Karel Makoň: 89-29A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že když jsem se dověděla asi bez které letech od sil o šesté staršího kama ráda. Jak prostým manželstvím je že se tam stýkají pohlavně takže osobě skáčou jako ty jsi si co jsem viděl na vůli si tak mně bylo počkej tak nebylo jako. trapně a zji.. měl jsem touhu toho se nikdy nezúčastnit A tak jsem od těch sedmnácti let nežil pohlavně čili jsem zrušil z výkon vyjít. si sled no před tím asi taky že na onen je to dost myslet to nebylo nic viklat jsem to dělal nějaký od pohlavní vody je to asi le. Ale protože jsem to měl se do se nás těle s. Tady bylo pro maličkosti že ten in mít opilec namluvil řekl teď musíš zdržet bezpohlavně si dva nás sled a pak si zajistí jíž trvale. Spojení s bohem i jinak ne to jsou podmínky. Bez to o na mně bylo to tak dlouho vydržet který u nás mechanicky působí a nechal lidsky k k ne nějakými dalšími cvičeními. Na to aby ten člověk vědomě spojen s bohem a musím si s že ten in měl pravdu samosebou byla by to nějaký které by který předtím předcházel a to bylo devět let a od roku třicet do roku třicet drog třicet pět kolikrát jsem se držel pod bezpohlavní styk patnáct jsem to eště přetah ale protože se mi do toho nechtělo chch Tak také do od doby kdy si to jako s no tak je to něco jiného to není nějaká moje přednostem naší nedostatek k pro měl by za nás sled no a tak tím jsem to vysvětlil asi jo. I si to u vedlo k tomuto smyslu živoě jsem jednavacátýho nás tyto spojení poznal ne. Tak v tom nebylo to oběť matky jenom moje z můj sebezápor nad to moje bezlítostné hosta odevzdanost janem co všecko překryt jsou si bylo moc. Ale bylo to tak i ten příkon v k v proto na něm tolik byl jim a když jsem předtím těsně mluvil že se milost od stát o z tak z kletby jste tím co je. Se na od stát tam milost tak to souvisí těsně z tyto výkladem jsem tušil že tomuto výkladu přijdeme že totiž opravdu tím se mění minulost za milost dvojnosti od z l v v v v prvních li ji dodneška vypadala pohlavní život dvojitost krajně dovedená do krajnosti. A ten život budou sví vypadá jako. Bez toho ale aby jako upozorňuje že to stráž důležité žen v jsem zlořečili fíku protože To hle v neduálnosti u by byly ty ko mít jako zlo řečeno záležitostí na pohlavní život byl jsem záležitostí v tom co nesmím dělat přestože nenese momentálně. Ty plody a není doba k jeho zrání tak je doba nebo není doba rod rozmyslet se říkat se ještě velice neužil rozumnější to ne. Že na této cestě tak si musí přestat ano. jsem na s tím přestal west ze letem na při že jsem hlas toho z mi není to všechno možný jo o to že to je v dále věnost tedy vinno tak byl jsem ne tak to přiznávám že jo. Jsem pro byl boj druhej boha ale plzeňskýho k ne z lásky tak pro to nevěříte že jsem byl toho o látku takový při si dávat o vás o prosimvás ano. O těch věcech v těch pravdách v slovně mluvíme aby to berete jako pravdu ale jako obraz ale tak se telat a že tady stroze neděláte vy aby několika takle berete bohužel to vidím tak co bych to nepřizná co jsem pohled na to by se byli pro sporu nese by to byly pro sporu nepovažuje za vážené li rázem tak jako přímá jsem házel hotovo. Tak na to ale to přímo vůči vám. A že by si mohl dovolit nejmenším vzal had od těch pro věc mohou to si nesmím dovolit mohu uvádět zády obraz pravdy to mohu. neboť některá podobenství ježíšova jsou vzdáleným obrazem pravdy že se na to ani hned nepřijde žejo to nevadí. Ale když to viklat si při bůh tak to ještě nepřibližuje tolik pravdy jak by měl. Protože oni neprošli duchem svatým takže tady to hlášení mně poloviční nebo před řečí. Nebo se z jiného ale prosím ježíš nikdy nelhal v ale jasně říkal že je menší než ten z vědy na druh v této žid měl pravdu právo že když žijeme ničitel nemůže vyjádřit to co otec nemožné k nim mluví tak jako jako to jakoby to bylo na zemi protože ze na zemi. Že to králoství boží hledá a kde na že. uzdravení slepých u jerich- to je ta věta kterou jsem jednou-mockrát říkal... uzdravení slepých u jericha když vycházeli zjevit chrám následoval ho velký zástup a hle dva slepí seděli u cesty slyšeli že lidé kolem ježíš začali křičet s o li se nad námi pane synu davy duch za z tupě napomínal aby mlčeli ale oni přišli ještě víc z li se nad námi pane synu davy duch ježíš se dostavil zavolal je a řekli jim co chcete abych pro. Vás učit odpověděli mu pane se otevřou naše oči ježíš pohnut soucitem dotkl se jejich očí a hned prohlédli a šli za ním jdou do prvkem tohoto věřil že vím že byl su vaše věnovat z nabyl ano nikomu k vám. Takže to by se v tom že do jiných ho jenom měli aby se to byly kompletní ale je tady zajímá ta myšlenka co chcete abych pro vás učinil jakoby neslyšel. Že křičeli smiluj se nad námi ale proč řekl co chcete abych pro vám učinil vidíte a ale on napovrch kuje pro lež protože věděl co učinit a co oni chtějí abych učit ale tak to jsi nelhat ne všechno co je jako vešel vší. Že on burcoval jejich víru on pod co na víru tím vědeckým způsobem. Že oni musí složit naději která pochází z víry naděje pochází z víry museli složit na ježíše krista který byl pro pro jistotou a víra se mění jenom tehdy jistotu když mám na koho vložit naději. A tak to na koho vložit naději mám tehdy když mám nějaký pokrok duchovní a mam kontemplaci tak vim na koho tam se-tam k němu obrátim. A nebylo vložím svou vírou čistě na něho tu svou naději jestliže ta víra se rovná jistotě nebo při se blíží jistotě tak as. Tak pro byste si že vždycky vyléčili ježíš kristus že jdou toho dotyčného a pokud se vám zdá že tomu tak nebylo. Tak nastávají takový kde případy třebas jak vyléčil ho toho člověka od narození slepého a když to naplivl na tu na tu vinu na tak dále ten člověk věřil to není z toho patrno možná že by se oni se dokáže věřit a proč. Ale byly případy kdy také se o víře vůbec nemluvilo nejednalo a přes virus se nešlo matka která pláče nad synem který zemřel neví že jde kolem ježíš. Neví a on řeknu obrátím bez její vůle v obdoba toho jak v tom nějakým domě někomu pustil hříchy. Nejenom že od pouště hřích dělalo moc taky u zdravě bez vůle toho dotyčného aniž o tom věděla. To je zásah milosti. Boží atd ten zase k milosti boží se vždycky bez vůle a když se to z vůle toho člověka. Tak aby se to mohlo uskutečnit tak třetímu nemusí zdát neprospěch toho kterému věřím co si přejete abychom byli abychom viděli al když tedy chcete abych v z viděli tak věříte ve mně věříme. Tak proto že protože věříte ve mně naše víra vás zabila viděl někoho jiného než sebe. To prosím je pravý znak pravé víry je hle jsou neviděli. Tak to tu nevěrec jsem se pořád popírat o někoho kdo není víry hoden protože vírou vy musíte. Oko se opíral třebas o matku nebi nemaje víru v boha tak to nebyla možná tak těžké protože matka a to se mnou nestal dobře. Ale podívejte se opírajíc který lidé třebas o režim který mění létat dobře sloužilo on celým celou živitele. A to říkám tak jenom obecně ale to nebezpečné své opírat o víru vně koho co lidí zkrachovalo s tím že zkrachoval třebas jako před protože se dověděli že jaký je na příklad jsem toho názoru že opírat se o někoho věřit někomu. Je daleko visel nižší než věřit ježíši kristus kterého nevidím. A tady o mám přeci nad jako na dlani nám o bych mohl když všechny důvody proto že mám právo věřit. Kdybych se nad světem zeptala aničky to neudělal z jakých důvodů ve mně věří tak by řekla ne protože nezklamal ztratí za tim za tim. A víte atd ten hlavní důvod kam vede nebo hlavní příčina kam vede atd kdy ne kam nevede víra v ježíše zklamal tím že odešel na ten kříž potupně byl poražen těla v tom že svým zdálo. A tím věz kama před tím nikdy. Takže do zklamáni a to o neseme těch tisíce tak tisíce opačných případu. Po že nezklamal. Proto radím protože abych tak před výchově si počínal kdybych nikdy nikoho nezklamal pro ni možné aby se o jeho těly jsem se ho měli od krista k k že ten vás nezklame. Příklad kdybych nějak těžce umíral a řekl bych si může se zmařit hned ale nikdo by nepoznal že se zmařil tady to přesto neudělal protože by říkal dobrý je toto utrpení škol. A tak když v tom z kom míra řekli tady je a on mizerně z kom míra a tolik se vytahoval mu a co byste mně radili no oporu. Nechci vás o se nám sám měl bych byl m tedy tak pět z strašně trpět přes smrti. A nebyl nebyla si život že škodil nepoznal jsem si za život nebo si vzít ten život v nebi po utrpení. Asi dost dopovím sám. Co osou že volím to umíral řeknu li teď momentálně možnost pro světa odejít. Ani do toho mně pozná tady se s malým taje on a proto věty pod ve vzoru a je po vše prosím rozmyslet tělo tak dobře dovedu že bych se mohl svaly v. Že ten životě tak všech toho života věčného že ten život věčný může pojmout okamžitě toho člověka do sebe. Že může dělat jako úrovni že jako nemá tam tak příliš daleko kdyby toho dělo na úrovni kde by měl moc daleko od toho tak by mu to nešlo. Ale po vás se musí z tomu naučit že by se mohli kdekdo abyste nemohu třeba za rok nikoho pozn vidět protože se provalí velice snadno jak tady jste. Velice snadno z tohoto světa jak on jsem ve cet neřekl velice světce kteří dale se o tam bylo jakože často opravuje něco tak by si takle stáhli na život ani dobyvatel přišel ses není sally ovšem tam nahoře by se o tom věděl ale neměli neměli město radost na naopak bylo byla to z ještě na pěkně u k řeku takže mně vězte že když. jsem. Roku sedumnáctýho mohl odejít že kdo se na set provedli z tohoto světa ale měl jsem za radost z toho že se stýkat s bohem tak se neodešel styděl dosti jsem neodešel. Potom později mně dnes na ten roce jsem mohl odejít z tohoto světa ale se o dělal tu chybu ze přestali trvat aby se strasti nemilosti boží tak jsem do života vstoupil aniž bych umřel. To sedával tak nedělat takže tam se toto prvního po me ne a pro druhé nenastane tempa. No to jedno nad ti mistrně dělali je a myslím že od doby po ustavičně ten život odevzdávám najednou maličko co se nemůže již. To dostal on to nebylo odevzdání se vodil malinkou vím ku ale to za sebou jsem jsem o že jen ne mám dětičky ma že jsem umordoval ne se ještě mužů do když jsem wu módou od mojžíš do prosebené. Před sebou no o to za těchto s mým toto k k k k k k očistění chrámu myslím že nemusím předváděl. Ale vám to přesto se vedu protože byste most zase nakonec se tam. Co na to říká v když že ježíš dojem zen no ha po celé městě nastal rozumu. se tady se kdo to je a zástupy odpovídaly. To je ten prorok ježíš dal za létat u kali ježíš vešel do právo ho by dal pro jakub ulicí nádvoří. Z převrat se z vody z daleko státi proč tu holubů řekli je samo moji tu bude zván domem modlitby ale bych měl děláte tou víru píšu i přistoupili k němu právě se pro odněkud nabyl. Když bude věřit a na nejsi viděli jeho udivující činy viděti volající. A tak dále to nechci říkat pro o li se mnou a řekli mu slyšíš soto říkají vyššímu to je ovšem nikdy jste nečetli li z úst nebo měla tekutém tu připravil si z toho co jsem tady se. Ale nevysvětlil jsem proč tam teďka potom z toho. Přišel z toho z slávy měl za jemně zrovna práce. Tys tam při těch penězoměnců. Tím proč tu horu buvola těch objetím malí že ano proč to na teď si na to vzpomněl tolik asi není náhodné protože ta věk za spoj to se řečeno potom jeruzalému udělal todleto a on. Protože za tak se v. Ježíš chtěl ukázat a udělat to po jeruzalému poté slávě. Že je mu nešlo o to sladkou tu slávu že mu šlo od toho aby byl chrám čistý. To z toho není přímo vědy by za tím nebylo toto podobenství v tento skutek jeho tak to z slávy nevíte tak myslíte že že dal průchod tomu aby byl oslavován. Ale to musel říct že že nechtěl být oslavován že prodělal k očistě toho chrámu neboť chrámu nesmí být. Něco svět za něco nám modlitbě domě modlitby modliby jako takové že klamy symbol modlitby něco jak pokud se jako když se budu modlit tak by pán pane bože náš tohle to takle vypadá jasný výklad z víc. Tak jsem za vás to mi prosím. A o doby se mnou stýká a on váš pan manžel nějaké jeho zlepšení. Víte a myslíte že tím se se mnou stýká ano swámi těžko že to veme za dveře kdy jsme byli slušný tak bez za dveře. Poradili jsme svém byste přišla na byste jím vyložila jasně že to není pravda. Protože tedy je taky stárnou a s tam stál a tím se stávají moudřejší někteří stávají se hlouběji vší která by mar proč mi věku na tomáš přede času museli jen on ještě není že ano těle jo ne tam manželka není protože se rozhodující prostě ze sebe nevidíš jen sebe nevidíme ale on se zlo. Svět protože na víra nabývá životě moudrosti čili taky mohl na být jdou na ty ode o tom nepochybuju komu se snaží být o tom taky nepochybuju ale je to způsobeno tím a to vám řeknu za dveřma o do na tají do na aby to manžel neslyšel jsem na či temně. Ono učil přistoupit jemu věk věří a stačily do a řekli. Jakou mocí točí není a bude si tu moc zdál. Vy život pověděl vám také položil otázku se ono tak se to dělá jestli je z odpovíte i vám povím ji jako o věru že věděli dva totéž není to totéž jakou mocí točí od odkud měl jan pověření s ti z nebe tří od lidí oni se dnes dobu dohadovali řekneme li z nebe namítne nám prostému tedy neuvěřili řekneme li tak zlý a byl okovy zástupu kdy všichni mají dělat za proroka. Odpojit který ježíšovi nevíme ale to je dobrý u krásným to jim řekl i on ani vám neb povím jakou mocí to činí. No ale je to boj věčný tak otázky dávali kdybych že nedělal zázraky a kdyby se je na obraně nebo si na víru tak jasně říct k si se jsem to mám od otce ale víc výsledky nejsou vidět takže králoství boží je rozděleno a mělo z jeho jsem pustne. A protože viděl opak toho že se uzdravují a jsem se z dobra synovi a tak dále to si jednotné a je že to od boha mám. Z ode ze jsem. Ona si vodou synech co myslí jen člověk měl dva svými přišel a řekl prvnímu synu kdy dnes zpracovat ve vinice a odpojit děl nese jsem ale potom toho litoval našel otec přišel druhému a řekl o totéž nebo oděl ano pane ale nešel do stě dvou splnil vůli svého otce. Od podělit ten první. Ježíš jim řekl amen pravím vám že jsem se na nevěstky předcházejí vás do božího království přišel s vámi dělám po cestě spravedlnost těl byste mu neuvěřili ale silní nevěstky uvěřili byste v tom visel na tom o to šel. A na tu masy novém byste to viděly ale ani potom z toho ne litovali a nemůže li mu na by se vám zeptal v tomto případě. Z toho názoru že ten druhý který slíbil ale neučinil toho se vám podobá nebo ale vizte vědomí co se tady děje kdysi myslíte že to říkám jenom já.. Prosimvás vím kdybys to nemysleli tak byste si toho nesmírně vážili že to řikám. A že to je moudrost které obecně platná ne při tom tuto říká obecně platná a rojí z již toto je závazná. Nic že tu za za závaznost teďka existuje a nebude sto třeba za týden nebo za rok nebo za dva nebo za třicet let tak to je naše vina. To závazně věčná jestliže tyto věci pronáším tak se závaznosti nezbaví se do smrti. To je kdybych mluvil z vlastního rozumu naprosto nezávazné. Ale že nemluvím z vlastního rozumu. Protože pozor na každém kroku že tam se něco co rozum vám neřekne nikdy vám to neřeknu tak prosí rady za to dobře pozor za to z víte tak si po mat li tele že říkám nějak o nějakém závazku naučil za klady jsou jsi tak vám řekne rozum. Ale to naučím jo to jsem deme nám že z z z něho se vším ale dít ko v na hle. Proč tomu říkal to je slušně to neni dokud tohle to mu na dávám dít konve náhlé. to z vlastní moci říká. Všecko bez bez mezer a z o protože musím z ale ze říkal jsem odpovídám tvou řečí. Protože musím dodržet celý ten princip který je okruhem. Od bohat doberu o tom není pochyby ale musím to bohu vracet. A když do bohu vrací tím tak to musí být moje vůle a první forma toho nám proto že vám to říkám říkám první forma toho návrat tu ale tím ten návrat nekončí. Kdyby to vrátil jenom takhle. Tak jsem vrátil strašně málo na jsem moc duši ten moc může ženich kdybych tomu nepřišel kdyby nebylo v jeho otci že ano. Ale prosím. říkám že nerozezná se co to je moc boží vždycky jen vůle a my si možná myslíte že to bude skládám do tak i co chvíli říkam o mi to samo o by to taky vidíte ale přes nějakou špetku svým osobním volil to musím vložit toho pozemského musim vložit jako byl ježíš ukazovat toho zázraku svým slepým že do toho něco špetku kus zlými kus z li jen v muselo toho vložit. Víte co vám mohu s tím jít. vím to je k o ale on se muset působením moci boží je umožňována určitým způsobem a ten když by ten by si který nekazil ježíš čili zachovám tak moc boží nemůže působit protože by zrušila všechno stvořené ona nechce stvořit tam bylo na jednom místě řečeno krásně tady v tom tento říká ten pán pánovi z prvek. Že on zároveň jak miluje tak si toto udržel v tom stvořeném ženo citové dává tolik milosti aby se tam udržovat se zrodilo do nic že se to. Tak řekli v že s mohu ti si z když vůlí pud říct a mocí u nestra. Že to vršku jako ptal tom ta věta byla nejasná pro do jasná ale on je to řízeno vůlí boží a tím pádem. Je tomu když to není dokončena ale tak když vůli použiju vlastní vůlí za sv. O toto musí by ses na vlastní vůli pout řízeno boží jámy je podřízená boží vůli a bez ohledu na to musím použit nový je nově toto nově tam chybí z vlastní vůle jako by byla podřízena jako by nebyla podřízena jako bych ti měl od boha by se jenom proto abych taky k jsou udělají duch ono dostane rozumíte toto je důležité strašně moc která tam s by tam bylo promiň temně z se takovým nedůtklivý do kterou jsem víte dobro. S jeho. A no tak to jsem protože neza neuzavírat je okruh. Od boha doberu pouto musím vrátit s tím jakou nejmenšími minimální svoji za do toho vložím svou vlastní vůli aby se tam vrátil. Jak musel na cestě a se do dvou to ptáci to je smysl toho po do mezi touto ptáci prosimvás to nejsi nadto roste značné jak to vypadá že to je pro se vám to mám toho co se od po cestě on nemůže zabránit tomu o mu obecnému obecné své lásce dělo se všude tam tam roste trním neboť tam z neboť tam se staň se tam. Úrov na tu na on miluje všechny bez rozdílu i to jsem koukal jak miluje ty esesmany anežku v. Sv závaznost z těl různá a u každého z vás je tady s koly se asi víte tady přítele protože nezáleží na tom a když to vůbec slyšíte svým sluchem. Asi okem mají oči a nevidím mají uši a neslyší těsto tak neslyšíte ok. To mělo jenom takovou závaznost že ani kámen na kameni v tom jeruzaléme nepřestal nezůstal a toho si s se vám to tak dlouho říkal tři roky. Ale. Neposlechli jste nebo visel muset napaden váma ani kámen nezůstal na kameni říkaje a kde potom se bude modlit když nebude ten trám z ale je jak jeruzalémský existovat ale řekne. Musíte v duchu a v pravdě na žádný místě duch nad prát. Takže tak kdyby se se chovali tak jako ti i zrady kteří měli oči a neviděli měli uši neslyšeli takto bude na zboření vašeho chrámu to znamená toho co bylo co vám umožňovalo aby se tam modlili mít z toho to znamená tělo o to přijdete. Ale nikdy se nestane. Věříte že na převtělování že pak za palec pak tělem se tomu dostal do znovu. vám slibuju protože kudy vám se znovu chtěly mám od svou vykládat to ne na to stojí v ale. Protože jsem tady možná někteří říkám zrovna avily. Kteří slyší mají jak slyší mají oči a bytí tak protože to ve závaznější kdyby totiž neposlechli neza nebyl nevim v tom závazek nýbrž řekli v to co jsme tam byli přijde na co osob jako za ty řeči to není rozhodující jakoby jsme to neslyšeli o. To pro sešel ale musí si to věc říkat mezi sebou se sebou protože to není závazné to se tak přidá do syna příklady říkal dáte ten jidáš. Jsem si neříkal moc dobrý ho tam bylo ale tamas nešla no a tak si říkal když on je se vědomí jak jsem byl ve všem. Tak byl schopen zrodit tak se stanete zrádcem ale okamžitě dali zbourání města. Tak tak je to svou řečí nad ranami víc světly denně vám svýma. Ve svých poslyš že ne protože je hospodář vysadil vinni si obé dali zdí vykoupal v li s. A v vystavil. Strážní věž potom oni si pro vina sluha odcestoval když se přiblížil se z vědom braním poslal jsem služebníky na tu mu aby převzali jeho dílu úrodu ale na žilo služebníky chytili jednoho zbyly druhého zabili svých ukamenovali to bylo to není e z toho po sto jiné služebníky atom více než před tím jich bylo více než před tím že v denního být ale na protože s nimi právě tak nakonec s tím. Za svého syna řekl jim řekl si nového syna budou být přece ohled když se vina sis tedy syna kde myslíme sebou to jedění s pojď to je zabijí mého aby si případné nám při jeho kdysi by byl vyveden z míry se o zabili ani smí přijde vám vinice co udělat jeví na zlu řekli mnou zle bez milosti zahubí aby si pro na mi jinými na zlu kteří mu budou odvádět kdo z učený čas ničím řekl co jste nikdy nečetli v nic. Je kámen který za od vystavit tele v z za se kamenem u dolní hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích proto vám pravím že mám boží království bude odňato a bude dáno národu který ponese jeho li o otce to dopadne na ten kámen do z tříští své a na koho on padne toho rozdrtí vyslyšeni veliký i s s tady ze toto od podobenství poznali že mluví o mých hleděli se ho zmocní ale báli se zástupu. Protože by ho měli za pro k protože to bychom liství ho měl za pod k. Tak nepotřebuju výklad tedy tady je uveden v že by se ze naráží na svou smrt a na to že když ho bez jeho tak tím tu povolanost toho národa z jsou a nebudou mezi povolal mými anebo vám mezi vyvolený mi o budou jím povolání není vyvolení tak to je toto mi nevykládejte. To bych nerad protože to tam jasně vidět z toho. Ale co jiného co od osobního nám je jako přesto tu větu kterou si o vás vysvětlit. A odcestoval. Pro nedal vinni si odcestoval když se přiblížili přiblížil čas by do braním zase se tu mi do toho vody převzali jeho dím vůle li kdo si osmi mísí cítili jednoho zbyly druhého zabili cizí jedna z rukou mnoho. Toto si v. To konkrétně v činy co co je nedělat to je to k tu zeptám svým praně vybral aby se na to přišli. E jak se na víc bys z tak li na sebe. Že to království boží jak hledat prost proces nebo v ti nebo návod jak mám hledat království boží a čím se pro by od to jedno z negativní s způsobu či se proviňují ne proti tomu hledání králoství boží že tento život jak nám přichází proč si při po kam jsem to nebo ne musím tady ne na s koly jemu. Je vám. Toho druhu že tento život je nám svěřen život pro na tví život každého z vás životem máme nad ním svěřeným od boha ne žádným do maje nic bý. Jo v prosimvás takle s to vysvětlujte a takže my když ty služebníci toho pána chytáme. A služebníkem toho báje každá vteřin našeho života když je chytáme pro sebe aby nám než zk neškodit tom maje nic s tvým. A nebo je zbílené zná odmítáme zabít jemné oko kam kamen jemné tak. To je naše jednání že místo správcovství tohoto života život vlastníme. No. Te různým kamenovat ten co my děláme v z bytí a to je zabití. A pochyb dáváním těch z nic formací jenom bez svůj prospěch jak se nám zdá. Je prostě byl kdy si to nemuseli jednak museli platit která nemá po tomto ještě licet v protože jsem si od dobyl co osobu to byl stav ve kterém vědomě si uvědomujeme syna božího že v sobě ne jsme nositelem život kristus je ve vás tam názvů ustat že ano tak to s že jen takle to dotoho to musíte všechno stávat zaseto musí aktuální a co by se mohli tato berete jisto li si si způsobem. Listu sto řekl kristus to říká. Jisto z přichází ženich ustavičně přichází napřed naší činnosti potom naší modlitby a to v tom našem spojení nesmíte. rojí z prvek dost ona vás dala on takýs to napsal jenom o modlitbě a o ctnosti co si se člověk nedostane dál ne lépe řečeno. Své z vlastní vůli dobrou volí atd ctností se dostane dál než do třetí komnaty o nad to nitro lidské nazvala sedmi kou za tam my rozdělena se koho nad ta četl sto. Tak to je ono no a říkala tou modlitbou a tou vlastní vůlí a tím vlastně rozumem. To jsou takzvané hlavní mohutnosti duše který se tady na cestě používají on se dostanou lidé je dál než do třetí komnaty. To je jinak řečeno cesta očistná očistí světit. Ale potom následuje cesta osvěcovat sví a to je. Čtvrtá pátá šestá komnata mu a cesta spojovat si kterak tělo se šest své a potom je do dělá nás řeka by pro neseme. My jsme tady měli jenom k dispozici pasa přes přede že mají doma. Pasáž z konce šesté komnaty a začátku jedenácté. Neboť či to jsem nemohl překládat do doby než se mi do roky dostalo nové vydání svaté terezie jelikož z když veliký odkud jsem ten originál čerpal z ky ta. To na řekla rodu jsem dostal napřed vydání které nemělo ze které ch zkáze do přesná stránek. A teprve dalším vydání jsem dostal ten zbytek deska mám vydáni konci z ka oné ta tak vydání ne je špatně když že to z špatný výtisk ta tam vydání kompletní a to vám tady v že by to mohli podle toho opravovat. A vizte řekl tedy když jsem řekl od těch prvních třech komnatách že těmi může člověk projít když se poctivě modlí jak ctnostmi. Bez těžkostí zvláštních ještě se snaží milovat bližního. A to být hlavní ctnost kterou se bude opírat se dobře svatá terezie to věděla. Že láska vyššími láska k bohu neboť cokoliv se u činny mysl pracích jezte vůči bratřích mých mně jste učinili. Tak ta láska bohu vzrůstá tím že člověk miluje bližního jelikož nedovede ještě milovat boha přímo. A no a když toto dělá tak samovolně přistupuje jeho díla ještě milost shora od boha. Tu milost při přát nebo zasloužit nemůže člověk jinak. Než že udělá všechno byl z dost jen a modlil se on miloval bližního a pokud možno boha. Ale se nemůže dostat těmito lidskými prostředky než že dokončí v zhruba očistnou cestu. Ovšem očista není možná není on nekončí tím tou předtím kam na toho protože zbývá očisty něco co člověk ještě nezná a že očistit totiž celý ten postup na cestě je závislý na sebepoznání. Tak když člověk jak říká o na ale pro tu její myšlenky prosíme svoje aniž ona říkala. Je to sebepoznání je tak nepatrné že ve třetí komnatě ještě nevíme co všechno nám chybí. A v čem jsme ještě dokonalým tak se nemůžeme ani oprostit od toho o čem nevíme a teprve z milosti boží se nám dostává poznání toho co jsme zatím vynechávali. Tak například na tady pravým důležité je na tom že žádnou pílí. Se dál člověk nedostane kdy byl sebedokonalejší nectnost dech se dostaneš dokonce třetího stupně a to dělá nesmírné potíž že na duchovní cestě protože člověk by rád tou vůlí šel na ho a o to nejde nastávají doby suchosti. Se kterými že víra je svatá terezie když toto psala roku patnáct se se neztrácel po pět let před smrtí. Tak byly byla za všemi stupni které jsou uváděny v tomto hradu nitra takže mohla ze své zkušenosti poradit. Jak zacházet s člověkem který se ocitl v suchosti a neví jak dál. Opřít se o milost boží není chtít být ji nýbrž chtít být oddán bohu a ta láska se dostal do vyšších obr látek z aktivity lásky mu z by je polovina a další podle vyplněna trpnosti láskou trpnou neboť zkušenost která např. To tvoje je zkušenost metafyzická a o vidíme že se do jsi mi jedině trpností bylo by chyba tu půl oku která se získala osobním úsilím smazat a nebojí považovat za zbytečnou říká ona na to se musí stavět. Neobracej nižších zády nesmysly že nepřesný musím přestat být po ctnost mi to ne. Ale musím si uvědomovat že není o vinou že se homo ani krok dopředu. Jelikož tam v těch vyšších komnata musí být přizván bůh k tomu dílu tak. Aby moh člověk vědomě si být aby si člověk uvědomoval. Že spolupracuje s bohem. Za spolupráce sbohem musí vzrůstat končí nakonec spojením vědomím spojeni vědy ve vědomí spojení s tím bohem. A ted ten sedmý stupeň tak to je zhruba. Obsah to vodila ovšem když se potom od si přece ještě ten pátém stupni šestém. Tak je na cestě lásky tak a oni one vede po ztracen víry a lásky. Tak se živí jít třebas k těm milostem které od boha dostává varuje. Aby si ty milostí za nepřál když si je přeje tak se od bourají. Protože musí být ponecháno bohu aby jež uděloval podle své vůle a podle své moudrosti na to neřikam jako o na protože na tak muselo o před vím vizi z za dobře vím tak se bohu zalíbilo. To milostmi by se pojímala přízemním způsobem a ona věděla že to není pouhé zalíbení že co se bůh nemá lidské vlastnosti ani nenávist ani zalíbení. Ani jakkoli sám ve svých citech nýbrž je věrný těm slibů které věk již k vydali a oni dali slavné sliby kontemplace. Znamená nazírání na boha modlitbou a milosrdenství obojí považují za charismata to znamená za ten svět to byl poslední všech který děly s pánem bohem na ten slib věrnosti modlitbě aby věrnosti milosrdenství jsi přejdou spojit se s bohem a jen ne pro sebe nýbrž především pro své bližní. Čili to sobecké hledání spásy pro sebe když se předpokládá že když doby do pro sebe tak měl by do nemohou doby ani pro své bližní protože musí pro potom pracoval vyšších stupních podle zkušenosti aneb podle naučených věcí nýbrž že sebe učenější jak nemá zkušenosti není to.