Karel Makoň: 89-32A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nebylo by to měnilo jsem jak na ten o tom kdo je někde jinde a tak chtě el to udělat aby aby byli zavázal a ne. A ta v tom co pro toho je moc to se dál ale ten celek potřebuje ty věci znát nebo potřebuje pro věc o mně pozná na mně se než on o co viděl proč. A tak se to dověděla protože se o musel říct že porodila o jsem si důvod nýbrž že se mínit proto že jsem nenormální se byl postižen nějakou chorobou ty ruky kovu jsem měl ještě vyslovenou ruku převedení z opravoval. A že tedy takovým normálně kdy těžko vysvětloval oni mají li si taky předsudky které jsou pro mají pocit méněcennosti vůči lidu lidem o tom co je to něco hostí a ono ho ocitne se nosila z toho důvodu si myslim že to tímletím omyly muselo o protože o tak dále a tak dále o na to skočil. Tak my přinesl toho ozval nebo ale toho koho fa. A z tomu říkal co nevidět to udělám v ale v tu je dva měsíce si za to nestav ale on ještě nepřišel mi o to požádal tak je to v pořádku přijdete na svět se bude kapitole pokračovat musím vylučovat i toho i stala telat. Tak vás budu se to takle úrovni jako jsem co pro ni stala telat. Abyste na sobě něco opravili to byl nesmysl z toho vyučovat abys to nebylo tak by říkáním který by vás nezavazoval no v k tomu aby si to co o sobě pravili čili bude toho strašně málo co řeknu k usnadní při práci že vás vodu za tak dobré že téměř nic neuskuteční takže to dokud byl by tohle strašně málo a ne na doma nový svět aby si dalek do pozor co o všechno při se při tom málo leč v očích. Nebo moc. zase ti co zatím ne v no a teď jestliže ten ježíš byl danou vyšel tak nemohl jo. Z chovat své jako když byl rodině a rodinu pracovat a rodina pro ni. Nýbrž musel ukázat jak v širším měřítku funguje co je to v širším měřítku a to je jen vás učedníku o na to sám nestačil máme tady nějaké duševní mohutnosti a těmi můžeme buď být prospěšným a nebo ty si nim můžeme zakopat. Tak první co se chce a on to se chtělo od všech učedníků aby s těmi svými vlastnostmi působili na lidi na lidi nesmyslné že musel dokázat na moc dělat zázraky to zapotřebí ale chcete li si uchovat zázračnost svých vlastností to znamená účinnost takovou bohu ano. nemůže se apelovat na vaší vypočítavost nadto je vám asi cizích už. Takovou abyste byli zdraví nebo abyste neměli potíže životní tak především musíte opravit postoji člověka jako celku ve všem událostem tak aby se svými zacházeli. Jako od boha pocházející to jsou události který koneckonců k k mít od boha. Se s vámi se s ne dejme tomu s nějakým chromý mám v mých očích chromý on o tom neví že chovám tak se tím chováme jako krev chromému znamená nelituji toho ale čím ho. A jsem jem mělo by to nepozná ho léčí aby nepoznal no nebo na rozvádět neboť miluj bližního jako sebe sama. A tím se přibližuju čekal z božího protože čím bych si ještě do opakoval že všechny ty předpisy z těch podobenství do králoství božím to jered se v nebo to jsou návody jak si počínat v tomto životě aby v tomto životě do království přišlo toho svých při je tam je psáno podobu no nebo bude jako když atd tak dále přitom jsou různé případy jim k tomu podobenství do své rozbil rozvádět jim od těch družičkách. Bude tomu království nebeské jen tak k. A když tedy bude tomu krát tam dost začít když to bude krásy nebeském také a ono je to příchod na svodu k podobě družiček pošetilých a moudrých tak aby to tak bylo tak musím se k svatbě připravovat a tak mám vlastnosti špatné nebo dobré neměl bych si myslel. Že špatnými vlastnostmi se nemohu nebo pošetilostí svou s nebo nevědomostí svou k s to smysl vzít se nemohl du přiblíží. Teďka z mohu dovolit z sis sto pro stromy promiňte že vím že se od trpnou li v jestliže ten bůh všechno stvořil tak takový jaký jsem jsem být bodem jeho tvorby ale také dovětkem z toho co za udělala společnost a prostředí mater jste říkají že al neříkají tak je špatně v tom že takoví jací jsme. Po je z příčina v společnosti které žijeme jsme jen odrazem společenských jevů berte si tvoření takový věci jsme z od pánaboha přes na to co pozměnit ten maličko s. To ale to je opak toho co tvrdí třebas ti. Mater jisti že jsme většinou by podle společnosti ve které žijeme naopak kdy jsme jednou lidmi a to jenom li spoj se citem lisý jak jsme stvořeni si přečti jsme lidmi jsme si my jsme zastřené. Tak jako lidé jednáme jako lidé v každém případě i esesmani jako člověk který byl pod vám na s vámi i když tomu ověřil a mně se to ještě není chce. Takže jestliže jsme lidmi. Tak musíme k tomu bohu a to je zákon který vyslovil tím životem. A učedníci do dobře pochopili takže když když třebas po smrti č zakládali komu mí. Se kdo to za do že taky takovou jednu a on ho že mu zapřeli že všech ho neodevzdali do společnou majetku nýbrž z něco nechali pro sebe. A před přišel on potom za ona padli obr na mrtví k zemi. Takle se to nestalo toho že něco měl člověk pro sebe. Zapřel toho tomu celku že měl vůči tomu poslání od boha nějaké výhrady. Víte ty malé výhrady jidášovy vedli z jeho z s zrádcovství to byly malé výhrady do nese ve svými měla jo by se byl to ani netroufá. Ale marně výhrady nakonec způsoby ježíše zradil ježíše tak nepodceňujme své v těch maličkostech. Buďme si vědomi na nebyl ve si z toho tolik abychom jak si ztratili důvěru sebe. Důvěru moc boží především ale to oni si udělat další krok ale nemějme proti tomu co s námi děje žádné výhrady. Do děje jsme s tím si proto že dějem se máme především vychovávat. Především dějem a proto ježíš kristus ukázal svůj život který v podstatě byl bez je ten byl věčný přeci ježíš jako jej jako převedením do děje do velice jakého pochopení pro člověka a jako nedělo by by byl nepochopitelný vůbec se pochopitelný. Z nedělo výhod nic boží přirozenosti vedete nic ale tadyhle událost ježíšova život to jsou příkladné tak jestliže jako člověk synem vedu z událostí co si mohu vzít ale nebe do jako od boha přicházející tak nikdy mně získám především schopnost to když se vrací. A to je špatné. Protože tak pořád jsem na rozpacích je to správné není to správné a když u lásky k vám přicházejí v podobě vůli bude třeba z lidí. A když se jim podřizuju. vůli lidí aby se přichází staticky od boha tak se mi zároveň mat víte si některý jimi k tomu přidána protože mně jde o boha jsou službu bohu hledání království božího taktně vše ostatní přidáno teďka potřebuju rozeznávat kdesi to chtějí pro sebe. Aby na mně přenesli svoji zodpovědnost nebo to aby vykořisťování anebo si to musí správně chtějí věci prospět. Co o do duchovní zraje věci správné věci prospět bystosti pro tohleto tak se brzo naučím to bez dávat a protože je budou odmítat když je bude ti vykořisťovat nebo chtít nesprávnou věc a. Stoprocentně stal razit procent je prostě ad absurdum budu všímat to co je správné apud zatím. Bez pardonu bez do na sebe bez toho je to velice nepříjemné řešení a tady začíná osvěcovací cesta umu člověka který je ve světě čekat který je s člověkem modlitby. Začíná někde jinde tady se to přenese do modlitby ze světa protože podstata mého života nebo hlavní čas o život tak je vy žita bez světě toto ne že by to za terezie nevěděla ale. Nemohla za rady dávat protože oni nežili ve světě mysli za za zdmi kláštera. Ale my nežijeme takže na že když toto pochopil pro svět je tak to taky dovedu že si tak v. Protože do věk v tom přidáno pole toho jak do ty lidi za sluch jdou jak tomu nesou. Když nesou by si lid žádnou viz do so že by to pro to přidané kde se to stejnou měrou pro bližního. Tak ale bych tomu řekl stane se vám potom než takle jednáte že celá řada vašich přátel vás opustí na nepřátelé na nabudete nebudete vykořisťovat to bylo vedlejší ale naučíte lidi ne vykořisťovat čili budete kázat svým příkladem nebyla nejmenší naděje že bych mohl býval ve svém manželství. Poučovat někoho tak jako poučuju vás nejmenší neděli jsem musel příkladem ukazovat. Toho co se o co jsem chtěl poučit a věřte mi že to bylo daleko účinnější než slovo. Tohoto li práci anička podíval sto nemít tone nám dobře ostatní ne buď si netroufali nebo z na to nedbali janevim ale za celá anička říkal. Od se dát toho to neděláš správně kristovy říkali. A jsem to začal dělat v nebo jsem řekl že jsem prodělal zprávy za nepochopila že z nechtěli dělat jidáše když to nepochopila jsem to dělal správně se jim nenechal přitom nepochopením jako ježíš musel nechat toho jidáš do toto do potřeba do vel řekl nebyl byl by to muselo být takle ale jsem to o nic nechtěl způsobit to nebylo to z to nebyl z u viz u ježíše kdežto rodu. Kol který byl by čem prací mu zlu do musel ukázat všechno u z ovoce na ty něho zla ale ty mně dobra na ty svoje toho není tolik jako relativního dobra. Ale strašně spěchá. Jak ten si lest je protože ho málo poměrně i přes jenom poznávají se zlý a se relativně dobrým takto z rosy musí moc po spíš čili vrah nebo zloděj pospíchá z mistra či duch v tom aby utekl protože že mu nezbývá než u chci a než se dostal dalšímu činu tak zase moc tohoto připraven aby sela se potom v jedná a tak dále tak to je vám jasné ty věci jsou před obrazem toho vnitřního dění. Takže nemusím se zlých lidí svých událostí utrpení že ono přestane velice rychle když na du způsobem správného rozlišení. jsem tu dceru nenechal to omylu nikdy. Takže onen mi výtečná za to dodneška chodí ke mně na radu dělám to správně atd táto děláš si správně když si se neléčí s tak za tak jak by si měla tato je tak to všechno dostanu ženo před jako bumerang se to na vrátí a jsem rád a. Že tomu tak je teče potřebuje pořád partnera z dovedl se země partner je anička která opravdu to dělá velice dobře bez do na sebe ona se všechno řek ne ale to lituju protože nemá slavné postavení v rodině na tak jsem řek první bod s ho budu opakovat jinými slovy. Člověk se dostal od boha neboť je věčný je taky je zrozen. Léta se ta duše kterak němu přistoupila která způsobila že se že smrtelná se rozvinula tento život člověk přichází jako nezrozený do tohoto světa také především. A musí tedy se dát pokud toto stačilo pokud tomu doroste řídit tím věčným zákonem a ten jest. Od pro si přišel a huse vrací a máš tu možnost. A jestli nekonáš všechno proto aby se zvrátil ne proto že si to přeješ. Ale že si to přeje bůh tak paty rozumíš událostem být se na to se jinak mistra li událost s. Tak rozumíš proto že nepozná že nic z bez boha nepochází že všechno pochází od jeho že to bezčasovost předána čas a naději v k v. Na prostor a podobně a pak s tím zachází z jako s poselstvím od boha. A je to pro tebe svaté po k je to správné. Tak samosebou musí dát také hned tomu pán bůh musí chudák schopnost rozlišovat sví protože bys jinak se zabil za den.. Takže například poznám když přijdu mezi se ty lidi tady let ty dva jsou tady z tví společnosti. A můj o duchovní věcech. Že ten den třebas nejsou připraveni k tomu janem co to vyvedli nebo je nezní není připraven to maten to kazí všecko. nemohu o těchto věcech mluvit omyly ale velice by sice protože nebude jsou to hodné nic. A mluvím jindy přes společnosti a mluvím jinak a to není nám on náladou nýbrž poznávám je mi schopnost rozlišovací takovýmto způsobem přidána aby viděl pro toho člověka teď nic z tej víc. A teď noho se k s. Takže jsem vám svět přes sis řekl vysvětlil co je to schopnost rozlišovací. pro každého nějak jinak. Toto jsem poznával na své vlastní kůži že jsem nebyl pět měsíců v od obtěžován těmi esesmany cizími jsem byl o že se vám víc než do kolik jiný tak vím že záleží by si budou obtěžoval nebo pak rovni svého myšlením na úrovni se mentality. Nebo jsem u oči si tak si zasloužím prostě jem než tam nejsi nestal zasloužím tak této začátek schopnosti rozlišovací takle to vypadá. A vězte mi to kdybych jako mluvil tehdy když si to jeden z vás nezasloužila takový který není. Kdybych mluvil takhle. Vy si že kdyby říkal a teďka například dosud se jak by čekali co se nesluší neni viz tak nemluvil tak by se proviňoval to nechci to nesmím. No tak a opačně zase že ano kdybych mluvil ode tady jeden který jsem dosloužil to bych házel které jsi s ním tak jeden nějaký člověk řekl a nevím jesi sem hoden es ze ne ale se perel sviním no a to ale to poznám schod rozlišovací musí mít k tomu přidáno tedy z přes si před ty dveře přišel tento majella nebo majeli nebo. Na jered mají měr chtěl vyhodit a měl jsem poctivou touhou vyhodit z nás tam bylo dost čili nás tím se na čili. Protože to nemusím tolik rozměr milovat co říkat teď která tady je pozor ho vyvodím pád ve z na co jsem o ten nese viděl jsem že při pravém k tomu kterého jsem sis schopnost za svět přidána to vidím očima božíma. Tak jsem říkat kázat tedy tám atakdále u byl jsem s nimi jednal co si musel by se vám to tam to co musel nakonec vysvětlit v bez to se to manželovi zrak jo. Protože se musel říci jsem vás jak jeho ti k a krutě. Ale potože jste přišel a poznal jsem na vás jste připraven jak se na z velice mile obratem roky přijal to jsem musel říct protože on je v takové jste si že potřebuje toto vědět že je připraven od před dosti neví. One to pro něho velkou skutku ho s to na něm okamžitě pozná že jsem tam měl světy jsou chtěl vyhodit se a tady máte se ty se tak jsem to od že se za vás těl vyvodit se vás nepřijel co si rozmyslem nevěřil veřejných nýbrž viděl jsem vás. A tak se vrací nikoliv pro jako jistotě o dal svých zpovídám říká viz tak dívejte se. Nebojte se s vidět očima boží a nebojte se to neni nějaká malá pokora. Nýbrž naše povinnost když se nebo při abychom zbytečně neviděli lidsky. A to znamená abyste. Co za meze tím ženich přichází kde tak to vidíme že ženich přichází z kom přichází od chvíle našeho narození je to vidíme nevidíme protože očima lidskýma jsem na to díváme čili to je vlastně prosba abyste se prosba k bohu z nesená abych viděl v jeho aby viděl ženicha. Vidět tření stala to vyvíjet se svou postavu k krásy sví nýbrž poznávat tu milost jako jsem poznal třebas u toho mají nerad před těmi dveřmi že on si to zaslouží. To není tak že snadno toto z toho vystihnout. Ten příchod absolutně všestranný napřed do činnosti ovšem musím tu činnost provádět podle těch jede víš jak vám tady říkám. Musí to být nejmenší činnost v se k nejmenším si schopný jenom tím že my tomu bůh dát sílu prosím jenom si dělat to ani ono a dáme to musí no tak tím tedy také mi dává schopnost to vyřešit. A to jsou prost není moje nýbrž boží noho a tam jsou veliké rezervě ještě tohoto li neřeknu co se říct začínáte prosimvás chápat co léto rozumět událostem. Pozvěte událostem je nesnažil se jim porozumět. Prosim opaku neměl jsem se umět rozumět událostem nechce rozumět událostem nebo chápat praně události znamená nesnažil se jim rozumět nýbrž přizvat k tomu pána boha přizvat aspoň jako asi s ten tam před. Nebo že do věci ze s tebou nemusím do tohoto všeho tak jeho svá a to bych ho. Prosim přenosem očima člověka který visí z světsky mi obtěžoval koho milujeme o to oni zbytečnou nechceme ale když si nevíme rady tak nemám být nerozhodný tam nerozhodnost způsobuje odliv milosti abych tomu zabránila. Abych se přibližoval bohu o tom dědeček že si z být v tom mám na to právo hlad krásy boží především. Tak musím ne. O pozvat když si nevím zrady z věci z by váhal zatím neudělá rozhodnutí čarou zrodit tak v nepovolá milost. Ale neprovedl to boží silou. například nemusím jsem sem odpor začal s tou věcí. Pak toho projde co budu říkat o nese jsem se vědět co na to potřebuju vědět. Kdy jsem tady s pánem bohem s jeho moc na vás je vidět co potřebujete pán a váš zdá vaší pod s aby jakých ale se váma a podat nebo se pomoc od li kamene tak tyto na že vás že po vás ne hrází kamenem v vidět ale že máte moc pod se ještě v taky vidět s v. Tak myslím že původním jsou mu bylo rozuměno tak jak být to znamená s pomocí boží a že bychom mohli zkoseni ale než budeme ose byla tak sto přesto kte a my si o tom něco ještě řek do dítěte a malého dítěte aby ho učil především milosrdenství. A jestliže chcete rozeznávat ale nemáte ještě tu schod rozeznávací s co máte dělat to co nemáte dělat tak rozhodující pro vás je svět to milosrdné v anebo jesi to děláte kvůli sobě je to milosrdné jako takové do ses samo osobě tak můžete klidně to dělat a dostaví se i ta schopnost rozlišovací v z s ale s co děláte v pro ve svůj prospěch tak se dostaví. Protože ježíš kristus nic nedělal sám pro sebe když se teďka se mnou prosimvás za druhým stupni s. Ježíšem a jeho učedníky nezapomeňte na todleto pozici ta tři z této pozice před pokládám. mám hypotézu byste učedníci páně jo atd tak on to nedělal bez učedníků a učení si to neděli bez ježíše. Jestliže to neděli zdá ráje z za stále mně oni měli rosy proto ji stačila by si do světa pustil od sebe pryč. Ale naopak on byl s nimi daleko úžeji než si oni mysleli takže oni byli třebas na vám do toho on byl s nimi že ano tak asi duch kdysi přestat byl na že trojí není jejich síla tak tímto nešlo tedy právě tak to musí dělat veškerou silou svou. Prosimvás veškerou silou svou po stránce srdce attosa se duše ji vlastnosti a po stránce moci z síly mysli veškerou silou svou. Ale musím vědět to není moje síla prosila za to byl smysl by tele. To by to je k tomu k napadnou ale není tu veškerou sílu do toho vložím veškerá síla dělá jemně poskytována bohem a když začnou se o na to jdou o kam nastává spojení s bohem okamžitě. Takže tyto malé dítě styl letem dejme tomu poznával svým způsobem boha svým způsobem jsou li byl z z z z z nesené když na to veškerou silou svou on se vztek dalo ne za veškerá síla kterou mu ho do toho vložit a tento nezasel čisté vědomí jsou znal vás by z boha bohem a moc z toho pocházející ano. A vy řízení věci viset člověk této chopil si za svůj příliš kdy za svůj z s jíž co znamená zapojen do toho veškerou svou vůli zase pomocí ale síly boží tak je to do vás o znalostmi stavu dostat se domněle z tu nevím že to od z vůle boží a protože sedum milosrdenství jak tak se mi to vrátí s tím milosrdenstvím božím protože je spojen milosrdenství jak o něm do sedmý viděla svatá. Terezie je už. Z studni no to za si necháme stranou. V tom smyslu že nebudeme rozeznat nebudeme se zabývat se konkrétní události naší nýbrž bude se děl zase chvilinku událostmi ze života ježíše krista a z něho nechali stát s. Po vítězství nad satanem se svými učedníky úkolu který svědka rozebereme tak především nejdete jak jste na cestě osvěcovací pokud tam jste nikdy do věci samy též vás učedníku. Nejste jenom bohem od kterého o kterém víte třebas jenom vzdáleně při na ve stupni se svým tróje spoje jenom extaticky. Ale máte z vlastnosti o kterých víte když stojíte před nějakou událostí. Tak se ptáte svých událostí mám mu v mám na svých vlastností mám k dispozici byl by schopen tudleto řešit za to nějakou kvalitu. Jestli mám ale to záležitost milosrdenství tak to udělám jenže je to nesprávné po chápete ale co tady události ze zvané neutrální. Semena věci které nejsou ani mravné ani nemravné nesouvisí měl z milosrdenství a jejich přemíra. Lidové žádné proč jsem ze všech událostí z jak s nimi jak se zařídit v kanceláři kde razit tím se vás co to je mám myslet na pána boha nebo co to mám dělat co dělat ten stane se teď kuchyni vám to řeknu on kdyby myslel na pána boha tak by to všechno při spálil protože tomuto padalo z ruky. Nebyl schopen to udělat on musí být vědět. Že tady tolik natolik pod si udělat to se podivuje se je tak do pod z vylité. Že on před sebou ne ty otce ale ty správní ti z vás a to je to jsou visí těsně jsou prací on to dělá pro ně. A protože to dělá pro bližního tak to dělám pro boha a tímto způsobem se v těch devadesáti devíti procent dech co vzor že neni nějak něco zvláštního. Se dostanete k i z neutrální činnosti duch o tom tu mu být třebas ucha jsem že jo k tomu protože se spoje se s bohem. Ovšem řeknete no tak v tom případě my jsme tady blízcí vjemu a on že to dělá pro nás ale co pak viz tam po prorazit do nějaký dej si v tom aby že to nesmyslné. na kousat mystikovi že to je do po vyčíst nebude nebo takové věci dělá aby jim tak jak tam na to jít. Tak potom mám nezbylo nic jiného než na tom místě na kterém jsem nejsem jenom z vlastní vůle. Protože jsem to místo při dělal z vlastní vůle nebo se o žádal dokonce. Tady by nebylo vůle boží tak to viz co jsem nedostal. Takže tom jsem na tom místě z vůle boží když jsem s to myslet takle se musely na tom manželství jsem to protože si přijal z vůle boží a ne z vlastní neboť se mi vyskytl partnerka vyskytla partnerka která byla schopna podobného do pozor z ale to přijmout jako se ona poslat poslem božím maják tak svět a tak. Dále o tomto od zase se ze se s tím smířila. Ale dobu te se neděl když se nesmířila takže musím i příkladem si si jsem s tím smířen bez ona se ten partner se nesmí nedejte nad protože na do po dalším nohy tam nepodařilo ale že proti vám nebo za mine shoduje. Láska musí být na vaší straně. A nesmí nebo tupé zatím to jeden tak jsem tady by byl od cíle. To o překonání satana jednal sám tak se provinil především proti vesmíru. Buď za služba nebyla jenom pro člověka ale pro celý vesmír ta dvanáctka těch učedníků. My nepůsobíme jenom pro sebe při cestě nýbrž vypracované my spolupracujeme s bohem a on to ježíš kristus prozradil že nic seděl z vlastní vůle naprosto ne ani ty učedníky si nevybral nýbrž dělal to. Z vůle boží či spolupracoval se stvořitelem to co vidíme pocit tři roky. To je názorné duch čeho váhání jak spolupracovat se stvořitelem tak aby za povím tři roky. Nejenom se ztratila víra ale také se je mohli na kříž tak jsem o stal z mrtvých sami ne řeky je sice vjem za to stane zmrtvých na ale ono se musí něco vydržet po že na cestě viděli ní. Se toho musí se daleko než na cestě me ale něco se vydržet musí. Ty hloubky byly ještě vzdáleny který se musel s hrozným strachem procházet od těch učedník li z dra vzdáleny. Ale od neměnné v době takže buď neradi že jde cestou víry v cesta přirozenější a spočívá v tom že se tomu nastoupivší milostí to je za pomoc boží vědomá těm učedníku dostáváte do stavu zvyšování víry skutky. Že tu víru ačkoliv učedníku jsou o spásu neomylně že jsou o tu víru měli stali konal byla rodiči jsem se jsem moc nebi nechal v když těmi živi z tady zákona v ale občas něco opravil dale říkalo tak s ze směšný že ano. Tak ještě vám při že musím říct že by se to z toho vesmíru. Protože nejsme oddělenou bytostí od ničeho v tomto vesmíru ani od boha. Tak tane oddělenost naž že. Kde směrem tu od vás zen z naší úrovni i směrem nahoru předem dolu to je od přírodě k času prostoru k časoprostoru. A synem nahoru že těm vyšším úrovním se který bere sílu k musím taky sílu předávat takže když je to takle je pokud do takle je tak je. Musí tomu při z tupou watts všech dvanáct vlastností znamená všechny síly které máme v sobě. Z těmi z vesmíru musí působit proč každá jinou funkci. Protože tu lidově pak působí v no muladhaře zapůsobit tam hle zapůsobí na many tvořen a tak dále to takle to musíte brát tak muss tomu rozumět jiná silami se řeknou ale vězte mi že to tak je. A tady například abych toho nechal stanu spát on třebas dělá kávu a jako do duchovní věc a na si myslí že to dělá pro vás ovšemže ale v tom duchu jak to dělá v tom duchu jak to dělá za něco jiného než co že dělá. Ten duch je tady rozhodující. A čím ten duch toho je dokonalejší čím dále obyčejném vaření kávy sahá. Takže nejnepatrnější událost životě lidská svůj dopad s nebo paralelně sledována něčím o čem nevíme že to dělám. A teď když se po děláme na za tři léta bylo že za ježíšem tak tam vidíte jasně že ti farizeové zákoníci ten herodes a nikdo nevěděl předtím herodesa teďka ten druhý který vraždil za těch třech let zavraždil toho jak si dale nevěděli co dělají. A kdyby ho byl nezavraždil atd pro nebudu rozvádět. Ten zajímavá věc že bylo ve zavraždil ale nemusíme to řeč které na vědět o to si ze se s. Ale co je důležitější. Že tam jasně ukázal že neměl ráz své ty farizeje že ano ty zákoníky že byl proti němu. Neměl se co to ukazoval pánu bohu že oni šli do vaně. se řečeno maličkosti že jsem řekl nějakýmu bavil se v janovi že nemám čas a se měl z lámal novou nohu o to třebas to nebyla za nápor stane li nenáviděl ale kdyby to byl neudělal tak jsem myslel že jim tam mohou hrát jak chci. To se směrem dolů může aby zasel pravou příčinu své řeči nebo svého jednání protože pro běd dost ono byto vadilo by by to věděli sto třebas nevážil nebo slova se tak že byl by schopni se tomu nějak cestě vyrovnat. Ne tak to jsou důvody proč se nemůže všechno říkat ale tady například. U těch farizeů mu to bylo protože oni se vydávali někoho tím nebyli. A oni tomu se na to hnout z voni musel sis tak toto nedělejte byste hroby zbílené u mně se tu na ty odečí že ne. Tak takový člověk je na vrstvy či kdy než není z nemůžete jest národ tak z prostě vraťte se k tomu původnímu že tam prorok. vést národ se mi prorokem o tom nemusí rozhodovat ale aspoň vám radím ne kamene víte pro či co seděli minulosti cesta kamenování kroku čili že čemu nerozumím takto odmítám přel na do češtiny. Pro děje kamenováni málo odsuzování nebo jak chcete pole hloupé a tím se hloupý vy tomu rozumíte ne z toho čemu nerozumím ne tím jsem oprávněn to odsuzovat. Nýbrž jsem povinen to přímou přestože tomu nerozumí li tam jako dojem že nám no a ten přišel v noci k ježíši že by to do po těch událostech všeho této velice mistra událost a zase ježíše k kterak se dostal do království nebeské a no a on mu jednou šel řekl když se v znovu. Z narodí napřed nic než todleto by se znova již držet nerozepsal to ještě a on říkal a proč se mám znovu dostal dolů doma činná říkal ty si pěkný člověk to si zákoník prosili mistr písma co ze se dnes vidíš tak mu to vysvětlil musí se znovuzrodit z vody a vzduch no tomu kdo vám. Ono se jim z zaseli z nevěděl co je to vzor do duch to děl že tedy dneska si že se budu osob protože ta ho k tomu rozumět tím že říká a po křtím hotel z vody domu by svou vám měl to z ducha tuto ohromný nesmysl.. Protože když jsem byl pokřtěn v jordánu se nás se do pozor co ten křest teprv je to je křest praví křest je převrat vivo těl lidském takže dejme tomu ti co byli převrácení tím křtem za pro na poštou. Ty nebyli takovými jako byli předtím oni říkal by se dětmi božími a ne protože oni za čas ovšem zapomínali ale pokud je to drželo ho tak by opravdu jiný vyčlení li se jen že je možný těch pohanů jim byly tože nemohou dělat to co voni který jste měli dobře ano tam si museli si o pásky stahovat. A podobně přesně tak řádit jako tam si. Tak pak oni byli prostě jsi klid bojující a tam se vždycky zem vzývá viděl vždycky zen dívá tak jisto oni že za přezírat kristem dívá to je ne řek neříkám v pořádku ale to musí být na cestě. Dokud na cestě víry. Tam to není jedno že jste zemřeli nebo byli poraženi nebo se oděli chybu tak je to v nejlepším pořádku. Jak vám to bylo jedno tak to nejhlubší nepořádku. A teprve za to budete trestáni pane nad proto jste poklesli ale protože vám protože jsem se vracet s. Zvlažněli. Si nás buď jeho cti nebo z zřením o po on cesta se dají dale vlažnou cestou se nedá ani teta vůbec v ježíšově životě není obsažena protože pak sedí na dvou živý jednáte proto ji pro onoho a to je hrozný že napřed nenávidět za druhého zasetém milovat a třebas podle pravého něčeho to by vás že které z temeno. F. Neměli třebas o nás případy prvně tu by se že za při po do k od rád poctě chtěli bohu ale protože to nešlo tak jsem se nějak za tak viz protože ho nemůžu dneška vidět jen to nemám za zlý ale je to trošku toho to trvá mohli přestat o nechal na holičkách muselo čas při se naživu hle jakým způsobem ano o ho nechal to či tato jeho osoby u z než tady jest je to na tom tento věc on opačně volně vona mi vůbec nic. Celého č ti že je to vlastně s. O mu říkal podívej se že tomu nerozumí na tobě vidím. Ale jak je to mám říct tou řeči ve které se to chápe kterou pomocí se to chápe řeč nebeská. Ovšem slova tamto musím si že si pozemskou as tento porozuměním není tak o mu řekl střed toho s ještě tak se ti nedivím že tomu nerozumí a vyvodí důsledky z toho že jako učitel náboženství visi to uměl rozumět. A nikodem z toho pro vzal to hlavy a dělal všechno možna za ty tři roky vzala čáku řídké lid říci že svý. Že to dobře pochopil protože jem. Byl při smrti ježíše krista a nebál se jako pravý tam stát. To čemu byl znázorněn v vodě hezký že jsem zapomněli či by to odvážní muž jedem poznání odvážný. A taky ho pomáhal on spí a podobně. Prosím po bok málo by k joze z tady na opravuje když následkem ze jsem do obrazem. Tak zaručuje ale byl při smrti a nebál se k sobě se obrátil že ten ježíš přes jenom z toho z něho pojednání něco předal a on mělo proudu přátele v tom ku od těch v tom z to co vím že o něm rozhodovalo takže nebylo tak jistého popravit to se nemuselo tak krista. Je že když to bylo nestalo tak odvezli do přestal svět to bylo rozhodující sví a to se s tím teprve u toho. Ano znovuzrození v myslím že je to jsem o to z toho víme si řekly se to z vody a co je to duch ka ale musím vám říct že rozikruciáni tato nebyl tak úplně špatné lidi těch byl.