Karel Makoň: 89-47B-256-90-01A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To tady je napsáno vystoupili do nebe v s v oblaku zatímco jejich nepřátele na hleděli to znamená pro Indy nireka pasamade je nejvyšší cíl jaký se může dosáhnout a to se stoupá do nebe. V tu hodinu povstalo veliké prudké zemětřesení. Desetina města padla a tak dále druhá běda, třetí běda prosím vás, nenechte se mýlit těmi bědami, bědami, protože to potom vysvětleno oněch čtyřiadvacet čtyřiadvacet kteří sedí na svých trůnech před bohem padlo na tváře, poklonili se Bohu a volali děkujeme tobě pane bože tady se člověka zmocňuje obrovská vděčnost že se to stalo že mohli zaživa přijít takle do nebe. Ten stav nebe on tady líčí jako že se v něm ocitl zde na světě a ne po smrti. To je věc do pranice do dneška, protože toto církev nechápe tak si myslí že po smrti. To si strašně zadává protože tím můžou vzniknout například námitky proti církvi, že všechno slibuje po smrti a kdežto oni to slibujou tady, tady že jo. No v že to veliký rozdíl na nebi se to bylo bylo k tu jsem to pod nohama měsíc. A na hlavě věnec z o nás si byl zda a my jim byla těhotná křičela bolestech a to mu před porodem. Upozorňoval protože to je důsledek toho že žil vedle panny mariině. A živ zažíval v tomto životě její stav těhotenství. Vám vás st co celý vesmír je těhotný bohem. A boha ze sebe zrodit a spasitelství ježíšovo ne pro jednoty se nýbrž pro celý svět co si krve celého světa. No objevilo se je jiné znamením na nebi hle veliký oni drak který měl ono se tomu vás. A deset roku na hlavách sedum kdy děl vjemů jeho ocas. Jsme byl v tom třetinu vjezd z nebe abra a je na zem ten drak se postavil před ženu která měla rodit aby jakmile pro di pohltil její dítě. A porodila syna chlapce je pásti všecky národy že s ním krutém. Je její dítě bylo uchová seno tu bohu a k jeho trůnu žena pak u prchal na poušť kde měla. Místo připravené od boha aby ji tam živili tisíc dvěstě této číslo šedesát. Ni to je pořád jsem by se byla a se to opakuje prosimvás let ona vlivem toho že mně je tu matku tak a tím páter sis se dostal po rození nového člověka. Kdyby byl neměl tak se ten člověk nemohl narodit ten nový člověk do rození vinen dost oni se ostatní tomuto nedostali. Dále noha myslím to všechno nebudu se slova od a jeho jsem vám ukázal že k tomu všemu rozumím ano co prosim a ta a to tam nějaká šelma která a v v v v kdo se přesto byl to lidské já. Ono do smrti člověka dokud se vždycky živ tak prošel na lidské tělo existuje tělesnost tělo existuje. A je kde na něho mám mělo zaset ty hlavy to měla deset rohů. Stalo jsem mám na písku u moře spatřil jsem vystupovat z moře let šel mu měla deset rohů a sedum hlav a na rozích deset kdy děl vjemu a na hlavách do rohu nové a do mávání me na šelma kterou jsem viděl byla podobna padalo vy nohy měla. jak medvědi tak namu jakkoliv by ti dal drak svou sílu svůj trůn kdy velkou moc jedna z jejich hlav byla jako u data k smrti. Ale její z smrtelná rána byla zapojena celá země s úžasem hleděla nad šel mu a klaněli se draku že dal šelmě. Svou moc a klaněli se a šelmě a říkali. Kdo se vyrovnal šelmě a kdo z s dovede dva či k. Byla také dána známa. Aby honosí je parou ho vjem mluvila dají také dána plná moc aby oživila užívala koho dva je sice visí jsem tam jednou byl jmenovány ti dva sice říci otevřela slámu k rouhání proti bohu aby se rouhal na jeho jíme mnou a jeho s. Z z jeho stanu. Jest kteří nebesích neví jako ve stanu bylo dovoleno to učiti se svatými a zvítěziti nad nimi je dána moc nad každým medem viděl měl zvykem i národem budou přejít klanět všichni obyvatele na zemí každý jeho me no není od stvoření světa zapsáno v knize života a toho. Nabytého ve nám k a tak při že ó ano. Ale máli kdo ucho než poslechne do své vydá. Na zajímá sám kde do zajetí zabije šly kdo mečem musí vší být sám mečem záhy zabit zde je zkouška trpělivosti a víry svatých on se vrací životě ježíše krista ve z pobídka víte že svatý petr chtěl zabít z toho kdo. Vtělil z za toho ježíše. Od napomenul a za mařil to as pravil tou uchopení setníkovi ne ale je tady předtím mluvil o šelmě která měla deset rohů a měla se dům. Se tomu vás to znamená lidské tělo sedum roků to znamená kde deset rohu padám a sedum hlav sledoval znamená může mít vědomí na které bude ze sedmi úrovní. My se neboť tygrovi jsou s to bude ta než k ale deset roků to znamená z jsou nemá jiný význam než význam družiček deseti. Měla pěti dobrý na pěti pošetilých a ta prošel má. Nemůže být ničím mým než ozdobou na svatbě a jenom ty dobré se dostanou dovnitř. Takže by se do tak je to bys když on by že že všechna podobenství ježíše krista i jedno za druhým to se musíte z a musím s tou uvědomit z do z tam kam míří. Viděl jsem jinou šelmu. A tady říkal a tím že to zkouška trpělivosti no tak jsem o tom co je víc protože li ty panny byly všechny trpělivé čekali a usnuly. To znamená nedočkaly se jsem viděl dosti. Ale to by se rosy pro žen ženich přichází probudili se všechny ale jedním do oželit jsem byl v dělám by či a druzích těch pět měli jenom bič ji hořící ty byli přijati je tam v bibli odkázaný pryč v ten tady se je prosim zase pokračuje pořádal dával v tom líčení posledního soudu kdo bude při dělat kdo nebude při dělal že musí být olej takže musí být viděli přitom oni nikdo z nich dělal nebyla lidské vlastnosti nevydrží. Tuhletu zkoušku věz trpělivosti hrozná věc trpělivosti protože ženich nepřichází ve tam je vždycky mezera mezi každým stupněm. A mezi příchodem cože se říká v mezi příchodem toho ženicha ale tím čekání mezera veliká on nepřišel v pravý čas. A protože bych kdybych mohl tady vám detailně vysvětloval podobenství vše krista všechno bych tady našel ale bych to od oko a on to se mi podobenstvími tak by se byl v poznali že mluvím pravdu že on to všechno již řekl a on to pochopil jako zjevení od boha. To je jisto se nestalo všechno bez podobenství do království boží bylo vysvětleno. Že takže to bude větší smrt za že by nějakou vydobyl poznámky k který mu roven sice dostavuje tak to bude velice užitečné do z nás. Tady to není v ní. Jinou ušel mu viz toto do země měla dva rohy jako beránek ale mluvila jako drak. Vykonává veškerou moc šelmy za ní. Nutí zemi a její obyvatele aby se klaněli první šelmě jejíž smrtelná rána byla zapojena činí veliké zázraky dokonce ji dokáže aby oheň sestupoval z nebe na zem před lidmi ale mate obyvatelé země těmi zázraky jež jez dáno konat. Zašel mou navádí obratel země aby postavili sochu šelmě která a znovu ožila po ráně od meče bylo do ona se jsou nečetl takže to z promiňte kdo dovolilo za co říci o ti to jsou ty šelmy dech aby za stokrát šelmy promluvila a způsobit ti. Aby byli pobití všichni kdož své klanění což je šelmy tam že takle do tak je to nemusím vykládat ale že i potom když se to zase bere z nitra navenek. Že na stavy jiné těžkosti. Že musíme z vnitra kácet co se z vnějšku po kráse nedat. Zásahem zvnějšku božím zásahem se to dělo a jsem z nic z ku z naší nesmrtelné pro ze se kácet mnoho jiných věcí a tady je to potom by se do hor do ta je co se ještě potřebuje po kácet před opačný způsob volit as toho dovolil mně to bylo ukázáno opačně můj život byl opačný a viděl jsem. Tady pohleděl jsem a hle beránek stál na hoře svýho onu a s ním. Z toho č věřili při třicet tisíc těch kteří mají na čele napsané jíme no v jeho ani me do jeho otce. U slyšet to z s tisíc že z tisíc ano v. Z toho nebo kolik z to ještě jakž sice tisíc násobení dvanácti bylo mně z znala skal na cestu z se ještě licet a to znamená nahoře svýho tele že se tady spojuje to vnitřní poznání s poznáním světa ale to je ta láska as ten nesmírný nebo svět a ta láska vnitřní to jsou naše schopnosti vnitřní od boha dané a to se musí propojit ano. Protože nemůže být sil mezitím rozum žil co vnitřně poznával a s co je zevní svět když že začnu chápat život jako zjevením tak musím ona dneska wattse jako zjevení. To dobré i zlé co tady je jak vnitřně tak zevně musí být jedno jediné zjevení od boha. A on to mohl chápat protože měl matku pannu marně protože měl nově jen vzniklou partenogenesi narození spali tak toto všechno mohl takle jdou před pochopit to moudrost si tam byla trpělo si tady zkouška moudrosti to nebudu všechno říkat v je to číslo člověka a jeho číslo je šest set. Šedesát šest. No to znamená stvoření člověka ale začlo českou byl stvořen šestý den ono vše se šedesát čest je prostě uskutečnění lidského života lidsky jím čistotu tohoto listu předešlého života je vše se šedesát čest ten naše uskutečnění života v lidské jeho ne božského. Zatím být jenom to a no tak protože jsem po viděl jsem a hle beránek stále noho se sino a to co jsem četl a v kdy jsem jiného anděla svět do prostředkem. tedy prostředkem nebe měl věčné vám jenom aby zvěstoval o do tomu země každému na tu o tak dále boj ze jsem boha a podobně. Jiný druhý anděl následovat a volal. Padl padl veliký babylon který o pád jel všecky národy jem vně a ne soudnosti. Když totiž el se považuju za oddělenou bytost tak v tom je ta největší nec tu milost ohavností. Ale protože mohu si dovolit potom proti jinému dělat to co bych ti proti sobě víme udělal to je hrozná neponechá. Když tento pocit veden dosti neměl tak se to oni nedopustím tak to myslel při anděl volal. Kdo se klaní šelmě a její soše naše mám tentokrát jenom dva rohy je to zákon dvojnosti dualismu. Teno pak víme znak něčeho. Nebo na ruku no na čelo nebo na ruku budem pitím něho boží vášnivost ti. Jež je tady toho nerozvineme vší již čili jeho němu a bude mučen ohněm. A z vírou v před svatými anděly a před kost beránkem. jejich domu ch vystupuje na věky věků v z deskou tato byli o si zase svatých kteří zachovávají příkazy boží takže on takhle dramatizuje trpělivost nic jisto nevidíte vám to vždycky mi že z z abyste nemyslely bych si to nějak co se děje to je vnitřní stav těch svatých dom. Pohleděl jsem a hle bílý oblak a na oblaků seděl podobný synu člověka. Měl na hlavě zlatý věnec ruce ostrý se k jiný anděl vyšel z chrámu a volal mocně masem s. Z muss. Se ni neboť přišla hodina než země dozrává než to znamená konec z dualismu v ano v od závislosti na hmotě takže člověk nemusí zažít. No. že jsem na nebi jiné můžeme li jeho vel. Do onomu tu podivuhodného podivu a ne znameních sedum andělů wu ano kdo velmi a. No to nebudu číst zasel se o dělat to je strašně zdlouhavé a protože von to rozepisuje schoval mně z různých stran abychom v jednu jedinou ven z pochopili co je to poslední jsou že to je tak jednodušší že se musí u ní. Ti co žijí neviděli komu udělali to dobro neboť řekli komu musíme jak by ti pane jsou sloužily by byl komu s nejmenším prací míse i to se ji k o to to vysvětluje jak se to obejde tam nevědomost jo. Bezvadně dali vysvětleno ale nebudu moc tuto všechno přít ale je tam řečeno dál. Tak dále čili že si zase na teprve tehdy když ta by šel je. Složila do propasti to znamená nebude potřeba jsem ten život v dualismu a. Napiš blažení ti kdo do jsou pozvání večeří beránkovi svatby který svatba. Nebyla možná podobenství ježíšových aby nebylo možno ji ukázat protože. Ta nevěsta. Je nesetkal duše která během lidského života mění jsem si napřed vychovává smrtelnou duši aby ona byla schopna rozvinout tento život to potom el překonává smrtelnou duši v podobě satana nebo dvacet míra funkci těla sloužit si aby se z těla celý sloužilo potom do převrací tu funkci toho této duše. Smrtelné mocí boží na funkci učedníků dvanácti že ano a tak to jde dál smrt ježíšovu se dostávat ten klid jsem se taky znázorněna před povím u půl hodinou znamená samadhi je a potom při při na co že ano. Jo co tam s tím z s s s dneska trvale ještě pro nadšení z politické revoluce žena. Takže není na místě ještě mluvit o pravé přítomnosti svobody protože tam není a politická svoboda jakákoliv jakéhokoli druhu jakékoli z tam tu není svobodou pravou duchovní. A tedy myslím. Na to že moji přátelé mi především měli povstat z toho opojení tomuto tak zvanou svobodou ne se postoje proti ale považoval to za z kdy ale malým začátek je to budoucí svobody pravé ne o. A ten dostal jsem do ruky spis jsem přednášek které konal z mistr rad a tu vůli do byl. kým v něm nepřekvapil jsou špatně přeložen do češtiny v ale věcně dobře jen hřeš ještě špatná v se pokud se vám kou přesto přešel byste li jak je to báječná pokladnice moudrosti jsi krást tak je to co si že je stránek takže kdybych měl to nebudu mi vidím často předčí z celý na komentovat nech to by byl schopen samozřejmě a. By to bylo třeba taky nad se v do ten v jejich el to teprv je ten že by to všechno potřebovalo komentáře v aby sto při jistotě nebo že se napsat co mně napsal tak si nás ho stal jsem si to je ži a přeložit do třebas správně jako toto přeložil z věcně správně tak to nestačí si v protože on se vyjadřoval no prostě se do vědce. A my se musel vyjadřovat než svým způsobem. A to tedy je něco jiného této na škodu věci jsem to nevyjádřil stane se to moderním ho jazyka který je platný pro všechno společnou západu a el tak samozřejmě je on to se s tím ale nemá dobrou jako přesto vy mu el protože očistec jsem ne. Posmrtný jíž je možný jenom u toho čekat který projde extazi to neprojde se je ten jsem si se proč jsi ne ten se ocitne v nějakém nižším stavu ale mám dojem že tam manželka neprošla extazi no čili ona není v očistci. A modliby za ani znamenala uvolnit z toho stavu který tam jsem zažívám ale ne k tomu účelu aby se dostal do nebe. Nýbrž aby mi vázat z toho svého stavu ve kterém je nebo o definovat jak je to stala ale. Jisté že my máme v sobě zamontována sedum tom jak když že se mohla v taky když jsem svatýho jen na ze zjevení. A ta ve které on ona dneska žije těžko říct st. Ale zaručeně jen to není ideální život a modlitba může pokračovat ale nedělej si byl s tou svou el do mat lidskou v s nebo transy způsobem jednání žádnou hlavou protože jsem nezažil do jak to nazve už. Záležet tom co přeješ. Ale že přeješ uvolnění na sto o do tak je to v pořádku byl věděl že on by ne věk ni je tu se mají tedy o se li jsem toho by se moc napsal. A myslím že by to mělo být vysvětleno ale vycházejí z z myšlení i že všechny my nebo. Veškeré jednání těch učedníků pláně od chyby byli pozváni v ježíši kristu a stali se jeho učedníky je pozváni nás samotných. Jak se jeví na určité úrovni to znamená na velice pokročilé úrovni duchovní ještě nejsme schopni se zříci na přijat touhy po vlastním prospěchu k to nejsme tak aspoň je duchovním oni si přáli všichni spásu užil ale se o chodí ten bez do na sebe miloval když mně no. Obětovat se za něj pomahat o na tak podobně či to je hodně ne. V tom z situaci žili učedníci el v tom to období střílet. A jestliže kdes se z nich zkrachoval celkem částečně jenom jsou svou vírou a ten nám jidáš úplně a ten na vůbec nebo co zkrachoval protože miloval. Tak celkem víte ale asi jak to dopadá v z lidskou tváří nebo obsahem jeho mysli nebo jeho vlastnostmi na úrovni učedníka kdy je učedníkem. Co z toho je třeba by škrtnout co z toho bude třeba předělat a jakým způsobem se toho předělat na. A bych je měl za to že tuhletu pasáž kdybych měl znovu říct že ho po jenom to co se ptal na ty to odpovím ale není to podle za ještě úplně protože v. Ježíš nepotřeboval. Být které závisí na tekou když do něho vstoupil nebyl závisí na tomto s když životě když do něho vstoupil. Ona prostě příklad a pomáhal odněkud někam k někomu na to nebyla závislost na to byla láska. Čili z lásky se stal člověkem z lásky vstoupil na vší již do pekla a tak dále ale si to do toho tekla tato platíme od byla měla pro potom rozvedu tady bude někdo ještě ji nebo bude na to by časem se to si ze do pro pořádný řešení tele on totiž že ježíš nakonec trpěl nikoliv jako o ten ježíš kterého znali. Nýbrž jako někdo koho se sešli. To nebyl jejich ježíš rozumíš to byl ježíš všech celého lidstva celého vesmíru a to byl že. Za hranicemi toho jediný jedince který je tam jako znázorněn těmi dvanácti vlastnostmi vás učedníky no a to voni nepochopili v okamžiku život umírá na kříži na tom nezáleží protože to pochopení vždycky přichází opožděně. Ale jestliže řekl osobě syn člověka bude. Povýšen myslí se ukřižování na kříži teprve potom potáhne k sobě všechny a ani řekl všechny tak nelhal tak táhl k sobě i ty co byli v pekle a se proč je tady nějaký pan jidáš si myslel že pekla je myslel si to o sobě ta představa je tak si nemá. Protože z tohoto hlediska to peklo je věčné z tohoto hlediska jeho je věčné protože si myslí se tak provinil je tomu že to vyžaduje nebo za následek věčný trest ne. Že to jeho přestává za představa z toho dělá dojem o věčnosti pekla do jen do jen to je pojem o věčnosti pekla ano ale do takové věčné jenom tím jeho pojmem. Takže když tam dejme tomu vstoupíte ježíš a vezme si odtamtud byl přijdu tak je po dojmu. Žádný stav jako je očistec nebo peklo není stavem věčným je ještě závislý jen na časných chybách a který jenom časné a dočasné mít účinky nic víc. No ale zaručeně on vstoupilo jenom protože tam nebylo jidáš ale miliardy duší. Které on z vodtamtud vyzvedl. Protože abys nedává neboť se tam historicky dělo tam jistá je velice stanovit mu to v tím že ale to se děje ustavičně měl dávalo znou práci u vysvětlit že například dejme tomu bohu. U. kde je stoletím před kristem byl spasen ježíšem kristem tehdy. A před ním henoch a voni nikdo od sv. Čili to zkrachlo tato existenční jste zkrachovalo plně v když rostlina v ježíš zří museli při za pravý víš rozumíš tomu. Toto by se neví že je lepší vysvětlení hlavy ale. Zatím by to mělo stačit vinu všemu on svatbu v on tomu v zenu stále píše dostal bez dobře jsi šel nešel ve jinam věděla že v no v tom. Bude za ten na že není on on z kdy z toho mu k tomu z mu to není že ti místní mu o roku no oku normální z od tu o nemá dostati oženit no za vidíte mu nebo nebo od nenávidí do to nebo mu to máte za zlý nebo v nezařídí on co vám. Že jsme dělali se soustavně je živa nesmrtelné duše či tak oni že on nevidí ani o této souvislosti nebo je li to na tom nezáleží je pořád živá nesmrtelné duše. A jestli to nedotahne nevinen tohoto s života ale na který její propůjčena tato funkce natažené ruky nesmrtelné duše k k tak že jsi ne do tam je to zase nazpátek nesmrtelné duši. Se dojmy nevrátím tou s tou vyčleněnou částí jo aby se na část je to co pochází z nesmrtelné rozumíš půdu. To jsem protože do ne nesmrtelné vadit tak se zase vše je na svátek se to nestane jen života ve tak po smrt je ten člověk nemůže si při do očistce ne protože nesplnil úkol smrtelné duše. Dělal že opouštěl nesmrtelnou duši v okamžiku smrti. A z o dar kdy se ta kód tam mít o kácí nebo že jsem mlátí po astrálu od toho a tam to taky dokonce dokončit tom toto rostly ne. Jestliže ale ta duše to otakara jako třebas jako svatá terezie že zažila vědomé spojení s bohem tak to znamená že tu bůh není rozdělen mezi dnes to dělat a bůh boha spasitele svolit telat to je právě na to bereš tak pak samozřejmě že platí jich že. Ta nesmrtelná duše v okamžiku smrti no v tom v očistci trpí. Trpí jestliže se dostanu do stavu spojení s bohem byl toto svět světa se toto života ve protože je daleko víc než bychom tam trpěli mi vyvozovat stačil dostat do astrá se netrpí jak. To tady to očistci. To říká za tele jdete strašně utrpení to jsem se s teď jak je to utrpení protože jsem byla vědomě spojen s bohem při do toho očistce ne tak se s bohem spojená nebudu vědomě. A to je horší než trest zel byl do toho pekla horší stav protože jsem. Z neschopna žít bez boha bez vědomí boha. To je kruté utrpení takže nabude dojem že to věčné třebas prosimvás modlete se za říká aby to semeni ukájet krále chtělo abych nebo nemusela tam by moc dlouho protože by to pro neznamenalo rozvedu to dojmu o. O které světovou rozumět ale od byl bych rád by tomu stačilo protože jinak nevim co bych k tomu ještě řekla. Stavu duše vědomí z ta duše je z ta duše si to vědomě nech to si ten než jsem si to dohromady to rozvoj než za dva pojmy janem napřed jsem ale je mi do ten ne do trpí. Tak především bych chtěl říct že to tam. Že že měl ježíš kristus trpět na kříži protože v jede netrpěl jak nám nemohou ukázat se s vámi děje přede když prodělá máme i my vnitřně adam beze nese jak již ale máme pocit opuštěnosti občas na této cestě a za těch těch nejvyšších stále se jich. A když na ka jak na to jak jak se z toho dostat tak musel mít napřed ten pocit opuštěnosti. A musel dělat všecko k tomu za tím účelem aby ten pocit opuštěnosti se z dokonale. Takže on se s tekl svého ducha to znamená všech kdo prvých následků je života které by způsoby tím že něco dobrého dělat to dělal z ze své iniciativy osobní. Či v tom byl jeho duch nebyl neosobních když pomáhal bližnímu to byl do volně osobně založen žena či v tom byl jeho duch toho do opravy duch ježíšův jo. A tohoto ducha ose řekl znamená když se o řekl a odevzdal ho toho ducha svého bohu tak z toho ducha nezbylo vůbec nic z. Víte tohleto nebylo dost jasné ale z ježíše krista jeho života a proto při skočil chop odkud je svatý jan evangelista a to v tom zjevení a říkal no to je to s věděním jich li. To je desáté kapitole znázorněno s věděním nidy života popsané ji života on mu přes anděl tu znamenal než síla boží kou přestat dispozici o že ten vývoj života otevřenou celo o popsanou a řeknu ten anděl si město ano. On to světle to je jinými slovy vysvětleno totéž co oděli že kristus na kříži kde se toho řekl když něco se jim cele popsanou konkrétně něčím me ne to s tím tak to šlo tou není z toho nic to je velice nádherně symbolicky popsána těl tím způsobem el z to není nic z tak se z toho nemůže těšit to nemohu o po dělat z hlavně tónu podat za z ale. To není me i z konkrétního není mi jsem nedělal to a to dobré. Když jsem to všechno strávil na to mám za sebou. Tak je to dopadá v tom rozhodli jsem za živou s každým člověkem říká svatý jsem v tom co zjevení aby totiž nestavěl nad tej svých zásluhách aby se oni neopírá a v či dokud sebe opírat o své vlastní zásluhy tak se z toho toho nebo z této úrovně nedostane dál a když musel ukázat pomocí svatý jana od její nebyl schopen to ukázat jak se z toho dostat to znamená na každém. Stupni nejenom na tomhletom i na ty nižších stupních se dostavuje tentýž stav jenom že na vyšším stupni kde se všechno co před tím bylo se do bude se pojí rasy se nás dětech jsem po jevil těch se nás sled. Tím že jsem nadi udělal škrtat. A zase se jako něco co bylo absolutně planého a bezcenného nebylo doka na pochopitelně ale jsem tak považoval za správné že to jsem byl vždycky život tedy nic neznamenal a. A tak ses tak se to ses proto váhal. To bylo na úrovni kde tele se v nás svět se a když jsem potom se dostal do koncentráku. El tak jsem to znovu jsem se za to ovšem v žádném případě z vlastní nic dělat jimi. Jenom že jsem přitom při slova pravda ale i světel byla na straně anděla síly boží. Síla boží z nás dětech tak přepadla že jsem nemohl myslet na sebe jednat pro sebe že a jednat dělat své jsem dělat co chtěl bůh a prosím když jsem předtím nevěřil kde jsem k tomu přišel no. To nebyla moje zásluha v to je láska boží která na určité úrovni se může objevit proto že ten člověk při zvuk je v tom smyslu že se vzdát toho minulého to musí udělat z nese vzdal bych že by je ne proto radila moje láska a to se vzdal jediné své lásky tak jsem se uvolnil unese v sobě místo pro boha a ten do mně vstoupil a jednal začal milovat bylo mně takže jsem nikdy nepřišel na to že by boha taky miloval. mám dodneška dojem a nejen deska byl jistotu že boha nemiluju a ho milovat nebudu protože on miluje jak jsem do postaveného lásky to není možné tam neobstojí a jsem tehdy neobstál jsem věděl jsem nevěřil který se na světech tak jsem taky samo jsou dnes tam to bylo snadné ale byl tam v tom koncentráku jsem tam vstoupil to bylo velice nesnadné jsem měl sebou i s tím ve. Je tomu množství extazí ale jsem o toto chvilkové spojení sbohem kde si je přišel sedmnácti listopadu no ale to nedonese představit co to znamená pro člověk který to spoj měl najednou oni přijde a dojem že ho pán bůh opustil. To se o neví proč ale čím víc se zatím trápili tím je to horší na protože se dostal výjimečně přednostně vede do vaně na dal jsem za no z by toho netrpěl jsem daleko víc než ty ostatní ty si ji do protože prostě jsem měl jsi prožít očistec se měli něco to očistec je te kdyby byl nezažil očistec sil běžném stavu vědomí tak nevěřit. Žádný očistec po smrti ne ale protože možný v tomto světě a v tomto těle chop prožít ho tak vím že to ten stav existuje a jak se z něho dostat tak kde se v mém životě na to na k jsem se dostane jenom tím že jsem se toho života nebylo tak těžké se vzdát vzdal protože byl tak být ne tak co snadno žel vel se jsou vzdal ten jsou vzdal tak jsem najednou měl svobodu. Zaseto vzdání života jako ta se vzdal toho co se dělo se nás ti let. A nabyl jsem nové svobody a tak tady jsem se vzdal toho co se se mnou dělo to pod se nás těle do těch sedmadvaceti a zase měl stejný učili jenomže na vyšší úrovni pochopitelně. E všeho pochází to poznání které jsem nabyl v z boha a se el tady říkala ekg rád v tom spisu telat ku se budu číst že když se zrodil na tomto světě ježíš kristus že se nezrodil z touhy rodičů. Nýbrž šel z požehnání božího z milosti boží a tak dále a to berte na vědomí že. To je milost co se se mnou dělo a není to moje zásluh na tu tu na. F. To naplnění přitom vědění čili obsahem ti jej to je v pořádku. Dej naplnění věděním je že to jim nemá osobní povahou rozumíš. To kdy jsem si to viděla rozumíš tento o to nemá kdybyste moc boží která způsobuje že přikáže si městu již ku aby to osobě neudělal abych si byl nevymyslel toho aby ses by chtěl zabít ne nevim jsem si koncentráku velmi se jsem si ubrat si ale za tu nic jsem si nemyslel sám v to všechno nám nějakou přišlo z milosti boží. A. A tak je tak jsem to nebo vy tak člověk nekončí si vlivem teď tím že ten jeden třebas páter odejde např je do partnerství jsou matkou trvá pořád takle si doma v velice důležité partnerství kde by totiž matky tak ne odevzdala bohu jsem cesta od chvíle jejím do prvým poctivou odevzdáním ale přijdeme nebudou dítětem božím my se dal petr řekl že pán mu to za doslova a proč to pro nás to ne odevzdá. Oni matky dítě dale ano. Žena mět byl před každou dopracovali za na bohu tam v tom chrámu ten se doma na bez jim jsem se to bude to z ka na této se mylně referoval k ta sešel nedal v ale pokorný tohoto této z tohoto do kostela pro zase tam jsi obětovala. A. No prosimvás že to udělat tak jsem od chvíle vlivem matky ne vlastním přičiněním. Jsem vzat z s bohem kdo na to řekl česky do nám ku lidí kteří patří bohu. Přijmout ale ne lidem. Takže jsem nikdy tolik nepatři lidem jen promiňte a vede se vám patři mi že se o vás tady mám nebo minimálně nebo že vás do tou čím se této když to ještě patří bohu se tak nemůže se vzdálit od z od člověka protože on na svou by si pozoruje boží. Prosimvás s el berte na vědomí že člověk je složen ze dvou částí z nesmrtelné která se tady nezrodila. Která byla do lidského těla přidána říkám v okamžiku narození ne. A to se o to měla za smrtelná duše. Ale neměla začátek v člověku v tělesném člověku měla čát řek nebo věčné trvání lépe řečeno mimolidské tělo. Čili je to nic syni jsou část člověka absolutně svobodná. Která se u vás je. K tomu aby byla dočasně poručit velkou smrtelné duše aby ji vedla k rozvinutí tohoto života neboť do význam próze je to život pro celý vesmír nejenom pro toho člověka ano pro to nebudu dál rozvádět sk. Sám. Sám.