Karel Makoň: 89-36B-53 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. To se na to za z z vůle boží v v v jsem za to lidské vůli je v bohu a když je toužíme li konal vůli boží především řece v let tak se spojíme s bohem velice bezpečně a konal vůli boží nic nového pod kdy se jeho vůli a jak je to v tom to to je ne za svou tak se začne se váze se život že se dít v co jste pochopit že je to projev lásky boží protože jeho to pro sise s ti z. A není proto milé ale je to právě to co potřebujete to co nevíte nic se že to nesuďte když se dělo se ne něco. Co jste mne třetím nezažívala v k v ne tak je to jenom to že jsem se o to je to vůle boží a jsem například nepochopil že to vůle boží se než si řídit koncentráku uče začal jsem se že se nebo op že to. Jsem byl fakticky je nejvíc milovat čili mělo neopustil sama sebe jsem se nemohl dostat dál. Jít někomu o sil že svět je věc jako někdo kdo o kom to opustil. Co jsem poznal v st. To není to chyba ale člověk to obyčeje formálně prosí této tvor prosba fakticky to tak nemysli protože kdyby do tak myslel tak by zjistil že se neřídí tam bůh jeho vůlí seslal kde o něco co mu nejde o svou při jak se říká. No. Čili ta syna pěti stech stránka a na ji v tom smyslu nás jen s. Cesta z sladké jeho. Všechny modlitby jsem tam provedl od základ modlitby prosebné po tu dvou spojovací ne tak muset prominout že na to od by duch. Protože vás musím odvolat na to že se do přečtete a nám musí z vás. K tomu podnítit a tam se praví že člověk zpočátku je schopen se modlit jenom za sebe že boha miluj jenom kvůli sobě aby mu ten bůh něco dělal ve jeho síly. A tak si neviděli jsme ani jednoho si na kterých si dělal když o roven zázraky že by se byli stali učedníky tak oni oni se stali než o to aby si do před si v aby nebyli nemocnými a podobně k první úroveň modlitby. Že modlí ve se za sebe oni si na sebe aby si ho pán mu vynechal svými těžkostí upozorňovat protože jsem to do věčnosti nejde a že se musí před si člověk že také nemůže li chovám a že musí se podřídit vůli boží i tam kde mu to není milé a jestliže to dokáže s. člověk dokáže tak se ocitne na nad druhého stupně modlitby k a že oni zase znova. Tou se rozjímá ne proto že by to potřeboval ale že potřebu prosím ho v. Že jsem v člověku zrodí potřeba o bohu zrod v rozjímat s tou s tou málo při bez minimálně ta postila se taky na dobré cestě pravé modlitby protože ta modlitba prosebná jsem v modlitba atd ten milování boha u li v sobě a nad to není špatné ale neví že vás nedat daleko z nedojde cestou rozjímavou od on se dovede který by byl by daleko dál v. A jestliže projdete člověk rozjímavou modlitbou to je tak je na prahu další modlitby a které modlitba vzrůstajícího citu. To znamená se v něm člověk při před sledu začne jevit cit vůči bohu do oči bližní který při tři cítil a ten si ho vede bezpečně cestou lásky. Ale jak bližnímu ten bohu no a tím. Se dostane na prach z jiné modlitby na modlitba ticha. To znamená on umrtvené v své prosbě a začne se s přišel v atd to nedělal dřív než projde těmi třemi stupni se modlitby se po modlitbě ticha existuje modlitba po extatická extatická pokud se řek jsem s pod cestou. To se síla v tom že člověk začne nazírat na boha který ho předtím zbožňovat. A tato nazíravá modlitba kontemplace je vrcholem se jsem z jeho života. A když se o tom nemohu říci že ve zkratce. Měla co to při co to s s si myslel že ho. Přes do se dostalo nějakým nečekaným způsobem k jemně v voda chrám jsou tu babička je to je původem těžká. Co todle to co z ky chvil do ale. My česky pochopitelně ano vel ve česky ještě člen co z ky ale jejich vlastnění kteří jsou transy nemají tam školy tak to do kou mi špatně česky. I doučil to jen o to dost cely z vjem ten marek. Ten domy vůbec česky jenom jsou babičku nedá asi říci že když sil ve babička při tvoje ne ne babičko protože on musí od babičko ne ten pád jsou pak proto dosud. Ž že to spadly na mou chalupy mu do před jiná. Na hlásku kterou jsem neposlal jim nýbrž tím mu teď ovi nemá tomu bylo v prostě na to co páně ku ptal rostlo obě rostou jsem ostatek nám do pro je i ten by měl tam byla za rodina a on tam byl v ran jsou li na nás vtělil o nich. Tak tam byly ty rámcový doby dokud si dejme šatu musíš kolik ano atd od jsou všech. Tu mi ještě česky jenom země na čem ví. A byla tam babička jejich to je těžká původem mne mi maminka totiž či si to budem a měla tam mnou škála od svíce li tedy k bohu. Marka nějakýho a ten marek neumí vůbec česky no ale. Babička si vzpomněla že bude nahou by nemohlo odolal protože tam úpravy žádnou obě lid a. je jestli jsou jen když sami si něco je tak tam s jeho v to v nad ní. No tak šla na obě a řekla budeš to sto jedu poslouchat ne abys mu utíkal a přijdu za chvíli jednou při jsem nebyl oni ona je ale přestat budu ku tak že do spokojena. Ale ten marek mně nebral vážně mýtem prostě tak temnou po čem stejná jsem odevzdal být zpraven pro počestný stejná obcházeli než do ko daleko a ke mně vůbec nepřišel marně se o domlouval co jsou z při rozuměl tomu zaručeně a nepřišel teď nenapadlo že udělám totéž co jsem udělal z barborkou mu vás tuto mají lidí se nemůže zkázy. A na dálku takovosti přes ty mi místnosti. Se na něho přesto svojí vnitřní stav ale ne tady do hlavě jako jsem působil na ruku se na došel ruku ale na prsa znamená stav lásky. A on tento co na podíval při byl kroužili pořád úžeji okolo přišel ubi věkem mně ukázal mně na prsa a říkal jsem mo a to jsem známý prosta ukázal přestal pak je se má. To li tam na to jsem a on dává by se mu a toho se řekla jsem zase ne že jsem tam mu to onomu tu z nás to ose souhlasil v něm ale tu jsem říkal ty z to jsi ty a jsem ne ho nosem janem no dal prostě to dítě mu po takový dejme tomu mi to by zásahu pociťoval jednotu vnitřní jednotu mezi lidmi. Aspoň mezi těmi kteří se z něho soustředili jednotu kterou kdybych u vás chtěl docílit tak o vás všech měl to jisté opravy. A u toho dítěte není žádné nebezpečí se oni ještě by v tom království nebeským. A on se tam dostane natož tuk prostě pro dítě k s. Bylo mnou o jsem byl vím co mostu ho nesli moc dobře rozuměli. Ta pro tu s ty sice cetou platným on dal mně považoval vzal na sebe ten takže bez sebe nic nedělal takže poslouchal no bezvadně poslouchat ale vám jsem jenom říci bude jama nepodceňoval jste dospěli de a. A kdybyste takovýto násilí provedla na vás na kou na kýmkoliv z vás tak byto do prací lidskost tím pane duch mou dokud si za téhož sedmého jsem od jeho žena věda dvě to šetrně dobrota přeložit ten skalám a on říkal jsem nemohu soustřeďovat. to neumím jsem přišel tohleto pod v od trám. Mohlo by se ten stav soustředím na přenese ze říkal na tom ku ale cet dopad na to z nikým nedělám protože se nesoustředil jenom tím že bych něco přeříkával. Ale se přitom celí obětuju bohu moři za to v pořádku že to jsou často cvičení jsem se zase obětoval taky jeho pochopitelně. A on začal umírat ale tak krutě že prosil abych přestal. Ze chvil se na celým těle že by umřel do dojem že se že před smrtí centro nechal tobě nevadilo že jsem to nechal protože toho co jsem se dal uprosit se tu prosit nedal ale zase uprosit že je moc prosil tak jsem povolil ale se o zablokoval další postup na duchovní cestě. O toto oděla ani krok do smrti na to jdou o tom srdce du on zemřel si před pěti let ty ho neudělal ty doby ani krok. Byl byl na tom byl proto za od on nebyl nic proti tomu byl z přes své v jako to obrovskou sílu k ale k tak by se drž o tom co to s pravou koncentrace tyto sebeobětování. No tak to jsem svěřit v tom takových pán prostoru což oddanosti jinou jsem měl do psáno o tom co jsou nám ale že jsem do popisováno milo práci celý září a. A on komentář prvky v tom jsem dopsal. Takže to máte v dodneška v ruce třetí žil v kostele a zbývá ještě z s mrtví tedy a to to tak s nějakou krok do přeloženou v ale nemám to přepsat na stroji. Ale chci říct že kdybych měl z sednout a to co tam v tom je v tom třetím dílu k osobě tak by řekl tolik a jan evangelista páně řekl milost za milost bereme a to že se nemýlil nebereme další milost. Byl. Proto proto si to nějak zasloužíme ale protože jednou milost máme. Tak se připraveni k tomu abychom druhou milost brali taky protože musíme dodržovat princip že to omylu milostí ne o po o a ne ne že si budeme vážit. Neboť jinak když není úplná když se ne nemůže se projevit když se nemůže vyjádřit životem jen tak pět z by vlastně opovrhli. Všem o pozorování milostí je dvojího druhu. Jednoho porovnání je takové že nevíme že o po od budeme nějakou milostí. S naprostým vědomostí o po vjemem. A druha a tu ji případ je že obrozené a vidíme že oporu veme nese se na dotoho protože do příliš. Jsi ne na nás tak pro oni o tom pro ni. My oporou deme tímto životem všichni jak tady jsme do protože. Nevíme nevědomosti že to největší milost jaká ve vesmíru existuje nikdy z pocit tělesnost která může transformovat jen pomocí tělesnosti všecko časné na věčné či může pomocí lidského života vrátí člověka k bohu. Tedy to nemá žádný nižší tvor v tuto možnost jas sto zkoušen se vozu sami se s jinými zvířaty ty ses za bylo budou na třetí úrovni dál nemohu je to vznešenou role prý tomu co my zažíváme ale. Ke spojení s bohem to dovede tak hle my ve skutečnosti jak to do sedmnácti let. Jsme opovrhli milostí největší jaká existuje ve vesmíru a děláme to pořád i když jsme věřící že věřící býti znamená ještě pořád tou milostí opovrhovat znamená mi jenom věříme že to je od boha. Ale nemusíme vyvodit z toho všechny důsledky které bychom vodit měli a to taky neděláme tedy do s to po svém na to víra právo let takže to je sice není to prosto nejsou opovrhl opovržení ale způsobuje protože my se tou milostí k kterou je náš život v bohu nemůžeme dostat. Tou nejvyšší milostí nemůžeme z se protože z mi nesplnili naplnili. Ale když jsem se na světech. Začal dělat to duchovní cvičení nalil pod o tom víte že to nebylo pro něho. Tak hlavní součástí těch cvičením bylo duchovních že jsem považoval tento svůj život za od boha pocházející jsou tedy vrátit se do stavu návod na oko a řekl jsem že totiž milo za milost bereme při to co dělají že se. Nemýlil. Znamená máme nějakou milost a máme byl jsme hodni další milosti proto že tu předešlou milost máme. Ale když větou milosti o pozorujeme buď vědomě anebo nevědomě ale tak se nemůžeme dostat další milosti do stejné že co říkám no a jenomže hlavní milost kterou máme. Tou o podle všichni z toho ale nevědomě od do se od chvíle svého narození. A to z toho důvodu že nevíme že narodit se v těle v tomto vesmíru v lidském těle se proto ve snu narodit na této zradě konkrétně je ta nejvyšší milost jaká může vůbec někoho vesmíru potkat. Neboť ten člověk může během jediného vtělení své dostat se svým vědomím k bohu a jestliže tohle toho dnes k koho máme to znamená z tady se to o jako když to žádná milost není to samozřejmé za tím že tak že že že to ježíš zázrak jaký by se vesmíru to tak je šlape na o milosti ovšem nevědomě co po že nezažil svět absolutně normální. Že to pro nás. Známy jsme na by se ještě zloději jich not tak taky z nevědomosti každý krademe pánu bohu co jemu jsou patři mi že jsem v sedumnácti letech jsem přišel na to že to dělám překladu obrodu tím darem přese na tou lidem samosebou osvícení které nebylo země. El tak od chvíle jsem nesmírně litoval jsem to dělal od svého narození do těch sedmnácti let o to jsem nad ostatní život za se zen za marný za z promarnit za lidský děl se jak bych tu nazvat ještě. A snažil sem se to napravit to znamená to že jsem se celým životem jít k bohu jenomže. To vědomí že se životem mámy k bohu nesené mi jsem myslel se nezná než jsem se že v tom životě existujou systémy kterými se jde k bohu a systémy kterými se do od boha. Ten věčně život že jak jsem dosud ho prováděl měl ve odvádělo od boha podle mého názoru než to tak koncentrace mystická přiváděl k němu čili jsem jenom tou koncentrací šel k tomu bohu začátku ničím jiným než tou koncentrací a tam o o nějaký vozu kam ho na ostatní života ale to je vedlejší věc. A byl by se tak si toto nepatří jsme mně když jsem tohleto dělal tak to mělo za následek že jsem nastoupil existenční cestu a podle eliáše. A podej když se ovšem kristova jako s ten symbol jeho života semene taje mělo porozumí jsem o pochopí se dělat to voleny. To zajisté si cesta kterou předváděl protože on sám neumřel vstal z mrtvých a jsou tane byl jsem s těle. A předním naposled eliáš. A po něm zase naposled panna maria ani do jiný. Tak. To jsem prostě ani chvilinku neopakoval n e mého oponovat těžko lid ale ne jsi nepomyslel že by koncentrace na nějaké jsou zření na boha. Nýbrž že to bylo odevzdávání se pomocí tohoto prostředku koncentračního bohu sebe celého. Takže od něho omylem tu ne ale druhý den nebo třetí. Jsem se ale k koncentraci tomu bohu tak odevzdával že jsem patrně s. Ano rušil ten hmotný život rušil zatím rušila postupně jsem ho ani do od prostě přestal jsem být vidět zapřel jsem být od a kdyby mně byli nenapomenul li za pět let této cesty jsou na že to musím nechat tak jsem to při nebeskou s pletl. Z tohoto světa jako toho z kosit. To je strašně pro stavět mu to tady se zná od je to je se nic z ale byl to prostý člověk vnitřně zaujatý pro boha a celým životem se oddávat jak sám vykládal o tom mu na kovy co vykládal kterého se že tam z na jsem z toho co mně byl když si to říkal že tato si pěti lidem že ho pozoroval celá léta toho svýho mistra. Toho že se prostého jak je den ráno se prochází alejí to pólů která vedla k východu zahrady. Kterou bylo ohraničeno po zanech toho prostého a čím dál přicházel k hradby se jim byl pro toho bůh na to máme viditelný a když zase vracel na staráte o kolik dát to bude s proč se za to s ním děje ale nikdy se nepohodou nemohu jako k atd čekal se stane on zase vracel nazpátek od ji tam ti jsa ještě z tady stane viditelný a protože se stával viditelným ale byl uděl o dobru by se na viditelně. F. Abu takovouto dlouho neřekl. jednou mu to řekl víte co by děláte ni že nevěrce s hradby se tak představa neviděn pro mě. A potom se vrací nazpátek tak zase pro vidíte st maten to stroj řek nebudu pak říkal o to duchovní cvičení bojem za víra tak se s si představuju že patřím bohu že tento boj majetek v je od boha o trhá nová od boha. Takže si že jste když jsem si vás to je taky ten se dostal taky z tohoto světa ven k bohu ne dobra jeho síla do přestali a ta stačila toho s dobru od od měl. Takže když potom jedno hodné zmizel marně čekal nazpátek o to se vrátí dívat se po něm a nevrátil se toho stoly. Tak těsně proto dlouho přišli z ve na vraždí krásy že to je tam mrtev mám na při do tam našli to ode potože znali ho dobře. Toho tam opakovala proto jsem se podívat na tu otročit není li ji že toho stanete milují jeho podobný ale není to tam oni mu ale nevěřili říkal tak jsem na něho poděl k vám domu do on nebyl tak to pro něho bylo pro bylo jasné že to je toho stovek a pochoval jeho pochoval někoho jiného ve tak za pochoval na několik mil než dospělo ten s k s nebeskou odešel z tohoto světa takle ducha ale vzata existenční cesta. Ale protože za trávy jim za pět let. Jsem nechtěl být neviditelná ale doktor jsem na zřejmě přítel koncentrací být neviditelný. Protože říkali jestliže ty si od útlého mládí k dospěl lidem okolností který tady po trati na tomto světě dostanou byl ten si schopen se svým tělem odejít bohu tak nenapadne svým tělem odejít bohu protože to tělo budeš potřeba odkud ostatním lidem. E od této chvíle si ve službě lidstva a budeš mu zvěstovat všechno co si zažil. A tato děl dodneška a tento příkaz se potom opakovali ještě nedostal člena si sice lid od to na citu. To je že byl oděný ještě větším poznáním než tyto dva nestačilo no tak. si jist jenom tohleto ještě oko vám buduje po malinkou ne on asi padesát ví. Ta strážného života s těmi lékaři ale promiňte měla to musím doktorské dát protože jsi na tom navázat dál. Ale ty lékaři čtrnáct ten do tróje při vědomí a vždycky polovině z operace za sil vědomí bolesti znamená od bavili smysly. A od bavili mně rozumové zpracováním těch smyslových vjemů neboť ty vjemy napovídají rozumu ženy chtějí zabít non ježíš je do nové svět že to je vůle že při ze který štětec cení a takže polovině operace jsem nikdy bolest necítil o mně od ovšem o klady ale trošku jsem dělit za nevím mate. Zkrátka u zvali při vědomí ale ne moji se o pro toho jsem byl zbaven smyslů a rozumu. A rozum smyslu a rozum o budou koncové a jinde a tím se stalo že dycky pokaždé do prací i poté strastech. Nepoznával jsem matku jako svou matku nepoznával jsem je jako své tyrany čili nepoznával jsem to ale při od nepoznával jsem tento svět jako z vůli. Bez zem v jiném světě než tomhletom přátel. Neseme světě božím který se neživá na něco jako na své. Nýbrž jako na stvořené a ví. Prostě bez jakýkoliv skutku bez jakýchkoliv byl proto díval se na všechno. Vůle rádce ano nositel z ky ale hle. Jednoznačně vel vesele bez účastně bych tak řekl proto z těžkostech špatně. Ekg panny mi ta as ruku v rovnodušně not tak živost to vše ve řek né. No ale je to sporadicky řečeno pekaře nebo za s u na ku od otce to ostří žel ten kdo by to kvalit tohle do zřel no tak si za počínám zrovna tak swámi jsem se od vás naučil dobyl z od nás vlastnost. A tak teď chci stanovit tohleto. Že totiž jestliže jsem přišel k tomu vědomí božskému a nevěděl jsem šel božské jen o tom nezáleží město umíte od stačit víte vezdejší do označit a ty kdy jsem to přesto tak ona se muselo u začínat pro je od že když jsem vystihl tentýž s. Jako zažíval při operace znamená od z váze situaci do tak do vinou že jím není možno odporovat jak se vodního vstoupil tak se kolikrát říkal při se do ztracen nové kde jsem šel s prázdnou myslí odstoupil jsem svou visí znamená sám s zase jsou jsou vůlí as sám co sám cení tělesností jsem snadno od bavil s tu co s tam snadno dostal toto svou osobní vůli ona osobu nebes. Diktátorem. Ale jsem tělesnost od doby lékaři nebo co za sebe nýbrž za pomocníka toho do myslí. Musím všechno oko promiňte tak nebo rychle aby se o z zase řeknu se je na pokraji se samo ko se dal do k vám no ale zjistil jsem hodně daleko a to k tomuto jestli totiž se jsem v těch chvílích vyprázdněním mysli víte jakých podmínek se stýkal s mocí boží. Která měla živi ne temně ale ne okolí. Znamená situaci kterou jsem viděl jsem zvládala tou mocí boží takže jsem vzdát dal bez osobní vůle ale no tak příkazy tak i dělati vně ne to řekl že se musel poslechnout tu moc. A musel se zařídit pod její vůle co tam moc viděla nové jenom moc slepá a. Ale velice in který ona věděla o vůli boží. Takže distancoval říkal kde vás žádali jsem mezi vstoupila bych u dobře el tak ona věděla že se to je budo přít. A a že možno aby to dítě u dobře tak to dítě u do žilo ne to voni by by se poprali pořád jen kde nezabili a. Který poprvně otevřeli matce oči protože na to to bránila by se mi nil te přel a řekli nechte to dítě nemusí vyšší než mi to že domu slyší než dospělý člověk pochopitelně ale z moci boží to oni nevím z dítě tak bude a k v. bych ze sebe nemám jsem ji nemohu skutek všechna od boha jako ten život je celý od boha ale než z jsem považoval ten život celý od boha ale bez jakýchkoliv výhrad říkám mezi slovy víra tak je to při při s to tak bylo od boha ale to vybírali ještě v tom že dobro vázlo pro. E tak jsem musel prodělat zjednat sahat je nácvik sice devět do z z vzdát svého života jak se o znal. A tehdy jsem uznal tu moc boží protože neměli působila on ve mně myslel on ve jednal on ve poznával on miloval jsem přitom jenom přisluhoval jsem jenom s obal z ní. Svoje jsem vždycky nabytou dělal. A jsem to po pět měsíců svolil bez mezer pokaždé takže on mohl kr z jednat. Milovat poznávat a k sobě říká či on byl vtělenou stačit tam jdou říkat to mu pán ghos a vidíte jak to do trvá a když člověk začne lidem k při okolo z příkladu z od než se dostane k takové situaci že v něm žije bůh než věřit že za tím. Pavlem živ je ve mně kristus ne se zmenšilo a tak dále to je nech. Jenom u ukázka toho jak nemáte jednak ve nestranně na co o lámal ku na druhé je jak máte být že trpěliví ze sebou. Protože kdo je trpěliví ona. Nezavrhl vás protože žijete protože žijete tak vás nezavrhl máte pořád podíl milosti největší ve vesmíru že jste lidmi. Dokud vých ne tak se podílíte na největší milosti boží že z rukou božích ten život ne k a. Tudleti nevědomě ale bylo by třeba po stále vědomi na tak dále. Tak prosím to jsem se cítil jsem dostat se chtěl do toho tomu názor nebo při le z vás k tomu názor nebo před si vás o tom že nebuďte zoufalí nad tím co se s že s vámi nic neděje nemožné pokračujete. Nad protože chceš ten zavrhli zatím tele tu první milost a jdete na věci z prostředku. Třebas nějakou koncentraci nebo nějakým životem lepším zlepšením do ctnostným z se dostal k bohu to je hezké ale že toho cesta zprostředka a zaručeně to není rychle ani to není soustavné v soustavě tam není to vědecké tam chybí uznání první milosti kde pak toho. Jsem tady proto že tady udržuje bůh se vším se všemi svými schopnost. Nemá strach on totiž šel an ten strach jaký líčen v například ve starém zákoně v nebo jim de s s s s s po to líčení maje nedostatek že ty. Pisatelé starého zákona v do z toto se na rozlišovali mezi stavem a mezi událostí zevní a tak bych řekl oni přitom všímají že strach šel nějaké události a to je polovičaté mínění o strachu protože strach vnitřní kořeny a nepotřebuje. Tomu být nějaká událost se působící aby ten strach nastal či to jeden druh strachu strach pocházející z lidského nitra. bych o tom strachu řekl v podobenství nějakým ze starýho zákona o to mi snažší. A nového taky pochopitelně tak starého zákona mojžíš viděl oni býk jež který hořel a ne shořel popadl od tak velký strach protože se nemohl z místa hnout a nemohl pohledět našeho chci k s to byl strach pocházející z poznání tento strach pochází tisk poznání. Je tím nejužitečnějším co člověk na tomto světě jsou bez že zažít na tomto světě. bych jako to dokumentoval teď než se pustím k tomu z nového zákona svým příkladem. Neměl jsem nikdy větší strach než že by se lekla tu jsem tohle to dítě toho o nepíšeme ale neměl jsem větší strach nikdy než toho že jsem mele byl obírá mne. Von své malé lidské já. A to je to něco rostl dokonale s celým vesmírem neboť to je jedna úroveň vesmír je. Nestvořený jako to malé stvořené a jsem se bránil o ten vesmír i toto malé přít nedá se přít o malé když jsem je při taky o vesmír je čili tento strach který jsem měl tedy bylo těžko překonat je strach jsem řek bych nejvyššího ražení a kdyby přitom nepomáhala milost boží. Tak by mu člověk podlehl a nemohl by přidal žádný krok kupředu ale ono je tomu tak. Když jsem začal mít strach z toho že přestanu být si tím jak se znám a cesta a to začnu být že vidí jen z celého vesmíru když jsem se s to na čarami časem víte když jsem se snažil vniknout o. Do boha a jeho jsi novou jeho žilo se tak mocná že překonává hranice vesmíru. Není možno se setkat s bohem že se konám vesmír je když je překoná svoje já. No s tím musí být spojen nesmírný strach a taky u mně byl může na svět noste něco stalo co sedělo na opakovaně. Že jsem si říkal dnes ve se na vše z koncentraci se nebude bát na jsem z toho z tu byl dostalo určité hloubky odtržení od sama sebe tak začal pád ale hrozně začal pád. A jsem se utekla to se opaku mockrát nevím kolikrát říkal to nás tat tak to byl pro změnu ale to možná bylo víckrát. Protože to bylo mým krát ale zkrátka jsem utíkal pán bůh z toho nebyla na vědomí že se obojí by se protože přes den jsem se nepřestane těšit na večer když nebo moc koncentrovat a potěšení se na boha bylo působení boží. Jsem se mohl nevědomý s tím na co tak je těšit kdyby to nebyl nebylo poznání o bohu ale ze tak těšil že večer jsem zase plnou nervovou bez on na strach který den předtím překonati koncentraci protože on za sestoupil a prováděl jsem to o dokud jsem nebyl zase o panen tím strachem a nebo dokud cenou řekl. No tak. Tím si říci že se utekl každý den později každý měl jsem něco více z snesl takže nenápadně jsem se dostal za hranice vesmíru to je to ji za překonávání vzdálenosti. Ti a se nesmím svou nás samých takže vstoupil jsem do svého nitra konečně a to oni tane nevstoupíte jinak s tím spojení s o všem s bohem než když jako dokonale překonáte ten strach. A ten strach ne překonáte dokud vám nepomůže pán bůh čili bych říkal že ten nejvyšší strach. Ale tam je postaráno o správně o konec nebo chtění po že bůh příjem pomáhá takovým způsobem odpouští takovým způsobem že lidsky li toho nesrozumitelné jak může když uteče tolikrát jsem nose smilovat. Tím způsobem že se na to se těším. E tak jako na nic jiného jsem celý den žil s tím že je nebo v tom že večer setkám se s bohem. No. Ale jak jsem se ona totiž čili kdybych byl neměl zkušenost o setkání s kdybych byl neměl extázi jsem vždycky proti extazi dovíte protože nikomu nemohu doporučit aby měl jako za z věku vás že tu první která přepadlo mu zeova kdy jsem byl vyřízen pro denní běžný život ty se ostatní by během koncentrace nad nepřekážely nikomu v zevním světě do maminku pro měřit se mnou část aby do text zenu nebo padl. No a tak bych odbyl tu nejvýše nejvyšší strach který je znakem pravé moudrosti a za moudrost by se byla dostavila od boha nemá kdyby byl nebyl jsem nebyl váha a kdyby byl mocí boží nepřemohl ten strach. Kdo dnes samozřejmě v tomto nemohu nám vůbec poradit protože mají duchovního vůdce který říká. Právem toto říká největšími nežije duchovní cestě strach protože jestliže žák věří mistru a přitom strach tak mu nevěří. Prozrazuje že mu nevěří nebo věří svému pocitu že to nebezpečná stezka a ta by mohli zabloudí nebo dokonce křičet či o život. Takže to v indy kdo strach. Ten je odsouzen tomu všeho výhody mistr na naž ku na smím neučil o dál. A dělá ale všechno možné aby jeho žák sto stravu se dostal znamená jak ve se do strašně doby otroci s tím poradí tím se na neustoupí aby ten strach od něho vybavil. Řekněme v pro dělám mistra. Ale pochopitelně ale liší bylo to požádal proč tu na mysli jsou sledoval jsem se o to jedno z trestal z ko mistra nýbrž jenom nastaly skal člověka který je s vědomě s tím bohem spojen a do učitelem míry mýtu všechno stupně. A to stačilo k tomu aby zabil o na šu mu. Stačilo aby v něm navodil strach které v podobném mému strach může umře ne. Tak to jako nic nebyl s tak správný služ vzdali o stejnou věc protože on ztratil jak tomu říká na schopnost. Od chvíle tou cestou jít dál on z kdo o centra jsem nebyl tak bídně k o předtím a nikam se do nabral protože se dověděl se konečně do koncentrace a utekl z toho. vim proč si přejete za o tom co ho bych mluvil protože vaše privilegium mít nějaký ty strachy. Ale upozorňoval jsem že je to komplikovat na záležitost. A to pokaždé ten strach přichází z jiné strany. A to byste musela osobně říct které straně přišel abych mohl rozřešit jak ve druhé svět požehnáním nebo svět prokletím. Ostatní všeho potom za tu jsem promluvil o tom který již se takže tam nepotřebuju nedal vykládat prosím milujte mi ho strachu který přichází je že je třeba si během jedné a ho není zápor vliv na zdraví jela člověk nemůžou kolu od nebo život. F. Tak bych se říkal dovolil rozum přemožen zase může bránit se rad že se manželce. mluvím o tomto strachu protože nad tím vynikají toto bylo proti vám vynikající to pro jsem bory jsem na strach. A ona el když šel souhlasila s tím si vzít a když jsem ale říkal že ji beru z rukou božích jako pomocníci ale jsem se pomocníkem vím ale že toho z vůle boží ale ne z tak o na sto byla tak do hlavy pěkně. Jsem na dleli jen na ty dopracuje mnoho no not do na tu sílu kterou měla toto všechno vynechám protože to jež pro vedlejší dosud následky v už. Ale říkám takle prosilo na to tak důkladně brala ten strach protože měl strach že přitom málem přišla o život tři dělal veliké potíže se věčným. A takže i v noci mně budila že si dostavil se se ražen že strašně zemřela. A když jsem byl ve škole tak telefonoval protože aby se vrátil že bych mohla při ba sebevraždu protože že beztak zemřelého podobně jsem ne šlo vůbec zel ven samá nýbrž jenom se mnou měla tři děti podobným al viděl to nesměli přijít že takle zbláznil a ne se tolik bojí o svůj život tak na to nepřišli. Při tom podle teďka řekl tak si že to co vona by to vůbec a kdy jsem se vám na tento druh straší ve k tohleto. To je čistě povrchových strach který byl čistě povrchu škol z moci se o byl života byl by to oporu zde simuloval neboť mně to není ten strach který li o ten jsem byl předtím to je překonávání hranic vesmíru. Nýbrž to je obyčejná sebeláska. A m souhlas zel z s běžným způsobem života ve kterém člověk. střed jedení jiný a to že sám jsem sebe a když potom mohu o tom takhle mluvit proto že roku tisíc pět set padesát pět do kteréžto doby trval ten tróje ty strachy přicházející nečekaně budeme manželky by se musel pořád s chodit všude přir k nám na chaloupku v ošelíně zezulka a se mu to říkal. A on říkal na se na to podělo vzal si do pokoje trojí prali že ani si.