Karel Makoň: 89-45B-modlitba-kontemplace-zjeveni (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

V pavel řekl v když jsem si v těle by se se jako u mně když jsem dost jeví mysli jako z li v čili musíte svým životem dorůst k tomu poznání to je nutné tak první před poklad dorůst nebuď nebýt netrpělivý. Trpělivě snášet ten velice bolesti víru úst. Budu roste jsem bolestivě si od toho že moje děti v mládí když rostly hodně ne tak říkali božího žid či ky. Protože to bolestivé i fyzicky i duševně ve mně teprv. Například můj jsi měl dojem že se musí naučit číst to o bolestivé pro plakal dva měsíce než se o naučil číst konanou se jsem ho. Protože jsem si říkal bez čtení bytu ve dvacátém století jako těžko někam od toho dne v. To co na jedničku a takže ten dorůst napřed probíhá po stránce duchovní bez toho že v jeho si toho byli vědomi. Probíhá a po stránce tělesné zrovna ten organismus všechno věnuje se z toho z musí tu věnuje tomu tu tělesnému. Takže dítě smysl jenom pro hru třebas. Z kdykoli pro vážnou práci co při vážně při váže práci taky těkavé a brzo ji opouští. Ne. Když se do práce vážné sám a tele toho musíte el. By hodit z musí k tomu znemožnit jakou vážnou prací může se z umožnit hru protože život musí začít hrou kdy začne tak o by děláte pro dítě téměř o všechno víte jak jsem říkal ten lékař který chtěl při do z do mého světa radil matce aby jenom čela hrát. To byl velice moudrý člověk k tak ti naučila také poznávat sebe jako matku a poznat naučila jíst a způsobila že jsem tady dodneška to způsobil doktor kafka svou moudrostí. Ona nemohla pochopit jak tolik vrátit do tohoto života když on nepoznává tento svět jako z vůli matku jako svou lekla jako své mučitele my nemáme tento svět jakože to náš svět to není náš svět. Ale my ho musíme provizorní je dočasně poznávat jako svůj svět v. Když se to nestane tak jsem ne. Čili může námi jako mu za z že něco rád něco rád že sis že si ji svého nebo sví v ne proč ježíš kritus napřed nemohl k ti potud učedníků aby se zbavili sama sebe nýbrž to se aby se zbavili svého oni se vzdali svých rodin toho co měli raději když je pak klene odháněl je od sebe ve z toho nic že oni chodit v nad rodiny s nimi v to nevadilo aby si oni vnitřně nepatřili že je neměli už. Tady rodinu neměli tady bratři neměli tady matky neměli tady míst toho jsem bydlela neměli syn člověka nemá říká syn boží syn člověka jsem na dítě lidské nemá zde na světě kam by hlavy sklonil nemá zde bydliště. Tak to je vlastně první věc které by se mělo dítě když nit a to znamená ty první kroky jsou velikým úkolem pro vychovat tak atd ten vychovatel by měl nemít zde bydliště nýbrž měl by ho mít u boha. Jedině tak může způsoby že libovolně může pro dítě před ve s k tomu bohu jak chce jsem si zjistil např je teďka na posed u toho marka z toho francouzské dítě že jsou přede kam jsem chtěl samo co on si nemohl dovolilo se dost nějakou vyšší úroveň to byl byl zabil ale do při lásky k bližnímu se ho převedl a do lásky by živou jsem o taky převáděl ty své děti. Ty moje že by neškodil žádnou když nikdy je to sebevětší protiváha. To v co jsem si mohu dovolit jsem prostě mocí boží ne svou svým vnukl lásku bližšímu jako bohu. Ten bližní je pro ty moje děti i rostlina tak jsem to musel třebas učit pomalinku a nechcete praktické se na to jít tak třebas takhle. Jdu s po mezi se svým synem se tam se začal poprvně a on dno šlape po právě zbytečně které po že si říkal nešla k li by se ještě potravy kdy pod se sice to vyšlapané neboť co tady samí kvítky které který jsou tady od boha. A v toho o tak todleto co tady vidíš tu červenou pěti jistou svítit z ku povozy lékařský ano to je znal jsem nával vyčkat a ano ano počet nádhera na soud jsem si panně marii takle se zda na svým synem když zemřel za lidstvo. To jsou před si panny mariině on tomu uvěřil proto tak hezký tak krásou předčila je to pravda a ta krása. Ne moje řeč. A proto to taky nešla to čtyři okvětní lístky. A je tomu bere tak jsem řek větou mariino kočkou mar jinou o či ko. To je nebe které není na obal dívá se ze s podal tak je na tebe taky donese si tak i tam se dívá vede panna mary matka boží a z každýho na svým meze se dodneška dívám na touhy jeho syna matkám božích. A proto modrých pláž na všem pořádném označení světly. To pláž nebe. jsem si nepřál aby ty moje děti nakonec měli jenom ten pláž případy many jako o měla měl dostal jsem lid roku svýho života. Svatá terezie z avily a pro ben žila tu podstatu boží ztrácejí nabízela napřed v podobě milosrdenství dělo potom podobě matky dělat to o porobě otce a nakonec když vstupoval do kláštera karmelitánského tak sis svěřuje měl z ty panny marii je která se mi nabízela celá jako moje matka. Zbyl jenom její plášť. Neboť karmelitánský řád nosí pláž panny marně modlí pláž to je námitka skřípá a potom do trvalo osobu nás sled než se k z toho pláště dostal nazpátek se jen marii v tak to jsem si zažil do tak těžké nebyl nemělo být kdyby byl správný vychovatel ovšem vám musím prozradit. Že. A nikdy za první šest rozhodujících let žilo tej tím mládeže síly při členy nebyla jednota mezi mohou výchovou a mezi výchovou manžel činnou teď jen v tobě jsem takle neučil na učila zevním způsobem v že byla poctivá katolička oděl do kostela jsem svýma chodil taky pochopitelně to co mně bylo ze školství a to daleko od volil chodit do provokativně se třemi dětmi. Do kostela to se museli parou bez kost taky jsem vypadl. A tak. Ona je učila správně nemůže říct že by to on svému šelem modlit za všechno. Je že tomu s se do toho poznání vnitřní že všechno pochází od boha. Nás si to o brát protože byla katolička se dnes že tu víru brát pase svěří z žádný satan se pánu bohu toto onen zamíchala a. Pokazil mu u toho takže přeji si bez tu postaven ne pán bůh stvořil dobré i zlé stvořil prostě všecko. Aby tomu se do rukou brát to takle bereme tak se chováme tak k tomu zlému člověk z tej jako tomu dobrému protože opatrní pochopit nenabyla nezabil nebo nás ne vykořisťovat ale bereme ho z rukou božích do žilo přísně oslu vjemem třebas na povrchovou ale jenom protože o klaníme jeho aby než ti byl tu svou zlobu dál aby žili přítrž této jeho zlobě. No a takže ne z nenávisti ale z lásky k bohu a tedy z lásky bližnímu mu bráníme jeho špatné činnosti mu třebas můj znemožňujeme. Jak jsem třeba znemožnil ní. Tu činnost novou s tomu esesmanovi miloval své kam be. Který chtěl zabít. Je nezabil dal jsem se mezitím vzdal svého života takže neměl koho by zabíjel protože se nebyl živ o mně jako živý o nevidělo neviděl v představě tak z s když že se v něm oči že přestal vidět a utekl ale co vám teďka z isis důležité pro vás. Aby se když to je z fakticky velice dobrý výchovný smysl. Že totiž on se změnil tak dokonale že nás podporoval to nosila rolí přijal tat setnout ne vší bod jenom do ho na tak dále bychom ho bude sly a přišli mu na to a před námi ho zastřelili protože představit esesmanem začal by dobrodiní člověkem ve jsem byl dítětem božím protože neviděl ale viděl přitom boha. Tak se změnil nejlepšího člověka na svět. Protože byla předtím vrahem ta ho pán bůh nemoh nechat na živu a musel ho nechat popravit. Nesměl zakročit při popravě toho se s s a oni tu v pro v neděli kvůli nám nýbrž vodil ostrým že se vám o sebou odnaučili nás odporovat jo tak si je to odradil a zdál týrali. Takže jenom vám vysvětlit jak ten vychovatel a především začat je to vychovatel vzkázali dost ne za to z toho že se samotného jak pokračovat. On si musí věřit těmto věcem co ti. Že všechno je od boha ty zlosti na zloby a špatnost sobec líto dětech že to je zatím nutná záležitost kde by vyrostlo absolutního sobce kdyby se mu do toho nemluvilo. Ten velel vychovatel mu svět volně sobec sobcem pro toho pro dítě sobcem pro toho. Že musí vytvořit rychle. El svoje oddělené které nás u vím byl jiném hravé všechnu vodu tohoto světa aby je rychle z rostlo aby bylo pro paty členem této společnosti. Ale vychovatel s tou musí být vědom ženou musí domy ti určitou míru sobectví dovolit. Aby se o něm ve šlapal životě jenom určitou míru aby totiž taky dovedl brání a tím si sobectví. Ale nemůžu tady viklat všechny tedy si by vychovatelské ale když se to jak se ten duchovním světě začít mase začít u vychovatele. Takže když třebas do třech a budete v ke mně přišel můj syn nejstarší víme li dítě. Tane tak. Přišel ke mně ráno takto začlo nezačal se svatý do života jako z osy jako s s si jako osvícení jakou. Z zjevení tak jsem viděl v noci ve spánku zřejmě že hlava choří bílým plamenem přišel ráno posel říkal ptát toho kdy ty hlavou jak to jak hořela. Co v co v jeho do a toho od jsem nebyl no hořela jasným bílým plamenem no tak sis za ni že celá. On si sahl říkám o nemůžu pochopit jak to že celá viz ono hořela jasným vědí platné. To měl vidění vidění života který ve mně byl vidění celého života. Měl jsem poznal že tomu dítěti že připraveno k tomu aby poznalo co je toho že život jako zjevení tak jsem napsal nemám dostat to je na a tam jsem se zastavil. Ut tohoto výkladu z toho důvodu že ze zjevení svatého jana bylo ještě příliš těžké na dítě si by se to že to přečte nic jsem si to ani stránku nepřešlo. Ani u ode přešlo ho jo o to z ruky výšku ale oka si přijato o on se jsem marně se namáhá si ho na předsudkem od s. A zavřeno se mnou a odhodit toho tato od se od si zase nebo někomu se pučit aby vůbec svou. Se dneska bylo. Aby to onen ale řeknu vám to onen dostat těla na bylo psáno kvůli synovi ale učinilo velice dobrého že mezi lidem protože kdo jem dítěti do je jsem přeci měl své dávno nemít ale dělal jsem bez to pak je to se omlouvám jsem mu to byl rovnou vykládat kdyby ho byl chytil za to že měl to zjevení říkal se o správném jeho hlava hořela a tak dále tak abych byl z něho udělat něco jiného. Ale zatím si nemohl svěřovat že by něco vyváděl nebo tak von to dobré zásady. Jo protože to není založeno na víře nýbrž snah stavem poznání své chabé. V pořádku tak první kapitola jak se dostat k tomu duchovnímu životu s tím jsem vysvětlil jednu větu bez páter z tví toho nejde váže vychovatel musí být vaším partnerem když není při vychovatel vaším duchovním partnerem. Tak viz jako dítě vedení jenom událostmi které vás duchovní partner a ty viz zmítají od události v jedné události z druhé skončí jedná nastane druha. A říkáte si tak teď jsem skončil z jednou. Sat bude toho konec z ne i jiné se vynoří druhá jako jsem mnoho hlava sání u neptej jednu hlavu z nic z po stanou věda jež je to horší než to do začátku. Tak nerad ale končím s tím co vychovatel. Protože sice říci jenom tolik když ten vychovatel toho neví co tady říkám co dělat. Tak aspoň k tomu věřit co dělat jsem ochoten ho poučit detailně jak to dělat. Ale musí tomu věřit když tomu věří tak to dělá jakoby to byla pravda anděla toho než třebas já. Protože říkal mně svatá síně sice do sedmnáctém vůbec nevěřil. Ale aby ses do vešel z rodinou tak se přední sis veřejně modlil chodil jsi do kostela všechny náboženské úkoly si konal jako ta rodina. A i z když za tebe nebylo vidět. Protože sic žil tu zásadu že proti své rodině nemáš stát to jsem plnil těch třicet prvních let v ježíšových tak jsem do se nás je přežil tu první třicítku ježíšova života je to šlo samo tak jsem vstoupil do jordánu a všechno to co klasicky tak jak v životě že to šlo. Vás to je pro toho protože jste nekonali něco co jsem konal třebas. jsem o ale to bylo byl by lékařů se měl příkazy vnitřním ne hrát ve věcech který jsou vnitřním příkazem jsem to neříkal boží tak například dejme tomu v ale takle vnitřní příkaz rovno co se do spoje v maminka a ve třech letech. při jsi dal si dali vám druhou skleničku malým svou statku svíčku mne že tato byl byl ze svá do mozku jsem nebyl takovou oni v na tom jako tady říkal si tak jsem si myslel že ten šváb je potřebí životu lidskému nad tak jsem to nepil. A pro stravy jsem tak bažení popis jsem se chtěl nabytého jeho skok. Protože mně ho sklo a teď si měst vládlo to nebylo vinou jenom ti že je na nějaký sled sví v ky nýbrž to bylo od těmže nastoupil vnitřní příkaz a koho nebudeš pít a jestliže od doby jsem se napil a mohou posledně jsem chlast no. Tak prosimvás je to síla boží a ne je ani napadne se napít nebo ochutnat. A to oni a čím větou dokonalejší ano koho vy tovíc o jak oni například z živou viset to jsem se představit. A von všechny lety martin měla v tom měl strach z něho. když si na takovou stanici jako s taky je tady k tomu aspoň v duchu. Protože to je pro požitek si na to co vystoupil velice rychle a s tím duchem v nepřijdu protože vnitřní příkaz tato jez síla ani moje to je božská stejně příklad jsem měl netoužit se příkaz se měl nežít pohlavně v jo v v a to bylo to z toho co vám něco musím říct. To máte dítěti zakazovat ty pohlavně ani vás to by ho to nenapadne. Jak tomu doroste jestliže pohlavně ale proč jsem to měl zakázáno dočasně. To dítě nemělo příkazy aby věčně bylo abstinentem aby věčně bude ku zrakem dneska jsem mohu se budete chtít napít ho bohu mohu klidně jenom pro důkaz že nejde mi o to nepít pro koho jde mi o to že mám k visím příkazu nepít. Nejde o ten o plnění příkazu pane ode píti oko proto vůbec ve prosilo z může si jednou vyzkoušet zda mi tyto čí ko kon jeho vypít du. A nepřestane být a jsem. Protože jsem toho na ten se mnou co to byste viděli jak se na tom musí jít protože dnes říct o to byste byli vizi k u jsem a z zenem k nebo jsem ve věta z špatná vizitka když jsem jenom kapse ta jenom vede ta se jenom ne u řád tak to nejsem vůbec ničím na duchovní cestě vůbec ničí ale že jsem nezačal duchovní cestou. Bezděčným balast. nebyli do asi jen ten to je pást jím nejsem jsem poslušným synem božím pokud vím jsem mu s a to je v st. Je to poslušnost neboť to tekou před lidmi jsem třebas abstinence že to jako óm tak to je poslušnost bohu bohu tone. Také upozorňovat se takle zamění dvou li že v nepodstatné za podstatné. Co tam protože že to nám to dobře ne takže jsem byl nucen v jednadvacátého jednal cti vstoupit na jinou úroveň funkce smrtelné duše. Duše dostala jinou úroveň funkci funkční úroveň jako když viděl že ježíš kristus nad satanem na poušti tak jeho duše dostala novou funkci v. To byla z porobě nad těmi dvanácti učedníky a jinými věci tak se dostanou jsem si a v funkci byla něco jen velice nepříjemné budeš žít manželským životem budeš vidět ti se říká svátcích když žít manželským životem a mít či co řeknou lidi kteří viděli že jsem svatý v tak jsem jak let váhal. Ale to jsem měl výmluvu jak jo. Ono a jsem pod lidský vězeň jsem jednou nohou pořádek vězeň měl by na dělo s době sirotky tohle ale bylo po válce. Když jsem jednou poslu svým dětem tak se z von se taky oženit ale teď přimět tu ženu kterou si berete že si neberete. Takže ti je ti nejsou moje ne nějakým sousedem tone ale jsou božími dětmi né. No a o nás to měla prosby vítr a tak toho jak jsem váhá ty jsi musí vzít bez dalo na jenom a na se chtělo abych to takle bral. Na ni ne tak to on si od si to doporučovat tomu klidu poučit ber mně jako od boha postaveného jako jsem beru za někoho od boha po samého děti od boha poslané. Tak ber to takle a ona tak o tím trpěla že to nepochopila dokud jsem na takovou dobu jak jsem vás si vzít asi jeho nezná před tím je to jsem vás se oženit a to za viděl když ona měla obrovské potíže. Myšlenkové rozumové tak jsem nevinnen tím váhání tak vám doporučí jednu další věc. K tomu děti vlnu klid jednu myšlenku. Že když že něco správné si tím když do toho se čem dělej toho v když ne v. Neváhej tím že za váhá a odloží toho jako španělé mají na ale zítra tak u budeš tomu veškerou silou božího budeš bylo vlas nic se ho proto velice těžko když do toho jdeš hned tak při z lež okamžitě sílu boží která a v tom v tom svým pocitu správnosti je přede se můžeš mýlit čem po tři z vás tito je po se za síla boží tak. Když to uděláte tak vykonavate poprvně životě nějakou věc tak dokonale nebo s takovou snadností s takovou jistotou jako nikdy před tím. A to je z toho co ježíš zradil svým následovníků. Nech mrtví pochovávají mrtvé ty pojď se za mnou neváhej ani chvíli. No tak. další rada vychovatelům v člověku který poznává vůli boží nebo poznávat se správné to stačit pro zrádce správné a ji se pole toho musí zažít ihned neřídí se i že když neváhá v když byl rozváže to nebo ono to si tu že se nejenom do rozpaků ale do hotový do neštěstí protože pak si budou svou matku události. Ta nejistota kterou vstupoval do realizace u mně taky mít nejistý následky v tom tereza si nějaké skutečnosti tohoto máme být okamžitě rozhodnutí když je rozlom ty tak vůbec neuvažuji nýbrž počkej mez znovu bude byl rozhodnut jak se jak se to dělá. Když se dostanou se při nějaký úkol se kterým si nebi rád tu. Tak neuvažuji napřed to nebo potom tamto to by byl lékařem tak musím tuto analysou udělat ale nejsem tak na to tu jinak přímočaře li. nemám ruce lékařské nástroje jako lék je tak dále to nemám nýbrž mám jenom duši lidskou viz to se víc. Tak tomto při ve si nebi něčím rady tak se vyprázdní od svého úsudku a u pustím od svého úsudku pane bože svůj úsudek odevzdávám tobě se usuzování svůj rozum odevzdávám tobě tím on víte hodní hranici svého vědomí be a jsem prou vědomí boží dříve nebo později. A to do vás tou a řekne vám co je pravda že najednou víte co je správné ale vedle vás začnou. Rozvíjet události ze kterých poznáte se správné. Začnete hrát tyto ona si v věci za ty kdo si z rukou božích v k vám předváděli se správné aby z nich poznáte se správné a po letos zařídíte a potom nesmíte vázat pád ani chvilinku pochopitelně. Do toho jinne přít tak myslím že ten u od jsem k tomu podal sta měl ještě něco co čtyři východiska bez od ze si moje veškerou silou svou to si nemohl te. Ale od ze si buď z celého srdce svého z celé mysli své nebo své duši z to si z od. A dojde bys jako sama sebe to jsi zvolte. A on to bylo občas protivný a vy víte že do ale správné přesto mu posloužit tak mu poslušné. To uděláte obrovský krok na cestě k bohu. Nemůžete větší věčnou roku není nikdo schopen než proti kovy který si za složen nebylo poslouženo posloužit rozumíš ví. je se bude proti dva a k jen tak se s ochoten bohužel sloužit ten je asi tak jak obrovský krok že jo no. No o to. Byl byl kristus byl tím budeš ne ona byla rozvádět do znáte nazpaměť tak se řeči že to nejde a pojem dobrý kladných první pak který se vede cest že to nejde že by to dokážete protože. jsem se snažil devět se o tolik miloval boha v nadevše a vono mi to nešlo. A teprve v koncentráku jeho přát že nás zase třicetdevět dověděl že se nemohly nikdy boha milovat jakou on miluje a to jsem měl to že nemiluju protože on miluje daleko víc než je kterýkoliv člověk schopen milovat ho. Čili ve si o jeho lásky vůbec svou lásku jako lásku nemohu považovat je si tam toho tak jsem mírný to jeho láska. Teď byl v tom on se tam se že že co je to jeho láska že on kdyby nemiloval měl býval tam že se mu tomu dal než právo el tak nebyl trp jako ostatní otce netrpět prsou podal stali od ti ostatně právo aby miloval. Kteří z toho přeci příčit že byli opravování lidé atd trýznění a hladem tvoření. Ale ne neměl se ani ten hrát s a pro jsem stejný dávky potravy ba menší než ostatní. A neměl jsem hlad neměl jsem žízeň kdy jsem trápení měl jsem strach nebyl jsem ohrožován nikým ani tím nesmrtelným otvorem. Od vých je jak jsem prošel tím očistcem v když si při tak tak to svědčilo že vlastně člověk když se naučí milovat bližního tak ještě mu k tomu chybí jedna důležitá věc když o pro udělá všechno pro toho když jako by to byl on sám jsi mu v jedna věc že ta síla lásky pochází z boha. Mezi tohoto ani vědom jeho konce na této cestě jsou strašné pašu mám měl ten tu žilo v tom bodů o věnovat se s a ta byla tak to pro činnou učenou křesťansky založenou. Tak jsem celý svůj život bohu a bližnímu a ona potření půl roku strašně trpěla nemohla pochopit proč je to když nikdy nic do výhod nic horšího neudělal než do vidí věci. A bylo to tím že si tu lásku přivlastňovat. Tak to vy nebezpečí milovati bys jako sama sebe že si budete přivlastňovat tam na ten let se po této stránce není jednodušší. Protože musím se napřed naučit nebo něčemu odnaučit taky stejný smysl na že odnaučit že je tady nějaký pokušitel ďábel to jsem jsem bohužel děl v jsem arcisatanáš ale kdyby toho nebylo tak není žádný o jiný ho byl mohou pokusy pokoušet. A v věže měl příkladem o zabít ani se z von se chtěl zabít jsem to moc není takový do čekat který na mně nějaký právo když jsem sbohem no takže je. Recept opraven jiný veden nebo doplněný vypadat takle. Miluj svého bližního jako sama sebe. Protože bych tomu dává bůh sílu kterou žid užít abych nebo aby to byl schopen takle milovat a teď se všímejte jak tu sílu využívat. Tom na dale by takové ten vím že protiva a byl toho by jim když vámi byl tovíc a tak dále a takle přeci pán bůh nejedná. To jeden z naž ty na to budou životy jaká svítilo slunce tej jako do čisté ba ještě lépe protože zračí který špíně daleko ale to jste čistého to projde na no není to se vidět kdežto z špinavý jeho okraje víru celý slunce na tak prosimvás to je jedině taková opravu možná. Těch v ježíše víc než jeden nemůže stát že budu milovat někoho v na úkor druhého. Ne neměl by dostát kdybyste věže každou musíte milovat jednak že bůh taky milé jinak kámen miluje. Než v rostlinu než zvíře než člověka malého dospělého starce viz do ne jinak ne mu ne lépe ale jinak. Vy musíte jinak miloval dítě své než byl dejme tomu dospělého člověka. Tomu kdyby jsem kdy vyjadřoval jak o dítěti tak ho od radíte. Co náležitě ti to musíte snadno rozeznávat a stanoven znáte čili. To není z těžkého vylité každého jinak třebas jsem měl tři děti dispozici a jedině danuška dostala na za text mysíte že jsem měl me měl rád. A neměl jsem byl vypočítavý protože by se do um patřili bych mlátil všechny tři pozor skalách. Ne. jsem pro se mi nebude vinici tónem těch nepravdou a tak jsem byl tu ku mysl ten určitým užito mi rozeznávání rozlišováním rozlišení jen k ale a tou musíte vládnout při lásce bližní. Svět je tady nějaký bližní který vás se vykořisťovat tak musíte odporovat to není láska vyššímu již od mnou ono odporuje te láska vyššímu je spočívá v tom že mu odpověd na při nebi by na stál kdo chtěl někdo jako citový dobře další zubu v tom podniku mne a to zrod kdysi dobře tak bych mu odporovat protože to pro zdraví je přednější protože on musí ještě jiným než tomu podnět ku možná než my že ano takže nevstoupil stát v pořád. Ale mockrát si polevil taky v pořádku to všechno své meze další věc musí znám meze lásky k tomu dal láskou nesim jednat jako opice nazí opičí láska ne než láska lidská. A tam musí mít někdy žil tvář bez ohle dosti si vedle. Ty nejsou jasně dány tím milovati budeš když jako sebe to je mez jasně byl by si čem na abys naň nenajdeš činný ho jestli sobě proti ni tak takle byl taky proti wu a když je oprávněná za proti rostou bližního a tak prosim mohl prokazují nějakou lásku nýbrž jako bys to byl čili tak může tu si proti vám za to nemůže mít rád tohoto od obrátím se k němu zády hotovo slabší své. Neboť takovým proti dva. Co ještě na sobě musí v tom bližním to právo mám když ho miluju. Svých obracení jinak než třebas svou matku on s po celá než bratry to přeci to je snadné rozlišení miloval o li vychovatel vychovatel musí jen ti musí milovat říkám když jako sebe jinak se nedostane se k tomu abych tomu přístupu k tomu dítěti. To musí mít stejně rád jako sebe toho onomu nikoho to je chyba. Že vychovatel by nebyl to dítě jako sebe ne nevychovával správně. Jenomže musí věže to dítě a musí věc toto dítě unese ne jo jo že když chtěl potom ono bylo od všech jež čili že že že že to jsem člověk o kterém ko mělas veden z vás miloval jako jsem ale že před si že něco v pro o li zaniká ani by to nenapadlo při zahalen k a tak to není třeba abych to pomátlo mám dobyto napadlo. Je fakt že v takové míře jak jsem měl k při z tu ten se vidí měl rád protože jsem to svoje pól povolání nedělal z příkazu svých nadřízených. Tak pro mně taky byli na ano to časem přišli kdybys příkazu božího. No a to jenom a. Tak když jsem například věděl o tom jsem viděl a že je veliká tam píše úlohu dvanáctky jiný hodiny v k v. Tak se nedělo půl opotřebuje napsalo zase nechal tu psa a. Nadto správná láska k bližnímu nebyla když jsem protože hle to bylo bylo velice zábavy dítě na bavilo ze jsou celková neboť to nestačilo ještě sbe před od zrodu tak jim to protože ona je řeč návod tak prosim tak sedmý nechat pokud měl nepře jsou volal ne tak to byl dobrý. Že ten a ten bude jeden žil s ti tři sloupu chytnout že ano. A no otok pro v těle tak jsem to dělal. E prosimvás zel. Taková láska k bližnímu vyžaduje ohled na postavení toho bližního. On musí v škole obstát a ten ká. Zase po ho byl těmletěm nebyla poctivá student takže ona si úlohy měla do psem z domova nebo přestal jsem a dal takže nevhodně to ne psala skla z on to věděl že by byla psala takže to na ni neplač jsem tady říkal ze říkal obecně že by byl tak byla dělala tak jsem se choval jako že to nevidím ne proto se neděl to nutně potřebuje udělat ne ovšem kdyby si byl a tento říkala živou budu. Za ty v tuto prostou vody tohoto že ho napíšu od toho na to o typu takto o napíšu jo to ne to by byla kód těžce nese protože jsem potřeba tak že byste práce porozuměli abys tomu lidskou vše. Třebas písem no ta. To je všechno praktická do viz milujete život si za praktický konec to nemám neví o prou lid lékař tak ho nebudete vůbec do rukou. To musíte pacient potřebuje léčení ven a člověk a tak že potře léčení z pocitu oddělenosti jsem odjakživa lékařem že léčil z pocitu protože dosti a jestli vy necítíte že jsem do tam trošičku blízký v tom v chvíli co k vám vykládá vám vel tak jsem. Tady zbytečný. musím být svým způsobem nějakým způsobem vámi a pro vás tady a pro každého z vás specielně pro vás že se někdy stává. Že třebas někdo po men přednášce přijde a říká jsem měl za to blažená tolik otázek na vás ale všechny z od pole děl během toho co jsem tam. Swámi byla to s ten o vede jenom k jemně se tou byl jsem na vás nemyslel co si myslíte ani škod do myslím na vás. Be a ale přese všechno řekl na protože jsou to obecně platné pravdy. A říkal jsem z neznalosti těchto pravdy k cíli znalosti tato znalost spočíval vědění a z poznání na to sílu les od boha. Nebo při se. Miluj bližního jako se nestává je to forma ztotožnění anebo je to něco jiného. Je toho zpočátku záležitost viděli a mluvím k vám jako věřícím lidem nemluvil bych takle k beznaboh v člověk jakým jsem takovým byl tam bych nemoh tak se mi k ale ke komu mluvím ke každý musím mluvit jinak neboť do musím milovat podle jeho schopnost tu lásku přímou ne aby to co pro byl z vracel. Aby říkal jsem mluvil nesmysl které zvracení to musí být si vědom toho že to je správné as spravedlivé a tak vám říkám jenom tolik při posledním soudu nikdo z těch z spasených v že nevěděl že miloval boha víc miloval bližního v tu vadilo to nevadilo byli na pravici byli věčně spasení ovšem. Jestliže to bych ještě bych chtěl této vysvětlit jak je to možné že když to nevěděli tak jednali pro boha ve prospěch boží jak je to možné a neomylně tak to bych musel vysvětlit celé zjevení se světa a toho jsem se vzal jsem že to jenom ten závěr že ano protože todleto ka v no a takže berte na vědomí že. Cesta kristova donu ukazuje neni jenom se ta nás ti jak si třebas v bohu myslet zdálky hledí z indové to je cesta postupného poznání cesta existenční cesta činnosti především cesta k či z když svou činností semeno neznám. Bohu činností ne nečinností. Nějakou relaxací a my s klidem neznám bohu tak jsem na špatné cestě. Mohu se ukryt život pročež potřebu posilu ale nesmí doby střed svého života že si že se že na toto nedbá třebas těch lidských jsou vše jakých. Tak se špatně vychovat člověk pro běžný život pěti životě musí především činný. U mně když jsem neznal takle jogu takle chybně jako naši jógini ten zváni el tak jsem nikde byl přepaden extazí během své činnosti nikdy ne. Ani jednou a proč tam přišla při modlitbě před tam nikomu nevadil v ne ta vaše duch mu že jsem nesmí být na vás patrná. Jako nebyla patrná na ježíši kristu v ani z vlastní učedníci nepoznali že tady jinak přítomen než jsou oni se tady při do ve jako zjevení boží ale jako jenom narozen z rodičů. Takže když náhodou jednou nějaký svatý petr přišel protože synem božím tak o toto pochoval při rosy následovníkem. Přednost tou při jak to řekl a ostatním na to nepřišli nebo nevěděli o tom nevadilo hlavy že konali klást bližnímu vše konaly dobré skutky. Čili především bůh k nám přichází naší činností že jsme činni stoje příchod boží do našeho života protože jsme jeho silou učiní. Teprve se naučíme jehož z čitty silou jednat takto nebude dělat pro nějakou vizi k ku nýbrž kvůli němu a pak vstoupí je naším modlitby a pak vstoupí nakonec je naší kontemplace a to znamená do zjevení pak na život se mi zjevením. Kdybych rady byste věděli že ten život pět měsíců po tom měl sat žena asi třicetdevět byl pro zjevením božím to nebyly události tam by tak těžké a tvrdě do pro věci události na všechny že se mi nemohl nevidět a oni nade dopadaly protože to pro události nebyli. A pro kód do události byly na tohoto dopadlo projdou zralosti nebyli po je to byl projev promiň temně lásky boží jaký ho byli schopni ti u tlačen paní jaký ho byli schopni ti utlačovatelů u west co jsou tam doby před cit no a když neunesly víc tak k trpěli ale nejde nebo dávali trpět. Tak je to s námi dnešní pohnuté době tak i k tak v tu znamená oni si ji.