Karel Makoň: 90-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten svatý Jan po mnoha letech svého života dospěl k tomu, že že se mohl podívat tomu Spasiteli do dílny. ,jak ten spasitelský úkol v jeho dílně probíhá. Ten spasitelský úkol probíhá shora dolů a ne zdola nahoru, my zdola jenom dáváme právo aby to na nás vykonal. To právo mu musíme dát, svým životem a který to je brát takhle viděl jsem beránka to znamená spasitele dobu protože říkal mám brát jako on jak měl připraveno sedum andělů a při v se sedmi pečetě vých. Ale byl připraven tu k jihu otevřít jednu pečeť za druhou. A teď tím otevíral to nedělal vám nýbrž to dělal beránek. Přistoupila síla boží anděl je tam řečeno síla boží otevřela první pečeť beran jako berte li první pečeť nerušeně řečeno. A bylo z toho velikém utrpení. A veliký to na nebe na nebi zároveň obojí čili působilo tou dualismu dualismu veliké utrpení ne nestranně to jsme si světsky ale veliké jásat na straně druhé kterého svědky nejsme. Ale ten tam také je když litery trpíme tak je že tam bylo byl saje protože mi trpíme. Ale protože se osvobozujeme tímto životem bez novém kudy se osvobozujeme jak takže je toho. Že západ zápasil v to v s v oblasti dualismu jinak se provádět nedá než utrpením a blaženosti dohromady no a je tam vysvětleno to nebudu se od celé protože to bych se co muž smysly neřekl. Tak jak to proběhlo do desáté kapitoly svatý jana zjevení. Desáté kapitole svatého jana když proběhlo všech těch sedum pečetí bylo otevřeno obrovská utrpení se dostavila vlivem toho. Když to bylo dovršeno ne tak přistoupil další anděl k tomu janovi. A říkal mu tu výšku popsanou tím životem dosavadním to přidávám tato slova. Vezmi asi děsí. A pavel navlas mám tu knížku vzal a s celou oni si byl. To znamená jestliže člověk jako třebas jogin dostane vší dokonalosti zase my stupních. A nedostanete toho že bytost jedl. To znamená neudělá z toho něco co nemá podobu lidského výdobytků. Mně na nepopsaná ne ale tam přes tělo znamená co se udělalo co se stalo co se za sebou když to smí tak symbol toho že to tam napsaném není že to všechno vzešlo dotován no jakobych nic neudělal. A na každém stupni je tomu takhle ježíš kristu ukázal svým životem. Za třicet let se věnoval rodině a pak najednou byl navštíven satanem na poušť jakoby se nic nedělal jakkoli nedělal sice ve dobroty jako by neprošel ale dejme tomu s tím jordánem jako by neprošel ale to všechno jenom protože tam ty mezery musí být takže bez těch mezer to nejen dál by se mu světský nadechnout nějakým způsobem a provest tam něco jiného než jít kupředu také něco dozadu provést a to je. Potom na při žid tři dni v hrobě a to je potom padesát dní čekání na seslání ducha svatého a tak dále a to je dejme tomu třicet let čekání svatýho na nadto zjevení kterého se mu dostalo na ostrově patmos. A tam po těch potom co snědl tu knížku. Začne všechno od začátku znovu z většími ještě utrpením na protože člověk je si dobře vědom že všechno co dokázal v tomto světě nebo co na něm dokázal bůh je zrušen. Tam není z toho nic přidaného neboť to je strávil no ale to správné ano znamená ta síla z toho v člověku je. Když se něco tráví tak s ne proto aby co strávila aby z toho říkal nějaká síla v tom janovi vznikla síla. Tato se na vás a nechce. To mělo rizika síla pomáhat spasiteli protože ho miloval toho spasitele na další jeho činnosti. A že to velké utrpení které zažívá proto svatý dělám to je znázorněno pomoc člověka bohu. Při jeho úkolu spasitelském božím úkolu spasitelském. A to vyžaduje daleko větší utrpení kdežto předešlé vám něco řeknu a za terezie těch sedum stupňů. Předtím sestro tovární knížky. U trpěla oděn po že se mysl ale po nich trpěla ještě víc protože na sebe vzala úkol kristův v z toho z to při že sestoupila z jeho úkolem mezi lidi a začala zakládat kláštery. Co o z tohoto tedy k látky pod nohy. A ona ale přitom řekla zajímavou věc je to napsal o ten o z když zakládání klášteru. Ano. Je tam napsáno poznávám lidi psí kategoriích. Jedni kteří vůbec duchovně našli pracovat to jsou ty které ježíš kristus zažívá mrtvými. Potom jsou tam ti který se probudila ještě nejsou hotový na duchovní cestě ty jsou rekonvalescence ty z své z mrtvé dosti duchovní. A to jsme my si že to z by učedníci páně a proto napřed ti kteří jsou spaseni a kteří si ji po pravici boha otce to znamená místě beránkovi jen aby mohli pomáhat. Aby zdokonalili byl ten postu boží na světě jak je to v lidských silách možné. Taky vám musím prozradit v tom pro jel vám z dvacátého století a o ten s tím červený co v nás. Po je zval svatýho století do toho šestnácti do toho vnitřního města starou byly jo. A zase projde nazpátek. Tou bran kou ale spoje spojením mezi dvacátých stole bez z nás tím a na zpáteční cestě říkali a tím ve jsou ukázat naše nové dítě. A dal mně to nové dítě za k jak. A to dítě se projevilo obyčejné slovní školou kráse ze metám zář silou a jsem od chvíle měl schopnost byl ty věci dalekou řek bych byl tady těch kdo tu oni přesto dovedou jsem měl schopnost daleko učinili to komentovat a jsou oni to psát že by bylo normálně možno. A prostě. Pokračovat v tom za si dělání těch částech k vám aby se to brzo dostalo na ten strach. No kam to patří tak je to bylo jak byste pole toho si ještě na klidu když dovolíte ten kterak. Tak jsem se na sebe díval z pozice pranu ky do toho šestnácti do stoly jak tam píšu tu svatou terezy to jsem byl jiných který trpíš že ani výtek za to dívá. A ten se za to dívala měl z toho radost. Že tam to služkou sedí jak je jsem viděl musejí za krokem k tomu píšící mu. Ne. jsem sám byl prost toho co v č k a jsem tam stál jako živá tak jsem k tomu říkají indové puruša svědek. Ve jsem svědek svědkem události která se stala. Že by bylo dosti těch věků ne že bych mohl v přejít k věci no sv. Co ten svatý jan v doplnil v v k v. Tom o čem nemohl promluvit ježíš kristus pouhou ukázkou svého života. Protože ten ježíš kristu ukázal obecný příklad svým životem ale nemoh ukázat konkrétní úkol člověka jak pomáhat spasiteli upozorňuju váže tímto zjevením svaté jana el se dostal člověk. Chápající bibli zastaví zákon konečně do nového zákona o kterém svatý jan píše že veškerá u boží budou vyrovnaná a pahorky a tak dále a nebudeme bolesti al dokud nezrodí člověk ze sebe krista bude celý svět utrpení trpět no byla v ní. Viděla co utrpení tak že co to tam cesta. Najednou poté desáté kapitole začíná mít svatý se vědomí o tom co to vlasy člověk je. Že je toho šelma která sedum korun sedm hlav se sedmi korunami a bez této domů a rajtuje na nachové nachovém zvířeti k tak k o nad tím praseti nachovém a nakonec dokončí vím li k propasti toto pro se mi osobě nevíme a aby. Nebylo to končilo tou knihou s věděl mnou. Tak by jsme to nevěděli dodneška kdy domy dovíme se jindy je že člověk v sobě sedum čakramu těch sedum korun ale nevíme ani z indie že člověk ježíš síly v na těch sedmi úrovní naopak oni říkají když toho neotevře zdola z muladhary začínaje zdola z konce páteře a dostal se ne tak si mr v v duchovně není pravda. Zhora dobou je to otevřeno pro boha musí být všechno otevřeno když bůh do toho vstupuje zhora jakoby dělat to říkám symbolicky zhora. A taky je pro něho pro jeho sílu otevřeno všechno co v člověku je je to pro jeho živé a my že tu sílu jsou kámen svým tělem skrze své tělo od boha do sebe tak žijí víme těch sedum korunu všech sedum korun těch se domu korun ten se oblastí vědomí el to neni něco co by patřil nám tomu člověku nebo jste udiven zánět platné to je to je sedum úroveň ni je. Prostě vědomí lidského a my když jsme živi v těle. Tak tím způsobujeme že přes všech těch sedum úrovni ta síla boží proudí do toho posledního sedmého kdo říkej ona nara. A. Zanechá mnohem více na těch vyšších úrovních po sobě stopy než kterou vstupu do nese do toho posledního prvního. Stupně. Takže kdyby se je jak jsem říkal náhodou přišli těm andělovým ve se ten stupni v tak jsem byl tedy proč se vám klaní. Když nejste bohem roste s jinou větrem se krátí sví a bych odpověděl tak jako ty ptáci v pohádce kterou sám národové pro o dobrém zlém bratru. Když že ten dobrý bratr do pomohl k ptačici a to v její kde krátkou pacholátko ptáčátko odnesl nazpátek dotoho v zda aby nezahynulo se tak na ptačice mu zpívala ptačice v do pro je dnes zpívá ale zpívala mu a zpíval celý les nese doby na trati zastavil a říkal proč s měst díváte. jsem neudělal nic z moci se to donese na ptáčátko kdo v zda. A oni říkali ne tobě ale tomu projevenému dobru který pomáhá při kde to zapotřebí obecně všude tomu zpíváme na počet z as bývali klidně na. Tak vynesou vám při tom svém pojednává mým o zjevení se při jana tu blaženost která tróje straně sis zpívá. Ale je tam v milována v tom zjevení také jenom přes nemám na to čas to všechno viklat tak ten svatý jan prostě vidí najednou celou osvojí podstatu se všemi sedmi korunami. A ale říká zevním způsobem je na této podstatě lidské ještě. Závislí jiný ne tvor nebo jiná šel a která podobu brán kou tu znamenaly z kou jak jsem se převtělil a jenom ale doba rohy z na že ve dvojnosti jenomže plná rouhal vých v me jen a k bytí se do propasti a tím se lišil toho beránka pochopitelně a. Ono to je takhle tak koho mají nejedná. Co to je my se ustaví šel každý z nás i vy porovnáme bohu pokud. Toto vědomí o tomto světě povalil ve za celé vědomí váze a celý svůj život to je odpad života jenom potřebný k tomu aby se mu se dostat přesně nahoru. A jestliže s toto stali na první místo. Ne jako my za něco důležitého co považujeme ne tak se rouhá máme bohu naše je podoba je celá plná popsaná rouhá vých z mémě s tam praví v plete tak desky symbolické si že když jsem to poprvně slyšel tudletu věc jsem mým opravdu celou zaslechl v bez potřeby slova. Jednoho z vás že nás sice že ho za tři tak jsem časem nad tím jak je tak je to krásně vysvětleno v atd jak detailně člověk je veden žene k tomu jak může když všechno jogicky dokončí do sedmého stupně začít pomáhat k tomu spasiteli že ti indové se bohužel nedostali na toho pojednávají byste očima žák mistrem. Obecnému pomáhání lid tomu s a pro těžce nese je z udělat vám vykládat to jako že to je veliký přínos ježíše krista že to co u jo kolektivní přístup lidstva bo tak el tam potom říká na konci těch kapitol svatý jak že které jsem jim v pořádku. Říká viděl jsem ženu k této poznání naší vnitřní podstaty pořád v něm se ženou buď ve by jenom ti přišel li ty šelmy jaký ženu stálá obě žena dvanácti věc známy světlem oděnou a v těžkostech ku porodu pracující.. My si nedovedeme představit že mi ten je proto nebo také pro toho že v nás stane se na duše v těžkostech ku porodu pracuje. Aby zrodila ze sebe boha. Vědomí naše vědomí že jsme vnitřně chrámem božím a že bůh v nás přebývá se to nemůže udělat mi za ním to musím dělat ona nás těžkostech pracuje ku poruch znamená pána větší potíže než ježíši po že které si můžeme vynález svými chorobami nebo si mi jinými utrpení měl těžkostmi nebo nepřátelství mezi lidmi na tak dále nebo bojem o válkou to nemůže li myslet. Ale ona to zažívá a ten ďábel číhá je tam řečeno. Aby vyklopim to dítě rovnou vás z toho zmocnil a s ničili je. Tady je to vysvětlováno přerodem s z jak číhá nadto ježíše krista. Ale musel to takle do stýkat on abychom tomu detailně rozuměli vás jejde že že on zrození boha. Který bude žít podat ještě na poušti z s tou pannou která zrodila ale to bude život lidský ale nebude to porušil strasti plná nýbrž radostná pro z mít pobyt na poušti. No a potom vidí tu svatbu beránkova tam konečně vidí tu nevěstu a to je za nevěsta v tomto pojednání to se budete moc divit nový jeruzalém a jeho st a co je to příbytek u boha. Náš příbytek u bohaté na nevěsta víte krásy do říká no jsem na tím zírá ale na to rase rád jen nás si sice tebe teďka jsem to vysvětlil protože z jsem musel moc toho na psát asi dvacet k ti že se muselo jsem než jsem tomuto mohl dospět naproto každému radím do bych chtěl číst kde nejsem těleso teďka vyložil aby si napřed dal se věnovat vše ještě dvacet knížek který jsem napsal před tím aby taky pomoci. Studia zdola tomu dorostl tento těžká práce ale bude tón potom velice snadné v tom posledním co se držte teďka o to při jeho vina ghose. Protože roven zase se snaží žil v nás tomu naučit byl sto o za slova pro zákrokem ale myslím že když tu knížku nedokončil umřel při ni při výstavbě a chce ode mně abych těly dokončil než že si proč nám bláhově ale nemyslím že by byl schopen třebas to dokončit tak jak on si to představuje protože. Ne že bych na to neměl na to pán bůh se na všechno ne že bych neunesl to co by do vnukl také není pravda ale je to jiný jiná potíž. Že jsem si jasně vědom že ještě se to všechno nemá přít st co aby si tak že bych mohl když to mírně o tak z víru z toho co vím viz tak jednu milion činu a že by pod tím lidstvo z ty ho říkalo tak dost v tom máme plné su bli. Neboť to co zažíval svatý vám v těch dvanácti kapitolách do by si nikdo nepřát zažívat. To byla krutá aby tvá jeti svatí padali hlava nehlava a ten satan vítězi byl jsem zákon dvojnosti zvítězil tam byl o vítězem dokud dostal do svatba beránkova jeruzalém dokud ne v k. On jim tam žil byl by tam věk nějak vstoupil ten dělám om prostě viděl ty svatých v tom novém měl zralém. A ve zkratce že to co jsem chtěl doplnit čím se chtěl doplnit evangelia protože to jsou doplněna na jednom jediném místě ve zjevení se při jela. A když člověk jako cit toto nebe při bez med tomu tak si zbytečně myslí že na konci cesty když například zažil seslání ducha svatého není to pravdám svatý jan říká na konci cesty je si teprve tehdy když se pokorně přidá k práci spasitelových. Protože k při dáš a budeš mu pomáhá tat tak si oprávněný na obyvatelé em vesmíru neboť bůh není od svého díla oddělen. Pořádně žije ale ne jenom že ho pořád tvoří ale tak ho pořád sobě táhne tak je jsou stavy jeho spasitelem a taky něco stali ho osvětitelem jesi který toto chceš provést nedá se to dělat si na mi že se připojí již tím svým životem to znamená svým utrpením k tomu. Co von dělá on se taky si utrpením tomu připojil. Za rohy na těle v podobné tělu beránkova wu ptal v na tom to jsou to je lidské symbolického těla které žije dvojnosti. Čili to je jiný symbol než deset rohu nese kterou u souhrn všech lidských vlastností. A ty potřebuje i ten o rohy pochopitelně neboť petra voláš šel je odvozena od které z sedmi násobíme korunou vane šelmě jiné tam je to psem psáno takle že odvozena v takže to je že ty jsou z na ženy dohromady ten ne vesmírový míří toho času k člověku vám tam nějaký vrchol ten se. Ale rouhá bohu protože se o samostatně na své úrovni považuje li za nejvyšším. Tak asi odpovězeno tak. Je to z kabalou tím říká se že vznikla někdy po kristu. A že jejími původci byli židi především žijí si výraz po svém ale není to pravda z toho důvodu že než se nějaké věci jinak tiší. Tak vždycky dlouho existují nenapsané a to své považuje za lepší způsob než to napsat kdyby se nepovažoval způsob za lepší tak by to napsala hned ale když se na by se úpadek. Tomu forma do které se nikdy to nenapsané nevejde nikdy ne. Takže o védách se praví že dříve než byly napsány tak existovali. A nestal stáří své těm mnohonásobně větší než těch které byly napsány.. A tato platí o jakékoliv jsem o tom věděl na příklad dejme tomu nějak vypadá ovi do když třebas proměny. Že dříve deštěm proměnám došlo ale než došlo taky k tomu modly přikováni života se tak tady byl jsem v zlatý věk že ten sen se napsalo a ten zákon byl napsán lidský se cítíš no a to je tedy v pořádku. A takže my se nemůžeme dopátrat ani my zapotřebí se dopátrat kdy to vzniklo to se nedá zjistit protože to nebylo psáno v době. Z mojžíšově bylo tohleto tajné. Takže když jsem to napsal kdyby v tom co napsal formě nikoliv pro za že to že by byla jsem pro za samotná kabala ale následky toho nebo výklad kabaly se. Při do šesti naše z se z toho byl člověk nebo svět jsem tento po čeho bůh. Tom vidíme dneska kabalu protože takové na základech kabaly napsána ale on to nepsal jenom neznáte dech kabaly el to je ten pomoc z za pomoc zen nebo ten pomocník ten který je bychom boje s ten o jestliže to pomoc zdola. Ježto je tady taky pomoc zhora a ta pomoc shora a to se jisté byl keři který hořel a nese hořel a který viděl mojžíš a z tohoto keře on poznal všecko i stvoření světa i celou kabalu i všechno ostatní takžé svatá terezie správně pro výklad jenom místě v tom hradu nitra. A on nám ten mojžíš asi neřek všechno co v tom keři viděl a taky že neřekl a taky že nenapsal čili co je napsáno to je strašně málo z toho co on věděl a je tedy možná jiná chyba kterou děla. V tom spočívá v že on předpokládal že ji budu pořád tak moudří duchovně že nezapomenout odkud dobra. A oni tak sešli duchovně že si nakonec mysleli že všechno bylo za šest dní stvořeno tolik hroznou ránu víře ve starověku s to ještě prošlo protože neznali o vesmíru. Ale deska to nemůže nepřímou vůbec to nejde to nepravda ale není to nepravda takže zní kabaly si že to z tvořilo o to jsem si misse byl tak jsem nemusím dál podotýkat. Když například říká byl to by byl z že ta jeho v jeho proměny byly psány od začátku světa a do dneška jsou z dány tím co se děje. I pro se pořád totiž dějí. To je pokračující řetěz k který je von po psa jenom v jednu část kam do za něho dostalo své. Tak tím chtěl říci že to nemá konce čím ještě do se říci jsou nemá konce nemá začátku je čili pro jeho vědění nemělo začátku. A když svatý říkám začátku bylo slovo tak tím říká že to začátek který nemá začátek. Jakkoli řekne tak dal lál otce to je cesta po které se kráčet k tak prosím je to cesta při to cesta tak se na po kráčet a ona za poté jsem nedát tak či jak to se to nedá kráčet. Protože my jsme ochotni dělat jenom to co nám vyhovuje pak to co nám dělá dobře nebo o čem se přesvědčení že to dobré. Ale nejsme ochotni dělat to o čem tato před ceníme nepřestáváme v sobě. A co co je to to je prostě světlo které svítí ve v o kterém my nevědí že z na svatý jan říká a to světlo na počátku udělali vše udělalo způsobilo s existenci nebo stvoření všech věcí jednak nadto by řekli zen buddhisti. Jak je to možné že bych které zastal kteří dostáváte tak dokonale nabude z jako křesťanství věříte že něco bylo stvořeno nic nebylo stvořeno to je pořád tvořeno typ se s kam se poděl do vesmír je tam vznikají zanikají no s celým dala svět. A některý jsou dostali umírání protože se nestali zrodu a tak dále čili není něco takového co píše nedá vesmírná noc vesmírný den pomůcka zařadí něco jedno za druhé. Aby se všechno pochopit co za rodiče jedno co bude napřed o z potom den noc ven tak je to převedeno na symboliku lidského života to je tedy převod lesk ale nám to nemůže stačit. Tak to vesmíru není a v dale tak dobře napsána říká je v jsem psána pro o nedokonalé začátečníky a kdokoliv je překoná svým poznáním dělá dobře. To žádný svatý spis říká neživé na to je poctivě psaný svatý spis takže nedal byla ustavičně překonávána ale zvláštním způsobem než že bylo něco vyčkat stává ano ale že to co bylo napsáno bylo doplňován. A tím vznikají nekonečné řady upanišad když jsem jako se setkal poprvně hřeš neví o do by do ghosem tak mně bylo řečeno budeš psát novou pán již hadu. A tu píšu u po dneška du protože nepotřebuju oni změnit na evangeliu vůbec nic. Ale musím o znovu vysvětlit a po mně přijde někdo jiný takový že kdo se z dlouho se víc než nebo možná že neví ale byl přijaté jej pro ten věk ve kterém tento mental bude psa svatá terezie mně prozradila že aby že dělat to by bylo o hlavu s tím co píšu protože tento jak mi to přijdeme jazyk ale že ono si to o pro beztak nebyl řídil než dvěstě třista let. Tele že jenom si přeje abych že by byl nic na tom co o napsala abys měl zůstat učitelkou světle abych tone komentoval indicky nýbrž křesťansky aby se o na potom mohla podepsat když za udělám takže my zaručuje že to by mně se to věda čili tím že todleto jsem dodržel jsem si zaručil že to bude moci být věda ano. A nastojte to byl národ vida katolická světě v ne ale to ostatní ale to suso terezy svým komentářem nevydal jednoho dne. No možná že tomu si zrovna zatím ještě ne to ještě před že říci o křesťany kteří se zastavili u ježíše krista který se narodil v betlémě a říkají tady začalo spasitelské jednání boží. Toto je budu za protože je vám možná jasno že devět století předtím přišel nějaký který děláš i s tělem do nebe kde byl ten narozený ježíš v betlémě nikde. Ale ježíš osobě řekl osobě o ježíši z masa a skal be. O tom prosim ještě opakuju o tom smrtelném ježíši řekl. Potom tělesné ježíše řek jali kolika by to ještě říkat ale je to ještě viveka on pětkrát o tom řekl. Dříve než abrahám byl jsem a to řekl osobě ježíš a ne nějaký kristus na nebesích od toho aby ho přijali krista nejenom historicky protože se tím omlouvám né. Že to bylo to se stalo o dneska ten kristus tady není to mně říkají všichni věří v tom koncentráku ji toho ty jsem měli on ježíš s ním chodil s nimi chodil ne spasit dal s námi nechodí tedy opuštění ano om vás opustil. Není pravda ale jestli to berou historicky tak musí opuštění po že jsou dvě pravdy jednak která se stala se děje jednak která je a tak která je tady ježíš kristus z tají je. Ten začal by spasitele nejde o narození betlému je to hezky za li se tu ukázku jsme nutně potřebovali bychom nedějí jak na to svým lidským životem by skvělé když to byl jenom to ale on taky ta síla to uskutečnit v tom je v tom ukázce do kácet je to se oni mít opřít tak velice mnoho z toho ale to je málo kdy musíme v je že ten bůh v nás způsobí že jsme se nás působit prosím moc zase nás je. Přečíst stanuli zbroj ka který říká každou chvílí našeho lidského života vstupuje ženich. Ke své nevěstě naší duše a čeká na svatbu každou chvíli napřed činnosti např dojít činnosti a potom do ji modlitby a potom trojího spojení. A to tedy ten stanoví zbroj dvěstě let před svatou terezy řekl něco ho. Bez čeho svatá terezie neopustila ani oko dál ona tohleto takle bere jako vám to říkám teďka. Např již byla denně by ta pod dobu tří měsíců za to že nesl nevíra bavil s že i klíční vězení v toledu kde jsem z toho mínění svého že do nebe sestupuje na tomto světě. A po z masti než toho svět je v vnější i dnešní říká po smrti pole to jak se budeš od anna ty se musíš chovat zprávy. Ale musíš tady setkal s kristem a ne po smrti co tady setkáš nikdy jsem setkáš život lidský se nechápal si ky ale co si že necháte tak dokonalé jako ona že si ho tak cenila jako něco z co nemá podoby důležitý podobnou byl sytost jako ten život. Každý okamžik života je tak důležitý že buď která ani za ni živého máme. No a to znamená celým si z spisováním sám o dlouhým za vyšším jednu jedinou věc. Aktualizovat krista teď je tady se mnou teď mnou vládne jeho život je teď momentálně a bude dobu nabyl pořád zdroje života i toho nejde tak se vnějšího tedy je třeba ser výtku je pořád ten strojem začal být někdy to není nebo začal být jen jsem začal s no a tos jsem. nevím to tam toto když ne v mám škoda se mám dneska říkal že na tělesnost pochází z ducha. Protože základ je duch ku kde jsme to biologie nedokázali ještě dokázat úplně dobrota našlo částeček menších než je buňka a na kterých je buňka závislá a a kdybychom to rady dát tak bychom zjistili že tam malinká tělíska taky závislá buňka je to jsou zase závislá na vím tedy jen že atom mužem nazval bohem. Čili tělesnost celá nezávislá na duch ku. A proto si musíme nesměl závisí na ni dával záležet nebo svým vážit že to duchovní záležitost ano to jsem pod co o který jsem na to se ozvala to dobře jsi promluvil co by bylo k nad tak se ta buňka vyrovnal s že je to aby se rozrůstá do by se mohl v čele ni davy li tu v složitý organický celek k tomu potřebuje také prostředí kdybychom to prostředí sebrali. El takto buňka sama odumře na to dobře říkal do li se a tamas. Že když samotného na ven se necháte li z dám tomu všechnu stravu tak von chcípne. A když si ji by dáte můj několik málo pohromadě tak eště chvilinku se pod rádci a proto chci mnou když jejich přes určité množství tak nechci dnou vytvoří mraveniště ale žijou dál. Jo. Kdybych to dovedl se takle zdola nahoru od jedince k vesmíru tak by řikal nebýt celého vesmíru této medium tak nebude ani člověk že ta závislost člověka na vesmíru je úžasná. Všestranná a to je závislost zdola nahoru ano. A druhá za zraje zhora dolu tak bez nezávisí na kde jen si je aby to budu toho mistra ale nezávislost na druhů víře že závislosti přátel tady z od vás teď jestli závislosti. Potom jednoho řetězu dneska biologie o tomto druhém řetězu jenom duší tuší správně není na scestí je to inteligence zná a. Ale že mi říká bůh na tom nezáleží tak jako by to říkal na nás tu se si vzaly s se vůbec nevěřil na boha ale nevadilo toho jsem ba ho ten pán tu se nerozuměla. Protože jak se mu říká na tom nezáleží na tom jak si mu člověk chová a to on dovedl zařídit v v v s. Svým způsobem zemřete třebas na to u k tomu k ní. U žilo když takhle pěkně zemřete a víra a je tak máte dojem o a jasem několika viděl dělat tak a říkali že jsem hloupý celý život se se opíral o to co mohu tedy vidím že nemohu nic tak jsem měl jenom jedné věci tam byli. Se nelitoval ji žení s nemohu. Neboť dokud žijou taky běžet pán bůh je udržel na tom životě jenom proto aby ještě mohli něco poznat z toho co před tím se zdráhali poznat. Svým způsobem života svým odmítavě způsobem života vůči bohu odmítavě. Když jako říkal že věřili vnitra této za odmítání normální víra je odmítání boha. Že byla jenom taková která nejenom uznává ale podle toho se soustavně to je pravá víra a pak jogu jeli silám neznám. I svatý řeší jsem k rázem něco ještě si nebyl nikdy věřící nese nemohlo ani jsem krát za den se při zase se sil v od v jednom kuse a to je to je veliká vymoženost a nic jsem si z to dělal po ze se neděl pokud hřeší jím nad tak jsem to se kterým se neprávem ztotožňují. A pokud neřeším tak je to bůh který ve své svatosti udržuje a opravdu ten dob mírná ten přichází k témuž názoru. u níž nic nezmohu se mu snažim vnuknout myšlenku že to nevadí že teď se konečně dostane pán bůh k neslo ho že mu do přeje aby vstoupil do jeho života. Tak takovýmto způsobem zemřel pod mým dohledem třebas nějaký můj přítel dobrý hřích ha a jediným před smrti navštívila jeho dcera. A říkala lékaři říkají i že po tak maximálně nějak jich čtrnáct dní s tím bude ještě trvat na to rakovina pokračujícího v se neudrží do ona světě. Mohl byste nějakým způsobem mu pomoci jsem říkal no jestli může pomoci pán bůh tak taky. Komu tomu tomu všichni svatí že ano a na nese svatého jsem postu a dám vám ho to těžkou postu a sku práci. Tam nahoře on po se taky u krise těla. A se ukryl toto při prvého říkáme se uklidnil mnoho svýho přítele hřích ku jana svýho pak pro napsal jsem mu písemně co si přečíst a dal jsem totéž do ruky k měřit a jeho se si také. Aby se napřed přečti ten těsto před ll před tím než vstoupil s posledním požehnáním tomu umírajícímu. A jsem tomu pátrali dobyté výborný člověk v plzni žijící a říkal jsou důstojně panem nechodil tam k němu ještě potřebu ale byl připraven a tady vám dávám do ruky přípravu jak o máte připravit a v si to on taky přečte jemu jsou dal taky do ruky nad tak tam teprve vstoupíte a když si to ten neříká přečetl. A přesto vzor ten páter ale s tím souhlasil jsem tam co si tohle toho na prosím těle dají příteli ty během pěti dnů zemřeš a dostaneš se je na jiný svět ale kde nebudeš kdo pak je pravé tělo a nebudeš žádné těžkosti ale bylo by dobře kdybys. Před tím se setkal sbohem se si setkat sbohem nesmíš se litoval že tady umírat před to není umírání to jenom převlek že čili to nic podstatného po samého je abys poznal než u můžeš boha prosím dej své. O li být tím knězem který tobě příde přijmi toho boha do sebe tu svatost. A snaž se s ním spojit. Dej mu to je právo se to spojit za cenu že se nebudeš citoval že míra prosím misse nesmíš litovat když se budeš litovat tak s tam do zabrání tomu bohu vstup do tebe tvého vědomí. Ale protože jsem si jsem nelitoval. Prostě ten těsto četl z a tím nad těmi věřil řeka s před se sestro soulad ze s tím znovu ale to jen při složité nebo ne protože on pro maten uměli si taky. A jenom si vizte pochodu za těchto okolností za této přípravy mu dát co to požehnání on říkal ano jsem ochoten mu oddána aby tam ještě dva pacienti stejně na tom zlý za jako on a ty tak tito při dělali ženo a všichni umřeli do pětinu a chci říct ten nejvíc z toho měl ten páter li že na protože mně říkal se. Teprve teď dověděl co musím dělat z míra ani v domě na fakultě neřekli v to je vyšším a říká deska rozumem no tak teďka k ale co do terezy s komentářem i tím na všem tom poli by ne drž meditoval svatá terezy. Tak páterovi li toto je od li řekl že mám ještě co v srdci a že proto nedá tělo.