Karel Makoň: 89-45B-modlitba-kontemplace-zjeveni (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Svatý Pavel řekl: Když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, když jsem dospělý myslím jako dospělý. Čili, musíte svým životem dorůst k tomu poznání to je nutné tak to je první předpoklad dorůst nebuď nebýt netrpělivý. E trpělivě snášet ten velice bolestivý růst ru- roste se bolestivě . Já si pamatuju, že moje děti e- v mládí, když rostly hodně e- tak říkali bolí nožičky. e- protože to bolestivé i fyzicky i duševně . Duševně teprv například můj syn měl dojem že se nemusí naučit číst . To bylo bolestivé proplakal dva měsíce , než jsem ho naučil číst. Ale naučil jsem ho protože jsem si říkal bez čtení by to ve dvacátém století jako těžko někam dotahl, ne? Se naučil na jedničku. A takže ten růst napřed probíhá po stránce duchovní bez toho že bychom si toho byli vědomi. Probíhá po stránce tělesné , to znamená ten organismus všechno věnuje vše, veškerou svou sílu věnuje tomu růstu tělesnému . e- takže dítě smysl jenom pro hru třebas a nikoliv pro vážnou práci . Když ho přivážete při vážné práci taky těkavé a brzo ji opouští ne když se do práce vážné sápe, tak ho múžete vyhodit z ní. Musíte mu znemožnit takovou vážnou práci. Musíte z umožnit hru, protože život musí začít hrou . Když nezačne, tak obíráte to dítě téměř o všechno víte jak jsem vám říkal, ten lékař , který chtěl přivést do mého světa radil matce aby naučila hrát to byl velice moudrý člověk . A tím naučila také poznávat sebe jako matku a poznat naučila jíst a způsobila že jsem tady dodneška to způsobil doktor kafka. Svou moudrostí třeba nemohla pochopit jak to dítě vrátit do tohoto života , když on nepoznává tento svět jako svůj, matku jako svou , lékaře jako své mučitele . My nemáme tento svět jakože je to náš svět to není náš svět ale my ho musíme provizorně, dočasně poznávat jako svůj svět . Když se to nestane tak umřeme Čili můžu mít někomu za zlý, že něco rád, něco nerád, že sis že si hledí svého nebo svých? Ne! proto ježíš kristus napřed nemohl chtít od učedníků aby se zbavili sama sebe. Nýbrž napřed aby se zbavili svého oni se vzdali svých rodin, toho co měli raději , vnitřně, takhle neodháněli od sebe , kdepák. Vnitřně. Oni chodili pořád, ty rodiny s nimi o to nevadilo a hlavně že oni vnitřně nepatřily ženeme. Je tady rodinu neměli tady bratry neměl tady matky neměli tady místo jsem bydlela neměli syn člověka nemá říká syn boží syn člověka znamená dítě lidské nemá zde na světě kam by hlavy sklonil ne. Vás byl bydliště a tak to je vlastně první věc ve které by se mělo dítě učit na to znamená ty první kroky e svou. Velikým úkolem pro vychovat tak ten vychovatel by měl nemít zde bydliště nýbrž měl by ho my u boha jedině tak může způsobit že. Libovolně může to dítě převest k tomu bohu jak chce jsem si zjistil na přir teďka naposled u toho raka z toho francouzské dítě že jsou přel kam jsem chtěl k tomu co on si nemohl dovolilo převést nějakou vyšší úroveň nebude byl. A byl padl do lásky k bližnímu se o převedl a do lásky by živou se ho taky převáděl ty své děti el ty moje kdyby neškodil žádnou když mu nikdy je to se do větší proti dva to dost. To jsem si mohl dovolit tak to jsem prostě v do mocí boží ne svoje s tím vnukl lásku k bližnímu jako k bohu ten bližší mít je šel pro ty moje děti i je. Jestli jiná tak jsem to musel třebas určitý pomalinku a okna nechcete praktické se na to máji tak třebas takhle neduh omezili se svým synem se tam jsem začal poprvně. A on to šlape poto avile zbytečně které protože si říkal nešlo tady zbytečně potravy kdy po cesy se to vyšla pane nebo co tady samým kvítky ne který jsou tady od boha. A ono to notak todleto co tady vidíš tu červenou pěti vystoupiti ku pomoci leká s kým jo to je nádhernou o abychom se za ano. Ano proč je nádhera zná jsou jsem si panně marii je takhle se z lila na svým synem když zemřel za lidstvo to jsou slzy panně marii jiné on tomu uvěřil proto tak hezký. tak krásou předčila že to pravda tak nás na nejen moje řeč a to do to taky nešlápl jsem to čtyři okvětní lístky a je tomu dané tak. Tak vás jsem řekl to mary ho kočkou mariinou oči vo to je nebe ne které neni na ten povalen dívá se ses podal dělat sebe taky donesl věděla taky tam se díval vedle pána. Ale matka boží a z každý jenom násilím meze se dodneška dívá na tou jeho syna matkám boží a proto modrých pláž kdy na všem pořád nemohu poznal tření. Světly tento plášť nebe e že jsem si nepřál aby ty moje děti se nakonec měli jenom ten plášť pani mr jako měla mělo za ten lid roku svýho. O ta svatá terezie je s pravili napodobení žila ě tu podstatu boží ztrácejí nabízela napřed podobě milosrdenství dělo potom v podobě matky dělat pro toho. Době otce a nakonec když vstupoval do kláštera karmelitánského tak si svěřuje mělo sty panny marie se vina by byla celá jako moje matka zbyl jenom její. Plášť neboť kam mají dal s kým řád nosí pláž to vymaňuje modly pláž protože karmelitánský váš a potom ji do toho osum následku než se z toho pláště dostal nazpátek ve mně mary. Tak takhle si přestože byl takhle těžké nebyl nemělo být kdyby byl správně vychovatel ovšem vám musím prozradit že to nikdy za první šest rozhodujících let. Život který jimi mládeže síly při členy nebyla jednota mezi mohou výchovou a mezi ji bychom wu manžel činnou teď těmto věcem takhle neučil na učila v zevním způsobem. Nebyla poctivá katolička vodila do kostela jsem si na chodil taky pochopitelně protože vyhodit ze školství a doví daleko od roli hodit sil pro pratik vy se třemi dětmi do kostela to jsou museli dalo vespod taky jsem vypadl. Den a e tak a ona je učila správně nemůžu říct že by to konec svému šelem modlit za všechno je že tomu scházelo to poznání vnitřní že. Že všechno pochází od boha o nás si to obrana protože byla katolička se nesměl tu víru brát zase svě říct žádný satan se pánu bohu toto onen zamíchala a pokazil mu toho takže v celý si. Je ve zlu postaven ne pánbůh stvořil dobré i zlé stvořil prostě všecko aby to musel ze rukou brát se takhle bereme tak se chováme tak tomu svému člověk stejně jako tomu dobrému protože opatrní pochopit že jo. Byla nezabil nemohla jsme vykořisťovat ale bereme ho z rukou božích protože ho příliš jeho tu byl ve třebas na povrchovou ale to jenom proto že ho práně víme jeho aby než věřil tu svou zlobu dál. Abychom žili přítrž této jeho zlobě no a takže ne nenávisti ale z lásky k bohu a tedy z lásky k bližnímu domu bráníme v jeho špatné činnosti mu třeba svůj znemožňujeme. Jak jsem třeba znemožnil dali tu činnost zlou tomu esesmanovi menoval se kam be který chtěl zabít je nezabydlel zasel mezi tím vzdal svého života. Takže nemělo koho by zabíjel protože jsem nebyl živ o mně jako živý ho nevidělo neviděl ho přestavět tak s mi že se v něm oči protože přestal vidět pak utekl ale co vám teďka si říct to je důležité je pro vás. Aby se ježíš to je fakticky velice dobrý výchovný smysl že totiž on se změnil tak dokonale žena z podporoval do to nosila rodiči dělal toto všechno lepší bod jenom bylo no. A tak dále bychom novou odezvy a přišli mu na to a před námi ho zastřelili protože představit esesmanem začal by dobrodějný člověkem začal vidíte ten božím tože neviděl ale viděl přitom boha. Tak se změnil nejlepšího člověka na světě protože byla předtím vrahem kterou pánbůh nemohu nechat naživu a musel ho nechat popravit nesměl zakročit při popravě toho esesmana. Oni tu pro věděli kvůli nám nýbrž kvůli těm o se jimi se danou ve s sebou němu odnaučili nás podporovat jo ta čili je to odradila nás dal týrali takže je. Jenom vám vysvětlit jak v ten vychovatel a především začal byl to vychovatel vzkázali to jsme vzal prostor je to samotného jak pokračovat on si musí věřit těmto. Věcem co říkám že všechno je od boha ty zlost těla zloby pád špatnost sobec si toho dítěte že to je zatím nutno záležitost kde by vyrostlo absolutního jsou otce kdyby se mu do toho nem. To bylo mít ten vel vychovat domu svět uvolil sobec co jsem proto to dítě jsou psem pro toho že musí vytvořit rychlé el svoje oddělené já. Které na svůj jim byl vínem hravé všechnu vodu tohoto světa aby je rychle vzrostlo aby bylo kralovat jim členem této společnosti ale vychovatel s tou musí být vědom ženou musí to my ti. Si tu míru sobectví dovolit aby se po něm nešlo tou životě je jenom určitou míru aby totiž taky dovedl bránit tím si sobectvím mu nemůžu tady s tím říkat všechny. Principy vychovatelské ale když se to jak se sem duchovním světě začít se začít u vychovatele takže když třebas ve třech a půl letech ke přišel můj jsi jen nejstarší víme dítě že by byli. Ale tak přišel ke mně ráno tak to začlo se začal se co se do života jako z asi jako svý jako osvícení jakou z vězení a viděl. E v noci ve spánku zřejmě že hlavách boží bílým plamenem přišel na mnoho posel říkal ptát toho kdy ty máš hlavou jako ty těla hořela. Když ho v tom jeho dala toho mluvím jsem nebyl pomoženo jasným bílým plamenem no tak si za oni že se von si svého říkalo po nemůžu pochopit jak protože celá když ono hořela. Jasný byli plamene to měli vidění že tu vidění života který neměl byl vidění celého života byl jsem poznal že tomu dítěti že připraveno k tomu aby poznalo. Od své toho se život jako zjevení tak jsem napsal temno dostat dojemná a tam jsem se zastavil u tohoto výkladu z toho důvodu že ze zjevení svatého jana bylo ještě při. by těžké nadít těle ten si my se protože to přečte nic se přesto ani stránku nepřešlo ani původ nepřešlo ho jenom o to z ruky výšku a řeknu tady si přijato nebo on řeknem marně jsem na si od. Přesto ten původ a co bylo se mnou a odhodit toho tato musím oči zase nebo někomu se učit aby vůbec jsou chceme zkazilo aby to bylo nem ale řeknu vám dovedl jsem že na bylo psáno ku. Li synovi ale mělo velice dobrého že mezi lidem protože by dojem méně dítě kdo je jsem přeci měl své dávno nemít ale dělal jsem bez to špatně to se neomlouvá omyl. Se mu to byl rovnou vykládat kdyby ho byl chytil zato že měl to zjevení říkal se proto je správné něho slova hořela a tak dále tak abych byl do s jeho udělal něco jiného ale zatím si nemohl. Že trvat že by něco vyváděl nebo tak on ho dobré zaseli jenomže to není založeno na víře nýbrž na chabé jem poznání své chápe no v pořádku ne tak. To je první kapitola jak se dostat se k tomu duchovnímu životu s tím jsem vysvětlil jednu větu bez partnerství toho nejde váže vychovat. Tělo musí být vaším pád ne když neni tři vychovatel vaším duchovním partnerem ne tak viz jako dítě vedení jenom událostmi které vás duchovní partner a ty vámi smí říkají. Od události jedné události druhé skončí jedna nastane druha a říkáte jsi tak teď jsem skončil z jednou psal bude to konec s ne i. Jde se vynoří druha jako jsem mnoho hlava vás sání u budete jednu hlavu z nich postavou byl další této horší než to bylo začátku tak nerad ale končíme. Jen s tím co dělat vychovatel protože nechci říct jenom tolik když se vychovatel toho neví co tady říkám co dělat tak aspoň tomu věřit co dělat jsem ochoten ho poučit detailně jak tomáš. Nad ale musím tomu věřit když tomu věří tak to dělá jakoby to byla pravda ale dělat to než třebas protože říkal mně svatá které si je sice zase znal se vůbec nevěřil. Ale aby seznal nešel z rodinou tak se přejdu si zveřejnil modlil chodil jsi do kostela všechny náboženské úkony si konal jako ta rodina a i s když na tebe nebylo vidět. Protože sic byl jsem tu zásadu že proti své rodině nemáš stát o to jsem plnil těch třicet prvních let ježíšových tak jsem do sem nás je přežil tu první třicítku. Ježíšova života je to šlo samo tak sestoupil do jordánu a všechno začlo klasicky tak jak v životě ježíše mi to šlo u vás to jeden proto protože jste nekonali něco co jsem konali já. vás sem vole to dovedli lékařů a jsem měl příkazy vnitřním od ne hrát ve věcech který jsou. Vnitřním příkazem u jsem to neříkal božím tak například dejme tomu jak se to byl vnitřní příklad protože dost projev maminka no v za překlad tech ve mně přis ti dal syna jenom druhou skleničku. Malým svou toku chviličku ne překlad to byl věřil šváb na mozku jsem nebyl takou voni to na tom jako tady lékaři tak jsem si myslel že ten šlo je potřeby životu lidskému nad tak jsem to nepil. A proč se na jsem tam vážil po protože jsem se chtěl aby do on jeho sklo protože mně ho sklo a teď si měst vládlo to nebylo vinou jenom těžil je na nějaký své jeslí s ky ne nýbrž to. To ho tim že nastoupil vnitřní příkaz alkohol nebudeš spí v něm den a jestliže vod doby jsem se napil alkoholu předně jsem co stal tak prosím vás je to síla boží a ne mně ani. Napadne se napít nebo ochutnat a mně to voni a čím je to dokonalejší málokoho kdy tovíc voni jak voni například v jobovi se to jsem se představit můj a v nich o všech jedoty. Martin mělo to měl strach jiného když na takovou hranici nějakou z taky píle tady tomu aspoň tu nohu a protože to je pro požitek jesli tuto moc bylo vystoupil velice rychle ty tím že jsem. V nebi živu protože mám vnitřní příkaz a to je síla za není moje to je božská stejným příklad jsem měl nekouřit si ji příkaz se měl nežít pohlavně to nějak a. To bylo tak to tohoto o něco musím říct to máte dítěti zakazovat ty pohlavně ani odstoupit toho co nenapadne jak tomu doroste jestliže pohlavně ale proč jsem to ne. Kázal ho dočasně to dítě se nemělo příkazy aby věčně bylo abstinentem aby věčně bude protože jakém bych dneska se mohu protože budeš tím napít ho bohu mohu klidně jenom pro důkaz že. Jde li o to nepít alkohol a jde li o to že mám když jsem příkazu nepít bylo jsem o plnění příkazu pane bude pěti oko proto mluvil se ve prosim vás může si jednou vyzkoušet jedna mi to čí okolo něho vypít du. A nepřestal mít na svém ten protože byl jsem jdou napil se jenom proto abyste věděli jak se na to musí jít se nesmí jít o to abyste byli visi jako jsem na jeden nebo jsem teď je náš. To je špatná vizitka když jsem jenom prosím za jenom vede tam se vědomě pořád tak to nejsem vůbec ničím na duchovní cestě vůbec ničím ale ještě se nezačal duchovní cestou s věčným vás s s nevěděl asi jen ten. To je pás ji nejsem jsem poslušným synem božím pokud vím jsem vůbec dělat a to je vás je to poslušnost nebo do dekou před lidmi jsem třebas od synem. Že to jako kom tak to je poslušnost nebo bohu to není také upozorňovat protože taklen zaměnili vůli kde a chtěl nepodstatné za podstatné z otravě může být. Ne že to tam v tom v dobře víme takže jsem byl mnou jsem v jednadvacátého jedenáctý. E vstoupit na jinou úroveň funkce smrtelné duše duše dostala jinou úroveň funkci kdy činí úroveň jako v. zvítězili ježíš kristus nad satanem na poušti tak jeho duše dostala novou funkci která byla z podobě nad těmi dvanácti učedníky a jinými věcmi tak se dostanou musí a v slunci byla něco je velice nepř. Jemného budeš manželským životem budeš mít děti jsem říkal svá třích žít manželským životem a mít viděli či co. Řeknou lidi kteří vědí že jsem svatý v pak jsem pět let váhal ale jsem měl výmluvu jak jen v ono kam a jsem po vždycky vězeň sen. Jednou mohou postavil vězeň měl by nadělal z v době a sirotky to one ale jak bylo po válce tak když jsem jednou poslu si dětem tak jsem se musel taky oženit ale teď si tu ženu kterou. Si berete že si neberete takže ty jej ti nejsou moje ne nějakým jsou se nám to ne ale jsou božími dětmi ne no o nás to měla hrozný vítr. A tak do ho jak jsem váhal že ty jsi musí vzít bez o na ni jenom na mně se chtělo abych to takhle bral na ni ne tato protože oni si to doporučil. S tomu klidu doporučit berme je jako od boha postaveného jako jsem berou za někoho od boha po samého a děti od boha poslané tak vel to takle a ona tak dlouho tim. Dělat se že to nepochopila dokud jsem že na tak dlouhou dobu jak jsem to si vzít asi jeho neznal předtím jak to jsem vás se oženit a to. Zavinil že ona měla obrovské potíž že vedl myšlenkové rozumové tak jsem byl vinen tím váhání tak vám doporučuji jednu další věc k tomu je tím mnou. Dejte jednu myšlenku na když že něco správné si tím si o tom se sem dělej to by hned v neváhej ti může za váha váš a pod vložíš toho jako španělé mají já. Na ani zítra tak budeš tomu veškerou silou boží dožil vlastní silo toto velice těžko když do toho jdeš hned tak přis budeš okamžitě sílu boží která v tom tom by jim pocitu správnost. Ti je člově se můžeš mýlit tempo si z toho si to je u se za síla boží tak když to uděláte tak vykonáváte poprvně v životě nějakou věc tak dokonale nebo s takovou snadností s takovou jistotu. Jako nikdy předtím a to je to co ježíš zradil svým následovníkům jsem nechať mrtví pochovávají mrtvé ty pojďte za mnou neváhej by ani chvíli. No tak další víra byla vychovatelům ty člověku který poznává vůli boží nebo poznal se správné to stačit to zase správné a vy se podle toho musel zařídit ihned který se je když neváhá. V když byl rozvazuje toho nebo onoho a to si uvádí žil se nejenom do rozpaků ale do hotový ho neštěstí protože pak si budou svou matku znalosti ta nejistota kterou. Tu povalil kdo realizace mně taky mi nejistý následky v tom tereza si nějaké skutečnosti tohoto máme být okamžitě rozhodnuti když ten rozum kdy tak vůbec neuvažuje me nýbrž. Poč spějeme znovu budeme rozhodnut jak se jak se to dělá když nedostanou se před nějaký úkol se kterým si nebyl radu tak neuvažuji napřed to nebo potom tam toho kdo by byl lékařem tak musím tu. To nejsou udělat ale nejsem tak to tu jinak přímočaře ji nemám v ruce lékařské nástroje jako léky a tak dále to nemám nýbrž mám byl jenom duše lidskou dispozice do víc. Ne tak to to přivede si nebyl něčím rady tak se vyprázdním od svého úsudku u pustím od svého úsudku pane bože svůj úsudek odevzdávám v tom. Je se usuzování svůj rozum odevzdávám tobě tím uvolní horní hranici svého vědomí své a uvolníme se prou vědomí boží dříve nebo později a to. Nová vstoupili a řekne vám své pravda ne že najednou víte co je správné ale vedle vás začnou rozvíjet události beze který poznáte se správné tak. Je sahá ty tou hlasité věci na ty do si z rukou božích mám předváděli se správné abych poznáte se správné a pole to se zařídíte potom nesmíte eva na pád ani chvilinku pochopitelně do toho jiné přijít. Tak myslím že ten úvod jsem k tomu podal ztrá měl ještě něco co si východiska nezval že jsi moje veškerou silou svou to jsi nevolte ale od ze si buď z celo se cest. Jeho celé mysli své nebo své duši své to si z otce a dojde bych jako sama sebe to jsi z otce a toho bylo přes protivný a vy víte že bylo ale správné přesto mu posloužit tak. Mu poslušné to uděláte obrovský krok na cestě k bohu nemůžete větší větší roku není nikdo schopen než proti kovy který si zasloužil nebylo poslouženo posloužit rozumíš mi já. Že jsem byl proti váhat nem taky chceš ochoten použil sloužit ze země se nějak tak obrovský krok že jo od nu o to byl ježíš kristus milovati budeš ne ho nebyla rozvádět tu z vás zas. My si to se protože jestliže to nejde tak tato jen na to byly kladný první krok který se jeden cest že to nejde že by to dokážete protože tak že jsem se snažil. Je větle o tolik miloval boha bych v v nadevše a on mi to nešlo v tak teprve v koncentráku jenom stát byl nás zase třicetdevět dověděl že se nemohli nikdy boha milovat jakou on miluje a to sem měl dojem že nemiluju. Tu protože on miluje daleko víc než je kterýkoliv člověk schopen milovat jeho čili protože si o jeho následky vůbec svou lásku jako lásku nemohu považovat jestli tam toho. Tak se míry to jeho láska který byl tomu on se zase nešel že co je to jeho láska a že on kdyby nemiloval e měl býval tam že se mu to voda totiž právo. Ale tak by byl trpěl jako ostatní dostane trpět prsou podalo stali to je ostatně právo aby miloval kteří tam to přeci příčit že byli popravován lidé a který znění a. Hladem boření ale ne neměl se ani ten rád a bral jsem stejný dávky potravin vám menší než ostatní a neměl jsem rád neměl jsem žízeň měl jsem trápení měl jsem strach nebyl jsem. Ohrožován nikým ani tím nesmrtelným otvorem od nich je jak jsem prošel tím očistcem když si řídím ta tak se v domě svědčilo že vlastně. Člověk když se naučíme milovat bližního taky ještě k tomu chybí jedna důležitá věc když obro dělá všechno proto ho když jako by to byl on sám. Vy mu jedna věc že ta síla lásky pochází z boha a mezi tohoto je vědom jeho konce na této cestě jsou strašné proč on měl ten tu žilo v tom buddhovi. Nával se a ta ta byla tak dobro činnou určenou křesťansky založenou na co dělat se celý svůj život bohu vám bližnímu a ona poslední pudy roku strašně trpěla nemohla pochopit. Proč je to když nikdy nic dobrý jeho nic horšího neudělal než dobrý věci v těch a bylo to tím že si tu lásku přivlastňovat tak cellini nebezpečím milovati my jako sama sebe že. Vy budete přivlastňovat tam ten lese po této stránce neni jednodušší o to protože to musím se napřed naučit nebo něčemu odnaučit taky stejný smysl na život nauč. Že je tady nějaký pokušitel ďábel to jsem ten bohužel dělat že jsem asi satanáš a kdyby toho nebylo tak není žádný ho jiný ho byl mně mohlo pokusit pokoušet a. Ten který protože měl příkladem zabít ani se svaté chtěl zabít tak jsem to bez mu neni takovýho člověka který měl na mně nějaký právo když jsem s bohem no takže recept. Opraven ji veden nebo doplnily vypadal takhle miluj svého bližního jako sama sebe od protože bych tomu dává bůh sílu kterou máš. Využit aby nebo aby to byl schopen takhle milovat a teď se všímejte jak tu sílu využívat kdo na na jevit tak ho miluje ten vím že proti eva byl domluvím když tam byly byl tovíc tak. Aby dále a takhle přeci pán bůh nejedná to věděl se naž byla vodou životy jak tam svítilo slunce stejně jako do čisté ba ještě lépe protože zračí který špíně daleko lépe než jste čistého byl to projde na dno není. To celý vidět kdežto se špinavý jeho okraje víru celý slunce znát že tak prosim vás zel to je jedině taková opravdu možná v těch ježíše viztež jeden. Nemůže stát že budu milovat někoho nou kor druhého ne neměl by se stát kdybyste věděli takže musíte milovat jinak že bůh taky miluje jinak kámen miluje. Než svým rostlinu než zvíře než člověka malého dospělého astrá cele bys dovede jinak muž ne ale že ale jinak vy musíte jinak miloval dítě své. Než byl dejme tomu dospělého člověka do k tomu kdyby jsem ji vyjadřovali jako dítěti tak ho odradit jde co náleží chtěli ti to musíte si snadno rozeznávat astrá roven znáte. Čili to nic těžkého vylité každého jinak třebas el jsem měl tři děti dispozici a je mně danuška dostala na. Za tekl myslíte že jsem měl méně rád a neměl jsem byl vypočítavý že by se byl mlátil dybych mlátil všechny při pozor skalách ne jsem prostě věděl kde. Nic tole těch nepravdou a tak jsem byl tu danuška mysl ten určitý jim užito mi rozeznávání rozlišování rozlišení ten chce a tou musíte vládnout přihlásil bližní vědět je tady mi. Taky bližní který vás se vykořisťovat tak musel odporovat to je láska vidím když on mnou ono odporuje láska vyššímu je spočívá v tom že mu od půjdete za protože kdyby na stáňou chtěl někdo jako citový dobře další. Dobu v tom podniku ale dělat to zrodili si dobře tak bych mu odporovalo protože to pro zdraví je přednější protože oslu ještě jiným než tomu podniku možná řečmi že ano takže snes to dostalo v pořádku ale mockrát. Je bolel taky v pořádku to bylo všechno své meze další věc musí znám meze lásky v tom let láskou nesim jednat jako opice to si opičí láska nýbrž láska lidská. A tam musí mít někdy byl z vás bezohlednosti of ty jsi vedle na ty jsou jasně dány tím milovati budeš bych že jako sebe a to je mez jasně byl my. Líčena aby straní nenajdeš činný ho na těch jestli sobě protivili tak takhle miluj taky proti mu a když je oprávněna za proti rostou bližního se tak prosím mohl prokazují nějakou lásku nýbrž. Jako když to byl čili tak může musím proti vám za to nemůže mít rád tohoto od obrátím se k němu zády hotovo slabší se neboť takovým protiváha co bych žena. Sobě musím ti na tom bližním to právo vám když ho miluju musí spolupracovníky jinak než třebas svou matku on po zcela než se bratry to přes si to je snadné rozlišení to mně. To vám odejít vychovatel v vychovatel musíme činů musí milovat říkám když jako sebe jinak se nedostane se k tomu aby tomu přístupu k tomu dítěti kterou musí mít stejně rád jako sebe. Tomu nikoho to je chyba že vychovatel který nebyl to dítě jako sebe ne nevychová o správně jenomže musili že to dítě a musí věc. To dítě uneseme jo nového že když chtěl potom ho miloval všech jestli ještě je že je to jsem člověk o kterém koho měla se jdeme z vás miloval jako řada no. Teď teď jsem u si něco tak pro moji zaniká ani my to nenapadlo říká ale muka tak to není třeba abych dopomohl bylo mám aby to vím napadlo jev pak žes že. Takové míře jak jsem měl k příst tu kde jsem ji měl rád no protože let jsem to svoje tou povolal nedělal z příkazu svých nadřízených. To pro taky byly na na to časem přešli kdybys příkazu božího a no a no a tady jsem například věděl promiňte mně viděl. A že veliká v tom píše úlohu byla k jiným tím podivným tak se neděl tu potřebuje jenom jsou zase nechal tu psala za to správná láska k bližnímu nebyla když jsem. Že hle to tělo bylo velice za doby ti těle na bavil ze jsou celková nebo je to nestačilo eště zve před ho vzadu tak v tomto protože ona neřeší málo tak v prosím tak se mi nechal pokud měl nepřerušovanou ne no tak to bylo dobry e. Že ten hradem budeš jen může let cítil při slovu chytnout se ano a no otrok prostě takhle jsem prodělal e prosím vás zel v taková láska k bližnímu. My že dvě pohled na postavení toho bližního on musí v škole obstát jen on zase po ho byl ve těm nebyla poctě vás pudem ska naživu. Na ty úlohy měla do psem z domova domu přestal jsem a zel tak žil v voni to ne psala co jsem to nevěděl že by bylo psáno takže to na ni neplač jsem tady říkal neříkal obecně že kdyby to byla dělala tak zase. To jako že to nevidím ne protože jsem věděl tomu nepotřebuje udělat ne se kdybysi byla tento říkala živou budu mít za ty sku tohoto po oni tohoto všeho napíšu toto nové to ho typu tato. Zrodil napíšu jo to ne to by byla jako jsem se protože jsem potřeba tak že byste práce rozuměli abys a v tom mohli být zkoušeni třebas když se nohách tak to je všechno praktická doby smiluje protože. Život musí za praktický konec v tom jenom neni mohou pro můj lékař tak ho nebudete vůbec do rukou to musíte do pacient potřebuje léčení den a člověk a takže potřel léčení zpod. Tu oddělenosti jsem odjakživa lékařem že léčil z pocitu oddělenosti a jestli vy necítíte že jsem vám. Trošičku blízký v tom v chvíli co k vám vykládám nedal tak jsem tady zbytečný musím být svým způsobem nějakým způsobem s vámi a. Pro vás tady a pro každého z vás specielně pro vás že se někdy stává že třebas někdo povede před na své přijde říkal jsem měl lásku to bylo. Žena do tolik od rázem jak tele na vás ale všechny zodpověděl během toho co jsem tam s vámi byla dostal mluvil jenom jemně se tou byl jsem na vás nemyslel co si myslíte ani skoč do myslím na vás. Kdepák ale přese všechno řekl znal protože jsou to obecně platné pravdy a neříkal jsem je z neznalosti těchto praví jsili znalosti tato znalost spočívalo vědění a pozná. Na to sílu svést od boha neučili se tam moc a tak musím v miluj bližního ho jako se nestává a je to forma ztotožnění anebo je to něco jiné. Ono je to zpočátku záležitost víry a mluvím k vám jako věřícím lidem nemohl bych takhle ke bez novou člověk jakým jsem. Takovým byl e tam bych nemohl takhle mluvit ale vy tu ke komu mluvím ke každý musím mluvit jinak neboť do musím milovat podle jeho schopností a tu lásku upřímnou ne aby to zvrat byl. Se vracel aby říkal mluvil nesmysl které zvracení ten musí být si vědom toho že to je správné a spravedlivé a a tak vám říkám jenom tolik př. I posledním soudu nikdo z těch s spasených že nevěděl že miloval boha když miloval bližního s tu vadilo to nevadilo byli na pravici byli věčně spaseni. Ovšem jestliže to bych ještě bych světel to vysvětlit jak je to možné že když to nevěděli tak jednali pro boha neprospěch boží jak je tomu. Že a neomylně že takto bych musel vysvětlit celé zjevení se syna a to jsem se vzal jsem protože to jenom ten závěr že ano protože to nedokážu no a takže berte na vědomí. že cesta kristova to ukazuje není jenom se ta lásky jak si třebas mohu myslet vzdávat ji hledí si indové. To je cesta postupného poznání cesta existenční cesta činnosti především cesta činnosti. Když svou činností se neodevzdal vám bohu činností ne nečinností nějakou relaxací nějakým klidem nerozeznávám bohu tak jsem za špatné cestě mu jste úklid život duše potřebuju pod. Silou ale nesmí doby se svého života jestliže se na toto nedbá třebas těch lidských k doušcích že jakých tak se špatně vychovat člověk pro běžný život kdy životě musí především činný uměl když. jsem neznal takhle jogu takhle chybně jako naši jogini ten zranit že je tady tak jsem nikde byl přepaden extazí během své činnosti nikdy ne ani jednou a proč např. Šla při modlitbě protože tam nikomu nevadil ale ta vaše dokonce se nesmí být na vás patrona jako nebyla patrna na ježíši kristu ani vlastní učedníci nepoznali že tady. Jinak přítomen než jsou oni hledají při to jako zjevení boží a ne jako někdo narozen z rodičů ne takže když náhodou jednou nějaký svatý petr přišel. Protože synem božím tak ho za to pochoval při jeho si následovníkem e přednost tou přir to ne to řekl a ostatním na to nepřišli nebo nevěděli o tom nevadilo a hlavně že konali v nás. Bližnímu přeje konaly dobré skutky čili především o bůh nám přichází naší činností že jsme činni to je příchod boží do našeho života že jsme jeho silou učiní teprve až. Se naučíme jehož tři silou jednat tak to nebude dělat pro nějakou vizi ku nýbrž kvůli němu a pak vstoupiti dalším modlitby a pak vstoupili. Nakonec je naší kontemplace a to znamená do zjevení pak naživu protože my zjevením v bibli vzali byste věděli že ten život pět měsíců potom v měl co to je násilí třicet je. Věd byl pro mně jsi je denním božím to nebyly události tam byly tak těžké a tvrdě do pravici události na všechny že se nemohl nevidět a oni ale byl dopadali protože to pro dál. Dosti nebyli a pro toto události byly na tohoto dopadlo projdou znalosti nebyli po je to byl projev promiň temně lásky boží jaký ho byli schopni ti u to slovani. Ky ho byli schopni ti utlačovatelů unést slovo jsou tam doby předtím no a když neunesly víc tak trpěli a měl nebo dávali trpět tak je to s námi myslím pohnuté době taky jak to znamená oni si tím se f.