělá nároky také na to de aby byla tak když vím lidem ten bůh sestává bližním lidem k tomu o bratřích tvých. Tele kaje jest v kde od je a je li k ist. On z vlády jak me než on domem vším v ustává bůh člověkem mezi lidmi na tom jsou takoví při který si kristu. Jak kokon jsi domu z mohl dostat nad člověkem ačkoliv si byl vědom že od otce jedno s ním že myslím že nikdo na světě tak zblízka toho nevystihl ty příčiny proč tomu tak bylo jako list prvek. A proč nechám on tu kousek dál. My tam pod přístup jednu stránku vidět nemusí víc v tom podobenství. On to se toto jednou s dějem vycházet ten ze sebe. To znamená že lidský duch. I přitom otřesu který způsobit tato zoufalství jeho je pošle se se žádá nebo jej žádá nebo je vybízel ne. Abych se aby se viz by byl ze sebe jak jsem z toho rozumu se tak z lásky k sobě abys byl na viděl s tady jsem říkali dán nebo říkal kristus jak jsem to vysvětloval kdysi co na co je ve nevyjdete tak se jim nesetkáte a. I to s ním milost kristova tomu se ještě vysvětlit v je pro spojení s bohem nepostradatelná u ten ber vých vzít jistá brzo obraz ale to je tak veliká. Bez non ten kámen noho být se tam jsem když tu vyšším pro me dem. To nejste vstupem to je tak velká že ani zavržení nedokážou si přát aby byli zavrženi to jsem poznal v tom satori ve se čehosi nepsaný zavržen nestane svědomí mám tu svou jsi se mi to se ne že byste zbavím to o jeho otázka když se jich vzdal. A. Tak již těžší žít se děje v kristově životě něco co bychom mohli nazvat. Spolu působením milostí a darů které pochází od boha a s ctnostmi a cvičeními ze ctnostech to vůbec modlitbě které prochází do člověka ze strany k lidské a protože vás vás znovu pozorného na to není náhoda jsem na to dal tak velký důraz ježíš ukazoval vzor ježíš kristus jak se dělají zázraky protože byl o to. Požádán těmi žáky do stavu jste ten kontext že při statek nebudu citovat. Tak konečně to předvedl. Neuzdravil toho slepého od narození okamžitě jako třebas jiné. Nýbrž naplňoval na vinu udělat kaši škola ten se museli u li do rybníka siloe. Ten potom prohlédl takle o tom mluví si pro jak se říká je to zároveň a. Tak kristu život je spolu o působení milosti a darů od boha. Jako. Ctností a nácviku v nich nebo v tom co je k tomu zapotřebí ze strany člověka. To si dobře mat lid nebudete váze tady napsal na co ještě na jsem litoval že špatně přeložil. A oni si to nebude přesně tak to potom od přečtěte němec k měla po pro že si to fakticky svět je v křesťanském životě taky tohle toho že se je nynější ale aktuálně nynější. To co považujeme za nynější atd to co se nám jeví jako mí. Je věc ale je v své tvoji je jed saje ty věcnou převrat pro otce. vnější aktuální právě existující právě ze stávající právě nastupující právě se dovršující. Sítě obr mnoho ba člověka ten moje domu kde jsme vším tím že se že při každém novém v mí. Pořád i s nově se rodí do pořádný pořád mně není to to neztratíte při každém novém jiný je znovu od boha a pro zen je bohem znovuzrozen prosimvás todleto jen ona. Toho č přímo ekg dál ne. My jsme my jsme nemohli být někdy stvoření je tím řečeno my jsme pořád a pořád tvoření kdybychom nebyli pořád tvoření tak je to zbytečným ženě co pán stvořil pro nás aby to bylo zbytečné. Ale když jsme pořád vytvoření tak této stvoření nějaký pro nás význam. A proč jsme pořád pořád tvoření zaseto tam od nemůže sis protože to by byl i tehdy propadl v druhé v níž se tanec třetí náš. Proč jsem pořád tvoření protože pořád máme všechny ty úrovně které pochází z boha živé shora tu je mámy živé zdola nahoru nemám nemáme živé o nich nevíme ale pro tu nemáme živé do prosím předně v a aby zůstali živé tak se musíme z znovu v nich rodit je na všech budu se rodí te formám a které mají známku egoismu a ne na ty koly z mu. Je tak že například chybné sebe je nedají svobodě proti takové chybné sebe hledající svobodě sis těl služte kde se je být za ní. Je která spočívala na určité se dacík technice že se sedí abys člověk je měli dojem odpočinku a. A k tomu cvičit při černé slyší tedy nebo tři cennému li mým z to se koly lze. Že se dostat k nadpřirozenému klidu ale opak je pravdou že jedna se je fakticky jenom. Koho měly si jez nikde svým jsem in sich se v st. Umí jiné ten odpočinutí v sobě on z ale nevím do z na ty rady kterou je a o očistě přirozené je přirozeným klid. On je tu jen zvrat je aniž byste pracovalo pomoci. Co s tím a vidět to od kde je to jenom nanejvýš nějakému stavu naděje. Do boha nemůžeme kdy tím do přirozeným klidem najít ti. A také proti předešlé do vědom přešel o způsobu je to případ zmatek či si sil které ten správného postoje jest boží matka marie z ist v s rychle bez ale více pátým v v v v v. Der komet v tomto za něco o jen domyslit že tyto všechny způsoby neb všech se přechází do pravé kontemplace nýbrž že ke zmatku. Který se nazývá rosy pro věk které lidskou kácí skoku mystikou jako my jako se takle život tak si na ty zen buddhisty. Je v tom že dochází chybné falešné mu nebo klamnému. Kotel se v jedné odevzdání se bohu. A že ke správnému životu u které kte s dějem. Ale není to snadno rozeznat od toho správného poněvadž žel ale některé společné znaky to správné jisto nesprávné. Z bez o jsem bych svých sester návrat k by je zřejmě snadno poznatelný je kristus. Tibet ve jsem králova ten svých že jak jsem ji byl ale tu vjem tuk ten den je při do ze míněné vír li z své staví nad ctnosti. A si ji by se jenom dostat z by jde do stavu. V to v ne svobody a že tu o pravý pravou chudobu ducha a tu nevíme jestli se klad cvičení a tyto myšlenky týkají kázání o chudobě ka do villa assisi skal ze ne ne. Nevíte pole my se je od své vůle od zákona zákonitosti a to z vědomí. No takže on tady opravdu přes jak to tam potom asi ještě v komentována jenom v v v v. Se k nám svět za v v přechodné stavy které jsou tu jsem si jich v rozvedeny také v ježíši kristu daleko srozumitelněji. Než tady u toho ono vše léto lépe propracoval než samoty život se mi vše krista on tomu život ježíše krise zřejmě velice ovoce rozuměl to si musíme přiznat a v ničem se nemýlí ale zaručeně bychom snáze se k tomu dostali k jej nějak kterou se kdybychom si všimli. Čili tím si mysli páně vstoupili do služeb ježíšových. Nebo s při při ježíšově proto by z vlastní spáse nabyli že první v prvním případě nebo hned ihned odvede od sil mechanického způsobu přijímání milostí poznamenal si listím kristem chodíš myslím si jeho učedníkem nestačí vedle něho žijí s nýbrž musí se vedle něho pracovat. Těch s roste jsem si podal obhajovat tam můj u těch učením by se to zázračná činnost do pomáhali těm v. V kdo potřebovali tu pomoc ale takže začátku dám si to dělo třem učedníkům při potíže. Pže oni si za ním dělo v u litery spáse osobní o je hned odvedl k činnosti pro bližního. Tak ne je samotné práce činnosti pro bližního. Hle a chápal to li takový svatý pavel který nebyl přímým učedníkem protože k tomu přišel v damašku po smrti ježíše krista nebo po do smrti stávání a po jeho ale ve vstoupení že totiž je v tom damašku poznal že musí tomu.