Karel Makoň: 89-37B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Než je nařídil no ovi. Aby včas postavil koná ale bylo by vzal všechna zvířata. A on postavil koná a vzal všechna zvířata pro ni a tu se mi zeptal ten značí jak se tam vešlo. A ty všeho tam stará ale nazí za to co tam co tam jedla a jak se tam o o postarat se říkal vidíš nesprávná otázka do protože tady se neliší koná a zvířata jem. Ono ale s těmi sedmi dalšími lidmi nýbrž staly se vyšší stav toho nového ano. Při potopě a tedy brát takhle koná a v je moje lidské tělo. V tom lidském těle jsou všechny všechna zvířata po určité linii ne nějakým proto za ožila bylo za o ti ale jak víme vzkaz pytel v el mladých matek nastávající matek el. Prodělává toho embryu matčině těle všechen vývoje lidstva nebo živočišstva nebo života nad na této planetě od rostliny po člověka což trvalo miliardy let a on to ten človíček prodělá za devět měsíců. To je vám drasticky jak takové zkratce může dojít protože tam prožívá natolik těsta a ten stav je nositelem toho póly svého děje. A tak taky to bylo co husou delším způsobit ale oni to musí rozumět že to urychlení děly stavem urychlí ony který jej a tak dále el protože mnoho lidí kteří nad něčím padali ráno byly mu vyšším že večer a nemuseli o tom noci přemýšlet u li že se stav jeho poznání tím že spali v jediném el duševním stavu než byly tady na tomto světě. Takle vznikly lepší vynálezy na světě. Noci ve spánku kde se za to nemohl a tak ten mojžíš taky za to nemohl. A nevysvětlil k tomu ani slovíčko ho neřekl nad koráb a to je tvoje tělo člověče k každý člověk prodělává potopu každý protožes se všemi zvířaty je v tom lidském těle které se tam rodí své to všechno dospěje tak to do vody opadnou. Toho ví. Chtěl bodě on není ten člověk se dostane v matčině těle tam oddané mateřská a a a ne tam poteče ne v kam typu narození toho dítětem ale. On se ocitneme v jiném bodě on se ocitne ještě v tom padá běh jakmile se dostane z matky ven tak tu vodu pořád ještě v sobě to znamená ovšem že je to krev. Že všichni ještě v krvi ponořeni do poslední ž e ho závitů mozkové kvůli všude krev a a tak jsem to jim vysvětlím vědeckým to z jen další jdou tělo pro čas tato jsem se s touto čas bez jedni tak se to všechno krásně vysvětlil detailně těm dětem takle by si cestoval vyložit dětem bibli. A to by panečku nemuseli sníst domova dobrou dospělý aby děly zraky jak vědcům tak nábožensky založeným lidem protože to není proti návody stát vizte mění jen se to viz vykládaným jinak trošičku při paty ještě bych to řekl nebo duchaplněji bych to byl nevyložil nikdy nikomu dvě bych tomu nikdy rozuměl že to musel rozumět nedá takle když se k tomu že když toho řek přichází kde je to rozumné ale když v tom přichází je to nerozum. Ne než se k tomu přijde ale když jsem jak vám říkám v tom on se našim táboře zažil konec světa a potom všechno ostatní. Tak vím že to nešlo vždycky za sebou ponese za nemůže nastávat když ještě předtím nebylo. A napřed nastal konec světa a potom všechno ostatní anebo kdyby se o to vůbec ani vteřinu který ten průběh aby to miliardy let. Tak mu to vysvětlovat na nade své zkušenosti na za klanět skutečnosti ze které je psán mojžíš tatáž skutečnost a skutečnost celý starý zákon on tam na rozlišil bohužel stav o svůj stav. Od děje protože by do považoval za soustavu v do toho boha právem to by byl napsal trojnásobném další spis. A ta fakta vystoupil ztratila on musel pro tehdejšího člověka psát tak jak tomu budou rozumět a co mus národ větve strašně málo čili je to napsáno pro rozum nový o rozumově člověka který úroveň rozumu zkušeností na liší dobu hodnou a to tedy je strašně málo. Takže když se člověk narodí na tento svět tak v sobě všechna zvířata ale teď za zvířata krmí. těm dětem říkám jak je krmí tím že se sám živý také my taky všeh na zvířata. Toho přecházet to jednota všechno ve všem. Takže je z toho člověka do takových patnácti dvaceti let hotový zvířátko nají o sobě nikoliv svět napřed zvíře na potom člověk nebo do se se to potom zvíře protože by krmil je pořádně. A když je to srozumitelné za tím že se nikdo na nás citelné prosit. Takových přijdu na světě strašně moc který si moli li po ti a od nás jehova atd. Protože těch ztroskotání chodí je všude dost. jsem sám na pobřeží přeli se ve mně moře je takovou ztroskotal od nádherný při daleko vyšší než jsem dělá poražen tři patro byla v tom byl nebylo to nová málo na to starám tak z poloviny milost pletí a oni si tam nechávali v tom na ono toho na francouzském pobřeží. Z toho důvodu aby dokazovali jak rodit tedy vypadaly. A tak je tam mohli klidně fil mou v atd tam od by synu mat a nemuselo by to nahoře rad. Prosím to je tady ta vší no tak nebo ne ono v tom na svou ale je i ti ji jíž je mi vší vší š. Co jsem viděl o taky zemřel na a musím říct že ty postranní žen plátky ty rodil byli z s velikou velikých chvil původní kmenů. Takže když ježka byla daleko větší než jak ukazuju čili tomu co by mohutné semeny vše který to dělali. Tam předem o něm částečně na ženou ale když do takle si za že se mu to vycházelo tomáš oporu za zlé kdyby ho přitáhnout byl k tomu to co co říkal a tak sis mu to od by to a podobně to by to co jsem otáčet no to nevadí ale na tom vůbec nezáleží protože o žádnou takovou archu nešlo nikdo se takle nezachránil mnoho lidí se zachránilo při takovém potopě. Mezopotámii zaručeně a mezi mohl být taky nějaký do ne pro také možné ale silně pochybuje do brzo na ten nové o kterém mluví el pán. Kdo tam pochybuju že je ten olej který zachránil víte potopě byl někdo jiný než nějaký člověk z mezopotámie jen vyšší když za po o není tam byla. A to povědomí o tom to byla potopa celou světová. To nemám za zlý protože jejich zkušenosti že viz než to daleko aby dosahovali našla rad rada nejvyššího na tam v v těch končí na taky to umístěny tam anděly tam vykopávky na rád tu při tam na zbytky dřeva a v tom jsem viděl filmu ale nebylo do podobno hor rodí nýbrž něco dřevěného tam stálo. A říkají byto u z oběti který tam byli svět. Vjemem že tam patrně něco dřevěného stalo že asi patrně tam pro nějaké stavení nebo od no nevěří na co jsem na tu bibli žilo. No o do tam stal ten koráb na tom jak na tom nezáleží ale ne takové veliké převraty pěti k ze tuto k výšku nara se naší době nestali toho muselo nastat v dobách před milióny let když za tu se o dostalo. A. bych to řekl asi takhle když jsem mluvil se ta se vody do o tom příboje mozkem u plzně těch rad čit. si stal by tak asi bylo a oni říkal domy to přibližně vidíme jen třista dvěstě třicet dvěstě padesát miliónů let před námi. Tak tak to asi jestli dřevem takže vy správně sobě ti ne tam na hoře rad. Dělaly nadto skočit se ještě v nás abys o jen dvěstě padesát miliónů let to si nemoh nějaký pán no ale pamatovat co žil teďka do doby třebas abraháma nebo tak a ono to bylo po je domy v z těch lidí a bylo to v tom stavu toho mojžíše který do tohoto vnitřně kterou zažil jako stav. A to nesouvisle ho potom vůbec s nějakým nějakou událostí třebaže místní události takové byly ale protože jsem brát katastrofa to nebyla ale když takový katastrof přestalo několik menších nebo horší do že vydání z ráje a to taky jako katastrof nebude mu stavba babylonské věže kterou jim překážel pán bůh který jsem na to vařit věc za do nebe. Let tak to všechno způsobilo v těch lidech v době kristova narození že panika jsili neboť viděli úpadek mravní a říkali si opět nastalou panny mravním nastane znova takový konec světa aby tam proroci kteří chodili na opře od kázali nebude konec světa pole s ze své no a měli z toho dobrý bydlo tedy. Že všichni chtěli vět se na recept jak se z toho konce světa dostat amen jej pro by se objeveno ježíš kristus naříkali el neví nikdo na nebi ani na zemi kdy ten konec se tam bude ale vám pravím že vás z něho zachrání a ukáznit cestu pomoci bližnímu tak cesty potopit dostane prostý toho konce světa dostat. No ale pro jsem se dostal mozku před u musím se vrátit tak jesiže jsem teď vysvětlil doufám bezezbytku nám tu potopu vám tak von si jenom ty že ten nové představuje jen v tom v pověsti tu vysoce zasvěceného člověka který prožil potopu to znamená přežil. První znovuzrození ono jsou oni jsou při první je z vody na tak to byl dal. A podal o tom nějakou zprávu a ty s prali se chopili ostatní nakonec mojžíš. To byla věc kterou se dovídal od svých vidí alena nestranně když viděl ten oni býk jež tak se do toho dostalo povědomí o vnitřnímu významu těchto věcí věčném významu o potopě jako stavu který zachvátí každého člověka který se do úrovně dostane. tu potopu taky zažil tak vím že to je stav který vedle nikdo zažíval jeho ve život tak reálně že kam se hradem ježíš chtěl mojžíš ve nebo jsem dejme tomu nové jsou osou a chová asi myslím protože výmysly kdy tuto výmysly mým mojžíš zažil celou duchovní cestu vnitřně takže moh oni krásně vyprávět jakou událostech. Mohl aneb dělalo kou chybu protože jinak než událostmi se to nedá pochopit může přejít na další dejme tomu. V v to nám velice těžkou pasáž teprve potom se pustím na lehčí pasa stvoření světa. A tak těžká vás naše. Stavba věže babylónské je li si z mat v v i k k k k k k k k kde ten bůh žár jen na že se ještě dostal do nebe k němu kdy se věřilo že místo. Oblohy vědám nebe někde v stav v tedy který není z tam který není místem nýbrž stavem a tak při četli tomu počínání těch babyloňanů vím. Takový. Způsob jednání který vůbec nemohl boha o razit protože bůh není na obloze jen u nejen žádné místě nýbrž že uvnitř všeho a protože u vím že o to voni nemůže najít. Do vnitra věcí se nedostanete ani kdybys který roste kali napadat tak se dovnitř nedostanete pořád se na povrchu i malinké částečky tak. se pustím do babylónské věže je k k a v tom myslím že nebudu srozumitelné no ale kdybych nebyl moc srozumitelný tak je to hlas te. Že stavěli nějaké ty věže a nejednou v mezopotámii to víme protože dneska dělej vykopávky. A základy těch si obratu jak svým říká se objevily aby to mohutné základy věží a jsou tam o co dneska je u ninive taje na vykopal na cela tu bok jeho spíš jelikož panna a málo velikou základnu šla otcovou. A která svědčí o tom že nad ni mohla stát za vysoká věž. Ale zachovává v věže také ještě nějaké poschodí takže víme z na tu věž dalo lest takle. Kultem spirálovitě snadno dnes nahoru. Ale zaručen z tam nelezl pod aby se pánu bohu poutalo okem nýbrž aby teče odpoutal od pozemských věcí a to jsem se med bys dokonace nad sebou aby s tou představou že je mimo zlem pomohl k představě že boží a tam se konali náboženské protože na ho. Takže že ty věže měli charakter zasvěcovacích míst to jedna mezera strašně pochopit. Kdyby jako se nás váze li ve na několika misse se nacházejí ty základy těch věží tak bychom se že to všechno panika není to ty jsi věže sestavit v to tom potom přisoudil o to je jiná věc. A teď vám řeknou jak je to s tím matením jazyků máte tady by se o člověka který v živé semeno sil česky se naučili jazyku vrozené my máme jazyk vrozený každý z nás. A proto máme jazyk naučený to není náš pravý jazyk naučený jazyk to není náš původní jazyk ale jsem dlouho mluvil že jsem neměl při to z mluvit česky že viděla setrvával stal se z těla jenom se zvířaty tak se vrozen napřed zvířat toho pod rovně této řeči. Která šla neměl nesli zvířat tu najednou jsem mohl ne postupně jsem rozuměly jak se řeči vnitřní na tak neřídil zvířat. Ale všiml jsem si aby si ho že to je moje matka škole dneska není že to nemůže dokumentoval jsem věřil že nám výtečně měl v dub. Ne tak mi řekla jsem si dvakrát s viděla na dvoře jak kážeš zvířatům pro mohlo by tak čtyři maximálně pět let všichni zbožně poslouchají a všichni ti rozumějí let takže dejme tomu takový bez nerozumí kočce. Proto na sebe ještě tady anebo ho tady nebo se brát o podobě nebo se majella ani k ze si na rozum ví. Mluví jinou řečí jakoby pán je poslal proti sobě. Dali mými koukol každý mi úkol nemůže mít každý úkoly šelmy kočkou vy kterak je do musí být všemi s o vitálně do musím úkol šelmy lidské že ano a proto si vzájemně nerozumíme. A takže tam u je že se líčí konec z vzpomínky na tu řeči pro temnou. Po které nastoupila nová řeči jsme u pil nová naučili z ještě další že během života kromě vrozené a zapomněli na tu vrozenou řeč to je to domu zapomněli že tam nebyl dohodli se s po od boha nezanechali pluje stát ne. Tak to je nejjednodušší výklad. Jaký jsem zažil na svém vlastním tělem protože jsem dokonale zapomněl tu řečí vrozenou ne tak nedokonale jsem nedávno se možná se tam s vámi o tom ještě nemluvil v plně najednou slyší jedno dítě asi ještě let ne. E mají nastoupit násobit maminkou bylo tróje postu. A nazve vám ten trojí z toho mohu řeči kterou sem znal v tom mu k na dvě z ku. Ale jsem řikal tohoto nezapomenu. Napsal jsem si toho nestavím jenom prvý již bylo u mol a po se líbí svého a jsem si za nesením jsem věděl co udělal dokud ve jsem si to zapsat se o ze znát dalším slovo pasou i nepoznal že kdysi těm pro jednu z. Tam nejednou vám bylo obsaženo obsah činnosti toho tolik že to tak se ne nechci let lidská která je závislá na zevní příkonu a pohybuje se sama potom vlastním vlastní a za prací a to tam je tam na popsáno pod adaptace příkon odjinud z ne vlastně adaptace čili ten poměr. síly negativní síle pozitivních a tak to všechno je řečeno. jsem časem nad tím jak při jak to daleko lépe s tou řečí se vyjádřit trojí but než českých. To se musí překlad z jazyku jazyka a proces třebas jinak dušičku. Ale z od tam ve jsem to okamžitě poznal se říká o teďka budu nosit sebou pero a jak nese bylo slyším občas tak jen slyš v u dětí že mluví ještě tou původně vrozenou větší tak sto napiš se vám protože dohromady ještě třebas občas si to je to zajímavé že všechny děti mluví umí tuhletu řečeno že to děti nade mnou tam matka ve řekla to k tomu dítěti se dr osud toto říkáš tak do oslovil a kdyby ten projevu z ale rozuměla tomu. On mi že se tou řečí mluvilo o mi to také mně a napomínal to tím mluví kdy se může začít česky. Se mnou se česky no za to že jsem dokonal to šel pasivní pořád umím takže kdykoli někdo řekne takovou e takový slovo o z řeči tak to poznám některé slova této řeči buď sanskrtu. Takže jsem třebas neuměl ještě tolik česky jsem mluvil zmatku a jsem sám sebe a tu řeč kterou jsem kterou jsem mluvil a říkal jsem maminko on prosím nech takle mluvit. pomocí této řeči přímou poznávám něco co bych normálně nepoznával. Je kteří si jak nám při tomto rybu s tu je obsažen fu se o to je moc. Ne pane na to je tím projevu jsem měl řečené nám přesto nějak svět na jiná tenhle ostatní tam chybí v tom a to je cela se chce li ten si to tat po rozvoji tou tak postup slabik a ona jsem říkal jas v ale nevěděl to přímo pozná ho mám jsem nebo věří že ti tak jsem řekl matce protože já. Jsem z na ta to znamená ze sanskritu přeloženo o dneska vím tedy jsem to neuměl přeložit přímo poznávající jsem to přímo poznávající z toho od podstaty poznání božího no že se nad strašně dlouze opisovat je to jedno slovo džnáta kteří sanskrit v či na při znají přímou poznávající od boha od toho slova jo zlatem s. Tak udál myslím že je tohleto zmateně styků. Ale neprobíhalo najednou jak to tam je líčeno v každém případě kdyby se ovšem mluví jako o jednorázovém akci a o to co v jeho jež dobyto proces to se dají jak sví z doby jsem popsal vidím procesem celá knížka a tam bylo za úkolem v jenom tu po před co taky mi nastaly ve co tam líčilo ty změny no a. V tomto případě e ti dali se rozešli protože ta původně vrozená s čím dal cizí. A oni se každý rosy po svém pomocí měnil toho svého nového jazyka. A si vzpomínám na to na pobyt jana který dobře rozuměl původní řeči a říkal protože on česky volně začátku svých proměn na počátku byla vzata do boha v době nebyly psaném zákony. Ten zákon byl např sám v duši člověka a byl tam tak temně zakotven že člověk přestože neměl zákony psané tento zákon ctil a proto byla zlatá doba. vám to tak je to konečně dej to mám doma obrázek bych vám radil. A mám mnou v role prut těly jako nedostanete aby se nejsi poděla ještě ve do prahy. taky se jednou k rub podívat že to o v aby dycky jeho el obrázek. Chudý králi to taková dívka říci na mezi jako roste svýma rukama a jsem o bral jsem si opatřil jako dobrou třista do kolem toho že ono pověřen jsem si ho na stěnu. Ten tam vysluž doby rok a teprve asi při neříci mém poté horečce na potom všem dívám se návrat znovu a vidím že ta dívka sedí na obrovském zvířeti. Po podobné kočce nebo k od souboru šelmě kočkou vizte kou. Ukaž se směrem tím že sedím na to se musí jednou místem hotova li že ale tam v v to v tom konečně k a že jsem tam to bude velkém jen za to podívat. Je to je zajímavý že američan kdy byl tu skvělost toho obrazu poznané si pole toho zvířete na kterým si ji protože dávali země nesmělo bylo ono by se to převládat podívat co ještě na tom špatně za těmi svým tomuto ne pro ten obraz tam pořád visí. Pokud není jen na který neví stavět budete štěstí dělat poděla za svého vlas to jeden z je za dívka asi jinak na na kočce nebo nějak. Třiceti a. Je se o to pokud je ceta namaloval co by lidský nazval to chudý králi. Protože pro z sedí jenom na zvířecí život že kdo do prostě se usadil na úrovni zvířecího života a ten žije chudým život náramně chudým život v jeho okraj měchů ví. Čili to co bych k ničemu rozuměl ale se podělo potom ve všem ztratí obrazy. A toto co tam je tak těl trpně symbolickým prst veskrze skrze symbolický s těmi mr vámi jistě při zemi na pozadí ano. Vším mistři svým postojem k dívky a poddanost a tak jsem udělal textem podle z toho důvodu abych moh posedlý zase dál. Že i u nás mnozí lidé těmto věcem rozuměli něho se to vyjádřili třebas symbolikou obrazu ni básnicky na tak dále ale nebyl jsem to jenom v a teď co udělal zel dotud zázrak lidí ho musíme z s. Z jako a sebe pochovávali že žene nepatří ani jeden z těchto lidí. Mezi nějakým od tady děly nýbrž na vrcholy našeho umění nebo takovýho věčného a tak myslím že opustím tu babylonii neboť jsem na svém těle užil zažil pro schovat. S původním jazykem vrozeným kterému rozuměla všechna zvířata. A sama si sebou všechna mně rozuměla ale měl rozuměla si patu este nejsem posly kázal tímto jazykem. Protože tam byla stěny z myje. A to byla přitom na taky maminka když viděl mýtus mi při že si tam bylo hodně hladu. V oblasti pod o když jem a na. Ta smí je zůstala přestal se plazit a poslouchala mojí řeč zrak o ten pes na za o tak kočka zvířata všecka ustrnula v na tom dvoře a poslouchala matka nerušila a nechala pro celé jak se říká. A teprve sem domluvil tak mně říkala teprve potom nazírat ta k tobě mluvila co bych k o men to komentátoři toho co si řekl ano máš pravdu kdy jsme všichni bratři asi v tom smyslu říkali. Takže jsem tam kázal ne tak se z vymezit to je otázka po od toho o čem jsem tam vlastně kázal že ani slovo nerozuměla. A jsem jenom byl říkal že ta zvířata a teď jsou mi velice věčná to mně jde neměla rušit ale jsem todo říkal. Ale viz za nechci tyto viděl říkal matka že jsem ho česky jak jsem se naučil česky tak jsem zapomněl na tu řeč. Protože to je řeč že sice těžší než tamta není logická nemáte vnitřní základ proto je těžká protože se pátrat slovo za slovem tam mne tam musí v pro toho ducha tak si tu před celou vláda oni ztratili toho ducha a nestal by oni nevěděli prošli stavbou v při si od prosí dělali oni nebyli jako stavitel asi na takové výše věděli proč se ta osudovosti konat na takové vysoké věřím proto nemůže li při zemi. Jestliže je tam návodem pán bůh nad ale to všechno jsou dovětky v a v pravé a chybné s no ale. jsem tedy zažil přechod od řešit z začít s tím to zrozené se do řeč čili ví. V nové naučené kdežto zvířata mají všechna vrozenou řeč v tane mluví naučenou řeči když se poděly třebas hus ze které nemá styk jel s tím svým stádem tak vono zná jenom pás signálů když se oděli ale pak se naučí všem si jenom toho stáda tak vyšlo musíte dohromady to strádat to se tam taky stalo několikrát se zrodí se to musí dělat to bylo nemocný jako oddělila od. A kdo ho to ono mluvilo v v rámci své dospělosti těmi signály které nikdy neslyšelo čili to je vrozená řeč a to učil u zvířat a vrozená na základě principu. Je složitosti to organismu tato u toho znali z mu ten ode rozumovým pode z po do svého druhu a podle svého stáří pro své dospělosti takže nemluví každá usa stejně nemluví tak starší dokonaleji než tam na či a tak dále. A. to řikám proto abych vysvětlil proč jsem se tak snadno v to v. Tom dětském věku učil cizím jazykům. Ne protože mně všeho co s k učila jsem musel denně tři roky chodit na trans tělo nese páté při něm musel mluvit francouzsky jako česky neměl do vyloučila z školy ale ona mělas o česky tak nemohl na mně oděné jsem co z od prvního okamžiku volně francouzsky zase na se na to jsi dělala potom se to naučil tak jako češtině když se tolik žena při za tři roky s ne jednoho z vás nadání ale je to normální a byl by se rohože který jakémukoliv jinému jazyku taky stejně. Dobře ale nosem jsem proti tomu tak snadno protože jsem do ty češtiny ještě nevnikl tak dokonale že měla zablokoval cestu ostatním jazykům na ceně na povrchu veden k tomu jazyku přírodní vrozenému. Takže z něho snadno od v tou odstoupila přistoupil jsem tomu o ten chrám slušně příklad. No a stejně se potom dělo třebas služ dospěl věku to panně činnou že když jako jsem věděl že se španělsky o naučit tak došlo prve jsem věděl že se o naučit velice snadno to se neděl se mám naučil semeno věděl jsi mám na učitel neměl jsem proč vynese žádný styk s nějakým španělé nebo nějaku. Jako co o terezii z avily ale když jako jsem se s potom setkal v rámci toho překládá není toho hradu nitra a ne tak jsem teprve zjistil všemi je to dobré jsem se naučil španělsky no. To je zajímavé jsem se z to ještě do učil ve škodovce a kdy jsem překládal kubáncům od vůli rozluští panně šel z do musel důkladně se štípnout abych to vůbec rozuměl co říkají no ale tak jsem dokonale musel se vžít do k v na ducha španělské o jen říkal no a to mělo za nás že jsem říkal vím tu svatou překládal v velice snadno. A když mně nešlo nějaké slovíčko jakože mně nešlo česky tak to byla vinna nikoliv panně ještě na nýbrž či ještě zažene neumím česky pořád na neumím žádný jazyk pořádně sama slova česky ani ani česky né. Takže je u to proč je celá vše co říkám vystačí se s ním několika slovy jim a je to či ještě nám a. No a tak jsem zkrátka věděl proč jsem se naučil španělsky. A že jsem se on mu též panně ještě naučil a jak jsem měl jak na příklad panně ještě o měla svatá terezie z avily v jsem ale musel zvládnout panně ještě o ty terezie z avily by byli nemoh překládat kde jsem překlad český li ne nelíbilo někde se mohu popsal vjemem to bylo dobré co se vidět tak že si tu větu a to v pořádku rostou přizpůsobil nové češtině. A jiné jsem musel překlad je znova a hle tak si říci že tahleta znalost je vlastně debakl. Protože ale přitom je třeba dokonale zapomenout tu přírodní původní řeč je jak se se nestane pořádným všechen obětovaný španělé nebo u na jiným lidsky v naučení způsobem mluvíc tím člověkem. Tady koš mluvím celkem služ jen nějakou řečí mu tak je třebas tu či ještě na sem zdá není to pravda on na máte ten dojem a tak je ho je tady jisto že musím za pro tam tu prvotní svou řeč ta se přede doufám že mám zkušenosti babylonskou věží že to sám toto přetržení z původní řečí zažil že to byl proces který dlouho trvá než časem za měl než jsem ji za toto od od no. Ale do škol jsem měl jenom ti. A na a jak se tam. Či než vy protože oni ty stavitel přestali mít pojetí nebo správné pojetí toho prost v jež ta tady pro peníze vystavit tele ale nikoliv pro ten šel za o bože s a to způsobilo že se tady jazyk jak ku vám no a všem o rozené vědomi tu jo božena že se nikdy naučí naučené řečí. Nýbrž že mají vrozenou též které se nemuseli čit znamená po této stránce na tom lépe než člověk záviděníhodné způsobem jsou jednotný v tom jazyku a jsou blíž tomu bohu než jsme kdy pro ten jazyk jazyk český je jakýkoliv jiný neučený je vzdálen tomu původní jazyků velice tady na tom porovnávat pročež v ti mnou mám mým činů v s tou původní řečí kterou jsem ještě uměl říkal. Ale vizte nešikovně kteří mluvíte česky v tom mně dodneška za či ještě cizí jazykem zrak od panně ještě na to jsou to nejsou moje vlastní řečí ta řeči jinak takže když třebas jsem jogami své setkávám s nějakými středem tak ten nemluví česky ten nemluví námět vůbec. mám dojem malé žena nemluví tou přírodní řečí mám dojem k ani to pravda on to potřebuje. Se stýkáme na úrovni obsahu myšlenkové na ale tady před z jenom si tak trošičku se do pak je tu původně řeč. Takže po takovém setkání s takovým mistrem starýho panny že se mám dojem že jsem si zase vzpomněl. A především ten z nás si těmi velice blízký takže tam třebas říkala host říkat co to to přeložil třetí dílu i ta všeho překlad z to si. Žil kdy král tak že vždycky je ten pojem sanskrtských tam mu vede k vám řeknu ten pojem sanskrtsky vedle toho českého. Nebo kteréhokoli evropského nebe a tudy jak on krásně vyjadřuje podstatu věci na o například řekne to mluví on sat čit ananda co znamená od toho božském bytí s nad a o božském poznání čit o božské blaženosti ananda přes ježíši omezený nebe nám blaženostech chyba tu se na mně buď vyloučit to druhy. A tak je například žen nese jsou ananda. Proč ta láska nebo blaženost boží semene zrovna v tom sanskritu a nám za to je naštěstí slovo které se nějak neliší od přírodní řeči kterou jsem znal v něm poznává nemohu říct snad na sto procent tu přírodní řeč a za samé má. Že a je velice teplé písmeno je velice studené a vám to tedy měl že tu přeroste lásky a ne z sám žena v ne. To z při si jde jazyk na patro hořejší víte a ne ne ten a že si to se na asi do mám od opakovat tam temně jsi se dostává a nená je trošičku dál na patře do jen za době rovnou ale zase u otevřené. Je jakými procesy musí projít lidská láska aby se dostala do lásky boží dělat to je s to napsala o tom slovní. Tedy to vysvětlil o slovo kde toho půl hodiny to neudělala a musí si jindy z bohužel my si tu ne mnou. Abyste měli před sebou prvým si postupovat cesty lásky z s ti tak jako vůbec si netroufal ghos vysvětlit jak si tomu co proto nevinnými jeví se ono jaksi mu to za to co mám z vlastní zkušenosti o tom měl možná ze zkušenosti jiných lidí samosebou vše byl z kolem těchto věci to je on jako s to jsem člověk sám prožije. Z či ne. Takže za že to mám ve popsán princip jak se dostat k lásce boží z lásky lidské. Nás za lidská je vzdálený ozvuk zná zanech nechoď za nás ozvěna si z jsem si potřebujete jež si o tom potom z máte měří něco ještě víc s o tu zemřít celém než se to stačí. Můžeš přestože dokonalejší než kterákoliv lidská řeč je stolem za opice naproti tomu se řeči vůbec nemluví ti to je ještě daleko něco lepšího že obsahem vědomí se stýká te. My se např je obsahem vědomí stýkáme s bohem takovým způsobem i teď že nejsme si vědomi spojeny že kdyby toho nebylo tak v tom okamžiku přestaneme žít. To je spojení obsahem vědomí do tady není tam to je tato bylo hotel nad na ve tak li to dostat se z li el z s z s se je mi může nazad byl při druhy řečí naučenou na kterou neznají zvířata. Když jenom učíme nějak tele nějaká slovo tak svojí li co to je to opak jdou prost jako opice. Anebo jako papoušek neví co to říká a potom je druhá vězte lidská. Která svůj obsah neboť my podle toho se člověk říká pochopíme kam tím mým žít ovšem velice těžkopádné. Je to a třetí duch řečí je beze slov že přišel on nepotřebuju vůbec něco říká jenom mám na vědomí co bych chtěl říci a ten druhý vedle to také chápe. A obsahem toho mého myšlení se takovýmto způsobem se stýkají po smrti lidé například moje manželka nepotřebuje mluvit abys do domluvila. My se domu víme že synem že s tou nemluvíme mám do beztak nebo na ale teď si to paletě sedí na jsem o do mluví způsobem bez řeči a co mi to řekne aniž kristus těla slovo z dost nad a svatá terezy je mým to je z toho co daleko dál než moje manželka z ne tam vnukne myšlenku tak obsaženou že třebas ve vlivem toho u k nezávažné se o kam pro budím již vím a začnou obstát svoji předpisovat řeči. Čtivý před kristu i půl hodina či s to co jsme tovární vteřinu přepíšu aleno si tak je to znovu jsem to dostal tak tak to nebo nedostatečně tak že mu k dalším oči zase kterého se podnět topí šlo tato nedala. A tak to je moje spolupráce jsou terezy a ne ti svatí opravdu tady mám jenom jednu věc za zlý že oni nespí ti. A kdysi si ona si to může nedělo taky to není pravda že se musím řeky viz že totiž jsme unaveni tím vědomím které máme bude to že ten vědomí ekg zkusí dní svoji jistým způsobem ano. Stal zen neboť jsme vyloučení z toho vědomí božího když ne tak dokonale vyloučeni z vědomí božího že obou vůbec nevíme ale to vědomí boží v nás působí tak po všech stránka že z něho žijeme že z něho myslíme že z něho milujeme nebo nenávidíme na cokoliv jiným děláme. Všechno zkrátka pochází od boha a tak to je to co jsem chtěl říct o babylónské když v tom že to všecko ještě něco o kromě toho no prosím ještě v tom daně prosím v při šel vykládají deska špatně starý zákon v záměrně se nevšímají v jedné věci záměrně a protože v tom v. Jim záměr že zapomínají že když se tam nemluví o události nýbrž o stavech že před tím je napsáno ruka káně nebo ruka hospodinova byla radí. A jak je tam řečeno ruka hospodinova byla nad ním to co následuje přestože od jí. Nic se nestalo nýbrž v vnitřní stav toho kdo to zažívá takže dejme tomu když se nějakým o tom prorokovi stalo že ruka páně byla nad ním a on se ocitla na horní pro všimně a tak to je stav. Tam se neocitl bůh ho od ani na tu na horní po činu a tam ono po za že buduje který to pro k starozákonní tam mu ukázal pro vady kostí a říkal dívej se dobře ne i do říkal to není pravda nepotřebuje mluvit ženo dneska vysvětlil to jsem tam strunu do toho na před. A říkal mu protože on věděl prostě co svět el podívej se do ve se do na ty kosti. A ty kosti začli nabývat na sobě šlachy toto maso a nakonec z těch kostí povstali lidé v můra lidí tam povstalo z těch kostí a. Ten bůh řekl pořád v tom stavu tomu prorokovi neplač se svým národem nad jeho osudem nad jeho zkázou neboť všichni vstanou zmrtvých jako jsi viděl na toho to katolická si ke a na všechny ještě jsem svět svět tvé usoudili že všichni v těle vstaneme z mrtvých. Chybí mně. Že musíme na proto dlouhou dobu do dnes to to tušili dlouhou dobu zakazovali spalování v k v protože bychom měli tělo za nesmysl do čeho se rozložit tak dokonale že ono beztak nemáme ani prášek v něm nezbyde ve čas. Ale. se jako todleto nikdy nezdá aby správné protože toho bude ti těm mým zkušenostem i s tou zlého mládí pod jsem nevěřil že by člověk v těle musel vstal z mrtvých ale přesto vám pravím dávám na vyd dobře pozor tuto oko příklad abyste li že není před překlad. Všichni vstaneme z mrtvých v těle. Všichni vstaneme z mrtvých v těle všichni vstaneme z mrtvých v těle jinak se zmrtvýchvstát nedá než v těle jak je to možný když těl se smí z myslí nestane prosimvás tohleto mně dovolte abych se do z nakonec se bude to k bohu ale že je vám to a to řeknu možná dneska co ho to bude stačit jsem také stále je na dvacáté nás si třicetdevět z mrtvých v těle v těle. A do to chtěl nestal slovem od takže tématem mrtví ho na za není v ve svých v.