Karel Makoň: 90-05B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ti porobě bez od aspon nebo z od a. Teďka co s tím se chtěli vzít si ty tři věděli všechno co v ježíšem stane že on bude ukřižován pohřben vědy by začal tam s být pro skladu je potom nemohlo stát na tvých a on měl stát noty tak po museli pomazal touto schopností aby je měl v hrobě. A to byla ta měla tak je vám to jasný maminko tak ten. To jak pokračovat na nebyl opravili duchovně otcem a to bych si na a co se s tebou dělal v no. A takže budeš potřel duchovně oni tom kolik je tu do toho do nech i tu maminku jak a obrať se ovšem zračit zajít přítomnosti na s důvěrou v tom co se dneska začal budu pokračovat v no tak podívej se zjevil se and dělal. Ale nedejme si to byl on byl na to bylo co tam je zdá ale říká se vize že anděl a řekli nevracejí desek tomu or z od li on se mu nechce pokorně od se zabít.. A oni tedy odešli a nehlásil že to protože překonali o tři dni zatím se zjevil anděl tomu kdo to ovi k tomu ne on otci toho ježíška a řekl mu a on ale o to své do egypta egypt kde patřit této výši tam ten král neměl moc u to ještě vliv na byste mi to vám na nebo do těch budí doby než to co z po maskuje aby se li za hranicemi do egypta je při o čarou přímou čarou sto padesát do o tu pak. Oni měli osla tak tu za ty dva nebo tři dni mohli z moci. A když. Se do s tím že herodes ale že ho utekli ty svatí tři králové a že nejste řeknou. Tak se rozum protože rovně s těle a říkal když se toho betlémě snadno pomoc dám zabít všechny hoch či do dvou let pro jistotu viseli odjede je li se na narodil nebo několika tak oral pobýt všecko. Oni to všechno o byli myslel že o by taky toho ježíše jeho znou nad od on jednou nenechali tři králi to bylo pláž se u těch mate odliv no o dali myslet posledního zavraždit viz na to podívat o to se poděla však li plakali mohou mít síla šel jsem mala těla be hlad o pán mordovat děti no tak. Říkal děl toto dobře je po spasiteli a je po králi který mně moh přečíst svou mocí nemám strach. Ten herodes rozum to víte dobře ale tu se těm lidem neříká pro protože na ně. Protože pod li to by měli vědět zatím že navykla úplně obyčejné věci žádnou pohádku nýbrž věci který si byl mezi člověkem toho ve se máme každý v sobě a všechno se tam děje. No a tak se tam máme. Poschoval tím malost nich svátek ale taky znamená všech zabitých dětí za vraždili v betlémě. A říká se toto vláda s pata v neboť zemřeli nevydá k a a prostě jako nevinní. Tak ještě kousek no a když tam byli rok v tom egyptě ne tak se zase k tomu josefovi zjevil anděl a řekl mu že se vrátit les umřel vrátili své ale buď opatrný nevracejí se je do betlema tam by mohl se dovtípit. To si. Ne ten svůj svým amor ve nad ještě to protože zavraždit tam dostal. Od kraluje jeho silný od to není o nic lepší tak oni je si dali říct o na stěhovali jsou do daleko nazaretu a tam si založil ten na joze v pro váš s ním máme že taky toho ježíše potom s tím toho nebo tesařem a dešti vně končí teďka když si to počnete o mně telat a oni zase budou ho. My pak. Kdo si že jako po nebo mu to tat tak se vrátím k tomu že budete ještě doma ho nemůžu v fu ale nevezme na božím nadarmo je vzdálená připomínka že bůh nemá aby pojmenování. Protože jakmile ho po jmenuješ. Je vždycky stává nebezpečí že ho bereš nadarmo že o nepoužiješ správné způsobem když se například řekne ježíš maria a pro se vás to je to sis vzal me do boží do dopustili ale vzal o nadarmo není to pravda. Ale jeli toho když řekneš mary věk pak to není jméno boží mi není ti je to co měl na ale je toho nadarmo vzaté ne k k k k k je v ale řek byl bych je jestli se třebas modlíš bohu po nová máš ho protože jinak to nedokážeš když viz co nepromrhal tak to pro tebe není nic tak že pane bože. Milostivý udělit proměn to a toho nebo neudělali tam toho. Tak v každém případě bereš jeho jméno nadarmo protože pána boha žádat od toho. Von jako hlupák neví a domu život požádat pole nadarmo braní slova božího upozorněn ne na božího. Čili prosím namarupa indické název klece ve které žijeme. Pojmenuji si něco měli ústup nějakému tvaru jenom jako takovému si v kleci. Namarupa a se tomu o tom nebavím atd ti co ho stalo s danou od jsou dvě že on on jednal s to jít do pravda ale namarupa to není o ho jo no vono jim to pro li od z od li ano u koho proto tam ano tam není no to nevadí máme od slova tak i ti ho s. No a tak zeptat že pak již o i je jak jsem mohl jít člověk z s mnou od dal díval ne do božena že se na boha ho a dávalo ne ho do nového a nic nebylo co do nohou na a voni je z za a to bylo. To co okolo ho letí do řekla s pomocí boží a a na více je do osvojit od ho li že ho pod sebou svou malo no o to jsem host že žil z když je od vás oko oko a mu ho v když ještě a no ono od na no když a o to by bylo dokud ji toho o. Ale je že jsem než při dosti bylo li by ho ti o na to bylo s pomocí boží tím kdo ji je tím je i se mi toho o a on je to jsou ba co byl o polo tam jsi jsem ho kon toho není to to to ono to on byla sahá do za pán byl v její svou ji koná mám protože nic pro žil to na tam moc toho byl toho toho může vody pudu o té. Do toho ma a to ty mu od z že v po jsme pod ona tam vám mohu s to o jednom ty kola bylo jeho jsem do toho mohu z vody ku o že to je tak že ta u od tato let nedělám uměle ale on to z kam nade mnou viděla jsem musel takle li to jsou. A svou úd jakože v nebo nastávají čili jak už. Protože když srovnávám tebe a každou ženu se sebou s námi s námi muži. Tak my všichni dohromady máme muž začnou může nebo ženou. Máme jsem sedum úrovní vědomí v sobě my žijeme v tom první první úrovně vědomí ničeho jiného. Ale žena nabýt ještě schopnost. Z nedělené buňky neví jak se to dělá svou osobní provest za devět měsíců vývoji. Života na této patě který trval miliardy ale o na to pohled na ale že cítí hle matka. Ale i když jako neví jak tato toto neznali na to umí ale budeš žít. Na to on si vědomi jsou omlouvat již to nevadí on neví jak na toho jak si jedné buňky vznikne hromada po mně a potom celý člověk nakonec v ale že se ti řeknu tam buňka. O které jsem by učili výhod mi že i to nejmenší živá částečka hmoty. Po bez to taky není pravda v buňce existují částečky které nejsou závislé na buňce v ale buňka je závislá tímto částečka ty částečky způsobují může pozorovat no možná že jsi zapomněla na přizpůsobují jiný že bez buňka začne dělit be toto. A začli žít. Ona se rozmnožuje dělením takto mateřském těle se buňka začne vlivem těchto částečky řek. Které jsou závislé na buňce ale ona to jsem na těch částečkách be. Takže seděli tam buňka a nakonec vytvoří celé se celé tělo o to jsem mosty co je toho to je padá jako tam nějaká maten to není ve mně žilo no ale nikdy nic se po rodinu marně moje když čím vyšší díval o je to chór říkali tak toto sebou nosem jako masem ku. A on říkal a to při dáváme li to se to k němuž pomalinku jsem si za každým rokem ne. A to o tak vám to tak on od ve toho nižší tak jak tu mořem kovy kopyt na to po pane nebo dávala do z na ale to jsem tam v synu ale říkám jenom tohleto. Ona totiž ta buňka se neděli tak jedna jediná buňka. Se měli tak o tom mat dycky na dvě tři deset milióny bude a nedělal kdy mu je to to asi budu miliardy v těle nýbrž o nás nedělí nějak. Řádově rozličné. Tak například když přitom dělení vznik že jedna buňka ze které buď jednají jinam buňka je tele jako bude mozek. Taková tají jedna buňka vytvořil sebe zase celý mozek to strašil vlitá záležitost i toho mu věčná záležitost ale nese do tam buňka žije a tak že doroste do mozku. A tak tam budu ka na vám ale je naše je u stroje je pán bůh tady jiná napřed od rozroste do těch z půst vedl těch nás ven. To je úžasná záležitost a vykonávat to ne ten bylo je tak ale budu mluvit jako věřící je mělo samosebou že všechno pochází z jediného. Ale v tom v tom on množství obsaženo nevíme jak je to možné se do něho vejde všecko ale celý svět jen bohu obsažen čili my žijeme v bohu fakticky. A proto je možné aby tady ta rozličnost tato světě byla o a tak teď jestliže je tam matka dokáže vzali měsíců provést zrekapitulovat obnovit celé stvoření světa tak můžeme říci že každý z nás byl stvořen. Ne někdy před na říci lety. Ale v matčině těle na mnoho čili my jsme všichni tvorové který jsem v začli rodit matce. A když se to rození dokončilo tak se vyšly z jejího mu na as tady jsem oddělenými bytostmi. A je to řikám proto že budeš jednou tu maminku aby ses nedivil vám že máš k tomu dítěti jiný poměr než ten tatínek. neříkám to to bylo ku bo li poměr k tobě než v maminka ona ale jsem takový ve li se nikdy s těmi dětmi tak necítil jako moje matka anebo ale on šel k a be. Příklad. Ona to tak být semen je trati po všech božích víš a tak to jsem lepší než po děj se tak na příklad. Ale manželka moje nikdy nestává nad viděti rukou takle víš přitlačení ale toho že ho tam musí dělat toho lidovém ti kam a tak jsem to dělal v no. Jednou budou li do domu se byli ve kterém poschodí tady nesmí vně na ty nové a slyší strašným že zdola. Ale to za v. Tam přerušuje v křik naší chci být tady na duši vystačit se li tam tedy tam na toto a bez toho máte z kostel tam bez toho o na postel as to watts si atakdále žila a hostu od atd to je tu sto jsou tam kam přecházejí za toto stranou. Ale s a on tam neví tak jsem tam skočil na se na muškou a co to děláš kde máš mámu proč ona zakročil na jeho máma těla zakročit. Ale my si mají neposlouchali a ona když nás několikrát na povolal tak místo aby nám jako po vadila zen za de člověk. Tak ona utekla na pudu tamní najdeš jsem říkal dělá tu manželku nad udělat nebudu tu bude nedat ty. ji dělat nebudu se neřekla am o byla u přibrat ku říkat tak ty budeš hledat. A odhalené jsem jej kulatou část těla vím zvykáme za řek. A kdy z přitlačení se na ten za začal po něm na litovat a tak ho dokud to než časem za přísahal že on že pro tu maminku porobě tohle šlo o najednou byla ochotna pro tu maminku jít. Došla a při nezná. To bylo první vnímám že visí nabyl o na mně se to vzalo ono v no jsa neseš aby nabyl taky tobě buď těla že jsme zůstali tam u toho kdo způsobil to jsem ve včas tady teďka do to všechno uklidit a zase to to daleka z toho myslet těkat je to u k i ježíš neboť byla toliko z toho koho jsem pocházejí ty z toto viděla. Ale bratr toto si udělali dál ukryt velikost duše s tak ti. Ukryto bezvadně du podruhý domu když je velkým zrak. A zdola jak du pak duch tam na shody. A o slovo do spolu jen díky který tam momentálně nebyli na chodbě říkal dověděla pane pak do koho dobrý den paní ta a pak a tak dále tak se nazvat řízených aby do domu však již čela jsem nevěřil mával ano udělám od rád. No skal najednou krisi li hlad a pokoj tak a o je to nestačily uklidit danuška dostal znovu se s. A ještě větší ona se musela pro tu mám použít ale tam na čí. Ano stávat panství jemnější ta anička. Ta řeka tam byl sama došlo samá a tak do toho ona tu jsem tam poslal to je tomu v u zatím li krizi takto uklidili dostalo potřetí oni věděli přívlastek říkal dneska přijdu půl druhý jsem říkal přesně hodinu. A nebo pud mistra a to řekla dneska při deskou třetí táta. Ne abyste tady mělo měli něco na zen a ne abychom nechali mu na pudu u st. Tak první z oddána udělala že vzal na dveře a vytahovat klíč. Máma byla u z toho bylo ku věží bavilo dával lidsky milováno teď jsou si ku ono to bylo ona překlad zastávám znaky místní stavu a něco hlavě málo co všechno tam v hlavě že tomu on mně říkal že to prostě že na ten navíc je to proti vám mužům jíž to je ohromná vynalézá a dívka. Dneska světě neviděl pánem ona pořád je to moje dítě a tak v v v tahle ta danuška když jsem zaklepal říkala táto bytě čekám né. No o to čas je ukryto o všecko máma seděla na židli celá zoufala protože potřeboval si něco nakoupit že měla když neměla tak jsem říkal že nemá se když to o do na sebral by neutekla na půdu posel se sváděli ale ti slibuju do krista ani nebudeme ho od doby tak tam kam vychovávala tak dobře kdy masy sourozence tu na čí jsem z tu a to z. do vrata že jakým starší bratr tak tam na čí sestřička ji poslouchají na slovo be. Hlas žes stav ne přednost mění bomby z vás ti před z vás be do fa jsem vám čela litoval praze v přát tím šetřit láskou.. Z tohoto nejvnitřnějšího základu vycházet než do své koná ji tak k bez. Jakéhokoliv jakéhokoliv proč tam je pravým dokud v. Koná skutky k vůli v nebi nebo pro boha nebo pro jsou blaženost který vlastně z vnějšího působením. Vnějšího mám zen přítel všech drž platně ku do potud že to s tebou není jistě uplyne dobré. Budiž toho při ženo ale to nejlepší to není a opravdu pokud se domnívá že pokoušíš více z boha při modlitbě při sladké nezní cení ale zvláštním pojem než při oni past víru jako oni by z boha chop ho byl obědu mu pláž kolem hlavy a hodila ho před pod lavici ne ten kdo hledá boha nějakým způsobem. U chopí právě způsob místo boha. Ten prosím antoníne ti kdo hledá boha nějakým způsobem uchopí právě tento způsob místo boha. A co tím chce říci boha nenese pochopit že vedeš nějakým způsob jakým by ses mohl přiblížit k bohu tak najdeš ten způsob a popište způsob ale toho boha protože boha nemůžeš uchopit ví. V uších více z boha při modlitbě při sladkém zničením a zvláštním spojením než při ohni pastvy za nebo nestali když již nic jiného že kdybych boha chopil o bylo mu pláž kolem hlavy hodil ho podle jsi ne ten kdo hledá boha nějakým způsobem uchopí právě ten způsob místo boha tak to k který jest o tom způsobu skryt kdo naproti tomu hledá boha bez způsobu je tedy uchopí tak. Jak sám sobě jest. A takový člověk žije se synem ale jež životem samotným. Kdybychom se po tisícileté zeptali života a proč žiješ v v v v v v k v. Odpověděl by nám kdyby to bylo možné že ji aby žil. A to proto že život trvá ze svého vlastního základu ze svého vlastního prýští proto. Žije bez proč že žije sám osobě. Vy ho se otázali pravého člověka takového který působí ze svého vlastního základu proč koná své skutky odpověděli koná abych konal kde končí stvoření začíná božské bytí. A ničeho nepožaduje o tebe bůh naléhavěji než aby z vyšel ze sebe do míry jak dalece visí stvořen s tvořením na a nechal boha v sobě státi se bohem. Upozorňoval soli nevím bytové jak to že jste nějaká pohádka něco závazného ale to jsou úžas myšlenky. Když vyšel ze sebe do mínili jak dalece si stvořením. A nechal boha v sobě státi se bohem tak vám to řeknu na konkrétním s tam jsem vás. Od tou do stav který třebas nepoznali ale to nevadí na ni je to dobře zná na na těsto el který že jsou to co poznáváte. Ale když jsem začal tu duchovní cestu e tak jsem měl všelijaké pocity po těle blaženosti příkad. No a dokud jsem ten pocit blaženosti měl. Než jsem do toho co řekl do pro tu dobu tak jsem. Věděl že to není bůh že je to pocit blaženosti ale není to když si mojžíš pochází z boha ano ale toho ducha všechno co čím žijeme každý náš dech každé ještě o celá vše li jsem s čím se to liší od tohoto s tak že to nešení vší tím také ale to není rozhodující. To sví je že když mám pocit ty. A když se jich chápu jako něčeho vyššího než co jsem před tím neměl pocit jsem neměl tak se z říkam boha ale nemůže se k němu dostat to bylo velikou práci než jsem asi dva nebo tři měsíce. Jsem přemohl osobě pocity abych se dostal k vědomí o bohu protože napřed se to vědomí nabyl ale pak jsem to kráse roli pocity jak se to to vědomí postel na to co ze říkal byste ale pro to tak telat vydání že on viz ti vět co jsem zažíval. A jdou a totiž uškodí člověče do předešli bohu aby se stal v době bodem když ji ze sebe docela a u pět ku libou a on viděli docela úplně zastat ze sama sebe že v tobě když li tato li dva a tyto dva ti to ze sebe jdou tedy to co zbývá je prostě jedno. Jedno z r tím byl. O tomto jednom rodí otec svého syna není silnějším zřít ne zde budete duch svatý zde vyvěrá z boha vůle která přináleží duši ale když se to vůle k trvá zde nedotčena. To poli ani čímkoliv stvořeným to pak je svobodnou kristus pravil nikdo nepřichází do nebe než kdo z nebe přišel. Všecky věci jsou byly toto s kořeny v z ničeho a proto v. V v v v v v nic v jejich vlastním původem k v. Ale byla jem ji přeje tato vůle sklání je toho by ten přerod. No to je dobrý jaké my její z tak tato vůle sklání ke tvorům do byl zpívat cestovali k svému nic. Je otázka zda se tato vůle dospívá beze návrat mistři učí všeobecně že již se navrací dokud s časem dělat. ale si to jím když se to vůle jen na okamžik od sebe a od stvořeného že se mu původu navrátí pak se je opět celá ve svém pravém volném způsobu a v tomto okamžiku nahražuje se opět. Všechen ztracen čas kdesi který z mi pro často pro z boha za nás pro z boha za nás nad tu myslím si dycky proč přicházíte vždy zevně proč zen stáváte u vás samotných. A ne pochod chopí nechopí jste se vlastního bohatství viď do z veškerou opravdu podstatně v sobě abychom tedy opravdu z proč zpočátku trvaly ale veškerou pravdu měli bez zas skonání a bez rozličnosti neskutečné svatostí k tomu nám do povahy k k k v. To je řečeno ale myslím že v že opravdu v v v v tak člověka v něm činna tu přečti na to je jedno velice mnoho zastře v no tak to v k. Protože to byla ta svatá terezie která z toho co bude ceta ale byla jen posily stala svatou ve u k dojem rád ti malosti letech. Ztratila matku i zemřela v a ona velice byla věřící i tam matka i tak se na patra cela plakalo tak dlouho dokud si nevzal do hlavy že před si jen když panna maria ze sebe zrodila syna božího tak musí mít úžasnou moc z z trojice do syna boží do víc než. Byl mít být vládcem vesmíru protože nesměli je nesmím nekonečným ten začíná a končí že ten si jen věčně je a ono se ve přivolal na zem vel takto považovala za tak důležité že řekla ale když ona zrodila. Ježíše syna božího. A mat jakou obrovskou moc o to musela by velikou moc aby ze sebe zrodila boha. Nebo vtěleného boha tak se stane dvojí matkou. nebudu pořád plakat bývalé matka celého cele taky matkou mu a při dělají přijali za svou matku. A oporou se již stalo že během me několika ni pociťovala tu obrovskou moc nesmírném matky od doby. Své matka vesmíru označuje jako. Žena oděná sluncem okolo hlavy dva rád zvěst symbol váze symbol vesmíru a stojí synem měsíci. Znal měsíce symbol ženství čili aby se dokázal přejde o ženu mysl jen z se tedy zase že šaty všichni stejný před v tom nepoznalo do tróje ve. Tak chci říci že ta malá na světa začla mít novou matku. A došlo tak daleko že do těch patnácti nebo šestnáct svět byla úplně šťastná. neplakal poté své matce tají umřela jenomže pravila všech již na a vydal na velice dobře do to vanem dvoře kde se muselo radovat ze života. A on to byla vybídnuta tím svým okolím aby se také z toho života radovala neříká se opíral o soudu na po dělat ale byla velice vše radostnou osobou. A ostatní kteří nebyli tak založen jako o na jih chápali jako člověka který je stvořen jenom pro tento svět a podej k radost. A ona se neodvažoval a jim v tom podporovat v ale podporovaná když přišel do společnosti se tak bavila všechny prostě to bylo tak závad neřeší se volit usmál jenomže to vedlo k tomu že se daní zamiloval nějaký člověk vyd. A když to rodiče viděli když se o ten zbývající viděl el tak tu které z ku mu za slíbil no a které skal toto bylo to se ty se mně byl to prostě je toho řek li se mu ji za slíbili a ona věděla že se bude dávat a tak dále. Jenomže teď se stalo něco co mělo z s nik velkému o proto vy mně je v jejím životě že byl těžce nemocen těžce na osel otec který jej otec který chtěl podivit mnichem. A vona která u pie jsem si z těla před mezi tím stalose člověkem který s tím původem vás způsobem vystupování omluvou a řek bych čára vám dosti ale duchem na předpisovali vysoce své okolí. Takže již nezvali do všech společností tento člověk zapomněl na tu svou pravou matku. Na tu ženu oděnou sum jsem za tu krávu vesmíru na tu zapomněl ten zapomnělo plně. A tak se stalo že lidé neumřel ten otec nebo neumírat ten otec tady u pět byla zapomněla na po ženství když jako jsem řekl prosím tak jsem to nemyslel aby ses úplně věnovala jenom světu nýbrž jsem to myslel tak. Aby z ten svět tomu přidala to jest jsem chtěl být. Původně mnichem ale to jsem neodolal tomu světu tak jsem se stal světským člověkem on tady se veliké o svět se že toto dneska odcházím a tak to bude s tebou ty prostě všechno do budeš třebas tomto svět těla podrž krásná ducha plná než možná štěstím šťastný manželství než mít třeba dětičky všechno pořádku ale nakonec se syn se vším budeš muset rozlom při jim viz toho budeš mi ji. Tím tíž se budeš ho či s tím co máš te. bych u dal dneska doví co za to by byl nenabyl to co všechno vám jede nic neměla šel do kláštera tak jsem se prostě neměl co ztratit ze jsem nic neměl. Aby by šťasten noho. Ona řeka ty máš z kerý myšlenky jasem představit sebe v klášteře ale ježíš těly v nich ten tak se s tebou budou modlit. A buď že k bohu odevzdávat ona se znovu začala modlit a toho od se skvěle připraven k smrti takže ten otec zemřel velice bohu ryby je a. Ona se znovu dostal do touhy po bohu jenomže jednou ses s. Provinila dr že jsem duši nesmrtelné kterou odmítla jako matku vesmíru matku svou tak potom když jednalo se na ten životě měla jsem ten věku svého života vstupoval do karmelitského kláštera jako karmelitka a tam odívají se rouchem panně marii je v tak dělají jenom pro o chovat. Ale neměla toho ducha který zatím mně tak jak něco řeknu. Tomu to co říkat scházelo toho co ti jsem musel říct nutně abys pochopila co ti si říct teď v jakém stavu si duševním tak nevíš nic z o to o svém vnitřním životě potom bohatství které v sobě máš protože prozradil malinkou část že máš sobě aparát. Který způsobil neprosil lidský do života nebýt ženy tak nejsou samozřejmě vůbec světě ano lidský rozbili jednu a to je hezké ale to není všecko. Ty máš co věž něco jiného a to co v sobě je tohleto jestliže dovedeš am muž to dovede. Ze sebe vytvořit člověka takového jak je kdekoliv jiný. Tak to jež se také do určité míry pokud je to lidsky možné přiblížit k tomu věčné které v tobě je teď nedaleké tito daleko snáze než například z tatínkovi neříkám než mamince normám vámi ka všemi svými pod je pro či a taky je ale před je nemá styk potíže be tak bych že něco poradit kdy uších a se situace dokud si také na dál a ne si. Potíže maminky a nemáš tu menší schopnost něco dosahu do úrovně duchovní jako otec neboť my všichni muže nemají my máme menší z chop z tolik záležitostí otce nýbrž na všech o mám menší schopnou samotou úrovni být. Než že na toho meči schopnosti v první fázi toho. Tak teďka se odvolám na svatou terezy je v ta terezie říkala vede i to platí taky o mužích ale o že nás v které vedla řekla a byla představenou kláštera. Ty moje sestry můžete z těch sedmi stupni který musel projít z správně se přežít zvládnout lidsky vlivem toho že jste oddaní bohu modlete zvládnout tři stupně znamená že zlepšovat tak dalece že projdete třemi stupni let to za následek. Že jste na pokraji vědomé pomoci boží že budete vědět že od chvíle. Nemůžete sice dál ale při kdy jsem na to by bohu že může proniknout do vašeho vědomí stav ve kterém víte že tam bůh pomáhá a že tam když je v tom díle hrad nitra jak se to dělá po zůstávat na pomoc boží. Jak tito říkám proto protože jsem poznal u mnoha žen že jak snadno jinde třebas modlitba slovní že nezůstanu u těch slov ale poznávají toho ducha snáze než mužové mužové pokud s je. Se držím modlitby tak vel na těch slovech kdybych to atd špatný tím se zbaví toho obsahu snadno když že byl v v kteroukoliv modlitbu. Tak všechnu každou modlitbu napsali nebo stvořili nebo proto povalit mužové od ježíše spolu s svatého bernarda sklem o ho k nebo jiné svaté. Modlitba bernarda z klenot o kde která v modlitba zdrávas královnou a to je tedy vzácná modlit byla. Že von se nemodlí jako normální člověk dojmy toto nebo uchránil od toho. Ale po stravuje tu vás tu královnu po stravuje takže s kterého první lekci jako si povinná zdravě it na ulici si představený nebo starší lidé je. Ne tak tohoto pozdravil více hoden ten který je věčný. A který je tak i v tobě jsem měl veliké štěstí že jsem na měl věřící rodinu katolický věřící rodinu a jsem nebesa věřící ale voni byli věřící. A ty neměli k tomu abych před každým křížem jsme to klobouk abych v když stupňuje do místnosti říkal pak po onom budu pán ježíš kristus. A choď. U prostě všechno konal co oni nábožensky chodil jsem do kostela a podobně. Jenomže jsem to dělal jenom proto že oni to dělali taky. Tomu vůbec nerozuměl ale byl jsem přitom nevěřil naopak jak oni podívali toho o to se nedalo viz správné protože se mi zdálo že že ve stráže to nějaká osobnost. Ž dobra jako osobu jo dokonalou co osobou. Ježto jsem tomu nemohu věřit protože by to rad nejdokonalejšího co tak přes jenom vyššímu se vidět do ho poznávat jakým způsobem jako osobnost. Ale jsem z toho boha poznával zvláštním způsobem v jen toho že jsem se ho nepoznával jako osobnost sejme dnem a tvarem. Tak jsem musel poznat jinak měl jsem příležitost nebránil jsem k tomu aby bůh se projevovaly jinak než obrazem ve slovem než tvarem katar jak s. Stávalo se do toť budu muset ještě může chvilinku ještě odrazovat do tam totiž to ve stal se mi že jsem do operován při vědomí čtrnáctkrát. A přitom při každého trati jsem ztratil vědomí z těla protože tak týrali jsem se u zval se nemohl tu bolest snes tak jsem opustil to tělo bohové. A nedbal jsem daně zbavil jsem se pocitu tělesností nebyl jsem člověkem tělesným. Ale zůstal nevědomý dvojí dávali pozor na to aby vědomí nepozbyl jsem vědomím nepozbyl měl obral budeš dělat jak jsem nepozbyl vědomí ale kdykoliv jsem vyšel z operace tak jsem tento svět nevnímal jako z vůli. On jako boží tomu jsou vůbec to bylo moje. Tobě se to patrně nestane ale mně se třebas totéž stalo umýt tedy na či že ona se o paralela no neberu se z ona na sebe hrnec nějaký brambory dva říci vodou a na volání do z ostré tak čan nemocnice. A za stravy se odtamtud vrátila vyléčeno ovšem člověk čili. Přišel domu a ona se tam vůbec ne hlásila zastřená zní nedal naše seděla v koutku v místnosti kde jsme bydleli nejde nemohli dát než do ty místnosti byl tam ve do tato vzít že se to stalo. Je že mohla být ve větším konat žilo a o na tam seděla tahle dělat tak kolem sebe a marně se mi říkal jsem svojí svoji ta tato je pojem nám na stal se z totéž co se mnou jenomže víc po dobrém ne asi to nebylo úplně po dobrém starat sebe hrnec o tou oslicí ale ne. Chápala tento svět jako z vůli. Je to dalo hrozně práce se na statek sil do toho našeho světa do svého světa o tom tu při to s proto protože tomu do vlády ona byla v tom věku by to taky zažila to bylo mezi proměn se při rokem u je život janem který jel přes jak to mám napsaný musel podívat. A tak jsem si říkala a ne tady tak dívka nabude něčím životě poznamenána ona asi poznávání něco co my nepoznáváme. Poznávat svět který není jejich jej její který je někoho jiného. Z něhož ten svět a celý život po se po mu neříkala bůh nebo nevěděl že to je bůh to je pochopitelné při třech letech tedy kdysi to z to nemohlo vědět se bůh rád kdyby se to v kdyby to nazvala bohem tak je to ještě horší než když tomu on ve se to mělo to dnes když nevěděla o koho to pochází všechno. Ale jsem po toho čeho to pochází do toto též co u mě. Přesto u totéž že totiž ona prošla nějakým opatření lékařským že trošku poto pili že již vnímali třebas ti obor vědom o to o to strašně muselo bolet obnovoval li v ní. Tu již tu mi byl prostě abys to mít aby to není stalo v tu s elitu a jsem v takže jsem křičela nebo se chovala slušně el tak nikdo naň nedal provedli si své. A pro je to pod poradil to po celý strávili takže z která znění ona a vůbec nebyla z ba a nebyla naše. Přišel jako osoba pro nějž jsme my všichni cizí. Maminka na dní její plakala říkal pro dítě není naše k si k na mne vás. A. Takže si ona měla starší sestru svým začla hrát a přes ni se naučila všechno pro tento svět ale vedlejší.