Karel Makoň: 89-44A-nove-pomery-skoly (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A to by byl musel přistoupit ona řeka ještě mnoho jiných úkolu jas jako on ten tomuto dobře rozumí co před čeká na to nebudou blahé věci jaksi tam mládež kdysi to se bude mohu si později že ty budou muset pořádně studovat nepořádně jsou jen ti budou vyvození studia ne pro špatné po lidské z myšlení nebo chybné nýbrž protože nesmí to neberou vážně kdyby například lékař. Nebo směs studoval lajdácky. Tak není nikdy k lékařem a nikdy správný městem kdyby ale jenom na studoval ale neměl poměr vyššímu správnou a jsem tady mluvil tak taky jista ani zen ani spali učitelem ani správným lékaře toho jsem si byl dobře vědom protože jsem si byl do vědom toho že jsem vyslovoval prostě protekčně. Od pána on se měl tu protekci od někoho si to lid od pánaboha. A protože jsem prost protekčně vyslovoval tak jsem byl taky protekční když jsem měl studenty ruce. A čistě tak jak to potřebovala jejich duše. Takže ve například člověk který nebyl schopen se naučit se v cizím jazyku a jsem to musí mil jako tam učil. Ale on všechno uměl jsem si jazyk tomu prostě nešel on měl dobře česky ale ten svět se naučit se mu to prominul padal se u trojí ku om prošel vyznamenáním vlivem toho si měl ostatní jsem jej ničí ky a ten dotyčný byla držena. Se dostalo centro textu v praze a tam by si byl podle vysvědčení že umí španělštiny. A o na tom visel měla španělské jít k by k ho a o. A oni de listy si měl velikou nějakým státem svazek oral by se jim dneska o námi okamžité choroba a jsem neměla si dát o synova tu pět ku na trojí ku. dneska propadl musím s to z to bylo že on na. Jsem pro způsobil to musím taky skončit tak jsem ty dopisy psal pro nic v plzni a o na to proto že ještě otvor nově o nadto v praze je předkládala jako svou práci. A když jsem seznal s těmi lidmi s protože to byli moji žáci taky. Ale za časem svými setkal se říkal jak se ta ix chová jako španělska tak jsem to řekli výborně to jsou dopisy bez chyby ale trvají do strašně dlouho v a jsem říkal mnoho toho co ono ho to přišla dneska samostatně píše je dávno samostatně o důvod více napovídám ale se musí se naučit ne est za toho bližního to co způsobil svým švindlem napřít. To jenom psaným vázáni medu okolo o by kdepak. Te teď žil přeruším protože z mi tady napovídáte ve jsem řekl je to velice li zápas takže každý z mrtvých staneme v tomto světě když se mi zeptá a někdo ho třebas se neptá ani do než katolický kněz třebas linka a jak. Věříš že z mrtvých vstaneme v těle. A samozřejmě a to nevěřím to vím že všichni z mrtvých vstaneme v těle. Říkal no to jsem od tebe nikdy nečekal. Si přeci samá in byla tam proto neříkají to převtělování dělat takle žilo on ne během jednoho života to je přes z ani a kristus snadná vydrží ruku jako ta svatá terezie jako ta svatá anežka a to z nocí dní tam na nebi nad tak my máme u či přednosti. Každému se bůh zjevuje jiným způsobem. Jinak kameni jinak zvířeti jinak rostlině jinak člověku a pro každého pro stejným způsobem prózy teď nepotřebě pro co způsobilo let jak práce pro člověka po že zvíře nemá tak jako no. Stal z mrtvých během svýho život na tuhletu se do co si že. Ti prosto či a ale. Jak je to s tím zmrtvýchvstáním během potože touž tomu ming dát to nesmím říct. Ten by se strašně řekla a to je strašně těžký by řekl to nemůžou pochopit tak to nemůže být. Ale protože jsem zemřel je jeho které nás si třicetdevět tak vím jak to je ale cesty zase opakovalo to co se děje asi s každým z vás pokud pomalým umíráme pod vlakem nebo tak něják. Nebo se za střelí že totiž jsem neměl nejmenší naději. Že budu ještě živ a tu každý normálně uměle či člověk. F. Ovšem nemají ten kdo přijde násilně o život proto se prosíme od násilné smrti osvoboď nás pán a ne plným právem. debakl ale vím ka. Světská nad těch o toho o list hlad o to co nebo tak to není li k ale mělo by dobýt linka klacek je to nepatrném rosy kterém protože přelil i pro je tam znám řešení ale tady na tuto tak si to nemohu předvést. se musím hledět dostat tomu základu. A ten zákazy tak to je že ten člověk jako a pojednal sahat jedenáctý třicet devět se vzdá svého života bez ohledu na sebe jako živý nebude živ anebo mocí cokoli vykonat a nebude se přitom litovat počet dávám nebude se přitom litovat před tou se do mého do dělat nebude se přitom je to to jako k tam do si to z valně příklad. Tak pak to jeho smrt projde přesně pole tohoto receptu dělal říkám jako by prošla u mě. Že ono umře vnitřně vnitřně své a protože je vnitřně mrtvé v tak semeno se činu a začíná klíč je nová rostlina jak předvídal ježíš kristus takže jsem v chvíli a vy třebas někdo z vás nemusí být všichni ale vy všichni to většina z v tom může dosáhnout dříve jako já. Než hodinu smrti el dostanete toho jsem vzdáte toho života a bez lítosti a ten o ty ve si dosti proto naši staří předkové dva ji na toho aby při okamžiku smrti nebyli příbuzným u nich. Aby se vzdále aby se ne litovali protože oni tady ještě jsou že by ještě pomoci opustit toho člověka na chvíli nechat umřít s on přejde do ex rozdat kdy jde tak je ale z toho se dostane do života věčného. Jenomže to jednu nevýhodu takle zaživa vstát z mrtvých znamená do většího života povstat ze vstal z mrtvých že totiž šel že nebude moci pěstovat to co zažil. musím za všech je to lety miliardy lidí který takle měli to říkat sám nebo haas ten kdo takhle říkalo pro toto poznal že to mohl s tady dneska žijících o na to ty stačí k tomu aby to by se tedy tak věrohodně že tomu kdekdo může věřit. Jisto že jeden takle z násilím jako jsem všechno zažil jenom za násilným dobrovolně ji s tak by přeci sto bude zažívat dobrovolně protože on došel život. Tak to byl daleko lepší dokonalejší než jak to bylo. jsem musel potom tento násilím zažil ještě ho musím do z než pro zdokonalovat. A učil o jenom toho že svatá terezie která z kažte li stal po smrti na zemřela patnáct set osmdesát dva čili něco přes čtyřista let že po smrti zažívá ustavičný vylepšování svého vstupu do věčného života a v čem to pozůstávat to vylepšování že z schopna stále dokonaleji sloužit bližnímu který žije tady ještě na světě. Jak diskuse o na posel co si byl tady s stal v když se neb poprvně představila v mých sedmnácti letech a řekla že v že které si je a že mám podobný osud jako ona že ho podobný založení tak to řekla jako ona. Tak jsem nevedu tím myslí ale řekla pokud budeš poslouchat tak povedu a. Ty zase pomůžeš mému dílu k tomu aby bylo převedeno na dnešní způsob myšlení. El pro myšlením tak do kterého před vedeš to moje dílo nebude platit věčně protože lid děl se změní hlavou potřebu se nový výklad toho co jsem napsal. A to říkal o si nic nezmění nezmění ale na tom komentáři se změní zrakového nemění mistra v písmu svatým ale mění míněním komentuje myslím se mění komentář. No tak ona. Prostě potom ve za tím způsobem že čas od času jsem věděl co mám dělat abych se posilovalo kupředu. Tak například jsem mohl zkrachoval atd totálně zkrachoval na vysoké škole přitom studiu tím že jsem neuměl německy tolik jak bylo zapotřebí. Ale jak si padají pomoz tomto smysl den předtím nešel se nad ostatní si s tím činy tak jsem si četl ekg hada jeho tedy k k k jeho kázání nedokázal ani do věnováno otčenáši starou v něm činnou jsem pročetl jsem byl z něho rysem to měli po čem z prahy do od ono se říkám bez za světskou ses pro padnu. Tak se aspoň du bylo tomu otčenáši německy jsem se o naučil německy dokonale středověkou němčinu. A k lidem jako jinému z s ze všech ne ten na u. Otakar přišel překladatel o stal z mně dal jinou otázku protože říkal ty si částečně tu písem ku opsal to ale dokonale částečně si že z od stvořil vlastní hlavy klade a o to jsou pro z nebyl li a pro ty vody a protože se je si opisoval nemám právo do vám dávat vojska tedy mám dát pět ku ale mám povinnost poklást tak. Ještě jednu otázku. A poklady otázku pomodlit země otčenáš německy. jsem s tóny někomu nedal co se ptal všech nikomu každou zkoušel srdnatě ve všem bože nalézt otčenáše nikoho. Dělat modlit se otčenáš protože jednou stala nějaká svá a jsem se ho pomodlil on neříkal nic z be. se o do říkal naříkal indech z na co na indech z od za napsali již ku a cestu nedostane z opisem dal se dostal vy když škod atd. Jsem se modlil otčenáš von říkal jsem se potom se počkal při si budeš jsou o jdoucí zkoušky. A čase jak jste mi mohl dát si nic z ku proto je že napsali nosím se napsal dostatečně o na co jedničku a jak jsem si to mohl dovolit no plným právem protože byste se věnoval němž je ne vůli z kou své ale když když samé one byl to nábožensky důvod ne byste chtěla znát stromy po němčinu toto je z vašich sousedu nikdo nezná a aby jeho se o to nesmírně s tím. A nechte němčinu. Nechte dejte semeni činu. S zůstal že musí činy a tak je pravdou o se říkat ku one pro z ale o ještě zatím jiné zkoušky na tak co se od byla o říkám do vzal nemá o odkud jednotou ale dobyto škoda a tak oral středověkou většinu z to si tady neznám nikoho jsem domněle se otčenáš tělo. Tak takle prosimvás jsem dělal ze které zkoušky které jsem nepotřeboval jsem životě ale když se něco potřeba se člověka pokryté na to řízení boží když jsem potřeboval toto naučit tak jsem to přesto při jedné zkoušce jsem z propadl z deskou dokonale propadl protože mi ještě ten vyučuji síly řekl toto matematika prosím těle el budu říkal proč mystika on mně říkal. Prosím mysl kup si na při znali tu vyšší mat ty ku a ty znáš jenom vzorečky že jsem ne stydíš to se být proto se o žije nebo polní možný máš a vypadl jsem a tak jsem se tato si do koly kterou měl dobře mat ty ku co on dělal on si on máš nedostatky elementární mat sice protože vašich mat nikam vyšší je daleko snažší než elementární když člověk zažitou ale mental matiky na on se. Ale mental na tyto pracem půstu to co to pro půl roku se zaručil ale mentální na ty ku a na vyšší matek byla pro zjevením přátelé říkám zjevením protože tam kde zůstal dneska tak se vyžívat říkat právě další nastává o to je jedna z svět neví dají neumyl zformulovat. To mně bylo dáno na to oni čarou toho život zkus způsobem ale vím že za vyšší mrtví kuje další matematice další oblasti matematiky tamto nekončí takže tam se dostaneme zen nebo co samočinný počítat do ale nebyl v sobě. A ten očista nebude říkal dom co se let jak se to spočíst nýbrž jak se je v no panečku ne ty k a proto jsem právě říkal přeji vší. Když to vizte mat říkala skal duše se taktiku nespokojit se se s vyšším mat cviku nýbrž že je vězte že pro vás osobně je cesta dál za tuto matematiku ke správnému jednání s lidmi pomocí matematiky když vím moči vyšší nad matiky že třeba a ten život dokázat který opat pro zpracovat namále je jsou část těla každou z nich pomoci každé z nižší k bohu. A pak a toho s integroval spojit to jednoho celku tak prosimvás tají začínáte pro mat říkat. Ale je tomu při dal přivedla vyšším a říká samosebou to se jiného sice nedělá. Na střední fázi vývojové. Do jsou logaritmy ale tam místo násobení se jenom sečítám místo dělení se jenom odečítám a když to pomoc se váháním se jenom. Sečítám mnoho zase ti exponentem velkou co se z ve do sportu tato rad tím působí do se tak jemně jak se před tím ne ne ne dramatickou nebo. No a zkrátka a. Je toho přesně matematika nepřesné obraz cesty k bohu začátku musíme do toho vložit celý svůj život. Pak postupně nás zastupuje bůh to jsou tady se mi v něčem a nakonec na život rozloží takže misse by zemřeme vnitřně a s i ten mile to znamená spojí ho bohu od toho. Tam dokončit kdybytoto ale končilo to je to co je seslání ducha svatého ale pak nás to rozjede svatýho na a to je co je pravý všímat říkat rád to ještě neznáme ano ale když dívat do big ale nám dokonale vysvětlena is tím zákulisím do který jsme ještě nepřišli to bude oběd pro naše vědce se toho mocí nikoli jako události který jsem marně čekají jako zjevení do kterého masy nenápadně přivést. A dokonce to pověděl no by se ještě vidíme a ještě bych chtěl říct o tom třetím východisku be nebo na před druhým veškerou celou duší svou. To znamená duše je vyšší tak lidská duše smrtelná či jsi vešel do by řekl do souhrn lidských vlastností tak veškerou lidskou vlas bystrou máte li spoj si musíte el se snažit k tomu bohu jít s nebo považovati za schopnost která vás a může přivést k bohu. A když také budete na ty nepatrnou svoji vlastností. Že to od boha daná milost tak budete schopni taky touto milostí působit tak. Jak jsem vás správně no a to bude veškerou wu. Duší sebou celou duší svou tak ještě celou myslí svou to bude daleko těžší vysvětlit. Ale nelnou prostě vám to jsem si myslel bylo těch operacích. Že mysl je to co si myslím osobě že co chci něco nechci. A od že něco chápu něco nechal a ku a to si myslel do sedmnácti let s nějakými modifikace v li v ale není tomu tak toto vůbec není mysl to je pohybová část mysli to znamená když mysl bude považovat za beze oceán moudrosti a tak a toto jsou jen k i na tomto otce a povrchovém byl ky. Ale celou myslí znamená dostat se pod to povrchové veni v od se nám z ti. A tomu chtějí naučit indové třebas sebe i nás pomocí dělat sat se uklidněním mysli a podobně jeho řeků než že by to nešlo ale ten in kte ten se s jediným setkal kterými dva měsíce vedl kde to jsem nevydržel odešel zase mu nedivím se mnoho z vyjít to je těžkým. Takle na od pro bude se o vycházet dobře let svého jsi ty den tak by to pro k nevydržení na tak ten ten in mít. Mně řekl mi na to budeme technikou to se také na ale na co se dávají technikou na to by křesťani jiný který zaujetím pro krista. To zaujetí je daleko něčím větším a budeš tiší než tam naše technika. Takže co ho po mně trvalo dva dvacet let to u vás bude to velice krátkou dobu tam říkal po měsíce ale to nevadí kolik řekl. Ale my si máte jsme mně vážíme jenomže naučil tomu zaujetí ale bylo větší než kterékoliv jiné zaujetí dost těžké. No ale pokračuj v tom ale v nemám co bych ti řekl vzorně naučil jediné. A to bylo a za joze dokonce a to oni hathajógu toto s tady ze cvičit čelem joze a no jo to není vůbec sahat převratnou vyznáte promiňte. A ten a ji osou o to napsal v tu máte možná i ruce někdo z vás to je osud bodu kterému se splnit ano po který vůbec ani nemáte ponětí nejsem pro pět. Že to není vaše chyba to je vina těch indů který jsem si chodí že si že nás to je to co my si myslíme ses spokojíme s pozicí z do z po na mou tak že nějakou životosprávu to nestačí. Kde. No a tak tele ten in mít věděl že si zatím bych se nespokojil. A tak mělo žil všem osmi bodů jógy toho řeknu jenom o jednom dalším bodu jogy v tak po vláda svoji mysl abych. Se mohl soustředit na kterékoliv místo v těle a ostatní neměl v patrnosti. Z pak aby se si na celé tělo pak abych opustil celé tělo a toto opusť es toto kážou abych se ocitl v kterémkoliv člověku jako bych to byl a. Toto všechno a v sobě ne pochopit že toto všechno naučil. A potom uvedl do padmasany metr to se okamžitě pod jeho mocí v zvládl. Jeho schopnosti a protože tato masa na při prvním zvládnutím vedla k samadhi v to že to je dost dámy bez nemůžeme ke kristu klid. A kristus jak víte nevede lidi pomocí extaze. Když například ty čelo učedníci ne na hoře tábor. Mám být krátké a. Třeba že tam ona u poli do extaze a viděli jak mluví s eliášem a mojžíšem. Ta moje odtamtud krutě vyvedl říkal své nenechali tam z zažil dosti či život extazí nevedl protože si při by vyloženě extatikové byl svatý petr svatý jakub svatý jan. A tak že naše cesta není cesta indická v. Bychom opravil do extazi během činnosti jaké my evropani musí nežít tak řek kompromituje me z kom pro my jdeme celou cestu jsem nikdy do po do extaze například pro chránili oni. Napřed byl ti svatí který povím že se neupadl extaze jem byl v při své činnosti. Nýbrž jenom při modlitbě a za to víckrát a takovou regulaci naučil ten ind no a chtěl se ještě v tom za tohleto když člověk se lidská cesta jaká je to cesta ale na tom mysl a jakým musel zastavím tu mysl jeho to jsi ty mně duchy způsobem a. Kdybyste byli by v nějakým člověkem který jsem se míst síle ni se do že někdo střílet. Není není do chyba tak tady třebas s tím se že to že tady jeden první tři byl to asi mých síle ale takže na to je třeba zapomenout na sebe a mířit na též bez do na sebe. Od toho aby do pro by bylo to nejsou zanedbatelná nedýchal a to podobně že to je maličkost ale let toho že myslí jenom na ten v č. Jo do na ten si žil v tak. Veškerou myslí je schopen člověk jenom tehdy když je tak zaujat svým ideálem duchovním že zapomene na sebe. A to je veškerou myslí se mu tam neb pletou vůbec myšlenky. se začátku když jsem si to začal vůbec dali myšlenky do koncentrace nepletli. Ani nevím jak za moji zastat protože by jsem tak zaujat že tam nic z nižšího nemělo přístup samovolně nemělo přístup tam jsem nevešlo to řeknu podobenstvím když například dejme tomu v z ramakrišna říkal. Jeden člověk poznal nejdokonalejšího jogina karmajogina tímto způsobem kde za něho odkázána aby sešel kuje že se mi do konečný karmajogy a viděl ho jak oře dokola. Jedno oral pole a k večeru když skončil svůj úkol odešel od ruku a přistoupil k tomu člověku který tam za ním přišel. A proč si tady vojáci vět jsi nedovrší li karmajogin jakým způsobem myslíš na boha. Když jsi tak pilně z oral. A ten dotyčný karmajoginů řekl tady máš číši jej neplním plnou vody a ti tady odtud tam k tomu stromu ale ani za podle vůle st. Neužil přišel k tomu stromu. A ten jogin mu říkal kolikrát si myslel na boha jak se mohl by se na boha a když se musel bys za bych do toho byl o mu říkal tak les správně jednat. Správně dokonale ve všem jednat a to je správné myšlení na boha tento dobře viz sil ramakrišna. A se že toho převtělování to vás taky pomoci ramakrišny musím uvést na pro omyl že se nám ještě nesmírně vážit. A a ten říkal vše ale někdo se zeptat nějakého moudrého člověka jak se dostat k bohu do vědomí boha. A šel oko jogina které byl ponořen byl v koncentraci s váma za a ten ho prosila by se při zeptal kdy on se dostane k tomu bohu pak se okolo tanečníka pod stromem který tančil pod stromem a ten taky chtěla abys zeptal ale ten dotyčný se vracel nazpátek na přešel okolo toho svatýho muže kterou jsou jsou. Seděním. A řekl mu za dvě vtělení a on byl smuten z toho komu se říkat za dvě vtělení čelo tohoto po tanečníka a tomu řekl. Kolik vidíš visí na tomto po šatem stromě tolik vtělení budeš potřebovat k tomu aby se dostal bohu a on si říkal takový veliký hříšník budu potřela jenom tak málo vtělení jakkoli těch kristu na stromě zaplesal okamžitě se spojil s bohem. Čili pojí ze se to je to radujte se pro této nařízeno ježíš si z nenařizoval jsou zbytečné on doporučoval ale neexistoval ale to co nařizoval. A proto všechny svoje zázraky začal v káni za je liské. Kde jim chyběl chlast odpuštěním. Oni mu vodu rozmnožil na výhodnou do host nebudu prosto o prosimvás jsem sám abstinentem nenapil by se kdybyste platili ale vám to říkám tak asi chápu vnitřní smysl těch věcí a ten je tenhleten když že dostalo pití přistoupila k ježíši panna mary a řekla mu nedostává se jim na způsob zázrak mu říkal ženo nazvali matkou co žije po toho. Šel a rozmnožil vodu na nebylo v duši nesmrtelné nic potom ale byl tady úkol za dosti chtějí se společně radovat máme jiný k tomu po k otci. A prosím deska se společně někde radovali nebo včela nebo předešel za týden pomoz mi k tomu tak se jim pomohla. Ale to jenom první zázrak následovali zázraky jiné a největší zázrak byl tenhle ten ježíš kristus o nazvali liším zázrakem že řekl že byl rodiny kde byl od narození chromý člověk a. Přišel tam rovnou by to taky farizeové a řekl odpouštějí se ti hříchy honil z řekli no to by se to mluví ty se prostě rouháš kdyby se mi odpuštěny hříchy a tak bych stát a chodil aby byl zdráv a protože v karmická záležitost. Že tady je takle zraněn od narození na ale oním řekl to není lidská z na s ale abyste věděli že to není že to nesouvisí do jeho nemoc s tím o duši živou tak taky chod. A buď za v aby za v ale do musím se ještě na jednom případě on to na několika my se odůvodnil ženo v případě že to takle je vám to říkám tu se vesmíru odporovat jedno nebo z odporovat a jeho učení si o přivedli dobou jej přivedli že slepému od narození kapitole šesté. On vjem a. Řekli mu tady máme od narození slepého člověka protože věřil na převtělování věřili na to věřili žijí všichni. A věřili na karmu prověřili všichni na postu prověřili všichni na odplatu prověřili všichni tak řekli zavinil to on a když se narodil tak předchází vtělení za mozek za v je to ono anebo jeho rodiče je to jich karma těmi takovýho vadit trestání takovým synem a on říkal nebylo pro zaviněno ani tím ani ti nýbrž aby se ukázalo. Sláva boží kdy do toho rybníka tady mu. Potřel ruku v slinou svou z sami cenou jinou tam si umyl ruce onou mnou oči k a budeš vidět prost dělal tu lety věci ukazoval co na ti tys to jde neukazoval neboť učil dělat zázraky. Do toho musí vložit něco vlastního něco z vina je symbolem trávicího systému. Proto proto nemusí být to co děláš stravy temné z rozum by temné pochopitelné správné. ti vysvětlen a pak způsobí zázrak přednost dobyla ve fyzický zázrak větší je. Cokoliv rozvážete na této planetě nedozrálo na nebi cokoliv z váže se bude svázal nebi a tak dále do z vás sval kde všechno a tu o tu oddávám moc. A tak šel myslím že jsem toto vysvětlil když jednu větu tyto jdete z kontextu také o to by nesmyslem. Dívejte se na celý život s svatýho ovládne třebas vně znali svýho a nebi to trojité z kontextu jeho života tuto větu. A poznáte že tím myslel něco jiného že ty myslet tohleto jediným člověkem říká se že jeho jednou epištole dále vytýkat tele tak s tam najdete jediný člověkem byl člověk žel zbavena ráje z al dostal své do tohoto vašeho tohle se umírá a tak dále. Jedním jediným člověkem ti byl zbaven této pokud by že se tam dopustil chyby. A to byl ježíš kristus a jenom jediný člověk z za všechny toto výtek a to je trošičku bližší v ale že to není všechno jaký to byl jediný člověk který nás dostal z toho ráj to byl každý adam se kterou my jsme se každý z nás narodil teď teď oni to do křesťani aktualizovat jako to uměl svatý pavel. Tento aktuálně bral jak on radil a jediným evy. A my jsme se všichni jsme všichni padli z ráje a zase stejným důvodu že jsem pojedli neprávem do koho krista světly to všechno umím docela detailně vysvětlit a toto umýt budete umět vysvětlit tak taky to na pravou míru v že ve ten výrok svatýho toho o byl on tam nebude li z vadit ale musíte říci posluchači nese musí odít ve o z tí. Musíš všechno pochopit a nejenom kousek totiž kdyby to neudělali tak jedete k něčemu čemu se říká křesťanství kacířství. Je dávat jednoho za celek je li kacířství jiná definice kacířství není. A tento jeden výrok svatýho pali dává za všechno kterýho pavla ten se dopouští veliké chyby. To se prosimvás nedopusťte a nedovolte abys to někdo do pouště. Když tohle dovolíte tak to si ten bezezbytku a nebudete muss ani tu větu do svatýho porovnat ano. Opravdu jak pán vně nás zachrání všechny. A on za nás zen stal jak říkala a tím na zachránil svýho. Kdybychom za je to svatýho toto do z tohoto výroku tak by to byl nesmysl ale když my víme jaké listy psal v těmi kdo v světly. Že oni dělali chyby že musel pořád napravovat tak do je pak páska hotova po ježíše krista a to tam jsme si vzali přečíst dalo kdy si to před z toho každého o to nějaký jiný smysl ten smysl který mohl během nějaký hodiny vysvětlit. jsem o tak vlastně vysvětlit tady do že je to je doslova a tak okatě bych k tomu kdybych se tomu věnoval že tady řekni prosím těl co se u vás potom do tak to jsi chceš. Tam to je co teď obrátit. Na cestu k bohu v tom koncentráku tak jeden z těch pěti se mi bránil. A říkal v to svět mluvil by mě. se těch pěti si složil v na že z ky to co dělali. A on z jsem měl zjevení když jsem za poprvně seznam těch vězní že jakmile ho budu psát podruhé ne že ten den po budou a protože jsem ho nemusel to vody přát to třebas který jsme se střídali. Abych se cele můj přítel potom primář v praze bohnicích. V těch sil tedy do poslouchal je nevěřil tomu tady jsem mu říkal žil dvacátýho jak dubna. Že jako to psát nebudu o to na chtěl říkal jsem lékař čtou psát tak ježíše za to pro strach a ona toto nesmí výpravy protože to naž pravdu takže to rodu z křečích. Tato nebudu psát když to psal poprvně krásy pátého paty z do z toho co říkal když nutí v tak to na píšu o moc učil. A řídil o mu umu o on se tím že musíš byla taky když věřilo pořád o tom mluvil k moji je také nepřeji větu za kole a je to za řekla to udělá ale dneska budou jen vylitou v k a čili ty si jsem psychiatr ty jsi hotový blázen k i k a přitom že budeš psát ty se nám že do za tomu tu si vůli se svou myslí říkal děláno sporu vzal špatnou psychiatra a vy taky ho byl primáře praze bohnicích v on že semeno v atd. Protože do roky po smrti a no a je to klidně napiš když spoj dneska tomu atomu uvěřila si k získat další duši. No to napsal a do večera okolo chodila ještě říkat takový vědomou vůli kde se mu nic se nedělo domu jsem nešel bez se vizte rozdávali čaj večeři co bude vně čaje dokonce nesla zemi nad tak ten ho výšek mně říkal tak co tak z ještě na ty na ten odchod to toto do řekl tak esesman se ocitl mezi námi a říkal dneska a ty to o které tady na tom pod o před blok. Neřekl proč. Ona když ka a volal o koně a von že řekl teď od osob li jak města a ještě řekl prosím ona před tebou byla taky nějaká svatá ras tak ku tam měla vše jaké hlasy ale špatně rozuměla ten asi taky říkala. Nezemřeš zvítězíš ono byla popravena a upálen ona za zkus jeden na dech na popravu protože se mi z tažen jste taky nemusel tak je věčná že ji v tom nerozuměl v rozměr tomu doslova danému zjevení se nesmí rozumět doslova tomu zjevení satya na ne víte nerozumím doslova nýbrž jako zjevení z samé jako vnitřnímu stávalo že se to stát nýbrž že se to ustavičně jedni to tak do čekat který na úrovni to. Co dělal. No a. A se říká jsem žádný hlasy nikdy neměla o potom se od se mnou od se byli zvláště dělení. A si to vysvětlit a říkat tak ty nejsi páté nadto odvolávám kdysi neměl žádné hlasy ale z od ale ji měl dělat ale nerozuměla setkat pro nevadí že měla o na proto svatá je že ona se musela vyléčit jiným způsobem nese se vědomosti než jsem se vyléčili způsobem. No takže svatá a vás pár ku je prostě pro příkladem. Jakub jinou cestou slyšením nějaký hlas usedají kupředu ale upozorňovat protože to nikomu nepřeju aby tu cestou byl veden protože jim nebude rozumět. Neboj bylo vědom částečně. Tak ho žádný hlasy nedoporučuju on jenom maminky do všech příbuzní to je v pořádku ale žádný zjevení. A to z který v do sester prost jako a se nemoci lékaře pro bylo že jsem to neuměl ale když se by se to dostalo po jel jsem proto lékaře proklet v no a to je možné že to byl do se měl li co rozum mohl by bylo to to bylo v když se zachránit ne. době pro k li někoho tak jsem byl svědkem toho že co se oporu na by se na tomu koho krok. Ve se jsem dobyl takle proklet cel chtěl tomu za wu znali do po chtěl se tomu ohradit nebo že tomu čelit tak musel jednak odpustit tomu do ho pro k el. A jednak se musel domluvit s tím co udělat aby to pokrok letí ne praštila. Když tyto věci že podle takto prokletím patří a s li ho a to je to je na věc se taky pravda a a a a a a a a ano ano a ano ano. Ale toto s mluvil o tom člověk u byl proklet v tomto nepodal prováděn tady se protože bez toho věc. Jak toho zpětně do pará počet tady to byl taky pro dopadat ale spůsobem ne který by se třebas ne nechápe jako dopad. E to ne kdežto když někoho pro kraje někdo tak to viděl že to dopad toho co tady je toho do proklínal to dopad přímým nebude dobudeme nepřímý dostat. Například dejme tomu sám někoho pro k dal a to byly tím také proklet ale ne v sobě vnitřně nýbrž třebas ze svým při byl jsem s. Ale o to prokletí nemusí vždycky tak primitivní charakter jako někoho proklíná. Ale někomu třebas toho poroby nebo ho znehodnocuje před nikým kte dokonalejší prokletí tak třebas můj přítel jeden z po smrti jak u pomlouvat o tady s. Když jsem předním chtěl tak na bohu a vy nebo za tak jsem se od něho k nou se stát se s koly a o mně svou hlava nehlava a v tom mně nadávala a pomlouvat před do tři jdou jaký jsem. Výklad tak kdy byl jsem pro to dělat tak bylo o dokud ta mu tak neutekla ne ty si ale s no to taky duch po k letí jak si mohl to to se mohl nechat takle být na sem říkal protože stavu ale pro mně taky živý tvor a dělají nesmím za vidět ve skoky to ale ten kdy jsem byl takový je noci že se mi nezabil. A o on se tedy každý mu to byl začátek věcí který by byl tu mu se tak. A to se stalo roku přijde se třicet ta se se to dostalo od se draku při se devět čtyřicet a když jsem se po vás se vrátil nebo za války vrátil se do koncentráku první do umět se ocitl viz dosti byl o těch z tajit jak jsi se mnou a začal by odprošoval začal říkat jsem se dopustil veliké chyby tak jsem omlouval a a nechal as. Nechal sis být za mě. A prosím buď tak dobrý věk každý koho jsem byl taky zbil tak je taky se by aspoň mně z viděla mám svědomí klidný. A jsem mu říkal ani za tebe nesáhnou nýbrž jak ti ukážu tu jak to dělat podruhý jinak v. Poznej sama sebe aby se mu v u vede jak jsem vás poznávat a. Mnou on to nějakým způsobem dost neuměla ale to nevadí zkrátka dobře ne. Bylo to pro toho člověka požehnání protože místo toho aby z si hleděl. Mně čeho jiného tak se hleďte si hleděl toho sebepoznání protože dobrá záleží s. Dovíte jakým způsobem že se například sokrates tím že poznává sama sebe. No tak neboť se musí postupovat do případě případ od případu prostě ale dejme tomu to řeknu nějaký mírným způsobem když jsem si vzal svou manželku. Tak ještě před svatou dávno jsem řekl si neberu. tím se může začli kdykoliv během manželství jenom od boha svěřeno. Abych z byla mně vychovatel kou a byl vychovatelem tebe tak abychom se přiblížili životem.