Karel Makoň: 90-03B-210-Zlin-17.2.90 (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Této dává z tomu od naučím po o zpovědi vás v tom od naučím. A teď svět po zpovědi vzal do svého. Aby letu a řekl mi co je na při že spoje jak jsem k tomu přišel tomu názoru a když to mám klid když je pod složené tady říkal podívejte své. My taky věříme že po smrti člověk přijel do oči se a ne do nebe by do pak přijde do nebe. Ale to oči se tam vážené všichni a. Se ten očistec kdyby se nejlepšího teologa zeptali v tak že neví co to je ta prostě očišťování další ne převtělování očišťovat kdysi tomu indy říkají převtělování. To jejich způsob hantýrky. Mistři nesouhlas ne prvá že to očistec a pro nás není z důležité je si víme svět to no zbraň nového těla nebo ne. To vážili že ten člověk se po smrti musí ještě očišťovat. A tak pro z nás nikomu nevykládejte že tomu věříte takle jako před to převtělování je do že věříte na očistec jakým se do každý představuje to jeho věc des jako násl si vtělení nebo jako žití v očistci to je jedno. Ale. Dobyla radil říkal on je aby se tomu převtělování nevěřila by dobrat očistec. Vadilo marně. Protože sotva jsem od něho odešel z dostal další důkazy jsem byl tím tak tím mi bude životě na miluj životech ještě do rukou padesát čest pořád mně docházeli zprávy o minulý životech ale od roku padesát čest vím že člověk se nemůže na příklad zrodit dejme tomu najednou v dvaceti životech předešlých nebo se dověděl od ba si že milují životech. A co mně ještě víc jako přesvědčen o tom se tak s tím že vtělování není jak to lidové říkají že to jenom posedlost myšlenkami které jsou kde mají větší nebo delší platnost než lidský život tělesným a ty posel a jsem proto myslím že to moje dní můj život tak dejme tomu v ve jsem posedlý tím šotobriánem nic spůsobem že jsem v poznával kde on žil. Podrž si dodneška ale co tam bylo v tehdejší době takže nese šel do vše vel komu důvod to byl zámek kde žil do zavřen rodič se o nestali vedl vzal byl tam do byl při vzat velký hlad to li tam bylo tak jeho sestrám. Budu svět a tak tam přijdu vlaku dál si s tím co v tom vím postupovali a žili hru pustím životem nadto z povinna hezky. Ale on tam byl předtím za nám deme rybník liší době ten tam tentokrát ale říkal jsem ve průvodkyně li prosimvás kde ten tedy by to jsem věděl jsem to viděl v k. A ona řekla prosimvás se neřídí ve vítěz který byl rybník dělat to o nikom o tom neříkám to to přesto padesáti let ty ale to bude pustím protože máme jiný kdyby tady dole a tady bylo třeba dočerpávat pořád tam not to jsem nadto nebylo u m prostředku ho lidí dělat podobně tak co prostě ale by tu hrázi vidíte na tak to bylo pro li mít pravíte v tom byl měl přítel rybník tuto v onom na becky kou káni z toho. Z toho zámku ne no ale jsem se koukal z ty symbol z toho si o dělat to je mi před si tak to musím vědět tak marně se jsou dala vědomost o tom jak by o tom ryby a novým to co víte o ještě co psáno je. A todo do četl pokud bude mít myslí smysl lidský život jako vývojový prostředek nýbrž od rad tak potu pudem jaký smysl utrpení jakmile přestane mít smysl lidský život znamená lidský slovy unikne z této planetě. Stane že tady poslední že jsi tady dlouho nebude na své kristova tak pak také nebude tou utrpení na této pane není tedy ve vesmíru ale pořád utrpení se kupředu. To je ten člověk vědecky založený ty říkáš že to se za pět procent našich vlastností je původem genetickým to znamená e závisle genech který máme říct lidským způsobem předán předávali tak bych ho o pravého v tom smyslu že všech sto procent. Ty záležitosti měli při skoku ale je to vzal pro z jen v. Ale dalších sto pro celou který neví je za je to zhora přicházejícího života ustavičně zhora příklady z od onen nemají pádu nestranného u těch je to nešli do neříkají patnáct procent odněkud nevíme odkud ale to je. Jít roz z nouze toho svoji nech ne nepřeli takle se tak viz sebeklam oprav téhož léto sto pro sen v jo viz o by se cítili ze tak sto pro jsem věděl lidská záležitost je na tom vyslovili jednou na věc o to nebylo v je do se do oko dostal říká když se rodí ten zárodek mate z kemp v těle. Tak el se tam rodí taky ty orgány v tom těle třebas játra tedy my se chce mozek a ten mozek jakož i k ostatním orgány tělesné zpočátku tak jsou tam v podobě jedné jediné buňky to mají zjištěno. Voze mozková buňka jedna jediná a neodborně by nepoznal že to mozek budoucí do sto jediná buňka nedělená a o nás začne dělit na velice zažitý od ledu svět který mozek. Čili to je klademe kritika pravá protože již v buňce zapsáno co z bude a že si byl chtěl mozek anebo špatný mozek li tak taky hle to není všecko a protože chce nebo by se bylo zapsáno co chtělo když se dostal. Je mezi buňku vtělenou do člověka lidský život a nakonec smrt s tak tam přistoupí tolik nových prvků které ženat to nemůže přibylo. Nadto může při jenom opravdu dobře fundovaný zkušený teolog zkušený ne z teologické atd kudy zkušeným do takový se měli doplněn proti dost a budeme zase zaručit že máme jen se o nich nevíme. A ten by vám řekl proto že utrpení se v lidském životě hraje obrovskou roli. Ne abychom utrpením říká teolog ten petr krát abychom vyhledávali to nesmíme. Ale abychom své ne hrozivě velkého utrpení neboť dob na druhé straně přináší veliké odosobnění když to děláme správně když jako do do po lžeme za na nějaké opuštění od boha. Nebo za nějaký nedostatek čistě jsou mat vždycky česky že tělesný žen. A že nýbrž se pokus nezažil před bude jsem překladu že ještě že kdybych ve se zase vlitém a el tak jem. Kdysi tak na to nejde tele tak se člověk může dovědět že toto v něm působit že ustavičně v něm působí bůh. jsem se to jsem věděl od od přes let se to co není nebes. A jsem velice rád deme tak ty byli. Protože jsem byl poslední z těch který tak dovolit ty kdo to byl z ky k s kým rozum opatrně jsem mnou a který přivedl na svět se skupiny které není a tím transfuzi jsem trans milost za to co musel než láska o to nám při vědomí dneska dvě nebo od ranami do horu v klady se na zdravá ale to se nestalo tam a jsem zažíval. Absolutní odstoupit od tohoto světa od tělesnosti. Pocit tělesnosti závisí na vstupech smyslových a na rozumovém zpracování o do ve říkám úsek vědomí a be nadto jsem přestal být závislý jak se s vámi závislý oni z osvobodili moje celé vědomí které člověk viz to si každý z vás a z toho celého vědomí najednou začalo občas přicházet poselství s kterým maminka dlouho čas slona. Ale jako sis ji syna a říkala si všimni si říkal pro dítě je ten normě nadán protože ono občas něco vyvede co by normálně člověk nevyvedl. A on tomuto vychází ne on to nebylo nadání jak kdežto bratra si nebo si který jsem dal svobodu nebo lékaři dali svobodu z toho s co potom nesou za sto dostavit ale to nakonec přišla že je to je něco jiného ale měl řekla to je od boha ale při nad protože to je něco jiného. A že to není jenom pouhé nadání to věděla už. Protože to nějaký zásah odněkud od se tedy sil jsem mu nebo oželet poradila se vzniklým a teprve když jsem co za co se za to co s o tom po povídali a am mi to otázku a pak koho s v tom věděl si o tom konkrétně od k o tom máš. Ty schopnosti nevěděl jsem nevěděl že jsem jako do to napovídal nebo dávali tu moc když do ani pána boha ani jeho svatý a ona řekla no to bych asi nedokázal se tím řídit. Sem říkal to se říkám a co to na taková moc že si nemůžeš ani pomyslet protože nedokážeš protože to není z nemoci dokázat. Co to toto dořekla tak druhý den ráno přišla ke mně k posteli jsem spal vinném pokoj než k nám. A říkala mně že mně se dneska v noci zjevil svatý říši. Z assisi to tam dom byl u ve třináct ten století žen nestane dvacáté ten se mu století od jeho smrti. On mně říkal svůj svym č moje kvítky svatýho františka. A za pis že si body které si potřebuje za matku zapsal jsi za si zatím pět a ty jsou pro tebe aby z věřila že konkrétně někdo vede. No a jsem na to dlouho mezi dělal protože jsem ty body měl založen v knížce v tak se přidal předal se mi na maminka s tím do smrti řídil. Takže když ona jako se domě tak starala vinném života taky dosavad co od placeno vidíte to. Nic se za bez odplaty bez správného plat. Nestal od odplatu ale on jim nešlo do hlavy odkud jsem to měl a teďka nedělat a ty si tak jak do svatýho el jako motto zrod do tak liška kde pak jsem si myslela jsem svatýho že on měl by ne jsem měla takový vztah spíš svatýho antonínovi a ne svatýho kratičkou najednou svatý františek tady vím co si čteš co si zapsal když toho hned dal do jisto s těmi pěti body. Který jako muselo přesvědčit protože dříve než je ten sražen všech řekl tak to to bylo hotova v ježíš kristus radil zapři sama sebe se si byl rovnou svítit zapři sama sebe zapři sama není o to. Mat sebe znamená. Dokáže svou vlastní silou tak by si ho člověk nedokáže odstoupit od sama sebe v po že se bojí tak to je pochopitelné správným el to je dobrý nástroj že svoji k tomu co potřebuje dokonce předělat při by nebyl svoji kdyby byl nepříčetní bych tak řekl tak to se vůbec neudělá vozy víc vůli když něco dělat co je charakter lidské pro něho ale v tomto smyslu nedokáže otce dostoupit před čím dokonalejší způsob. Práce a provést tím musí v věci se celobytostněji věnovat. A když se na přechodu když se ale věci věnuje tak že na sebe zapomíná přitom. Tak odstupuje od sebe protože konkrétně měl z kong li nějakou nestal zapomněla sebe na příklad dejme tomu rodu. Umělec na klavír jak zapomíná na to že čte noty je. Čte kdyby jen nečetl a musel se všímat proč jste. Nebo špatné musí tak samovolně číst noty protože oni nepřijde že proč se vám to třebas mockrát předtím četl do z vás paměť pravda a tento mysli které mu pomáhá v tom aby jako. Na nebe že proto se držte ale tak je to z lidským životem li tolikrát atd tolika o tok deme různé úkony si ani neuvědomujeme že el to děláme samovolně ne ale jenom to jde samo jakoby samo mne ono by to samo nešlo li o to by tisíckráte opakovali. A tam měl hranice mezi odstoupení od sebe. A mezi tím konáním ze sebe ze sebe než konám sám vědomě tak by se dokážu odstoupil od sebe to dělám tak dlouho to samovolně tak jsem odstoupil od sebe. Ježíš kristus v tom pod z nad třicet le aby samovolně od sebe odstoupil od tebe potom byl dávno moc spí učitelem a tak dál. Tak ono. Jo tak si v ž v tak v okamžiku smrti se normálně stane toho. Že ta věčná složka která stoprocentní ta jak není závislá na dočasné z bez toto ve dne na světě geneticky pod složené pase od pojí dokonale o toho genetického. A tobě lidské ale neni takovéhoto o že by umřelo s lidskou smrtí by bylo dohasíná ještě ho astrálu ano. A. Jsem to vědomí které člověk měl tady na tomto světě o tomto si původu měl o tomto ještě přede tam do toho posmrtného astrálního těla. Nemá totéž vědomě jsem se tady ale protože tělo pružnější tak schopnosti větší než je tady ano on se mnou snáze setkává než myslím jsem to odporné tělo to je to tak. Ale tam nese ten duše zase od polí a do je do toho as srovnejte ani jestliže ale člověk se ses svým vědomím dostal připojit se nese těle duši vědomě během života. Třeba vjem v okamžiku smrti to jedno ale během života jsem propojil se tak o li dnes tímto vědomím z tohoto se za pocházejícím také do toho vědomí věčného. To je ta ozdoba duchovní svatby stavu tam vejít ne k to nám ze si hlavu z při jsem protože v. Oko při že se za jednejte tehdy budete aspoň na chvilinku vědomě spojen s bohem vědomě spojen s bohem pak máte naději v okamžiku smrti nepřijdou očistce. Když nejste ani na chvilinku spojen vědomě s bohem tak oči se dostanete k to se smaže všechno se tady žili učí kristus naše postupně například může při do očistce no ale jak tak nazývám tak moc tam jsem o jich nebude to očistci ale stavu toho si se stane po z na po modlete vy samotnou nebyl v no tak. Smysly to datum sedmnáctého druhý devadesát povídáním napřed uzly mocí samosebou o to bylo ve světské sídlo vím atd. Takže do patrně znamená ze line je. Neví se učit těle jako plzeň se taky nevyužije s větou držení nebo próze něco od když mu není tak na ten nám to židy do toho se okolo. Ale dejme tomu že to takle s tím z jiné je to taky takle a my nejsme konečně je v klinické že kdesi ještě součástí předešlé v ty bývalé tam z lidský tam u vás. Byl potomek nestaneš se než ty u mu to jeho syna let se dal s lidská žije ještě pořád mně ne v no a za prvně doby kdy že to bylo tak malé nic z toho že že byl mysli vím tím bych mu na mo ma zlým tím by přeješ než tím. To byla jdou tím nic z toho ale nebyl již již i který byl mi jenom synem nějak dostat káře v v no takže když se stal zlým jiném na to bylo praze za je to z ba domu a protože von svého poprvně z vás té. Začal byla vět od ty na předem byla bylo ho před povel jsem pro ho která rad tak prosté jako skoku terezko a on to byl předkové toho chovati nemůže být příliš mladý na to ten z tady na těle že kdo to byl dělal. To z ideji tónu a na. Takže on začal byla běd byl mým ty vám na to pro normální lidi. No a hledal oni z toho kde by je tu vírou mohl umístit vůbec o na po do že by to byl zlým kde vím jak my si ve nebylo poddal on potřel pro kódu mužný bodu l to tak nabízel to svým do pro ty se továrny u bez k němu rodiště do páni hranic bolestně hle když ti k tomu tvrdě odporovali je v a znemožnili mu tam postavit tuto rovnou protože měli obavu z lože v. Znečistění vodu tuto by měly jako lidský zařízení z právě dobra že ano a tak toho kam nepostavil tak nakonec ty ko protože musel postarat o tom kovy svých. Protože tam do voda. A to bez je jsem se s pokoj něho co by kou byla tu vodu nepotřebovala proto byli obou nic zk je to s vámi. No hoden mezitím než toto začal předtím než jsem to začal ten byl na tom velice atd tam o koukal nejenom systém výroby vás to ne to to je nebylo za of obuvi oblasti mluvím ale i taky ved o tom co si přeje se s stroje. Úplně svět převezl tys to je tu mu v tom nikdo nebránil takže on je dal do kopírovat jenom a to ne opírali mezi vně kdežto k opírali větší továrny atd. A proto kdyby těch stoly že jsou tady v továrně to jsem se ještě viděl ano. A od no noho to tedy na ale v tu k na něho se hnala nebo ta ale to je tedy z zla mu ku na ni. Protože jak tu víme toho bůh se ve věčně dělá mu tak mu mu o onom do svého přináší. To vzalo od stranou od znal jen na tak že v ní. Neb postila ho krize je jako ostatní továrny do třicátých letech be takže si za světech nejlépe z k létal zrovna takže jestli byla nezaměstnanost o to by se to byla veliká byl to jeden byl zaměstnány v této do proto si nedoví stát moc bylo mu to on si ho tomu stravu jako dneska protože měl k od naprostou staví že ano. A něm se při za půl miliónu navíc z takže to celkem dával se od nás v jenom tak o dneska máme neměj jsme nikdy mým na tu dobu teďka s nebeskou od ty byly. No jsem získal za nešika by dal o jenom řeknu něco zajímavou věc že on vel by miloval jako ka říkal pytel stala a zkázou walt naší vládě je že to co podniká v cizině děláno u věr a ale nebyla to pravda on prodělal zasel prostředků které si tam. vydobyl svou činností na příklad dejme tomu řeknu li oslavy nebo v ranci jeho stavy jsi postavil tam prý ku malinkou. A to co rojí zvětšit protože tam do vážil odtud výrobky jím a to aby za za ni nestačila na toho a bylo tam to co misse ale na tak dále všechno by to bylo milovalo líp než tady el tak on si vyžádal od naší vlády právo si vypůjčit. Od ba ho k li jenom že to co si vy učil. Nevěnoval výrobě ani zvětšení které v aby i tam nýbrž na postavení novou nové slabiky někde jinde neboť na tom měl tam nastalo to tají z toho co tam vyvedla neudálo správné třemi jela na tak dále poprosil pro ty všechny při li říkat nebudu z oněm něco špatného mysleli a on o král jenom kapitalismus mnou tok tudleto špatná věc kterou protože nic se nestalo k aby dali straka by tak při si takle. Vizte takový jeden zákon tedy že ve když je do o krve neztratilo bude den dělám tak to se vůbec nepočítá. A to von mocí vždycky bylo nad tím i nimi v jeho dnem toho týká nežil zásadně tam byl tak by jimi tělo spodní milion ještě krádež jo v tomto oboru na něho ven a no tak ten o tělo prošel mnou miliardy a posel si tímto způsobem že tam měl napřed připraven kam by dával ale jestli by půjčil aby i dvojnásobně veliké než nakolik si že takže v když tady z počet by se člověk učil toto. Jsem z toho postavilo a on tam musel dvakrát větší toho velikou tak že ta polo tam další polovina u tohoto by toho byla za to jedno. To byli prostého by by bylo to taje na on od v aby ti tím že se říká česky tam jest jinó. Utajené není česky jste jen za to jsem si římě zvyku ne tak by byl vůbec my česky a on se daného by ti že si vydělával zase není se ten do se od teď nikdo nevěděl než například dostala na svět nebo tady oslavě aby do neprovedli protože z toho měli něco tak to nastal nedověděl že to není z u věru nýbrž že toho s okrajem jich peněz které tam např. Tak si postavil všechny továrny na celém světě. tomu rozumím tak dobře proto že jsem byl by vyjdu z li se dva vynutit po vás se s po proto tak jdou a když mi to velice psal o kou. Kde jsme měli zakládat nebo moc dělat reason dělat tu moč vnikla ve továrny na obou v tom vole ano a on to bylo rodina a k pak si o společnost no to by proti sobě nebyli než spolupracovali a my jsme odmítli jak ten tiší tak tiší tam byl v číslo jedno jsem když jsem byl i ty si teďka vidím on chodí jste z jedné třídě no nad takovými čili kým a. I když se mi za od tím druhým pátrat prostě na tom špatně no ale chodí v. No a že odmítli noha v tím jsme se dostali mimo ten okruh a ale on tam měl uši miliardy nastřádáno než to začne stavět atd tentokrát nechtěl o to by je s po vás o to nešlo vám kataru toto měl na to z toho továrny proces světě indy. Kde víra aby z tam nich su roviny aby to bylo poražen doby vše kterého milá aby ne. Myslíme netrpím z mám kde na tom velice dobře. Tak ten se vším když velkorysý že lidsky li investoval don stavby něčeho nového co je to co měl a o čem přes těl že to vůbec nemá za to by půjčil ne not do sledu stal věčně může to musili by učil s za to je mu by k i z od státu tou tím zaplatil toto přišla válka i vracela všecko možný takže po je pořád státu může se ozve ne. Tam bude ještě něco platit ovšem myslím že ne. Že mu to bylo všechno přišel mnou k tomu tomáši velkého je to královský majetek v když do to všechno co tady máte od těch kost textu po dobry ku všechno k s tím ne jsem chodil dříve tuto nemohl říkat ten do od považoval k míse se si ces považoval jsem se skla naděje že jsem v konání. Jsem šel doklady bez pasu men všeho sino a dneska jsem klanět pořád pro vás tím ale extází. S hrát jsou tím toho hlas toho že to kam lásky že na to nemají právo protože to na pro ani kolo stát. Sebral to jsem mezi národě neuznává mu a no po tak v všechno co by o tom v z s jinou s tím k k v. Ten ten vám dal z lidsky taky měl co řekl o tom o též nechtěl bývalé na tak dále. Ale oni to nebyly žádný jakou do mužové lid když lpěli na tom místě aby to místním patriotem spojení v může vám toto toto jsem znovu jak co do nás dobyli se devadesát byl zlý je to s vámi se nadto poto víte takto tam bude ještě jednou. A chci mluvit o souvislosti mezi událostmi které tady plynou mezi časovou mnou jsou se nosí minulost přítomnost budoucnost. Mezi tímhle tím tokem času a jsem mezi bezčasovosti která neteče ale je tento poměr je tato symbióza symbióza co jsem na to byl připomenout že totiž kdyby nebylo bezčasovosti a věčné přítomnosti tak aby nebyl ani čas. Tedy časy nezávislých a proste nezávislý na bezčasovosti a bezprostorovosti. Ale ne naopak prosit. Že jsou vod supramental všeho spočívá v tobě pro činnost as spočívá v tom že ji postavena. Zná a budu se bych výsle třích. Nelhal toho co je nadmysli. Nýbrž že posel na přímo nad tím co je na myslí. Podívej se je tu na výsledcích ale myslíte rozdíl tele. Tak jsem tam šel z neprovádí se to potírá pánaboha a jedině tam se provádí aby říkaje si tady dýchá náš jestli jdeš někam jestli již a o to li si doma někomu třebas tu při je na vás něco nebo od odporuješ nebo staví barák nebo and co. To ještě nic nečiníš jakoby z nic nečinil vedle toho cestu bral mentální činnost. Co máme po že on je taková že vůbec nemá dojem že to nějaká činnost například dejme tomu jsem takže může by pro tvrdit že pro kou protože to je co se do shoduje tam nemůže být člověk činný ale co pro mentální činnost například moje koncentráku spočívala v tom. Že jsem věděl el co se děje vím příteli jiřím došelovi. Že jsem do byla činnost že jsem to věděl nebylo poznej mysli nebylo proč denním myšlenek nýbrž to bylo vědění no a tak to je tes do mentální činnost za nás jas konal ze jsem to měl nějak vysvětlit jsem neměl čas z toho dělat traktát. Prosím co prosím. To jsem tam teďka třeba tam činnosti sis se jeví jako trpná činnost jako trpnost. Ale věčnosti je toho božská činnost a na rozdíl od světské činnosti a to je rozdíl mezi božskou činností asi skočil z. Jsem el protože jsem zaprvé nevěděl že jsem neviditelný to jsem nevěděl. Čili jsem to nedělal vědomě ale to se dostalo samovolně. Ale čím samovolnější činnost tím vědy vyšší tomu božskému ta broučice oncideres samovolně jednala její jednání jen velice blízké k je lil vzali inteligenci která že tu mimo rozum na o tato tak dále že ano ale to jenom nepochopitelné ale vejde jen si je všechno tak zařízeno že v. Když se toho chopí neboť tón v ale jako existenci za vždycky do míry a v takové jakosti jak to ta existence ne své ten brouk konec je něco jiného než člověk v na mi to daleko složitějších ale nijak nic jiného se do existence do tohoto oral nevejde než jak vypadá i jeho řek bych struktura. Jestliže my máme třebas sedum hlav se sedmi kou na věc tam provede strašně moc. Dobrou ka který jenom tři hlavy a při koruny se vědec moc málo proti nám jo a toto on nemůže jako my za těch sedm nad nemůže protože ten nám vrozeno tak do božské nám vrozeno prosimvás to je něco co jako co jsem udělal ale protože to vrozeno ne. A dívej se na to lidi ale za říkaje toto děláš jsem tam například ve čili třebas. Který nespalo. Ale za ty mně říkali to co to neznáme ale žádný léky ty se na kazí za podobně vůbec se nadto nedbal paty léty že když jsem tam léčil ošetřoval se mě. A kdo nadto jsem se z něho hoden a tak protože toho by dělalo vzít vědění že to mám dělat. Ty těch lidech i ten těch lidí mám pochopit že jich mám pomáhat toto věděl na když ji komu pomoc děla kde nemá pomoc to věděl ale to byla činnost trávy dělal z boha z jeho vědění který přesně co by byl udělat. si jako u toho přiživovat trošičku z jeho ku a no ono. Vidět se dívali z jedné strany chalupy na druhou tou o dvacet metrů od uznání to do tak touto asi jako k ale nešlo o je tady osud domu to byla do ten se musel projít mezi tou strojní puškou na namířenou. V el tak tam ses dělo a oni pozorovali atd. S o vodu okem i tam si za du i tady si meči a měl jsem nikdy nebyl jsi mne na se neseš tělo el tak by se spíše neřeklo a když voni viděli a ten esesman neviděl že to na někoho naměřeno. Může za tak jednoduše vysvětlit je špatné. Protože ten člověk je na jiné úrovni než na jaké jsem byl a ne na byli oni oni nechtěli vraždit to by směli vidět. A on chtěl vraždit na proto mně nesměl vidět rozumíte tomu. Kdo to cítíte ta inteligence která od o tom co ty udal jsou těžko pochopitelné pro nás toto lety říkal těžko je ochoten ho tele je pravda že nebyl jsem proč je neviditelný ne ale je li se nebo všechny by tedy ne někdy ano když jsem potřeboval mít pokoj od těch lidí ale jsem takový nešika takže když jsem po stran pokoje na tu co do terezy tak jsem si musel nechal do mat ruku žal ne to je taky primitivního z obrovským ale jinak jsem to jsem se také mysl tomu. U ku pro tu před to se prostě stalo. Ale tak chci tím vyvodit obecné pravidlo že tak tím který jak se na pudu ku úrovni událostí jedná jinak než u broučice dělal and oncideres jedná jako inteligence. Zření jako inteligence ses to nějaký pud taky budu učit se s s že to inteligence je jako taková daná zdánlivě nezávislá na tom člověku ale ona je závislá na tom organismu který sedum mu korunou sedum hlav v s v kdy víme jenom o jedné. A ono jich sedum těsta. A takže ona o tom a podle okolností pokud žije v těch sedum hlav ano. Prosím. Jednu vět pod bez u o kterou podobu debat ty musíte brát za správnou potom se může se zříct a to je tak i ten za ji všechno pochází od boha a. Když se v této hypotézy budeme držet v tak si potom z na nebudete budeme rozumět jestliže například čas který tady věží pochází od boha. A prostor který tady vidíme cely vesmíru pochází od boha ale jenom v tom smyslu že jednou to bylo nějak stvořeno ale že je pořád v prostorovou o z ti prostorou udržován tím že pochází jsou stavy od boha tedy poté vzal zrozená dávno v že tiší. Protože si by se zhroutil kdyby tam bezčase do toho nevkládal ten prostor nebo nestavila mezi sebe a my si člověk jak bych v tom žije tento prosto si jistě tu něco říct. To ne abych tady byl rád pro mi temně se tomu přiznávám kdyby se přijaly tak máme tam zkus toho by se vší či všechno z boha pořád visel se je že že z něho čas prostor v a existence láska poznání všechno zase sví a to potom. Za následek či že při něco vým a vím to jiným způsobem než rozumově. Tak je to protože jsem spojen s tím zářením přímo od boha pocházející tím a tím se stane že jsem při pro mentálně činný v to. To vyjádřeno v tom smyslu bude vyjádřeno v tom smyslu v se to s obecný nabude dopad to v každém člověku.. Se všemi věky máme od věčnosti u boha svůj příbytek. Před všemi věky to ji časová náležitost v kdyby doba časová záležitost tak to se bude končit ale by se mi do tebe jsem se s skutečnosti dostat z této spojky mezi časovým děním a bezčasovosti a vám řeknu to samotná spojka mezi doby se s o stín na časovosti se dosahuje trpností té. Pravda ale jenom to dosahování je záležitost trpná. Ale to přebývání v tom příbytku u boha není trpnou záležitostí. Vůbec né. činnost pralesa smyslu no prosimvás jak mohla vědět svatá terezy je to o tom jak třebas bez někoho něčemu kde to je taky tím trhu nebo pak a to z toho škole čili líčil detailně tomu říkám činnost když to za terezie je učiteli krám který je za to co tam co ne španělsky přesně na stala málo toho tentokrát. A my že si jak el na páteř ten dělal byla z věda. Ale nalil viděl nesen kojen trámy dělo. Ale a tak o na přesně věděla žen na určitém místě se nese ven části náměstí je tak níž tou bože on mu k tomu. A z fafakticky jakákoliv jsem řek bych metafyzická zkušenost která jako je tam sis tak zase dostavuje trpností jinak ne. A také si pramen tady s zase dosahujete si ho k ale když tam jednou si tak se tam nedostal proto aby z tam byl trpný nýbrž aby z tam byl činný v neboť tento nás to nemá zbytečně k ruce a teď činný nástroje který učí nás to je potom výrazem trpnosti do které si vstoupil. No a vešli dva učedníci páně v ježíš těm kdo se hus ale poznal jeho ale hořela jejich srdce. Ale když se dal poznat přitom lámání chleba a bytí toho vidina. A myslel si dohledu. A on byl by byl jenom protože potřeboval ukázat že pro činnost na supramentální činnost do tak i činnost. Aby to pochopili vůbec na no musel by vidět to on to moj pochopit bez jeho dím jakmile zmizela jim tak si řekli a hořela nám sed. A vám to dycky říkám přátele jenom aby nás nebylo moc setkáme. Aby nám bylo co nejíme vně. A protože ten stále na kali například dělá všechno možno aby když se někam měla ku ne někde o byly tak aby tam bylo možno počest na viděl by to nešlo neutáhne jsem a co to je a. Protože nemám pocit oddělenosti to do vás jako vy máte ode a od sebe vzájemně tak protože nemám ten pocit je nebránil k tomu abych vstoupil do vašeho nitra a aby vzbudil tou ku to rozvíjet to co o tady mluvíme. A tím sestává že když že vás moc každý se na jiné úrovni že. To nedokážu v do těch vašich oddělených jáček se dostat na vůbec ne. Takže mi nemůže pociťovat žádným žár ve jsem se otci ani žádné zanícení jako když jsme třebas sami dva a byl s těmi očistu očima toto to je to nejde. Tak že bych chtěl tomu říci tohleto je základ správného pochopení věci supramentální že nadmysl schopnost u nebýt závislou mu na ničem ale to co tady je. Je závislá na něm. Si toto uvědomil že tomu tak je el na tom se v tom se při stát těl se milo roku když ti moji za přátel kteří šli se mnou na cestoval že pro o konat od v ale ve se že jsem u konali kontemplaci a oni přešli na podobal myšlenka jsem nestraší litoval že mohou takle z v netvoří mysl po posvátné ticho které jsme zažívali a tak jsem je politoval ale protože ta protože to je. supramentálně dělala supramentálně tak se z oka je přestoupil do jejich myslit to jsem se představit z jak vyváděli se tak jsem tam vstoupil říkat a na co mi to myslíme jakmi se pokládáme o to on si ho mne před se musel přičichli právě protože oni byli se mnou při tom jak to se stalo dne a v promiň nám ale na mně se vraceli pro mi nám karle že jsme se tak jednáme mi potom li nebudeme na atakdále emmet. Protože jak se tento obrat se o stát na jedno že to je tomu se říká se do mentální činnost v jsem byl činný tou nadmyslí nich. A když bych nebyl činným nadmyslí ve vás tak jsem zbytečný tady. Sice jemně jsem třebas činný možným že to nepociťujete a tam činný jsem. A o tom vím že tam se vší a po berte na vědomí že jsem si to opravdu vědom tak ale ne taky na protože jestliže budete tam teďka jestliže bych nějaký u mysl měl to je aktivita ona a on ten u mysl. Přejde domyslit toho druhého člověka to je zase aktivita moje trpnost je na straně toho kam to přešlo ale na nestranně to neni trpnost. Jak se tam v tempu oblasti supramentální nad tak se o poručí a bez mezer činný to znamená není pro vás spánek není pro vás do bezvědomí nebo nicnedělání. A při tom že něco děláte nikdo na vás nevidí no prosím věcem ty metrů nám chybí tak tam řekneme protože se před do se mýtu špatně. Je že nikdo na vás nevidím že něco děláte požívat míří nic neděláte na straně ekg.