Karel Makoň: 89-47A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože. Ježíš to ona při žije v nové vedle toho co jsme trpěli co bych koncentráku o nic není. Jenže když je toto vytkli že on tu tu trpěl daleko než my a nejsem proto spasitele jsem říkal ne on trpěl víc protože to doklad či se to o intenzivnější a protože trpěl za celý svět tam viz trpné každý sám za sebe a tón degraduje to naše utrpení na velice slabé slabý odvar atd pravého smyslu utrpení. Jo. A v dalších sedum jsem vás tělo ještě horších ne nebo tak nějak ano. A. No ale to je když člověk nemá pro krám duchovní tak by si rozmyslem vyprazdňovat svoji mysl před dovede do rozdej těžkostem ale ne přednostem. osmi duchovní program abych měl pravost ose svou mysl vyprázdnit paži plazy léto vede s ke spojení s bohem. A pokud to jenom ve vyslovujeme na pokud toho pro cítíme na deme zatím svým životem. Kdy takovou či vykoná stačí si vlastní spásu to je jasný program ti vlastní spásu pro sebe jest dobrý program do příště vůbec nemá platnost. Bo. Ale prosila do zase učedníkem pod při žen to se museli že opustit napřed rodinou a všeho co máme právě tak se moli stalo byl s učedníky do z vás je takovým do zase tak by vůči že nikdo o vás tady vidím někdo. A tak vše ale nemůžeme opustíte ani víru myslím se držet doby nehty. Vás může spasit dovést k pravé touze po spáse osobní spáse to není pravá spása o bude odbourána ježíšem na kříži. on zná za nás nově umře a tou udělá jakmile tomu nastane od nádoba připravenost naše vnitřní novost tyto věci ale se stěnou z mi to mi prominete a proto opora napomínám tam od do píšu ten zvláštní spise aby nemusel být lidství a proto těžko přistupujeme k tomu pánu ježíši v z s jeho životu k jeho příklad. S. Dále co z vůle a naše vůle je vyčleněna z vůle boží je to osobní vůle a tak koho je myslila z vůli boží ale tam vede sama osobě jenom ke zkušenosti událostmi. A zaplétá se do událostí atd tedy velice pomalu ke spojení s bohem velice pomalu. Kdežto dejme tomuto dítě jako my případě je jsem s tím dosud v je to o lišící je tato ses vzdalo dost brzo. Do toho o prostou to se ale je vadilo jak duševní tak tělesné říkám jak duševní tak tělesném v tom o jenom duševní nebem tělesném strpení v toho přinuť do k tomu aby se vzdalo svýho života. As vůle a svého své touhy po životě mít toto prosím je krajní případ tele. se dostal do terezie nelíbí něco taky nelíbí bylo to velice účinné. A bych vám tedy přát abyste ne touto metodou abyste dejme tomu s celou duší svou tak je šli k bohu a tím by se staly malými ona milovati budeš to za z celé duše své znamená veškerou činností to jsou vlastnosti lidské že by lidská duše kristu šesti veškerý myšlení k bohu jít. Znamená nemyslet na boha přít. Ale tou činností boku být co to znamená dělat všechno pořádně. Stačí nemusím vůbec myslet na boha. Je zbytečné jsem nevěřil v době když jsem dělal věci pořádně na to o vůbec tu třemi seděl pořádně a ono by to způsobilo že zní sebrali a že znemožňovali je tu třemi dále studovat a jsem byl z toho nešťasten rok a třičtvrtě se z toho vymanil rok ještě. Tak. Jsem byl prázdném neměl jsem žádnou touhu po tomto životě že vnitřního než tak nevědecky to nic s v tomto životě kladného. Jak jsem byl takle prázden ve od veškeré touhy osobní tak přišel bůh je vědomí který miloval tak že protože jsem nebyl schopen ani o milovat ani vzdáleně jakou on prosím. Také když jestliže každý by měl vědomě dojít k bohu. A tak je to podmínka toho abych tomu došel došel v tomto světě v tomto životě v jak to příhod těm malým kteří ani neví co to je to spojení s bohem on řeknu to nemusíte vědět rozumem jak to věděl ten ti ten je malý davídek který se u trápil zatím čeho zavřeli předsíni o neměl co jíst a rodiče se ne o z dívali neboť byli z poto není li že je vedlejší místnosti ani posel neujal pak ne o ho jako to. se u ho jako walt ten se u plakal ten se u trápil takové dítě spaseno. A ten deska jsem mat na těkat spasen deska je to asi pět let o do smrti bychom ho vůbec nenašli že astralní o někde on vše prostě u boha. Tak k tomu přijde dítě k tomu se přichází jenom tím že si. Nýbrž že sebe opustit a třebas na si to se ten případ násilí u tolik světlé ale i tím se jim v krajní případ se tam člověk dostane většina malých dětí ním do zen jsou takovou následnou smrti s tak do toho dostala jen když jsme viděli let vel v této válce kdy dělat bez naděje na vysokou zření malé děti z matkami a s rodiči a se všemi příbuznými že vrhají do koncentráku raduje nechali výhrad. Ladem umřít za podobně to byste museli jakou si přečíst tyto anály abyste pochopili že tito lidé jsou spasení. F. Jak to odešli na svým si myslím že dneska by nemělo platit že to východisko poslední veškerou silou svou je to je to nejhorší. jsem v tento smyslu v jediném bodě proti svaté terezy li protože ona ani si to uvědomuje o na že dneska tělo tak o nad tím násilím který na sobě a stala ten není páchali kritice se dostal těmto věcem tak vznešení. Prosím když za ni denně chtěli aby odvolala že kdo nenese nedávají kdo ji v tomto světě nýbrž po smrt na to milovalo po pěti myslíš tím vězení a mučení kde se v ale v krvi a kdo se přitom modlila za ty kteří trápí aby byli osvíceni bohem od poušť dělají. Tak prosím je tam musela být spaseno a proto rasy nevěří by to bylo podoby jen tak dobře vyšlo jako tímto násilím. Těm spoluvězňů kteří viděli to velké trápení říkají co od toto vede nás ježíš kristus ten netrpěl ani se ti ho z toho jak trpíme my. Měli pravdu protože neznali že to utrpení vše krista že on vědomě trpěl za celý vesmír. Neb volní jak se kde sam sebe k veliký že si to se toto na sebe je to velice trpké ale to co on zažil to vám vysvětlil jedině vědět za ba horka o tom kryštofovi který přenášeli ježíše krista před řeku on byl stále ku o to malé dítě. A on byl stále těžší který ježíšek říkat proč si tak těžký v totiž řeknou mým před neseš. Přenesl nesl jsi hříchy celého světa jako s pocitem jsem za na svaté ta a tak těžké. Co ty říši k této oddělenost jednoho od druhého pocit oděno se ten největší hřích kde se zpovídal tomu knězi z s těch se na je řek takle největšími ježíš jemně. Že jsem jednal pro sebe a pro své z pocitu oddělenosti. A že jsem nebyl že jsem nestát o to abych se z tohoto pocitu vymanil. Dělal mi dobře že pro sebe studuju že pro sebe si být tím a tím a tak dále těch si být zdráv pro sebe a podobně. Tak všechno břišní život on říkal otok a to jenom sobectví ale to v to co ve spojení není. Tak než se měl dát protože to říkal to vinen vědy dalšímu hříchu a tak dále no a ty hříchy litovali všechny takle se dají z po jež je přesnost znamená od el. Dělat pro sebe místo pro boha a to tvořeno neničí hřích. By toto člověk tak zjednodušil pohled na svět tak by byl ničí malým o z mít vůbec byl ničím že by že v něm jedině bůh a óm byl než byl ten člověk sebe to je otázka na ona je závod v nás budeme na nás v v v v v a ne když je totiž že od toho. Že to správné anděla se správné tak jde o to abych jednal správně jak to dopadne o to mi nevíte nebo je to poto žádné mu mu ten z hlavních důvodů proč žel svatý jan napsal zjevení znamená něco pro napsal ve vytržení. Které zažil na ostrově patmos asi dvacet si za kód po smrti říše v když těch dvacet let prožil po boku panny marie. Tak si musíme uvědomovat jednu věc že jediný svatý jan vstupoval do seslání ducha svatého za jiných okolností než ostatní učedníci. Bo apoštolové a to proto že ježíš ne kde jenom z toho když tu pod křížem řekl hle matka tvá ne to nebylo pouhé věz to ji drž boží slovo je skutek a ona se je proto boží slovo stala matkou janovou. A on také jsem nastěhovat do blízkosti panny marii je. Aby ji mohl jako mat chce sloužit. Ono se od nás chce abychom své nesmrtelné duši sloužily než že by to ona potřebovala ale že to potřebujeme my tuto z způsobem s ten při protože co my děláme a máme se stal vůbec pro neděláme nic neděláme všechno pro tuto duši z. Který smrtelnou která a prostě žije pro tento svět. Že se klaníme a svatý vám ji nazývá a obrovskou nevěstkou pro znou nevěstkou a to v která rajtuje nachové nachovém zvířeti i to je z na těle lidském a bude muset co prodělat pád a prosím pád babylónu to znamená musí se musí spadnout jako padma bylo že dneska se staly to bylo ve listě. To v tom zjevení říká a to tedy znamená sloužit duši. To znamená ta duše tím že ji sloužíme je schopna sloužit má. To nemusí být nesmí vypočítavost pochopitelně ale to z toho vyplývá že jako. Bůh určil synovství janovo u tví panny marie nemá tu pádný ze které se zrodil ježíš kristus. Tak taky tou chvílí nabyl ten na o pečení jsi ne ne. Padnou jako svou matku a čili napravil vlastně toho co se stále janovi normálnímu že byl z vůle matky normální a normám do otce narozen v ne a teď byl z novou narozen. Z panny marie. Neboť nově se stal synem panny many z toho nebylo po slovo u boha není pohled z on nýbrž bude skutek slovo. Skutečně jsa synem a co z toho následovalo toho to bylo toho že jako panna začal ze zjevením el anděla ne tak on se do toho zjevení sám jediný bez těch učedníků dostal a do zjevení nám zanechal v tom hlášení z po z toho patmos kde měl zjevení el ho pro projdu tak. Tohoto druhu že totiž se mu zjevil jak s postup. co se děje s člověkem který si uvědomuje že jeho matka není z tohoto světa nýbrž je od boha poslána když vyšší věnovat to je bůh který nová matku svou sobě ne k tomu janovi. A pak ovšem když si to to člověk uvědomuje a to do z ve všem stav. Ne tak to za nás se nezačne život jako zjevení takže co ten svatý jan zažíval no o svoje patmos to je lidský život. Provedený jako zjevení jak vypadá beránek boží. Rozevírá pečetě tohoto života jejich sedum protože my máme těch sedum pečetí sobě že to jsou ty lotosy k tomu říkáme nebo tak nějak rozevírá jedno za druhým to znamená když se žije život jako svět není tak se rozevírá a napřed prvně poslední pečeť sedmá a potom to zase na od od je ničil do sedmi čti tato řeknu proč. A to první těch prvních sedum vypadá takhle. Beránek o to znamená ježíš kristus že to je vidět co ten si on potom dělal pro toho neboť to živení praví že beránek rozebíral pečetě to znamená ježíš kristus rozebíral pečetě ten ukřižovaný říká a on prózy dělati moje točí to je smysl ježíšova ukřižování tam by jsem bezvadně vysvětlen že on byl ukřižovat a proto vás po se že oni schopnost rozevírá do nás pečetě norma. Je uzavřené o kterých nevíme jaká v tom moudrost jaký druh moudrosti v tom je. Že totiž když otevřel první pečeť tak ten beránek ten bůh ten spasitel tak vystoupil ku líbí ví. A na něm na něm jezdec s okem jeho jméno bylo dobyvatel. To znamená. Jak jsme se otevře tam milost v úvodní fázi při tom že člověk považuje ten svůj život za od boha daný ne od rodičů dán a teďka věděl že to od boha protože měl matku novou která pocházela od boha. A to tak jakmile toto si člověk uvědomí tak. Stane je předním tu to znamená vyčistí se jeho mysl dál. A tam vyčištěna mysl se stane dobyvatelé ale ten je ze jste ji na tom se ok a no namířený na všechny naše špatnosti. Takže když jsem toto zažil ale tak jsem nebyl schopen řešit se mi to vysvětlil o že za napřed dokud s třicátého tomu doktorovi ono ono by k aby proč tomu neumím nemůžou řeší mně to nejde a je to moc boží která způsobuje že mi to nejde protože on je země přítomen. To mělo by byl přítomen ten bůh tím na před tím bílým koněm to nemá že ono viděl toho boha ale učíme v přítomnosti boží se mu jevil jako čistá mysl. A mně taky jsem nebyl schopen řešit za proto jsem to řekl tomu jen z jeho říkat protože může to mně a říkal říkala když je přítomen vlastník mého života a tak nemohu v jeho přítomností krást to co jemu patří anebo by zlodějem a on říkal a pak si o pro li tomu tak že ho pociťuješ jeho přítomnost sobě tak je to v pořádku jenže vidíš ho nevidím vidím jeho lásku jsem jeho milované dítě. Kterého od sebe nepouští kterého se nevzdává se kterým pořád je ve dne v noci dokud jsem bdělý tak je se mnou. Na dobře tak choď se zpovídat dal předstírají že s hříchy a on jednou při si přijdou no ale tak to byl ten první kou. To trvalo asi tak. Tato první fáze je trvala asi tak dva nebo tři měsíce počátku ty cesty ale jak to mohlo tak se obráceně u existovat se u svatého jana to bylo nakonec a to od začátku cesty nastane začátku v ale jsem byl ale jsem na to šel obráceně ten život je obrátil lékařích. Ty donutili vzdát se svýho života čtrnáctkrát se vzdát beznaděje že mi bude vrácen takže jsem potom vzdání života. Jsem vyšel z každé operace jsem nepoznával svou matku jako svou matku a to byla pro cizí žena jsem nepoznával těká jako své mučitele to byly lide. Kteří promění se znamenaly a taky mně by bylo bývalo nechutnalo jíst a tam museli vrátit k mému života pro by mat jak to dělat. Ale ještě jedna věc je tam důležitá proč jsem mohl pokračovat této cestě svatý nená na začátku. Protože jsem měl takovou partner ko jako byla moje matka ta udělala tohleto a že před každou operací. Z chrámu svatého martina ve zdi u na rodím třídy mat lidské ulici obětovala bohu se podle toho jak se mu zachce. A na to zpověď kde se ze sví dívku vyzpovídat a zase z hřeší znovu. Kdežto ty si za hřích považoval něco ho vlivem toho výhod o mně. Co si na sval a co si chápal boha jak koho no jako závazek nejednat to životě pro sebe nýbrž jednat pro boha a to si ani jsi viděl co děláš konal od těch čtyř let. Pokusil dušičku rozumu do těch sedmnácti že si ji přestože si nebyl věřící tak co si koná náboženského u z důvodů aby si se nevim zrodí je to sic ctil jejich víru ses modlil protože oni se modlili chodě jsou to se protože oni by do kostela jako kdyby byl věřící tak ses musel ustavičně zapírat. A ten sebezápor a to jsi splnil on navěky šu zapři sama sebe. Tak si sebe denně musel zapírat protože oni se denně modlí li babička nehodila každý jen do kostela neděl zase jsem musel o z toť mi do kostela pátek jenom babičko něco dvakrát ty do kostela a osy misky tanec si věřím jsem říkal žene jsem v věci nesměl hrát jako u sebe nikdy nic nebude no ale ona se ptala. No a. Takle se divila proč se tedy modlím nohou oni k tomu nemuseli mozku při jsem nechtěl rodině se obětovat když oni jsou věřící tak jsem s ze říkal oni mají své důvody který nerozumím atd taky nevěřím že by byl pán takový že by si mohl vedle něho člověk sednout a poklad na něho být blaženým jsem honzo možném vůbec by do bůh přál abych seděl někde pána boha a tam s byl blažený a tak jsem. Nad věřil. A svatá terezie řekla roku osmdesát osud to si dělal více kdyby si byl věřil že se o toho nemohlo čekal že žádnou přízeň u boha nebo žádnou zástupu k ze si nevěřil ale dělal z toku li bližnímu. Na miloval si toho bližního jako sebe přestože v úzkém pokoru to dělal ježíš kristus to do třiceti let že byl o svou rodinu takže přestože musel být u svého otce vrátil se ke se ve dvanácti letech žádná byl tam do třicítky. No ta. Tak tu třicítku jsem prostě to neni třicítka v pravým slova smyslu to je přijeli zaslíbení pro nulu které zatím člověka které kyne každému kdo se obětuje proto své okolí a on si ježíš obětoval no a jsem se obětoval tak mu do tomu se o to být soustavné protože kdyby nadto přišli jsem nechtěl aby si mysleli že jsem nevěřící. Na cetě visi mysli se věřících aby trpěli v rodině a aby měli země radost. jsem chtěl být dítě v ze kterého byla radost. se jdu jsem taky studovala plat atakdále tak tam mně ne to nebavilo ten městy začat se mi to to je málo a s tím jak i při není vědy ostatní trošku. No ale že. Rychlými kroky kráčím k tomu druhému koni prvnímu i druhému najednou byl jsem mnou sedmnáct dětech první bílý to znamená ale ta láska boží která se ve mně projevila by se byl jako láska ne to je ono jaká postava. Nýbrž jako něco co on miluje daleko víc než kdokoliv na světě takže jsem se těšil na setkání svým zároveň jsem znal metodu jak se s ním setkat protože si zdánlivě vyčetl zrak proto o to tam nebylo z jsem četl co tam neděl nebylo a ale protože znal od boha systém tak byl účinný ovšem dočasně el tak jsem se pro jeho zařizovat moc jsem se celý den těšil nadto se večer budu svět. Modlit takle že jsem před rodinou se musel volit normálně slovně otčenáše se nebesích a tak dále všech šest modliteb který oni uměli jel který jsem taky jsem přeříkával denně ráno na čili a večer jsem daleko víc. No a tak šel jsem na zkrátka zažíval lásku boží o začátku když jsem byl že jsem svědkem která z ky. Tak jsem musel zjistit to bylo nejvíc kladné ze všeho mého života že sám nemilují a že bůh miluje ale s ho vůbec nemiluju protože co jsem dělal proto abych. Po miloval se milerád tu rodinu. Ale e miloval jsem miloval on že že se na něj těšil óm byl můj milovaný ji né. Ale protože jsem se. Proto že jsem nebyl schopen přes den hřešit testem kdy ku když vyjel. A to byla jsem mocí boží jane z a pak po těch li. Dvou nebo třech věřících nastal další období kde výdělku jak praví svatý jan. Ohnivý to znamená jsem byl vnitřně spalován mnoho opravdu mohutně. Pod ovoce dvou nebo tří měsíců tak žes ve mně shořel lo všecko co tam bránilo tomu dalšímu zjevením které pokračovalo můj život se začali li jako zjevení ale rozdělení muselo pokračovat do vyšších fází to také své fáze. A tak jsem. Prostě netrpěl abycho se spaloval do pořád proto si říkal protože mně to spaluje ě. Ta láska boží spaluje tak to je přeci ono. El to je věc když to ve mně zbuduje smyslové pocity že jsem blaženým tělesně celý blažený let taktem asi je to jsem jenom povrchně. Spojení s bohem nebo. Kdyby dobrat se co jsem si nemyslel to extaze rod dobyla ale to jsem to nevěděl na tom nezáleží se je to je el tak děl jsem by to mělo jiné následky že bych neměl ty pocity tak se snažil tak jemně soustředila na boha to znamená taky jemně se mu odevzdávat že jsem při tom byl před tou jednotky tou jemností přerušil tu vodu po z těch pocitů. Blaženosti které se dostal za blaženost tele že ty pocity jsem překonal tou jemností soustředění a samosebou po ze jsem neměl žádnou představu o bohu atd. Tak jsem přešel na další část zjevení se věrná všeho věření svatý jana jo. A ta spočívá v tom že když beránek to znamená spasitel a tady se detailně vykládá co je to spasitelství ježíšovo a že on tím že za nás umřel na kříži otevírá pro nás život věčný. Postupně jak to uneseme otevřel další pečeť a u červ a to tedy vám řeknu el pokud s. Jsem za to nemůžu opomenout když je o to vůbec mluvit tak řeknu to bylo nejtěžší mého života jsem si zažil protože ku černý znamenalo temnota do které jsem se dostal vnitřně. A byla tak že jednající že mně se dával na sebe. Tak jsem měl dojem a asi ne kladný kam že v tom zahynu že tam své zanechám tak že odtamtud neví du jako člověk jako živý člověk. Ale vědomí se mi neztrácel jenomže jsem měl dojem že se ztrácí moje bytost no a když potom ten šelmy si provedl své že jsem se zbavil strachu který z toho pocházel obrovský strach ale jsem toho milosti boží překonal on znovu obdařoval tou temnotou bůh a jsem to zase tak za dva nebo tři více. Přežil a přenese bát se se dostal do ještě hlubší osou sedění as spočívalo v tom že ještě do kůže si vyšel a z znamená bez zdar vás tat smrt vnitřním která nemá žádnou barvu znamená ještě mně neobjevuje. Nějaký radostný život nýbrž způsobuje země umírání vnitřní. Tak ježíš říká vlastně napovídá mu ježíš mu svatému janovi že musí dojít takové vnitřní smrti kde člověk se vzdala i veškeré radosti všeho co na tomto světě může čekat potěšit to se mně také dělo několik měsíců a pak nastalo období kde vlastně ty se stali při posledním soudu oné. To líčení posledního soudu nebyli všichni umrtvení nebo by jako mrtvý. A tam bylo třeba ještě zachránit tam to rozepsáno ti co jsou živí a ocitli se na pravici boha. A k těm mluví otevření dalších tří pečetí že bylo třeba aby tito lidé nebo tyto lidské vlastnosti letem byl řečeno e se dostali z ztrnulosti mrtvoly mne do ten se to jsi byl s těmi se ještě mi pečetě no k tomu bylo třeba jak se další potom se mi opakování téhož. Dovídáme tomu bylo třeba otřást. Těmi vlastnostmi bych řekl by do říkal lidově že bylo třeba jako pes se od setkává když v sobě vodu tak se od se tat z těch všech špatností bývalých. A být osvobozen cítí se být svobodný el tak let tam poprvně se dostavil poté smrti kruté pocit osvobození tím to končilo tím končí první část toho zjevení jakým způsobem se to u mně jevilo šel když semen. To tam říkal že poslal anděli který kterou pili a tím probendim se rozechvěna za bytost a zbavila se těch těžkost. Tak to bylo také neslyšet se stane kterou veni ale to chvění vnitřní zbavilo těch šel zbytků toho co u spěla z tohoto. Život tak jak teď kladu dál toto jsem teďka zažil a co zažil svatý jan tak rekapitulace toho co učil ježíš kristus zvnějšku učedníky a teď bylo třeba totéž zažívá zvnitřku navenek protože bylo třeba ty věci zvěstovat lidem a proto jsem to musel vnitřně z si všechno. Uvědomit co to všechno znamená pro lidi a bylo to tam je to znázorněno takhle vystoupil další anděl rozumějte andělem moc boží se objevila země která zase pro symbol měla v ruce otevřenou knížku výšku života o tom co jsem za svým prožil co prožil ono. A ten anděl řekl tomu svatým janovi z městu jim ku el to znamená jsem všechno to co jsem zažil předtím a jako svatý jan to zažil. Musel jsem toho pozřít když jsem se snažil to pochopit pozřít tak tak to bylo sladké poznání ale se dostal do mých úd v pro v tak je to měnilo ve dal kou o z kost jako by s duší jsem celý naplněn a u něho to bylo tak i ta el tak jiná ti budeš pojídat plesa kát ústech a božská z tvých roka tane. Jak toto jednou z se si vysvětlit kdy není známo k tomu smí tuto zkušenost a potom se stalo to že. Přišlo nebo došlo k tomu dále kdybych potřel tuto zjevení mít ruce na te protože čas domě ruby a to vám protože je tento život říká on tím na nesmírnou ničím nahradit danou cenu abych to on neuskutečnil v tomto životě tak je toho pro ostatní spoj jsou z bezcenné pro mně to možná význam ale pro ostatní skoč co jsme a on chtěl toto zanechat jako svědectví o tom. Co člověk v životě dělat pro bližního protože miloval když jako sebe je nutné. Óm vel uvedení do prostoru od toho času ale také do prostoru. Že ta lidská duše je musela cítit že obsahuje svým bytím nejenom život pozemský ale veškerý život život naší pravé že tam existencí vody a když ten země. Tou budu takže on nám tady předvádí že bych se měl člověk vrátí do tohoto světa abych chápal život jako celek. Jakost tu vodu a zen tou působení z vody a země ještě bych to hořící jinak se člověk než toto zažíval tak prošel každý z nás prošel potopou světa. Ses narodila z maminky která vás v sobě nosila ve vlaku. Body plodové to byla potoka a ona byla vlastně ě. Nebo vizte jen byla v tom opaku korábem na kterém se zachránila všechna zvířata neboť my jsme prodělali za devět měsíců celý vývoj vesmíru od zvířete pro člověka ano to jsem tak viset byl že ano ano na takže my jsme tu potopu zažili v matčině těle. Ale teď se situace vět vyrovnala my jsme jednou nohou na zemi proč jsme hmotný tajnou mnoho jsme ve vodě protože bez úvodního obsahu nemůžeme židů vůbec kdy musíme být za odměn čirou nebo men na zemi jenom nohou neboť je a takle svůj život žijeme dál a je to symbol vše obsažen dosti lidského života že potřebuje celý vesmír k tomu aby mohl jít dál. No a teďka deme dal jsem to se velice jsem to odbyl to potom řeknu detailně kdy se si dostat dokonce se to. Povídání tíhu z ruky anděla který stojí na moři a na zemi a odešel jsem k andělovi a žádal ho aby mi tu vnějšku dál odpověděl mi vezmi si ji a porod ústech bude sladká jako med ale za kost ne ti. Žaludek o tomto překládám volně za jsem knížku z andělovi ruky. A po to se mým a s půstem byl byla jako sladkým med ale když jsem ji z porod byl z toho skryl mi za ruce. A pak mi bylo řečeno musí znovu prorokovat o ho lidech v ale národech a jazycích i mnohých i o mnohých krám v vydán rád a on z jako k bohu se slovy stání a z měl z božích krám i o tamas a as počít který ty kteří se výměnu klanějí. Ale ze vnější z tu úrodu chrámovým vjemech to znamená člověk si musí uvědomit že tedy ho chrám boží který v sobě že obsahuje tu k bohu. A tím si ho uvědomujeme když by tam ustane byla tak se vůbec o něm ježíš byl nadán úctou neboť žil to jeden z těch králů přijít mu přenesl kadidlo z se symbolu úcty nadal ho obrovskou úctou bohu tam musím úctu k tomu vnitřnímu chrámu ano. A musí se měřit jenom ten vnitřních tam ty okraj tím neměl s letem co to jedinečně řečeno nad z vybavil z toho chrámu. A z počít dej ty kteří se v něm kladný a jestliže jich totiž dost a jestli dostatečně veliká tvoje úcta. No ale zevní vyšší ne nepočítali a a tak dále o tom myslím že je s jasným jeho tohoto před jenom přes tu ale zřejmější dvůr chrámovým vjemech. Neměl z toho poněvadž byl dán pohanu kteří budou šlapat po svatém městě. Čtyři dělá za dva je sice měsíců dva sice měsíců. Ale kdo vám a do od do odlivy svým velel dvěma svědků mu aby prorokovali tisíc dvěstě šedesát zní. A byly odění tedy o že žijeme nemá to jsou ty dvě odlivy a o vás víc mi stojící před pánem země upozorňuju vás že ti letí dva ti že bytosti. Ve kterého tam doprovodili které on viděl to je symbol mojžíše. A eliáše. To jsou ty dva hlavní pomocníci ježíšovy kristu tak by doby vlil řehoře tabor on to všechno tady vykládá co ježíš s u zažil. Znovu nevedl mojžíše a eliáše protože to by za pomoci jde za s tím byli a el čili toto četli z těch první doba tak že tomu rozmyslu světě v ale je tomu když pak li jak až. Ale v ale ty ty ni co to je tisíc zvěsti šedesát v mu z počet ze si toho kolik i to je tisíc zvěsti šedesát dnů nebo dva dni. To jsou mysl zdát tři roky ne dva a půl roku ne nenene el svoje tři apud při patu tak to je tři atomu krás proč se nám radí se na konce páteře která se musí rozvinout tato je třeba tisíc dvěstě šedesát. Jdi ne tak jak se tane psal pro si s počet tenat jsem na vás dělám nelžu. A von znal působení hranici že toto bylo to způsobilo vzestup boží moudrosti v lidském těle a v lidském poznání což indové žili ani silou po je nad tuto nazývá ale on by do li ty pojmy neznal takle ale zažíval to a to je důležité. A. Kdyby jim ale kdo chtěl uškodit o není jim vyjde z s půst. A to se žere jejich nepřátele tady naráží na případ eliáše který by se z těch pomocníků že on se znal. Ohněm z úst svých budu mít i tedy král posla pro něho wu aby ho vzal za za tu s tou byly. Voni by to bylo po nich tak jak on přesně ovládal bibli a jak když smysly zažil tak to dal dohromady ale ses ano ano co ho ho. I moc s ll zavřít nebe aby podobu jejich prorokování nepřišel jdeš a mají moc z nad vodami z mi žije z krve a udeří ti zemi jakoukoliv pranou kdykoliv bych chtěli když tak skončí své svědectví šel vystupující z propasti zvedne proti jim málo ku zvítězí nad nimi. A zabíjejí je. Jejich mrtvoly budou běžet tou ležeti na svých velikého města které se. V duchovním smyslu jmenuje sodoma a egy přít. Kde byl také ukřižován jejich pán nebyl si při vlastním těle ano prosím. On všechno vysvětlím semeno z oni totiž mám tady tato řeknu na to by mu zapomenout jejich pán ježíš kristus v toho který dělá vše atd toho mojžíše a ten byl zabit kdyby v tom smyslu že v tom egyptě neprší. Nýbrž všechno beze z podá o na sebe nezve se ti to zrazován jim obyčejně či v je tam veliké suchost tady říká on ano a při suchosti. Toho v. Dochází k tomu že všechno to jsou ty prostě z kostí kterým rozumí mystikové na cestě často by prahne a tím i pomocníci zahynou jakoby nebyly to se dovíte že to nebylo pravda ale o mentální se mu to zdá a tři a půl ne. Budou ležet na ulicích a nikdo jich nezve ne protože to se to hodí své tři roku klas o čem zná a je toho v jevy kalp pas samadhi tentokrát. Že si ji je třeba k tomu o by se bylo dovršeno jakost jako byli mrtví kdyby zavazoval si si neděje než že se že všechno to bylo všechno je v klidu ano. To se střídá z půlhodinou klidu ve vesmíru v tomto jež on ještě řekne. O by to se země a tak dále v ve ze země své radují na těžší nedovolí polo do položiti jejich mrtvoly do hrobu. Tři a půl ne zase se pořád totéž křičí zjistí že se na dnů dít po na to různými symboly osvětluje co je toho cestu hodí síly a jaký to pod mít jen on to detailně ovládal v to jednou budu vykládat po neznalosti hadí síly tak to zase neznali jakou jsem tam studoval a jsem nepotřeboval jo to zde kašle od se než toho zříct klidně ano a to prosím když se do dál op do ten. Du vzešly ten toho. Nik dech života z boha a a po stali na nohy. Ohromeni strach se zmocnil těch kteří na hleděli a slyšeli.