Karel Makoň: 89-29B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nad z tají a součástí hlavní těch milostí jsou vize zjevení toho to znamená člověk nepotřebuje všechno naštudovat nýbrž že mu zjeveno co dělat a jaká je pravda a budeš věk je aby věděl co dělat aby se nebála v těžkostí. A viděl že to je tu mluvil slovy zase sami zbroj ka ty těžko si teď stali objevují že jsou taky jsou části milosti. Neboť žijeme ve světě kde zlo nadobro jsou partneři a kdyby nebyli tak se ten náš svět zhroutí že všechno je od boha stvořeno a pořád je to tvořeno čili svatá terezie říkal další blud na liší dobu že nic si dotvořeno ale že to do tváře no a protože člověk se musí dotvářet a všechno do tvá. Se kolem sebe dotváření nespočívá atom jenomže do aktivně do toho ne ale že se k bohu odevzdává tak aby on mohl větší mírou do tvá zem když byl by dům u tomu ž bát dobou překážela od boha vyčleněna z vůle či lidská bujet od boha vyčleněna boží vůle. Která po že vyčleněna a jedna a po svém bohu překáží napřed vůbec nenasytně moc dobrá ale čím dál je to horší. Že tam na těch vyšších stupních milosti nemá tomu co říct by se do toho plete tak se jdete někam kde nemá co dělat si dělají jakkoliv se neslyšeli prosimvás to je že když jako svého my a no proto cože ne že teď jsou to zjevení kterými se najednou přede do bída bez učení. Bez ztráty času že se musel učit pochopitelně a se může pořádal v tom co mu meze nekladou jeho dobročinnosti ale musí se čím dál víc spoléhat na to že mu pomůže bůh ne vždycky tak nějak abstraktně tak na příklad roku patnáct teče nestál na upozorňoval že o na to psala pata se sedmdesát sedum patnáct šedesát dva. Byla obdoby takové suchosti kdy s tím nevěděla rady ale měla známého arcibiskup patra seznal z mi li si že jsem v doby kapucín svatý petr z alkantaly a ten dotyčný člověk si s a zároveň asi biskup nebo. On se tady nad dovedl dovezl tu svatou terezy jak do zámku který byl blízko toho kláštera. A ten ta musí měl od papeže dovolení. Žes měl mimo klášter mimo kláštera zakládat další řády další odnože toho oka pustit do či za těžká zk do řádu se na se toto musím to tam přikládám jsem to motto moc nemluvil protože me tady dneska bych tak těžká abych tomu byl nějaký od čeho by se byla bez trati škálu neobešla. Teď ni čekal za suchost je tady proto že přehání již trpnost přehání že odevzdanost přehání již modlitbu. Všechno své meze když se se sejde modlit dal karmelitánský dát se modlit celý den i v noci se dvakrát stává modlí se. Tak to musíš vy při činnosti. mám od papeže dovolení základ kláštery v z že nejsi to dovolení tak tam je taky. Jedna si to dovolení od roku představa zakládá kláštery a když se o tom spis. U bez jones základ zakládání se to menuje toho do jdeš na by se to záleží. A ten smysl osobu jsem četl aby jakém měla potíž že při tom zakládání klášterů v ale překonává je tak se na tě. Že se živili jak při třem betlém zdravým nade mír nebyla velkého zdraví o že to všechno zastat ona řekla protože to dělám nýbrž mýma rukama poděla kristus na nohama chodí kristus pro vešla asi padesát přes klášteru. A to je při rozroste španělska a to asi patra nás o rozlom než prostorem z koho. Velice dobrý úkol při větší komu viklat si ale bravurně z jakákoli a zachoval se ti že se jednou ocitla zrod bohu cenné řece málem by se byla utopila a říkala že to tak vypadá jako by pro tebe pane nedělal nic. Ale jak ty čas než ty svoje služebníky takovým utrpením. To se potom ji žili máš tak málo tak asi to takle řekla protože ona byla oddána o brát. A no ale z toho víru v přece se dostala na s tím oněm před klovat do stran a tehdy ale musel to pán mu vyčíst ona si troufal o to vyčítat kdekomu všechno co jim co nebylo od sví a co si nelíbilo co jsou zase z vůlí boží na poznávala vůli boží takovým způsobem přesto šel strach všem okolo ale nebýt petra na kam dali které naučil rovnováze jen v duchovním životě. Provázel trpnosti s aktivitou kdyby napořád strašně trpěla takže když ještě bych malinko řekl o tomto prověřovat kam právě teď je pověstný divotvůrce. Protože on napsali jednu z nejkrásnější děl o modlitby dělají bohužel nemám je než panně směla čestně nebyla viny přeložena. Ano nebo o modlitbě zkrátka svatý petr z pět do de ale tam al tam ta a tak to arabských jméno a od kam ta ale je člen určitý kam tane místnost tak a ten svatý petr napsal žilo které psal z polovice extázi. A ale je li tak kloudné že by stalo zato by to v češtině bylo. Ne nebude to zatím ačkoliv. Je tady člověk který panně vše ovládá mohl by to přeložit snadno no nemám to nevadí všechno nemůžeme být o nezáleží na na tom kolik toho máme ale jak to zvládneme a v terezy je tolik věcí že než to zvládneme takto bude ještě nějaký týden trvat že. A pás pata potom začlo zakládat kláštery v. A když se usadila trošičku ale vyšší přišli na to že tam káže kdy jaký prosadili do vězení a tam se na tu letem letem hrad nitra to byla celý svůj duchovního za sebou a do vězení vůbec nic nedělalo z na obraz radostí. A považoval to za ochranu boží neboť i dostávala nám vládce no z z si přinese tři visí se každý den. Aby odvolala že nebe muss se dostanu na zemi am nové jiné věci kázala co si neuznávala neuznával že blaženou může nastat po smrti a proto při cestě lásce ukazoval jak je blaženosti ona sama zažívala na nemluví osobě na říká znám jednu osobu která a tak dále a teď. Ale dycky ono sama o které mluví nose než žáků bylo nabyla vzorem pokory bože pokoru vzala hlavní ctnost kterou si člověk musí zachovat i za těch vyšších stupních protože nebýt tak není dosažen trpná a ta m milost boží by neměla v přístup je pomocí pokory umyl dál a pomocí u z s ty k k tomu summa cestách a tou majestátu božímu a. Pomoc sví a chvále boha ustavičného když se nemodlí přímo nýbrž žije činná se dostávala do toho vědomého spojení tak to je protože jsem mým ještě nedal dispozici celou se mnou komnatu jenom první část tak taky nebudu říkat víc než jsem byl ježíš nedostali ale a o nás a on z konce šesté. A začátku sedmé komnaty píše o duchovní svatbě. A jsem věděl že to vyšel pod znát mrakem i krize která by nedovolila aby napsala toho co z dvěstě přední napsal on projdu tak. Na kterého ještě nedospěla k by sice tak jsem si dal poradit a ten miska jsem ano li o lekala od dopadu chop ni svatby a se tady vůbec do toho systému který se vlas na teďka vyložil a ve kterém se absolutně shoduje ona s tím stanovit pro věkem. Blahoslaveným měla aby se mu říká a ten jeho spis z není to moc učím spise nemá kostel lesa stránek. Je ten spis pojednává o jedné větě z podobenství o pošetilých a moudrých panna který šly jako družičky na svatbu ne. A rozebírá tam jenom jednu větu. Jezte dávejte pozor buď tedy vědy že to je jedno z okraje ten vizte. Ženich přicházím vidět do musí vidět ale v mu vstříc aby se s ním setkali člověk musí ze sebe aby se setkal s bohem když stane v sobě to nestačí. To vycházení z již žil mnohotvárné milosrdenství kdy modlitbou a tak dále. Ale to nemůže rozbila doby to co tady bylo not o celé dostali sice k tomu s svatýho tak liškou a že se o tak s el u li tomu tak to není možný to vynechat tak jenom řeknu. Že napřed se ten kristus podle toho projít prvek ka přibližuje k č k člověku k činnosti. Činnost lidská aby nebyla možná kdyby bůh svou silou nepodporoval v každém i někdo vyšším našem činu je síla boží kterou bereme ustavičně. S jeho a to je taky jeden z bludů který ještě obstál ku sám rojí v lekala není to ovšem blud du pro vím kritici. Protože oni říkali z svět byl stvořen kdežto tonuli byl říká pořád je tvořen. Bůh nespí sedmým du nýbrž pořád dotvořuje a ty člověče musí se to dělal s tím napřed činnosti potom modlitbě a potom ve spojení.. Tak to je asi v z s v z toho li v lekat všecko na jsem to ještě do říkal taky tu ono jsem dávno co jim potom pošlu tak co se mi do říkal to moc toho stane do říkám. Tak jsme si řekli a a. Když to takle říká a to fa novic prvek a svatá neslyším jsou hlas tak by za velikáni duchovní tak asi bude správné když se opřeme víc než o podobenství ježíšova o jeho život protože příklad svůj dal jsem vám říká on tak ten jeho život být pro nás příkladem také jeden z budu světel si si nemůžeme troufat žít podle krista prosimvás. A protože si netroufali zakazovali čtení bible po tak jsme to dopracovali v těch doba aby by se byla jaká za návod pará svého století čísti jeho se přesto od z od ne to jsem si ho taky vyložit patřičným způsobem jakým by se dovolila a tím dokončilo. Užití navozen nežili ctnostně a nepřáli si aby například se vědělo dříve projde velbloud uchem jehly. Než by byl bohatec do krásy nebeského do se nesmělo říkat. A mnoho jiných věcí se nesměl říkat to znamená by nebyla as konci z kom pána svět ví. Takže když někdo dovolil celou by byli před přeložit hlavně nový zákon. O to tu šlo jako o to byl ku ve zval do mase li do co jsou ti to co ti o jisto je rozmnožoval před svaly opisovali čin který někde tisk co pro třináct ve století. Tak byl na to pronásledován i jeho následovníci byli upalováni a jednáních statky opisování a protože ten dbal bylo tato lety aby jenž žije nával než ti který to byla podobna sekta zásady. Skromnost potravě pokoru v tak co ta inkvizice dělala chodila od jednoho z než ti se ke druhému za ti bližní seanci a severní káli a říkala ty jsi jiný ve ty si aby vědeckých nebo ty si valdenských postavila před soud který š. Dycky rozhodl že jemu je jím. A to se jenom víme jak jsou vypadal ale tu končilo toho velikým když jim napínání na s při ve za u kolovat mat takovým pán jim po tu do toho prostě hrozný věci a nakonec u pálení a i k všechno s citem sebrala to ovšem i vy si trpěla ale sebrala všechny statky těch vel mostu takže dodneška vidíme bližní v ranci. Že všechny s tam ky z doby patří církvi obrovské bohatství. A ty kostely který se chtěli zachovat který chtěli zůstat věrný tomu kristu. Tak se museli o pevni proti by říci ne aby inkvizice je nemohla dobýt jedno takový o pevně že sídlo světové pravé tedy tady máte ve velké by těší spojte se do toho na ten kostel který je postaven na pevnosti. A teprve zhora se plně pomůže chodit záští kostel do tam rosy panna cesta aby se mohlo chodit rovnou ale kdyby se při tom albi že vás budu byli. To je dvě poschodí pevnosti a teprve potom je toho řek kostel taky ta al by li město aby se zachovalo inkvizice ode dobyla. Ještě že nemělo vojsko tato svěřila jim kdysi bylo to byla taky svět je řeknou tak aby se li za jakých těžkých poměrů u když se nesmělo aniž by byl že on na ovšem byla všech příčina. Z bohaté rodiny pocházela svatá terezie a tak jede velice vzdělaný a byl velkorysý který původně mnichem na o tu s nějak co se šlo. Že tatínek dal do ti v bibli naučili dělati vždycky mu tak vždycky by nesměla být protože zatím s tu jenom již jak jenom klášterníci jenom knězi i tak i dospělý vší ale nikdo jiný tajit ne. A tak ti dal aby byli do ruky. A o najít jak s když jen z toho spisu uměl dost dobře v protože v toho kláštera nes v tom kázeň nesměla mít z to si přesto si že nemám tu byly u se u sebe tak nebo se mi prominou že to ocituji sic často špatně na těl řekla on se mi pannou je že při když starost do koně před tím damaškem že osel toho o budu ti což není pravou jenom oslepilo. Pak tak to víme že to není no takle protože neměla kdyby ho tak si na všechno vzpomněla oné ale podstata je stejná oslepilo u ruku nebo temno nebo sled byl ale. Přestal by se vím od vás i duch jim dobyli by se dal pokřtít né. Tak něco podobu obdoba zachariáš který nevěřil se narodí ten jan křitele svýma řeky který ode sahá sled. Také nemluvil byl němý se byl němý do doby že to dítě narodilo. Takže ona byla vím kou mezi těmi jeptiška mi že byla velice za námi do otce který měl bez ve dělati si že chtěl být listem. A takže o jinou před. Tu trati dom a o na celou bibli přesto je vidíme stroji jo spisu a znali tak dokonale že se nový z pekla. Málo o tom těžko hledáme nějaký omyl. Načisto vydání který jsem měl tak ty omyly jsou tam v závorce byl napsán neruší se ten text ale byl jsem to jsem taky v závorce uvést na jsem se poznámka byl. ten toto vydal jo todleto vydání jako ne pak jenom ten moderní spisovatel v tom co z li dosti nemá nic z jako tam píšu v ale to ještě li měl mohl o tak jak jsem to jsem před tím od amen na tam napsal původně možno se tomu ještě ne nevím možná jsem tam a tak to je asi všecko. Co jsem tady říkal během toho týdne kdybys jež něco o tom vědět vědního i v tom svatbě ale třetí žil nebyl z věk po v noho let uznáván jako správný že jsou tam tyto body o který jsem mluvil. Ale čím dáti víc tomu přichází na chuť protože dneska nepovažuje se nebe za místo nýbrž zastav. A o čisté za místo se nepovažuje nýbrž zastav a tak dále a ku. Ona když tělem je to v ještě jedna taková těžkost že on. Se do věděl jen na blízkém východě kde byl jako duchovní rádce výpravy křižácké v on se dověděl o. Vstup mystické to znamená mohamedánské mystice něco co v křesťanské mystice nebylo obsaženo on nemluví přímo o tom z tam dověděla. Je že když ovládám tu mystickou mystiku stavy se liší od naší jenom v jedné věci. Řešit člověk a všechno ostatní nebylo stvořeno nýbrž bylo stvořeno ale je pořád dotvořováno. A to oni říkají přes ni a sedmi a to tedy se také ještě věřilo žilo sedmý jedno pod příval a oni nikdy ne. To je dotvořování ustavičné těch vše z ni je symbol v těch úseků tvoření ne časový symbol nýbrž symbol který se v jakže vnitřní stav toho mojžíše. Ten jista měl zjevení toho co se stalo co začlo před miliardami let on přitom nebyl či on psal o svém zjevení a když se ztratila tato zkušenost jeho již nikdo je na by nabýval tak zašli považovat stvoření se to začne v jako o ránu si to svědkem dala nebo ti ho tady zákon před ve se tam se ještě o tom nevěděl ale bez této neúnosné ho seď tiše oko o tohle to se nesmí si ho on se musí vyznat je to byl stav musí že by. Rozeznávat stav pod události. To nebyla událost to byl stav mojžíšův ale říkají učené hlavy. Kdy do říkali jsou mravné totéž kdy to říkali babyloňané kdy to říkali asyřané. On do obstál nebylo třeba opisovat neboť jak věděli proroci o každém ježíše krista. Opisovali od kód když to ještě kristu nezažil oni přesně říkají betléme nejsi syny neničí město není. Narodit se z tobě mně na atd tak dále a nejenom tohleto co cituje evangelium ale. Slovo zase nemůžeme sledoval starém zákoně že oni znali cestu kristovu protože to jediná cesta a čili oni svým žili neboť spasitel se nebi na ten vy nešel než se tady narodil tady nám jenom přiblížil to co vidíme věděli ukázal to svým příkladem a podobenstvími to znamená podle si jsou komentář je on a jeho životě příkladem. Přejeme především ten komentář a z toho s. Jeho života jenom um u od ti na kříži tak jako jsem se nesmíte dělali. Odtamtud se pochopit jsou matematik to není možné no a todleto todleto věděl stanuli zve k ještě to s měl říct s a co dovede že se říct nesměla tak tím se z od sebe liší příkrá další zjevení v jordánu najednou. Nevidím synem božím dělat uvědomoval si to atd tak dále další zjevení jindy a to u by možná stačilo takže oni potřebujou nerozumně nebo nevědět otce kdy oni potřebu být kacíři mají tu potřebu vybrat si z toho co se jim hodí a ostatní zahodit aby mohli být v v jakým způsobem křesťany to není lehká záležitost. Tam se nesmí vynechat v ježíše krista ani slovo. Aby chytli se také slovo že kdo říkáme pravdivě těch kristus to neřekl tak ustoupím a řeknu ale no to jsem tam vzal jsem do by se nestalo protože když je to prožil slovy ježíše krista. Všem doložil byste způsobem které by třebas nerozumně. Jako bych říkal třebas do tu by se s tím začal samosebou ne tím podobenství o družičkách vy říká na tak. svatbě lidské duše s bohem k tomu spojení lidské duše s bohem nedochází takže lidské vlastnosti pošetile nebo moudré by jinak se sobě víc než družičkách mi atomu se říká třetí stupeň a to ostatní musí dostat nevěsta na teď kam se pro tam není jmenován např mají tam před jak tam mají jak tam kristus v tom podoben si ukázat lidskou při. Ta kdo jste mi to byly více by řekli nevyložil pochopitelně s ti že toto je z tvých jo. Svobod toho o co pro du do musí z toho řím. Při že máš činy připraveno může do spustit. Do dvacátého z mrtvých to co do za devět čeřínek tu ráno. Proč byli tak ho jednou kapitolu přes jenom budu musel ještě opakovat. To protože to nebude ženám mockrát protože bez by nikdo z nově z výchozích nemohl pochopit co tady vlastně děláme. Co tady říkáme a proč to je a že si to nějaký smysl a to že každé pravé náboženství je postavena na zjevení. Toho mírný odvar je metafyzická zkušenost jakéhokoliv druhu říkám je li odvar a protože my své stupně. A metr lidská zkušenost ten začátek stupňovitosti takže dejme tomu v židovské ram o ženství jak také křesťanství bylo postaveno na zjevení a kdyby tato zjevení nebylo. Tak to není pravé náboženství tak je to jenom rozumově dedukovat na dedukce rozumová. A to by bylo málo takovým způsobem vzniklo například mamon nebo jiné sekty. To nemá ze zjeveními společnou když oni jsou ona nějaké zjevení pomyslné oni vědí že tam patří které se ale nestalo. A proč se to říkám protože jsem dejme tomu budu muset vysvětlit zažil zjevení které způsobilo že to nikam musela mu ustoupit. I tak je zpracování zjevení logické vyjádřením něčeho náboženské z rozumové zpracování toho zjevení které nebylo lidské by be. Nemyslete si že třeba logiky na toho aby se něco projevilo nábožensky. To je třeba pro rozumovou život s rozumem a jenom s rozumem. Rozum který by spoj si jenom logiku. Fakticky se cítí velice ukřivděn tím zjevením ale tak to nemůže při zato měl pocit méněcennosti ta říká a to ostatně nevědecké. Dokud pro to bude trvat na tom trvat tak el a. Bude pořád vědách popelkou vedle náboženství které je prostor zjevení. vám takovém jedno zjevení předvedu logicky pochopitelně ale postavila tak jak bylo jak se stalo a tím pak ukážu že tam logika jenom určitou pravomoc. Tak když jsem jednadvacátého je si pro mi není to dokud sice devět zažil. Následkem to jež tělo lidské. jsem vzdal svůj život od o to co se vo života opustil se život odstoupil jsem od života proč to je správné a to ve se za ve do ho ne je to pravý pochopitelné logicky tak ve mně bylo mi soto toto oni kast proto aby se u mohlo projevit něco co je za rozumem. Co je třebas nelogické. Ale správné protože logice ale je správná taje správná ale je to řekněte z ten vzduchu. Ten vzduch v časoprostor. Kdežto zjevením není žádný sedět že jsme duchů bezprostřední existence něčeho. A v tom tedy do potom dopadá takle třebas třeba po je tohoto těmi by obsah jakmile jsem se vzdal svůj život. Tak se dostavil pro konec světa faktický jsem ten konec ceta provede tím že jsem vzdal ten život stal. To bylo vzdání se časoprostoru a přechod někam jinam a to se ještě logicky vysvětlit přechod tam kde se nejsem vázán na čas a prostor. A protože jsem jsem nebyl vázán na čas a prostor. Tak to zjevení probíhalo když řeknu probíhalo tak to není pravda jsem to tak je taky rozumem a ten viděl něco napřed v ale něco poto protože to nemůže najednou zdi zjistit vůbec to ani do kompetenci ani v jeho možnostech tak jsem napřed zažil ale co je nad se v uvozovkách a proto rozum z když se do zpracoval rozumově takže se konec světa a prosimvás ve nelogické co končí již to neni. Konec světa. A potom postupné znovuzrozování z toho konce se něco rodí a je tam jsou rození z odjel ducha atd tak to jde dál bez této paralelně jsem zažíval. Stvoření světa protože ba jako u k toho. Makrokosmu jistějšího než k a my do kosmické znovuzrozením z se si se tu byl opačně že když do znovuzrodí duchovně tak překračuje hranice vesmíru. Ovšem i v i to je proces takže se znovuzrodit třebas z vody tak ten proces byl na čát začat a nebyl dokončen byl dokončen tím zrození z ducha tak zase do něco začato na ale z váze je života dvojnosti vlas konče na. Když že ten duch takle nadaný tím znovuzrozením ocitne znovu ve stvořeném. Tak jenom proto aby to ji mimo třebas vyložit že ten nějaký úkol nějakou službu a tak dále ale je vůli sobě pro něho dualismus neříkám žen ne existuje že to májá. Ale je to od by dál záležitost a kdyby opustili ano. On měl nepustí proč tam nějaký úkol ano to dualismu kdy dopustil tak to by bylo tak pryč z toho to vypadalo to tak asi jako byl půst li ježíše krista po křtu v jordánu a co ještě začátek této lidské zkušenosti po řádné pustili od je z. Pustila se do nebe proč by se vůbec přišel li kdo se budeš šel on to musel vydržet. A to je dost těžké obtížné pro toho tvora teď to nepotřebuje a zrovna tak to vydržela svatá terezie z na tak to vydržel sám o list prvek který toto měli za sebou. Ale musel se vrátit k tomu znovu a pro bližního protože musím milovat bližního pořád jako sama sebe z tento li si není zrušen tak vzestupem nebo výstupem z dualismu. No a takže když jsem řekl této zjevení tak teď vám na tom konkrétně předvedu nikoli něco co dělo země nýbrž co se třebas vyšší bibli abyste viděli že to zjevení že to oni pouhá historka to mně nejvíc mrzí na to že z dobré jisto lidsky. degradace náboženství v tom vůbec neví tento do tak je to jenom takle ve ne že zjevení ne jisto lidské že to je něco za časem a prostorem. Tak jestli se třebas líčí stvoření světa a pád z ráje a tak dále a tak si pomohu teďka logikou ale dycky vám řeknu kam tolika může kam nemůže protože to stvoření světa jsem taky zažil když byl konec světa tak jsem za zažívat sil zažívat stvoření světa zažít lepšího o to tak. Všechno v jednom pak ty ku tomu nebo nějaký balík říkaje tam nejsou balíky jednota a bezčasová jednota to je pravé zjevení. Tak jestliže by tomu může se z toho balík o to znamená do dycky to budu vykládat ale nic z dělal řeknu tady tady tady tvé na ostřím takže tady je to cesta aby faktická pravda nýbrž to jenom obal pravdy a vzdálený třeba. Tak když bůh stvořil svět a a tak todo nebo stvořil svět tak to dopadlo takle takže zní takhle. Tak jaká je to pravda ty ni nepravda samozřejmě. Ale stvořil nepravda jsou dokonce je takové tam taková na protože si a práva kdy si toto mele nepodal o stvoření když nikdy nic nebylo stvořeno to je pořád o ženo a ty zen buddhisti mají pravdu a toto ovšem taky svatá terezie. Než jak to měla říct let necitlivý měl taky když dal dělat tom že začne kdo bylo o do tedy ze jsi li tomu nepostavil nikdo za nabyl no ne nebe nevím vrátila od že to nevrací stavět výborné. Jenomže se na tom platné když zůstane u logického vyvráceno. No ty si to sis se dále jakoby vyvrátit pro by s tím si sil člověka ale pro člověka který nějaké zjevení za sebou se to vůbec není dána aby mental se to se to nebyl vrátilo. Protože dejme to budou pokračovat bůh nakonec šestý den stvořil člověka u plácá o zen jak toho u plácá o po z li a ano kdy jsme všichni genetickou řádovou. To znamená pocházejí ze zmatky as otce u plácá ani z této země a každý který z tam říká by to všechno z této země pravda a to je pravda. Ale dejme do od se ho zlými a tak se poraženi jako nábožensky založení lidé jenomže on do toho dechl duši co je u boha ani v který není do tak pouhá. To je něco introvertní ho zenem k tomu bohu to je jsou část jeho čili od boha může pocházet přímo jenom to co je věčné a to je ta nesmrtelná duše která začíná mít nějakou úlohu ní. Ale ještě začátku nikoliv dokonale dvojnosti. Nýbrž poloviční dvojnosti co se byl ráje tedy v se den odpočinku je čistě kabalistická záležitost neboť oni šest se k a a ale dávali nějaký znám čili to vůbec šesti mi nemají společného nýbrž šel znamená člověk aby mohl o z toho o znázorňovat že jde o člověka a že to vyjádření stvořením tak aby to člověk mohl pochopit jak. Se k tomu dostávat tomu svoření tak musí viz o ten šestý den přátele v toho on tak nezažívala on znal kabalu a v. A on to se do katolického způsobu myšlení takže každý žid. Pokud byl ještě při smyslech větších než potom za do z ježíšových to bych nedovedou v ani. Věděl že to nebyl se změní nýbrž došlo na člověka při svoření dochází na člověka i člověk je tady na naposled ne ten tane do čát u toho co jsem logický způsob myšlení. Tak kabala víc nechtěla podat než podpořit slovníku to není žádný moc nevšední povídání. No ale když potom. si pod o li sledovat v tom zjevení ale za to se kabale prostou byl vedle. To musíte aspoň základy kabaly ovládat. A pak vám to nemusí znát žádnou mystiku a žádné zjevení že musíte byt a o všech proto odhadem ze správné protože oni si pomohli tou kabalou o aby ten kdo je absolutně nevědomý duchovně to správně pochopil. Vše se šedesát čest teta nejvyšší pod vrata tam funguje člověk a a b uvedený do života pomíjejícího a on ten dělá hrozné drak chybí. Tam přečtěte při že jsou dělení a tak je tam všechno popsáno dvanáct měst. Je dvanáct měst okolo hlavy tví panny která ale o pro že ona tím drakem dotek že učedníků byste mohli říct ale o létó celý vesmírem. Že jede panna mary a podle této kabaly znázorňován do dodnes zavedli doka pole vůbec věci tak o názvy lest a jsi tam o jednu víc nebo mým prosimvás zatím doby štětec atd. Než pak neudělám obrázek tam musí mi vás atd tak když z jako jsem si tu kabalu na studoval tak. Janet musím brát v pod as nějaké zjevení a on ten přišla mně nebo tak na tom jsou pro vždycky rozumově to všechno s zjistit co se z toho zjevení je v této detailně rostl rozepře rozepsáno to co v sedmi komnatách rozepisuje z na ten že k ale do všech podrobností. to my se tam vědu si do taky v lidském nitru. Jakmile člověk na tu cestu z tu při dost nevede představit co za utrpení vstoupit na tu rozvazovat proč na to ven protože byste to dnes nezabili drželi proto tam vizte. N tady si vina nespočívá to jenom že todo do žil v ale je to vytrženi tak deme dál kdy jsme u toho stvoření člověka ovšem ne ten člověk potom žil na úrovni na úrovni ne bohu a k bohu za úrovní nad úrovní že na úrovni ráje to znamená nebyl ani hmotným. Nebyl ani tou hlínou jenom ale nebyl ani je tím člověkem který vypadl z ráje. Byl na prostředku věcí v ten prostředek je vždycky nějaká asi metry je nějaký klid. Ne nestranně pouhá motto nestranně bůh a na prostředku je to ten ránu. Ale prostě to je váha v to v tom prostředku to je zase ne kdy vývoje ale ten prostředek stává stát. Musí dawa aby zakotvena kte liší život člověka ve zakotven v tom bráně tak to je všechno špatné protože to být takhle každý z nás v tom ráj jsme v matčině těle to se nestarám nýbrž co se děje. Pořád žádný stvoření nebylo to je to se tvoří tak asi to bylo do toho vůbec nic není protože mně to o nic nevypovídá je to vypovídá jsem se byl matčině těle devět měsíců a to je pro rozhodující bez za by každý z vás tak proto můžeme mluvit jednou řečí může si pomoc zájem. Nebýt jeden s druhým bratry a my tam nemůže být ne nějaký adam jednáte šlo do nějaký hřích to všechno jsou reminiscence potřebné k tomu abych aby to prostý člověk který to chápe jako něco co se stalo jisto lidsky taky pochopil. Tak takhle blud podobu když k to k a to je dobrý a my se mine i ta na tak ten člověk si tam žije v tom brání ale je to v ale. Protože se to jít jsou různé byliny ze který se trhat nebo stromy a ani z vody toho o od toho ti ovoce toho o co tam roste a jsou tam dva stromy na prostředku přímo na prostředku ráje. To masy připadá jako konec páteř možná že ne ale jeho a ty dva stromy rostou téměř jeden do druhého. Je z toho života a nebýt páteř se ten na to by člověk nebo když to dělal to mluví aktuálně oni si člověk totiž. A je tam strom poznání dobra a zlého to je také strom který máme k dispozici neboť jak se narodí na tento svět poznáme dobré a zlé ale je ale kdybychom poznávali správně život celý život. A zároveň poznávali dobro o to tak bychom byl jako jeden z nich mu říkal když ten anděl jako tam hlídal před tím jen s tím mečem. Michael tak hospodin říkal že tady proto o mat li si toho že nechce aby se vrátili protože kdyby se vrátili do toho co do toho ráje kde ten strom života ještě celý. Tak a zároveň poznávali neboť pojedli poznali dobro a zlo pojedli z s ze stromu poznání dobra a zlého tak by byl jako my jako nezná oni by poznávali dualismus který je pod tím životem který dělati i za abys je tomu životu to oni nesmí poznávat. Protože mají dají nějaký úkol spolupracovat se mnou dualismu celý bez tady čeká a pak tu spolupráci. Nebo ale. A musím si nebo nechci tomu novou pomáhat aby ses prosté bryndy dostalo mám veden viz o z doklad vývojový stav atd kterým se musí projít který musí tolik jedinec ne celý desce jsme taky tady že se co by všechno zakódována. Tak teď se tam při plazy a jsem byl při modré dělat jak ti kteří si nevěděli s tím hadem a znal i ta ho znázorňují nastaly v obrazech a to o křesťanských jako ona byla který mám nohy aby dostal do na ten strom a z těch nohou as toho těla teprve dětem. A s naší je aby se vešla atomu o otci aby jo mohla podat evě tak byl vlas viděl někde a tak to je vopravdu do dycky domyšlen i hlad. A to je ten sat tam taky logicky domyšlen nadto nebylo třeba vůbec žádnou satana. To bylo třeba nepřítele který byl nepřátele nepřítelem toho nedokonalého stavu dualismu ale tam se to musí viklat jako nepřítel boží. Protože bůh do stvořil tak by to mělo navěky být je že co je stvořeno není navěky než tam ve do toho nepřítel kazil všeho je někdo vypadne tak je to podivné nepřátelství co je z ku ba.