Karel Makoň: 89-30B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sem se musel dostat poto syntéze je a která se z za život do dycky to pochopit proč to věřit život je nás si potes deska a. Ale není to pravda nýbrž zády obraz pravdy. Tady nějaké tažení boží aby to odněkud někam šlo odněkud někam. Šlo a to tažení boží se vysvětlit jedním slovem vševědoucnost že totiž čili to co zboží. Když co mu potřebuješ vědět abys oh pochopit smrtelná z to si to je to by dění jenom panno. tak kdyby sis chápal vševědoucnost všudypřítomnost dále ženo spočívá v tom že on bez potřeby časoprostorového rozhodování plánování. jakým způsobem ne se věci dovršují neboť věci se dovršují bůh je pevná základna ten se dovršuje ale jak je v podobenství omar na ten si znovu řečeno. Jakmile člověk že z toho otcova domu něco dovršuje. Napřed toto světím že to promarnění a potom to do protože tím že se vrací. To jsou ty dvě cesty očistná osvěcovací posed u pod živočich světím že nic nemá co v při z tví jako dopracovat kozly kterým no a osvěcovací že kudy kam a jak tomu otci do toho domu mon měl matku ano. V vševědoucnosti boží kama pak člověku je. Starejte se boty systémy kterak metodou to nejde jenom. To by nestačil by tady nebyl nebyla přenosu boží na zakotvená toto přebývání božím nástroje přebývání celého boha v nás to jenom nějaká jiskra on tam on není oni z okleštěné ve tam všudypřítomným všemohoucí a tak dále no a jestliže tedy k a se. Člověk vrátit do toho a od toho otcova domu. Tak právě on je toho který je tak zařízen aby se mohu vrátit. To znamená během rození z buňky to buňka taky spadlo z vesmíru své nedělené buňky se při vtěluje k tomu něco jiného co není jenom buddhi kou co jenom rozdělenou u k mu co je také tím dělením a to dělení je záměr boží. A specifickou vlastnost že to oděleni v matčině těle není do dělení třebas krokodýlů li tam taky probíhá ale jinak ano a to pro dělení vede ke člověku to znamená bude se člověk zrodí tak dvanáctku v sobě považovat jak to řeka dostal že ona ona mu na zem. Protože třikrát stroj nosí jsem měl to naznačeno okolnosti pochopit stroj dosti tělesnosti pochopit co to dvanáctka znamená že to vesměs spadl do tróje do do tří měřic mouky. A přitom kdyby sestro do toho pomůcka taková jemná todleto když je v okamžiku narození. Tak ten vesmír je celý na zhmotnění v lidském těle. si ji. Není samoúčelný proč najednou v malinkém v lidském tvoru je celý vesmír. To mi nějaký záměr boží a ten záměr změní ty je nesmrtelná duše je by to s. Z váš dispozic celý vesmír je všechny vesmírové si jistě nechybí klidně může vytvořit. Platnou hranici nesmrtelné duše i nebi se to nebi tvořilo než tam kde je nesmírně celý dispozici všechny síly vesmírové a kde jsou diskusi také hranice toho z kdyby to nebylo ohraničené tak je to neuchopitelné ten vývoj lidský je ještě uchopit ten bůh pochopit. Ten není. Takže svatá tedy správně říká do předešlý komnaty těch sedmi se dostaneš jako by si něco u chop u je u kou když tu a tu dobrou vlastnost pochopíš tam v letu v z přemůže z tu o tu s neřest atakdále pochopitelné ab pochopitelné. To je totéž vedle vedle mne s a. Tak se smrtelná duše je ve funkci velitel lety. Ovšem pokud se to oni pořád v tvá ta síla toho vědomí pocházející z nesmrtelné duše a teď nebudu říkat vědomí protože to není celé vědomí budu ji říkat u uvědomovací síla. V kterou unese člověk. A to je oproti vědomí strašně málo kdo si do se tu velkou výhodu proti vám že jsem byl z láska o pro vám při vědomí kdy se z kdy zbavili ten úsek a smyslu že k nestranně jsem od polovině operace nikdy nebo z nepotřeboval bolest. A tím zbavili taky rozumu rozum nemoh považovat proč počet do bolí z neměl smyslový vjem se mu dostala na bolest. K němu tak ho tu bolest nemoc pracovat rozumově tím se uvolnil i ten výstup z toho úseku a be se ocitl v čisté vědomí boží. To mělo samozřejmě dítě to nesnese aby viděl pána boha nebo tak něják když. Jak to unese takto unese návod uneslo jenom tu moc tohoto věděli a částečně ví. Takže když se dostala z ty operace to dítě nepoznávali matku jako svou matku nebo za o tento svět jako svůj že tato vždycky osoby do toho nazpátek taženo uměli způsobem když se uměli způsobem vtahování do toho že toto je náš světla a toto je naše matka a naše vlast za v na všestranná a tak dále řeka teče do uměl se tam si pořád do nalil narážet na mysim žena že si to dělá moc dobře as proto leze z krku žel ten kdo jsme my. To je to způsobem mi že vás vedeme no tak to v konečné fázi je ale tam schází to před tím. No a to vám tady říkám takže stoje se proti tomu ale to doplňuju a protože to doplnil vaší jógické schopnosti tak to je pravý zen. Na to upozorňuju no a takže když to dopadne dobře tak musíte mít v sobě vládkyní smrtelnou duši a musí zemi sobě. Nebo u sebe nebo na sobě obal by mu říkáme lidské tělo které považujete za sebe. To je v pořádku jenomže jak to bude se mnou lékaři. To bylo ještě věčným pod tak se musel s tu předbíhat dobu času čas a prostor co musel předbíhat. To bylo od ne jak se jednou za si lékař jak se tomu si pokračovat zrozením anebo po dobrým a oni způsobili že jsem pro tělo jsem se čtrnáctkrát brzy obešel nepovažoval za sebe kdyby si na nikdy ne. Když oni pečlivou nikdy jiné za sebe nýbrž za prostředek svého poznání. Za prostředku říkám takle let než jak jsem to chápal do se nás těle v praze proto prostředek toho který v tobě myslí to je daleko při vnější kdežto letem obraz druhý. Ale i ten ku pánovi ze strany to jenom aby se vaše do viklat asi těla no a na si těla své tak je to v nejlepším pořádku. Protože mně nasytí se nad si že se říká to je tomu s tvým člověk nemá klidu dokud v sobě ne nemá nezjistí boha. A tak taky klid. Pokud ho v sobě vědom změn pokud není to extatický stav ze kterého se padá do stav ze kterého se žije tak se v tom koncentráku z toho stavu žil. se věděl že jsem nikdy nemiloval by se nikdy nežil že jsem nikdy nepoznával protože on dobyl který jste země poznával žil miloval. A tak dokonalý stav. Že kdybyste byli v koncentráku kde každý otvírají a z toho za vystříleli a mu učí že vlas světel snadné ale pořád ho pod víra to je lepší jak to voni viděli. Nic z toho jsem na sobě zažíval a ještě někdo jiný zažíval vedle tak je to je drát do proto tato vám nebo most dokonale vysvětlit do byste museli myslet a to byste se svým to by bylo dosti to nepotřebuje je to je ten dramatický tato si dramatizovat proč jsem neviděl do týrání těch ostatních jako něco nepravého. Nýbrž jako u city projev zákona dvojnosti to nebudu říkat to sem nepatří ale bylo by dobře kdyby to co je mi to logicky pochopil kdy dal teď jste ve třicítce je tady vládkyně smrtelná duše která něco kou mýho dělala. Dovede vás do třicítky vztek v zralý fyzicky i mentálně ale to nemá co dělat takže když který ježíš věděli že těch svatých tří králů že dostane při žít protože stal smrtelná protože nemá co dělat taky nemohl by kopl not nýbrž ji musel postavy do postavení tam kde patří aby byla. A tak sešel postit. Napřed toto jordánu nabral osvícení k tomu aby to všechno ostatní šlo. Aby bylo pro vědomě s syn milý otce. A jakmile svatou vedla okamžitě na poušť ale ne z vlastní vzaty tam musel z vlastní iniciatívy nic nedělá. Po jordánu do tam ještě měl vlastní nic jaký ale potom ne. Potom byl duchem nám při kdesi to doslova v bibli kde se tam nával. Ale kdo se sám na po tak tam se to všechno stalo myslím že to by stačilo ano když jsem mluvil o tom poměru mezi nesmrtelnou nesmrtelnou duší ta nesmrtelná duše je potom se stala vůb to o smrtelnou všeho nebyla vládcem takže ji říkal jestli něco pro sebe ne vězte pro sebe dělati mít vládkyní smrtelnou duši. Duší neměl vládkyní. Rád ni byla se bože která byla by kdyby do k tomu on vycházel pořád sto příbytku on a on ještě. Dokonale svým způsobem od toho v z s je u člověka atd třetí teprve jako jsme my do tak musíme dělat. A on musí pořád vycházel z otce aby svým zajedno ne ale byl přesto menší než otec al to možná že proto ještě do ze říct ale to bude li že jde o to to tak nesměla otázka. Tak to vstoupit ano ten rozum pojem nikdy most po že z přátelé taky jediná ne ne oddělená od boha a každá jiná a to je nelogické ale jak to mám vysvětlit když vím že to tak je. Ale odkud novým oběti to měl rozumné řekl zrovna jako dejme tomu neřekl rozum tomu petrovi. Ty jsi syn boží ty jsi mesiáš. A ježíš nad tím z jedl a neudělal svým následovníkem tohoto je rána veliká do rozumu do rozumu nese přitom v chvíli z kát sela u toho prosto se potom na nohy. To se na toto ode nejsi v protože vím co z od i se vysvětlit. A z toho vždycky se vysvětlit nedá jsem si todleto trošičku kdesi vysvětlil záznamu bys to např. Prosím. A v as tady mně někdo z vás o to na je ve pořádku velice in který mi jak ohleduplně že jsem zapomněl upon ve jsem zapomněl řídí že tam matka nesmrtelnou duši to jsem tam vůbec neřekl a že bez se ten se nemůže se to dítě narodit sv. Čili že ten vývoji v tom matčině těle sedět pomocí nesmrtelné duše ale je to obdoba toho vývoje který potom nastala po narození a dotyk třicítky jenomže jsem to řekl proto hlavně proto mi dal že jsem neměla pro čas misse jsem chtěl viz krise musím dát že je to obdobné. Je to totiž že se tam toto jež a to jsem chtěl za mlčet. Že se tam al toto skal řeknu. Jako značně těle z nedělené buňky se stane člověk za devět měsíců. A tady z toho chudá řka narozeného cesta dospělý člověk kterou ty k a to je to je obdoba ale abyste k si nemůžu prou sval ani pomyslet. Že by se tu obnovu o budou v tom viděli ale to je zaviněno jenom tím že tam tak působil seznal duše. Ale v v těch možnostech přes matku bych tak řekl. Čili nebyla v tom dítěti nýbrž přes matku se dostal pro jako se dostával do ty smrtelné duše potom do třicítky. Čili je kteří si není tam se dovíte be ale není to pravda. Je to jenom vzdálený obraz pravdě že na že o to je ten nejkrajnější prostředek to je z. Jako proud do tří po drátě důležitější je elektrárna elektrárna tak to nic u lidu mluv s po tomto jsme na koho je právně o podobě elektrárny v v podoba ale daným protože tam on přestane nás použil tak nepoužít ten proud který do nás tou víte ale podoba ale která bohové jest dále a toho ne. Nevím to je něco jiného vizte bohu na podoba elektrárny a to je nad nesčetní po do za to aby z tohoto symbolu vypadlo či k že v ni. Tento který se mi ta lidé kteří o tom nemají páru tuhletomu se k pravdě o panně vady dostat nějakým způsobem je to vůbec možné. Tento člověk zapomněla nedostane nejvíc za prát aniž konec deníku ten dostane ten nebot meze ve vás tady odsud on zapomněla že lidský život tu funkci aby se to dověděl. Není zde ani svýho než lidský život kdyby také vydělali za boží je toho celá vstupuje. Jak v podobě celý do vesmíru. Tak podobě boha samého neboť ti nad všemi těmi úrovněmi je on v tom těle obsažen jako jiskra boží tělo.. Tak se to každý může dovědět neví jak je pak a tam to jsme se museli z toho jak pak v tomto životě to se byste vede abyste mi me jeden pevně stát zemi jako to matka jak seděla v těle jak ty buňky neděle kdy zvykne člověk potřebuje to vědět nepotřebuje ale do tak jsou oni že to neví naopak je to výborný že to neví. Jsem se chvílí doba k tomu přicházíme že budeme od li milovat zalez život co z toho vyvede neb prvních tisíc sled z toto naučíme tou budou hrozný v s s s s s s ti jsou krát tu o li do do let jsem ale pak jsem to třeba rodič se naučíme. On praví a a kdyby byl skončen tak do toho vzal nemůžeš vstoupit ale když toto vás jíž v tak můžeš taky vyčleněnou vůlí od boha a lidská vůle do toho zase v atd. A. A to jsou když to jde služ souvisí někde udělali že vědní neděli buňky vytvořili třebas osudy krav u z mých že to se udělat oblastí zvířecí to znamená u člověka do třetího stupně vývoje v a tam a může dosahovat ale dál ne. Žádala říká nejde o to nahoru nýbrž je pomocníkem proto co ve zhora du a proto ve zhora dolu to jde dost do tvýho s tupě atd tam dole to nepociťujeme se to ve on podle dolu ale my to nepociťujeme než tam si můžeme hrát. Tam táže bylo a ne ten je říkat ram může by tvořit když se cokoliv z s může ovlivnit v že jsem vývoj člověka po stránce hmotné protože nikdo jedinec žádoucí pro tuto ku a s vlastnostmi psychologickým li o který se nám vůbec nezdálo. Ale. Je nebezpečí že ten jedinec si od osobě bude moc myslet. Von ten pánbůh o to o zařizuje takže si člověk o sobě nemůže myslet moc protože je velice křehký a. Velice nabyl nic z ona mi bude nevíš jako vy k je dole. A tento by byl na výši převážně takže by vás zlata závislost na bohu a vědomá závislost na bohu a od třetího který přes stupeň třetí dostat zjevy vzal strašně těžko. Dostal by se ale strašně těžko kdežto ten kdo je pokorný. A že není již víme nebo jsem to vyšli aspoň věrou do tak zase přes ten třetí stupeň přechodu nepoměrně snadno. No tak. Kama ale pořád nějakou buď pokorní na říká jak si dneska ve slovo španělsky abys abys to se lišilo to svou pokoru řekněte španělsky ku v do ku byl měkké li dát se dal umyl dá. Stačí pokora a přenese se člověk přes ten ho s. Říká do svýho stupněm pořád umyl omyly a pokora pokora na dobře čím se člověk přenáší dál. Ale prosimvás v vím co mi tady děláte pořád letu chybu. Že prostředky za nejde o jaký síly poznání z může být cílem třebas part si v ní. Ale umyl pokora je prostředkem k tomu. Do pod jedním z prostředků nemusí doby jenom pokora ale v křesťanství pokora hraje pro tři měli. Co se pokorně z tří tak že ne jenom pokora je takovým prostředkem aby se člověk dostal nahoru. Ale také vrhnout sítě sví dítě vrhnout na hlubinu. Je tam nějaká hlubina v člověku v lidském mýtu. A protože kdo jim neproniká a napovrch do doby kdy jsme chytáme z toho věčného ten tak. To je že nepomůžeme prostředku k jejímu se říkám vrhnout jistě těch prosit pěti sice. A všechny jsme pojmenovali že si dali život ježíše krista protože ne nepomohl jenom petrovi. Pomohl jednomu člověku od slepoty druhého prvému zmrzačení třetímu od z hřích a mu a to se nádhernou a hlubina a to sou že pomohl jsou prostředky a jak pomohl podívejte se na to kde on pomohl od těch hříchů například. U člověka který si to nepřál jsem si nepřál aby na než tak že měl to nezáleželo jsem nevěřící né. A proto odpustil no větle dejme tomu hřích čili ale to je teďka budu aplikovat v to co jsem řekl teoreticky jako věc která probíhá celým životem. Tuto skutečnost na modlitbu kdybyste tomu samosebou nevěřili pro tuto chvíli muset tomu věřit tak se nemohu mohu ze svým výkladem tak vás jak chci. Tak jestliže ale říká svatá terezie že první střech. Stupních a o na tam viz toto spis jenom o modlitbě oni všemi jem si dostačuje dnes rozjímavou modlitbou. Tak o se že stupňuje mu vůbec ne prózy nová modlitba totiž způsobuje pohyb je zpočátku dobrý protože k odněkud kde někam a. Ale nejí přeci nejde o to jenom odněkud někam jít nýbrž někde být. A tak se pojí zastavit nebo chodem toho. U toho byl na to zhora dobu cestou poznání tak se o toto nemusí vůbec starat jako z onomu zase u těch svých sester způsobem ne ale pro to musela dělat tak jsem dělal dojem že ona se bez to taky do bez toho co do sto obešla. O radou ale ona musela způsobit. Že zastavovali myšlenku ale ne chtěním nýbrž způsobem života. A způsobem modlitby i ten způsob modlitby li se do nás dětech u mně způsobil bůh jsem se najednou modlil a při že se nikdy v pravým slova smyslu nemodlil z říkal jsem něco no ale to nebyla modlitba. Přeříkávat něco a nevidět co říkám oni modlitba když je do dokáže se modlit otčenáše se nebesích to semeno tvé tímto způsobem tak se nemodlí prosim vás. To jsem pohyb o do tu velice by svým ale ano módy si to třebas strašně moc a. Teprve nějaká syntéza takových spousta otčenáš tu může na dohromady nějaký můžeme s a to rase význam veliký ale samotu se samotní ose ose nejen otčenáš neboli dozrávat z nemá k charakter modlitby ano. Č říkám nemá tak se modliby ve říká nemá charakter spojovací modlitby při spojením nesmí nic jste si nesmí dobýt pohyb. Spojovací modlitba je zastavením el se jeví navenek jako zastavení pohybu. A tak mocného stavení pohybu že pokud tomu nerozumně nás tomu rozumět tak je to dělá špatně že jsem nemohl vyzpovídat tak že se mysl zastavila protože mysl se musí zastavit na začátku správné modlitby spojovat. A protože osvěcovací cesta a ten druhý stupeň matku svatý terezie pátý šesti ne. Že je přechodná fáze je mezi pohybem modlitby rozjímavé a mezi ustávají svým pohybem rod modlitby to zaj sis citů modlitby ticha a tak el je třeba aby vás upozornila že když tato lettres bod z ran nahoru jakože jdete cesta. Viděli tak musíte bát musíte zvát se nepozval pád z ale vy musíte v bát na to abyste myslil z po maloval a kdyby šlo o nějakou sílu tekou musí obou o to řekla proč mají pomalu. Přeci čím rychleji bude při by za tím co jako říkal svatý petr rody ještě ses mít ze nohy tak to prosit nedělej to vymysleli protože tato zapotřebí ten jsi li pohyb není zapotřebí na pak jsem pojď musí stávat. Se musí omezit zapře mnoho pak vůbec musí ustat tak vel to je. Taková teoretická poznám k tak tomu jako modlitbu užívati na kterémkoliv stupni. Doporučil se obecně samosebou modlitba rozjímací rozjímavá která působí na úrovni jedna ti. Komu na atd. Když mluvím od nové modlitby to bych měl aspoň opakovat ještě je to to bylo mockrát řečeno su za rozjímavá modlitba je. F. To z om modlitbou mohu sledovat vzbuzování citů je to nejběžnější s. Pro ten s vírou který z nebudu a pak to musí být okruh který nekončí nýbrž přechází do boha a čím dokonale přechází do boha tím je to dokonalejší rozjímavá modlitba tak dejme tomu rozjímáme na o nějakém podobenství ježíše krista. Jestliže nebi je to pro mrs nějaký přede dale to nebo z oné jestliže to podobenství měl vede k zanícení v lásce k tomu ježíši který tak nemluvil tak je to v nejlepším pořádku jest jenom uspokojuje že jsem to pochopil tak je to ve vrcholném nepořádku protože to není rozjímavá modlitba a to je řek bych. Obyčejná úvaha. Ale ne jako by tady debat jdete tak let takle to co obyčejným v ale po je to by vás přijel tedy. A tak to ne to vede od boha pryč když to uvážit že správně prosila správně tou žijte tak vás to izoluje to nespojuje vás bohem. Toto si prosimvás jednou uvědomte je u vás opustím tak kdy o to nebot ten je si toho byl měl to v v pořádku potřebujete se z toho zbavit potřebujete být zase tak klidní jako před tím tak si to považujete ale to není rozjímavá modlitba rozjímavá moli do nějaký cítil nějaký okruh který se bijete. Tomu do takový předpis by kde byl od boha pochází nebo se vrací dělal jsem v tom tu ovšem nějaký obsah a tam si musíte něco do toho do třebas bible a trestal rozjímání ale když todle ode měkké mně např se do považuju to rozumně uspokojen ode měkké mně to nemá spojovací účinek zakazuje se aspoň v tady je to by byl dělejte. Do mas do vět jak chcete ale tady nikde by toho takle uvažuje. A o kuje světím ale ne to není rozjímavá modlitba neprovádí modlitbu i co tady dělám teď swámi v modliba prosimvás berte to na vědomí berte si z toho příklad jak teď nám nadávám a a to je modlitba a protože mám touhou vás přibito o bohu věnovat vás vás rozjímají svých jenom uvažující nás postaven si po stali tak dokonale před skutečnost kterou zažívám. Abyste jít také zažívali a se spojovali pomocí je to byl jsou si bohem co o žen moc slabě třeba. Ale to nevadí aby to do spojení abyste pocítili jsem se při žil a to nemusíte být vědět pro ho nebo jak je toho opsala v opsal dosloužil a tím se z budil tento cit a dostat desek v modlitbě vzrůstajících citů. Kdybych toto docílil tak se tady se mnou na mystické cestě už. Jesi by to si jenom že vizte o tom hezký uvažovali tak se pořád do třetího stupně mám o je to taky něco oné. Ale proto tady nejsme. A masek při modlitbě zůstali svých citů nebo modlitbě ticha no to přeci dva nemá společná jsem začátku když jsem to poprvně proti své vůli na sobě zažil proti své vůli na sobě zažíval. Tak jsem trnu že před by s ů báti před bys slovním modliby mně byl brána a protože vím prosimvás že byl brán. Proti vůle a nesčetněkrát že se mysl zastavovala ale ne se to po tak čela nese pravil další otáček ne zastavovala se tak vím že to je začátek mystické cesty či se použila co řekla slibný začátek. Le tak promiňte ne že jsem vám milosrdný tímto způsoby jsem nemilosrdný protože to protože to považuju za strašný příkon si na vás vás pane kdyby se takhle skončily to promiňte a takže svatá terezie říká že dost daleko se člověk dostane je kdežto ten stupni tou modlitbou zůstali tří si tu že musí úvahou. Wu ů vahou začí z ale tam musí přejít do od citu k ho a když přijde do citu tak úvaha odpadne a si zachovám jenom ten cit. Kdyby do toho eště co měla mluvit úvaha tak padám z toho citu když ale padám tak jako tak on ten cit netrvá věčně tak zase mohu navázat úvahou ale musí to mít vliv. Navázání citu. Takže tam jako v této modlitbě postupuji způsobem plnit řím. Jednou mít mystika mu váha se opak mystiky a. A podruhý bez úvahy jenom ten si totéž platí o vůli vůle výborná věc ale pokud tou vůlí pořád tlačíme nic nevystačí to není klepání po vůli musí zbýt tah věděli neklepá krytu bude užívám. Ta vůle si pochází od boha a když nemá konkrétní obsah tak je to jenom vůle od boha. A to je li se do jisté tomu bohu. Mysím že si tolik svým nese mockrát dával tolik sil modlitbě ale je že jsou nepostavil opakovat promiňte mně. A to je potom modlitba tichá a která není nějakou relaxací jinou ho vůbec ne ta je na opačné straně rad krátce tat tato modlitba říkala je bez konkrétní myšlenky zpět vědomě zpět k bohu a že si odpočívat tele došli a stal se tak jeho zapotřebí ale ne spojena s bohem pozorní. A tak je to taková a jsem spojen s bohem to může být dobrou přípravou. Ale když se uspokojení v úvahu se do do rozmýšleli ani si řeknete pole to takle. To se se vrátili k sobě. Po takovém úvaze správném byste mi sice mystikou končící nebo spojení sbohem v konci tři nebo na začli si spojení pojem nejste uspokojení ze sebou kdybyste neuspokojí je to spoj není dokonalé. Takže když jsem třebas tu modlitbu večer provedl něco začátku mysli a bál jsem se jít dál co jsem ti uvažoval. budu mrtev kdy je pane bože bereš povalen naprosto mi zelená ale naštěstí mně miloval bůh. Takže ta láska jeho způsobila že jsem přece se těšil že neuteču. Čili jsem zvětší. Ty si nasazení vůle do toho šel todo do přes za bohem ale tu vůli jsem musel opustit v určitém budu kdyby to byl neopustil tak se nezve bylo to co od boha pochází čas čistá vůle která nemá ještě lidský obsah rozumíte. si nepřeje spásu post pro sebe nebo nějakou slast pro sebe si nepřeje nic. Tato si spočívá v bohu. On si to dost jasně říkám ale mystická o do musím si tuto povahu jaký nemá tak do toho vnáší te nějaké prvky kterých ruší vlastnit nemůžete tam máte dojem že by proto nejisté to oni pravda strašně nás záležitost todleto a možná že vám ta jemnost nedochází nemožný no ale z to si ze dělejte protože mně taky nikdy nedokázal jsem byl nešťastní že jsem mužů modlit slovně na že nemůžu rozjímat takže nemůžou se poděl. Slova od to nešlo. Ano. My si že byste mně dal přestal jsem jsou další od modlitby protože ještě je ženou moc z forem modlitby a forma sama a jak víte je bez ducha ale třebas jsem se snažil do toho vložit to okatě pociťuju. li z modlitby pociťuju prosim a z toho o tom mluvím nebi nemohl se takle do toho nosit nebo bych to v jednom nezáleželo měl to on si to pochopí dal si z toho chopí těla v při z včas tu to přestanete v. Uchopovat. Protože člověk to když si řekne že když se na obaly nějakou myšlenkou řekne jsem to pochopil. Pochopil pochopil a o boha nese pochopiti ani tou mystickou modlitbou že k k k o to je prostředek. A než ty jeptišky jistoty terezie pochopili že do pouhý prostředek tak to není cíli teď do trvalo. Tak nese li že po tomto výkladu dívejte na ten její velice těžkopádný výklad o to stojí že se těžkopádným výklad sedí by se toto stalo po za a ne ty se když tak je to dobře nadto domovu to o tu bohužel a pak protože to nevím ale výklad o modlitbě nemá vás uspokojit. Že tomu rozumíte jaký je předěl mezi lidskou vůlí. A mezi oddaností lidské jevů lidské vůle boží vůlí a men mezi dalším ještě ak dalším stády jen do to je pouhé po a oddanost lidské vůle nýbrž ztráta lidské vůle tak to musí daleko ji a když se hrnec řek nějakým úsudku. Tak to se todleto ruší neboť na začátku přes nepřestávat nebýt lidské vůli rozumíte mně. to se pochopit když se to pochopili okamžitě toho musíte odpad věnovat tomu si z vaší mysli. Protože vůle boží je li nějaká jiná než aby do pochopit tomu že prostředek výborný ale tu za tu prostředku za to znamená zaměnit prostředek za si to to seděla obecně a ty mezi časy kdyby se člověk o bude mezi že nemá zemi jsou strašně u námi a trvají někdy celý život toho svatýho. Tak to prosím vás neopakujte křesťanský svatý do dělej mizerně protože nikdo neporadil. Například když že ta svatá terezie se dostala poprvně do styku s tím. Petr z alkantaly jakou a protože von to měl za sebou u toho proč ona vstupovala roku šedesát patnáct šedesát dva. Proto se šedesát on se se to proč ze sahat na tak to bylo tak se šedesát byla by to ještě seděl za tak str nějak pro berte jámy že byla při začli se světa by se dostal do styku s tím petrem se tak kam dali panečku. Oni u zen byl vůli. Co s tou modlitbou někam dostat před si voni byli modlitební nic dát se o bohu nemůže dostat než před z třetího tu něco ve na pořádek nastoupila zoufala protože toužila po bohu aneb po žádném modlitbě mám. Ona je to prostředek ale proč nesou kdy ten prostředek oni to neřekl že musí zastavit. Ten prostředek v tom v povídavosti v tom pohybu že to musí stát za svým prostředek nepohyblivý domnění za neřekla této třeba sis to jsem byl milován bohem a od nabyla takle milovaném z rozum do s do po šlapal na tom do se sví a to bylo atd ty sled z jejího života tak těch patnáct sil života si z jednadvacet svýho života. To bylo. To budova se to vyšší odpustil ale to před tím to bylo takové řídil z že opravdu jenom proto byla schopna potom ty věci vykládat tak jak to vykládala o to se musí tisíckrát pokazit než to dovede vůbec zříct lidem. Jak to nemá být a on si potom z toho jak to být. Takže ona tam říká toto nedělejte atd tam podělit rovnou měrou o to i ono. Myslím že bych měl mám nechat od bych se asi dvě minut ti a na cestě víry to je to jako se semenem zasazeným do země na před roste v zemi a teprve potom nahoře roste nahoře nedává ještě dohodli. Napřed květy a cesta osvěcovací a potom plody a to je cesta spojovací. Takže vy marně hledáte plody a to je nesprávný způsob myšlení. Kde je tedy cestou víry tak tam nemohou být plody na kořenu tam rostou. Nýbrž na dospělé vlastně to musí být tak třicítka přátel takle vede k sis li kristus u vás věřící takle nevedl vedl od sebe a. Ale ne z lidského života a to nebyla moje přednost protože lékaři vedly od života. Tento trend jednou nastoupený pokračovat. Východisko je velice byl zázrak dostal jsem toto východisko nabyl od lékařů a jsem v něm byl pořádná dost dělá a mám na k. Od života pryč toho země měla svatá terezie strašnou rozvodem živa při král jsem pořád radila pryč od stvořeného a to se ale tyto může si vysvětlili že jsem poznala že u k z toho stvořeného není li že stvořeného. Aby nebyl středem aby to stvořené bylo středem abys byl vnitřně od toho odpoután tak je to správné a to tím říct protože si dělat v věci chyby jsou dostal tvorem za nevěří si rady ne od lekat z dostalo kolem věřit sto rady s tím rady. Tak prosím takle to svým říkat a. Než sice vím jak se s tím jak tam čelo ale musím to dál kdyby s protože pravda na straně. Svaté terezie je ne je zahalena přístupnější přirození již a rostlina ví. Kořeny rostlinka malá velká a bych to řekl ještě li jim o potom květy jak potom plody protože ještě tím podobenstvím který si poč ju od jakuba do mého říká s duchovním životem k je to od jako z pozic mém. Který se zase jen na zimu a není vidět jeho růst. Je to tam doroste ale je to rosy pán nos během bože do severně od nás bylo. Východně med v ko v v v v a tak že člověk i do množství světu žádnou rostlin ku a říma do boha a k tomu s třebas půl roku z je ab půl roku teplo tak si je z toho zoufalí dělal v s. Je bez ve jsme sto od z naděje že ten stav výborný na cestě víry cesta víra se stavím naha krajní meze v beznaději a naděje to jsou v je proti meze.