Karel Makoň: 89-35B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Při byl požehnání které znamená setkání se s bohem. Takže tak jsem to myslel jako. Při tom ještě ještě lid toho protože jakékoliv mechanické řešení těchto přání je na hlavu postaveno on napřed chybné protože jestliže se k bohu jako to že to je chyba stál milovat tady panovat při dělám si myslím že bych řešil věci tím že změním prostředí že činem prosit to bude lepší tak to jsem na velkém omylu protože chyba není v zevním světě li mi že země. Že nedosáhne žen stávám se do těch výšin kam se chci dostat. Čili žádným zevním prostředkem se nedostal do či vyšším když vnitřně na tom nic neudělal. To mělo za nás ježíšku a ne zvnějšku. Aby se muselo co život za to s ten to nad tím že kdysi dal něco stokrát přišel do pod ono o si do li se tu by se z ježíše li v že v no takže to je mi do kristu to do hlavy že se to neslyšeli že se to u toho sklad slyšeli ale nedá se to příkladem ukázat na příklad na mém životě že to že k tím že člověk rezignuje jsem byl nucen jsi ne od ty na to abych se vzepřel těm lékařům. Na skal sebou jsem během dvou let byl nucen tak jsem v sobě navodil nový stereotyp který je ty který se dostal život se zažil člověka to je pro vás že způsobem ale smysl životní zkušenosti vím a stal se z se do typu vyplývá z toho že člověk ne v. není ochoten se řídit svou vlastní vůlí nebo jenom vlastní vůli ale dán na vůli boží neboť je to než které lidskou vůlí to co se tam dělo při těch operací do neřešitelné lidskou vůli a z od než se přimět přivázali a operovali. Ale bylo to řešitelné vůlí boží a ta způsobila pomalu do sedumnácti let tak jsem se na svět stal se na světech stal před bohem. Ano o svém životě toho odpovězeno planetě ve tím tu věří na tví na na tu obranu na sebe obranu toho který se rád. Kdy se do redukovat nastalo manipulaci z vůli nebyl ducha věd ale ono se to nedá ono je to pravda co říkáte je to správné manipuloval z vůlí lidskou. Ale kde jsem tomu donucen okolnostmi a tady člověk je do se okolo z vizte jsou silnější než že on a to jsou této vedení událostmi kterým pořád budeme se mohli z se o tom nikdy jsem ve ale není dal nespočívá v protože koho si jsou silnější než se dělá si musím podřídit co se moli naproti tomu zatčení to koncentračního tábora. jsem prostě mohl se toho kdy tomu vyhnou ale aby se to bude vyhnou. Tak jako jiní si si dvěstě studentů za čili v praze jsem o pólu chvil na podobu by se říkalo kde hotovi jsem toho tolik co se ve může odejít a ne kde byl od centra ku. No ale nese neslyšel jsem také slyšen přes tento ale když jako všechny byly odpor věnování do domu. No o to jsem si se dokonce takové nese neslyšel jak to bylo zařízeno ohromné a že jsem nemohl co slyšel nemoc se se o to by by byl podle vlastní vůle je do ukázal kdy vlastní vůle nemá vůbec nic jo. A tam neměla význam protože když byl by byl to se vlastní vůli zase nepřišel k těm čtyřem mu oči se před se v tom poznání které jsem potom měl nesmíte ses se zabít ne o to znamená že by vlastně deska od nejde vůbec o jsme si dosti vyprávět jen z toho přečtěme ho něčeho jiného. F. A ten je tady že na cestě poznání celé v velice novou ceněna nic člověk neví napřed nic mi že se na přesto pro víme svou vlastní vůli tak že neví nic takže nevím čemu dovede jsem myslel že se že mně bylo při ženo jemně vyrazil jisto svých že my je se mnou a ono to bylo to nejpožehnanější do se naučil sloužit jediném volal odtamtud sloužit jedinému bohu je mi to natrénoval na světském životě tak jsem se do sledování jsem v tom. Chodník světě. O pro ale není to nese by na to jsem vliv je to by ze se např jedeme tomu se že jsem ě v tom z mu se nás se než toto jsem za čem. Tu chvíli kdy se čili domu neslyšel to je to daleko osudové zařízení že jsem to neměl slyšet to je pravda se me takle odděleně tak je to pravda ale nebe které si odděleně když budete si o ti ne tak je to vždycky osud ale neodděleně z kontextu ostatním životem to nic osudového není vůbec el protože je to souviselo s tím že jsem na li dejme tomu byl tak pravé. Životní tak to bylo životní ve stavu dejme nevzali ani dnešku li vše ještě let než se mi ale že jsem se tedy s pozbyl kdyby sebe bez pozbylo o rok. Tak jsem se dokonce takové dostal jsem toto zase na li se měli o to ne nebyl dost jsem předtím od od do předtím a to byl jsem od atd to by bylo to to vůbec nepřišel ono bylo důležité aby se tato on jako dostal držen jistě že pán bůh zrání člověka který s spojen jen za těch nejtěžších podmínek se let takže ne cítí du bez tu tíhu jsou utrpení které tam je ale on říkal o sobě je tu mnoho utrpení ale janetem. No. Tak el není to osudové nýbrž se to vedení bohu a jestliže jsem přečtěme definoval mockrát za vlastní bolest nad na vlastní vůli abys zase zachoval tak to není osud nýbrž manipulace vy tomu říkáte z vůlí správná zen a tu ta přináší že něco čemu říkáme osudové ale co osudové není ve čte vliv správného manipuloval z miskou. Vůlí. K. při bude se se se dostal do toho koncentráku to byla šťastná chyba že jsem dostal z pro měl skok si ku dobyli sešel na zápis to bylo byly je fungovalo v on dneska říkal mocného leč jen ze sebe organismu takové že tam viděli přitom za pil ze řeknete rodina co jsem prosimvás ve veliké v při jest jen za odkud se vzal. A. To všechno tam to začalo ano to všechno způsobilo potom v tom veliké požehnání které znamenalo na konec že jsem se po bohu mocně přibližoval vědomě. A v k v. Na sil ale ustavičně trpěl jen na nestranně boha je osud náš jedině který uznávám. Že že to nepozná co nasměrování. V že v tom co žení se nám na svatýho v tak mu li z lid se jsem se ocitl v na proč si že to ex dohromady s nějakou vší domu a oni ještě pořád pustit s vnímali to na vidělo pásku. A než jsem se do nich rozloučil tak říkali ale co tam jako pořád z půsty svět vjemy chce jež že z kdy byl by z tam musel být často létat co tam zvolenou říkáš mi do vyjmenoval jsem říkali tolik na to jsou od si který jsou z strasti od devíti do při nás světa prosil ne do toho kdo ho neslyšeli se taky liž že tu pohádku. jsem si myslel odkud dobré zlém bratru před jinou třemi nebo vykládat aby to pochopil zkratce a tam je totiž že s tou pohádkou vyjádřen zápas jednoho a téhož člověka na metodou dáte znázorněno ale to bude zápor v jednom člověku ne jeho relativního dobra a nad jo zla v tu vás na to asi v tom člověku a zná to jim než na po do hlavy že se to takle rukou watts děly na stav. Tak jsem jim předvedl se toho převádění událostí nastav a čím vědoměji člověk se dostane do toho převádění události nastav. Ne tak pak je otázka jenom jiná si dovede ten stav správně vystihnout tak se ve nebude nic si že zažívat událost jako stav. Znamená vy se člověka chce aby sto stavu vyvodil více z události událost obyčeje takovýho druhu že ji póly třebas do osudovou neuvěřili vyhnout kdežto stav není z osudového nýbrž se prostě stav se kterého mám vyvodit důsledky o oboje od nit a když se mi podaří li jen přeměnit událost na stav ne tak z toho stavu mužů v volně na svobodně působit na změnu třebas s. V něho. A tak že to jsem měl velice překvapil jsem jim říkal jak se to dělá protože jsem to velice ve zkratce všechno říkal ale že tedy všechny události míří k tomu aby se proměnili ve stav. A čím vědomě sester stav promění se buď vší li hodny anebo lepšího mi tak tím je to lépe. Užito. Protože je to to je toho milosti tak že člověk se podle nic říci. Lidem stavu do kterého se dostane tou událostí. A ne neměl byto visel pro zrušeno z nýbrž stav pochopení se dal z jako přínosu pro toho člověka. Je to nejhroznější co třebas pro zračení toto co o ale dokud jsem to nepochopil jsem ještě tři dni očistci v tom od centra pro z toho jsem rány na to byl jsem s zbaven povědomí spojitosti s bohem. Tak je asi všecko co tomu řekl toto je slovo do pranice ale že je to pravda tento život který který žijeme na určitém místě počtem časech není prvořadě. Když žijeme na určitém místě u žitém z jsem rozpoložení měla ten čas je od je to. Nýbrž je toho průběh stavu či to že žiju na této úrovni ve stav stav muladhara. Ovšem stav muladhara není úplný v člověku nemá plně otevřenou ona horu a proto nemůže se tomu hry dál musela přikován tak dlouho dokud tu mohl ode doplní aby byla úplně otevřena. Tak těl. Vy do toho že mně prozradil čas že jsem vám o tom je to neřekl. Že tože žijete jest stavem a nikoliv pobytem naučte místě a v určitém čase. To je odvozena ale pro toho stavu o dokud to bylo opačnou hlediska že to místo a čas se tak se vůbec se dostal za čas a za prostor tak tím se dostane k bohu to nemožné. Totiž že to bylo stvořeno a tím je to řízeno a kdežto v nich bude dobře že všechno je tvořeno. A co za terezie to říká a jiným způsobem atd. Ale my jsem to im krát toho delos a je nestvořená něco jsem se duše. A to je tedy bůh nestvořené zem bůh a protože toto v duši je ten nestvořený se duše tak pro tento střed duše se může vše s koly. Ovšem musí všeho stvořeného dobré doslova a říkal si utect ze života do kláštera nebo na poušť nebo se chyba a tím se neuteče před životem se neuteče před těmi svody nýbrž naopak se možná ještě násobí. Tak je toho na nich nejvyšší chyba. Z svatý je tedy v ano nebude tomu nepodléhal nese o chodem dověděl že dokud či velice devět konečně nebyl protože čela konečně v na oslaveného na jsem poznal jako u nabyli z a do že dokud devět devět sice kdy byl prohlášen za blahoslaveného u to trvá. Protože se provinil tou třetí tíhu o spisu který tady jsem. Komentoval tím že si ho z ale tys jsem s omylem zanechal v z vody na si. Toho doktora předmět tam pro vyšel přečká dával dělat si co mám dělat dál. A sestřička jeho na to přišla ten spis který on byl taky oko přesto ale ten vše na co si to jsem se s esi dovol dotoho podívat to nějak ho nerozumím prosimvás co v tom jiné. A jsem říkal a člověk svým životem. Před čili že něčemu čemu jsme ten pán říká duchovní svatba ale vlastnosti lidské nemohou být přitom jinak zastoupeny než. Jako on v tom na duchovní jsem li vy jste v svíčky o podoben si to by jsem se nemohl. Že ano tak je tomu vzdálenou ale asi to tak je. Jedno vámi tak je protože jsem na to tu co se pozice přestanou bylo vždycky to jednáno bili se tvrdě bez to byl o tom nevím ani pád nemohly páru cos to se o děje kdy jsem na předním nevěděl jsem byl stalo se vědy aspoň poklekneme a v to bylo velice výhodné protože v do jsem si to nemoh přát aby byl si z se vychováván a nemoh jsem v tom jedna kou vás o osobní. To je důležitější ještě ne všechno. Jako dejme tomu během života když se věřilo u býval sil a že je. Třebas padesáti letech v s s s si říkat že z to nese k něčemu k toho jak co budete šedesáti letech v prosím vás to byl pro za. Tak to musíte včas jednat tak aby se vám to toho a s tomu nedorostli. proto nemůžou dovolit co bych podle do sám osobně panice a že nejsem k ničemu co pokud von nějaký úkol tak taky musí li k tomu bych je plně a no. A v tom mluví li ostře milo o tom morton nejenom protože se zbavil pocitu oddělenosti. Se zbavit se pocitu věrnosti tak nejenom že se nepovažuje za někoho jiného než se vás když mi jak žes dobrou jiným člověkem s mým. A nejenom toho v na této úrovni ale na všech úrovní vztek jediným protože na kterékoliv úrovni tak se tam jediným zase jako jste byli staří a přitom s ve spojení se vším co znamená v není to taková oddělenost nýbrž že to k k a způsob jakým s tím se. Přichází kryl z pocitu spojení s bohem. No obecně známe co se že člověka to je to v tom to nesmí je asi kdo z osamělou nebo kdy se svou osamělou. Když přel výstřelky duchovního pokroku. A není si to ani vědom pochopitelně o to vůbec nevadily. Ale je před určen k tomu k před zkušenost. Že musí spolupracovat s bohem či se mu nedaří prosil za své vlastní vůli ani v jednom cesta případu někdy. A to znamená že je závislý to po pěstuje sebe závist nebo v se v něm zdokonalil závislost na bohu. A to je důležitých aby to za mysl byla tak velká že bychom nakonec žili z něho a ne ze sebe. A v k v tak v tom jasných ve si na něj jsem na to se stávalo je si co sto protože v. Ježíš si říkali jak to že jsem si tak trpělivě tolik tento vykládal toho co oni tam nebyly to není pravda když člověk mluví z jiné úrovni než k toho také toho to znamená se přede z řečtiny působí i za zřením než zářením muladhary. A ty dotyční který jsou přitom nejenom to za žení cítích ale především. S jemu jejím jasno pro tu chvíli co tam zhora přichází člověku. velice důležité protože když to potom končí nad tak je před je na ta paměť jsem v tom. Vědomě s bohem je že na nebe na sklem o tak takhle to je pravda ale upozorňuju vás na jednu věc kdybychom vědomí vteřinku nespojení sbohem když o tom nevíme tak že přestane existovat. Čili my se pořád spojen s bohem jak o tom nevíme ale že to šel ne že o tom nevíme. Se tímto jediný nejvyšší účel v tom že to nevíme že jsme nevědomí o tomto spojení. Ale shora s tou s ve spojení sbohem to na na to považuju za větší oběh v tomto oboru že indové říkej zdola nahoru se musí ty čakramy který kdežto kdy víme křesťanství svatá zase od a stává jimi je že z ho radu jsou ty čakramy otevřeny. Ale protože jsem si ho radou nadto nejdeme tak jen to o to je na. Kdyby nebyly otevřeny tak se nestýkáme s ostatními úrovněmi a také jim nejsme k ničemu takle na všechny na překl li za necháváme z toho tažení nahoru něco ho a protože na toto všechny ty úrovně těsto nad námi. Říkal v či ale dnes ne. Že ne když je jinak to víte že byla konkrétně vedeme tak jako jsem jen zády mít ale ten bůh který se hle letech křikem ni když ona poznala že to není manžel a chovalo se synu abstraktně. Říkal to je chyba a pro co se s vámi s bohy nestýkáte myslit že kastě netrpěli. A někdy omylem netrpělivé při jak svatá žádá jak si myslel že bude se nebes pana že bude osvobozena nějaké zásahem andělském pod zas jen na popravu tak ale on z omylu. A nezemřeš z že v v v v v v v v k do ho to cesta do jsem že se ne jak se to stane jako o jako sebe. V toho předvedu toho vodu do zdroje tato z překryto nedostanu jinak. A přeložen toho. Že nebo než sto v je do krátké abu při do nás se na to v i s tím komentář k v a v že jsem tam hle se v skladbě mezi bohem a naší přirozeností. Mezi bohem a naší přirozeností vizte ženich přichází v je ten je abyste se s ním setkali matouš dvacátá v pád a s u z s a pro co to pod a to je to než s. tato slova která nám zprostředkovává svatý matou to na jista. Mluví o kristu který je poučil své učedníky. A to ostatní lidi podobenstvím o ho a pán a o těch deseti panna když větě nemohu ten a že si nemohu v tedy tady je důležité na této a teď vám to z čtu proto nebo vykládám nec každou kapitolu zvlášt v ty tady budeš na tom toho v. Že nevíme že musím neví z být i všeho ze své přirozenosti která chápe jenom malinkou pas váš skutečnosti dokud to nevyjdeme tak se ve vězení a nemůžeme se dostat dál dokud trváme na tom že toto je skutečnost jediná. A na kterou nic není a to se mám strašil daleko také ale prosté nejsem schopen. Se dostat ke spojení s bohem ženich je kristus a lidská přirozenost je nevěsta kterou bůh stvořil k obrazu a podobenství svému tak to je pravda a sice v ale kdyby to byla jenom stvořená záležitost. Ta lidská přirozenost tak by to nešlo aby se stvořené co znamená. U. On učí konečné a začít začínající spojeno s nekonečným jenom rovný s rovným se spojuje čili bych toto opravil v tom smyslu. Že bych s předal takle že jíž je kristus ale stát přirozenost je že v tou nevěstou kterou bůh stvořil kolo as obraz a podobenství své ale v lidské duši není jenom. To stvořené nýbrž v lidském vyššími je to nestvořené taky a přesto to nestvořené jsem se spojuje s bohem. Tedy je to dětská před to jsou část své přirozenosti to pravdu ale toto bylo třeba vysvětlit to on si nedovedl nedokázal totiž bez děl dovolit aby toto vysvětlil svatá se dovolila říkala. jsem to jenom máli ó ano u tu na to to znamená v tom jsem tu duše je nestvořená část a přes to s to se nás se stáváme spojení s bohem. A je to ještě důležitější i v tom smyslu že stvořená část. Je bůh. Není jiné nestvořené věci než bůh čili my jsme nositelem božím chrámem božím jsem mu o ših ve vás přebývá říkal svatý pavel to dobře rozuměl tomu od že nebo bylo v tom poučen. A. A takže toto bych tady doplněk teď víte že na každém odstavci jsem povinen tomu něco říci. On zpočátku postavil. Člověk na před nejvyššími krásnější a nejbohatší ni bohatší ona. Nejdokonalejší část pozemského života a vlastně k do ráje. To tedy zase je slovo do pranice protože s. Sice pravda že dále byl taky stvořen. Ale když je to toho co bylo v tom ráj nestvořeného a pro co se ten bůh se rozčiloval jako by že nemůže pustit ti vidina spát dvora je z toho důvodu že by byli jako jeden z nich. Jelikož vypovídal z cest k tomu poznání a ze stromu pozor za dobra stromu života z toho život to tam vědy pořád povoláni ale cestou poznání v no dobra je li protože tomu vys měly pádem z ráje vyspělí tomuto stádiu kde pojídali z z života v lidské ho při životě lidském taky ze stromu poznání z toho od dobra. On si podřídil veškeré tvorstvo a ozdobil je svou milostí měl také příkaz nebo vydal příkaz abychom poslušně. Se snažili zasloužit čisté této milosti. Abychom se trvale se s ženichem setkali. A ten je ve věčné věrnosti myslím svázáni. A nikdy z ne nestalo že bychom se dostali do úzkostí nebo do hříchu který bychom padli tady je třeba k tomu říci todleto a on to se mezi řádky to říká správně. Že jestliže máme u skoč něčeho nebo dejme si něčím rady takto jiného naše vědomost. Ale je to sebeláska. Je to prozrazuje že sebe telat ji a proto jsem se rostou zoufali kdyby tomu tak nebylo tak se o to z toho stane. To je to co bude to pořád jsem se pak ale přišel on to listy je to znamená pot jež ti nepřítel z pekla který záviděli lidem kdy stav objevilo se v podobě konaného hada a svedl ženu a oběd ho. Obava dohromady svedli může chtění jako zakladatel celého lidstva že nositelem toho co se stalo v tak oklamal přirozenost dal to znamená a v tu v ž boží nevěstu. Ben tím no v s tím tou svou radou v ale byl spoután cizí zemi kůží a tou choval a. Dokonce by to došlo tím že byl svými nepřáteli utiskován a zdálo se že se nikdy víc se vrátí do svého činný. Ani toho smíření s bohem. Tedy zase musí on tady uznávat věc kterou neuzná jeho. Že to byla o činna ten ráje bylo oči na člověka není to pravda to bylo kousek miloval od vás který mi k k k v podle podobu li ti měsíců. Pobytu v očích on čili my po ti by ti visí všichni padáme z ráje není to znalost jisto lidská mysl to záležitost stavu v jakém jsme matce jsme v ráji a s tou jaké jsme žid padneme z ráje se za to stavu. F. Když se ale projevil bůh. Přišel doba utrpení poslal svého jednorozeného syna na zem aby z toho bohatého paláce slavného krámu božího co bylo tělesného při dělal. Pomocí marie panny nebo onoho zrodil ven z své zas mnou byl. Se s s nevěstou v z naší přirozenosti ní. A to spojilo své v ve své bytosti čistou to není v v v v k své oběti k tomu a přičiněním příhodné panny je k mně z to není mu ano nevěstu. Přivádí k tomu spojení že to byl duch boží ten svatý duch svatý. Tedy mám není za z že on z za se to bude sto lidsky co se stalo se to neděje kdežto potom později to opravuje co v tom co o již tak jestli začal v a oba vodil ty tři ke svým velitele. Anděl za by jel jsem tuto zprávu. On spasiteli přenesl dělil blahoslavené panně marii. A ona svolila učinit podle jejich jeho vůle a tak v kristus náš věrný ženich spojil spojuje vých přiložil naší přirozenost se sebou a vyhledává vás naší. Cizí zemi a je na om obrazem toho jak z že vím nebeské svým rady v pro jeho dolu dokonalou věrností tedy tedy vize jsem řekl. Že kristus ne jenom zrodil z panně malý je ale že se rodí ustavičně tuto ustavičně rození krista je potom další knize krásně provedeno že napřed se rodí naší činnosti potom naším o dvě pod naše spojení je to ustavičné věčné rození že krista z boha otce. On to říkal ne ne k tomu nemůže říci protože bych si byl moc zadal. Že na ho k bojoval proti naším nepřátelům jako hrdina. A proto byl závoj našeho vězení an viz volal když těžil boji nad než jsme k a zabil svou smrtí no z našeho nepřítele v k k a z zel vysvobodil svou krví. Z ten život tou jem devatenáctého by byl dnes to sico si před tím. s tak je a svými vyd. Tak pramen tímto jsou mu svatosti no když svátostmi tebe by nás obohatil abychom mně říkal když lidem. Vyd vybavení ctnostný a on se velice s ním v chrámu slávy a po jim požívali ho bez konce na věčnosti v. Pozorně do vás že není možné požívat boha na věčnosti o nějaký okamžiku nýbrž my jsme věční s bohem spojení. Nebylo tak ani do vědomé spojen nemůže nastat stav čili co jsem se z uvědomění si toho co existuje. V aktu praví kristus mistr pravdy vizte přichází ženich vidět veden aby se s ním setkali s těmito slovy učí náš nás kristus na milovaný čtyřem věcem prvním slovem jim dával na příkaz vizte. Teď jde. Je ničím vede ty kteří jsou slepí stávají se s nimi. No nedbají na tento příkaz jsou všichni zavrženi jako nejbližší vysvětluje nám jsou uvidíme příchod ženicha. Pozorně do vás že příchod ženicha se nedal vidět přímočaře. Nýbrž že předním jak je v tom podobenství krásně řečeno všechny ty panny znamená lidské vlastnosti pošetilé i mohou vede usnuly všechny nejenom ty moudré ale ty pošetilé v no v tedy že naše dost musím musí usnout aby se mohl čl nedostal za se lidské vlastnosti protože z vrchnosti není tato schopnost se s bohem vědomě spojit. Jako další prohlašuje co uvidíme příchod ženicha v jako třetí učí no a prosím vás žádám vás o to co máme udělat říkala vidět veden. Za střed tuku dojdeme jeden z tohoto mu již že jsem jsme tak nic nevíme. Než se říkala nám a že nic nemáme s ním setkat. Je ukazuje na užitek ale zisk našeho díla našeho celého života neboť z z si ten pro z toho no si to je setkání s ženichem. Kteří to se to v jsem pochopil. Sedmá světech ale se takovým způsobem že jsem si byl jist tím že jsem si to nějak dosloužil ale domě dycky předchází svou láskou. A to je rozdíl mezi tím že on na to se obraz jsem z od jsem dost dost u k že to se dodnes se neví z každé slovo máme chápati trojím způsobem na to ne v běžném slova smyslu jako s tak na začínajíc mu životu. Že že si ho k ježíš že s činným životem k který je předpokladem to vede do člověka aby kdes se tedy se neslyšně do činnosti tak nemůže být spasen tomu druhému patří ví. Ta slova která jsem tady byl s vysvětlit jako vnitřní bohem nebýt zevní obrat životu pravému celý rozdíly je. Že myslí když jsem s ním s městem milosti boží co mu být. Promiň že z tohoto z umět z činně z za před tím se ne. Věz stavu žel nad k přirozenému tím koho mu. Když si tím jako pravý život v v jen jeho vznešenosti a správnost tím že nic z s. On není němž je nad málo čas lidí tohoto způsobu s tak že on ten nebo. Může živé ten protože se to a ten není opravdu takového druhu aby se z toho co li něco co je tedy říkáme to vypadá že to činil vůli budu v bez posty činnou i ten lisý světě v v v v měla v čili v aby se mělo sešel hned při budu. A v není pravda že z toho byl návaly. Není pravda že jsme li padli z provinění to byla šťastná chyba. A všechno to je řečeno tak že byla by to pravda že by to byli skutečnosti. Ale je rozdíl mezi skutečností a mezi obrazem pravdy to všechno byl vnitřní stav co zažíval mojžíš. A je to obraz pravdy a nikoliv pravda sama nikdy se to nestalo tak jako tam píše o nichž když se točíme jako správné a to musíte všimnout protože nestal li na nám k tomu po jenom být protože nám napomáhat smyslu tak víte že. Se dostal před miliardy let a že v tom nemohl mojžíš být. A z dostat do vzalo protože božích přitom byl s o to se měl jako se jsem ten se byl stvořeným se třemi tisíci lety kdy jsem před naším letopočtem tato veliká chyba si z jeho to dělat protože nepochopila rozdíl mezi státem aby skutečností. Stavem její ne jiný druh skutečnosti. To byl on z vás by řekl že to co žijete je stav především a teprve potom skutečnost kterou zažíváte kdybyste jenom toto pochopili že do skutečnostem ve díváte následkem stavu který prožila vnitřně tak abyste věděli také že protože neprožíval dostat dokonale tak je vaše skutky a vaše přirozenost a vaše oddal si životě nejsou dokonalé není to osudové před to o šen dokonalost. Tak to je asi všecko z toho nebo se to by mně semen. Ono to se vám david u rostlo podoben si je to pravda a s tím ježíš ty ježíš jak pošetilé tak mu védy se doma a ta se ženichem nemohl setkat ani vzdáleně ani by nemohl být odmítnuti. Ale že vyšly ven ze sebe a a přišli do předsíni co co se s vně a tím se s ním mohl sv. Čili my všichni musíme aspoň v předsíni se z vycházením ze sebe ano. Hle nevěděli že to myslel si že lišily stvoření světa vůbec né. On to odíval do obrazu který byl tehdy přijatelným do lišit ti. Deska dost pro vás tento obraz mince znamená ledaže si to vysvětlíme pomocí kabaly a to víme v ve že se zní známe a víme že jsi den musel by člověk stvořen proto že všestranně symbolem kabalistickým člověka a sedmý země se den odpočinku ona dokonalosti dokonání věcí a to je prosím v něco co se děje na každém stupni že to po koho za vším s to jít. Ničím není s mečem nad tím že o tom nevíme a no a z činnější která se snaží od toho abychom ho padli z ráje ale neví že způsobuje že můžeme jedině pádem z ráje se dostat na nebe toto křesťani v tom mr nemají jasno neznají mezi nebem a rájem. Někteří někteří ano většina né. No a to jsem tedy opravdu toho v tom od u z nával aby se neprovinil proti církvi. V symbol jsem ho z toho o jsou všechny naše schopnosti duše v tedy že v okamžiku když se ty si že panny odvážili i na svatbu. Tuto vyšší přirozenost musí zapřít nějakým způsobem tím že při. Všechny usínají nezapře nižší přirozenosti. Co to zapření či přesně nastane tak se nemohou dočkat ani aktivní a ani ani negativně toho příchodu ježíše krista. Visí svou mi totiž se při projevená pád z ráje. To je proces který nenastal najednou rostou líčí ve všech případech kdy byly v že se tam děje najednou ale jak se to může obrazem s názory davidovu srozumitelné než jako se to najednou stalo to semeno nedělním četné proces vývoje ano. To není on se do toho procesu dostat vůbec kloudně dokud pohlavní dospělost tady není že se že jsem byl zabit v že nemá cely transformačního pará dispozici v a to by ho zabilo vizte jen vel si nedalo cesty z s se třicet tři v tom je a ano ano na tím zabita.