Karel Makoň: 89-31A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Pořád pohybuje v oblasti dvojnosti kdežto jsem byl vytržen se nás těle se s s s s s s s s boj dosti do při z při jsem na chvilinku nové staticky. To nebylo o tom koncentráku toto do žár svazek pět věří s za na k próze je to a. To byl vyšší stupeň téhož téže věci tohoto toto do spoje později. A nebyl to nejvyšší stupeň že teď se to musí aplikovat tam se nějaká aplikace toho co zrak ode k z těla. Ale aplikovat to tady hle děti tedy teprve rostou máš manželku která na těm nechápe je v tom smyslu co viděla tak to k k k k a ne se naň vyslovit nejí zavrhnout dál se rozvést co. To je zbabělostí mého miska nelze z toto co rozvádět kom mysl. A možná že právem jo let co anebo rozhodlo ale když to nedokážeš tady aplikovat. Tak si nikdo nebude v této fázi věřit protože sto ne nezažil. Ale když čím bude moc říct jsem byl taky tři děti tak jsem měl manželku. A vysvětlí vším jakým způsobem z vjem ne měl. Jakým způsobem byli k tobě jako prostředek a ty jim jako prostředek na cestě k bohu obapolné to bylo tak pak to zaručeně pochopí a budou se chovat manželství u k jinak. Protože do uzavřenou u boha a že to jsou ti partneři. Páteři vybraní bohem prst do od vůli vybrali to na věci nemění. To zaset do z oman že si muset král se pudem nebudu se s tam jsem to těžkopádně na dohromady přesto se měl tyto zkušenosti tak nestačili na to abych hned o to realizovat to co jsem věděl že máme realizovat. Takže manželka šest let to přijímala trpně a potom z jedoty z toho blázni na než se dostal do normám deset let i to trvalo o tom partnerovi. Který neprodělal to moje osvíceně poznání před tím nezáleželo to si berete neosvíceného partnera ale do tak není to třebas váš případ. Se převažovala neosvícení že na to nevadí ale o si uvědomit že je to od boha všecko a nadto si není sobě pocházelo od boha a nic není. Školy manželství v tak to s protože byl o manželství platí o všem co se na tomto světě děje každá událost v zčásti někým ne rození nepochází od boha v části při rozum nepochází našeho rozumu a tohle strašně málo jak rozum neudálo jsem je víc je toho čemu nerozumět a to je přímo obočím že vedení události když se to. Pochopíme ano tak myslím že to by stačilo. Celou tu cestu dotáhnout dokonce odpor nejen jak kapitole detailně nějaké pasáži kterou by si přáli protože jsem si dělám od času a v je svým by dotaženo dokonce na že vyššího po nedotahl pomoci vyzbrojen jak on na to de a třeba to je velice inteligentně zkušenosti moje samo jsou malý školu. A za terezie taky než za terezie si musela počínat jinak vlivem king vizi si že z s protože byla bych se nad stala než vyzve nad za kterým k věcem nestala. A tak že neměj který za z byla dokonala v tom poznání. Protože když je do projde cestou lásky do poznání a tak je v tom poznání dokonalejší než ten kdo nepotřebuje milovat. A ocitne se na obrat v oblasti poznání se ocitl v oblasti poznání a v lásce jsem se daleko nedostal a to je tedy. Vidět na tom mém počínání a povídání je že se přitom projevuje jako nemilosrdní člověk. Kdežto ježíš se projevovala jako vrcholně milující no jevil se taky tak svatý jana a i velice opadla trošku jinak li ježíš kristus proto že to poznání obětoval třicet let tomu úzkému okruhu rodiny. Ježíš kristus proto že. Také proto že ta rodina nebyla jenom jakou s takou s rodinou ona tam byla panna mary na tam si budovat nesmrtelná část. Dala byla přitom takže protože byla přitom tak oni nemohl vedla světech odporovat ale řekl jsem co pak nevíš jako li to říkal musí vizte co je mého otce a ukryt zmizet toto neřekl. Nýbrž jenom způsobil stopa ramana hluboce ožila v duši své a nastal další propojení s pannou malý a on se něco děje a kdyby ve spali promiňte to nevypadá jako s čestné ty pošetilé družičky. Protože byli pošetilé a dostali by se bývali do svatební sítě doby tam překážely to jsou pošetilostí doby kázali proti pro dílo to by nebyl očistec to viz v tom nikdo nevyznal. Takže konec světa když to dovršit na on na to dokonce není konec všech věcí na této cestě nýbrž jsem se přes že je na přátele nás sis z roku třicetdevět v je to začátek při bez zažil konec světa a potom začátek znovuzrozování a potom znovuzrozením. Jsem zažil vstup do tohoto vědomí úsekového ono zase nazpátek ale tím pozadím toho z toho znovuzrození. jsem nevěděl že to po celý tam vjem vůbec ne dnem se že názor straší nově. Nýbrž že jsem mezi ostatně tam se mi jiří do se v v v v v z vás strachem před smrtí v ale kdyby si jindy co vás tak se tam co slovy sví a ne všiml jsem si ji protože přesto se tak se přes jsou ne jsem třebas taky ale protože jsem na něho pohlédl a tím pouhým pohledem jsem vstoupil do něho. Tak jsem zažíval důvod jeho jak si to představoval proč je v tom koncentráku ale z om by se byl celý život. Protože nás protože jsem byl v něm a to je toho že žijeme všichni v bohu a tak jsem se přesvědčil o tom že jsem žil s kýmkoliv do koho jsem své přel svou pozorností jsem žil v bohu a bůh všechno nový bůh je vševědoucí kamkoliv jsem se podíval. A nejenom podíval šel jsem před namířenou strojní puškou to byla tatáž vševědoucnost. Z toho jsem v ale ne nezasel aby tam proto aby sesílal ale sil proto že jsem tam protože ze vševědoucnosti boží před tu puškou při s bohem. Že jsem tam k bohu on potom bohu byl jenom okrajově jako když jsme ale trošičku tak málo že jsem to tam bylo dobyli takto dojná o se do který jsem byl měl si nevíte. No. Nevěděli že protože měl povinnost zabíjet při do koukali s vědou o na an to bylo totiž do bloku ty viděli že ten chlad v zase jde před pu škol se tak přejde z si říkali. A protože neměli. V touhu zabít naopak jsi psali o pak tak viděli uši nýbrž ode viděli ho. Tak říkali karel de ne si byl li sebou el se dívali se to přejde do přešel. Že ten který u mysl zabít nebo měl potřebu nebo povinnost zabíjet temně nevidí nesměl vidět. Tak vědou co zboží povahu jinou než lidskou. Ta způsobila že se mění že jsou li se souviselo ze všemohoucností tak těsně že taky způsobila že ten esesmana nebo jsem strážce. V věřit neviděl koho že se člověk cestou poznání tak je to jenom člověk možná o něčem poznání větší hlubší ale jsou v tom obrovské bez ti. Jakpak jsem to poznával v sedumnácti letech a to byl začátek cesty poznání ten. A uvědomil čapek uvědomělý říká musí zisk uvědomil sebepoznání když jsem myslel si o tom se proti se na že mi že to promarněný čas. Jako by říkal o tom podoben si to bralo ve si že do promarněné o tak jako to opravňuje toho syna se dostat otcově domě nazpátek. To není promarněné na to již jako marnotratný syn pravidlo italský o to promarnění v brali jsme to co lidsku k na své to sedělo tam někde v ráji to bylo taky promarnění to úrovně jsem za jedna nižší mu roven sice ale dokonale sytost že se z mít ze z toho a toho ježíška. Dají nahoru z toho prostředka ještě ne že je tam příliš pokoj nejtěžší práce s lidmi kteří se spokojí s tím stavem ve kterém jsou. Maminka vždycky říkala co tak dělám proti proti víře nic babička taky takže říkat to jsi vymýšlí již tolik zapotřebí ne na ses na ho. Máme se se musel dělat anděl aby z nich mu z toho prostředka musel jít. A ne z toho okraje jak tedy byla nesleví z s kus když měl nějaké poznání tak byl vtělený bůh kterému se dostalo už. Zapři dní třebas po narození toho velikého poznání ale nám se dostává když se mi se dostalo sedmnácti těch poznání na tak dal. To za následek že že to všechno bylo nesmyslné před tím se mi zdálo být jako nesmyslné kdyby se mi to nezdálo být nesmyslné tak se nebo ji dál. A tak to do trám a tím klame se se dostal kupředu. A tak se seď tisíckrát dáma na cestě poznají se klame člověk aby pochyb kupředu jo o to není tak jednoznačné to říkáš. Ale ježíš se neklamal který něco jiného čili známe tu výhodu protější kristu že jsme se klameme. A tím jsme schopni jisté ku za své hloubky pomalost ti nebo nebo povrchnosti se dostat hodně vysoko a že ta dvojnost svět tady pro toho že nějaký smysl a osvěcující smysl. Tak ježíš kristus je jinak zacházel z od ostří než my el na byl do třicítky u svých rodičů uvědomělé ho a podle vůle otcovy vědomí vyhověl takže to bralo se taková hra lásky s otcem dohromady když potom. Chtěli kamenovat. Protože v ale s tímto rokem oni kr z proces kani protože nese nechat zabít dale za tři roky a ne ten začátku tam pro byto bylo došlo že kola za králem zase oni klec pro setkají toto při něm nedělat vlastně začne kamenovat tak může se utíkat perem za dostat ještě pořádnou ránu ne ale že se o ni do z prostředka nich. On to pravé že to zprostředka ani v velice důležité slovíčko protože když je do unikne zprostředka tak je to jejich prostředek v ani pro člověk je ráje a on o k že i z toho ráje a tak volně dokonale pryč doby se snažil být v ní. Nevim nevim nevědomým aby nebyl viděn tak se mu to nepodaří protože to musí dělat zprostředka nich. Jsi věděla například koncentraci při neviditelném ne ale aby to chtěl to by nešlo ale je neviditelné jen hmatatelný tak se jednou odebral zprostředka. Něho toho člověka vnikl do základu toho člověka. To proto du zprostředka nich odejíti vzal odejíti z ráje a protože. Proč to kamenovali protože si mysleli že falešný prorok odvádí je z toho o klidu který by bez správné kralování přineslo oni toužíš každý člověk touží po vědomě po ráj v proto je požitkářem jenom protože to kdy ten ráj živý ještě to se nedá zabít protože je celý nesměl něm tak je anahata taky z hora vše. Ne zdola a. Když to chtěl dělat králem tak jsem si v tom případě představovali že to bude hotový dělá že se vrátí do stavu dej nic nebude chybět protože jim bude kralovat takový velká veliká ne. Tak z tohoto prostředku ist tam toho prostředku a vždycky z ráje. Jo. Ním i ti domu na nechali z nás je to jeho klidu v jeho síla není to on. Není to nic věčného vší sedneme jsem neseme tak bude po síle tato pod teče někudy vody. A nebo nebude to na jiná věc protože to je to s těma charakteristiku takovou ku se je že přibírá z dycky do organismu toho co dělá a dycky přijatelnou nebo v stavitel novou bych tak řekl. To nabývá povahu vodiče rozumí v z na to moje styky se ukázat syna neb nepopírá povahu vodiče ale řeka života která teče nějakým korytem k ta a popírá nebo nabývá povahu vodiče. Je taková kudy vede to koryt toho se se vytvořil sama to nebudeme zná říkat to podoben si dycky musí kulhat měla a jaký vidíme ta řeka povahu vodiče. Těch před lid řeky žena ta ti představa řekou by by byla za činnou pro z neměla břehy tak by neměla povahu řek na toho a musím v k za to proměny není dána cestou kterou se prošli nýbrž tím síle ve kterém s be tak se přesně rozlišujte čili nejíme je dokonalý svatý petr jak než svatý a ty petr. Šel kouše v nadto z čí vůlí přeci milován neopustím kdyby vyšel na kříž. To byl projev krásné vůle lidské která chtěla opustí sama sebe obětovat se za toho ježíše. Mu nebo po ve do se to později s nějakým odstupem času ale povedl se o na ten přišel. A dokázal to dokáže no ale po smrti mu zůstala z cesty jenom s on k chce kterou zastával na cestě jako tomu janovi funkce milujícího mu stalo tam tomu přednostně jisto funkce vedoucího. Takže oporou o od viděla klid po králoství oživovat ten klíč do symbol je to je to tak to je stav funkce petrova ta tam zůstane ale proto není menší jinou funkci. A. Ono je do konečně ta cesta z terezina než moje a ona mně varuje abych dělají že proto pro tu svou nebude byla zamiloval visí se z těla protože že přirozenější že pokud vidí věří oni byl bych počal čím dal mi ví. Tak tato cesta sela oprávněná kdyby přišel zdržovat jsem. Prvním století někdo doby z byl vtěleným bohem. Tak by nešel cestou víry ne ukazoval cestu vědy vedl sestup poznání jako poznáváte k to nebo ono neboť tam do tak je to s tou cestou kterou nám ho kazí tak by to říkal na byl taky druh víry ale opíral by se o to jejich poznání východisko by bylo poznání rozumíte tam bude zaručeně. Ta moje cesta tu výhodu že je to cesta budoucnosti. Ale z do takle bude dál si ten že to náboženství v u bude s nebude rozdávat a mezi stavem a událostí to je hrozný jakým jem stará bůh bych tak řekla by to říkáte na mana wu na moravě a tak musí zahynout nebo musí se přejít na jinou onomu výkladu na poznání. Do poznání byl tak předběhl náboženský ale o nevědomost že dobře že za nesmí se to nemohlo stát. Ovšem. Když to poznání lidské budou dál pěstovat tak za příklad. Tamto nevadí že tam je za česká protože víte proč. Tak se musí smířit nejinak nese za nevědecké jeho a ve se něco vědeckého. Že si myslí že jsou vědečtí je tato jsou věci třebas někteří tak se mýlí jsou vědečtější ježto náboženský nevědecké protože se ustrnul ho kodifikovat se rozumu bylo by ka je hlavně od doby kou by na tu budete všecko. A budete pasován jinak jakkoliv rytíře po pět se byl cela doktora morální žila ho pro z rad cokoliv. A nejste tím nad zabrzdil se možná vývoji protože se přesto možná shlédli jste tím nebo oním ano to by byla chyba toto než se vám nestane při v. Opravdu detailně ovlivnilo do všech podrobností dvojí povahu. To východisko který na mezi lékaři kromě a kdyby ho byli nalezli tak jsem ve zcela jiným člověkem kterého je tedy není za že jsem povaze dobré je se rozhodnout o byla pro nějaké východisko tak vždycky uděláš něco jiného než co se udělat a protože kdyby dělal jsem si východisko toto svatá. Terezie uznává že východisko si člověk neví víra jednou člověkem a jeho pravé východisko nejlepší východisko je si člověk počkej počkejte moc obecné říkáš na tom vidím do sebe do on v tom byla tak by kdes to děláme vzniklo do jeho podstaty před cesy přátele viset tak tvou tuhle v všichni že to dál nejde a. Strom pátého zbytečně jen moc dobrý dojem že jen s vašimi že my se ale i než takle vim no to se se pořád prodělat dvacet let se mnou tak abych to nepoznal po li se žák kdy cení dávno narozením ano že jsme člověkem. A východisko se doplňuje znalost východiska se doplňuje jejího mil tady ženou protože ty mohou křitele cest z sladký východisko se doplňuje musí být se pro na tom tady z ku o to nemusí bych že tady že může byt tady se i to málo z kdy a čím méně rozumím události a čím me o bylinu události kladným způsobem. Ale tím jsem na to mohu a nemohou se dostat z ve východisku konkrétní jo ale když z události jako k událost sil života vyvodit důsledky. Správné to by byla plně správné el tak to východisko najdu snáze. Tak dejme tomu když se mistrova školu která nebo bylo ovšem mizerně jsem studoval el tak ten tímto vásto nese být u zevní jen někde v kanceláři jim. Ale se s příček z ten chrám z ten ze v udržoval v ne ze se mu za toho se při domy ženou panna maria s si z villa tak ten si zamanul že městy školy s dál protože nebyly prachy na dnech po políbit byla evropská krize přesto jsem svou milion ne zaměstnány při od vás o neklidný mil za nesen to k tomu se toto spadnout ženství četli. Tak teďka ale dobyl nade jsem to měl zaměstnání takový že mohl vydržel třebas tvá slepého říkati volil dal dvacet let stroj jak chceš pomalu po mně řekl z ti. Ale co říkal svíčky nechci z s z s u do a to toho mám toho ost to se na trápila tekla lidské škole prost chci být zaměstnat silami prospěšným na bylo něco přenesl domova řekla k on k toho mám do host co se náš či domova a to není pro tebe jsem jednou vytrhl ze studia který si milerád to se byli všichni svědky mi a si měl z ko kterou si neměl na to. Se vynese svědky. A nemodlil si to bolelo strašně ale přes jak budeš odsuzovat k tomu aby to bylo do smrti. Tak prosím bez pak je bolesti ale jinak tu se kousku. Do jsem říkal tedy poté škole bylo možno ji na vysoko v obchodní na jinou ne. K této jinak by to tak říká když po na vysoko v obchodní tak to je teta ekonomická škola obyčejná na konat brát vše to bude ještě proti vnější ti mu říkal to na tom nezáleží musím vyžene svoje svědomí vých. Ty víc dosti jestli si v a hlavně že to vůbec nebavilo jsem to dělal proti vlastní vůle to jsem tu které myslelo proti vlastní vůli a teprve teďka tento neb potřel přede potom odpovím tu ne no. Tak jsem zvolil správné východisko a. Co ne jiný zbaví této nejsprávnější východisko pokud to mně protože čemu taky vede. Pokud to k něčemu vede. Z aby to lidi pochopil že to k něčemu vede to nesmí nesmysl do dokud on je nesmyslné. Tak se do něčemu vede ale za cenu sebezáporu jaký se ode chce to bylo výtečné východisko a. To bylo východisko výtečné to poznáváte dneska proto že jsem tam zase o tedy u panny sela dělat všechno možný korán a všechny mystik žila ho no a tak dále protože tam vysoká škola nedělala žádný potíže jelikož se než studoval a jsem měl v tom praxi nějakou o se svým a tu li tato by se nedělal vysoká v konal osy přibral ještě opaku tu pro jistotu aby měl aspoň co dělat ale ne proto při tam. Byli nějací lidé na sem říkal do neviděla. Et dalo za toho a ty mně jsi kdysi paty cítí jak buďte svým pro ty se na to šel tou jsem porušoval že to nedělám z vlastní nese to dělám ne že se to nedělá nebyl v tom začal dělat prát když kdy je mně mu umožnily studovat že ty věci který si dělal rád že jsem to postavena hlavu přátele. A pro jsem musel odnést kdybych to byl bral jako sebezápor tak samozřejmě by byl tomu nepřiznal v synovi z kou pak kultu. To neni námi vysvědčení beztak pro mi při po četli známe škol z vám za počít dávalo se od ale tam to pro co činna. Tak dále a tak ta ještě na taky no ale tím jsem si prožil tím se sis způsobil utrpení koncentráku čili mistrova včas toho aby by se dostal do koncentráku. Ještě utrpení veliké utrpení přizpůsobil čtyři čtyři dni trvající a. Pět tisíců vrcholného blaženosti jedno je blaženost v tom při z jaks to lišit v hradu nitra se nebyl přitom na že by se mi do vědoucí ale tvé větší blaženost ještě si po těle něco protože to asi jo. Tak řekněte mi spravedlivě když se správné východisko zaujme. A potom se dodržuje by tam člověk našel nějaké za li by jim takže to přestalo být s tím sebezáporem. Tak potom musí by na to po trestám na si sebezáporem že ho opustí. Všechny vědomé milosti od bohat při přicházející že jako se stromě. No to dokud to byl totiž očistec. A o to dobré viděním svatá terezie o škol z to si že neví co co ona. Že to jehož jež pekla. Že člověk který byl spojen sbohem nadto jsem byl a třebaže extaticky jenom najednou je bez toho spojení to jsem se za je tak je to peklo. Že opravdu ne jako rad a tu propast. Která se najednou slyšíme si bohem a člověkem jakož tam není možno proniknout kde se to vzalo. Čím jsem se tolik provinil dotek chce umět koho další a vono ho že nad sebou láme ku a to je výborné. Že se ocitá v očistě aspoň nemaje jakým moment z že si že se co to pravdu ve tyto stačí s mu nepře čtyři kdy očistce ale bylo strašně silen. Ale vteřinu očistce nebe on zakryt ku říkal on prosim vás sprosté se sebe že ano on tou umí chodit a nedovedl by vůbec kázat aby mně nebo o s tou vzal a tím s tím dokončí tak přestanu samosebou o z toho co on dobře že tu ruku do byla to byl nevidím v li u těsto tedy ale jsem děl něco li něco nebo o bylo bylo a on se o to o byl on ve někoho vy byste byla s o to je vyšší než mu to zaručí že. By to bylo správné tak rad dost kdežto mně starosta nestala se utekl od toho jste by se o to neutekla o do byla to dělalo radost tak pořádku pořád on sebezápor tak se stane aby taková aby vedla k utrpení to jsem ve za trestem se jsem utekl. Byste neutekla opak by to mělo kladný nic nám prostě s nimi že si toho radujte se za dojít svými v ale jednou začnete s radovat. Z toho že vám jde něco co seděla jako sebezápor. Tak prostě to se s lidmi aby se samotné radovala sama aby mně že toto není tak dělá zásadně dlouho o tom neví neví neví že ne. No podle toho kolikrát se stává v našem životě ve snu že vás něco ho ne v s a že ani nevíte že vás to opřelo na tom nezáleží že to nevíte ale ono vás to ho za že lékaři neznali život ale o plyne pořád mně. A jsem si myslel že berou život ona si taky myslí že ta chorob mají velerada do života a olej to ani my přináší tak jak z to bylo správné jako on cí. Ho k tomu ještě v ze s konkrétněji ale nebudu to dělat mezi námi v s v těch časy. V modlitbě modlitbě ticha a teď se musím dostat modlitbě spojovací bude nesmírně těžké pojednává mi to je v nás padesát tak slušný deset minut bez o to od kol ano mu pomodlit hlasem od podle toho pustím znovu upozorňuju vás nebojte své a chci říct v kdy. Nastává spojení vědomé spojení s bohem když přestávám vědomé spojení s tímto světem. Tak to poprvně u z nich bylo prosim neslevil z toho názoru. Při těch operací za vědomí kdy že když organismus není hotový jakože nebyl toho je že tak si z toho nevezme je to co byste si vzali do svého vědomí. Když ten stav projde jako jsme dospěli a potom vždycky ukazuje na tu vám ve svými že ano která vás přitom zemřela ta se málem se na svět je v s s s s o zemřel v z toho spojení těkavost ho tak spojení s bohem dvě podoby to aspoň se mist podaří v před těm že to cesta po vysvětlit extase a. Za extazích to opatrně říkávám protože to podle mýho názoru a ty to prosím vás koly názor svatý terezie možná ale ona pro právo neví tuš názor vědění ne při nejsem v tom nebi tak jako oko ona řekl toho a říkám za extázemi a měl by sis. Es extazí spojení bez extasi a to bylo snažší. Protože byli extazi let ty čist tak čistá vědomí která se do sedmnácti nebyla. To jsem to jsem nevyšel z nesmyslu a z rozumu. Naopak a smysly rozumně museli velice by se přisluhovat abych moh realizovat co jsem poznával z toho čistého vědomí okamžitě jsem musel zas zasáhnout křížem vezmi svůj kříž tím vezmi svůj kříž z toho tolik jezdí kdo se z ano při ti tak i sama sebe v u u u smysly kříž a se vím že to sou říci věcí či ky kterémusi ještě do vysvětlit an následuj. Taky že ano. Tak či že říkal prosím sich no ale teďka potřebou říkat jenom se toho z pomoci extaze a bez extase protože větev bez extazi. Tak zatím a po přestávce zase znovu budu viklat toto bez extasi jak to bez z zase not to je jsou chvále přát pro sebe pořád nic neděje. To ten karel makoň v ten se jsem se před těmi extazemi kdy do své v a buď která že tento klid že to jako on trpěl a to jsem se přestaly. Když vám řeknu že utrpení v veliké nemůže člověk než třebas při tuš do do tak do vyveďte si provádějí v před po narození záhy velkém trp ale to co zažíval při první extazi jdu při dalších těch prvních extazích v todo utrpení daleko vyšší že pokraji za vědomí o ho do rovná vás to ještě do tom zase menším možná než když tu bylo to očistci to ho asi pravdu o. nemám ten tu jakého tak bych uspořádanou jako měla ono ale dávám mi za pro že by to mohlo vyd. si ovšem osobně nejsem tím jist protože ona šla cestou s představami jim a tam ty extaze nezpůsobilo toto skutek utrpení jež sešel text nazí s představami že bez představ a a do hloubky nic z při do přirozenosti boží a to je hrozně strasti plné no. A takže jak je to vašem případě bez extase. Ježíš učil totiž s celým svým životem jak nadto bez extazí. A abych měl vlastně. Býval celou tu dobu jsem tady pro jedovatou můj jak to bez extází abych měl klidní svědomí že se viz nevynechal se snažil ale dost rozhodné strany. Ale tak soustavně jak jsem to měl dělat bez i z z jak to tedy těle aspoň to nač ano. Terezie říká a bez extazí kdo jde do třetího stupně potom nepochybujete. Tam je tam nikdo z nich kdo to byl li stal a pokračoval či text extazí přede ctnost kdy životem ctností ale v této do třetího stupně a je to dáno že to ještě opomenut teďka terezy. Nemoc daleko ale ještě než se kriste by se dal zvládnout bez extazí úplně potom by se musel přizvat něco nový ho co se na to se objevilo. A tomu se říká svatý jana evangelisty miláčka páně v z mít na a učit cele milost za milost bráti bereme milost za milost žila nebudu před týkat potýkat těch třech stupňů protože nemáme na to čas ale milo za milost bráti bych měl vysvětlit co to je. Když jsme vzali nějakou milost od boha a ten si byl dobře vědom že to obrovská moc to bylo se o stát učedníkem páně že ano když byli věrným služebníkem učedníkem a držela jsem kdysi koho mně ho nikdy se od jeho ne odvrátil daleko neodešel ani na dva kroky dalo dělat prostor rosu. Tak měl možnost milost za milost vzít. Bez těch těžkostí které musely provádět ti ostatní nemám projít svými ti ostatní protože bezprostředně nebrali milo za milost panny žádá mezera milost za milost. Ježto oni v okamžiku smrti ježíše krista nevěřili že volně spasitel to se jemu nestalo on milost za milost bral. Takže byli pod křížem a abys s tou od dokázal že byl všude řekl že od ovšem usnul od zahradě on tam byl mezi těmi třemi myslím že jo a to znamená že se na to trošičku toto koho. Že nemoh tomu ježíši posloužit jak by byl chtěl on se tam hlásil asi rody zahrady. Takže měl jsem s ním modlit a on se s tím nemodlil on spala. Mimochodem to jsou ty družičky který všech vyspíš všechny naše lidské vlastnosti ty nejlepší na který chceme budovat dala které o který víme že oni nás vedou kupředu tak pro mně domy když jedna malička chybička že to bůh která z kupředu vede že a že to je všechno odvozeno takže ne těmi schopnostmi ale silou boží která na to co prostí v vplývá ale jsme schopni do toho boha li jej za síla která není bohem ale vplývá o nás. To dnes smiluj prosme mysleli si nějak z od trnu odporu nebo se studuju že tím přestávám mýtus sílu nebo že jím o po pro vodu pro mne. Ale je to prostředek a nesmím nikdy ten prostředek za zaměňovat za cíl a to mám na mysli když tak jako po ju proti tomu. Že to rozlišování není dokonalé když že z rozumu rozum citovat touhu lehce odpovědět a lehké zvolili není li se mi tyto není někdy to nejde vší tak milost za milost vrátil s možno jenom v tom případě když milost propukne a jsem dejme tomu učedníkem páně. Tak okamžitě a pořád vyvozuje z milosti důsledek jsem po by již nebo u li ježíš že utonou v domě při ještě u toho u doby tu milost. Nové nebo prokázala a nejdu ani mako oni od milosti vstupuju tady pořád praktiku a byl by se byl ježíš neodešel vody že nedělal zázraky nebo nekřtil prodělal všechno jako ten jidáš. Jako ti ostatní ale vždycky poblíž ježíše. On neodešel někam kde ježíš nebyl se ho držel. A tak asi ty jeho zázraky měly větší působnost toho nemáme na znamená v ale se to před pokládat. Takže co je to ještě jednou milost za milost bráti he nepřijít uskutečňovat v z to si snadno udělám toto obrázek protože ty učedníci potřebovali letu z žal s tím po mu tou pomocí bližnímu dokud a protože měli s ježíš za sebou to byl začal z za pomoci schopnosti lidské byli zázračné pod tytéž naše schopnosti ale boží síla je v tom víc než normální schopnostech tam v je tak těl málo ji tam. Aby se začla tento svět nezázračně když lišit jej tam víc tak. Jsem prostě to jsou zázraky a je to milost za milost bráti. Takže ježíš kristus nutil všechny učedníky aby milost nebylo jenom pro sebe nýbrž aby vybrali ta veliká tří na jiné. A to co dělám také věděl pochopitelně. jsem toho vysvětlil analyticky a to bude takovýmu do domu a jeho bratru dále ten nikoli jen velice dobře tento se takle když na mně přišla. Po těch operacích násilím že přišel z tak jsem se v tom se kus jednotě by se byl po vzteklý chlad nebo dítě. Když se s jednat víte nemusel by vztekem nýbrž čímkoliv jiný i vírou jsem že se na čit. Tak se vyprázdníte tak nebylo máte po k oblasti víry úvahou nýbrž věřím. To za následek že služebník někde zachráněn od smrti věřím pane řekneš jenom slovo o to stane protože my při do byl zdráv budete i vy uzdraveni ze své nevědomosti když také uvěříte i milost vírou tento následek nejenom nějaké poznání že. Pro někoho uzdravuje takže jich i když ten člověk je se do toho stavu milosti. Jako jsem po post řekl sice vyprázdnil otevřel své oči. Jsem se přestal zlobit nic že se něco díval taky ven protože jsem říkal víc nedokáže se zloby nese zlobí jíž. Tak se dokone vším mei odstup od toho odstoupil jsem do země se to jinom jsem neuměl. A my světě sedělo něco jiného než proto jsem se zlobil takže jsem neměl důvod proč se zlobě z zase viděl novou situaci. A byl jsem vstupoval s tou prázdnou myslí s to s obrovskou mocí božského vědomí tak se neděl co zatím je co se tam děje jsem poznával smysl události. A smysl vedla si pro člověka vždycky z učila v tom jakým způsobem můžeš po jaký způsob můžeš pomoci. Jsem tou událostí která vede šla. To jsem odstoupil od sebe pomáhal mimo sebe miloval jsem bližního vždycky vždycky to byla stal bych mu která se projevila takže maminka řekla jednáš odvážně jedna tvrdou hlavě kde se o toho odradit. Ale vždycky to kladným se jak nakonec asi budu rezignovat. To nerezignoval dycky na sví protože byla pečlivá matka pás nebo měla se vrhá mezi beroucí se lidi něm to nemohla mít z toho radostem boha tomu věřit z toho byla věřící. Co z kola ho dále. myslím že bych mohl vás opustit asi z jenom že je že třeba zachovat tento okruh. To je takový taje tak zvaný střední okruh to nebylo ještě tam po sedmnáctém roce že jsem se vyprázdnil. Zjistil jsem že nejsem schopen to řešit v tou z obou.