Karel Makoň: 89-40A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tam jsi přišel do hady jediný člověk able to letem s německy jsem podle vyložit poznal a tak napřed se na tak díval viděl jsem z koncentráku ho on říkal že ses nestačil zu bože ve stavu nebe stalo v koncentračním táboře a to jsem říkal byl aby jestli do od domluvit žádné jsem s mám svýho bratra taky někde takle jak jen o takže ale jsem se dost nedověděl co z tam s ním děje ale teďka zatím proti an byli. Ale jestli se tam je to co jsem pro smíchá a pole tím proti něm sum aneb proti and li se říkal o nemám co mluvit. Ale ani jsme řeknu on říkal neříkejte jistého ukazují te ne anebo ano am milovány plazy měl s to všechno neznal se tam dějou jak svoji mučení něco opravování bez svou o tak dále a. Nakonec řekl tom vystačí. Za za od rodinné pod k i všechny rodičů od svého bratra je to v tom on centra ku jenom obrat trám říkám teď let tím proti německu a jsem protože mně do letadla a myslíme se s mi ten z ale je to on je na prvním nebeském místě letiště se vzdával. A kdy dal potom dokonce války proti němců. Když bylo po válce z vás to obraz byla dosud to jsem směl taktně psal mám o ruku nese ocitl o vás že to přežil že zabil asi pět za třicet němců. To jsem tak byl dva v vidíte a že tedy straší ještě jsem že přispěl taky tomu vítězství konat ab samy o tom vyznamenání aby tam třeba vám mu ku do něho dosud tu ještě mám el abych se přání podíval se mně budou zadarmo tam hostitel toho rád že jsem mým ukázal cestu ke spravedlivosti. To jsem tam nejel pochopitelně. Ale je to zajímavé po stránce že z že jsem o pro ten matce neřekl nic smysl vizí z vydal tekla setkání nesmím mluvit ne tak jsem z be dokonce v aby se na řek mamince vůbec nic o tom sytost máma. A že tobě řeknu zajímavou věc. Totiž když jsem toho jednavacátýho nebo ono svatýho přišel do plzně dubna sice ještě licet tak maminku jsem potkal nebo viděl se mi zezadu jak je u nádraží tou ulicí v se netroufali oslovit abych neprosil šla radostí že přichází z koncentráku. Tak jsem mínit zezadu oslovil dobrý den paní makoň nová. Ono se neod točila vůbec a řekla dobrý den karle ti čekám po nich krále teplá ani na stole a koláče jsou utečeme dneska ráno jsem šla ven. A poprvně jsem viděla pupence na pak stane a věděla jsem znát do svého dřívějšího snu. Že uvidím poprvně že ten den přijdeš tady jsem vám to krista za se hned nešel ono peklo za viděla že věděla že přijdu. Absolutní jistotou tu poli kusem z mně byl velice chutě ale ty koláče se ani od co tu jsem že byto toho moji smrt při si to si na to zemřeli že se najedli jsem se do poli ve mně z nebylo moc dobře rad otci ještě že jsem tam nechal ano ku nebo to jsem se za je ale ještě bych chtěl tomu říci jednu věc. Měla záznam o těch pěti měsíců mého nebo nějaký ještě mu co se v tom koncentráku a tam bylo co se odělo jednadvacátého jedenáctý třicet devět v k v jsem vám na hle nějakou obrovskou silou domu se na abych znovu obětovala bohu. Omyl prostě k operací že ano. A ona mně znovu obětovala bohu upřímně přeměn vzdala bez lítosti a bez nároku že budu vrácen potom se hleděl sis si byl zabit ten den ani se sebou musel jsem si za mnou esesman řekl vně zabíjet jsem vzdal ten život tak dobře o proto tak snadno šlo se to zdát svýho života když ty si vám ho tady když zisky metu od jemně ne se takle tak jasně odevzdala bohu v rukou boží jsem byl absolutně jist. Pochopitelně jsem nezahynou odešel jsem tak že jsem ve ses o když konečně dobyl toho přede mnou přišel ke mně vy se ještě na oči byl roste vzdálenosti vaší tak. Do země země oči jak utekl od jemně ale to bylo co o něm bylo vidět ale co na nebylo vidět bylo toho že když měli karate mnou v době. A měsíc trvala z pádu a on nám přišel před barák o na dávalo honů směr li si dělat tak dále to o menoval. A potom sto o ono to velice oku o otevřel tu buňku nebo důvodu abych vybalovat li ty. Pro nás a tak nás pořád si byl době ten naší pravíte v ní. Ono opat na nový bod mělo všechno co mohl šaty nemohl ale košili to co bylo na brán nic. Svou dostali oni nový ale ono se to se mně bylo vidět z ty brány tak se dostavovaly ke bráně aby jsme přitom všichni ho zastřelili protože přestal být esesmanem. Že byl dobrodincem takže jsem měl moc měl nějaké zjevení když viděl prožít neviděl. A přestali vidět a toho neb působilo tak mocně se obrátil viděl v tom zázrak nastal se dobrodincem mysl se s s on ano. Tak ten všechno. To oči si jsem čtyři dni první jsem tam byl a kromě toho osvícení že tou psát znovu to o neuvěřitelné takže budou mu dne a se neděl to muselo stát nebudu to jsem z aby nepravděpodobné protože jsem viděl že to psát nebudu to státy další devatenáct ne. Apod osel pro znova ale tak el se nevěřil to neb nastane pak jsem tomu ani nevěřil že si místě není to bylo bylo tato světlu toho co všechno shodovalo s tím co jsem dal předtím ale je to nepravděpodobné. Ale potom když ti si nic bývají jsem byl absolutně jenom vám valí na holičkách to vůbec jsem cestami spojení s ním s tím co pán bůh za věděl před tím. A zase byl tak hloupý jako každý člověk kost tedy například promiňte že to co o temné je že bez toho z hloubky všichni jsme ho vidět boha vedle jeho moudrosti pochopitelně a že by to nesmíte jako očistec jste nepoznali co je to spojení tady jsem poznal se pro spojení s ním tak je to. To je ne u dr dnes nevydrží této jsem vydržet ten stav toho od toho pocitu oddělenosti a od toho boha a jsem tedy málem to onen malém jsem pod tím zájmu protože jak jsem myslel na tu svoji být nos pak o tom měl jsem strach ze ve smrti přes velice měl najednou straka svým jsem neměl. Abych se měl prosta nejvyšší se dostal na tikot konec nebo dokonce jako jediný ze všech v době jsem byl z povalen na zem zasel obrovskou nosem z druhé strany. Váže koho on je esesmana k opona na cestě na cestě tam do kopat ale přišel li se z a říkal toho chop též. Že ty studenty nemáme zabíjet tam on ještě synů plivl na mně a odešel ne ale jsem se z toho malo o mně ostatní li milost nebo je dobýt a to bylo těch prvních čtyři ni tak se dostával pořád rány větší než cokoliv předtím že totiž ty jsi mně na dvacátýho. Je na ty jsem nabyl vědomí toho o to a tím že jsem se vzdal svýho života tak mater cet jak nabýt vědomí boha v duši nic není složitého z s. Dát sebe i prostí. Že umírám svýho života vzal jsem sebe vzít dosti pak okamžitě za začal myslet bůh za začal. Jednat bůh za začal miloval bůh od on na čas existoval tam jsem existoval i z toho bůh takže jisto od bůh ale ne a to bylo všem patrno tak. Jasně že když jsem šel tam kde byla namířený strojní pušky na nic se střílelo a na každého do tam vstoupil ten okamžik zastřelen. ne a to co jsem to to ony minimálně stokrát když jsem chodil po těch prostých. Kázal tu lety kudy který prázdní ukážu vám takže dobyl důkaz pro že jsem. Oh ochraně boží nebo se dokonce neviditelný když třeba někdo viděli proměně vidět. Ten kdo chtěl zabít temně nevidět. A mělo to co z toho o ránu ono by se měla hlad co se nesměl na sobě prozradím protože by by to považoval zázrak jsem nesměl se liší od těch ostatních to jsem jen příkazy vnitřní takže jsem jedl to maličko se dostalo jako ty ostatní. A že jsem rozděloval přitom svým spolu k ale na za krále z toho nebylo to bylo před. Lidí o stolu co budu přišel trestal vystačí při stolu s ženou o vám. Takže jsem to rozdělovat lidsky tak přese nechal všem aby si vzali a nechali si to nejmenší konala. A no tak to bylo spi život se vším prostě jsem na sebe nedbal vše co jsem nebyl z vůli samosebou smrti zase přestal rázem se přestal dávat při z čeho by se bůh walt země žil jsem nebyl dále on neměl žil on ve mně jednal on ve mně miloval. jsem miloval ty bližním tím způsobem v tom poznal že jsem kůry jim po kolu viz povolal život chodil jsem mezi těmi blokem bych to všem řekl. Takže z těch šel tisíci že si si jen tu se věk chyb zlo o následovalo mně a tvé poslední otatní otcem jo o pod ním nemám žádnou abych někoho vedl od doby jsem nikoho nebe jenom tuhleti zpět a to jsem nebyl od než provedl bůh to bylo snadné vedení a myslím že každý mistr tu schopnost to se mi tehdy měl bez pomocí síly boží bez se. Šel na této cestě vždycky jeho silou. Ani ne tak vás jako především silou od asiat na tak obrovská že ty moje a je to přemáhal teď při jsem šel z toho prvního. Apelplatzu kde jsem se vzdal svýho života tak jsem viděl svýho přítelem doktorovi toho jak se tam přese strachem na zemi sedí na dvou ku se před ne mámu říkám pro se tak před když. A vím ty máš strach o život a ty si myslí že jsem se nějak provinil jsem mu říkal celý život jak s si myslí on osobě se provinila protože to koncentráku jsem byl jsem říkal to jsem nikdy jíž ničím se se neprovinil ale byl by si po dobrým na ty věci mně nepřišel asi připraven vnitřně na ty věci se dostat tak tady po zlým těla to říká on říkal protože znáš celý můj život do říkám ve zkratce. Ale nikdo že to neřekl. Tak to co říkáš jen z vůle boží a z jeho poznání tím věřím a co měla svých udělat on za vámi sice ne za pět na co se dosáhl tentýž stav. Poznání jako jsem měl já. Dostalo po zač vás dost a dokonce jsem byl ale mu to nevadilo ten váze byl pro něho výchovným prostředkem který přijímal s úsměvem mně beze klesl o branou toho esesmana z omezen pomoc pochopitelná co se s daleko co nevidím. Tak stal bez pomoci dobové vyřízen v za dál a stal a říkal mně dojemně dobře a krváceli z mostu ho a z vás a k tomu moc dobře pro bylo vznešená velikost vnitřní neví a a to mi moc potom dokumentoval ještě mnoha případech nosem došel víří ano ne na pravdě boží zemřel před ještě. Roky. A nebo na před se mi jeho celá ba stálo toho taky lékařská tentokrát tato ve. A dostane k jeden ten můj spis taky co jsem co do že když vám ku v vše míti spojení z chování a v tom bodu a to v jeho předán osobně abyste neztratilo. Když jsem byl na jeho od nosím no pohřbu nemá to lidu budovy sis tak ona mně říkala nezapomeňte námět jako tatínek na vám zapomněl tak nechci taky zapomenout o sto se ina tu dceru a ona chce jo sled jejích tak tomu tvoji muž nechal mnoho ča tam mám hodně od vás ale kdybys něco o výhodu trpí to klidně při dejte přebytek nepadne pro na půdu ne úrodnou. Ani věřím nebo ne tak kte k od člověk jako že se ho pán bůh řekl ani si nechce nic mít. Se s ním nestýká jako by se s ním nestýká s milošem pro vás to není žádné žádná potíž v tom není protože z toho nepoznali ale doví jaký je v tom mentální rozdíl mezi tím co zažíval člověku odděleni od boha a potom jako člověk spojený s bohem třebaže v jenom po straně nebo ne jako úst předně je třebas on s tímto světem než s tím bohem ne tak ten se bez toho neobejde z toho spojení s bohem. A jsem se taky těžko obcházel. Z toho co bylo pro to do opravy očisty pravice to očistec za to se svatá terezie o si přála aby za ni modlili sestry aby totiž se ukládat nadobro by se bude cítit očistci oddělenou od boha. No znala přesně definici oči se větou pocit oddělenosti od boha a že ten končí asi že od slouží ty tresty které si zasluhuje. Takže dejme tomu ten jim dáváš se dostal do očistce se dostal do pekla do horšího stavu duševního než o čist. Jenomže do oddělena od boha ale byl měl neměl naději že když z syna božího dostal na kříž že bude někdy z toho co o zem. A tato beznaději byla rovnat řeku na tří nýbrž osvobozen když si od něho k němu vše a není si při ž protože mezi nebem mezi očistcem a z víte to si se dostane jenom ten kdo zažívá spojení s bohem se na světě toho nezažívala není v očistci je o astrálním světě. To je dobře si uvědomit tudleto abyste neděli pro ses osel mistr mu zabývám kdyby želí se nedostane do očistce viz o stranící že co se s potom s ním děje dál v do toho nic není mysleno vláda že se zrodí z domu ano o tom vám nechám marně tu po od nebo jsem vědět co na tom záleží. Tak si z toho š co to milostí a stavu tohoto trpět provedení a na pás do toho jenom tuto vůči těmto lidem cenou boha na po vás na toho post ano takže tomu osudu dlouho no prosit to skvěle li se o tom peklu tam dám předali měli který píše a byla přátel oni z transem pojítkem práce berme si vane čitta do ven te měl na čitta velet v ale proto dále bych tohle to znamená česky řečeno za nechte veškeré naděje kteří fází tuto branou musím z toho pekla na protože z. S své město věčného des nebo esi ze které není vysvobození si to s představa klacek je bez člověku že ano mu bůh a ne ne a ty se dostane z toho vstoupit ano ano ano je se dostane do stavu pekla a no tak myslím že to peklo bylo dříve velice vzali né. A dneska lidu prázdné protože člověk nevědomě hřešící se tam nedostane. Ale se nevědomě hřešící proti bohu když zná jeho zákon se tam dostane mu oponuje vědomě prosím.. Neví že astrál nemáš rád nebude se o tom bavit toto na astrální je cože. odtekla. Ale lepší že to je dostat se je do toho peklem toho astrálu tak tomáš jaký srovnání hlavě kde prosto sebral v se musím toho do tou toho astrálu není je mi líto. Ale co na dotknu jak nad otázku dopovím hotovo nejsi to co chceš když to na máš rád co živosti bavilo. Že není oddělena jedna úroveň vědomí o druhé všechny jsou ve spojitosti čili nemůže se vyhnout nějakému vědomí o astrálním světě jak se dostat se z tohoto světa a musíte se s tím nějak setkat pozici nějak vyrovnat říkám o není ale je to moje bych to tady řešit. Na při mi za chvilinku odlesk k fází. Je čistě mířím pryč či o to uvažování tolik byste mi to dali málo nebo jsem se u prý malo no ono se poté všech že že musí mít žaludku nějaký pravými se přede byl to se vám jednou o to od se do jsem týden nestál za nic. Se nemusí st taktně než pannou lidé. Že bůh jediný činitel že bůh jediný poznávající že bůh je jediný milující a že jsem jeho prostředníkem do toho stavu jsem se dostal jak ten stav nazve že do toho vůbec nic není ne nazí denního. Očista vzalo tohoto stavu za o to stalo ne do tohoto stavu muselo jsem postavou z kost ale když ožít zažívá očistec po smrti pochopitelně tak se dostane do ho astrálu nýbrž do nebe. Do stavu nebe v z se dostal vy kdy li do tohoto světa že u k že ten pán bůh vedl že ten pánbůh ve mně žiju jsem nežil nýbrž žil ve mně kristus. To to v řím do z s když když jsou říkáte volili pro svatý terezie tele duchovně mrtvý o který říká ježíš kristus nech mrtví pochovávají mrtvé. A potom jsou a e e ano. a potom jsou ale daleko v ale jsem si z z mrtvé dosti sice dál ale či ještě a jediný lék je tento život. Tento život. jsem si všiml že stalo když na říkám mluvím ušel daleko mar se začíná se sbírá z toho ale trvaly to strašně dlouho. A kdepak li na tak těle. A potom el takže učedníci panně byli rekonvalescence ty po celou dobu těch střílet co chodili ještě kristem. A nikdo z nich že st se neuzdravil kromě svatého jana. A proč se neuzdravil a proč se uzdravil svatý jan zrovna protože odešel od svého učitele jana křtitele v do z do oni jsou osou od atd doporučení jana křtitele to byl jeho žákem jinak citem a ten oddal do pera tohleto. Nevzdalují se ne od ježíše. Buď ustavičně s ním a tedy za pro náš život jedině tak se můžeš během života uzdravit úplně když být živý a zdraví jinak jsme položí v jenom por který po rodiny a co je známkou dale poloze ve tvém dosti a po živosti že když se neznáme správně když totiž člověk by byl úplně živý tak by se dokonale znal věděl by že sám není nic. A bez kriste všechno a aby se to mohlo stát tak se musí jo o držet na každém kroku a. si dneska dovolil vám předvést jak se k tomu člověk dostat něco tresty mluvím oči je to toto vykonával čeho tom na jsi dal mně hledět prosimvás nejsem proto dovedu mluvit ale na je to něco dát terezie ale s tím vykonáváním je to horší tak prosila do za by se na el co a je oděno na sebe jo je to bude děl dobře. A aby byl čist jakkoli je před vámi protože jinak bych to nemohl zřít jen jako člověk čistý. Tak zapomeňte se špína rád k a a chvilinku budu před vámi čistý jo viděl protože v tom že do s do. Člověk o pomoc po ji od celku ve řekneš todo obou bohu od klid co provedeš toho řek než mě. To to oslátku to na to spolehnutí na potřebu doby sto jako jsem tak je teď že bych chtěl říct tomu tohle to ježíš kristus. Věděl že ti učedníci jeho nemohu pochopit. Co není pochopit jenom duch svatý. A taky neměl ani za zlé že se neznají tažen nemohou chápat to co jim říkal tak jak by mělo být. Takže když člověk čte tak evangelia jakým podával ježíši ví. Podrobnější výklad toho co řekl a řekl tam mně dáno aby tomu rozuměli ví. El tak člověk žasne jak málo jim řekl proti tomu co jim řekl duch svatý. A čili ten výklad ježíšův neni nedokonalý ale jen na pase v ani na tu úroveň žáku no a oni by kdysi byly víc neunesli. Protože oni jsem ne dali on ten. Petr říkal na to po třebas zrak již na smrt ne a o mu klidně řekli ježíš neško od jako krát třikrát nezapřeš neměl mu to za zlé protože by věděl co v tom petrovi je když si nesvěřil na tom líp než svatý petr a to si nesmím osobě myslet. Ho k tomu co my se teďka na tu chvíli jsem čistí ale budou o tu viděl do jsem se v pěna viklat jako předtím jenom teď musím z čistoty boží neuvažoval v nemohu navazovat z své špíny ale musim na chvilinku co nerad opustit a nechat ty vedle sebe třebas padli tak toto skutky spí. Protože máme jenom měl ne. A takže on věděl o mu to neměl za zlé tomu petrovi se taky neměl za zlé ne tomu. Jidášovi že ho zradil protože dobře věděl že by ho byl dovolila moc tou tím soustem kterému předal při poslední večeři a kdyby byl se začlo ptal co chceš udělat činil bych le tak by to byl jidáš vůbec neudělal kdyby to byl jidáš neudělal přátelé tak nebylo křesťanství tak si již dostal nad vší již. A bez toho bychom byli hotovi indové kteří nepochopili dodneska proč ten při jíž k čemu je to dobré. A to my dneska víme že to kříže. Ale všimněte svého života jak se životem křižováni právě teďka jsem mluvil s panně na bohu a s vanem bohu kterého vždycky a musím si že jsou po čte stránce šťastnými lidmi protože pochopili smysl toho stáří. Že musíme pokorně být spokojeni s tím co nám život právě dává neboť celý život pochází od boha i to stáří se všemi potížemi a my jsem jsme si mi vypořádt protože vím. Když byl máme vstoupit do toho posmrtného stavu připraveni. Tak se musel vyrovnat především tímto životem tak abychom než že hráli že takový nebo ona vší. A se vrátit se sino o tom mluvil teďka z s takle dovolit jsem se domlouval přímo na vás. Protože ne abychom zanedbávali své zdraví to ale od tu jsme si přitom že hrám léčíme se snaž nevím se by zdraví žádoucí ale zanech ne všech z tíž dosti. Nelituji své lituji nejenom na že s tím životem na zacházíme tak abychom se obešli bez těch těžkostí které máme kdybychom totiž z nebyli sebe i dosti ví. Tak se bez těžkostí obejdeme ježíš kristus začátku toho tříletého období učitelský svého dal učedníkům tolik síly že na sebe nereptal li že si mysleli o sobě víc než čím jsou dokonce protože byl z moci boží tím byly nic jim nechybělo takže on se po třech letech zeptal velel co chyběl by se co ho chodili ani z nechybělo jen řekl že něco nejmenšími chybělo a. Tadyto doby naším životem že jestliže konáme vůli boží tak nám vůbec nic nechybí. To neznamená že nepotřebného oprav v do toho života i do od dycky vých. Ale tady velice vyřídit bez sebe litování prostě du vědomě zatím za tou opravu třebas zdraví jak tělesného tak duševního. Ale přitom přitom velice do sebe to byl jenom příklad ze svýho života by byl litoval sebe. To bych když esesman řekl zabít o jenom toto to o do bídu tak je opravdu zabil. A tak se zabíjení na každém kroku protože sebe lituje te kdy musíte jednat tak aby se zachovaly svůj život ale ne kvůli sobě. Nýbrž kvůli bohu který vám mohu věnovat dar od boha aby musíte pečlivě střežit jako dar od boha nemáte většího daru ale vesmíru není většího daru než je lidský život protože lidský život tu schopnost všechno světské všechno z pomíjející předělat na věčné a to nemá zvíře za nemá jakýkoliv jiný tvor rostlina tu schopnost nemá am mým máme či ve obrovský dal aby si myslíme že nemáme nic. Nebo že jsme každou vínku váhu v že to není pravda dokud jsme živi dokud dýcháme třebas poslední který vynáší meze sebe z plic nad tak z na tom výborně protože máme život od boha a tak když chtěl tomu říci nám tolik že začíná tam milost okamžikem narození. Okamžikem narození tedy do nás vstupuje ta obrovská milost k. Které říká to budete číst. Ten komentář které říká pannu vyzbrojen dvěstě let před tím toto psala svatá terezie. Že od okamžiku narození do našeho života v nás že jich naší duše k. A že by slabik svatbu duchovní a jenomže ta není připravena za nevěsta a v poslední fázi přípravy musí mít oleje lampičce jenomže to vás upozorňuju že ty družičky v které měli ten olej v těch pět moudrých ale to jsou mu to neni nevěsta jak tam. Při hostině na kterou byli pozváni jako družičky jako nevěsta které se sobec neobjevuje v tom podobenství a oni měli jenom ozdobou být v svatby ozdobou. Tak jsem stanovit prvek tato umem panství je ale tam se o z po německy toho s nesl ten již že jsou že byly ozdobou duchovní svatby ve se přeloženo věřit svědek jak s mnoho saje a tak my jsme v s tou svou tělesností pouhou ozdobou duchovní svatby. Zase dějem mimo tělo nebo uvnitř těla nebo prostě k bohu a ta duše tam není v tom podobenství uváděno z toho důvodu že provází toho ježíše od chvíle narození našeho na svět do chvíle to o duchovní ty hoďte duchovní svatby čili ne tatam nemůže jenom vejít do sebe vnitřně tatam je ovšem pro ty kdo připravuju. Nebo jsou ozdobou duchovní svatby jakoby nebyla. Ale prosila když jdou do svatební símě za za pro že z nás s tou nevěstou setkají ale to její jiná oblast než před sví to je u věž toho duchovního světa a tam tu nevěstu čili my se taky setkáme svou pravou nesmrtelnou duši v to v síly boží v svatební síni a. jsem tu poznej že toto není omyl nebo nedopatření v tom podobenství. Protože máme podobné podobenství v ježíši kristu aby se dokázal že to že nejde o omyl nebo opomenutí. Že král pořádal jakou svatební hostinu a pozval tam své známe příbuzné. Aby se zúčastnil my všichni jste vy mluvili ten dělat toho se dělat ono žel neměli na ni čas. Tak je s naším životem a tak tam nikdo z jiné přišel. A král říkal to je se svaté nic činně prázdná řekl svým služebníkům to nemůžeme tak nenechat naplníme svatební svým. Dětem na křižovat pozvěte každého tam pod pozná pod potkáte každého ta oni šli a pozvali protože brát tím pro z rád ji do tróje všecko pozvali protože neřekli sino dětem na křižovat při na křižovatkách cest. Totiž se setkáváme s hlasem božím měl na křižovatkách cest buď že věřil ty křižovat když se vám něco křísí před žid před život nevíte kterým směrem k tam stojí ukazatel do svatební síně. Aby na to musíte dát a. Tam tedy pozvali všechny naplnili ten sál ty služebníci a teď tenkrát přichází k naříká jedné části těch lidí kteří byli pozváni bez jakýkoliv dalších podmínek těch křižovatek špinavý v mu měli neobešel být pořádně. Zase si mohli dovolit vstoupit do královské síně svatební bez šatu ten oleje. Bez toho svátečního šatu tady jsem vám ten olej těch nám vyčkat a jděte pryč neznám vás. Jako řekl těm družičkách tedy neměli ten olej stejně to je obdoba na zrozená proto říkám z vaně ve nese veni že najednou řekl že. Praze říkám trošku jinak abys to do srozumitelnější nohách a nechal tam jenom ty kteří měli svatebního ho ale o nevěstě ani slova v zase tam není jako by a vzoru protože tam byla. Jenomže nevěsta je duchovní záležitost není to pouhá ozdoba duchovní svatby takže na jiné úrovni než jsou ti co tam přišli dělat tupost dobu. No tak jak vysvětlil jsem toto podobenstvím. A jenom by vám chtěl od vás chtěl upozornit že jsem ten stanuli zbroj který psal tu pro věc dvěstě let před svatou terezy v ještě je nemohla inkvizice tak se to mohl napsat všecko a. A ona nesměla tak ten stanovit prvek napsal takovým ní. Pád tím způsobem že do dneska žasneme nad tím že to mohlo projít kterým by sice později. Takže ten s námi teolog byl paříž s kým jsou on žel jsou s to číst neschválil přeci tíhu toho v ano vyzbrojen ka a proto stanuli zbroj v k v nebyl svatý soto řečem protože ono se mu to zdálo být v nebi v lidské protože to co píše přeci bibli není on ale to neni pravda on neuměl jsem měl s on přestože byl tak jsem nejlepší tělo k ježíši doby o neuměl to brát bez. Z pomoci rozumu. Takže on v vět kterou vykládá v ano vyzbrojen jedinou větu z toho podobenství neviděl to co tam děl rojí z prvek a on tam tím spíše pro zdroje. To překlad el vstání te přichází ženich vidět domu vstříc nemůže nesmíte zůstat sedět na v ku jinak se n nesetkáte ženichem vstaňte přichází ženich. A teď tam píše v knize str nalezení stránkou ale jak přichází napřed naší činnosti naši modlitbě a potom do toho ostatního do celého života. A tenhleten teple ta fáze výkladu jen velice užitečná že vás bude zajímat že když jsem dopsal svatou terezii. Podle. Toho co měl došlo když měla veliký španělsky přes to ještě opisovat český do překladu který je. Že jsem měl ji byl tak jsem. Zjistil že v tom španělsky jim originálu který se dostali na mekky fází šestnáct listu a ona mně řekla že tam schází pro toho aby je čas opsal z toho co bylo před totéž ještě existuje že nechce abych je komentovat že bych řek komentovat podle svého a že by zavrhl svatou terezy pro této přesná stránek celo. Že se ne líbili tiše z nás stránek jako by na to de a vona řekla podívej se žila jsem v době když jsem nesměl sis to co řekl přede mnou panují z prvek opatřit si stanovili z projekt já. A když to chceš berou moci komentovat přerostou do češtiny jak tomáš při hraju nový od i jiná španělsky psané když těmi šestnácti listy když je toto z líbí jíž. A i je při do toho sami vyzbrojen ka kde je dokumentováno takovým způsobem to co jsem totiž snažit straka co by se to svět je snese. Se i ty se za nesnesla ale to se za námi tak si je to dneska stezce. A tedy i na přijat za u pálit svatou terezy to není možná známo ale ne svět tatáž která měla být u po ale na učitelskou církve a teprve na pátém století musel čekat věz ještě jista let. Nese si je napravila tam to pro vás strašně mnou na nadto nemůžeš čekat říkat. Tyto přenos am bylo sto podle tví. Toho originálu a podle stanovisko mekka tak se něhož zase pannu vyzbrojen ka. jsem dostal ten druhý to druhé vydání z již veliké napřed vesel zen světel to bylo komplexní kdo tam v těch šestnáct zámek jsem to mohl do přeložit. A to byl jsem tohleto budu komentovat i to které jsem tam napsal tak neboť to mluví hrozně budu měl jsem si říkal to nevydržení ale ona mi řekla to vydržíš protože ti při hraju spis. S který prostě stačí opsat a bude komentář hotový ten spise neměl ruce věděl se mi do toho ozdoba duchovní svatby od vámi z bude tak tělo jsem měl ruce do ze státem sedm roce ale byl jsem že to významné dílo ale bylo špatně přeloženo do francouzštiny plním že osobně medu citátech německým náš francouzským ale mně se od svého konečně jsem vlastně jsem ho neměl při dílo. Ale teď si představte že z vojska a ony ve si ta filozofická fakulta el od roku sedum let osud nestát roku osmdesát do roku osmdesát pět. Pozval si z horám skla ženu filosof ku která měla ona asi jako ten stanovit prvek a pomocí pro znovu přeložili. A roku osmdesát do sedmého to bylo hotovo. Ale kdybych byl hodina dostal zří v tak jsem to vůbec nerozuměl protože dobyl špatně přeloženo jako jsem tomu rozuměl když s na to vně po by se pročetl. A jsem to dostal zrovna v době tyto znovu vyšlo první lidské vydávání podle původní řeči trans je tento vozu co z toho ještě se porovnal konečně. A se dostal přesně na minutu době by v tom čísel v tuto vyšlo je že neděli dobyto do dál a nějaká paní tesaře váze šu ovi tónem tekla stol radí ještě mně řekla mám let chce el svýho sino v celém a tedy dána trati amerika chrám porod vraha svou vím kou konáme lidskou. A to by bylo ve si to jen na trhu od aby to nedostal na tak mu hned do psala no mámeli činí. A oni slíbil této zaručeně je to maličko takovou výšku ve si je nadto o taky dostal. On vám přišel el to se všechno dělo na den přes jak jsem jedno skončil abych k ní. to nepsal zbytečně špatně tak se musel ten den co jsem jedno skončil k se dostal do ruky stanovil vyzbrojen ka. se o ten den dostal protože ten lettres přijel do chrám o tou to my když do ti teď za větší knižní trh na světě a žádal toho v ano vyzbrojen ka svědek si ho z ale. El o to o to něco abych a oni mu řekli podívej se do kom životu v do toho svýho z samočinného počítače a ten jim řekl že oni to nemají ale že to patnáct do metu nejbližším to na mnoha místech v německu pro nás těl tu severně od ber dal od sebe a sám o to a to se tady svoje ten jak budete s máte čas. On říkal by tohle pět hodin přestát takto stačí nám dvě hodiny za dvě hodí do tady je to nám dal. To při hráli z toho mistra nevinné řekami nějaký bo on nějaká studna semen česky pro dnem tedy. A kdo jistých tu byto vybudovali a on tento při bez li do to si ze svý on tam přišel za výhody z volně zkoušel tak víš to tam byla napůl na čekala ale nesmíte si myslel že do s tím něco dalšího spojeno že musel taky za tu jim tuto o auta vůbec ne o ještě si ji mu omluvili mi dovíte mi všechno my nemůžeme ale žádný případ dech nepatříte protože naše syna do toho nemáme. Takové významné dílo. Kdo je prodali se co jsem na to jsem na trans toto v prostě se li prodal na tomto vedlejším nikud bez vítat tamto ještě zůstalo. Tak se omluvili podle od do původní cenu on to v praze na škole těl za těch pět hodin letěl do prahy platona po tu tak se dát pro stala a co třeba i bez vedla kotvit z těl do plzně a ten den co jsem dopsal toho k stránce lid kterou jsem měl komentovat mysl svého komentáře jsem se náhlý nedalo ozdoby duchovní svatby o co je v leká a tam to bylo napsán katolických. Von si ještě mohl dovolit dvěstě let před i ty jsi kdyby byl to napsat pořádně ještě po něm nešli nikdo po něm nešli ale jsem v ran jsou s ti že nebyl teolog mu nedovolil tu třetí knížku vydat se mu zdá být dnes církevních a nebi by lidská. Ale před smrti je s tím budiž řečeno tele. Přišel na jiný názor a opravil to jenomže po zdržel svatořečení toho stanuli zbroj řeka. Takže stanovit prvé byl u a všem do byl století jenom míra aby z podivuhodný nebyla ani blahoslaven dneska blahoslaven aspoň blahoslaven na by se asi nezmůže o to nevadí ale to svým by pro to co je tam napsáno tak je tam napsáno in primát to. Když toto vešli třebas víc zažitou vydali ze si to jsi li chu a po pěti let práci a jsem měl na toho čtrnáct smí být z ne tak jsem po stýkat se nikde na objevoval. Se ze jak je to co ta zpracovat již tuto vás to byla z nás stránek a ještě k tomu komentář napsat ne tak i vy to máte tady dispozici jim aspoň tedy u vítán. A dostat to jistě do taky do ruky jinak s třebas jiní ho zase pramene ale bude to velký forma prosimvás nemějte za zlé a čtyři forma a to bude. Bylo by to do kou po č tak mají něco o na tuto rozmnožovat a ta takle jsem to napsal za čtrnáct s ním no. Slož co s velkou radostí an protože jsem byl by musel škrtnout svatou terezie z programu prošli velkým světle a to se mi dělat nechtěl. A ona mně takovýmto způsobem zázračným při praxi hrát tu knížku. A předtím stejně zázračným způsobem je při hrát to druhé vydání který mělo těšil z nás tak to je v tom prvním chybělo. V tom druhem vydání tomu se dostal stejně podivuhodně jako k tomu prvnímu na s on to říkal to tam nebude tu tu už. Domu z král bylo to tam tak jsem přišel. To nám to ale pro zajímavost řeknu budeš abyste se masa a to nebyl jedno to nevadí se z nám z nějakém na stranu od výhod práva že to jak to u sportovní nenese bráno blažená pránu a ten viděl to již mámeli ky hlídat nějakou bych stavu jakou politicky exponentem pro tam měli hlavním městě státu nekoná byla a. A než odjel tak sebou něho náš věci se tam k němu.