Karel Makoň: 89-42B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kde protože pochází se říkat miluje že to o věci za jiných okolností jinak. Ale to tentýž král který mu přichází ty věci přines. Takže rozsvítil na panna maria to světlo vám také toho světla oni viděli ten betlém a protože si vydali je měly připraven vydali něco podobného jako když by bylo. Prosím dával a si někdy rodičů mít sil narození nám nebo nejednám nějaký dále někdy ano o prosim on přišel on co on dělal ona volal toho bylo že dál no ale dal jsi dal si sebe dal si dále ale sis to dělalo správně tak si dávaly najevo svou lásku a to je podstatná část vývoj a. Nic z poza vnějšího není či dal si sebe. Každým darem dáváme sebe i jsou oporu poctě dáváme ne z vypočítavosti nebo tak jak oni to jsem osobu kdy jak hle on o anebo to. No a teďka. Že se tedy v tom vědomí věčného život ježíš nesměl od ten jest od narození vědomí že z věčnosti pochází a nese li se vrací do my nemáme. Ale si může nemáme tak nám všem křivdím mi ho všichni máme jenom jak otázka. Jestli jste nikdo z vás nechová v této chvíli tak jako měl teď umřít. Nýbrž jako věčná aby to jakoby dej věčně měla být teď přeci nemůže on za na smrti na záleží na životě chováte jako věčná bytost toto vědomí jak se chováte pochází z toho daru toho jednoho krále že jste věčná bytost. Vizte nemýlíte vizte věčný. Ale jednáte jako byste fakticky byli věčně vědomě a to nejste byste nevědomě větší. Potom bude dál potom ještě řeč tak je tento dar máte dále je tam dal kadidlo. Tady kdo se za že v každém chrámu aby se zvýšila úctu k tomu obr ústa tomu obřadu no. Čili by nám dána tomu ježíši do vínku úd se ta. Úcta k bohu otci a tu měl tak velkou přeji neporušil ani na kříži abych se svýho od něho opuštěn tak ses tomu věnoval svého ducha který všechno co měl. Dispozici čili to byl opravdu to byla vrcholná kus ta která šla k smrti za kříž. To potřeboval mi tu úctu také máme od tohoto svatého citelně si jak se mi přesně jmen a ta. On by ku kdesi máš někdy výjimečně tu k otci nebo moc let ta tuto tu máš pro toho že je tím vnuknuta že tím ve tím jedním svatým králem. A vám radím že nejlepší systém jak se dostat cestě k bohu dál je mít úctu ke všemu stvořené nejenom k rodině ale na mísí stačí někde. Blízká rodině ale ústup ke všemu. tu k rostlině půstu ke zvířeti půstu všemu živému celému vesmíru a když tímto tu se budete postupovat se velice rychle dostanete pod k tomu pravému daru ku mu z ti. Které padá a který brát tak že ten člověk pro tu v tu není schopen udělat něco jinýho než s tím toho boha ve všem co dělá tak si že jsem byl také naž tím pánem bude sedmnácti letech. Let tak jsem nebyl po nebyla moje vina po pytel. A tak jsem byl měl takovou úctu k bohu který byl přítomen že jsem nemohl dělat ze svých se člověk bez pole děl říkal jsem to nejde dělat hřích taktem mně říkal jak je to možné že vám to nejde do každému kde mně to nešlo jsem od toho odůvodnil touto větou. Jeli přítomen vlastník mého života je bůh. Jak mohu mu z toho něco třebas nejmenšího tu okrádat pro sebe. A hřích je postaven si je něco pro sebe bez ohledu na mu v že vše ostatní anebo pro své základy svých chu o se můžeme všelijak smilstvo právě janem co všechno ale je to je to tady začíná tele. Základ veškerý hříchu takže od to od udál takže to bylo to byla ta místa která se mi dostal a on se dostává taky vyšší budete pěstovat pet pa te me sedmnácti se říkáte všichni pochopitelně všichni bez rozdíly. Ale musíte opravdu tu půstu i proti vlastní vůli ten si to nezasluhuje tak nesmíte mluvit tento potřebuje nebude do správné abychom mu to věnovali to je ono není milovat el příjemné za nepříjemné tam nerozlišovat e nýbrž šel. Správné nesprávné tam rozlišoval a ti tito se od správného no a teď ten třetí dělal do byla myrha. Mylnou se pomoc návaly mrtvoly ve starověku aby že se vleje rychle. A protože to není v orientu jsou velice jede kupředu málo na tak dále no tak ježíš kristus nesměl se být ve době čili byla mu dána schopnost aby v době nezemřel nýbrž abys stále živý z hrobu aby vstal z mrtvých. Toto muselo být vnuknuto na začátku jeho života zlem tou k tomu povolání jeho ženo kterou úkolu který měl o. A prosimvás to vedle temno si ty dvě padali před jenom náznakově máme tento třetí založen nemáme kdopak z nás stane zmrtvých. Všichni. Ale jen protože se to děje odlišným způsobem než jak se to vystavit dovídáte ale vězte do stejně dokonalé. A kdybych ses tomu nedostal tak nepustíte dokud vám toto nevysvětlí protože není možné abys viklat toho všímal víc jelikož že to tak u oděna práce. Ale to bereme to doufám se tomu dostane napřed musím se držet ty hlavní linie tak jsem zaprvé jsem teprve při narození ježíše krista on se za v jeho před sebou celý jeho život.. Tak si představte co o nama radí o nám radí svým životem kdy říkal příklad svůj dával dal jsem vám tak a. Toho čím žil rada pro náš život. Jesi by to nebyl schopen na život sledovat takto měla na pro nás. On to na porád protote provést všechno co tam on provedl li zde provést a to nejenom z vůle člověka ale především z milosti boží jesiže sobec který ježíš kristus do třiceti let byl poddán rodině. Přestože věděl o své vnitřní nesmrtelné podstatě mi to nevíme že taky měl před námi tu sil vím vedle nás nebo o po proti z nás. Tu on v tom nedostatek jeho život nebot tu těžkost. Ti z první tisíce že přeci musel světová s tou věčnou podstatou o které se především věnovat a také dal svět ve říkal musí mi před si v tom cenného otce co berete z toho chrámu ne. A přesto ale šel a poslechl rodinu a když to nevíme. Tak máme být poslušni ě k tomu světu a v rodině el protože je to nejlepší výchovný prostředek pro první při žid ku symbolicky ježíšova života a mizí ještě jsme se. Abychom se mohli dostat za ani do učednictví a potom do všeho seslání ducha svatýho se dále se se to být poslušen. To znamená nedělat všecko co vám někdo nařizuje jich domu se přebrat podle receptu roz nelpěl pána boha a co je nesprávné prodělat nebudete ale nebudete ze všímat přednostně co je příjemné oproti tomu co je nepříjemné tone budete dělat správné as viz se nesprávného správný způsob života. Když se považuje za správné kde nás světec se vrátit k rodině do že musel být v tom svého otce ale ne jenom v rodině úzké. Protože nám chtěl před si ukázat to byl spasitel jak toho by dělat že do utekl nás dětech co se dalo udělat tak nebyl s nestrannou se dostal na kříž aby ho se stali přes stěny jo tak to s nemohl dobu. Takže on se donutil k tomu abych aby se vrátil k rodině když se nemusíme nutit to nám nesnadno abychom žili ve společnosti ve které jsme naše veliká přednost ovšem ne v tom taky veliký roste že tam by z nebe. A ten pýše a popis tím evangeliu svatý tomáš tohleto život lidský je most do věčnosti a po něm přejde než během života do věčnosti jesiže se na tom mostě nezabydlíš o učit od třicítce jaksi zacházet se sebou v třicítce službě společnosti že si bych vám směle. Něco zakázat aby se že doby totiž zakázali doporučí ve kristovy řeka vědom doporučil nená dávejte zapomněli ani v rodině ani bez konečnosti nikdy mně přitom nikdy neviděl že by byl na dával na protože to považuju za nepo není správné du rozeznat co absolutně pochopení události že události vyplývá ze zjevení. To vím čili se se mnou něco děje se mi nepříjemného a se taky nesprávné a tak se tím nemám naučit nenávidět někoho za toho nýbrž. A tak je než do vychovat takže mu přitakává on ve všímal si ve neudělá hadr na holi že vám to taky ne ale že to beru ti na tak je zjevení tak jak se do brát to znamená je v tom kus pravdy kdyby se mi to nestalo tak si to nezasluhuji že se mi to stalo tak si to nějakým způsobem zase budu si mohu taky to odsloužit. To se taky jeho děla toto z vás to mi tu z osobní ale co je toto a poslušnost společnosti kterou nám ukazuje ježíš kristus do třiceti let to svý v tom že se od z po dosti učím on se naučil tesařství a pořádně se učím. Tady se do učení po praně tak nejsem poslušen z to jsi svými zenon že jsou přidat se na páteře neposlušnost není to pravda se otec on si musím naučit všemu co za to kdo může naučit takovým z jsem taky něco vystudoval ne bez taky naučil něčemu ale nelituju toho přede si to kdybych dneska nebyl třebas těm prostorem tady je třeba ten vážně nebrali říkal do si do tam něco mi dal ale on a a kolem liství pole pitrů jedné pak a to je. A a kapacita a není je takový jako vy jenomže na to šel jiná. jsem studoval námi se těžko jenom proto jsem to nenáviděl vnitřně na jsem nechtěl studovat na viset. To dělat vůli s když koly by tam přelomit ulici zase svědomí ta kamkoliv roku němu. Vám řeknu jsem to dělal z vlastní vůle to způsobilo že se to způsobil vejde mezi vámi jsem. A že jsem se dostalo koncentráku a tak dále to všechno všechno lék kladné no tak by byla všechno co vám radil ježíš kristus o první třicítce se dovíte teprve z toho co vykládám učedníků člověk dal učedníkům a to je všechno o pro tu první třicítku. Něco je pro tu trojí ku která trvala tři roky učednictví a to jsi taky řekneme protože nebyly by se zoufali stoly byste měli splní všechno na co ten ježíš kristus chtěl od svých učedníků například el dali do ránu do levé strany z rad o nastavit druhou. Toho pro si do moc těžké kdy dodal jak ránu vedle strany tváře tak mu dám hned na tu druhou taky anebo oči dvě žen protože nejsem na takové výši tak co bych přes tělo vám dobou bych když někoho matku od tak nenechám matko manžela om při do se na to o někomu jinému v mi to velice mile. No to z kristova lituje s jídlem a no a. Teď je zajímavý příklad se stačí se s mívají tvé jsem tak ona mně dale ve nemá těl to jsem na hle na neberete vážně jenom sebe ale sebe ve test to než vážně ale ne smutně le. Brát vážně sebe takle ono to je chyba tak neradostně. Jezte lidmi jezte k o vesmíru velice nadanou něčím co ještě vysvětli. No a tak jsem byl první třicítku a teď vysvětlím el jak se dostanete do trojí ky jestliže vám toho v třicítce jde tak že se s něčím vy učí tele že vám to přese se neučili de snadno bez těžkostí že v tom neví kde jakou násilí od společnosti. Ale že také vycházíte z rodinou a se s pod žil kterou kde žijete. Pak můžete říci že nastala chvíle kdy se ses třicítkou rozloučit ne dříve. Ježíš kristus řekl a ten od této chvíli tohle toho kde matka kdo jsou bratři kde je můj domu nemám tady kam by hlavy skonání o této tito řekl. A protože opravdu to takle cítil tak je to vnitřně zažíval dobyl stav nikoliv událost. Zastav budete zažívat že tady nemáte domu. Že tady nemáte rodiče že tady máte věčného otce jako svého rodiče toho podle případ kdy máte ji do jordánu. Ale s tam jdete abyste ještě hotovým v třicítce. Na ten jordán se klasicky neprojeví jako jordán nýbrž na pokračování něco se postupně se bude ten doplňovat ten jordán bude doplňován něčím dalšími poznatky se stane kompletním jordánem č. On plní jordán za žijete teprve tehdy když se stanete a zase spojena se tuto poznáte let žádnou do od za ode vstoupí te ale plato tím že kdo potom ve tom tyto následky že budete mít tak čistou mysl a bůh vás bude mít ve vašem domy tak rád. Ty věci tam o splněny že nebudete moci z této cesty u soudnou. Že budete muset po že třebas sedmnácti letech a stát se tváří boží i k vás úvozovkách před bohem jako skutečností která je podstatnou jsme smrtí každýho tvora el tak jsem zjistil že bůh rád že jsem jeho milované dítě. A jak jsem to poznal to neznamená že vás způsoboval nebo nás objímal nebo za tou vůbec nebo že vám mluvil vůbec né. Nýbrž že jsem nemohl se dočkat chvíle kdy se s ním setkám. jsem proto jsem se přejde těšil na to setkání s ním který jsem zažil začátku tohoto převratu. Tak jsem se večer každý den večer s ním setkal tak jem. A to setkání sbohem nebylo povahy jako setkání člověkem nýbrž setkání mi je daleko mocnější myslet setkáváme s lidmi formálně to bych byl nerad abyste brali jako za z někoho z sami formálně setkal jsou tady dobry pak ti něco řeknu ne tak se sám zase mluvím. Snažím se od toho abych mluvil za vás ale ne za sebe z vás. Ale ne ze sebe kdysi tomu nevěříte tento schopen mi prominete to víte to řekl větru událost z do to s ohled let ta a ta se mi stala tam na tom než tím bytě ošelíně kde milého vrat byla nečekaně do toho mého. Ústraní francouzská rodina. Matka těžká původem jejich věk byl synové jsem umí francouzsky lid než česky. A to mnou že které tam taky převedla po své cesty mnou vše to neumělo vůbec česky. To měl přes jenom babičko to dělo podle měří že to oni babičko když to bylo babičko toto babička a no a za babičko nevykonal tu tu tu nebo by škol. A tak těle babičkou u svého semen mar tak tam jednou jsem mnou stal sám a. Vše celá rodina můj syn mile věd víme vědce se dělat z zeď dal všechno el synové paní a všichni šli na koupit protože vlivů li zase přivolat rodil do tou při na tím že rostou pobyt od tam při velice je poutu vidí žilo. V širokém to domech se znovu tu vešlo no zkrátka tam byli a babičkou on neodolala a šla na ty hubit taky. jsem dostal s tím malým martě ještě se ab bude svým dětem sám. Oni říkali na babičkou říkala mnou ona látku říká při před svými lidmi ut týká. A tak řekla mark u ty se smíš kolem nejdále vzdálit asi tak do úrovně velikosti této místnosti že dál nechoď pro na židli a jak neutečeš tak tady jsou by si ho podobně jo všechno noho a omar jak se drželo proto je vládou o s tím si hodné ode takže ani neslyšel od své marek z ku odporoval ona mohl na to jak jak špatně francouzsky v taky. Ne a ty si ale říkal jsem tady sám z matky co se může stády do za být tím nebo když se vlásku nit ale a nebo přít ani to ani ono nýbrž ho něco co bych chtěl s také s vámi pro ve si že nemohu šla vivo tak u zabil o řeknu jak si proč. A proč takovým mají děs zabít se nemohl a se dověděl že to asi nezabil maxima se to z u pomoc kotel co hlavě to se mohlo stát. A jsem se soustředil mi že se dívám na vás jo toho z od proti na jeho střed prsou na anahatu na to středisko lásky. A tam. Jsem byl z za svou otevřeno anahatou to byla moje anahata v něm v tom malinkým markovi to byla moje anahata mu otevřeno prost ale někoho jinýho. toho matka a ten marek vám ke mně přišel jsem si začal ke mně přišel říkal kázal vše ke mně ukázaná pro střed mých prsou a říkal jsem mu a to jsem a ukázal na to v tom není žádný omyl říká a ne ty jsem ty nemáš pravdu se mu říkala. To ost to jsem a a to jsi ty ponechávám máš pravdu o to jsem do kolem a že jsem i to ne vyložil jsem prostě tak vítěz z s s znalo pocit oddělenosti ode za vteřinu za několik vteřin. Když jsem dokázal do svůj stav svůj stav. Přenést nastav toho u dítěte to as bych udělal ze starými lidmi nebo s vašimi ta síla s dospělými lidmi na tak bych nezabil na místě. A do pro do jenom nějakým pane tu mou roku třicet sedum který říkali se neumím soustředit. A ty říká že ano prosím nauč z toho jsem říkal proč ne jsem byl neměl tušení že o chci zabít. jsem se ale jsem se měl nesoustřeďoval takovým způsobem jak se soustřeďuju v sobě sobě soustřeďuju tím způsobem že se nesoustředil tak abych aby pán bůh a patřil abych něco vody dostala. Nýbrž abych jemu patřil bez jakýkoliv vír hrát. Od prvního okamžiku od své z toho co tření šel se odevzdávám bohu vnitřně rozum že při koncentraci všechno dělám to tyto říká nebo neříkám na tom nezáleží na tom na této odevzdanosti záleží do čeho to vodě te kdy se zbytečně mezeře ale že čím me mně to o dětech tím je to lepší. A tak jsem zkrátka do toho marka se soustředil do ke mně přišel. A od chvíle nata babičko se mohla unadivit malé byl jsem mnou jsem byl od tato se v jeho matka jsem ho babičko na semeno příbuzným vším jsem byli vjemu od tam ještě vadit óm byl jenom v betlémě a říkal právě jsem vás nemá jsem ono o nemohl měl jsem se přálo jsem karel por ale řekla jsem karel ne mu a ne a jsem jsem váš čára lo a. Tam dobře zase byl jeho karel mnou. Takže jenom svěří že to není tak těžké jak se nám zdá se ocitnout velel v tom životě jako ve zjevení když to dokážeš jest a vůle dítě jako to dokázalo za několik vteřin tak je tady otázka by do vás bude jeho pád levém. To jsem případě will aby mu odtamtud cestu usnadnil. Jenomže když jsem to dělat ale tu mohla o do své člověkem tak se mu cestu meus snadný. se se tak odevzdával o něm vjem jako že to moje tělo které mám tak pocit oděno jako vy budete dovolil době tady nesedí třebas dvacet lidí jsem tady teď tady sedí s. Jenom jsem tady a ten teď tady sedí a to to je ve sví to nejsem tento ten dovíte nýbrž ten tedy on nevidíte jo chrám boží teď tady sedíme živá takle sobec vode o bez toho mít tolik jako ten malým válek to jsou li se stane ale začlo v na to bral jako tomase říká česky a za klid u prosil abych to nechalo že by umřel z měl se na celém těla jsem v nerad sice ale zanechá jsem to od ten pád z mat u ó. Ty doby nebyl schopen jsou jsou z těla protože měl z toho strach. Tak to je pravé soustředění toto přece nechci mu přijít a tak byl vyřízen dokonce života a přeci ježíš kristus řekl. Zrno které nezemře nevydá k a ne z to onen národ za to lidově o naroste nová rostlina to musí samo se zničit aby nová a to si na vyrostlo. Do ztratí svůj život nalezne ji řekl on doslova no a to jsem chtěl to jsem věděl že u mně taky tak je čistota ztráta není momentální okamžitá ale je to proces ztráty a není tomu své jako do odhodlávám oponovat. Takže jestliže to jako o tom něho třebas u ten ten následek že pocit že lásku boží kdykoliv pociťuje že vás bůh miluje nese se ve vašem životě stane el z toho a nevypadá jako že jsem si to sami zařídili k tak a když to poznáváte lásku boží a vedení boží tak prosimvás tento okamžik nestane dbejte co to znamená vy musíte v. Je tento stav to jako u ježíše krista do vyvíjel taky třicet nad do musí také vyvíjet a jako víte že budete s být věční za ten okamžik v milosti že pocítíte tu milost boží ne tím způsobem říkala pane o že k můj život z krát tak tímto hasne nýbrž to je milost od tebe bože a tobě patří i ten účinek. Rozumí to znamená jestliže. Je to byl pro nás situace z ale rázem na na kříži když se cítil ježíš od boha opuštěn. O přesto mu odevzdal svého ducha no to je vono. Aby se vzít nebýt omilostnění od boha a přesto mu svého ducha a a všechno co z toho pochází ten užitek duchovní sto mil odevzdat bez toho na sebe vesel následek bez ohledu na sebe co smyslu těsto nic nebudete mít temně vším pořádku. By se to vrátili kam to patří a jsem vlivem el to začátku těch lékařů měl tu příležitost stát se dokonale z tekl tím člověkem to mělo čili to byla to jen ne pěkná vlastnost. Ale chápejte když při vědomí operovali jsem se bránil. Tak dokonale že se nikdo kdo není napadán text způsobem z vědomí jako proud ohromnou bolesti se nebrání k k tak vrcholně a tak stoprocentně ta se ses tekla na ty lékaře jsem s ním oponoval oněm měli těla za do jsem nemoh se vymknout ale nakonec jsem zjistil že to marné kdo mně beztak budou operovat jsem měl dojem že by dva jede roky že chtějí zabít ne. No nechtěli ne ne ale měl jsem ten dojem vámi že kde se to ještě letem viděti že vás nechtějí zabít to nevadí že tomu nerozumíte že nerozumí těm stavu od vám budu říkat. Ale fakt je jednejte tak jako as jsem potom v jednal a když jsem potom po těch operacích stalo a tou vše pro vás. Na ženy jste se s takovými lidmi že byste mi tak než si dokonalo ale tak stoprocentně nějakou vlastnost vás moje. Vlastnost co jsem říkal z jakost neni dokoná je vrchol nedokonalosti ale byla dokonat pro si protože bylo plno u k je u protože jsem byl vzteklý se naučil normálně být s tak klid takovým protože nikdo z vás tak řekli nedokázal životě toho jak tady proč mi na to nevypadal. Ale mějte prosimvás jakou lepší vlastnost kterou se dovedete že boha to je výjimka z tak jsem se dostat k tomu bohu ale viset si lepší než ale nejisté vší potud pokud nemáte nějakou vlastnost kterou vstoupil stoprocentně vím žijete zpětně pro boha bylinu bližního tak ne kvůli němu nýbrž kudy bohu že on si to přeje abych miloval. Bližního a tak dále to vyložil ještě později tak a a jsem potom po těch operacích. Se dostával vztekem znova rod je situací kdy jsem věděl že žádným vztekem nic nezmohu na světský sekal proto že mně něco nešlo pro někoho k udělat rozumíte. Na přesto na čem po pro sebe u těch lékařů ale potom pro někoho kdy za tady odsud když se vztekat protože nemůže být bližní upřít hodně e mu tedy prospěšní tak z toho nic nedělejte to v pořádku to je milost od boha a že mám pro do tane na mysli a těch chcete být prospěšný ale při na to nejste vy kteří jste bytosti které bůh ve vás li tak že působí v požehnání patřil mu čili. Dělejte to z moci boží to tu pomoc u víte jak to on vyvolil prací jinak lépe příklad který tam byl asi dal o znovu budu opakovat protože to velice pěkný příklad. Jednou se mi třebas stalo za že do valí se ve se ho chtěli poklad. A jsem byl tak vzteklý že oni třetí prát se to nemá být ne nosem byl tou li nespravedlnosti se chtějí třebas zabít to jsem si tak myslel nebylo třeba z pravda ve za jenom trošku po samotě tak jsem byl vzteklý na tím že jsem se chtěl jim branou se pro spojit. Takže za tam moje matka jsem na štěstí. A tam chytla řeka suso toho plat než a stačila za sebe tak takle by ti co se vtělit při ji takle s takle byla matka a takle byl jsem za takže jsem me mně nemohl a ona se obrátila e zády ke měl držela za ruku ne ale díval se co s těmi lidmi že rozum udělat nebo tak to dopadne jsem podle zel. se jsem se ji podle jsem potud někde vedou lisu je tato šlo klidně to nemohla pozorovat a s ti kdo leze jsem k těm dvěma příčí se lidem protože jsem měl úžasnou touhu jim pomoci jim pomoci. Aby se dál nepřeli před jsem to jednou za ruku a říkal se mu proč se před te i to je nesprávné viz nemáte mít rád ti. Jako ostatní lidé a to z tam maminka mně nedala za svou stupni by na našla el to měla a jsem do u těch dvou který se a dali řekla pod o a pryč. A ono dvojí řekli ne ne před křít nebudeme domě totiž v chvíli když jsem se vyprázdnil od toho vzteku jak jsem poznal že z vizte li se mohu nastoupila síla boží nevěděl jsem že to boží. Tak silná že jsem mohl zdola i ty silně se přít síly lidé ano. A tak jsem měl rod s moc sil pro si že se z brát sil oni říkal maminka že valně lepším přáteli od doby a do smrti. A to byla síla boží prosím vás. A takle nesčetněkrát když jsem se vyprázdnil v ze s tak u lid čili dejme mně nejde něco pro vyššího udělat. Ale to bude s tak který si způsobem nahá. Tys po měla obrat v s systém pase taky nemusel přít lékařů a bylo to dobry. Tak jsem se taky nelze přel okamžik nastoupila jak to se vypotřebovala na těch vyšších ano to nebylo z si takle do koly své například babička se snažila namítnout jehlu nešlo to a jsem říkal babičko dával při zrak jak ti pomohu toho co do toho do tečku ku. Návod ve pomoc nepotřebuju konali byla dál ale když za li krásy po pátý an neztratila tele tak tekl při kočce větrem se mi pojem o tu vně oka něco nají protože jsem ten s tak nemohl udržet zase ho musí žil. Kus a dostal vlas okamžitou moc boží jsem na by byl potom vjemy celým domě nemohlo dostavit. Takže i tak tím neško stech vás vždycky pravdu potom říkal poctě se nás dětech. Anebo že o to ty se staráš. Ty si malicherní od davy se ji nestal on se stala po každý detail našeho života jak si potom si se dostanete do toho jordánu. Tak to jsem nesměli je věčný. Všem protože byste nemohli zvednout to neni na to jenom jordán to ještě jsem začátku věcí. A teď dál. si hned z pustím dokonce tohoto výkladu na protože možná se ve mně vůbec se dostanu. A ten je brát takle svatý jana asi třicet let po z smrti ježíše krista. Neměl zjevení na ostrově patmos ten kde. Se mu zjevil anděla málo pže on se tam napsáno muss kázal jako vnitřní stav. A v tom bylo po se do také toho že beránek boží za ležíš kristus otevřel sedum pečetí když protože první pečeť tak jsem vyšel ku mu mít na tom koní jezdec a ruce jen bůh a jeho následky byl o bojovník nebo dobyvatel takže to je. Příznak hlavní příznak toho zjevení ho toho zjevení el. To znamená které zač šlo jen tím znal vstupem do jordánu. Vy poznáte bude následků ku čistá mysl dobývá všech cele ostatní svět okolo nic z jeho nepřemůže jsem nebyl schopen dělat hříchu tedy dostanou tři v ale jiné prosimvás. To byla moje ve nebyla moje moc ale svatý jan přes že potom přijde o udiví k mu že při že vše ti výtku že přenosu tu nový ku dob to vše a potom další a potom všechno ostatní se doufám k tomu dostanu dokonce tohoto dne a deska se vám to vysvětlím protože budete muset běží dobu čekat na to než to dostanete písemně ale byla by byste měli jako hlavě abyste věděli co máte říkat tyto doby jsou pohnuté a je třeba aby vyčetl leze. Přít. Aby se nedal opice nějakou bez or která panuje mezi lidmi né. To ne tak se podívejte jsme tu nazpátek k tomu ježíši kristu v jestliže on ukazuje že v tom jordánu. Svému otevřelo nebe ve zjevení pochopitelné že viděl otce který ho nazval tento li se modlili se mi zalíbilo ovšem on ho neviděl. Osobně ani jestliže žádné hlas. Pročpak popíše jenom svatý dělám protože působila nás sloužil v době sval jana křitele sloužil jan miláček páně pozdější že ano a svatý bartoloměj a tyto do toho eva měli jako žáci svatýho na křtitele přenesli. Tak berte na vědomí že je zpráva kterou máte od svatýho na křtitele v tom evangeliu že ten tenkrát řekl těm svým žáků a tyto své ten svatý jan to dal do temnot evangelia těla. Tak takle to berte no a ten nám ježíš pociťoval tak velkou lásku boží. Jsou to se měl neposkytoval jim větší než si ji posiloval se na světech stejnou. Že nemohl řešit ale teď duch ne on sám z vlastní vůle ho ho vede na poušť po si se ti dnes zlačněl a v lačnost ti vyvolal satana který ho pokoušel pokušení satana vypadalo takle by se budeš klanět znamená jeho které mělo za úkol prospívat člověku a. Rozvinul svůj život bez toho aby nerozvinul život. Že jakmile rozvinulo to života začlo přešlapovat na místě ale byl to člověk nedokáže začlo mít touhu vládnout tomu člověku naše je ochotno vládnout tomu člověku. A tím se stává satanem že na vládnout jenom bůh ale ne nějaké naše malé a. Čili satan na poušti naše malé situaci po jordánu. Takže my se z jiné setkáte po jordánu takhle. U tedy dale vedeni duchem na poušť se o nač co znamená kdy dali se od všech světský věc je tak dále to nebude lišit pro tam všechno vysvětleno. A tak jestliže přemohl toho co tam na znamená přemohl sama sebe tak to mělo za nás tedy že se mohl stát účet učit učitelem ovšem potřeboval k tomu zase pomocníky a to byli učedníci páně trojí dvanáct s konáte znamená jenom ona co do pokolení izraelských nýbrž na znamenati vesmír tak ve starověku. Protože bylo no a z vesmír vesmír do znamenal v našem smyslu vesmír to řeknu jen duše janem vy to budete takle ten málo bylo k celý vesmír ano promiňte. A je tak je panna maria je také znázorňoval na jakou žena stojící na měsíci a mající kolem hlavy zvaná se vjezd znamená a matka vesmíru. A je zajímavo že jsem přišel třebas prosila kus jakým omylem el tak jsem vstoupil nemoce odolat a do chrámu a pro by tele. Dát námi na dobře jsem božským a tam jsem našel v tom chrámu pannu marii nebyla to o nic jiného než socha starověká ze sto proti před kristem oděná a aby to dělal nebudou po nějaké. Pohoršení a měla dvanáct z vel dvě z nad na opásal měl neříci to byla známá symbolika ze starýho zákona a ještě předtím jsem kdy v celém blízkém orientu či do si nevymysleli křesťany. Nýbrž to převzali od předcházejících pokolení předkřesťanských po na věc nic neubírá naopak tou u do říká něco o moudrosti boží no. Ale pro mi že tady si odběhnout se potřebu do dokument to byste viděli že jsem si to všude ověřovat kam jsem přišel. A. Byl nám na ku na poušti setkal se satanem to znamená svým malým které odkázal. Toho mezí které mu náleží slovy odejdi satane. Tam a od že odešel odešel do nových pozic jaké sluší našeho malému a upozorňuju vás že své musíme si zachovat a to se ale dokonce to o života jak sil zachováme tak umřeme okamžitě li ho měli a děláme toto žít kdo musím li kdy se musíme smířit ale musí novou funkci zla by si s to nemůže dovolit říkat byl skladateli noho on nepřemohl satana onu odkázal svoje malé domluvil musel to jsem nedovolit. Ale to pak a s. Ne ten je to jáčko způsobilo těch z dvanácti učednících nové jsou mu k chci. A tak zabila rozdílná a op učiteli od učedníka učedníků byla rozdílná. O to o jidáše po svaté jana evangelisty a takle rozdílné jsou naše vlastnosti. Které se stali učedníky páně se to stát se svými vlastnosti učedníky páně totiž celou duší svou. Nikoli jedenácti z dvanácti celou duší svou jdeme za kristem deme ve šlépějích jeho evangelia. To je milovati budeš pána vás z celé duše své znamená ze všech svých vlastností. Miloval o taky jidáš. Prosimvás ten ho miloval víc možná a než kterýkoliv jiný učedník. se stala jedna věc na to vám musím upozornit on měl na vyšší rozum ne že byl proti rozumu naprosto ale ten také mít své své abyste rozumu říkal po že jsi nechal ježíš. Na s tou hlavou by je li by být tak om toho cennou mast v nesprávné v tom svém mělo prodat na trhu pomást a rozdat výsledek protože by bo lidem kudy. Tak on nevěřil že tomu ježíši rozumíte prozrazuje von ten jeho rozuměl prach. Marně mu říkal ježíš ale k smrti na tak dále k tomu nerozumíš to z rozumu nemůžeš on se po se za stal zrádcem pro toho že to byla rezervou. Co bůh v našem životě pro nás připravuje mu při budeš kříšení z mrtvých. A tato vidíte masti bylo z kříšení z mrtvých to při pro věc nás že tomu nevěříme. Tak tu budeš špatné kdysi my jsme že my z mrtvých nestaneme v tomto životě tvém nesmírně velká chyba neodpustitelná každý v tomto životě v těle stanete z mrtvých přát. Nikoliv na konci světa dovolte abych pro na konci vysvětlil se do svou na konci na konec těch přednášek ano. To byste si pro své protože ve bych dělo pokud tu. Že kdekdo z toto básní jsem vykované dostal od by v tomto světě tady jedno dej stal z mrtvých například. A zemře pro obyčejnou smrtí jako zvíře a ne jako zvíře protože mezitím vstal zmrtvých. Prosimvás tak tohle toho vám není důkazem. Postál smrti není záležitost jednorázová nýbrž aby řekl potom pak po zatím co bych zůstal zapři nic z mrtvých. to se člověk to dělám nedokonalé tak dodneška z těch mrtvých stávám kdy se oni existujou podle svatý terezie z avily tři kategorie lidí. Není kteří nejsou učedníci páně ty jsou duchovně mrtvý o který mluví ježíš kristus mrtví pochovávají mrtvé. Druzí jsou rekonvalescence ti z této z mrtvé dosti a to byli učedníci panně na to jsme my a. Tihleti řekové jsem ti ty musí být zaměstnává ani v tomto světě jak nejsou ho tady dělají pošleme své věci. Proto se nedivte že musíte být du zaměstnání v tomto světě tak než se zaměstnání dáte matka vše hříchu dal toho se smysly dejte a.