Karel Makoň: 89-33A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Přes věz že jsme žijeme z z z z časoprostorová pak v dualismu tak nesmím tolik bránit tomu zlu. jsem uprostřed ne do proto abych ochraňoval jako oko co na ten že ses tam zabít. Jsem ochraňoval toho dobyl nebezpečí života jenom když chtěl třebas stálo když jsem narazil na někoho jinýho ve který mně byl k tomu se musel bránit. Ale co osou chodil jsem před to jsem tužkou protože v tak i tam nená váže tak v to se tak je to se nedá vysvětlit. Ale že jsem že narážím do podoby dostane z nedbal jsem na to asi tak a že to tedy vyprchá. To je důležité protože na cestě hlavně na cestě lásky. Je třeba abys aby člověk v lásce vzrůstal jak rozrůstat když si myslí že jímá dost. Ten nemusíme smysl pokoje tak se musí zdát třebas se mu to zdá v tu přestal milovat. My jsem se zdálo že vůbec nebudu o to bez mistra ale ale stal se o tu lásku stává. To bylo strašný když nestojí jeho tu lásku boží město li tomuto spojení s bohem tak se na to ne cestě toho nesmí být jedno. To vám do rozbilo to bylo jedno na příklad do musel zemřít doka. Tam že milo že nezažila to není pravda s mně záleží na bohu tak to nemusím prozrazovat jak. A protože mi záleží na něm tak jen do stopa s tam jsem ochoten to dělat protože jsem před život zjednat že věnovat řád dělati ve službě jeho. O to že jsou vodu o to jsem se do by se mu otráven ne tak i tak proto mu byl protože aby se nepochopili že to potravy by tak dlouho ve službě li tele. Ale neví z toho klid nebyli no. se z toho zbavil nechce v na protože jsem šel opačně a to pro vás není v jsem v duch ta přel do vody. Ale podívejte své. Ting se z ducha je takový pro věřícího člověka je takovýhle. On musí z vír kdy provést každý skutek jakým jakého je schopen s pomocí boží. Když to neprovádí nedostane se přes křest vodou dál. Ale oni opravdu to prováděli dokud ta víra tady byla dokud tím ježíši seděl škrt přes víru to nedají vina že přestali věřit. To jenom se kázala z jak se mají rádi. A to na tom do tróje roste jak se měl rád a on to nevěděl předtím. A samozřejmě jsem taky nevěděl že jsem se zrodu protože k za tělesnost je silná věc jsem do ní. Když ty tři dni při tom první z koncentráku říkal co jsem z čeho jsem jsem se provinil nebo jak na toho jsem tápal tak jsem tápal tak se dostal kopat sice bylo zajímavý jak se to shodovalo se protože si to zasluhoval a tento nevěděl co dělá nevěděl řek kou ale byla právě prvém zasluhoval. No tak to rodiny vedení který jsem měl se jsem neslyšel atakdále chvíli žilo to bylo vědění důkazy ale musel to momentálně bože za důkaz nemohl neslyšel jsem jsem se do koncentráku hotovo. A teď ale co s tím věřící který věří si ztratí víru ale neztratil touhu že ta touha změnila kvalitu a on chtěl z svou osobní spásu atd teď přerůst nás spásu všech lidí a to se nemohlo stát dříve ne. Než přestal věřit na osobní spásu a to bylo nemusí celá padnout nemusí přestal věřit na pána boha o to ne ale on musel přestal věřit na li že se zažil spasitelem protože se tam takle zmařil to nevěděli takle se zmařil potupnou smrtí na tom kříži ne. Tak že kvalita se dostavuje tím. Že se z máří výraz osobní spásu by to bylo rušil pro toho cele. podstata a co potom z by byla by kde víra v boha. daleko neosobnější jeho jo než byl ten ježíš kristus ten o tu. Takže se připravuju tímto způsobem k neosobnímu vedení duchem svatým a to je absolutně neosobní vedení z s tam by byl někdo nějaký plamínek to ji za na osoba nebo že nějaký hučení to přece není žádná osoba jsem tam ježíš kristus se neprojevuje jako osoba nýbrž jako zaň ducha zato o říká od jsem pošlu to nejsem ne. Tak to jsem jsem z z z domluvil ačkoliv do do toto způsoboval pochopil smí že pochopení učedníků on byl jim taky ne el o tom nebo v ve takže mysli ono a on se přizpůsoboval i s tou řečí mi že pochopení učedníků.. toho poslu toho poslal ale co bylo třeba udělat mezi tím co se musel si s tím si jistá tak řekli první věc. Že ztratili víru to osobní vedení a taky v osobní spásu a to bylo paralelní ale neztratilo vírou v boha o to asi ano o tom že předpokládat ne a protože neztratily jich. Tak naději že když se jich neumíme ten ježíš kristus řekl bůh otec. Že z víry přišli k ježíši tak se vrátili k víře starozákonní patrně. A taje nesla dál něm a ta příchodu netělesného ježíše krista neboť on prošel dveřmi který by zavřen tvé tělesný člověk přišel ukázali svoje rány. Je tělesně viděli atd tomáš si dokonce li sahal při druhém příchodu na svět poznal že bůh věk že ježíš si tělesní. Co to mně někdy že se za rady tělesný samo jsou pro může vzbudit jakýkoliv ukázat kohokoliv chcete že ano. Prochází zavřenými tak toho prostor že z rosy tak moc silný neni ono asi byl řek že jsme se to potřeboval ukázat někomu tak tělesní byl. Jenom pro potřebu toho člověka jako jsem zjeví anděl a že v lidské podobě o nemá lidskou podobu na si zjevy v lidské podobě než věříme jak si tak i s těmi jsi li nemá křídla jak je to nesmysl boj o se pomocí děl a to se pojí bude v bez ztráty času a tak nepotřebě tomu žádné čase žádný prostor se po nebudete z síle pochopte z při se musí mávat tak pomalinku podle kupředu jinou jinou představu neměli kde než si takle vytvářely toho ten cestu představoval věru. No tak dal. To neni by to as z jak sví představené nýbrž to není si vědom hle a dali ani jedno ani druhé nýbrž kte. Substance která přesahuje rámec bytosti která se s si být oddělen na od rozumové. Substance která se necítí být oddělena podstata kráse věci oděna tam může říct žít třebas na úrovni rajské. Aniž by odtamtud potřebovala k tady je aniž by mohla se spí spolu stýkat s bohem tak neosobně jako třebas my ale může cesty za tím že oněm z na jeho vůle tvého vně. Protože může být přednostní přenosem vůle boží může bytím posel nebo o informaci ty říkáš nezve do kolik na tohleto jedna z funkcí ale protože kdybych přišel na úrovním na úroveň na to je z kou který nemá představu o anděl jako o bytosti a přišel do by se mně to. Tady jsi andělem ve styku v a v neviděl by ho ale věděli že ten anděl jsem mnou jedná. To jako nepotřebuju na dobyto dobyto pro znali relace li bych to potřeboval kdy viděl svatou terezy. Ji neviděl nebo vyslyšel mluvit. Pi slyš vymluvit tak se za trest nebože že to je pro někoho jiného než pro který ve své řeči by to nepochopil do že on se musel v při že z bez tedy do se bude to raněna prasat rysy pravila sil dal rad berte se ten při dělal dost v ale proste ve jsem to byla jsem za to se muselo se s tak by to opak proto pro jsem to napsal na co jsem do jsem do pod do tam našli není že to nebylo než tam. A ale kdyby takhle třebas teďka se mnou mluvila přátele to by strašně zdržoval v řeči abych co chvíli zapomínal co říkám tolik naslouchali tomu hlasu je mocnější že vás pochopitelně a než moji ní. A tak to to se neděje o tom vím že napovídá a to stačí to by si měl jiné o li tak že přestane přes toto vědění který vás rozumu. Be tak ten styk be. Člověka když zastavuje v z když člověk při zásahu duch svatého. Je krásy do komentoval byl plni když oním mluvili každým jazykem toho do tam byl přítomen co pak si myslí že on nemluvil pořád za námi z ky o do za námi ale každý to slyšel jakože mluví jeho z jeho hře řečí to nebyl krám když duch ku. Svatým mluviti znamená býti absolutně vero neoddělenou bytostí od toho ke k tekou mluvím takže on slyší svými jazykem když neznám jeho jazyk vyslyší. Svým jazykem jeho je zvykem v jeho věřit v slyší. Atomy důkazu více ale stačí které ten jediný protože do od o do tom jak ses jak viděli sestupovat ducha svatýho nad si zástupy jak to všechno a proč jsem tady dělat to do pro z tam možno zajímalo nebo za že by to při s ke slova od protože to vyjádřit nedokonale slovy. Citově se těžko slovy dají si ale když se stane nějaká věc za ty mu dal si si po mat li ze sto život ježíše krista. Že není není z nestačí se řídit těmi slovy taky protože mi dal smyl to dohromady po tomto pro dál dokonalejšího v ras aspoň jakýs jakýs takýs obraz o tom co ten ježíš kam nás ve dělal ukazuje se to ten křest duchem na tak dále. Tak takle bez bych řekl be přes duch jsem vypadala tak nebo hlavní jeho podstata je v tom že člověk dokonale. Sestoupí zákon dualismu o z ve jsem na s ním znamená nad všemi jim zen z zády jinými nad všemi úrovněmi i ty andělé jsou na pokraji dualistického řádu v tom ti ho vyšší bytosti dával nahoru me v ale člověk i když osvícen duchem svatým tak opravdu v ní. Neví z o tom co je čas v tom bezčase okamžiku jsem do se na zažíval konec světa to znovuzrození postupné a opět konec světa o ho za co to za pořádek veta. Koho konec se to jsem potom moh vžívat použít se spojoval s bližním. A tam jsem zase o doprovázel ke konci světa. Takže kdyby nebyl býval osy jsem se za ve z on nemohl doprovázen dál než do třetího stupně. A ten dotyčným o kterém budu mluvit ve tázal na mysli jsem se dostal do tohoto stavu. Seslání ducha svatýho za vámi sice za devět let ještě něco. Vedl z to co on tam na toho podnět se tomu dával ale když jsem dal pod je tak se mu o tom myslet že jsem to tak nějak trošku zavinil ale to je to přešly v stavu tedy do toho stavu dostala a tam není čas atd prostota nemá vůbec žádnou platnost. Protože napřed s potom. Tou byl úplně opačně jsme si jenom hlavě potom dal dohromady kdy on tam nad se byl konec jak. Takže bych mohl říci že ani tento stav v není v těle pokud jsme v těle na výši be a kromě toho od okamžiku pořád. Protože jsem potom při se věděl jsem že bůh miluje a tak dále že ano a u poznával žádného bůh li se s to ne a tak jsem k přišel o ty těžkosti existence atd těžko si vás zela v když jsi poznání to je pravda ale nebylo to tak akutní jako. To bylo to jsem prvního kam řík. Pěkně jsem tam nemuseli jíst nemusel opravdu nese mně byl na ale nemusel ale doma mně chutnalo jsem. Bezvadně ve se musel zdržovat jídla že by se byl zabil proto je potom na dovím be no vodou není úplné zbavení se pocitu že časoprostoru nebo v dualismu v ní. Ten ježíš je v nás těmi učedníky jako se někdy jiný než jsem je vede než jsem byl on tedy. Vede k tomu aby byli jedno s pod jsem jako on jedno jest či věděl že jsou již než on je měl pocit dualismu dualistického myšlení. Kdežto tam jsem nevěděl co to za následek že se mi tělesný ale při by se prvním koho jsem litoval a vstoupil jsem do něho že čili a on se za rok se dostalo prostou jako čili to je důkaz něčeho jiného. Než jak jednal ježíš po křtu byl dalo s učedníky kdy ten oni na to začli zhora du že jsem je nebo chvil je se nemoh jinak pomoci. Než jak jsem na to sám přišel protože když je to moc boží která mnou vládla ale jen vlastně jsi kdyby si byl zrozen zase nic neudělal. Jsem si dělal na to co tam boží moc dělá se dříve že jsem v tom došelovi by to se mi nedokázal. Jsem tady ve vás tak jeho povrch jenom pokud do potřebuju k tomu výkladu dál ne to je velice povrchní kritus zažíval v tom koncentráku. No. Není ten a ne že úroveň není trvá tak pozor tak každý slovíčko. Tak se s živě kolísá a jak teďka nemůžou potřebovat je tak mohutný stav v abych tady viděl teď konec světa. Protože sice by dobrou bezčase okamžiku takže byste neměli měli padat do ve na žádná extaze. Ale stačí aby si na to vzpomíná abych mohl totiž to vaše mylyjé prostředí jiný z mít co to s čím na mně by působíte vnímat. Není to jenom konec že toto jsou oné věci že jo to do toho vůbec mluvit tyto tyto stavy. Nestal se po nižší na takovou úroveň aby neupadl úplně. Ale je to takový slabou připravíme ekg jenom který z pozadí mého vědomí nebo do pozadí mého vědomi pořád plyne nepřetržitě abych se neztratil jsem to světě. Kdyby se se před vámi ztratil také zle musím mít na všechno odpověď ne proto ho. Že bych od abych se moh pořádně vytáhnout ale aby bůh nebyl ponižování by nesim kdyby nebyly deset atd listu tak nesmím prohrát kdyby byl jeden z vás věřící abych nekompromitoval tu víru. No. Je tedy samy atd si jisti jim anděly země synu tak abych moc pro kolikrát bych chtěl mohu bych to s to z toho co záleží na okolnostech. A teď tam byl jeden jediný věřící tak se toto nesmí sta tak bych věděl že pro toho jednoho věřícího dale všechny překonána. A ne z vlastní otci ale protože bůh miluje jednou duši jako visí z duší. Když se ona chce vrátit. Po bili když tu na nebe ano to předcházelo tomu duchu svatýmu ve potom duch za zlý on z nebe jim ho poslal nemusely jak je bili do do nebe. To tam nese bych opomenuto světec sis z těch u si jakožto zk v tom že tak se po sobě šlo ku zenu no a tato bych řek že víra vždycky musí být o přede na ze všech stran představou. musím mít přesto o tom že bůh miluje a proto k němu jdu taky představa nemusí doby v představa osobním nějaký osoby to si nemůžete malovat něco. Takže nejde novou představu. Nějaké bytosti nebo tak to symbolu své bytosti co jsem planoucí nebo co. V přesto o tom že miluje že k sobě vede k že všechno začíná bohu a k bohu končí nebo do boha to spěje a že tomu jiný osud všechno bylo dobře kdyby si člověk přijal jako správné když to ještě mnoho věcí jiných když to přijme tak jeho víra by dále této niko ve víře dovídal by ho měla bez k tomu aby to praktikovat jeho život víra byla živá aby miloval bližního. Ko sebe a další stupeň aby se snažil o to miloval host co j jsem se a tak dále. A to se to dost toto věřícímu se to učil věřící takle. Je to je to neučil semeno skočil do veškerý veškerý moc rub než který si své nejez jak se tomu přišel a neboť to byl jenom on který mně působil aniž jak to oni při když do by si musíte být vědomi jako věřící že se přitom spolupracovali že máte nějakou zásluh že vaše ctnost nějakou cennou. Vás dost nemá vůbec žádnou cenu proto mužovu věd tak hnus jako mluvím asi mu ze všeho dělat psinu z ut co vy tady se snažíte protože. si nemá vším k vaší ctnosti tolik jako visí musíte váš. Jelikož bez by se dostali do třetího stupně a k no a to byste vírou se dostali ani dál. Tam výraz musí potom si zase na sebe novou kvalitu jak jsem říkal že na přesto věřili v panovat vůli sobě abyste získali spásu nebo tak něco a potom věříte v boha kvůli němu z lásky. Čili tam nastává přechod práce na poli od práce v domě. To ses jevíli neboť on učil jenom cestě víry a lásky musí nastal zen toho alejí dětem moment je velice snadno překročit čelit za hráz nejde překročit temná z toho důvodu že on ten člověk přeci jenom i při kterých se mu dostalo takový víry že co dělat do domě hospodařil co dělat na poli to pojmu svět pracovat za z du kdy že jsi si zasluhuje to je modlitba. Prosebná všeho druhu. A pak se musí pracoval z lásky po třetího stupně čili musíme se mystická cesta ano ne to lidská zkušenost. Se shoduje přesné či je toho mají přímou toho ducha svatý jeho dříve než neosobně opřít mu to oni nebyli schopni oni museli mi nějakou předehru to všechno je proces duch ne by takže oni na předal svůj pokoj. Ve kterém ten duch působí a pak teprve jim dal toho ducha samotný něho ale to jsem vysvětloval duchaplněji mnohé krát vedle tele. Protože oni nezmohli získat pokoj od boha pocházejí sví dokud nepřekonali ty těžkosti kterou by za nimi to by těžko si tak velké když se museli vzdát mistra. Že si byl představit když do všechno z něj vložili že nejenom byl pryč atd tak potupně. I že tady v těch vjemech je mi líto že oni tam dost nezdůraznil nic třebas v z že který jsem musel by se po smrti ježíše krista jinak. Když to věděl že se ježíš kristus mařil a že nebyl potupně mu dotován jak to vypadalo. To kdyby byl s s s tím že den tak by to muselo být s co tu bych nedopustil k kolik chybí na ty chyby za k li by v tom co li totiž toho o to rozum dnes k oni že mi k. Tam v tom assisi když viděli příklad toho svatýho františka. Taky toužily aby tak žili některý na všechny to blaho zk na žen ale ne samotná ho tam měla možná dvě desítky. Tomu poměrně malé městě proč že to bylo dost. Tak to jsem tak ona do tak jak ta tím příkladem jak on potom si dělej životě. A po tej o jiném. Stavět ty kostely a styk kostely tam okolím půsty protože víra o padala všecko schizma v náboženství na to při skoku začínalo. A tak víra upadala prostě kostely se neopravoval li li do nich nechodili. A on najednou budoval chrám po že když živě pochopil živě. Zbuduj svůj že nám to svůj tam nebylo v tom pochopení budu li tento chrám že bylo z padlým on si myslel že ale byla v tom obrovská síla o to tam není mu znázorněno toho filmu tak obrovská že po prvním chrámu stavěl další dokud mu nedošlo zase víte proces že šlo o vnitřního chrám který měl zbudovat a teprve když budoval. Svoji vlastní chrám dostatečně. Tak šel k tomu papeži toto tato následnost tam měla všech nabýt znázorněna velice dokonalé aby v pro ty se mi že byli v jsou bez že při domově ale věcné nejsou. Viz z ona by to za pro pro krise měl být v tom nes vázáno a si věk kritizovat že toto vinno tak aspoň něco mne. Ale on byl bláznem božím ne protože bylo při je považovat za blázna do to bylo to sico dělal že se tak věnoval bohu a oni ne oni byli ten zval lidi jsme se v jeho zen. Protože s tím že ti kdo si musí s. Od teď ti ho čtvrti oslem desáté věc čeřínek ráno. To války ne jak se k napsat mám a prosimvás správný učedníky toneme dává a když si dovolat a v. A ty si taky na dávají mi to nic se tam takový o neděje. On nedává teprve když při za věci chybí zase hadi sv. A to bych byl rád a hledá marně jsem vás ale nachází se je. Ale teď začněme od píky a vy jste mně včera říkali k ní. Že bych která adi nějaký takový návod k tomu jak ses jedno i ti ti zaručeně s tím věčným a ono je tomu takhle jako s marnotratným synem prosto o to by kde nemá ten si dobyl ale za klad nad do ty jen a tisíckrát minulosti ale víte že na ni nalezneme něco jiného. I tam si nazveme to co potřebujeme tam nalézti aby mi kdybych něco zapomněl co potřebujete tak je připomeňte co v této chvíli potřebujete tak mi připomeňte marnotratný svým nebyl marnotratník jen když odcházel z otcova domu. Tam je to líčeno jako že nechtěl být u otce žen a že se do toužil svým ne si sebe zlém ale dostalo od něho svůj podíl a s ním šel do světa. Když mu přitom nebylo řečeno vůbec nic co s těmi penězi dělat. Čeho se mon ten otec nadát než je to všechno promarní. A tak si velice ceníme písni o perle ten máte možná někdo za mám je tolik že to co jsem poněkud jinak. Ne že si ji požádal o odchod než ježíš je tam již jakože byl by hozen toho ne ale odešel se svolením všechno s tím svolení otcovým a to je lepší. Systém lepší vysvětlení nebyl nedalo též jež tam v by byli v. Protože o povolává toho svého syna k jinému úkolu než andělské mu. Čili to pokrok kupředu víte potom když hledá tu perou takže mu to na moc práci když to do napřed je to nebudu teď citovat tu berou protože nám o to dneska nejde nám jde o něco úplně jiného ale před ze si to když jsem s tím kde do toho světa je propuštěn buď z vlastní žádosti anebo protože s přáním toho od toho otce a to z ko jste si to dohromady oboje třebas správné protože proti jeho vůli. Se to neděje a proti bude od sestro taky neděje takové oboje správného že se líbí kdy dát perla i s těmi těžkostmi které ten člověk že v tom egyptě tak dále. No a. Než že je život tento by to ježto kapitolu druhou bude tato na to za to za to všechno po bez zlo potože i do si bude dotoho za tety všechno možné základ byl v pořádku ale ty přídavky nestáli nám nos. Prostředky přídavek ježíšův v rovná se byl nestal jana. Co o tom jiné jsem byl dokonalý ale některé rosy s ke sekty byly čistě a nemystické ani nebyli na veliké výši takže nesmysl si z mu z nebyli jednotné nutit to tak jež máme tím od byto. Ale přestati že ten s tím opravdu přichází je toho světa jako absolutně nevědomý co as tím dědictvím mám dělat. To se mu neřeklo. A to je to velké pokušení které pochází od boha začátek jeho. Nový nás pokušení ale zbav nás do svého kámen a po nás i musíme než se zbavíme boj dosti. Žádat od anebo přát si ji abychom byli zbaveni pokušením od boha pocházejícího zbav nás pokušení které zač je to všechno začlo to přestože vzít ním začla. A to člověčenství končí páté te když jsi byl do váze el od od jsem tak tam od jsem nebyl oddělenou bytostí tam byl na úrovni andělské kde se cítili do z kdysi bohu. A patrně tedy taky neměl je to naše tělo tak potom jeví přenos který je ve starém zákoně a to jsem mám byly že to na vás nadto odvolávám do ty jen tento jen to bylo opakovanou vám vemte si do dokola si sečít teď a stal se za použité protože by nám to tady hodí jest je to pravdivé tak nesmí jedno druhému odporovat. Tak on odešel do světa a tím se zmocnil jakmile se v módě jak nebyl člověkem jak je zasel člověčenství tak tím za na sebe taky úkol nový úkol a o šimon velkému podivu bude. Když řeknu když se mu neřeklo co s tím dělat tak to všechno promarní. Že to byl ve samovolnost promarňování proto nemohl by za to trestá když se vrátil to se vrátil ze svým člověčenství jim to protože jsem si které vyšlo z boha se vrátilo do se k němu. Mít víte z neřekli něco nového te o tomhletom alibi tolik dale postí dával tak je to zase něco jiného protože tam byl v tom obrovské bohatství moudrosti. Samo jsou bože do semeno ocitl s těles. Tak s tím jednaly jinak ježíš byl andělem kdy neměl tělo s pocitem oddělenosti od to bylo by to by nevadilo ale bez toho i pocit oddělenosti to ten je v pokušení velikým jsem mít a jsem vládce je jsem oddělen kůží od ostatních no a. A podle toho jednal moh si dovolil všechno promarnit tak by to udělal dokud to dítě je malé když vstoupí jako člověk do světa tak s ním nejednají jako s dospělým víčka ho chovají ho dávají mu všechno co mu chybí. To znamená on ještě není daleko no od toho ráje ve kterém byl u toho otce. A. Ten je potom na pokračování v matčině těla tak tady se znovu ten ráj počínal ho. To nebudu zaseli dáte do se pak tam by to jak to s do znovu ten ráj počíná jako jsem byl do podle něho padá do mám vejdou na matčina. Ano jsem napřed do toho známa činna nešel ale protože von tam nešel ale my vo tom znám vešel. Pak nemusím do opakovat tak se musí znovu budovat mým moc dolů no matčino to znamená z vody a z ducha mu při ho v vědu ve konci světa a konec ceta není konec. Že věci tedy i kdy byla ani začátek řečeno ve světě postupně končíme. O kdesi postupně končíme neopakuji protože jsem si bych na to byl zapomněl ještě jednou vším končíme postupně ve světě. Napřed s tím nejjemnějším. A potom s tím nejhlubší jde opačně než jak on to či nějaký stalo ve nebo tak nebo jak že tam mi ta očista očista tady. Nevzniká tím že by člověk odkládal nýbrž že ses tam ani hlouběji moc je. Takže dítě napřed ztratím pojem toho ráje toho jemného. A pak postupně narážíme tu vodu po tohoto světa takže kdyby nebylo pro bene tak aby si zahynulo on byste jeho jako ten svět a tím že je rovnocenným pád na ten světa tak začíná navozovat páry dvojic z tak jak vypadají rovnocenných rovnocenným být jak je potom těžko nějaký recept. Když u každého toho vypadá pojď po jeho po jeho stylu po jeho systému. Výborné je kdyby to bylo tak vždycky možné kdyby tomu dítěti se ale dal recept o východisku a mně se ten nerad se dál po východisku násilný moc. Tak jako bych z moci boží jakože dělalo jsem se na svět přišel. Mocí boží jsem byl z toho světa a toto co nejí šel vytržen. Oni dobyl moc lékařů že bez moci boží se to nestalo to jsem viděl na konci ji z operace sem dycky dostal z moci ale to jenom tak aby se s to skloubit nese osou nemluvit. Takže ten člověk by je mi co nevidět recept a to si to mate kde se ten recept je obsažen v jedné jediné větě a se milosrdný. se který jsem nenastoupí podle kterou jsem nenastoupil do života ale bude to kdokoliv z vás může nastoupit do života ještě teď mi to pozdě ještě od okamžiku smrti není pozdě. A které se z ne oběti ale milosrdenství to nemá být jenom obětí ten život ale vést k větší míře v milosrdenství když je toto dítěti nevinnou klepe ale že se učit milosrdenství tak opravdu za jenom pro sebe neboť co do něho budete v tom útlém mládí této nejdůležitější š čím si obchází. Do světa ten mládí do sedmi let. Je rozhodující i pro celý styl života toho člověka a bych tečeš užil do síle spěte ještě z toho zaseto hlavu. Zase si vzpomenu že do svět jsem byl vychováván k tomu hlavnímu. To nejsi byli toť tělo ty jsi duch ten nechtěli do udělat hledati ale dělali z toho blahoslavení lékaři je musím za jednou poděkovat protože by doba tu se taky lék as a prosím ho je li tomu takhle mu pak platí. Že to dítě by mělo by vychováváno zvláštním způsobem specifickým prvého dětství milosrdenství. Pro milosrdenství pro budoucí milosrdenství které prosto ji ve světě. U dítěte obstojí snadno protože tu tom milosrdenství oplývají a ty co jsou oko o nové onoho své hrubě připraven ten osy světa takže co jsem na tak dále pocitem on své utvrzuje pocitu oddělenosti. To se dělo prosím s za tím synem v. Tedy své u to vzal pocitu odělo s tím že měl od od své člověčenství pro znamená od určité množství peněz. Je tam řečeno dnes to promrhal tak se trénoval v tomto o nečekejme to všechno promrhá. Protože to se musí zdát dříve než fyzicky umře nečekejte na hodinu smrti no nebylo byl do tak úplně špatné. Že tam se zřejmě na promrhávat daleko snáze než kdekoliv předtím ve světě a pravým způsobem. Ale mějme za to že život je milosrdenství oběť. A že to jasném milosrdenství od boha že nás nechává že nás ponechává v tom že všechno to promrháváme že nás nezavrhl o je pro to a nýbrž obsah pokušení které přichází od boha. Neuveď nás pokušení o názorně ho uvádí pro za tóny chyba tisk ku. Takže o začátku. Svého narození od svého lidství svého složen z tví nevím neni s o tom odkud přicházíme a v domě obrovské pokušení dělat sis tím jako se svým počínat čistí jako se svým nakládá s tím jako ze si měly by to jakým přidaným apod prosto tím a slovem jsem bych to vyjádřil a když to dělám ne. Tak začneme vlastnit ve třech letech člověk objeví svoje napl no tak začínám vlastnit pro od tří vlastnit. To nezačínat ve když něco v zabili a když třebas tu nebo ale co a. Děti dělal všechno ostatní nýbrž on začíná vlastnit jsem stoprocentně o střílet a. A jestliže mu chceme dát správný a pro tam byl života tak o tom musí nevědět. A musíme chtít po že se dostalo toho vlas jisti i se dostal toho vlastnictví když nemá co opouštět. On musí mít přitom pochodu zpět na každém stupni a co opouštět tak víte že ty učedníci pláně opustili rodiny vnitřně a totiž opouští dětství naráží na k požadavky společnosti. Které ho postupně přestává ho která ho za společnost co přestal považovat za dítě. Takže to je pořádku tím musí opustit noho. Musí přestat se být cítění je ten ale to hlavní co opustilo pro dítě o tom neví že opustilo poslední z po ming ku nad se o co v jinom do třebas byl jenom lál je to jedno ale opustilo ani by mělo toto vzpomínku nebylo by to špatné. Tak je to jezte čím dal budu vykládat v tím víc o tom bude asi jasné že jedno nec že není možný. Protože tady především v tom počátku záleží na vyspělosti těch tu o tuto o dítěte těch vychovatelů do toho rodiče nebo pokorný průvodce hlavní prostředí hlavní průvodce. Takže mater jste říkají že zde dosadili je procent jsme k by plodem prostředí ve kterém žijeme kdo není to tak úplně nepravda ale tomu za devadesát je procent že oni nevědí o tom co z nás je tajně uchováno. Je to skryta perla na poli a. A tu nemůže žádné okolí poznat tuto oko větu povrch pole. Čili co víte navrch něco vidět tomto světě povrch pole ten povrch pole se nedostane v perle která je zakopána ale nebo pokladu který zakopán lépe řečeno. Protože se nedostane tak ve mně nemůže nic změnit jakýkoliv a přeji z mus jakákoli špatná víra nic a ty jedu víry tak jakákoliv víra nemůže na tom pokrmy změnit vězte si tam na povrch ku jak se ten poklad zemi zůstává by se musel k tomu pokladu dostat. To znamená to platí toho rozvoje jak si cituje je dale. Vidět veden. Z zenem k tomu že jsme na povrchu takto tento je dovnitř. Aby se s ním setkali. I ženy doufám systémy tomto prosilo ve mnou do toho li v lekla že ty pojmy nemáte ale že kolikrát se vyjadřuje tak jako člověk je ten a myslí vědět tele. Ale pravdu vidět tvé je to z toho co on že to jediné správné a hledíme své a za jedinou skutečnost v tom musíte být takže se říká správně ale musíte zároveň vejít jako družičkách rostl aspoň do ty před símě na potom dál ten svět bylo podobně no v to on tam ve si je protože plni ruce práce s tím. Tadyhle vizte pán přichází vědom musí s. A tu bych vás těl při mám připomenout že ten bůh. Dal několik peníz nebo od v tomu synovi který odešel. Ale zůstává ustává s ním ustává s ním v těch penězích v tom dědictví mysim jinak tak ale co tam v tom pozná ten syn jasně toto mám od otce a tak. A odkud se nemá nic tak mu toho řek bych způsobem nikoliv lidským já. Ale způsobem jak se říká křesťanství nepřirozený bych říkal metafyzickým u připomíná jsem promrhal nejí lepší okamžiky životě jsou ty kdy člověk čím pokání říká a měl jsem nemám promrhal jsem a musím to napravit nepravý to jiným způsobem ne. Když se vrátil k otci ho ježíš si myslíte že nějakou modlitbou ekg.