Karel Makoň: 89-43B-ciste (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V co liší od toho co si zatím to říká v může tu bylo silo život to v okamžiku narození pořád nepřetržitě kon synu volali něják na. Modlou někdy ale napřed protože my jsme se neuneseme do naší činnosti a pak ten další modlitby a pak do toho našeho spojení a tedy ženich přichází li on říkala jenom na str. Ty stránka jednu větu se z toho podobenství o družičkách o deseti pannách o a říká staňte kde to je ženit si z přichází a jdou mu vyneslo se. Starosta stránek psaní ale velice dokud mého nevykládal celé to podobenství jenom tuto jednu větu a to znamená že ona napověděl to co svatá terezie nesměla tedy říkat ale jsou se ska mi dovolila říkat. V pomoc svý toho stanovil zbroj ka že jak se narodíme a jsme krámem božím a tedy v nás působí bůh a napřed naší činnosti bych která jsme schopni jít cokoli dělat jenom protože je to s. Jo od boha a pak naši modlitbě a tak to jde dál to je přínos sám do vyzbrojen ta takže jsem šel druhý idem na tom pravdu ale jsem pořádal lékaře. Aby je ten povaloval to nešlo jsem byl to nevzal to co jim říkal co svou žene v aby mně to ještě nechal že to ještě strašně od vono se dostat by se měl člověk bych nemohu vám sval svůj názor bylo svobody tak. Chceli vám ten on se ještě nechám a čte nás jsem četl a komentoval toho zvanou vyzbrojen na tom ozdoba duchovní svatby čili když chyby ozdobou duchovní se. Aby nebyli nevěstou a když jsem to do komentoval dopsal než to nás tak je mu by křik z kroměříž že posla. Ale mortona aby lidé se měli jít na sklo dost o dětí obrazu tam přišel pod jsem měl mortona a potřeba jsem ještě od těch to nějak dní volnou. Tak jsem tam řekl pane doktore nedal se topím kam buď tak dobrý než se mi ten od vás ještě čtrnáct s ním no protože mně to ještě bolí vůbec tento nebo znal svou kde je to dost hodné látku. A všeho a jenom hodně prosím žilo toho mělo svůj stáňu ku on s není z no tole chyba a za ste nás jsem převzal. Proto na komentoval jsem moc koná a myslel jsem si že mám tu od svatý terezie pokolení omyl nestará ani poslal těle ten muž. Medem vít je el du v on nesmí jones zakládání klášteru česky přeloženou zří mně s tímto nemá tu jsem si tohoto touž nemusím překládal to jest to si jenom jsem to podívá. To jsem ten spis měl museli si za plně bych odložil samo než chtěný protože říkal co mohou říct zakládání klas kterou si zakládat kláštery nebudeme ne pro si svůj klas ten založil když je to nařídili jsem se mých sedmnácti letech že tomu že tam mám sloužit. Klášter ne tam někde v tišnově bude o to všechno víte to nebude opakovat a tak jsem nežádal nic a on ten lékař to linka říkal se nezažil jestliže. Jeho poznal dále to jsem silo dálo od vázat tatínkem nemohli e plzeň asiat tím bylo konec slasti nohách a ten spisy ale úžasná tam jsou. Tu tři kapitoly z již jednou vám tady vysvětlím ostatní je napsáno k tomu komentovali tomáš jo a o tom že jo je to v od asi jones máš taky jo ano no tak to máte taky tože to musím. Protože on co a jsou tři typy lidí svobodní a to byl za života svého jedině svatý dělám a prozradil to tady v tom je není postoj byl jako o nesení ti a v. Takovém stavu psali evangelia i svatý jan psal v tomto stavu domněle to ještě nebyl s úplně zdraví a my ji a ty ostatní my jako ten svatý na potom za ni nástroji všichni ostatním. Čili mysli byli potom zdravý muž duchovně vyspělý a věčně vědomí jenom jinou dosti let zkrátka který jako s. Měl konečně vod svatý terezie pokoje a mohl sem přejít na stanovisko lekat ale teď si představte ten v ano vyzbrojen k mluví takovým způsobem od zažitý a že za z jednu jeho větu muselo. Toto pět stránek komentáře no to je hrůza aby to bylo srozumitelné zabilo vyvracet to ne hlavy to bylo srozumitelné tak to jsem si to rozmyslet a budu psát nechám další překlad stát to nedostanete dokud do si. míry nedokončil nebo nedostanou do nějaké úrovně ten spis zkušenost o životě jako po zjevení ano že náš život je stejně zjevením jako byl život ježíš. Teď krista nevíme o tom to je ten jediný rozdíl rozumu jenom po domě a nejsme s ním stejným tak tím jsem se dostal k tomu abych mohl si jist e toto zjevení. A aby se tomu ho taky vysvětlit co je třeba vysvětlit co mně naštěstí ji lékaři ani neboli žel ta se mu to všechno protože takové tu ale on tomu nevěřil v tohoto mně říkal. On se bych důlek byl byl tudlety velet a to se stalo mně hned projíti jeho prosím je řečeno v tom že jsou jestliže by mu u rovně vědomím to jsou. Tys věřit bytosti jim v plné oči to znamená každá úroveň jinak všechny strany přejdu za du a měla mají už. Si křídle znamená tam symbol člověka šest z tohoto lidské s o tom kdo by jim byl člověka zamontován neschopnosti a plnou od hlediscích ten kdo nic ten takže to jsem doufám vysvětlil. No že to je ne po marně viset si ke že nakolik mi snažilo tu vysvětlení to je vnitřní stav kterýmu pozor rozumu byl nazvat byl násilí třicetdevět protože z mu zažil a tam si to byla vzduch činnosti. To je pořádku protože co když mu to vším dobře no a teď je tam napsáno ho se mu kázat pec jednou jemu přijal beránek. A stravy si toho který se jinak druhu spatřil jsem k němu úplně po psáno za pečeť jednou se mi pečetě mi tu jsem uviděl mocného ale dělat který vyhlásil velkým hlasem do jeho den otevřít. Tu divu a rozlomiti ji pečetě ale nikdo na nebi ani na zemi ani po zemi bych nemohl trpí otevřít za podívat se do zemi jsem plakal přes nenašel někdo do bylo hoden stupni otevřít a podívat se do ale jeden cesta. Otců mi řekl neplatí nezvítězilo lesk spokojeni budovat potomek davidův ten otevře je tu knihu sedmkrát zapečetěn o tom jsem spatřil že uprostřed mezi tu dnem tak těmi čtyři bytostmi i starci stojí beránek. kristus ten obětovaný měl sedum jejej to sedum oči jít cože sedl ruchu boží viseli do celého světa a do celého světa to znamená do lidského života a tedy nem. No směs byl ještě nebyl po pojem neznali jo a to sedum úrovním vědomí které jsou které může domu sahnout s mým nic tělem a přistoupil k tomu sedí na tu zapřel jinou bylo pravice tady stupně mu ho. Byl čtyři bytosti si dělo cesta sku jsem padlo na kolena se beránkem tak ty měrou a za tou na dobu naplněnou vůní kadidla co jsou modlitby božího jdu na zpívali novou píseň prosím vás jesi vám tady dva. Vyložil tam třebas svěřila dvacet starců na to vás upozorňuju že tím to se dává pomocí kabaly kdy velice snadnou a všechny třískal tady tys ty vodu pomáhá a ne. Zabraňovat jsem tomu pochopení jsem se stal tuto je dvanáctkrát vnitřního složení neboť my jsme složení se dvanáctým učedníkům každý máme vás učedníků sobě. A ten za nás k tomu odpovídající duchovních vlastností které nejsou majetkem člověka nýbrž jako takové existují bez ohledu že člověk existuje nebo ne existuje o všech čili to ještě do se starců bu tak vědomi. Se do všeho než světlo ode mně o co jsem vám dal pochopit že tomu rozumím slovo za slovem a nepotřebuju oni škrtat ne a bez o bez a nevysvětlitelné. Když při dala ta svědkem v kterou my dostáváme v tom právo vraždit a bralo brát za toho není žeže vraždí tak se o si žila kristu přestat doby krista. A z vědět nadto jenom církev a na taková nemá právo toto se dovětku jenom ten do toto nepřijal které světly těch byla celá řada toto právo a to byla to byl lidé kteří se chtěli záchrana. Nic přes samotnými křesťany tak museli říma u stes ani tam když než do teď i ta do alexandr je utekli a dneska žijou z u dáván dokonce takže ti. Toho lidé vytvořili si ke v která tomu dodneška rozumím tak jako mají než těle tem mnohem lépe takže nemůžeme že by tomu nikdo si jiném nerozuměl ale kdyby za čelem. Někdo z vykládat by byli jako tak by ho odsoudili ten vykládal například pokušení ježíše krista na pouště takhle tu bych to je to ta a smrtelná už. Že ono první svůj úkol do mála z takzvané třicítce ježíšova života ano nebo ten bych bylo ten člověk neměl sloužit jenom své rodině a svému kdy. Širšímu kolektivu ne a proto musel být vyňat z toho takzvaného domova od svých matek od svých z bratrům a musel ježíš prozradil na rozhraní tohoto že nemá matku tak nemá bratry takže nemá ze domu. A syn člověka ne on mým kterýkoliv si člověka kterákoli jste celá lidská nemáte domu nemá ze matku nemá ste bratry jenom za takových okolností. To by se dalo říct že ježíš kristus nepřemohl satana nýbrž přemohl nebo vyzvedl se mu svou své dosavadní jich ne zvrhl svou musel dosavadní svou smrtelnou duši která měla rozvíjet. To to nedělal nýbrž osoboval si právo aby se člověk klaněla k tomu našemu malému ne kdo se bude straně kristus říkal nebudu ženu jenom bohu jste klaněti a takže abych si říkal zas z. Po přesto na poušť ježíšovi jako znovu odvolal podruhé ježíš kristus svou duší čili smrtelnou jsem se kterou dostávala předtím vona protože konají zase začli dal vzdával zvrhl le co. Tam vždycky desky si přivlastnit moc a právo na tu kterou máme mít jenom vůči bohu rozumíte a při měla vel smrtelné duši novou se musili a to ale se přes těla. Na to dvanácti učedníků páně ten mnou vás mu své toho satana rozumíte než se to ale duše zase neskládá zvrat ale dost protože dostal zase pra. No protože zastával co by si měl dosavadní funkci tak kdybych dneska vykládal vědom převedení že byl musel smrtelné duše do jiné muset tak bych propadla říci o provedli všichni ty co toto by jako já. Tam někde jsou dáno proto aby vy všichni kdy se nemohou římě objevit že pro řím je satan satanem to jel o kromě omlouvají musí pro každého člověka by to dělá svatou to by nemůžeš chudá sku. Ten se tam to jsi ty tvoje se rovná duše že ano a co pro zato za všechno můžeš plně si zato zodpovědným trvám na tu na aktualizaci protože bez toho je to všechno. Vím plané a nezávazné celý život jste si se máme svým životem že krista je závazným do posledního dechu ježíšova na této světě pro každého z nás ale a jediný žit je. Jiný prožíván jsem v okamžiku jsem vzdal svůj život to skonu končil svět taky prošel tím poznáním život ježíše krista všechny kde tady o život zastřenou definovali bez ztráty minuty kteří najednou se mu. Vy věděl takže vim i o tomhletom protože to je převeden do nesmím se v to se nestalo životě naposled protože okamžiku kdys vstoupil na kříž jediný svatý mu bych na to bylo jedině svatý jan. Věděl o tom že jidáš nezradil ježíše svou silou nýbrž čirou kterýmu kterou mu předal ježíš kristus když mu za to první sousto říkam co chceš udělat udělej rychle takže byl absolutně nevinnen on. Připravoval tak tím byl jeden ale nemoh o to provést vlastní síly nemohl všechno sám a tak prosím berte na vědomí že jidáš nemohl být zavržen do nějakého věčné zatracení. A takže protože se modlili mi to že zemřel na kříži to den byl vstoupil do pekel tam vstoupil kvůli jidášovi a vůli jemu podobných těch je tam věděl kdy. Mu aby je vysvobodil s takovou věčného pekla je to jako věčné je věčné ale podle míry i toho člověka který tam žije kdyby si myslel cestou může vyváznout tak by to bylo věčné to je to věčné protože to považuju za jistotu roz. Víte to převraty nico tak protože to jeho sloužím ale on tam jenom věčně proto že si to myslí zrovna tak děl. To platí obdobně o o očistci to teďka nebo ještě říkat ale jsem dass to tou bezvadně rozumět k této strašně nebo vše takže li za měl řekne jede pověřila se mu je tu duši toho člověka který tam v tomto. Laně a jinak ne to vono se projevy jakákoliv sil byl časná provinění byla věčně trestán a to se nestane nestalo a nestane se nikdy. Takže mohu li on se dál doufám žejo nebo tomu smrt let to jsou ji proměny a ne pro samotné duše proměna nesmím si tak na příkladem je tomu kdo si věnec do takzvaný světil svět. Jsou jich se ten ježíš poslouchal rodinu měl tam svou matku dali přednost před tím že musel být v tom co jeho otce že nám dali přednost vrátil jsem z toho co od vás světech k matce a k rodině ale byl. Které svou musel vytažen odvolal se ti letech protože to všechno zvládl se nedal ten jeho život světský rozvíjet ano no a potom po čtyřicet ti nech ne se dal. Rozvíjet ani styk s tím satanem nebo když se vyvolal ten za tam tak se byl set vyvolán jenom proto aby mohl být odvolán z funkce ono odvolal protože mu nechtěl sloužit ta duše by mohla existovat eště dal jsem stes. On musí dosavadní bych kdyby byla mohla mít moc od boha aby se sloužilo a takovou moc nemá a učedníci páně zase je neměli tak obrovskou moc. Moc jakou získali teprve smrti ježíše na kříži to byla nová novým přijít děl moci kterou předtím neměli tu bych byla no to. Takže že tomu nerozumím ne a potom zase ten vyvedeni po smrti ježíšově neosobně a začátek neosobnosti byla příprava padesáti denní ne do seslání ducha. Máte ho v kde že jsou to ježíš kristus na nebe ale co trestáni tedy potom z mrtvých stání oni si je s zažili a ho seslání ducha svatého. Takže on tady jsem si myslel že je to všechno říkám no myslel že jsem věděl že tomu říkáme neměl jsem psal pro toho svýho syna se dostat si jana tak se věděl že víc s s s. Pro něho neni jsem je předstoupit vůli boží tak jsem mise napsat a byl jsem si dobře vědom že to se měl po koncentráku jak to je dál že život lidský význam. Ale kol větší než seslání ducha svatého takže tento káže něco co ani duch svatý nedokáže a protože největší význam pro člověka pravil život nessi. Těch a ten svatý musel žít dvacet si sem se ve světě aby se dopracoval tomuto zjevení čili je řečeno bez lidského života není pokroku. Musí s tím smířit tomu jsme lpět na tom abychom na tom životě vydrželi kteří tam co nejdéle ale tak dlouho dokud můžeme z toho života něco vydobýt vel proto poznání boží pro tady křeslu nechci tady být a. Je nemusím pomoc z proti vůli byl nemůžu nic nesměl proti vůli boží tak prosím to je asi všecko protože mu to on říká mysleli někdo z vás že no když si ty úrovně prvního. Než že neví že jsem bohužel předchází to nevadí vobis do tohoto zapomněl jsou vlastně svou časy kdekoho od li toho kříže který člověk prožívá ne s kristem že takovýmto způsobem jak bylo jsou. Nejsou bych spíš říkal že nejsou ten protože z kde špatně rozum když byl kolo od že se tam se všechno by byl léčí liší jako jednorázová záležitost hoření že to zase. S ním to je pravé pořád tvořeno nebo po tohoto světa je pořád pro každého z vás potopa pád z ráje každý z nás padáme vzala v okamžiku narození někdo před tisíci lety padl a tak taky todleto co se. Dělo na kříži ten člověk žije jako proces vývojovým takže je takhle tomáš pravdu jo ale nemůže nikdy zastat to co ježíš kristu dělal na kříži to nemůže dostat leta ty jsi. Vývojem ano on se vyvolen k tomu přibližuje on ho jenom následuje čili předchází kříž ježíšův který lese věčným nezačal nějakou ko hotovou ale je věčný za nás musí od věd. Bůh na kříž vstupovat rozumíš a my ho můžeme jenom v tom následovat všechno co tady je to je následování krista ten beránek otevírá ty pečetě to když si zapomněl. Tak se můžeš takhle ptát ale to je jenom následek toho že on tu moc jak tady stojí získal na kříži jak to jen na který tupě věčně. Každého z nás ale nově jste každého z vás prosím abych se to čas jenom o to není jedno se tomu vím ale my následujeme krista tam přes. Platí čili pro nás je to něco po koho vod je ale nebylo by to možné kdyby tato o tam neprobíhala u toho krista svě to kokon od je není. Okolo to zároveň jako o tou je to zároveň že jste seslání ducha svatého a se vším dohromady neboť ty ty potřebuješ lidsky by se to předcházelo to nepotřebuju protože umět to šlo všechno obráceně. Jak se mu li o tom tichou v tedy trvalo půl hodiny k v v tom vesmíru že jo tak to jsem zažil u těch lekala tu čili to do jinak promiň tady tak skončit té. To jsou se ještě život to po smrti ježíšově v ta říkám a to bylo nic že dost to vysvětlit když byl když jestli on je umrtvil určitými potom další zase. Osvobodí že to on měl než prospěly že mu ale se tou vrátí mělo bůh na těle vyvracet mohla ten přišli další ani dělení dal třebas lež že od boha v ten kde provedením se dostalo to co se dostalo tím. Ten mordování jen těch předešlých za nám že těmi sedmi anděly těmi ještě mi tolik mysl z umordoval o tom člověku asi čtvrti na všech jeho špatným vlastnosti a sklonům. To potom bych to ostatním ty ostatní otevření při pečetě sloužily k tomu aby se osvobodilo všechno správné člověkovým tomu fungovat aby to nebylo. Tom co tam je než byl taky žilo jen živému osvobození jen těch funkci duchovních no potom že došlo k tomu v tom zjevení. Že další ani děl mu přinesl k němu která byla otevřena a řekl mu aby ji s jedl to znamená když se takhle vnitřně ten člověk se rodí že. Je část jeho špatností a o to bylo mu on je ono je zničena ten tak musí ještě nastat z toho že to co ses země dověděl a. To co se uznával a on to všechno uznal pomoci ježíše krista že to musí vnitřně zažít to znamená si říkal se o knize z věděl ne ten na nezi ku. Ies sladká putovat jehož znamenal se uskutečnit a toto člověk s s čím člověk souhlasí těch tak je to sladké ale začátku takže to skutečně tak je to tak je ne tak to je přes. To všechno jasné těch a potom následuje potom to s věděním jež u to jak na naše které být poraženo asi do do temnot to. Na mi naše malé světské potřebuje jenom proto abychom mohli být lidmi aby bychom neměli naše malé vás pocitem oddělenosti tak nejsme lidmi nebo jsme směšnými lidmi. Protože kdyby všichni vy vy vývoje atakdále to nesmysl stát takže my si musíme zachovat a nakonec co musíme také dokázal zvrhnout ale v okamžiku kdy nastává spojení leto. O našeho pomocí ti jsem panny z dvanácti je známy a mně jsi sem pod nohami s tím beránkem božím této svatba aby je tahleta šli to to zachraňovat napolo. Ta podobně tak to jsou všechno události které člověk zažívá je to ale vysvětlení podobenství ve kterých jež ježíšových podobenstvích těch teď tej. To nemohl být obsaženo protože některé symboly se nemohli takhle nedramaticky vysvětlit dejme tomu kdyby se při svatbě s těmi držeti do ježíš sami bych vyskytovalo nějaká nevěsta jak by tam měla znázornit. Když ono je to naše vnitřní duše která také postup jak to tam praze není duše představy jak takés bůh cele do nabývám nové bůh chce nakonec funkci matky. Pro ježíš jim boží a tak dále a to je naše nesmrtelná duše nech toho říká těch když kristus se spasil člověka vlastně proto že k e k svým životem. Nás i pro to potom se do poslední jsou jakými fázemi probíhá ale nějak tyto fráze můžeme přežít abychom zvítězili nad sebou. A jestliže to proběhne tím způsobem že to nevěstka a to bude ses toto jsem konal že je v ničem dal a dostal se. propasti věčného utrpením tak je to pořádku ale ještě je tady moc si důležitá věc na konci že je to lidské přeci jenom je. Ještě musím nějakým se nejsi to byl věnec por mně to museli jsem byl tady v tom novou tak kráse vysvětlit i musel vzít dohromady a musel bych to aspoň podivili říkával ale byla z tohoto že ten. Kristus byl pořád pronásledována to pro sela krista nad například tak dále to bylo v nejlepším pořádku protože teď i když se přelila u řezem duše no postupnou svou o dost jeho se s postupnou. Jsem si bych vnitřní nesmrtelné duše je tady že to bylo všechno nýbrž bylo třeba ještě k tomu dodat sílu od boha v sílu ducha a aby zas děl se dostavila tak si ježíš musel vzdát svého ducha na kříž. Vy mu aby tu boží mohl ovládnout tou dům potřel dnech pobytu v hrobě aby moh vstal z mrtvých a aby moh seslal ducha svatého seslání ducha svatého i v tím tu o se tady moc. Nikde všímá v tom zjevením že to za sebou ano a mělo to ten následek že konečně toho pasa málo nebo po práva mělo ten učedníky páně aby z tady apoš. Abych si jak se mohli stát apoštoly když každým rozuměl na kovu ukázal duch svatý který rozuměl takže oni ho slyšeli to o potom novým jejich vlastní řečí. To neznamená že kdyby mluvil jinak než jak aramejsky při mu bylo to pravé lidsky ale vůli nitra toho člověka takže tam se to předkládalo a ten člověk to z slyšel jako vlastní řeč ano to je vůle. Žete vědět takže svatej měl zvyku před bavilo nem o práva bylo na znamená vlastně správné vysvětlení ducha svatýho sestoupení ducha svatého pa babylonu to. Na zrušení pocitu oddělenosti a tam když ji si vzájemně přestali rozumět tak se to se dovršil pocit oddělenosti někdy a tím toho postupem toho zjevení se. Čí tento pocit čili si dozví takhle ve zkratce k tomuto že lidský život fakticky chvěl zjevením nesmrtelné duše která zase kde nastolí vládu smrtelné. Rušení kabel si znění ale pak musí tu duši regulovat tak její činnost tak aby pořád byla nová o to jestli tomu vývoji toho člověka jestli se to stane tak. Ty přestávky jako třebas když který sedí na poušti nebo nebo tři ji rovně nebo přes krátí na my mu kdežto třebas u mnoha svět svou křesťanských umírali jsou celý život a neumřeli hrozně přitom trpěli. Je na přijede do pater bylo tomu kradou za vinu že jako pravdou o trpěl ale že nemůže proto jsou to řečem protože jsou utrpení cenili že vy máte nevymanil nebo že on přitom bral říci těch. Lidí na sebe ale jest je to správné potom taky pochybuju protože posice mnoha lidem pomohl pravé dal na druhé straně nebylo by to bývalo přirozenější. Že by byl do nechal zemřít pak umírat ale kdyby byl že víc své bral na to on ona ale ještě víc se měl dbal na to že to neučinil on liu vyčítali že jsem moc toto ost. Měl za nich dával protože mu to nakonec to podali si to nebyl nevím ale pokud znám k jeho zázraky jak jsem to překládal ty vinno vždycky nejen tvoje životě tak tam se dovídám že on byl to je. Je i k kterou vyléčil své slepoty řekl to jsem neudělali to dělala panna maria jo to je v pořádku jestli takhle se vždycky vodu to na zjevení boží. Tak je to v pořádku tak kráčel a do zjevy do života jako do zjevení božího a to nám chyby jednal zkušenost že nevíme o tom žes mezi jedení. Je boží že na se zjevuje vůle boží protože eh jako potřeboval vůli rád učedníku k tomu aby mohl to prokázat to křesťanství postavit na nohy bych no tak potřebuje cele do k tomu aby se rychleji vesmír vyvinul směrem k s. Jim s bohem a čili my tomu pomáháme a jsme tedy pomocníky božími a jak se to dovíme tak potom zase nežít život jako zjevení od boha. Jako i s jeho činnost skrze vás ni tak to je dneska se všecko tak v i jsem jako zjevení začal žid se život chvil kama moč že. Let když jsem prostě se naučil čtrnáckrát sem to musel kterého nad a opustit sama sebe na tím se naučil žiji život jako zjevení aspoň ich ten kam když jsem se naučil z z dál se v své. Vůle a jak jsem se vzdal své vůle tak tady byla z síla od boha která z milovala jeho moc a z této zjevené moci jsem vykonal něco co by člověk nevykonal to jsem mockrát stalo čili tam zač. Nad můj život jako zjevení po tohoto potom takhle mluvit a o to jich sedmnácti let tak to bylo ustavičně zjevení jsili boží to nebyl můj život neboť jsem nemohl jen se dělat něco pro. Tím bohu neříkam miloval co jsem měl dojem že ho nemiluju ale on miloval je takže jsem nemohl pro moji z udělat jsou muž do podle říkala mockrát předtím že se oponovat tomu knězi nespojí si když mně říkal ty že neví. Když to ještě jedl řekl který že než ježíš to věčně neřekl ale jak je to zase říkali že přítomen v duši a bůh který je vlastníkem mého života tak nemohu mu nic ze svého živo. Ta ukázt pro sebe a proto nejde řešit toho uznal a ono kdo mně rozřešení a tak dál to. No a každý život je zjevením moci boží z on si jak projít skládá pozitivně koncem světa. A ocitnou se mezi těmi napravit si mezi těmi spasenými tam prosím podrobně popsán potom mi to popsáno být nemůže jestli vás míli že to oděl do obrazů které. Zdali je povídali jenom o věcech které seděli na tomto světě on to nemohl jinak si by člověku než že vykládala událost bylato to světě věci vnitřní protože ty nikdo těch není nikdo svědkem ty se vědu. Jsi vědomí člověka těch tak by kdyby nebyl tomu obraz ten tak se to vůbec nevysvětlí s tím souhlasím ačkoliv žil jsa abych obrazu nikdy ne nepoužil jako on ale taky. Bych to nikdy nevysvětlila kdybych tomu rozuměl kdy věděl kdy chápal a toto znamená tak to nikomu neví že si musím použít další obrazu takže dejme tomu když byl bych měl vysvětlit si byl. Toho co říká svatý byl zjevením tady musel sahnout ke všem obrazu ježíšovi dělat ježíšova života nejenom vím co dělal ale dokázal a co přikazoval nebo co doporučoval. A jsou podobenstvími daleko království boží a teprve potom bych mohl jít jako pomocí těch obrazů vám přiblížit co to je příchod království božího cet dokone světa ty jsi. Dejte aspoň jednu věc že není možno aby byl láska si boji se projevilo pokud vnitřně umřete a to se jako dělá on je nad vědu úrovních na vnitřní a vnější tu je. Jste jel svatý to napřed při dělal jako doporučení od el svatého jana křtitele aby šel za ježíšem aby se jiné vzalo jeho a potom se to ježíše a proto přišel to co ostatně slyšeli. A věděl to co ostatně věděli a tak se dostal nad tou seslání zase tělo za již pod mine než ty ostatní taky po věky ježíš že měl v době matku pannou marií když měl m. Pak upadnu prosím vás to bylo podobenství tím ježíšem ne a měl by synem jejím stejně důležité je čili měl partner ku kterou máme my všich jenomže oni věděl. Nesmrtelnou duši a to chtěl vysvětlit a to se mu podařilo jedinečným způsobem taky ježíši že jsem tomu nedá ani zrodit celek rozumět protože oni v tom podal hledej nějaký události který tam pořád líčíme na ty tam nejsou a. Jednou dal z tam neni čili zajez toho vidět a oni dost dokazuje ou že poznal týrá měl je těch li křesťanů neza nerona že znal byl přes tření v takže zažil třebas ještě to nese tření který bylo na poli. Asi roku představuje po kristu že přitom ještě jakou duše mně byl žil znal pád kartu to všechno to si byl všechno vědom na líčí zazněl jsa která ty parthové dělali všech když ji ve východu do en ježíši disk ježíši. Že jo no tak to jsem tam byla vyčíst by činné tak pak taky se tam je s tou pannou marií jasně beránkem vás tím vracela na pouštěli bych to všechno jeho vnitřní stav tato sedět s námi. Aby věděli že toto jsem všechno zažil abych to nechápal bych to nezažil jsem toto všechno protože von za sebou ale tvrdí jen na rozdíl od svatýho jana že to není konec si byl začátek znovuzrození. I za svatá všechno protože potes rady musí ten život nový toho dítěte stresové aby ale pokračoval dál jsem se také znovuzrodil po konci. Světa dvacátého prodělal si třicetdevět tak jsem byl přeci novorozeně ten tak jsem se takhle chápal no no no otok teď když jako poli krve potom žilo padesát let tak asi novorozeně. Nejsem ale duchovno stále za neprošel neplatí se fakticky jedno poteče mi novorozeně tam oblasti a jsou tam mým daleko nebo se liší lide let nejsou. Tam no nejsou takhle nebo pečení například dejme tomu mezi to on li polekal člověk který tomu bezvadně rozumí a který to zažil protože mně daleko dokonaleji než se od něho musím. Učit a bych vám nedoporučoval aby si dobře proč ty mortona že děláte největší chybu ve své modlitbě o které si slibuje spojení vědom. Je sbohem jestliže totiž o modlitby a že si přejete spojení s bohem pod koly tak to nedosáhnete jest dobře věku vůli novou dosáhnete. těžké jenom vůli bohu tu modlitbu konat takže prosebná modlitba něco jiného proti tomu nic nemám ale s modlitba spojovací musí mít tuto povahu práci. Hospodáře v domě jeho a bez nejmenšího nároku na nějakou odměnu jak to tedy v sobě tento národ tak to není modlitba pravíme na ke spojení s bohem. Ve vás vepři své ke stolu aby se svým pojedli to se nestane a vám něco řeknu ježíš kristus navrhl jak se máme modlit životem. Nevíte víte a říkal o čem že si jede si jich posvědcej jméno tvé tu jsem je u toho jestliže někdo se modlí tak že se obrací k bohu je. Je daleko vysoko nebo naší úrovní na všemi úrovněmi všemi sedmi úrovněmi které jsou za o toho našeho těla kon transformační aparát z k nad celým tím transformačním aparátem je ono jestliže s takou dokud s tou. K němu přicházím tak jsem schopen posvěcovat jeho mého je mi velice je milé mám němu tu i k samotnému jménu božímu takže jestliže mám takové půstu tak ta ustal zvítězí. při těhletěch slovech otčenáše je a upadlo do vytržení aby musím vědomě spojen tak se nemusel dávat prát se to nestane tak modlit se potom prosebnou modlitbu obyčejnou ale děláte při jdu na bohu protože. Jsem nesplnili ten první požadavek dal jsem vás plnit jedno za druhým který by se nemohli modlit než se dal byl ježíš nám dnes mohli ale upozornil upozornit že se sami sebe na konci toho otčenáše neo. nás pokušení zbav nás zlého neuvěď nás v pokušení a z dost na svého těch teprve vás zbaví svého a deut nebyla uvádět v pokušení tak teprve pak ta modlitba i prosebná svůj z my. Jsem můj smysl spojovací všech je že on nás musí zbavit zlého mně zbavil se ona světel svého nese se na těle naučil modlit o čela protože on zbavil zlého jsem vel nemohl dělat zlé. Ne ale na určité úrovni nezbavil prase měl těžkosti jiné ale koncentráku des všichni trpěli na tak zbavil zlého objektivně jsem vůbec nemoh trpět tam nemohl. Sebe než jsem si člověk na světě než jsem prozradil potom toho esesmanovi v plzni který zpovídal známe svěží člověka on říkal prosim nás ve vás zase mně ve pojďte ke mně mělo oni se museli hlásit to měří těm říkal z ten blázen jsem říkal sami. Nejlépe na světě na co jsem tam je ten světě se tím vyznavačem ji rané ale prozrazuju máma toužilo oni je jak to máte udělat abyste se vtom s. Mu kdes je nebezpečí že nějakého nějaké špatnosti vám nehrozí totiž něho byl vás těžko z tohoto života a. Jsou těžko z položil vzala ve jakou záležitost protože by denní život svým ty byly zbaven ale je to lehké hřích mně neboť to není břímě vlastní nýbrž kristovu takže dejme tomu když jsem dostal tu mám. Onou na žádost mohl tak jsem do brzo ale také si to si jsem to nesl jako něco co mně pomáhá k tomu bych mohl splnit to co ode svatá které z chce a byl v tomto smyslu že jsem ho. Vím že ten otčenáš neboli opravdově že ji řeknou otčenáš jest velebil si jich dech že nebe pozn vinu svou mysl k bohu dostal na úrovni povídavé modlitby a povídavá mysl. Nesmí nemůže způsobit spojení s bohem zastavit mysl a když jsem ale tím zaujat tak že by řeknou otčenáš tak je to stačí k tomu aby. Jim byl ve vytržení že to je můj otec přeci šokující v domu jak tomu říká tady vít ale to si mohl matouš li pak tak se ze kteří se. Jako třeba dejme tomu el on věří tu toho řek jednou otčenáš se mi schopen se modlit dál u pole do vytržení na to nebo nepovažuju za nejlepší system ale protože dobyli citliví. Lidé citově založen naši na to co jsem notak se to muselo stát po řek šli rozum kolo dalo se chtěla ruce při duši a zůstal dostat na rukama trčet a nemohl dál protože jeho se cele spěl ho mohu z. Musel jsem se mohl česky řečeno a bylo jsem sešlo tu bohu jdeme odívala a doví chodil s kou oku to se pro vás nehodí protože byste museli moc týrání abyste k němu dospěli on to nikomu nepřeli. To kdykoliv to bylo tak správné že jsem moc jeho se ocitl v tu ve spojení s bohem aspoň chvilka o čtyři let jsem byl jsem že to bůh toto nezáleží a to byl na světec. O tom věděl že to on nem ano to nemysli může tak špatné se doví když toto je označeno svatá terezie je stavy jako krajní ale jako on na nepřístupné věčně li to mohl říct tak někdy přes z nás ten stroj jeho to. Oko na tělo co ten a to jim vámi ji zase protože dneska f. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F. F.