Karel Makoň: 89-28B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Či nebo z tohoto nějakému trpnému přebývání v z neděle. Po vleže nýbrž opravdové činnosti pro bližního tak doby byl ten druhý stupeň. By vyžadovali ještě mnoho říci k smrti vyšel tolik do řekne otci nebo matce to čím bych si měl pomoci je obětní dar je ten již to nemusí dát svému otci nebo matce a tak se svou kali si zrušili. Tuto li si že listu boží pokrytci dobře prorokoval o vás si za kdy řekl klid tento s tím je ten ty ale jsem se jich že o deme marně mně husího ji neboť č učí naukami jsou příkazy lidskými sval zástup a řekl slyš se rozumí ten něco pochází do úzkost ne si se člověk za z s s s s s s když nazí v próze sil člověka při učedníci řeknou když je farizeové o že se tady jde o razili když si člověk do slovo ale oni mu. Poděl každá host rostlinám kterou zasadil můj nebeský otec bude i k o ženě nám. To znamená šlo odvozené které si z toho co se dělo otec tu vytvoříte a bude to chybně vytvořeno tak to bude li kořen jenom nechte je slepí vedou slepé a když vede slepý slepého oba padnou do námi ten petr je k tomu řekl myslet nám to podobenství on odpověděl abyste ještě než chápání. Nerozumíte že to co kázni dokud se dále v. Ve si že když si z isis se probrali z proto znamení č jsme pro brali varování před kvasem farizeů. To by možná v no a tak tito nechám v petrovy z na s tu se za ne to je dobrý a to jsme si říkali. Ale tady jsou sporné věci které musím říct. Petrovi zdání co se kraje si zraje sil vypoví když ježíš přišel dokončen se ale byly pojem se svých učedníků za kolik je pokládají syna člověka oni že vědec za jaksi které druzí za eliáše nic z ale jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Tady víře věřili na převtělování. Řek je tím a jako mně poklad devi život po děl ty jsi mesiáš syn boha živého. Č to znamená on do potom pochvale toho šimona to jsme viděli v tom filmu ale. Je důležité ne si věříme nebo nevěříme převtělování ale jestli jdeme za kristem jako za mesiášem jako ze synem boha živého. To je důležitější aktualizovat to nese odvolávat na předcházející a budoucích tělo. Promiň hoře a to jsme si dostal do dokonale vysvětlil doufám za po se hosta chce v druhá se svoji v před není. Spor o prvenství stala a k se z vody v co si o ztracené ostří v st. Podoben si dostat kterého jsi mi že se na pozoru aby se nepostaraly ani jediný z těchto maličkých pravím vám že jejich andělé v nebi jsou neustále blízkosti mého nebeského otce. Co myslíte máli někdo sto obec o a jedna z nich zabloudí. Nenechat si devadesát devět na horách a nejde hledat tu která z bloudila a podrž li se moji zalez amen pravím vám bude ses měl do watts víc než z těch devadesáti jít bytí které je za budou žitý právě tak je vůle našeho nebeského otce aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Tak ještě mu to se zdá být divné dala přednost jednomu zbloudilé jemu před devadesáti li ti spravedlivě a nebudu ji vším proč to je s protože se to zdát dobře cítil pro sedmnácti otce a totiž po sedumnácti procesem nemusel být tolik dohánět k tomu okolnostmi jako vše. Tím abych spal na tohleto na ztracenou o chci na podoben sil ztracené o chci na to být ztracen. Když je se vzdálí malinko této zdálo na nás od toho stáda nezdály svou vůlí malinko od vůle boží na míru která není patřičná. Tak začne mít od boha pomoc aby se mohl vrátit tak že na prvním stupni chce o nemůže projevit jinak než na velikým utrpením a ještě dost velkým nástupy druhé. Protože tím utrpením se člověk vrátí zatarasí se mu cesta k tomu co by ho bez utrpení bylo z ale z utrpení ne když se sešel za blaženost dělat trpím přitom tak toho nechám. Tak ona vizi že plátky pod nohy. Je spaním voláním božím to je toho málo o tedy v jeho život několika ale právě. Tak. jsem zpočátku protože se nás ti let nechápal větou od boha a že to volání boží tak se to často stávalo že jsem narazil na překážku před to jsem okamžitě nerezignoval proč se se pro ni stavěl všemi silami všemi silami a opakuji celou osobnosti jak by to nemělo ten vysoko k ten mluvím. A ten výsledek tyto neměla. A byl toho se vyprázdnila mysl to bylo li se v nás je a potom se dostavila moc za s tím moci jsem potom v zase vlastní vůle musem co dělat na prosimvás vůle vlastní se mi zastavila nesl z s ve zkratce řeknu ale do vůle vlastní jsem se musel vrátit. Abych to potom to řešil jo to zastavení mysli a potem moci nestačí být moc od boha danou sešli klid předtím ale je třeba také tu moc. Správně používat a ta se používá zase jen na tento cetě lidskou vůli takže lidská vůle před tuhleti zázrakem byla nesprávnou vůli a lidská vůle potom léto zázraku bylo mi to tím nejdůležitějším co máme dělat takle pochopit užívání lidské vůle nutné. vím že to je to něco stát proč do duševním než ti litoval jenom kopyt to všechno vůli zakopat nebo něco udělat tak to nejde. Tak mysím že jsem s kristus vyd jsem o bratrské napomínání když svůj bratr hřeší je a pokraj jeho mezi s těma očima daly si říci získal si svého bratra. Nedaly si říci přidal k sobě ještě jednoho nebo dva aby půsty dvou nebo tří svědků na potože takle dali po ví. Si že ani je neuposlechl poznám do svět v jestliže šel do po se se ani svět je v k v. jeti jako pochován nebo k celník si pro to neznamená že by byl že po vanem nebo se k tedy říká o moc sic si hodně říkejte církvi amen pravím vám cokoliv vodu že ze na zemi bude odmítl tón na nebi a cokoliv přijmete na zemi bude přijat to v nebi. Víte toho no možná dochází že oběť třebas klasická taky konalo třebas církev může by přijat tat u boha jenom tehdy když byla oporou obětí je oporou obětí tak je při jak tak že člověk to myslí upřímně a jestliže. Aspoň do téže míry miluje boha jako sebe. To měli nikde řečeno ale začíná tam milost milovati bude bys jako sama sebe na ti boha a tak dále jestliže miluješ du když jako sebe. Tak si schopen milovat boha také víc než sebe to spolu souvislý a proto se říci že církev a všechno co se vykonává zevně nemá stejný význam ale význam tak velký že nahoře zaznamenávat někde vyšší úrovni to znamená. nevím to asi nebudu svět vykládat protože bych musel by se z rukou vady katolíky abych tito ve ve skutek krát z ve zkratce aspoň deska se vysvětlit odpuštění který se budete ježíšově řekl mu pane kolika vám o tu sice o bratru když pěti řeší za se do krát vizi řekl tady vám že z ne sedmkrát ale sedmdesát krátce v krát. Tak el jako permanentně od boha všechno přichází tak permanentně musíme umět odpouštět jestliže neni. Této rovnováhy tak jsem tomu dycky říkal nerovnováha mezi vnitřním a zevním životem. A zavede opravdu velkým těžkostem. Kdyby na byste by rasové muss kdyby si mysleli který v z s viz znamená odpusť nám naše viny jakož i my odpouští než činy um tato rovnováha musí být zachována v činnost. No a podoben sil do sedmém nebi myslím že velice jasné. Jak žádal ty o svých ten plán skal si nebesky je to tak jako když se jeden král rozhodl že na to ty o svých služebníků v kde se trvat přivedli mu jednoho který byl kdy jsem noho ty jsi synem protože se mu moje nemohl vrátit do z kázal. Bo tam prodat vizi ženou a dětmi a se vším co měli a nahradit ztrátu tu ten služebník padl k nohám. A na kolenou prosil měj se mnou strpení a všecko tři vrátí chápejte že toto je před obraz prosebné modlitby. A on se ustrnul nad oním služebníkem propustil ho a duch mu odpustil čili prostřední modlitba největší úskalí v tom kdy se upřímně prosí den. Ale neodpouští se svým duší kruh taková pro svého kraj zbytečná takže se o tom praví takle. Von se to nad tím služebníkem propustil duch mu odpustil v to co však to že vyšel potkal jedno ze svých tu spolu služebníku který mu byl může na s to je nám. Již ho za krk atd přišel zaplatili co si může. Jeho spolu že vím opadl k nohám a prosil měj se mnou strpení a zaplatí tito. On však nechtěl ale šel a náhodou vězením dokud nezaplatí v duch když jeho spolu že nic si viděli co se přihodilo velice vzal ho učili čili a oznámili svému pánu všecko se stalo v tu o pán zavolal. A on zavolán všechno co se přihodilo když jsem před vynechal jsem. Však nechtěl zdá se dohodu zenu pokud nesplatíš jeho duch datem co jsem v jeho v když do spolu služebníci viděli co se přihodilo bez za novou při již poznáme li se mu pán českou se stalo tu o pán to ona a řekl mu že mýtus kdy celý svůj tvoji dluh jsem ti odpustil když si prosil neměl ses také ty smilovat asi služebníkem jako jsem se smiloval za tebou a rozhněval se jeho vám. Dohodu vězením dokud nezaplatí celý duch. Tak bude jednou swámi i můj nebeský otec jestliže ze jsem se neopustí protože každý svému bratru no z vás to možná nesmyslný ono úvod do vězení tomu nemá žádný při mine tak tomu že se o něho z placení nemožné. Tak to nebe to takle zle protože mu to protože se služebníky na ty za něho z přes žádali zaplatili tam v tom starověku data vzájemnost daleko vyšší než teď. F. To o botou od rozum že toto je vím z mu od ženě sedmi mužovu postupně v v. V tom necháme být jak tady říkal ne nemá ještě příti se viz nevysvětlili bohatý mladík jsme vysvětlili co znamená byl smuten když musel všechno odevzdat. Tak by žili řekl svým učedníkům amen pravím vám že bohatý těžko je do králoství nebeského znova říkám že snáze projde rodu bůh ten je li než bohatí k z vědeckého když tou při si slyšeli velice zrozen li a řekli mi do potom může být spasen když neměl od pohleděl a řekl je to nemožné ale u boha je možné všecko v jesiže jsem došel aspoň k náznaku spásy v k v k velice důležité. Za tu se na světech. Ale nikdy jsem si nepřál spásu tu s tím bylo vždycky je tím by bylo pravděpodobnější potom že spáse dojdete když oni stojíte no není to tak úplně samosebou pravda ale něc. Když si nebudu not to není moje cesta normální si nebudu přát to spáse vám to dycky říkám ačkoliv jsem přitom míří to vlasy nemohou a tak když je to za taky taky nezíská te protože pravděpodobné že budete si podle toho že se o stojí te že když ji způsobem když tomu tak není tak nevadí že si žádáte. se než si tím sis tím způsobem ve na zase ne žid a proto když v protože ty jsi jsem z jiné psát tak jsem nahradil el to jsou netečnost vůči království božímu tím že jsem konal milosrdenství a z nalil jsem se spravedlivý větší vidí jak si za co zatím majetkem. O jim to trpět si by řekla amen pravím vám v se svým člověka při obnovení všeho po se jinak tu svém slávy tedy i vy kteří jste následovali kus že je vzat na dvanáct tu a budete soudit dvanáct pokolení a zen a každý jdou opustil domy nebo bratry nebo sestře nebo otce nebo matku neboť děti nebo pole pro nejíme ho stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě mnozí prvním budou. Se to svým do ní. Tak jsem kdy v době v kdo opustí své pole pro me jenom me v sedělo tohleto přes ani by považovali za žid ti a židovská na ty se si miska zakázala majetek po zem kovy židům. Aby z prosadila z země kdyby se je si zdá se věci nebyly obchodníci a to z to co teďka se mu. F zabil sela se země viz s naším způsobem a. Ježíš dověděl to jako sice ještě nebylo platnosti je to bylo po porážce židů se tento zákon byl vynesen jsem se za koníka římského toho předvídal že přijdou o pole. To je zajímavá věc todleto. Možná že to bylo psáno doby kdy do si podle přišel že tam tam přidat při vás byly ty učedníci no ale i tak ale se ještě za něco jiného že tedy mluví o synu člověka. syn člověka a tak dále ale. Ten syn člověka že on samozřejmý on se jen nazývá synem božím a rád že ho petr na něm tak i poznal ale sám sebe většinou nazývá synem co si ka neboť takový jaký byl z moci byl se člověk ale takový jaký byl nestvořený ve se nebo při aby dověděl o nesmrtelné podstatě ježíše krista jenom petr se domníval že to ví. Podobenství o dělníci dali z s tím že to jsem vysvětlil takže bude zemi ve mně na a ty se přišli ráno záviděli v že při poslední stali stejný peníz. A on tady říká nejsi jim těm prvním vešli jednám podle jiném vůle než své. Každý za život na vinni si dostávají jeden na ten peníz v z za nic je lidský život s není musíte pro co protože se to nad celým vesmíru. Tím že pojď se splní to nebude žádosti z vedou to nebude v to je slepý k vědy a jiné zrodil za nemá mást. Věc dojel z ale na to jako synem odpustit protože tak je to neděli stavíme slavný vjezd. Mil za nemá ježíšů v. Že přišli k jeruzalému a přišli do ve tak je to o lidové protože poslal ježíš dva učedníkem že vim je že byl v mysli která je před vámi ale to je to přikázáno oslici přirozenou oslici a s oslátko odvaž je to při teď jemně a kdyby vám někdo něco říkal pojezte pán je potřebuje a ten člověk se hned je hned pošle. To se stalo aby se splnilo co bylo řečeno si to ka povězte se říci jenom zk je teď král tvoji přichází k tobě tiší asi visím na oslici na oslátku které podobu podrobená dvě vůli chu. No a. Při přišli a učinily co jim ježíš přikázal při rosy si oslátku položili násilně pláž těla onu jsem je posadil a mohutný zástupů prosí děl na cestu své pláště jiní od se stávali ratolesti z domu a stal pot na cestu za tu postupy které šly předním i za ním o li hosana synu slovy dobu po ženy který přichází semeno hospodinu hosana na viz jste. Že by vám říci že toto není do ukázka toho že ten ježíš měl tak obrovskou moc že jej přiměl ten jeruzalém aby se mu klaněl ale všimněte si jedné věci kde to začíná je že tam a tam po vidět tam tu oslici jistým oslátkem a. Jisto provaz připravené byl prvkem předvídán a tady je to co nemůžu antonínovi vysvětli. Že bezčasovosti ustavičně vyplývá přítomnost stačit dělat přítomnost minulost i budoucnost. Ne že měl jestli se vyplývala ale ne že vyplynula čili. Nynější okamžik způsobuje jak žiju jak vnímá že vnímám rozděleni budoucnost minulost přítomnost kdežto. Vy se mají jinak. Tam minulost vyplývá z toho boha zrovna jako ta přít dobrou zrovna jako to budoucnost. Je spojitost s časová mezi minulostí přítomností a budoucností a jestliže nechápeme tak se nemůžeme ocitnout mimo času a v. si byste před takle že by se vzepřel je asi dělo tak si to tam nedávejte prosimvás tady kdy jsme se dali byla o to bude jsem potom poznal to je jiná věc no tak podívejte se ježíš kristus a proč se narodil na tomto světě aby napravil tu milost oni obrátil naruby. Ona totiž mi aspoň si učedníků ne všude ne on je za dělat to by se všechno brali milosti by se dát všechno napravit milosti všechno obrátit ale to podstatné je že tam minulost nevedla k tomu poznání a pomoci jsi ty zase ve za k tomu poznání. Jesiže my milost kterou jsem nechápal jako správné vedení boží vinni jsem jeví jako správné vedení boží a ne do se mi do sedmnácti let tele to jsem toho za promarněné. Tam tím že se mi to jedna nazad jedenáctý jevilo jako správné všecko. Tak jsem minulost opravil. A jak se jak na nás tuto poznáváte že jsem netrpěl ani při největší utrpení to je minulost obrácená na doby ze jsem minulost obrátil v kdy byl v milosti pořád pokračoval na téže úrovni v témže způsobů myšlení a se že způsoby jednání a vůbec to el tu vlít být dost k sobě se to hlavní co tam muselo přestat el tak jsem to pořád očistci ze jsem pořád o z s od boha op už. Ten atakdále minulost se tak dokonale obrátila nebo napravila že kdyby nebylo která byla celá špatná. Tak nemá o například dobrá budoucnost. A kdyby se bylo nestalo to co se tam s toto o zraku u tak ta špatná milost za platnou milostí. Čili je velice důležité pochopit nebo vědět o tom šel zen osoby na minulost jsem prožil zdánlivě život špatně no tím že bůh milostí svou navštívil bo sebevyprázdnění sebepoznáním no ono by se na konci jo v zk k rovná věta ale ten si dal rozumně. Takže máma také otázky dávat dovedl nebylo špatnými své po se nehnuli z místa. Takže vy jste byli na kali u toho v. Ale nepočítali se svým vnitřním převratem který vliv nejenom dopředu ze s budete z boha ženo dopředu kdy to vidíte co jsem zažil z ko k převodu tato o nikom dozadu. Taky. Protože to je jak se správně napověděli že nevíte proč a jak tak se tomu přišli že. Tok času není jedinou skutečností ne ne protože je tady taky zdroji času ze kterého ten tok pochází a ten je skutečný no vstoupil do jeruzalema a dal se oslavovat taky tím řečeno že tyto věci byly připraveny. Aby on. Aby se poznal že byli připraveným proto řekl učedníku mám. Aby šli dělat tu oslátko a tu oslici. Ta osmá ta oslice na oslátko zenem k tomu tom nenapadlo pro tom to to on tu otázku dávám k tomu květné neděli tomu o slovani si krista. Byla by prvém nějaké minulosti. A von tu milost napravil o to na tam není jsem to tam viděl jak napraven bylo st. Ale poznal jsem že to ještě nechápete on u tomu co mikroby osy jsem přidal něco od tou přítomností co napravila minulost a z toho povedlo rychle budoucnosti to neni jedna odpověď samozřejmě dnes když se se mi líbí pis nějak čitta. My době to neni od a tak je to řekni proč je tady je mi to takle takle strasti staniž se neprosím tu milost. Která by bral jako čekání na než si že obrátil na příchod mesiáše. rozdíl či napravil celý čekání přeměnil kvalitativně na existenci mesiáše vědomou pro ten národ čili působil přítomností na minulost to byla milost velice dlouhá vám mil dva tisíce let trvající ne oni obrátil za přijal třicet let. Protože se dostaneš na jinou úroveň toho né. Tam minul se mění každým přítomným okamžikem na to vás upozornil vždycky ve všech případech nebo úroveň kde od lidi ale o cokoliv bez celým ve vývoji ale není možné aby se vyvíjel kdyby tady nebyla minulost o musí stavět na minulosti. A tu milost musí obracet mi hlas člověka je nedělená buňka aby se tomu přidá matka se svou činností město člověk. To je vliv přítomnosti když se člověk narodí na minulost rovná se nedělená buňka. tak sobě svého přátelé. To sedě všude ve všem cely vesmíru sela ber všem o snem že by bylo nesprávné když se rezignovali na todleto vědí. My totiž si myslíte kolikrát tak se zoufalí z toho o nosem ukazovalo tu on se vývodů protože spal že on jako na si myslí i sled z s co jsem za to dokázal on si říká není stranit pravda ale je to zoufale na sobě vidím úpadek a tím nesouhlas. S tím jsou v nás zásadně ne. On vliv v na tu mi prost také ale to dost bez mně vysvětlil jak je vliv přítomnosti na minulost ale. Ten přítomný okamžik největší sílu z přítomného okamžiku se vracel kristus minulost. Kdyby byl nezažíval při to nedokáži intenzivně jakože zažíval tak tu milost neobrátil. Svým to jeho a čeho byl výraz ději nějakých probíhající změn a ty probíhající změny se dají nic zrušit takže tím se zrušily děly takže z její z duši ne z ne ale jeho následky jeho příčiny a jeho existence se rázem. Rušila když jste se z děje vymanili a takže když například bych to řeknu konkrétně nějaké baru musel za dvacet let s vykládal o ten ho pro návaly tak nebude vůbec věřili v došlo když jsem třebas ne ale manželka. Mluvila jsem s tím david jen přijat bude ty mi jde tedy za zažil to zabit těch pryč byla svoje zabití tím pane kdy se odstraněn na jeho plakat. Tak on sis co od vás po znal znám vlasy si dnes po mělo by se to stalo oni se ho zřekli vlastně. A tak on se řekli tak ti to bylo tyto do vy řízeno je by vyrovnání ale on chodil náš čemu tomáš kovy který byl jeho přítel a zase by to dycky z budil jsem na živu co ještě z vidět že tam pak z ky byl. A to muset on mým synem vymizela ano a tak se dát vymazat čas minulosti přítomností. A ne celá minulost patřičná část minulosti aby nepřekážela. To jest taky důležitou mysl těsto do prve se dostávat ale v obou obrazem toho si je tohleto kleče jím velice důležité z ten tření a je snadné zapomíná ti ale je velice nesnadné zapomenout na toho na co se zapomenout a. A když se to dokáže tak se k kterýkoliv kus minulosti smaže v tom smyslu jenom proměnné existuje ale že může může na něm stavět nesmyslu relativního dobra ano. Nám s. Buď tak cestovat by mně vadila kdybych o tom věděl že bych neuměl zapomněl na tu milost. Když my se můžeme vydán jsem máma dal tak byl do života lásky k k k k takže jestliže on dejme tomu se dalo oslavovat na tupě toho neděli jak mys osla víme jak ukázal taky že se nechat dohrát ten druhý stupeň do konce i po stránce. Po které jak se nám vzdát dohrát nemělo jej tím oslavován na. Do nad z do od jim že nebude dělat zázraky třebas vzletem tak jaru na při str byt zemi pokoj. A on se nechá oslavovat. Důvody jsou ještě mnohé jiné am o všech jiných jsem pověděl dříve tak je dostal na prsa jana a jinde. Tak bych prosil abyste nežádali o příliš mnoho pojmy dalších ses dostal dál ale zdůrazňuji znovu všechno byl dělejte. Ten druhý stupeň zlá proměn nešlo o do dělat protože jsem sebe vnitřně o slova jako svatýho pravda a je oslavoval jako svatýho třebas jenom málo rodí potom nedělo se jsem to nehlásal jinne a o z ale jako svatýho. Ale jsem to nebyl dělal jsem si myslel že jsem svatý ale ježíš kristus snad ukazuje že jde k tomu aby byl ničím je se dostane k dalšímu stupni a dokud nebyl ničím na tom kříži tak nebo vstal zmrtvých přátele. On musel opravit s celou minulost proto jsem tady potřeboval by z s v to se žení zrušil protože nebyl vůbec již tím že byl ničím že bude oporou ničí. A to způsobilo že mohl na kříži zvítězit ve stát ničím tak on to nemohl udělat jinak ale te než když se stal napřed větší něčím velikým kdyby byl přitom zůstal o to s záleželo na jeho vůli tak udělali králem a nikdo mu to me zabránil cely a jeruzalém. Se fanaticky za ním stála. Jako ona vždycky stal pro barabbáše zatím že aby byl osvobozen ba na vás to teďka stal nad od od toto. Tak se u zrušit minulost znamená také dovršit žít tak abych nemoh v tom pokračovat abych synem nevyčítal něco jsem vynechal něco jsem nedokončil víte. Dokončit studia na ekonomické škole to pro bylo tak těžké že jsou vůbec nebavilo totiž mistrem představit do koží str dělat li na za to byl pro takle je se s tou musel by vytržen abych jako nedělali nic z tak k lehkého k čemu jsem věčné dorostl které jako jsi nedostane svou vůli jít dále nedorostl svou vůlí ze jakosti pravé dorůstáme vůlí boží. No tak to asi za z toho mám tady z toho že se to takhle dělal k tomu to je jak tam vyhnání typu příti a. Nižší zákoníci viděli jeho u živící činy viděti volající krát z jeho z nás od doby dobu v pro z je v ale sela řekli mu slyšíš soto říkají ježíš od poděl ovšem nikdy jste nečetli z du úst nemluví děláte ako jen sum připravil sis chválu. Od zazní opustil je aby šel ven z města do byl právě tam jsem otcova. Takže tady odvolání na pro ta odvar co tady s tělem provedena při tom se nají nestaly zákoně z tam ho proto to se že tam do považován detaily byli tam známy z toho život ježíše krista takle byl celý přede sám a je předepsána a ne to smyslu že se to dějově musí stát ale že to a že to proces našeho vývoje který nadčasově působí všude a za dva sice let za des myslet u každého člověka. Ne u zvířete a u každého člověka takle působí. Tak svažte to protože to vám bude děl veliký potíže když stane se tím pětkrát. Když se ráno vracel do města dostal hlad spatřil u cesty z výkon vím šel k němu ale nic na něm nenalezl jen listí i řekl mu se na tobě navěky nebo rodí ovoce a ten fíkovník najednou uschl když to jedinci viděli podivili se jak najednou ten příkon v uschl když od pole děl amen pravím vám budete li mít víru a nebudete pochybovat učím dějem nejenom toho se stalo z výkon v těm ale i. Byste této ze řekli z vinice a vrhni se se do moře stane se to a věříte eli dostane stezce všechno budete modlitbě prosit proto řeknu celý ještě znovu prosimvás měl o tom velice záleží. Tak se nebo sami dohadovat tomáš tam něho a tady toto podle ne sice vyložit to jenom na jako pro za dávání stvořeného do dualismu a způsob jak se vymanit z toho dualismu tady je to vysvětleno vymaní se liší k rovni kus své a ten nemusel z vlastní světy by nýbrž z vůle boží vůle ježíšovy tmě. Krista. Tak je to chápete podle mýho měl li klade to próze o pochopitelně jo toto ne z on může ani tady bylo to nebylo od z že to je málo vysvětleno tak přidáno. Jestliže ale bránili rostly všechny rostliny aby je tam na prostředku ráje strom života a strom poznání dobrého a zlého to co osou taky si říkat si k od všechno tam bylo tak se dostalo toho co není zapotřebí nebo vykládal detailně že pojedli ze stromu poznání dobrého. Za zlého a jak pojedli pojedli z dob s ze stromu poznání dobrého a zlého. Znamená setkali jste z ta ji dvojic z to byl s v tom poznání relativního zla relativního dobra kde na jenom stromu stvoření najednou rostly a to jenom na jednom místě zprávy. Ten ještě která nebyl plně zapojen do dvojnosti ale jenom sami rostly plody relativního dobra ani zla ani bez toho najedli v tom v jenom proto bylo všechno obsaženo tak se provinili v tom smyslu že. Tam u kdyby se byl nenapadne nade jedle z toho stromu pořádnou visí na okraj dualismu ale ne nestavil dole do dualismu plně li pořád ráně která jim není stav dokonalosti. stav na okraj dualismu neboť víte smrtelná se sice z nesmrtelná trojice a která je na tom předělu ne no a nespadne se z jeho když se tam neb pojí ze stromu poznání dobra a zlého. Čili nedokonale věc ten název toho strom mil. Poznání z za dobrého a zlého strom poznání jak se to zkracuje dostat může sklad z od ale do pro viklat potřebné detailně vědět čili oni se najedli dualismu a do li dal jsi tady řekl lidově tím do něho spadli. A co nenapadlo první kde se skryli v nějakém křoví a přikryli své v o tom ví. Z velitel chtěl z listy z výkon v ku proč zrovna z výkon v ku. Protože tady se před já. Tady se mi vlast to přítomností to jsem potřeba to byl nejvyšší čas tam to vysvětlit. To je to pak na to nebo co z mnoho jiných věcí. A oni se přikryli ty musí k od tím příkon myslet o bylo tam ještě o pro ty k povím víc řečeno. Že když tam vidí víc. pro od nebo takže to je doba zralosti dělal když vidí listy rasy k rovní o na tak dále který dozrávají věci jinému konci jen o jsou dualismu tak dozrávají někam jinam do neduálnosti věci a tím příchodem ježíše krista a roz dávají věci do neduálnosti do trval pro nám dost dlouho olej dole jsou v kromě říkají kde se toto třista tisíc sled bude ta králi za trvat ne a pak po budeme ta. Takže kdyby se co se od těch třista tisíc sled k k k k je to krátká doba proti věčnosti co tvoje sino těmito slibuje by jim tak je to v pořádku. A teď když potom šel ježíš okolo styk o není ku v po měl si ale to by bylo by svět to věděl co ten si i znamenal jaký symbol znamenal pro lidstvo tam začal dualismus a on přišel hlásat konec světa konec pád dualismu tak musel dát usnout. To musí ko v ku. Znamená musel ukázal že přišel aby se rušil ten pád z ráje. Aby nastolil za své vědomí o bohu asi na cení z tak tak jsem tolik dal tak sto pamatovaly toho že ono se v jestliže si ve si do takle pamatoval ho jo no do vedení pořádku moc nejsme si hlas ale ono to mně ještě něco jiného ano doby je vám budu opakovat všem to je ale nebyl to vysvětlovat. Sk jesle ho ti ti dva co řešili a při krisi o tom aby ji tím přít je si to nikoli listem a který on zrušil ten příkon v když těmi listy samo jsou tou z toho tak jsem hodně napověděl co s co s co mně jiného než co jsem řekl. Že důležitý teďka se do hodnou o tom o nic nejde jako stráže pole na tom o to mi nejde ale jede potravy pro sebe a jsem se vás to dělají jiná zase netušil že věda na takové odpověd to jsem nemoh prosím vědět takže to z toto se s pletl sám ne sebe. Ale proč co co jiného na tom bylo ještě. Proč se opásali co z skla s klid tam to o tom být tedy česky řečeno. Před tím ne ale to není to hlavní protože on by to spálil ten příkon v o to asi neříkal mu ne tím tak vodit že se jestli musil ten si slovní tady bylo řečeno podobenstvími ježíše krista proto z mu řekli atd tažena která měla po sobě sedum mužů né. Který mu bude patřit na věčnosti on říkal tam se nežení ani nevdávají to znamená. Způsob rod pohlavního života je svým způsobem vrcholem jim dualismu protože kdyby toho nebylo v si je to způsobem noříme a zachováváme existenci takle se existenci zachovat nebudete vy se budete li si zachovávat tím že na po hlavy to nebude záviset rozumíte to je ten on a toto dobře pochopili před vámi kristova nepochopili. Tak jsem si esse zdali pohlavního života a že při do kláštera ale vám pravím.