Karel Makoň: 89-43A-zkresleni (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V kdo svět poděl dost jako základní bych chybu v se si myslí že co dělají pro sebe a voni to dělit pro pána boha tak z prosili mohou by když to neví ale hlavně aby to. Jsi byl proto bližního pracovali a zase se tu vůli mají se takže to je v pořádku v asi že to bylo života vstupuje nejenom bez v a to je všechno pokrok. Tam se v této tu dojmy z tohoto světa a z dojmy z tam toho světa v čili správně říká říkáte vylit na to neni spolehnutí protože to je jeho přizpůsobí vedení cestě dal člově dovést tvého. Jeví je jedno jestli opravdu to není správný člověk které protože jak máli řešit se do toho těla se vodtud čili to je všechno toho pravda a čili to vůbec není pravda protože není pravou pravdu. Že ten jeden byste mohl vůli do pravdy astrální vniknout tehdy kdybyste si úplně protože jevilo hadu kdybyste tento svět chápali. Jeho základům takový jaký je jsem vám dneska při do říct že za tady třebas atomech jsem zvládne přitom přitom čili sku byli přitom v čili negativním dost ty neutrální. budeme v tom atomu v takhle kdyby člověk chápal ten ten svět nemusel bych se věkem proto jako od boha pocházející že ten bůh je ve všem obsažen vnitřně ze všeho. Obsažen i v tom atomu tak by se byl přibil zle s úctou takže když třebas se na to čili jak my to naučil nějaké mistr otevírat ne hrou u plně. Ale tady z tam vstoupil o to co si tu dolehla jdou tak přestanu svým přestanu být jsem a tam žije to teďka že tady s vámi na vám řeknu daleko dokonaleji protože byste se vodejde jsem se. A tak prosím škod právě kde byl pod za do vah zase to se setkal z manžel to se dělo se to jeví že v teď dostavilo protože oni sval když tady na jste si kdykoliv jakkoliv takže jsem si. Dal jsem jim mohl se známy co jsem dočet dobře těm peci kemp to jsem mohl dělat záměně a moje vás svoje nebo tak jsem se to si nemohl protože jsem s také na domluvit ne ze tak z vůle z také já. Protože to jsou naše nejde ale proč takhle dopadlo tudleten to co dostanu se takhle dělat jsem se na celou vědomím neznamená že kdokoliv vyšší do rovní třebas že. Při ale vedle nás je nad sleduje vůle není v nebylo zcela anežka nebylo svatá terezie v ale kdo je tedy co napřed nebyl co to nebyly co nad byl mi protože mu to této o něco jde. Je vstoupit odstoupit budete tělo je to astrá když mělo my můžeme chápat věci boží než lidsky tak protože tam toho jsem byl kristus jak jsem to je v době to jest ale nemohl v ono se to stát že. Sestoupil to je tak najednou svatá terezie z aby on by v španělsky se v jenom aniž jsem ještě byl při tak česky třebas v no ale na velice do španělsky z česky se někdo neslyšel a. Je verse je to cesta byla silové z ve ale přitom česky přestal se ještě to jsem se ještě do nebe nebo že jsem se stal bylato přečtěte stará nebo nová jenom jeden eště to je to maličkost takže. Co od nás že například zase jak jsem jak dovedete astrá toho že tam všichni přicházeje do smrti nějak tolik zbytkem svýho života. A on je si odpadem našeho života za života většího nepodstatného že jsi také ani bylo sto se dostane že bych ano čili voni by byl nedávám je sílu a že se tam. Říkame milost to zasvěcence na této ona on tohoto tiší myslet ti se zase jsem si toho se s zase se do byl ne tak jednají právo se toho času se nemohl toto mluvit. To je dáno se zase a to dělá velice dobře ten je toto požehnání v nás je na volil mi astrálem je bez padl do veliké a na těch když nikoliv ještě věc. jsem toto jsem se zatím jenom k tomu že z a této protože ten nás někoho tady nikdo nebyl svědkem toho jak tam na působil ne jak se v nás je v nějakém otci. Dovedeme v tom neměl když se s nebyl žádný ještě pojem jsme se se vstoupit byl na to je ta tam třetí tvoje proveďte a dělali jsme tak on se právě tak. Jež se stal co právě jsem oleje a ani o nevede stavy provázely předvede se nepřešel na tom následky bylo třeba jež ne se říká to zase se na to že se toto jsem udělal vede na by na svaté hoře. Tak by bylo třeba abych je v jsem to na jinak tam jsem toho byla dojem je mi nechcete bez na zase na toho se tady žil sledována nebere tu pranu o věci si zela a to byla nebesky. A tato cesta ta je od toho vám něco řeknu hodně v ale musíme blízko a protože jinak z oka ne ne a máme své nebo tři co chyb vede a byli pod námi ho no tak. My být dána v dalším ale zapři to tedy nějaký přání někdo z kdy on jo kovy on každé utrpení lidské totiž žil protože měl soucit. A jestliže vy máte jsou tyto věřím že nemáte tak jenom si uvědomte že jaký máte soudci ze sebou takovým jsem jsou si taky s bližním neboť máte mělo když jako sama sebe takže odkázal ho na to na výchovu to je chyba. Máteli soucit pokud můžete pomoci pomozte pokud nemůže pomozte řekli bych nemusím pomoc ale je tady pánbůh který může pomoc a podat podali mu přesně co dělat aby to bylo vůli boží a tak vám radím tu že vás. Abyste prostě jsem ve vás postihne je taková vám s ti stěna nálada takovým pesimismus to jsem. U vás s tím věděl znal leta a zase z toho dostala jsem tak bez řekněte se z toho vopu ty mi z mu přeju čas máte protože to všechno. Jenom výsledkem do vaší zevní činnosti žádné vašeho vnitřního poznání jestli přineste jakmile se dovede málo vám radovat z maličkosti tak taky jsem to maličko budete se trápit on by se syt ano. Ale když se rady ze maličkosti proto že je tam maličkosti od pánaboha která je pro vaši radost tady tak i to ale utrpení od pánaboha pak to utrpení ten pravý význam totiž to. bude od pánaboha tak to není výchovná věc nýbrž je to potřeba tomu bohu náležet a ve se to tak že nemáte klidu dokud v sobě zrodíte boha a. A to platí o celém vesmíru je říkal svatý jan ve zjevení celý svět byl ne jenom vede když tole v těžkostech ku porodu pracuje dokud sebe nezrodí krista takže ono mu dát jinou radostí té. Radu než abyste se snažila jo najít toho krista sobě a tím byl odstranila všechny překážky samosebou že bude řeší o se jenom řek taky tak nejednáte jeho nýbrž dělat tedy věci odstranit těká. Ti a jeho hledat neradi mi bych radši kdybyste dokonale zázrak aspoň chvíli kama el toho pánaboha tomu pánu bohu patřit ní. Být jeho jeho dítětem no jenom veliký zkušenosti protože e ne z vlastní vůle a začni schopnosti že matka čtrnáctkrát za sebou obětovala bohu když lékař říkal že zemřu. A pánbůh tu oběť vzal takže jsem se mým lidem matky a vjem milosti boží stal nic kemp božím jesi o tom tak mluvím a o tom nějakou zkušenost tak je to protože to zavinili jednak lékaři jak moje mat. Ska a všichni prostředníci ne kteří ji mezi mnou a bohem jsou to znamená ale každý člověk který vám něco dobrého udělám je prostředníkem rukou boží. Jeho špatný ho něco je prostředníkem do rukou božích pomocí něhož se máte napravit ten takže to je ta výchova o kterém mluvíte ze svým bližním ale máte na to právo. Ke mluvit jenom tehdy když samá to pro sebe tak neděláte víte že to není tak jste všech při byla svoje dal jsem vám na jakým sp. Působení nám dal příklad svým životem a svou řečí především však svým životem a silnou kterou v sobě mám ten jediný život kristův nic zde mezi námi. To znamená ta síla existence jeho mezi námi je tak velká že od doby máme snažší přístup k poznání. Svého života jako od boha pocházejícího než byli jde předtím protože to takhle všechno nebylo dobře zjeveno ale naší veliké hanbě o to bylo tak že my tomu dodneška. Rozumíme a toto porozuměli bych do toho chtěl lest a protože nejde o to porozumíme aby se ku byl tomu rozumím tak prosím vás si krok za krokem začnete chápat ty k tento život jako s. Jedení od boha jestliže totiž ježíš kristus se narodil tím způsobem že se tam dělo zjevil panně marii a řek který když. tomu svolení když tomu svolení tak ses sebe narodí syn boží ona řekla jak je to možný abys země narodilo nějaké i když muže nepoznávám nebyl bůh du. Žitě o syni a tak dále čili proto se nestarej tomu nemůžeš rozumět ale budu u boha je všechno možné tyto aby ses bez pomoci může stala matkou a zrodila syna božího. Ba naopak věřili sytosti nábožného proto že toho může nepoznáváš takže pán ježíš oproti nám se zrodil no z čistě z vůle o. život svým životem ježíš kristus nějak které je že je to příklad který můžeme následovat to bychom museli zrovna jako on se narodit v podle zjevení andělského já. Je panny to se nám nikomu nestalo čidel to kategorie do další ježíš kristus tou jsem říkal žilo mine náležíme ne náležíme ani do druhé na tělo je dokud do které náležel například svatý jan ještě ten to jsem taky říkal byl. Tady antoníne do tekla nebyl tak jednáme žijme naprosto nenáleží ne tato se do pokud jo el protože když se zjevil anděl podoby jako panně marii tentýž anděl. Tatáž moc boží tentýž druh moci boží ne zachariášovi mam manžely nějaké ale věty ze které se potom narodil jan ti dal tele tak let byl zachariáš tomu nevěřil. To může stát protože jeho manžel devadesáti leta a nemůže porodit dítě nemůže mít dítě nemůže začít dítě a von říkal protože jsi neuvěřil se tak do doby než se to stane budeš němý. On vyšel se tam oněmi ukazovat se tam stalo se to bylo měl s ke zjevení naživu neuvěřil a jenomže pana máli a dal se mu uvědomila tou silou boží že se setkat se ale z bědou. Jsou budoucí matkou jana že to mají vyříkat mezi sebou protože to obdobná záležitost ale jenom obdobná tamta ale byl za si mocně přála mít žitě ne boží ale sví. Dítě a kdežto tady ji byl li jsem panně marii bylo jasně řečeno že to dítě boží a že bude li své dítě nýbrž boží dítě prosila své rozdíl čili tam my. To polovice polovičaté předá si to tam matka záleží věta a proto je toho napůl z vůle boží a napůl z vůle lidské nebo přidána lidská vůle kdežto my máme z roz. Není toho druhu že je to především vůle lidská a pak se tomu přidávat okamžikem narození vůle boží tak neboť dostáváme do vínku nesmrtelnou lidskou čili která pochází. Od boha ji říkáme jinde příbytek u boha které se v nás všem a tak proč vede před říka by měli by si to přáli rodiče a kde jim bůh tomu pomohl tím že svou dnes. Oddanosti vstoupil do lidského života jenomže o nesmrtelnosti své nevíme o nesmrtelné duše nevíme neví kdo ani žádná si je protože říká my jsme začli být nesmrtelný od okamžiku narození byl nesmysl. Protože říká katolická svědkem protože nesmrtelnost za začíná taky musí končit tak konec dost ne existuje čili my jsme jen on věku jak říká svatý pavel věčný bych máme při. Být řeku boha od věků a z toho příbytku se rodíme na tento svět čili si toho smyslu jsme podobnější kristu či se dovíme také jako on od boha přicházejí cele a ne teprve. Je že začínáme mít nesvedou nějak v okamžiku narození a přední se byli úplně smrtelní není to pravda do smrtelnosti se vtělila od věk nesmrtelnost věčná nesmrtelnost tak toto budete rady. Mít abyste věděli kam patříme a jak potom se to děje našem životě když byl to zjevení se protože jsme se narodili že se. Z nás projevila vůle boží protože s tou to byla také nesmrtelná duše tak to je projev vůle boží nejenom projev těch rodí kdyby to nedovedl přivolal jak se liší nebo čím je podobno. Že podoben náš život životu ježíšovu že tady ta nesmrtelná duše začíná působit ve tvořící se lidské duši teprve po začátku narození. Smrtelné duši protože působit tak aby zase za duše měla oprávnění životu do míry a v musili do jaké v jaké začli začlo působit dokud že život lidský. Nerozvine jakmile ho rozvine tak pak tato se musí se této naší smrtelné duše přestat ta duše působil naší smrtelné tak atd. Teď se tady se do rozvinou z ta smrt založeno rozvinout tento život let tak je to příznakem první třicítky ježíšova života kdy bylo dovolenou. Aby také smrtelná duše ježíšova rozvinula tento život přestože ježíš si byl vědom své nesmrtelnosti hned ale ne jestliže mysli nejsme si toho vědomi vůbec že jsme nesmrtelná duše. Ne tak to je pro nás se velice usnadňují musí se protože nemůžeme se provinit proti jejich vůli kdežto u ježíše aby se takového nic nestalo. Se přihodilo něco co je příchod svatých tří králů několik jim po narození ježíše a ty přinesli tomu ježíšovi ve vědomí o o o nesmrtelnosti této zlato který přenesli jeden jo. My přenesl u si tu bohu této kadidlo který přes jsem druhý a teď ti to je ta míra hra znamená vůní něco co lidské tělo může. Povaloval v v úplnosti ačkoliv že mrtvo let to znamená aby nese činil hrobě aby moh stát se mrtvý bych ten tak mu bylo jako dar od boha. Přes ty svatý tři krále věnováno také to čemu se říká myrha řeknete no tak tím se začal totálně ježíši kristus od nás protože my jsme se žádnými třemi králi nese s kali od žádném zlatu nevíme. Dodneška nemá nevědomi jsme smetena života nemáme tu tu bohu jakou měl ježíš tím že získal to kadidlo a nemáme ani v tu moc nese lidově a vstát z mrtvých. Během svýho života ale vám říkám mám ale protože protože si mysíte že nemáme ten váš omyl a na tom omyl mu může trvat do míry že. Že můžete opravdu zemřít jako zvíře ale ne jako člověk mohli byste tat jak zvíře ale od nelze z míra je totiž zvíře dejme tomu si vedou tím. A na mysli psala to jsem se oni ho potom přesvědčil beze své páteři nemá sedum lotosů nýbrž stává jenom tři čili on se nemůže stýkat el při své. Při jsem zvířecím životě sbohem takhle svůj život rozvinout nemůže takže jsem se snažil převést vědomí třebas proto proto su na toho psa pokusem přenášel jeho jsili. Se prvního to si otevřené takten bez krásně usnul do blaženého spánku který nebyl spánkem blaženým nýbrž byl transem ve kterém se dovídal. O své netělesné podstatě o své duši takže když se probudil z tohoto transu svou uměle probudil tak mně byl strašně v něčem který vzal měl. Se ke mně jenom protože jsem tam v tom transu byl s ním vědomě a on věděl že ho tam přidržuje no nejde to velice vděčen ale když jsem potom chtěli dělal a. Převedl jsem na jenom vel anahatu otevřenou anahatu když to bylo tos lásku bohu to nešlo a takže takovým šel aby. By umřel to nebyla blažená taková takový blažený trans nýbrž bylo to vona pozve utrpení proto psát a nakonec se u prosila jsem toho nechal a on přímým čelíme ještě odešel. Jsme si jsi dělat les v co ocasem slyšením zaleze a nechtělo vůbec vědět a světové záhy potom několik jim potom prvním kde byl země velice věčném se musel ujistit že to visel dělat nebudu. jsem z jeho musel toho psí ho ráje ještě jdou vstoupit aby dokázal že dál ho nikdy nepovedlo nebyl potom oddán ano tento z ale byl jsem se tak let nerozuměl jako předtím protože on podezříval že by po přesně vyvádět nic. Jinýho kdybych vyváděl něco jinýho co jsem na tom jsou nedokázal tak sice byste schopni otevřít sobě lidem třebas toho žila v sobě máme jsou to slovy seš silo prosili taky to co on co bylo protože. Abych mohl kteří do vás je že by vás všechny tady jste zabil to byste neudržely takže tak bych mysleli dělali to se musí poctivěji nic krok za krokem takže prodělat nebudu buďte bez zas si z ale toto šel. Říkám jenom proto aby nám ukázal že lidský o nic masově tak dokonalý oproti zvířeti rostlině tak dokonalý přeje tvářili jsi nebo transformační aparát že může. Se ocitnout na kterékoliv úrovni vědomí a podstatě jsou čtyři úrovně vědomí a tou začínám výklad byl zjevení že to byli čtyři jesi apokalypsy kteří tam při by. Dělal vzal přinášeli obrovské utrpení a ty čtyři jesi na pokraji vší jsou věřila čtyři druhy vědomí které člověk může mít a když se otevřou e tyto zdroje vědomí. I tak ten člověk a především hrozně trpí a tak do o trpí dokud s nepomoci všechno co tam ten vadí tomu úplnému otevřeni na tom prvému zažití toho co tam je obsažena. Že rozumíte aspoň jsem co jste rozumíš čtyřmi jesi na pokraji svými nic z toho se nestane li se qu nýbrž v vnitřní stav to je známá zkušenost tady z indů že jsou si žili. Úrovně vědomí který je schopen člověk visi neni a všechno na čtyři úrovně vědomí tady v tomto zjevení jsou otevřena a vždycky sto vychází ze řada andělů kteří něco. Přinášejí člověku ježíšovou utrpení a potom také e zabití některé části člověka které nepatří jeho vzrůstu a tak dále let takže se tato pasáž původním byla e. Za námi je tam třeba sis taky to co tady napsáno třebas v toto nech on si listy ježíš se těmi kdyby mu byl v příliš vim mých protože to neříkal jací jsou to co jsou mají dělat. To na není třeba vysvětlovat co si sami přečtete ale aby to lež proto je to začíná takhle viděním boží moci tedy správně to na nepěstuje. Letem prostá tvor že vidění těch andělů nebylo viděli nějaký bytostí nýbrž vidění boží moci že to hodilo do andělský lidský podoby jenom proto že ten člověk byl pod co. To obraz k tomu obraz lidský k tomu aby vůbec sil si pochopil jako oděl do obrazů lidského tak samosebou el tomu u bral ano velice mnoho na podstatě poznání protože ono. To není vůbec lidské a také ty ta utrpení která tady jsou líčena jsou lidsky nesnesitelná upozorňovat ale že jsou příliš míra o by tomu jsem nic zažívali a to vám. Jeho později co si na to k tomu co jsem dělal zažíval ale důležitější je abys z tohoto vzali to že když se tam o tedy dělá. Sedmkrát za totiž jednak mně ha a tu knihu přijímá beránek to znamená ježíš kristus tak při dělal na sebe je úkol spasitele. Ten úkol o to jestli se splní tím že ten beránek otevře v sedum pečetí který činiti v první fáze toho úkolů které v něm můžeme ani že. Kdo mu teče od kteří sami všechno otevírá beránek jak si tady je postupně vysvětlována si to vod toho prvního vizte nic cele to bych musel kristova e že není cele jak jeden člověk mohl spasit že. Čili jak je to možné to je nelogické neni prosim vás ale abyste to pochopili tak k tomu něco abyste dokázali aktualizovat stvoření světa a to další co. A mně jako zjevení než tolika jako události to se pořád bude byla rozcházel s náboženstvím a protože náboženství do popele a byla hrou boha a nadto opustil shodnout že není ani druhý nemá pravdu v tom jsou shodný. A jak to fakticky je mi každý zná as pocházíme z jednoho adama a z jedné evy nemá tedy dvě matky a kdyby se to op. Oni matky jsi dosud podělo vy se mužům tak jenom jeden zárodek se ujme jednoho jediného muže a z toho co se narodí čili my nemáme kombinovanou buňku tmy. Že by mít na ni bylo vidět vliv několika mužům my jsme opravdu z jedné jeden matky všichni mezi my nazýváme ji malo evou a z jednoho otce ale dáme ji adamem. Čili jeli pravda že jsme z jednoho otce a z jedné matky jenom z jednoho otce a zjevil nad opakuju když se všichni jenom z jedné matky asi mého otce tak je pravý dal v celém starém zákoně o zjevení na o zjevení z toho. Stvoření světa ve zjevení pro nic pak v zjevení není z místa toho mojžíše a jestli je možné aby z jednoho člověka asi nemá taky. Jsme vznikly my všichni každý jenom z jedné matky razil mnoho otce tak také tady taky dal dařit jedním jediným může být spaseni zatím jenom analogicky tomu jste po chytit jiné věci ještě vám to ne. Kde a jestliže možné to první jakože to jisté že to je také možné i to druhé jediný kristus může spasit všecky jediný ani do druhý jediný spasitel tože ptal ten symbol moc. Ti boží jako spasitelském může osvobodit lidstvo nebo každého člověka zvlášť v čili jsem vysvětlil první věc a to základní zjevení ve. Starém zákoně a tím je stvoření světa do se opravdu děl je takhle zašel z dům a to se nestalo nikdy se to nestalo také ta napsáno ale že. To pořád jak se to mohlo stát aby se to pořád její je jako tam měli vysvětlit všude všechno nestane měl zákoně se píše je ovšem jako o jedno rasové záležitosti nesnažil jsou to proces si. Sáhodlouhé procesy které se vyvíjejí a tou nešetřil prost doufám že my tomu dáte sytost e se o tom dokonaleji vyjádřit no a teď jestliže on. Ten jediný je schopen v každém z nás znáš v otevřít všechno poznání těch sedm pečetí tak je to dycky jenom ten jediný kterému říkáme. Ježíš kristus svýmu říkají jinak na tom nezáleží je to spasitel dělá to aspoň trošku jasně že by to bylo mohl jsme takhle aby to bylo protože to jinak vůbec možné neni prosim vás není to jednak moci jestli si křesťani. Postaví hlavu že se sem si pravila oni tak jsou na omylu který jediný se u nás menuje ježíš kristus ale ten jediný působích od věků nesedli stal spasen spasitelem teprve se z narodí. Do betlémě takže byl spasitelem třebas před námi abrahama mojžíše třebas davida eliáše. A ono jich jiných takže na hoře tabor jsou byl například eliáš k těm učedníkům a mojžíš z toho důvodu jenom tyto dva jako za tu si co tady jmenováni dál než. Jsou to jmenoval jménem ale že to dva činitele o kterých tady bude potom dál řek když on totiž přesně se dodržoval evangelia tím že kdybych mohli se museli dál a. Jist v tom starém zákoně je ničeho celá se dal zjevení a vždycky jako události který nebyli který se nestaly kteří seděli jdou tak například a takhle se musili král aby byl jinak jste všichni vedle vstup. Žertem to kráčí nevíte o tomu například po toto vnitřní stav na jemu v a z proč se z toho mají ježíš když o tom psala spočívá v tom. U o tom totiž může stát že oboru klást vel vaše povel čili otázku jak to mohl dostal všechny el na ten koráb všechno zvířata tak si krmil nebo tak to jsou nesmyslně otázky že prozrazují že neví se toto. Kola tak že ten koráb a je lidské tělo že se bude bude na od vás to jsou to je podobá voda v matčině těle a že ty zvířata mají cože rád to jevila matka. A tak dále a takže ji bylo osudu kdy chop kteří vědí toto zachránili ani kdo ji si také pravda neboť osum je překážka museli bychom znát očistu kabalu škole je jist. Sil ten s obratem by měla za pravdu že to dokonale ovládá a teprve se ta osmi říká stroj násobí jako tady v tomto zjevením si přestal člověk čí jsem v. přitom vítězem tažení el duch toho jedna jsou li nás rovnou osmi sku osum osum osou a to je přísloví jesle k této bitvě tak pochopíte že když se všechny tři. Překážky na třech úrovních smrtelných a to je hmotná astrální no ale mentální oblast spojí a překonají seď tím spojením se překonají tak z toho zvykne. Vítěz je dusil taky je tajemnou pozici popsáno že jste vůbec nedivím že na to vůbec si ke zrodit celek nepřišla proč toto nepřišla jsou takový hlupáci vůbec ne. Se dneska takový tvrdě si vůbec ne ale první si z světlé vzniklo ve předtím ve čtvrtém století po kristu kde je to ničení křesťanů nabylo takových rozměrů že křesťani. Li začli zjednávat se s ze sise jsem říše římské na to byl konstantin veliký o tom jak skončit s tímto krveprolití říkali jsem ochoten s tím skončit jsem ochoten sela tak. Jsem s ale pod dvěma podmínkami že budete za to mohu říši hrají i ze zbraní v ruce neboť vás prosadil ale musím taky tady musí si když mi moje. Že padne jako se měla naději na pád v době si za ni prodloužili život ještě vzor krise se nestal cest to zavinili křesťani ale tak když budete mně pomáhat tak pomohu vám. No ale ještě něco od vás chci za to musíte právo z du někomu nechci i oni konec si zadarmo to nespravedlivého hoden věděli musíte své říká kristus přeci váš tak bude. Sebrat peníze poli za tože prožili brali taky peníze to je hrůza je kris nedovolil petrově to sil meč protože kdo mečem zachází mečem schází nedovolit taky aby k tu učedníků páně. Byl považoval za užitečného učedníka nebo užitečného sluhou když bere za tom z du když ten na tom podle toho porovnání o vedl na poli práci na poli a v domě. Jak se praví na tom předělu jsem ten zel se vrací do domu ten služebník tak začal ato ještě od této chvíle to rozvádí jim to bylo složený neužitečný protože prodělal za mi z du. Ale když se potom dostane do otcova domu to znamená bude jsi jsou síla na boha jenom pro něj kvůli němu pane vůli sobě tak pak nebude to brát žádnou ustu a po chtěl ježíš kristus to takovým podobenství o uvádí. Nebylo za tou z du jako dejme tomu kde když je tak pojede podobenství třeba s on si nás el tak ti co měli hřivny nechtěli nic z toho pro sebe když hospodaří pro post. Dál ře a tak si se kup li znali jsou zakopal ten jeden z nich ale my jsme kopyto si netroufali to bylo hrozně zle to vědět že to nemá být ano. Takže když šel kousek dál a ten dal ježíš kris jo tak ještě mluvila vivo měl vysvětlit co je to práce. Je v tom domě přesto dávno četli to se nevíte že špatně se modlíte nebo špatně přistupujete dvou nebo nesetkáte se sbohem jeli kost od něho něco chcete když děláte. Je když se světem domě otcově nebo co se stalo u držet tak musíte se zbavit nutnosti vnitřní něco chtít z toho pro sebe ten služ. Jedni bych se umyl zase sebe nový šat a za šel k tomu hospodáři sloužit nic nechtěli mi najíst asi lidem pracoval mělo to právo teprve mu. Spol vás pokynu tak si sedl ab pojedl s ním takle vybrat modlitba která mít charakter spojovací že nemluvím o prosebné modlitbě tu nevylučuji ale modlitba která mává svést k tomu abyste si. Vědomě spojen s bohem musím tento charakter že to neděláte za mzdu ani nejmenší bych ještě chtěl podotknout že ten konstantin velikým zakladatel zaři radu třebas. E že ten měl manželku která mu to dával do pera na to byla svatá ale rád a ta pro toho konstantina dělala všechno možným čeho měla ráda z ženě takže vona si vzpomněla. Že jímá přinést z jeruzalema shodli po kterých král se ježíš pilátovi ona ty shodli přinesla a my jsme jeví si viděli tady jsem viděli tu úctu kterou mají ty lide. Že po těch schodech kde stoupaly nahoru vstoje nýbrž kleče a poli byli každý den schod a tak dále notak ale které maličko jsem abyste viděli že měl partnera kněží velice záleží na to byste po k o. Byli z tohoto že tady pořád mluvil o partnerství tady byl neměl partnery jako lékaře matku esesmana atak krále četné jiné těžkosti a nakonec celý tento život kdyby ho nebylo. Jako partnera nýbrž nadával na ten život jak se vyvíjí panečku to by na to byl strašně zle a kdybych se setkával bude tak se přestanu svědka ty nejsi neslyšeli nadávat zapomněli a jestliže někdo na dává poměry. Pře je bez tvé toho pořádně když někdo nedávám zapomněli pořád bude to vám řeknu co tento samozřejmě pořád bude ještě ucha protože to je přitom nesmí spát to bych mu dal uvedl kdokoliv spát ale on to oni. Ne které on se domě mysli takže tak myslím teďka tomáš za trest v těle myslíš každý ráno tak mysl mistra na tebe no voni se mi to jiné vyspíš vidíš zajde takže z chtěl tak by se vždycky spalo a jde. Než spát no a proti zaručuju by měl poslechnete dycky říkám jenom takového po praně v tom jak ano a jsem to říkal ale vím patrně. Hle tomu že člověk brát jako partnera svůj život je že dopad jak se nám jeví jako chce aby nebo jako. Dobrý tak je to pád jak každý případě dobrý protože ten žitý ono život pocházejí si to vědí jsme vědomi nebo ne od pánaboha taky vždycky dobyli když tam říká přináší samý zlo je příkad nepřinášel. Samé zlo začátku to bylo jenom zlo jsem jako dítě pořád pociťoval tu ruku jako bolest živou a pořád mám nějakou jim oproti zatím lidem a řeknu vám že když jsem dal chtěl. Tu svatou terezii dohonit časově jak ona za pět měsíců na psala hrad nitra ven tak jsem říkal terezko v tobě se to psalo si byla zavřená pochodů. O tom bodě ještě z vzal denně náš vést že si zval zase z krvi na zemi to vím to bylo v toledu tři měsíce a vámi se to bylo v avile tam to o lepší tomu ne řezali ale. To doby bylato jako ti tak to taky zabil lisu udělám to sem říkal šestnáctého listopadu roku jsem stát postup osm nástroje se pravdu myl bych víra nejsem sebe povolil na jsme si žili před národním divadlem. A za jsem si úrodnou tady z tvé ruce a jsem měl tolik času a stáňa jde o hrom byla vás tento zažil jsem tak jsem nemocen po jsem nikdy nebyl. Ale on to říkal tak hezky domino had jsem tím přes něčemu naučil od země dobré věci samé dobude si naučit to vite a tak to on se naučil tomu protože říkal ty potřebuješ tam mít o. Mnoho tak musí že nijak je to zaručuju tam nebudu když si ale totiž těch ostatních jim tomu dal bude si říkat tyto on prostě nebudeš se si těžce nemoc to taky nebral. A straně zaměří to bylo moje řečeno moc to bylo dobyl se mi toto obtěžoval by by z toho tam navštívili jsem měl pět neděl zvoleno a to způsobilo žes svatá terezie vyslyšel ale okamžitě byl dvou dnů pud. Vás nebudete se radši těm svatým a protože vy neznáte tak je to budem ještě následky víte jsem taky netušil nebylo přitom blázne před tou co to sku bo pak to maličkost ale jsem tady to on to bylo partnera. Co tím oni partneři který velice že si ode přál abych mu miloval další materiály a protože tu byl jsem o prože na tom dodá v ta byla to bylo prožila protože jsem nemohl psát. Jak se mu zdálo se jeho o tom vůbec pečoval el tak šel po vám se mi pravil tady sto od toho nová tou ten svému podobno bez kol o neudělá ani ránu a o. Mně tam branou komu která vede do šestnáctého století v plzni pro je tím koupen napřed do toho šestnáctého století z toho dvacátého a potom z toho šestnáctého nazpátek do dvacátého a potom. Se nazpátek dotoho se snáze ale to se zastavil o to bylo co by v láska protože tam vůbec nevešlo ale říkal tím tady nesou naše nové dítě to je tudleto zlý škola ta na tu je tam. No dal za krok jak mi dal za tak tak jsem se tam viděl jak píšu v tom šestnáctého století když tu svatou tady která zase snáze stole zase byl přestal jsem vzal. jsem byl od tato obranou jako v tom znát neztratil ale nebo v obraně se z nás do stroje z kdežto on si pro ji žil jsem ho tam svého jak tomuto hodilo on byl vím komu pro které je tedy to chtěl tady ko proto nad no a. Nechal tam to svým když toto vám bylo to byl blažený stav který jsem zažíval totiž zažíval o ten který psal v tom tu účely které brány on se podíval odněkud odjinud se mi zažíval jsem tom konstatoval. A když to dítě odělo s tím odjel do dvacátýho století zase ne ta o mně které konal vyšší možná že ne ale je taky domu o nás že tady se o žádal radím u nás seděl vono se opravdu. Po ty svě za slovo jest ten jeden svět ohromný důkazů spojitosti které my nechápeme na tomto světě takže se mám za partnery že jo kteří oba dva velice pomohli tomto případě. A no eště ne ale namále a když jsem v těch pět týdnů u toho obrazu před trpěl a psal dál. Tak pani mu to jsou říkalo to musel o to abyste viděli se tomu člověka stará jak za jen aby to věci který vám tady říkal přišli navenek jo to říkám z vlastní. Vůle si nemyslete ale tak ten den co jsem den předtím než jsem měl tu vodu za paní přes zrozovat a přes slámy stanovit bude král obvod nebo ozdoba duchovní svatby. A se za tou nahlížel a viděl jsem životem roli z pro lék ten tomu nějak rozuměl že líp než jak mohla o tom mluvit svatá terezie vámi co již řekla tě. Nechám komentovat těch se snáze které jsem se a velice s kom lidsko jsem to měl prosim vydání bych jsem ale jenom když mi dovolí když aby jako to svým. Bylo bez ty do komentáře jenom komentáře někomu koho si je uznává fu tak prostě v přihrává v zase na terezy je do toho pan rizi preta v novém vydáni řekla pojídání byla předtím špatná protože lidé nerozuměli je ona když ten vlastně překládají to špatně jsem takový překl překlad před f.