Karel Makoň: 89-38A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

popravu s tím souhlasím on neví co pod tím li tak se dokonale shodné mne a nemusíme se rozejít. Že nám dostal jsem se dostal na konec světa v při z je konec za nenastal před začátkem jeho tam jednadvacátého jedenáctý třicet devět že to byl stav tam dalo by kali z neplatilo vzal svaté chabá záležitost. Proto když někdo takhle se to by kou mohou od při řeči tak mu to za to že jo. Se dostal do čisté ho povrchu věcí to někde zapotřebí při do vědeckém úkolu je zapotřebí ale za ním v oblasti poznání duchovního ano to je cesta zpět. Tam musí zabrzdit ve tady dost tady tady kali za své a nemůže ji tak dále k no tak prosím. On to nevedlo trval vysvětlení takto znamená jsem předtím ve mrtvý před tím okamžikem než jsem vstal z mrtvých. To máte takhle musel se všimnout životem ježíše krista když stal z mrtvých byl předtím mrtví. Navržené a prostá mrtvých protože ukazoval jednu fázi vývoje k ale velice vznešená a která následuje po narození na svět. Stal toho u než svatí tři krále. Pod světě letech poslušnosti rodině dalo prostředečně nech pokušení na na poušti od satana potřel a v k let učednictví s učedníky potřeli než šel v v v v v v době a dal dal pro dobu na rozvádět to všechno jsou termíny které neznamenají při při cele nýbrž symboly tábor lidské symboly toho taktem postupně padá. A takže tam jsem vstal zmrtvých anebo kolika v nějakém stavu jsem byl předtím užší trošku jiné než přišel se narodil a ta drž jiném než po sedmnáctém otce ale ještě je třeba jít dál. A tou je třeba na vás nad a nové znovuzrození rozumíte čili to znovu proces znovuzrozování je věčný proces který prodělává i svatá terezie ne v nebi. V tom stavu nebe kdyby tam se začla budit tak by odtamtud vím padla. Tam se jim nýbrž tam stále dokonalejší úkol který může dokonaleji provádět když se o to o co o něm. A to jak ježíši mojžíš stvoření světa šel čeho nemohl přitom být v protože jestli probereme nějak historicky. Takten vývoji je tam líčen naší planetě vývoji života na či to je že ten probíhal před miliardami let čili on nebyla ani vzdáleným svědkem toho či on to mohl zažili vědí jako stav tak si odejde protože to co je psáno ve starém zákoně. O stvoření světa který činí stavu mojžíšova přičemž on k tomu přidal stavy obdobné které si vyčetl někde u jiných zasvěcenců z mezopotámie protože tam but pocházel. A v jeho kmen na ten kterou vzdělanost. Takže my tam najdeme prvky z babylonské dal chaldejské toho hlavě jsou nebeské a říkám tak tam on to opsal ale nikoliv dokonale není do pravda nepotřeboval opisovat. Ale musel si byl vědom jednoty toho poznání jednoty toho o ní. Toho aktu poznání a tak mohou psát vzpomíná jestli na to co o tom řekli druzí mohl ale nepotřeboval proto opisovat. Nýbrž srovnávat kdo hlavě a možná že vynechávat to co jako se mu tam nehodilo dem boží ale že tam možná přidal suso co mu tam odělo ve tak je možné ale fakticky to co bylo základem toho co píše ve stav. A stavte je tam popsán tak dokonale tak podrobně že nemůžeme na něm najít ani nejmenší chybu. Jediná chyba která by se to dalo najít kdyby člověk oněch ku v těle toho mojžíše cit věnovat tak by řikal jediná chyba je v tom že měl hlavě navrch kabalou. On prací ovládal kabalu ještě vědy symboly kabalistické se dají přečíst lid takže on věděl že šestý den musel by zrozen člověk stvořen člověk a to z od u že šest je symbolem člověka. Tento symbol kabalistickým poznávat a na od o on se ještě svatý dělám když vyšel zjevení svatý do tom jo toho oko apokalypsu že šest tam znamenal člověk že jsem v že se šedesát šest znamená ohrozí jeho draka. Tedy všechno ničí je ten člověk v těle žili jdou světem ale to vám nebudu král zjevení se přijel na trati se nazpátek k tomu původnímu el takže šestý den se byl stvořen člověk jenom pro toho že všem znamená člověk. A ne protože byl stvořen to je znám praví jedění kabalistické hotovou mojžíše a tak bych mu tam zasadil dotek kabaly všechny předcházející dny který zkratka šesti dnů ještě k tomu co on že se mysl zkratka šesti dnů znamená že on si byl dobře vědom že jak to v lidském nitru roste ha aby v něm vznikl. Člověk když jim v nitru mat činně aby vznikl z člověk že tam musí napřed všecko co tam přitom svoření světa jmenováno vjemy kdežto se říkat podoby byla to nebo večeři toho co znáte jem. Ale jisto je že v vrcholné fázi toho pobytu v matčině těle. Člověk se ocitá a v ráji to je stvořeným člověkem a ocitá se v ráji jemu tam velice dobře když mu tam nechybí nepotřebuje. Vraždit protože dnes žít ve protože řekl mi že všeho dost prosti možná se krmil to jedno nemá hlad. Nemusel shánět měl. To dokonale připomíná dokonale popsáno jak je to rozum matčině těle s člověkem to nepotřebě dýchat nepotřebuje se živit nepotřebuje spí. Všechno matka přihrává dotoho jeho těly příklad toho tvora čiho je dokonale v ráji přátele čili to se liší do ráje byly po ráji mast mateřské tělo ve ten se ocitá člověk než jeho vypadne kdy padne z ráje o vůli či mylnou v bible toho co se mi hodí do přednášky dostati bylo ještě nové si to líčíme jinde novou vedeš či způsobem na příklad vás na to odvolávám a v. Jsem toho moli všimnout zevní svět se li vám že to napsáno. V komentáři k jesudianově jeho dílu sebevýchova jeho wu sám přečtěte no a ten člověk. Prostě mateřském těle za devět měsíců prodělává vývoji který tady si že vznikal nebo. Před v ní. Zdokonaloval během miliardy let na tomto na této planetě. Je zajímavý že si v matčině těle vybírá ten organismus který tam rodí jenom události z této planety žádné jiné než této planety. A v kdy z událostí této planety si měla roste určitou vývojovou oni byli. Nevěděli dělat si ty názory proto dovolit kterou dovolili nýbrž si vybírá ty co dodneška žiju. Neboť ty co dodneška žijou s to jít za rodícím se člověk k i ty co dneska než tíhu tuš nemohou němu nic přidat. Kdežto ono žije by dneska na světě a to nemusíte věřit ale protože z v že je podivným co on to říkal a když jej deska na světě si včela která tady naž krista byl než člověk před námi a žil deska tak protože žije. mohu do svého právu ji také v čem jenom živoucí včelou jsem potřeba se vůli po potopě aby to pochopili. A taky nevěda o podoby všeho tam mohl ten nové vzít jako se dobereme toť tělo do sebe takže když se člověk narodí tak klamat tyto roky jako něco od světě napřed dal a. Č potupy syna člověka všecko není proto z opice ani s prvotní nýbrž prodělává ten vývoj který jsem trval miliardy let za devět měsíců to je zázrak zázraků proto v pohádce nádherné. Nekonečný při bych je v ničem na tam matka jako. Královna fantazie a v fantastické s takovou zkratkou provést v matčině těle v když to norma je to on věděl dělat s a ještě bych chtěl k tomu sis tohle to z mi jenom o zkratku. Ale od toho že člověk si při narozením s sebou přináší. Úžasný zvíře svých při to co o lidskou na radu a při se o také všechno rostlinstvo u kámen měl všecko všech. Všechno co předním při kristovo nám o tomto jsem přišel na si než se tady narodil čeho sebou bere do tohoto života čili jest muškou celého vesmíru jak se tady z jsem nakup byl nebo z moč nil v této planetě čili můžeme říci o této planetě. Že ona mi sice celým nesmělo zdaleka není prášky vesmíru v ale že představuje jak jest jakýsi druh k vrcholu k vrcholu vývoje života v celém vesmíru takže na tento o něco dospěje k člověku z s. Protože vylil další vrchol vedle toho co předcházelo vám a tedy za následek že to přes tuto planetu. Život lidský je možno se dostal za jediný lidský život nazpátek tomu bohu je tam ten transformační aparát toho vesmíru zakotven v tom lidském organismu v matčině těle a tento transformačního drátu sedělo směrem od boha k člověku se může stal se od člověka k bohu tak by se ode se po narození abych po člověka. Se vrátil k bohu jak jsem z něho přišel. Pozor vás jenom na jednu věc ještě z toho starýho zákona se z toho původního ráje tele že tam zakázal hospodin pojídat ze stromu poznání. Dobra a zla ale dovolil pojídat z čehokoliv jiného co tam rostlo na z příkazu do stromu života takže oni již pojídali stromu životu nebyl jím neumíral li a taky pro dítě již pojídali stromu života neumírá ale kdyby boj dalo zároveň ze života poznáním tak by ses stalo že by ses postupně. Stal sbohem. A když hospodin vydal svět lidí z ráje se naše narození a každý z vás vyšel z ráje při narození. Tak se v moc rozšířil pořád tam anděla to všechno doma kdo co je uměle vyrobeno. Jsem s mečem michaela mečem v oni vím z aby jim znemožnil tomu člověku vrátit se nazpátek do toho ráje. A proč aby nebyl jako jeden z nás tam stojí psáno při ze cit to znamená jestliže člověk se vrátí z ráje a jež začne se učit jíst ze stromu poznání stane se jedním. Jak tak jako sbohem jedním s bohem jen jedním jediným sbohem spojený s bohem vědomě spojen bojem pole to vyjádřil to jedno tomu rozumíte duch nemusím další paralely ve sv. A. Takže když třebas mně je každý vzali do vědomí tohoto světa a nevzal vědomí vůbec tak jsem se ocitl nápravu ráje a v začal jsem tam vstupovat a za časem vnímat i ty jsem si boží tak neříkal se mu pán bůh to není zapotřebí to pojmenovat. No a bylo to ale faktem takže oni by padli z ráje a bych si všiml ještě jednou výroku jevy. Která jez symbolem veškerého lidstva které vypadlo zraje na každém matky. Nynější kdy minulé i budoucí ta eva řekla že staneme se tam líčí je osvícená žena řekla když se narodil první svým a to byl káni řekla ale jsem nad tím pánem pojem viz rád u on na to že odešli způsobem poměr vydělal vina ráje ale mám syna v mám boha. o tady opět mám li ono se dostat se mám boha když bylo bylo dítě a jak ji země na toho boha a to všechno je tam líčeno. No ale jisto je že člověk se může tím že ze sebe jsem narodí nové dítě se znovuzrodí může se stát. Majetníkem boha jsem tak toto tam by to a myslím že jsem dokončil ještě ještě ještě něco ještě co tam nebylo všechno stvořeno nýbrž něco bylo dech tuto pán bůh u brát stal toho člověka velí ni ale kde byl mu duši svou milou plácá na nepocházela z této země když pocházelo přímo od něho. Čili my máme a to jsem neměl zapomenout říct část stvořenou této pro tělo a přátel tvořeno ve naše duše část věčnou která kristova dříve než cokoliv bylo že ano rozhodující není že své v. Rozhodující není že se něco z tvořilo ale že se to pořád tvoří že bůh stvořitel není někdo kdo něčím začal nýbrž že to věčná bytost mu smíme li tak o tom mluvit která nemohla nikdy být nikým jiným než stvořitelem abra jim od věčnosti a věčně a bují věčně či bude pořád tvořit. A pořád tvořila. Čili to co se co tady na naší planetě a to se dělo vesmíru v svět aby mu vně a tak dále. Ne tak to je jedna věc důležitá. Že duch stvořitel je věčný a jeho stvoření je věčné dále je důležité vědět že také jeho poznání je věčné a ta duše která z něho pochází je věčná. Či máme věčnou duši a tam nemůže být spasena na věčné a tím že věčná tak nemůže být zavržena a a a pak když toto tak světem mluví o to spasení a od říší je to nesprávné ne a absolutně správné ale pro dovolte abych k potom o v hlavní ztratit protože to po musím vjem víc času o to jsem nějak neprotiví k tomu jsem řekl. Tak jenom jsem vás chtěl říct na na právě toho co jsem vykládal jistě stvořená ale stvořená část. Člověka protože máme nesmrtelnou duši na to to jsem teďka řekl aby se nemusel opakovat řekl mu zprostředka rovnou člověk se rodí na tento svět jistá složen ze dvou částí z nestvořené a stvořené nebudeme se mi že o tom jak to stvoření dopadalo co jsme si řekli. Ale v. Bude to nazad počet část stvořená ale ta o které se vypráví ve starém zákoně. A od části nestvořené semen vypráví protože ten praze míněna jenom tím že byla člověku zdechnu ta duše zapomněl jsem mluvit ještě vo v sedmém dnu. Sedmý den člověk odpočíval v tom stavu bylo taky to nebylo by stvoření nýbrž odpočinek boží semenem. Sedum li je zase tam o lidsky symbol a znamená uskutečnění toho co se předtím dělo. Čili je to obsaženo všechno se předtím dělo čili česky řečeno ten sedmý den probíhal všemi těmi šesti dny předešlými. A probíhá i dnes. Čili pravda jakože pán něco co do odešel od toho v nýbrž z toho klidu božího se tak činnost projevuje. Tak to jedna věc další je že tedy člověk se narodí na tento svět tak okamžitě protože tělesnost musí mu být umožněno aby stalo tělem uskutečnil. To netělesné to nestvořené aby se vrátil do toho stavu. Z než se to všechno vy vytvořilo. Je totiž smysl celého vesmíru a hlavně lidského života. Že je tady hlavně proto aby člověku aby člověk bohu pomáhal při vytváření vesmíru a při překračovat ani hranic vesmíru když jsem dovede máme část tvořeno a nestvořenou tak jsem tím řekl jsem si to pochopila ale jsem tím řekl. Hranice vesmíru. Se nachází u člověka nikoliv někde na konci nějaké. Nad sie uvnitř člověka se řečeno že nestvořené také uvnitř člověka. Jsou hranice mezi dodnes protože ve tvořené před se na se jsme tam ve jsme neexistuje tady stvořeno cestuje čili to je důležité vědět. Že věda budoucnosti nebude to s někam bude vítat v ale že někde budeme jako ježíš o sobě řekl dříve než abraham byl nejsem že jsme to nevíme víme že se něčím stáváme stáváme dítětem dospěl že je na tak dále ale neví o tom že taky jsme své toho že jsme v v. Se také stáváme čili jsou tady dvě existence v člověku zakotvené dohromady spojené. Existence která je li se z toho věčného. A vize se která sestává kdy ve ze se narozeného člověka stvořeného člověka umírajícího na tomto světě. A teď je zapotřebí aby člověk věděl o tom a u vás a to bude záležitost víry aby přijal víru že je stvořen pro toho aby se s tím stvořeným vrátil do nestvořeného a jakým způsobem. Aby po jen na cestě z ostatnímu stvořenému jsou při tři roky učednictví. Pod při státem roce ježíšova života aby přitom jak bude pomáhat sám sobě mohl do věčnosti tak nese se pod na dáma a tady se člověk narodí začnou se vět jeho smysly protože věděl o rozum to znamená to je hotová záležitost to se postupně zdokonaluje. A není možné aby dítě v tom předškolním věku poznávalo boha. Jako poznávat cokoliv v tom stvořeném kdyby to začlo poznávat tak by okamžitě umřelo protože na to nemá transformační aparát do hotový ještě ne a o nově od toho toto na od toho zabila byl by tam skok který by ve provedl ten lid od ten při čem by které by se zabil zkrátka. jsem tady několika lidem může říkal tam tuto opakovat protože to se mi stalo. Něco co se he tak člověku nestane se tam zastavit protože mohl vinném tam nechce. A to jsem byl na chalupy pět ošelíně čtyři francouzem všem než tam matka dvou dětí znala česky líp než ten jsou z ky byla původem těžká. Ty mají oči který žil jsem si znali málo v česky a hodně francouzsky ji než ona. A ona tam byla ještě silnou ča mnou učen ten od cely synem máte jestliže od budete dítě em a tuto dítě neuměla česky vůbec znalo jenom slovo babičko dualit babičko né. Tak ona se nedalo ty stojí že to babička a tu co jsem mohl do babičko do onoho by škola o nich pády nejsou kolem toho pádu ona viděla to pravé co dejme vám to bude dušičku na toho dítěte nese marek. A taktem marek říkal babičko hádat se že do babičko ale nikoliv babička a to je vedlejší. Ještě dělat bude ty dítě. Najednou se do babičko vzpomněla že bude se mi svými syny ist jimi se těm který lid. Z tam si byl byl tou jsem sám jistou se všemi prostě odešly dál sbírání ku a nechali jistě malinkým maličké doma samotného.. Vím o námitkám babičko řekla on rád utíká. Ta ho musíte hlídat rada neutekl dostatek sami ledu sil o tom o to hledat v do bude dost to se prosím na zařídím a jsou na domlouval aby neutekl ale byl omyl blízko svou říká asi nevzal se z tohoto okruhu pracovní pokoru. To se vystavovat vzdalovat pravou my se v tom okruhu o proud projevovala na samém okraj toho okruhu nebyl namalován ale jak jsem ukazoval tomu před pokládal ten okruh tam vjem a tak se od pojem o aby nebyl se mnou vůbec ve styku a když to dělal s tak se rodil tam co slovy hodiny ne na tom na čemu ba ne tak jsem si říkal co se může se ještě s ab vůle tím že ten stát když je přenesl svůj stav ananda. Ne při s nebo stát nýbrž ananda co znamená lásku vnitřní božskou lásku kterou zažívám. A tak jsem prostě své nitro a anahata kde jsi víta láska propojen v jeho anahatou v jeho prsou. U za takovou závazek jako tam k tomu dát vodu a von jsem jak jsem to udělal z něho strefil tak se na volí byl a pak se postupně spirálovitě přibližoval k jemně se setkal se mět jsem mnou přímo tělesně na neříkal na blízko. Ukazoval moje to s za to jsem ukazoval na moje to s a to jsem já. To to není pravda to jsem z onoho to jsem jsem čemu ti zápal a že se tam se neptal po vás ces se mo a to stalo se mu tu jsem já. A tam to se dohodli že on je a jsem on jak to dítě blízko k tomu poznání že že je chybné se cítil oddělenými bytost z jen od druhé a to je klamný stav a tak to dítě když se narodí tak nepřichází je hned od ten stav neoddělenosti nýbrž postup jeho ztrácí. Takže držíc se především ten matky a z se považuje zajedno. Teprve postupně se od odděluje ale zajímaly potom toho když tam matka se dopustí které věci které se dopustila moje matka. Že tam matka způsoby propojením na vyšší princip na božský princip. Takové matka to pro na tímto způsobem nevěděla co prodělá pozorně. Nebyla tak duchovně založená aby to byla dělala nevěděla o tom co prodělá nedělat co dělat. Ale když je že lékaři před první operaci za vědomí řekli pro dítě budeme operoval když si to přejete a napiš se nám podepřena na vím na takový protokol že na koho je pro na vaše mystiku jménem naše. Tím že to dítě zemře nadjá tři hodiny na řekla když za dvě tři hodiny tak mělo ještě pošle po z po čteme před minut a zašla se mnou do kostela svatou martina pas si myslela píšu o tom v tom vnější že to bylo budete si pak není to pravda že jsem teďka byl letos jaře v praze a postaral se martin svou ulicí a poznal jsem tam ten kostel svatýho martina mezi kam ta matka čtrnáctkrát nesla před každou operací. A dycky poctě obětovala bohu. A tím že nepotřebě pro na boha oporu bez nároků se tady si bude ráz to že lékaři u by vůbec se člověk v tom že skončit smrtí. Tak ona se že postil vzdala a odevzdala o bohatém bůh to dodneška ten slib. Který dělo matce neslovní samosebou že si vzal tehdy dodržuje do drželo tak dokonale že mi svatá terezie řekla neboli do roku kdybys nebyl takle založen a nedržel by se z toho pána boha tak dokonale kdyby byla matka čtrnáctkrát neobětoval bez nároku na návrat k tomu pánu bohu na ti to byl bylo po watts se stala jenom je ten dělíme zase dětem božím. Takže ona i matka může způsobit. že takový obrat že ten člověk se jako předčasně setká s tím bohem jenomže kdybyste se skal v v plné v s s s vyšší věřitele by toť zemřelo se svět budeš jistě nesetkal jenom jsem občas měl dojem když nastal situace posteli. Při práci že jsem rezignoval na sebe jsem od sebe odstoupil a mu prostě se mne byl. Bral jsem to z. Bral jsem to sil ruky boží nebo z vůle boží všechno jo takže když jsem zastavil myslet tak jsem najednou měl v sobě moc která pocházela z moci boží a kde jsem schopen činnosti které jsem neschopen nebyla ale nebyl jsem schopen se symbolem se tato se na světel znamená na pokraj viz dospělosti. Do tam to zabilo ve jsem se za by z toho vyšel živ. Předbíhá nemám si říkat tímhle tím že mluvil z vlastní zkušenosti jak to člověk v člověku probíhá a jak je dobře když člověk partnera který mi byl vědcem nemusí rozumět ale poctivě odevzdává bohu co osobu patří. Člověk a to této větě jsem se chtěl dopracovat člověk patří bohu člověk dítětem božím ani koly všem lidským a toto my nevíme kdysi myslet to je moje matka to z můj otec. Ale ježíš kristus teprve před světel řekl kde matka kdo jen moji otec. Nebudeme cetě letech a krista nedovedl řekl musím být ve vás je ve řekl nosili v tom jsem mého otce ale vrátil se k tomu domnělém od syna domnělém matce že ano. Je čili nepředbíhá ale kdy je pokud možno včas kdo je mým faktickým otcem. Když jsem to znovu letos o prázdninách líčil těm svým dvěma mnou ča tu tomu pavlovy a k tomu. Petrovi ten petr nebo ještě na ten pavel že pokřtění el tak je zajímavý že jsem pavel zřejmě jen kde nebyl to založený a taky u jiného v založen se to chápal co jsem se to taky starší líp než ten značí petřík začnete větší s kolik těmto věcem. Asi protože taky je v že to v čest tak něco znamená toho pravých na toho petřík taky dám po přítele se setkat s tím je zen kterýho nedá na tom. Ne že se o nenašel a jestliže my od náleží a nevíme o tom že naším otcem je bůh. Tak si ani nemůžeme řídit příkladem ježíšovým že říkal příklad svůj dal jsem vám kdy pocházíme stejným způsobem od boha jako ježíš kristus neméně ne více. Protože toho nejsme vědomi od něho pochází. Takže li že na něj nedáváme jako na svého otce to je všechy v jiná. Ještě naše nevědomost jednou ticho nečiní ale způsobuje veliké potíže v tom životě mi že to nemohlo nastat protože on kráse po narození byl navštíven třemi králi a ty mu předali schopnosti ze kterých se dověděli čím je a čí je sine tak že když tam žid tři krále tak předali zla toho. To znamená vědomí věčného života to je m jako neporušitelný koho symbol věčnosti. Podle dvou vědomý nesmrtelném životě že on pochází od pod se nebeského či věčného že on podstatě věčný to se dověděl že z dál v sláva v začátku svého života a za druhého dali kadidlo. To znamená úd v tu na to tu převádět byl při ke lidsky bych toho se řídit ten mně dal. tu k od si půstu bohu. A tu měl úžasnou pro tu tu byl ochoten se obětovat tak smrti. A předali mou myrrhu to znamená pomazal jeho jeho tělo pomazaný jeho tělo učinily schopným toho abych chtěl nemoh přít do nebe do stavu nebe to se stalo okamžiku vlasy pít dní po jeho nahrazení. Čili i tohleto tím se liší ježíš kristu od nás svým na život jemujemu podoben že mi do toho můžeme taky dorůst ale postupně. Do vás zajímat že jsem po této cestě takzvané existenční když jsem se po které šel eliáš a po které jsem se měl dostal k tomu že jsem i tělem přicházel k bohu. Asi roku třicet se do se do ve bo v tom jsem to provádělo byl napomenut abych to nedělal cestu eliášovu. Že by zmizel z tohoto světa. A nikdo vně nalezl hodnot nazval by měl věcným upozorňoval že proč nezi z mých ji v československu je asi pět za třicet. Jisto nová ano. A jak se stali že si misse neví někde vyloučena sebevražda anebo že by dale že nebyli nalezení v do toho li tak prostě se o tom dále nebál ne bavíme nikým ani o řady jsou nevěstku takle by byl býval nevěsty by se bylo nestalo ale byl jsem na o to smyslu že mám zůstat naživu abych moh ty zkušenosti které mám popud z mého mládí předat ostatním lidem. Po tak jsem tu ve službě toho předávání zkušeností no a protože tak domu mravný protože jsem ve službě. Kdo že se z ona když než se člověk namítat musí se najíst nebo napít nebo od po čeho se mají kolejí do toho znovu protože ve službě také že on si ze todleto co něco jinýho než službou v vám to zvali ptala ve zkratce takhle. Jste věčné bytosti a jestliže byste prověřili a zařídili se podle toho od útlého mládí tak by to mělo nedozírné následky že bych svého vývoje v jsem si teďka jak jsem začal říkat setkal se se veselit jistě mysli vinno učen ty petrem a pavlem. A zjistil jsem že obava zapomněli na to co jsem říkal nedala všechno na něco novou měli tento musel znovu opakovat ale zapomněli především ne ne na tu zkušenostní podstatu se zkušenost sami neměli sil je reprodukovat se sejme smazala ta zkušenost nabytá u chvilkově ne že jsou věčné bytosti. A. Tam jsem řekl jsem se divil dětem pavel starší který je pokřtěn jsem potom vrátilo dříve než tou malým o petrovi. Který pokřtěn není tak přesto přistupuju nejenom v jeho věku ale tomu že po že to přes také nějaký význam. Tak kdyby ten člověk věřil a vy musíte věřit jinak se aby potom ještě nevíte ne tak je to více života vědět. Protože při víře ne musíte dělal všechno možné abyste ji nepřekročila sejde žili kdysi nevydržely víry tak byste museli minimálně se do nás světech když se dospělý. Ten organismus máte celý roven naše tak zařízení že transformuje věčnost bez pěst těžkostí. Vizte mohl transformovat věčnost na dovede se že jste věčné bytosti ze se vlastně zkušenosti je to by to zde v tomto životě než se nás tedy kdo jsou od útlého mládí. jsem bral navodil teďka znovu ten stav s těmi svými dvěma mu čerty aby jako. Se to mohlo o nich uskutečnit pro o to je nebo toho abys nad aby a proto my dokud tady vůle je dobro přitom na při boji námi totiž rozené že branou vykládaném za předložila proto nepřenese jako na toho matka ne. Takže oni pociťují že to pravda oni že to pravda čili že tam pavle tak co myslíš si věčnou by toho kdo to je samozřejmé. samo zření ale co se tam nese dokud takto samozřejmé nebude ani nebude vědět že se mu to říkal nemožné o nalezené. mu to osobní kdežto trochu ve znovu opakovat to se znou od šel na něho tento stav aby to bylo to bylo samozřejmé. No. Ale to si mohu dovolit mnou čát protože jsem u nich začal s tou věcí když jim bylo jeden dva při ještě říkat tak dále let u vás kteří se dospěli když tohleto u vás udělal to co s tím mar jakém například s a on to říkal a říkal jsem mu a to jsem to na tak tou chvíli je po vás veta jste mrtví po nevydržíte ten skok z věd příliš velký. A takže odejměte to věc nechtějte. Že nechcete aby vás zabil jsem to na posed udělal zimy člověkem který si přál zenu sise s umět soustřeďovat abych se s tím soustřeďovat. jsem toho udělal z nějakým pane všechnu po smrti může pomilovat opozice třicet sedum. A on chtěl umřít přitom při koncentraci jsem ano. Protože on nepochopil než se to ve to jsem se dostal že moje koncentrace obětování sebe bohu nějaký přeříkával nějaký jména božího nebo modlení se mu by vůbec ne a obětování sebe celého bohu pojem modlitba vnitřní. No ale jsem obětoval jenom sebral tak jeho te se vedle na on začal tak v je že říkal za chvilinku to byl můj konec na bych umřel nás něco měl dostavuje život kdyby se zastavil a potom to provedl ještě jakoby to co jsem neprováděl jsem se stáňou tady malém kterého aspoň vzdáte jedno a jsem. Ten si jenom myslel že jsem dosud že jsem se svým nesoustřeďoval hostem v po je ten dojem tak i ten dojem z ono soustřeďuje způsobil se ocitl v extázi. A přesto násilím s textem vytáhnout ne ho ne takže prodělat tady nebudeme toho kdo kříšení sklání není ve byl to žádoucí. jsem taky ještě něco podobného zkusil dokud že se nesahá při z několika lidmi. Tam v kalech a od miskou kalům a řím čemu třetího kdys a taky to mohl dopadnout špatně kdybych že byl z toho násilím dostal za ještě z zel z se skalický takže by dále na tuto hory je že ten člověk tedy to šetrně. Tím se za jeden z ano no a takže stačím či s že ten člověk by od svého mládí věřil mizí se věřit že také věčnou bytostí ale dělal by všechno co to co že ta věčná aby to od něho chce. Že tady se aby od něho chce aby si životem dostal k němu nazpátek do věčnosti aby všeho co bys co by věděl se dělat na by tam dostal tak by se do věčnosti dostal nebylo by vůbec z vím ky všichni lidé kteří by toto vzali vážně by se vědomě spojili s bohem to je záležitost budoucnosti na kterou dneska nemůžeme ani pomýšlet. Protože nejsou tady vychovatelé kteří by od útlého mládí tak co je v člověku v tom malém člověku to pěstovali. nestačím ani na ty své vnoučata protože z nejsem s nimi. A voni se mi zase vrátí do tohoto se tak bych musel zapomenout pro tento se na tendenci větší. Nepochopit se do konkrétní tamto je přece ho abstraktní praně. A se že těch plzeňských na jinou ča tam to taky nejde protože ta starší která aby to chápala to chápe. Prostě je dítětem velice ctižádosti vím a. Tuš školu bere tak že vedle toho ne existuje nic stejně důležitého. Tam musí mít sami rybičky a musí by první ze tří dělat a tak dále a tak dále. Teď je na příklad páté třídě nebo a ne vůči své francouzsky ne jo. Protože prostě dědeček se taky určil transu s ty rase tak učitel který topit velice dobře a když jsem o jen to co si tak neodpovídal co z ky není přede do prvému no ale u francouzsky ze z domu při tak na byla ve jsem si ten věčná kdy mluví k nám co z ky trošičku takže si tam nelze zakotvit u ty. Vědního číši kterou známe vně protože ona nezná ani se školu kdyby byla vědoma věčně tak taky to dělám viz protože napodobeno zase na ceně vzorem svým způsobem ale se vychovat tomu zrod pohádka mi že jsem prosíme katar o pohádky táže ona poznala se pohádka co pohádka není. Ježíše litoval pohádku ježíši kristu za říkal do pohádka není pozná a to stačilo pro temný věk tak že. Než kam mně ale zbytečně tam ženou aby se měli na tam při zaset říkal nějaká zneklidnit protože oni na mně nemají čas koná hraje taky bezvadně na klavír ta a tak rama tolik zájmu žen prostě na tyto duchovně si nemá by za čas zase musí kristu počkat. No a kdyby tedy člověk. Prvních třicet let na podoba ježíše krista první přede byl poddán rodině a poddán spojen s jako je to moje mu ta v plzni nic by se nestalo nic proti tomu nemám ale poddána rodině a podána společnost. Co zas protože vodních se o na to stoprocentně koná to smí znovu čát nikdo ho to sláb králi takže cviku tyto. Který bratr tvé vzor sláb kleče do beze jedné rodiny na tak tento zrodí všelijak. A ale ona je dokonalá takže nemohu v i u tak do nadějného dět dítěte je za k s zasít. Ale jestliže ten ježíš kristus. Od opět tím mu svého života věděl že ho otcem v jen otec v nebesích tedy. Otec stvořitel. A přesto ve dvanácti letech říkal copak nevíte že onomu svých ven co je mého otce a šel za svou rodinou to byl vzor poslušnosti pojedl za rodinné přechodný stav a on přesto jisto pro ten.