Karel Makoň: 89-39A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A přesto se při si přitom na vzorový který viz v milo ho z k slyšen a chtěl taky stát věčnému životu v ten tomáš ano a z opakoval v ne. A mně že tomu co do prosto pro cení se stalo oni nemohli být s křísení když nebyli napřed mrtví. To je to jsem vám říkal. O tom málo co jsem zažil bylo svaté nás cit sice dvě že napřed jsem byl smrt s konec světa a teprve potom začátek ten dala dal svým způsobem zažil konec světa se v malém nem ne kompletní ale přes jenom konec světa o tak ten mohl by z psí sem protože s konec je praze on bože jistě to v tom ježíši dobrého přítele ale ten ježíš nebyl přitom jak umřel tak jistě motto v okamžiku smrti nedělalo dobře óm byl dala mně. Při soto je tu a. Tak na ten na ježíš když jako opomenul li to co chtěl na něm tomáš. Tak na dal na vědomí že nejde být příliš dem bez smrti. Že cesta opačná bohu spočívala na opačnou z cesty spočtěno v tom který nese narodili cesta od boha do tohoto světa se máme nazpátek dostat potud do boha tak si musíme nemyslit. A to mockrát když kristu ukazuje že není ještě si podobenství zrno které neumře nevydá na tak dále nebo když neztratí svůj život nalezneš ho a tak podobně. A tak ta marek marta která byla aktivní šla vstříc tomu ježíšovy z toho důvodu že ona se musela vypořádat jako činný člověk. S tím faktem že ten bratr jejich zemřel o nedával najevo vám. Že. Není pravděpodobné že by ten již od toho vzkřísit že říkal před tři dni v podobě dal za vás a ne na to není možný. Tak. Bylo v tom jedna důležitá věc že žel marta měla být přesvědčena aby ježíšem že rozumným činným logickým způsobem tón nelze udělat abys vzkřísil někdo smrti. Ale smrt duchovní že takového rázu že z se dal se duchovní způsobem vzkřísit za spal jo. Takže že to vyřízen ne a proto přišel do na marta před zasadila na. Konání a tím konáním se nedá dělat to. Čím ten život začal. Když to také nebylo konání z vůle toho člověka kdopak z nás si přál na tento svět přijít o tom nic nevíme čili jak se bez vůle člověka dostanou bez vůle člověka se rád člověk do toho když na život s. Ale když to co dělat tam marta tento bylo obdobné tomu když vyšla ježíši vstříc s tak. Že z jež se tomu na za roli to bylo podle tomu ale co učinili apoštolové nebo učedníci panně na jezeře které bylo rozbouřené. Pro nitro prom mít dojem marty do rozbouřené a ona přišla pro útěchu ona věděla že ho dnes křísí ale pro útěchu k tomu ježíši z toho svého řádu a. Voni taky přišli pro u těch u tomu ježíši jistotu že jsem na tom jezeře probudili. Vyspíš zemi tedy toneme a není marta tys tady nebyl a nám zemřel obdoba třeba nějaké jiné úrovni a no tak dal volný ujistil že to není nic skončen jeho že do toho půjde alejí je tím řečeno. Že když člověk přestože nemůže způsobit klid na jezeře ale nemůže způsoby s křísení na za nám když mu vychází z čistou obou a svého dotoho vzkříšení taktem. Kristus neodmítne který když neodmítl svým učedníkům měli to za zlý ale neodmítl udělal to měli za zlý celou volili ale neodmítl. A měl za zlé martě ne protože to ona ale neodmítl. Již to je to že ježíš kolikrát měl za zlé někomu a co ještě těch velice věty případech ale neodmítl na příděl dejme tomu při prvním zázraku klaněli spěte pořád obdoba spojit po spoj se dohromady co jeti do toho šel ano. To by to měl za zde již do takle vytkl a přesto to udělal čili je tady odpověď na to jaký smysl prosebná modlitba jíž je do klepe bude mu otevřeno a ten smysl prosebné módy bych z všechno co tady vedeš že musí odsloužit a ten pod si jista nemusí trvat dlouho. Neboť když že jsou u. Jak potom dali vším něčím trvalejším oproti činů mne že totiž trvají činu vzdalo pominu ale u z hlavy že jidáš spekuloval korunovat si u ježíše krista na krále li za lesk jeho. To pud z hlavy protože tou bez mu med nepřišlo svou váhu ho u něho ne. Protože dobře si byl vědom ježíšových to přeci ho poslouchal jsou tu dobu království není z tohoto světa ale protože vše nadto rozumem tak nepochopil se tom lekala svět není z tohoto světa a že to nepochopil el tak byl schopen věta vidět vědom není. Že nevěděl měřil do přestali protože za byl představit jako asi marty liž. Jak by to bylo možným tak tak se ještě možná přesvědčit ty si jak to dopadne a byl možná velice zklamal že to dopadlo jak si to přál a ne tak jak by to mělo dopadnou kdyby ten kristus měl nějakou moc toho čeho se proč spaní stalo tohle a ona je v měla v čí. To byl z toho se chovat ke mně velice slušně řekla vím že je ve všem nedůvěřuje te. A si to za slovo ju v tom mám velikou půstu k tomu všemu co říkáte proč nedůvěřuje te ne. A jsem říkal škole se mi za neřekla dříve se pro čelil ho a jsem by to bylo s vámi vyřešil ale v jeho řek jenom pole protože do toho za dostal do jejich rukou sutry říkám když dal slovy o dostalo tak taky s k tohleto. Kdybych je ale o to není z nich řeči patrno přímo kdybych sebe nenáviděl kdybych sebe nepřestával soustavně nenávidět tak bych těch tobě se vůbec toho pokračovat jestliže sebe nenávidím ale si že sobě nedůvěřuji v tu část nenávisti. Tak se nejisté protože tak trošku nedůvěře du komukoli svých přátel a tak i paní za pro nové protože když si někdo v příklad ze života ježíše kriste když někdo příliš důvěřoval tak to byla vždycky chyba ale dejme tomu co na ty petr si důvěřoval co by všechno dokázal nedokázal věc když čili mu šlo na kobylku řeknu můj případ několikrát s prašivý maličkost tom životě hodná totapuriho. Chtěl z samu praně o měl nějak by byl božím řekl no tak řek takovým způsobem že kdyby se přitom velitel řeky a to je karel makoň ale na to je ona také se bude že s tím nechodí navenek protože by to bylo příkladné musím dokazovat že ta cesta je při može vyšší než jaká je ale to potom možná těžce se pže u vás na při rány jeho to kralovat koně je ten k a makoň musí taky s budovat a kdyby nebyl ochoten. Ustavičně bojovat se sebou kdyby nebyl ochoten sebe nenávidět kdyby k sobě věřil. Tady by nemoh tolik věřit pánu bohu mi totiž nasazujeme víru v z od sebe namísto víru boha a potom nemínil víme k víře nebo na do ty měly jako věříme v sobě. Míříme k sobě a řekli v dobru míříme k sobě a to je špatná ale pro věc sebedůvěry která není na místě svým musím věřit jenom tam se kam se věřit rozumu rozumím někde mohou může zakročit tam může způsobit nepřejme ale pro duchovní věcech se může velice málo atd. Tomu musím krutě nedůvěřovat vám tady příklad před. Jednak antonína ale jak tady neví dala že jimi dokazuje ju čas od času protože jsou velice li křik pravě. No nebo říkat že cítí a protože jim zakazují způsob jejich způsobu myšlení v době ten formalismu s a tobě pro sklad ben protože jsem si dobře vědom že jak jsem formy z musím tak kterou sklad nevede k bohu nýbrž od něho pryč pryč ty špička dal jsi tomu zabránit tak když těl zkazí paní za roven že. si bude tím způsobem počínat jako já. Že bude sebe nenávidět jako sebe nenávidím. Takže pochopí že prošel jedu věřilo v něčem. Protože když jedu věřilo sobě jak můžu věřilo na protože by dovy nebo antonínovi nebo někomu z vás nemohu. například budu dokonale důvěřoval bral ale jsem veme přiznal že strachy dělo to mně dělá dobře. Že pod o to co strachu bylo. To říkám otok tu v tom se člověk vyzná ale po tomto jsem formalismu formulace ale ten je pod vám to co nám analýzy každý jsme někde tajně v každém při této někde vázne mně na jiném poli a tak je z z si o tom tu je můžeme myslet že on je na tom než a taky začínáme důvěřovat a to si říká vyjít bych nedokázal tak myslet to nechápe tak může antonín myslet. Říká aby on to veliká ale to řikám na ni tu nemohli zkusit v si dovolit tudleto a kdybych mluvil zase tady. Vzala antonína ze není k ale se tam ne tak bych říkal jsem ty strachy které alenka a bych nikdy neměl. A tak je nebudeš si že si formovali stavíš vyvolat prošla forma také jakými nebude se nikam dnes z hrabe víš no ona jsem bohužel bohužel z hravé ale stačí potom na to uteče od toho víš dale za nezabil vůbec tak nemůže nemá odkud tu příklad snu ve bezvadná při nosit posily pracovník. Nepromluvil tak bych si od etika v takovém třebas tady že nebo tam ne k bohu než u škoda čas. Ty jsou rozborem mužů potom později nějak s jednotu co jsem těm malým těm o ztratím tu malému množství tady řekl. Ale prosím to se o řekl tak to je možno vzalo za vlasy přitažené ale posadil to pravda.. bych ještě řekl na účet antonína co si nemohu odpustit tomu může být. Podívej se že když jsem vůbec nevěřil na boha tím méně jsem si ho mohl dát formoval bůh je atakdále to co to je to. Věčná bytost to na konečně doba tom všude přitom na všemohoucí to jsem si neříkal dost tomu nevěřil ne co by to byl formuloval tak je. Tak jsem neměl představu o bohu ale nese představu jeho vlastnostech ale ozval podstatě tak jsem mu pro jistotu nevěří. A pro se pak se samo nevěřil danou formulace jsem oněm neměl tak sedumnácti letech v z se stal před existencí boží tak dokonale jasně vědomě či jsem nemohl ani vůbec pochyb na nenapadlo že toho nebo ten který přede mnou je to nejsem mnou teď jedná li se mi objevuje je on nepotřeboval jsem vůbec žádnou formulaci li že on to byl ten přemohl ten děly. Každýho přemáhá svou mocí když čemu se otevře. To je bůh ale můžeme ho takhle formulovat jež. A žádnou formulaci nevystihl než tu obrovskou moc kterou když miluje bůh chtě může když kdo dovolí kdo o tak viz u se větě nepustí z u zbyly. A že nechá ani řešit jak bych bych rád řešili dával mi to nešlo neskočil podle pochopitelné který mi to nešlo a protože si pánbůh milou dál.. Ne jiná definice boha žádná v tom to to neni neměl nevěřil ani vás ani jsem jany při to že on nemohl dát do jsem věděl že miluje protože mně táhl k sobě že jsem se nemohl od něho odpojit. Co jsem to potřeboval nějakou víru i. S nějakou formulaci nic je toto něco vůbec podstatné aby se stalo to nebo co se mnou v sedmnácti vůbec né. Naopak že si to přeješ od dovedeš tuto možnost spojení že si přeješ aby se ti nějak projevil ne oddaluje jež tu formu spojení která je zatím projevem bůh je za všem projevem prostě ony je láska on je existence on je poznání. Definovat tím čím je nelze protože poznání široká obraz jak do poznání máš definovat jak do konce. On je poznáním zvířete co si i budou jakou trávu si tužku budou o poznáním člověka který co dělat. Von je třebas že to špatně co je na oni s podstatou toho poznání poto pro toho poznání. To byl do tam stal stravy si tu byl špatnou právu ale pro člověka tam metr do školy jak tam se může může se chopit špatné činnosti. Protože používala o pro výtečné moci boží která všech nepůsobit prosil aby usměrňovat člověka nýbrž nabízí možnost. Čili si může vybrat li před učenost. Sem řikal protože to my si myslel že rodiče bůh hlasem přikázal li že on dali v jednom svolení v tom. A čili jsme příkazu božího ten příkaz zní budete po k tomu aby se vesmír vrátil do boha a jakmile domě aby se se s ním setkal. Protože máte v sobě celý vesmír v malém tak může zapůsobit nad se víme z my sami vrátíte. A když tohleto člověk nepřímé o pud zlého mládí jak jsem taky nepře od domu na ve tak potom dospěl je věčně veliká potíž ho na tuhletu cestu dostat na tu cestu dobrovolné osobní pomoci bohu při jeho toto vření vesmíru tedy to je velká výhoda pro nás že vesmír není hotov že toto jsem pořád dotvořován pořád dotvořován pořád je tvořen. A taky bourání ona ho obojí pravda a že se můžeme s s účast nit na stavbě toho vesmíru. Nebo na tom bourání toho vesmíru čili může statku partnery toho boha. To je. Důležitější než cokoliv jiného v jestliže si ti při vím že jsi mu jógini v toto nevědí nebo neděli měli to jenom pro sebe tak samozřejmě nemůže dostat na konec cesty na potom musím se dostanou z rukou u toho mistra v musí toto přidat k tomu co tady říkám. Ale se zoufá si nevím na to jak jsem. Ten bylo u ten ghose jem vysoce vznešená postava nechápal vůbec smysl zázraku ježíšových smysl jeho způsoby dnem bližního pro ni je jak sám přiznává činnost je vedlejší záležitost kdyby to nebyla žádná a v pak je tam tato z nás trám a to stačí toho že člověk sbohem setkal. To je pravda. Stačí být trpný setkat sbohem jenomže ne na tedy vyšší úrovni nýbrž na určité úrovni která je pro větší med ještě vím dostačující ale je to strašně málo proti tomu. Supramentální u jsou k ke kterému se z toho dopracovávat doufáme že tam bude o tom povídal to před čím život ale to budu komentovat a když to řeknu naplno tato naplno řeknu. Protože to takový stalo mluví žilo když překládám komentuje tak si neodpustili abych z toho nedokončil protože to jeho dílo je dokončené to my dobře víme čeho nedokončil umřel před jeho koncem. Co tam chtěl napsat nikdo neviděl ale že to prana když tam chtěl z no tak musím před řikat v které když vysloví že z toho ano on dal to je moh rodu že ho a no a v něm mohli pravdu sobě nebo si to k tomu snu a to jsem o moje mohl doma byl v tom omyl marně. Anebo kdo si zasadila se v jednom ty svoje poznání. To vám odstupují opravdový ještě rozuměla ale že jsou moje man doma ale říkal jsem si od toho ananda všechno co končí sanskrit slova jen do mužského. Co prosím že hle ku ku k co je to po be co dělal. do anandě ale to tam ještě dávej protože musím dovysvětlit při tam hle. Našich kolik ji. Ananda je pojem božská láska jeho božská blaženost. Přeloženo do češtiny nebo že na blaženost o z tam z no potřebujete si by mohl li na dávat kdy se mně že ne v proč od u že. A to jsem mělo právě na tam na chalupy několik budu o to co s k o rodinu a ten nejmladší jistým o na co si rodiny temnou řekli babičky která tam dělat to mít česky. Neuměl slovo v česky a babička s těmi svými dvěma syny ale bez toho nad a šla vrahovi. A než odcházela odešla z s celým prou o tom co je lež ticho v z nás celo mojí dělat z mými dětmi všem všemi odešla za se tam jsem byl jenom zmar kempu v semenem mar ten kdo to pro mnou včele. A on znal onomu řekla s tím se lidu vycházeje dobře neučí k jejímu ona lidu říká a o do se o to okolo že ve o zažil pro že o pokoru po se dal předvést. To oko muselo proud pohyboval ale. K k ji k když jemně nešel ani v okovech šel byl poslušen prostě když nemusel by s ke mně ale byl rád že nemusí a zůstal na rámci toho oko do bez velké říkala. Než. A teď dal se do oslovoval dělalo mal něco o lákal o do země dorozumí taky to možné čemu nebo rušen toho tužeb rozumí. A dost co bude ti že. Tak dala nakonec jsem přišel na toho jevy mohou použit ananda. To znamená božské lásky k tomu abych v něm tu božskou lásku vzbudil atd tím svým plat věk k sobě se tak jsem z své slovo tu tu anahata samé a slámě že převedl tu ale ne přenosem pohybovým. Pře přerodu jsem tedy by tam mělo být a potom počkat ano ano na toto do věž ještě ještě krku počkám náš přítel co tu nade byl o to potravě. jsem tam převedl do jeho ne pohybovým způsobem nýbrž že jsem v něm byl. V tom markovi v tom jsem si jsem byl. mám totiž že ten moji jogin nelhat a jogin mně učil musí se naučit v kterékoliv části svého těla být svým vědomím co než palci tak pád tělo se v do nectíš. A potom naučil zbavit se pocitu jakéhokoliv prosím tělesnosti. A potom nabýt pocit tělesnosti v celém těle do poslední buňky a potom o odejít ze svého z vědomí o svém těle do vědomí těla jiného člověka. A tak jsem teďka odešel do vědomí toho malého marka osvobozen tam z láskou boží láskou a co on začal dělat. On se ke něho vrátil jak jsem to učil to nebylo ani vteřinu ka jak jsem to učil poprvně tento na světské nejsilnější tak on se ke mně tak jeho brát jen. A začal se temně přibližoval pomalinku pokoru si jich a přišel z jemně a ukázal na moje prostá přímo se dotkl prostředku. A říkal jsem mola na mně to sem o mně říkal to jsem říkal pánové se mohla oku kdy jsem na to je pravda to jsem ale jsem prosil jsem to jsem toho nám ho pro jsem jsem to a opakovat toho krás mi jsem mu vlastně přitakával se mu v jeho povaze říkal to je pravda se nepamatuje říkal pánové francouzsky protože do neříkej celým li patrně. A tak jsem v on říká no toho táborem vynechal a jenom se všeho toho se mola a byl o ty doby se mnou jako jedna osoba jak takové dítě dokáže ne za v řím ku. Ses tou učit vědomě s jinou bytostí o pod zasel na jednu jedinou své ještě s panem o o na sto bytostí to na něho myslí li za jednu jedinou který překonávat pocit oddělenosti aspoň v tom je vztahu to z toho člověka to je tam s nimi že jem. A tedy již dosáhl tohoto pro by začal dosáhl i tohoto spojení s bohem to je mi jasné všeho když se dostal do toho kdo ty anahaty do svých vlastní anahaty a poznal že za jeho anahata je moje anahata od o to s. Tady ten se než jeho se že protože to je nevidím do toho z který byl v nás o bohu dvou je to ne tak ho musel sobě oživit atd nestojí jeho věk oživí samozřejmě tak bylo dost takle oživený aneb pomoci hadí síly ten se zase uzavírá jakmile přestane prodělat tak jsem se se uzavřete sice hned ale za okamžik je se uzavřena od potom rozložení tohoto su kdežto kdyby otevřel zdola z muladhary tak rod to zůstane. Otevřen ano. A toto hlasy pod o telat jsem začal s první kapitolu o na měl jsem na to oddat vody na to možná zkrátím abych z vás kříž otrava ale to je příklad toho jak se na to najít můžete sugestivním způsobem začít jak vám napovídá to z toho ananda. Sugestivními pravda protože u věřím tomu co to s o oznámeno a je to je přede jasné láskyplné písmeno je projevem lásky obyčejné lásky a ohněm teplem a podobně že teplé písmeno takže když viz dovíte a v tom lotosu ano a. Ta nad tak se tam o to je tak je to ale to pro si že čistě lidská nikoliv božská ale se to provést jenomže to není ranám na to jenom a jsem znalost nýbrž že porodím celým ananda tak pole tam na na na při jen si jde vzniká na nezi. Tam na patře ne za předními horními zuby li ano ale ne příliš daleko on znal nýbrž přímo za těmi zuby a na to znamená když od toho a v tom lotosu oživím tak musím taky zabrzdit jeho ku v ku. Ta láska vyžaduje aby sloužila především tomu ve kterém byla vzbuzena. Takže když ti řeknu zatím a na tak jsem zabrzdil pocit lásky se chci. A ne ale pro že by se mohlo stát a tak bys dostalo zaručeně protože by závazně samotný pocit lásky a tak musím znovu obětovat a. A tak je a že ano. A se mnou zabrzdit opakovat to to mu s li ano ano ano ano nemohu skal zase nebo tam zakotven v tom co si o ono neuniká ta láska neuniká ven. Protože víte že jsi ne a be no že za zuby ale ty je dále na patření že nic jo všimněte si si by si toto pro sebe no ne to znamená se musím když to u stálým ten pocit lásky se dostat z. Z píší do svého těla dále do svého těla říkam pro je to ale do svého těla ta láska se musí projevovat v těle tam musí být z rostla s tělem musí být výrazem lidské tělesnosti. A stále stal by se výrazem lidské činnosti protože s to byl. Tak mohou připojit klidně a se mi nevymkne z rukou od protože se zakotvil v lidském těle. Když jej a zakotvena lidském těle ananda nazvat tak se ztratit co znamená česky přeloženo nemiluješ li bližního. Nepociťuje stravou boží lásku. Miluj svého bližního a budeš li ale že ten přechod vám nejde li ve kterém o z pod se překlenout ne. A u něho to bylo co ze s tím toho o to byl prostě znamená toho miluj svého bližního a tím že si zakotven v sobě zakotviti bližním a z du učíš pocit oddělenosti mezi sebou a o vyšším a tím se stane ta láska skutečnou. No a to postup při ananda. Ale ta vědec namaloval um takovou lidskou dívku která sedí na takovém pahorku. A zrazoval vím to se ale pokud týkají protože ten kraj li u těch malost tomu u tam na kraji a v trávy neobsahuje vůbec nic co co jako se čeho o tom že bohatý. A jsem to obraze jsi li věřil někdy navození nového ruku u sebe a teprve před dvěma měsíci jsem přišel na to že ta dívka sedí na obrovském zvířeti. A že ten králi je chudý protože na to zvířeti sedí. To znamená že on ovládat tu symboliku do míry že věděl že kdo žije jenom zvířecím životem jeho okraje jeho způsob myšlení jeho okrsek vědí vědění měl vědomostí dělo poznání dělat jen velice chudý. Protože beztak umře a všechno co to s při to co co svatí na co myslel či je to pomíjející proto je to u a či doporučoval vlastně tím obrazem aby člověk neseděl jenom z toho mocném aby cestou pozbyl. Ovšem o na děláte z toho není skal nemá rukama. Který svědčí o tom že se smí pozdvihnout říká vím že sedím na zvířeti. Že že sedím že to moje archa lidského těla je plná zvířat ale chci nechci ztroskotat si se dostat na jsou už. A chci krizí centra pustit zase do přírody. Pro moji uplatnění a proto. Se odevzdávám by mi že k tomu je vší odevzdanost ty se takhle. Odevzdaně směrem nahoru tady tři vesmírné nebo ty k bohu jak chcete. se moh udává ale odevzdávám se si před ze sedím na světě na to nejde protože zvíře máme zdálo vidí svým po od svých. Tak co si nemůže od toho pomoci ale jsem ochoten ochota z odevzdat tobě řekněme bože nebo přírodou nebo jak chceš v a to je naděje moje jak se z chudoby toho kraje dostat. To je moje vysvětlení tohoto obrazu ano ta se proto nález do klášter ještě podívat a o do pro z vás mně říkal že ten obracet také v kromě říši. Tu kterou samota s ním dívka na tom obrazu paní vnuk jež nové kterou dávno zemřel třeba přítelkyně matky. A o to asi v téže době tomu nemám mít na co na kolem se dnes na tři je přece dnes na. El tak že mně říkala před smrtí že neměla pokojnou koncentraci se dovedla uklidnit ale když tuto mu do pěstovat tak li kdo v v stalo tekla úžasná síla k tomu pokoje. Pokoj ve smiluj se dostal jsem pokud byli smíme nějaký pokoji toho není třeba o tom spekulovat asi ne ten který spojů ale ona to tak pociťovala k tomu dal dvě zázračná tat působí visi způsobem. A. A každá cesta ráz nedá se stavbou se u míra dělali z mu který nesmí po mi jít pomíjet svýho vynechávat svýho podceňovat bylo. Neduální formy chápání a zažíváním boha a upozorňuju vás na jednu věc a to jsou ty tupě z namluvili na jednu věc velice důležitou že největším ani mají čistou. A proto tak těžko hlesu od ten vizte vnímám u sebe pořád on taky ještě o ten o tebe tu děl ve protože jsme mýtus i přenosu. Že na všechno hned a tak se to převede to náhodnou ne do poslal poštou. No nejí jen závažnějším ale duality jsou znamená monistou který žil na světě byl šankaračarya. A. Že jsem pojednání jeho jak miloval boha ale dali krista. Čili vycházel pořád při si radovali že z dualismu. Vím při lásce k bohu je po nad rozdíl mezi milovaným na milujícím a není to ještě jedno. Když se vychází do toho a mají k a a tyhle dva ho a ho k tak to letem šankara který se mi moc na čí tedy. Prozradil jenom že není možno do poslední fázi to lásky při bez pomoci dualismu totiž jestliže člověk pomíjí pro duální tak mu tam potom nakonec chybí a když se ocitl v na konci to monismu tak se ukáže že se ocitl na nepravém místě že to není fakt nýbrž že transu s myšleného něco než se vyšle jako jdeme do tam jako jiné potom nakonec mu vadilo z vědou o pannou vše tak ku třebas. Od něho on škod sval né. Tak co prosím s a ta strana mu nebo tohleto ano. Je potom důležité jsem řekl před tím o anandě začít sil a prostě. S tím rosy spalováni ohně v sobě nejjistější způsob ono ovšem je to čistě technika. A bych tomu dodal že za technika je sice jistá zaručeno ale není že bych vláha. Ta technika je velice pomalá záležitost ale nikdy nemůže zastat tu a lásku získanou ne mechanickým způsobem když máš milovat bližního který jeden na nervy a kde oni se budeš mít než byl toho nervová ani tak to je mi správný začátek cesty lásky. Protože. umožňuje odstoupit od sebe ale nevynechával nýbrž odstoupit od sebe z směrem telat že vše stane božské. K. Takže ježíš radil svým životem a na tu boží na nejvyšší radu kterou mohl dát milujte bližního a tak dále svého tu a co na není ve když jako sebe samého a vedl ty učedník k tomu aby jeho toho bližního milovali jak mohou z vlastní nic dělat a že tomu naváděn nýbrž říkal dětem pomáhejte prozrazují ve svazují a podobně. Tak dal. Ježíši kristu je jsou všechna podobenství která se nevím vědom naznačena pro je na skutkem a to je výborné že se můžeme toho skutku všimnout a podle něho zařídit. Tak na nebi v ale si myslím že detailně rozvádět jak to ježíš kristus myslela co tím chtěl říct co on před tím. Doporučoval jim není třeba protože on totiž el radil dvanáct učiň mu to vše celému našemu ale každý si očí ko jsou to poslem. Je to bylo stejným způsobem jako na tu jen aby do bral je jako druhý to se nestalo. Čili cesta lásky. Mast musí že jsou praktickou když nemiluje když měl říkal ježíš kristus nepomůžeme ano boha který ho vidí. Kdo duch. Naše než než ten se také komentovali vy ale němuž komentář drželo do smrti nebál ale nos bo za dal dal rádo tento smysl smrti váha a protože bez žal to be. Nepřešel boží teologie a k tomu se mu postoji nýbrž pomocí životního z zaujetí a šel do majeli spása majella pás dal stáda o z když ho kláštera který tam ještě k tomu máš co nepatřil protože kterého slyšel krásné zpěvy vana a my a do si přede na takovou k horských. Se to neslo a ten byl tím na všem. A toužil jsem ustavičně se dostal toho kláštera navštívil tu porod no v na bránu a o mu tam slíbili místo sluhy. Místo sluhy a on to místo sluhy nastoupil atd. Promiňte mi k teďka řeknu něco ho co tam bych byl říkal v ale co vy znáte. Protože je to ještě do tyto věděti jsem tady by ta dobra tak od ti že je v kladnou stavy. Neučí vjemy o moje je majella o pasáž že k ostří nevzdělaný neučený neuměli se si dal z ky. Celo doklad radost jako sluha a jsou osou o že to byl veliký primitiv. Tak si myslel že ten představený toho kláštera představuje vůli boží že to je to bylo v jeho očích pán bůh a po z onoho tak nepříjemný nepřirozeně také ne místně tolik o po slova že udělal všecko co jsem představený kláštera chtěl. A jednou se stalo že ten žal do moje který byl zřejmě nešika přitom za mentální u krize není něco špatně provedl a ten představený kláštera říkal ty jsi nešika život toho pryč a zalezl do pece tam měly ale z na pečení chleba obrovskou. Tak s k a momentálně se kde peklo že rádo zalezl do ale chci a protože mu přestali další radu nedal. Tak v peci zůstal a protože byl ten žal do vedlejším čelem řádu neměl žádné svěcení nad tak jednoho poslu moji vidět podstata ho poslali při měla nikdo se o dnes po měl za tři dni si vzpomněli že na dostali třetí den není tam z myslel jsem si neutekl konal k tomu není podobna by utekl z toho kláštera. Ta ho hledali o našlo v peci zalezlého. A tak budoval říkali vylezl mele říkal nebyl du tam nazí do pece je ve vzteku. Ten můj představený aby tam zalezl. Tak jsem tady a teno on nemůže z pece dostat ven nikdo jimi zval nedostane při posloucham jeho namísto boží o na tak musel nechtěl tomu ani věřit představený kláštera u z takového je možno v primitivy z muss v tomto nemyslel vážně aby zalezl do pece a tak šel s o to letu pec a šla do volal tam byl s k o čem nyní ho dal dovy tři dni nejedl. A čekala se jednou smiluje. A ptal se kdo za to chce aby vylezl přestane li na si že jdeme do božím aby žil roste pece. A šel do vylezl rovnou si lehl k nohám toho představenou kláštera byl nebylo vinou osobnost děl od poctě jako zástupce božího v tom klášteře. A kterou si k jeho nohám a řekla mu představený ano říkal jsem ho nazýval tele vizte mně velice pomohl. jsem nevěděl co je to správná modlitba se neděl se odevzdal bohu ale jsem celou ty který ty tři dni. O hladu myslel na to jak z nařízení božího pro něho zemřu a jsem na kraj svých sil a teď jste mi znovu zavolal. A ten stavební říkal no si velice veliký primitivně ale kdybych ji nestal proti bude z odpuštěno když jeslí víš o dneška. Že místo aby z těl pro boha zemřít budeš žít pro boha pracovat. Komu to slíbil v tom mně řekl bůh pro boha pracovat a od doby a proto vykládám neměly žádný strach ze smrti prože co dělal se s ním dělo všechno byla práce pro boha ne pro něho pro toho člověka pro o uspokojení nebo o někoho jiného spokojení práce přímo pro boha. Takže on byl pořád nese v je boží. Tak do samo co oni hodně smrti na viděl že budou hodně smrti že bude jste že by odvolán jako byl předního vás slepec li že to nic jiného nebude protože to nebude vrátil jsem by tomu pak o bohu tak stop jedině přestalo a stal se tam ještě na věc z za si do todo zázrak hotový někdo upustili k li život chrámu dost tu kdo hluboké studny tou znáš jen ty ne ty. Taky by k a.