Karel Makoň: 89-43A-zkresleni (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To si s to byl z jako základních chybu se si myslí že co dělají pro sebe a to dělit pro pána boha tak spaseni mohou bych když to neví ale hlavně aby poctivě pro toho bližního pracovat. A zase se tu vůli mají takže v pořádku. Asi že za jeho života vstupuje nejenom ve s a to je všechno pokrok tam se v této rub dojmy z tohoto světa a tedy z tam toho světa v čili správně říká říkáte li jít na to není spolehnutí. To je nejhorší způsob vedení cestě člověk jest to je hotový k je jedna si pro pravdu v to není správný člověk. Protože jak lze vše se do tam šlo se odtud. Čili to je všechno do pravda a čili to vůbec není pravda proto není pravou pravdu. Ten je jen byste mohl by do pravdy astrální vniknout vědy kdybyste si úplně otevřeli muladharu. Kdybyste tento svět chápali jeho základů takový jaký je. jsem vám dneska vepři to říct že za tak třebas atomech jak se nám zdá ne tam při trup čili z ku tedy tři prvky li na ty ji prosty neutrální. to ne v tom atomu takle kdyby člověk chápal ten svět nebo co bych se věkem pro. Jako od boha pocházející že ten bůh je ve všem obsažen vnitřně ve všem obsažen. I v tom a tomu tak by se byl při by své co z toho. Takže když třebas se tak si tak by to naučily nějaké mistr otevírat nadhled úplně. F. Tady z tam vstoupil o to co si tu na a do tak přestanu s přestane mi sem a tam žije jako teďka že tady s vámi na ba řekl ho daleko toto je proto že bych to se od li se sami setkat tak prosím těžko pád jede do od své dobách. Zase co se setkal s ma že jde do světa již v. Teď to stalo o to že oni se staneli se si kdykoliv jakkoliv. Takže jsem říkal jsem jím na ve se na mně se jsem dočetl v že je petřík to jsem v tak záměrně ale ne pro nás z děje nebo k a jsem se asi a protože sami s tak je to je věcné co tak z druhé z také v že to jsou naše lidé. Ale to s tak je to a tu letem tu svatou stanout před tak jak jsem stane se vědomým znamená že kdokoliv z vyššího rodu. Třebas při do nás je nad se od nebylo se a a anežka a nebylo svatá terezie v ale kdo je tedy co napřed na co z na nebi se nad ku. Protože toto je o něco nevystoupil odstoupit od let a tak když vůle jednak chápat věci boží při z ti. Tak protože jsem byl v kristu tak by to je v v st. Ale ono se to stát že jste to tak najednou z pak a tak je z aby on v španělsky sv. jsem ještě při tak česky třebas v na ale jsem se do španělsky s česky se slyš. Ale jsem se skal byla s s on si to česky přes co s ještě je a stal se ještě na nebe protože jsem se tak na to či ještě nastat. Anebo nová jen na den že to je v k v tak se sám od nás například to se to stane jak to je asi ta toho že by tam všichni přicházíme po smrti nějak vedli z by v síle života a pak s a pak jen našeho života za života většího a to jsme si tak je. Sto se dostaneš ano čili on je dává sílu a že se tam stýká jen s nějakým zasvěcence této z tohoto tiší myslet ti se zase a si toho z s se zase se do se tak v nají právo na co jsem se do toho v to v pak se zase a protože to se to se tak je to tak na nás na v. Stane že bez pak do veliké a na těch vyšších ještě něčí bez se o to co si zatím tak je tomu že se s a ta je to že ten nás někoho tady nebyl svědkem tak v tak po sobě ne se ve vás ale jsem od co s nebem neměli šest neděl žádný jež jsme se z s v do na tak tak je přeci. A je v s tak se na je tak jež se z toho co tam je a že jsem tak je stavy a vy se zde je před je to šel a tam zase bylo třeba že jsme sem si na to zase jako to že to jsem jede na by na svatého své tak je třeba že tam se od ale je tam jsem toho od jak chcete bez jsem se. Žil zase o tak je to tam o věci si z těla a to jde jenom do blesky a tak to co říká vstane od toho vám něco řeknu ale musíme lidsko a protože jinak okl ne a abys to při co o a a tak bych být dána. Na či ale zapři ta a tedy mi nějaký přání někdo. Z kdy ho on každé utrpení lidské tiší žil. Protože měl soucit a jestliže vy máte jsou tyto věřím že máte tak jenom si uvědomte že jaký máte jsou při ze sebou u takovým jsem jsou si taky z když neboť máte miloval když jako sama sebe takže odkázal ho na to na výchovou u chyba máte jsou při pokud nepomoci pomozte pokud nemůže pomozte řekli nemůže pomoc ale je tady pán bůh který může pomoc a podat podají mu přesně co dělat aby to bylo o vůli boží. A tak vám radím co že vás abyste prostě ve vás postihne taková z jistě dávala dál takový pesimismus to jsem u vás věděl z málo léta a ze sto dostala tak s řekněte se je v. Ho optimismu který občas máte protože to všechno jenom výsledkem do vaší zevní činnosti jane vašeho vnitřního poznání je věci jak smyl z jako se dovede malo a on m dal radovat maličkosti. Tak taky z mít pro maličkost budete se trápit od mi před cit. Ale když jsem tady byl maličkosti proto že i tam maličkosti od pánaboha. Která je pro vaši radost tady tak i tom malé utrpení od pána boha a pak to utrpení ten pravý význam totiž provádt bude od pána boha tak to není výchovná věc nýbrž že to potřeba tomu bohu náležet a berte to tak že nemáte klidu dokud v sobě zrodíte boha. A to platí o celém vesmíru je říkal svatý dělám ve zjevení celý svět byl ne jenom ze když tohle. V těžkostech ku porodu pracuje dokud sebe nezrodí krista takže onomu dát jinou radost el pravdu než abyste se snažila najít toho krista v sobě. A tím odstranila všechny překážky samo jsou kdy budete chtít od se jenom řek tak i ta vane dáte jeho nýbrž dělat tedy věci odstranit překážky a jeho hledat neradi. Kdybych se či kdybyste dokonale zázrak aspoň chvil kama el toho pána boha. Toho pánu bohu patřit být jeho jeho dítětem no. Je vám veliký zkušenosti protože ne z vlastní vůle a za z schopnosti že matka čtrnáctkrát za sebou obětovala bohu když tekla říkal že zemřu. A pán bůh tu o by zdál takže jsem se bez vlivem matky. A vjem milosti boží stane dítkem božím v el si o tom tak mluvím a mám o tom nějakou zkušenost jak je to protože to zavinili jednak lékaři tak moje matka a všichni prostředníci ne kteří mezi mnou a bohem jsou to znamená každý člověk který vám něco ho. Dobré neudělá je prostředníkem v rukou božích bylo dáš špatný ho něco ho je prostředníkem v rukou božích pomocí něhož se máte napravit takže to je to výchova o kterém mluvíte svým bližním ale máte na to právo takle mluvit jenom tehdy když samá to pro sebe tak neděláte víte. Že to není tak se všech příklad svorně dal jsem vám jakým způsobem nám dal příklad svým životem a svou řečí především však svým životem a si to mu kterou v sobě ten jediný život kristův zde mezi námi to znamená ta síla existence jeho mezi nám. Je tak velká že od doby máme snažší přístup poznání. Svého života jako od boha pocházejícího než byli kde před tím protože to takle všechno nebylo dobře zjeveno ale. Naší veliké tam v je od rozděleno tak že my tomu dodneška rozumíte a toto porozumět bych do toho chtěl lest a protože nejde o to porozumíme aby se ku byl tomu rozumím tak prosimvás v krok za krokem začnete chápat vzít v tento život jako zjevení od boha jestliže totiž ježíš kristus se narodil tím způsobem. Že se anděl zjevil panně marii a řekl když tomu svolení když tomu svolení tak si z tebe narodí syn boží. Ona řekla jak je to možný abys země narodilo nějaké když muže nepoznávám řekl bůh du boží o sví a tak dále. Čili o to se nestarej tomu nemůžeš rozumět. Ale budu u boha je všechno možné i to aby se z bez pomoci muže stala matkou a zrodila syna božího ba naopak. Protože kdyby ti za syna jenom proto že toho může nepoznáváš takže pán ježíš oproti nám se zrodil. Čistě z vůle boží život v svým životem ježíš kristus se v že je to příklad který můžeme následovat. To bychom museli z o na to jako on se narodit podle zjevení andělského z nějaké panny to se nám nikomu nestalo. Čili tento kategorie do náš ježíš kristus tou jsem říkal žilo mine náležíme ne. Náležíme ani do druhé tato vědom do které náležel například svatý jan křtitel to jsem taky říkal nebude tady. Antoníne. Řekla že byl tak jednáme žijme a proč dojmem náležíme tato z opaku jo. Ale protože když se zjevil anděl podoby jako panně marii tentýž anděl tatáž moc boží tentýž druh moci boží. Zachariášovi manželi nějaké alžběty se držet potom narodil jan tito el tele. Tak zachariáš tomu nevěřil se to může stát protože jeho manžel ve devadesáti je tam a v ale nemůže porodit dítě nemůže být dítě nemůže začít dítě. A on říkal toto jsi neuvěřil tak do doby než se to stane budeš jeví. On vyšel z tam oněmi ho za za se tam stalo že to byla dětské zjevení na život do ověřil a jenomže panna maria byla se u u vědomě na tou silou boží že se setkat s pět tou v tou budoucí matku jana že to mají věří tam mezi sebou protože to obdobná záležitost ale jenom obdobná. Tam ta alžběta jsi mocně přála mít dítě ne boží ale sví dítě. A kdežto tady i byl li panně marii bylo jasně řečeno že to dítě boží nebude li své dítě nýbrž boží dítě prosimvás své prosbě čili tam je to povyšuje polovičaté přát si to tam matka a věta a proto je toho na půl vůle boží a napůl z vůle lidské nebo přidá na lidská vůle kdežto my máme zrození toho druhu. Že je to především vůle lidská a pak se tomu přidává okamžikem narození vůle boží v atd neboť dostáváme do vínku nesmrtelnou lidskou či která pochází od boha ji říkáme jinde příbytek u boha nesmrtelná duše. A tak proč vede přes říkat jako věky že si to přáli rodiče. A kde jím bůh tomu pomohl tím že svou nesmrtelností vstoupil do lidského života jenomže o nesmrtelnosti své nevíme kotel se stane všem nevíme neví to ani žádná si je protože říká mysl začli být nesmrtelný od okamžiku narození ten nesmysl že říká katolická protože nesmrtelnost na začíná a taky musí končit tak on se dost ne existuje. Čili my jsme od věků jak říká svatý pavel věčných máme příbytek u boha od věků do příbytku se rodíme na tento svět. Čili to smyslu jsme podobnější kristu či se rodíme také jako on od boha přicházejí cele. A teprve je že začínáme mít nese dovrší nějak v okamžiku narození a před se bli úplně smrtelní není to pravda od smrtelnosti se vtělila od věk dán nesmrtelnost věčná nesmrtelnost. Tak toto berte na vědomí aby seděli kam patří a jak potom se to děje v našem životě. Když je to zjevení se protože jsme se narodili že se v nás projevila vůle boží protože s touto byla také nesmrtelná duše tak v projev vůle boží nejenom projev rodí v to nedovedli přivolat. Jak se liší nebo čím je podobno podoben náš život životu ježíšovu že tady ta nesmrtelná duše. Začíná působit ve do si čísel lidské duši teprve začátku narození smrtelné duši ještě působit. Tak aby zase za duše měla oprávnění životu do míry a v funkci. Do jaké v jaké zračit začla působit dokud život lidský nerozvine. Jakmile ho rozvine tak pak tato z funkce této naší smrtelné vše přestat s v k v. Ta duše působil naší smrtelné tak aby se tady jsem na rozvinout za smrt založena rozvinout tento život tak je to příznakem první třicítky ježíšova života kdy bylo dovoleno aby také smrtelná duše ježíšova rozvinula tento život přestože ježíš si byl vědom své nesmrtelnosti hned ale ne. Jestliže my si nejsme si to vědomi vůbec že jsme nesmrtelná duše ne tak to je pro nás velice usnadňují s protože nemůžeme se provinit proti jejich vůli kdežto u ježíše aby se takového nic nestalo. Se přihodilo něco co je příchod svatých tří králů několik dní po narození ježíše. A ty přinesly tomu ježíšovy vědomí o ho jeho nesmrtelnosti této zlato který přinesli den kdy přenesl u z tu bohu této kadidlo který přes druhý a teď ti to je tam míra ha znamená není něco co lidské tělo může chová v atd úplnosti ještě smrt toho. To znamená aby des bylo obě aby moc stát se smrt svých tak tak mu bylo jako dar od boha přes ty. Svatý tři krále věnováno také toho čemu se říkám myrha. Řeknete no tak tím jsem začal totálně lišit ježíš z od nás protože my jsme se za ne my třemi králi nese s kali od janem zlatu nevíme dodneška nemáme vědomi jsme smrtelná života nemáme tu tu bohu jakou měl ježíš tím že získat do kadidlo. A nemáme ani v tu moc nese li že pravě a vstát z mrtvých během svýho života ale vám říkám mám né. Protože že si myslíte že nemáme váš omyl a na tom omylu může trvat do míry že můžete opravdu zemřít jako zvíře ale ne jako člověk mohli byste tat jak zvíře ale od nezemře z míra ale totiž zvíře dejme toho si beru na mám na mysli psa a to jsem se o něho o tom přesvědčil. Bez ve své páteři nemá sedum lotosů nýbrž stává jenom tři. Čili on se nemůže stýkat el při své při svém zvířecím životě sbohem také svůj život rozvinout nemůže. Takže jsem snažil převést vědomí třebas do tohoto su v na toho psala. Pokusem přenášel od čili. Prvního rosy otevřené tak ten pes krásně usnul do blaženého spánku který nebyl spánkem blaženým nýbrž byl transem ve kterém se dovídal. O své netělesné podstatě o své duši takže když se probudil z tohoto tranzu jsou uměle probudil tak byl strašně věčně. Kdy vzal mně měl se k jemně jenom protože jsem tam v tom transu byl s ním vědomě a. On věděl že ho tam přidržuji no v této velice vděčen ale když jsem potom chtěli dál a převede jsem v na měl jsem vel anahatu otevřelo anahatu když se bylo tos lásku bohu to nešlo a takže vyšel aby by umřel to nebyla blažená taková takový blažení trans nýbrž bylo. To o prosme utrpení do toho psa a nakonec se u prosila jsem toho nechal on k když jim ještě odešel z ze své z dělat z s po zase slyšením a zalezl a nechtělo vůbec vědět s. A světové záhy potom několik dní po tom prvním nebyl země velice vděčen se musel ujistit že to víckrát dělat nebudu. jsem z jeho musel z toho svýho ráje ještě do vstoupit aby dokázal že dál o nikdy nepovedlo nebyl potom voda ano ten s. Ale nese nese tak ne nerozumně jako předtím protože on podezříval že by pochyb přesně vyvádějí něco jinýho. Když vyváděl něco jinýho co se na tom co nedokázal tak sice byste schopni otevřít v sobě lidem třebas toho žila v sobě máme co od do se o víc než při lotosy taky to co mostu do to co bych o to by do vás že by vás všechny jak tady jste zabil to by se neudržely takže tak viz krise neděli to se musí poctivěji jít krok za krokem takže prodělat nebudu buďte bez prosti. Z ale toto vše to říkám jenom proto. Abych vám ukázal že lidský o jsem z vás sobě tak dokonalý oproti zvířeti rostlině tak dokonalý se tvářící nebo transformační aparát že může se ocitnout na kterékoliv úrovni vědomí a podstatě jsou jestli úrovně vědomí a tou začínám výklad. Zjevení. Že to byl ještě si jezdci apokalypsy kteří tam přiběhl dělal za přinášejí obrovské utrpení a již že žije si na pokraji vší jsou věřila čtyři druhy vědomí které člověk může mít a když se o to jsou ty toho zdroje vědomí. Tak ten člověk a především hrozně trp. Tak to o trpí dokud s nepomoci všechno co tam vadí tomu úplnému otevřeně atomu prvému zažití toho co tam je obsaženo. Takže rozum kde aspoň sester rozumíš žes mi jak si to po kajícníky nic z toho se nestane listu nýbrž v vnitřní stav to je známá zkušenost starých jiný dům protože jsou věřili u úrovně vědomí kterých je schopen člověk kdy sich neni. A všechna čtyři úrovně vědomí tady v tomto zjevení jsou otevřena. A vždycky z toho vychází vzal za andělů kteří něco přinášejí člověku věčnou utrpení a potom také zabití některé části člověka které nepatří ho z růstu a tak dále takže tato pak z vás úvodním byla za námi je tam třeba sis taky to co tady napsáno třebas v toto nech tam listy v že těmi do k živým mám. F. Při svým v protože ta neříkala jací jsou to co s co mají dělat to na není třeba vysvětlovat co si sami přečtete ale aby to než o to je. Co začíná takhle vidění boží moci. Tedy správně to rady by svět janetem pro z zápor že vidění těch andělů nebylo vidění nějaký bytostí nýbrž vidění boží moci že to odělo do andělských lidský podoby jenom protože ten člověk potřeboval obraz k tomu obraz lidský k tomu aby vůbec věci pochopil jak to oděl do obrazu lidského tak samosebou el tomu udělal ano velice mnoho na podstatě poznání. Protože ono to není vůbec lidské a také ty tak utrpení která tady jsou líčena jsou lidsky nesnesitelná upozorňoval z ale že jsou příliš mír o by tomu jsem nic nezažíval z toho vám řeknu později co si na to k tomu co jsem zažíval. Ale důležitější je abys z tohoto vzali toho že když se tam a otevírá sedum krát zapečetěn na kniha a tu mi tu přímá beránek to znamená ježíš kristus tak při dělal na sebe úkol spasitele. Ten úkon od cesty se splní tím že ten beránek od svého že v sedum pečetí tedy k ti. V první fáze toho úkolu ne v nemůžeme ani že tu pečeť otevřít sami. Všechno otevírá beránek a tady je postupně vysvětlována si to u toho prvního vizte celé to bych musel kristova že není celé jak jeden člověk mohl spasit všechny lidi jak je to možné to je nelogické není prosimvás. Ale abyste to pochopili tak k tomu něco abyste dokázali. Aktualizovat stvoření světa a to další co tam jako zjevení nejsou viklat jako události to se po za projevila rozcházet s náboženstvím a protože náboženství tomuto je aby na je hloupá a na hloupost se shodnout že jem ani druhý nemá pravdu v tom jsou shodný. A jak to fakticky je mi každý zná as pocházíme z jednoho adama a z z jedné že vy nemáte dvě matky. A kdyby se je to od rodiny matky si milostí podělo více mužů tak jenom jeden zárodek se me jednoho jiného muže z toho co se narodí v čili my nemáme kombinovanou buňku kde by na nich bylo vidět v li v několika mužů my jsme opravdu z jedné z jedné matky všichni na zjevem na děláme ji ma evou a z jednoho od se ale s námi. Adamem čili je li pravda že jsme z jednoho otce a z jedné matky jenom z jednoho otce a zjeveno opakuju když se všichni jenom z jedné matky a z jemného chce také pravda v celém starém zákoně o zjevení a o zjevení z toho stvoření světa v ve zjevení oni pak s ze zjevení který z místa atom mojžíše. A jestli je možné abys jednoho člověka a z jedné matky z nevznikly všichni každý jenom z jedné matky a z jednoho otce tak tak je tady taky pro dařit jedním jediným může být spaseni zatím jenom analogicky tomu jste po chytit věci ještě o to nepůjde. A jestliže možné to první jakože to je jisté že to je taky možné i to druhé jediný kristus může spasit všecky jediný ani do druhý jediný spasitel protože stal ten symbol moci boží jako spasitelském může osvobodit lidstvo nebo každou člověka z vás. Čili jsem vysvětlil první věc a toho si základní zjevení ve starém zákoně v tak tím je stvoření světa to se opravdu děl je tak zašel z bohu. A to se nestalo nikdy se to nestalo tak je tam napsáno ale děje se to pořád jak se to mohlo stát aby se to pořád ti jak to tam měly vysvětlit všude všechno nestane kdo v zákoně se píše ovšem jako o jedno rasové záležitosti nesnese jsou to procesy sáhodlouhého procesy které se vyvíjejí. A tomu že že to z s doufám že my tomu dáte při to z se o tom dokonaleji vyjádřit. No a teď jestliže on který jediný je schopen v každém z nás z nás o zřít všechno poznání v těch sedum pečetí. Tak je to vždycky jenom ten jediný kterému říkáme my ježíš kristus svým u říkají jinak o tom nezáleží je to spasitel. Dělat to aspoň trošku jasem že byto bylo mohl jsme tak aby to bylo se to jinak vůbec možné není prosimvás není to je na ho v. Že si křesťani postaví hlavu že co jsem si pravila tak jsou na omylu. Ten jediný se u nás menuje ježíš kristus. Ale ten jediný působí od věků začal bys za spasen spasitelem teprve se z narodil v betlémě. Takže byl spasitelem třebas před námi abrahama mojžíše třebas davida. vše a ono jich jiných takže na hoře tabor se ho byl například eliáš. Těm učedníkům a mojžíš z toho důvodu jenom tyto dva jako zástupci. Co tady jmenováni dál při že jsou to jmenováni me ne ale že to dva činitelé o kterých tady bude potom dále řeč. On totiž přes mně se to zrozovat vám vědy vim že když mohly svou světa a říct st v tom starém zákoně je líčeno celá řada z zjevení vždycky jako události který nebyly který se nestali tak kteří seděli jo tak například a tak jsou musili král by byl jinak jste všichni vedle z tu při svatém tomu kráčí nevíte o tom například potopa. vnitřní stav zlému a s pro se koho mají již když o tom psal spočívá v tom. To se může stát že oboru klást vaše ovečky otázku jak tam mohl do se všechny na ten koráb všechna zvířata a či krmil nad to jsou nesmysly otázky. Že prozrazují že neví se to ten koráb ke ven koráb a je lidské tělo. Že se poli bude návod nás to jsou podobá o do matčině těle a že ty zvířata mají co se rád projevila matka. A tak dále jej bylo o svou om kdyby kteří by ji do své zachránili ani do ji rosy také pravda neboť o z umět překážka museli bychom znát očistu kabalu v kole které není z ten svoboda a to by mělo za pravdu že to dokonale ovládá. A teprve se je pak osmi když ká. Trojí násobí jako tady v tomto zjevení či šestá člověk čí jsem mění přitom vítězné tažení el duch toho na co co ho o smyčkou oslu o summu osudu atd číslo vítěze v této bitvě. Tak pochopíte že když se všechny tři překážky na třech úrovních smrtelných a to je hmotná astrální a ale mentální oblast spojí a překonají se tím spojením se překonají tak z toho vznikne vítěz jedu z et tak je tady mnoho li si popsáno že se vůbec nedivil že na to vůbec jede zrodí celek nepřišla. Proč na to nepřišla jsou takoví hlupáci vůbec ne. Co s o dneska tak byt tak si vůbec ne ale první si z mat z větve vznikla ve třetím ve čtvrtém století po kristu. Kde. To ničení křesťanu nabylo takových rozměrů že křesťani začli zjednávat. Z sis zase říše římské a to byl konstantin veliký o tom jak skončit s tímto krveprolití říkali jsem ochoten s tím skončit jsem ochoten se dát tak křesťanství ale pod z jeho podmínkami že budete za to mou říši ji i se zbraní v ruce neboť vás prosadím ale musím taky tady musíš moje jež se padne jako se měla raději na to. V době si za ni prosili život ještě zrod při co se nestát cest to zavinili křesťani. El tak ale když budete pomáhat tak omlouvám ale ještě něco od vás chci. Za to musíte bránu zlu. někomu nechci oni konec si zadarmo to nespravedlivého nevěděli vím zde své říká kristus přeci váš tak budete brát peníze od za to že vraždili tady taky peníze to je hrůza. Li kristus nedovolil petrovi prasil meč protože kdo mečem zachází mečem schází nedovolit taky aby učedník káně byl považoval za užitečného učedníka nebo ze svého sluhu když tereza o tom z du když ten na tom pole toho porovnání. Op na poli práci na poli a v domě se praví na tom předělu jsem ten se vrací do domu ten služebník jak na čeho a to ještě do této chvíle to rozvádí jim to bude jenom služebník neužitečný protože to dělal za hostu ale li se potom dostane do otcova domu to znamená bez soustředila na boha jenom pro měli kvůli němu a ne vůli sobě. Tak pak nebude to brát žádnou půstu. A to chtěl ježíš kristus pro tak by podobenstvích o uvádí nebylo z o tom z du jako dejme tomu že když je tak o jiné podobenství. Sem vám o si nás el tak ti co měli hřivny nechtěli nic z toho pro sebe. Když ho zařídí pro hospodáře. A tak syni se ku bli znali jsou zakopal ten jeden z nich ale my nebo z kuby to si netroufali to bylo rozměr zle. To vy když to nemá být a takže když šel kousek dál ten na. Ježíš kris je tak ještě byl na vivo měl vysvětlit co je to práce v tom domě přesto dávno četl dělo ztracen nevíte že špatně jsem modlíte nebo špatně přistupuje ze dvou nebo nesetkáte se sbohem li koš od něho něco chce te. Když děláte když se od světem domě otcově nebo chcete stalo udržet tak musíte. Se zbavit nutnosti vnitřní něco si z toho pro sebe ten služebník. Se umyl zase sebe nový šat a zač šel k tomu hospodáři sloužit nic nechtěl dej mi najíst asi lidem pracoval na to právo teprve mu hospodář pokynu o ho v tak při sedl a pojedl s ním. Takle vypadat modlitba která mít charakter spojovací kde nemluvím o prosebné modlitby o nevylučuje ale modlitba která mává svést k tomu aby se se vědomě spojili s bohem musí li tento charakter že to neděláte za z du ani my my či bych ještě chtěl podotknout že ten konstantin veliký zakladatel staří hradu třebas. Že ten měl u manžel u trávu to dávala do pera tato byla svatá ale dál. A ta pro toho konstantina dělala všechno možným jsou měla ráda zřejmě takže ona si vzpomněla. Že jímá přinest z jeruzaléma shodli po kterých kráčeli ježíš pilátovi. Ona si shodli přinesla a my jsme je si viděli a tak jsem větu úctu kterou mají lidé že po těch schodech kde stoupaly nahoru vstoje nýbrž kleče a polí by každý zen schod a tak dále na tak hle které maličko se na byste viděli že měl partnera když velice záleží na to aby jste pochopili. Z tohoto že tady pořád to ve opat na s při tady byl neměl partnery jako lékaře matku esesmana a tak dále četné jiné těžkosti a nakonec celý tento život kdyby odebral jako partnera nýbrž nadával na ten život jak se diví konečků to by na tom byl strašně zle a kdybych se setkával bude tak se přestanu s k k k a ti dnes si neslyšeli na dávat zapomněli a jesiže někdo na dává poměry vpředu je cest. Toho. Pořádně když vědom dávám zapomněli pořád byl to vám řeknu soud nad to samozřejmě pořád bude ještě u k a protože my při tom nesmí spát to bych o dál. Vedle kdokoliv spatra antonín ne on se na mysli takže jak myslím teďka tomáš za trest že na nemyslíš radila do tak myslím teďka na sebe. No oni se mi to jiné vyspíš vidíš tady je tak je bez k tak to by se vždycky spalo a nebudeš spát atd. No a proti zaručuju. Vy poslechnete nikam v takle ho po praně v ano a. A jsem to říkal ale v mým patrně tohle tomu žen. Člověk brát jako partnera svůj život je že to pád ne se nám jeví jako chabý nebo jako dobrý tak je to pád jak každý případě dobry se ten život pochází si to vědí jsme vědomi nebo ne od pánaboha taky dycky dobrý když jsem příkrá a přináší samí zlo je příkrá a nepřinášel samé zlo začátku to bylo jenom zlo v jsem jako dítě. Pořád pociťoval pudu jako bolesti ku a pořád z mám nějakou vím oproti zatím lidem. A řeknou vám že když jsem na chtěl tu svatou terezii dohonit časově jak ona za pět měsíců na psala hrad nitra. Tak jsem říkal terezko tobě se to psalo si byla zavřená. O chór nebo o vodě když z vzal denně náš je s protože si zval se s krvi na zemi. To vim to bylo v toledu tři měsíce a vám jsem to bylo v avile tam to o lepší o tom nese za li. Ale to by by byl na tom jako ty. Tak to taky z aby lisu udělám to jsem říkal šestnáctého listopadu roku osmdesát osudu osud nás do z opravdu mil mi z vjemy jsem sebe povalil na a s tresty žili před národním divadlem. A z lámal jsem si volnou tady v ruce a jsem měl tolik času a staň a že o pro milost z tento zažil jsem tak jsem nemocen nebo pro jsem nikdy nebyl. Ale on to říkal tak hezky domino hrát jsem přes něčemu naučil od země dobré věci samé do bude s určitou víte a tak on cenou že tomu jsem říkal ty potřebuješ tam mít voleno tak to z že to zaručuju. tam nepo když chci ale se z těch ostatních. jim to oddal bude si říkat ty do on prostě nebere jež se si těžce nemoc na co taky nebral za do zaměří to byla moje že jsem moc nabylo do byl se by toto obtěžoval viz o tam na čti. jsem měl pět neděl boží ano a to způsobilo že z svatá terezie vyslyšena. Okamžitě to dvou v z vás nebude ze zračit těm svatým a že vy neznáte tak je to budem ještě následky víte jsem taky netušil nebylo přitom blaze. Protože toho co pro z ku bo a to je maličkost ale jsem tady to on dr o partnera co ti moji partneři který mně velice je si ode přál aby mu byl dával další materiály. A protože tu byl jsem o pro ženo to byl dát ta byla doba or na protože jsem nemohl psát jak se mu zdálo se ho potom vůbec pečoval el tak ale on tam jsem by pravil tady z toho otcova nová a o ten kterému podobno. Bez koho neudělá ani ránu. A on tam brán kou která vede do šestnáctého století v plzni pro je tím kohoutem např se dotoho přes z nás do spoje si z toho dvacátého a potom z toho šestnáctého nazpátek do dvacátého a potom zase nazpátek do toho se snáze ale to se zastavil a to bylo co by v láska pro z tam vůbec nevešlo ale říkají ti tady nesou naše nové dítě to je tudleto zlý škod a. Tak na tu věta nám dal tak jak mi dal za k jak tak jsem se tam viděl jak píšu. Tom šestnáctého století píšu svatou tedy kázal se snáze stali jak jsem byl přestat za v jsem byl od tato obranou jako to stát neztratí ale nebo v braní šestnáct do sobec kdežto on si pro že se tam svého tak k tomuto hodilo obecným kód pro které který to chtěl tady ko proto rád no a nechal by tam to svým škod to vám bylo toho byl blažený stav který jsem zažíval. Totiž zažíval hod ten který psal. V tom tu čelí které brány on se podívat odněkud odjinud se mi zažíval jsem to konstatoval. A když to dítě od dělo s ním. Od jeho dvacátýho století zase jen tam větrem konal víš možná že ne ale je taky wu o nás že tady se možná na radím nás cetě ono se opravdu po ty světla slova tříd. jeden z věk ohromný důkazů spojitostí které mi nechápeme na tomto světě takže se mám za partnery dělo se sví obava mně velice pomohli tomto případ. A no ještě ne ale namále ale když jsem těch pět týdnů u toho obrazu před trpěla a psal dál a tak paní mu to jsou říkal to musel od toho abyste viděli se pán o člověka z taková jak za na aby to věci který vám tady říkal přišli na venek to říkam z vlastní vůle si nemyslete. Ale. Tak ten den co jsem ne den předtím než jsem měl tu vodu za paní přes zrozovat a přes sami stanovit prvek ka. Obou na ozdoba duchovní svatby a. jsem žlutou nahlížel a viděl jsem životem roli zbroj lék ten k tomu nějak rozuměl. Líp než jak mohla o tom mluvit svatá terezy vámi než řeka a nechám komentovat těch šestnáct ale byl jsem s a velice zkonfiskovali to neměl co si vydání bych ale jenom v když vyd. Dovolí již aby jako toho v bylo bez si do komentář. A do komentáře někoho koho si je uznává tak prostě v přihrála v zase na terezy je toho on do vyzbrojen ka v novém vydání všechno o ji dání byla přeci špatná protože lidé nerozuměli te o světem plášť řekla je to špatně jsem takový při překlad před.