Karel Makoň: 89-32B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. A co se stalo ježíše na kříži. Oželí za zrození z krve nebo tak nějak k ná. Tak toto je k let to také nebude vykládat že nám to stačí že říkal z duch z vody a z ducha to řekl. Takle to znovuzrození začínáte voda a duchem dokončí. A řekněme si ji duchem dokončí znamená seslání ducha svatého to. F. Čili to ve přes hranice smrti ježíšovy a to je na tomto a tak jsem tou rasy velice důležité že ježíš který prozrazuje že učí i po své smrti ale ne osobně. A se z toho jeho používá z toho jeho poučování dovědět daleko více než osobně ne. A kdybychom to řekli hodně ne se odvážně ale hodně z ale tak bychom řekli že indové kteří ji učí trošku jinak tady jste věci z osobního vedení toho trošičku přehání ale dvojím způsobem že ten. Výběr je přitom osobní vedení je prováděn podle založení mistra čas u ježíše krista nebylo ten byl takové takový vybral vnější ní. A co druhý tedy že tam potom nebo ne tak bylo nebere na příklad po tomu na sebe vzal i projevil založen jako o tom bohu a tak vysoko kdosi myslím se dál to je jedna věc a potom že nepovažovat za tak s tak úplně špatné. Že ten člověk jakmile do z tomu vedení se dostane nakonec toto vedení že jako s je považovat za hotového mistra. špatné to jako by se řeklo že by bylo prodělá osobní vedení u ježíše krista v jeho prost. A osobní vedení ježíš z s jasně rukou protože on byl nějaký mistr před si tak jemně do osobně veden tak nemohl nikdo ji né. Ale ono jsem se ukázal ne tak co je do třetího stupně včetně. A tato nejde protože tam pro ty si myslíš chtěli z vlastní vůle protože za ním šli a zas bude se chtěli stát. Spojenými s bohem spasenými osobní spása a si praně z vjem to neb prodlužoval v že je pojem osobní spásy právem vyčítají třebas zen buddhism tělo buddhisté vůbec tím by se mu že není možno. Není možná osobní spása protože je to nesmyslné to by se posvěcoval pocit oddělenosti. A mají asi pravdu čili ti učedníci neměli jestliže neměli za osobní spásou museli být vedení duchem svatým a tou vše ve jim neosobním nadlidské to si člověk nemůže sám a. To ani najednou přišlo ano při tom když chodili ježíše kristu tak si přáli tu osobní spásu neříkáme do špatně to ji bez tohoto nejde protože a tak si to musíte přát ale kdybyste měli být vedení duchem svatým. Tak do doby to vedení osobním a nebude dobyto k koná. To člověčenství a jemu nýbrž za takže to jsem tak těžce jsem se nadto jsem od ducha dolu protože jsem ztrácel toho člověka a to jsem u tu s se. Vědomí zůstala od na na a na koho to je potom bude vázáno ono bylo moje starost ale chápejte že tento při jsem měl v že jako. Nebudu to z toho a k a. Oni z vědomí se stupňovalo takže mně mohlo nápadnou žil v budu kristova o tom vědomí. No a nenapadlo. Nikdy si nepřál věřit jsem záviděl si ba by se při tak něco nesmyslného jak této vaše víra prost poslu se nic podobného není jsem si říkal. A kdy je tak jsem byl pořádně schopen slova na tom a s si byl byli nechali tak jsem asi vrchol vnímat chtěli sta pocitem ano nenechali tak ale myslím že když tedy se mohu mluvit tím že jsem se vlastnění si jak je to z vlastní vůle nic nedokázal tak bych byl rády byste pochopil že se nechlubím. Co tady slyšíte že jak vjemy dáváno takto podávat. Ale je to ani mockrát prosazovat protože nesmyslně se viz tu vám při spojení s bohem. Spojení s bohem není že že na ze si za ručičku to spojení pojem trvá jenom pro toho že máte disciplínu a ho poslouchat to platí dokonce života toho toho nahoře užší by si ho nebudete muset mít se ten do se o kterém mluví svatý pavel protože ne. Tam to moc bude na vám tak stráže vám nedovolí abyste hřešili aby se o k k o ti by si k visí k jiná on bude za s tou o to z tu boží si kristu jsem taky žádnou by si tu neměl první ne k a to byl nižší stupeň o to obdobné tam potom jordánu se v nás je. To zastal za pánu aby dostal tak jsem byl zase vedle když si řídit toho očistce že ano pane zastal neudělají z něho než než že nezastával dále tu to úlohu toho vrcholného ochránce je do ten mém vědomí s myslím že vy tomu bylo rozumět. Postačí prosim zavře chodil s nimi tři roky. A dělali zázraky. Jsem to dělal zázraky jsem vám vysvětlil jenom tomu dovětek nějaký že vlastnosti které máma máme jsou od boha. Čili v podstatě z neng lidského myšlení jsou zázračné. Že nejsou zázračné zasloužil nám k požívání tohoto světa je zaviněno tím že jsme vnitřně neodstoupil li. Od toho co je nám nejmilejší ještě lépe je že jsme nepřestali vlastnit to co je nám milé přestože rozvinut se nám nepříjemné co ho tvé hrůza takže ten člověk by měl k tomuto ještě něco přidat. Na této cestě se pořád chce ale od člověka aby se nespokojil s mírou odosobnění nebo z mírem sebezáporu nebo s mírou sebepoznání aby věděl že jak se poznává jak sebe zapírá a protože to není dokonalé a bez tak tam míra je dána pomocí boží ale že by měly za tuto míru protože by se měl přičinit o tom aby toho pozn sebepoznání. Bylo větší. Protože si s praně říká svatá terezie v pokrok na duchovní cestě daném pokrokem sebepoznání. Tady je to se spojen sebepoznání v ježíš kristus své poznával velice dokonalé jako menší než otec ale přesto s ním spojen. Čili nemusel by věčně škod ses abychom myslí spojen nemusíme být zajedno s to smysly jsme z na stejné úrovni jako on totiž stejně velicí takové ono se na něho slově celá místo nos dosti slova dál. Ale důležité je abychom jednali jenom z jeho vůle. A to je snažší když se menší než on kdybychom byl na stejně úroveň to by se nám nechtělo kdybychom přijali těl z mezi padlých andělu. Tak se cítili být do jako bůh a proto odporovali dělat hle a pýcha jeho aktem dávali člověka jeho pýcha je tak velká že opovrhl bujet bohem vězněn skal v si káni ztratili víru před smrtí ježíšovou tak to bylo v nejlepším pořádku ale věřící člověk toto o. Že za největší zkoušku povím o jsem daleko víc zkoušek než celek těch které fakt. To se rychlejší dělat se to platným je to nepřirozená cesta protože kdyby to muselo takle být jako v tom životě tak z nevážil lidský život normální lidský život. I normální člověk. Přeci včas se žení na příklad děti stará se o má. A rodinou vlast mám mám mám mám mám a. Neboť čím víc jsem ty jsou toto rovnosti například dětinné nějaký bohatsví. Tím více se musí zříkat a čím více se to musí říkati více na to neví ale stane se tak. Tam nějaká rovnováha ježíš kristus měl toho tolik. Ještě řekneme lidově že nikdo z lidí toho tolik neměl ty schopnosti sami dělat to co udělal to byly o pro zásluhy tak veliké které měl. Že ta smrt na kříži probíhala jinak než ses zase smrt naše smrt probíhá mystická mysli v pro proto li se s krátká a pomalu protože nemáme toho tolik co bychom byli čím bychom se vlivy znamenaly nebo co bychom byli oba přijali jako měl ježíš kristus. No myslím že to stopy zase chvilinku protože ten pochod mne rojí z prvek vykládá že vychází tato kontemplace z božské jednoty a učení ježíše krista potvrzuje. F. Ve všem tohleto kontemplací jenom kontemplace jest tedy stav. Čistoty a. Který žil pomoc síly vědecký ho bádání. Nemůže být nikdy postižen nemůže být nikdy dosti že pochopen jenom málokteří dosahují spojení s bohem neboť č k ale ne proto že by to bylo od boha nařízeno. Když jsem v ale es on k od svou od or v ne ne co on on ba je jím není dělo bez menším ale nýbrž pro toho. Že lidské nedostatky brání božímu světlu aby vstoupilo do našeho vědomí. Takže když teďka vykládá na této úrovni totéž vizte ženich přichází tak to vypadá takle. Vizte znamená bůh světel si přeje aby by je byli jdou z a proto aby z minulosti našeho ducha jak se projevily vše kristem viděli to slovo syna ukazoval jak máme se máme dí. Watts jeho příklad ono. A kong let je toho se máme dívat na zrození ježíšovo zrození syna. Co leskem od mu neodporuju výborné že by to svět je uměla o ale je to málo znamená to nic se dívat na zrození člověka. A to je zrození syna člověka jako syna který v sobě boha. F. A ze stvořeného do věčnosti zpívá ani stvořeného do boha do věčnosti no takže ona nemůže se váže nebo z nebes padne. Tak. No spoje ani tohoto boha který bosa do světa s bohem který do světa poslán nebyl který sebe neposlal. Takže když potom přijato o syna marnotratného takto byl on který se vrátil. A ne ten který to promarněn takže bylo mu svého hu pomoci dělal při víte z něho takže tady je řečeno vidět letem be tady desky vysvětleno. Ale bych to asi nestačil ještě moc stránek aby by se proto ve aby se s tím potkaly zase jiná ho z kdy jen des samo onen den menším nýbrž si zel dal visí kdyby ji byl to vycházení na toho nazírá se z lidského na toho boha. Ní. Že že za sebe k tomu bohu tím nazírání je se láskou. Zrození z vody a z ducha vidí vyžaduje ještě další světle upozorňuju vás že zrození z ducha a z vody je proces který začíná v matčině těle neboť pro nové je oděje se nacházíme v matčině těle a tam to začíná z té. Vody se dostáváme jakost obalu ale tam oddal zůstává uvnitř naše krav. Ale bychom byli bez krve ne z tak nejsme živi a tím je umožňována ho. Znovuzrození z vody a že jsme v lidském těle kdybychom nebyli v bodě ho tady znovu zření s v z vody není možné jenomže co se ukazuje v tom jordánu že nestačí mít v sobě tu vodu o na v ale taky od boha musí při pomoc neboť tam začíná mystika začíná vědomá. Pomoc boží psal si poprvně byl vědom že bůh miluje ani nesmírně miluje. Řád by vás takle někdo rád se vidí tak váze o tráví kdybyste by ho neměli stejně rád li protože by se váze jako k když ale ten bůh vás neod tráví že vám to nesmírně vzácné a milé protože víte s kým máte tu čest. Takže ten křest vodou spočívá v tom vysvětlení toho je ta že od chvíle co opustil rodinu za rase vnitřně přináležitosti. Do mohu který měl být jeho vlastní. A ke všemu vlastní přemohl osobě říct nemám zde kam by hlavy sklonil to od chvíle kdy toto poctě můžete o sobě říct přestože jste tady a to není vaše tři přechází ze s vlastnictví svého nevlastnění svého ještě je nevlastní sebe to ještě z daleko mne to bylo živa z přitom tu. Ne. Tak el se dostáváte do jordánu v máte právo vstoupit byla od poto pro by když to dáte poctivě to před tím pro byla pro klasicky. Nebýt milovaným synem božím nebo dcerou boží a nedá se proti nic jak a právě tato síla boží lásky vás přesvědčí o dvojím zaprvé že vás budu li je vše. Nebyly že nikdy nemilujete když na to jdete cestou poznání nebyl cestou lásky tak se tam něco uložili jsem tam jsem vložil tak to bylo jednoznačně bůh miluje a nejsem schopen bylo pro zval říkal se deprese model aby miloval pána boha taky aby chceš cokoliv jiného ale nemilovat jsem není nikdy nestačil ale miluju a to bylo nebudu že to je daleka sis těmi řekne kdysi myslíte li o něm pořád můj čeho byl li jenom cítím že on miluje. Toho si nejsme třeba svažte máte člověka který cítí že ho bůh miluje protože on nemůže jak zažil při do pro mi li on může na dávat třebas na jen na stádiu protože je s si vědom toho je že člověk jen na můrou kam tendenci se dostat. Své musí s tím slovu mat aby tam neustal protože na žádné úrovni se nesmí zůstat ani letem nepochopitelné no to nebe jak jsme se to čili u svatý terezie je. Ustavičné sebe do zdokonalování do budu překládat z toho při roli jako se v poslední knize je tam se shodné ne všichni z terezy jak sval a s tím silami děl a se všemi svatými velice snadno protože zhora jsme s potom zlepšování od této chvíle se ze co vám shora ale ne silou svou vlastním po své se ovšem do toho vložit všechno co z nemohli všechny ty hlavní. Dejme tomu k moudrosti z tomu říkal že paměť vůle rozum toto osobní vloženo aby vůbec z ve se dostal do konec řítil stupně ale než li stupni to je to by tam vadilo aspoň v tom aktu toho znovuzrození z vody tam nejsme sebou nýbrž jsme synem božím ne synem člověka. Tam nevstoupil syn člověka jako jinde se osoby kristus mluví syn člověka. Tady se říká se jsi mu ji by že syn boží. No a to poznal také svatý petra proto byl tak ctěn ježíš šel vyznamenání tím poslání. Takže jestliže tomuto dojde tak se život obrátí na ruby. To znamená když byl člověk připoután k tomuto světu k teď je připoután k bohu k vnitřní život o kterém nevíme o moje život tam tomu vnitřnímu světu o kterém vůbec nevíme dokud jsme v zevním světě pokud jimi jenom tento svět takže tento člověk se začne dovídat o tomto vnitřním světě jako by se tam narodila ale tam v ten postupně se začnou projevovat prvky jemu toho vnitřního duchovního světa. A on z toho vyvozuje důsledky pro svůj život ano v tomto našem v v v v že to zrození toho ono mystické je z vody i přes se nedá předvídat. To jsem na při že to nevíme kdys člověk dospěje do toho stavu. Vteřinu si tím se neděl že pokud as takle bohem když jsem k němu neměl poměr. A byl jsem pro že o něm mocnější než to že člověk o něm myslí. Jestli ho pronásleduje jako třebas svatý pavel nebo neprovedl koho rád toho není rozhodující tak se zase rozhodující. To by si ten by takový křesťanským mystikové říkali no tomuto zlý bylo do za to ne. Asi ten život lidský takový průběh člověka připravuje se ve jsem životě vyznám dost tak vím že jsem byl připravován tím utrpením při odrazí jsem se doma ale ne na potom tím vším ostatním v že jsem vyslyšel tu milost a hned se vysledovat jaká pocházela z toho vyprázdnění těmi lékaři. Takže by se dalo říci toto ovšem byla cesta která by se dal nazvat cestou poznání přivedly k poznání nějakého vědomí tak já. A cesta lásky a to nebyla tam nevedla k lásek bohu na pro zas do odmítal boha v tom pojetí a možná že vedla více si myslim protože jsem to pojetí které kráse nevede odmítal protože to vede ho kráse po o jenom jako za babička na vůli sobě. A ne kvůli bohu a pravá láska je vůli bohu a ne k vůli sobě ti učedníci milovali ježíše kvůli sobě ale ne kvůli bohu na svatýho jana který asii nemiloval bují sobě nýbrž miloval ježíše jako takového a nebylo mu to jedno co ten ježíš s ním udělá i té. To jako v myslím paty z protože nejvíce všechny učedníku protože. Mně bylo dokonale ale jedno za jiných okolností pochopitelně co ten bůh se mnou udělat za se na nevěří ve mne. Ale protože se s tím začal. Tak na jeho o vynechávám pořád dodneška aby si u se mnou dělat co bych chtěl. Nemluvím o do toho absolutně ne o do nežádám aby byl uzdraven. Nebo janem co bych o po se ve žádat tolik po milost ví. Ale je to snad známka toho. Že on miluje a to cítím atd takovým římě všechno co potřebuju. A proto jsem možná tvrdě jest vždycky zakročovat proti modlitbě prosebné neměl jsem prodělat této přiznávám tam své oprávnění. I na cestě lásky když se dosáhne spojení vodou sto rození vodou tak musí pořád prosit. Protože ježíš kristus to ukázal ve svatém něm je to napsáno jak prosil od se za ty svoje učedníky tělo před si na to. Čili musí ukázal to tam tapas začně náhodně ukázal že ještě musí zůstat u prosebné modlitby pro z věčně v zahradě getsemanské je pro sil z ještě na kříži že dokud nedokončí třetí stupeň je mu sice prosit. Prosim modlitba bere ovšem na sebe jinou povahu jiné vzezřením neslo by se zde ku vizte řekl aby se vnitřního a e s vyšším sounáležitosti s tím koho prosit. Otče tys nedal dovol abych a a tak dále tak v tomto smyslu jsem modlil ano. Tak si taky myslim při když tady jsem že jsem se ani kristus. Ale že se jeho učedník ale že tady postavil vás jako jeho učedníky abychom se vzájemně doplňovaly a proto od vás pořád chci abyste doplňovali ani jsem se představit. Jak je to pro je požehnání než že doplňujete jenom toho a že tady jste. bych se nikdy nedostal tělo povolat tím které jsem tady řekla vzpomeňte si tak či svoje smysly tak proto v jeho spisech nebylo. To si vzpomenete a proces tady byly aby svět tak dávám neutrálního nějakýho pomyslím do se nás že a také špatného čtenáře musím psát pro všechny tak tady budu psát pro vás. A to je veliká výhoda a z tohoto setkání tady říkám pro vás tedy k tak a teď ještě v vodě. Tak jestliže on tam mluví ježíš kristus o tom že tam působit duch jako věčný vane nevíme odkud za kam. Tak platí také že toto v. Co seděl člověkem v jordánu není z trvalého. Že může to být ale nemusí to vytrvale ale proč není dokončení že si tak možno prosadit protože to trvalé není takže mně jako úplné šíři toto působilo o sum mí. A to jsem neznal tento svět nebyl tomu bych že nebyla to moje matka musela mně krmit na přesto pro nedalo prosím visel se u plně se z blázni jim že z toho vyjdu. Tak prodělala nový že sláva čest vydržela jsem nevydržel a víte to je tak silné na cestě poznání se to člověk nevydrží kdyby měl partnera. A na cestě lásky je to vytržení a myslím že ten jan když byl pokřtěn napřed janem křtitelem ku pokání a že si byl potom pokřtěn jakože byli všichni učedníci pokřtěni ježíšem na před on není tam jezeře že jako před z těl ale jak protože oni se bude za pokřtěné no. Oni křtilo třebas pro do otok do že to na ně. Krok byl nějakou vodu nýbrž že duch ten svým křtil neboť i ten říkal křtím ku pokání ale on křtí duchem. Tím duch se pokřtil a oni o tom věděli že duchem pokřtil a ale je to s tím duchem nebylo tak úplné zrovna jako nebyla trvalý účinek je to jako neměla trval že to pokřtění duch ten zrovna tak u těch apoštolů když když to když křtili ty které zástupy koho viděli sestupovat na kovy městu proto ducha svatého toho pokřtili v to bylo v svým duchem to nebylo to bylo sice vodou ale duch dobyl který v tom působil rozumí. Je čili tento doplňuje je to křest vodou ale je to působil duch jenomže u od po z působení duch pak všech přichází nějaké skutky a nakonec si vskutku se dovrší přichází. Z ti přes duch se sami ano kde není voda. Že není třeba zevní pomůcky na to přeháním protože rozlišení hukot to co před u koho aby bylo vidět plameny to je zevní komu z ka. Ani mojžíš se vyvaroval nebo nebyl schopen bez ten komu si projít těmito křty. Protože viděl les který shořel ghos že se že zkus to jsou zevní pomůcky. Toho se nemusí za z ranám nýbrž to je osobitý pojetí se podle jeho založením on viděl ten jas. My ho vidět nebudeme pochopitelně no a tak jsem se dělo v ras tím křtem vodou a víte když tedy byli z po při nich i ti učedníci vodou jak do toho by drželo. Z budila o to nich to s takovou trvalo z víry dokud se všechny okolnosti nasvědčovaly že ten jejich mistr který je pokřtil je pravým spasitelem. Ale když oko si přestali toho zasvěcovat tak ta víra byla pata. Že se ale mezi těmi činit že by někdo miloval především tak to bude potom věřil. Takten z po víru nepřešel před že tasí ale. Láska je li silnější než víra na nebi ustává láska a víra naděje mizí. Ta není třeba by se z lásky a teď ještě dál jestliže potom žili z lásky kristově a oni to prozrazoval že takové miluje že miluje nadevše protekčně bych tak řekl takže to dělat proto že koho miluje. Protože oni jsou solí země. To potřebuje aby země neb propadat do země aby prostě byla živa. My se solí země nebude země osolena atakdále tak prosimvás zel ono těmi učedníky svolil zemi po činil stavitel mnou pro ducha a. Čili to je poslední jsou toho o který oděje ten křest vodou způsobuje že duch. Jako takovým bez prostředků vody bez pozemku pozorní může vstoupit do toho člověka. Jenom že tam je to všechno objektivizovat ano. Duch boží přichází v tom jordánu jakoby z nebe tak to aspoň viděl svatý jan křtitel. Přišel tak i které nás to zřejmě řekl tomu janovi mělas tu panně ten jan donesli jsem přitom nebyl. Takže to je prostě zkušenost svatýho jana křitele která se přes z jara žáka jana křitele dostala tomu bez do tedy je do evangeliu satya na tak dále. Tak poslední jsou potom kdybyste všem vám to jste se toho ducha pochopitelně aneb po stýkal na ve předem z s. Tak ještě bych byl měl něco o tom říci prosit no a to v velice pochopitelné v tom nelze věřit a ale ti učedníci museli vydat proč počet z toho křtu. jsem si všiml hned v předškolním jakou těmi jsem tuto sílu použil od boha přímou pocházející je přes tělo. Protože se mi vyčerpal víš a voni taky za ty tři roky vyčerpali. Kdyby byly nic nedělali tak vůbec sil to neni možno ani tu oni museli z jít čerpat rozumíš. Ale ježíš se z krásně ukázal že to s se vyčerpávala. se nemůže na to být otrokem to za svého pláště vyšla ze síla a nemyslí že nevíš dělat nevyšla síla z ti učedníků když tak těle či. Protože ta se taky nadto vyšla síla able to vtělený bůh a a oni tu synu věnovali oni miloval když jako jsem do domu měli milovat že se s ním podělil jsem taky vědomě s vámi potí v nemyslíš ti ale ne oslabí mně toho protože mám zastavují mít se z ale kdybych jako. Ježíš ukazuje totiž při spát jak je to před tím druhým jsem ducha a rozumí s tak dělo za si musel jít k nebi li je tady známe na podle pod nenapověděl on se opravdu stal člověkem. On byl synem člověka. A takže v tak bych připravili o synu člověka vyloženo o synu božím a mockrát věta dvacetkrát se o tom jiné evangelium na růstu. Tak to nepovažuje nějaký vím přeřekl o teprve on říká. Teprve budu syn člověka bude povýšen potáhne k sobě vše do doby on musí být povýšen do stavu ve kterém. Odevzdá svého ducha na duchu božímu znamená sjednotí svého ducha s duchem božím tam odevzdá neztratí za odevzdá rozumíš. A ta odevzdanost není u toho žáka u toho učedníka kristova nikdy taková oni se do odevzdávají oni ztratili při rodiny to je pravda vnitřně ale pořád stojí o svůj prospěch vedou stejnou měrou v si tuto u chodil ve nevole mně řekl ježíše krista jako sama sebe asi tak. Sebe ztratili kdo mnohem později přestaň duch bez tato o to se dokonale ztratili. To opravdu potom sebe neměli vůbec radit co se v rasy teprve nám vidět spojen bylo když svých jestli jsou nebo nejsou hlavně že jsou boží ne. F. Protože kdyby si ještě něco dobře tak to jsi podívej na ježíšův život že se zvrátil on byl opuštěn a sám k smrti neměl vědomí spojitosti s bohem prosím těle able to vtělený bůh tak to potom protože jste předvídal li jej za ni na mysli život se to v nás učí život ježíše krista a nejenom to co se tam říká. To co se tam děje ději našeho života toto nesli říkal přeci pravil o pro rovnici přední při teologickými svého z opaku toho že říkají tak to je od sil mi to. To tvrdíš něco co jako přesahuje rámec naší víry. Ale oni si věřit se z toho v toho boha tak jako že to není z lidský jeho toho ježíše kriste co je z syn člověka a to je tam tolikrát řečeno. bude povýšen teprve potom potáhne a předtím utahal toho málo ani vlast národ neutahal ano atom měl především tam byl po stát u táhnout to je nedokonalost to není žádné této rád začátek procesu ten se v jordánu a končí to tím křtem ducha.. No a to von se k tomu křtu duchem dostal smrtí na kříži zmrtvýchvstáním tak tam tělesnost nehrála žádnou roli kdežto do doby byl potřeboval tělesnost a dokud ten žák potřebuje tělesnost tak není dokonání říkal svatý pavel o tady to vidíme jenom jako tak tu není dost chabě ale potom tam nebem pro tělo. To bude nevidět on si myslí po smrti a on to zažil dostat se na tom světě že při tom nemohl zvěstovat proč toto napsán. Když něco vám že ten pali byl takový přespříliš ale ona musel ukázal naší sex jako s on tam ve starém za je to napsáno. Že se musel smířit člověku tak aby byl tím a aby abychom z nebes v něm poznali. Že byl pořád tak strašně povznešen tak sebe vně nepoznáme nebyl jsem moci řídit o to toto než tak dopadaly si říkáme přeci kristus. si může osobovat práva a v s s s s že bych je za život to co on ho ale opravdu pro zažíváme. A si myslim že jsem ten vší zažíval taky takhle.. Když tedy je pravda že to bylo obráceno jako u toho ježíše krista protože on co zažíval aby věděl že to bude zažívat. Kdežto jsem to zažíval nevěděl jsem to budu zažívat abych nemoh mít žádnou zástup. Protože na rozdíl od svaté které měl si podat myslela a pěstovat do svých sester že nějaké zásluhy jsou kdybych to nepřiznal lidem věří svým že vás to jsou tak by si to co se modlit tele do protože světu nese dostane tele. To je záslužné ale je to nakonec kdežto jsem tam jako z vás o neměl co si musím věděl je nese nemodlil dne on se modlil prosimvás ale vůli rodičů ale to nebo za hodné s to od říkával jsem nevěděl co říká. Svým svého se se z věčně ponižovat v on to musím ale z abyste viděli či nemám vůbec žádnou zásluhu o to co tady říkám ale již tak ku je potom na těch u těch konců nedá žádnou práci být ničím. Ježto to dalo strašnou práci cesta jak o nají pěstovala s a obrazem extáze s obrazem milosrdné do těch nejvyšších výše k ale tam ta mně nebyl by sis zachovat protože pro smět dala svou sval. Oral jenom od bude tomu mír mu to s tou fází umírá že nemůžu umřít vnitřně. To se nestalo. jsem nezoufali z toho že pak je tak táhne jsem dokážu tomu vzepřít ale když se dokázal se do ostuda. Že nevím co dělám to je špatný kdo se z opačnou hlediska jo eli hle beránek boží který snímá hřích světa. Von se o sám nedopustil ale všechny hříchy světa na sebe dal. A to ne v okamžiku smrti. Ale to von se tam vězte odpouštějí svých ti do kde se ztratily ty hříchy prosimvás. To převzal klidně a tím spěchal na kříž tam nese ten naše hříchy a tam se krví potil ještě nechápete v čem spočívá spasitelství kristova od prvního okamžiku narození ježíše krista na svět. do zmrtvýchvstání všechna spasitelský úkol pro spatřoval není na malinké částečky abychom ho pochopili. Takže bych si dovolil kde tato podle mne tento spasitelský úkol vám vysvětli za pro z vás neproste li přitom nebuďte do dělat v k že my si toho nezasluhujeme a tak jenom jsem bez který tele pro svět dovoleno ale ten ježíš. Kristus nechce abychom se dali dojmu s protože to je svým to je usebranost se cele to teprve začíná. Není to tam se z on náhodně kdo byl z toho co se s el duše se nemyslí s ve vší síly to začíná tam u toho se chce. A protože jsem se opač je mi zač no z celé síly své. V chvíli se s tekla tak se jsem si taky vstupoval s pomocí boží do toho poznání k jeho při tom dosti ano tak je mějte na vědomí že musíte začíti se tím co jsem sjednocením co chce a to když tím začala být tady tak jste všichni unešení protože to jedinečné. A to sem dycky nakonec to jsem to jít za to při pominou ale je mělo by se mi to jinou pojedl z vás že upadnou do extaze el co jsem z ona citové extaze při když na sto sví všech mystiků se dostaneš přes ni. Ovšem mých chyba a tu svatý již do neuznával takovou strasti. O správnou protože jsem si z toho člověka znemožnil by dělal něco pro bližního protože on co to utápí a tam jedná extaze nás se do druhovou je tatam že slon si tu kola ustavičně do extazí ale běda když upadla před tím li to z ne li ji za k vám tak dlouho jsou tu vyšla. Říkal tak my když to tady jsou li by potřebuju aby svět dostal z hříchu. Pomocí síly spasitelových takže na nás je abychom pomocí síly boží snažili své nejenom na se v ale i na jiných lidech kteří buď si to přejou v anebo mi to přejeme tak je to všem nebo semene se pokoušeli od toho aby se vědomě spojili s. Bohem to musíme se o to se s abychom z tomu nějak přispěli jo tak jsem to chtěl říct. Tak jestliže toto děláme pak je všechno v nejlepším pořádku že my musíme vzrůstat do toho milováním bližního ko sebe samého. Nemyslete si že ti učedníci toto uměli tys tomu teprve učili a za tři roky že se naučili ale ježíš musela ustavičným rady. Aby to na překračovali protože ne jste nám vidět z ty co vás byla sv jdou a co z jenom si dělal do nenávidět to všechno musem napovídat tím že jim to jsi dál milujte nepřátele své a tím že jeho slovo je skutkem neboť do slovo boží tak na tomu sílu jsem toto tu si nedát takto neumíme prosimvás. I ten bližní nemysli něčím jiným než jsme my sobě jo. A jsem v okamžiku když jsem toto poznal jenom jako křest v jordánu nic víc tak je tak nesmírně zažil na každém tvoru se jsem taje třebas tupou ku i za cenu zranění z osobní no to přeci by dneska neudělala a víte jak to jak to o chatrné že se přenese někam mým nám.