Karel Makoň: 90-06A-19.2.90-X (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A ti řeknu tohleto v v v kdykoli když potom po těch operacích nastala situace. Že jsem se nemohl bránit. Například dejme tomu jsem nemohl něco provést protože jsem byl malým dítětem vane dokázal jsem to provést. Tak jsem se napřed rozměr všeho o stéká takže ani tím stéká ani to nešlo to to to dokázalo prostě. Pak jsem tu situaci opustil nechal jsem tobě žil ale to chvíli jak jsem vzal si opustil tak jsem přestal cítit sebe jako sama sebe jsem začal s tak je prostě která prázdni od toho světa v. A to z této prázdnoty li jsem se díval na ten svět co se mnou dělo. Do mého obzoru do byla okolí vstupovali jiní lidé než při tom proč jsem se předtím rozčiloval se pro někoho třebas to ještě ho dobrá vstoupil někdo umíte jiným po kterou rozmnožovat ale on měl měl z toho. Tomu nešlo jako mně to nešlo při toho čirou volání. To například jsem viděl babičku svou jak se snažím navíc větru. V tomto stavu prázdnoty a tak jsem říkal babičko bytu jeho dělati nad ale k mu. Na to ty k ruku budeš na velitel věru dal dal ku tyto do myš ještě slepých jež tam měla oponovat seslání podíval že radostech kterým o ona pořád se pokoušelo mrtvým děl ne je tedy z dostat umět jak např jak jsem to sebral z ruky prostě a stálo nebyla hlavičku o nám vydělal proberu zažil slovy čela by mu ze skal a o kam jen toho kdo se měl moc mladé oči ženo něco dělat ano potíž o něm zády. Zázrak. Ale mně se tak zalíbilo na je tak je li. Že jsem řek babičko masy ještě nějakou jehlu na kam mám takový na věčně všech měl jak rody pro všechny je li a potom co jako není tady v domě ještě do tuto cela li dovolilo mu řekla to hodno udělati od vedu protože jsi blázen tak tomu vidí se nesmím bát vody se nesmí do pro v a a říkala babička pokolení jednou z přísloví bláto o děti neodporujte. No tak von z toho děti zabila milo tak kou od prosto mění nejsem toho názoru ale kdo odporovala o dovedlo věk jako u a pak ty kralovat činíte tam byla ženu neboť to jsem vás pak tají všem jsem tam li který nechali tam babička řekla on se zbavil ten ku ono se na výklad je li semena veliká tak bravurně tak. najednou. Jsem měl nedokázal na výklad jinak než normální člověk z učí my potíže s tím soustředím na dal nadměrně namáhavým pro to se u bavil zřejmě a tu sílu jsem vypotřeboval jako muss silou jsem prodělal on nebyla lidská síla babička rozvíjela otevřenou tu jsou opravdu co dál všechno dokážu jako bravurně v odborně narodí říkám a. To to byla ta síla která ve mně byla způsobena prázdnotou kterou jsem zažíval. Že jsem se vzdal svého života v tom smyslu že jsem měl nechtěl provest co si uměl provést co se umíš provést to není nejlepší je způsob vstupu do uskutečnění nějaký věcí ty musíš na všechno jen né. Když víš je to správné jsem dělal a on se tomu sví. Tak jemně oni tvoji touhu potom do čím není úspěchu pro věci. Když ji mění níž dost patřičně. Ale tak si to jemně zpráva zná o touhy to není to je úplně tato o to by zůstala ale je. Konkrétně na to nejde jež jenom tu touhu máš. Tak například jsem se pata světech vyšel z z toho by nazírá nemocen svod těmi o jsem dlouho s ním se trápil že nebudu všemi těm ale tím zůstal jenom touha potom být všemi žen a o to se potom na trápil hle ne jak se o mně o byla prázdnota o to je tady mluvím o z právo klidní stala úžasná moc abych jaká moc že to bylo sedmnáct plat stal z tebe nemůže nastat buď těla ještě nemůže takže to či praně než neska ona. A neříkám přednostně proto že za nějaký trvá tři roky bych byl říkal jinak a v tady maminko se poradím li. Abych to naříkal předčasně co potom z toho řekneme a. No ale když to uděláš v pravý čas ale na čáku změny která v tobě proběhne. E. Tak se dostaneš důležitý moment v životě člověka dostal jsem do ho. Takové vlastnosti. Kterou si v sobě vůbec nenašla nikdy bez toto dělat něco si před tím jiného dělal a nemohla udělat neboť se praví nějaký moudrý člověk ve starověku v šestém století před kristem padalo otce radoval práva neužitečná ty když máš možnost noho věcí provést které normálně čekal prve protože ten všeho možno tam pádný čemu právě straší měli co napřed uvažuje o tom o onom kteří jste z ale nebo o ne. A potom neudělá nakonec nic kdežto nevěsta nocí dělat prázdnotu tak bys dosáhla mnohé věci které normálně člověk dostane to je rada jak se čech stane úspěšný životě. nevim než někdo z vás se pokoušel střílet do ten vše svýho my taky no a všimni se ona si stanovil vášeň se co přitom musíš udělat co se něco božího a a ale to třebas ve do taky žel ale jestliže jsem vyprázdníš přestali dýchat. Mít nechtěně ale přes tak to jsi vším že přitom vých náš jak míří již přestaly když tato do doby než se s vepři a když nedýchá tak že se ježíš přesně. Pak tou prací samo jsou v tom v dílem kdyby svých to tak pořád se ten pohyb v dechu způsobuje pojďte ruky ne a ale nemůžeš správné přeli. Čili taky platí nanovo prázdná je užitečná tam se vejde schopnost sela tobě připravena ale nikdo ruší již pohybem pohledem mysli pohybem těla veškerý pojem se tato vyšší činnost člověku ruší no a když do toho ve mně proběhla takle do těch sedmnácti let tady na tomu se mi stalo jednou kdežto vás těl ve asi tak je že nějaký kama rád na ho. O ruku bez se snažil ztratit kdo telegram v drátů vede daleko od nich drakem jeho. Jsem tam ming den a nemohu se s tresty. A jsem vám vyprávěl stojí mysl v tom jsem měl velikou zkušenou v je tak mu svoji mysl mu vzal jsem ten pak je tam dal na ba brát je asi neznalosti stále toho stromu co pravíš ho budu do tohle toho co mu to daleko vyd. Za sen ten drak a bez míření. Se na že tím z směrem a ten tam jiné spadlé nají jeden drát o to se potom měl a o to se bylo hlavu omylu byl jiří objevit jejím protože tak vy to ještě rase říkal ne ne to čeho protože kdybychom teď bychom pomyslel jsem to dělal samovolně tato opravovat je naučí něčemu čemu se říká samovolné konání. Tadyhle tatínek je hudební či nestal za maminku prosím. Ale na svědomím tatínka že to bude mít právě tak je ten tvá jsem toto dobře tak byl sto pro nebude mi také do pravé postaví do tatínka ho ho a dalšími bude mít mon nějaký sluch umýt tón nějak reprodukovat toto slyší nebo proto výčtem not. A ten ten tatínek bytí řekla bys nadto ptala jak ty hraješ tak bravurně na klavír je že se mi zdá že to ani než se tohleto du budeš kdo když například berou na klavír ale musím každou tu klidně přečíst a pracně když vidí že hodně rychle poměrně tak to je. Co bych zahrál. Tak to je místo bohu po je třeba s by to bylo hotovým pohořel ko do koho též tělo pomalé ještě ale ještě z dělám ne tak kdyby to měli také nevíme. Ale proč protože že právě stává zahrát něco uměle v ti tak nesmím dělat motýli. Nesmí je po wu ve vší musí být jimi tak ztotožněn že je rovnou překládá pomocí toho organismu od těch právem as ano. Toto zatím u či jak ti říkám správná činnost je umění a celý život by se mohl stát takovým umění těla příklady říkám velice těžké věci el tak čím jsou těší tak na něm ne myslí tak čím ne myslím tím dokonaleji vyložit. Protože kdo aparát vyjadřovat tím dělat ale to by nestačilo musím ještě zbavovat samovolnost. A. A nikdo se dostane do vyšší fáse života nebo umění života do určité úrovni ne dal při úrovni nezvládne ten život samovolně. Dejme tomu když je noho tu o tom nastal po tom co dožíral někdy maminka nebo tak mně na tak si uvědomí jednu věc a mnou u oklamala na nebo vyvolil tělo s v jednu věc že si nedávno samovolnost toho života ale když maminka se v něčem napomíná. Tak asi pravdu když žena po něho žil pro dožíral a tu jsem tedy protože třebas když to tělo dělat jinak a proto lidech maminko to taky mu nebyl v tom nějak nevylučují ale založen z věž že syn nedorostla do samovolnosti postoje nebo poměru ke své matce nebo ke svému otci. Ale dokud se to nestane tak ty musíš pořád. Být nazval za to v že je máš právo poslouchat a možnost poslouchal aby tím od dána nestavil se na zadní nohy vých nebo ta nebo na vše nebylo k v jedno nemáš janem a no zkrátka be musí být z samovolně schopna be poslouchat. Dal tomu se jestli čili jsem se tomu naučil jsem od všech se vono velice brzo bere že to učitel lékaři ale že moje rodina bylo vrcholně nábožensky založená na jsem byl nevěřící a do měli bylo valí toho stravy se předními jako nevěřící člověk. Tak jsem dělal všechno co on co se modlil jsem prosím řekla měl před kříže jen u koho všechno v bavil jsem křesťansky pochválen buď dal ježíš kristus v v a tak dále nikdy jsem nevešel normálním pozor nad a to jenom o to že to mne kdysi takhle zbožně každého na babičku považovali všichni za věřícího babička mne že babička vodila be. Každý pátek do kostela. A tam se tedy mluvilo jenom latinsky be on se mi si to potom be dal věříš tomu že ono jak tomu jsou věříš tomu mi k tomu rozumíš be o všeho nerozumně pro ty jisti pak. Jak toho protože si to začnou věnovat tomu věří že on je jisto říkal on třebas podával ten měl z ne oni to dávalo ní. On řekla neprozřetelně dnu věc be. Říkal když že jsou že tělo rozhodl zradil strom říká be když se modlíme otčenáš těla a tím z toho co on na tím si to o čem náš set liberální mnohost a málo osvoboď nás od zlého. Se věděla milost málo od toho a musím rozuměla říkala be udělal z toho těší činu be. Se moli ve masa málo be. A jsem se v tom babičky všech kolik je že těch sedum li dělat za mnou pak a ne do pro toto v jeho ku byla no a to je pro tu knězem málo přestal jsem věřit. To je nenasytně měl ono se tomu někdo maso málo tak pak zase oni tam modlíme a toto potom nebrání zvané jsem tomu říkal říkala ale se jednou v dávají jednali a jsem přes toho paty vše chodil ba měl jsem se modlil jsem své abych toho bych mu neurazil zase dovolat radno mostem tomu věřit v těch. Se mu dal maso málo všechna v a vel tak se jednou se stalo tohleto bylo mně hlasy be do sled dal maminka byla tím varovala hoden jeho dva a babička čemuž spal vedlejší místnosti a jsem tentokrát když jsem byl sledována se modlit daří něčeho sledována nebyl nikdo tam když spali maminka byla pro jež když tohle nebyli do by byl zaměstnán. Je a nebo žena že jinde a tak jsem be říkal mám se modlit za vás dovolit a tak jsem bojoval při každé je že tím příkladem slovu otčenáše takže jsem si otčenáš toho se zařídil ještě modlit za anebo dostal se otčenáše jsem dosti protože semeno své příkazy zabrána jako co on předtím on to stačilo a ona se mohl otčenáš bez jsem si ještě dál no jež ženeme příliš že. Ano tak ještě kousek a pak jak jsem to pomalinku pomalinku říká a nevzpomněl jsem si že by mohla toto jsou to maminka která zatím přikázal za dveře a posouvá jak se modlil se modlit poprvně v životě pořádný a ona nemohlo to potom toto přesto hodiny v tato mysli zabil ne proto na lila a prosila říkal chlapče po musím zvěstovat matce to byla moje babička. Že ty věříš a tady to musím zjistí z s z s když nebyl nikým v tomto moli se s pořádně a babička nebo role přišla tu nebylo proto spala přišla co viz zase se s tím duchem no pod z ale spoj si po svého tak on jsem modlí a. A on se modlil o tom že my to na mám pokud je poslouchal a on se mohl pomalinku otčenáš a všechny ostatní modlitby on tomu věří nebyl nikým kontrolován v ona řekla be. Čili kolu koho mu tím že tomu věří již řekni věříš tomu a jsem na od pohleděl vůbec be ve jsem utekl prostě otevřen dveře do pokoje babiččin dal ano. Tam se že hle který vyřazen postele abych nemusel odpoví ano on tam byla prát no ano. Babička řekla víš v tom ka on se neozval. Ten kdo nevěří že to může nevěří ale co o do po na toto slyšela pak v z s z ba maminkou moji nebavilo jsou starou šla za mnou dotyčný postele a málo jsem vám říkal že bez na bohu jenom ty se ještě božích do po stalo ne. Ona za vyšší tím svým bez návod jsme vázat utekl z to je postele kdo o chladu po zevního mi to k ho a se se mnou nikdy babička nebavilo těkal z toho ruka nikdy nic nebo on není schopen věřit protože málo ku že věřící ale co jsem jak se s trávu činný že jsem ještě stačil dědečka o mnoho než kdo vám vyčítá al ten tak sešel že nemoc tam do kostela chodit ale toto kostela. Chtělo od tak jsem od čím dál tím více toto oslava svět do máš ten o to odporovalo on padal na pravou stalo tak jak jsem po pravé straně nebo nalevo stanu panno jsem potom straně levého šel a držel jsem ho v to je s to ve podobě do brzo ho pochodní on pro za radost toho vědom tuto kostela. A tak jsem ho vodil každého smrti be a bez nějaká svatá potom později řeka jak se snadno dostat se nás je to k tomu že si be. Najednou věděl že bůh je při váš sobě boha že všichni ho tam mají do se potom neví že se s li toho o všechno jistě za za toto oni na tím že v že to neví li mi to že neměl že se velice pro a a a ona mně řekla no kdysi udělal víc než si věřil ano a že svým věřil a tím si nevěřil ale to nevadilo protože jsem z po by pro svou rodinu be. Tak tím zatím jednu věc další do života. Pokud vidím že někdo dělá správně nebo rozumíš tomu že to správná ale my si že to správné ano a potřebuje spojí pomoc a. Pomáhej mu nezištně. jsem po to než když jsem prostě s nimi chodil do kostela všechno jsem dělal co ta bodu z víry vyplývalo poznamenává oni měli v představit co se dělat co se nemá dělat a to že se co to co jsem na to vás nebo to z toho něco na tom a to taky nedělal protože oni si to přáli berou od jejich víře a ta jedna svatá řeka do žes v to v za jiného se obětoval za to co je jeho víry to je lepší než kdyby byl věřil. A proto ranou se v nás světech třista přetváří boží z mistra no a to co tam měla pravdu v ní. Že to svatá terezie z avily náležela pět jsem se před znám mistra protože známe patnáct set patnáct patnáct osmdesát dva o tato tak přibližně ještě jista nad ne vší v no a měla pravdu tak říkala ses soustavně denně do sedmnácti let obětoval rodinu a ta oběť v tobě rostla myslí se takle když je oběť též pro dobré věci tak to byla roste nějaký poklad který se. Dohoda onoho nebo neobjeví na povrchu ale potom najednou v je na povrchu je to asi tak jako kdybych jater měl skleničku. A on měl na dně nějakou vodu be tam měl čisté tamním v u ku vlité pěkně ben v přemění jak vymaní tví mít ten oddělený a házel tam jeden za druhým be malinké tam kam vyplnění ty všechny mezery ve oddělený tak voda hladina vody bude stoupat be. Jak ten vnitřní poklad který nestoupal povrchového vědom ale kdybych tam házel ty kamínky oddanosti dosud říkám míti přemění tohle belch oporou prodělat soustavně jsem tak tu radost toho na ven nahoru no be tak jsem tuto oběť dělal bez též nechtěl jsem tuhle dostat na ho ale nevěděl jsem co dělám předtím hladinu o tom vědomí že vnitřně jsme chrámem boží jsem dostal. Za těmi drobnými tam na be. A když je to on poznávali na mně mizí žáka be toto dělám be protože be. Jsem byl malý tam měl to poznával daleko ale to je tato poznával daleko lépe než lidé bez zvířata věděla že něco dělat co ostatní je nedělají řečí do ten koho vy okrádá po do konat tak ono by signály ale jenom je ale nebezpečí na mu tak a. Toho domu není jsem ne kdežto normální signál kohout sví bez toho nebezpečí že jde nahoru v ten ten jdou a to byl strašný nebe než. Takže život se musel se buditi kovu kdy na hezkou starají bohu ne ne a vším vydají stejných ty na nebezpečí tady oni umýt tak kohout ji věky jako jsem znal ku v ní. F. Tak jsem písmo svatém včera těm dětem začal říkat asi od devátého století před kristem to zkrátit o nebude se ve starostí abys naplněn příště spáse a eliášem se za tři který tak dlouho chodil sbohem viděl že tady v jedné se je skutečnosti to z tento život na tomto svět. Nemůže dál vydržet neboť na něj začít těch všech sedmi ostatních aby se dostal do nich a za k bohu. Tak říkal svým mu tady ze ovi kdo mu říká neska ježíšova k tomu eliseovi říkal mně těly to ale o tebe brzo odejdu a takle jdu k bohu do těch v šesti sedmi dal příklad do toho co je za těmi úrovněmi a nemohu odolat ještě dnes tam přijdu do toho nebe do stavu nebe do stavu dokonalého poznání dokonalého života. Ne z jedné se mi života nesnese nese myslet a ještě z podstaty boží a ten je tedy se mu říká ten jeho žák mistře to toho ve ven nepustím jsem bez tebe neobejde. se od protože ani nebude při u ten do toho nebe tak je udržet za šos. Ale je to to se prostě a. My ji eliáš chodil schválně potřeli králi to je jich tam všude kam se dalo ho pro z jeho tu jsou oral toho by ho li za ale jsem se ho držel pořád el nebylo pozn dopoledne tak tele řekl tak teď duše. odcházím do nebe a ale abys neřek že se na tebe tak brzy všech něco si ode přeješ a z přání splní a tam udělal li zeus zásadních chybu ze které potom tvrdě žil i ze s kým národ po dobu by bytí z století ale neshrabal se z toho ježíšem kristem a řekl mu k tomu. Elíšovi ne jak se vrátí ne je li na konci světa se vrátí vás nechám na počká bude konec světa a se vrátit. On říkal not to je hezké ale bych potřela teď pomoc pro ten to světa pro tento život. Řeka tak se o den. A on říkal dvojnásobného svého ducha k tomu dal rád. On neměl chtít dvojnásobného ducha toho eliáše nýbrž on chtít jeho poznání jeho poznání bylo že od boha pocházíme a pokud se tímto životem vracíme a jinak se vracet nemít než ti život. A protože z na existenční cestu jak pomocí této částečky existence sat z celé existenci. Tak mohl se do toho nebe do to stavu nebe ode za z této existence a to si jak byste cestu a tu taktice cesta dal znovu napravená nebo jdou začal ta ježíšem kristem neboť on taky. Tak do od chodil ze svým otcem zemřel jakoby fyzicky ale nezemřel nýbrž vstal z mrtvých. E to bylo to je něco co potom budu pozice věta ale zatím ne protože to co ještě mnoho vysvětlit mezi tím. No a tečka co jsem svěří zdál. On dostal ten dvojnásobný li odraz toho ducha dělati veliké zázraky. No ale nic víc vědomě se s tím nebem nespojil ale my jsme viděli na hoře tabor do známo že se zjevil ježíš těm třem svým učedníkům jako oslavené tělo ježíše krista společně s tělem svým způsobem o z to slovem jim tak eliáše a mojžíše a tím je řečeno že ten eli. tady je v ten vůbec neodešel a že se projevil teprve při konci světa to všechno budu se že se to konec se na tak dále to se pořád vykládat jenom pohádka ve všech světlých i z se lidsky národě všude se říkat boha ale to věčně není možné protože oni své hrozně kompromituje před než větě říkal dnešní vědě naše z se to s tvořilo nemožné. Ale kdyby viz jisté pohádky tak vidí jezeře z je to nejenom možné. Ale že to nutné je si do toho stvoření byl s být včel jen člověk. Ten štěstí a že tomu všemožné se tím touž českou dostat k tomu bohu letem se jen odpočinku ten musí prolínat těch šest úrovní. No ale to zkus si to výkladem vím že to jsem se zase se protože se přitom ve pohádce jsem nebyli el měla tři celou vykládal ale to bylo asi dvě a půl hodiny to si nemohu dovolit jak si to u pohádky cesta za. A že ten přechod z pohádky do skutečnosti tedy brát takhle konec světa který hlásal ježíš kristus vypadá jako pohádka takhle nastane hrozné zle do ky přít pojmu božský a do nebyl bude e ta všechno bude z převrat se o bude se mi ta. A bude prostě konec všeho všechno co s tou moc to se jen na téma byla tomu u dojel na střeše. myslí za tam u zůstane kdo je těhotný do se to bude ještě ho při a tak dále toto se konkrétně vysvětloval že to stav který nastane. Situace se roste v tomto světě ale bez ohledně. Vůči všem lidem kteří dobyl jako pohádku nevysvětlil co za tím chtěl říct. Co pod těmi slovy je a pod těmi slovy je to to. Když se dostane k to řekl a jenom jednou větou o tom neví že ani se za ani andělé v nebi. On to jenom mu ji bůh otec protože žádné stvořené nebo nic stvořeného nemůže tyto věci poznává. To se poznává jenom v tom nestvořené že andělé tak jest stvořená bytost. A v tom nestvořeném by to poznal ale on není stvořen ten svatý pokud s tím být pokud cítí být svatým tak je pořád ve stvořeném. Pokud se jim ne cítí být s tím svatým tak zase není tak že by to mohu poznat je zajímavý že jsem toto poznal o tom zjevení svatýho no od celý smysl pro vědy jo všech svatých písem na světě jsou jsou křesťanské nebo židovské nebo ind mystické nebo jane nějaké. Poznal jsem bez ztráty minuty bez ztráty vteřiny ti najednou v jsem vzdal svůj život to je koncem tak. Jak je todleto možné a jsem zažil začátek světa v tom bezčasovém okamžik. Celý průběh světa z se se stvořením a konec světa jsem zažil takže mohu říct že tady máte člověka. Který zažil konec světa že dokonalém mrtví ale ten mrtvolu před sebou a zase sami baví prosil na s ani zálibami mrtva a tak říká jenom pohádky o to za ti kdo o to abych to prozradil od od pole že více za tou pohádku. A budu vám to muset prozrazovat pořádal protože kde se ztratit zase pohádce jako se ztratila celá jak katolická všechny svět v v pohádce a a před tím i zel celý se s to ztratil. Voni když se přišli na jana křitele žíti. Tak co tady a jsi ty ten který který přijít před tím ježíšem. Na konci světa a z bod je se dověděli a svatý jan křtitel říkal nejsem a když se na ve syna ježíše a tady s to tak ti a ježíš řekl ten jan přítel jeti který prosimvás tak by rozepři vůbec né. To to vám nedejte si veden líbit další výklad dokud toto vám nespojí tyto vázáni si od bují zdánlivě odporující výroky mám spojit. Jak byl ten svatý jan křtitel eliášem jak tím nebyl. Tělesně jimi nebyl toho ten svatý jana křitele věděl ale svým duchem vím byl neboť připravoval konec světa takže ježíš který mluvil o konci světa ten musel uznat že je to eli s kdežto ten jak z ti telat který ještě jenom ku pokání aby člověk snáze se zbavil špatností ten to toho neb pot. Třeba vědět před se do jeho úkolu nehodilo tam nepatřil. Ono mohl tří měřic nejsem on tělesně nebyl to nejde o převtělování na si. Tom jak si mysleli že ti staří židé kteří všichni věřit na převtělování ale on tomu ceně nevěřil protože on věděl že to ostatní těm lidem řekne ježíš a že to není jeho povinnost těmito vykládal no a jak to řekl ten ježíš s to bude dlouhá pohádka potom ale abyste. Pohádku chápali nejen jako pohádku tak těl lidsky odskočit od pohádky a řeknou vám tu skutečnost ano a především ježíš říkal nepřišel jsem přinésti mír ale meč ale od člověka který tolik miloval ani konec zabíjel hřeš přímou nemožná z nepochopitelná ale. On to řekl a řekl dokonce nezačli s ne si sebe nená být nejsi hoden v no prosimvás a taky nenávist jemu nepatří v tom ježíši ale on neříkal nenávidět někoho bližního tone ale sebe ne a ty si vezměte do prosti své svědomí kdysi sebe jste schopni žena vidět tak abyste se se ztratily v jsem měl tu příležitost. Tak zvaně nenávidět domy způsobuje lékaři když čtrnáckrát operovali při vědomí během mého z druhého do svého ku. A jsem nenáviděl ty způsobem že jsem musel se vzdát se tak si v nenávisti toho jsem ožil v jedinou začlo z tohoto života neboť mně vzali vědomi tohoto života a nechali mně jenom čisté vědomí osamostatnili čisté vědomí bez hranic. To mělo potom dlouhý loví roce za sebou a v sedmnácti letech konečně se to dovršilo tím způsobem že jsem začal vnímat existenci boha v sobě a protože jsem si uvědomoval co jsem co se nám se z žil čím jsem žil jak lidským životem a že to nebyl pravý život. Že jsem jednal jenom pro sebe a pro své a teď najednou tímto zásahem božím jsem za největší hřích považoval jedná pro sebe nebo pro své to znamená vlastnit a zná další sví jsem považoval největší nejít k tomu který mám patřit tomu bohu. A když jsem potom po generální zpovědi říkal tomu tu stojí pádnou prosimvás můj největší hřích je že jsem nežil pro boha pro do potom závanu věčnosti ale že žil pro sebe a že jsem nevěřil a ten jen říkal protože jste byl věřil to není žádný hřích. Že jste jenom pro sebe to není žádný hřích to vyplývalo z toho se nevěřil ale víra je charisma a to je milost od boha zdarma daná. To jste prostě neměl ten s tím máte a nejste. Schopen ji vysvětlit jak jste ji získal tak že jsem nebyl schopen nad najednou tu byla temnot to bylo to vědomí o tom bohu do dovídat o to vědom vědomí. A říkal mně tak klidně na vám to řešení tam a při při že sex pověsti. jsem šel za dobu do vystavil zase znovu zpovědi k témuž knězi a říká mu důstojný pane. jsem v době do sebe před tím velikým říší těm nedokázal dále hřešit mu říkal prosimvás to neříkejte to si je možný do věčně do neřek nemýlíte se říká vyzkoušel neděl se tam to ne mysl se takle. nic takového jsem nedělal nic z otce ne viz ani v myšlenkách se ne řešit. On se mi stát a to jsi kdysi že jste nehřešil jsem říkal větu kterou jsem všechno tady zapsal ve že si nepište znovu říkat je li přítomen vlastník mého života tedy bůh. Jak mohu z toho co je jeho cele je jeho ten životě se jeho ten můj život je celý jeho. Jak mohu si z toho něco ne za sebe jak kam mu v tom jednat jako se svým nebo to prostě nejde protože on je v mém vědomí přítomen ne osobně ale ve vědomí víc a on říkal no chápu že opravdu přítomen v našem vědomí. Tak nemůžete s říct jeho majetku něco vzít on je opravdu vlastníkem celého života v celém vesmíru nejenom toho člověka jemu do patří. No tak prosimvás si vázat zavolat za čas při znou ke zpovědi že začínáte náhodu hřešit tam přišel jsem zase řešit. To co touhou dobu poco tu dobu co se svým jednal on říkal no to je ohromné. Ten budoval žijete jasný to neni toho není člověk schopen tak si z toho co vám tady říkám nic nepřivlastnil vedlo hrozné vím že to dokážu ale do tak to ve mně bůh který začli žít tak mu dám právo aby země žil jakým a teďka se bez zeptá. Když taky ráda nebo rád dal rád bohu aby si je vědom věřil jak to mám udělat ne jiného receptu než jaký řekli ježíš kristus chcešli kdo za mnou přijít zapři sama sebe vezmi svůj kříž a o nás ví. Ta věc je se jen že proč potom zasel tolik že nebo řekl tolik jiných věcí protože to se musí vysvětlit. Kdyby se to pohádkově samozřejmě takže se jisto nemusí krize sestupovat jak jeho se při by žid jak se to tedy dělá. Sis to vůbec zdá jako sic do tak jasně abyste mohli i ve tu cestu nastoupit. Ale kdo by okamžitě nastoupil tu cestu. Jak se prodělá tak by to taky provedl protože bůh by věděl jsem že jsem otevřel že tomu člověku nezáleží na jeho pozemském životě ale že to s o důvod k sobě takže by se o sobě odvolal takže když jsem toto věděl. Z moci boží tak jsem okamžitě vnitřně umírat ale i tělesně jsem měla takže ve maminka jsem měl veliké trápení jsem okamžitě upadal extaze jak nezačal modlit a on se z vody každý den večer. A ona se mnou při skála aby z toho vyšel dalo do opravil a tak dále jsem se dostal normální barvy sela se jsem žil přes celý den jak se potom ve světě šel ten večer když se budu moci obracet k bohu a se svým zaručen tam. Ale byla to ještě na potíž. Jen protože my to maminka udělal to bylo pořádku kdy dodnes udělá tak jsem zahynul tělesně tehdy. Ale ještě tam byla jedna těžko s že ten člověk se přestože chce patřit tomu bohu že se strašně rád jako byli jsem jsem měl tak těla a mám zcela za a tak když na pán bůh doléhal svým el bez hraničním životem. Tak v tomto životě bez hranice ztrácelo malým part si radí oděli život s pocitem oddělenosti cestou ztrácel. A jsem měl dojem že míra tento dojem byl skutečným stavem jsem tu byl jsem zase nepotřeboval dýchat jsem nepotřeboval on tělesné funkce zastavili a tak se ještě z posledních sil které mně zbyly. Utíkal z tohoto stavu který byl smrti podle mého názoru a nebyl životem. Neti věčným životem a mezi tím to životem tedy když do od od smrti se nějaká mezera cestu propast se musíme dostat ta propast sebe je strach. A jestliže ten s tak nepřekoná vám tak se dostal na druhý břeh ve z toho života. A to tak je to trvalo mockrát než jsem tento vztah překonal a protože ten zásah boží se stupňoval a praně stále blíž k sobě se to celý proces do celý proces tak jsem si nakonec na toho pána boha zvykl na to soužití s tím a tak a měl jsem že to není smrt v tom smyslu ztracení se do ničeho. Nýbrž že to přechod do věčného života blaženosti a tak dále no ale budete číst po mně a příteli svobodu doporučil to před tří z ve že to pasáž jak ti andělé posílal li na zem je se na různých koních vzpomeňte na tento můj výklad že to je proces. Který jsem prodělal během toho okamžiku který neměl nároky na čas a byl to okamžik v duši tak dlouhý minimálně tak doví jako celý ten proces který líčí svatý jan ve zjevení na přišel jeden ku přenesl byl to hlučí štít to bojovník. A zabil jednu část tělesnosti své toho pocitu oddělenosti potom přišel druhý ví. O toto se před jež se sedmý a všichni kousek toho člověka zabili také ten proces ten procházel. Bez potřeby času. Protože jsem ten proces v první fázi za ty kapitoly zjevení se z těla prožil. Dříve než jsem do tohoto stavu to od se tak u přišel a to s tou jsem šel proto jsem vzdal svůj život jsem se z on řekl jak za víru. Jenom jež stavy tomto před sebou tak jsem čekal věcem že umřu komu jsem se dbát o život od jsem sebe litovat ale že jsem že to obojí zbytečné se lidu nebo nelituju tam o mně zabíjet to mně byla z a víte o zabil zabil jsem mrtev tady mluvíte s velkou ne no tohoto li od vás ale si vás to nestačí ale buďte bez starosti te. Ve mrtvě živý a ten kdo si myslí že živě mrtvé v takže tedy mluvit podává tak v ale on z toho strach tak podívejte své abych to v teď přejít od za že to bude s dát se to neni pohádka do historii je života ježíše krista vidělo zase jako viz. To je jak tolikrát světech ale není to pouhá jisto li ale když zůstanu od toho historického základu tak jsem se dostal z pohádky do skutečnosti tak na každém kroku budou muset tu skutečnost vysvětlit nebo tu pohádku ze skutečnosti tak že tohle tak dejme tomu řeknu napřed událost. jsem tam minulé řekl to znamená pohádku na jsem říkal a potom řeknu sela jaká je skutečnost abyste viděli jak.