Karel Makoň: 89-34A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kdyby jej byl uděl mám doma schoval nich pak je tu takže nic se neděje jsou pořád dobří no. Ale veme některé konzert ti to svět staneme ani všiml když ale potom nikdy nemluví o on byl by to opaku o tu nebo on do tu on je možný kdyby on je to je moc to bylo mu kdo by je od svých těle. No ti ono by se to člověk z by jde. Zase líbí poli který dělám bych to chtěl udělat na onen kus teďka takle pro ve z ano potřetí už. Ještě o do od no takže jejíž doby nosím mám vlak více ji nemám pravice ano papíru vás dobře vyčištění papír a tak bych řekl. Málokdo dojde nemohl návody sester sví ti ti do připravují člověka. Marek takovému stavu že by správně rozeznával na rozhraní své fyzické dospělosti. A podle toho co pramen rozeznávají se také řídil na měl vyrovnaný vivéka dívaje tak já. On třebas stala rozdává ale když přijde tak si tak je vedle tři v ale také pozadu musíme si vzít cel poučení svým věže tomu dobře rozumějí mají z dob stačí zkušenost než tmy. Že říkají vždycky vaj radila mu za vivéka od za z správným rozlišením ku v pokulhává vždycky správný provedení toho co rozlišujeme a na křesťanské cestě je tomu obdobně jde tedy nebo rozhodnete li se jít především cestou lásky bude pokulhává pozná. Rozhodnete li se jít cestou poznání pokulhává láska. Říkam na vždycky vždycky jenom dočasně ale ve třetím trpíte že poznáváte a se přitom strašně tvrdí vůči těm kteří nepoznávají protože vám chybí láska. Do bože milujete a věříte takovým budu om že tomu kdo poznává je z toho špatně ale nejenom že špatně ale do po do po že se takových i při tím velice to víte. Ani se cestou ex ze že tou se nechodí jsem s šel začátku. Protože jen tomu dostane lékaři ne tak. To dopadne asi jako v každém si to jako jsem mnou je ten případ v. Že se že byste si že se tak přít vší ve dvacátém století a tedy dva přede věc století je tak cítí že oni si tam nahoře toho bude čekat strašně váží k a a u prosí domě to nařídili. To jsem se vyjádřil velice jako nešikovně ale oni u prosily abych toho nechal. Aby odešel do normální cesty poznání nebo jakékoliv jiné ale je existenční. To ukázal ježíš kristus pro budoucnost a na skutečný doba není tomu ještě zralá abychom mohli hromadění ale kdybychom hromadně toto cestou šli za rájem nejsnazší ještě v z s. Tak budeme bezvadně redukovat množství lidí na zemi. Ale takovým víte svým způsobem že bychom měli k nebi sami zastánce dnes bychom toto toužili jist tím zbytkem vody do toho nebe něco z co se asi by bylo správné kdyby hrozilo zemi za z li takové poměry že by nebylo obyvatel zná a za nějakou vteřinku v ve smyslu věčnosti vesmíru takže možná že tak v chvíli dojde jednou životě a to bude na výši cesta existeční bude najmě přednost. A bude známa dobře tat cesta jako do se známa abych každého mohlo od vlas z tohoto světa během věčné hodiny. Musel by ovšem za na mně dát. Ale byla mně nedali ale dali z s mně svolení bych se přitom při držel například pane při k matrice včas a byl by zemřel když jsem touto cestou existenční na něž jsem nemohl se svým soustřeďovat jinak než. Existenčním skvěle se musel existoval mně se za v tomto nevydržela byl by zemřel v protože nám to z ka nemůže z dosvědčit protože duše po smrti ale. Je to fakticky takle s založena v jenom moravy nám na s naž mat. No a tak víckrát jsem se nikom nesoustřeďoval se například byli udělal se takovým ku kuse nestát při tam. V těch kalech ne co z těla se soustavně tak jsem přes těsně jsou seděla jsem se jenom s nimi jsou sedla ale nich ne a tak jsem se být něco se za ty jsem nahlížel na toho najedl jsem na to sice soustřeďuje a jak je to hluboké do tou mělké tak jsem druhý zen z míry měl kosti zase přistupoval dalšího poučování. No a tak do dál každý po skončení přípravy. Jde svou cestou připravila vykonávána obecně tak jak se vykonávat z ale každý si jich cítil za jiný konec. Tak z těch poučovaným jich za jiný konec tak v přípravě byl jednak různě daleko a jednak kvalitně různě a poslyš je různě takže nelze předepsat nic než život ježíše krista a jeho napodobování městem lid a tím bych se moc vám rozloučit protože o. Pravdu. Bylo třeba znovu opakovat celý život ježíše krista ani jak o nazvat a každý viz do vzal pro jsem musel si po svém nemůže dejme tomu vstoupit do jordánu dost daleko. Ale vstoupí do z musí vstoupit do řeky života vstupoval do řeky života se obyčejně naučí v hodině smrti jak jsem říkal tomu petříkovi jsem na to ptal proč babičku nevidím vstoupila do řeky života nezemřela vstoupila do řeky života ale aby. Tam neutonul a. Tak se musela se být nový šaty vadí člověku když plavat. A plavala a před plavala ale protože ty máš tak i tak nemůže zaň před plavat tak je to. My případě jsem někam před plaval protože třebas někdo se polovině pro on nebude neroste mu při k nepravá lese na jiném ale nestranně svému on nebo na jiném místě toho druhého břehu a tak dále jsou různé případy protože člověk neví vlastně ideje. A takže jsou se dove zpovídat za s tím se na mém ponižovat nebo povyšovat jsme někde ale jsme pořád ještě někde bude u něho tak nebudeme nikde z toho vyplývá pro atd nejistou z nic z vás nebude a jenom tento život platnost kdyby to nikde nebylo víc než někde to je to a. všeobsáhlé nic z a taky všeobsáhlé nikde hledáme li tedy boha v nohách nenajdeme ho tam ale protože jsem byl polovičně poučen tak po kterém a polovičně poučen zhora. Tak se konkrétně používal mnohou tomu průchodu do boha jsem ti jménem božím také mířil nemohou jenomže ne do nohou a jako takoví nýbrž prst nohy a to byl ten základní jeden za a oni rozdílu od proto vyslyšení. Bez na odešel jsem k tomu bohu se neděl se krze musí že musí být čisté ale do celé tělo při z tady jsem meč zda bude překážet když nedělo překáží tou nečistotou ne tou tělesnosti počestnost jen velice prospěšné za tady si za co na ale za nečistota není to musí nečisté tělo a ježíš kristus řekl dobře když nebude tvé tělo čisté tak neprojde z tady vlastně tou fází do které ještě připravuju tím mytím nohou i při pro to z smrti on si měl na příliš. trpěl ani jim byl jenom nohy. My kráse tak je to na milost boží on nám mír nohy a my tím umíráme. se předčil že tím že jsem s tím že nám že mně kristus tedy myl nohy jsem to poznal jako osobně jsem to nebral jsem měl představu osobní ale že on měl o mně myl nohy tak jsem byl na kříži. A proto první váze křižováním ta končila potomní byl v tom koncentráku. F. Ale muselo se z toho křižováním odejít jednou dnes nosem být křižován celý život s ze strašil špatný nám naopak říkám když to křižování trval mistři hodinek že to chybí tak je někde chyba. A hodí své abys aby člověk hledal tu chybu a liší naše abys znal svým napravit. Kdy si víte samotu nepustíte to se přece nepustili tak ho byl tak se vás tam do tomu rozumět nebo otcové než něco. Je to dokonale vepsáno pro totiž ti hradu nitra. A podle toho tam v tom hradu nitra jak jeti ještě u vás jak si třista stránek né. Tak jsme si tady co teďka se opakoval po tam bude bude již. A protože si že by to bylo jenom proti výpisky nýbrž pro čekat tak tam seděl na postup v běžném životě takže že totiž pro matně to i ono ve si z toho i onoho ne jenom z toho jeptiška svýho ani před z toho co tam je přidáno a bude do poměřovat s tím co to se možná pak je odhadl že byste si tím že se měl naučit. Tak pak budete kus snažší cestu. To je že vám pomohu viveka ale více nemohou než vás vjemem mám pomoci viveka ho nemohou on si k vaj radila. To si muset pomoci sami uskutečnit to musíte sami kdyby bylo možno aby to za vás je to uskutečnil toto bychom byli v i jindy a kdybych to ten je el misse to pečovat tím že vzal žákovu vůli na sebe ale žáka nechala pracovat jen že pod dohledem mistra protože vůle toho žáka byla u mistra a z vůle ono utkává třebas obraz svadhistany nebo manipury nebo svojí. No ten s tu léta a v této pod nutí u zkoušky drahá a onen koho pro mil jsem že jsem tak nazvat že když říkám někom drahá tolik do znamená to právě dostal pohlavně ale tam tu se mu pod že byl do drátu jsem před pomoc škodí ale řekněte mně prosimvás všem si mysíte že. Z proč se to opakuje třikrát za který znám důvod který nebudete mi říkat protože by ho nezná nese lékařská. Svou cety tak těle klas ale řekněte mi co si myslíte že čím je vzestup potřetí opakuje jen tak se ve že vás tak bych řekl jsem. Měl tak co co na poděl hezky ve z dveře post a vy taky řekněte anebo ale přednost že ano a vy protože jsem ve za mu byl k ale kole byste nechtěla soudu byl za to co v tom musí jít. Že by to taky doklad bujet te. Že vyjdete jako lékař zkázu pacientu kteří toto jež čím jste o kostela tam znovu přinášejí. Ano. Čili to víte to nemůžou od vás ti tele tu tu se berete. manželi zádech a oleje a pořádně toho ne tak one pro co po sto protože nebyla na tak jsem vedle dokonale se že ne dok domova jste v. Se cesty kterou si my as prostřednice které jsem dokazovala ovšem taje na neblahá věc že se jít léčíte anti byl ty ti. Oni mu zažil správný sval a ty antibiotika a ale pláni nevědět za co v tom se nevyznám. Ale protože se léčí jdete těmi anti věty ti. Tak z nabyl míní a nakažlivá je každé jak všemu anebo znovu toto rádo opakuje li se to lež protože co člověk jiné kdykoliv řeka anti byl ty brát zase jak jsem se za vás ale každé lid ne. Tam bylo to potká aby tato jsem ten si je tady na to se trošičku jinak a no tak. Když vám jenom řeknu osoby bych se ale teďka léčili z choroby. Kterou dobře odhadl tak jak jsem milo která byla smrtelná ale ne dokola ku ne. Ale voni tam nahoře si u z mysleli nesmrtelnou anebo tvé. A víte mám tu špatnou vlastnost je to smrt ale tak této smrtelné ale co by se namáhal být klepá z ti a tak voni chudáci museli poslat lékaře zhora byly dva. A čistou udělit prach obyčejnou podobu kterou tady ještě rodila vám někde na za chodě. To se z ono nám velice jemnou chodu která nehrozí něčím zlým ne tím že nad o zemřu. A tak se to zase z milý s milost nemá pravdu. Není to smrtelné ale lékaři tane léčili tady a lékaři to léčili tam se to tam a jak to léčili než tyto zvnitřku navenek zvnějšku ve přeli na zvnějšku nemate do tamního ne jo z toho od a z vnějšku se přeli. Pečují za toho. Aby se to mohlo zvnitřku zvnějšku med před do to by sto z nic v tuto toto by tu jsou do zvnitřku. Nepodává jeho per morálně z toto jakou přes přes teď to jedna z těch si tudleto nýbrž dovnitř s o tomto tu co o tak radikálně že ráno no. Se mu zase normálně fungovat jako člověka psa a to dělat pokračovat v tom co jsem měl dělat. Jenže ještě mně toho dost dobře ne fungovalo hlavě protože člověk. Když zažije tak ku po roku která by normálně ve na k smrti tak se mu z toho hlava motá a protože ten přechod od smrti do života no o ze života do smrti je příliš prudký aby se nehlava nemoc dala tak tele ten lékař při nezasluhují škod. A zase je představám od atd. Ale rázem jak si ho přivedl za nás že těžšího nemáš tak dobrý stroj. Že se pro tahle tou branku do plat ti. A ale tak se protahuje že se neb pro táhne tím kde se jí. Nýbrž jenom tím strojem který je vzadu jen vzadu a takže se proto ti tu jen toho s. Tím vašimi kdo do do plzně zase k sobě nesedí nazpátek takže nepovede mi to dítě to je tam vedle něho sedí a on také jemné takže nemůže by se si z okna ale nese při nazad vět za z vás musí z př. S a víte bezvadně symbolické doufám tomu rozumíš a. Dámy a to je tak jak jak nedá tak jak jim to dítě protože to jenom hlava není to pravé to svým škod. Ale svým škol které se úžasně mně usmívá. Je to tam milost ze které je to tyto věci dělám by si z jež něco zbylo tak se do museli vidět že o proto svým škod který tady být přinesl dosud funguje. Z mi odejít čas a opět maličko neuzříte prosimvás let do spojit zve zákon oběť stal a uzříte mě. To znamená nesčetněkrát během těch svých přednášek jsem odcházel. A zkáze si pro pomoc pro posilu ale mně abych ti o něco žádá to se naučte nýbrž abych si jím byl si musím přát být od chci ale nesmím si přát konkrétně něco o to že jsem nešika a psal by si vždycky něco co si nemám přát a. Takže odešel jsem k a jsem přišel a přitom jsem zjistil že se přeci nám deska se říct o tom ostatním všechno. A byl to zkratka kterou sil prospim máte pole toho co tady v týdnu bylo řečeno. jsem mluvil v podstatě ze si z pramene z trváme svaté rád a evangelia vůbec kde se líčí život ježíše krista či že život ježíše krista. Ale tak jakože začal atd končil nýbrž se od ose přichází jakou přejde potom jsem bral si příkaz člověka který přichází na tento svět obdobně jako jsem si že ježíš kristus. Potom po pomocník pramenů svatá terezie z avily a svatý ale vám tady z bude. A to bylo všechno konec konců o co jsem si při půjčil mi bují tři v v v v v to nebylo v kdyby to bylo bývalo tak se o tom jsem řekl. A protože to není také z jsem schopen sic zkratku a zazní takto. Že člověk probere správně přípravu a to prováděla i za svatá terezie že se do kláštera a jednalo si světech a musela se osvědčit i v tom že dvakrát asi na cestě k bohu a chtěl bych být za mělo veliké milosti a přednosti proti nám že kdybyste dvě měli tak vám řeknu málo dobyto dokázat tak desky promrhat že bylo vidět že z byl jenom plášť. No že by byl jsem vás to nemožné. Ale kdybyste měli ty milost jako je mělo o na tak byste zaručen z toho měli víc takže nemějte za zlé aneb po že za pokoru. Umí že se považoval za nejhorší nejhorších vám řeknu jenom jednu věc. Jesi svatá terezie se tu ho za vámi horší kam se hrabe zámku protože tu milost kterou o na měla že viděla to milosrdenství z toho obrázku to bylo úžasné. Ale nemuselo by tomu semenem do tažena a jsem viděl milost ze strany moci boží pomocí lékařů vono mi to k něčemu pomohlo ale ne natolik jsem začal třebas aspoň věřit a to jsem měl při to z abych věřil že babička toho vědom měl jela nebyl ten s platným nekazí nebyli s platným babičce němec platná. A proč protože jsem měl schopnost rozlišovací správnou schopnost v z za neměla babička do neměl lékaři nevěděli co dělají. Dobře věděla co dělá jemně vodu odnaučuje po chybné víře. Na to musel být ve všem ve všem naprosté měřil všem napravená. A je to správná je lepší něco než nic ale jsem to něco nedokázal mít přechovává. Čili neměl jsem nic byl jsem na sic čistý jakkoli je ale byl jsem nahý a myslím že za správná příprava je odejít od něčeho a k něčemu se obrátit že toho obrátil se od vnějšího života a k tomu vnitřnímu k tomu duchovnímu to se musí dělat nekompromisně a protože zase jsem nebyl schopen tak to není příkladné. jsem se nebere li k tomu dotlačen že mně sebral jistých se mi že nese dali nevěřte mi že by se byl do toho pustil vůbec né. To je snad. Výhoda nějak v tom jsem se o pro od čistotě přestal litovat z snem ruce tu toto trvalo teď otázka trs do budete sami ještě byl na mně abych an z pověděl jsem to byl a teď se přestal milovat ale litovat nebude se vlas síla na vstup myslí tělo boží trámy tu lítost odebrala osobně bych řekl že toto zastupující mnou protože tato byla neodhodlal na neod by zná má. Ten duch tuto se ukázal by neodbytný partnerem v životním a do tak vně. K sobě takže tak je to nedopadá norma by je to ale málokdo totiž de z pozice moc čistou východiska moci vám radím abyste se snažili navodit východisko z otce. Bude ale to východisko možná jednostranné záleží na a. Vybavení toho dítěte když vybavením tak zvanému to říkáme ty budu v tu ho v tak ho necháte studovat. Tak budete vybavovat z především především srdce nýbrž tohleto budete o to by na to by to co jsem za nebo aspoň nezanedbat mi stalo naživu a když to bude člověk který tendenci při všem být všechno dělal čeho se chápat. Tak poznáte na něm východisko z celé duše své. My když ten vychovatel nepoznáte zhruba východisko tak těžko tomu dítěti poradí jsem vám říkal jak vychovatel musí poznat napřed aspoň přibližně východisko v co potom může po opravovat ale to nepoznám vychovatel nebo nesmíří se s tím že to že to poznává a před ním as správně tak ho nemůže mu nemůže to lámat se z konaná proto nemoc musím zákon s k o to ne. Když jsem se tak za neměla kost a v do a. Není tak je zbytečné této věnovali tomu proč tolik času potože. Když že se správným směrem ne že byste nemohli dojít do říma všechny cesty vedou rozjímá ale tam trošičku ze sebe že to z toho to je zbytečné člověk a to jsem myslím utrpení a takže kdysi se mají se v minimálně utrpením se stejným let tak ten tak. To si člověk musí nějakým způsobem zasloužit takovou rovnou cestu. A to si zaslouží jedině kdysi klínu. Protože příkrá cesta je příkad cest jak oni mluvy ještě co se narovnat trnitá. A tak dále to se nedá s zbavit těchto okolností v úplně to se musí když se do vršku tak se musí pořádného výklad tad. A když ti to se i ten než jak překonat v takže se to překonávat ten vršek jenom řeknu ježíš nám ukázal svým učedníku. Že nejsnáze to překonávala skočil jak jsem začal tak se pokračovat tom milosrdenství láska v hlavní co učil o na čím se liší ose jo zákona. On si dávali přednost obětem před láskou a to se zračí v celém jejich starém zákoně v ale on ho trošičku po pavel před jenom ne oběti ale milosrdenství. Této platným když obětovali tolika tolik zvířata janem čeho všeho ku rody když láska přitom nebyla oni se cítí být velice při dění že museli toto obětoval cítit jako při do ne jako přednost. No a potom ten poměr k těm zvířatům litovali na tak dále nebyl za nejlepší. Ježíš říkal není který v lese vůbec nevšímají tohle nebo snad u tví. Se nevšímal těch poměru zvířecích ale on si všímal na příklad dejme tomu. Jestli někomu padne osel do jámy v sobotu si pak nepůjdeme li vinného od něho tam nechá přes neděli cestu sobotu ne čili on říkal to je samozřejmý protože pro zvířata budete pečovat. Pečovaly o zvíře je ten základ opravdu u duchovní cestě neboť nebudete li pečovat o svou tělesnost což je zvíře trošičku připodobnění jinak ale zvíře je toho. Tak všechno ostatní nebude k ničemu při těch hlavních úkolech. Které ježíš na tom prostředku cesty konal byl lidsky zvíře. Oslí člověk je lezl do egypta no o svíčku jel v jeruzalémě při na svět toho neděli do slavíme. A i jinde se odvolává na poslán na zvířete li. Takže on věděl že ten kostel musí člověka často prostorově lest. Nejinak jinak neumí jak nemůže to jenom zvíře. Ale časoprostorem znamená z palestiny do egypta as egypta do palestiny časoprostorová záležitost. Nemyslet si že z měníte místo na tomto světě že tím sobě pomůžete vědomi zase nevyřeší nic duchovní věcech ale změnou časoprostorovou z nemyslíme symbolicky. To že před tím jsem byl v betlémě potom egyptě potom nazaretě znamená. Napřed jsem se musel narodit duchovně potom jsem musel to duchovní bránit proti tělesnému proti mocnému proti rozumovému pak jsem se musel tomu rozum zase přiblížit a tak to de z celé cestě dál a vždycky je přitom zvíře. Ta oslava toho zvíře na zvířeti taky velice důležitá a tak jsem vkročil s vámi na cestu a cesta se liší na tu při které jsem v rodině či přednostně vychováván svět temno a na tu kde jsem. Vychováván přirozeným způsobem přednostně bohem tomu říká cesta mystická tamto cesta asketická nebo za správné ctnosti nebo tak nějak. Nesmí se to rozliší rozlišovat teď jsem ctnosti to ale všechno je pomocníkem celá cesta je pomocníkem není síle pod lese kde někam atd ten sil. Takže jste od pořádně vy užité pomoci společnosti a světem přechází do jordánu to znamená to si ježíš kristus musel vynutit který mu nechtěl poskytnout křest ze si toho donucení. A on se mu vnutil jemně pokřtít z to si všechno ostatní přečtete transy.. Nemyslete si že to jordánu dostanete bez osobního donucení že tam musí že stačit svým stech sví být pokřtěn pořád se musíte chtít do vší že všechno se tam děje tam nesmí být vůle lidská odstavena vojska byla postaveného od toho světa v tom smyslu že není hlavním nositelem naší cesty tadyhle si které mně milost boží od od od chvíle když se nutil ježíš. Jordánu ztrácím příteli a užší zůstává a tam milost. Je přechodným ho charakteru znamená vana ustavit vedoucím činitelem jenom po skončení vší že. A pak tam milost nemá význam pak být tam jenom jednota to není milost a otec jedno jsme a jsme rovnocennými rození platné li to potom platí že potom z mrtvých stání a. To rozené partnerství protože jestliže s zaměníme jedno partnerství za jiné tak musíme napřed získat zrovna třebas partnerství prvním znamená relativní dobro nad ni zlu oni. Za měly nebo postaví se proti na tím u zlom ve všech směrech tomu říkáme karma nebo utrpení nebo smrt z relativní zlo a postaví se na srovnat měl dobra znamená zdraví požehnání odpuštění hřích chu dokud míří byla tím dobro. A tohle toho tak že voni když chtěli dělat to bylo relativní odpuštění hříchu v jenom relativní not to časně protože člověk se na víra a z tohoto světa nové zlo. A tím staví na hlavu tu na ty vně působící milost. Kdyby nedýchal kdyby nežil v tomto světě kdyby mu z myslím přednostně nedávali vědět že ten svět je pro něho jinou skutečnosti tak by se nemohlo stát že by oh a byl v tom prvním například emmet tomu v těch sedmnácti protože jsem potom ochabl nebo svatá terezie nebo ta. O by se nemohl sta ale on musí žít ten člověk ve světě a to jsou formací skutečné ze který vyvozuje důsledky. A to je relativní zlo neboť že opravdu v tomto smyslu je celý svět bez u postaven jak říká svatý petr někdy ne jenom v tomto smyslu jinak ne. A to co by taky svatý petr říká neodejdeš odtud od u posledního hady se ztratí z to znamená co co z toho světa bereš ale je zlé znamená s pocitem oddělenosti od boha to musí všecko splatil stati do s tím že překonal pocit oddělenosti on svým způsobem láskou milosrdenství nebo taky utrpením ale nikdy ne nějakým převtělování prosimvás na jsem prý tomu pro toho nože by v před čili že se kolikrát jsem ne. Ale že toho zbavuje člověka. To je nutnosti to provést teď. v tomto životě ale teď když jsem si je nekompromisní nese jenom v tomto životě ale teď co se dát teď to beze sis odložit ani o minutu. A co se nadto bez teď nedá se to vůbec všecko příliš tomu li se protože co ji zase je to musíš provést a tak se to stupňovitě poté cestě celé dělá a proto začíná ona. Znovuzrození z vody a počinů rození ducha to je proces či o liší toto jako proces myslím že. To je dokonale vysvětleno i znázorněno ježíšem životem životem ježíše krista a bych mohl tady končit ale přijímám dotazy jsem ochoten to rozum vláčí jak bych se. Takže maten pro proč to se to jsi v těle anebo o těla. Budu z řekl počkej a že na to jestli na toho jak jsem v těle nebo pro těla. No tak vidíš tak se nemůže bavit tak si to napřed musíme u z ozřejmit se jsouce žilo v těle jako člověk ale po těla opatrně protože to centru kam se jsou ještě toto vzbudíte. Nadměrně o z od probudíte takže se jsou svět do nitra tak tam si hor koho. A myslíte že to mystický účinné vůbec to s mystikou nemá nic společného to je účinek čistě fysiologický. My tam jsou světec se to za soustřeďte myslí mystika za z vizte jak. A proto si je tam or oko jsou si je vědom mohou mu ti že si jenom vzít nejenom nohy a mluvíte to ne na boží jenom nohách kdysi že to mystické neni ta obyčejná duševní schopnost. Omezí se nebo jsou při nebo ne že s o myšlenkou tam ale kam smí míří te čisté do vás že nohách ale. To není je to tedy ne ještě jsou cení na boha ty nohy nebo to seco nebot vaše tělo je prostředkem a jez správným prostředkem promiňte mi to je to moc ostré i správným prosředkem jenom tak ale tehdy když to považujete za oběť kterou přináší s tebou. jsem to tělo považoval za oběť kterou přináší dvou a proto s tady protože jsem nebyl tím tělem že se s ti by svým tělem po vás bude nesmírně těžké protože si myslí že bez obětujete sebe ani zdaleka ještě ne. Kde který si tělem bohu tak obě letech tělo. A nesmíme se bát že my se zase osy za existeční se z těl zmizely bez mu co se světa nestane z nám. Protože jsem neobětoval tělo jako takové nýbrž tělo jako prostředek neděle o sebe nýbrž jako prostředek. Čteme veliký rozdělit tyto že jat nemůžete protože tělo proste lid přeci on nevinnými že to nejste li tam protože si to ty pro tělo. Z to oni pravda prostředek vůli to nejsi vůbec li svou obec ale vůbec na je to s ku ne kriste v jeslích prosebný jeden svých prostředků kterým desku abych takhle pojme soustředí na boha. Tak vlastně tam přináší světovou zástupnou oběť jenom sebe celého ne protože sebe se o tam jsem se ten de tehdy. Když se správně poznávat. Když se sebepoznání byl taky konců že víte že jste jenom malinkou část tak i tělo. Tato řekl jsem ve mně. Že jste sedmi úrovněmi které levá jsou i oni nevíte na tom nezáleží ale jste jiný kdybyste jimi nebyl se o nemůže se vrátit protože jsou ve vás hranice vesmíru. Konec všeho to co víte nad na nebi v noci se ve vás a tímhle tím vším v bohu nakonec ne ovšem do milosti protože jak jsem vám tady právě správně přiznal antonín o tom nevíte on se po těch všech zkušenostech jež považuje pořád za tělo. po zkušenostech se mi že si lékaři blahoslavení lékaři jsem se nemoc za tělo považovat el to byl veliký náskok před vámi přátele a z toho musím po smrti ne s následky to znamená něco nechat pro sebe o musím říkat. Ty si mysíš že si tělo tak říkáš jenom tělo tak říkáš o čem nevím to neexistuje. To je chyba své středa o věcech na tomto světě ne nad duchovním o tolika nevím ale pro toto nepřestávají být skutečností matematik vývoje se minimem než a lékaři oni se než obyčejně děly vývoje jsem jiným než a není to meči skutečnost protože to neví. Co nevím to nevím ale tímto stávat stejně list jako to co o čem vím jenomže proč se také udělám na světě protože bych malým povaze vším pro svou lidskou slabost nemohu jenom o z jenom budu manipulace tím o čem vím i tím že jsem tělo tak tady budu s těle. Tak jsem odpověděl jak to tato od taje touhy. A ty se na tak přesně musíte myslet ty projevit to by mu ho vytržení z tohoto pro je tou li se nebojte je skvělý je. Ale jsou jiné projevit tou kdy svých jejž jež todleto si někomu pomáhat za nemá konat naději jinou než byla proto rád vidět se si bez ohledu na sebe. Tak to je lepší projev než zastřena modlitba ovšem celá moje na někdy na místě a bez by se třebas neobešli nebo by jsem nepřešli přes nějaké úzká tak dejme tomu co k střelné modlitby je vzdech svatého tomáše když se mu objevil ježíš kristus po své smrti a on nevěřil že vstal z mrtvých atd. Se mohla objevil tak říkal ježíš z za ani si ji do mých krám o mu říkal to není zapotřebí si pán mu li toto přeřekl a mou vůli tomu neřeklo tělo tomu řekl o zjevení boží v tom byla ohromná sídla ten bůh se stali ho. Vládcem těm se vyjádřilo že ten převrat který nastal u těch učedníků když oni chtěli spásu pro sebe. A teď jsem jej dostat na úroveň li bůh vjemy vládcem. Vládcem nejenom spasitele vládcem. Že spasitelem toto pro začínali poznávat tak tu vládu cítili v tom pokoji pokoj svůj protože bůh je nehnutá věc ale přitom v tobě síla v tom pokoji pokoj svůj dávám vám se obrovská milost od boha. A rovněž tak pán mu ji k další taková milost takže když se modlíte třebas pokoj vůli denně pane tak to nedobrá vůle ale pokud nepřijde odezva z druhé strany jsem pokoj vámi předán milostí boží protože to u bez tak tak ne že si pán zalíbil mám to s tak to není v pokoji. Ta milost se neprojeví jako pokoji nýbrž jako o nějaký lidský jaká relaxace nebo co. Z na ho vyslán od k tomu v tom pokoji božímu se síla která vás přemáhá takže je poprvně přemohla tak jsem nemoh přeříkávat doménou boží v k a to byla síla nejenom božího ten se neděle že tím se dostávám ku ho nemohu přeříkávat. Tomu se říká síla k tomu co říkám milost ho tak prosim to jsem doufám po tak jsem toto skok se dali jsem řek přijímám dostat jak do skonání světa ne který ti. Ale se to do skonání se za přijme ti dotazy známe by se muselo to vědět dne který. O z ne dale a ale to skonání světa na dokud se vědomou bytostí oddělenou od boha tak se neprošli skonání světa a jakmile se cítíte být oděleni od přít od svých bližních a od boha aspoň do určitý míry ve z čisté z toho konce světa. To jste vešli teď teprve začínáte chápat nebo snažit se porozumět a proto zařídit cokoliv z jeho čili nešlo bratřích mých mně jste učí li protože oni nevěděli předtím dělají to nevědomě a teď od konce svět toto dělat nevědomě od toho konce se za zažil koncentráku vědomě odpovídá vám na dotazy tohoto světa že domě a tak si nemohu dovolit. Abych odmítal. Nebo to by si to svoboden konec světa prostě to toto řeknu rovnou mon by si ho zasloužit a li být umění pořád stejně mocně vědomí tak musím v do z dalšího skonání světa z těch kterým odpoví a. Těch kterým odpovídám odpovídat dělá. bych se dostal náhodu tu by bylo čistě náhodná záležitost do nebe. Tak bych tam neměl úkol kou znova jako svatá terezie žil ale odpovídat na jeho dotazy. Tento úkol více není nemá svatá terezie o na mně to zatím učí.