Karel Makoň: 89-37A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Byl nadanou a rozeznal musil. Ona to na ale řekl ani slovo. A manželka se ale měl jsem vám a toho co vám on vám toto neví nemá k vám bych se podaří vánek dával chtěla ještě větší neřekla proč dal jsem dal větší vánek ne na to by stačilo a o našla sama do lesa při že než za něho ulici kód po domě. To ještě bylo v době od padal tu padesát pět ne. A teďka šla tím nabudu v kila zavrhla plných ale zase v samosebou sledoval přinese stav dobra nebo v tom v lese a tam ona přišla s plným ten jsem jsem šel z ví. Z na pokraj nestala říkal mi nic co jsi dělala nosu kdo se nabudu kam budou koláče. A jsem říkal a ty ses nebála v tom říkal a proč by se měla dát ona ani nevěděl jsem mála takovýho druhu děláš strach. Ani nevěděl jsem dál někdy při velice s tolik jedna od roku v e pět let možná co se tak nebojí ne ano v že do ti po to pravda jak jsem mohl myslet ze smyslu to hned tu po životu trpíš protože jsou bez za plně pohrdat není na s to byl vystačí případ čili tento případ byli zažíváte jak tady krajní čeká nebo mít to je stejný případ sebelásky. Ale na nejnižší úrovni bez poznání duchovního. Kdežto na or jak a za zažíval před na tam zkáza extaze rozumíte čili ten el s tak prosta na daleko vyšší úrovni svou extatické. Čili to málo mým při na ty stejné ale to je na jiném úrovni to na vás to jinde. A zase bylo toho bůh s tou radostí se setkáním s ním n n kterou jsem měl každý den před že jsem zase znovu utekl jsem to od. Takže jisto nedělejte vím že nemáte mistr si jde ruku který vás toho dostal ale je taky list na tom tak jako byla moje mečem krám ale nemyslel že pánubohu utečete ale vy se máte dostat protože nemáte zase o extazi. Kdybyste měli jednal nebo druhá nebo kterákoli z vás dosti ve se za svou tak by se li to s tím prováděl na vyšší úrovni ale neradostně byste očekávala ten strach hned. A to nebyl dušoval abyste se přetváří boží že neutečete toto můžete udělat duši li tes ale kam on bude prodlužovat. Tu dobu ve strachů při vaším soustředí že při modlitbě tam kde se ocitnete za extazí. Tom stavu supramentálním aby to budu moci li mít při to sto el toto vysvětlit supramentální způsobem jak doufám že my tomu na při to z jak byl on kost snaž se to je jeden nemluvil s pramen tady je a to jest jsi mi tu moc dodnes nedal tu že to tak jsem si z mu na to řeknu na ni ne. No tak budete odpoví buďte nestrannosti a bude zase moc to není klidně zařídit protože. Ale. Je to jediné ne země ale v tu zkušenost kterou vám tady řikám bez příkaz. Ta víra jakou zkušenost je důležitá protože v. Jestliže jidáš neměl důvěrou tu zkušenost ježíše krista stal se zrádcem. A vám opravdu v těch zkušenostech nelžu. A jestliže otec do si takle mluvil otevřeně tak je to proto že do služ do zasluhuje aby mu komu to říkám. No. Ze řešení které zatím tak pro vadit že jsem manželství za beznadějné protože se nestalo vám že by vám byla manželka nebo manžel odvolán. Tady to bylo se vyslyší ma řekla do ona o sobě přestali patřit. A málo ho on to jednat se nedostavuje prostě došel došel lidech pro toho není do pravda. Na neříkal do lila and oni né. Ale zavinil to celkovým po měli ve které on to dělal taky jakoukoli pochopila nemalou. A není to bylo zase odvolání manželky že jsem v tou v projevilo nějakou chorobou nebylo světelnou. To je následek to ani příčina příčina et de chorobě manželky nebyla v chorobě samé nýbrž dobyl následek něčeho jinýho v no ale mně baví jenom toho že. Nebo utěšuje toho že přestože byl tady s a to jest neztratil od celku tak tam mnoho ne. Tomu nerozumíte dokonalém aby mohli říct v a pro by to skončím nebo vlitou začneme jiné úrovně nebo a tak dále. Manžel se toho wu od věděl půl roku před smrtí řekl vysoký ze jsem nec. Které nebudou jmenovat že budu za ním z na onen svět za pět let na zemřela osmdesát jedna přijde si k tomu pět let. osmdesát šest a podílet se na kolem nás je oslu nestát devět tady jsem ne že by se to bude velice ten jsem jsem ochoten o to odejít kdykoliv doby dělám to co mám ve děl. Ale zřejmě jsem velice pomalý takže jsem ten plán. Který mám od pánaboha nesplnil v čase tak musím dělat přes časy. Ano. No to víte že to není zdraví případ ne přes časy co jsem vám vymýtit že do strašně na záležitost. Myslím i zdravotně no ale ne tak bych vám chtěl říci že ne vězte si nic z toho že se nedá ani tohleto domy říct že se zjistit kdy co začíná li co končí. A ne jaké úrovně toho protože jsem si taky myslel když lékaři operovali svědomí všemi chtějí zabít a vám řeknu že to omyl to dneska vjem a vy dovíte se mnou a byl pro správný omyl a kdybych si byl nemyslel vjemy chtějí zabít tak jsem se tolik nebránil jsem braním svůj život do tu se bránil o provedeme k ale kdyby to zval bránil takle žen jako nás. To dělat co jsem byl dítě to jedno. Ale protože jsem věděl že nechtějí zabít se jsem to věděl není to ne my chtějí zabít. Po pr jako po čtrnácti se měl vždycky je kdys protože si zabít tak jsem to věděl. Tak jsem z toho musel vyvodit důsledky že jsem opustil ty účinky svých o jejich krása. Pokud že jsem byl smysly odkud jsem rozum otevřel jsem hranice úseku malinké řeku a nové prožil jsem s že ten úsek nahoru i dolů a i dovnitř. Šíření vědomím neskočil jenom v tom že to natáhne za toto obé škod to z rozumu nebo se do rozumu nebo osvícen. To bylo málo osvíceného rozumem vždycky málo protože to měl svatý joze jednou dvakrát za jednou na tak dále to je výjimka ale proč že se vědomi kdo nit u řeku páté a to musí dokumentovat kost za to si počkám. Vstoupí do vědomí boží do úseku a tak že nemá bude jedna bůh jako stalo mně v koncentráku nemá bude myslet om bude myslitelem om bude činitelem a aby to nejenom budete věřit ale byl to pociťoval jako to pocítil on o to sám prozrazuje to pociťoval no jako do protože za těch pět měsíců v tom koncentráku. No. Podívejte své říkáte mi tady někdo z vás snadnost to skryto postup na škrt v dnešní vůbec to nelze uskutečnit. To nelze ale stoprocentně říkám nelze uskutečnit on věčně tele. Čili el si on v úmyslu záměru tento vesmír přivést k sobě. A člověk je tím prostředníkem na nejvyšším stupni. Aby mu k tomu pomohl a on do tou přizvávám tím že ho nechá zrodit se v lidském těle s lidskou tělesnost systém syn transformačního panna dnem který nemá jsem z víře žádost měl e žádným kamen pochopitelně nikdo vesmíru žádný prostor ran čas nemá to složit schopnost tak pak je nikoliv naděje ale pak jistota že on to dokážeš. On toto dokáže jenom musel dát právo aby to učinil a to právo aby to je na kterékoliv úrovni je. Tím se nám velice těžko mu uděluje protože máme strach o sebe. My bychom neměli se o sebe jsem se nepřekáží jako sestra o sebe ale tady mu praví tomuto pravou udělili. Že si všimneme malinko toho jidáše ještě mnou promiň země aby se ze se to patřil to o dali se slova atd. Že ten jidáš je jediným z učedníků páně kterého ježíš kristus zaměstnával. Ostatní nezaměstnávat oni si sami zatím že konaly dobré skutky on s ním nechodil bych potřeboval nejsme jen než se do tak do dovolil on nechodil jsem tak se s nimi on byl s nimi ale ne tak úzce osobní jako s domyslíme než že jen dovolit případu který nerozuměli a ten jidáš ale ne v. Ten pochyboval o tom že ten ježíš ve dělal správně a z toho důvodu že měl na vyšší rozum. Který mu říkal toto není správné nepřijal nechat větu mast na hlavu ježíšovu když toho jsem ono prodat chudým prodat a dal do chudým si penízem jsem to měl pravdu o byl z nejcitlivější ze všech těch učedníků páně citlivý s každým hříšníkem s každým nemocným trpěl cítil při. Vy tu ten ne nejíme je připraven domy zradil ježíše krista. Jenže jak se dovíte z tohoto povídání to nebudu opakovat byl neurastenie všem jako jsme my všichni a takový člověk musí být zaměstnán v tak prosimvás když není zaměstnán tím tak by dělal vylomeniny myslí na sebe by věčně od do od dej nad k atakdále čili je dobře člověk je zaměstnán protože neurastenie. K. Ne nedal jsem se zabývá sám sebou pravil manželka byla v tom stavu těch bázní tak i přes za o vědomá protože to ho viděti když ji si jenom myslel na sebe to případy jsem to ještě roky pozoroval že mi tak příklady že opravdu nic lepšího měl životě nemohlo potkat než tohleto pozorovat jak to dnem roste říká a dovídat se z toho z a jsem byl by škol vím jak je to povrchní záležitost ze. To do hloubky vůbec nejde. A že si z toho nesmíme stoly dělat jak se nám projeví tragické se nemůžeme ale ještě to li se oni sami musíme semeni jenom pomocí boží a on tady věk k tomu aby nám pomohl ale připraven jenom všemu musela právo aby do nás vstoupil a on nastoupit drž tu by se na zemi strach tak u sub světec zase začněte znovu nejde na to tak jako kupředu dozadu kupředu za do tak. Na to jdete prostě osměluji ve své v vodě duchovní. Že je to tam je to partnerstvím matky přítele obětoval bohu čtrnáckrát. A protože si říkal o než k bohu se ještě sled že vším v něm řím a my dobře náruči boží než zaručil lékařů. A chodila mělo by to děl jsem byl v tom. V tom povídání v umění žít co zažil odělo ve jsem světa a to nikoliv. Na vodila do do daleko blíž ještě jen do chrámu svatýho martina byl s ti z tomu říkal že to martin skalou ulice dneska to dělám lidský kostel kdo byl katolickým se začli rodič činna vyslyšet rukám tam vodila aby zalezl do dosti dal nazpátek těm lékařům ako poprvně potom do chodu je tam oděl napřed. A jsem že jsem tento rok před tou o leč kou šel tou ulicí a poznal jsem vám u toho martina živě tam oděl toho li na to tedy jen zázrak. Jestliže dítě co zažila po sled jsem tam jste ulice vůbec nebyl od doby jen jsem poznal ten kostel svatýho martina se vším všudy i s tím pocit devět vědomi toho tomu bohu ale byl byla kdy zůstala u on když do nás násobena oběti poctivého by ti k bohu že to nebyla neudělal všechno o se nesměl zřít jako partnerka která bohu přeje přeje si aby byl boží ona totiž žel no kovy tě. Vojsko židem nebo jmenovatel se mi nemenoval jakože jsem měl věřila že jsem že jsem věřící žid je žena dali pořádně věřila jsem nebyl věřícím babičko miluje zavře zpovídal který ano to se lidsky když je oděl do kostela tak vel ku ku tomu ježíš vane to jsem nevěřil a my se maminka vědec dalo ono přes těmi věřila když se modlím poctivě každý den a tu jsme vám před křížem ale co škod se všechny úlu úkoly katolický. Že kde jsem dělal tak věřila že věřím a jsem neměl sv. Nosem do se obětoval tak ona by se na terezie řekla přes ses obětoval za rodinu a sám byl věřící v to jsi udělal více kdyby si byl věřící. Ale do koly se váže na tato o rozumí nedá nad na to na ten pojem víry měl na to na to na ten pak toho jsem byl obětování. musím přiznal jsem se kolikrát tak musel obětovat abych vydržel například při vší to tedy jsem vůbec nevěřil něčemu je jsem tam pobýval jsem musel být celá mu a bych prosil zdali do vzduchu dal jsem založen jen v tam v těch moji kostelích řekové ještě svatých v plzni se mi dostávalo ale jsem nezůstal venku jsem jsem jakmile jsem začal být normální tak jsem se vrátila spal jsem měl možnost platný krvi k jeho mokrý stykem k na to všechno je pravda. Měl jsem petr a pak lze to asi koho si ten při svaté ale to bylo všechno vedlejší budeš tiší je. Že ta maminka začla mít radši než pána boha z ona za prvé věřila že věřím tele že jsem jenom s tím že jsem po služ že jo všechno co ode chtějí dělat pak je považoval zrodit že opravdu boží. A měla namísto boha jako někoho jako vystavení kou před k v nohách. No a když jsem dvacátého svého syna poprvně třicetdevět se. Naposled vyloučil v plzni. Tak předtím protože najednou jsem věděl než jsem žádný hlas ale nosem skálopevně věděl či když za matka nebude li nepřestane mít radši než pána boha tak ty zahyne už. A tak jsem to matce řekl. Matko když nebudeš mít když nepřestaneš ji tak rád jako v. A máš nejradši boha tak zahynu vůli své nás se jen ona řekla neláska mateřská přece nemůže být hřích. jenom říkám co vím jsem ho o to že si nebavil po vodou se jsem se od měl šel jsem do prahy po bez semen tím zatčen plesejte straně jsi byl jsem neudělal samo jsou jsem nešel nese pralesem byl před koncem studia na toho žil žid o rozum se měl odkud třicet pět z tak jsem prostě. No. Byl před určen k tomu znal tou vůli boží jako vždycky vůli boží jsem dovedl zen z se se mnou dělo přes jenom maličkost takovou. Že. O sedmnáctého listopadu sice li se by se týká ani jediný z těch tisíci dvěstě studentů u tam ve čili jsem byl u byl jsem takovým způsobem do pravého ducha že jsem ztratil sluch ale úplně takže vedle zase by člověka aby se před uteče tady krve jak klesám na se od vina ustat ale nesmysl že křičí o křičel zřejmě. Nesim se vůbec nic. A asi tři hodiny se vůbec neslyšel on se došlo jeví takový z muka zase začlo jsem nad do se na konec jsem za několik hodin od znova slyšel ale proč jsem neslyšel a pro jsem by jediné u byl jsem a toho ranou protože se mezitím vyvolával li k i doby hotový nějakým tu vjem aby se vzdálili že obojí domu čemu oni než to že oni jsou tam pro vysokoškoláky. Ani kolik dobrou vycházelo řád při to byl o to o jsem za ty jsou o něco oné a oni odcházeli ale jsem se nedověděl co tam je teprve když jsem začal se z vyšel tak jsem se neděl že kdyby byl slyšel jsem založen přihlásil a o že by byl odešel do o nebi sil k se do koncentráku si ale se tedy se nedostane on se dal jsem tu cestu nedokončil tedy do nad tu úroveň na zbyly objevila že bůh je činitelem bůh byl poznávali si může. Miluj životem dále jsem jenom. Po z na deska jeho jeho milosti něho velikosti jeho života. Že mají ten kdo žije nýbrž o neměl co říct to by se byl nedověděl po dovíme se byl na mně se muselo vždycky doveden ale tam matka z úst pravou partner k když potom sis jedna věnovat řád jen nás ti zažíval jako tedy osudem svatýho syna třicetdevět jsem to zažíval vtělenou věděla že jsem nějakém veliké nebezpečí věděla to není nic neslyšel věděla ale tak. S takovou jistotou. Že věděla i co dělat si věděla co dělat že máme obětoval bohu by mně to sem alenka a tak. tomu bohu z zase je obětovat tak pod si jako se láska třetím bodu ještě sled. A to způsobilo tisk dovedu vodní semen měl vzal nad ber jiném že jsem tak snadno se vzdal sama sebe do třeba platné. vás bude takové s takový strach ovšem to na víte že kou kam je přestane kdy synem neuškodí ten tamas se obětuje bohu. A na toto se dovedu od se ve on milovat co pokud touž že do toho platné. To může udělat jakou živou alenka tu dělo na je neudělám a když potom. Dali stával ve jsem záznamy ku po příchodu tak si tak věnovat řád byl nás ty co jsou zažíval jsem danou se vrátil obětoval bohu a tak že by to nebyl jsem kdesi jsem si zemřeš nebo nezemřeš zemřel s obětovat sis zemřel třebas nebo dobyl toho když nezemřel nebo z zachráněn co se nevěděl do nechali tam zhora na holičkách ale ne pojmy se mi zdál sen. Kde mně bylo řečeno uvidíš naši vším než u ten si ten v tu na tom k stanout tady proti jeho je tam a tak dále ale několik jiných příznaků ten den přijde tvoji v z vím z koncentráku domu čili jsem nebyl z ve jsem obětovala správně že pán bůh nestojí o život nějakýho člověka nýbrž o tom aby ten člověk tím pak při ha. A to si prosila o jednom tvé to jsou klamný strachy a tak jak jsem to dověděla ráno jsem šla na kupovat. díval jsem se na ten k tónem ale jsem se zase okamžik se vrátila povaze jsem po ji konal na tak zase ho koláč takže teď máš šesté volá že abram po roku kterou stokrát sto na stole přišel by šetří to bylo. Nebo řeknu to neřest no na nádhera. A kdo to zažil dovol maminka né. No ale její víra od boha daná nám na protože hlasem neměli jsi padouch ne říkalo měl o nebo víčka a toho co ona byla věřící a ono to stačilo mít partnera který or na věc. E to výborná věc. Kdybyste toto jež co říkám vyslovila vůči mně mělo očím manželovi nestal by taky při všem. Všimněte si ovšem jo no protože on se taky dovedeno co bych mohl mít z ita před několika nedokázal o do by se mine dokud již v novém mu ho protože milost od dvou do z bohu no ale nemá naše tolikrát aby si vynechal přitom manželku a od sebe hezký vší no tak to na to oni sv. A stačí to o tom strachu v tom že tady mám kdo to tak s a jak to že buddha a. Zavrhl boha a osobního na to řeknu celistvěji do tam na jeho místo. Jít postavil neosobní zákon který nemůže být milosrdný před synem který prostě je to velela vane hlava ne je to zákon ano. Jenomže abych budu stoprocentně o mluvil z toho důvodu. Že každý člověk. Když přestane nebo nezačne ani věřit když přestane li nebo nestranně věřit a on přestal věřit protože dvou kdekterý byl kdo vím vyvodil jako nemožného neschopného a ale to co se mu nepodařilo ani z ve vlastním do by si vyrobil ze svými jen známými něco dosáhnout tak se nedivím že musel skálopevně dojít k přesvědčení že pán bůh se kterou se utíkal ne existuje. A taky že není že to jsem a poznal v předškolním věku jsem listu babičku ten svojí tam bůh nemůže existovat tomu nevěří a na řekla no z tebe ruku nikdy nic nebude to měla pravdu jedno hodné ze nebylo nic z toho jen to co ty jen si třicetdevět toužil pro ve dávno po smrti pět let a ale stalo se to přesně bude to. Jediná za to správně věž těla no takže ten buddha když zavrhl po osobním božstvím. A za ode dokonce ty prostředky kterými si tomu božství může člověk dostat.. A porušil je aby dokázal že že nevěří znamená porušil celou tu byl kdysi jinou ve které se odříkal mnoho věcí na tomto světě a malinko navíc pojedl malinko navíc spojen protože tím si dokázal nebo se může do dokázal. Že nevěří žádné nemusí jste jemu kterým by se mohl člověk dostal bohu neboť jedna ten bůh není tenat neníli v člověk je tak na nám aby to dokázal ano. A když toto udělal okamžitě cítili že na něj něco dale a neuměl tomu odporovat. Něco neosobního jen jako obrovskou sílu cítil která ho přemáhá. I se svým pod fíkovník a spoje se tedy byl s tou. Pravdou krade v tom příkon nikoliv vjem kola nahoru tím podpořil vzestup hadí síly. Ráj taky zdola nahoru a poznával za a on který je tak mocný že přemáhá člověka i jeho vědou nebo nevýhodou a vede ho k sobě absolutně an nemůže není ne není možno mu odporovat. Takže on se když se vzdal všech prostředků i toho boha osobního dostal k tomu zákonu. Který všechno obsahuje a všechno miluje stejnou měrou jo v el v rovnodušně k tomu říká host. Takže to není zákon který by se na nějakým způsobem nazvat abych ale o důvodu že mám pravdu že u toto je to ale jakmile toto zažil přestal žít v ašramu šel mezi lidi a kázal takzvanou střední cestu. Kterou je možno jít tu letní zatím zákonem to znamená nejednat špatně jednat správně. Snažit jednat správně v životě co to říkám že se dosud jste již o tom psal mi že ano. Proč ale vím mu proč se to nechat pro sebe jako ti jógini že žil vyhazovali na tento v jenom pro semeno proto tak by mu to krále říkali proč po že začal milovat bližního a to ještě podpořím jsem s tím co řekla ta prany. Řekla přestal jsem věřit říkal tomu zpovědníkovi patrně jsem k tomu říkám li k. A jak to mám teďka jakkoli ježka přežít k a on říkal ty jak je to následky. No z nás kdo takové je tam s tam jsem se dostalo toho stavu duševního není ani bůh na kterou jsem věřila ani jeho svatí ani andělé. El je to na další následky. Neřekla milion by mi ho daleko více než před tím a on řikal správné. Ona co bylo od boha a s tou kdyby jem prosimvás zatím konec milovat toho bližního víc než předtím jaký konec nakonec z toho božství neosobního který tomu který pro čekat udržuje při vědomí a při celém jeho životě. Takle vypadá ten zákon který neznám iv rod jak vidíte a všude na světě se že neříkají zákon a když jsi jsi nebyl do toho slova zákon a nesetkáte ses kterým zen vůli na mysl to měli v že to setkal tak by se toto neměli říkat tak byste neměli si myslet že to z nějaký stroj zákon který není ko nebere ohled nýbrž všestranně ohleduplný zákon věta. Není li že nový zákon u boha od ten za než či k je to je pochopitelné na vazba vědomě abyste o této personifikace neustoupil neodstupujete. Protože jestliže ježíš kristus sestoupil na svět ale dal nám příklad na nám osobní příklad rané neosobní příklad to musí dostat na nebi je a že byl by to příkladné osobní ale nebyli bychom tam ve jsme ale že sestoupil na svět a řekl jsem svůj příklad vám dal naříkal osobně svět tím že.. A všechny ty věci které tam menuje při se sled atakdále vše kdy ten mínili při dělal přijde krám to ale stále měl tak dále to všechno jsou přesně vyznačil ne termíny. Ve kterých se duše dostávala kupředu ano. Přičemž si se neznamená při se nýbrž o dokonalost na určité úrovni. Atakdále po všech těch úrovní toto platí totéž. Někdy tak přestaneš myslet že nic formálně city ježíš tím ježíš formálně lituje nevěřili ale neměli neformální myšlení je takové když sestoupil tam pro tebe. Ne pro několik do pro tebe sestoupil tak na tedy osob měl tu svou ku no ten již tak řek někdy se ztratíš do prosím budu pokračovat a protože v šel pro jak jsem po ven k němu jít. Abych měla přesný předpis jak to mám dělat pomocí svého života. Tak to děl nebo života hotova a co bych k semeni kříž protože z toho znát nějakým me na pro čím žít dalo kristus od či je. Potřebuješ tomu přidávat nejedná když on se snažil o toho abychom co nejsnáze pochopili ten stav jeho k otci k bohu otci. Že to stav miluj svého syna k milujícímu od si z od li v personifikace odlet li se vám to teďka si si s o vás že to personifikaci v že tady přišel pro tebe k vrchol pozor neví dal se může být něco o je ještě horšího než tohleto.. Kdybych si myslel že přišel pro toho pro bych si při ona a ne pro tak jsem věří že přišel pro mě. No a o tomto při co před co si z mít v postarat jeho nemá před při stát jeho při dáte jeho jde jiný ne když si dát od vás svými tak že tak jak jo při tato do vás ti oslu nestát devět o tvar době ale o to todle zatím od marně a a je tak bych dneska kdybyste dovolil atd. Dovolili protože nemám k nou co bohu a protože taky potřebuju kudy těm toho mužům rekapitulovat něco do tady věřící lidé ztratíš el z toho dodneška ale jak věda tak svět je v soubor mnou rukou jednou. Špatně chápou a to je starý zákon a vůbec víru. E provedu opravil vaší víře v tom smyslu jak by se a tam provést měli ne že by se mi mně něco na starém zákoně ani slovo nebo o novém zákoně ani v oné ale byl tímto sv. U slovem který vás možná překvapí ale jestliže. Vás to bude moci překvapovat tak je to známka toho toho že tomu nerozumíte tak u pro z takové překvapení se mi to co na noste ale tomu dodám něco co by to doplnilo nebojte se z ní. U nit neztratím. A to co teďka budu říkat o které padat si viděli el to potom po kůží jdu další kapitole kterou mám připravenu. Duchu tak jsem ho připravil k duchu no tak že jen největší neštěstí jako pro vědu tak pro světové je že chápou písmo svaté doslova to znamená když se tam mluví o stvoření světa. Tak jsou to pro církev fakta která se stávám a ostatní taky potopa v u stávám babylónské než jen co všecko vám jsou to fakta a nevím co to tedy události a v žádném případě to nejsou duševní stavy kdežto když se to správně vysvětlit tak se musí rozlišovat kam dej z bez stav. A odkud začíná skutečnost toto kdyby jako věda věděla tak měla padala svět je v. Ale napravím nevíru protože byto bylo nemožné potom co vám skal řeknu bude nemožné napadnou víru. Ale bude k tomu třeba jen na věc. Aby obě straně říkali jste souhlasili se mnou v jedné věci že tomu dosud nerozumně. Jak to říkal vložit abych to uznají na tak se potom podle na další kapitole jsem nebo žádají za nevěřit stát ani návodem z jestli souhlasili nebo nesouhlasí jak to prostě provedl z klacek dopoledne tat dokonce. Tak na protože na víře potřebuju postoj něco jiného u pozoroval ze úvodem než se do toho pustím aby seděl jaký je rozdíl mezi stavem a mezi faktem probíhající v času a prostoru. Tam váže musel jsem o stalo jednadvacátého je nás jiné cele jenom tu pasáž nazvat že si třicet devět koncentráku když jsem se vzdal svého života byl jsem myslel že umřu že zabije ten je s vámi bude si řikate se snažíme za dvě těla by si byly ku počkal tím že jsem čekal tak jsem vzdal ten svůj život bez lítosti. A vy. Stech ty kdy jsem zažíval david jen ze pozor teď z toto za velice vlitá pro vlastní výklad za jeho se napřed konec světa. Potom jeho stvoření a všechno ale dodneška ale nejenom a dodneška zase do konce světa atakdále a pořád na ho. Takže tam nepatří do věta dokonce světa nýbrž dob dalšího přerození vitálního vyd. No a protože tento proces. Není vedlo lidskou vazbou není logicky pro vázán nýbrž je to stav který ke čemu průběhu nepotřebuje průběh nepotřebuje čas a prostor takže jsem toho. Zažil bez nároku na nejmenší částku času. bych to přirovnal nějakému na ona tu nobelovy třemi slovy. Básníkova lidskému v v k který přicházel z pro k lásky z mat byl klid ku ale jakmile ji král. Tak proběhl v jeho duši celý jeho život tento život ve nějaký minulý po jeho narození po tu chvíli domoci tedy šedesát sled. potud světě šedesát ale zažíval všechno strašně pomalu jako li se znovu dělo jakoby to byl nezažil vůbec nýbrž znovu byl ve škole byl malým dítětem atakdále tu studoval potom dál ve tím spisovatelem všechno pro bylo tak tu pomalu že měl dojem že znovu žije v těch vše nestát let. A když to skončilo taky ještě ani nevědomá ačkoliv do klid ku znamená proto nevyžadoval vůbec žádný čas. Takhle jsem musíte dívat nastavit který líčím na postel el mojžíš. Domu vyšší své duševní stavy. Nějaké zkratce protože dušeni stav se vyjádřit slovy jenom nějakou časoprostorovou zkratkou to se nedá vyjádřit jinak nebi vyjádřil ten konec světa jak se o zažil to konce draku tak je zase časoprostor vás rozklad z za do na to obraz který není pouhou skutečností nýbrž je něčím navíc. A to co bylo navíc. U toho mojžíše například když říkal o stvoření světa po potopě světa a bo z tam pije a e e babylon z že v že k k k a a a tak dále na tak dále el tak tam bylo něco navíc oproti tomu co se jako by stalo a to navíc zbylo ten vnitřní význam toho co přitom zažíval a ten visí znám on neprozradil v tom povídání o ho nerušil tím vnitřním stavem povídáním jednou povinni při stavu pojednou. Sto od ku události on si líčil události a musím si postěžovat že dodnes hlavně americké světové protestantské tele všechny ty události které on líčí po o že o jenom za události v jakmile tohleto udělají. Tak staví to nabude si do úžasně špatného světla zašel by byl stvořen svět znal jen byla nějaká potopa ani z toho se takle nestalo že si na nějaká místní potopa a to bylo v ale aby celý svět byl pod o ten to vůbec svých se k kdosi se stalo obracel styk li zemské všelicos sobecká návodem do byla tak dále když duch v plzni dokola či s tak právě jakou skalou mu ve vyšší si je od něho právo tohoto obrazu. Je nade se dvěstě metru vy kód za nás dávala jedním jedna kát ber na vedle druhého neboť tam sahala moře do dneska do zde není u moře. Ale je to dvěstě metu tato není na návod než tam dost ale to je dal si jenom tady byl okraj moře ovšem bylo do moře nitro zemské sladké ne ale pro do pro se s tím ba na bavit do si si že takové přeměny seděli svět na jsem světě ale kromě je to přeměn o kterých mluví el to letem pan mojžíš v podobě nějakého děje i s je nějaký stav o kterém nemohl mluvit protože to vyslovit nedá za. Terezie z avily správně říká on ten mojžíš když viděl ten pes který hořel a neshořel on viděla asi nebo zažil něco jiného než nějaký ději a v tom měl pravdu neříká co říká a si ale dobře co ho. Totiž ten mojžíš nemohou být přitom nebyl stvořen svět i by byl nebyl stvořil nebo na tom nezáleží že to stalo před miliardy lety něm a on žil v moc dlouho potom a nemohl by při tom byla potopa nemohl by to všechno byly stavy tam by to byl základní stavy vylíčím že vám také ty stavy někdo nelíčí a je třeba vám tys dají končí stavu a tam leč na událost. To je třeba říci takže třeba jme tomu mysleme to pro z tření a v tu potopu wu. Tak my všude me do po tam my v z mu z nacházíme vysoké ale vrstvy písku padesáti metr nové ještě vyšší jedem měl vší jdeme ničí mně je vyšší. Co znamená let tam se přelila moře přesto mezopotámii jasné čili tam byla potopa s po mým dána tou lidé zůstala. A ta s o mým je stačilo hlavě že by taková potopa mohla nastat znovu o jsem za to potom na čistě mezopotamii skal a ta nešla převzali semen do potom věta nešel rodin je do bez je tam nešla no rad a vůbec ne kam při stal ten koráb k novému tam vůbec né. A to jsou všechno ne pověsti ale skutečnosti z vnitřního stalo. Ten to ale nemoh a po něm tedy pan mojžíš nemohl zažít potopu světa taky jaký líčí dějově ale plně ne za to zblízka na li vůbec né. Ten ne ale vykládám tu bibli taky dětem a se snažím tím nelhal protože je chyba je že vyložili do aby ve takže k tomu jako dítě věří jež těle ale dospěl ve bylo to byl nesmysl čemu jsme li si to se nesmí stát dětské duši aby se také při žilo aby takž z rostla zabralo všechno. Dítě i zvaní škod honičku žitém lépe řečeno tak aby sto nastal tak ona si tam z ode potopit tohleto atd. Napřed co je tam těm dětem říkám podívejte se potopa nějaká byla ale tam mezopotámii a kdysi tato z povídali z různou protože to musela by ho tam nějak na třebas náraz nějaký jiný planety naší zemi na tak dále způsobilo převrat v v těch kůra zemský i k k a ale. E pominulo o tom. A e e ty věci které by na povrch co dneska vespod za pod pískem o podobně ale ten strach z ty potopy vede zůstal. Ten strach ty potopy způsobuje různé duševní stavy stav strach je taky stavem a jedním z těch sto z strachů nebo stavů způsobených strachem je v že pro za žijou znovu tu podobu. To si že dale jsou představivosti tak ve do toho byl myslit že to znovu zažívá. A tak vám teďka řeknu jak to zažíval mojžíš v tom stavu když on to taky zažíval tu potopu podléhal oni zažil ale říká když byl hospodinem řekl noemovi který bude zkažené do musí zničit vel tak zachránil jeho a sedum dalších lidí.