Karel Makoň: 89-40B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Toho mám po stěna nepotřebuji na onom z tolik s tělem doma a on říkal no to je něco musím se to ale v by jsou mal jsem se o domácnosti odešel se byla mně nic z al říkal kdy ty se ještě mnou přijdeš že tito potom tím když jsem tam byl po druhy zastoupil měl cestu a říkat tak nepustím dokud jen řekneš cosi žijeme li mám přines. jsem by tah lístek člověk který na diktovala svatá terezie den před tím. A říkal jsem. Tady je to napsáno španělsky kde tak knížka v tom ekg dobu se nachází. My to nelitoval tentokrát masem ano mluví španělsky vůbec tomu nemluví se dobře as z osika obsahem vědomím ti se dovím víc ale v. Teď kamene litovala že to na tom o tom náměstí se ven z brána toho náměstí a nikde jinde v tom o to je tvaru není to bylo věda ale vedlejším státě v kom by tane v tomhletom a dostali dom ta hlavní tupé sví a takže. Ne. Von ten jak to or el tam byl delší dobu asi měsíc. A po zapomněli na to nosil po na ten pak je sebou opsal vám svýho po z leda a teď tam s ním byl v aby se nějaké tu ve si zeptal na tu bych měl španělský název. A. On tohle dal s nepořízenou přišel že to není žádné někým ve si v tom titul hlavním městě. Ekg padlo a. On se toto nedával říkat dělám tak by papírek tedy je to napsáno na páteř se ten předal dělat příhoda atakdále tu může že španělsky nám perfektně protože mi to na diktovala slovo za slovem abych nic nevynechal a mu datem papírek tomu když on který mu přesně zánětu když to o šel do k nim li ale tuto nikud bez svými že to mělo by tamto předložila říkala ono máme poslední výtisk. Dali mu posledním již se o dostal. Takže to druhé vydáni upravené to znamená celé i s těmi šestnácti listy které tam v tom prvním chybělo ostatní již chtěné nebo špatně z vázané to tam bylo tak jsem tomu přeložit. A moh jsem se dívat do toho. Pánovi zbroj za později a moh jsem to pro něho komentovat rosteme před pole dole neměl jsem potom přišel pozdě jiném na soto napřed přeložil a komentoval za jsem při všechno jenom potěšen státi stránka chlad ten komentář přišla jsem se vynechal jsem po tomto přidal. No tak takle zázračná historie že jím jsem takovou začli to li se dostal co za terezie do vašich rukou že opravdu zatím viděla a je zajímavý že když že je ten na kterak nor chtěl to druhé vydání opraven ne tedy z který měl medik jisto k ita tak nebyl když měl velice a on li mi říkal o to je maličkost pro ten máme dal vyslance k tomuto nařídím. Nařídil vyslanci. A o motto poslal v by to od lidskému od zavazadel ten který sebe prohlíží takže se do bezpečně dostal do prahy nejkratší době rody právo vidíte. Jak slouží měla na je pustit všechno co my musíme z li pán mu není to jednak možné no. Tak to jsem do mluvil o tom jak jsem se řekni se dostal a jak se tam dostalo v to co uvidíte potom ale teď jsem dopsal panuje daleka dopsal jsem svatou terezy a chtěl jsem pro zakončil do jsem tečku a že jsem do posla jsem do pod o do vás všude. Kam to posílám stylu. s vem za dali jsem měl v ruce dokud třicátých ho pátý dva nebo tak tady jsem to z též u vězní v horní studoval všechny spise si učil jistoty které zvaní který klamali španělsky. Ale za karani každou jsem mečem do říkal co může si za klaní klášteru tak dal kláštery nebudeme a takže to nebude statickou tak jsem ji to odložil a teď mně to o tenhleten muž najednou při hraje do samo jsou ježto šlo na den přesně tak jak jsem to potřeboval se je zase tou posla nanovo své nám o na boha a zase by to je doznat vrhl a tento muž mi to bratra jako poslední. Tedy stát toho ale když jemu svatá terezie o tom neví výborný a protože by možná to ani nepřežil a. Tak onomu to není to o jsem dostal do ruky v je v i v praze protože tam tři kapitoly které jsou pro nás zase jak se člověk modlit jak ještě nemocní jak ve ještě zdraví že jedině zdraví byl svatý dělám snem a za ty tři roky jim toto se držel to již že to jsou velice užitečné věci které jsou tam napsané aby tam nebylo tak oporu v do ty terezy něco chybí ale o na upozornila. Že ještě budu psát než mrtvý žil teďka překlad poslední z žil toho přijalo mi nad o se že ona přitom bude. A že si bude přát ještě mně napovědět. Takže i v tom co jsem teďka psal to ještě není to ještě nemáte nucen mně napovídalo a jsem tam musel něco dodat co vám el co ten při horovi do host neví protože ji mít. A oni jednotou křižování nemůžou mu při tak od protože nevidíš čemu je to dobré když čemu jsou dobré zázraky na to všecko to přece od vysvětlit do vysvětlit ale mám nařízení buď č tvrdý vůči vám rysy bude o oči než silami do ghosovi do dej tam co tam dodat tak dodám bez rovnat na toho při horovi jako své. Takže i ten při jeho doby do vozu bude úplný protože on zemřel dříve stojí kdo to dělal. Tak mám za úkol rodila pro jeho víru když si je li mít takže jisto že dokud to dělám. Nebo budou považovat toho využil prodělané tak do ty doby mně nepustí z tohoto světa. Toho se snažil co nejrychleji pracovat ve nebo na cit. Abych tady nemusel strašit v nechci být jako sises vám rostou může no to by prohrál i tu světovou válku kterou člověk vede sám se sebou. Někdo nezemřela kdo mají jistý tato neprohrál pochopitelně tak se možná ani spojen s tím císařem v jemném druhým. A to vám to řikám na dovětek abyste věděli že tyto věci nepíše sám byl jsem na sebe vede k čemu divit mi něco nejde poznámku vám to vysvětlím proč to tam tak pak to není tak sto představujete evy. jsem taky neměl o tom představu jak to mám napsat ale do toho nevidí tak to není spíš nemůžou ani svěřit nikomu a to píšu v tuš ky dob mým psacího stroje teprve tři na dvakrát do píšu tato nemohu nikomu svěřit aby toho z tuš ky před psal do toho stroje protože ještě mu svět opravy a mnohé věci nemohu to po sobě přečíst. A to vám bude zajímat si jedna věc když to nemohou po sobě přečíst. Tak to prostě vynechám vynechám třebas celou stránku které mi citelná pro mě. A když to potom vynechám a píšu dál a podívám se na tu stránku taky celou snadno před čtu. Takovým způsobem jsem řízen nepíši tak špatně do musí dále volnou po si domu ale na tom na před čtu to mám napsat. Takovým způsobem jsem hlídán abych to psal z rozumíte mně tak abych nezavedl člověka tam zavedl nemá být. Tak. A zároveň tomu názoru že se tomu ještě nedostal na cit to podobenství tam s tím názorem který mluvil o dnu z toho nebe na tak dále. Ale dříve projde v u sku. člověk bůh neměli sebe bylo neměli než člověk do krásy nebeského se jen bohatý nejde jo. A tak todleto vyžaduje vysvětlení. Upozorňuju vás s to jsem čela říkal je třeba co znovu říct že nikdo jsme si to nepřál jsem na svět přít kdy byl jsou u jiného názor na proto se rozchází toto tam nesmím jako jím nechat stranou musím upozornit že všímat si nějaký domnělých minulých životů když o nich nic nevíme je zbytečné. Třebaže tomu mužovi že to může li prospěšné mně to bylo velice prospěšné že jsem zpočátku věřil na převtělování velice prospěšné. Ale kdyby se do toho trvale držel když to vyčerpal svoji prospěšno tak jsem to musel odhodit musel vitae daleko pružný a že musíte umět se zříkat to co vám dosloužilo. Dosloužilo mám mládí dosloužilo vám mým dětství to jsou živa třebas i normální dospělý věk v pro ty věku odložte bez lítosti když něho vlité bez lítosti celá duchovní cesta probíhá pokroucen doby ještě to co se neodvážily. To vás poskvrněna další cestě a toho co vám pro svět se nemůže plně rozvinout cestám. Je to blokoval od tím co se ještě nezvali do služ doby danou odstraněno čili i dělal by byl kdyby se děl jako ježíš kristus a proto on to svým životem znázornil jedno skončit a to budu bude dokonale teprve se musí do toho dalšího relativně dokonale u člověka nemůže být absolutně dokonalého ale že když máte dojem. Jako třebas indy mají den prodělají správně v že ten otec rodiny třebas jsem vychovali děti pomocí manželky a že se o nemusí dal starat protože. Z stojí na vlastních nohách tak nařízeno odejít od rodiny ale jít na poušť nebo do ašramu tomu kdo to je správné. Ale ne dříve dokud se nepostará kost toto o ten si život tak to ukázal ježíš kristus. Si set let prvních svého života přestože věděl že to není konečná fáze jeho ukázky co máme dělat my v zůstal věren rodině přestože jsem měl by v tom svého otce říkal nás světech co to nevíte že musím být v tom co je mého otce ale protože musel být v tom svého otce vrátil zřekl se rodil poctivě pokorně. A poslušně jsou do cetě let jakmile ale ve třiceti letech. Mu nemohl nata rodina ani z dalším prospěch ničím dalším prospět a on nemohl prospět ničím dalším. Tak říká kdo je matka a předtím panečku to byla jeho matka. Voni ve za mnoho zabili poslušen ve vás že se vrátil z toho chrámu o klidně šel za něm byl jim oddán jak stojí psáno v bibli a teď kamenném příkladem matka dosud bratři tedy to je můj domov člověk syn člověka nemá syn člověka říkám boží syn člověka žádný dítě lidské ne váze domov domov u boha. Toto si člověk musí milovat jak o jen jakmile mu ten život nic snového nemůže přines říct proč je nemůže z něho přines protože můj domov je u boha. Berte to na vědomí že byl si musíte vzpomínat máte věk. I ta ale k a máte věk ho vypadá mladém e žes si musí zpovídat se na tože pravý její domov. Ne není tou kdesi žije nýbrž u boha kdyby byla tohle tom věděla že tady byla usnadnila svojí výchovu v rodině li. A byla by musel dělat výchovou u jany která byla zla s velkým ji blízkém že ano oděli živá a nemohla se to stát protože oni nebrali na vědomí je příliš mladý že že její domov není tady nestejné veni všechnu útěchu v tomto domově. Petře ne. Tak nemohou tu chu co najít nemějte za zlé heleny koho že petr ve všem není dokonalý tady neni domov. helenka jako není tady domu z toho petra oni musí. Nesmíte vynechat protože ještě mít sis toho život to všechno nevzali co si ani zdaleka ne přijme mysli oni u týkat nikam dob na poušti ale musí si být vědomi že to dočasně jim věnováno ho nebo svěřeno že to svěřena hřivna ku. A že zněním musí krás ti. Ten nejlepší podobenství z celé to vám je lidu od hřivnách když čím svěří ten hospodář si by mi učedníku těm svým služebníkům tak oni když je vracím ní. A pak si pro přijde tak. Vrací je celé i s těmi úroky i co si s tím vydělávali ani malinko z toho si nechali pamatujte si neodejdeš odtud z tohoto světa dokud posledního již odevzdal a to není záležitost karmy do převtělování způsob jak se jednat v tomto životě všechno do životě odevzdáme kteří to neuděláme nejsi ne ne nezdržuj jsme si právě ten život. Musíte být v jsem byl mockrát životě a od útlého mládí že ta jenom tak vám mu do takle mluvit upozorňoval protože musím všechno stále odevzdávat. Když jsem třeba byl čtrnáctkrát operován při vědomí tak se dycky znovu dojem že chtějí sebral život promiňte neseme tak hloupé dítě ale to hlouposti byla správnost sat zakotvena to byl správný omyl jsem se vzdal toho života a proto rozepři operací při vědomí nabude čtrnáct nezbláznil kdyby se byl nevzdal během operace tohoto života a jsou dokonale vzdali jen toho strašnou utrpení které konali náměty lékaři. Tak jsem se zbláznil uprostřed operace kdyby jako blázen vyšel z těch operací byl bych šílel. Ale protože jsem se vzdal toho života bez lítosti a to nás skal sebou et tak jsem v tomto životě od chvíle neměl domov. A to musí opakovat že jak se to jsem to dneska vim přese tady sestrami tedy domov. Nejsem brzo to byl lékaři dotován nemohu jsem si nevymyslel zase nechtěli do perou ona se neměl nic slanou ruku žilo tosim se nemůžou choroby. To se stalo proti vůli všechno ale když jsem vyšel z operace. Tak ten primář krok v kafka oknem velice moudrý člověk by dech nebyl býval byl tak mu do člověka tak tady taky nejsem. Ten primář kafka říkal karle a podívej se na do tu paní ukázanou matku a maso poděla tu stranu u kam se na ni tu pije ale nepoznal jsem svou matku na to to se nějaká žena nebo nějaký člověk nic něco neříká a on říkal to je špatné a kdo jsem kukla jsem se na zase nic. Netušil jsem že to volil ní. Tatam který takle vězně před svým kou bolesti vůbec se o tom nevěděl je do udržovali při vědomí ale neboli za v ale to jsem ztratil smysly či do smyslu se vytratil nad a činnost rozumu. Takže jsem se ocitl po operaci ve vědomí plné vědomí tak toto nebyl můj svět. Tak ten na ten výrok o primáře kafky si matka dobře hmatová říkala toť tím že ztratilo svůj svět v nemluvil nábožensky pochopitelné při ten není z li synem nebo dítětem tohoto světa. Je nejde nevím někde ale vy matko musíte vrátit do tohoto světa v tom musí být jeho svět o dítěte. My musíme být jeho matkou a my musíme bytí jeho pronásledovatele kteří ho znali věcem zabít tak rázem zří nechoďte dokud vás nebude poznával jako matku a ona řekla maminka. Prosimvás tomu říkat jsem tvoje matka jsem tvém matka jak to jako tomu naučíš když nepoznává svou matku. Protože pak to ne ty k dalšímu prostota lékaře. Říká naučte ho hrát čistou proč kou kterou do tvých dvou let mělo ruce tu nejjednodušším vezměte se vše před k by dneska začlo navíc al takle se měl znovu tu proč ku do ruky oni bude za z o watts v kraj do vy do ruky lidsky li začne si pro že nad tak budete nějaký sousto do úst svět nezačne jíst tak vás tady začne poznávat jako svou matku. A tak i ten svůj život začne poznávat jako svůj život. To nebude jeho život a on z toho života odejde takže ani jsem pod li je při dětech. Boj bude mrtvo pro dítě ale my se vás upozornil napsali z to z sepsali jsme s vámi protokol že kdo to nemůžeme si si psala by bylo operováno a ten protokol německy ještě mám do mám ano makoň nová. Prohlašuji že od do roce z jenom moje riziko takže to bude z toho spojité jem moje vina protože jsem si přála nebylo dítě operován aby v něm nebyla kůži z u ta ruka. A. Das nemohl si odpusťte ještě musím jednou říct co tam matka dělala mezitím když je poprvně chtěli operovat naříkali el že zemře tak za dvě nebo se přihodit jako tak přese na posledního okamžik tuto tak s stane že do provalí do od ostatní od těla a m z s zaplavit to se s byl li jím bude to je samí dělat to dítě musí umřít a ona řekla mi dovolte abych toť aspoň na nesmí mu svěřil vzala. A potěšila se s tím dokud je živé a o dnes na měl to jsem špatně psal jsem to nevěděl příliv že jeho zrod jsem tím k kaple kde jsem světa ale vedle toho ústavu tam něho nestává odnesla do chrámu svatého martina který ještě výší dnes tak by ten zkrátka tvé a tam poctě obětovala bohu postil obětovala bohu se nás k a za sebou. A před každou operací a bůh tu oběť přijal takže svatá terezie měl oni řekla nejsi svou vinou takový jaký si ji nýbrž vinou své matky která bohu obětoval v bůh do pobyt při dělal a udělal sebe dítě boží nejsi její že si božím dítětem a když tam matka si ještě rabi he života přivlastnit to by mně bylo stár. Život. Si to nesměl dovolit každá matka vlastní své dítě asi by si to dovolit ale protože ona měla sví dítě boží od boha obrácené bych tak řekl lépe řečeno ale tak ve od ba pocházíme všichni jsme všichni božím vidět ale jsem do od vás znovu brát jsem z tohoto světa a k němu a protože měl takové vrácen dítě od boha nesměla si ho přivlastnit. Matka si do smím normálně přivlastnit každá jiná v celém osmý a musí ale o na nesměla a tak když jsem se maminkou učil je o summa řád dohoří dna v plzni se na druhou státnici dopravy bych dokončil to žije sví nebo dva za to svěřil třicet devět let a tak jsem najednou věděl žádný jsem to přišel že ona způsobí že umřu přitom velké jde řečí života které to od si ště. Čeká. A když je nepřestane mít ráda radši než pána boha když se nezřekne jako jsem měl řekla tedy před těmi operacemi nad takže umřu a říkal co pak mateřská láska je hřích čem to neni jenomže v jejím případě byl přitom ve svých. A jsem se vrátil z koncentráku. A přežil jsem tam mělo ztráty listopadu sice kde vědy větve přes váš těl zabít. Tak ona otevřela svoji záznam k na říkala. Prosím se s tebou odělo jednadvacátého nácvik sice devět jsem byla nucena znovu obětoval bohu nevěděl jsem proč. jsem znovu obětovala bez lítosti bohu co si to pán bůh přál tak jsem obětovala a to mise rasy a k němu jde o život jako u těch operací za tentokrát asi se nevrátí a za několik dní jsem měl jsem a kde mně bylo za několik ni u oni jsem do nejistotě. Se mi zdálo že uvidím pupenec na tak stanu že se vrátim na jsem se tento nový den vás na dva dostat sil du na nese vracel domu. jsem ten den viděla pupenec z na tak stanu tady naši vůli si. Tak se nechala pokus z ky po městě je ona ku to je šla jsem doma u vařila jsem ti opět v. Takže jsem šel do on měl jsem šel stěna o jsem oběd bramborovou poli ku to se milerád a koláče který si stejně rád a to po soto v lid neví již deskou asi dne asi koná či. jsem si proč ne protože by se byl zabil v to že jsem předtím jdou o velet vedle půl roku předem nepořádně v tak jsem se jenom tu podiv ku a ona mně prozradila že věděla že se musí za obětovat. Za se byto o takže tam matka nezůstala oni partnerkou dokonce života nemysli že všichni se že někdo z vás je bez těchto partnerů jsem měl partnery jama nejmenuju prvním partnerem byli lékaři který jako podle mého do ho chtějí zabít. Od dvou do ještě sled druhým páterem byli nebyl můj život který jsem chtěl věnovat všemi to mně bylo odňato když že jsem neměl být tím všemi k něm se v nás světech. Nastoupilo veliké požehnání přítomnost boží jsem dalším partnerem ne byl třebas ten esesman těmi těl zabít atakdále a tak dále. A poslední partner kou v tomto životě do moje manželka. A tento partner mi ještě do svatby chyběl jsem musel být jako partnera. A potom partneru by vám moc li by právě to je velice užitečné abyste ale nebo nemám na to čas na že bych zbil ještě čas to nevím moc svědčí ještě. A na takže se je že potřebuje ještě dalšího partnera. jsem si ho nevybíral od za syny víra. A ani nemá pro si vybrat ani nenapadlo mně když jsem roku u toho dokud sice je to co je to že nás ti věděl co v životě mám dělat a že mám by taky ženou ale že vám viděti. Tak jsem to odkládal všemožně. Protože bylo toho pro co by to bych vadilo v tou v jeho sil rub při na co si pod co vězeň si jednou bohu svého šli tak jsem prosilo ona hrnou po válce ne tak jsem z toho z poslat nesměl se všemu pro velice mnoho milosti. Tomu manželství mu stavu protože to způsobilo od proto me kdo to ve odkládání ano to bylo o dokud sice devět dokud čtyřicet pět. No tak to je pět let na něco mne to na tu dobu pěti let nebo šel sil potřebovala manželka a k tomu přes v těle aby pochopila co se mi říkal před svatbou že si berou od boha a ne z jejich vůle. Ale že ona jemu vychovatel volal se vychovatelé míněním. A snažte se teprve to pochopila kdyby byl neváhal v tím ženění let. Tak je nějaká žena kterou by si byl vzal nevím která by to byla ta by byla pochopila ihned. Ale do trvalo šest let bloudění těžkého bloudění. Kdy mělo nakonec tři děti jsem netroufala si vůbec co mají nauli si se za ty kdy jsem z něho dvojí tys dospěli vědět o tom. Do musel tajit a musím se být veselý přitom a teprve trpí či vzestup na ten necitelný z toho dostal za deset minut. No no o ty doby byla normální hle šesti dotován se z navazoval to moje váhání to způsobil no o to protože to nebo ono to způsobil v ale to o vedlejší hlavní jsem šestém váhal v toho našel sled musela jsem tu tu pracovat ven přesto moje váhání. Tomuto pochopení života manželského no. Ale pak měla tak dokonale dost toho manželského života žil říkala pod okolo budeme žít jako bratr ze s tou protože vím co mám dělat dál snadnou dověděla. A tak to dožila od roku padesát jeho prvního do smrti jako moje sestra. jsem měl to velice vděčen že to vydržela těšil jsem jsem z když se dostal do blázince. Že ten přechod byl pro ni velice těžkých a ale no myslím že bych teďka mohl říci že ten život jak ho žijeme. Sme si sami nevymysleli máme dojem že rodiče si nás přáli mít to je pravda. Ale to bylo jenom následkem toho že si nástup přeje mít bůh. A on si nástup všemi proto abychom svým spolupracovali na výstavbě vesmíru hodné sebe samého. Co to je toto je pravý stavba vesmíru totiž celým vesmírem být v tažen nazpátek dobou jako z něho byl vytvořen nebo je pořád vytvářen tak do něho se zase nořit. A především lidský tvor. Je v takovém stádiu vývoje v tom vesmíru že on nemůže do k mnou věčnosti protože sobě cely transformačního pará němž je obsaženo všechno co jsem vostatní vesmíru malém mikrokosmos makrokosmu na takže když to dělá člověk správně tak to dělá takhle. Kdyby to dělal o začátku správné nade dělat takhle lépe řečeno jakmile se narodí neptal by se jeho vychovatelé aspoň měli chovat tak že dostali od boha dítě které být určeno k tomu aby pomohlo celému vesmíru aby se přiblížil k bohu aby pomohl o spasitelské úloze ježíše krista nebylo spasitelem k ho aby po jako pomocníků. Učedníky. A tak by se měli chovat k malému dítěti a v ale v ní. Prosimvás teďka se to tam nedávejte začněte kdy taky protože to příliš včera jsem již do že při do svého života a při si na jsem mám v nebyl by mohl ten příklad nám a kdyby se to neshodoval z jeho životem jak ho svým životem ukázal příklad našem našeho života. My taky ukáži od boha a to víte si že to co pochází přímo od boha a ne o těch rodičů mu pod tělo nýbrž ta duše co pochází od boha to je jsem přikázáno od boha. A toto když vychovatelé nevědí u že to je jako zdrojů u toho marka když to nevědí tak se chovají tomu jako ke svému on se nikdy ke svým dětem nechoval jako ke svým dětem to nejsou moje děti moje děti jsou děti dětmi božími od boha svěřenými manželka byla od boha svěřena to byla moje manželka vás co bylo před svatbou jsou o nás. Jak se to bude fungovat manželství v už. Když neni když my se že a když vona být řekou boží ono bylo co duchovně složena poctivá katolička v ale toto před jenom z jedné kam se ženo jen to co von že toto se manželský žid před sine nese s tak abstraktně zjistím mužem jakože za nějakého svatýho. Vedle sebe který sejme v těle co s tak se nepřestával potom malé zjišťoval. Ženo el jsem velice starostlivý. A že se starám o všechno co ona se tím co chtějí viděti a tak mně říkala neříkej mně že mně velel z rukou božích sis starostlivější než jsem já. Říkal vůbec nejsem starostlivý je si máte dojem že jsem že se o vás stará nám. Ne tak to velice ubíráte na síle k tomu co dělá tady pán bůh. On se nová strana při jsem posílá a tak jsem zkrátka nám pro toho aby aspoň vychovatel věděl že to dítě v člověku od boha. A že se musí pěstovat ten státu bohu od narození. Ne mu říkat to je pánbůh své pánbůh nebo ty si od boha to není třeba jsem do sedmnácti let byl nevěřící ale nevadilo to v sedmnácti letech stal přede mnou bůh a proč to nevadilo normálně byto vadilo na proti víře nejsem. No to je to velice můžeš na věc. Jenomže to pokroucen proč protože to nevěříme jak je to věc je nýbrž jak s jakou máme o tom cestovat kdyby byli vedle sebe pravověrní katolíci například tak každý na to bude hledět trošičku jinak nejsme na jedno kopyto ani jeden to ale nevadí jsem vás jenom říct protože kdyby ti vychovatele věděli že to dítě mají svěřené od boha. Tak by s tím jednali daleko pečlivěji tak by se mít starostlivou zdánlivou toho v karla makoně vůči těm dětem vůči manželce než normálním lidským dítětem protože dítě od boha dané a to je tedy něco daleko živější ho. Daleko cennějšího než kdyby to byli porodil jenom lidé ženám nebo z podílíte chcete. Nebo měli to jako své no a tak jsem dokonce pro měl manželce musel jsem do promíjet nad protože ona nestala nikdy na děti ruce nebo u kterou je po vadila ale nabyl. Vršku patřila tónem tady jsem prózy do musel dělat doma a jsem to nesměl mít za zlé protože ona věděla že od boha přeci. Když nechápal se to mohlo stát zase ona je u s tím rasy způsobem ty řečí. Tato dokázal. Uctívat živa u svět ním přistupoval tažena zařádila pobyt těle hrozným stylem tragicky začla. A ona když tobě pes skla na svými utekla na půdu. přišel domu jsem říkal kolikrát doma velký ze část no tatam velela miska to je pokrok bych po posedlých po všem kam mohli v les deska kali o bylo hrozné krám. A vstoupil do bytu ona vidí kdepak máte maminku. To zase přiznal utekla před námi na půdu protože to nemohl vydržet znal nesměla pobíjeli pro že byli od pána boha rozumíte v tou byl dobrý začátek. Že do toho svýho měl potom dělat pavouk jsi kolo také nebeská se za dnešek tak jsem velel tam co je du tím přede onen přední se přes oni ještě ušel tuto bude přední se tady je přes karate on se přemohla a jsem si ještě při držel ale jsem na to skal to vzat ku je si děl že miska toto nedělala a že nebude bát že bude vám na to by mal maminka nemuselo příklad na půdu a když jsem příště přichází. El misse byl trend poschodí napít k nové tady. A a šel jsem a do jsem přišel v na v to danuška velela co své. A s a tak jsem taky od je tu palem na schody a zastavoval jsem se aby to dal za slyšela přesto svůj hře v. Jsem nevěřil máma zase na půl dělal nedočkal doma řádí let tak ona do ranou jsem se křik. Tak tam přicházíš dostane se dostatek dejte tože do pořádku do li se o do pořádku. jsem přišel na nebylo tou byl v pořádku je pravice ten se skákal z že jsem že. A kdepak nemám on na půdě utekla tak k takle za za dostal podruhý z nás. A víckrát a ten pro stala pořádně když to se dostala protože ona velela úplně opačně od doby. Ale velela v pořádku deska jednej pod na nějž tvoje dítě kam se hlavou ty ostatní. A voni nebo za dodržovali a on se dostal názor nebo stát jež přijde to on ale kdy je oddat poslouchat a my si budeme hrát ne na s kát králem budou mocnosti nýbrž zase ruku řádném vedením domácnosti oni u krize lila všechno dělali že ano onen ona velela. A než česká přijde danuška z prahy postel neviděli jaká je u nás na. Protože tam tam značí třebas atd ten jenda o poslouchají měl do toho no toho ale tuto ku co jim řekl oni byli do ohně za skočit. Voni jsou natrénovat vím že jim velí danuška. Tak jenom sám ve si vám říci že ten princi od boha pocházíme tímto způsobem byl vychováván není pro vás o znal ses v v způsobem u těch mi dětí že to za velela ten k a v v v v že ano v no ale dělal totéž co by byl dělal jenom se bez vědomí to co vlastně dělá jenomže mám se mi na čí která říkala a co to vlastně děláme proč tak posloucháme. Tak chtěl tomu rozumět tak cení do vysvětlil že není moje dcera o ho v tím toto moje máma měla výklad. jsem se s pánem bohem onoho toho o to jako každý dítě aby se to všechno prostě to dobu vykládat znovu a tato pochopila asi tak k pojmu mluví šest let ještě neškodila do školy. A říkala taky když to vim taky nejenom se budu pole toho řídit a budu poslušná ale si taky o tebe abys předcházel příkladem ona od ty doby živý žíti o na mně opravuje. Ona říká co mám dělat to co jim nezdá být správné takže říká táto todleto není zorné když to vidíme je to vzor na je nebo si že když jsem nebyl zorným v tom případě. A opravím své přiznám toho tvé jsem z jiné. A takže mám pořád patrona nad sebou jsem byl s ním neobejdu. mám za zlé které nejmladší kteří že doma je taková popel právě strašně poslušná. Že by jsem ho při tom taky u dřít takto je musím zase opravoval by se vzájemně vedeme tomu svým míněním lest k tomu aby byla jiná začít z ku z nebi na kdy jsem dostal do po toho řidič ten o toho letadla z toho letadla v po mu o jsem nejen ka přeložena. Ale krásný jich několik věcí toku jich celkem bez cenných ale jedna věc je tam to z placená se se svým dát původu mohl líto pocení světě a tu kdož zrozen v jednom ne pro věc cely měl to na je to náhrdelník na to na tom viz citem zla kříž tak bych byl a. A to víte to věnuju ani jsem ne že bych měl na či ale komentář k tomu do je to takhle vedla z od šesti let a muž tuto dál buď z tvé sestře nebo tobě. Tamto tobě zato vědění a není to ode do vyneslo todleto protože ani korunu v světu zlatý ale na to sobě na důkaz že to je záruka za to vzalo o tom nevíme nebo symbol do věčného života a jsem visí symbolem něčeho života chodila na krku ono o mají s. A aby si si byla vědoma věčnou života o tak nosili sloužila že teď že ten věčný život musí na těle sloužit pro tvé tělo musí sloužit při musíš být s ve spojení s tím věčným životem aspoň duševně aby se jednala podle jeho vůle atd. No tak to byla to řeknu samotu dokonaleji jo to je to nebudu předvádím z s který se nese ukazovat ale o tom mluvit li s tak mnou o tomu moj to dokonale pochopí a bude se moci řídit tím a on taky dostával všechny moje spisy na rozdíl od do těch ostatní jsou žid ty nedostávají nic. V praze je to to dostávat zradou toto stroji manželství proč te. A ven temně do toho ještě vůbec z tomu jsem věnoval to o něco dělal ten se poděla na první svatému o to by pro nic tam podívej se na to on ne on toho přede mnou popadne za to se na říká z chovej to. Nepřečte. A to nepořádku tomuto on samo jsou za v se usmívám přitom a vím proč to je. Protože kdybych to byl napsal jenom pro něho tak se se potom mi nedověděli takle že on to nečetl za se to ihned uvolnilo proto tak který z bych nazval osobně moji přátele a všichni kdo jsou ochotni dočíst to žilo udělalo veliké že kdyby ve světě protože od do počet byl tak říkal přišel jsem na jím názor na křesťanství. Pochopil jsem to co není v křesťanství vysvětleno tato li si dosud když si nevíra kdy s něčím. Tak to přecházejí mlčení a to znamená jenom z evangelia svatého jana o k polovině věcí meči pro je si s ním mít nevíra kdy není to špatní výklad ale není do žádný výklad toto o budoucnosti nesmí být a a nějaký velice člověkem vyspělí před no ale ty řekl a synu když to a nemůže. Čekat na tři věc ještě době to co dneska píše li to jsi byl se u z názor by se třista let byl to totéž. Jan dvacátých při v v k k k li toto ke mně napsal na či vždycky podělit o jednom knězi. On to psal stačím způsobem o jsem to přeložil do plynulejší češtiny. To psal asi takovou normálního činnou abych šel k dobru o němž jsem nevěřil že musím nemůže moc v ve dobře je tak čínský ale nařídil tomu věřili že to nesmí řeka proč ještě že to musí nám zatím s kým originálu a bude platit ji přinesl naříkal nebo svatého otce. A co to před na co jsem ano tvé v pořádku. A poděkoval jsem pánu bohu ani ne tomu povolnost na týmu třetinu óm byl strašný ní. Rady král. On vyloučil z s ze seriálu svatých ty který se mu nezabil z zalíbí svatými klidně a pak musel z toho slevit protože jsem si jen že se mu bránily v. A on tedy pochopil že musím jednat stejně že že se do si do po si to je pochyby přsže v malém bych to byl dělal že dnes vím vel zazlívat při by že něčemu věří špatně. Například byl. Tím tomu stvoření že se naše z to ten špatný pod to jsem neudržitelný nebo když nemusí tuto existenci jinak. A to mnoho jiných věcí a. Podle toho chodím mlčky a když to vykládal svatá terezy je. Ale nese jsem to komentovat tak jsem to tak kyne komentoval za o na vždycky odkázal na starý zákon je to vysvětleno třebas dejme tomu to co svět je nevykládá nám a to jen o tom mohla při zk jem moje vůdci. Starověk jem který přemohl nepřítele z malým kou hrstkou z vývoje vánku to bože hospodin mu velel když po bohu ve hospodinu velel aby je všechny propustil aby je napřed vyzkoušel. A do bude pít ze řeky jordán ale dnes si přitom toho aby do vojska nebral. A do bude pít tím že si podá rukou k ústům důvodu k tomu by za ona byla hrstka z těch lidí a an ten budou se říkal a jsou to hrstkou mám zvítězit nad četnými nepřáteli který nás k obléhání k tomu říkal to dělám jenom proto ještě do protože bojuju a ne ty v v a tu bitvu zvítězí když na mně když je budeš věřit tak s tou pro z kou o já. Ku která použil jako. Prostředků zvítězí a oni zvítězili tím si tím způsobem že v noci před padli z ktrou vámi ne z pouště li ten tábor nepřátel obklíčí do ze všech sám tam ty spali noci se tedy nebojoval ho spali tvrdě. A oni na pokyn toho vedoucího on za to byl první za při prou by ze všech stran tak hlasitě na ten tam bože voni se řekli že jsou zaskočil ni protože byla to na moli si vy se osvítit sk. Sk.