Karel Makoň: 89-41A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Věk byly tak ha. A tak zvítězil izrael nad svými nepřáteli takže jsem ten slavný o jevů se tehdejších se dověděl cože správně. Proud objevilo návod taky tak to nebude skal vykládat doma naším známého. A tak že čím jsem bojoval proti tomu esesmanovi když chtěl zabít kdyby byl malinko chtěl bojovat svou vlastní silou tak zabil do toho neměla co mluvit moje vlastní síla. Tak jsem se vzdal toho života bez lítosti a on mně nemohl zabít držíme neviděl. Naopak přece se o tom že to je zjevením a s. Změnilo se o tom vnitřně setkal se s pánem bohem vnitřně a ten ho tak z mínil že on od chvil představit esesmanem který zabíjel začal žil vjem který byl dobrodiní. Naším nosil na dvou z kilo při jsme neměli a byl za to zastřelen před námi aby se ostatní nenakazili takovou dobrotu. To byla moje první vražda kterou jsem provedl nevěděl jsem na takže ale že se vrátím že jsem narodíme. A je v nás ta část která je věčná která byla dávno před naším narození naše nesmrtelná individualita. Od boha poslána je věčná ne bez začátku bez narození věčně v příbytků boha a teď ti sesláno z toho příbytku sem do lidského těla jako byl jsem seslán syn boží ježíš kristus od otce. My příkazem jsem seslán aby tady sloužil lidstvu aby trošku poslu kupředu ten příchod i svatý bohu tak taky každý zná si takle poslán od boha tou svou nesmrtelnou částí jenomže o nesmrtelné části člověk neví. Takže ježíš kristus od chvíle kdy se ho navštívit svatí křiklavé. O vnitřní nestane části věděl neboť se mu přinesli zlato svoje vědomí o věčném životě. A takže on věděl že jen vnitřně věčný a jaký máte li úkol úkol byl dán tím radí lidem zapomněl ho touhou a pomazáním toho světského do stavu takového aby nese nesetlelo se tam měla znamená aby jsem dostal v těle bohu. Takže vzdal celý úkol asi tak pění po narození ale do době byl absolutně hloupým dítětem jako každý se ze narodí že u nás tento stav hlouposti trvá na strašně dlouho. A ona ale ukázal když on věděl téměř od narození ne že od boha pochází a jaký máte úkol. Tak on s byl věren rodině která nebyla jeho pravou rodinou mu to nebyla jeho matka jeho matka bral nebesích že ano. To bylo otec bůh otec. A oni s tím jako svou matku protože věděl že musí důkazy příklad nám že dokud. Nám to jde proti srsti. A nechceme nebo neumíme poslouchat tento svět tak abychom mu poctivě sloužil znal co sto procent děly co ten svět od nás chce li po mu byl dobrý tomu jsme jsem mravním způsobem moc nese byl pomoci třebas. Naší mravně dosti rozeznávat co je dobré své špatné velice relativně dobrého a když to neděláme pořádně tak se dostaneme nakonec křičí k ky že to první si k toho s čím žijeme ale že tam musel dosáhnout toho abychom byli poslušni když jsem než tím třebas do víme že. Pocházíme od boha vnitřně. Tane bychom se obrátili na štveráku a řekli v co je mi do vás vy nejste nu můj svět bych nejste můj domov tady nemám kam by hlavy sklonil to si mohl říci že dovolit ježíš po třicítce. Čili pokud žijete s třicítce k první třicítce nevešli se ještě do jordánu na to oni normální křest. To je stav kde se velmi takže z jeho milé serii nebo jeho milý synové. Než který ním s ze který se mu zalíbilo to se tak jeví samosebou takže si že to na nás ježíš kristus také neslyšel ten čas v tom jordánu tento než jsem to slyšel jana křtitele. A řekl to svému žáků janovi evangelistovi a tento zapsal jako jiný ji do toho kterého je věc protože to přišel od svého mistra smysl nemohl zažívat toho co zažíval ježíš kristus protože nebyl na takové výši a slyšel ještě něco takže co slyšte tento po liž těle tomuto pod již poslouchal po zažíval. No a ne tenhleten případ. Nám vysvětlit že jestliže v tomto světě neděláme to co máme světsky udělat světského udělat pořádně když to neděláme tak se nemůžeme dostat za tuto úroveň. On byl pořád k miluji svým svou rodinu. A šel za a poslouchal i když věděl ale dal světech to prozradil že musí být v tom co jeho otce ale v divil se proč pro něho jdou můžeš co v tom že neví že musí viz v tom co jeho otce ale přesto se poslušně vrátil aby ve své rodině oddán stojí tam psáno to je krásné krásným předpis na nás třicet ze víc nepotřebné být oddán tomuto světu v tom dobrem ne v tom špatném pochopitelně. A tím se dostal na konec cit je li mu to šlo samo od sebe a tam jsem musel říct nemám svou rodinu nemám tady svou vlast a. Jsem toto zažil ten jordán v sedumnácti letech vidět to není třicet let to jenom symbol. El tak jsem okamžitě přestal mít matku tady s zase my zde svůj svět. Jenomže jsem měl po boku svou matku která toto čtrnáctkrát zažila od od myslet svých. Že jsem žil v z s operace tak se mi nikde po za rok o svou matku. A tento svět jako svůj svět ale k kafka říkal když to ženeme nebude mu tento svět co za svůj o vás jako svou matku tak jsem pod by nepřijdete pro umře nebude ochutnat jíst. A když přišel jsem podoby do do druhé operaci tak jsem křičel ne do toho ne do toho a nemohli mně dostal na ten jsou oni násilím svázal li na nohou na rukou na krku povaze není bychom by jsem aby dostal sílu pupeční. A matku vyvodili za dveře říkali vyroste ten metám protože sto udělal ohromný totiž že nás poznává tento svět těly z jeho čili co vám pro vám toto pořád opakuji. Že napřed se musím naučit tomu světu rozumět tak jako že to na svět a musíte všechno dělat tak jako bych to dělali pro sebe pro svůj svět. Je to vypadá sobecky špatně ale je to správné kdyby se tohleto nedělali takhle seděli jste na dvou žili v v v v v k v v v mr kali jsem dostal tu duchovno to by se ještě neuměli dělat a nad nad o tělesné by se tou u plně soustředili seděl v jsem oživí takže ona se se chce aby si vychovatele vychovávali dítě zpočátku takhle cit na tom světě pro toho aby se jsem měl měl čemu pořádně naučil jestli nejsi ochoten. Protože se něčemu naučit. Tak nemáš tady místo v tomto světě. Se z něho odvolává možná jenom toho podřadné o postavení v tom světě ale možná že i dokonce z toho života vůbec v život světský ten význam že v něm se musí pořádně žít pořádně se mu věnovat v tom dobrem. Ne takže jsem třebas potom sedmnáctém roce ne a nevědělo protože děl se do světská věc matka musela násilím že ve škole násilně musel o krve ostrovy dělat. Z toho předškolního věku že jsem tak se do panna kde jsem zase přestal být žitém tohoto světa za se mi dětem božím a pak tu prostě krmila osudný krmila bych to byl nepřežil posila do školy jsem u školu přežil a ale jsem mu vysoké škole nechtěl ani slyšet jsem rád že jsem z bídou dělal tu mat tolik toho. Protože to nebavilo to bylo světské domě neříkalo nic a ano jenomže moji který z který nevzal. Kdežto na sta na svět byl jsem jsou jsem roku prostě školit a ne nenechal měla tím nás kdo jsou růže nebyly peníze na tedy dostalo o z peněz z tu jen se k škole. Tak byl byl zaměstnáni matka měli se vzaty krom ten se nemohli mně udržovat taková léta na studiích taktně potřena mat tudy tu normální škole v obchodě k nebi mi dneska ekonomické škole a tam jsem toto dělal a nesení do praxe. No jenomže slyš jsme s tím dostal zaměstnání. Ten vám pořád žil jsem si dovolil studovat na ve své škola od do tam tak dobře s o tom gymnáziu a tam je to na to jak velmi špatně jsou ve si to neměla hlad a ne jenom po li v tom jsem poznal něco jiného vyššího v tom není v tom dotud po že jako. Škol no ale mohla a a dal tak tu samy od chovám si zisk jako lidské jste dokonce moje řád měl se nemůže najednou ji stali na hlavu do tak krok krásou škodu studovala žilo v v ku onoho no či je se mnou jednat jo v tak při se mi poradily ten. Ten si že říkal ty na kolem budeš studovat jak při příklad pro vás. A ne že mluvím osobě mu mnoho věcí božích ten si nevěděl co dělá ten vědomo sil prostěji na tu vysokou školu. A protože tehdy jste ekonomické se nesmělo na jinou než na ekonomickou vyšší zase. se musel zase v tom co nebavilo pokročil. jsem tam nešel z domu cení a jsem říkal stech domy to nebaví a za že ta ekonomická a on to je tak něco světského sami před tedy to byl kapitoly mu to víte to el porovnal ven tu uznávat ten skal všichni se v tom co co li z mu v sobě mít ty stavy protože to je mi že je veliká ne to toto věta chápal duch to mně neska správně viditelné. Jako s prany nosila list taženo k a a ne teď v ě. Jsem tam studoval a on říkal podívej se v když vim že z tu věž proti své vlastní vůli tak to asi nebude žádným válečným studium. Ale budou vadit tak dlouho dokud budeš studovat s ním studují jak se slovo velice dalo propadnout li semeno propadnout zase moji zas vody jsem chtěl jsme kdysi chodil jsem bezvadně fungovalo si zkouška se když se mi ještě na za co na zkoušku šel. No to jsem měl pořád nějaké to zpoždění škol ho a něco se musel za kynou učit pochopitelně v z se co jsem pánbůh potřeboval abych uměl tak to se o jsem určit pořádném vše marty k do se musel naučit pořádně. To máte země nedostalo se měl pořádně mat ty ku a vyšší dokonce v no a proto jsem pořádně měl jazyky z taky od země chtěl bych se neučil ale tam jak se vám to možná vykládal a to tam nebude prosimvás. Tam fu za mně když se dostane z příkazu otcova na svět jako již za proto jeho život může nám být příkladem o čili to příkaz lásky není to po li se ježíš si smyslem přikazoval říkal v tom neslyší toto jsi dělal om při do zradou nestrachujte jsem to byl obecný příkaz a potom miluj pána o z toho co jsem se z celé duše z celé mysli bez ve vší síly své modlitby. Jako sama sebe to byl příkaz. S tím se nedá smlouvat ostatní všechno můžete viz mnou matku panna boha dusí vše jak v celém životě máte rozum co jsem byla nico nikdo mne předpisem by to nedělali dejte se do toho buďte čím chcete ale. Abyste přestali milovat. Aby tento svůj život považoval za něco jiného než příkaz lásky. Aby se učili milovat boha a vyššího nesmíte překročit když přiložit že to dělal to platí ne. A protože aby byl tím býval prvním který by to bylo překročil protože jsem byl takový semena aby dítě jako nějaká jana li se nebo dal menoval by byl si dělal po svém všecko no tak mylně zpočátku to byla obzvláštní milost. Čtrnáckrát operovali svědomí abych nemohl podle své vůle postupovat v jsem v každé operace vyšel u oproštěn od vlastní vůle jsem ji neměl. jsem žil na jiném světě vyšším kde nebyla mám matka tahleta která stala pro ve země pro nebyli moji lékaři a tak dále nic z toho si na domem na ten lékař kafka řekl správně pro dítě není v tomto světě. Jen při vědomí to jsme dokázali ale není v tomto světě myst do pod o li z tohoto světa jeho matko musíte při bez do toto světa proto opakuju proto že ne že si budete říkat dal pánbůh je matka ho pán je můj o to s on taky to zakázal ten kafka my moci co jsem viset od to dítě naučit jako jste jeho matka tím že bude si říkat jsem pro matka on proč mu to to říkal tomu si pro tomu řiď pro k v. Jsem pro matka toto matka tuto naučí tou volenou učíte. Ale no toho rád nejenom dovoleno abychom si v tomto životě hnali. To co děláme ve svém stavu v jakém společnost pro manželství nebo svobodného před nového jsem polem hrála ty chápejme pod takhle jako hru lásky. Že pán bůh na s takle touto hrou přicházel přivádí k sobě k tomuto světu v na před poznáme tento svět tak od tohoto světa dál čili co se děla v tomto světě. Napřed poznával tento svět jako z vůli ani se proti tomu nemám do máte jako svůj tak se musel ho jako svého vzdávat. Ten tam být na tom byl ten že to je v tu s dualistický vedení napřed to co to je jako svého máte mít jako své a nakonec to vůbec jako se nesmíte mít toto své nejzazším případě stane v okamžiku smrti když poznáte že umíráte ten svět nebudete mít z toho. Ti kdo přijdou v po smrti na onen svět osou nevěřící tak svým. Nejsou vědomi toho že umřeli kdo jsou věřící mají tu přednost že vědí že umřeli na tomto světě. A že jsou v jiném světě který ještě není jejich mu se s ním s přáteli v při. A můžeme rodině nevinně byli všichni věřící tak co podávali sil si o tom jako že se o si byl světě se kterým si je za tím rady dělat se museli s ním s přáteli beze zjevu děl třeba z vlastní svět od do se museli z toho co dostal dál či tak jak to myslím si astrálem žen musí když to přivlastní pokud v tom přivlastňuje tak zase musí z toho jít proto jsem naž tím dost tej manželku kdy domácnosti po smrti o to o něho ještě vyčištěna všecko. A díval se na mně chtěla ode slyšet jak ji do co z pochoval jim jak tam krásně kukly zenu co slyšel. Ty si si přivlastňovat i tele ten svět to ale konec. To nesmíš dělat ale to napadne mi vlastní domácnost můžeš mít ale není to tvoje doma vás st a tak na tom na klady jako na svém tou duch tím jsme děly se na světě na tamto ještě se děl nesmíme. Jestliže by todleto například zažíval člověk který věřící a dostal se do očistce a to považoval ten očistec za svůj stav. Tak se s oči se vůbec nevymaní tak je to věčná záležitost v kdyby se dostal do pekla věčná záležitost. Jestli to ale to rosy těžko při z ale ten očistec taky možná ale v žádném případě by toto neměl dělat tak dělal jako ten dovětek mám k to pro vás. Aby si byli vědomi toho že toto nemluvím o sobě z to vypadá nevešla jsem příkladu ukazuju jak to vypadá v případě vašem protože by to mohl dopadnout chybně nebo dobře no a jestliže ten člověk. Se naučili milovat tento svět v tento svět se ne tak dosud děláme neboli pánubohu ale bude v sobě že se rád tak pak se na něm bude chtít z se to musí být rád tento se to bude dokonalému sloužit. Vůli tobě pochopitelně tak se na něm budeš přít oběť. Které znázorněna život ježíše krista tím že nevzal si za učedníky jenom ty kteří se vzdali svých rodin. Chápejte není třeba u ten z od rodiny ale vnitřně sví z na to není moje rodí rodina od boha svěřena. A to je to z pravé vzdání se svého to není moje nýbrž v syna z doma kdežto bych to musim nejenom tu v jednom odevzdal dnes si něco chtít mnou ale musím i všechno co mně to vyneslo z odevzdat tomu bohu tomu hospodáři. A když tak jednáte tak se stanete učedníky páně teprve učedníky páně předtím nejste ani učiň místem mrtví duchovně mrtvý o který se v si již k smrti po chovají mrtvé v ale když. Nevyjádřil jsem dost jasně z toho co je to patrno z pro to dělat proto ale protože symboliky nechápe tak vím dost jasné že jsem ti učedníci nebyli z toho duchovního smrt by mně ještě uzdraveni během těch střílet že byli rekonvalescence ti že během těch střílet se to bylo vidět z toho že sebe neznali dokonalé a že nepoznávání dokonale to o ježíše. A při vzdáš u nedokonalého poznával ten jidáš který si myslel že ten ježíš chybuje. A protože pozorně vás na toho že vyčítali ježíši i chybí jenom takové ze které je. Než přišel na láska a ty který vyšel láska. Tak do más neměla být vylita na tu ono o ježíši nýbrž v by pro vám na trhu a měla být rozdá na chu to tam to viděli pro znám chudým to byl nejlepší nejistý milosrdnější když ježíšův tedy jidáš. Jenomže on mu nesvěřil tou pokladnu v proto on nešel pokladnu aby jako když do po žal za nejlepšího. Ale pro toho bych aby jim ho pořád zaměstnával po že ono považoval za neurastenie ka a. Kdyby jsem velel to svatá terezie mu říkám dal ho protože ten pojem existovat tehdy a považoval vzal neurastenie tak mater musí podal sami sám jak je není zaměstná neurastenie ne to ne o věc tak aby člověk tak se zaměstnává sebou páté vražda pro něho on se musí intenzivní něčím zaměstnat prostota terezie dobře věděla aniž to tak jevila proto není nezaměstnávat ostatní ale. Tohoto zaměstnával aby neudělal něco předčasně co by bylo na škodu věci takže on se jenom chystal protože neměl čas to provést to může zradí ježíše který mu nevěřil jelikož nechávám mi moc cenou most byli za svou onom pole do svým plýtvání on u toho rodu měl z razit protože jeho rozum mu prozradil že to plýtvání a ne jeho duch a taky ježíš kristus mu řekl k tomu. Rozumíš a rozumem se tomu rozumět nedala že to příprava musí od a že musí být pomazán na tak dále. Takže to stojí se za tu mast no tak a on přesto to vyslechl tak tomu nevěřil a byl ochoten zradit ale jenom ochoten neměl sílu k tomu aby zradil. To jenom ta osobnost ježíšova byla tak silná že přestože podle názoru jidáš prodělal chyby tak nemohl se dopustit nemohlo opustit a taky ho neopustil a jednou byl nedal ježíš při posledním večeři tu jsou s tou první a neřekl přitom co chceš udělat udělej bych chléb. Tak by byl to neudělal za byl nezradili ježíše krista vám znovu opaku kdy byl nezradili vše krista nedostal slyš z na kříž a nebylo by vzniklo křest v st a kdybychom se pořád. Točili okolo kde se to u panny přátel svou před kristem těmi dokonalejším co tady bylo napsáno ale po kristu ne. Tam chybí ta smrt z to zmrtvýchvstání který znali dávno v izraeli před kristem. A přibít tamto všechno ostatní seslání ducha svatýho to všechno na být a přestaň za svatého to co tam chybí při kolektivní vedení. Tam najednou na je v nás apoštolů sestoupil do svatý kolektivně najednou bez rozdílu jejich povah oni byli dokonale připraveni k tomu by ten duch svatý na sestoupil na. A takže toto je indů naprosto cizí. Nerozumí ani zázrakům a jsem to že tu o tom teďka detailně tam v tom si spisování proč jen ty si dělali jako se neděli indie na tomto dělilo psa fakiři jen a že to není tak jestliže se mi ježíšovy pata dále to tady nebudu viklat že bych jsem nedostal nebo dokonce jsem z toto jsem výkladu. Tak ježíš prostě věděl že učedník jinam mistra ale že nechápe všechno co ten mistr na při tento nechápe rozumem zen to chápe že nedělání z pro sebe. za si pochopení v a ne proto že i do li rozumem že nedělá ani s pro sebe ježíš zásadně nedělání z pro sebe dělal všechno pro lidi a proto všechno všemu rozuměl všechno chápal. Činnost nepochopení které možná nerozumíte. Že duchovně se dalo chápat jenom tehdy když nedělám nic pro sebe. F. Když jsem například emmet tomu vyšel z toho od toho esesmana a to je dvacáté nás ty ni tak se ode chtělo abych přestal i to nejmenší dělat pro sebe. Již i spát v to všechno bylo pro a to jsem musel přestal dělat chápejte to byl byl tam zemřel mne na naprosto ne. Ode neseš tělo pro sebe od vých že nic nedělat na takovou úroveň ze dostal kterou ježíš ukazuje svým postupem že po smrti jak si nepotřebovali míst. Neb potřel mohl ale nepotřeboval jsem prodělal tam tu smrt. Na kříži víte k jinou podobu ale do to smrt na kříži protože ten esesman chtěl zabít jsem zabil. Jsem vstal z mrtvých. A zase zmrtvých s zvláštním způsobem že jsem prožil konec z toho světa který jsem předtím žil a teprve potom jsem začal se mnou zrozovat a první krůček k tomu v tom pořád pokročil a to oni se v tom zrozením byl takového druhu že jsem viděl svého přítele doktora došela ve velice čin doktor jiří došel se tam přese strachem před smrtí. A jsem říkal měřítku do proč se tradice drž a teď jsem to jsem dnem nedělal pro semen z od volil ku. A říkal jsem nejsi tady proto abys umřel nýbrž že tady protože by se s po dobrým býval nedověděl se dovíš tedy po zlem. A teďka svou viklat celý jeho život z obec jsem do něho. A on říkal do tito řekl nikdo čili vím že jsem to od boha a budu poslouchat na slovo co co my než to udělám a po mně na slovu poslechla při z rozmyslem nepříjemné poslechnout. A vzal na mysli jsem se dostal se do takové úrovně poznání nějaký jsem se dostal do těch šest roce ti let byl přesto roce sil. Čili toto rod dva měsíce pro nač protože se mi nikdy si nevzdal svého život na misse se mu zdá zevně udělal víc než já. On to nebyl jeho život a všech pět který jsem tam jako získal pro toho pánaboha ty nevěřili že živí se odtamtud rád ale jenom těch pět který tomu nevěřil ostatní věřil se vrátí. Se dostaly se mnou do styku a viseli poznání těchto věci se on tady mluvím a nebylo zapotřebí jim potom dálo vše co vykládat kdyby byl jsem toho poznání jeho měli si vzali sil života v pak ani slovo nebo se ode slyšet ani se bys to nechtěli ani bych nebyl schopen vám něco říct to by se to neudělali před pořád sví po tak zatím je to v pořádku dokud se nese s tím nějak vypořádat ale. Nejisté i víc než nemůžete by zatím se s učedníky páně v tom na to vás upozorňuju že mi litoval budete muset ještě prožitu v smrt na kříži. Ale nestát velice za ten na tu smrt na ten kříž nedělejte král. Svatá terezy je přestože žila pod době svatýho pranická z assisi který měl styk marta sama styk proto neměla atd. Protože jsem na příliš nemohla nastat nepodařilo se jim to pane bože do na bude domu ho viděl nemohu jsem si s tebou jak je to možný. A on říkal ježíš si prosím terezko jak můžeš jsem mnou se musí na kříži jak se můžeš ta spasitelem jenom jediný spasitel jen si to jsem nikdo jiný nemůžete nespasí ani ty samo jsem nemůže spasit. něco řeknu ty si osobě myslíš a pořád že hrál že si všechno do toho vložila vodila by se se mnou z spojilo ale nic z mně nikdy nedala a ona se do na kraj svých sil všechno dala vše co z mně dal to do ode darované nebo propůjčené. Jenom to je propůjčil z vrátila ty pracích moje si to o tebe beru. A protože my dovoluješ abych to stala tak ti jsa toho věnuju další dělat milo za milost že ti vezmu na ten je za tebe znovu zemřu. Za nás musí znovu zemřít ježíš k za každého abychom se dostaly přes smrt na kříž. A tím se dostali ke spojení s bohem abychom vstali z mrtvých jsem to zažil jsem v tom koncentráku. To se nemusí vstup hodný do hrobu přátelé je to jinou podobu zdánlivě ale protote učinit ode učim jsem to poznal. Že jsem předtím jenom myslí místy neměl o si si o tom co mám dělat od chvíle podobu těch pět měsíců kde jsem měla jasné vědomí o tom co mám dělat protože jsem nemyslel. se nebo silami se myslel za bůh se nepotřeboval jíst jedl za bůh se nepotřeboval pít jsem se poco strachovat zase neb potřel vůbec nic dělat pro sebe vůbec nic pro sebe se nebo co dělat ale byl jsem napomenut že musím jíst aby si lidi nemysli seděli nějaký zázrak. Tak jsem věk tím způsobem že jsem rozděloval chleba u stolu. Ž jsem se k tomu. A takže jsem tu poslední části věnovat se dílu jsem tam lidsky zbyla probrány menší ale ne neměl se jevila atd ty zažily hladu ale žízně a trápení a ráno jsem od doby nezažili s tak job že bůh země žil. Co se dotýká boha a on země žil to jsem nebyl ale on zaměřil. Po z toto opic mysli jsem nevěděl že když jsem nemohl začni splnit posel se na chtělo protože potřebu dalšího partnera co znamená ženu že se musím vypořádat dualizmem při tady je nestranně žena na ze se němuž se si vezme si musím vět rady co to je že to přirozená záležitost kterou musím také překonat přirozeným způsobem protože tu ženu musím pojmu za manželku jakou od boha poslalo abych měla po svým pád. Jsem to dalo křesle nese s tím smířil promiňte mi na ženy nebe je pro vás rodinném nemáme byla jsem to ne ale jsem si myslel že to debakl najednou žít sil pohlavním životem mám že tím koho mu. Tak vám tímhle tím neřídil nemluvil osobě sám vzdá než schvaluju váš způsob života z s. Zažil prosim příklad že to je správné. Že žijete nebo střežili manželský do vězte měly si on teď nebo že máte poměrech je k tomu zaměstnání a ta třebas dobře věděla co správně po by to správné není to nečestné mate povinnost to udělat tak tím se dostane přes tu úroveň na to dostanete se na druhou úroveň kde může končit tento svět tento příbytek zde na světě se jsem příbytku nového není třeba byste umřeli fyzicky nýbrž abyste vnitřně přeli. K. Tak myslím že jsem vysvětlil přechod z ty přechody jsou velice těžké mezi prvním stupněm třicítky ježíšovi do toho druhého stupně prvky ježíšovy. Kde se vypořádávat s těmi svým učedníky tři do byl učil k nic jim nechybělo. Aby vám nechybělo nic v tom životě k tomu něco mysleli učedníky dokud nejste učedníky ve na všechno možný chybí všechno vám někde bolí dělal v let než přesto úlek na své. Ale u do věnoval z bůh zapomeňte a u za ve vás přitom nikoli z toho konkrétního neduhu. To je co děj lékaři symptomatické léčení čili následků. Ale ne příčí své problematické léčení pro vás. Tak nové žita umřete není to nemůže dělat jinak že všichni umřel mu na světě ne. I toho. No ale své tady boha aby do své nechávají mne či ten neumře na věky moc ti tři potom se nech těch páté protože to je vám vzdáleno vám cizi ji el žene a proto se netroufá vejít protože ono to styk el žene to nemá být o jsem slina tatínka že jeho a promiň mně to nemá na to právo ale kdo to je tam to bylo o on o to pořád sví a pořád taky těžko. Z čili po mně přestalo bavit. Tohoto by nemuselo by jenom to co nově ještě to je barvu prosím těle to se mu čím ohleduplný kdybych se neměl tolikrát tak ty choroby nemám nebo si ji tam tak rychlé kdybych je měl že se olej každý živit. jsem si zlomil tu ruku ten si to nepsal chtěl jsem být osamocen tak že svatá terezie vyslyšena v to byl do si nohu o ruku a jsem byl pět neděl v sádře mého potom ještě na tři neděle jsem se se mi do od lékařů ale když jsem potom el měl tu při volal přelil jsme si tady ten u z čeho jsem si ten nerv a tou rukou se nebral jsem říkal to on chromou pravou my taky k tomu do k čemu je ten život. Tak jsem prostě šel po doporučení lékařů na rehabilitace li. A tu se mnou od těla by to není to pro kámen slova řekla o tak jak to máte vším koně při do že tu konáte ani nahoru v jenom z rozběhla mysl tak rozvine taky tak toto nahoru be ale nebyla nemáte k tomu žádnou sílu to bude trvat minimálně měsíce a o na sto vůbec jest pravý a tak je po za sestře li zdravé se menoval vyznal nová a tam něž přikázal do práce ale říkal jaký cviky mám dělat. jsem byl toto taky takovou mast nějakou paní kamenické co tak užíval a měl jsem taky jogu tu jsem také užíval a pase mohla unadivit za svou jsem byl z tví ruky vyléčen jsem s ním zády jako dneska mu žila nahoru do pod co měli napadlo. Co s tam jsem neudržel kázeň nedostalo jsou musel tak byla ještě ve to strašně volalo a proč se to stalo ano protože. Jsem měl za úkol ne vyléčit jenom tělo. Ale tím tělem sloužit bohu. Kdybych a tím ten úkoly neměl tak jsem zase na aby to o ještě dneška. Prosím ješě tři trošku tu nenese dál opravovat tím že budeš tělem sloužit bohu. Prosím tělem službou on o tom o z mých spisů oni o tom že si jak jsem to dělal každý ještě do říkám to co na to řekl ježíš kristus že byste mi nemuseli se na dva v semen z ko na jen na teprve v krás to ještě dneska do říkám. No a moci jsem se na okraji tou učednictví ještě opakuju. Učedníci se vnitřně zřekli svých rodinný ne aby si utekl pod chudinky talent čili nebo od své manželky to jim že musí se rodiny kdyby si utekl kamkoliv tak svědomí podle za tebou a nebude tří vesmír rodiny. Ty se musíš vnitřně vzdát ty rodiny jako že pro něco od boha postaveného a jemu to patří atd. Tímto způsobem že z toužíš poctivě počet dávám třikrát poctivě rodině poctivě rodině. Bez kolik je tomu na nervy patmos to dostává teď v pak tím se dostáváš k bohu tím o náš modlitbou a ani slovo modlitby ve řekneš. Žena se pro vás do musím milovat navrženo protože žilo to vydrží třebas nevydržely byste visel utekli za nimi les dveřmi nabylo ale nedovolil u to si dávný je semeno teče ale to podrží tady ale k a. Aby život takže o o si to on pravdu a vím to tu mám s záštitu tady miloval svou ta o mělo by se tak mu to dale rohože na to přestanu ale my si to modlitbu přestaneme nějak formálně my si myslíme na tvoje antonín vzorem čemuž něco vyslal přesně zformulované on o to musí mít. S nějakou dělal ti hodnota v tvého psal na otčenáši. Ale tu musím chápat jako v soustavu hodnotou musím s chtít a nejím vim věří dávat co nemá ho není to s záloze něho je toho málo to není ještě vůbec modlení se otčenáš když například takový ho jindřich sůzo a který byl nadaný e miláček boží. Začal se modlit otčenáš tak se jenom oči náš aby do boha a jsem dál modlit nemohl. A oni museli napovídat aby se do modlil otčenáš se při ten při svaté se musel do modli zločin z ky otčenáš. By se o by byl zůstalo toho otčenáš ono předtím zůstal viset citem ši když dospělo paže a říkal vzhůru jsem ce a jsou soubor dál. Jeho srdce klečela v bohu. A to by prosimvás každý mu zbroj měli roce ryby také držel od se do původu budu z osel do dob oni o sebe a nezve měli jemu že měl sílu od toho co se který ve zpěvu bohu. Tomu se říká modlitba činném mnoho slov. Ale duchem čili opustit rodinu znamená opustit tak jako ji opustili učedníci páně ty opustili v při mně. Ty rodiny celé za nimi chodily pořád a on proti tomu ježíš nic neměl o neodháněl když jsem opustil rodiny z toho co za vám vylezou to nikde nese na taky za nikde neřekl oni se jich vnitřně těch rodin zdali to nebi v jejich rodiny učedníků mohli klidně si rodin zemi chodit pomůže již o postarat znamená když vnitřně ztratíte. Tu rodinu myslejí vzdáte vnitřně tak ji země smíte mít protože to všechno udržuje bůh naživu na životě i tu vaší rodinu a daleko líp i dožil naživu než byto kam dokázal člověk v takže manželka toho asi šestileté říkala nebudeš mi vykládat. Že si že nejsi pečlivým manžel. Ty se o nás tak staráš když ono to šlo proti se s ti něco pro rodinu udělat to třeba bych se do bylo sraz po lékařem nebo tak taky jsem ani o tom nemluvila jsem od toho lékaře a podobně o to říkám tak namátkou co jsem nebyl nýbrž to byla moje služba po bohu měli doby jsem to při věz na nám o rodinu ne jsem dokonale opustil tu rodinu. Je že zevní stránka věci musí být do tažena člověkem. Ten život v ten v tomto jež v tento živým v tomto světě když je již by starat se o tělo o všechno co co s tím životem souvisí těla se o tom musel starat. Jenom z lásky k bohu letu máme jediný příkaz příkaz lásky milovati budeš v ale příkaz to oni můžeš taky milovat on ne. To si můžeš dovolit z to si člověk může dovolit o všem možném co ježíš ne přikazovat nýbrž šen doporučovat on mnoho doporučoval. Ale ne přikazoval ale jediné co přikazoval bylo tohleto na ten strach tohleto a to přikázal tak že z toho není mu mít ku. Když jede rodina mne mi oko že tele je taky kolikrát šla z neděli co v slovu protože k no v mu tak jsem v nervu že byl už. A sloužil jsem bohu krása je tam jenom na nebi tak je s užit nemůžou ale on to nepoznají že sloužím bohu. Takže jsem mým sloužily líp než jsi byl s toužili. Oni ty padouši mysli ale vy tak jsem jim přestal sloužit a jsem v ni sloužil bo o to by se koukol léky divy seděli. A takže to on řekla všeho tak plavat konec co řekla ty si z vás protože to vedla no to by nevydržel jenom svatých. A tak moje manželka chudá jednou životě dostal na plátno na zádech a pořádně z přitlačení jak by řekla mu li on protože jsem říkal nejsem svatý. On je svatý jediný svatý jako pletl asi z věr mu tak stála nerada stala. Chtěla bych se či svatýho vedle sebe to by to bylo poslouchali bylo děl se říká nejsem svatý dělat tam o toto bude ještě po wattsova jsou vyváděl by z pochopila že nejsem svatyni pak u budou vyvádět nejsi pozor. Aby poznal že nejsem svatý tomu nedošlo protože ona řekla tak dobře o to říkat nebudu to si mys za to jiná věc prosím za pořád do smrti že jsem svatý ním o ale svolení jiná věc to se vás netýká. Ale nebyl jsem a nejsem. A trvám na tom že nejsem protože jsem si to myslel že jsem svatý do ho. Sedumnáctýho listopadu třicet devět. A nadto jsem doplatil tím se dostal do koncentráku když si svatý i tu s o do koncentráku tam se přesvědčí jsi svatý nebo na se přesvědčil první ne že svatý nejsem se mám najednou měl strach o život jsem předtím on neměl jsem se štítil modlit se za život do za zdraví z koho. To jsem byl v a jinom v k na tedy panečku který jsem měl strach jaký člověk o co mistra může mít a tak se nechat tak když teďka vím že nejsi z watts. A protože jsem se to dověděl tak jsem se dostal tomu z moravy kterému jsem za ten život a kdo se o protože jsem ho za zavazovat po moje tam moje maminka mne v plzni se mu to nevěděl jsem jeho jejím jim partneři jsem se vzdal sk. Sk. Sk. Sk. Sk. Sk.