Karel Makoň: 89-43B-ciste (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Se liší od toho co se tím co mu říká. On vstupuje do našeho života v okamžiku narození pořád nepřetržitě kom si o vaně kde něják náhodou někdy ale napřed protože víc snesl neuneseme do naší činnosti a pak ten další modlitbě a pak do toho našeho spojení. A tedy ženich přichází li on říkal na jenom na str zarazí stránkách jednu větu z toho podobenství o družičkách o deseti pannách. Říká staňte kde to je ženit ku vstříc přichází a tou mu vyneslo z starosta stránek psaní a velice oku z mého on medik dal celé to podobenství jenom tuto jednu větu. A to znamená že ona napověděl to co svatá terezie nesměla tedy říkat ale jsou cestami dovolila říkat v pomoc sví toho co by zbroj ka že jak se narodíme a jsme chrámem božím a který v nás působí bůh o napřed naší činnosti která jsme schopni jít cokoli dělat jenom protože je to síla od boha a pak z naší modlitby a tak to jde dál. To je přínos sám ryzí prvek a takže jsem šel druhý den na kontrolu. A jsem požádal lékaře aby mně že ten obal po tom než co jsem teď to vzalo tak on jim řikal za pout cenné aby mně to ještě nechal že to ještě strašně od on říkal on se dostati se měl člověk nemohu vám sval svůj názor jeho svobody tak že vám ten osy ještě nechám. A čtrnáctým jsem před a komentoval toho pannu vyzbrojen ka. On ozdoba duchovní svatby ty když si by ozdobou duchovní svatby nebyli nevěstou. A když jsem to do komentoval dopsal než se nás v tak duby nik z kroměříž že poslal mortona aby lidem jsem měli jít na s o to s s s s odít ji po obrazu. tam přišel on se měl moc ona potřeba jsem ještě o těchto nějaku on mnoho. Tak jsem tam řekl pane doktore mého se topí v ka buď tak dobrý nechte mi ten od vás ještě str lázní toho protože mně to ještě bolí vůbec se to nebo ono. No tu dělit je to dost hodné rád a čelo a jenom hodně prosím šlo toho mělo svůj z toho mu mu z není z dnu to ale chyba a. Za ztrát jsem před psal motto na komentoval jsem mortona. A myslel jsem si že mám tu od svatý terezie pokoji omyl zastřená zní poslal tele ten muž men výtku. El du v on bez jones zakládání klášterů a u česky přeloženou v římě s tím primát tu jsem říkal o to toto nemusím překládat bez to se vám jsem to podívám o jsem ten spis měl v ruce kdysi za plně pro výklad odložil samo než chtěný protože se říkat co mně mohou říct zakládání klášterů a si v zakládat kláštery nebudeme na pak si svůj klášter založil když je to nařídili ě k se v mých sedmnácti letech přitom že tam mám založit vlast a ne tam kdes tišnově bude o tom všechno víte. Nebude opakovat. A. Tak jsem užší nežádal nic a on to léta sto vím ka říkal jsem měl za že budete si si ještě o vás nadále ta jsem se dál od vázat tatínkem mohli protože si na tím bylo konec slasti. No a ten spisy ale úžas a tam jsou tři kapitoly z již jednou vám tady vysvětlím ostatní je napsáno v tomu po mentalitu tomáš žilo v tom že to v ku si na mez vás tak i jo no tak když to to taky tože to musím říkat že ono co. No tak jsou tři typy lidí svobodní a to byl za života svého jedině svatý a prozradil to tady v tom zjevení od se byli rekonvalescence ti. A v takovém stavu psali evangelia i svatý psát v tomto stavu na mně to ještě nebyl z úplně zdraví. A my a ty ostatní mně jako na svatý a potom za ni nástroj všichni ostatní učedníci byli potom zdravý duchovně vyspělý a věčně vědomím. Jo něhou zkrátka tedy jako jsem měl konečně o ty svatý terezie pokory a mohl jsem přejít na stanovisko leká ale teď si představte ten fa novic prvek mluví takovým způsobem od ostražitý že za z jednu jeho vět musem sat pět stránek komentář not to je hrůza aby to bylo srozumitelné za bylo by vracel to ne v aby to bylo z rozum litera tak to jsem si to rozmyslem. A budu psát nechám další překlad. Stát to nedostanete dokud do určité míry nedokončil nebo nedostanou nějaké úrovně ten spis zkušenost. O životě jako o zjevení ano. Že náš život je stejně zjevením jako byl život ježíše krista nevíme o tom ten který rozsvítil to se mu jenom podobně ale jsme s ním stejný. Tak tím jsem se dostal k tomu abych mohl číst. Toto zjevení a aby z tomu o taky vysvětlit co je třeba vysvětlit. Mně naštěstí lékař z ani mně nebo žel za se mu to všechno že takové v tu ale on tomu nevěřil a tak mně říkal tam se bych kole byl tudlety neděle. A předepsal měl hned trojici jeho prosím řečeno v tom že v co z tys by ku úrovně vědomí to jsou tys věřit bytosti jim plné očí to znamená každá úroveň vidí na všechny strany. Se du i vzadu a. Měla mají po šesti křídlech znamená tam symbol člověka šest jsou to lidské z potom do by byl člověka zamontována schopnosti. A plnou očí hlediscích ten kdo nic. Takže to jsem doufám vysvětlil to vám že to je po marně by se z víte že za kolik snažilo tu před není to je vyšší stav který mu vozu rozumu byl nazvat byl násilí třicetdevět tu z moc naši. A tam si to na duch činnost to je pořádku že co se točí dobře no a teď je tam napsáno cel ukázat zač jednou k němu přijal beránek. A v pravici toho který se jinak druhu spatřil jsem k němu úplně pod psáno zapečetěn nou sedmi pečetě mi tu jsem uviděl mocného anděla který vyhlásil velkým hlasem kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomiti pečetě ale nikdo na nebi ani na zemi ani po zemí nemohl to otevři za podívat se do ten by jsem plakal přes nenašel nikdo nebyl hoden tu ji otevřít a podívat se do ale jeden ze starců mi řekl neplač. Nezvítězí byl les z pokolení budovat potomek davidův k ten otevře stupni musem krát zapečetěn o tom jsem spatřil že uprostřed mezi tu u dnem tak mistři mi bytostmi i starci stojí beránek kristus ten obětovaný měl sedum jej a sedum očí co se se do ruku božích viseli do celého světa. Do celého světa to znamená do lidského života a tedy ne dnem vím že jsem ještě nebyl po pojem neznali a a. A toho sedum úrovní vědomí které jsou které může do sáhnout svým nitra přistoupil k tomu sedí na druhou a přel jinou bylo pravice tupě o pochopil jsi jsi bytosti asi dělo se starců padlo na kolena před beránkem každý měrou mu a proto ona do o naplněnou vůlí kadidla což jsou modlitby božího lidu na zpívali novou píseň. Ano prosimvás kdysi vám tady vadilo že tam třebas přijal dvacet starců ano pak vás upozorňuju že k ní. To se dává pomocí kabaly kdy velice snadno a všechny čísla tady s ty od pomáhá v ale ne zabraňovat li tomu pochopení že se stal s u to je dvanáctkrát vnitřního složení. To buď my jsme složení ze dvanácti učedníků a každý máme z vás učedníků v sobě. A za nás tomu odpovídající duchovních vlastností které nejsou majetkem člověka nýbrž jako takové existují bez ohledu protože člověk se nebo ne existuje v čili to ještě dal se starců tak vědomi sedl všechno než si to ode co jsem vám dal pochopit že tomu rozumem slovo za slovem a nepotřebuju oni škrtat. A z o bez za do by se li tele když přijala za s věkem v kterou mi zastáváme právo vraždit. A bralo brát za to peníze že vraždí tak se o svěřila kristu přestat doby kristova s věkem v na to jenom světec aby tak taková nemá právo toto se do vět jenom ten do toto nepřijal v církvi. Těch byla celá řada toto právo a to bylo to bili že kteří sestry zachránit před samotnými křesťany tak museli z říma u st. Nikam když jež do egypta do alexandr je utekli a dneska žiju v s u dán do konce. Takže tito lidé vytvořili s věkem v která atomu dodneška rozumí tak jako a ba ještě letem nohem ne ne takže nemůžeme že by tomu nikdo si k jiném nerozuměl ale kdyby začal někdo z nich vykládat kdyby jako já. Tak by ho odsoudili k nebi vykládal například pokušení ježíše krista na poušti takle u koho. Ta a smrtelná duše ano. První svůj úkol dohrála v takzvané třicítce ježíšova života ano neboť se mi na a ten člověk neměl. Sloužit jenom své rodině a svému nýbrž širšímu kolektivu ne a proto musel být vým z toho tak zvaného domova od svých matek od svých z bratrům a musel ježíš prozradil na rozhraní tohoto že nemá matku tak nemá bratry a že nemá ze domu a. Syn člověka ne on mým kterýkoli si člověka kterákoliv z cela. Lidská nemáte domov nemá zde matku nemá své bratry jenom za takových okolností. By se dalo říct že ježíš kristus nepřemohl satana nýbrž přemohl nebo vyzvedl z fung z funkce. Dosavadních ne z ve se z von se ostatní tu smrtelnou duši která v rozvíjet život to to nedělal nýbrž oslovoval si právo aby se člověk klaněla tomu našemu malému a ne kde se budeš klanět kristus skal nebudu čeho k tomu bohu li se klaněti. A takže bych si říkal z toho co stalo na poušti ježíšovi jako. Znovu odvolal podruhé ne ježíš kristus svou duši smrtelnou jsem se kterou zastávala předtím o na protože konají zasel na či dal zastával zvrhlé satan z ky abel z ky si přivlastnit moc a právo na a svou kterou máme mít jenom vůči bohu rozumíte a přiměla velel smrtelné duši novou funkci. A to ale z se přes těla do dvanácti učedníků páně v mnou vás funkce. Toho satana rozumíte též z ve hle duše za se neskládá z rad. Ale do sto protože dostala zase ranou protože zastávat proč z dosavadní funkci tak kdybych dneska vykládal je to převedení z jedné svou co nesmrtelné duše do jiné funkce tak bych propadl víc. A proto by všichni ty co toto vědí jako to des dáno propadli vy všichni když se nemohou břímě objevit v protože pro svým města a tam satanem to ale o kromě omlouvají si pro každého člověka by poděla vás co to to vy nemůžeš chudá ku. To co tam to jsi ty tvoje provádt se na ano. A to pro za to za všechno můžeš plně si za to zodpovědným dát trvám na tu na aktualizaci protože bez toho je to všechno plané a nezávazné celý život je si se máme si život se mi že krista je závazný do posledního dechu k u ježíšova na tento světě pro každého z nás ani a je žid jeví prožíván jsem v okamžiku jsem vzdal svůj život to z kód končil svět. Taky prošel tím poznáním život ježíše krista všechny detaily z jeho života střelnou definovali bez ztráty minuty mi kteří kdy najednou se oni věděl takže by mít i o tomhletom že to je převedení to nesmí se to se nestalo životě naposled potože v okamžiku kdys vstoupil na kříž jediný svatý jam a jedině svatý jan věděl o tom že jidáš nezradil. Ježíš že svou silou nýbrž silou kterým kterou mu předal ježíš kristus když mu za to první sousto a říká mu co chceš udělat udělej rychle. Takže jidáš byl absolutně nevinen on to připravovalo tak tím byl jeden ale nemoh to pro bez vlastní síly nemohl a tam. A tak prosím berte na vědomí že jidáš nemohl být zavržen do nějakého věčné zatracení a že pro ze se modlili mi že zemřel na kříži bo ven byl vstoupil do tak šel tam vstoupil kvůli jidášovi a kolik jemu podobných i těch je tam věděl kdy mu aby je vysvobodil z takovou věčného tekla je to peklo věčné je věčné ale podle mi. Její toho člověka který tam žije kdyby si myslel cestou může vyváznout tak byto bylo věčné této věčně protože to považuju za jistotu rozumíte kterou převraty nico tak protože tvé a co oni. Ale on tam jenom věčně proto že si to myslí z o na tak těle. To platí obdobně o očistci to teďka nebo ještě říkat ale das po jsou bezvadně rozumět. To strašně neduh takže když za měl řekne je jako věřila ze udělené duši toho člověka a teď tam v tom pekle a jinak né. To o své byl by jakákoliv byl časná provinění byla věčně trestá a to se nestane ne. Stalo a nestane se nikdy. Takže obojí konce dál doufám žilo nebo od smrt co jsou s to ji proměny ale pro samotné duše proměna nesmím chci tak na příkladem je tomu do si těle z kdo takzvaný seděl z ježíšových ale ten ježíš poslouchal rodinu měl tam svou matku dali přednost před tím že musel být v tom co jeho otce že nám dal přednost vrátil jsem z toho oka od nás dětech k matce a k rodině. Ale byl jste funkce vytažen odvolán světě letech protože to všechno co vládl a se nedal ten jeho život světský rozvíjet ano. No a potom pošle ti nech. Se do rozvíjet ani styk s tím satanem nebo když se o za tam tak jsem byl jsem vyvolán jenom proto aby mohl být odvolán z funkce ono odvolal protože on chtěl sloužit ta duše by mohla existovat eště vás vy jste se musí dosavadních kdyby byla mohla mít moc od boha aby se sloužilo a takovou moc nemá a učedníci panně zase neměli tak obrovskou. Moc jakou získali teprve smrti ježíše na kříži to byla nová nový příděl moci kterou předtím neměli. A no. Takže si to bude rozumět a potom zase ten. Byli vedeni po smrti ježíšově neosobně. A začátek neosobnosti byla příprava padesáti denní ne do seslání ducha svatého v kde žil s tou kristus na nebe ale za trest řádit tedy potom s mrtvých stání oni si z zažily ll ho seslání ducha svatého. Takže tady jsem si myslel že to všechno říkám. No myslel jsem věděl že to odříkáme neměl jsem psal proto sví do syna za do satya na tak se neděl že s. Pro něho není. Jsem nechtěl předstoupit vůli boží tak jsem více napsal aby jsem si dobře vědom to je to jsem po koncentráku jak to je dál že život lidský význam daleko větší než seslání ducha svatého a že ten dokáže něco co ani duch svatý nedokáže a protože. největší význam pro člověka pravil život ve světě. A ten svatý musel žid dvacet si jsem se ve světě aby se do pro co tomuto zjevení. Čili je řečeno bez lidského života není pokroku. A musí s tím smířit tomu jsme lpět na tom abychom na tom životě vydrželi neříkám co nejdéle ale tady o dokud můžeme z toho života něco vydobýt el proto poznání boží. Pro tady křeslu nechci tady být ale nebo si pomoc z podivu libo nemůže víte z děl proti vůli boží. Tak prosím to je asi všecko to co jsem říkal mi tady někdo z vás že když ty úrovně první jsem ještě ne že jsem bohužel předchází když to nevadí abys toto na to zapomněl el jsou vlastně jsou části od od li toho kříže který člověk prožívá ne s kristem že takovýmto způsobem s chce nor jsou i nejsou aby spíš říkal že nejsou na protože. Z je špatně rozlišil koho od tě. Tam se všechno by vyléčí líčí jako jednorázová záležitost o ze že to za šest dní to je pravda je pořád tvořeno. Nebo potopa světa je pořád pro každého z nás potopa pád z ráje každý z nás padáme z rad v okamžiku narození ne někdo před tisíci lety padl. A tak taky todleto co sedělo na kříži ten člověk žije jako proces vývojovým. Takže takle tomáš pravdu jo ale nemůže nikdy zastat to co ježíš kristu dělal na kříži to nemůže dostat. No ty si vývojem ano vozy kdy o jen k tomu přibližuje on ho jenom následuje čili předchází příliš ježíšův který zase věční ten začal nějakou koho hotovou ale je věčný se za nás musí od věků na kříž vstupovat rozumíš. A my ho můžeme jenom v tom následovat všeho co tady je to je následování krista ten beránek otevírá a ty pečetě. To když si zapomněl tak se můžeš takhle ptát. Ale to je jenom následek toho že on tu moc jak tady stojí získal na kříži. Na kterém na který z tupě věčně za každého z vás al nově s každou z nás prosím. Celé to čas to není jedno před druhým ale my následujeme krista tam čas platí čili pro nás je to něco po koho po ale nebylo by to možné kdyby tato o tam neprobíhala u toho krista. Je to pokoj o není to oko tak je to zároveň s ko o tom je to zároveň ses seslání ducha svatého a se vším dohromady neboť ty ty potřebuješ lidsky by se to předcházelo to nepotřebuju. Protože umět začlo všechno obrácení. Jak se modly o tom tichou se litoval půlhodiny v tom vesmíru žilo tak to jsem zažil u těch lékařů. Čili todo jinak promiň nic tak skoč be bez se ještě život. Po smrti ježíšově v tak říkám a to do vím že to z to vysvětlit když že ty čtyři koně umrtvit do určitý míry potom další zase v od osvobodí to měl nech prospěly že jak se tomu vrátím jo na těle vyvrací nepřišli další andělem za část našich těl od boha a tedy je to tedy se dostavilo to co se dostalo tím do mor do ani my těch předešlých ráno. Že těmi sedmi anděly těmi ještě mi dojmy ses mor dávalo v tom člověku assisi proti na všech jeho špatných vlastností a sklonů. A potom to ostatní. Ty ostatní otevření při pečetě sloužily k tomu aby se osvobodilo všechno správné člověkovým toho fungovat aby to nebylo jenom do tam je že to byl taky žilo. Je živému osvobození jen těch funkci duchovních. No a potom že došlo k tomu v tom zjevení že další anděl. Že se k němu která byla otevřena a řeknu aby s jedl to znamená když se takle vnitřně ten člověk se rodí že část jeho špatností a odklonu od boha je zničena. Tak musí ještě nastat. Toho že to co ses zen dověděl a to co se uznal a on to všechno uznala pomoci ježíše krista. Že to musí vnitřně zažít. To znamená při by krás tohoto ale nic řez věděl ne ten na je zvyku je sladká v u to pak je hořká. Znamená se uskutečnit toto člověk s č s čím člověk souhlasí tak je to sladké ale začátky zažitou skutečně tak je to trpké ne tak to je přes to všechno jasné a potom následuje potom co s viděním jež u to o tak na naše já. Které být poraženo asi pro do temnot. Amen mi naše malé světské potřeba jenom o to abychom mohly být lidmi aby bychom neměli naše malé s pocitem oddělenosti a tak nejsme lidmi nebo se dnes když mými lidmi který by všichni ji by vývoje a tak dál a to nesmí se stát. Takže my si musíme zachovat a nakonec co musíme také dokázal zvrhnout ale v okamžiku kdy nastává spojení el toho našeho a pomocí tví. Pány z dvanácti je známy a měsícem pod nohami. S tím beránkem božím ten ta svatba že tam byl taky a to za panně na papouška podobně a tak to jsou všechno události které člověk zažívá je to ale vysvětlení podobenství ve kterých než ježíšových podobenstvích teď který to nemohlo být po se do protože některé symboly se nemohli takle dramaticky vysvětlit dejme tomu kdyby se při svatbě s. Těmi deseti když sami těch kdy si to byla nějaká nevěsta jak by tam měla znázornit když one to naše vnitřní duše která také postupně jak tam za zevní duše představit jak také funkce ona nabývám nové funkce a nakonec funkci matky rodič tím boží atakdále a to je naše nesmrtelná duše a on říká ježíš kristus spasil. Člověka vlastně proto že k. Při mi životem nás i formoval o tom co je to poslední jsou jakými fázemi probíhá. Ale jak tyto rázem můžeme přežít abychom zvítězili nad sebou a jestliže ale to proběhne tím způsobem že ta nevěstka to u se satanem. Že v ničem na a dostal se propasti věčného utrpení tak je to v pořádku ale ještě tady moc z důležitá věc na konci že to lidské přec jenom ještě musí nějakým jsem jistot byl vjemem tvor mně to musím že byl praně v tom znovu tak krátce vysvětlit. Musel vzít dohromady a musel bych to aspoň vody říkával ale byla z tohoto v že. Ten kristus byl pořád pronásledován dobra sela krista na při žil a tak dále to bylo v nejlepším pořádku protože i když se přelije láskou sveze li duše. Na postupnou jsou o dost jen se s postupnou funkcích vnitřní nesmrtelné vše tak že to bylo všechno nýbrž bylo třeba ještě k tomu dodat. Sílu od boha sílu ducha. A aby zas těla se dostavila tak si ježíš musel vzdát svého ducha na kříži. Aby duch boží mohl ovládnout ho v potřel dnech pobytu v době v v v aby moh vstal z mrtvých a aby moh se za ducha svatého seslání ducha svatého v v toho tady moč ani nevšímá v tom zjevení že to za sebou a. Mělo to ten následek že konečně toho pasa malo nebo. Oprávněno ten učedníky panně aby stali apoštoly jak se mohli stát apoštoly když každým rozuměl na koho ukázal duch svatý který rozuměl takže oni ho slyšeli toho poštou vyd jejich vlastní řečí. To neznamená že by byli mluvil jinak než jak aramejsky při uvědom pramení z ky ale mohli z nitra toho člověka takže tam se to překládal a ten člověk to z když jako vlastní řeči ano to je důležité vědět. Takže jsem matení jazyků před. Babylón jem o pád babylóna znamená vlastně správné vysvětlení. Ducha svatýho sestoupení ducha svatého pád babylónu semena zrušení pocitu oddělenosti tam i když vidí si vzájemně přestali rozumět tak to je to se dovršil pocit oddělenosti někdy. A tímto postupem toho zjevení se ruší tento pocit či si dost jít takle ve zkratce k tomuto. Že lidský život fakticky je zjevením nesmrtelné duše která za sebe. Nastolí vládu smrtelné duše a ta bere si z ale pak musí tu duši regulovat tak její činnost tak aby pořád byla nová a o to věk si tomu vývoji toho člověka že se to stane tak ty přestávky jako třebas těžce li si na poušti nebo nebo tři dni v hrobě nebo přes krátí známy jemu kdežto třebas u mnoha světců křesťanských umírali jsou celý život. Neumřeli nově přitom trpěli. Na příkladem do páter bylo tomu kladou za vinu že jako kam jdou o trpěl ale že nemůže pro to co to řečem protože s tou utrpení cenili vjemy matce nevymanil. No že on přitom bral hříchy těch lidí za sebe ale jest je to správné potom taky pochybuji protože on se mnoha lidem pomohl k pravé dal nade nestranně nebylo by to bývalo přirozenější tedy jedl nechal zemřít pak umírat ale kdyby byl je více. Ba na to on ba na to ale ještě více měl dbal na to že to neučinil od lidu vyčítali že jsem moc toto osobě za říkával za že mu to nakonec to podali si v tom nebyl nevim ale pokud známky jeho zázraky jak jsem to řekla ty by do z ky volil životě tak tam se dovídám že on byl kterou vyléčil jste slepoty řekl to jsem neudělali to dělala panna maria. Jo v pořádku. Jestli takhle se vždycky odvolával na zjevení boží. Tak je to v pořádku tak kráčel do zjev do života jako do zjevení božího. A ten nám chybí jedna zkušenost. Že nevíme o tom že s mezi zjevením vůle boží před nás se zjevuje vůle božím protože jako opotřeboval u dvanáct učedníků k tomu aby mohl pro prokázat pro křesťanství postavit na nohy a tak potřebě celé li do k tomu aby se rychleji vesmír vyvinul směrem k spojení s bohem a čili my tomu pomáháme a. Jsme tedy pomocníky božími. A jak se to dovíme tak potom zase nežít život jako zjevení od boha. Jako jeho činnost skrz na as ni tak v ve zkratce všecko že jsem jako zjevení začal žid před život chvil kama el jež let v když jsem prostě. Se naučil ztrát skal jsem to musel trénovat opustit sama sebe. Na tím se naučil že i život jako zjevení aspoň ten kam a když jsem se naučil s dát se své vůle a jak jsem se vzdal své vůle tak tady byla z síla od boha která zjevoval jeho moc as této zjevené moci jsem vykonal něco co by člověk nevykonal to jsem mockrát skal. Čili tam začal můj život jako zjevení po tohoto potom takle mluvit. A o to jich sedmnácti let to bylo ustavičně zjevení síly boží to nebyl můj život neboť jsem nemohl jem. Dělat něco proti bohu neříkám miloval to jsem měl dojem že on nemiluju ale on miloval takže jsem nemohl pro můj co dělat tak se musí do podle říkala mockrát předtím nese oponovat tomu je si nespojí si když mně říkal ty že nevěříš tom věštil řek který že nehřeš když to mně ještě neřekl ale jak je to zase říkal když je přítomen v duši bůh který je vlastníkem mého života tak nemohu mu. Nic z ze svého života ukrást pro sebe. A proto nejde řešit toho uznal a ad a dal mně rozřešení v tak po každý život je zjevením moci boží jak projít kladně pozitivně koncem světa a ocitnou jsem mezi těm. Ti na pravici než těmi spasenými. Je tam prosím podrobně popsáno potom mi to popsáno být nemůže jestli vás mýlit že to oděl do obrazů které zdali je dovídají jenom o věcech které se dějí na tomto světě on to nemohl jinak při by člověku než že vykládala událost měla proto světě věci vnitřní. Protože ty jenom těch není nikdo svědkem ty seděl vůbec vědomí člověka tak by kdyby nebyl tou obraz. Jak tak se to vůbec se vysvětli s tím souhlasím. Ačkoliv byl jsa abych obrazu nikdy ne nepoužil jako on ale taky bych to nikdy nevysvětlil kdybych tomu rozuměl kdyby věděl kdybych chápal toto znamená takto nikomu neví že ty musím použít dalších obrazu takže dejme tomu el když těl bych měl vysvětlit že ten toho co říká svatý jan ve zjevení tady musel sáhnout ke všem obrazu ježíšovy dělat ježíšova života nejenom. Co udělala ale dokázal a co přikazoval nebo co doporučoval a jsou podobenstvími daleko králoství boží a teprve potom bych mohl v n n jako pomocí těch obrazů vám přiblížit toto je příchod království božího se do konec světa kdysi po dejte aspoň jednu věc že není možno aby ve vás krásy bojí se projevilo pokud vnitřně umřete. A to se jako děla kde nad vy úrovních na vnitřní a vnější. Že jest ten el svatý to napřed při dělal jako doporučení od el svaté na křtitele aby šel za ježíšem aby se nikdy nevzdaloval od něho. A potom jsem to ježíše a proto přišel to co ostatně jsi člověk a věděl to co ostatně věděli a tak se dostal k tomu seslání kazatel dalo za jiných podmínek než ty ostatní taky po věky ježíš že měl se době matku pannu marii když měl matku pán mu prosim vás to bylo podobenství s tím ježíšem ne. A měl by synem jejím stejně důležité. Čili měl partner ku kterou máme my všichni jenomže oni věděl nesmrtelnou duši. A to chtěl vysvětlit. A to se mu podařilo jedinečným způsobem tak ježíši že se tomu nedá ani dodati celek rozumět. Protože oni v tom podal hledají nějaký události který si tam pořád činné a ty tam nejsou ani jedna událost tam neni. Čili čaje z toho vidět a oni to z dokazuje novou že do znal svírá měl je těch křesťanů kde za nerona protože snáze je přes cení v takže zažil třebas ještě to velice cení který bylo na poli asi roku šedesát je po kristu protože přitom ještě jakou duševně byl že znal vpád kartu v to všechno o to jsi byl všechno vědoma líčí to z věc nad rád ti parthové dělali lišit neví o do ten vyšším zk ježíš čili jo. No tak to se tam vyčíst. Líčí ne tak pak taky se tam děje s tou pannou marií jasně která těma asi vás ráje na poušti to všechno jeho vnitřní stav tato sedě s námi. Abys věděli že toto jsem všechno zažil k abych to nechápal bych to zažil. jsem toto všechno toto všechno za sebou ale tvrdím na rozdíl od svatýho jana že to není konec si byl začátek znovuzrození. I za svatou a všechno. Pže po svatbě musí ten život nový v toho dítěte z svatby pošle ale pokračovat dál. jsem se takle znovuzrodil po konci světa dvacátého prvně jedenáctý sice devět tak jsem byl před si novorozeně ten ne tak jsem se takhle chápal no a no otok teď již jako poli k let potom žilo padesát let tak asi novorozeněte nejsem ale duchovno dále co nepo naše neplatí a jsem fakticky novo členy novorozeně tam oblasti. A jsou tam mým daleko moudřejší lide el který jsou tam a nejsou takle mnoho pečení například dejme tomu mez to v ano vyzbrojen ka a to je člověk který tomu v bez sváděl rozum který to zažil zřejmě daleko dokonaleji než já. Se do něho musím učit a bych vám nedoporučoval aby si dobře proč při mortona. Že děláte největší chybu ve své modlitbě od které si slibuje to je to spojení vědomé sbohem. Jestliže totiž od modlitby že si přejete spojení sbohem ku je vám. Takto nedosáhnete těsto před řeku vůli novou dosáhnete těžké jenom kvůli bohu tu modlitbu úkon takže prosebná modlitba je něco jiného proti tomu nic nemá ale z modlitba spojovací. Musí mít tuto povahu práci pro hospodáře domě jeho. A bez nejmenšího nároku na nějakou odměnu. Jak to tedy v sobě tento nárok tak to není modlitba tady vedla ke spojení s bohem. vás nepřistupuje je ke stolu aby se svým pojedli pro se nestane vám něco řeknu ježíš kristus na ve dal jak se máme modly život to nevíte o al říkal otčenáš že si je ve svých posvědcej mého tvé ustane u toho jestliže někdo se modlí tak. Se obrací k bohu který je daleko vysoko nad naší úrovní na všemi úrovněmi na všemi sedmi úrovněmi které jsou za o to našeho těla on transformační aparát na celým tím transformační aparát temně ono. Si že s takovou dokud s tou k němu přicházím tak jsem schopen posvěcovat jo pojmenovat je mi velice milé mám němu tu i k samotnému nejenom božímu. Takže jestliže mám takové úctu tak ta stal zvítězí při těla je sobec otčenáš je a upadl do vytržení abdruschin vědomě spojen tak semenem se nad a že to nestane tak modlíte potom prosebnou modlitbu obyčejnou ale děláte křivdu na bohu protože jste nesplnili ten první požadavek tam jsem vás plnit jedno do druhý ne že by se nemohli modlit se na že když když tam dnes mohly ale upozornil upon. Oni se se sami sebe na konci toho otčenáše. Neuveď nás pokušení zbav nás zlého neuveď nás tu měl dost na svého teple vás zbaví zlého ale neumí nebyla uvádět v pokušení tak teple pak. Ta modlitba i prosebná svůj smysl můj smysl spojovací je že on vás musí zbavit zlého mně zbavil se na světel zlého. Sem se jen naučil modlit na to jsou zbavil zlého jsem nemohl dělal zlé ale na učitel o do zbavil práce měl těžkostí jiné ale koncentráku des všichni trpěli na mě. Tak zbavil zlého objektivně jsem vůbec nemoh trpět kam nemoh pro sebe než šestý člověk na světě. Jsem prozradil potom u toho esesmana li v plzni se vyzpovídal známe svěří člověka on říkal prosimvás ve vás se se jako je řek jemnějšího z oni se museli hlásit to měří těm říkal z ten blázen. Sem říkal slámě nejlépe na světě s jsem tam byl ten svět ti se tím vyznavačem jít do rané ale. Prozrazuju váma toužila marně jak to máte udělat aby se se v tom stavu kdes u. je nebezpečí nějakého. Nějaké špatnosti vám nehrozí totiž něho bylo vás těžkost tohoto života a každou těžkost položil za lehkou záležitost ne že by ten život z ty byly zbaven ale je to lehké břímě neboť to neni břímě vlastní nýbrž kristovu takže dejme tomu když jsem se dostal tu ruku lámal mnou v na žádost o tak jsem to do za lehké přimět jsem to nesl jako něco co mně pomáhá. K tomu bych mohl splnit to co ode svatá terezie chce. F. V tomto smyslu že ten modlitbě ten otčenáš nemodlil opravdově. Že ji řeknou otčenáš je seele ve svých že nepozbyl do svou mysl k bohu co tam na úrovni povídavé modlitby a povídavá mysl nes nemůže způsobit spojení sbohem zastavit mysl a když jsem ale. Tím zaujat tak že by řeknu otčenáš tak je to stačí k tomu aby byl ve vytržení před to je můj otec před tiše z ku víc čí v dom jak tomu říká tedy být ale prosím být v tom matou smysl fakt. Tak se let někteří z od jako třeba dejme tomu nám věří sur z toho řek jenom otčenáš by schopen se módy dál u pole do vytržení. tónem nepovažuju za nejlepší systém ale protože dobyli citlivý lidé citově založen na to co jsem do tak se to muselo stát on řekl při rozum kor rozkladu se při ši a zůstal dostati na rukama trčet a nemohl dál protože jeho se cele spěl do bohu vzhůru srdce se mohl česky řečeno. A jeho srdce šlo tu bohu. Kde měl dal a to východisko to se pro vás nehodí protože byste musel být mosty dělání abyste k němu spěli on to nikomu nepřeju. To bych těsto do tak správné že jsem moc jeho se ocitl v nespojí s bohem aspoň chvilka při sled jsem nevěřil že to bůh na tom nezáleží. To byl na se přese o tom věděl že to od. A to nemyslím že tak špatné toto východisko které je označena svatá terezie z aby jako krajiny a jako na nepřístupné věčně li to mohl říct tak někdy šestnáct ten stoly dělat to pokora v těle na co jsem a to jinam jediný za zlý protože neska.