Karel Makoň: 89-31B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Od dostat odpověď si od telat si vím že jsem nemohl za k zasáhlo svou vůli čili vzdal jsem se vlastní vůle nejenom že jsem byl vyprázdněn ale zase se vlastní vůle jsem se vzdal vlastní vůle nastoupila vůle boží a ta okamžitě při kázala vizte ženich přichází přikázal je podívej se kolem sebe ve slově pochopitelně se podíval a viděl jsem že jsem tam potřebný. Tak jsem tam zakročil okamžitě zakročil bez mezery a tak jsem zakročil silou boží a tak jsem za milost získal zase milost zrozuje tak dal ze svého nese zkušenosti beru milost za milost no stačí. Že to rozumět. Těm dětem na konci níž ti k ježíš zase přijde. Mimochodem za za terezie to byl tohoto zen říkat ten kristus je řek ženili na zem nepřijde. To bylo nemohu tak pro kam to příde no prosím. Tak mu vůbec ve si říkal že nikdy se na zem na zemi znovu neobjeví. Úplně nakonec vám povím ještě jeden příběh ježíše vím nebi je naším králem a my jsme jeho služebníci nebi ovšem ten stav kdežto vám to pořád bič jako místo se to dítě to brzo odhodí jakou k k k k když to je neúnosný v malý je ve tři služebníci. Po každém z nás chce abychom pro něho něco udělali jsme služebníci. Jeho to je faktu že musí nesloužit toho tomu v jeho dílu musíme. Ale že by pro nás něco chtěl abychom pro něho něco udělali. To je lidský pojetí boha to není správné že jednou přijde náš pán znovu na zem li bůh v ní. Potom se každého znát zeptá co pak si pro mne učinil toho by se mohlo stát že bych byl. Potom vám že jsem nic neučinil prosím. Ale nemusí proto na zem ježíše spasitele který se každého člověka zachránila před neštěstím a dát mu doví šest život pravda. Také my musíme dělat to čím nás tam pověřil milovat lidi dělati šťastnými radostmi nemusíme ale můžeme ale to v pořádku nejen maminka a na mi o tatínka ale ostatní lidi jak to máme dělat to vám také pán ježíš řekl a tak když třebas přijde ke svým věřím nějaký pobožná musíš ukázat že s ním soucit takže mu chceš pomoci. Potom si dobrým služebníkem pána ježíše s výborným bude tak se tak je to pojem chyby s pravila otec co. To se mu že s ním náš neříkejte ne to vám tedy znovu napsat za to u říkával že snímá soucit váže z mu chceš pomoci potom si dobru služebníkem pána že bude stavbou spokojen bude spokojen to je lež. To není člověk. Ale mámy člověk dojem že jsem musím spokojen to může mít ten dojem tak této jem že tak krista neříci budeš smím dojem že se sebou spokojen tak by to měl být napsal. Proč prosím stop projeví jinak bude li se to ta spokojenost tak zvaná schopnost boží se ve li tak že milost nýbrž viz od milosti pokračovat s. Jinak kdyby byl nespokojen jakoby tak byto tady na milost e ne navazovala milost o sebou spokojen právě tak jak kdybys pomohl jemu samotnému jednou budeš veliký budeš mít vlastní dům a na tvé nese zakleté někdo o to nemá kam by hlavu složil co uděláš. Přijde li někdo kdo bude li nebude lid ani pořádné však si možná máš přítele nebo příteli ti kteří jsou nemocní a máš ležet musí ležet za růstu nemohou li ten a hrát si ano není to dycky příjemné poslední nemocného. Je vždycky příjemnější hrát sice zdravými kamarády ale když nemocného nevinen ve na si víš uděláš mu na dost a s tím jsem rostly pánu ježíši. Nemá mu být ani od o radost když co dělat protože to správné tak proto ras vzal odměnu svou a ne že bylo kou mu to záviděl člověk ale on se nedopracoval poslední jsou do ten člověk kom předčasně ze všeho rád plody nesprávném vedení těch jistí to jsem nedělali to nařídí. Jeli kristus plním jeho povinnost tak o prosím poděkuj li že to daří že kdyby to byl neřídil tak jsem to neudělal buď bez starosti. Možná že jednou některý svůj známý bude odsouzen do vězení i tam ho musíš víte křtili třebaže provedl něco velmi špatného. Ježíš také ještě on špatné lidi. Když přišel na zemi právě proto aby zachránil špatné hříšné lidi musí mého následovat ono chtějí nedělat to co činil on sám potom budeme dobrými služebníky v pořádku. zase přijde ježíš je to překrásný den v pořádku ale když to nebude pro všechny. To je třeba si nic z této krásný den pro toho do plně jeho vůli. Přijde na oblaku se objeví se by se svými zatím hledejte hloupost onom na. Posadí jste na trůn on král nebe i země při měli věk k němu přijdou víte oni tady vytváří tuto při představu. Kdyby ta představa viděly zůstala nemám li tomu nic ale tahleta cesta dostat nemůže ta existoval například u mu malé maličké šestileté kateřiny sienské a o nako taková vydělat trůn na tom tu je ježíše krista z s roura se vším. Protože člověk o to je papeže jako vládce jen nejenom na svět věr celým světem to bylo pořádku že malé dítě. Ale to dopravilo toto přestává tam zažívá protože ona věřila živě. Tady do pravila do stavu do stavu ve kterém se stýkal s bohem toto stačilo něco jiná než se obrázek u studny ale takle začalo od požehnané jedění životě s svaté kateřiny sienské kdyby byl věčně mudr jsou na evropy pomáhala jak mají správně rozešli věci. Zajít doby nebyli války protože ona poradil jak se to udělají a k a to stojí za to to byla bohužel moc na dali zemřela a no. Dobude zevní ti postaví po své pravici špatné po levici not to je obraz a ne v atd. Ovšem kteří budou stát opravit vypoví. Po jste mi přátele vědět že spolu se mnou do nebe tam bude pořád svaté sváteční den neboť jsem byl hladoví a dali jste mi najíst. Žíznil jsem a dali jste mi na kým nesen cizinec zapřeli sebe do svého domu ve jsem na ni abyste neoblékli ve jsem nemocen náš tím listem ve jsem ve vězení a při se za mnou dovedeš si představit jak se budou míti protože mysli tak se budou služebníci radovat ale také se podiví řeknou ale pane kdy se to stalo a dělal řekne el tedy když se od mi neodmítl žebráka když se operovali nutného. Našli li nemocného jisté pomohly všem kteří pomoc potřebovali tehdy jste neudělali radost co se o čili to tam není řečeno. Tam to to si přidali který se udělal dost co je příliš lidské pochopení. To jste učinili jednomu z nejmenších bratří mých zase by to jen nelidské. To je to pravé pochopení věcí kdo by toho ježíše krista jak je to možné se to s metě neviděli to je ono a že ta spojitost mezi tím chudák jem nad sebou se rozumově nechtějte to pochopit se potopit rozumu. Co z učinil domu nejmenší kdy vrací městem čili potom řekne všem stojícím po levici ještě ode mne pryč nechali z temné hladovět a žíznit nechali jste nestát nad vezmi neudělali jste mi místo ho do mně když jsem neměl des pád neoblékli s temné nenavštívili jste když jsem byl nemocným nepřišli jsme za mnou když jsem byl ve vězení.. ano oni se jesi se budou živit pane viset to by to bylo když odpoví odbyl jisté žebráka jisté navštívil nemocného kdy se z lásky a ochotně nic proti nevykonali proto jste neudělali nic ani pro ale podívejte se tady viz stále těla jedna než čekat li mít tak bych tam dodal bych tu tedy předpisovat. Ty družičky ty si jej koupit ten olej a volně tempa neznal při posledním soudu se to nedá udělat každý život končí a možná že to poslední jsou od se nedá nic dělat nedal do toho očistce když tam ten člověk dost poměrně daleko. Deme dál to by se mu mu co rozvést nevíte jdou ji čas ještě uplyne než ježíš opět čí je to na tom jedině bůh sám svědek jestliže celým se jsem milují ani s pro něho neudělají doufají ježíš při kde nepřijde vůbec ale ti lidé kteří o z toho doopravdy miluji. Ti po něm touží a modlí se mi o ježíši při když dosti ježíš přijde tak s námi zůstane za vždycky zase chyba nepochybuju jsem to jsem žil jako u čtena vždycky ale přijde. Ten nemá kam přijít jediná chyba onu ryzí bude k a hle přichází. Protože on nemůže přicházel on všude je že naše vědomí přichází. Napřed na úrovni činnosti abych nepřijde že na úrovni činnosti nepravdě pro přijde na úrovni vyšší musíme takle daleko dotáhnout činnost tam v našem vědomí přichází. Potom nikdo nebude smutný nikdo nebude plakat. Nebudem žádá bolest a žádné trápení obec se to nemůže platit nebude se nic zlého špatného přejde se se za se dualismu všechno bude to podle za nádherné bude to věční svátek ono si brzo pane ježíši ne hezký dělat to je to může nadchnout. Tady sela petříkovi tak proto např né. A nechal by o tom tak jdou dokud konat šel za klid ku deska asi teď je ten věnovat řekl deska si si že že ne o a do si vzal a dal ho své ženě. Ubohé dítě nebylo své maminky o kus od tatínka. To se služebník služeb mnou ve velkém domě ale mám byl odmítán děvčátko silou vážil. Kdo také velice bohatý pán. Je si že jist o on kdy koně peníze a mnoho pěkný věcí. Mohl mít všecko co si přál byl to vše ubohý nešťastným muž. Potože měl hroznou nemoc byl malomocní jeho obličeji by velké vězte mi a řekli měli po rukou onoho ba po celém těle nikdo ho nemohl uzdravit žádné lékař a ubohý bohatý on mám bylo mu ku už. Všichni se báli že byl jsi umře nikdo mu nemohl pomoci děvčátko však vědělo radu. Že pro své pán kdyby mu pán šel do vlasti. Kdy žije moje maminka obojí tatínek určitě by se mohl uzdravil pomohlo kdy mu elizea tomu svým světly malinko promiň temně který do byl žák. vše a eliáš. Byl ochoten cokoliv věnovat svým žáku elíšovi eliseovi on si přál dvojnásobnou osobně duch dala ale dostal schopnost tedy léčit uzdravovat a tak dále je si přát do králoství do kterého z tupou od to jsi nepsal v ní. Věděl soto je tu. My jak ten jaká staneme toho bylo že ani žák a to ji zela tedy eliáše nevědět syna stal když do přát tak pokračoval se tady si apres za nepřála aby jediný který se tam dostal do toho nebe v těle tak by věz li je to než zase ježíš že se dostal v těle. Že svět století z držení pro jednoho myslela který věděl svýma ča no tak toto budu vám říct dělá zázrak je li se o z to následovník rok kali děláš řekl v k v k k k k k k tak je toho č k a pověděla své paní mít a tam tohle řekla svému muži dáma si pomyslel že bych mohl být u zdravém. A to by bylo slavné a hned se vydaly na cestu do dánu. Je překrásné voze doprovázel po celý zástup protože nic za jejich krásné nad ne koně na mám vzal sebou veliké množství vzata asi byla a ještě mnoho jiných věcí to všechno bylo určeno pro elizea v. Aby dávána opět uzdravil cesta za ryze byla dlouho konečně dorazili k se cele která se menoval jordán tato široká řeka ale se přes ni se plavili dostaly se ze někam ho mu dávám si pomyslil který v ve li se to jistě v je li k němu přichází takovým bohatý no kdysi se z toho bude radovat vyjde li se z domu pak ovoce se po kolem potom se bude za mne modlit o. Oko se do kterého byl bylo jeho tělo co mně opravdu byl je že nejsou z ve nevyšel přišel jeho sluha řekl musíte se sedum dát ono by to řekli od vás du a potom bude zase za od ve se je se opět zavřeli je vám teď vám vám zdálo zklamání ale zbav o kde byl proto jsem podivil takovou dlouhou cestu aby se o bylo dávnou. To přece není k ničemu mimochodem jsem krás mi jordánem sedum stupňů duchovní vyspělostí i tam by mělo být řečeno o tom v symbol řeky života. On se podivil takovou dlouhou cestu aby se omyl byl pohodu to co si není k ničemu jsem se tolikrát komu málo ale nic to nepomohlo. Jedno se domu. Vědomé vlasti musím zůstat do otcova o zemřít atd tak vodil zklamání a ona slovem. To bude věřilo doprovázeli byli také stávání měli váma na vrátili pak je ale bylo světlem. Řekl mi řekli mu proč se ta milost prostou prorokovi věříš v i tomu že by se si to může ale on zkusili udělej to i koukol jsem se právě v tom. Třeba proto opravdu pomůže. Ale že lid ze spojení pozná že by to pomohlo on tedy šel do vánoc bude pro své krásné sat ti do toho se nad svým budovy nová do řeky potom se ponořil jednou dvakrát říkal ale byl jsem s milo o co se o od li do vody sebou krát do udělal vyšel z vody a skákal a tam si jsa or prosti kde je jeho byly pryč. Š docela pryč jeho ruce nohy na celé tělo bylo zase zdravé že toto za před semena deus nám on dobře věděl že něco tak to člověk nedokáže to udělal bůh který se č tak byl boží služebník a či a že se vzal známá nám modlil proto nám mám chtěli z doby poděkovat. Spěchal nazpět kdo proroka elizea vybrali všechny krás nedali a položil před elizea na to stříbro krásné čas při jen si liber volal vyber si to nejdeš o velice je jak jsem rád že se vzdát versi co chceš. Dej dost pod z následoval řekl nic od tebe nechci nemusíš by děkovat protože jsem neuzdravil bůh uzdravil musíš poděkoval hospodinu na mo po lil obětuj hospodinu budu ho mít vždycky rád a nikdy na něho nezapomenu všecky krásné dary založili na vůz exilu šel do svého domu a námaze vracel zpět do své země. Dej že sluha jestli ustaly ještě deníku před domem díval se na vody žijícího vozem kdy ještě ty krásné dary je tak kdysi některý z nich vzal. Chtěl by mít peníze koupil si kdysi dům kus pole o z chce a krávy stal by se z něho bohatý pán kdysi pomyslel jak je že nejsou silou o hlediska mnoho peněz a jiné krásné věci ale on si z nevzal. Tak to tak nenechám. Aspoň něco si vezmu a nejsou s vědou o jeho co dělá věří se rozdělil navozen o volal z tolik ne počkejte utíkal mával tak si šel jak nejvíc mohl u zastavil nemá vyskočil ven a řekl co se děje není jsem v pořádku ale. Od teď věřit řekne. Se něco dostat musí zanechat věřil dál ale onen nám máme který zeus by přece je chtěl mít nějaký dar dal aby měl pytel jsi byla a dvakrát své pláště toto je namalován proč viděti o své představy. A. Pak pokračoval své cestě dělo do do jenom ono o dal věty mu dokonce dva pytle které s tím byla o také za překrásné pláště pak pokračoval své cestě vědy se vrátil domu z vás vydaly jak se z nich radoval jak si sice to provedl teď bude konečně bohatí. A mohl si koupit co chtěl. Nejprve však musel všecko dobře ukryt bože vědomost o tom nesměl vědět a potom vešel do domu a přišel li o věc nevidí oběť je li zeus se zeptal kde jsi byl věci my se polekal co by si musel chtě nechtělo dál dvou ni do jsem nebyl řekl nešlo o život od jeho řekl věty věci. To si to vymyslel větě mým tomu u myslíš si světě peníze udělali šťastní teď budeš ještě město vnějším námaze zbavil své nemoci ale ty budeš mít svoje toto les za bují svých na věc jo obličej slovy lidskou my obou látky najednou je měli na rukou ono kou o po celém těle byl dal tak nemocný jako mám stojí by si mohl věřit ponechat v byl bohatý život vykoupit dům ho bolelo všecko co jsi stál. Ale co z toho měl. I žil byl ku protože zapomněla hospodina známá na pohlavnímu zapomněl ale kde čát proto mu dalo dobrou pravdu. To si jistě mohlo by za to jedno nějaký krásný dál ne tak to je konec ale to tou bylo třeba říci o tomto všechno roste z on o něm věděl o tom zámku ale že my máme my jsme všichni ona tím že mám mu něco ví. Žít a je to máme mysl může cokoliv koupit stavu rozmezí musí k jem že ano vel to svého rozum ku dál a chci se přitom nemyslí že za vás poděl když cokoliv nabýváme je to je cela anebo letadlo jedno. Takže hle jsme nemocný do smrti nemocným nevědomostí a umřeme na to malomocenství které se takle se přít. Do vlastnění kdysi milo vysvětlit dlouze jak je nebezpečné vlastnit. A přitom na boha že to je kdy do toho. Jonáš tu milost protože jsou dveřích k v klidu dobře nevyužije aby ten klidu že pro cestu k bohu tak pak zase nastane. Těžká dobra dal se ne často nedějí jednou ryba a při když že pobyt ve z ve mně to zase skočil zase sporu let nic takovýho se se opakuje. Být na opakováním zapomínáme na pána boha a děláme zlem a tak dále. Tak co tomu říkáte když jsem před těm lidem těm dětem celkem dobře ale s ti si tam chybí toho s. Tu akt aktualizaci si že nevydá nevykládalo jonášovi když po tobě člověk či není po že na moři jenom protože se na tebe bůh zná. Ale bohužel na mon svět pro toho že jsi neposlechl a za tohleto že s pro tudletu co samo si trestá nemusí z za to na mně baví ho pánaboha posílat tam se tomu jsou takle psát co to co pro obyčejně vidí nepochopil že bez jeho božího to všechno šlo. A. No a tak dále že jdeme na opačnou stranou zkrátka na za to jsou na východ tak to je všechno čím se odsuzujeme s takovým trestu. Když byl jsem báli do že přitom prach třeba a ví. Ti z příznakem ve celé cesty toho do naše že se bát proto vstoupil toto svým bez do podporou a bylo nevidět ten hospodin a tak dále strach. A strach. Nebo starost i ti jeho vším co jediné ježíš kristus svým učedníkům vyčítal co se bojíte dokud se báli při bohu s kam na jezeru stoupal. Museli ho probudit a přesto se dá. Že po do třetí se pokud si přestanu protože je tady jedna pobídka. Od které tuším že bude dobra a protože znám tu historku v zbožným král ten dech v řeky jsem byl tady tedy nic který miloval hospodina když umřel jeho tatínek. Stal se že než králem kraloval celému božímu národu ale boží bylo to bylo národ zapomněla hospodina kde přijdeme dělali obrazy o uctívali modlitbách se obraceli k neživým modlám místo k bohu zapomněli dokonce nějak překrásný boží dům na krám který dělat postavit šalomoun v jeruzalémě. Nikdo nechodil chrám abys tam modlila obětoval kdy lidé je za tloukli samo vám vrata aby nikdo nemohl dovnitř. Každý rok v ten byl v do země vedly do země nepřátele rady ale dal co v ale že by byl to trest za to že zapomněla ho boha hospodina. Jesi děláš si řekl takle to přece nejde. Můj národ se musí znovu obrátit k hospodinu u sil znovu stala opravdovým božím lidem to bude můj úkol že se tedy pustil věděla dal se zemi vyrobit obrazy bohu prosby obrazy bohu upadlo v znovu otevřel o vydobyl chrám. Vyslal sluhy abys povalit všech tedy z celé země byl zelená a řekl není společně přineseme do chrámu oběť hospodinu a po pro z jiného aby nám odpustil naše z léčí tady by se mělo by se že aspoň jedna věc všude vozem nejsi po postavili nějakým modlit velice klaněli když zde na zemi máme něco co se nám tam líbí a pro co se nám pro co jsme na ten. Třebas nevím tady. Ten čeřínek tak to jedna z model kdybych to takle bral ne nemohu mít rození od vadu. To nesmíme si být modlitby který na chodím z svědčil rosy než pánu tu vizte není ta úměrnost. Tak jsem zavřel vrata svého chrámu vnitřního. A z za tloukl semen aby tam bylo nemohl se žádnou vlasy tam nemohou ustoupit a taktně nepřítel se padá z rok co rok. pořád nemám klid to se tam ovšem řeči působnost rozumíte ničím dětem mělo říct. Když jsi stromy zřít v do učení především o síle modlitby a to se dostal do do situace kde mu to v modlitbě pokračovat. Jestliže se člověk modlí zastal nebo za něco o čem si myslí že to dobré ale tak. Koná něco z pro boha nebo obrací se k bohu kvůli sobě z lásky k sobě v buď vyslyšel nebo není buď se uzdravit nebo jeho zdraví ale na tom nezáleží důležitější je že se k bohu nepřiblížil. Nýbrž že se v sobě proti bohu ohradila v kdežto když to člověk dělá tu modu but tak že viděla proto jsem ho o by se proto že boha miluje a tak to dopadá jako v domě hospodářově ještě že by šel z pole. Ještě mnou opak do protože tady nebyli kteří z vás že to správná modlitba. Správná modlitba není pracoval za mzdu není mít za to něco ho. I č u dovedu no mně nemůže to člověk nikom zrozen to chce ale třeba do to že uznáme v v pořádku. Ale není to modlitba oni zažívat tebe mám. Protože člověk z toho pole kde pro co nám z tu toho z ona se přichází do jeho domu. Tam byl. Dosud na tom poli služebníkem neužitečným to znamená nemoh posloužit když vyšel takou metodou on na tom. Tomu hospodáři domě protože když mu sloužil venku měl všechno o to z podá že pro patu pole cely všecko co potřeboval. Teď ale pro službu domě potřel další věci které tam vůbec se o nepotřeboval. A zase kdyby to chtěl od hospodář tak by si počínali jako znám z du a to se nesmí stát čili on nic nechtěl. Zřejmě věci byli připraveni od rána nešel do práce tak aby vešel do co st. A takže vzal to co tam bylo a po do hospodář není z od něho oné těl. A tím se stalo že se naučil že nás to je učí ježíš kristus jak se modlí. Pravá modlitba která spojovací účinek je taková při níž nic z od boha nechceme hlavním že své těžké nechceme nic od boha když chceme z osobní spásu. Co od boha. Takže když se ze stravy dostanete zdraví když se spásu dostane se do třetího stupně jak se velký rozdíl. Ale se dostanete čili může si si myslet tak vysoko poradit modlit se svou spásu chtít vlastní spásu ale pak nastane těžká chvíle. Že ve třetím stupně nebo na konci že musíte vejít do hospodářova doma k tomu teče tam kde se s nastavenou komu něco se cele to ani se dostat se přes prach. nezná řekl ten ženich před tou svaté nic protože ty nemáš světlo pro ty tomáš jenom pro sebe kolem doplněním které z toho vyplývá a to je málo neznám odejít dí. Neosvědčil se s nose čeho se z týž platná vlastnosti lidská nám že na sebe kdo si třebas jako služebník poctiví a užitečný.. Bůh který potřebuje naší pomoci mu o místo jiné oním máme stát pro toho že když oním nevíme a nižší na konáme pak je tu službu. Tak veme jim to not vnějších když to dobře dopadne vším že bych to moh tuhletu po výtku skončím. Řekli slovy jako do mi to za o tom povídal ne ta svatá terezie skvělá ale ten komentář že při. Není pravda. Ten to je zase lepší proto vám že aktuální to není kvalita toho komentáře ale dvacáté století a protože za za terezie se aby to bylo důvodem které řídké do ramen tom že si to přineslo než doby pro této vší. Proč bych za něho dokázal to než kdo by přines maličkost kdyby to byla napsala tak jsem to nemožno než kdo by převést na bych to byl nikde napsal čili je lepší se svatá terezie. A jež život to že poslala k tomu toho přizváváni k tomu abych to doplnil svým komentář. Její dobrota a ne moje a ona mně mohla vynechat a ona řekla to nese své podoby máme to ještě ona se mu španělsky a proto po věřím úkolem překlad tys byl set třicet v jenom kost začal plnit roku osmdesát tři li. Co nějak je pravice neřek že se mám že to za šrí když si to za se mu v st. Pomocí zkušeností z ježíšova života a tedy o nám předvedl svým životem pozoroval že les se že by si z toho něco se k tak jsem to do svých ale si v život sám je daleko staneš než o to jsem si sama jsem od o tak vždycky tak do bez přijatým to odbýt. Kdežto dnes si takle dělal. Tak teď budu právem že ten ji do dodělám protože. To je moc to jsme si že to dělá za dva při celé z na tohle do mezi se na od poledne jako jsem řídil a. To bych to měl bez o na tak se toto dokázala udělat se do odpoledne z že byl takový kabrňák. Ale že když on tady je. Tak co máme oni odít důsledky z to ještě z že jo mentálně není to o na tou důsledky dovozuje že tyto nebi. s tím říkám že jim tak tu pak se s za a nebo že co dělá že když nemá povolením tak nepřekračuje poslušnost v k tomu co praví v a v. proměny o vodních vší v s s přesto si být že takový je z poslouchám. Vyloženě let byl že ne nesmysly dotud si že to že to jsem měl přesto osvíceného pátera. Své z na několika mu byl jsem říkal a to teďka tedy přestanete říkat ty nesmysly o když nemyslí chu o šesti a tak dále a tak na on říkal no z se tomu pokud možno vyžívat. Ale když to mám v byto roky. A mám na to co vlastně v postile bych tak řekla musím jako na to co se říká v tom evangeliu vás v tom. Ale v tom stech je když to láska. Jak nemohu byla by čtou přečíst ale to musíme na dva tak na tróje bude svědkem. Nic men je jsem se ptal tak na to jako walt velice. Se jinak k ale je tolik že by domu to se to viděl co se s jsem jsem z to co ta držet jaký v už. Tak jsem se ptal takle si ji nebudu počínat jako člověk který se zavázal svět li že to ani neřekne ale taky nebudu obou a s výtečně pro že při těch malý vědomostech které v a je to zázrak říkal ten pád tele že ještě existuje protože pro v jejich očích představuje straně. Je zvíře v přírodním prostředí této z věz lidská a za zvíře při jedni prosil napadána ze všech stran a ty jsi byla napadána ale je napadána bude napadána jak je to proto že zraněna zraněna jsou nevědomosti a z zraněna svým následováním špatným následování krista ty si jak jsem tady říkal. Se ten století slíbila že bude vraždit a že bude vlastnit tak se proti dělal kristu asi svoji protože že bude vraždit a že bude mít vlastně vlastnit vlastnictví to by si udělali svatým petrovi tak padli mrtvi země a proto se může ten páter u na divit že se to nestalo proč se to nestalo protože. Dyť to na za to nemůže nynější světle v že se to stalo ale by se dostal se tak nízko s touto se s tak padla vlastně sil ke v že například když sama nebyla pronásledována tím císařem tak začla pronásledovat. Které do zcela práva na kterými byla pramen se to vím povýšena a krutě pronásledovat ale ještě levá jsem ztratila ve ztrácela patnáctém přestal jsem ještě devatenáctém století. Tak to se při slova nádoba než aby se mohla z toho tak rychle z pamatovat jak bychom si přáli. To byla příliš touha doba nevědomosti nechtěné ale vezme si příklad za ty které jsi a v tom tam si si to dále budeme říkat o na přeci byla oddanou služkou světle a v svět ve existoval jsem se jako inkvizice. Tak i ty se jiné nenechala nýbrž za právě semen za posila i pracovat se vším. Je by si to začli do bratrova dvacet let svatýho jana z kříže ten byla u tou k la a u pán jela na že on zaň při mluvil a bez zato nesmírně musel za nesměl trpět tak bez raněna nejenom on ona ale i on takže zároveň společně byli ve vás na to aby se nic nestalo o velice tak lidské od světce. Aby oni je tam taková protekce tam jsem ani tam není to nějaká ten živost ale pro toho osobně tak si řekli svatá terezie tak svatý jan z kříže a tak je opanoval tentýž den co to řeči a oba dva tentýž den za několik století udělali učiteli církve či pak se dvaadvacet. Byla ta tane přestat se dvaadvacet panno měla k a ne za nás pátá terezy je. Ty svatý jan z kříže a vedla za ten století datum neznám byly obava uznáni učiteli cit je si že svatá terezy jako první žena tři k vi jako učitelka a to je ta svá mám k která byla tří že by a. A to ti by byla dobyta jak je tomu bože že ona stojí o to je do učitelkou si že sto nechal líbit tudleto v to slíbit domu zanechat nebylo by bývalo či velkou nemyslet protože v no na nebe někdo práva. Ona se být se to dokázala. nezavrhuji lu dobrý ideál a pro špatné následovatelé. To si pamatujte. Si ke jak taky neska vidíme špatně následovat ten doby zásad věčnost byl dobry v těch svých zázrak tam nenajdeme chyby vůbec. No ne. Zastánci cíli své byly vždycky chybují jako každý zastánce dobrého i dělá obětí když chybující máme li si je bojují sví to znamená taky chybující máme si být tělesnou a musel být vlády že do vítězí patří taky svatá terezie z z kříži. Takže když budu vykládat jak ti vykládám nemusím na dávat na svět let kdy musím rozlišovat špatné zastánce a nesli opakovat její chyby to nesmím kusy tato to je chybné s. Ale bez nenávisti a bez vystupování svět to je to to je chybné a on to přizná a ten je s pojetí když jeho křiku ne že by nebyl ale je chybný. A nebo že se z něho do toho se toho co se mockrát říkal na mně vší váze chybou bůh se bůh k bůh byl odpouští nebo mění názor tak li toto sice není možné. To si je pořád dneska říká prosit pohněvalo nebo si o byl pánaboha no tak si to seberu vím že když to takle říkala tak že se učí něco špatných ho. A to je že si že být že by to pro že by se toho by se za lidsky brát za urážku boha. A je žes to dovolil se znalostí existence boží. Tak je to oprava o náš k a protože proti tomu se nemá člověk proviňovat že pro vidíme nebo jak proti nějak toho čemu člověk konal v tak to tak velká urážka není. To to beru vyd v tom že to urážka on tady nové sešit ty krásné darované a nemám co do nich psala. No ano. Že u tu tak jsem se tak nebudu dneska od pole pro vykládat dál nebudu se mi že si mám říkat události anebo když si přeji těch události protože události v životě krise moc jenom viset patří zase jenom komentovat abych se dostal k otci se dostal v tom komentáři události z již za života dost daleko do jordánu. A toho zápasu se satanem a nedostal jsem se ještě v tom učednické mu při letem období a to tedy budu teďka vysvětlovat podívejte se tam se říká a jestliže ty. Se ocitne za jordánem promiňte mi z třebas stop provaz není aktuálně si myslíte. A přemoci satana tak přestaneš člověkem který ti pak temně poznávat že si jiný neříkám lepší než oni protože on takovým způsobem jako my to řekl jisto které u nás doma ten nejlepších on říkal tady něco opravdu a vystaví od aby to. Bylo opravena dříve ale let toho kým nejste vy tam by jak někdo jiné domy musíte vysvětlit čím to je a trval na tom že motto musím vysvětlit. Jsem říkal kdyby se této co se nemá tamto pořád mat tak a on si s tím nevíra kdy a no a aby to máte v pořádku a řekla co si řekneme potom tak on to musel se proroku a proto se ve za tak jeho pořádku kdy do máte ještě čas když nemáte odejděte pořádku. A to jsi pane na odejdu no. A jsem si myslel že to dělá a proto se chtěl jsem se do je pravdu proč to dělá a on ne on se chce dostat tomu že úkol v německý prost text asi sto onen z od vás jistá kou v se na něco opravit kdyby si roli.