Karel Makoň: 89-41B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Prosimvás svatá terezie řekla vjem prosím uvádějí pořád svůj příklad protože to dobrý špatným a obojí dohromady je v pořádku protože v tomto životě dnem viděl jenom dobro a relativní atd nemůže dělat absolutní dobro nýbrž jenom relativní dobro u přesto si co že pěšky tu že je dobrý no když to že kristus nedělal jenom relativní dobro a nemohla se vydal jsem za ty kdo od tak měla mysli absolutní dobro které jako člověk vtělený bůh nemohl dělat moh dělat jenom relativní dobro a to---ti učedníci to bylo relativní dobro a teprve sestoupil duch svatý takto bylo dobro absolutní který seslal svou mocí na ty svoje učedníky tak potom to přestali být učedníci od chvíle když na seslal duch svatý sebe je tak že zase li být byl. Prostě dětmi božími ano jednat z z vůle boží a proti sobě. Před sino při tam se se ukazuje něco co v i lidské to si velice vážim indii v indické tradici neni Tam se nestává aby například na zástupy cestoval duch svatý sestupoval a způsobil v nich převrat. Kdežto tadyhle ve skutcích apoštolských čteme sestupoval duch svatý na pohany. A také na židy. A petr říkalo toto by jim viděli to petr a pavel najednou stejně. Vidiš toho by jen oni většinou se tu svou na pohany ten duch svatým se to br napojena ne na ty židy na ty málo toho pokřtím přišli ty přikovat petr. To jsou moje jednou naši bible víte v tom ne ještě bylo a ty pohany nebudeme křtít o ho on říkal svatý proto jsem tu svatými živý pokřtím ne všechny. Po čili i ty židy i ty pohany si to duch svatý přál ale bylo třeba petra přemluvit. Tak tohleto je neznámo v jindy že by tak je najednou mohli zasvětit nám tisíc tisíc lidí nebo tisíce lidí to nej-nejde to indům nejde. Jenomže být do dobře na širší normy do ostrý překlad bylo překládám protože tak jak to dělají indové jdete stole co by se mi a že to tak nejde tom prvním v indii založil ašram kte kde kolektivně vychováváno k poznání boha první všem pokuste možná není ještě dokonalým takový jako byl svým učedníku páně ale vidíte tím že při hrál toto díval dovolil abych o dokončilo on je dokonce protože při držel. Tak je vidět že s že chce aby lidem bylo ukázáno co tam ještě v jeho dílu chybělo. A v co nechybělo dílu ježíše krista a mne v mém s u ježíše krista protože tam byl do bot byl. Z vše mně smrti na kříži do seslání ducha svatého se nic z toho není v indickém či. A kolektivem tam není mým individuálně do tam v je ale to se nejeví jako smrt na kříži jako mistrovi jevilo individuálně pro z naší jsem se vzato života v tom konce na jedno od tato žena asi třicet. Ale bylo to smrt na kříž jenomže no tak to nic to--zbytečné povídání poznám analogicky co odpovídáme v životě v životě ježíše krista jeho učedníků. Nesmíte si myslet že můžete být někým jiným než učedníkem anebo mne vším případě apoštolem nemůžete být spasitelem to není možný můžete přisluhovat tomu ježíši kristu můžete apod jemu sloužit a nemůžete být spasitelem on jest jediný který může spasit svatý pavel to správně řekl že. Z jediného člověka vznikla za zkáza jsme byli nadání z ráje byl to adam a jediným člověkem a to byl ježíš na kříži jsme se dostáváme do do nebe a to byl ježíš kristus toto vyžaduje vysvětlení pochopitelně co ve vědění je to nese nemysli individualita nýbrž kvalita a tak. Že tak kvalita lidská jakkoli jiná. Způsobuje že se dostáváme z ráje do tohoto světa a odsud se můžeme osobnostech bohu to v jiné v bych mohl říct tak že jestliže člověk dokonale relativně dokonale provede první stupeň. To znamená dokonale se naučí sloužit k tomuto světu bez pohledu na sebe jenom pro věc. Že sloužím ve se od osobní na sebe že věci kterou považuju za správnou nebo kterou za lidem považuji za správnou jedno. Ne. Tak se přibližuji když mně to jde samo a bez reptání k tomu k hranici mezi prožívat druhým stupněm a to znamená z při si ty se při žiju v trojice učednictví páně těch učedníků ano. Že všimněte si. Mezi tou při tříd k bohu ježíšovu a my s tou trojí kou toho učednictví. Těch učedníků že a ještě vložena spojí věc a je tam tu do jordánu před v jordánu a je tam pokušením na poušti přece ti nech. Takže mi dovolte abych mu něco řekl ten by ten přeci jordánu nepoznáte že z tvého prodělali. Před tam mně všechno v bibli líčeno jako jednorázový tak vstoupil bylo ráno byl pokřtěn byl nazván otcem nejmilejší synem a vinni z toho nezažije. jsem třebas dnes to byl žádné jordánu v sedmnácti letech žen žádný jordán nebyl. A stal se nejmilejší synem a nevěděl jsem želím se se na nepochopit že jsem nejmilejší synem časem do mělo pochopit když se to jeví to musíte mohutně použil analogii jste mi takle napřed mistrem bylo takhle el od chvíle co jsem stál před tváří boží ten symbol tváří boží před existencí boží v sedmnácti letech a nějaký měsíc. To muselo. Zažil jsem první extazi znamená z vjem spoj jsem si jen na chvíli stálým pánem bohem vědomě. Od chvíle jsem musel ještě provést jednu věc z na že jsem tedy před v jordánu protože jsem byl v. Milován způsobem o kterém se mi před tím nikdy nezdálo. Nejmilejší syn se boží a von se snažit ještě nově z jen se nesměl mezi bylo přemoci satana na poušti a vám řeknu přemoci toho satana těžké. Protože ten satan nebyl satanem dokud mně moje smrtelná duše která se jen na pod národ od narození sloužila jako prostředek k tomu abych rozvinul třebas i duchovní vlastnosti i tělesném vlastností duševní vlastnosti všechno abych rozvinul tu jsou o že za smrtelná duše kdyby nebylo mého pocitu jáství. jsem se po z podal sebe za omylem že mi do tohoto správného omylu že toto jsem a to je správný omyl omyl ale omyl to je ne tak jsem se dostal dal za tento stupeň tak ježíš kristus se toho omylu řídil vědomě on věděl že musí být o svém ale co člověk ve své rodině a toho omylu žil řídil se rodinou a společností se řídil vědomě přejde nemusil nebo ukázal. Že se musí dosáhnout třicítky. Kdy mu to je samozřejmé i když že je to omyl že by se bez to omylu neobešel na nepřístupní. Tak von to omyl páchal a z toho důvodu že správný nad že se narodil na svět tak jsem se mýlil v jedné věci let se cítil oddělenou bytostí to je omyl nejsem ale za to přeci nemohu. To se modlíme dokončil otčenáše dnem neuvoď nás v pokušení a do ho pán bůh nás vede do pokušení do byl pán bůh pokušení zato nemůžeme čili to je vaše naše vina ale když nás tou pokušení védami se necháme svést k tak se pořád s tím satanášem za dobré. Astrálem mně říkal. Vás bratra mnou tu si s tím toto nad neměl někdy potíže protože s tím za do brali kristem svou pro své do zval a myslím potíže máme protože s v něm musel proti němu. Říkal hrom měl to v pořádku třebas svým bezvadně spolu pracuju ale teď co o tom nebral bavit. Nejde se o tom si nebavil na že bych musel říkal nevadí on by se nazpátek vrátil své pro věrnosti takovým byl jaro míra. Málo nebi než jen nadal časem hle on se například dejme tomu v brně ptal čte v ku a vy věříte všemu co říkal ten karel matkou o a oni řekli skálopevně na to znamená nemít nic on ne země proti jako celku proti mění z nemá ale věří taky to může neni s a tam. Že jim ďábel a oni řekli to není dálo byl neníli a mám to ten makoň říkáš pak velí je. Jenomže jen on tomu nevěří li tomu věřit taky ale neříkali nebylo učilo neříkal potom proč je ten dělá byl to neříkám. Ale sám je řečem že bral existuje ano. Toto dobře byla existuje ovšem jsem čte a on potom mi dal dal pořádně jak o tom mluvili z měl zem kde o nakonec o ještě zkazit. Že že mu do toho nevyčítali moc a že ho nechali odejít s tím že oni nemají pravdou pravdu tak to je si ho k tak se nechal propustit odejde odešel tak měl vždycky on pravdu a mne a ten je vším pořádku. A tak. Něho si to přečetl pojmy ty ježíš z těch spisu který měl farář kacele u sebe. Odevzdali jenom toho co nemohli potřebovat to co mně popsáno před na něco z li ano ale to co mohli potřela například sladké jeho on to si všechno nechali to je něco za nehtíčkem u mi na sela krista to slyš to všechno mají lettres aby tomu tady protože to o nich někdo od ale farář s pečeť katolický farář že toto o tuto potkat celého o přes tím co po něm zbyly takže o jisto podávají o to v pořádku. Ovšem co chudáci musí před kou usnout o to je litru tedy tu svou zkažený žid tedy všem pro časem zkazil opomněl ten k měl světel si to z těch teče řek. Z věčnosti jsem se o zkazil od poslal z vel v by to z rovnou z lidi takovou takovým k. Je nakloněna jednostrannou dovětky se na klaní a k tomu mně napsal chrám jsou z ky že před na co na co z při že svém a tu mu po ho. s zase nám z za každého větru jak se jak vane víte tak nebo on o na ses tam makoň z zase vás se k k a. A myslí na vás váže le vážíme tou říkal česky tomu příteli pak slovy kristus na visel na živé protože za všech kokon jsi jsem dával mate dělal za oko si kdy jsme my žádný neměli a nemohl z něho mít takže se tou u matkou myslích jen do se do dne která zasívá za každého větru no a. Ale takže let většina těch byl by to jako snáší co na píšu ale to je vedlejší věc do za nějakou jinou věcí. Že totiž šelem když se člověk naučí poznávat že bohem milován. A jsem se to naučila jsem viděl žení nikdy nemůžu jí. Toho boha jsem vlásek přede před honit domě byl bylo víc než a jeho když že když jsem si to všimne když to naučí než že bůh nás miluje jako svým jedinečné dítě nejmilovanějšího tak dále tak pak můžeme ji teprve na po č. Oděni tomuto láskou boží. Kde se nestal který ježíš kristus v tom jordánu nejmilejší synem božím které byl satana na poušti nepřemohl. Ten sat tam ten sis tu v je to se potom vyčetl ale jako naše já. A am byl svěřil se tomu říká arcisatanáš. Nám to je vrchol satanáše a toho když nepře můžeme tak se to nedá najít. Tak. jsem pro sice na tupou taky dostane na nebi jsem nebyl strana ještě cení to nebylo ale musím říct že do doby toho křtu v jordánu všechno probíhalo podle přesně podle ježíše krista pro jeho života ale pak už. Protože s tím satanem jsem se nevypořádal dokonale na poušti a pak to takle klasicky nešlo o to a to ztracena ta s patrně totiž co jsem udělal jak jsem se je pořád něco stanem že jsem žil podle mého názoru svatě od těch sedmnácti let aby. Jsem tedy svatý tím jsem se nevypořádal ze satanem. Že se považuju za dobrýho se por z toho co bylo v tím jsem se nebyl podal ze satanem na nestane jsem poznával správně že nemiluju že bůh miluje tak my protože návod nikdy nemůže dohonit která as ale jsem se považoval zas zas svatýho přese nedělal nic z toho co dělají moji přátelé když čistě zvířecím životem normálně toužili po věcech světských. jsem si to za ten dal a nic takového jsem nedělal tak jsem se považoval svatýho to znamená se nepřemohl satana. A kdyby ho byl nepřemohl ani to rosa těla si třicetdevět když jdete přes ten chtěl zabít tak jsem tam nezažíval. Život boží v sobě kdežto protože jeho ježíš kristus o satana přemohl na poušti tak od chvíle zažíval život boží život otcův v sobě. on nežil nýbrž ve všem doslova poslouchal svýho otce. Takže jsem mohl říct jest něco dělám pro sebe nevěřte pro sebe nic nedělal a co na to pak aby to člověk seděla pro své nám co mohu to dělat všechno pro sebe nebo pro sebe přebírat nad lidem hu li a proto nechci být červ všechno pro sebe. A vím o z na není tedy nebude to k tomu jsem tak hodilo kult sobě protože říkalo co smím ho na ni nebudu z kom víra ptal nebudou ještě danou pravou u to může přát na stroji. No a to ještě musel zakročit to na ten vám to nestačily jenom při lékaři ten tam zakročil tím způsobem že dovezl trojí z mu školu do plzně tak tělem a jsem aspoň po psát tužkou na stole jsem sat ještě nemohl takže se potom mého zákroku jsem psal tužkou a potom zákroku jiném dalším jsem psal i nástroje a tím se to dodneška mohlo tam dostat jako celek. Jsem to pro dostalo jsem nešel vám ho jenom z toho jediným o důvodu než jsem byl tak tvrdě nemocen tvrdil stáda leží věd na můj návod pochopitelného v du jako když plátno vleče když zapotřebí dále je plese v považuju za špatnost nýbrž za relativní zlo které musí sloužit tomu dobru a jsem předstíral že bych se ale abych jsem nemohl dostavit k vám zří v tak například do nohou mu u jiných do budu. Sám celý kompletně. A abys do také by měli cely povinně jsou terezie ve všem jsou cestu oddanosti cestoval. Sk pěti máte vyskočit tady kompletně celou takže sem se tady mohou cit mnou se o že by ten den jsem to dopsal se ocitl tady pozornou jsem ne dneška ani hodinu jsem ještě večer to u dával do těch jednoty s kterou mu co rychlém měl jsem jen pojednou konec země věc chodě někomu jinému ale při rychlosti jsem to dělal to si jde na svým večeru jsem stávalo když si hodiny el to bylo dost dobře ještě bych vám. A takže nezahálí v tom životě jsem vám nevyhýbal a když jsem nechtěl při z prázdno stane se se byto li co jsem tady žilo ne u kuje váma kuje bohu. Po proč no tak je v pořádku takže jestliže jsem nepřekonal toho satana dokonale. Nýbrž jenom v tom že jsem nedělal ty výtečnost jako normální člověk se než do světským životem od těch sedmnáct světcem meze se svým životem. Tak jsem samo jsou měl daleko do takové lásky boku k kterou mně bůh častoval sám ze sebe že jsem měl dojem že vůbec boha nemiluji ho. Takže po dobu byl že jsem se nemodlil o nic jiného než abych miloval boha nadevše. Ovšem to mně bylo to do hlavy zastřeno takový jaký je člověk co si když že když nezáleží na zdraví není třeba jenom vám to bych měla boha pak se opravdu svatýho tak kdy dotkl může se udělat něco dokonale jeho nejde to po možná že výhod a na ne. Zkrátka dostal se do koncentráku z taky z toho bude jsem byl svatý a měl by dokázal že svatý nejsem tak teďka mužů plno právně říci měli ze se hrnu koho námět podívat ano před v sedumnácti jistou panen při se mi věd při s kristem pomoc. Že se na mně nemohli podělo se do kroku na nebo na tomto světě a tak tomu tu by si to právě když to když tadyhle kde mr tomu v čemkoliv co mu bylo mně podívat nebyla při to z. Ale kdyby si byla viděla již co si viděla. Projít tou u z to za svou okolo hlavy ne tato lež ale s o to za až. A to jsou důvodu že jsem o prou co polem svatých ho k a pak jsem rozdával svatost kudy jsem chodil a. No ale o doby jsem zkrachovalí svatý do semen z od tím jsem to jsem skal vím co zač který jsem se o tom přesvědčil jsem měl hosta o život o tak i pro že to svatyni. No tak to fakticky svatým nejsem svatý jedině bůh no a. To způsobilo že jsem spal byl z těch svatých do toho normálního. Způsobu života než svatého který vyššího jste nikde. A. Kdyby se to kdyby to bylo nestalo tak jsem jsem ani do oženil a byl pořád nějak odkládal. No takže jestliže se nevzdáte nebo ne zapudit toho satana nevede domu jako ježíš kristus na poušti nepříkladné. A pak je satana s odejdi satane tobě sloužit nebudu to jenom svému otci jenom bohu všechno dělám jenom pro boha tak nemůžete všechno dělat pro boha děláte tak něco pro sebe když kristova mohl říct nic pro sebe nedělám ale svý víme že co dělám pro sebe tak nevěšte a proto m dvě co oprávněné že jidáš nevěřili ježíši když visel že by již dát pro sebe prostou osobně oslavou semeni milé taková bylo cena mast. Tamas milostí dva ho masti mého cenu váhy zlata tehdy že ano. To si růžová mast víte řek růží a že byl celý póly tak si přece co se tvým masy potřeboval a o ježíši to nemohlo s trpět ten pravopočestně jidáš no a tak jsem potom v tom koncentráku musel začít znova. Musel jsem začít tam kde vedle učedníků v ale jak vedle učedníků fungovat ježíš kristus. Ten pro sebe nic nedělal aby byl pro sebe jedno pořád a může ho no a když ho a jsem od chvíle toho že ten chtěl zabít nemyslel jsem se nesnažil o to bych miloval někoho jsem zažila bych to věci poznával vůbec né. Nýbrž věděl jsem poznával jsem že bůh ve mně miluje něho že bude existuje žil bůh ve mně žije že bůh ve mně poznává a jsem se dobrovolně jenom při spojoval čili bylo to jenom připojení celá nejsprávnější ze stáje připojovat se k ježíši kristu a to je cenné na poli napojení na ježíše krista na ten je. Vy se musíte připojit jinak jinak jsem se před o jež se na syna v tom v šestém dvaceti a jinak potom když jsem se oženil se musel znovu připojí větší na jsem se všechno revidovat toho se připojit. Protože my se budeme připojil tak to bylo marné jsem se oženil. To jsem rovnou způsobil doby do způsobem se všechno pomoženo tu chvíli. Jsem nebyl toho práv nebyl jsem oprávněn k tomu abych měl děti své vlastní tomu nemám právo. A neměl jsem ho a nebudu ho mít ten že. Je to moje celá anička když o tomto toto by měla ve neváže sto procent mně říkal. Když něco je vede co se nelíbí tohoto oku věřilo vážit to říká toto neznám své nejsem přeci tvoje se nadál. S tím el protože měl myla tomu jen k vládě neprovedli kdyby v tom nevěděl co mám to si pěkně bída svoji manželku. No tak ne cela s kým jem a že celou v že dcerou boží na to jenomže jenom za se zase že to přehání že prodělat se v jordánu a se dělat jako by ho prodělala. To je ono co o jiné jsem ano morálně ne ne ne normálně v ta první v první fási. Neprožil velice poučené a to vás taky tak do daru jsem vstoupila jako byste měl při byli spojeni s bohem dával řekl by bych to s přihodilo nahoru tak jsem tady mrtví a z ale to by nestačila fungovat máme velice lékaře ale oni vás nikoho dnes křísili. No tak jsem tedy opravdu nikdy nestačil k lásce boží boha jsem nemiloval protože on tak miloval že jsem se přitom styděl že vůbec jsem ochoten mít za to o tom když ho nemám rad. A potom může ale z od jsem ve na co na tele jen sis třicetdevět mně ten jsem o musím si vlastně jsem také nemyslel. To je vždycky je třeba nově myslet že jsem takhle nejsi hoden ale nejsi ničím protože výše bůh je vším v tobě a po že bůh vším a tak se mu odevzdává tady z mu do odevzdal tak on nebude k tobě vším. Či jsem se toho centra ku odevzdával ve všem tomu bohu co jsem přes pro ni puškou na mohla do střelit nabytá než nosila jsem se odevzdal tomu mu ve všem i v tom životě jisté smrti. A. Tak to je sice je mnohem dokonalejší způsob přístupu k duchovní cestě ani do konečno fáze. To je fáze je kde ten učen učitel ježíš kristus ve mně žije. Ale ještě dokonale jak ku učedníky živu v něm. To je rozdíl ještě žiju také pro sebe proto jidáš mohl zradit na tak dále po petr se neznala podobně. Tak v při tomto způsobu myšlení a jednání člověk ještě není zdaleka dokonalí tak aby mohl být trvale spojen s bohem v jestliže se symbolem spoje tak jenom na chvíli se odtamtud měla co o zem tuto extaze. Je kdepak každá extaze kterou si v křesťanství mystikové tolik cení kdy ještě víc nápoj dozrát hrozný debakl. Za prach protože jestliže musím z extaze být to jsem se představit jsem do za utrpení jsem zažil první extazi z tomu co v sedmnácti letech aby jsem byl hozen na dlažbu. A zase to spojení ztratil ale měl jsem vědomí že to spojení je možné. Takže žádoucí ani se za něho mám dostal natrvalo. A nebyl jsem v něm nebylo z nebyl jsem schopen pro teď pro tu byl to on oni se dostat. Tak jsem byl nesmírně smutný poprvně v životě jsem byl zralosti. Tento svět byt byl za nás a to je správný znak. A tak dlouho jsem mít je stroze měl dokud byl tak jsem nepřišel do běžného vědomí jela nebyl jsem z nich v jeho slova. Pokles dostalo dokud třicet sedum a to byl ten rod o které jsem vám říkal neseme napomenout aby dále nešel tuto co z jsou z esta existenční kterou li děláš kterou či ježíš kristus nám v tom nejsem vším co nejvyšším ne protože by se do prostor pro světa nebyl by to že ty věci říkat ano v. Říkám jenom protože jsem rezignoval to co mně bylo nejmilejší odejít si k pánu bohu. No ale to tam nahoře považovali za samolibost právem. Ty se z vody k pánu bohu a jsou tady jde trpící. Si to ani nápadné uděláš sice velice málo pro ale to málo co uděláš máš udělat aby si to přejeme. Tak je tady drží na ten strašil se neztrácet v let že ano je mi to trapné ale stráž čím dál a budu se to o dokud dokud neudělám to co oni z tam naposled před ho. Takže jsem se dostal za hranice druhého atd třetí dostupné pro děly na tři vstup jako když tu životě jako zde na tři stupně znal život do třiceti let na život střílet učednictví a na život potom učednicí přes kříž ale zase staň ducha svatého. Všimněte si co tam dělají učedníci co při to dělá bůh ježíš kristus k tomu jsme dobře rozlišovat abychom nechtěli dělat to co dělal v kristus když s nevstoupil na kříž. A jestliže ti křesťanští učedníci potom později ve třináct zemi ztracen století v začli mít cit ve styk marta předtím nikdy ne. Kdyby byl za to s podezřením tenat klid i při i vy k styk nata dejme tomu svatýho františka na mnohé jiné tedy na po dovolil z z od do ve vyčkat. Totiž tyto vsugeroval. Když to svatýho výšek nikoliv to nebudu tady dal se do k protože to jsou oslu boha ale je dobře aby se to věděli že pro že byly před tím styk mat na to vás co se ti za pod o to co co tím byla styk marta proč to by vás to sobečtí nebyla ona zakořeněna ústa panně marii a pak najednou vznikla pro ustat božími a mnoho věcí se změnilo na rozhraní mezi z vás si od syna chci století a to z toho důvodu. Že přesto jsou muselo přijmout nové prostředky vývojové. Asi. A nejen to že to ve probírat jim dal s lidským způsobem to ukázal ježíš kristus nýbrž když to myslil misku pro jiná jeden na znamenati vždycky všechno a. Ne pro mnicha ve působí něco z zdola ještě z koná el takže se v tom neznatelně vlastně jste na tom nezáleží. Protože to nepozná důležité je aby se se co nejvíc při tolik tomu jste nic dal bůh je všecko a a proto je nejen lepší poznání kde jste. Pokud se něčím cítíte být tak s máte to pocit oddělenosti od boha a ten může být při vystupňování nebo může být než co vám tak žen. Ten pocit sil musí být na konec odbourána a ne z vaší vůle nýbrž z toho poznání z toho z centra božího. Tak ale i jestliže petr říkal klas příkladu z tomu druhým přechodu mezi tím učednictví omeziti apoštolský stupně sami dlouhá mezera padesáti dnů. Na největších mezer tam mezera protože onen dovedl ho rozumí. Ale i co se ježíš nechtěl aby se s ním vstoupili na křičíš tak z toho důvodu že neměli dokončeno cestu či příliš jimi ještě nespatřili ten přišel čeká ale víte že v kdo proměna. Dnes se nese šel s touto z tohoto světa normálním přirozeným způsobem všichni byli víceméně ukřižováni nebo zabiti nebo učení. My máme například vzývat to mně který byl strašný způsobem čem na k na od asi ne domu ale že co měli ještě udělat v. Pravé duchovní poznání vstupuje do lidského vědomí. Pomocí lidské trpnosti. Čili oni ještě nebyly dostat ani jak tak měly být trpný když léčili do doby pořád museli být čí je v jedné straně protože že si v tom brali sílu kristovu aby mohli léčit to jim bylo jasné. Nebude se byli činí aby v protože kus co viděli někoho trpět tak museli pomoc z na sílí těl svých li to za činnost čili jsem pro tuto fázi razil neslo rovnováha mezi činnou a. Trpnou stránkou člověka ovšem upozorňuju vás se to platí jenom tu byl žluté cesty kdežto po seslání ducha svatého ono platí ale zatím řeknu o tom protože v že bych to neb říkal ale než čím jsem tu svatý seslán je tak oni musí se naučit trpnosti. nedělej zázraky. A to jsou jenom trpně schoval mají své nabyl přišli o život čekají na příchod ježíše krista nový příchod. To je absolutní trpnost nebo téměř absolutní k k s a oni jíž když se dočkali toho ducha svatého. Tak splnili další podmínky které neplnili před tím do smrti ježíše krista. Splnili podmínky které nemohli z by z vlastní iniciatívy splnili podmínku v absolutní trpnosti a to z vlastní světy li nemohli splnit když se mezi objevil ježíš kristus a řekl pokoj svůj dávám vám pokoj svůj dávám vám z wu li to nebyl jejich čili to nebyla jejich vlastnost dobra a. Nýbrž to byla milost další milost u boha že přežili tu smrt při ježíšův na kříži museli přesto věrni a zůstali z po schovává ani sice či jen při z ducha svatého. Ale sice malinko zastavím ještě i toho kojí je to nazval jsem to definoval jsem to jako pravou trpnost buď pravá trpnost není že od něčeho uteče z toho nevšímám že mně z toho nic není co to by nebylo nad k tomu ježíš kristus je že bych ho jo no to vychoval daleko intenzivní lásce k bližnímu a. V činnosti proti ale pomocí trpnosti znamená oni museli poznávat co je správné a se nesprávné. A to předtím poznat nepoznávali stalo se třeba že v době učednictví setkal se člověkem který. Vymítal ďábly dělal léčila od a dělat to vedou krista nechodil nechodil s nimi jo že něco osobovat sebe rad kdy svým žákem. Přesto pořádek mu říkal ježíš kristus léčí jíž uzdravuje křísí pořádku jsem v mém mému trpěla kdyby ne ne viz proto ona na pomoci nezáleží tak duch tady kristu v ale potom po jordánu ale potom tu s prvý na kříži. Když člověk nemohli takle jednat oni museli si počkat trpně seslání ducha svatého co to znamená kdo již činnosti mostem vstoupit duch božích když jsou ty do činnosti člověka tu boží tak to znamená že člověk že to neděla že bůh je činitelem člověk. Blíže nemiluje že bůh je milující. Člověk že nepoznával nýbrž bůh je poznávající jsem vám tomu připojuje při podle nebo ne při koly jeho věc. Tuto bude moje ponechal aby se při spoje nebo při takže když tohleto tak to jsou znaky ducha svatého který na něho sestoupil. Tak ji musíte být trpěli a teď to my si zlá jsou pomíchány tak dohromady dokolečka u člověka který nejde klasickým způsobem jsem nebyl do dělá něco přesvaté na nese z druhého takže možno říci v celku takhle. Na lidské cestě. Z tad cesta osy se cesta očistná která je dána od nuly do třiceti let symbolicky. Není třicet tak dycky nebo si s do lidských třicet let ne to je doba která ho ukázal ježíš říci ještě let a která znamená že člověk musí zvládnout po mně k tomu světu tak aby ho rozčiloval se s aby ho nejen miloval nedostával z míry a musí mu to žít samo od sebe a totéž platí na tom druhém stupni že učení kom. Zázraky musely samy od sebe a teprve potom mohli dát za ty zázraky nebylo třeba zázraku jedna paní v plzni řekla bych vás poslech za aby do vám věřila kdybyste udělal aspoň jeden zázrak a se. paní řekl om dávám svoji když věří ježíš si z dýchal musili tak viděli zázraky na jeho je k tomu aby pomocí bližnímu. O z bližnímu se před čem že z boha a z těch lidí kdy se dělají se dostaly přes tu druhou fázi za lež a je to přechodná o tyto přechodné období avise hrám běd téže potřebujete zázraků když největší zázrak jsem vzkázal tvoji manželi bych to byl neřekl protože nabito do nevymřela. Na by utekla od jemně ne a tak rad. Berte na vědomí že těchto znaků se vám nedostane z ten plemeno nejsi míjí hadí kterým se kostely se takle si ježíš kristus. Nebyla na jiných znamení než a tak dále to nebo dal citovat lišit krista a proč. Protože zázraky nejsou cílem a nemyslete si že kdybyste viděla ten jeden zázrak skvělý že byste věděla větší zázračné že se s člověkem s. Asi si ten ježíš za strýc zažíváte on při cesy že většího za zrak není. A. Citelná a na to přijdete že se člověkem a to znamená největší zázrak vesmíru tak pak nebudete si ode zázrak nebyl si všímat a vážit toho zázraku který v nás žije. Ustavičně z od jak od tří do vivo nebýt anežky nechce. Ale ty jsi by to dělalo velice dobře ale vězte mi to s to po málo se tolik zázraků viděli v ježíši když nakonec stačilo protože se ocitl na kříži a vším se dost. Jsem taky jíte řeč tolik zázraků viděli učedníci a nakonec se co řekli. A přestali jeho věž na svatý jana a ten nebyl taky přestal věřit kdyby se plně dověděl v při prostředí než že se že nebyl zabit si ježíš kristus nýbrž byl jsem sám osobně zmařil. Protože chtěl být s masem kříž jak řekl tomu i v takže ten přechod. Nejsi druhým atd si tím stupeň vypadá tak že musím o sebe přijít. Že sebe při tak se stalo dál ale přijít o sebe nemohu jenom z vlastní vůle tak to musím přát o sebe přít neboť jinak se nezrodil bohu el semeno který nezahyne ne vzroste do nové rostliny nevydá k a když sis z pravda ale to nestranně když je toto semeno které vyroste do nové plodiny. síla boží které ut se nás to se to semeno toto nemůže za nic nemůže co se v je z toho jsem mu co ženo ve si na boží a z toho o nově roste. Takže dejme tomu v malinké v malinkém z se mým ku bylo mně jádru je celá jabloní prosimvás o tom. Co je věk koho neví za je to mi toto nedělat nezáleží co se děje že to si letem tam na ten s se projeví za určitých pod tak. Oni také se museli smysly s tím že sami to dokážou as to je těžko z toho přechodu. To se nedokážeme jsme si dělat ten tam měla příliš dělat tvrdě umřel jak to nemůže udělat to byly veliké zkoušky tato to budu muset někdy když světy tak to budete potřeba ale to ve si ty se k vysvětlil takže doporučila by se před si třebas postile. No a když jsem může o velkém pásku zen vám to říkal v boha a k k tak a jinde a když jste teď z mně jeden člověk řekl. Neumím se soustřeďovat na neumim z s se spojit s bohem modlitbě. A této o čem teďka mluvím mu řekl podívejte se. Napsal jsem o tom k nim on zase samého tomu bavit nebudu se ani nenapsal jsem nebo nepsal vůbec jsem na s kázal po jeho přáteli kterými se dopise nevzali aby co se v kovy že se s tím bavit nebude s ním setkat nechci a nad a že na to nemám čas. A aby si praskne přečtli v mém spisu mystická koncentrace a příprava. Oni ten spis mají tuto pučí ale upozorňuju ohled.