Karel Makoň: 90-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ale že do obětí jít kde člen nebere ohled na sebe člověk musí jednou dojít. Ale jak říkám že nedojdete a nemůže li v ale protože to je věc která se když že shora dolů a ne zdola nahoru a on nemusí do jsem nemusel se nás ti letech jsem prostě do toho vstoupil a vůbec jsem za to nemohl a nemusel jsem nemusel jsem jsem musel jenom odejít z všemi je to by to svět to ne ne to jsem musel v. Protože nebyly peníze na vysoko skocích studiu atd zase z tou třemi by se byl doplatil tak jak jsem chtěl ho z vysoký školy v no ale todleto co zažíval svatý jan ve zjevení totiž budeš budiž poučením o tom že nic nemusel ale když zasahoval tady bůh ten beránek tam říká o v jenom ty pečetě. Tak také způsoboval když je to správně strávil. Ne tereza lekat protože svět du k jeho. Ale před tím ty jsi měl dostat z toho prvního koně nebo z toho prvního začátku poznání k tomu druhýmu třetímu před tím se mu co se muselo stát že musel to co zažil v tom prvním uskutečnit. Musel ale jak uskutečněn v něm musel že nemusel na. A musel protože co se dělo jinak dělat to byl no jsem bohem jako když musí on ten bůh o prostě dom učil čekal druhých koni člověk hle zde je posel nesmím a kdyby se dohodnout vědělo to pro by to neprovedl dobýval by to bylo sto pouhým poznáním poznávání věci neuskutečňoval na věci v tom. Poznávání toho svatýho nám bylo s současně a zároveň obsaženo uskutečnění tím se liší to odlišovat majella věta indického od tohoto poznání toho svatýho nad to vám jasně vysoké úrovni kde se to obojí drželo za ručičku. Ale přesto no zbýt koho je. Nestal tak aby tohleto napsána zůstalo v tom janovi pojetí ponětí nebo vědomí v že je to s za žil. Že to její jeho zážitek a. Teď bylo zapotřebí prost všeho pocházel od boha on dobře věděl ale aby jsem si vás je to dokázal on nedostal jsem to ne při vlasy si to přivlastnil aby se při vlasy let tak to musel kupodivu z míst teď něco jiného než si to přivlastnit při se při rosy tak vím konkrétně co si přivlastnil když do svým jako z z rodu sobě tak sto kom plnili z ale byl jistota síla boží která v tom byla zakletou a která to byla uložena a která. Dělala as toho co se se mnou dělo něco skutečně božského v no a to se stalo pro tu tím snědění tedy knihy čili. Samozřejmě že ty ses ještě k tomu s věděním jiné dostat toho jsem poznal z toho prvního snu který mně říkal že když jako jsi vyšel z toho z ku celkem vítězně jen tak zbyly k no v díky na tom tak se ho kdosi ky ale přesto je v nás i když je v ní. Neříkám že bys že nějaké ji než řezali vzali není v sobě minou máme všichni rozumíš. Ona to nemáš tak velké na sis vědy by výtečně protivný sobě a to málo kdy ale ty jeho a el takže to jsou jenom množství k i. Ale když to zase se i ti nad výtky je ten tam bůh je nemilosrdný v tomto smyslu protože dělat. A dokud nosem synu kabátu tyto lidi. E to co ještě pro tebe jel leskem na to co pro tebe významného ze zdá být důležité pro svůj život jest jenom on dál. A ten nemá tvář. Oni vodou jedno cviků něčeho na totiž konkrétní výdobytků. Nýbrž on jedná jakoby nejednal on řídí celý nesměli jakoby neřídil kdyby fakticky řídil že by mlátil rukama nohama a to byla bytost a za by se dokázalo kde vyprávět těma rukama mnoho mlátil tam něco dokázal že by nemlátil na tak vinice dokázal on všude ve všem působí ve všem je podstatou toho co jsem se děje ale ten začátku toho převodu z bezčasovosti pořád tam ustává nezdá. Mysleme na to kam se to převádí tam zůstává na tom rozhraní tak tím všechno řídí a kdyby tam nezůstala a dal se pohnout ho i o jediný krok svědek naší činnosti. Tak je to ono pak je o pánu bohu to je on pod a co je za tenhle ten konec to se tam řeší skonu tak s. Tak by to znamenalo to co s říkali staří křesťani ještě době svatý terezy je že odpoutat se od všeho stvořeného k tomu říkaly a tím se připoutat se k nestvořenému k bohu o tak one počátečně pravda že to se nedá sloužit. Ale není dobra úplná kdy byl ježíš kristus řekl jenom tohleto tak to byla rada úplná on to řekl daleko víc tak se musíme vždycky bát protože jsou potom psána čtyři evangelia a se to nestačilo ještě věk k tomuto zjevení jsem byla na ano to je daleko víc než celý všechna ano je jak je to v do říká onoho skloubit vairagya li řekl. A tak dokonale že nepoznávám ale s taky nevykonává skloubení ve ale dělal řeka bod on město který poznává ze se tyto vykonává ode to jsem to kdyby toto byl nepoznala v tom koncentráku tak je pořád byly tak jsem měl hlad a měl jsem strach ale protože jsem nic nekonal. jsem nebyl živ sám osobně. Že byl živ on vykonával on milovalo on poznávalo on v jsem byl průchodícím domem jeho poznání jeho lásky jeho existence tak se všichni divili toto všechno tam udělat toho centra ku nepomáhám pacientů poteče za ručně na fázím a pro nemá vůbec žádné léky jel dáno obrátky no tak lékaři ve při to dělali stavy jsem ho u kterého jsem neseme že se nesena radit ne ne. Se semeno nemoc je no ale protože jsem nemění dej než do sokrates. Tak jsem za za začal si co nemá dělat ale mně se musí říci co dělat. Jedině toto je menším tendence pochopitelně š jsem se neznal si toto těle. A jsem věděl že mám pomáhat bližnímu. Jako těm méně i my víme el učedníků říkaje si kristus toto dělej ale ne nedělej je nám to byla maličkost to nedělat ale dělat něco konkrétně. To ses se od člověka který žije v tomto světě. Ale dělat to z moci boží to je prostě rozšířené vědomí že si člověk uvědomuje že on je činitelem el to jsem pólu porušením toho nižšího stupně to před tím v no ale ty když když si život mít li si k tomuto stavu se ještě dostat ale postupně vidím dorůstá do protože dorůstá čím nějakou komu by nic za nějak medituje jsem u né. Tak je to dobré ale dobré že žiješ prosím něco si být pro v ale myslím že to k čemu to říkám prosím za z ale k ho a tím více mám na z život než pak s a a všelijak se přemlouvá že to ještě nic není. toho bude bude po z kdo přeci nechceme ale kód vidět jako z kom měli síla nebo polovičního člověka mi hora či vidíme jako dvojnásobného člověka ale k tomu je třeba najít jedné jediné věci nepodceňovat svůj tělesný stav je lékař s a ten obyčejně byl to platí o dej k o byl kovář prověřil chodí bosa. No smíte svůj tak bych který nás o tobě vím všecko to pozoruješ na to o zač jenom takle a to je v je česky ne vítězství tak že prosím těle to by se nemělo opakovat a jako lék. Asi víš jak toto klást ty se z víš přetavovat. Prosím že jak jsem divíte viklat toho přestal tato je co z tam když si třebas tam sami samo z dal do sami vzaty tou do vody to pochopila ale proč to teďka přešel komu to že si to je zase o jako vizi že k k u jinou toto v toto pochopit nemůže prosím je n ne nechci ji využívat čas tím způsobem neříkáš jehož škoda a proto když nemám momentálně se tak tam budu psala takhle nemysli časy. Tady pro pána boha s ha a ani když musí zánětu práci abych se s nenutil ne tak svádějí pro toho bližního ale ne pro tu do toho karla makoně psal psal nějaký věcem a tu. To na ví. Ž to nejvíc be on věž proti sobě tyto do vědomi čaj jsem o pro mohl moci dít tím že např je popisovali.. To je strašně nebezpečný nad svůj stav tím že si dobře to je ten ploďte ten postoji ten nesvědčí. V mám před sebou kázání mistra ekg hrát nám. Ovšem malinkým nějak řek přeložen do češtiny ne a špatně v této li se na se to ještě do slušné dále. Naší se čím dál horší je to malinký jak teď bych k ale i ten je velice pěkný v. A za z toho by se to aby to v češtině bylo po za nou přes činnou a nejenom to ale aby si tam se také přeložen komentář v protože přeci jenom a ukryl on se musel sled od toho napsání a možný myslíme trošku jinak než tehdy to znamená těžko rozumíme lidem kteří si tedy si rozuměli. Se tohle z z si s nimi nerozumíme nejen nebyli mluvili nějak špatně ale měli jiným obzor ani rozsah. Není tak ten říká když káží snažím se mluvit koho rozličnosti v v a o tom že člověk být prost sebe sama a všech věcí zadruhé že máme být. Opět z vás není v živé dobro prosim živé dobro které je sbohem za třetí abychom pomysleli no velké ušlechtilosti. Abychom měli na mysli by mělo být velkou ušlechtilosti kterou bůh do duše vložil. A již člověk do bohu dospívá pomocí které k bohu dospívá. Začlo tvé na to chci mluvit o čistotě božské přírody je abych toto nepřeložil přírody nýbrž přirozenosti. Ono tam na tu něm činně vám to nerozezná v ten překlad ten musel vidět z jde a co si neuvědomil tak to by to mělo znít začnete od čistotě božské přirozenosti. Tak to bylo u od toho k a ta. Než se působí bez svého nejvnitřnějšího základu prostého proč prostého proč bez kotel z nikud vykřičníkem prostého proč. To znamená česky řečeno a prostého prapůvodu všeho. Prosté příčiny všeho původní prapůvodní příčiny všeho. Kázání na prvním dopis janův kapitola do ta verš byl rád i toho k a parou lid ka li nás dějí in nobis pece dcera protože tam před se přes dělat v třeba to překládat božská láska k nám. Se jeví v tom že bůh svého jednorozeného syna na svět poslal proto abychom vím to výměna a skrze něho žili v v pořádku když ale vidíme to jenom takle historicky takto za následek že tomu obě láme na aktuálnosti jak to před čtu. Pro vás než měl člověka tak jak si přeju aby jste vy to chápat. Božská láska k nám se jeví v tom že bůh v nás. Jakoby jednorozeného syna nebo jedno vrozenou dceru na svět poslal proto. Abychom jím v něm a skrze něho žili v. Všechno je od boha i my jsme posláni od boha na tento svět tak že si myslí že nás zplodili na to byl jenom dovětek k tomu že tu sílu boží nějak použili. Konkrétně použili ale ta síla a tam z vůle boží v tom byla jako prvotní kdyby bohatých krát dal svou krásnou dceru synu chudého muže byly by všichni jeho rodu tím do činném povýšeni a to z nechtění z ale není praví. Jeden mistr protože bůh se stal člověkem. Byly tím celý lidský dělat povýšen a z ušlechtilé. Toho by řekla s tu říkat po by řekla jste poznali kde tam jsem a ne tam on. To by řekl to protože se vůbec stal stala tat zázračná věc že se objevil člověk. Tak tím bylo povýšeno všechno stvořené na úroveň. Která a. Se nazývá lidské vědomí to lidské vědomí není oddělené od vědomí těch nižších tvorů tak zvaných nižších tvorů a protože rostlin kamene ví. M zvířat ale protože z bůh stvořil člověka a tvoří člověka byl tím. Celý lidský do pro ale rod všech bytostí povýšen a z nechtěl. Víte vám teďka po přečtení zjevení měla pro vysvětlení na to abyste se nesmí žili k tomu že byste ho přestali chápat tak že to je podle desáté z dvacáté druhé kapitoly z svatýho jana z zjevení to velice důležité abychom věděli že tady nejsme no toho bychom dosáhli osobní spásy nýbrž abychom mohli pomáhat k tomu spasitelskému úkolu ní. Věru může být potěšení že kristus náš bratr. Tedy víš žil svou vlastní vůli nad veškerý úkoly andělské ne. A sedí na pravici otce tento mistr řekl pravdu ve skutečnosti však mnoho na to nedá a co mi pomůže mám li bohat svýho bratra ale sám zůstávám chudým co mi platno když je on mys. Mudrcem a bláznem v nikoli no bych připojil něco přiléhavý vší ho bůh s zase nejen člověkem ale více on vzal na sebe lidskou přirozenost. S. A to bych měl říct to bychom si měli po přečtením svatýho na zjevení říkat. Bůh se v vtělil do člověka jakmile se člověk narodil a vzal na sebe lidskou přirozenost obrovská vymoženost a čest pro nás protože jsme nositeli chrámu božího. Podstata naše pravá že v tom že máme kůži a lidské tělo nýbrž že toto tělo je nositelem tak vznešeného chrámu. Tedy že pravý člověk je bůh vnitřně. A ten nepravý nebo odvozený je jenom lidské tělo. Všichni mistři sice učí že li že ve své přirozenosti jsou stejně vznešení ale bych řekl v pravdě všecko ono dobro které všichni svatí mary víra boží matka atd kristus podle svého lidství měli. Jest též mým vlastnictvím v této přírodě. V této přirozenosti by řekl a to znamená co při celé své přirozenosti bych řekl že tomáš to kázání z že mění semene ovšem otáže te. Když tedy v této přirozenosti všemi přináleží co kristus ve svém liství mohl poskytnout. Proč potom vizi budeme krista a z jiného i jako našeho pána a boha ale to tam za to že on byl poslem božím. A přinesl nám sebou svoji svatost. A tato svatost kterou nám přinesl byla naše let právě tam kde rodí otec svého syna nejvnitřnějším základě v ll tam i lidská přirozenost svůj nejvnitřnější život pak každý život tato přirozenost. Z jest jednotná v a prosta jestliže zde může z býti v něco věnováno nebo sejít přidržovat může. Protože to nože protože asi nata to není právě. Toto jedno v do tamto bych v že přidržovat se toho nám to je to pravé co může člověk udělat. A jesi do takle dělá vel tak tuto jednotu vlastně pod tu a to tedy je slovo do pranice. To tedy ne přidržoval se toho je něco lepší se stát se cože ne pro a a řeknu další závažnější do bych chtěl trvat v jednoduchosti na této přirozenosti. Ten byl musel být zbaven všeho osobního do míry. Že by přestával člověk ku v z z za mořem právě tak všechno dobereme jako tomu na kterého hledí který u něho prodlévá a jeho důvěrným přítelem měst pokud nepřeješ i člověku kterého svým nikdy neviděl. Vše dobré jako osobě není s tebou vše v pořádku ale nemáš naděje vzniknout ani na okamžik do tohoto prostého základu můžeš ovšem vidět pravdu v pojmového obraze je jakožto přirovnání ale to nejlepší. To není prosím je to v tom když jsem na atd. Protože tam dáváš v nemáš se li před sebou vyjímečně člověka který něco než víc než ti. Když máš tady člověka který byl nucen protože dobrovolně vydobyl neudělal. Byl nucen všeho co měl rád se vzdát všeho mně všeho ale všeho co měla a tohle u dle mládí měl úžasnou příležitost proto nevíme čím možná a protože musel anebo jsem vinou takový meč není protože jsem prostě musel jsem to dělal z vlastní vůle by to dělal vlastní vůle a dokázal to jakože by to dokázal tak by byli věčný a opravdu ví. Než jedinečné na světě protože jen to z vlastní bude dokázal a ty máš vůli dobro pro takže to taky. Tak upozorňuji že na to před takle argumenty neveď nejsem výjimečným nýbrž byl jsem nucen byl jsem nucen okolností se vzdát toho co jsem měl míra když dycky jsou ostatně a kde tedy u tebe chyba potom protože si tak jako proč si výjimečný oproti mně. Že nikde si zmeškal začátek aby do zmešká začátek ten se beze neboť onomu to pro ten než ten začátek všechno utíká dál dejme tomu když jsi viděl toho krista v jeho podobě tohoto byl první začátek z meškání ale kdo se nemůžeš za tyto můžeš. Tak je dojem když ten dojem skvělý vyprchal. Že že ten kristus zase opustil nebo o tobě neví že to bylo výjimečná milost nebo tak nějak. To je výmysl posty a jsem se o byl proto aby ti ukázal že s tebou je a ne že začal s tebou být. On je to totiž s každým člověkem stejně jako s tebou jenomže oni se to nedoví dají například jako viz obrazu že s nimi je ale. Osvobozen dovídali visí jíme s po stránce že se to dověděl si výjimka. Tady je ale otci protože tady tu moc se klanět abu se vymlouvat kdo nikde žádné zjevení krista neměl sester porovnat nemůžou. Po mně promiň takle hloupě argumentuje jež. Tak ten kristus ten bůh je s vámi od začátku od začátku stvoření. Dříve než co koly bylo počato je máme u něho svůj příbytek a my se máme do toho příbytku vracet. A jak se kroku tím jako červ by nejsem schopen to jsou všechno nesmysly protože opravdu nejsme schopni v když se schopni tím kristem který nás je tím věčným tou věčnou potom která nás ti kdyby na nás kde byla ta svoboda schopni ale tak jak se záští neschopen to správně hodnotí již správně. Že to nejsi ty. Bohové jste ty jsi vnitřně chrámem božím říká svatý pavel dne a asi nelže v a o ten s a protože si ale nemůže si to oddisputovat ani tím že o tom nevíš ani tím že to necítí již tak prosim tak nemine tak ven z li. Si nejsi na tom než já. A to by tamle ve tebou všech sebe sedící který tato zjevení nikdy neměl. By mohl říci no to jsem úplný hadr vedle antonína ale jak něco ani řeknu neříkej mu to prosit. A my dobře pozor ho ho o bohu v on kdysi zažil něco ho v kostele v tišnově. Něco se vymykal ho normálnímu jinou z jeho stavu který znal normální úrovni vědomí. To se stalo bez jeho vůle to na něho bylo zlo stavu podáno mohou vše mezi vjemu to prosím těle. Tam asistoval je zajel ještě jednou do toho tišnova aby se to opakovalo v od toho opakovalo. Jaký to byl rozdílem že to dělal z ze své vůle ale nepřišel na to že tedy to nebylo z jeho vůle že to byla čistokrevná milost protože boží kterou sis vysloužil nám tím že se den snažil. Nejvíc z vůli. jsem ho tvrdě přemlouval protože on je taky takoví s odpuštěním žije řeka anebo slyš kus jako jsme my všichni že že pořádnou to nešlo. Ani to nejde její jane se vidina o milosti jemu od ale mně to nejde po z mu to nešlo protože ještě nechtěl nějakým způsobem nemá a pádným. On nenásilným o velice jemným bohu napovídat co dělat. Ale nepřišel na to že k bohu není možno v této věci na po víte v ničem a že co je pravou nápovědi který bohu která je dovolena je vzdát se sama sebe. A když tam jakost z sám sebe zapřel znamená vzdát se sama sebe v tom chrámu protože věděl přítel konec suso neuvidíme při to z s s jsem promeškal el tak se ocitl v okamžiku smrti. On byl mrtev pro sebe a měl to nešlo o mně to nepude a vzdal a. Tím že vzdal svou vlastní vůli vymkl se z toho držáku. Který se neřídí jenom tohoto světa ne pána boha a od že ses na chvilinku svobodný to byl úžasný stát pro jiného a mělo to jsem za se že by byl rády z to opakovalo kde byl rád ano. Tom si nesmí ne že by to dnes je člověk přát si že nesmí myslet že to za pro z jeho vůle. Není ze sil k záležitost. Odevzdanosti k tomu bohu ztráty sama sebe kdy jsme se to vytahuje protože v tom smyslu jsem výjimečným že mně je tomu s dycky zenu čili co tak jsem mohl od nebo jsem si myslel čtrnáct operace za vědomí toho v i když to mi za pravdu dělo nový než my ne že se stali myslel jsem to nechtěl vědět ještě roky. Protože jsem si myslel svou matku taky řekne žene že jsem si myslel koncentráku a že jsi vyšel odchod z tví z toho by nás měla. A nebo všechno že směli jít s víc tisíci vězte studentů vybral ten je cesta z toho zabil ne. Že jsem si pro přitahoval nebo se to vymyslel nebo že jsem to chtěl aby zabil tam chtěl pán bůh aby našel událost aby se vyskytlo událost on věřící ty on řídí všecko. aby vymanilo ze sebe samého a to z vás o dostane všeho co chce. Živu v tom bráníme svou vůlí takže on to dosáhnout nemůže proti naší vůli je neschopen něco prosadit bůh. Protože v když si nic z jeho vůle on nemůže s tam pro viseli rozdělen a bojovat proti své vůle kterou do nás vyčleňuje králoství rozdělen které jiné a tomu se nemůže on připojit kde by byl nemožný ale nemůže rozdělit svoje království jednají jiná vláda. Prosím vás. Ta nějakým jak se tam s těmi operacemi je to těžko odůvodnit že v abych to dokázal proč ještě hodiny ale daleko snáze sto vodu vodím el že nemáš pravdu ano. Tímto způsobem může do tam ve to kam dát tam dalo by se svoji řeč. Po tak do tam ten tato moje řeč nemá význam protože jsem odpovídal a tam není napsáno na co odpovídá. Ale tak že by byl pro toto smazat no ale když to nazvali musím se tam dát. Ty jsi byl do událostí z ten nebo násilně se sami dopraven a. Nemohl si z pomoc st a nemohl se z bránit prostě nebylo svých silách se z toho vymknout tak to je poloviční pravé ježto mi jeden názvu. Ano protože nemluví o tom podstatném co jsem dosti dycky bylo neboť těch obrazy z to tam to bylo tak je ale budu mluvit o tom se při do koncentráku ano. Podstatné proč se tam dostal bylo toho že mě. Pán bůh v tom okamžiku jsem byl za do koncentráku jsem bral všechnu nebo zbavil nebo učinil nepřístupní nebo nevědomou celou wu z od celé své milosti v takže sem nevěděl. Proč tam u opustil žádné s tím jeho přítomnost jsem před tím devět let cítil ne v jsem z ve se to za debakl když člověk zažije je že jsem za ty král a zároveň se mi ztratilo vědomí o bohu to jsem vám možná neshodoval moc za lesem ze ztratilo vědomí obou a nemohl jsem s vlastní vůlí se dopracovat téhož vědomí ze se totiž nikdy vlastní vůli nim toho dopracovává. Této co zažil bohoušek a to co jsem najednou nemoh pochopit a o to jsem si nemoh pochopit co to měl potom znovu tuto tišnova ale když jsem prostě. Musel být zbaven vlas hleděl pro z ale dneska by se musel být zbaven milosti. Kterou jsem nazval obecně pocitem přítomnosti boží. Z toho důvodu abych prošel očistcem normálně se očistcem prochází po smrti. Víte že svatá terezy žije a v moje jedinečnost metod prosím to uznávám. Ale teprve teď když jak si s to uvědomuju proč jsem který jsem stanoveno po těch sice než když jsem čtyři dni byl v v očistci. To znamená ve stavu nikoliv tekla že by věděl že to bude na věky trvat ale jsem zatím to je peklo když si myslím že to zavrženi na věky kdežto očisty člověk že to není navěky v ale že neví proč to je. A jak to dlouho bude trvat. A že obrán o něco co on bylo nejposvátnější a nejcennější na tom světě to je stav očistce ano a to jsem od chvíle čtyři dni zažíval. Ale nejenom jsem to zažíval jsem byl přitom úžasně byt přednostně byt a o pro ostatní vězně mít nad od tisíc městě ale jediný jsem byl povalen na zen běh ještě dnů nebýt který tento bylo při to nebo k li ale první dal jsem pólu krutou víte dobře ale další ze sebe povalen na zem to mělo své stupně. A jakmile jsem byl povalen na zem a kopat a aby vedla oko pád přišel druhy esesmana říkal toho že se u kopat to my nesmíme kdy jsou to vězni studenti jsou toho který máme vychovávat el toho pád tedy v německé říše je v a v aby se naučili německy a vedli naší říši onu. Nového pak bylo tam on ještě jednou kopl. Na aby o syna a o potom se li tělo se nebo na jsem krváceli vám měl jsem na pokud to svým do hlavy to víte konečně i deska se nad u vyprávět a oni z vede odvedli jdou u viklat jsem toho oni toto osob po mým prožito nic neměli věz ani to jsem věděla co ještě se než a to mnou v onom ukázky. A jenomže to se dělo proto abych věděl co to je. Řekni dneska ses dovídal aby se dovídal byl v plné šíři také a v plné mohutnosti a. A splněn dopadl co je to očistec něco ho. Ti živější jeho dalek kdy žil než žít v tomto světě o to život věřím že ježíš je žít ne o očistci jimiž klidně jako v nebi a nemyslet za smrt ale nic jako věčná bytostné který je ale tam mne tam už. Jste zbaveni museli napřed být toho vědomí boha a to z to všechno jsem jak jsem se tam do se to očistce. A nebyl si představit co to je když např je extatik nevyjde do očistce ale víte z extaze kdysi ke snaze tak se cítí být úžasně ochuzen. A poprvně v životě se cítí být žádá asi kdepak my se síly tady lál. I jak se klasifikoval o vše unizono dávání to manželky včera jste mi tady boženka smál když jsem toho rasy ko jako podívejte se lidé jak tuhleti lidé kteří na dali lety své ženy jak je mají ti. Tys ho opravdu milují si vědoma že li to jsem poznal a ty že řekli tak brali z půst směrem z věděli jsme správně takže z hraje úžasnou horu. Oni totiž ale že jsou tedy říkej indové el díla hra lásky. Mých počít dobra lásky je se přetvářejí kde obrazy z tohoto světa na úžasnou lásky boží čili co vod doby co jsem tření když řídí očistce. Poznal takže. Utrpení které tam prosilo každému člověku od dopadal na něj porobit týrání a smrti. Byla pro od tých je promiňte mně to. Jsem ochoten vás poprosit upřímně protože to byla hra lásky nejvyšší lásky jsem nemohl proto nenávidět ty ses many na zrodil z jiných stran. Ze strany boží jsme nejvýš jež těle nestali boží před jenom od tam v tak je to šlo ke mně. Takže mně ne nepotřebovalo jako tyto rysy v je to sme to co od meze to co se tak se tvrdě nás těmi lidmi a že není nikoho kdo by pro k nim mohl zakročit to mně dnes je to co ono protože jsem el potom zase byl s tím bohem spojen a poznával jsem pavlova je opak toho. Jesiže ten člověk. Žije na přírodní úrovni jako zvíře rostlina stáváme tak podléhá všem přírodním za zákonů čili ty kruté smrti i krutého zacházení týrání hladu od tak nemocem všemu podléhá jako zvíře. Kdyby nežil na přírodní úrovni nýbrž na úrovni vyšší ke kterým poprvně příti je tady ten muž mu ukazuju přemnoho lety. Ale tak by to vůbec neviděli jako utrpení ukazuju na tatínka ho ne na osmé protože ten by řekl tatínek nějakým práva je toto trpí tím se toho nevodbyde že si on filozofů jako filozofa rozený řikal to nejsem s to se trpím to nejsem který. Ten jenom o tělo ten při věz že trpí on ten tatínek když potřebovalo umřít. Tak šel přes do ty k otec nebo přes jaký o to co bylo brně který sledu přeložil přesto nabylo po něm. A protože chtěl umřít ale ne chtěl spáchat se na tu chtěl se tomu náležitě při vpravit svou vůlí. Svou vůli se nemůže člověk obrat když a se vraždu o tento život ve že by to udělat tak ših koho mně jako ten tatínek se mi ještě stát lid. Tento dělal strašně ših koho mně opravdu. El k tomu bych kdyby tady byl nemohl oponovat nemohl bych mu opona v tom že by mně říkal protože jsem za lišil u muži v co o tito napadá. To jsem neměl vůbec na mysli ne nemysli na od o tom nevěděl že to měl na mysli. On totiž žije tak jako každý z nás ze sedmi hlav a ze sedmi kolu. Když vidím někoho jako takhleto o třebas jednat proti sobě. Bez ohledně to nežije z této hlavy tato boha v aby mu říkat takle jednej když je nějaký po tvor jejich žilo ještě praktiky máme noha tak el prosimvás nechci nikomu dodávat tak i semeno ukazovalo žilo. Je velitel když někdo od komu jsem neví na dal tak to co z při dal jsem se dovršil ještě nedám protože je to mně bylo strašně od ruky jak vidíte. No o nese než řekl stát že to je el to mně dobýt ku takle na dávat to semena na tak se ne tak a když. Tak jiné k jeho byl padoucha nevěděl o tom protože byl proti sobě. A ten je padouch který o tom protože občas jedná proti sobě tak že to neni odříkání se sama sebe. Ale že to na rozumu. Něco jinýho odříkat se a odstoupil od sebe to není ani č tak a takovou nerozumu projeví vědecké počínání no prosím končit.