Karel Makoň: 90-06B-19.2.90-X (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

tříd při svatí mužové. Jede na východě jeden na jim jedem na západě viděli v je z du. Která je vedla a přivede nakonec všechny do jeruzaléma. A oni s ala stravě zdá obsah toho zjevení bylo před tam kam vede. Tam se sejít setkají se spasitelem světa a mají mu při nevzdali se to pohádka ale teď proto budu licet za mat když ten z těch tří svatých příkrá no zavřel oči tak viděl tu věc du a přesněji viděl tím směrem kam jít. Takže on neb potřeba žádný i že i jiné ráz zády cestovní plán a on šel přesně do jeruzaléma. se z živu. A ten přišel který šel z východu kdy zavřel oči viděli věc du a tam dovedlo zase byl vzal na ale z východu a tam toho do závoru zase vedle bylo za nemá se sešli konečně v jeruzalémě oni se s tím nikdy neznali. Na tak si řekli. Nás vedla města mně taky odkud je z východu je z jihu jen zápor. A ve tamní nás všecky na totéž místo tady jsem se tady tady ten spasitel musí být. A při tedy dobyto je moh by někde do tady přesně je tak šli na krále země herodesa a řekli mu tady se narodil spasitel nám to zvěstovat je zdál. Jenom řikal žádnou byl byl vjem taky se deska astronomové vše jak namáhají co to bylo za k od on si byl znou nebyla. To nebylo vidět to viděl jenom oni při zavřených očích lépe vešlo do do to zjevení vnitřní. A přesně do ve dovedl byl vzal na a proč to jeruzaléma proč se do betléma. Z tohoto důvodu že jsem měl se o tom napřed dovědět hrdé as to je zase symbol rozumu lidské a který vládne tomuto světu ho tou začíná být si váže to není skutečnost ten symbol neskutečností. A ten herodes řekl jsem to svých mudrců to co tomu říkají s teď ten ježíš nebo ten spasitel narodil a počkejte do rána ale jak on jsou studovat. A ráno se čte zeptat a ráno věděl herodes toto že proroci staří řekli. Koho ty betléme nejsi nejsi mi menší z městy z tvých neboť to by se narodí král čekalo o tak dále to nebudu dál citovat. říkal herodes to je betlém je ten do betléma. A tak desek jemně abych se mu mohl také poklonit jen že on měl strach potu on sám a volal to čistě lidsky čistě tou jednou se minou vědomí aba jsem o svoje o své panství. A byl přesvědčen že to již se musí zničit aby ten ježíš ho ne usmrtil nebo nezbavil toho panství tak žel a oni si ty zradit říkalo ve tomu ježíši. Ale se toto od něho nevrátili děl do se za anděly vzkázal že musí odejít se nar nezbylo zabil ale nechali mu tam dali za se vám teďka o říkat něco napřed jako ty stoly která se stala. Tedy jako pohádku nebo viseli se pohádku o skutečnosti které za svou historii apod tomu říkal skutečnost ten první přenesl zlato a to je symbol v tom byste po vám v symbol věčného života od z od dostane kazí žen takže oni před si do vědomí malého ježíška který o bylo do kdekoliv před si vědomí že z věčnosti pochází a do věčnosti se vrací domy nemáme při narození. A tedy jisto potřeba protože byl rozený bůh a potřela se o to opřít hle začátku. Tak mu ten první přinesl vědomí o věčném životě žen není někým kdo se tady stal člověkem. A člověkem přestane být v okamžiku smrti nýbrž je někým do se my nejenom stál. Ale někým kdo jak. Proto jsem který se ničím nestal by začal něčím být ale taky je v této oni se vyšším stal je taky je a této hlavní takže proto jsem mohl říct dříve než abrahám byl jsem ne že jsem začal být a jsem věčně jest ano. Tak v pro zlato převedeno z pohádky. Z toho symbolu zlatá do skutečnosti která byla ukázána již tu ježíši kristu tak takle vám bych měl viděla celý ježíšův život jaká skutečnost o byla ukazována abyste věděli že to něco jiného než za pouhá jisto je proto rád těžce z ti chrám každého. Do se chopí třebas starozákonní ni jisto je a nebo novozákonní jisto je ale zůstane u tohoto šel protože zůstal v pohádce nemá možnost přejít do skutečnosti která je zatím to tak že se mu ještě dvakrát ale zdá než jiné ten by se s kadidlo tady kdo se užívá v chrámech všech v chrámech na západě i na východě je jako by. U dopadlo který se zvýšit úcta člověka k bohu no uměli způsobem zničit ústa člověka k bohu čili to kadidlo je symbolu ut styk bohu symbolu úcty bohu tou se neříká. A takže mu přinesly tvého nitra toho ježíše vědomí že musí uctívat svého otce nadevše smrti a za smrt a kdyby ho byli nená dali touto schopností tak on by se nezpronevěřil on byl utekl třebas od smrti na kříži nebo se modlil otče je li to možné. Odejmi ode tento kalich hořkosti v ale o to z máme vyslyšel protože ježíš to musel pro na st kříž odnést umřít stát zmrtvých. A tak on si vzal nadto ještě ježíš tři učedníky nejlepší jakuba a jana. A petra do za li že se mám s ke modlete se jsem ano. Tak jsem je to skutečnost která se stala je to který z mého lidská pohádka skutečnost ale deska celku je to pohádka rozumíte mně teď jak je to jo. Tak co je to pohádka a co to co to co se to mělo ukázat oni všichni museli mistra by se modlili. Nás všechny lidské schopnosti i ty nejlepší kterého si vybral nejsou schopny s tím ježíšem být na vší jíž dát se ukřižovat podělil velikou chybu přes se si si si se dal křižovat on tam šel za nás to je spasitel ale abychom my tam vstoupili takže si že o dvanácti do století kdy ji evropě za při nosit styk marta. To nejenom známka že to brali vážně ale že to brali jako pohádku. Jako historii a to jen málo proto museli strašně trpět aby tento blud z překonaly nebo tuto částečné pochopení věci překonali na dna rodil celým pochopením vědci. Ale důvod toho kadidla které mil za na ty svatí tři králové měli připravit ježíše tak jak k tomu že bude pohřben pomazán poměr ho aby o tělo nesetlelo ne rychle a kdyby neměl kdyby von bylin dali myrhu. Tak tělesně ty tři dni nepřežil toť tělo v tam k oněm tu byl hor koho by bylo pro skladu po že do na namazáno v v v ve do ani jim mast my el takto přežilo neporušené a mohlo vstát z mrtvých ale prosimvás tohleto bylo nutno mu vložit do jeho života jako dar od boha který mu přinesly ti svatí tři králové to byl dar od boha který si to nebyla myrha. Nebylo kadidlo to nebylo nebylo zlato to jenom pohádkový výklad. Tou částí skutečnoti že o pro on drželi ruce zlato tak bylo byl hu ale není to vůbec výklad správný je to výklad pohádkový. A u toho sil ke v strnulá a trvám na tom ale ještě by dva tisíce let nebo pěti ze na tom trvala. Kdyby s celé ne vždycky lide a oni se vyskytli kdyby všichni před o popraveni a který byto znovu al dovolme vyložili abych toto onou hodit ano být v situaci ve které nebylo opravování všimněte si jsem to napsal teprve ten je po sedumnácti listopadu tudleto zjevení svatýho na aby za to nebyl popraven se musím šetřit tento život pro to co mám než tady udělat. Nemám být přitom popraven. Ne že by se svatým popravy ale byl bych souzen tímto světem neboť by tento svět ty mater jestli poznali že mluvím pravdu. A nemohli bytost trpět. Jednoho z trpět tvé protože ty ještě celou pro byl a neznají ale povídali po jednej nebezpečnou když to si tedy dala zase by byl stvořen svět to je nesmysl oni dobře vědí to je věda vyvrací pak a toho se nebojí ty neobstojí před vědou a vám řeknu stejně vědecké těšil z jako se to byl vývoj miliardy let trvající stejně vědecké to vedle sebe obstojí byl bych rád abyste věřit to dvě věci se vzájemně nevylučují. Je nadále zjevení a jedno je skutečnost tohoto světa ten vývoji genetický a tak dále no takže bych teďka šel kousek dál. jsme toho ježíše viděli jak při dělal tyto dali bez kterých by se musíme začátku obejít a nebude musíme přijmout učitele s teče nevíře jako třebas já. Vlivem lékařů od jiných záležitostí ale vždycky. I když to přímé částečně je tady jedna příčina toho proč metod do sebe dostali. Nesnese vzdali buď u plně nebo přátel že sami sebe když měl lékaři operovali při vědomí čtrnáctkrát tak jsem se musel vzdát pocitu tělesnosti kdyby se nebyl za pocitu tělesnosti jsem se z zbláznil bolestí zase na slova jako o protože oni neměli je antibiotika neměli skupiny ten nemohl dělat transfuzi krve museli s vědomý operovat odejmout jenom část nic z toho kloubu a počkám se to si do máte to zase operoval dál no ale prosim vás. Jak jsem se dostal k tomu vědění tehdy když totiž jsem ztratil z vjem smyslový bolesti a ztratil jsem to je vstup do toho mýho úsek uvědomí nastati jsem druhý. Východ výstup z toho vědomí a tohoto muset uvědomit a to rozum rozumové zpracování že jsem ani vy nebyl přitom rozumem jsem říkal oni chtějí zabít jak to je s tím co o že chtějí zabít to jsem si přestal myslet přestal jsem vnímat bolest tak to tak tato ostrost náboj z vámi z toho prostě kdy prorokovali ven a ta když jsem z toho vyšel tak jsem tento svět neměl ha. To nebyl můj svět v ten doktor kafka janem za mnoho a na jeho moudrost prvně jsem se z toho z operace říkal jsem v tom si přečti si z mnou o proto li zachránili na tam ale prosím těle a ukázal na mou matku kde ta paní tahle ta on se díval od toho kam mně ukázala jen matku jsem nepoznal. Předtím než jsem do toho se přes není upínal jasem prosila by zachraň napřed těmi lékaři smět jim pak se nepotkal a to jsme my pak se díval tupě na svých prostě ten lékař řekl jednu moudrou věd. My jsme se to dítě vize vedli z jeho života on nemá svůj život život ten se o zachovali ale ne svůj ponese řečí on to nevěděl ale zbil život boží ale vám řeknu nebýt matky také život boží země žil tak nepatrné míře že jsem ani v sedumnácti v tak ani pozdě nevede. Že to život boží ale matka co dělala když poprvně tam přišel do prahy na tu klid ku a chtěla aby tu ruku operovali. Tak oni řekli matko ono je to je dal jsi mého plavat nebo nebo neodporovat nebo li významem co chcete to jedno toť že do dvou nebo při hodin zemře protože o desátého otok co se provalí dobré totální se cele co tam otrava krve a pro toho píšeme tak se toho zaručeně dostane do ostatního bylo k tomu nemůže zabránit el tak to na nás nechtějte ale ona trvala na tom že nechce mít dítě bez jedné ruky. Aby operovali aby z tohoto pokusili tak musela prasat německý je neber z. Že je to její přání aneb přání lékařů aby operovali. A. Řekla překlady než to podle psala kdo na píšeme německy kterým bylo jako z kůra skoč tomu co psát německy které les. A než z ona si na se tak na řekla do ode na vynese my se tím dítětem ještě potěšila. A ona šla do chrámu svatého martina pochodem svatém masa všímat si ne. Nástupce miláčka páně jak se si by na co to nás symbolem lásky k bohu bezmezné lásky k bohu. Tak v této vás se pravila stolem martin. Ale šla tuto byl nejbližších kostela jsem se začlo doby ten si kaple neroste před že to na dal že jsem ho do toho do tohoto oko stal se to martina. Tam obětovala tímto způsobem bohu že záleží ovšem za těch slovech které do toho vložit ale na tom způsobuje obětovala pane bože odevzdávám do tvých rukou toto dítě neboť z svých rukách je bezpečnější i když tělo je zemře než rukách těch lékař a protože jsem byl čtrnáctkrát operován před každou operací toto udělala v to nás krát je obětovat upřímně obětovala bohu v říká rase mě. Aby byl božím že ten pán bůh to vzal doslova o udělal ve mně boží dítě např ovšem tak nemalé míře jak jsem to unesl. Že bych byl celý přepadlo s ve s tou svou mocí tak jsem pod tím zavřel jako bylo se rád i mele nám velkými ve třinácti letech dítě nesnese celé jeho vědomí o bohu. K umře a tak umřela. Tak to sil přede mnou do lidí kteří na to umřeli a to poznání boží ne. Dr představit. A jsem neumřel z toho důvodu že jsem zřejmě měl nějaký úkol před sebou a v tom úkolu chránili ti co zatím úkolem stáli a se nemohli dívat na zdejší po měli a chtěli aby se do vyšších poměru dostalo vědomí o tom to by do je to člověk a kam spěli tímto životem aby tomuto jasně tomu člověku vysvětlilo. Po tak. Udrželi mně i proti vůli protože na protože jsem se vzdal života velice snadno po těch zásazích lékařů. Byl by chodilo odešel od toho života. Že oni mně sebrali z toho stavu ve jsem jsem z od o života odcházela a z vrátili do tohoto takzvaného se slabého krizi no a v. Dodal k tomu ježíši kristu tak tedy v s v s s s s s s s el se uchýlil s matkou a z joze jsem na no o svíčku do egypta aby unikl zlobě toho hle dal ve sám. A vrátil se se odlesk umřel zase na popud andělský. Tedy za rok je že ten anděl řekli jsem si jednu zajímavou věc el nevraceli se se do betléma. Neboť ten vládce nynější je synem toho minulého vládce a el tedy o tom co se stalo. A mohl by vás objevy a to by mělo za vás takže li dál to dítě se popravit. Jděte do jiného města třebas blízkého nazaretu o tam se s se tak se usadil nazaretu. No. To všechno tedy to jsem řekla tím pohádku a ten symbol jsem neb nepřevedl do skutečnosti všechno nebo se na něho jsem se bez to uděl ve svých spisech jenom podstatné věci přede do skutečnosti. jednou duch všechno do posledního písmen přede do skutečnosti své pohádky tabuli pravým prali většinou pohádku a málo skutečnosti. Abych to stačil své stanovené době no protože jsem to napsal na co všecko napsat to co říkám mně napsané. To se přečíst aby to bude ten most možnost přečíst protože dneska nestojí nic cestě k tomu abyste si již ky vydali by se vydají tak v tomto stavu se přečíst né. A kde by se brzo nevím to pro z toho nebudu se zjevil dávat pak tato vydávali stojící nechci ani slávu ani peníze citový dál. Ale bude to muset překládat protože mu to muset popravit protože ty opisy jsou mi zárukou že to bude správně a tak jsem to nepsal jako k spis nýbrž jako pracovní při ku to li to pak jistě než spisu normálního literárně. Dobrého tak ten ježíš potom žil ve své rodině třicet nad pamatujte si tu třicítku a to je zase symbol a ta tři se znamená trojka zaslíbení a nula a to je ta nula lidského života který se žije jenom na po k. Taji si statě zaslíbení že když to vydržím těch třicet let tu třicítku lettres satan s tohle tak to je pohádka. Tak dospělo tak daleko že mi nebude dělat nejmenší potíž vycházet s tou rodinou a s tou společností. Pokud stes pořád který narážím na od por nesmiřují se s tím el co oni na vyžadují a co mám udělat. Na cestě nesvěřil tak to nejsem neštěstím vyrovná se musím poddat. spoj se se jim musí být platným semen jako poddaných v společnosti tam musím poddaným napřed v společnosti potom musí být pod daný tele. Tomu otci v těch třech letech. A potom poddaným duchu svatému dalším průběhu toho život jak vám to budu líčit a při čem jedno za druhým takle nejde nýbrž o sto právě pro jiná tom ještě budu muset vysvětlit aspoň tohle to ten princip povídavosti. Ve dvanácti letech jak víte s vámi jinou spravuje či kristu protože se ocitl v. Jeruzaléme na pouti krámu pátral se zaujmout řečí těch pravdy domu. A poznal že mluví o jeho otci ustal u nich jako povalit svou moudrosti vás světel dítěte to který neznali a tu za tam tři dni třetí jeho našli toho ježíše. Jak je u prostě pravým mu a matka mu řekla panna maria mu řekla vítěz z nám to učinil. Von řekl co pak nevíte že musím být v tom jsem mého otce. Ne napřed s tohle jaká to byla oběť toho ježíše krista o začátku jeho života on několik dní po narození věděl že z jez jsi pochází. Jsem si se vrací. Věděl že musí mít přednostní tu úctu k bohu otci. Věděl. To ostatní tou není mi třebas tak smír od tyto dvě věci zaručeně věděl a on přesto dal přednost poddanosti rodině třicet let protože přednostně měl pro tu úctu kterou tam byla vnuknuta a měl ji za tím otcem a neměl se vzdalovat musel být v tom svého otce za říká bible. No. Takže největší oběť ježíšova tyto při že chápeme nebyla smrt na kříži. Ta trvala chvilinku největší oběť krista po či rase ale viděl o životě od prvního vstupu do tohoto života do nanebevstoupení. Takle chápaný kristus musí jich budou si takle chápán kristus jak nebude tak nechápal tak si jenom z jedné části jeho života bereme všechno to není možné to po tomto považujeme za tajemství a i z toho jak chvěli řek spasit celý svět ve tajemství a i toho že v nemůže pochopit jak se obětoval například klidným po klidným životem sedět výhod člověka ten byl u své rodiny co prosim vás. To je výklad který je pohádkový to byla oběť ale on teďka něco řeknu slovo do pranice protože nevím jak daleko se v tom výkladu dostanu ale patrně se dostanou tak hluboce do toho jak si přeju to všechno napsáno ale žena hledět za myslet se dostal od ano nebo aspoň teď to řeknu z tam. Jinak psáno příklad z tu vůli dal nám lidem říkali ježíš příklad svůj dal jsem vám. Mohou o to by příkladné když on vědomě od boha přicházel a vědomě bohu šel. To nám tam přeci chybí nechybí. Protože abych mluvil způsobem katolického myšlení nebo křesťanského nebo starozákonního one záslužnější nevědět. Že my se narozením na tomto světě obětujeme bohu celistvý životem. Ale dejme si klidně kdes této společnosti než vědět o tom abych mohl všechno udělat to co ježíš kristus dáme potřebou o dělat to co ježíš kristus pro to protože to věci nepotřebuju taky vědět ale svým životem se musím obětovat celému vesmíru a bohu nejsem oděnou bytostí ani od vás ani o celého vesmíru ani od boha pochopitelně kdy že tane oddělenost od vesmíru. Spočívá v tom co se nazvat neoddělenosti na zevnějšek. Kdežto ta neoděnou do boha neoddělenosti to oni do nitra do věčnosti. Obě neoddělenosti tady existují že o nich ani o jedné ani o druhém nevíme čili my se nemůžeme pro tu nevědomost provinit ani proti tomu bohu ani proti někomu jinému co bližní budu vesmíru nebo nemůže. A tak to je dobré. Ježíš se to mohl vidět protože on se neprovinil protože byl vtělený bůh vám měl toho ve vědomí víc než my. Či jsem to mohl vědět ale pro toto jeho by byla rád vnější a rychlejší jako naše ta když si tady žijeme kolikrát tak blahobyt je že nám ani nepadne napadne že bychom měli to dělat no o začít dělat nějak jinak kdežto ježíš kristus věděl že musí být v tom co jeho otce tomuto nenapadlo nýbrž on to věděl. Tak žije tedy do třiceti let. A naučil se samovolně jednat s tímto světem. Ten svět nestál proti němu a on nestal proti světu a užíval ho ne hříšně tak jak při takové samovolnosti jedině možné. Jinde ne dokud mi to přece není samozřejmé tak něco tam prosazuju pro sebe že co pro jiného protekčně pořád kdežto on neprotekčně žil. Takže když žel. Dovršil těch třicet let to znamená ten stav ve kterém samovolně ten živ že ten život bral z rukou božích k tak byl s tímto životem rukách božích tak dokonale to mu tento svět nic to váš čeho na po věd nemohl. A takové to by měl říct. odcházím od vás nemám matku na tomto světě nemám tady bydliště. Syn člověka neřekl syn boží. Nemá na tomto světě kam by hlavy sklonil si člověka znamená my všichni nemáme tady domov. To on věděl nemá tady bratry do sami bratři nemá matka každý do potřebuje mou pomoc je mým bratrem a jemu matkou a to spolu dohromady všechny výroky samozřejmý že mu z volit citovat přesně kristus tam ten přesný výrok najdete snadno protože pod tu li syntézy všeho těch všech chtělo výrok že ta moc při se za je tahleta. No a odešel od rodiny že se mu výtečně dařilo. Že by i tím pronásledován kde byl obyčejným tesařem a založen se zen dobrým a šel byl duchem puzen na poušť duchem puzen na po to si nevymyslel tupou nechtěl na tupou chtít. Ale na každém přechodu z jedné úrovně vědomí do vyšší úrovně vědomí nastávají sela o poušť nebo mezera. Kterou musí člověk překonat a když je překonat tak nemůže vejít do toho dalšího stupně při čili cení hod ten duchu vodil po poušti tam našemu symbolikou o ji. Proto svobodou li jsem své hračka v že se velet chodili po poušti když vidí žal nese dostanou pole z toto takhle pro zvládat za čtyřicet let. Ještě sedí na poušti a tak dále tak ještě si teď je tam víc. Všude kde jež krycí k takto znamená neurčité určení času. To není ještě sice let ale potřebuje k tomu každý svůj čas a jeden víc jeden méně tak například emmet tomu ty řídit aby rozvedl to se asi ven země proto co ještě set let proč asi k tomu to co ještě licet nad. Protože mojžíš klidně čekal vydržet do pokolení kterému se líbilo v č egyptě a to se dočkal zas kde se ten který byl bližší ti mrtví na malinké kteří se stali. Ale když si mysleli tak nové po svolení přišlo do zaslíbené země on potřeboval aby to pokoj nebylo totiž dnes pobídkou na ty plné hrnce v tom že i v ty tam mne jinou li v palestýně to se muselo tvrdili pracovat než to li ji k no a. Du kousek dál čili řeka se ženo při každém mezistupni existuje nějaká mezera to ale velice obtížnou záležitostí. Ale tam mezera není způsobena tím že by si člověk přál být ale je do po které mezery vložen duchem je tam oděn duchem du kolik potřebuje člověk k tomu vnitřnímu zrání. Tak po tam držíte mezeře a do tak by mu přisluhuje neví že přisluhuje li schopen vykročit do dalšího u do naší úrovně totiž k no a tak z rukou prudce obojí znamenalo tohleto ještě jistá týden se zjevil tomu. Ježíši jich satan bil do po je zase kdybych řekl to co teď vysvětlit. Tak samozřejmě kdyby tomu moc dneska světu moc nemá taktně vyvodí světle. Ale zasto let na že ještě visí v mi by mně učinila za tento jediný výrok svatým. Jako svatou terezii mon žili nad v ježíši soudu ponese do od roku dvacet přijde se dvacet dva že to byl tak světové za zpět zač krista ale teprve tu kterou chtěli u právě dneska mají jakousi velitele radost to se to změnilo panečku. A vono to mi taky takže neděli z toho že vy dneska neboli upon od ale že považovali takle kacíře vám tím nemáme co dělat se si myslím jsou z assisi oni to si část celé vykládají částí tato ale. Odborně vysvětleno kacířství části vykládat celek kácí z tvé tak čisti jenom celkem se celek vykládat ale tak ten satan je smrtelná lidská duše která v tom okamžiku kdy člověka k tomu aby člověk jist sloužil tomu satana na vysloužil. Stává se satanem stává se ten protože člověk maso žit v bohu a ne své smrtelné duši takže. Ji ten kristus odolat tomu satana tím co říkal odejdi satane svou svým jedině o tebe složit nebo tobě jsou živ nebo no a taky nesloužil a tím se jenom ukázal cestu jak se osvobodit od úkolu smrtelné duše se za duše není v satanem pořád to je se době kdy chce být všechno moc pro sebe nesmí být všechno moc vážit bohu. Ale když se dostane do úrovně a to se dostávat i na západě kdy hlavách vědců do úrovně že jsem vyšel z moc pro sebe tak z toho pochází například světová válka. Ti kdo stále například za nad si zlem za hitlerem to byly vrcholně věci nebi kdyby jich nebylo bývalo tak tu matku nem vedli ani ten je. Čili věda stála zatím hitlerem ano západě za těmi ostatními taky pochopit ze stejně. Jenomže jen co v tom dostane strachu. Že totiž ten rozum od se stavěl do pozice satana a ten satana říkal když si budeme byl ty zbraně doby deme celý svět pro sebe na sebe. Pro toho satana toho tedy proto pro tu smrtelnou část lidského těla jo. Není ono to se nesmělo stát tak tito vždycky prohráli do takhle na to šli. No a myslím že bych moh jako z toho lidu kou mat. Že že návod z těchto čtyřiceti dnů pro nás světem toho. Nesluž sám sobě to se od si ses na úrovni kde sobě nesmíš sloužit kde musí sloužit jenom bohu o to neni úroveň která by kdypak se o začátku. Kdybys sloužilo začátku jenom z těl se zažil se svoji jenom bohu za nedával visí něco čemu ještě musíš sloužit. Musíme přeci jíst pít spát sloužit prostě sobě i společnosti. Musíme do doby kdy nemusíme jíst nemusíme spát nemusíte se společnosti a do toho máme ještě daleko i vy. Čili poučení znamená jestliže se tak odevzdám bohu v jedno že zapomenou na svůj život. Jemu nebudu vůbec jemu sloužit ten správný přístup k další úrovní. Která vrcholy dal na při žit v ježíše krista do tedy kdyby se ale potřebovali tomuto co vysvětlit co s tím symbolismem v něho než toto. Je si po je zen který on tak do ale ovládá mysl dalo všechno potřít celá říkat jak tak dále potřít ale je to dělal to si do velice s tím protože on že všichni jsem to nebo on nebo do kolik jiný jenom částečně chápeme na říkal svatý pavel jich chápeme ty věci boží jenom částečně a jako po závojem ale budeme na věčnosti takto nechápat plně v plném světle. Je že dříve než se stal učedníkem páně tak byl v extázi tak zralém třetím nebi a zdali to bylo v těle nebo mimo že neví. Ale přesto to nezbavilo nevědomosti že ten ježíše spasitel tu nevědomost měl. A proto pro z toho ježíše a ten ježíš mu neví že to walt jím je když ho z zranil a z ty hodil jsem se na z nic z toho oko něco za lidské myslí před jeruzalémem nýbrž mu řekl jenom co prosím řekla moje nám před damaškem v tom na řekl o jenom ty se mně protivíš a nic víc nic nejsem. On jsou přestal pro si to byla síla toho slova job. Přes znamená pro rozhraní ježíš přizvat dvanáct učedníků do svého života. Do svého splatil zk jeho úkolu. Této přizvat dvanáct učedníků jsem do spasitelského úkolu a to je to co u nás existuje od chvíle narození že tím že jsme stvořeni jako lidé jsme znovu stvoření jako lidé v okamžiku narození a pořád dotvořování od okamžiku narození z to jsem nestál někdy se znova říci lety co se děje se aktualizujte si tu vys vy. Protože je s vámi když že tomu takhle je že jste nově narození a máte dvanáct z symbol celého vesmíru schopností to znamená schopnost vesmíru v malém mikrokosmos a pro kosmu a tak. Máte tu vymoženost kterou nemá nikdo z tvorů na se vesmíru asi. El že totiž. Celým vesmírem může v bohu v ale když jedete celým vesmírem bohu všemi dvanácti. Tak tomu bohu nedojde tam nesmí zůstat nic stvořeného máteli se stát vědomě nestvořenými. Takže on musel mít vás učedníků nemohli mít a všimněte si či o to třebas jidáš nebo. Když prostě nebylo dvanáct z se tak si nezvolili dalšího aby bylo dva z při těch názor u krista bylo moc to oni si při za jednoho do těch do těch dva při za z ku a teď bych měl malinko promluvit. Od těch kdo nás ti o celém tom vesmíru který je v nás malém obsažen. Nic tam nechybí nechybí tam ani jidáš a od těchto dvanácti učednících řekl ježíš jsem si vás nezvolil ale zvolil vás můj otec bůh otec co tím chtěl říct že. My když vstupu ve do tohoto světa nevíme že s námi s tím tou touto tělesnosti vstupuje do tohoto našeho života celý vesmír se úžasné bohatství které nikde ve vesmíru se nevyskytuje hned tak. Z že nemáš všech dvanáct schopností vesmírových svět vás ti jenom tři i když velmi se velice vyspělé zvíře. Ale my máme všech vás z ale nejsme moc vyspělí z toho důvodu že ani o jedné nevíme ale my žijeme z toho celku protože dvanácti vlastností nebo z toho celku vesmíru. Nestarají se se o to odkud to pochází dělal že to je celý vesmír potom do toho nám se jater v pořádku a o tom nic není zbytečně komplikovaný analýzou věci to se nemá ještě analysa používat kdesi když zato jsem hrubě protivní. A tak řeknete ale jak je to možné že ten otec vševědoucí vše dobrý pozval tomu ježíši na pomoc taky jidáše který ho zradil dopravil na při jíž a a tak dále nebyl to nějaký omyl prosimvás né. Bylo to vysvětlení jak to dopadá s člověkem s celým jeho nitrem k který byl je nucen žít. To je dualismu v dvojnosti relativního dobra na ty mělo za mohl bych párů dvojic v tom musí nějak se dovedu obracet v tom musí žít. Jestliže tohleto u je nucen tak musím také relativní zlo představitelem relativního zla nor by jich a. Stupních je například jidáš nebo petr nebo tomáš nebo i ostatní. bych řekl že neni představitelem relativního per dobra a za zároveň. Svatý dělat to je představitelem relativní ho dobra jenom a z to se nás máš vykročit ten kdo pro celé v. V v v toho jidáše přizvat to ve nějaký omyl ne. On nás připravoval vědomosti o tom že žijeme v dualismu. Kde relativní dobro relativní zlo musí spolu spolupracovat který náš. Byl vrcholným spolupracovníkem jako v představy která při rozdá v byl vrcholným spolupracovníkem ježíšovým nikomu z těch svých učedníků ježíš za dával úkoly které za dával jidášovi. Jidáše ono ustavičně zaměstnával svatá terezie je v tom hradu ji tak v tom že praví tohleto v máme tři typy lidí jedině ii. Jsou duchovně mrtví ty boty duchovně si vůbec nestojí dělat všímají si od toho života taky za možnou. Musím ve smrti. Druzí jsou rekonvalescence ti z této z mrtvé dosti duchovní tato jsou učednicí touž jsou učedníci páně. A před v tobě daleko pralese ti ne ještě zdali asi jsou zdraví to znamená vědomě žijící sbohem nad to byl svatý jana ko. Nanebevstoupení páně seslání ducha svatého a zjevení které zažil dvacet pět třicet let po smrti ježíše krista někde na ostrově pak mu teple pak. Bili tímhletím absolutním dobrem a absolutně spojení bohem pochopil se to svatba beránkova z nevěstu na to všechno nemusím z pomoc protože to jsem napsal tak to při tom svět z toho co si přečtete a rád tak jsem se na přes tímto jidášem protože kdekoliv se s setkám s člověkem který potom začne tu mat. Tak si to rozkládá pravila tím tomu dával korunu tedy protože do se dostat nedala ale se o tom vědět co to je. vás toto vědění něco řek abych vám ten jidáš nepřekážel nebýt jidáše tak se toho zbavit napřed nejen vším způsobem neví našem tak nevzniklo křesťanství. Že nebylo zrádce nebyly se dostal ježíš na kříž nebylo li ukřižování zmrtvýchvstání a tak dále nic z toho vyjde z toho nebylo by křesťanství čili jidáše stejně důležitý jako ostatní učedníci ba abych řekl důležitější nejdůležitější ze vše protože s. Propracovat tak dokonale s ježíšem že vybavil ho z dvojnosti velice prudce násilí to se nedá asi moc dobře podobným. jsem na asi dvojnosti vím v předškolním věku při operacích za vědomí a potom dál si nemyslel koncentrák a nic takovýho tato všechno je odpověď na to že to po dobrým nejde aspoň ne u ale nešlo to po dobrém ani u ježíše. Ovšem tam to z toho řek bych takovým z rození či způsobem než v a. Tedy jidáš tak jsem se toho zbavit ten náš byl nutný k tomu u svých ku přestat si. ale nejen duší výklad tedy jo neměl stačit tentokrát mu odpovíme na odpovím na tuto otázku stačilo toho. Stačí tento říkat nikoliv kdybych vykládal celý den o to mi člověk tak to nebude stačit protože atomu vědom bitva jak to budou analyzovat a to nestačíte syntéze vám ale z něho z ale upozorněn na tu syntézu na ku může upozorňoval nemohu sebe protože to je my se obtížná záležitost ale je to takhle ten jidáš od začátku své.