Karel Makoň: 89-33B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Byl velel je to hledala moli mohlo by se stát že byste se modlili takhle. Prosili jisté neboť děkovali byste nebo janem co byste dělali nebo by se prostě něco říkali. A seděli byste z toho přitom na sled ku z odpuštění že si užívám toho českého krásného slova. Je třeba modlitba musí pochopte pochodem do otcova domu a jak jsem začal bohužel moli tak pozdě se v nás světech. Ale to nebylo nic jiného než mol než pochod do otcova tomu v jsem opravdu. Se denně těšil že vešel začnu atd. Nevýhoda toho života v klášteře ten že oni oko po od ovoce lidem. A pak se ty stavy které u byly by jsem v modlitby z ne na porobě slast tělo utrpení a tak to se hodí jenom do kláštera protože tamto nevadí že prou extaze neboť se u pro do strašným v tu postí dělat těžkosti takové tu koště před z viseli zažívali takže se si si zajedno s klas s jsem vedle tebe nic z toho necítí. Co pak tyto cítíš a to se nám tobě tak jemnou měla tak je tomu za sedíme ve se v tom díval med života tak to prosím věta výhoda světského života obrovská a nevýhodné se v tom že si je nemůžeme připomínat v tom životě. A nového mostě události taková jsi ne připomínáme že jsme na pochodu když o tom nevíme do otcova domu protože v životě krás ví. Ale my tam musí který vědomě tak že ten měl jsem by byl aby to dítě asi tak ve chvíli dospělosti bylo v ruce prostředky kterými vyšlo do toho otcova domu li kdyby jen mělo visí be jako třeba i nedala bere s jinými třinácti letech. A době tak důsledně jako ta imelda dokud tisíc třista třicet tři měla ale ne. Tak by to nešlo popelem pro dítě se roši dobyli svoje lidství protože nebylo by to špatného protože byl zem do od co vědomě ale. Správněji světě neudělá svatou ne bez čeho blahoslavenou ožení z osobě konkrétního neřekla to tóny po v jedné co ona udělala a že umřela přitom přijetí svatosti oltář. Nadto důsledně to je pravda s o sto se k otci ale nezanechala nějaký by bych tak než si opis ale. Nebo pará v razit do řeky sis tam přichází slova která by jsou hodná nezanechal byli výklad evangelia. Pro člověka který teď žije. Ona podle stalo by je jenom v jednom smyslu prostým dětským. Od otřes jsem přišla a ti to přijímají krista tak se o si vrací. Všichni že když tam přijímají přední chci taky o tak se vrátila protože ona chtěla vona při modlitbě těch je tiše neseděl jako oni a hle tu. Nýbrž o našla a takže když také budete recept je hotový prosimvás jak se na tohle se tu nic nechybí je modlitbou musíte být tomu otci. Nebo k tomu kristu jak se to se stavem který jedno za představy nezáleží jasem cestou vůbec neměl ani otce ani panny marně ani syna ani duch za svatýho jsem prostě měl tu milost od boha. Že jsem musel ti z jsem se strašně těšil že když musím být. Tak jenom protože on tam na druhé straně netrpělivě čeká a proto musí ne že je toho něco jsem si si myslel že musí. To nebylo z vůle ale že musí jím to bylo zřejmě z vůle boží tam u takže druhý krok je spočívá v tom je to vůle boží. Že ty musíš být člověkem aby ses musel aby ses mohl. A ti k tomu otci nech to s tím se tak podívej stezce. To jsme druhému kroku vidíte to je tají jak než byste byli země kdy máme tak a tak se to dělat. Protože v každém životě je to jinak uměle ten návrat vědomě celkem vědomě nastal ve dvou o slova z od všech o sto ještě sled o nastává v okamžiku smrti. Ale pamatujte si jednu věc že kdykoliv ten návrat začne tak vždycky člověk dostane tentýž peníz s pracovní syna vinni si přišli ráno dostali jeden nená přišli večer dostali jeden nená no toho osel necháme to si přečtete ale ten nená je to všecko to oni všechno. Ta smrt z fyzická odchod z vinice při skal smrt tam znázorněné není konec věcí a proto je tam podobenstvím mnoho je to tak v království nebeském neboť taky dost podoben si do králoství. Že smrtí jako člověk odchází z vinice to znamená on i když dělal za mi z dopracovat nemůže takže ona se z vinice odchází také smrtí mystickou nebo aspoň začátkem kdo přestává pracovat ten z děje a začíná pracovat z lásky. Než pracovat z lásky to není jeho láska láska toho otce toho hospodáře. jsem viděl že se v nás dětech že jsem nebyl schopen milovat. Ono to nevadilo když jsem pokud jsem jelikož jsem teče o správně pociťoval lásku boží. Ale do ji nepociťuje pro toho platil jak se že se musí rozdmychávat jak se rozdmychávat nejdokonaleji nad tím než potírá modlitbu ale nejdokonaleji milosrdenství v pak do oni s a od modlitba a všechno ostatní. Skutky milosrdenství se rozdmychávat nejí s to on neví nemyslí přitom na boha a dobré nesedět použitých myslí jak bližního který pomoci ale kdybyste byli milosrdní jenom učím bližnímu ale ne stejnou měrou vůči sobě ten misse přijímat všechno co je psáno v evangeliích jako správné nese upnout na jeden bod na jsem jednoho budou vůli šel ne oběti ale milosrdenství ale viz tomu z zem rostl zas. I pád analyticky ale každá ale za musí být bezprostřední svým za sebou. A ta syntéza musí bezprostředně uskutečnění kde z víte z se to platným že ten výtek je daleko od s. Rozboru od ale ze ne proto tak nejvíc je nám ty kdo analyzující. To nejsou na tom š. Tak protože aspoň analysou toužit že ani ale ne anály z jdou ale musím nebát na to aby u toho nezůstali u si o tom odehnat co si to líbí olej do vychází. Tak to doby zůstali na určitém učí tělo patníku byl stavy stát tak semene analysa takže my teďka tady analyzujeme situaci člověka. Zen se o tom stát na tom nezůstaňte nýbrž pozic za povím první krok.. U dejte syntézu v tom smyslu jsou víte důsledky vyvodí že tu jsem si pro sebe. Konkrétní důsledky pro sebe. A čím dostávat do konali z li a čím pomaleji přechází v těch si že řek kterou uskutečňuje věk tím více si u víra na těle milosti boží atomy na tom nejvíc smrt z že vy žijete z krásné ale jenom po těle ale po duši taky ale žádná síla boží ve vás není viz se pak víte u konáte do nemocí do těžkostí do všeho. Protože jste promeškali ten okamžik okamžitě ji za mnou když jsi poznal co dělat. Ne napřed po chovej otce ani takové závažné věci v to v chvíli když děláte analysou nesmíte zanedbat. Když analytický světě protože máte pocit tak je te kdo chvíli postát tom toho případě dnes to jenom opodál ale vůbec nestojí za nic z toho kristus nezná vším on nezná tou svou mocí. On se musí pak ti potom zaseje nikoliv jako učedník báje nýbrž jako člověk který není tím učedníky a v tom byl veliký rozdíl když ten učedník zanechal všeho co měl rád i toho otce který na nesměl pochovat. Tak je silou boží k tomu bohu proč jak z jak je tomu ne uděl mezí analýzu to se zdál svého. A to vzdání svého musí být do obětí která. Je nejmilosrdnější pro celý svět milosrdenství zároveň protože jsem byl z vnějších než když jdu k otci. A i jiné mám k tomu aby k nim k němu šli ovšem ten málo když kristus dával moc z s s s s s dává moc on dává moc jenom o tom mluvím ale on dává moc abyste mysli abychom šli je dobrý se s o pro od ale abyste je doby jako o bychom to jezte k tomu bohu užíval vždycky více slovem z abych to ozřejmit po všech stránka. bych ti by byl rád kdybyste doplnili v této fázi toho návodu takže oni do se od počněme ne v teď když když se se stali člověkem začnu od jako jsem to říkat jinak. Když ze si být malým dítětem mate ještě bych to krásy nebeském dokud anděly blízko království nebeskému. Ty že se ten anděl v sobě jiskru boží určenou k tomu aby se z by přestal plamen v a tu bych vás upozornil jednu krásnou myšlenku františka saleského který si vážil těžko. Z ti života tímto způsobem že řekl malý plameny bych ve větru hasne velký plamen ve větru se ještě více do z míchá se tím je řečeno pro člověka nechtějte o dítětem mnoho. Chcete úměrně co ten malým plamínek vydrží dnes svou mně ten ho v. Vizte chtěli moc i mysliti si dali toto vědomí aby např je že bez to chtěl a jak na to zrovna jako vy já. Se mu to neřekl to nebylo z okl vás do svou pokud ze se tvrdě asi se utvrdí vizte tímto životem to na vás udělal život když do muž se mocně přistupoval protože promarňoval všechno v nejlepším pořádku za z i. Jama nebude nával jako obvykle protože jsem si vědom dycky jsem si byl toho aby se taky toho byl že se nám dal jsem se smí malým mile nebylo krás tón do příjemné mně i vám že se máme dává ale to dneska nebude nebude to jsem byl usmívat nebo na dávat obvyklý způsob to se z moh mezi hře dovolit bez zel když že je přestávka ale tak pozve si tyhle se nebo jsem se dali sta když se mu. Tam neprosíme zahrát tak jak si měl. A to jsem vám řikal celý týden donese se zahradě jste měli. Ale teď vám říkám obecně recept nadto je to není čas jsme si viz říkali vjem týdne na dávali jsme si anebo jsme se radili a obojí jsme dělali. A to teďka neni na to čas se z na to abychom řekli dítě musíte spíše hladit než ho k a a rád a než ho být. Tak je tomu samozřejmě ale v krajním případě ale nikdy bez ku. Toto musíte rad když jsem byl tu dar z ku ne tak jsem to rád a proto s takovým požehnáním na ty šly na ta tři vidí býti nedostala životě. Pořád z pomíjí bych dech tolik tedy se byl nedostal ani do bytí a ona třikrát dostala a v krátkém rozmezí tak si dodneška na to nemůže zapomenout. Co je v pořádku protože i to dalo program do života. Ta anička si dává program samá nad se bylo třeba to je násobím vlásku tím program dát. Takže kdybyste mně jako vychovatele rozeznat. schopnost rozlišovat by být každý vychovatel měl být i v krásnou kdy po hladit kdy poučit prostě by se jinak pro protože na duši je vždycky jiná des jednoho východiska z jedné nesmrtelné podstaty. Ale v každé situaci když že s smrtelná duše je zase dal před v jiné pozici taje tak jiná záleží opravdu na pozici ve které se ocitla. Tak ne než ses své pochvalu a u dítěte které to podle vašeho názoru třebas chybného zasluhuje to je tedy se po z budí te. Než šesté pokárání ním když to dítě zasluhuje a to po karani musí být důsledné zrak tato pochvala. Ne aby moh se mi směl do toho pokání odejít při drž jeho příjem. My kali vším případě ráno v ale lepším případě tak. Že mu to příkrá připomíná se sami takhle jednal. Deset jsem to opakovat a vědomě říkal jsem promine že tyto věci budu opakovat a řekl jsem pro za sebou těsně. Z kdyby třebas protože jsem vám nechoval jinak než jako dětem božím. A ty jsou na tomto světě vychovávají těmi třemi způsoby jak jsem řekl někdy ranou někdy pokárání ani ty pochválen ním a tomu říkáme milost tam tomu říkáme suchost a je to všechno stejně je to jenom milost předcházející milost sama a milost nás se na je to jednota je v tom jednoty i no to života to si uvědomte i když momentálně trpíte. Tak to s utrpením nabude právě jeho významu teprve tehdy když se stane součástí doby kdy jste netrpěli. Vizte by tomu utrpení připravováni ani jsou částí toho když přestanete trpět a při je to se milost nebo tak o to jsi droze velice snadno. Čili ne oddělují te utrpení od radosti a radost pod k utrpení. Nám se přiložit to ne buď se jen vy se radujete ale musíte si být vědomi toho že s nejste jenom pro radost že tady pro pochod do otcova domu. A přitom vane vítr je někdy protivný no a to způsobuje to že jdete proti sobě jetě proti tomu který vlastní tedy že se ohradit v sobě napřed vlastnictvím. A potom svou existencí z. Ale ono je to opačně mým tají dotek se cestu ústa takže na přece ohražen existencí klepou milovat tak na nebo říkat že to na před ale ono je to na před s. Se nemohl vyjádřit tak aby to bylo u která pravdy jenom obraz pravdy z tomu se nějak pospojovat ta doplnit. Takže ten člověk. By si měl být vědom a toto je jsou část cesty všechno co se mnou věk. Na cestě také vane vítr a na se taky s vidí svým škod a anebo taky a kdyby ten kdo si tam bylo víc tak se spali a této milosti by dělají že tam po žít z ku. Víte. Co zažívají větších tyto si přečtete byl tón všichni dispozic zaručeně dříve nebo pozici svatý terezie moc slastí o moc utrpení. Tak jsme to nevypadá životě za branami kláštera. Tam kdyby nastalo tak do jako měli oni se se li nás ve se to byste nevydržely to byste mi nápadný. To by se to byl ani oko by nebylo proč nisi u dr plně lidsky horší než to zevní. Oni trpěli nic tím utrpením co všem spočívalo že se viděly navštívení milosti boží a ona odešla. To je očistec hotový oni si bere prodělávali očistec a takže když to dobře o to do oči se vůbec ze si přišli do nebe s to je výhoda kláštera. Ale to se vás nimi vydržet jenom za branami plástev před dodatku tedy ve tam si krás dělat ni mohu vás tedy by to nastalo tak je to klid a osoba tu o označili kam by se tam pláž bude to se s ním děje tak taková je každá jiná není to. Vůbec pochopitelné a podobně musíte ustání ve světě ustal ani bohu. A teď ustání ve světě že je jedině tak jde za ani bohu být připomínám vám ten nebi je. Stojí na zemi ve mně takže ho větry pro opět tisíc že nebyl dáti. Ale hlavou mák nebi takže ti ostatně recepty a padají zhruba takle člověk si musí dát líbit že doroste napřed do fyzické dospělosti kdyby nedorostl a začal by s tímhle tím co tady říkám jako se stalo třebas při ba. Je. Některých vychovat do nedočkaví kteří vychovali lid ty si to bude tam za ten říkám a be by tomu malé děti a porušili duševní rovnováhu minimálně tak to jsou uděl mi žáci si to takle jak by nedočkal ví. Osobně třebas tady etika velice dobrý sebe ale neboť je to dětem nutil do koncentrace do ji do sví. To neměl dělat z jo na dítěte musí vypadat jako tady joga kterou tady vyvěrá víte z na to vůbec není joga a to dítě jeden neškodí žádný si dítě neškodí v ale běda svět do na od tedy nemáte zdání. To by si ho zabilo vás ne ale jeho mi to zabilo takže do sedumnácti let nebudou osmnácti o do noci jan kdy se dospívá fyzicky v každém pásmu jindy v masku se leskem o z ky u dejme tomu to bude později a na rovni k u to bude dřív tak v době dospěl. Jsi si může bezpečně každý dovolit začít dělat mystickou koncentraci začít vědoměji bohu kdežto před tím měl děl vědomou přípravu a bez přípravy potom nepůjde takže i když třebas. Tu přípravu bez své vůle dělal že jsem se obětoval rodinu nebo tak nějak jsem konal milosrdenství země při přibrat pro každé dítě učte oděla do jsem sví bez ohledu na sebe jsem tu modlitbu nedělal zase do se zase pro sebe nevěřil mne a jsem do tu rodinu. A to jsem ale než mi do vás to smyslu že bych se byl jenom přetvařovat ale když jsem to dělal pro něho zase dělal v č všeobecně. Ta maminka se křižovat před kostele protože neměla obou ne dnes žádné z z z vnímá obou ale dědeček ten klobouk slon dál tak se mostu nová o tak je a že se uklonil jsem když byl považován za dobrého křesťana víte že jsou oni takový že ze zevních úkonu soudí od ho dobrotě křesťanství a to tedy je druza se šlo host. To dostal v degradace přestat s. Žádný zevní úkon i sebelépe prováděn neudělá as člověka přes daná ale může mu pomoci přípravy jako co dělal soustavně a proti vlastní vůli jako a on to vždycky dělá tak i proti vlastní ven z mu to není třeba s tak příjemné. On by třebas místo kostele dělati hospodě né. Ale když to dělat takhle tak se doby se připravuje vše dělat proti své vlastní vůli k tomu aby jednou o tom mohl dělat bez přípravy už. Ale bez přípravy to nikdy nejde po totiž s úkazy že by dítětem které bylo to třiceti let s podáno rodině prosimvás to neni žádné děkovné přehánění ten vlastní vstup netrvá tak dlouho v že dobře provedena příprava a to si dobře po mat lid ne když tomu člověku to nejde. Proti se s ti že v rodině na společnosti poddán protože zaměstná ano tak to dělá za radostí čin dal víc že nenařizuje společnost ale že nazí že pro toho aby se správně připravil tomu vstupu do boha tou oni vůbec nemusí vědět kdy to nesmíte říct. Že když do pořádně něco děláte v tom životě se připravuje te. Na to aby se celobytostně šli k tomu bohu v tom si zase jsi natrénovat. Se na to o tu ten ne a římě kterou mají ti doktoři. Teprve jsem potom byl schopen setrvávat všem ale možná že byli o sledovali těmi operace svědomí že bych se byl nemoh dramat ani potom tou zemí. Tak jsem zatím promluvil o přípravě a. A nepovažujte tuto přípravu fází které znázorněna ježíše krista od nuly do třiceti let vzal me důležitou to naopak a to takovou váhu že se od si je si je jeho život na to věnoval třicet let abych vám zdůraznil. Jsi li s lidský život smysl ničím nenahraditelný aby by ho nebylo nedočká se těch střílet nedočká se li. Ty pořádná protože ty se musíš pořádně soustředit na ten lidský úkol a teprve když se zády s lidský úkol tak za než úkol božský. musím něco dělat nemusí nic dělat nemusím člověk se postupně na nejlepší program dostane k tomu ti si to se tak tu způsoby jednání kde všechno může nakonec protože svobodný ale nic. Nemusí i když jsou to fyziologické potřeby. Tak například dejme na to vzpomněl stalo velikou chóru o to jsem se že to musím teďka nedávno jsem to takle dělal celý život že jsem nemusel ale mohl jsem všecko ale to si všechno tak i by neměl se jenom člověkem. A to se například se to stalo s svaté žádá jak města ku že ti věznice ale když vymáhal mi něco tak s odpuštěním nechali o nad to bylo nej je a ona cesty dělat předními co kdy muži to li těžký s. Je a ona byla vězněna čtrnáct v nebo tak něják a ona se nepočínal. A ale byla to veliká řízen mně se to naučila při smysly panna ve zbroj li od matky ne na na mi to vědom své napsáno tam to je zpověď které se dověděl její pannou už. Který doprovázely ze šesti doprovázely z toho a saska nebo od lidská přes jsou v ranci do hradu vším non na vás ne kde stanula před. Budou svým králem ne ne tak ten se mi myslím. A ono poznal něm budoucího král s řeka ale nebylo z něho samých tak by si třista jiných vel mužů to tak tomu nepravému králi daly. Království šat. Ale ona si vybrat těch třista do mu tuto pro dokládat němu klesla k nohám řekla tobě vrátím království francie. Tak on poznal že je vědoucí a radí do vojsko a všem než ti dal do vojsko a to se týká dnešního výkladu prosimvás než dal do vojsko takýs zkoušel měsíc je svět tak moudrá a že by jako ne nese s dívka mohla velet s tak. Že by byla lepší než ti je děláno by si dokázali jenom vědy s si mysleli buddhista cit a. A oni zkoušeli v jižní transy neboť tam ještě ten král měl právo vládnout. Někde v a vůle nebo tam nevím kde na nějakém zámku nejlepší věci jak on se hnal. Již zkoušeli ze všech tehdejších věc a ona všechno odpověděla tak že oni poznali že to správné ale odpovídala jinou sám je kou než jak bili ve svém vědním oboru kdy líbí že od oděla správně no oděla odborně ale správně od od sebe vyjadřovala tak nestranně takže my nese nemusíme odborně. Vyjadřovat ve svém životě. Ale musíme jednat podle vůle boží a to je ta pravá odbornost. Ona jednala podle vůle boží rozumíte ona slyšela hlas boží a podle něho se řídila takže byla odborníkem na všechno. Toto se sám o na lékařský věci protože když je to zapotřebí jenom jsem zapotřebí tak jsem lékařem co zapotřebí tak jsem vrahem rozumíte obojí. A to zlu říkají případy tekla se mi to již představě je vzor milosrdenství. A vrah ovšem opakem toho dne. Že si na či na to ona ale s a tohle to ale protože vím že když se nebudete nenávidět tady vší vás nebude námi tak že vázat proč jim to by že po stanete by se nachází ve pozici v zelený své který být to tak vysoko se spálí paprsky sluneční napadne popela jsou bude se znovu narodit v zemi s tak sto opakuje začátku totiž to není převtělování jak se domníváte nýbrž začat tuto byl jenom v. Že máte v byl novým milosti do extazi jdoucí za se to opadne a takže se stanete pouhým popelem jako se jim z popud to asiat prach se obrátíš ale to není se z ko v domě zárodek se mít své. A na ten vás teďka budu v tom naším upozorňovat prosím. Jak to s tím se mi z zemí je to jsou jiskrou boží je v tom poprali on lidského těla. Že totiž je v tom těle zvláštním způsobem kdybych si byl při z přistoupil na majetku tu na ono se to o radu tedy ho uprostřed těla nebo soustředí se do nohou není to tak úplně špatné ho u plně ne ale nedovede sál byl procent ano protože on není v žádném místě ten bod bindu jemného. v tady uprostřed prsou a jsou svým jakože tam kde tak to není tak jako se z těla maria markéta alacoque že ježíš kristu ukázal svoje hořící srdce uprostřed těla. A vraceli soustředěna na co jsem na ho v musí se celý ježíšovo atd. A ne na své z vzejdou kázal uprostřed těla proč uprostřed těla protože tímto střed z tohoto středu se snadno de napřed mistra řekl. My jsme totiž vyšli opravdu z ráje a odtamtud se v na všechny strany velice snadno do pekla by do nebe a no a to je tedy radostné že ne že se všechno může ale něco do a ne li si špatně mysl to dělá a tak teď když víte a to v při to nemá být obsaženo že odcházíte. K někomu nebo někam o kterém se nemůže říci že tam je že někde je. Tak je to správná příprava když pochopíte a pod to jsem zříte. Co řekl ježíš kristus řekl je vám někdo krásy bože tady nebo tam nevěřte mu. Je ve vás ale ne v tom případě jakou u vím z tělesnosti to nejsem přeci vi. Že jako není u pomocníka kterému říkáme tělesnost a je v v tělesnosti z nás tím způsobem obsaženo. Protože kdyby nebylo tím za tím způsobem obsaženo tak tak tělesnost nemůže být naživu. Pokusím se vysvětlit. Jak je tedy obsaženo když není mým v tom těle a přeci tam mně když není totiž dán na něm čase žádném prostože to byl do tak řeknu nemáme právo ukázat nebo byl by to zbytečné že ta cesta spočívá atom řez časoprostorový jdeme do bezčasovosti. Za hranice tedy zákona dualismu a proto máme li představu o bohu je to veliké osvěžení a ono se nám tvého o si řím se dostávat zjevením. Ale správně každý do i to cvičení měl že viděl třeba že krista vlastníma očima a při se ne těles ale duchovní mám či na není na konci cesty a on dovím proč se se s to nejde já. Protože u obrazu ne že by ho musel zavrhnout obr z nesmí spočinout. Protože. Obraz ještě v času a prostoru kdysi představil že to uvnitř tak jsem z tělesnosti v v časoprostoru a když do nohou tak jsem z času a prostoru. No tak co se vlastně dělat to se nemá dělat nic ne. Sám představu třebas na to že von nějakým nese ten který třebas víru ve z vás se žije jsou svět se na nohou do nohou ježíš kristus řekl. Budou li tvoje nohy čisté bude celé tvoje čist tělo čisté a mít tělo čisté mít z toho pomocníka hlavního čistého není k zahození ale vám při tento při cestě říkám této moje veliká relátka než je protože ve poslední neboť vztekat si že z z z z nebuďte kácí si nebuďte a cítí si co je dobýt kacířem. Část vydává za celek. Přeci jenom toto neřekli ježíš kristus když tvé nohy budou čisté celé tělo je čisté jenom toto neřekl proč toho řekl tolik proč před námi žil příkladně. Protože tak je to mělo k nám co říci. A jestliže křesťanství se si zamanul o že nás spasil kristus tím že vstoupil na kříž. Je to moc pěkné ale vydávají část za celek. To bude znamenat po celou tu dobu této víry obrovské utrpení pro celé křesťanství veliké pronásledování kdyby tohleto nebylo kdyby také nemyslely. Tak by nebyly bývaly ani ne se aby ani byl nezačli do pro následování. Protože oni se přece lišily tím od ostatních pohanu že věřili že ježíš nás z křísil synu s křísí tím že sám byl vzkříšen nebo se vzkřísil nebo z za zmrtvých. A vstoupil nebesa a my nemůžeme bez toho straně mrtvých také existovat čili to způsobil že se jsem se lišil od ostatních pohanu my křesťané. A ti názor dopracovali naši bohové o to neříkají bůh je cizí protože si přivlastňuje právo. Které naši bohové nemohou vykázat že zemřeli a tady z mrtvých takže kdyby jsme byli ti klidní přes vtělení a řekli ano to je záležitost vnitřní že to málo do se vědění není to nebo pověděl že musíme zemřít svých než zemřeme od vně jako to ukázal již kristu. Z svým životem nezemřel a vstal z mrtvých. No to je nepochopitelné že ano kdy byl fakticky zemřel tak stal z toho roku. On stal protože nebyl mrtev a teď potřeboval být ještě byl vnitřně mrtev a to dokončil a když po z po tom že vstal z mrtvých v toho se teďka nebo není čas vysvětlovat deme zase na ten začátek příprava je provedená tím lépe čím přirozenější je příprav. Tak kterou se pro prováděl lékaři a ten život o velké utrpení který následoval nebyla přirozená příprava. Nemyslet si něco zvláštního museli dělat že musel přikováni ke skal jako pro meteus tolik zapotřebí. Ale musíte se snažit to dítě připravovat pomalým ku a z to znamená dávat mu do vědomí jenom to co u ne své ne aby se zdrojové domy museli znásilňovat a proto jsem neříkal dodal správně volil jsem cestovat by dvojí volit nebo jsem se třebas nemáte tu věc vidět jak v anebo co vynalézavost nebo co představivost. S. jsem říkal pohádky do za druhou maje velkou představivost jak se si všimli mon se dát jednu pohádku toto ale nikdy nebyla stejná a vždycky za návodná. Takže když se říkal třebas pout s. stop set s tou pohádek které oni dobře pochopili tak pochopili kam mířím. Že myslím k vítězství dobra že mířil v každém po vás se k tomu aby dobro zvítězilo prosili dítě snadno před dané tak tím že se mu to pořád vštěpuje do hlavy tak ono také bude mířit kryl vítězství relativního dobra takže ta anička mi zase říkat toto není správné protože to dobra ale mysl a toto je správné a tak to dělej správně tato si také dělat správně. Že se mám řídit když ne tebou domě abys to ne to se musel uznat kristovo zase byl šíři by bylo ani se ukazovalo o to něco za co se co chtěl jsem nemoh ukázat než dobro relativní v protože ona si to přála sto přála musím to splnit si přejí z něco dobrého musit do splnit své zásada toho a. Tak ne napřed dítě mu se připravovat k tomu aby bylo ochotno porušit rovnováhu v dualismu postavit se na stranu relativního dobra a zásadě. Že se to veliké utrpení že porušuje se nějakou pro nová a pro váhu která a když je zjednána tak utrpení nenastal a a ale on si musí uvědomovat o jsem si uvědomit tak další stupeň že když nenastává po utrpení a je tomu člověku dobře a taky anička přišla svým no prosím těla by se se postavil za to relativní dobro. Tak jsem byla směšná do jsem toto nedělají a ty zjedná mají not toto neříkal rovnováhu na nižší úrovni ale je mi dobře při tom říkal aniž který dobře ale pořád né. Při měl se říct pro že se svým byla z úrovně těch so stejnou měrou dělají dobro i zlo že kdo přeneslo něco dalšího onen někom podivu řekla. Když vy to přesto něco zvláštního zvláštní sklon dělat pro dobro se na správné to musí se s takových obecným tažení. Onom to dítě musí mít začne mít schopnost rozlišovací rozumíte z dejte na to tak aby to děs se poučoval na každém kroku o správném rozlišení. Tak to jsem ne rodině naučeně za anička nikdo jim manželka po oni asi tak za šest let a by si zase tak bylo když jsem za neseme li člověk ještě roky ale manželka po dosti les manželství se mnou správně rozlišoval ale dostane tak byl svá jako pro dítě protože si myslel že jsem svatostí ses dostala plácá ze ano ale. To je nesprávné se rozlišení je protože na určité úrovni dale nám možná ji než ona semen nedala ale proto nejsem svatý. Dobře jednají nebes takže ani ježíš kristus nebyl dobry upozornil na takže může dát a to se ti jak některé se vypadal řady byste se li na jsem se s si sedla víte li že jsem nedovolil o to co musel násilí nad na tom dotud tam chtěl napsat když se naučí bezpečně rozlišovat. Tak ono si snadno najde v tom světě cestičku světskou v ne božskou ne jak pánubohu ale jak se vyrovnat s tím světem tak aby to nejvíc vyhovoval ho na cestě bohu když jsem když dělám něco ho. Čemu dokážu přilnout. Buď pozitivně nebo negatívně tak je to v pořádku to znamená když něco co vůbec nebaví a se přemůže u a přesto prodělá výborné ten lepší než něco co mně baví pochopitelně. To jsem nebyl víc schopen tohoto v anička toho byla schopna nedělal mět že ekonomickou školu a že bude. U zradu vědec sedět a dělat svou postily nějaký stal mystiky nebo dále co do učednictví se o to ani hloupost a když tak nešla po pod že konáme plně ale vedle toho vznešeného tak to málo ne. Kdežto který se chtěl s ani s tím mít lékařskou. si tohle do svět za na příliš skromná jsem tam někde přehnaná pokorná se klade pak lékařská ona měla všechny předpoklady pro to ba s rozum je to nejhorší co může na tom lékařství mít protože když se jako by světil lékař v protože mu to všechno co mají z ku tak ještě nezačal být s lékařem. Kdo o zkoušel z milosrdenství a tam by možná neobstál a tisíckrát třebas neobstál k chyba protože řeka s anička byla takovým lékařem bývala k to se mi na bylo ale ne. Říkala jiný seděla a že budu v z konce násilí on se taková o jedno jako jsi byl ty ona byla jsem si při s mnoho co oni by to bylo bývalo jako by z kam se nás ti to jsem si byl sobec dobra jako dobro při s to nebyla pravda protože to relativna pro svět ale jsem to vlivem těch lékařů tak neviděl a tak jsem vždycky měl plných z by byli toho. Aktivního zla protože na doléhala i to relativně dobra protože jsem nebyl schopen něm setrvat tak to je výborné lékaři s ty mi k tomu dostali od nás svět tak oni za vás jsou beránci který snímá hřích světa vaše tak si z toho nic nedělejte někdo to musí sejmout.