Karel Makoň: 90-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

žen v To je milost boží, v kterou věříš. A nejsi to ty. A jestliže ta víra je milostí, charismatem, tak je jedno jestli o víš nebo nevíš, hlavně, že vládneš, to je důležité. A pro jsi věřícím člověkem a takové potřebuju. to je potřeboval nikoli proto, ale potřeboval je proto, že tam bylo tehdejší době sedm Čechů a šest Němců vykládal, potřebuji posílit českou menšinu nebo většinu malinkou, aby nás tady bylo Čechů míň. víc. Prosím. Vykládal ta přišel nová se věnovat těm život ne hned potom se v nás se mi z vody z tam z taková ho řekla toto dovol ten abych přispěla pohádkou jak on z kou. Tomu se tady děje u nás našem stát a ta pohádka z takhle šel jeden člověk okolo kláštera kde se modlím již ti li a z toho žil také toho s ods s tou svou stát se duchovním člověkem. Při tomu představenému kláštera a říkal mu bez také toho kláštera ty se stát duchovním člověkem a on říkal dovol abych sítě napřed vyzkoušel. Tato trošku pozměnění vědomě a řekl mu větry mám výborného však při z tu nejlepšího kterého tady mám v hle tak i všechy ano o tak všelijak ale když na tím zvítězíš tak mu dám řeknou hlavu. Ale jsou zvítězí nad tebou tam u řeknou tu hlavu tobě hraje a on se od hry pustil a teďka viděl že ten však jista jeho protivník umí skvěle ale zahrát tu party začal pro práva atd. A začal mistra o svůj život. Pak začala hrát letem jsou se je se na toho aby stal toho svého protivníka do úzkých takže dalším tahem budu běhu toho zápasu mohl dát klidně tah se do od do ten mnich přestaneš a on teď se stále na věc podíval se ten na je příchod vzít na toho mnicha které mohlo bylo se rád. A citoval jsem nad ním a táhl špatně aby nedal tam tomu člověku mat a ten přestal nebyl dost těl toho kláštera nebes mu že tady by ses nestal duchovnější než jaký jsi ty jsi duchovní člověk žádá definice duchovního řekla neexistuje jaký jedná toho definuje toho člověka. Jednal správně měl stejnou být pro z se svým bližním jako za sebou to ba naopak domu usednout viděl on ten člověk se tady pak tří celý život a žije svatě a teď najednou stane skončit buď tak bídně svůj život v prosimvás stejná tak by si ho k sobě protože to neudělala on to udělat tak jsem v do trestali z nestal s tato míchala tím ne který jsem udělal il jsem lépe než nemám právo na tu protekci. A tak mu ji dál čili proto se k němu slíbil ano. Jsem z toho tak mu to že se ho z z no atom vám bez vy jsem hlásit je že vždycky se na něho něco chce na nic dělat ne tak jsem na tom světe velké masy v malém jako dílo boží. A protože mám teďka dispozici vlivem cel by se to své dílo prudce které dost daleko oko či ho vidělo a ten bylo by jiných vědách takže na může odůvodnit jednu věc že ty nejmenší částice například atomu nejsou závislý atomu ale atom je závislý na ni. Čitty nejmenší částice buňce živé nejsou závisel na živé buňce nýbrž tak živá buňka je závislá na těch nejmenších částic. Jsi se babylón je nebo milo v je nebo co dostali na konec to nevadí ale se sled příčin a to je tak daleko vědecky doveden že můžeme říci že čím není vší částečka že tím že je přednější v tom vývoji celého vesmíru malé vjemem to znamená že kdybychom znali konec. Tady tak můžeme říct duch je prvý a oni mi nějaký přechod do hmoty pomalý v těch nejmenších stát deska ve kterou bychom ani hmotou oni nazvat. A potom do hmoty jak ji známe jaký můžeme sledovat no a potom do celku širšího a totiž do bude třeba člověk nebyla bude vesmír čili o to je zvnitřku od toho boha navenek do toho bez mi do toho člověka. F. Takže můžeme říct deska klidně že tam bylo je a vůbec moderní věta s těmi je kritika jsou velikým učebnice mi víry. A čím dál větší vím že nic neví. Takže když to tak to bude dál tak nebude muset se vůbec učit víra jinak než pomocí bylo věkem jen na tak dále a dokonale to vysvětlí. Protože se přijde na tože. Začátku toho stvoření kam můžeme mi dospět vědecky nějaká inteligence a to je obecně platná v celém vesmíru jak let jen tak malém a působí podle to jen z tví na které se ta inteligence váže tak třeba dejme tomu když se váže na zvíře. Ale tak ten organismus toho vyjdete tak jednodušší že neunese tu vírou jinde jen se jako je třebas zakotvená v člověku protože my máme je říká svatý jan ve zjevení se tomu kom to znamená máme sedum hlav a my víme o jedné as žijeme a co z těch šesti mi to že by mi nic ale žijeme ve všech těch sedmi úrovních na všech sedmi úrovních máme kolu. Máme právo na vládu tam a tohleto třebas věděl svatý jan nám ale ještě to neví věda. Ale se tak daleko že tomu míří tak např jedeme tomuto letem. Vy s to mas kterého doporučuju ovšem ze co tělu za si protože neznáte jo věta ale ten jak říká o nový kde světa na straně v tom posledním díle myšlenky od je v otci v nás plně li se se nás ale dál a na straně městě osud a je nebo před tím živou například který ji o to dneska k jistotě se u starověký zájem. Hlavní živu a to je že víš vtělovat nebo naše věda tak i svět je tak i který se neomylně z kde a v kdy a ten o teď ti o si tele od o tom neví tak který jsem tady že vy tomu přede říkáme pudy třebas nebo tak ona po inteligence a tady jest to mas tom díle myšlenky pozdě v noci dokud čtení. Píše že například jeho přítel nikdy z toho na zahradě obyčejného brouka který jsem měl tím cti oncideres. A bylo při kterém této i tedy jen se například anatta broučice když snášet v byl vajíčka tak v leze. Na ke z mimo z li na jiný vyleze ona že s u co se mimo pozoru jak tou projevy na sto nemusí si v duchu přeřikávat ona prostě jen bez těžkostí a bez rozmýšlení v leze na my mu. Tohleto samovolné jednání známkou vyšší denně čekáte začíná působit. Bez i tam udělá víru tu kus tady na jen na věci se tam na klade ta vajíčka z leze asi s to pudů tu znát sice tibetu dolů oporou tu věc by školu kterou i vykonat těmi svými že nejsi jim tak aby nemohla st ku aby zahynul nám. Askeze dolu a se od liství potomky vůbec nestará co se stane že tam větev ka a u z upadne a ona dobře nebo ta inteligence lépe řečeno ne že ta i budou si na je tam nemohou boží v živém. Dřevě že musí žít jenom suchém dřevě takže o nás způsobila že služte se o mají dispozici tak byste na zemi upadla nebo zůstane tam ale a tak tato symbióza je že totiž. Tam mimo za normální roste tak dvacet třicet této potom za ni nemusí se nad nová a tak to on domova námi o zažije stole atd takže oni si vzájemně také vychází z víc. Proč husy život tam si pro že život vůbec jsem brouk aby existoval dál. A co o tom být ten brouk anděl a přesně jakoby to věděl. Ti kdo to za něho doby tak jaká nikde jen sen a staví přesně co patří pro roka oncideres a to platí pro člověka a co kam patří a co patří každému jinému tvoru ten zázrak takže když se to biologie a ostatními že ty dostali vědy sem tak to je velice dobré protože se nebude budovat vědou proti náboženství ani náboženstvím proti vědět protože to se ještě bude. To jdeš domu budovat protože náboženství bohužel zaostává. A to z toho důvodu bez kam tím ne zaostává je začíná být přichází ke slovu ještě na čáku. Ale byl nabude si dycky jeho tendenci tak jak věci pochopilo. Tak je kodifikovat. Tak je u zákon tak si z todleto ale pak ale a jinak to není to si nikdy neměli dopustit tudleto. Takže když třebas řekl máme a co si mojžíš žes byl stvořen svět za že zní takto brali doslova. Použil ještě dodnes a ono toho zašel zní nebylo stvořeno a ono protože v bylo stvořeno a v toto na že to přes ni bylo stvořeno nad to jim bude velice jdou náboženství jenomže to dosud synem ji vysvětlit že on totiž ten pan mojžíš za něco jiného než znát věčný náboženská věda o znal kabalu. A ta je to lidská kabala říká šest větších do člověka takže když líčit stvoření světa a v končíc člověkem jako vrcholem toho stvoření. Tak musí dojít čist duše st čili pro jeho že by na konci stvořen člověk je vše z stvoření ale protože jsem nebyl stvořen jenom proto aby si tady do žil tento život a umřel nýbrž proto aby se vyvinul ve vědomí boha tak je tam sedmý jen ten zase kabala sedmý den odpočinku božího jaký pak odpočinek. Když jsem bůh v okamžiku narození nejdéle vstoupí také do člověka němu přidán dovím ku. Tak je jehož za tím účelem aby v tom člověku vstoupil do sedmého dne do sedmého dne odpočinku do toho stavu ze kterého všechno vyšlo dokud to nebylo v pohybu. Ten stav nepohybu klidu čili on toto všechno dokonale ovládal ten mojžíš a stačilo posedu čísel a kdyby tam byla nějaká osmi škála něco co by symbolizovat osmi v v v do ko kabale takové číslo je ne tak by to bylo udělal jakou protože by že to co od u všechno stvořeno jenomže za osudný pomyslných samosebou. Je to všechno spaseno. A to tam ve stvoření nemůže být o tom zmínka této ještě ji spaseno této je vytvořeno. Ale se tedy pozorně zjevení zato na to z toho zle vyložil napsat tohoto spis el tak se dovíte jem. Že ten člověk který jisto vše se šedesát přes přes na tedy když vítězí nad sebou no tak číslo osud oslu o sum. Smyčkou toho přesně znal kabalu a přesně věděl že pro čísla mají povahu vysvětlovat cí. Bezvadně vysvětlují co by člověk jako po tomto pojí čistém vysvětlit mi již tiše z ku na o smyčkou si vítězem mám k této postu posun osou dáme sledu úrovní ve který žijeme jejího přes těla do nenáleží ale ne těch sedum úrovní. Prostě je nás zamontována a ten člověk který o nich neví přesto z těch sedmi úrovní žije. Kdyby jako nich nežil tak by vůbec nebyl člověkem vůbec by se neposlal ani na mnohý vůbec prostě by nebyl člověkem ten musí být vnitřně sedmý školou připravenou k tomu k osmi se k tomu vítězství. A chtěl jsem říci. Že kdybyste návodu se tam o to stavu dostala tele tak jsem nespokojen tele se ocitli třebas i na čtvrté úrovni z toho co nevíte že máte v sobě z těch sedmi. Se s tady ze s anděly a strašně viset tedy vědy že ti anděl se vám hluboce klam. To byste byli tak vzít třeba se to nese proč se klaní v nejsem žádný kráse obyčejná např ti na mně se spěte řeka patřící a to by řekli i to se jí. Ale my se klaníme obrovské moci která způsobuje že dokud ty jako člověk v těle žiješ. Tak všechno od boha je to síla přes z nás cesty vyšší vůle mějte soto by zamontovány jdou do nejvyšší domu v indii říkej muladhary do toho konce páteře kterou díváte tento svět. A protože. Ta síla neprojde muladhary celá v do naší z první úrovně celá. Nýbrž je spotřebována postupně na všech těch úrovních předešlých vyšších tak jisto máme daleko více než ty visí živ tento úrovní kdy jsme prostě z vás lidí kteří žijete schopny udělat to co bychom nebyli schopni udělat kdyby nebylo vás tak tele lidství povýšilo anděla ne na činnost ve stvořené. A to do toho oni vysvětlit člověku o pak člověk to je z on říká asi tak a ona měla pravda o na měla pravdu to křesťanství a ne jenom tak indy která to byl zhora zase chápe v zbytkové síly a tak jiná od. A svatá a anežka česká říká je to v pořádku. Ale nehodí se to pro člověka který například jako byste byli koncentráku to řekla mému příteli je to ale příkon vím že ještě žije v obou si to se pro že oni protože nemá dosti si je by to o sobě reprodukovat. Je pod vy živen jen li znásilňována strach a to všechno ruší tento tok síly boží. A tak i ti radím říkat pole či kovy abys tu sílu jsou za rovnou z boha z hora do sebe a učila o to asi půl roku ještě po době třebas na odešel ale mně se na ni líbí na tele a než si české jak slušně promluvila povím hloupé vedení to volají čí ka. A říkala on dal co tito radil před tím si neuvědomil. Že ty jsi v jiném rozpoložení než člověk který normálně živen není čím trápen nemá žádné bolesti ten si nemůže ten se nemůže opřít o vlastní sílu protože jen rušen. Ten se musí umět opřít o sílu boží rovno. Říkala a ti naučím jako dělat a k učilo o půl roku jak tu sílu boží v sobě asimilovat to znamená uskutečnit ji ve svém životě.. Takže vím že ta anežka česká věděla o lajčíkovi. Samosebou uvědomila jako onen medu po taky věděla v pořádku všechno ale slušně se ke mně choval řekla nebyl bez to na řekla tak kam o tak co on říká to by jim neplatilo ale tady to neplatí tak aby z jenom představte že o na to léta svatá na podle mínění a vláha a podle mínění arci. N za pastýře našeho to znamená tomáš ka ale věděla o tom co se chystá a stala nad tím a taky to zařídila tak dokonale že to nemohlo strachovat. tomu věřím že se tyto vanem nemýlili jim a že vědí že mají za sebou. Toho jak se říkala platí vždycky charisma lásku nebo milost boží zdarma danou. A kdo potom i ten el na jenom pro tak lehce při hlad přijal do toho pozvání. Z toho do tří sice tři miliony nám že ano ale li platilo jsem toho protože mi stůj dokud ona děláme v tak jako je to vytkla svatá a anežka a když jsem to podobně učil na tom musim olej tikot li. jsem samozřejmě nepotřeboval toho co ona říkala protože jsem do tu věc měl za sebou a on proč. A tak se zase nastupoval do rychlíku na s výchově a procházel jsem vozem. To si nevšiml že pro ku řádky. A říkal jsem si ho tady nezůstanu a to co za tou kuličkou a proto jsem se ze slova je který šel opačně dotoho ku to je protože dokud žákem. A jsem mu říkal nenese tady vyhneme jste o li se ne jsem to zkus ty a on říkal dobří jede se vždycky sobě vyhnou. A se mu říkal kdo přijde se sobě vyhnou ale to je málo dobří lidé se mají sebou se k. Říkám vidí ne v tom musíme své revoluci dodat smyslová cí. No tak vidím co se o to jsem teďka pro tudleto odměnou slova ku jsem co to řekl u zákon ještě to o pro kovy nějakým. No to k a tak je a potom se měl dopadlo by za z nějakou paní. člověka brzy věděl jsem že jako se s mi ji mluvit a takto tam byl novým muss který nebyl uzavřeli tak by u uzavřen to nebylo taková u klíč k a takle čtyři se ve na proti sobě kulička ještě se do proti sobě a tak to šlo dozadu moderní svou funguje tak modlení. Muss a se do tam do tam např ctnost kdo tam čtyři lidi na nestranně ještě věděla druhé a pět vidí kuličce a proč sedla paní která atd měla aby obraz tajný roviny li tělo za. Za tou s ten čas pro těch pak lidská měla jsem říkal paní nechte toho mám pro vás něco jiného a to se mu to proto byl s prostý jak se. A jsem viděl co potřebuje a tak říkal paní nechte toho a to jsem kdo dále tak viz spis. A když ona se proto sami zda atd k no a teď je roli do rub čili že to je ekg a to by se říká nic mi to říká to je naopak o křesťanství jak se chápat bůh ano. Napsaná kdežto nás ten století a jsem. Z toho udělal zkoušku s tak nic z němčiny z tohoto vy statickým činy a teď se mi to líčil jak jsem tu s tak ty jsi učinit udělal ne. Tato naděje i těch pro bych na těch kázání mistra jaká. jsem totiž věděl že při němž je zde jsme znalosti činy musím propadnout tak jsem se vůbec neučil na zkoušku nýbrž pro jsem dostal do ruky půl roku před neseme jste zkoušce. Projevit on kázání mistra jaká dán nestarají něm činně jsem to dostal tak se přešel na tělo se do skok roku byl zase bratry starou němčinu oni tam měli tak jsem se půl roku do určoval sto o něm činně. se nadto jsem je jedno to kázání si přečetl jedno je mi a to bylo kázání o z smyslu otčenáše. A jsem celý jsou tu dobu ten otčenáš se učil starou německy. No a on ten přišel na který zkoušel si v něm činy výjimečně nikomu to neudělá ale mně to udělal z mně dal říkal vás ekg písem u špatně. To jsem opsal na pět ku proste opsal to bylo na jedničkou a poznám před si to za tak tou klid a tak mám právo ho mám dát rovnou pět tu k ze s než my znova. Ale dejme tomu že budu milosrdný vám tam jednou jedinou otázku aby se neřeklo a na otázku kterou nikomu nedával po modlete se mi německy otčenáš. jsem samosebou německy otčenáš neuměl aby to byl musel překlad češtiny to by byl z toho se špatně. Ale uměl jsem ten otčenáš starou německy o něm činnou ze při nás jeho století. jsem bez posty mně vzali že beztak pro padnou za často německou výslovnosti dokonce ne ten otčenáš se modlit se dostal do pasáže k let na vyšší když nám dnes tak jsem se není podíval a on si to jen po dokončen to ale dokonce to toho tak jsem to dokončil a on říkal i text tam podal i de s on to napsal jedničku. jsem s to byl celý skok plnil zato poděla za ve by to co děl tam se dostat na ho ale on tam mladičká přes tu nedostal jsou písem ku to na otčenáš byla jedničku. A jsem potom na proč o tom dosti pět jiných pacientu které on mělo sloužit to všechno op sloužil všech kdybys by hodil mimochodem po mně to listy měla všechny vyvodil ale jsem měl lidí jedničku a tak to je kočka a on si to co tu prosimvás ale to tone buď to době řekněte mně proč jste zkoušel o čem a anebo proč jste vzal za to vidí z ku. Protože vizte jiný člověk který se neučil tu němčinu proto aby obstál u zkoušky ale aby porozuměl straně učiněné not to co se do toho za po zemí to s vámi že máte meze li v této nové je č němž je to nemají to na to se prací nabude ale vím umíte sta o něm činu si vám ber jako asi s ten ta se vám jako mockrát v to toužil druhý při to si jdou na asi jsem to a nic neumíme jsem ve říkal tomu jednal jako mockrát ti nejsem hoden a tak a o. Od od odsouvá jsem pozadu. A mám dojem že jeho nějaká příbuzná ta přišel nová stal by zakázala o tom p. V tom tom u ku novou o tom co se mi z odporu něco do věnovat s tím živa ne tu pohádku japonskou ne že ona na to potom příbuzným hlad je to to letem otakara vyšel který sekal je který propustil klidně z deskou jenom jsem se naučil s otčenáš. To třebas vešli jsem v podobný když někdo udělal při zkoušce se španělštiny. A ze s kou při zkoušce z s a jsou při naštěstí tyto dvě zkoušky věděl jsem udělal na sobecké fakultě takže není nikde známo z jsem v kapse ven v do lidsky sat kulty ve dvou předmětech a to stačí. A protože všech tisk všechny moje sk. Vyslyšeni se ztratily v tom koncentráku a oni dali když se měl přestat do věřili dostavily kam to byste učili matce katar dal si kterého jsem měl těsně přestát nic v ho nemám seznamu v že nastat nic jít k. Tak by řekl jaký skoky jste dělal jsem říkal no tak. Dvě jsem vás dost je fakulta to na sto nám nezajímá ale tady asi data italštinou a to voni tam se jenom i s jsem si na protože mělo by to ještě. Vizi sto jsem nic neměl dokument na nad rozum jenom věděli o tom jsem to studoval. Jestliže tedy člověk rodí na tomto světě tak tak je komplexním vesmírem poli ženo zdola a úplným chrámem božím nahlíženo zhora aby se s tím napřed ten pohled zdola. Do žádného organismu živého se nevejde sedum úrovní nemá prostě zvíře jenom sedum úrovní vědomí do kterých může vstoupil tři ze sedmi do kterých může vstoupit ježto člověk a kdy vstupy do sedmi úrovní vědom. Které těsně ani vší s vědomím božím. To jsou nikdy znázorněny těmi čakramy těmi sedmi stupni v páteři a podobně. A jestliže ale člověk začne žít to znamená takže žít v lidském těle matčině těle tak to dopadá takhle že nedělená buňka oplodněna nedělená buňka se začne dělit začne seděli nikoliv svou silou ale začne se dělit silou která není závislá na buňce. Ale buňka je závislá letos síle. Dnešní biologové tomu říkají mitochondrie to jsou takové malinké částečky menší než u ka. A ty způsobují nejsou se vůbec závislí na buď se že to buňka je schopna života a to z chuť buňka schopna jsem dvojic nořit. Jo a. Tím vlastně se dostane jednají jinam buňka el k takovému mnoho věčnému životu k vlivem nějakých částeček nezávislý na oni své za těmi částečka mi nezávislými na bojů se je nezávislá jim který jen se která to řídí pochopitelně aby ten nezávisle inteligenci říkáme bůh. Čili to co dneska vědí v biologii jak bylo nija jinde el to je dneska učebnice víry bezvadná učebnice víry kdy tam stal jenom ten článek tak tak i ve mně se to je bůh no ale jak tomu říkáme na tom vůbec nezáleží jsem do sedmnácti let nevěděl že bůh al totiž nevěřil jsem na to že bůh na mistra nevadilo nemusel mnou smiloval že mu na názvu nezáleží. Opice tedy tak malicherný a teď jakmile se člověk dostane do toho život tak ve se narodí to se ještě bych měl připomenout tobě aby si vzal na starost. Že bych rozvedl to ekg a do on míněním že post přeli cení zasvěcení bohu. Početí. ta nesmrtelná duše začne vstupovat do toho embrya v do toho musím vysvětlit jo. By toto je nechal v protože to bylo moc tohle se dostal za to to by se dostal dál a tak co do plně vstoupil v okamžiku narození a teď do dál jo v v okamžiku narození je přitom rasy to se takle je tu nesmrtelná duše o které neví ne. A která a jen napojena na něco čemu říkáme a naše duše naše schopnosti. Smyslové rozumové tělesné. to na to na tak dokonale že řídí aniž my víme že vidí a to je to řízeno. Čili tohleto je v nás. Naší smrtelné duše do života která jsou ustavičně napájen na jsem z věčného zdroje nesmrtelné duše než tento život aniž o tom zdroji této všechno zhora dolu ale ještě to je dnes mít zdola nahoru by to neumíme ještě obrátit a co je náš úkol životně v tom obrátit sto světlo aby abychom zažívali. Vědomě pochodem zdola nahoru k k když že tam bůh někde jen a a pochodem z o dal co radu co propojit zažívali jakým způsobem. Působí jeho vůle a co jeho vůli a za snažili se z konat konal vůli boží a to z by se to podaří tak je to o rosa o nás jak která překonává člověka jak se tady se třebas těkat nebo jiných kdy se se o tom měl snažit se svými silami a tak ti to by daleko nedostal ale silami božími se překonává ta špatnost lidská daleko snáze. No a tak jsme nechali člověka narodit a. se nebudu sledovat člověka a co po narození dělá se tady dělo něco jiného ale budu se dávat ježíše krista který ukázal co by člověk měl dělat obecně platně měl dělat. Tak v první řadě by měl být dítě všem za to že se v této společnosti lidské narodil a většinu svého života. Nebot tu část toho života když se dostane do visel se ještě do vyšší úrovně aby sloužil této společnosti. A čili on tento spor si sloužil ježíš kristus. Do třiceti let a vůbec se ho práce naopak když že měl by v tom svého otce a zanedbal toho šel do od za svou rodinou za svou z po dosti abych toužil aby jeho totiž dokázal on to nepotřeboval. Co máme dělat my on ukazoval ne co by měl dělat on ale sobě dělat běžný člověk. Jakmile by se jsem se dostal na takovou úroveň že by mu nepřekážela lidská společnost. Ani byla dobrá nebo špatná k č. Čili by dosáhl toho situace které jsem dosáhl v tom koncentráku při nevadily ani ty esesmani ani ti trápení těmi esesmany nýbrž jsem měl všechny vidělo rukou božích a ty se do se z tohoto stavu v tak z ku ho utrpením nezří dělá neunavuje nerosty době toto osobní těžkosti a neboť těžkostí jiných. Prostě on dovede se postavit nad to silou boží a ne vlastní. Když se s ukázal že silou osobou potom od toho před řád ji roku všechno dělal otec síle o sobě věděl jenomže od dobrovolně ustupovat to byla součást jeho oběti dobrovolně otec si odstupovat aby mohl lidem ukázat se napřed třeba dokonat je třeba dokonat samovolnost. Toho poměru mezi člověkem as společností kdy se to dokoná tak se může potom dělat to ostatní překonat sat tam a překonat as stát se s učitelem bych tak řekl tak teď ale deska mi je se vším jiným toto jsem mockrát totiž vykládal ale. začnu rovnou od smrti ježíšovy na kříži protože tam dál jsem to ne vyložil jsem si toto dopsal směrem dál za as smrti ježíše krista za seslání za svatého neboť jsem napsal poprvně jisto byli. Křesťanství úplný výklad zjevení svatýho a je po řády života tam bylo. A tak otrava při rod dokonce by to psal to jsem o odolat co chtěl pokračovat s snáze v tom výkladu tak jsem to napsal s tím že jsem tam vynechal něco nad ve a napsal jsem se co jsem vynechal a to teďka v tom výkladu přijalo by jako se k tomu budu pokračovat takže kdyby se do náruče sil to spis tak musel si to vzít ještě čtvrtý žil viklat výkladu si tezi jogy a tam si toto zjevení ještě doplnit protože není do z ku. Je vysvětleno z toho důvodu že mi chybí nějaký výklad z druhý strany z indie. A tak na něj čekám má. Jak přichází postupně tak to doplňují tím svatým zjevení se co tedy tam. Chcete ježíš se s nám ukázat. Ti učedníci káně do chvíle smrti ježíšovy na kříži oni si přát spásu pro sebe. To nebyla vůbec žádná chyba to byla přednost jejich cesty kdyby člověk nepřál spásu pro sebe ne tak by neměl ten hlavní podnět k dispozici. Že si přát to nejlepší co může si přát pro sebe nejlepší čili ježíš se si bral vrcholné sobce dva st zato jsem si toto se vůbec nepřál. Ze si psali jenom pro sebe a to z tu spát co byly ochotni pomáhat bližnímu aby tu spát husami dostala dosáhli tedy to bylo krásný neznám většího sobcem ještě v těle nás apoštolů opravdu ten ty se podali onen ono to ovšem nevybral si sám nýbrž vybrali k byla u toho otec ne takže mi dal takové potem státy jim aby se jich omyl karle všechny špatnosti lidské. Neboť těch dvanáct dohromady jsou všechny vlastnosti lidské jak je v jak nejsem si tady ovšem ne v tom stádiu učedníků oni ještě nejsou ty naše vlastnosti bez tady učedníků to je vysoká as úroveň slovního povznesení ale i do se dostaneme ne takže stane učedníky páně. A no pak to bude dál ale teďka se zastavím u smrti ježíšovy na ten přišel sám a nepřál si aby se tam s tápal také například svatý petr a ten říkal když zápor pro tebe za tebou všude i na smrt třebas na petře to neříkej li tam přidám větu protože ty se neznáš. Je neví již tak to zase ježíš kristus že než kohout za kr a ty třikrát zapřeš a dodávám a ty si myslíš osobě protože se neznáš že by si byl ochoten mým na kříž dovést nebyl bys schod nebyl by schopen ochoten možná ano nebyl schopen nedokázal by to co tam na tom že udělám spásu světa to by jsme spasitel aby se z nestal k tomu prosim nemá na to nemá až. A tak. Koho neodsuzoval zato že od třikrát zapřel v do host nic jsem ji pohlíží neboli se na něj když šel okolního poutech byl veden k soudu a svatý petr hořce zaplakal pochopitelně protože věděl že jsem neznal že by byl se provinil by byl chtěl něco takového podniknout. Ne že byl prospěšný nějak ježíši kristu a tak to jsem jak kristus dělal on zrušil. To co před tím absolutně bylo nutné víra ve spásu byla nutná pro z vás a ty se mezi říkejte. Jak osobní spásy je nutná. A jenom do doby ji dokud nedozraje lou vaše věci vnitřní tak daleko. Že ve vás ten ježíš kristus který jsou částí toho chrámu božího ve vás soudci ho bude na kříž tam tom bude tak si již tam by nemůžete svou vírou asistovat přitom nemůže svou vírou být. Tu víru nemusí se zapřít v tom smyslu že byste i opovrhli ale musíte se zříci se s tak vono mi to nevyšlo ono to nestačí. O netřeba k víře něco dodat a to co je tomu třeba dodat. To je prostě nějaká mezera padesáti dnů ten ze symbol a nějaké seslání ducha svatého se také symbol. A my že se teďka budeme všímat jenom to co je ještě zatím. To ještě ne jane křesťanství cele použili se jsem si spočívá v tom co napsal svatý jan ve zjevení lesem zjevení na ostrově patmos mnoho let po smrti ježíšově na kříži. Po jeho zmrtvýchvstání čili co ten jam musel mi zase wu aby to mohl napsat který napřed byl žákem tak s tím dále ne ten způsobil svou mocí duchovní kterou měl od boha on nebyl člověkem třetí dal kdo ji nýbrž druhý tak nesim tuto od boha. A on způsobil že ten jan byl schopen se napravit že on ne přijde velké hříchů jako my ostatní jiném ne. Ale jakmile to dokázal ten svatý na tom janu miláčku páně evangelistovi tak mu řekl ji žádné promiňte že si vymýšlí tyto řeči musím to nějak do komentovat mu řekl opusť a při schopen opustil protože máš hrozně rád a měl moc rád toho jana křtitele a je po se že že ve všem zatím nařídím opusť mě. Přes to pro tebe těžké ale mně opusť ji za ježíšem neboť ten křtí duchem jenom vodou ale on duchem a on musí pokřtít duchem. Odevzdej se mu ve všem úplně ale hlavně těm radím ani na chvíli se od jeho nezdá boží abych tak řekl doslova buď svého prsou vodu pořád u něho a opravdu jak byl předtím u toho svatýho jana křtitele. Tak od prvního setkání s ježíšem byl u toho ježíše u něho takže se musí máli jeho s. Z pólu učedníci. Říkali not to je tvé hrozné ten člověk zamilovaný do našeho mistra a vůbec se od něho ne mého proměn nařízeno a to bylo nařízení velice posvátné šťastné. A v oné prostě se nevzdálil a že se nezdá ale to době přešel i v tom potem kříž kde nikdo z nich nebyl si učedníků než on a tam to měl zase další význam že ten ježíš věnoval svou matku tomu janovi a to znamená věnovali vědomí. O existenci nesmrtelné duši duše teta na maria jako pomoc tím se člověka bez které by se na další cestě neobešel spaní říkalo svatá ten si je ne k a z žije ale ta malá pojí ježíš k a to z lyzyjé že když my všichni opustili farma jámě neopustila a v a pořád se mnou stává i v protože těžších chvíli jeho života. A tak o to s učíte. Takže když on nežil v napřed po boku svatýho na křtitele potom na prsou byste řekli ježíšových el potom po boku panny marie a dejme tomu minimálně dvacet let. Než se dostal k tomu vytržení na ostrově pak od nenapsal do toho zjevení svatý jana. Čili jej tím vysvětleno tohleto a že lidský život dostatečně dlouhým je absolutně dostatečně dlouhých žádný skal co váhání že je nutný k tomu aby se vědomě spojil s bohem neboť to byl do nastalo v takové míře že jí. Tak do toho zapotřebí kdyby byl po smrti ježíšově z umřel jako ty ostatní učedníci. Nýbrž on musel dožít dlouhý život devadesát pět let mu bylo devadesát pět let mu bylo když umřel. A aby mohl všechno strávit tento život totiž tím běžným strádání to oběžnou nevědomosti kterou v sobě chová nás dovádí pomalu pomalým příkrou si dopředu k tomu vysokému duchovní poznání. Nemá význam o tom přemýšlet neboť každý okamžik je prostě. Způsobován milostí boží že by byli psem bůh o nás ustavičně nestal kde udržovat ten život svou existenci tak bychom my taky existovali no a to tedy je důležité abychom věděli jelikož. My potřebujeme tento život jako o z dobu duchovní svatby k ničemu jinému to nepotřebujeme. Ale těch deset družiček jsou všechny vlastnosti lidské dohromady jsou z poloviny pošetilé nebo z poloviny moudré ne. Jak všech deset potřebujeme k tomu abychom se dostali do svatební síně. Aspoň těmi pěti žen vůdci. A když se tam nedostal na to nebude v tak tane lesy světlem kdy tam tu jsem své světlo světlo tohoto světa zde na světě na sbírá jez je to tam potřebuje ve ne z otec si svatební. Abychom tu svatbu beránkovi bůh spasitelovu osvítil li k s také zdola abys s věci v tom věděla rady co to vlastně je. Kdy mi že ne máme tušení co se tím myslí svatba beránkova znaků nevěstou když se nám to ukazovalo se vám.