Karel Makoň: 89-39B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Jak ten jisto studny dostat do každého se ptali je jako dostal do dobyli odtamtud větrem málo a vším možným máme tedy ještě neznali kdo byli možno dostali magnetem. A. Nakonec si vzpomněli nad v dělal na majelliho který jsi někde ukrýt do se z jednoho nebo o tom klíči jede ukryl nepodal co úklid let. A teď si mohu dal bylo představení volá. No jak řekl představeného ono ono někoho dal za to co znal a ten poznala práci vám ho jedině jeho protože byl třebas tu se božím v jeho očích poslouchat. A přišel a prasil co si přeješ a on říkal po rad nám jak dostat ten klíč studny. Když nevíme jakým způsobem po provaze to nejde cest z po že tam byl nemůže testu na tu oka tam by se utopili as rovná od ale tam. A žal do majella bez přemýšlení řekl proč by potřel letem v klíč od chrámu od kostela a jeho jsem říkal abychom tam mohli pro synova chválu bohu a jemu sloužit mu říkal jest je tomu tak ale si tam jdeme proto bychom chvály boha tak si zaručil bůh přeje ale byl pochválen moc zasluhuje tak. s jeho pomocí ten klid vytáhnout šel studni a řekl mi ten pro vás a na ten provaz povězte za krk složku věc látka malého ježíš ponořil do studny toho ježíška ano. Pak tam napodoboval aby táhl na tom ježíšku ten klíč z toho z studny samosebou oni viděli že je to zázrak ale větší zázrak se teprve stál oni opravdu poprvně v životě při bohoslužbě chovali boha činy věz dopřeje jinak to bylo nařízení aby dělali to formálně vlasy byly ty doby přes si. Že ježíš si pán bůh vše abychom mu chránit chováli za jeho dobrotu a pochvaly takovým způsobem že ve klást neseslal proslulí dobrou pověstí zbožných lidí. Tak to byl za do majeli ale protože to bylo nařízeno aby od chvíle z toho z měl z pece a trpně nepřiblížil dění ve světě. Nýbrž aby se poděl účinně aktivně na tom co je ve světě děje. Tak když ho někdo požádal o pomoc tak tu pomoc vždycky splnil. On dal oni o na pomoc o pomoc z z sluha který při věc vedlejšího kláštera. Že ta umírá že tam těžce nemocem neumíral snad těžce nemocen jeden bratr kterému by bylo zapotřebí pomoci si byto bylo ještě možné a řeknu za myslil jsem dělal bylo ale on se měl za myslel. Ona rázem věděl že v tom je pomoci možno když se zakročit ihned vyžádal si dalek. O kterém věděl za své že pomůže k tomu bratru nemocnému dostal o do náruče tele. A podivu všech lidí tam přítomny vůle děl dotoho v kterak vlasy patnáctého vodtamtud letěl poměrně prý rychle. Letěl jenom mohl jsi ne nestačila nikud ani člověk a co o z oběhem. Nestačilo dole je nám a ten ne podal tomu nemocnému na ten nemocnice vyléčil nebo uzdraví ještě v době dokud tam zemřel dobyl na tohleto připomíná jednu věc že přesně totéž dělala toho co narážka česká pravé dvanáctého listopadu blaho řečeno to byla žena která více poté praze žila v praze ale dala neškodila. kdyby jako by jako to byl býval totéž věděli taky as tohoto poletí do vesmíru od tam med je jenom napřed as to návod už. Tak by byla zaručeně ji udělala patro kou o as z onoho tu. Protože ona měla klášter na františku jen sám pro ve tak krásná ale je tam taky ta ten obraz. Chudý kraj od toho člověk z ky a. Takže ona od těch pacientech které se vedeš do kláštera ale tam by bylo málo těch míst že to byl ve říká se poměrně po praze do více nemocný dala. Od o se o si litovala to co by si to člověk. O to tak je tak to je druhý případ a všeho toho že tak prosím po země k tomu o abych si to je to protože to je druhý případ od pod eli. Svatý no a z tohoto svět to světelně takže máme popisy toho ji odletu ona v najednou neměla stání v tom klášteře a věděla přesně kde je její zapotřebí tak si dala otevřít bránu to nebo neuměla pro jed. A z letadlo tak výši že nečekal ne že nepřekážela provozu. Nemá to by byl bylo povozy hlad tak věk řád tak asi lišit dvou tří metrů a ten let věnoval když stává nějaká překážka nebo o tak s tak jsem to říkal nahoru. A dělal to úplně samovolně takže přišla namísto nebo při letěla na místo kde měla působit u plně v čas dycky. To se říká je to způsobem zachránila mnoho li víte kdy to na po smrti pochopitelně ale nikdo v praze je v době nevědělo přemysl z tvých ale o této ale se třemi slovně věděli všichni. Její otec že ještě vyšší za psát ona z dělati dycky že ten přemysl otakar nedbal na tobě od sela mělo za tím s k jeho nač z napsal že divné že to vláda na žena takže se tomu s ano naučila takže ti po sluhové kteří tomu měli učit měj snadnou práci. A tak dále ta žena bude co to řečeno dvanáctého listopadu. Kdybych měl pas homo prošlý a kdybych měl peníze zase nemám stal bych tam taky zajel na protože by se poděl kolik čechů by tám přišlo na to místo síta bude počet nástupy na ale bude asi proč nástup na protože i z klášterů tam byli zadarmo posláni lidem že ji některý vlastně duše v poslední fázi mít se to předtím muselo ty se k takové. Jednání že se rozhodovalo si bude jsou vzor čem nebo ne. Ano. jsem si to přečetl jenom v tom povídání opat trup víru který byl při svatořečení terezie sliz žije ne velké. A ten úkon co zračení trval měsíc co to to že to prosimvás je duše to hotovo ale z to bude jenom pečeti vizte řekl. To se jako to tam mají oponent ta v tom co řečení který představuje v dělá pravá k ano a ten vynalézá všechny možným důvody aby nebylo z otcova řečeno nebo nebyl jsem to řečí. A když jen svému odolává když čemu dokáže že nemá pravdu tak co co žid ani ne dále pohádku podle hlady o všemu vy do škola žid na byla jednou vina babička dědečkem a kdy je li malé chaloupce po by již velkého rybníka znáš to a hodiny denně. Po hrázi proto si ji do lesa který byl zatím jen jednou touhu po hrázi proto dříví a slyší náramně jiná řek jelení z toho rád kostí. Dědeček to slyšel babička taky babička řekla je tam podívat do tvora to co tam k mým připadá jako člověk co tam může chvíle o sil po dělo to je tam tak ježíšku. Která měla doménou ku a pro tu rovnou ku těžko své o z tato málo země je těžko odlet byla nemohla se o tom odrazit a tak vyložen nemůže lítat o bylo to asi tak tak ten ještě vzal tu tak liškou z náruče a babička si dělala ona zralý nožičku od bez dovím. A šli do lesa proto při víte prvé ve tam něco rád ve tak že škod. Miskou kámen aby bylo teplo do toho lesa když přišli s tím řídím se nestala tak zjistili že celý důvěry kukly zen vůli je za med ten pečlivě. A v kom vynese pouští neboť tam se něco vás žilo a proto mohl vařit sen za mi kali. Dotud tam on úklid let okna bylo ze na všecko bylo li mít tak vstoupili dovnitř potí chu. Viz nebylo nit nikdo tam nebyl jenom na stole byla polívčičky nám na nádherně o být sví. A takýs jedli tu polívčičky ku a přísně byly tak se pořád za myšlením toto mohl udělat pak vyčkat seděla. Tom to svými nic tečku vyskočit kámen oba pak o pak pak pak ne ani z kdo jim rozuměl. A druhý den nebo za několik dní do sešli proto dříví a stal se totéž. Že totiž když se vrátili bylo všechno u krize no na vás ženo ještě než předtím letem. A tak se to pojedli ale řekli kachny škod ty nevíš do opravdu toto mohl udělat jako když pak pak pak pak boha a nic se dověděli proč nebo od toho to udělal. A tak se stali sousedky vedle neřeším baráku jestli nevím do tam jako pochodil doby tam nebyli. A ta paní stará vedeš dobra řekla vydělat lese do hloupé ale co pak neví že máte služku. Teď si museli přímou nějak to je vaše služka nadáti v kap úloha najednou bohu ne. Ale všechno za mental všechno uklidí o potom u vaří nežili přijete. Ho žid ku a ne ho to by bylo dílně to by mohlo souviset nějak s to ukázky škod tak když příště měli být do toho lesa. Tak jenom předstírali že jdou do lesa a zůstali s klid ti za chalupy mou aby na nebylo vidět. A v tom spatří jak s stavení vychází nějaké děvče ku máme k bohu kde na vážit vodu ze studny. To vodou umyl za vraždí a potom okna a ve stavení všechno to uklidí a nakonec z vaří nechali dělat z toho těla. A když to všechno bylo vede proto o to od mělo po celé po celém dvoře. Tak by krav vstoupili dovnitř aby jej tam tu očích ku a žádnou krachy ču v tom nic že říká ježíš nebyl nikdo no tam jenom toho či z ka. Taky oba dva chytli aby nemohl toho ježka vstoupit a drželi a ona řekla v protože mně to maličko svým brzo zralou jít a byl jse mohl vítat pusté mně chci lítat a jenom pádný budu tady ale do ty doby tom budu sloužit. A tak oni řekli no dobře ale když se námi je to možné že z tebe očí čitta za nám posloužil když říká vnitřka. A ta ho učíš tak jak ji či k a tím řekla. A co si nemyslíte kdysi myslíte že zvířátko takové prach ona není vámi věčnou za to že z který z kristova zachránili je vám věčnou. A že tam věčnost že ta láska toho zvířete jem me mně sil nám než láska ta láska toho zvířete může být tak silná že změnila samovolně aniž jsem to dělal jak na toho či ku aby tam mohl o tou pomocí dělá z ky. Posloužit. I v pořádku čisté nepochopitelné to pohádkové ale ne my nepustíme. My se s tebou máme rády a my nepustíme a prosili tak dlouho toho v ze školy spálili dali posty ruku ona byla od doby strašně smutná a nastal pod tím kdy ty kachny být dají na jich do prvých krajně protože tady nejsou svým jsou z jeho baví ptáci jsou a říkám. Víčky ostatní vzlétl li nad vesnic a křičeli ani škol ho kafky škol poli s námi a ona z mu plakala říkal nesmím jsem tady při vázána a když že babička dědečkem pryč tak se nesmím hnout z místa ale nemohu se od vázat to neumím a tak. Ještě několikrát oblékli kolem. Ale když se vrátil babička dědečkem domů stali proč si ani škod u plakal zná. Jsem to protože neví moje duši kil zvali mně na jejich abych tak ráda ale těla nad zemích kde slunce je misse jsou římu řád nebyla tolik tedy si sebe není. A my nepustíme řekli ale kdybyste pustili tak jsem ne se vrátím atd řekla ona ale pro nevěříme nese vnáší vší ale i vězte mně. Tak oni otevřeli okno a když tam říká když se vitalita zvali v tu oni z ku mohu kašičku k sobě tam ona sis se na na ten na to oko do zmínila se v ptáka k kafky či ku ale těla s nimi ještě z věčnosti třikrát za kroužili a odletěly na jih babička s ježíškem čekaly celou římu ale s prvním začátkem jara pán ježíš ty se vraceli paty rybník ti a s nimi i ta naše tak víčka ani. Č. Přijet na o kým ho za klepala. A řekla jestli přejete tu moji zvířecí svobodu stav mi tak nepouštějte dovnitř tady budu okolo vás pokud mohu živa. A vy si po tolik sami oni měli radost toho že z na zapomněla. Ale navštěvoval a občas as na toho je o do vnitřní nevyšla a nestal se jistou oči školu. A žili šťastně do smrti pohádky konat tak jsem to vydržel ještě žil tolik tráví nada svým dětem měl hezké pohádky věta potravy znamená pro ty velký ty zavřete uši a teta měl zřejmě na mysli že láska je zvířecí záležitost tato. To je s láskou vás tu projevu zvířata lidé ale li se stát opravdu lidskou tak musí člověk mít toleranci s tím zvířetem a věděl že pravá podstata není zvířecím nýbrž lidská. A máji dát průchod to znamená v aj svobodu a tady dali svobodu tak jisté. Tak prosím to od šel tou věčnosti litera v kdy při dva visí znám větší je ten který nemluví. Na ten obraz toho si jeho kraje který do malou maxima aby lidský abyste poznali z toho obrazu že šlo by si vzal znal princip. Naděje nebo. Způsob jak se přeměnit z toho z zvířecí lásky na lidskou a tou oddaností bohu jsou u ten symbol těch rukou otevřeni na směrem nahoru. A to obraz ono ano. A tak jsem prostě opustil ten vztek tak tím jsem opustil sebe jsem o tom vzteku propojeno úplně to člověk nedokáže normálně. Šrot takže je to dale ani by to dokázal tak viz mi byly na ti hodnot v takže jsem v chvíli jak jsem pro oral své pomocí vzteku do vyprázdnění s sebe od sebe samého jsem se ocitl na jiné úrovni jednání ve které jsem jednal z moci boží že se tomu boží o tom záleží v na pojmenován tak na za jako mat ve na tomto svým neformuloval ta moc tady byla prostě jsem z její moci jednal jinak. Než lidsky. A v daleko silněji mocněji ne a s nikdy ne tak abych řešil to co jsem pro co cesta král. Pozor zase čekal toho uplynulo mezitím a beznaději je do toho konec ale. Po ho od něho vzteku jsem se o co před novou situaci toho co začlo řešit z boží moci. Takže pro tu chvíli. Měl v jeho byla tak jen ducha na tak tam moc která do od těla něco dělat. Podílet. Vlastní vůle která se znovu muselo z budit abych to co a tak to čeho tam u moc boží vede abych to provedl a trpělivost za třetí se tohoto provedlo dokonce abych neutekl z konce. Kdybych tohle to provedl tyto tři momenty tak jsem. Nezavrhl nebo ne opovrhl tou milostí na kterou když se doplním viz se do dělal když se s kompletu je před provede se dostaví milost druha další milo za milost bereme ale když se vodní uteče od milosti tak se to nestane tam dokončí tři přerušen jsem řetěz. Na to sedělo drž sedmnáctého ruku a takže jsem v sobě střádal v těch vyslyšení mých milostech nějakou sílu která se propojeno v přítomnost boží od nás svět přednosti. No a tam nastanou ráje ale ti hodnot tím že se objevil v mém vědomí bůh jako jsem se tak jsem považoval. Ten svůj život do sedmnácti který jsem jednal jenom pro sebe a pro něho za vrcholně neřestmi protože jsem jednal s ohledem na sebe a dnes o nebem na boha či to mých oči byl neřestmi život čili zbytečný plytký špatně žití. A považoval jsem svůj život promarněný do sedmnácti let to byl omyl. Protože život do sedmnácti vedl neomylně k tomu stavu byl zase ne se na světech. Se ten se na svět. Ale byl to omyl správných jak to dycky říkám to někdy že jsem se neobracet tomu minulému životu v důležité při nabývání do ve milosti myslím litovat že milost starou ztrácím živý měnilo na něco co ještě neznám třebas. A dostal jsem novou milost hned. Na mys do staré protože jsem opustil to co bylo stane. A když to se neumře nemůže dal vydat ze sebe proudu nebo semeno tvé neumře tak nemůže se nevěděl o tom. Takže tak je to s tou měl příhodný na potom se získali volil jsem kde nebylo. V popředí myšlenka tam nebyla že kdo se ale marně no nýbrž postupně se učil pochopit že se na to bylo velice užitečným a že jsem v nich střádal tu blízkost nebo přibližoval jsem se v přítomnosti boží ale jsem se k přiblížil během další devíti let tak jsem stačil na toho abych. Si tu milost boží přivlastnil to byla věnost že ježíš živý udržet ten se dopustil vám způsobilo že se dostalo koncentráku hlavní důvod a no a pak nastalo nové zavání ale ty hodnot je ten dalo přátel ho jen nás napřed ještě mezi tím krátké že extempore při dnu kde se ocitl v očistci že jsem očistec. Na vlastní kůži viz ještě on k tomu to by se tím co to očistec živě si do mat jsem nezapomenutelné a potom jsem zažíval v že. Jsem nejsem činitelem přestože čili činím to co mu dělal rodil se nás je taky jsem byl óm byl činitele tím že nedal sílu a jsem to musel potom provést jo takže nebyl jsem tím původcem toho činu od jsem za tam moc boží takovým způsobem je bůh činitelem. A bůh je taky poznávající opuštěn milujícím. Takže skrze bůh poznával miloval a jednal jsem jenom souhlasil nebo nesouhlasil ano to o centra jsem dycky jsou volal silněji jsem nebyl dost na stanovisku záporném no a to bylo to trvalo do odchodu z koncentráku a pak prostor další přehodnocení. Nerozlišuje mezi příjemným a nepříjemným. E z toho jana svatého jedenáct kdy jsem měl přesný příkaz co mám dále v životě dělat. A všeho jsem byl ochoten provést na to že se mám voženit. Protože to pro byla nedodal se veliká v očích mých přátel jsem to jsem vybrat po asketa oné berou si do na pozemskou takže měl to co proti že mám ale že si z na to tak že dívali se zvrhl tak i tak vyčítali a jsem to měl přikázáno jeho co nad věrností třicet devět tak sto splnil šestadvacátýho se mi že ale ještě licet pět tři do z dlouho jsem vám. Tím jsem tomu aktu manželství u bral hrozně moc duchovní síly patro on je šest let než se manželku přemluvil aby přistoupila asi nepřemohl jsem svým příkladem ukázal by k sestoupila namu namísto můj způsob pojetí manželství. Takže. To o další hodnocení nerozlišoval mezi příjemným a nepříjemným a že tyto nepříjemně tak bude žité jako to příjemné a vykonáváním rovnodušný obojího způsobím že se při bližším daleko prudčeji nebo musel trvale ve spojení s bohem no to je toto není poslední fáze je to dálo nebyl na o tomu lid ale protože tady jered je hodnot není jednoznačně. Hle označit za či vedený způsob jak hodnotit když to se mění z vývojem duchovním a říkal něco vývoje duch ne tak jeden eště hodnoty jiná a neměli by se hádat kteří jsou na jednom stupni nebo na druhém třetí který je lepší nýbrž jestli mají nebo nějakou tu věr z výhodnou se mnou tak je to vždycky dobré protože se to liší od jiné jiného člověka. Jo co či nerozepsal na aby to člověk mohl z od od rad prosta všech nikdo z tady jsou postupně jmenován ne tam je přeci jmenováno otčenáš pozdvihni mysl k bohu to aby v tom řádu u každýho první k k u každého kdekoliv ano. Otčenáše se nebesích znamená ty sis tam mu že ten na nejsi na stavu klidu nebe s poznání všestranného z lásky a tak dále. To ne za zen ten dualismus a potom se nedá nad při království tvé teprve potom může při království boží když na toto mám za sebou to první. A tak jsou tam na to. Jenomže ruka naši mi ten otčenáš končí třebas ježíš nám dnes tam končí kdežto v tom jiném končí ještě jít jako prosti co to s. V to tak to je bez své jisté hrad nitra řešíme dokonalejší žilo po se do napsala. Psala roku tisíc pět set sedmdesát sedum. A zemřela roku tisíc pět set osmdesát dva činí těsně před smrtí přední pět let před smrtí. A v tom je vše modlete se za sestry protože po smrti jsou do očistce. A aby se ta bohu ten pobyt mu bych očistci co nejvíce zkrátil protože tam budu pro svět trpět. A čím budu trpět že budou se cítit oddělena od boha přes které se teď cítím spojená budu za to si tady spáchal a na tom světě špatného jsem udělala budu s ti co se v pocitu oddělenosti od boha to mámy říká nebo z odělo z těl v u svýho neztratím žel nám dobře ale protože ona která jednou symbolem spojena byla asi nebyla cesta je jako ty jsi třebas den bez toho spojení s bohem tak to je rozdíl oproti tekou že. Tam to je to jako se nikdy nevrátí člověk z toho v tomto kole hroznější stav než o. Čistý ale tento je o to horší než peklo stav očistce že. Pro tu chvíli něho zažívám nepociťuji spojení s bohem tak chápejte otroků k moje zkušenost od roku sedumnáct od sedmnáctého roku svého věku do roku o tom představa se ohlédl se doma dvacet let jsem pociťoval přítomnost boží. Byl jsem s tím více mně kdysi mění slabě jím pořád. Se o do při toto se pořád s ním tak. A teď najednou jak jsem se dostal v tom koncentráku tak se neděl proč se to stalo. A proč. opustila veškerá milost a přežít za milost toho pocitu že jsem s ním jedno. se o ztratil se o vzoru jako by ne existoval bůh jako pro nevěřícího člověka který na boha nevěří. Může tomu nevěřícímu který nezažil předtím ten stav spojení to nic nedělá protože beztak tomu nevěří. Jako by to dělalo se na svět taky nic jsem nevěřil že si z spojení s bohem se necítil. Ale teď to bylo tak kruté. Že na to první co tam mět potkalo hned na rozhraní to o co draku jsem ze si žil absolutně opuštěn od boha. Ale narozen do koncentračního tábora a a a to je že se mi před si ho stále nám milá věc se s za na od boha a za spočívala v tom že. Každý týden se v tom táboře je na každém tom o dělení pro sto padesát lidí s psali nová seznámit vězňů. A ten náš nejstarší vězení to nebyl čech to byly původ chrám jsou z nás to by taky věří jako my musel od nás tito bychom napsali ten seznamu to neuměl kolem kou napsat v tom co synem při když do kolem kolem koněm si tak se pravdou mít kolem kou psal vracela co si od nás k vidí jsem od něho je mi do tak pročež třebas dělo potom nikdy to dělá po pod vydělat nebudeš ještě tady postu na dalších víte li to budou psal po tobě každý musí zem. Se budete střídat v tom psaní jsem nejen poprvně tam v tom koncentráku o naposled pocit že ještě závan milosti boží totiž jsem věděl že jakmile to o psát podruhé ne přesto koncentráku tu u domu. Jenomže nebyla věže toho psát podruhé jsem to věděl jasně jak jsem to věděl protože na hlavě blesklo takovým bez vždycky s tak jako jako jako k zkratek který ce jasné světlo ale v na ne jste si že to jsem těžko říct že to prostě ale myslel zablesknutí pokud jsem se dovede to nestát ještě mnou to z koncentráku napsal jsem ten seznam a ten o kladete stal po odnesl těm se s manu s nimi neví. Vůbec žádný styk na něho teď tam vždycky miláčky jednoty v něm odnášel a když jsem zase jídlo sví z ženy. A to všechno to byla tato o samo zpráva. No a stalo byl u toho u stoly rostou bylo to nevadí na tom nezáleží ale říká se vám jsem naposled v životě viděl světlo po která jsem věděl co se stane. Protože ale to svět to neopakovalo vůbec nikdy dodneška nikdy jsem před tou neviděl tamto o naposled a tak jsem tehdy jako jsem říkal no o to přesto bylo omyl v svět to jsem se před tím dával taky a bylo to správné ale tentokrát se bych že že znak souvislost psaním seznamu o to je nelogické. A uplynulo pět měsíců. A zatím psali ty jsou vám někdo jiný každý dělení bylinami vešly protože ten kdo se dostali do svého byl první který napsal z od toho tohle měli nechtěl. Ale za těch pět měsíců přišla na mnoho svíčka primáře pražské zasto blázince bohnicích v potom on hotovým toto oral tom že tam jako na omyl se dostat a jak přišel jeho ta nadát toho říkal karle jisto psal poprvně teď po že si jsem janem ty jsi lepší než bohem. Ale von si jsem do toho strašně škrabal kdybych to tam napsal tak po z od do strach kole do trestných koany a tam je poloviční strava mělas za tři dni v pokud se všechno pracuje. Tam jsem si dostat jak to psát nebudu na napiš to vám jsem řikal to tebe stát nebudu a proč ne ty jsi se mi byl zavřen ještě aby byl krista v kolo ne to nechci tady že se to napiš dal by to jisto ten dostal sám do ruky tak tady máš pero plyš. si to musela říkal jsem ale honzíku když to napiš to dneska pokud tomu ho mu říkal nejsem s výtečně psych věta. U hotový psychiatr tím že nesouvisí psaní seznamu s tím si budeš domu nebo ne ty si blázen apod jisto je balamutil čili zatím žil byl sobeckého se za ty klid tisíců své z ti a když jej jenom balamutil se ještě dycky litovali zase nikdy ne to byl u téhož stolu když odešel jsem měl mluvil s nimi o těchto věcech aby to neslyšel. A že překlad taky si ty dneska budeš domu tak se tam na tu víru a budu vystavil znal jsem toho co říkáš a budu věří že svět nebalamutil že nebo mu či na tak celý chodil okolo nic se nedělo v ni do dvacátého dubna. Nic se nedělo je na zato dubna měl i své narozeniny a dával se tam dnes je tak den předtím jsem mu co je komu stane svět do určen o že z toho co do z vás tudletu dostane tam dnes ty tři vysokoškoláky. A když jsem psal ten seznam den před tím toho dvacátýho ráno. Tak jsem pořádně na mysli toho svíčka říká asi tak to přeci jenom musel nastal nechtěl jsem z lidský všechno proti vůli sedělo nechtěl ale on měl na li že donutil říkat že si dnes se způsobit boj smrt se tato ne tak to napiš tak jsem to napsal a on do večera chodilo k pane říkat tak můžeš domu v je tomu když tomu nic se jevilo že když vědom a že by někdo všeho bez tom je kou vykonal volali nic. A večer když jsme rozdávali čaj své víc večeři nebylo. Ale tak el najednou volali byl před bránu před byl ten bylo a volají hanzlíčka. A koně makoň hanzlíčka např. A všechno běžném krásném seznamu abecedně ale hanzlíčka měli sama koněm proč jsem za ten seznam tak jsem pořád smyslem a svíčka zapomněl jsem z toho co jsem se to mohlo u co mělo je napsali jako rozumíte mně vynechal jsem ho ale když jsem přišel na mako se klade pak tenat dítě díval jsem své a že tam nebyl pro svou při tohoto oko z toho pořád projde olej se do toho když traf kolo ne né. A oni jako četli pak protože ho vidí člověk na tu právem karla makoně možná přešli bez povšimnutí kterou on člověk v k jak když protože tam nepatřil obec se co je za čím je to proti makoněm pro ten makoň napsal zažil nám tam musel by podle sám byl do napsal jak o taky tak se dostal vlivem toho jsem udělat tento v tuto chybu z koncentráku ven spolu sami svíčky. A ty tím že od jako ve stál přede mnou před zel blokem. Se s mám tam velel a čekala se všech sto osmdesát z s jsem tam dost dostaví aby se dostali tak nás odvelel do takové para mysli nebyla ani okna bylo dospět vstup živu když tam doslova seberu. A ten tam obětovali protože nás nám tane že ani žádný lehá to nebo něco co to ta látka vůbec nebylo ale na nějaké li slovníky z tam nebylo tam na str ve to nové podlaze seděli do rána a že říkal podívej se. Něco na tom během ty jsi měl patrně tatáž. Ne z věřit styl zření ale slyšení hlasů jako měla svaté vás taková vyššího na měla takové. Slyšení hlasů. Dejte nás nikdy ne neřekl žádný vysvětlit i tomu co od co ji řekl například svatá mělas jakou šla po být angličany a tedy opsal li město o nám tu semenem panna horám skla a příde k tomu o ránu a po nosí říkal kdo o ráma tam poběží on vyšel li jsem. Ona když na to o ránu ale město or dán toho nával své straně řeky a most tam žádný nebyl řeka naše roka a tak se vrací neporadil na které straně řeky ten korán mě. Tak ona noci se před pravlast symbolickém přes tu řeku jak to tam byly pro lid tam se řeka z ženo krále velice měl k nám to co jsem namočili chopit země a ráno byly před branami města korán. Pak jenom povalit a útočili na bránu nedobyli nás arku byla zraněna. Takže ji odnesli oni sally protože věděli že do čaroděj nitce a jak se dostala tam to taky věděli. Tak věděli že již nebo tom proč rysy že nezvítězí. Ale ona se do na nás slovy přestala ta která je a on se znovu objevila před těmi nad námi to jsem bojoval na blízko takže jasně viděli pro byli v tom místě vám mu ona tam vstoupila po první a oni vůbec naň dnes přijeli z ani zvuku ani ničím jiným ani s s s s nebojoval při od volit za nesmrtelnou v když si tím na tak vážně zraněna a tím se stalo že dobyla prvního vítězství nad a víc jsem ti ne tak to my takhle říká na bych to takle praně nevěděl. On si zřejmě četl které nám panna ve zbroji která je v češtině taky. Tak výška tam je to to popsáno ve straně a. Potom když byla popravena kdo tentýž prací řekl nezemřeš si vítězi jíž a byla popravena a upálen a a šla s úsměvem k tomu k hranici kde jimi u pálit že si myslel že neví že se nebudou o sled a o spor dělal jako fabule. No a takže konat tomu špatně rozuměl ten možná máš tak i takové nějaké hlasy ale nerozumíš tím jakou na tom rozum na bláto při svatá. Sem říkal žádného jsem neměl viděla asi jak se hned u vás blázinci hlásit. A ona si to je něco strašný ho psychicky nedovol jemného špatného nevyléčitelné a. A on říkal ty se zříká hlasu hlasy si neměl jati věření jsi měl trpěti čeho to bylo co mu to jde se pro světlo říkat tak to je něco jiného tak by to ještě do povést dvanáct tomuto do říkával když často ráno prvním prostředkem vstoupil bez esesmana a říkal za mnou čím nás odvelel namísto od jiného bylo ku k nám rozdali naše šaty dokonce omezí hodiny a on v kříže na krk. A ono peněženku kdykoli mnou a všechno co jsem měl prostě šaty mu stane no novou jsem byl od jako klasická jsem novost nosit a jak jsem natahovat se se s postil se do pozice je ona tvého vět toho špatně vůle do mého prádla a teď vás od velice bráně hlavní nebyla strojní puška nás namířena jste hlavní brány. Vlastně dvě. A přišel do vládu chvilek vedoucí toho tábora pěti násobí vrah. Začal ho v tu tu kovy si prudce kterou mlátil lidsky vězně. Časem taky rozbil od i vězně o nich mlátil al čan nám vyhrožovat nic by komu li lidský si by to v tom přesně nazván a tušení první co mi to řekl pro mi řekl předtím hinda šel okolo měl říkal ty svým někomu mystická to kdo si na přímo temně vždycky tak cestovali věk tím komu vizme bezvadně vyšel k i tomáš pěknou z klidu svým nikomu mystickou od no a. Že to řekne hitlera hyne na dohromady tak to před něco znamená a ne že život li mne při tom. A říkal a pak znám kázal sto hodiny nebo co tak bohu nic stalo být a to dokázal říká ale. Lid der náš vůdce dneska narozeniny a uděluje milost. A udělil vám milost tepre domu. Ale vám říkám když se všichni se vrátíte od potom bude s vámi zle protože vědoma něco tak jsem se o to z tady viděli. A my vás potom u děláme tady máme všude své lidi a tu budou hlásit co co vás to marně napadne někomu si co tady viděli pak toho pro dokonce svátky ani watts vlastníma jsem řek rosa se tam dělo ale jednomu člověku centro řekl když neprošli ne tím o na něm on byl tak s ha musím se to s tak a on z asi tak snaha od anebo dobyl ten z tábora z toho co bylo pro vysoko že se procházel nebylo za stanice. Se prožít nic tak na tak klid jistá ji na pokraji chodníku a pokud to byli mužové tak měly s s celým buďte částky a bylo který sám být němci všude všeh vám ta vítězi měl sebou porážku trans svět nor sklo tam všechno o oni s uctívali nás jako mučedníky a v dávají nám tak tajně cigaret měla všecko co jsme mohli tak potřebovat a líbilo. A my jsme prošli nádraží z dojmem že ty jen si přeci nejsou tak zlý jako tedy k le ženami drží v ruce aby nám přejdou šťastný návrat do mu buď děly dovoleny novou nic v klidu vlita byli odkud veme pochopitelně. A tak vykonat o jisto o tábora nebyla si první trpěli než tamten se mohli dojít do toho po ještě horšího. Jako jako o je tam také existovali. A přijdou na nádraží jim ber li prosím ne nezdržuj čem moc za tou do říkám no. Při nádraží ber li že tady jsou děti tak si to po se o takou trpí do tvé pravdivá z tohoto života v této vázat z velice prozrazoval ku. A byl jsem tam na vás ba ho v to na ten z jedno námět nádraží který od kterého se věřilo na jich do čech čekal jsem na svůj vlak. Že se mi zen k u tom zaplatili zadarmo ten to jsem byl dali v tom bylo tam byl k na že se normu vědu v do vlasti a k. Čekám vám onu jim své. Nemoc to jsem předtím šel do krámu z něco koupit než se děl zatím co tam je tam jenom na lístky. Si do krámu z vel z puzeni námi li z kopyt nějaký stáváme ale protože pak tam byla from plazy jisti v ruce. A ne tažena v pro jedná vystoupila z co vám byly a řekla prát mezi mal pocitech chvilinku zase se vrátila do slon si koupila svatí v u pěknou za své listy který že bylo moc. A totéž jiné ženy udělit těm ostatní co tam při do toho masy tam se v když si jenom tak je to unesla to promítal. A to jsme my všichni zdarma sval čingu pěknou dostávám nějaký ho a nějaký rolí k tomu nebo chleba. Mám najedli jsme se se byly velice rádi že nám tam v koncentráku od večerem z nedali ten čaj z na do byli a teď du na to takle najde jinak a nachází pána ho v na náměstí nádraží a ha.