Karel Makoň: 90-02A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jestliže třebas aspoň ty sčetl si toho Louise Thomase? Tak tam se dovídáte, že buňka není nejmenší součástí no vždyť života na světě nýbrž se dále se dělí, dále v sobě nějaká tělíska menší než je sama ona. Která nejsou závislá na duši totiž nejsou závislá na buňce, pardon, ale buňka je závislá na těhletěch malinkých tělíscích, jo, je závislá a tyhleta tahleta malá tělíska, je nebudu jmenovat, abych to nezatěžoval cizí řečí Ta malá tělíska způsobují, že se buňka dělí a tím, že se dělí, tak se umožňuje její růst, protože se rozdělí rozdělí na dvě a tak na celýho člověka né? Z jediné nedělené buňky se stane nakonec člověk. Tuto řadu dále biologie neumí vést, ale když vidíte z tohoto pojednání, že biologie dneska o tom že buňka je závislá na těch částečkách, které jsou menší než je ona, je závislá, jo. ale ty částečky nejsou závislý naopak na ní, rozumíte, na duši, na buňce také ne, jo. Čili tady vidíme řadu dost daleko nasledovanou, vysledovanou dost daleko. Částice menší jsou nezávislé a sou- jsou součástí buňky. Buňka je sama o sobě nezávislá na budoucím člověku, pochopitelně a ten člověk je potom závislý a ta závislost prostě jde, zvnitřku navenek... zvnitřku navenek A čili je řečeno tímhle tím Bůh všechno způsobuje. I v nejmenší částečce je nezávislý bůh. Ty částice v tom, v buňce jsou nezávislé jako je bůh nezávislý. to přeháním, protože to ještě přijdeme na to, že jsou ještě další částice které zase jsou jsou součástí těch částic tak dále na tom ale nezáleží, to začnu takhle odvozovat. Čili všechno je závislé na bohu, celý život je závislý na bohu a ten ten bůh není závislý na tom životě. Ani buňky ani toho člověka. Toto byste měli pochopit a měli byste to vzít jako, řek bych takový. memento pro svůj život, že závislost na boha je, na bohu je u nás tak dokonalá, že když si to vůbec neuvědomujeme tak ta závislost tady je, je jedno zda si to uvědomujeme nebo neuvědomujeme, je tady tak dokonalá závislost a nemůžeme se zbavit, musíme být závislí. Život je vůbec celý od boha tedy tím je řečeno Když jsme si třeba řekli, předtím, že atom se skládá ze tří částí, ne, a ty části do odpovídají bohu otci, bohu synovi a duchu svatému, jo? Tak je závislá i ten atom je závislý na bohu, na trojjedinosti boží. Samosebou pak ta závislost jde dál do člověka. Ty atomy skládají všechno na tomto světě ne do celého vesmíru takže celý vesmír je takhle závislý na Bohu. to bych byl rád, kdyby jste z toho vyčetli. To je bezvadná bezvadná učebnice víry bezvadná učebnice dnešní biologie. opravdu. To daleko lze dopracovat tak, že můžeme si snadno logicky ten řetězec dopracovat, že to je k Bohu. To tam nemusí řečeno. Ale když je to závislost jednostranná, z toho nejmenšího na to větší. To větší je závislé na tom menším tam někde na konci řady je bůh který vůbec je ničím, ne? Čili nemůžeme čekat, že na to biologové přijdou. na to nepřijdou nikdy. Ale tam je někde nic přirozenosti boží na které je všechno závislí, protože je to nic. Tak je to jasný? Je třeba vidět, tu závislost vidět, jo? čím dokonaleji ji pociťujeme, tím je to pro nás lepší, protože se necítíme sami sebou nýbrž závislými na bohu. Pravdy na tom v podívej se bych byl rád. Kdybys neřadil do jiné kategorie než ve které jsi ty. My jsme na tom oba dva na chlup stejně, protože jsi člověk třetí kategorie jako jako já. Ovšem nejsme na tom stejně podle toho, co ten pán bůh v nás vyvedl s touto kategorií. To co vyvedl u s mou kategorií, to je něco jiného, než co vyvedl s tvou kategorií a toho důvodu, že jsi za okolností, ve kterých jsi žil, neměl příležitost ho pustit ke slovu. A když konečně jsi ho pustil ke slovu, tak sto nebral tak vážně jako že by ses podle toho toho měl zařídit. Tys to uznal ale podle toho ses nezařídil. Když jsi mně říkal mně se ježíš zjevil někde v egyptě nebo v Sudánu, to to je jedno a teď se mi zjevil po druhý, ale neviděl jsem žádnou změnu ve tvém jednání, i když se podruhé zjevil že bys z toho vyvodil nějaké nové důsledky. Byl si před tím zjevením neříkám stejný jako po tom, ale nepatrně pozměněný. Kdežto se nikdy žádný ježíš kristus nezjevil ani v podobě ani bez podoby a mělo to na tak dalekosáhlé účinky, účinky, že jsem se obrátil naruby. Ve čtyrech letech sedmnácti letech sedmadvaceti letech a mezitím, o tom nemluvím o těch extazích pokaždý čili asi stokrát jsem se obrátil naruby, znovu a bylo třeba tolikrát opakovat to, co se nepodařilo najednou tak nemám nikomu za zlé že to taky musí pořád opakovat ale je tady jedna důležitá věc jak to, že mohu tvrdit, že jste na tom stejně jako protože my se zásadně nebavíme o okamžiku smrti. Ale prožiješ okamžik smrti když to nebude smrt násilná že někdo přejede nebo zabije, ne, nepředpokládám, že se to stane, nýbrž bude to smrt normální lidská. Tak musí dojít k tomu okamžiku, ke kterému došlo u v sedmnácti letech a v sedmadvaceti letech, nebo v šestadvaceti a hnedle sedmadvaceti no a totiž že rezignuješ na tento život že by v něm něco mohl provést. Definitivně, protože budeš říkat mám na kahánku život svůj že jo a tady nic nedokážu. A jak toto uděláš a nebudeš se litovat nezačneš se litovat, to je důležité. A to taky opustí tato lítost protože budeš mít namále budeš vědět, že je to nesmyslné se litovat protože smrt nikoho neminula, ne? Co bys litoval, to bys musel litovat všechny lidi, který umřeli před tebou. Prostě když takhle takhle umřeš bez lítosti nad sebou tak musíš zažít totéž obrácení jako já. A protože budeš mít za sebou celý život lidský a dost dlouhý, tak celý užitek z toho života na váze bude hrát velkou roli. Tak doufám že přestože dneska máš různé rozpaky které mi tady projevuješ, v okamžiku smrti je mít nebudeš. To můžu zaručit. Jestli je, jestli se nebudeš litovat a ty jsi, toho jsi absolutně schopen se nelitovat víš ty jsi schopen toto. Tady nikdo není tolik schopen jako ty nelitovat sám sebe Ty jsi bezvadný člověk v tomto smyslu. Čili ti můžu zaručit, že bez lítosti odejdeš na onen svět a tedy že to zjevení který jsi jsi měl o Ježíši Kristu se splní v tom smyslu že se stane tvým životem. Ne jako zjevení nějaké podoby nýbrž jako nějaký očistec. Že budeš po smrti pojednávat pociťovat očistec jako svatá terezie si myslela že bude v tom očistci, se z něho vymaníš. No prosím tě, neříkej mi, abych se za tebe modlil, to nevíme kdo kdo dřív půjdeme, ne to? A A ale zkrátka a dobře máš úžasnou milost proti všem ostatním tady jsoucím, jsoucím, protože jsi jeho milost pociťoval jednou. A to se neztratí. Čili to, že to nemáš ve vědomí to nevadí to je extatický stav, který jsi zažil a ten opravňuje k očistci. K nebi ne ale k očistci ano. podívejte se no to tam ovšem musím tam potom tam musím ještě dát tohleto jo. to ale budu říkat rovnou svými slovy. Tady chci od tebe pochopení potopy. Pochopení Antoníne dávej pozor, nech je být. pochopení potopy světa. My jsme naše tělo je ten koráb tím korábem v tom při potopě ano jak víte v bibli se praví že tam vzal ten Noe, to znamená člověk Bohem osvícený který chodil s Bohem, vědomě chodil s Bohem, tak je tam definován. Čili to je naše vnitřní já, který chodí s Bohem, my vnitřně chodíme s Bohem aniž o tom víme to jsme my všichni, my vnitřně jsme všichni Noemem přátelé, ale máme na své palubě to znamená ve svém těle všechna zvířata máme je tam v párech, aby se mohli rozmnožovat jo aby neumřela. Čili přel je tam řečeno hezky že takovýmto způsobem s tím spaseným Noemem přijdou všechna zvířata do nebe do nové obrozené země, jak je tam řečeno potom, když ta potopa opadla. To je symbol zase spásy, čili zvířata nepřijdou do nebe jako taková je jednorožec a mnohorožec a nebo myš, ne, nýbrž tím, že se podílejí na lidském životě. že v jeho arše jsou všichni, bez rozdílu. Neptejte se, jak se do archy dostali. Dostali se tam. My o tom víme z toho hlediska embryologie, že ano, že se tam dostali. A tak oni se tam dostali a proto tímto přídavným způsobem jinak než člověk se dostanou do nebe, rozumíte? Jinak, jinak, úplně jinak, protože nebýt jich tak se tam člověk do toho nebe nedostane. nedostane. On by z potopy nevyšel. Ano Zvířata, proč je tam vzal? Ano, protože ten rod musí být zachován, těch zvířat musí musí být zachován, neboť my žijeme z minulosti vývoje na naší planetě. A kdyby nebyla ta minulost zachována, tak není ta budoucnost duchovní rozumíte mi? My musíme mít tu minulost za sebou a máme ji za sebou máme ji v tom korábu tím máme za sebou, máme ji ale v sobě živou. Schopnou rozmnožení schopnou spolupráce a pro tu spolupráci ta zvířata jsou se dostanou do nebe. Ne jako taková slon a želva ne, tak ale podstatou pomoci, kterou která je vtělena do člověka. Ta jsou jedním z velice důležitých prostředků, nástrojů k poznání věčnosti. Bez těch by to nešlo. Kdyby tady nebyl před námi ten vývoj biologický na této planetě, tak my jako člověk se do bohu nevrátí do boha nevrátíme. Nebyl by za námi ten vývoj rostlin a zvířat ale protože máme všechny ve svém korábu ne tak jsme schopni se vymanit z potopy ve které žijeme, prosím. To znamená dokud to je tím, že musí přestat být egem vitálním mentálním a hmotným je v pořádku požadavek naprosto nutný protože jestliže se ztotožňuju s tím svým tělem, s tou svou vitalitou, kterou která mi tady zbývá na tento život a jestli se ztotožňuju s tou duší která je smrtelná, tak prosím vás to mně brání v tom abych se spojil a byl si vědom nesmrtelnosti. Protože se ztotožňuju se smrtelným a tím stavím záclonu mezi sebou a nesmrtelností ano? ji musím odstranit, čili dokud neodpadne celé ego, které které se skládá z tohoto, z těch tří prvků, tak nejsem schopen se dostat k tomu Bohu. to řeknu ještě jiným způsobem. Ten Miloslav Laich, který byl v tom Tibete Tibetě, dneska je to aktuální sedmnáctkrát za sebou říkal: oni v tom Tibetu osvobodili od všech tří těl, to znamená hmotného, vitálního a smrtelné duše. A to znamená astrálního bychom mohli říct a potom mně předali ježíši kristu dále nemohli nic udělat. Nešlo jim to. Říkali teď musíš za Ježíšem Kristem. tak tak je to s duchovní cestou jestliže tam dejme tomu ten Noe si zařídil ten zvířečník, tak je to něco, k čemu ho měl Bůh. on si ho sám nezařídil Pozvi na loď všechny páry zvířat a tak dále že ano to znamená dal člověku do vínku všechna zvířata a jestliže by se člověk ztotožňoval s těmi zvířaty on je tam jenom pro pro ten vývojový účel, ale není tím slonem není tou želvou, není ničím na tom korábu. Ty jsou mu jenom nástrojem, nástroji ne? Tak je důležité vědět že tímhle tím způsobem člověk vyvázne z podřízenosti pomíjejícímu když všechno všeho toho se vzdá. To měl k tomu účelu jenom, aby ho to vyneslo někam. A jakmile ho to tam vynese tak s tím se nesmí ztotožňovat to není on on přeci není těmi zvířaty na tom korábu. Ale bez nich by na tom korábu nebyl k ničemu z duchovního hlediska. On je potřebuje ale nesmí být na nich závislý v tom smyslu. On závisí na zvířatech kdežto ta zvířata jsou závislá na člověku v tom v tom korábu. Jestli je tam vezme a jestli je bude živit a tak dále. My je živíme svým životem ta zvířata na tom korábu, ano? Z kdo stane pro vane li k i i jeho syntéza jógy povahu analytiky z toho důvodu že on když to rozebere tak předpokládá že si to člověk taky složí dohromady a doufám že nejsi nejposlednější, který by si to nesložil. Že si naopak to snadno složíš dohromady, že si to postupně skládáš, ne? Že protože on tomu dává všechny podněty jak si to skládat na každém rohu. Tedy máš to tam teďka co napíšu? Praktické opuštění analýzy je v tom, že člověk musí provést napřed syntézu tam kde dokáže. jsem ji třebas provedl od patnácti let, když jsem opustil bez své vůle gymnázium s tou chemií, kde jsem synteticky vzal to gymnázium jako chemii třebas jo? To byla syntéza gymnázia. Gymnázium není chemie. A si z toho vybral jenom chemii nebo přírodní vědy ještě k tomu taky a kantoři to brali na vědomí a tolerovali mně, protože říkali z toho bude nějaký chemik nebo přírodní vědec, tak mně ty známky ostatní dávali zadarmo, né? Protože si mně strašně cenili, že takhle hluboce na to jdu. Mimo to na tom takle sami protože takle mně šacovali kdo kdekdo i na vysoké škole že říkali, no tak ty se naučíš pro tu známku nýbrž se učíš pro věc tobě jde o věc. Jestliže člověku jde v životě o věc, provádí syntézu čili to tam pořád dokumentuju těmi svými komentáři že ta syntéza v mém životě proběhla řekl bych samovolně nebo nebylo možné aby neproběhla protože jsem syntézu provedl na takové úrovni, na které jsem byl schopen ji provézt. když jsem třebas redukoval gymnázium na chemii a to ještě trošku to zjednodušuju to není pravda jsem tam musel taky studovat něco jinýho ne ale když jsem to zredukoval na chemii, tak jsem provedl syntézu celýho gymnaziálního študia, není to pravda a z toho když jsem poznal že to není možné dál, protože odtamtud vzali, tak přišel se syntézou Bůh. A kdybych byl neprovedl syntézu a to od dvou do čtyř let kdybych byl ji neprovedl, tak další syntézy nepokračovali. Tam jsem syntézu syntézu provedl tím, že jsem se vzdal toho života mnoho mnohoznačného života, mnohoznačného vjemu smyslového a mnohoznačnému ho zpracování rozumového jsem tam tam jsem se soustavně čtrnáctkrát musel vzdát to jsem provedl syntézu prosimvás. A výsledkem syntézy byla, osobní syntézy, byla syntéza boží, že dala schopnosti, abych aspoň občas pociťoval jeho moc, ne a jednal nadlidsky. Tam je to tam řečeno jasně na příkladu? Čili prosimvás to tam pořád podotýkám abyste pochopili že to co píše ghos je praktické a správné a že to vede na každém kroku k syntéze. Prosím. Máš tam? Podívej se, dovolíš mi, abych tomuto věnoval celý dopoledne nebo odpoledne nebo kdy se uvidíme, protože to je tak důležitá věc, to co mně tady říkáš, že bych vás nerad opustil a šel do Plzně zase, než tohleto vyřešíme. Kdyby totiž to vítězství spočívalo v tom, Že by člověk provedl takovou nějakou lidsky pochopitelnou syntézu, tak by to bylo v pořádku a nepotřebovali byste další dotazy a další odpovědi. ale tu syntézu provádí vždycky v každém případě částečnou nebo úplnou bůh a ne člověk ten není pro svůj rozkouskovaný život schopen toho aby provedl nějakou syntézu. Ten je každý svým způsobem analytický chemik nebo analytický lékař nebo analyticky pracující řemeslník ne? Je ale ideu např. toho zdraví toho pacienta nebo toho výrobku konečného, to je ta syntéza. Kdyby řezbář neměl ideu toho, co chce z toho vyřezat, tak to nevyřeže. Ta syntéza v tom obsažena je, v přesné analytice, jo? Ale musí ji opustit pro tu ideu. Musí ji umět opustit. Když ji neopustí a zůstane si u syntézy, tak to nikdy nebude umělecké dílo Má-li být umělecké dílo uměleckým, musí v něm být tato syntéza provedena. to uvedu na příkladu Pucciniho. Víš že ty jeho krásné árie vždycky, a to jsou mordýřské árie nebo beznadějné situace například ta Butterfly, která pořád doufá a tak dále ale je to zbytečné, protože se to nikdy nevrátí ale oni doufají a ten Puccini doufá s tím, kdo to hraje. Tosca to je hrozné, to je hrozná tragédie a on v tom v tom mordu a v tom zničení vyzpívává nádhernou melodii která vede od toho mordu k bohu. Mně to tak strhává tyto jeho melodie v tom nejenom v Butterfly, taky v Tosce a jiných, že zjišťuju, že dobře pochopil utrpení. To je prostě analýza u konce. Tam není možné dál něco analyzovat. Ten člověk vyřízen pro svůj život nebo v situaci ve které je ale pan Puccini z toho nachází východisko u boha on odnese tou svou melodií nad veškeré utrpení mně způsobuje úžasnou blaženost když to poslouchám, takovou že nemohu například tu Toscu poslouchat dvakrát za sebou bych ne upadl do extáze, bych odešel z tohoto světa. poznávám že on věděl o smyslu utrpení to je tady ty ka dovede na dokonce že tají nemohu dále provádět když jsem před smrtí nebo u před absolutně byl nevinný si si to jsi v tak musím tu konali ty ko opustit. I při nastupuje hlas boží který k sobě vede ne a toto z toho co je dobře vědom ten ghos. A nebude si k tomu dávat žádný návod su ale teďka pro tam byla podá v tom posledním ale tak konkrétně při do chceš mít protože musí víc st život pochází od boha do on se vrací jeho silou vznikl jeho silou se vrací k němu jo. A to není z nelidská nýbrž prostředek dělali lidský aby se dosáhlo okras ty. věčnosti kde ozdoba věčnosti my jsme v tomto životě nám ho ozdobami duchovní svatby ničím víc ale máme mám možnost se dostal do svatební síně u ku že není analysa z janem prosit je mi tady vykládáš v č u. Ježíš kristem byl neudržel s těmi následky které to mělo na kříži. Kdyby byl jsem sebe úplně nevzdal i s tím duch ten dobrým který něco na tom světě vykonal dobrý a prokázal nám že to je z ti k celé syntézy. Dělal si všechno syntetický během toho života tam vlastně analyticky nemoci z po odpomoc ale to se musí v musíš nově mnoho. A radikálně. A nebát nadto jsem měl učedníky kteří nám měl že jsem měl dobré schopnosti které jsem u. Produkovat ano to je vedlejší jakoby to nebylo vzešlo dotován ji toho je to tedy ten jsem to ztratil se a a to je ta syntéza. On se jsou to mal to tu vy pro z vás to byla hrozná utrpení těch sil ty tři věci již při přišli všechno to rozbili ne před tím země je u vás zel jsem ten málo to musí být zničeno co a tak proto muselo z znovu potom s tím začít na vyšší úrovni. Ten ho k. On kódu ale při jako zvíře co tři sedum takže je pořád aniž to žije z těch sedmi korun. Vládne v těch sedmi úrovních ovšem mon tam vládne trpně. vím že nevíte nic o tom že máte vliv na tu úroveň se mohou šestou pátou nemáte. Proto jsem je to vím ale li tam máte li v před mým opakovaně říkám což indové nevědí nebo nechtěj vět nebo jsem to nehodí do krámu že. Shora. Ze sama starali a nad sahasraru bereme všechnu sílu do těch nižších úrovní ano vědom to ne z ho radu ne zdola nahoru aby to potom co zbyde ne to co zbyde v muladhaře tak budeme nahoru pokoje strašně málo pole toho tak indická rok to dopadá a to je být za znovu z mezi námi řečeno. Ale svatá anežka česká a to obraz choval dolů atd protože on škod dala na někdy se na zrak. Říkala ono bylo slušně vychovává listu svým a říkal ne že on ten karel oko dokázalo hloupě to on ne. Ale to se pro tebe kdy dělají vší ku nehodí protože tady si oslaben nemáš životní slabě se nemohl ty věci by produkovat musíš to svý od pánaboha rovnou o radu ku ku a na ho o zhora du tu sílu přímá od boha. A když kdyby se náhodou ve ho do bylo nej vizte kdyby se ocitli náhodou na úrovni andělské ne tak se budete tím být že ti anděl se vám tam klaní jako bohu. A budete říkat a co se mně klaníte ne vy jste v bytosti čisté jsem člověk bojující z nečistota mi svými řeknou ne proto se ti klaníme. Ale klaníme se ti pro toho. Protože ty z nás celou tu dobu z žil na světě obdařoval aniž to věděl svou sílu kterou si byla od boha. A teprve co zbylo z toho si žil na tomto světě ale nám se do daleko více v ano tady za to ječných. Že nic nepřichází odjinud než od boha čili jesiže ty si ji skal sílu pro tento život o na pocházelo od boha a ona musela se do toho života tvého z první koruny který byl z první kor nejenom jedné jediné ještě neúplně a který se za to věčně aby ho syna jsi pánu bohu či si klaní jako o protože se můj jemu věřila jenom za viděl že stvořil člověka a že ty člověkem se sedmi korunami rozumíš této vás obrovská aby on v nás. Jsem byl si bohu takže svými tím že si ti li jako mohu myslet klaníme bohu v tobě který tímhle tím nadal a jiné. tvorové tyto schopnosti nemá než ten člověk s. Proč jsme byli schopni ale zu provést ale nejsme schopni je do ta ho do syntézy. To je z toho důvodu že analysou z ten do tady dokonce. Ale že jste daly sis tím je též řádky bude se k pro tu syntézu. Kdyby člověk například se naučil vyšší matematice kdyby nevzal všechny prvky na vědomí které zpracovávat. Kdyby neprovedl rozkouskování věci i do všech detailu jenom jedinou věc by vynechal tak po staří všechno na hlavu. On musí prostě celek pochyb ti počal nastala a potom mně dohromady poskládat a neprovede li todleto tak svému syntéza nepodaří. A to se mu třebas nevim asi jako čtrnáckrát se museli operovat ne náhodně nebo se to neuměli jinak ale hlavně proto že aby byl při jedné operace k syntézy nedošel. jsem nebyl v sobě trvale neudržel stav el ve kterém jsem si uvědomoval pomoc z mu li to jsem neříkal boží ne. Ale ta pomoc od nastupovala v každém případě když jsem tu situaci považovat za operační. Ne to podoben do pece které se nemohu jakou vyhnout ne jak se toto stalo tak jsem se přestal zlobit na situaci a tím semena dovršil analysou. Víš že něco řeknu ty stavem pro provedl se svým kladem ano. Mockrát si musel takle trpně nahlížet na to jak z toho analytického života přechází na mne čeká mnou syntézu naprosto nečekanou kterou sis těžko moh představit napřed. Protože my proč nemůže dosáhnout toho abychom analytickou se dostali dopředu že my nevíme kam to povede. Tak a vždycky jsme překvapeni stavem někam něho přese před poklady vždycky vždycky čili neboť prosím překvapen kam vede své analysa dělej dál ale neříkej se toho překvapil jeho výsledku vyšší kdyby jako tomu takhle nebylo tak by nebylo se vyšším na ty ti ne tak aby se stačilo derivoval a nemusel by si integroval. To životě musíš ustavičně víte na znamená spojovat všechno dohromady v jeden jediný výsledek. Tento omyl u vás stojící asi to je nad kristem jane sto wattse do metru vysoký to je rovnice aby dal by neznámých. To se musí zpět razí je neznámými pracovat aby se došlo k jedinému více od svými svým kou o to. O kom vím to je si jde za tenkou mi syntéza rovnice opět pracně neznal jsem za pro syna z vyšší na ty kou co mostem tak dělal to byl toto šťastný ne tak ten toto ovládal ve svatý vynálezce ti kdo tohoto způsobuje dání nebo v stavení pominu nás tady začal atd že od který žijeme my. Že není žádné řím tady životem konečný a my o taky tak nebereme jestliže. Jdeš ze situace do situace řečiště jednu a potom po nitru kou a tak dále na tak sis vědom toho asi že nějakým řešením život tvůj nekončí nýbrž je součástí dalšího života vlivem řešení na které jsi přišel budeš moc z byl schopen čím dál a on on váže lepším způsobem o tak dále. Čili ty jsi tady hrajeme s tímto životem jako životem věčný a položené jednáme jako věčná bytost nějakou dočasná bytost a to je správné. Takže my tímhle tím způsobem jak jednáme s prací do které se dostáváme se dostáváme jen při své. Protože se cítíme být to víme nebo nevíme nesmrtelnou bytostí fakticky nám jak se o to z a tím jsme schopni úžasný si vésti klášter v člověk byl založen tisíc městě třicet tři. Založeno konstant cíle matka svaté anežky české. Anežka přitom byla v tom založení dokud tisíc dvěstě třicet tři a podle tohoto vzoru a podle všech nápovědí od své oporu možném matky za rok otevřela klášter na františku v praze pud tam dvacátého šestého květ váznou po tři dělat. Nám snad mockrát dělal potom znovu se jako by podívat některé obrazy tak jak ten klášter aby se jim k tomu tohle toho něco jiného než co teďka říkám. A ta na přitom byla a. Znalo žila se smí prostředky které měla úžasně veliké finanční mi i lidský před i tak že za do dokončila ten klášteru se stali že tedy žít technice to byly kdesi tisíců lidí kteří na tom pracovali ano potud vás vivo na do večera a o nadto za rok dovedla ke konci tak. Že to byla první nemocnice ve střední evropě nebyli nemocnici. To bylo soukromí léčení. A tady byla založena veřejná nemoci se pro každého nepodala jak potem ta ti to do toho vložila. Svoje z od svoji princeznu přestali být co světice řekla je mu svoje jenom všecko prostě na nezbylo nic ano holým životem jenom kláštery nic není v čili tohleto svatá anežka a jestliže teď po tolika letech ona se zjevila vinu při leč k dobyla mysl ovi né. A vedla choval lépe než karel makoň v v v samozřejmě aby vklad to o karlovi makoňovi i v že od vedl špatně v před do pokládal že on je ten mají či na úrovni jógina že normální podmínky klidného života v jakkoliv ašramu z tam neviděl takže nemohl o sobě jsou si tu si jako potřebuje jogy mít protože mít klid především a duchovního vůdce takže se to nemohlo stát. S tím ten pokud dobu nastat když to dělal tím sobec zdola nahoru z no ale tady na horu. Tak poradila aby byla zhora dolu a u ve tomu a vedla ho poctou tu dobu z tam do tam ještě půl roku pozor do od dávala do pera jak v tom vás do koho to není řekl. Jak to dokonalou mat aby jako se dosahnout toho spojení s bohem. A musím že to dělalo velice dobře nadto pozor jsou důvodu v těle či k je píše jenom k nová otcům a velikonoc tu ale nikdy ani slova navíc než zdravým bují vládě a ne nadále ale když se mu poslal to povídání o svaté. A než se taktně poprvně odpověděl že jako z radosti přijaté můj dopis viz doby do věci nitra a tu jsem si z toho s. Z takže on z toho pořád žije dodneška nepotřebuje se mnou stýkat nejlepším pořád v tom taky nebo za z li to z vane překonávají to co se mi sám o tak je sám no mají jiný úkol než a mám úkol samsar vinu on ne. No tak ta anežka věděla sedm set let po své smrti o lajčíkovi není to pravda kdysi dělali života taky o mně chopit se neboť je omlouval ne nepodal špatně. Na viděl detailně o rosa dnes si to říkal ne že to byl byl jsem dva u to není pro tebe. Voni se nedotkl a to není pro sebe to je ona době na pojem dobra ale pro tebe není ty jsi. Oslabeno do musím brát při od boha ano. A ona nedělo šakti že to je s ve vesmíru neztenčené míře a není za li se na tom protože člověk je nad hrobem málo protože unavena byl ustrašena hladoví tělem co všecko. Tato nedbalo protože ona věděla že na to strast těla mění za vyslal člověku na jeho stavu veliká přenos se sanskrit cesty todleto a onen život jsem se po smrti a takle si vede člověka on okna co říct. A aby byly jsem říkal to jenom tak dovětkem nemyslí na to zapomněli ta by se byli do toto jsem dostal tam v tom člověk kdyby bylo nepršelo. Že byl za k let tam v radici nebo se za tu hnout ano úd uvědomil vlak. Jsem tam byl na kup o byl bych byl zase z syna ku ten domů. Rozum na to do vyložím ky a je tam jsem si to půllitr se tak jsem se do toho nastat to jsem viděl ke svému úžasu že taky nich na porta se je zavřená. A v mém životě otevřena to či dát do konali otec nad na všechny strany na od své z nemám ty problémy jako vy si to špatně vykládám špatně překládám na nevím ale se budu snažit odpravit aby tam bylo zřetelněji všechno psal ještě není konec všech věcí si tomuto o slovo o slovo nebo tom ta přednáška toho u toho u v tom německu pro nás. No protože on vlastně ne a tam chybí jedna věc že totiž. Když se řekne slavné nic jak z tří správně na počátku bylo slovo. Tak to na počátku to je pořád jsou počátky které nepřestávají být počátkem ten počátek věčný a věčného slova nikdy nekončí a nikdy začít v k a začíná na počátku bylo slovo to znamená na každém počátku. Je znovu a znovu slovo. Znovu as znovu spasitel v kdyby to nebyl spasitel takto slovo a nás odvede do ztracená do zničeného života. Do plýtvání silami. Ale protože on není jenom stvořitelem bohem není pro sebe nýbrž že taky spasitelem. Tak toto slovo na vás budu s u je moc spasitelovu který jsem nikdy žádné slovo od pánaboha neslyšel mu o tom takhle jasně mluvit z toho bude jsem to nikdy neslyšel. bych řekl že jsem nikdy slovo neslyšel od boha ani jedno slovo tak musím říct že tomu svou moc ve nerozumím že v pravém slova která se nedá vyslovit je pravým slovem jako stalo po které se nedá kráčet je pravým tahem el tak je to prosím svým slovem. Zatímco jsem tedy začátku je pravé slovo který je pořád začátku všech věcí pořád bylo je a bude přese čili ten norm je prany vzdálenosti časové přes tok času z minulosti do přítomnost těla budoucnosti on ho je. Když si při při dosti vzpomínám atomy to se vás promiňte to budu opakovat jednáme pojednání ze s tím knězem převodem v s s s s s ll z tam je ve vyšším brodě. dneska se jinak se mi to hodí trošku jinak tak tam jsou v tom v jeho byly dva nadpisy upozorňoval že jsem tohleto zažil povinna znovu to vzal z kdy z nás kdy jsem ještě živě v sobě tu pak ti on se mi při svatí jsem musel na ti dycky krásně umět ten de tak jsem znal rozdíl mezi spát se a být ne to jsem rozeznával že se mohl přečíst po mně nechat při či co si zač je prakticky nad k. Si ta. A tenat jisté něho mělo neříká a teď si si vás miskou čím jsem z vaší latiny. A on je na jeho li nakonec as říkat tady máme dva nadpisy jen o lásce a jen o pravdě a přeroste mi to a jsem překládal napřed od pravdě a tam bylo psáno v těchto knihách této obrovské mělo měl mnoho pravdy a aby visí psanou se studoval tak citu pravdu ještě nepochopil. Neboť ty ses stal jenom člověkem který chápe ale co je pravda. Ale pravda není ničím co by mohu pochopit a kterou by ses mohl stát nýbrž pramení závislá na tobě ta prostěji je a bys poznal pravdu která je tak teprve pak byste člověkem pravdivý a poznával by z pravdu a on říkal no správně je pravda která je. A pravda kterou z z z z z z z začínáme poznáte rase stáváte nás s pravdou říkal on z toho do vět ti tato předal strašně zdlouhavě protože jsem to neuměl přesně přeložit ve nechal do musel mluvit zatím to jedna věta jsem to překlad z hodiny mi o óm byl trpěli dělo před jsem to jsem to říkal. On říkal ještě ještě ještě se toto držet toho jak se to chápat a teď říkat tak že ta láska a on říkal jsem četl jestliže si myslíš člověče že někoho miluješ. Tak to je láska která nastala protože jsi poznal někoho ty jeho ten své lásky. Je láska která nastává není pravou láskou. Pravá láska je tak která jest to ani závislá na obě tu k kterému tu lásku věnuješ tam prostě je kdyby nebyly je ten jediný objekt na světě kterému by si mohl tu lásku věnovat on říkal jsi volně jak je berou za mnicha nebe ne. A ten můj přítel tykadly těžce nemocen a z říkal pro z na to vzpomínám říkal mně tehdy prost o v chtěl udělat z nich jsem jsem říkal dyť nevím. jsem to jenom překlad protože sis ho na ti nářek který by netrpěl překlad aby tam ten musel být dokonale ten překlad. A se o dokonce byl schopen vysvětlit ten říká když jsem provedl česky tak desky říct jako svět na ti je a ten mnich mně říkal ten veliká škod. A nebo ty si hluboce věcí člověk zříkal ne vůbec věřím by se mýlíte jsem byl ve jsem vítat tu prošel věřit do tak nebudu nevěřím na tak podívej se ohromný že nevěříš vím že věří jsem si to nevíš.