Karel Makoň: 89-42A-115 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Z proč byla tohoto díla se to naučíte kdyby pojem jenom berte na by mi že byl tak mělo být s s a nebudete to umět. Do bez znát z jak to být zraky po mysl děje ale při pod býti splníte tak se to nestane no tak asi zesmutní a to bude číst jsou pod ti velice přísné. Že příprava k vnitřní modlitbě a ke spojení s bohem jak jsem si takovou modlitbu považovali ho co za mu nepomohl že ano. El této spojovací modlitbě nebo z na tvářit odlivy cesta tehdy když se ostatní život modlitby tak dokonale připraven na tu modlitbu aby nebyl velký z mezi tím světským životem a ne z tomu výtku. Jestliže nebudu bližním vidět. Sebe nebo což jako sobě bez o na sebe a tak dále pokud z prana se provést. Tak nejsem připraven dobře na tu koncentraci. Jak jsem byl při to na tu co jsem z že od prvního chvíle jsem. Se spojoval vědomě s bohem. tímto způsobem jsem radil v tom spisu co nemůže radit tele ten z půst li vám říkat prozradí. Protože to je čistě indy byla záležitost při které z jemně radě bys to o se pro to a to jsem jsem si jsem to zažil proto že jsem měl přípravu sebe obětování ji na a v tom byla třebas velikán když si jsem třebas se modlil trest to rodina přála. A ne proto jsem k tomu bych řekl a to mně svatá protože co řekla to bylo více si by si byl věřil ses modlil protože sis si to přál rodina. si pro ty jsi byl milujícím modlitební protože mistra řekl. A pro z dočkal toho jsem na svýho ku s tím čím je myslit na tak nemohu chtít na vás abyste za nikoho něco dělali. A protože ho milujete anděly do tak jako by to dělal on nebo míněn v kdy ze sil jsem líčil ten případ s sebou jak jsem v ženu nevěděli že vám víte se dnes na nás s pořádně jsem slíbil že se pořádně s buddhou. A tak jsem se modlil pořádně poprvně v životě. Pomalinku ale jsem pro co to říkám si že sem dotud dával ji li jsem to nevěřil a ming dát to přišel že ve z na jsem nevěsta v a vyšla před dveří řekla dost tato řeknu tvé snem matce že věříš si na to nedělal pozor z modlil kou a. Pozor na babičku svou matku a tak ku ku věříš rasy protože říkal tady že nevěřit a se neodpověděl utekl jsem předním do pokraje byl před tím spala nebo žena a jsem si dojít po se shodl jsem se tam bych nemusejí říkat a ona tam přišla říkala. Ty bez na bohu je ne ne ty ježíš ještě mi posteli kdyby si věřil tak se aspoň slovem obrat víš že jsi věřící. Protože jsme ohradila ani slovem ty nevěříš této řekla své cesty ten tu pořád nevěřím to hraje. Na byla přesvědčena že jsem tu pravdu rád ale nikoliv jsem z pobytu v a to o to o by způsobem v tom sedmnáctém s potřebou pro v ale v jaký to učiní i tuto v mu nedá jsem se měl moc podoba s to mez a. Tak když jsem jsou by že tu svatých v do že veliké hučení a v tom v k o tu jsem vystupňoval ten kód viděli plameny o víru jednat s s s s s těmi. Hlavami těch či dní ku a vně ano víte panny marii o panně marii. Duch sestoupil do kolik z na jedno na všech s odbyli do stejné míry připraveni. Když neví. Protože to je kolektivní z ale co to nemusí být osobní záležitosti individuálním vaše záležitost nýbrž školy ty z to může stát z tupí duch najednou a jaký to byl první účinek toho co jsou ducha co chce. Pro vůči než byl že opovrhovali sebou. To tam nevíte sto potom vítězi zatím života z líčení co od to jak jsou odporoval jak sebe nevzdali jak si třebas za smrt z ano a protože jsou li to nebo ale co tam bylo vidět že oni okamžitě mluvili všemi jazyky těch co tam byli při tom. To jsem včera pratika velet pro něho to se ještě vyložit. Co to znamená tam byli třebas tam nejsi se tradici by tam možná římané nebo z na tam by řekové v tak by zaručeně protože před si řekové být všude a kdy za m za obchodem vane aby získají při tom co je to seslání ducha svatého. A učedníci páně apoštolové kázali z ducha co to je kázal z ducha a oni nižším kázali to ježíše krista. Tak nemluvili z vlastní iniciatívy nýbrž z vůle boží zbude toho ježíše krista aby dokázali. A ta vůle je vnitřní záležitost ne zevní osobní vůle člověka takže oni kázali z zvnitřku každého toho člověka že sídlo boží jsme od rázem boží jsme chrámem božím a hlásali a tedy z nic z takže ten člověk ten apoštol ten mu byl pořád to co vám již činnou nic jsem naučil dalšího ale všichni. Rozuměli svou řečí současně neboť on mluvil k jejich mistru. Je to totéž jako jsem mluvil nitru toho v ale přece se vám to neříkal on tomu rozuměl a říkal jsem ani slovu dokud jsem mu domlouval francouzsky tak neposlechl v v v v v. Jsou přestal domova zapřel jsem na něho toho duch a tak on najednou byl mu li jsem do on byl nou co by on byl no z z s a on z nebylo síly že ano. Že toto samo soudu začátek věcí je začátek věci v tak dokone z rodu či ku všichni všichni co tam byli jeden slyšeli to co oni říkají svým vlastními říká to je vám jasný že nemluvil všemi jazyky. A toho či mluvil svou řečí ale všichni co slyšeli svým vlastním si na přišly to zvnitřku tom něho ten blahý následek v v ten dají na se že to podle vůle toho nitra božího předělat málo takže oni když to slyšeli že mluví jejich jazyky tak to bylo vedlejší jakože vědě. Li že to mluví s ním bůh u dívali se po sobě a osobovali se vzájemně kdysi se že tento vjem nerozumí ale to co říká ty učedníci páně ty to let tomu rozumí dokonalé či pochopil že to je pravda na straně boží kterou vás tady licet křtít a stali se osvícenými do určité míry jak přes k tomu. Můžete s tak je vidět přesto můžete st tak v všechno to co z ale z čeho to my nemůžeme ale říkal jsi dříve z ale dneska co dneska tedy jsem podívej se když si že když. Říkáš co by tomu řekl karel. Tak odstupuje od sebe a to von se nedopátrá z toho co by řekl k ale když tím že odstup jež od sebe tak se přiblížil než vědomí božímu tím že osud drž od sebe neboť učil sebe zapírá sebe nenávidíš. Tím stali z něco ve v jak s a a to neni na viz s tak poznatelná z mám jaksi na ale kdykoliv z spolehnu třebas do toho karla tak je to způsobeno tím že mu dávám přednost před li odstupuju o sebe a to je ten užitek takovým způsobem málo duch svatý přístupní při v ke mně přístup. Když to co od sebe nemá přít a aby měli že ti učedníci kteří by jim to vlastně s posluchači v tom případě když jsem jsem z tří nějaký účinek z toho tak museli opravdu ustoupit od sami sebe pak s to stalo ne ne odstoupil od co veta z poslat v na protože jejich vůle osobním ví. Byla v tom se bránila sama z ku z čí jsem si přátele že či to že když z toho z dost a anna vším že ho. To budu muset říkat se od podle takže budete ten možnost si več předčí z potom z toho. Mu toho také to a řeknu si jsem ho mohl ti ho a potom si to o z pracujte jak se ten jedno. Ale pozor nemá protože teď překládám třebas poznáte se toho silami tak ose před víra ale se to co je protože právě tento jedí ji věčnými je velkou jednolitý nebo z jeho z věrný nebo pro všechny vhodných základ z toho z toho není vidět z toho sil aby za tak jsem v tom co. Uložil do nového smyslu který s tím píšu. Ten si se do ve se stát co se co to s zkušenost se životem jako se zjevením vlast jako s větším přes z vás tlačí událostmi kupředu co jste z s a tak v tom co je v s v k v. Z program za v základní který se při přesto bytě. Provézt tady s během desetinu třebas těla ale pak město bude ztráta se ve telat kdežto všechno říká z s. A tak je buďte k s v trpěli by se na to třeba o to tak nejde dobře li se říct. Pojď se zkrátka své lide stvoření. A máme je hlavní součást bytosti nestvořenou. A ten se za věci že by se mi o tom nestvořené vůbec nic nevíme ani nemáme tou přístup své mně z s z s říkám normálně od normálně na a právě proto bere život jako jsou stalo událostí a také od nás jako se z každý by nás moli nad tou dobu z zel jsem neříkám zvrhnout ale od tlačí někam stranou tohoto hlavního pro byla protože my jsme věčná bytost z věčnosti přicházíme a do věčnosti se vrací a. A takovouto bytost bychom měli názor základ tu přechodnou co která tady je sedmdesát jako pud mýtus nad ne. Takže o tom o domluvit tady potom nestvořené a jak se jako k němu dostat během života proto jsme život je tak udělám tak vytvářen že jet těmito vyslyšet. Je že bez k tomu aby během jediného života se člověk dopracoval k vědomí o své vlastní smrtelnosti. A jak toto dokáže tak se zbaví pocitu oddělenost jednoho od druhého takže mu nebude vadit že ten je takový se on taky nebo jen mladý nebo staly nebo pro nebo zdraví nebo ji s tak do nebude vadit protože vloží rozumíte asi tak dělá to nestačilo a po z ho propustit tady byste jež je tedy vizte ještě vědět zeptali tak je měl jsem do s těmi se se mnou rozumíte klidně odejděte. Protože to to pokračovat v tom máte marně. Ale ne se do se si o tolik jsem ti z li se v pekle v mysli vám řeknu to nevadí to musím věděl had no ale jako. No nové také jisto je že v že v ježíše krista je to řekové ještě tu kapitolu a nebrali ani sami učedníci tak. Jako že z věčnosti pochází. A že to jsem se vrat nýbrž dobra jako někoho kdo je moc spasit osobně spasit a ten málo takže když jednou svatý petr prozradil v ježíši ty jsi syn boží tak von opravdu řek bych byl svět tím podivem že on tou od z postihl že ostatní jakou mu své vně. A tak si stoje nedělejte že když to jsou učedníkům kteří chodili s ježíšem tři roky aby se dopátrali tohoto jeho života který vycházel ze zjevení tato tady budu vykládat že náš život taky pochází z toho zjevení a to o následkem toho do zjevení nese se dostat. El tak byl u. Prosimvás tohleto je strašně za od boha kapitola po mně nechte po vás ano. No a. A jenom bych jsem k tomu přišel tak jak to že ježíš kristus své byl zjevením na tomto světě vizte nějak tak nejevil. Když byl narozené z panny. A tím způsobem že to je to znova partenogeneze je to narození z panny co ještě známá vyd vysoko věku. Kdežto v první kategorie lidí těch je strašně málo tato byla sil ježíš druhá kategorie je svatý jan křtitel. Kdesi to tažena přála el ta panna maria s vůbec nedělalo protože vámi dítě tady to bylo zvěstováno velkou zjeveno. Ježto tam atom je si to je to bylo zjeveno tomu zachariášovi manželi toho e ty vědy ne který se potom věděl narodilo ale nikdo tomu nevěřil protože vona byla asi jista rád a on jako taky věděl o z oslem o tak zkrátka dobře ale ta ale bylo sto přála to dítě tou vše do páté do vědy tam je to oni o nepřála tom to prostě je spadlo jak se říkala a tady to úplně na nespadlo tak polovičatě to to by se střední daleko je jestli to s. Usmyslili rodiče ale takže mají rodiny želí že to je mi že v je to její dítě to je hrůza ono to dítě boží ne a dovezl vás k tomu k pojetí že z boží že mi o to mně dát se do podle práci jo ale vězte mi to podaří že si uvěříte el tak dobré veliké pud pro vás i další od i pro ten soulad s ostatními. Abyste se s ti tolik oddělenými bytostmi jako ostatní lidé od sebe ano. Jak nebudete oděleni osmi el od bližních tak nebude tak oděnou bytostí od pánaboha protože to jedno z východisek miluj bližní jako sama sebe to o se provést ještě tak o nic to to se ani z celé duše ani drž jako sebe poměrně méně než z celého srdce těla toku prany vizte roce ten člověk ani sebe nemiluje svého a většinou a. Oprávněno ale. Tam odtud z dál že do jedno z východisek jak které vám dneska vyložím a ještě si věřit jestli se k tomu dostanu naposled jednu vět zjevení svatýho jela protože svatý e zažil něco co ty ostatní učedníci nezažili koly možná že ano ale nemá o tom zprávy. A. Je potom ještě dvacet třicet let žil vedle panny mary je tam někde v efezu. Než přišel k tomu že měl zjevení o životě lidské o životě lidské. A na ostrově patmos že ano ono se o tom v mu zjevení která se zbytečně připisuje nějakým událostem které jsem mají stát pro lidstvo nestanou se nikdy ani jedna je to vnitřní stav toho svatýho jana a kdyby to dobře pochopili tak víte že jste schopni takových stavů že jste taky by měli všem no jiné připraven ale pak komplexy jako on tak prosím vás na po svých dejte aby vjem tohoto ono se dostat k tomu toho aby se lidově vy ty. Mně vjemy se jelena abyste nepodlehli panny se že to je něco co se stal že byla by konec světa nebo o ji tak se nestane ano. Myslím že dokud tu pro co si no ano ale byl jsem měl do od za tu co dělal v těle není ku na to že z toho. No vizte na sil listopadu co by točení to roku třicetdevět ó od vedení do toho konce dalšího tábora znal sval onen bo a my jsme setkali třinácti do tohoto měsíce tak jsem byl velmi všichni koncentrační si z toho tábora ve překvapen že ty koncentrační si měla jsem v tom nebyl zamícháno s pozorně že řekli kdy to máme pro větví mi ten se tyto o nenecháme projít jenom tak je tedy třináct jeho jest. Popadnu a to mělo větví. si na to pozor říkali co se stanete natolik dopadu od se stalo. Takže jsou zase bych dole tito trestat je ti z toho lépe dělat dom pak je od zadělala ale oni jo. Jak oni to rozdělili na je a to a no a to za mít na toho co ta svatá anežka ještě no a to není maličkost viz tam byla ne nebo od tam. Tady není nebe ne ten a pak a pak ono ale ti tak i vy pak věří mají data ale také byli a tak na ostatní kde je k jem pod že jsou kazatelé. A tak že bych je napřed pro byl v o tom že co se týká jich. Ale protože by mohli u z někteří tady toť těžce nesl a oni musí u z toho pak to v pořádku kdokoliv uteče dějinný mám to za zle protože mně poslouchat z kdy čili vodil do velký ku v ale tak je zatím pro vás míněno viklat pro vás předběhnout tu ostatní situaci kterou tady budu provádět a řeknu vám todleto největší chyba při výkladu písma je v spočívá v tom že to vykládáme jako k události. Všichni kterákoliv svět je katolická nebo kterákoliv jako události to znamená myst toho děláme z toho el co je jenom rozlom jem pravdy. Protože v podstatě. To co je tam psáno v písmu je zjevení například za šest dní stvořený svět sedmý den odpočíval pánbůh zjevením které se dostalo ve mojžíšovi to není žádná ale zjevení daleko obsáhlejší než kterákoliv jisto lidská anebo vědecká pravda. Je prostě jsme slyším budu tak dvojice do pole ale do svých tak tak tam musí být dobře a. se drž tamto takže se dát nedělání vidí živou jenom byl vody nebo před nebo deset to jde jen k ale nese doby z wattse hodin najednou tone. No a let takže dejme tomu bez ten zákoně zaručeně zjevením l stvoření světa. A máme při každém takovém zjevení řeknu napřed jednu věc musíme se naučit host li a dualit dopad to znamená z přijít do mě. Ad používáte ho umět ho používat přítomném čase jakoby do teď dělo například do stvoření se nestalo nýbrž to seděli v že mně zkrátka uměle vytvořená a zkrátka v tom vědomí toho dalo mojžíše ne aby to bylo pochopitelnější on dal při tom bezvadně kabalu takže věděl že šest je člověk takže to muselo končit člověkem šestým dnem ale než zevní nýbrž symbol číslo člověka. Prostě rozumíte. Tak takle se dneska přestaneme rozcházet věk chci od nábožensky myslících lidí když to když se toto přímé a to se nás za nosiči světec se to takle mínil ten mojžíš kabalu z názor jako svatý dělám a ten duše z ku zase používá o no tak nic těle tvých i jako symbol člověka a. No takže to je věc starší než křesťanství než starý zákon a tu symboliku znát nepít tam vracel nesmíme vůbec nic společného no. Dále bych chtěl říci do jaké ho o stvoření světa které pořád probíhá. Je tam také potopa světa která a také pořád a probíhá každý z vás na to vás udiví z neprožil potopu světa s tedy matkou. Nemohl ho ti takový potřebuju. Tak víte dobře aniž by se byl do tohoto lékařů necháme stranou je že v mateřském těle pro dítě u toho temnou ve pátku u body že ano plodové vodě a bez vychází je po konci potopy. Do tohoto světa ale pořád umí ještě u toto mnou v krvi zase od a. Čili z nevychází z toho co vnitřně zůstává jako o to lidová no ale země není v vodě čili takové řeči jako jak se mohlo tomu moje mohli vejít sil do ti všechno zvířecky mo. To jsou nesmyslného tak jak byla mohou klást na to musíte umět dokonale odpovědět že. Mateřském těle ten zárodek jednomu věčná buňka nedělená své projde vývojem který u nás trval tři miliardy let na této svět na tomto světě a. Toho ten zázrak dokáže matka neví ale dokáže ho mi to si mužové ne ale oni to dokážu oni z ona na víš na věcí vyšší než my mužové když jej mají ještě větě na tom nezáleží tu schopnost mají. A vel tak je důležité abyste věže potopu jsme zažili všichni a že musíme také zní vyvodit všechny důsledky jako ten moje vývoj je a ale jenom znám o že tam bylo například. Ještě číslo osud že on tam zachránilo osm lidí ze všech lidí který roku v tom kristova je tedy o summě vítězem člověk tat přečtěte si prosimvás zjevení trpěl na všem vše šesté starý člověk o tom osud oslu te vítězně člověk ta osmi ska je tak ono je a a je tady není to nic náhodného nýbrž to je soustava myšlení praxi měli pracovala proč o tom o z tu o tom prost říká posun zrovna protože oslu. Znamenala byl kabalistické překážku. Ale když projdeme překážkami na třech úrovních které jsou od mocného charakteru rodu tedy hmotná naše úroveň do úroveň astrální jen tam no to nebudu tady rozvádět tak let se staneme vítězi protože musíme vzíti na svém z na svým světským já. A sklad složeno z těchto psí osmi řek z překážek projde násl mých bych tak řekl a pak jsme vítězi na tam ve měl jsem těla přesně řečeno čili od opakuje celý starý zákon vám vše na podobenství ježíše krista a to byste měli všechno u ale vás upozorňuju že pokud jim nadto sílu tak to spis který teďka píšu setká zkušenost. Ze života jako ze zjevení. Tyto věci tam rozvedu ano čili když se také všem nedostal jsem to nedělejte doufám že to dostanete do ruky písemně ano. Tou se moji přátel o to postaven jo. Tak a teď to jsme řekli prodělali jste všichni stvoření všichni jsme byli stvořeni k jisté vyšli z jedno adama z jedné nebi není možno aby člověk měl dvě jevy dvě vjem el dvě matky jenom z jedné evy a jednou na doma jista matka su zabývala někým to jedno be. V matce vždycky jenom jedno se jemně se ujme čili to je zase z jednoho otce čili my jsme všichni z jednou a do a v jedné nebi tak je tomu se vykládat všichni em může to a poli do dnešní stav něco před nohám tisícileté dal pod žár bere el pro se nemusel ani tak stát tak se tak nestalo nebyl jen mně jeden zdroj vzniku viz dva ale na tom nezáleží vývoj došel tak daleko že jsme tady mi. Tedy to všechno v sobě zažíváme a hotové no. A. Tak tak jak jsem vám říkal že jsme byli v ráji neboť v tom případě když neví ještě lidmi tak se v matčině těle byli v ráji vodtamtud padli za stejných podmínek jako pali u takzvaní první lidem. Taky se pojedli nějaké byl oko a tak bratr všechno se vysvětlit přesně protože to je aktuální záležitost není pro nás ne k která se někdy jisto lidsky stala nedal na to historicky jak vzali te brát ježíše a všechno ostatní sto lidsky takto ubíráte strašně moc na síle jakmile objevíte je to váš že osobní záležitost každého z nás která probíhat také do větším pořádku. A na to by se postaví nemohli prosti no tak to je ten dal toho n. Ty dvě věci jako stvoření a potopa a teď takže to třetí zmatení jazyků u taky takový jeden základ zjevení el před babylonskou věží. Zjistil jsem si k zase mluvil zkušenosti prosimvás že každý z nás vrozenou hle už. Když tu řeč zvíře pro bychom neměli mi jenomže rodič nám říká a říkají jsem si vás dobře a to uvědomil prosím el v mluv česky. Nemohu v tou svou řečí kterou my nerozumíme. Voni se mi to již nemohli o z věnovat takže musel jsem se to prostě že si oči teple po vrozené řeči v se do se naučil vrozenou mluvil jsem vrozenou řečí jako mal živou se třebas. A to není z ve cenného to je prostě svěží záležitost do dokážou vždycky tak ve on se naučil česky ve se rozešli ve své řeči docela nebo bylo nebavilo stavět dál. Ale že po vás on nestavil zákona dne si tak by se pospíchat ano aspoň ještě jednu věc při zákon se mnou kapitolu své ze chvěla který mluví o tom že. Od vodil do roka byla nad jemnou a stalo se mi tohleto říká a a je tam popisuje jak je tam někde napsal ve starém zákoně je že na ni kým byla ruka pán je ruka boží ruka hospodinova nebo tak nějak podobně tak to co je zatím to neni událost držet to líčen jako událost událost to neni to je zjevení vnitřní vnitřní a a takle budete rozlišovat přesně a to se snadno v tom starém za aby tam vede sám lidsky ruka volně na tak dál nebo hospodinova nad ní. Dělat. Tak pak budete dát celá jinak an nebyl ten bude po k vykládat starý zákon a tím méně potom nový zákon tam je to ještě detailněji rozepsáno a kde tady je to jak na to při že to zjevení a ne událost. Že je považujete zrození ježíše krista betlémě za událost. No tak neříkám to nestalo ale devadesát aby je pro třem u činnosti v tom umíráte proto a jenom jedno pro se rosy po necháváte protože je to vizte jenom vzdálená atomu nemůžete předejít aby sto který na to do tak se nedá že jede na to takle bral na že to na to se stalo se dělati si lety. Ne to se děje ustavičně neboť my jsme chrámem božím na tak dále. Ne teprve od chvíle z narodil ježíš kristus betlém mu nechci ubírat nic na tom narození do dospělé porod prosty mistra řek dale prozrazení skutečnosti bez kterou bychom se nedovedli představit že vůbec žít hra přes nazvěme existovalo bez něho to je jasný. Ale je to jenom jedno procento z toho co vám dneska o říkat tak aktualizovat no nesmíme se na tohleto jsem všechno. To se tak a opravdu událostí ale není to zjevením to musí za událostí a ne nesmím přejít todo zjevení prosím zjevení není např jež ho co děly učedníci panně po tři roky když vyvedeni ježíšem kristem to bylo všechno událost jenomže že léčili bez námahy i křísili mrtvé to bylo zjevení na proč o to co samo a proto nevšímej tato nejde samo. O to za to oni nemohou protože živou z událostí ve protože se naučeně na pak o je lékařství událost žádné zjevení. No a proto todle tak mizerně kupředu pro mít svým sine jas si no cože. vinno pro do tu na že nebudu tu učit se to milost neslyšně. Jenom na tebe že dokud on je blízko tak bo v jeho po hlavě může taky ano a teď se pustím do vlastního temna. Jeho ještě jsem to od těch dělal do ten vše dělalo dokončit a bez jež je tam praví atd teď jsem viděl jak je pán bůh přivedl jakou pláni mu nebyla z vůle jakostí že rozcházel vých a o on způsobil že ty kosti se podívali došla a a šlachy do těla a nakonec všichni povstali živý čehož církve všechny naše říkají že z mrtvých staneme u p. A že to bude koncem světa. Co ještě obrovská chyba protože nevědí že to je to neni událost je taky tak o dalo nenastane protože ani tam to nebyla událost je to byl stav který zažíval ten beze chvěl a z toho vyplývá že všichni v těle vstaneme z mrtvých ale ne jak sto představuje někdo na konci světa nýbrž během svého života. A když to nebude je v těle tak to nebude nikdy prosilo. Toto věděla svatá terezie z avily a proto ji denně trápili po dobu pěti myslí z wu a bičovali denně aby odvolala že nebe na zemi. Prosim vás že svět je to nepřijala tedy ani ve z tato nepřímá žádná svědkem v veliká chyba a se jej do si je to ještě vydržela si tak by bude který káže jakákoliv svět je protože nepochopil se to zjevení. A u toho to bylo zjevení žádná událost která se stát. Že tam musí být věr jakmile všechno bral jako že to událost musí protože jinak by to byly je nepochopili beze světlo od oděl byl dokonale události z lepšími začátky konci z budoucnosti s přítomností minulostí se vším dohromady a tato a svatý jan ve zjevení svatýho jana a proto každý v tom vidí nebo viděli v tom plout své vodou o dodneška do protože to od na vyrostly ty potkají si si že život lidský kdepak li toto nepotká tam konec se tam nebude toho svého říkáme a ten bude. Daleko po nás tady na si že dáváme budeme nakonec se to ještě nebude nebe na chvilinku. Minut ku když to co nám třebas existenci vesmíru no tak prosím vás v první kapitola víte tak co k tomu říkej latiníci. Získávání ta dát dovede volen svět kdys dáváním ne pozornosti a nálady dobré to se vás doklad je že tady nese dělají jela základní zásadní chyby a my se nemůžeme sejít dohromady proto že že nepřijmeme východisko které daleko moudřejší a obsažnější než to viklat jako histori a do pak ten pán ježíš byl předtím na ten si nebo kdo odpočíval kde. Jsme se tady zrodil kdepak. Nastala doba je to li s to se měl dovědět jak po je a proto tady to jsem přišel na to je pro velice důležitý. Anebo ho byl ten stvořitel šest dní pracoval a pak si lehl naopak její planě pravda kdy vesmíru vidíme že pořád řekla vytvářeno podal před dobou ráno a tak to taky každý znát cítí do se dostane do života jako do zjevení jsem měl a teďka hladinu lékaře za jsem tu výhodu že lékaři dostavil toho zjevení byl život jako zjevení pod od ještě s letního života při se tímto nešlo moc. Ale aspoň do míry že jsem potom se v nás dětech tato doba navázal bez nich e nějak solidněji. Mysím že úvod byl proveden a esi se to od li tak může do udělat dělalo pudy tomu li dlouze sáhodlouhou zle ale upozorňuju vás na to na že události často a téměř vždycky ukazují na svůj původ ve zjevení tak věta a tomu museli tedy po malinko pravému takové nad to je v bylo to v. Součásti toho zjevení smrti ježíšovy na kříži. Součástí čili do toho jeden z následků toho zjevení. Ale je neznáte budeš do ve za ten následek tak to by vůbec nechápeme o z toho konce do nesmíte začít chápat rozumí a asi tak. Začnu zprostředka protože nevim kam se dostávala do prostředně abych vysvětlil to znamenal život ježíše krista. Tam totiž se dovídáme že na rozdíl od nás život ježíš tu začal zjevením že ve se anděl panně marii je jim a el řek líbí. Jsi blahoslavená neboť sebe se když vzdáš svolení k tomu z tebe se zrodí syn boží. A ona si se jsem moc divila a hned tak svolení nedala. Ale řikala když to říká bůh tak jsem pólu ju čili to nebylo z vůle panny marie aby se narodil syn boží. Bylo z vůle boží a toto jo toho není to byla čistokrevná vůle boží nic s tou přidaného panna v ale z jenom pod o jela pro nás velice důležité. My se k tomu zjevením svět umět podvolovat menší zjevením menšího rozsahu. Než že my úrovně se objevu naší životě a myslíme podvolujeme a tím si kazí me postup toho zjevení našem životě pro své k tomu dostanu během toho svýho kázat pro se pod o jela a hle běžela ke své příbuzné alžbětě. A umí do bylo trošičku jiné. Tam se tomu zachariášovi jejímu manželi přihodilo v chrámu že se mu také zjevil anděl mu pochodem ne když na žádný andělé nevěřit. Je se žádný anděl nikdy nezjevil ano podobě lidské protože to není zapotřebí aby se mi zjevil podobě lidské ě k u to není zapotřebí vzít důvodu vztekat víš a protože lékaři dostali vzala jsem vzal za takové obrazy o zjevení v čas ale jestliže ten anděl není andělem čím je. On je výkon novou silou boží tak jeho berte nemáte by tříbila ani tělo byste si tělo se projeví jako tělesně tak tak je to tomu člověku aby si aby tomu uvěřil. Že stupeň víře člověka ale není to ten pravý anděl tele oba. Praví anděl je ta moc od boha pocházející která přerůzné podoby i k tomu s s s s a u měla k u tu podobu nabral ten brzo po narození když nebyl ztrát obrat svědomí to o tom ještě budu mus nebo se něco říci později antická ne jsem musem se k tomu ježíš. Tak el ten zachariáš tomu nevěřil že se může narodit li dítě tuto bylo zvěstováno a. Tak mu anděl řekl budeš tedy němý do chvíle než se to dítě narodí. Aby neměnný a. ale věk jeho manželce to dítě narodilo a ne tím se setkala o nás pannou malý a řekli si že jsou na tom vlasy doby je stejně. A. Teď že když dob se do detailně na tu nebudu ale u dal si jenom ty bylo hlavní body říkám byste stal by tam poznali že jsme zkracuju do tam mě. A to ještě todle no a. Když se narodil tedy svatý dělám tes roli pak je dřív než ježíš. Tak ten zachariáš začal mluvit ale když se narodil ježíš kristus. Tak nebylo těch překážek ze strany může protože joze nebyl jeho otcem. Tak a z panny marie taky v protože ta se pod dala tak v první takový příklad jak se máme zacházet se zjevením. Upozorňuju vás ze začátku a do od temně abych vám připomenout že máte vy připomenout že během přednášky se mám vrátit k tomuto tématu a mám říci jakým způsobem by pocházíme ve zjevení zrak o ten ježíš kristus proto mohl říci příklad svůj dal jsem vám protože to je zjevení ze kterého my pocházíme jste jako on jen za jiných okolností že rodičové si přáli třebas nebo nepřáli klepot též o těmi jít kdežto. Tam o to nešlo vůbec to o ježíše krista. Tam si to přál sto může takle mluvit dycky po bohu jedině bůh a když se narodil ježíš kristus po mně ten se nad radil. Jinak než člověk ve stejně hloupým dítětem jako kdokoliv z nás tam by si byly s nimi úplně rovni jenomže panna mary před tím než se narodil pro svítila tím že se podala vůli boží světlo na úrovni které nepřestalo svítit ona hor svítila dnes symbolem nesmrtelné duše naší a prosí tělo o takovým způsobem že při narození pán je. Se dostavit ti. Svatí tři králové žene a každý viděl to bylo zjevení. Z ve nějakou věc du ale ne sešel z živu byl čar li ve se ten viděl před sebou přešel z východu kde by viděl před sebou čili zavřel oči jaký viděla a toho bezvadně vedlo všechny chci vedlo do jeruzalemě či to marně špetku jdou be a chováme se to stalo neví nic se nestalo mělo pro neviděl než oni si ve vnitřně do viděli ano či takle se vás učím se to zjevení. A a plato před si velká událost nakonec né. Ale základem ji jeho byl zjevy protože musel ze zjevy pokračovalo rama rasy zjevením začla jednej nezavrhla aby vzal zavede vědění vede zjevení a tak to pořád pokračuje na zjevení své stanou se ví. vám třebas mohl mysl od byl v tom tuto mluvil jako že reakci řetězové že mu li tak že to při svých vyšším člověku. No. A takže když tam ty tři králové přišli do toho jeruzaléma. A řekli si jimi jsme viděli tutéž věc du tak to nemá aby v chyba v. Jich zjevení které by kde všichni byli přivedeni jsem tak tady ten spasitel se musel narodit tak šli vládci v země herodesovi šel na to víc s on toho všem bez na to že by bych je neovládal tak si pozval svému do cele to byla veliká výhoda že svět poznal jsem nemohl jednat. A ty mu řekli onoho větou betlémě neboť z ve starém zákoně se praví nikoliv nejsi nejmenší mezi městy du v svými ty betléme neboť se bez narodila tak dále. Ale tyto citáty nevedu dokonce protože vysvětlit se snadno opatřit na tak dal tak to je desce. Tak oni věděli že to betlémě je že betlém na tehdejší po měli byl poměrně veliké město asi dva slepě se o byla zase počítáte smrt tak. Zjistili kdo se dává zpětně zjistit. A tam najít nějaký léty veselit rozum bylo nesnadné takže ten herec řekl pokrok nese po tak jako oni jsem to chtěl za z těl zabít toho ježíše. E které nese rovná se rozum letem symbol rozum a nakonec oni tam přišli k tomu ježíši a přinesli mu přidal upozorňuju vás že je každému přichází. Tyto tři svatí tři králové a každému z nás přinášejí ty přidali jenomže v takové míře že je musíme ještě pěstovat abychom nedovedli zrakové o tak prostá děla kde už. Působí zcela jasně tak dejme za jeden přinesl zlato vzato je symbolem kovu který se nekazí to znamená věčnosti přinese tomu ježíšovy. Pojetí nebo vědomí že z věčnosti pochází je věčnou bytostí pomaleji těch pěti dnech nebo.