Karel Makoň: 90-05A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Protože vám to vysvětlím. On byl pořád dál to taktně nechápou křesťanští mniši se že těly od člověka od všeho stvořeného se vzdálit. A proto posteli do kláštera. My mohlo všeho stvořeného ale on to taky ve stvořeném to co si neuvědomil jenomže to není jeho stvořené a to by si měli milovat že totiž on je na ale on když vstupuje do kláštera neříká jsem mrtev pro svět ale si to ne jenom říká ale fakticky myslí a cítí. Je také mrtvým člověkem pro tento svět tak oporu opustil že takhle udělal. Občas ty za tu třebas. Na znají žiji el tak toho pro dělám tak v chvíli je jeho jsem v celé. Čisté a prosté všeho stvořeného jestliže ale potřebuje něco z toho stvořeného tak jeho se se neni prosto toho stvořeného dejme tou byl ve si k ranní případ svatý františek z assisi li si vystavil malinkou chválou ko by tam mohl meditovat. Malým část nějakého většího celku jsem je porod svým vola italsky. Chápeš jenom projev jenom vodou v svátek porod svým pole u svatýho františka z assisi něm a s tím že měl v tu malinkou chaloupku to je opravdu nepatrná chaloupka že ji měl jako modlit ten se taky roce jsem nebyl ještě úplně čisté měl tuhletu část hmoty ve jsem se si že k němu do před si při rostlo. A on když že jsem nemohl soustředit než tomu modlit se tak se tušil to stalo že tam mu to šlo. To dobré ale dělat to pomocí čistého srdce nýbrž dělal pro z touhy po bohu a to není ještě všecko tak. Další zasvětí musíš stát obr na že jsem před ne do tam tak. Co svět nic víc protože že musí být zproštěn ničeho a no do k h o tomu tak je není rozumně že jo to budu muset vysvětlit jest otázkou co vlastně v pocitu ten co se v pekle spálit v všich. Tím mistři odpovídají tak to do činí své oleje to tam za nic o z od když se vám to ono nic. Ale tvrdil v pravdě v pekle hoří ne. A to říká nic od ní. A nic rozích pekle no a myslím že toto je přesnější to nenež to nic to vyžaduje přirovnání kde by například hořící vůli apollo ještě na ruku kdybych ti by řekl že vůlí spálí ruku činil bych vůbec správný v právě odpovězeno musí říci že tak či ne uhlí totiž něco při sobě co tvá ruka nemá a hleď právě toto ne nedostatek hleď a tam by čárka e ale toto ne nedostatek pán. Kdyby ruka měla při sobě vše co je vůli vím a uhlí může vykonat co půli může vykonat tato půli může vykonat. Měla by přirozenost ohně v kdybychom tak veškeren pohledem bych krvi na ruku. Nic z to nezpůsobilo podobným způsobem pravím jestliže bůh a všichni ti kteří přetváří boží stoly mají v sobě něco z pravé svatosti tak ti kteří jsou od vázáni totéž nemají. Jest to právě toto ne které mučí duše je podle mající v pekle toto mne mučí je více než své odlet nebo jiného druhu s bohem pravým v pravdě pokud nemá až. Si nedokonale. Ale chceteli býti nedokonalými jim musíte býti osvobození set data se tedy bytě dokonalým se ty osvobození od ne v. V v ááá to je zas o něčem jiným tak bych tohleto vysvětlil. V tady nemyslí jsem nic z s se mi z jen to tomuto překladatel přirozenosti boží. To není toto ne to je popírá existence boha todleto a tohle do tam byli v no onoho zapřít totiž nemůže ale onom může v sobě popírat pro sebe si může popírat ale že my říkáme ne směrem k bohu tak ho pro se popíráme mi ho nemůžeme úplně zapřít protože my jsme z jeho živi. Ustavičně ale my si můžeme z mysli o představy si že to pro mysl všechno dovede nezázračné. Jaké kdyby dokáže udělat žen nejsem proto človíčka z tví. Ale zaručeně myslel tady ten mistr ekg rád. Jako v že v st. Z toho co vám u ozřejmuje tím přirovnáním že kdyby ruka měla. Povahu uhlí ne horkého uhlí tak ryby veškerého rod je vůli ranním dopadlo tak víte nic neudělal ale protože ta roka nemá povahu toho horkého ku tak to uhlí než hravé ruku pálí to znamená jestliže člověk žije bez vědomí boha. Tak mnoho věcí ho po a s. Ale nekonali jeho v jeho kdyby ježíš hnul jako jsem lásku láskou veškeren s protože bůh věk obličejem obrácen k veškeré s tu ke stvořenému ne aby od něho učíš král. Nýbrž aby s nimi žil aby mně žil ale kdyby takle člověk žil z bohu tak se podoba. ruce kráse pro vás pravému uvidí a nic vědět pády ano ano asi tak v to by. Světly toto vize byl prožitek jsem rád že to máš napsáno zřejmě jim překlad tělem který ten tento překlad neznal li se od jones vší takže myslím že to protože nemám ten originál v pro aspoň nebo do stran jak to asi by mělo znít. Kdo jsem tak je to tam v tom není k zemi přijme do očistce modli se za nás abychom tam dlouho nebyli od do úžasně pomáhá kdy se člověk modlí jak to pán bůh myslí a kdy pro čekat přeskočit své ne protože tam myšlení za to co sami upřímně myslel byste trpěli očistci. Je to je tak silná že pronikne i za hranice naší úrovně do úrovně očistce. A pomáhá protože taky myšlenka pochází původ od boha a ta síla s mně když je víra dobře o tom v ježíš kristus často mluvil že záleží na tom jak člověk smýšlí. A ne jenom na tom co dělá. To dělá člověka duchovního a to způsobuje že proniká tam kam my normálně řeknete vzít pro za vykládal včela tu pohádku o tom člověku který byl duchovním pro toho. Že pro ji byl živý je do svého bližního vtělil se do jeho bídy jako by to byla bída jeho zapomněl přitom že odsuzuje s. No předpokládal že ten mnich ě nemá mysli o popravě ani jen o a li že to byl radě ne. A byla to doslova a zvítězil nad sebou víte konec se vám mockrát nad sebou zvítězit než se z a hned se stane člověk opravdu byl do byl činný totiž. Chápali si když jako sama sebe k trávy věčný syna není co přitom dělám nadto se silou vraždit toho bližního nebo miluje v vedlejší ale. Tato se přeci řekli je hlad tak prosim to tam můžeme když i před narození ježíše krista ta moje pohádka tam začíná v v v v že tam ve nějaký člověk v době. Který se menoval v tedy ž kdybyste v v v mysleli že to skutečnost tak se nemýlíte to skutečnost ale to budu zpovídat pohádkově aby to děti mohli strávit. A ten eli říkal bodě se přátelé to jednou na to je nebudu a u lidu do nebe on je do li přesto volit do to nějaké místo nad námi a kam se je člověk u chvíli když těmi moc dobře. Jenže on věděl že to není místo že toho že to co tam co stole člověk v takovém případě kdy přestane být závislý na této zemi v na této zemi totiž abych to vysvětlil narodil tělesně ale svým ni ale s tím co jsem. Není tělem tím duchovním se jsem viděl z vědy v kostele to duchovní srdce ježíše krista namalované.... to je jiné srdce to již chyba a nadto lidská nýbrž to je jiné esence a my jsme se fakticky narodili z tohoto vnitřního srdce které je věčné a není závislé na tělo jen že tělo je záviselo o tom se si to my nevíme. A on řekl ten který se doma nepudu nebude u do toho nebe. Ale prosím kdy se to nemůžeš udělat co my děláme pro zněla dělat pro samu říkáš to protože jsem tady ale toho nejsem vůbec závisí na těle a na tomto světě a tady nemám co dělat čeho jsem vám řekl je no a vrátí se ještě někdy. To tam toto nebi zůstaneš mu říkal podívejte se se vrátím na konci světa jak je těch apod po se musím vážit protože když končí svět jako dneska končí je pro tak jednou o jako si taky pro vás a po je čas ve kterém se kráčí do nebe takže on si nebudu na konci světa. Přijdu a oni řekli kdy to bude noo a von řekl podívejte se to záleží čistě na vás kdy bude ten konec světa. Od tomu nerozumíme před si že konec za to je z toho v jako zkáza tohoto světa ne to z to špatně představujete konec je ta takový konec je tak nikdy nebude. Ale ten konec světa nastane v každém člověku který přerostl. Tu zemi ale dostal své je dob povědomí jiného ve kterém ví. O tom ne tak a kdokoliv z vás v z se dostane sto do tohoto vědomí toho nebe pro toho bude konec světa no tak to je divné to my nepoznáme ale podívejte se napřed přijdu a to potom přijde ten do vás tam do toho nebe dovede takže přijdu a zeptáte se mě. Tak vám jasně řeknu posel který předchází toho který po mně přijde o do toho nebo vám odvede a způsobit ten váš osobní konec světa že ve vás bude konec světa. O to oni řekli tak to tedy poznáme a plynulost staletí. Mnoho moudrých lidí tam žilo a tady se jich kdy tam bude ten konec světa aby světem spasitel vina o do toho nebe lid od za do ve věk vedl v strašně špatně oni byli malým národem a ze přestal li se padání dobývání mučeni odvádějí dozraje tím a ale s tím i to musí lidé komu uzříte je že by který tam žili teď si vždycky věděli proč se jim daří špatně. A proč víte jistým dal na bylo špatně protože začli žít jenom pro sebe a to je asi ten největší hřích že ježíš nežili pro bližního. Neměli rády své okolí tak to je taky námi je jak je před padali ale neměj rád li. To věčné my tomu říkáme bůh které v nich bylo. No a vždycky když létají nenávist vel přešla přes užité nebe pak najednou se listě to národ tedy je zajal. Jestli je to takový dobrý našel ale za je tak například babylon to byl veliký stát asi desky a příbuzní tam její žili. To byli taky z téhož me ne kdy jde jenom protože měli bohatstvím veliké. Je vzali na sto padesát let napoví stopa zanedbávání tam bude ty lide nejen se židé oni museli otročit. Takže oni mají na babylon strašně špatný vzpomínky. A byl tam v ale ne svými lidskými bylo kde to věděl jak přesto otroctví dostat a tehdy žil v zemi s nimi taky nějaký daniel. Odvážil z neslyšeli do semene taje o žádali danuška daniela oněm všechno o ně. A oni věděli že to moudrý člověk tak to tady když se dostaneme z tohoto sví. No to řekne na měl to si mysíte že záleží na ni a se na vás to se vámi z milují visel na bez tohoto si ten ne jenom tehdy když se polepší když to otroctví nebudete potřebovat jako výchovný prostředek. No tok. O co máme tedy dělat a on říkal podívejte se vám to předvedu. A ten král který tam vládl. Se dovede že tam takovýto člověk který říkal že jak se dostat otroctví atomu k ale to nebylo milé. Protože měl potřebovat ti otroky dělal velké stavby z konali dělat takovým žáky a tak říkal to ne nemohu trpět a uvrhl ho do jámy kde měli chovám jen vi. A obyčejně nedali moc rád aby z tam vrhli toho mezi je to ona měla. Tak byly ty kdo hladoví. Když tam ji zkusí o před tím bylo li cokoliv tak byl by tohle se starali. A byly tam taky toho daniela a vydali je toho na se li vůbec ne čili. Chodili vokolo židé a říkali tak kdy tamto řekneš těkat přestože dolním by on říkal dívejte se dobře. A byl v ještě si tření a ani zasvěcení jevy svého ve dotkly díváte se dobře a tenkrát říkal ještě věc jedině tam a v jeho nese dělali a mně se zdál dílu mých sen. Ale že se váže tak moudrý v něho vysvětlí mám za to pustím. Z toho otroctví a do ješě ke králi nosem nebo u ka nestala na pochodu nos to my tomu říkáme česky tamní věčně je koukal ne za úkol rozdělit co myslíš na pochodu od toho a nebo nebo ukázal za to ne toho kdo nebo tak bez a že nebo ten časem zavolal a říkal měl jsem zvláštní jsem. A před tím s snem nějaká rukách psala na stěnu me je pekel stále z ona ku a nese je potom tenhleten jsem zdál nerozumně ani tomu co co to ruka v ani tomu co se mi zdálo a ten daniel říkal mnoho myslet jednat se ten jsem a potom co ta roka stát. A ten jsem vypadal takle viděl jsem obrovskou v hochu nahoře měla na tou o hlavu tělo měla než tělesná a mnohý měla viděné obyčejně teď přišla bouřka a s ním veliká voda moc to všeho v pod. Dělal tu jsou chu a potože ty nohy byli z ni tak se rozkoše dál toho on na tak ani ale říkal tomu králi víš to jako ta se o ježíše a to je na bohatství. Kterou s kterým se od dobu než ta hlava nadto třebas tolik záležet aby ježíš pořád tou hlavou nová nové vymoženosti. Železo po je tvoje z ba ale to jsou tvoje zbraně kterými se člověk nepřát tomu zatím dobu řečem jíž ale všechno je postaveno na hadí mě. To znamená nemá to základ jaký by každé pravé království mělo mít. Je víš že pravé je království musí založeno na vládě někoho věčného. Že není závisí na nějakých nohách nebo hlavě nebo co nýbrž je věčný a o ten ho se musel opírat no oko toto mohl opírat je máme padesát dva mouku všichni si říkali jsou věčné že jsou věční a ke kterému máme napřed dít a oni říkali jestliže nějaké jeho boha antoníne nějaké váze véd ale tak to není pravý bůh tím že se o nazvali. Ten nemáme no po nemůže o nazvat toho nemůže ten kde milovat jediná definice je věčný a všemocný a v tom v tom bohu jsem přicházím vám říkat že páše země bude zničena. A. Ta je na ty snad je si je v by si z vážené hledán lehkým a budeš zničen. A říká jak tebe tak vaší říše pak a bych to chtěl ho u toho mu odstranit jaký věřím daniel než sto víš když tak všechno detailně vykládá ale vás spustit a pustil je. A tím ta říše je při prodloužila život o dalších pět let na že pustil nevinný nálad ale na věky dnes to po babylon svých není ani známka. Na jich míst živou jiní národové nejsou to hebrejštiny jsou pro jejich příbuzní nýbrž toto arabové je to je tak stát je tak na tom bolel bojoval donedávna dlouhou asi osudem bojoval s je raném mne. A tak kde je po nich jsem se po nich splnila u bude v nich není v k v. Protože ono tím že si je jako před pomohli nevinné mu národu něco si polepšil ale ne za že se klanět tomu bohu který nemáme no svaly se tam klam novým jiným ba lu el to nebe vypraví pozor bohové protože měli me na. A tak nebyli věční co co oni tep pojmenovat. To je samo osobě známkou toho že to vzniklo když se dostane něčemu no když to vznikne. Tak to není to pravé no a tak není to věčné č dostaly se domu z daniel umřel chopit mně z přičinit proroci a všech se v pali vědy přijde ten spasitel a vy protože ten konec světa. A to ti prosit přečtěte si je totiž říkali každým vykládali jeden kousek ze života toho budoucího spasitele jenom komu se nikdo z nich celý ten život že byli neznali celý život znali ale každý tat li ka říkal jenom o tom kousku který sám prožil a to kou z tomu kousku říkáme východisko ze kterého vycházení na cestě do věčnosti tou tou východisku dobře rozuměl. Takto uměl do obrazu. Odít. Co se odít do obrazu bude o doslova nebo do znamení se to jenom začátek věcí ale ne je konec ale ne to vrcholné pamatujte si. Takže když nebyli z toho moudří ale dověděli se od všech že napřed přijde znovu eliáš a po něm přijde ten spasitel a tak se jednou stalo že nějaká ale žid věta. devadesáti léta a kde jest tolik ji o to o tom po události prvotní tím eliášem. Dal umělá zvláštní zjevení totiž konáme jako ten její manžel byl toho chrámových služebník a zjevil se mu anděl upozorňuju vás že kdybyste bývali byli při tom jak tak se žádného anděla neviděli to je nějaká bytost síly nýbrž to je charakteristická moc boží. se o zač jako přít s ve jako bytost s křídly pro toho abyste označili. K obecné vlastnosti všech těch mocí božích. Je asi sto padesát takže takže anděl nějaké jiné mého podobně. A ten anděl se zjevil tomu zachariášovi byl manžel na nějaké alžběty a říkal říkal mu. Prosím narodí se ti psi a mu me no a to bude člověk který bude hrází z cestu k tomu mesiáši který jeden věc století hlásá a u vás upraví jeho cesty upraví cesty pán jak tomu říká. Nás no. On říkal anděly tím nevěří sice hezká křivdil no a bez těmito říká ale mojí manželce devadesát let parní schopna mít dítě. Pak ne on neříkal pro žes nevěřil tak budeš mně do doby než se teď je již ode vy. Vyšel z kostela o to o lidem že nemůže mluvit nosem to opakuje co mu tam stalo obojí do sledovali a opravdu s ta věta. Za čas bude pociťovat že bude mít dítě. Ta do si přála mít dítě protože vy ješ to není možné najednou se v bez to li dítě. od těchto vězte se zrodili z působil jako ale věta říkám lidé druhé kategorie ano. Ježíš o říkat člověk první kategorie a vám všem o říkat člověk třetí kategorie kdybyste ještě je vám říkat jako je potom vysvětlit proč se třetí kategorie. No ale zatím to nebo si touha tak tak ta ale je tam tři měsíce nosila v sobě toho budoucího jana. A tu jím navštívila její příbuzná sestře nitce mariině. A řekla jsem měla zvláštní zjevení přišel anděl a řekl marný co z tebe narodí to bude syn boží to nebude obyčejný člověk ale ty musíš tomu dát povolení v onom maria řekla prosím bych chtěl svolení dala. Ale jak se mně může narodit nějaké dítě když vůbec nic nějakým mus tím který k tomu zapotřebí když o to řeknu cenu v tomto třeba o tak vyspělou dívku za jeho neznám ale on nadále daly tím se my jsme měla voni možné a ten anděl říkal tak ty tomu nevěří. Ale ty oponuje ona řekla ne jest je to vůle boží s tak se nepovažuju za služku boží dobře. Visí služka pán mně to dítě se tím narodí pak řekla tady ale byly tam marie když se toto čela stalo a to od li to jak vám to nemůžeme s tím zatím nic vzít ale že to bude jako u umělé moji manžel tomu nevěřil tak jsem honit neměla. Voda se dostala tak si přála dítě tisíc se tam protože svobodná a pak ti něco řeknu počkej mez kdy uvidí na ale tři měsíce nosím v sobě to dítě takže ti musím říct že teď svým příchodem o pro se ve mně hnulo ten život se hnul ven a vím že to ve tento ji ticho. Je pravým požehnáním pro že něco se hnulo stop po mu o kupředu mu. Nesmyslem od našeho jen o to je kolik hleděl přišla maria a říkala dělá on vidím že budu tak to říká moje maminka. Ona o ten o to co potom jsou ani všechny pozná. Tam říká že ty příznaky který mám tak je protože to je že se narodí dítě not tak to je to nemenoval ale pasti počkám tyto může trvat maximálně jde měsíců a počká chci. A vzali měsíců jsem narodil ježíš spasit a tím boží ten andělem pochodem mír řek to řeknu doslova neboj se maria jak se to může stát to nemůžeš pochopit duch boží zastíní a ty začneš mít dítě. No a tomu uvěřila praví služkou páně čekal jak to dopadne ještě ještě čekala pro za tu ale potom jeho její maminka která může dělat jaké jsou příznaky těhotenství i to prost. To pro o ale dělám no a za panna maria zažila tohleto. Když se měli když čína porodit dítě. Tak bylo zrovna císařem římským který vládl tou říší politickým nenábožensky. Ta kdo by váš čeho vší tam nejdu římané totiž on ve přijímal občas. Nutili všechny národy obojí hodně o obrovská říše celá známá část země. Jako ti aby se dali příklad ale každým musel jít do místa narození. Ale otce ale vydobyl od jsem toho u toho ježíše ne tak to jsem se objevil anděl předtím se toto stalo s tou určitá došli ale to je určena za manželku nich kamene marný a. Ta ze sebe porodí syna který není synem lidským nýbrž synem božským. Takže nelekali své v bez za manželku že myslí tím nevzal. Tak ona bude v tom národě je jenom otrokyní svobodná těla s tam porodila tak byla otrockým nebyla nemá možností manželku a tak si prosím vezmi o svatý joze byl oporu dobrý člověk o říkal o když se zjeví anděl takového musím poslechnout. Tak jo tak on taky musí tím že si že anděl zjevuje do že to z do cesta ale tak to o nic co je mi bylo vzdáleno nebo co by se stal dělo se je pořád a no tak ta maria si tedy vzala toho joze pán a to dítě bylo protože u tady v tom nerozuměli pak o je při z klid co se narodilo tomu do ze. Vi. Tak joze byl podle u řadu od jsem toho dětem aby se mělo narodit tak řekl mně se narodí dítě. Ale tak budeme do betlému odkud pochází mít a tam se dáme příkladu museli podal o co se vrací do do dní v místě kde se otec narodil či do od domu ale tam byla pro on tam na by není to o jenom dva více dvěstě z městech škol. A všechny hostiny sela všechna místa bylo co na to jenom stáli ale padám ale řekla mám bolesti porodní musíš protože ví. Tam pod i tou stávají položili pro dítě do stáje byl sice byli cizí ji za ta ó a on se narodil spasitel a no. Vy tomu rozumíte kde kasta ale to je ta sta lidské tělo a ale tam se rodí ten bůh v nás nevím nebo tak teď když se narodil než se narodil ještě tak na tom světě byli také lidé několik málo lidí kteří také měli jemu znal vězení. Mezi nimi například na východě jeden král a na ji kuje jen král o na západě další král třetí pak spal veliká pata tak jak se říká nevíme kdy pro nedal tak tak svou označeni by byli měli zjevení a je po musím si co to jedení je oni protože nevěřili na anděly s příměji tak je. To zjevení nemohli projevem ho projde olej představy ten bůh povel vychází tříd v představě lidské. A proto se to jeví třeba když věřili na anděly s křídly tak se tady to je to zjevení jako křídla ji člověk by ale jenom to nevěřili ani ani doví co nebyly žádný nebo věci. Ale tak se jim prostě bez mu zjevila nevěsta. Musíme si myslet že ten jeden žil na jihu byl cor jako tam to ona by se od prvky a ten druhý z východu do nebe světlejší jak ten záporu to byl úplně světlý. Ale všichni viděli jednu větu jedinou před sebou když zavřeli oči život protože nevěděli nic zažili oči viděli věc o ale jasnou vědu aby je li tedy z věren tady tady je. Takže teď se otočil jakkoliv se o to z kdy jsem tady jsou zády které je jemné když byla tam se od při tam tam byli sílu li zde takže oni si s celou svou s rybou to byli králové měli bohatý li velbloudy dělal on měla všecko čili od podle toho jak zavřeli oči a když začli bylo i do do li o člověk je pak radil tvé cesty tedy nebyly člověk podle vědy kterou vnitřně sví viděli. A došli všichni jedno hodné do jeruzaléma a tam se konečně sešli. A říkal jen druhýmu prosím co tady děláš o u závěr novou kterou vidí a to mi říkal toho koupat větou lidé z živou ven čelo du z východu a taky vidíme mil du aby jíž je no tady se najednou zastavila tady ne nejdu nemůže dál a ten z toho zákon věta jsem taky mi jevil konal šla se mnou a ukazovala východ tamto poznává západ a jemu ukazovala se dělat. A a a to jo vyšli anny za to je zjevení. Ne způsob jak se bude ten anděl když na ni nevěříme jako například výhod ale vyšší mnoho věří jako na světlo tak sami jako se to když nevěříme jako světlo takže se také není ještě neví ještě daleko dokonaleji. A teď šli k tomu králi jeruzalémský mu jaro ve slovy a řekl mu my jsme viděli věc du. Která vás vedla jeho tíhu jeho z východu jeho západu a dostavila se nad jeruzalémem tady se asi narodil spasitel neboť my jsme vzali obsah toho zjevení že tam nese tady zastavit tam se narodí spasitel světa. No to říkal ten ho od les o tom znal jen u koš se mi tu větu o nebi. Oni řekli toho vyžít to ukázat nemůžeme. Protože jim každý z nich jisto za o čili za život živo do dějů již nevěděl nic. Že není nebyl to tu velikost jejich nedorostl takový takového vidění a to je vono řekl podívejte se vy dává mudrce. Kdyby se tady nějaký jaký spasitelem narodil todo král vše krávu pochopitelně mocnější než já. A tak oni mně to řeknou tomu toho těch našich svatých písmech o to být pak sám a zavolal si všechny mistry u toho moudrosti a ptal se jejích oni řekli no dáváme popsáno a tak to o ty betléme mně z to ve se narodil v z s. Nejsi nejmenší mezi městy ji s tím mi to bylo lidu děly a nebo k tobě se narodí pán všech pánu král všech krávu a as spasí svět. Tak vono je to betlémě říkal ten herodes. A za osvětlit si svatý dále my říkáme svatí protože nebi to obyčejně lidé měli pro osvětlení. A řekli mu tak co je to se pokorně. Tomu dále je krávu abych taky věděl kde to je potom při ve jemně a abych taky věděl kam mámy protože prorokoval ten město tam hledat ježíše do dost těžké tak o tom měli vysvětlit. No šli do si tomu ježíši a přinesli mu přidali. Janem že budete si jaké po se přestalo ukázal že tomu snu si to ještě vydržíš tak ještě vydržíš. Do tohoto v s v k o to totiž panenka kupodivu to vydrží no be tak se s viz těmi dary tedy se nehodilo jako pod ním na náš jevu o nemám ruce nic někdo slušně vychován pak v tobě aspon se tu ba kou k vládnout dokola je a to je to do žel o polovičku nemyslili koni chyb se vůli do vám ku ku se to pro slova li bylo tu kvůli u vých asi. Tak ona o nejsem pak dobrý ono o to jsem dlouhou dobu na cesta had toto sebou němuž nosit to jsem nehodí ale tak jsem nic nepřinesl. A ale postem špatný ale tudleti tak špatní nebyli jeden přenesl zla toho bude přenesl tak lidu a třetí přenesl měli ku a ti vysvětlím jenom jaký to smysl ten co přenesl kadidlo a ale napřed dva to jsem to protože to zla toho. Ten se se za to jako tam si to vůbec rozumně než jak to vysvětlím jako jsi volal toho co mu vlastně nechce to nebylo to co mu dnes ne ale tosim volil za o to představovalo a potom odneste. Mysl jak li jako o povahu za to že se ne tak že by ten vám protože je věčné bych tak řekl tam nedostane ras nic a k či mu přinesli přinesl ten jeden přenesl vědomí o tom že ten ježíš je věčný. Tady mu věděním vědomí je věčným nikoliv smrtelným který ceně narodil jsem se narodil to je dobré ale je od věků existuje vodní u je on je koleno se stal ježíšem tak je. A je před tím a potom o pořád tak taktu přesně po za to. Takže on si několik po narození u začnou věnovat že že po konci z věčnosti. Dostatek prostě neuvědomují že lid a že to tam maminka pro porodila posel již. Od ze těle porodil toho jít. Ale on jenom o mi to tady nemůže nastat od nějaký rozpor děláme na maminka jeho pojednává propaguje padlo pokud li vás že jo o na to vás taky věky on toto je v pořádku taky vás již do to maminka. jsem hodná žene li ona ho na protože. Říkal no v něm jenom pro toho pak o tak to by byla pořád hodná za by jež špatně vychovával ty visí pro zapsal o stát se znovu o to aby si ještě přesto postavu tak ten proti ale visí se stala poslouchal jsem viděla kam mám omyl že si řeknou dělá podle toho mnoho z ráno ale ještě všechno neudělá podle víru u těle. To je pravá mámy a. Tam musí děti rozum než když tam malinká a oči nechce poslu a tak třebas tu nevěřím tají věnovala poděla pak jsem sahl na ten za že. Mít a při tak silně vítat mu na sebe na tu za někdo při na či toho o tak to je dobré známka dobré výchovy no a tak teď stav o musím také u někoho odstoupí od tou pohádkou pochopitelně a teď ti ale dál a ten druhý přinesl tak jedno. Víte člověka jedno takovou takovým pod ním tam listy sice podstatě. Potom se za pánem bohem a on to vydává nádhernou bůh mu v ní. A to se užívá pro své ní. Tím se to za po že v kostele aby tam měla aby jedni se necítili být se v normálním světě který na oni ten někdo o páchne nevědělo. A aby totiž to vážili aby se po z nestali jsme za měli tu k tomu místu. Úd tu víc čili tahle to kadidlo bylo symbolem tu s ty kterou vnukli tomu ježíši. Kdyby on byl neměl u z tu k tomu pravému svému otci věčnému tak nemohl za ním jít ano oslátku křižovat po musel o to stát u z ta. Aby vydržel i tu smrt na kříži a ty se přitom opuštěn od toho otce a přesto mu stavěl ale on se jenom to tomu kříži bože prostě opustil nevěděl tím ve pod z ale přesto mu svého ducha s všechno co se celé svoje vědomí obětovat to byla oddanost. Takže tu tu před se ten druhý ale to nikdo nepoznal viděli že se tak by bylo o to o tu s tak. On to byl ze sebe tu úctu převést pomocí toho daru do toho ježíš k a po je v ku ale takovost za si to o nic není to tohoto nic neví a ten třetí přenesl myrhu.