Karel Makoň: 89-44A-nove-pomery-skoly (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F a to by byl musel přistoupit na řeka ještě mnoho jiných úkolu jsem jako on ten tomuto dobře rozum něco četl čekala to nebudou byla věci jak si tam mládež myslí zase bude mohu. I později že ty budou muset pořádně studovat nepořádně jsou jen ti budou vyvození studia ne pro špatné po lidské z myšlení nebo chybné nýbrž protože letní to neberu vážně kdyby například lékař. Nebo es studoval lajdácky tak není nikdy lékařem a nikdy správným mně jsem kdyby ale jenom nastudoval. Ale neměl poměl bližnímu správnou ten se tady mluvil tak taky není správný knězem ani stali učitelem ani správným lékaře to jsem si byl dobře vědom protože jsem si byl do vědom toho že se dnes dovol. Prostě protekčně podporoval se měl tu protekci o někoho si to lidí od pána boha a protože jsem prost protekčně vyslovoval tak jsem byl taky protekční když jsem. Měl studenty ruce a čistě tak jak to potřebovala jejich duše takže byl například člověk který nebyl schopen se naučit se cizímu jazyku a jsem to musí mi o tam učil. Ale on všechno uměl jsem si jazyk tomu prostě nešel on uměl dobře česky ale ten svět se naučil se mu to prominul a dal se mu projde ku o prošel by. Nemá ani vědom toho tři měl ostatní jsem jednička a ten dotyčný bylato žena se dostalo jsem to textu praze v tam sil podle vysvědčení je že je umí španělštinu. A potom vyšel měla španělské jít vyk ho a pak no voni jestli si měl velikou nějakým státem třebas porovnal vy jste jim dneska o námi okamžitě tele podobala jsem neměla si dal o šli do o tu. Zpět ku natolik ku dneska proto musím z toho pravdu sto byla řekla na kdy jsem to způsobil to musím taky skončit tak jsem si doby si vzal pro ni v plzni a ona to pro z že ještě proto doví. Je a proto v praze předkládala jako svou práci a kdy jsem seznal s těmi lidmi nic protože to byli moji žáci taky ale za časem s nimi setkal zase říkal jak se ta iks chová jako španělska jsem to. Řekli svým por mně to osou dopisy bez chyby mu bohem ale trvale to strašně dlouho se mám a jsem říkal mnoho toho co on tohoto přišla dneska samostatně píše dávám. Samostatně vůbec mysl napovídám ale člověk musí se naučit nést za toho bližního to co způsobil v svým živým zlem například to jenom sally ma zráním medu okolo oběť. Kdepak v teď je přeruším protože mi tady napovídáte že jsem řekl to velice byli zápase že každý z mrtvých vstaneme v tomto světě když se by se ptá někdo ho. Ten was my se deptáni do než katolický směs třebas linka jak by ježíš že z mrtvých vstaneme v těle a on samozřejmě to nevěřím to vím. Že všichni z mrtvých vstaneme v těle on říkal o to jsem od tebe nikdy nepřekonal si přeci samá in byla tomto to neříkají to převtělování dělal takhle bylo ono je na během jedl. Ho života to jde přes sani a kristus nad námi žil jako ta svatá terezie jako ta svatá anežka a bez v noci míním tam na nebi na tak my máme určité přednosti každý. Jemu se bůh zjevuje jiným způsobem jinak kameni jinak zvířeti jinak rostlině jinak člověku a pro každého prase jiným způsobem pro zeje nepotřebuje pro co způsobem dob let byl jak práce pro člověka. Protože zvíře nemá za jako vstal z mrtvých během svýho života na tuhletu muset doktor si to že když ji potom nedokončil a ale. Jak je dosti zmrtvýchvstáním během protože touž tomu vyndá to nesmím říct že ten by se strašně byl říkal to je strašně těžký by řekl to nemůžou pochopit tak to nemůže být ale protože jsem. zemřel tělo se máte nás si třicetdevět tak nějak to je ale cesy zase opakovalo to co se je asi s každým z vás pokud pomalinku my děláme pod vlakem nebo tak nějak nebo se zas. Přeli že totiž jsem neměl nejmenší naději že budu ještě živ a tu každý normálně uměle či člověk ovšem nemá ji ten. Kdo přijde násilně o život proto se prosíme od násilné smrti osvoboď nás pane a plným právem debakl ale linka byl ska nad řekl o bohu list. A o to ztrá nebo tato vlivy k ale mělo by doby linka klacek je to nepatrné rosy kterému se přeli od kdyby pro ty li tam znám řešení ale tady na tuto tak se to nemohu předvést ta se musí hledět dostat tomu základu. A ten zákazy tak to je že ten člověk jako pojednal sahat jedenácti třicetdevět se vzdá svého života bez ohledu na sebe jako živi nebude u živ a nebude moci cokoli vykonat anebo lese. Přitom litovat podškrtávám nebude se přitom litovat že to se do nebo do dělal nebude se přitom litoval to jako tam byl říkám svádět třikrát tak pak to jeho smrt projde přesně podle tohoto rase tu byla říkam jako. Prošla u mně že ono umře vnitřně vnitřně umře a protože je vnitřně mrtev tak semeno se na jinou a začíná. Líčil nová rostlina jak předvídal ježíš kristus takže jsem v chvíli a on by třebas někdo z vás nemusí být všichni ale my všichni to věčnost to může dosáhnout dříve ja. Kola než voni do smrti hell dostanete toho že se zdá se toho života a bez lítosti a to je důležitý byl sytosti proto naši staří předkové nebáli na to aby při v okamžiku smrti nebi. Li při musím ji u nich aby se vzdali aby se nelitoval protože voni tady ještě jsou že my ještě ne pomoci opustit toho člověka na chvíli nechat to musíte s on přejde do ext tak vy leta. Je ale z toho se dostane do života věčného jenomže to jednu nevýhodu takhle zaživa vstal z mrtvých znamená do většího života povstat se stal zmrtvých že. Totiž šel že nebude moci pěstovat to co zažil musím za všechny se ty miliardy lidí který takhle měli to říkat sám nebo nastaly do takhle říkal toto toto pod. Znal že to mohl z tady dneska žijících tohleto ty stačí k tomu aby to vysvětlit tak věrohodně že tomu kdekdo může uvěřit který tože jeden takhle násilím jako jsem všechnu zažil jenom za násilím dobrovolně nic. Tak by přeci stovek zažíval dobrovolně protože on došel život tak to bude daleko lepší dokonalejší než jak to bylo u jsem musel nebo potom jsem to násilím zažil ještě no muss. Že kdo než velel to zdokonalovat a měl u to jenom toho že svatá terezie která je stav krista po smrti do dopad znát set osmdesát dva čili něco přes čtyřista let je to. Proti zažívá ustavičným vylepšování svého vstupu do věčného života a v čem to pozůstávat to vylepšování že schopna stále dokonaleji sloužit bližnímu který. Žije tady ještě na světě jakým způsobem ona posel na to si byl tady představy když se jde poprvně představila v mých sedmnácti letech a řekla že že které si je a že mám podobný osud jako. Ona jenom podobný založení tak řekla jako ona e tak jsem nevedlo tím myslí ale řekla pokud budeš poslouchat tak povedu a jo. Ty zase pomůžeš svému dílu k tomu aby bylo ne převedeno než nic způsob myšlení zel to myšlením tak to kterého před vedeš to moje žilo nebude platit věčně protože. Lidé se změní hlavu potřebu se nový výklad toho co jsem napsal atomy kterou si nic vezměme zněním ale na tom komentáři se změní co jako nemění mistra z těch by se mu svatým ale mění měníme komet. Měli smí musí se měli komentář no tak ona je prostě potom jde za tím způsobem že čas od času jsem věděl co mám dělat abych se posiloval kupředu. Tak například se mohl strachovat totálně zkrachoval na vysoké škole přitom studiu tím že jsem neuměl německy tolik jak bylo zapotřebí ale. Jak si padají pomoc tomto smyslu den před tím nešel sela bylo ostatní si tím činny v tak jsem si četl eckharta jeho tolik tím jeho kázání. Nedokázal ani do věnováno otčenáši starou v něm činnou jsem pročetl osudem svým jeho jsem to měli po čem z prahy a jen o to dal se říkám bez za světskou ses pro padnou tak se. Aspoň mluvil o tom otčenáši německy jsem se odnaučil německy dokonale středověkou němčinu a druhý den jako jinému se všech ten dal. To tak tam přišel překladatel pravou stal mně dal jinou otázku protože říkal ty jsi částečně tu písem ku psal to ale dokonale částečně jsili že ji s od stvořil vlastního vykládal. Jen o to jsou hrozné bludy a pro ty kdo byli a protože se jesi opisoval nemám právo hl to vám dávat veliká tedy mám dát pět ku ale mám povinnosti poklást. Ještě jednu otázku a poklady otázku pomodlit země otčenáš německy říct jsem sto my my komu nedal co se ptal všech někomu každou zkoušel srdnatě ve všem može. Z otčenáše nikoho měla modlit se otčenáš protože jednou stala nějaká svatá a jsem se ho pomodlil on neříkal nic než v něm jo. jsem byl říkal to říkal jinde s na slona indech s o to napsali nic sku a přes tu nedostal jsou opisem dal se stali když jsem se modlil otčenáš von říkal jsem se potom se poč další si budeš jsou. Bude kdo si zkoušky a čase jak jste mi mohl dát si vnějšku ten dojem že se dostali do smysl napsal nedostatečném podle následným že jo a jak jsem si to mohl dovolit no plným právem protože by. Zase věnoval mně všimně ne vůli zkoušce ale kvůli jenž mně samé one byl to nábožensky důvod ne byste chtěla z nás člověk po něm činu toto je z vašich sousedu nikdo nezná a bylo. za to nesmírně s tím a nenese němčinu nechte dejte se na něm činu v zůstanete u že činy a tak podal do o jsem říkal v ku konec pro z ale on ještě zatím jiné zkoušky ne tak to se od svého. Do dobře dal nemá do vodkud jednotou ale dobyto škoda takhle volat středověkou většinu to co tady neznám někoho jsem domněle jsem otčenáš tělo v tom tak takhle prosím vás jsem dělal ze které zkoušky. Které jsem nepotřeboval jsem životě ale když se něco po třebas nešlo etika kupit se na to řízení boží když jsem potřeboval toto naučit tak jsem to přestalo přijede zkoušce jsem s ním propadl stes. To dokonale propadl těmi ještě ten vylučující řekl to bylo matematika prosím el budu říkali proč mně říkal ne on mně říkal prosím ty se kup si dal vším už. Dali tu vyšší matiku a ty znáš jenom vzorec česky že se dnes vidíš to se mi proto se nedoví žil o to oni možným a vypadl jsem a tak jsem se tato z kdo koly kterou měl dobře matiku z on já. On říkal on máš nedostatky vedeme dali matrice protože jsem vaši mat říkal vyšší je daleko snažší než elementární když člověk zažitou ale mental matiku nou se ale mental na tyto pak se musí toto jsem toto kůrou. Mu se naučil je mentální matiku a ta vyšším a říka byla pro svět denním přátelé říkám zjevením protože tam kde zůstal neska tak všemi všímat říkat tam je další na zpráva o to je nec svět neví. Taji neumyl co olovo to mně bylo dáno nadto voni čarou bylo život u způsobem ale vím že za vyšší matiku je další matematice další oblasti matematiky tamto nekončí a že tam se dostaneme že nebo co samočinný počítat jo. Ale nebyl v sobě a ten očista nebyl říkal jenom co se let jak se to spočíst nýbrž jak se jednat no panečku to je na říka a proto jsem právě říkal. nejvyšší byl když to byste mat říkal ska vyučen matiku nespokojit že se z vyšší matiku nýbrž že je vězte že pro vás osobně je cesta dál za tuto matematiku. Ke správnému jednání s lidmi pomocí matematiky když vím božími všímat matiky že třeba ten život dokázal který opat rozpracovat namále ke jsou část těla každou z nich pomoci každé z nižší. K bohu a pak a to z integroval spojit to jednoho celku tak prosim vás taji začínáte prvá říka ale je tomu si dal přivedla vyšším a říka samosebou to se v jiném matrice. Nedělá jsem na střední sázení vývojové kde jsou povalit mi ten tam místo násobení se jenom se vším místo dělení se jenom o vyčítá když to pomoc děláním se jenom e by tím že se. Čí tam nahoře se ti exponentem vel dostal jsem byl do těch spol proto dal tím působí zase tak levně jak mi předtím ne mental na ty ko nemohl no a zkrátka e je to přesně matematika nepřesné obraz. Cesty k bohu začátku musíme do toho vložit celý svůj život je pak postupně nás zastupuje bůh a to jsou velice my v něčem a nakonec na život rozloží. takže my se mi zemřeme vnitřně vás i kterou je to znamená spojí ho bohu od toho tam dokončit kdybytoto ale končilo to je to co je seslání ducha sval. Jeho ale pak zaselo zjevení svatýho ona a to je sem této vyšší od říkat rád kterou ještě neznáme ano ale vyžívat do big ale tam dokonale vysvětlena i s tím zákulisím kdo který jsme ještě nepřišli to bude object prase. Věc se se toho zmocní bych nikoli jako události který si marně čekají jako zjevení do kterého vás tím nenápadně přivést a dokonce toto pověděl. No no aby se ještě vidíme ne a ještě bych nechtěl říci s potom třetím východisku jsem mu nebo před druhým e veškerou jo. Celou duší svou to znamená duše když si tak byl lidská duše smrtelná či si jdeš do době řekl rostou ona lidských vlastností tak veškerou lidskou vlasy. Do máte k dispozici musíte byl se snažit k tomu bohu nic z nebo považovati za schopnost která vás a může přivést k bohu a když takhle budete vraty z nepatrnou spojí vlastností že. Je to od boha do na milost tak budete schopni taky touto milostí působit tak jak se správně no no to bude veškerou duší jsem po celou duši svou a ještě celou myslí svou. To bude daleko těžší vysvětlit ale měl mnoho prostě vám to jsem si myslel bylo těch operací že mysl je to co. Si myslím osobě že co chci něco nechci no že něco chápu něco nechává ku a to si myslel do sedmnácti let vs nějakými modifikace mně á. Ale není tomu tak toto vůbec není mysl to je pohybová část mysli to znamená když mysl bude považoval vzalo beze oceán moudrosti tak toto svou. Jen k i na tomto oceán povrchové vlnky ale celou myslí znamená dostat se podstoupí povrchové bude mění oceánu mysli nad tomu chtějí naučit si in. Dovede třebas sebe i nás pomocí relaxace uklidněním mysli a podobně jeho řeknu než že by to nešlo ale ten jim kte kterým jsem si. Jediným setkal kterými dva měsíce vedl kde to jsem nevydržel odešel zase mu nedivím se novost by jít to je těžkým takhle no pro pude se mluvy zase dobře ale s. Toho žitý den ten by toto vydržení to tak ten ten i mít el mně řekl měla toneme technikou to se také dál ale na co se dělají technikou. Na to my křesťani nikdo jít zaujetím pro krista a to zaujetí je daleko s něčím větším nebude totiž tím než to naše technika takže celo umět trvalo dva dvacet. Let to u vás bude pral velice krátkou dobu tam říkal dva měsíce ale to nevadí kolik řekl ale že my si vás bez mylně vážíme jenomže naučil tom. Zaujetí ale bylo větší než kterékoliv jiné zaujetí dost těžké no ale pokračuji v tom a nemám co bych ještě řekl v domě naučil jediné a to. Bylo to joze dokonce a to není hacer jogu toto zajisté cvičit šelem ho joze a no jo to není vůbec ztrácel rad do vyznáte promiňte pater do. A bylo se o to napsal v to máte možná ani ruce někdo z vás e to je osum bodu kterému se splnit ano po který vůbec tady nemáte ponětí pekle době ve to není vaše chyba to je vina těch indů který jsem. S tím chodí že jsi že nás proč je to co my si myslíme ses spokojíme s pozicí z bral z ona mohou takže nějakou život prostoru to nestačí nepás no a takhle se jim když. Věděl že si zatím bych se nespokojil jo tak naučil všem osmi bodů jogy toho řeknu jenom o jednom dalším bodu jogy tak ovládal svoji mysl. Abych se mohl soustředit na kterékoliv místo v těle a ostatní neměl vpád trpnosti jsem pak abych se musila celé tělo pak abych op. Pustil celé tělo a toto opusť bez toto dokážu abych se ocitl v kterémkoliv člověku jako bych to byl toto všechno a v sobě ne pochopit že toto všechno naučil a potom mně u. Vedl do padmasany ve ten kdo se okamžitě pod jeho mocí budu zvládla jeho schopnosti a protože zapamatovat si prvním zvládnutím jednak samadhi to že to je dost dámy bez nemůžeme. Kristu klid a kristus jak víte nevede lidi pomocí extaze když například si přejou učedníci ne na hoře tabor. Mám být krátké a na hoře tabor upadl do extaze a viděli ho jak můj s který všem a s mojžíšem tak volil odtamtud krutě vyvedl říkal mal se ve nechali tam v blaženosti čili. On extazí nevedl na protože kdyby si byli vyloženě extatikové to byl svatý petr svatý jakub to svatý jan a to je takže naše cesta není cesta indická kdybychom projevilo extazi. Během činnosti jaké my evropany musíme žít tak se kompromituje ne z komkoliv deme celou cestu jsem nikdy jednou opadl do extaze například pro chránili oni hlad že byl ti svatí který mluvím. Že se neupadli vsazen byl v při své činnosti nýbrž jenom při modlitbě a za to víckrát a takou rojí vůle si naučil temeni mít no a. Chtěl jsem ještě vtom za tohleto když to není mysl lidská cesta jaká je to cesta a jaká ale o tom mysl a jakým musel zastavím tu mysl. Je vám to vysvětlím jenom tím způsobem a kdybyste byli není nějakým člověkem který dobře umí střílet nikdo dobře někdo střílet není to ani. Od chyba tak tady třebas v mystice se že jít dobře tady v ale den první tři byl to asi umí střílet ale ne. Takže vzato je třeba zapomenou na sebe a mířit na též doslova na sebe od toho. Je to pravidlo to nejsou za nebo teno my když toto podobně že to je maličkost ale vedle toho že myslí jenom na ten v něm do na ten sil let tak veškerou. Myslí je schopen člověk jenom tehdy když je tak zaujat svým ideálem duchovním že zapomene na sebe a to je veškerou myslí že se mu tam nepletu vůbec myšlenky městem začátku viz. S tímto začal vůbec dali myšlenky do koncentrace nepletli a ani nevíme za moje zastat protože byl jsem tak zaujat že tam nic že nižší o nemělo přístup samovolně nemělo přístupu tam. Sem nevešlo byl to řeknu podobenstvím když například dejme tomu byl v ramakrišna říkal jeden člověk poznal. Nejdokonalejšího jogina karmajogina tímto způsobem byla jeho odkázáno aby se šel byl že se mi dokonale při karmajogin a viděl ho jak oře dokola přejdou oral pole k večeru když skončil si. Úkol odešel od ruku a přistoupil k tomu člověku který tam za nim přišel a proč si tady to chci věty si nedo pro nečinit karmajogin jakým způsobem mysíš. Boha když si tak byli městu byl oral a ten dotyčný karmajogy mu řekl tady máš číši měli neplním plnou vody a vy tady odsud tam k tomu stromu. Ale ani to bude vůle it nebyl přišel a k tomu stromu a ten jogy mu říkal kolikrát jsi myslelo boha jak se mohl myslet na boha když se musel mysl abych neukápl no on. Říkal takhle s správně jednat správně dokonale ve všem jednat a to je správné myšlení na boha tento dobře myslil ramakrišna opravdu. A co se toho převtělování do vás taky pomoci ramakrišny musím uvést napovím že se nám věčným nesmírně vážit a tak jsem říkal šel někdo se zeptat. Nějakého moudrého člověka jak se dostal k bohu do vědomí boha no šel oko jogina které byl po jdou jsem byl v. Centro co dělat z z vono zánět no sem ho prosila misraki zeptal kdy on se dostane k tomu bohu pak se okolo tanečníka pod stromem kterým tančil pod stromem. A ten taky chtěla zeptal ale ten dotyčný se vracel nazpátek do přešel okolo toho svatýho může být jevil jsou soustředění a řekl mu vzal dvě vtělení on byl s mu. Jsem z toho novou se příklad dal dvě vtělení šel do tohoto o tanečníka a tomu řekl no kolik vidíš kdysi na tomto po šatem stromě tolik vtělení budeš potřebovat k tomu aby se. Vzal bohu a on si říkal takový veliký hříšník budu pořád jenom tak málo vtělení jakkoli těch listů na stromě zaplesal okamžitě se spojil s bohem čili. O ji vesele této radujte své proto je to nařízeno ježíš kristus nenařizoval něco zbytečného on doporučovalo ale nařizovat ale toto nařizoval a proto všechny svoje zázrak. Ky začal v káni dali liské pět že jim chybělo z ráz odpuštěním a oni mu vodu rozmnožil na výhodnou kdo vás nebudu ho z toho nitru třebas to jsem sama pak synem to nenapil byste kdyby. Země platily ale když vám to říkám tak asi chápu vnitřní smysl těch věcí a ten je tenhleten když se dostalo bytí přistoupila k ježíši panna maria řekla mu nedostává se jim vína způsob. Zázrak po říkal ženo nenazvali matkou co je potom šel a rozmnožil bodu na víno nebylo duši nesmrtelné nic o tom ale. Je tady úkol radosti chtěj se společně radovat máme jiný k tomu pomoci a prosím dneska se s. Ještě mně nejde radovali nebo včela nebo předešel do týden pomoc není tomu tak se jim pomáhal ale že to jenom první vzal celek následovali zázraky jiné a největší zázrak. Je tenhleten ježíš kristus o nazval ježíše zázrakem že řekl že byl rodin nebyl vel od narození chorobný člověk a přišel tam rovnou by zraky farizeové. A řekl odpouštějí se ti hříchy honil z řekli no tobě se to mluví ty se prostě rouháš kdyby se mi odpustili hříchy tak bych stává chodil aby by zdravá protože tekla. Lidská záležitost že tady je takhle zraněn od narození na ale oni řekl to není tak víckrát tady s ale abyste věděli že to neni že to nesouvisí to jeho. Nemoc s tím o tušení život tak taky choď a buď zdráv a byl zela v ale musím že ještě na jednom případě on to na několika myslel odůvodnil ještě jenom případě že to takhle je vám to říkám tu se vesmíru o. Pro máte dobře vůbec dotor a jeho učedníci mu přivedli obojí jej přivedly kde slepému od narození kapitole šesté jo že on věděl a řekli mu tady máme. Od narození slepého člověka protože věřil na převtělování věřili na to věřili žijí všichni a věřila karmu prověřili všichni a postu to věřili všichni na odplatu to věřili vš. Ich ni tak řekli zavinil to ono když se narodil tak se každej v těle jim za mozek za to ono anebo jeho rodiče je to jich karma že takovýho mají být trestání takovým synem. A on říkal nebylo do zaviněno ani tím ani tím nýbrž aby se ukázala sláva boží kdy do toho rybníka tady mu potřel ruku v slinou. Svou z zamícháno hlínou tam si umyl ruce kterou mnoho oči a budeš vidět pod dělat bude ty věci pršet ukazoval co na těch i ty stojí jde neukazoval neboť je učil dělal zázraky do to musí vložit. Co vlastního něco syna je symbolem el trávicího systému proto pro tebe musí být to co děláš stavitel ne srozumitelné pochopitelné správné svými. Světlem a pak způsoby zázrak se nemusel byla za fyzickým na zrak větší je cokoliv rozvážete na této planetě nedozrálo nebi cokoli sváže se bude sval. Na nebi a tak dále to zval jste svatbě všechno na tu ho tu on dává moc a tak šel myslím že jsem toto vysvětlil dech když jednu větu vite na z kontext. Tu také od doby nesmyslem dívejte se na celý život set svatýho ho vládne třebas znali činilo a nevim to je můj z kontextu jeho života tuto větu a poznáte. Že si myslel něco jiného že ty myslel tohleto jediným člověkem říká se že byl jeho jedno epištole dále vytýkat tele ale v tom najdete. Jedině člověkem byl člověk del zbavena ráje a dostal své jen do tohoto vašeho tohle se umíralo tak dále jedním jediným člověkem ti byl zbaven této pokud ty. Že se tam dopustil chyby a to byl ježíš kristus a jenom jediný člověk za všechny toto vydobyl k trošičku bližší ale ještě to není všechno. Že jaký to byl jediný člověk který nás dostal z toho ráje že to byl každým adam ze kterou my jsme se každý z nás narodil teď teď voni to neumí křesťani a poli. Dovolat jako to uměl svatý pavel v tento aktuálně dal aktuálně radil a jediný tady a my jsme se všich tím že všichni padli z ráje zase stejným důvodu. Ke se pojedli neprávem jablko li to světly to všechno umím docela detailně vysvětlit tohleto umýt budete vysvětlit tak taky dob na pravou míru přijdete ten výrok svatýho pavla o od on tam nebude nic vadit jo. Ale musíte říci posluchač nese musí odít ve musí se musí všechno pochopit a nejenom kousek totiž kdybych to neudělali tak jedete k něčemu čemu se říká přesto říkat jisty je dávat jedno. No celek je kacířství jiná definice kacířství neni a ten kdo jeden výrok svatýho pali dalo za všechno kterýho pavla ten se dopouští veliké chyby toho se prosím vás nedopusťte a ne. To o abys to někdo dopouštěl když tohle dovolíte takový si ten bezezbytku ono nebudete musí tak jednu větu se svatýho polo zavrhnout opravdu krev páně nás k zachrání. Všechny a on to rázem než dal jak říká a tím na zachránil svítilo kdyby ho zajde co svatý do toto von jsou pověrou tak by to byl nesmysl no ale když my víme. Jaké listy psal s těmi bylo přímým světly že oni dělali chyby že musel pořád napravovat tady kdo je tak pátka hotová toto ježíše krista to tak musíte si to přečíst dělalo vi. Je to přečtou o takže ho a on tomu nás nějak jiný smysl ten smysl který ho mohl během nějaký hodiny vysvětlit že jsem ho tak vlastně vysvětlit tady tělo žene tak plně doslova ale tak okatě bych tomu. Kdybych se tomu věnoval se tady řekni mně prosím tělo v tom že to u vás potom dostane proto jestli chceš v tom kdo je to teď ji obrátit na cestu k bohu v tom koncentráku. Tak jeden z ještě ti se mi práně a říkal v prosil mluvil jdu mně se těch pěti si složil znal že vždycky to co dělali. A jsem měl zjevení kdy jsem stalo poprvně seznam těch věřím že jakmile ho budu psát podruhé že ten den budu jdou no a protože jsem ho nemusel po vypsal to svého se dost. Se střídali abych vesele můj přítel potom ten primář v praze bohnicích že jsi mu dal tak ji v těch byl který do poslouchal je nevěřili tomu. Tady jsem mu říkal že byl dvacátých ho jak se tu byl na které že jako o to psát nebudu von pro chtěl říkal jsem lékař když jdou psát tak ježíše zavřou dostala jako ona ten otec. I pravil protože to znáš pravdu takže to budu si přečíst to nebudu psát tys to psalo poprvně to asi to bylo napiš zrozovat se říkal když nutí tak to napíšu o měl moc tu učil a kteří o mu u o on se mě. Tím že musíš milovat taky by živořilo pořád o tom mluvil k miluj mně taky nepřejí je tu ztrá kole a je to za měl se krát tou domu ale dneska budou jen vylitou říkal čili ty jsi jsem psychiatr ty jsi hotový blázen. By ve přitom že budeš stát by se nám dostal tomu tu si vůbec se souvislý se říkali dáno on chtěl vzali špatnou psych játra taky on byl primáře praze bohnicích on ještě sem menoval protože dva roky do smrti. A no a je to klid jedna by ježíš když e spoj dneska domu tomu uvěřila věk lidská další duši tak mu no. to napsal a do večera okolo chodila ježíše říkal takový vědom vůli kde se mu nic se nedělo do musel nešel ve se myslelo dávali čaj k večeři to bude čaje tím dokonce nesla zemi. Dal tak ten hanzlíček říkala tak celo tak se ještě vraty na ten odchod to toto do řekl tak esesman se ocitl mezi námi a říkal dneska tyto které tady na tom budou před bylo neřekl. Proč volaly říká o olovo koně a on ježíše řekl teď mluvil o svatej ja města a konečně řekl prosím ona před tebou byla taky nějaká svatá nastal. Ku tam měla vše jaké hlasy ale špatně rozuměla hlasy taky říkala nezemřeš zvítězíš a ona byla popravena a upálen na vás musí jeden dál. Eh na popravu protože si myslel že neumře taky nemusel tak je věčná že ji na nerozuměl minulost měla tomu doslova žádnému zjevení se nesmí rozumně doslova tomu že nejsem tělo ne jevíte nerozumím doslova kdy byl. Jako zjevení známe jako vnitřnímu stávalo že se o tom vás nýbrž že se to ustavičně děje v nitru každého řeka který na úrovni toho co dělal no a se říká jsem žádný hlasy nikdy neměl on potom si. Ono se mnou protože byli znáš dělení z a dal si to vysvětlit a říkal tak ty nejsi blázen to odvolávám ty jsi neměl žádné hlasy ale svatá ale měl měla a nerozuměla se stal pro nevadí že měla ono proto svatá je. Je že ona se musela vyléčit jiným způsobem ve své se vědomosti než a jsem se vyléčili způsobem no takže svatá jana z arku je prostě kromě příklad. Jem jakub jinou cestou slyšením nějaký hlas usedají kupředu ale upozornila protože to nikomu nepřeju aby tou cestou byl veden protože jim nebude rozumět neboj bylo. V jednom částečně tak janou žádný hlasy nedoporučuju hlas jenom maminky a všech příbuzní tole pořádku ale žádný zjeven se spojí do se jest. Dost jako se nemoc ty lékaře pro viděl že jsem to neuměl tak tady vizte by se to dostalo tvoje jsem proto lékaře proklet no to je možné že to byl kdo se měli co rozumu tomu bylo na to byla protože bych se zase. Ani každého je pro klid niko tak jsem byl svědkem toho že co se opravdu za by sil na tom koho krok byl ve světem umyl dobyl takhle proklet s el chtěl tomu za vzdali nebo chtěl se k tomu ohradit nebo že. O čelit tak musel jednak a odpustit tomu budovou pro krve el a jednak se musel domluvit s ním co udělat aby to pokrok neti ne vrátilo když tyto věci jde. Bude takto prokletím platí a je nad no no jo ano to je to jedna věc to se taky pravda je nemá být dále a ano a o a ona navenek dál to nové. No ale to je dost měla mluvil potom člověk bude byl proklet dělám v tomto nepravé prováděn tady že tože bez dlouho věc jak to zpětně dopadá protože tady krok byl taky pro dopadat ale zkus. To ven jak který by se třebas ne nechápe jako dopad ne to ne kdežto když někoho proto je někdo tak to viděl že to dopad toho se ta kde toho kdo proklíná to dopad přímý nebude to to. Hned nepřímý dostat a z například dejme tomu jsem sám někoho pro klaněl a byl tím také proklet ale ne. V sobě vnitřně nýbrž třebas ze svým přibil jsem s právě proto protekčně nemusí vždycky tak primitivní charakter jako někoho proklíná ale věku. Měl třebas ho hroby nebo ho znehodnocuje před nikým se dokonalejším prokletím tak třebas můj přítel jeden dneska je potvrzen můžu pomlouvat o těch tradic e kdy jsem předním chtěl zachránit. Mu úpravy nebo zabili jsem se od něho plout o přestávat se koly a on měl k tou hlava nehlava a v domě nadával a pomlouvat před sebou třídou taky se s tolika s vůbec takový nebyl a jsem to. Trpět tak dlouho dokud ta moucha neutekla ven říkal ty jsi ale s no to taky duch po klecí ne jak si mohl toto se mohl nechat takhle víc jsem říkal. Protože ta moucha je pro taky živý tvor a dělají nesmím za vidět ve skoky to byl ale tehdy jsem byl takový je noci že se mi nezabil a bojovat jsem tady každýmu. To byl začátek věcí který by byl tu mohu chtěl zabít a to se stalo roku přijde se třicet zase se to dostalo koncentráku třicetdevět čtyřicet a když jsem se po vás se. Vrátil nebo závad je vrátil do koncentráku první kdo uměl se ocitl v jde bystosti byl po těch z tradic klekl si přede mnou a začali odprošoval začal říkat já. Se dopustil veliké chyby tak jsem omlouval a a nechal sil nechal si z by za a prosím buď tak dobrý každej koho jsem byl taky zbil tak mně taky si by a pro z by dělám om. Svědomí klidný a jsem mu říkal ani za tebe nesáhnou nýbrž ti ukážu jak to dělat podruhý jinak poznej sama sebe aby se mu uvedl jak se své poznávat. A nohou on to nějaké způsobem dost neuměl ale to nevadí zkrátka dobře ne bylo to pro toho člověka požehnání protože místo toho aby e jsi si hleděl. Mně čeho jiného tak se dovětek si hleděl toho sebepoznání protože dobrá záležitost dovíte jakým způsobem zvítězil například sokrates tím že poznává sama sebe že jo no tak. Neboť se musí postupovat on to případě případ od případu prostě ale dejme tomu to řeknu nějaký měli způsobem když jsem si vzal svou manželku. Ale tak ještě přesto dvou dávno se mně řekl si neberou asi tím se může začli kdykoliv vjem manželství jenom od boha svěřenou abych s byla vychovatel o a byl vychovatelem tebe tak abychom se při mysli životem f.