Karel Makoň: 90-04A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Kdysi dívám vedle nás. Je teologicky byl názor že jim při ših svaté se proměňuje tělo tedy chleba a víno v tělo a krev páně na tak to je vzali rozvíjely pro nás. Ale vám něco řeknu daleko obecnější ho. Že když něco děláte cokoliv nějakou slávu sám s transsubstanciaci o ten nevíte nic jsem třebas tady něco kážu anebo bych mohl dělat -rýt zahrádku to je pořád jedno a to nemohu dělat bez cesta k v. A tys to pili ne el bych to je to proto jako při najde i když máš boty ženo de jasně tam kam si šel když necháš přičichnout k těm botám jeho ne toho člověka a tady v jiných oblastech než je to tvoje činnou zachovává stopy. A z těch stop můžeš dospět k tomu. Že když se dostaneš po těch stopách jako ten pes tam do bacily stopy zůstali je to jsem šel tam není rozum zase nám ty stopy dospěješ jasně k tomu že v oblasti to nejsi ty který z tam vstoupil ale je tam s to za vás dění je k kterým si tam vstoupil ano. Čili je to na jiné úrovni než kterou může vnímat vůbec co záření tady nevnímáme se mi přesto tají vyjde na tak kde je ten astrál. Kde jsou ty jen element málo vede kde to všecko do ty andělé li toto je ten nesmyslná otázka protože to jenom jiné záření a to on k tomu nevadí toto vážili který vidíme tento svět takže víme tento svět s jakou ty ty druza tažení tam vůbec nevadí záření jeho typu to se za pro ni a není to z ale to smysly nebo časová na tom to je mimo-mimo toho to je..něco jiného. A tak tady. Dochází k s transsubstanciaci nižšího druhu než třebas v not při ten při svaté ne ale tys zbytky toho že si něco dělá že se třebas okopávat základu. Zákon a ty jsou patrné na jiné úrovní a tam nesou následky a ovoce. Takže ona tu na může na to zapomenout na jeden z kéž z tam lidského seriálu. To od cestě těsně po válce kdy nám jsem tu o mi poslouchal. A on tam říkali o jedné ženě tele známá tím že se ocital vedle saje. Jak se tam ocitat tak najednou vydělat ty tam ty ji z doby tudy výklad šestnáctého. Byla tam přestal jsem jsem byl tedy s koncem od osud nás do století tam byla ne. A teďka viděla na zahradě pracovat lidi ale tak je poslové návodu na ni vůbec nedojde děl si pořád dávalo. Viděla zatím vady terezie atakdále a pak z toho vyšla z toho stavu se světa na vůle porušeném-porušené úrovni časové neboť tam za časoprostorová st způsoby jinak než tady na úrovni tamto existuje na úrovni ještě jak tedy na za pracovali je to tam ještě pořád existuje a ona se z toho všimla abych na to do roz krásu ne. A ony černí do bych klade jako veliký zázrak že toto může zachovat. Jenom řeknu zachována každá řeč se z daroval každé cicero nová a všechno je zachováno přesně jak to řekl doslova ale to slyšet platí vždycky kráse na ti ho aby me kdybychom to dokázali je jak se radila od vyslovovat je to na nevíme ženo ale vzdám ocitli tak ne to víme jak se viset jak se viz slova tak si říci že transsubstanciaci je vší z běžným nejběžnější. Jak jaký v přírodě existuje. Není běžnější ho vlivu protože my o něm sice nevíme ale on se všechno trans mu tu je na všechny úrovně na všech sedum úrovní s tím vy víte se kdyby se při třebas na úroveň rajskou kdežto ta pomyslela teprve mělo vidíme věty andělé vědí o všem co mi seděla janem před rokem nebo co jak ses jak z by se tehdy řekli by vám ten by se tedy na mysleli že tímhle tím způsobem rád ti si způsobili. Se mění sešli. A teď by to dokumentovali se celým tím průřezem časovým el v těch kroku mez který mezitím proběhly. Nám mase si že život pro od ale to je pro ten trans substanci cele která probíhá možná i v tom kostele ale zaručeně probíhá všude. Jenomže tam je to jako transsubstanciace chtěná tou představu vyvolaná bych tak řekl kdežto tady je to se bez tohoto účelového zaměření A tato transsubstanciace je pro daleko účelnější činnější a mocnější a pochopitelnější protože co do toho nevložil svoji vůli atd. Všechny věci bez naší vůli probíhají na všech úrovních a není na tom závislí bůh. Neboť my jsme závisí na tom že to tak probíhá myslet do nezávislý na všech sedmi úrovních. Ale oni jsou za viz jenom tím že jim do dáme tu sílu od boha to je pravda jen jsme obecná závislost a ne konkrétní. Nese ti pomohl něčemu no ono nebo mu karmajoga je primitivně pojatá nauka o ho příčina o následcích velice primitivně to nad jak se to nabízí lidskému rozumu lidské rodu bylo věcech v to jsi vyvedl to si taky od by jdeš ne tolika když pole toho posuzujeme karmajogu tak je to v pořádku by se s tím nespokojíme tak rázem to všechno potřel. Ne a odnese toho toho primitivního způsobu myšlení. Protože to tak vůbec není víte ono se říká božím kdy jim berou pomalu ale jistě protože tou bez tak není aby něco neslo následky. Ono to následky ale oni nevíme a my dejme tak když se ti přímou nebo kdy budou odmítnuty neboť u těch nit ty rasy se za pro na to oni pro ji najít a to není tak jen ducha záležitost čili přejme i du mluvím tu radost že znají karmajogu a tento mi tím přístup k téhleté karmajóze zrovna tak jako znají třebas převtělování to je naprosto nemožná záležitost také on na to jdou ted tak primitivním pojetím el dale pocitem oddělenost. Čili. A tedy kam by samo osobě že jakmile jsem se dostal do pocit oděno si tak nemůže věřit na převtělování a se tím že co tam trpí v indii když tam jsou mistři nese kteří nadto nemohou věřit ano tak lékaři u docílili těmi čtrnácti operacemi-že jsem- se dostal do takového jde. Je tomu s jednání no tohle špatně řečeno ale stačí to pro tento večer tele ten ve kterém na nejednám a nejsem účastníkem tohoto světa. Nýbrž na tento svět se dívám pomocí svého těla. Jako na něco co není moje. To není můj svět to je moje matka a to je moje jídlo o to je moje dýcháním to není moje tělo. A pokud jsem potom k tomu přišel do to moje tělo je tak jenom proto jako pomocník před to do pomocník toho který ve mně myslí. A ten který ve mně myslí byl něčím plně zvláštním to nebyl myslitel v tom myšlení toho který ve mně myslí když to takhle to poznám dodneška samosebou že on aniž by potřeba myslet něco provedl. Dal podnět k něčemu tak například ale vždycky to byl pod který nevycházel z něho nikdy nevycházel z něho nýbrž z toho co se dělo okolo těch událostí okolních. Tak například jak jsem říkal před dva lidi se chtěli poprat do krve se chtěli seprat a jsem byl s tím svým vstup pro mentální stavem u toho. Dívá se se na to jako něco co je nepatřičného jako svědek. A tak a hle do jsem své. Do toho jejich rozetnout tej že se před tím čelem velkým těm abych je od sebe dostat aby se poprali. Samo jsou maminka přitom byla let tak se po stalo by si ale mně a aby se nemohl by jich postit měli tedy že by dlouhé stupni ne tak nebylo těžké se potud stupni dostat a dostat se do stavu za ona byla zády tím a pustí se do nich sám takže ona začla hledat na straně kde byla obličejem obrácena jsem tam nebyl tak jsem neb podle s asi mezi nohami ale tu touhu stupni do při dokud jsem to asi bude nestane tam let dneska. Nebo o tak ještě roky k vám než na že my ale asi o něco víc asi pět let. A když se obrátila našla tak v jeho běžela těm lidem a prosim vás puste ho ne-nenechte ho mezi sebou to je nebezpečné pro to dítě mějte sssl..strpení s tím dítětem ten nerozumné a ten jeden říkal atomy říkám výtka. To dítě není jenom. Rozumné ale tvému moudré neboť my jsme přišli na to že to zbytečně se prát opaku maličkost to nese po hádali ze poklad. Tak prosimvás. Nechte ho od podali ruku poli v sobě ruku a maminka mně říkala to my si to kdyby dobru jednadvacet sled ještě možná víc. pochopila se to jsem v pravém ta místa ale tak. Říkala ty lidi se v je na či po tom aby nejlepšími přáteli smrti aby by se se prali mu na zabili a bytě pořád proti pravdy si že pod kam na vůli cit tak říkají ještě mate toho chlapce no tak teďka praze nebo mi tady žil tady není ano ale mám ho tam o potravu víte ta on od dvou neznámy ji pod na dávala pozorovat i na vysoké škole v to co v plzni nebyl protože jsem tou prosilo touto supramentální moci která je. Na. Ale nikdy ne pro toho člověka vždycky pro někoho jiného je to lásku vidíme on tomu nazvat. Totiž není to na sobě vrátka ke spravedlivosti to náklonnost ke spravedlivému způsobu jednání A to by nějak obsaženo této supramentální símě na nerozlišuje můj tvoji. Dobrý špatný nýbrž správným nesprávnou je to příjemný nebo nepříjemný pro byla to na tak o správné a nesprávné rozlišovat a příjemné nepříjemné všímat se příjemného především a nepříjemné vynechávat. To ne. Tak prosimvás tohleto začlo někdy těch čtyřech letech a drželo jako na tyto stavy do sedmnácti by se nevěděl vůbec to je tu pro mentální o že tuto tato on nás nemá nezáleží. Na definování do stavu nezáleží ale co se z toho. Vyrobí nebo co z toho vzniká a důležité aby se z toho úplně nový poměr. O kterém se vyjádřil napřed ten kafka v když operoval na po pod operace říkal matko my jsme po dítě vyvrátili z jeho života. Tento svět přestává být jeho svět na tebe svůj svět nemá svoje tělo et ten nemá svou matku tu se stali kde ta paní na jsem nereagoval jako že to moje man maminka tu jsem. Kdo jsme my nic nepřišli podruhý operaci tak jsem začal provádt křičet ne do toho se museli od malíře a oni poznali že matka jednal dobře živil vrátil v tom ne jeho život. Takže cestu tam mentálního stavu jsem se ven asi čtrnáctkrát za celou musel vrátit do tohoto života který dosud žijete bez těžkostí. A bez mezer nepoznávají se supramentální stal ale můj život byl obrácení na aby to nebyl žádný zázrak to oděli lékaři ale kdybyste toto lékaři nevěděli a našimi nějakou metodu méně praktickou kterou by se dokázali. Tak by učinili dítě schopných že schopní že by bylo schopno se v takových. Řek bych s činností které normální člověk za normální okolností a normálními lidskými sami dokáže aby mysticky ale správné. A nikdy by nesloužili tomu člověku který mi to provádět ten člověk provádějí cíli jenom nástrojem toho supramentálního stavu rozumíte. A takže ten den v něm vládl tak mi to že byli bez ohledu na sebe třebas dostal od sebe dva lidi kteří se chtějí brát. A jsem od sebe dostat tímto tu pro mentální stavem každýho esesmana který mně byl chtěl za střed nebo měl právo nebo povinnost to von se zase li a dokud jsem se první vraždy protože ten esesman který přestal vidět světě zavraždit el přestal by taky esesmanem začal by dobrodincem nosil známa kousky si říkám zenu a bylo to vidět brány tak o to zastřelili není to za sytost protože ho protože sestavit z. Takže on tento stav nemá jenom kladné v ní. důsledky on způsobuje taky protože například musí odejít z své činnosti do do děla soustavně špatně. Prosím či to li toho a o mu dal k u by se totiž věděli že. vycházím z s celým svým životem vzestup to mentálního stavu a ne ze stavu vaším vašeho způsobu myšlení tak byste nepovažovali jako v ani sebe ne nepovažovali byste za lidi kteří jsou odděleni od sebe a od boha vzájemně to jsou všechno klamné duševní stavy. Tu pěstí navozené trvalým zacházením s tímto životem s pocitem oddělenosti pocitu oddělenosti tak byste mně brali sebe taky do toho hrozné. Jako od boha přicházejícího a bohu se vrací let kdy se ona třebas které je třeba na konci života nebo tak to jednou kdy v ale z nebe stavu ztrácení se k bohu jinde nemůžete v tom stavu které praví sto pro mentální stav když to z toho cesty vědomí se ve stavu vracení se bohu vizte vracející se po by všichni. Vo tom nevíte pojem rozhodují ti tom víte lety o této pro rozumí že to vůbec za let ale v tom stavu z nebo z tady mi no a to způsobuje že my se k sobě se na něm na dvě ani na. Jaké krizí se tu přednostně nám na že bychom jimi po pro daly ale máme jiný úkol tento úkol nemá. My ho ale každý máme od malého dítěte po toho největšího nejstarší do člověka to. Let pořád li takže vy byste vybrali takhle as sebe taky nebo aspoň zajedno s by se dělat protekci an o to dnes ve mal kdybyste takle brali. Tak byste si z toho co říkám za něco zcela jiného než to co slyšíte. Byste si vzali kus jeho co pro mentálního supramentálního stavu k sobě a byl by váš kdyby tou pást ta dech a ve si byste obráceně myslet co mně janetem slovy přináší od boha. Když říkám co pro ven tak jsem byl váš statek mystikem protože vizte v tom stavu byli rozumí tak asi ne že to že rosy vlastní na to tak je z za s tím vámi jasně říkám že to způsobili lékaři ale ne a jsem po něm nikdy netoužil a a ke všemu jsem nucen přicházet obráceně neřekli. neus buduju napřed o věcech a pak je začnu podle úsudku dělat bez úsudku jej dělám. Jenom tehdy stop poznávám za správné jako správné a to poznám bez úsudku bez pomoci rozumu bez tomu při citu. Takže dejme tomu když se vám líčil do si před tou zkouškou ekonomicky kde tam dopravil do můj přítel nahoru říkal jsi dělal tuš vychází č a as jasem maří tomáši k pardon a ty si makoň touž musím pospíchat pojď se mnou byl od by tam a tak to že tam viz do sebe že volal makoň. Tak je tam řečeno jasem skutky a na výbornou protože jsem protože my to dole při zemi naučil mne. Všechno jeho po jeho říkal ten kam tvor jsem každému dával do se vždycky tři otázky. On dal všechny na které propadly tím co byli před vámi dobyl pak vás. Tady patnáct otázek. jsem věděl o nich jenom poto je toho toto je to ani říct ten mal přít kdy nestačil nic víc protože kdy mi kdyby mně to měla jsem ty otázky kdy. No a tak se řekli on říkal on říkal o to se mnou ve ve své co o na to co to s mámi tebe zel jsem se svými za nelze s tím a ta mně říkal pro řádně připraveny studený vůbec jsem to snad ne tak to je jednání supramental liším tam totiž jsem. Dělal něco jiného co do důležitější pro nás a pro pro všechny to terezka žiju ve jsem od citát jedovatý roku ve službě lidem a ne sobě. No a tele. Tomu se byl při ba not to by bylo umožňována taky tím způsobem jsem nemusel dělat věci který jsem dnem nemusel děl že se neb potřela pro tuto služ. Takže se neb potřeba číst například byl toho na příklad toho pána stanovit v lekat když jsem poznal jak se dostal do ruky tak se mu zdál. A komentář jsem také zvládl tímto způsobem supramental na co neznal rozumně na jsem o něm věděl a teprve nám to jsem si přečetl v jednu kapitolu kterou jsem vůbec nečetli nad pis. Co z tam vlastně ten pán píše ona když je přesně to jak jsem to vykládal. Protože jsem to za čtrnáctým přečíst se něco nastane v něm zk v číně a ještě k umem od trošku při ne to se nedělají jinak jsem myslí věděla to není mentální záležitost to není mentální záležitost jsem za za za myslí. Že s kusem za myslí člověku. To za že byste k tomu říct tady s pro mentálním životu kdyby byl člověk vychováván k tomu ne tak násilně jako aby začal svůj život tam kde přecházel z věčnosti. Do tohoto času věta smrtelná duše ještě nebyla hotova a dětem přechodu. Z toho supramentálního stavu velice snadný do stavu takového že člověk nejedná sám ze sebe nýbrž jedná s tím vyšší moci. E tak že by se toto výchova pěstovala přirozeným způsobem člověku tak by každé dítě nějak výjimečně někdo se dostal na tu stezku k bohu velice brzo daleko dříve než já. Ovšem vono by se mu co dávat pozor aby se dostal před tím sedmnáctým rokem musí být pohlavně dospělý jako co z kostí ano zahynu to nemilosrdné to by zahynu tón jen prací stavení něco jako nějaká milostem to co děláš nevědomě a ne neodborně tak si tím zahubí v tělo. Tady byto bylo potom v sedmnácti otcem nebo tak nějak prostotou uměle tak to ještě vydržíte člověk a může v tom potom pokračovat. Ale z chápete jen bylo velice důležité je že tento obrat u ty lékaři způsobili jdou z toho nemohl zvrátit nazpátek tak když jsem nevěřil na boha pro nevadilo. Jsou vůbec nemohl jde neuměl definovat jako boha nýbrž jsem s jeho žil a. To znamenalo žádný sen nikdy nemohl tak dostat do toho světa tím koncem jako vy. Když mluvím o těchto věcech svých nazvali svých z podstatně lidem říkal kdepak těch letech jako ti pokud tuto ženy. Takže ten ze pali tomu zpříma u tomu žid nepadl ženský ma a tak dále na toto jsem neměl vůbec. O to co vůbec nestál říkají o tom svém věku na nose vůbec za o to ostatní se dostalo tudlety věci že čili z za to jsem nemohl. se nedo o to lepší ale každý se jim byl lepší že by začal opačně že život přirozeně opačně přirozené opačný přirozený opačný sled toho života je takový z věčnosti odcházíš do že se vrací nemáš příliš daleko od věčnosti odejít. To se přihodilo z těch učedníků páně jedině svatému janovi který se např dostal do ruky svatýho ti tele potom do ruky ježíše a potom do ruky do kazatel o potom zase do ruky ti do nebe anebo panny marně se dál. Život vycházel z jednoho lepšího do dašího ještě lepšího a to by potkalo každého či ten sval kdyby to dělal obráceně kdyby ty vychovatel nedovoluje aby se člověk při vzdálil. To co říkal svatý jan křtitel janu miláčku páně a on kristovy neodcházej daleko od ježíše krista mi tím životem my dovolujeme tomu dítěti daleko odejít od boha daleko takovou vzdálenost bychom neměli dopřát tomu dítě aby se vzdá ale tak těmi by se jenom na své věci a na sebe. Pokud mám že to co mám málo kdy tam se s nimi pražský mi svými nutnou čerty tak kým tohle toho dávám do pera aby se příliš nevzdalovali a. Když se jim nelíbí něco z toho oboru v tom musí na škole studovat tak je hledím tam informovat tak aby tam našli styčný bod s tím co je věčné noha. Jsem zatím no pokud tam bude ještě jo jo cit při tak jsem to vede li i nadále do s každým ten licet jen tak začnu jednat. A ti by ti v něm mají strašně rád a ne proto že jsem nějaký. Lepší člověk než ostatní ale že na jdou jinak způsobený jim vyšší me že o ještě vědí že od boha přichází neříkají tomu pán bůh nevěsty mělo to nějak. Ale jsou blízko ještě k tomu králoství božím jak to říkali že kristus neboť jejich je království jež ti královstvím nebes. Ještě ji jdou o nebo pokud jsou dětmi čti osud ona se ho druhý devadesát mezi je na. Chtějí na mně abych se přiznal jak to vypadá asi extazích bych řekl. extaze nejsou příkladné. Na protože je začal být člověk který nevěřil na boha zásadně nevěřil na boha a kdežto ti co mají ex zaseje ty se dostali vírou a láskou k tomu. Tomu bohu láskou aby vírou boha jsem ani nevěřil ani jsem boha neměla atd. O tom potom vůbec nechtěli nic vědět o pánu bohu a jenomže se hodil na klavír a tam jsem pak jinou mno pravil rád co o sebou že to je musím tady být na tu telat od sebe zase tady hraju tak někde doví kde atd kdosi sedět u síle víru krista abyste dosáhl takže jenom ty passim nebudu tak se to přecházelo to taky ženám takže já. On kristovu si spása bezvadně ale mi to nejde tomhle ale to je bezvadná na by se musit pás dala. I z ba sama to dovedu a ne tak shodně toho není žen a. A tak jsem zkrátka nevěřil nemiloval boha takže jsem nemohl dostat extázi s co jsem. Jako všechny extaze takle začínají jdou někam jinam ale začínají extází veškerým. Jsem jsem svým cit. Ten cit je tak mocným tuto extatika že ho nese k tomu bohu jsem ho neměl jsem nemoh mít čili to co řeknu o své extazi naprosto ne typické ale z to přejete nemůže mluvit do extazi těch let citově založených lidí a v k v se do dolu citově jel disponovat co pro něco jiného než pro pána boha ale pro pána boha jsem to nedokázal. A takže moje extaze neměli základ obraz ani s obraz toho ma chápu jako něco širšího než obraz například slovo nebo nějaké kdes to nebo něco takového co do člověka podnítí nebo vidění nějakého světla. Např jeví z tří beg je byl na při že jsem nějaký pane jak ku do mne upadlo extaze je že viděl jasně z tří beg. Svítí svět ve světle slunečním nějaké nad viz jak upadl extaze nám to mi abych to vzkázal z s ním sugescí nebo dnes tu věc těle. Tomu se odborně nějak říkáme vím ale není to se to podle mýho názoru vůbec aleno o ale příprava náboženskou tak co to dohromady sto žilo ale tito lidé kteří mají obraz obrazu o extazi vidina před krista mít pannu marii nebo nějakým svatýho svými se stýkají promlouvají s k ten ta se este také obraz pro ani tu řeč jsem přitom nikdy neměl jsem prostě neměl obraz při text. Ale to mělo neblahý i blahý následek že totiž byla jiná jsem byl v tom že každý obraz i ten nejnepatrnější. I ten nejméně závažný způsobuje že se extaze především o berle oku účinek poznání. Protože ten na obraz se v tom vytýkat s vědomě s to si si češtině u k tak ještě vám ale že my dobře lidsky že si to poznáš no ale byla tají z no a tak ta že jsem zkrátka neměl smír milovat č. V tom tomu říkáme my ty to a takže nebylo čím zmírnit do poznání ale jedině co se měl toto poznání umět to při extazi bylo že jsem se měl rád. Takže ta extaze nemohla do těch hloubek hned do který se dostával později protože. Při extazi je hlavní podstatou extáze je že je člověk obírá neví o sebe když člověk když i v člověku není místo pro boha jeho příklad obraz pro obraz kromě míst ale pro boha samotného neměl místo tak své prostě nedostaví pozná tak od toho o víře místo něho obraz ten této špatnost to se mně nemohlo stát. No takže jsem hned upadl do poznání při extasi čili jak jed jak ale se to tam moje extaze nebo sami dva kdy vztazích kdybyste své el chodil svaté hlavě. A jsem tam měl hlas toho ku by z od toho klavíru ba ba bytu píseň o božství a jsem lidi znal ty dva manžele které se hodil jakkoli li hrát teď ty se mezi sebou. Kdy jsem jak je to možné že tihle ti čtou nějakou píseň o božství. Protože jsem si na první stránce taky do to přeložil karma pro ten a šel jsem se vědomosti dobu byl s dělo li tedy to byla vědecká jinou o na jenom s boží to nesmí z něho na plzni a tam jsem našel vajnfurtra. Co to ten jsem jasně ukázal že kázati o tak je ale jsem manželi tam něco pro mohl se hravé sice manžel taky najít. Čistě žila octne v o do božství. Ale jsem vám tam že tu větu řeknu jinak než jak jsem tam četl tam byla než si to. Ale tam se tam přečetl jednu větu ale byla mnohem třikrát jež nebylo v malém i spise který z tam našel osobní vliv a jak ho co svým pod a a a on z od od ale tam za tak tam on tam z od co transem že podstata ale oděl tam nebyla a oni země žádného nemá šel vážili a tak jsem do toho na lidem a tam vyčetl. Věc jednu větu tento život v není prožíván proto aby ses narodil něco tady vykonal a umřel a bylo po tobě veta nýbrž je tady proto vám aby s tímto životem neboť ničím jiným nelze. Přešel po mostě z tohoto světa domu světa věčného jestliže se ale na tom mostě zabydlí již. Tak nepřeji než po tom mostě nesmíš zabit psal svatý tomáš v tom apod listím ten svým evangelií a tak jsem měl okamžitě pro krám a říkal jsem a jistý stůj životě mostem a tys to dosud nevěděl mostem do širšího života kde se neumírá a to tak zaujalo. To poznání mně zapojil pod poznání z to takle jen životem jsem to nevěděl. Že sem říkal proto jsem žil tak. Chvíli mně do z mně byl planě ta jak se to může nazvat prostě pro chlípnost v tom okamžiku bylo že žiju pro sebe. A pro své nám že při nos o dva co s tím smysl mého smyslová smysly mají daleko vyšší způsoby za širší než nějakou chlípnost obyčejnou prostě člověk i ty by tím že slouží si by smyslům takže pro sebe aneb pro boha. se viklat celý život za jednou pro boha jsem nemohl dobyl vliv v první snaze že se nemohli žít pro sebe neboť to jsem považoval jak vám říkám k li dost. Nebo neřest no jakou jako husy ne že bych si moh jako vrah dobra v jsem byl boží nebo nám z s se tam nedá se to nějak kdy vymyslet nějakým přesnější nás zem ale jsem prostě od chvíle pro sebe než to byl účinek první extaze ale vůbec jsem pro sebe přestal žít takže jsem se nemohl zdvihnout ani z místa kde jsem tu větu přečetl. Ani jsem tu ježíšku zapřel když se odevzdal tomu u slovy tou vůbec nevím jsem se měl al nemocem své dnou. Protože ta extáze proběhla kterým těle vstřebává se asimilace od těla. A to tělo bylo tvrdé jako se nemohlo ani prostém a snažil sem se o to ale za chvíli jsem se pohyboval a kdykoli váze se asi že se vody list to mu musela byl tak jeho nabyla. A došel jsem pád kroku vás rozeznal tam hlavičku která nabyla a tam se odpočíval dobrou půl hodinu. A pro třebas ten nohy a ruce nese dostal do toho oběhu vědního tak také silně na mně působila extáze ano. Tak víte se to extaze teďka ale tvé a jako o něco jiného než kast obrazem. Asi dejme tomu je tady z vás jediný měl extázi tento člověk ale ale obrazem onen o to také vůbec nepůsobil se přizná dost. Co z toho jednou stalo tady ve zlíně na ulici. No v tom že si nebyl pochopen více do s napětím místech. Věk tím vel kterým na kolika. Který musíš chtěl něco ho asi udělat správného není třeba vidět z toho. Tak to způsobilo odklon od um účelové činnosti. Účelově žije aniž o tom že tak žije jedině zvíře jsou ostatně účelově žije. A my bohužel. Zažil vám tak by povoláním jako třeba v těle tak s tvým nebo takového něco nebo k jakkoliv zaměstnány člověka musí něco vyvést z toho co dělám nesmím se zříkat tou účinku el takový za mi straně hodně. Ale příkladem je tedy učitelství nebo kněžství nebo lékařství kde se od toho člověka chce nějaký desek a no tak tam všude se musí člověk zříkat. Sama sebe daleko víc než v jiném zaměstnání si může sebe ponechat ale a tak tady když ty lidi nebrali jak se říká k některým jsi předtím promlouvá tak si vycházel z účelové činnosti a ty ses stával v pravým slova smyslu člověkem. Neříkám že bys nebyl by watts si člověk nemá jen když jsme nebude tak brzy zvířete zvíře vědec jam jednáme čistě účelových asi denn tak jednoduše dělal by si pětkrát odmítnut nebo kolikrát se s to jedno čtyřikrát prosit tikat odmítnut. To znamená z učilo viz musel věc ze své sto jsem byl s tou účelovosti života. Jsi byl soustavně vymaňován se z konečně z toho já. Na rohu školní vůli chce když a to proto delší dobu ale proti ukázat této vedení události takže všechny události které u tebe nevedou účinků který si před pokládal který by si chtěl dosáhnout jsou mají pravou vás událostí které vedou. A kdykoliv z takže nemůže se ten stav za tu o protože to bralo nový pohled do událostí postí tito nový od li si při tím neměl. A nový poměr k lidem není podstatné vědět udělají to co na nich chceš ale že ty žiješ pro a že tedy také kvůli nim nemůžeš umřít sám pro sebe nýbrž také pro ten je úžasně rozšíření vědomí nad úroveň zvířecí. Pro zvíře není si vědomo nad od and oncideres hrou prou že něco dělá pro tu mimo su ale dělá. Normální člověk který je smích dán událostmi. Dělá to jako ten který mystika neni ale neví proč jez říká. Od ty doby nejsi tolik smích dán událostmi jako jiní lidé. Nýbrž do těch událostí trošičku víš vidíš jinak než účelově onom mně to sice ne posloužilo. Ale ono to k něčemu bylo nevim k čemu na tom nezáleží. Ale bylo to k něčemu velice důležitému o tom a ví. Toto je není třeba to umět definovat ale ono to je důležitější než že se že viz kdyby to bylo podařilo. Takže. těžko bych to nazval tím do nebe se ze které jsem prošel ale nebo obrazovou extazi o to byla. Když to chci říct extaze je dost kdo si jedna událostmi. Zkrachovaly mi událostmi je které se nepovede zdá by je ale které se povel li úžasně dobře protože přivodili stav. K snad dost natrvalo který se obnovuje když ty události zase příklad daleko lépe a dokonaleji než mezitím lidi době. Ale ve kterém prostě nerezignuje ju hned svou schopnost. Že jako není již nejsem k ničemu nebo tak nějak nýbrž se držím věci. E. Ona nešlo o nějakou věc přitom v jednání s těmi nevíš z toho s těmi lidmi jo ale co o o věc. A teď který se s ostatní by ze stavu u brouka stroze te vel. Tomu bloku oncideres nejde o to aby prodloužil životní mimo zvyk. Ale prodlužuje a to nejde nešlo předtím o to aby žil pro nějakou o jiného a teď ti kde který je na tobě poznají když jsou trošičku vnímavý. Že jsi schopen pro ni žít více než normální člověk. O podnět udělat více než sama ty ne že by byl lepší ale že máš sobě toto pozná a to k tomu nutí aby z toho vodil jiné důsledky než účelové tak kdesi do všecko pro lidský stav ale s proč je to stav rozšířeného vědomí a to je přibližování se jí. nemínili tomu supramentálnímu stavu kde člověk se cítí myslíte svojí myslí nýbrž sil nové se smýšlet nebo pochopit v nebo cítit se myšlení a jednání jiných vidí jako své el tady začínám milujícího vyšší jako sama sebe tady to začíná nikde to nezačíná jinde než tady. A je to velice dobré takže. Musím věřit že kdybych to jsem si zažil nepovažoval za extazi tak poutu běžná jako to svoje ve od za věčnou extázi tak i do bez to za zlé tomu bylo absolutně bez obrazné. Ze či prostě který odmítli ale to stačilo k tomu aby ses proto odmítnutí dopracoval k nové skutečnosti vidí podstaty událostí. Že že tak událost vede k tomu aby se a z paže oni mají svou pravdu. A že nemáme právo na kdy v posuzování pravdivosti k do ve se lid li v tak člověk je nositelem mít sedmi korun sedmi hlav. A ty si zevně vypadl z jedné hlavy který vším případě. A o zem nabyl jiné které nebudu soudí na tom nezáleží ale ta hlava že mysl to byl nevíme vykládat že pochází od boha. Čili že pochází z věčnosti do toto nadto ještě vůbec neví tato na tak s úrovní že to nemůže li tamto ta tam ta to ví. myslím že v v ty a aby třebas. Do světa a náš sestra že od boha pocházejí el tam ty předešlé je jedna věc si to asi nevědí co člověka ne asi do jistě stane li no tak ty ses dostal do toho roši za neuvědomili ještě hlava ho který to vědí co. Takže to neni vlastně v takový pocit. Vlastní nesmrtelnosti která spočívá nejsi jiném než v člověku který bezhlavě takové nesmrtelná bytost je nejsi schopen o tím každý jedná bezhlavě kolem sta do z každý ale to nejsi schopen si schopen jednat podle tohoto vědění rozum z bezhlavě z jedné hlavy do bereš.